DRIE NIEUWVEENSE FAMILIES VAN DE(R) GEER e.a.Op deze pagina vindt u, voorafgegaan door een inleiding, een drietal genealogische overzichten, waarvan één van een nederduits-gereformeerde (hervormde) familie van de Geer en twee rooms-katholieke families van de(r) Geer, allen afkomstig uit Nieuwveen.

Voorts treft u een reeks (fragment)- genealogieën aan van diverse families van de(r) Geer, die een andere plaats van herkomst hebben. Tevens zijn een aantal speciale pagina's opgenomen van andere verwante families.

Deze website is opgezet door John van de Geer, Leo van der Geer en Klaas Kramer. Aanvullingen volgen met een zekere regelmaat. ZOEKEN kunt u m.b.v. Search. Wanneer u bijv. in de inleiding een bepaalde naam, plaats enz. zoekt kunt u ook gebruik maken van de toetsencombinatie Ctrl+F. Overname van gegevens is toegestaan mits de bron wordt vermeld.

Fragment uit de kaart van Rijnland, door Floris Balthasars,1615

Fragment uit de kaart van Rijnland, door Floris Balthasars, 1615

- Inhoud -

Inleiding:Genealogie:Verschillende (fragment)genealogieën van families van de(r) Geer met een andere plaats van herkomst:

Speciale pagina's

Laatste wijzigingen: zie individuele stambomen

Reacties m.b.t. de nederduits-gereformeerde tak van de Geer (Nieuwveen), fragment van een nader uit te werken fam. van de(r) Geer (Nieuwveen), de fam. Mouton (Maton) en de fam. Schlüter per e-mail: stamboomvandergeer@xs4all.nl

Reacties m.b.t. de rooms-katholieke tak (Nieuwveen), de fam. Verhart en de fam. Berbée per e-mail: stamboomvandergeer@xs4all.nl

Reacties m.b.t. verschillende (fragment)genealogieën van fam. van de(r) Geer per e-mail:
kkramer1941@gmail.com

De gegevens op deze site zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele foute vermeldingen. De gegevens van in leven zijnde personen zijn met name genomen uit bronnen die voor een ieder openbaar zijn. Mocht uw naam op deze site voorkomen en u enig bezwaar hebben tegen vermelding dan verzoeken wij u dat door te geven aan een van de auteurs. Uiteraard houden we ons aanbevolen voor correcties en aanvullingen.