Parenteel van Joost van der Geer (WbD) Dr. Leo A.M. van der Geer - MMXXIII -

© 2023  Dr. Leo A.M. van der Geer

Corso Marconi 91

18014 OSPEDALETTI

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713


Inleiding
De familie van mijn vaderskant (van der Geer) komt uit de omgeving van Nieuwveen. Bij het genealogisch onderzoek naar de familie Van de(r) Geer kwamen wij, ondergetekende en twee vrienden bij het vorsen naar onze familiehistorie, ook andere Van de(r) Geren tegen. De gegevens daarvan zijn o.a. opgenomen in deze publicatie. Voor een totaal overzicht van hetgeen tot nu toe is ontdekt raad ik u aan te gaan naar de site:

www.genealogy-vdgeer.nl

veel leesplezier

Leo van der Geer


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1650.

I  Joost van der Geer (WbD).

Van Joost en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Pieter Joosten van der Geer, zie II-A.

2  waarschijnlijk Teunis van der Geer is geboren rond 1650, zie II-B.


Generatie II

(van 1650 tot 1706)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 3 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1685 en 1690. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Houten.

II-A  (?) Pieter Joosten van der Geer, waarschijnlijk zoon van Joost van der Geer (WbD) (I), wonende te Rijsbrugh, is overleden voor 1706 . Pieter Joosten van de Geer blijkt voor 9 januari 1706 te zijn overleden omdat zijn weduwe op die datum de plecht op het huis van de weduwe Gerrit Stoock verkoopt aan Pieter Jacobszoon (bron: Notariële acte 09 januari 1706, Notaris J. Woertman, Utrecht, inventaris nummer U144a001, acte nummer 26).

Pieter was gehuwd (1) met Gosentie Elberts. Gosentie is overleden voor februari 1685.

Pieter trouwt in februari 1685 (bron: notariële acte 14 februari 1685, notaris H. van Woudenbergh, Utrecht, inventarisnr U93a1010) ) (2) met Catharina van Lelienberg (Crijna), dochter van Cornelis Hermansen van Lelienbergh en Cornelia Cornelis van Deijl. Catharina, wonende te Utrecht, is overleden na november 1722 (bron: notariële acte van schenking, notaris J. Vervoorn, Utrecht, datum 28 november 1722, acte nummer 36, U153a003: schenking aan haar zoon Joost Piterse van de Geer, de erfportie in de nalatenschap van haar moeder Cornelia van Deijl, in leven weduwe van Cornelis Harmanse van Lelienberg, op last van schulden van erfportie van Cornelia van Deijl, in leven weduwe van Jan Jansse van Rossum en van de erfportie van Aaltje Adriaanse van Deijl.).

Van Pieter en Catharina is een kind bekend:

1  Joost Pieterse van de Geer is geboren rond 1690 te Houten, zie III-A.

II-B  (?) Teunis van der Geer, waarschijnlijk zoon van Joost van der Geer (WbD) (I), is geboren rond 1650.

Van Teunis en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Neeltje van der Geer.

2  Huijbert van der Geer (Hubertus) is geboren rond 1685, zie III-B.


Generatie III

(van 1685 tot 1742)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1710 en 1735. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wijk bij Duurstede (2x), Schalkwijk, Odijk en Houten.

III-A  (?) Joost Pieterse van de Geer, zoon van Pieter Joosten van der Geer (II-A) en Catharina van Lelienberg (Crijna), wonende te Rijsbrugge en te Houten, is geboren rond 1690 aldaar, is overleden op donderdag 18 januari 1742 te Schalkwijk (bron: DTB_RHC_ZO-Utrecht_65, registratienummer 586, pagina 8). Joost werd ongeveer 52 jaar.

19.6.1737: ..26 mergen soo bouw als weyland, gelegen op Rijsbruggen in den gerechte van Bunnik en Vechten, in huure gebruijkt werden bij Joost Pieterse van de Geer en 't selve nae dese tyts gelegenheyd en nae onse beste kennisse en wetenschap geoordeelt waardig de somme van vijf en sestig gulde ... (Dorpsgerechten Bunnik en Vegten, RA Utrecht, inv.nr. 49/459, blz 24v)

Joost gaat in ondertrouw op zaterdag 14 april 1714 te Benschop, trouwt op zondag 29 april 1714 aldaar (bron: CIV trouwen, Benschop, archief L146, inventaris­num­mer 320, 29 april 1714, folio 155-168). Op 11 april 1714 lieten Joost Pieterse van de Geer en Aletta Jans van den Hoge een "lijftocht langstlevende, met benoeming van langstlevende tot voogd, bruidegom bezit een hofstede, opstellen (bron: notariële acte Notaris C. de Munnik, Utrecht, 11 april 1714, acte nummer 142). op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Aaltje Jans van den Hogen (Alegondis), dochter van Jan Cornelis Everts van den Hogen en Geertruij Daams Rietveld. Aaltje is geboren in 1691 te Benschop, is gedoopt op donderdag 15 november 1691, is overleden in oktober 1751 te Houten (bron: boedelscheiding dd 11 maart 1752 verleden voor notaris van Lent). Aaltje werd 60 jaar.

4.7.1744: Aaltje van den Hogen, weduwe van Joost Pieterse van de Geer koopt "28 mergen schoon bouw en weyland, waarvan twintig mergen sijn bouwland en 8 mergen weyland, gelegen op Rijsbrugge onder den gerechte van Bunnik en Vegten (Dorgsgerechten Bunnik en Vegten, RA. Utrecht, inv.nr. 49/459, blz 58)

Van Joost en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Jooste van de Geer (Peter), wonende te Houten, is geboren rond 1710.

is in 1752 meerderjarig en ongehuwd

2  Jan Jooste van de Geer, wonende te Houten, is geboren rond 1713.

is in 1751 meerderjarig en ongehuwd

3  Geertruij Jooste van de Geer, wonende te De Bilt, is geboren rond 1715.

Geertruij trouwt (kerk) (r.k.) op dinsdag 10 november 1750 te Bunnik op ongeveer 35-jarige leeftijd met Cornelis van Sweserijn.

4  Arnoldus Joosten van de Geer (Aart) is geboren rond 1717, zie IV-A.

5  Johannes Jooste van de Geer is geboren te Houten, is r.k. gedoopt op dinsdag 3 mei 1718 te Bunnik (doopgetuige was Gerritje en Gerarda van den Hoogen).

Johannes blijkt in 1751 ongehuwd te zijn.

6  Johannes Joosten van de Geer (Hannes) is rooms katholiek gedoopt op zondag 25 maart 1731 te Schalkwijk (bron: DTB_RHC_ZO-Utrecht_65, registratienummer 586, pagina 58).

III-B  (?) Huijbert van der Geer (Hubertus), zoon van Teunis van der Geer (II-B), is geboren rond 1685.

Huijbert trouwt op zaterdag 12 september 1705 te Urecht (bron: DTB Utrecht 1705, registratienummer 86. pagina 360) op ongeveer 20-jarige leeftijd (1) met Maria Hendrikse van Vianen. Maria is overleden voor 1739.

Van Huijbert en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Sophia van der Geer (Fijtje) is geboren te Odijk.

Sophia gaat in ondertrouw op woensdag 2 november 1757 te Wijk bij Duurstede, trouwt op maandag 21 november 1757 aldaar (huwelijksgetuige waren Cnelia van Broekhuysen en Antonia van Rijn), trouwt (kerk) op maandag 21 november 1757 aldaar met Cornelis van Rijn. Cornelis is afkomstig uit Neerdijk.

2  waarschijnlijk Wilhelmina van der Geer.

3  Dirck van der Geer is r.k. gedoopt op zaterdag 12 november 1712 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Neeltje van der Geer).

4  Henricus van der Geer is r.k. gedoopt op woensdag 20 maart 1720 te Wijk bij Duurstede.

5  waarschijnlijk Antoni van der Geer is geboren rond 1730, zie IV-B.

6  waarschijnlijk Bernardus van der Geer (Barend) is geboren rond 1735, zie IV-C.

Huijbert trouwt op zaterdag 15 april 1724 te Wijk bij Duurstede op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met Hendrikje Pelle. Hendrikje is afkomstig uit Amerongen.

Hendrikje was eerder gehuwd (1) met Evert Roelofse.<1>

Huijbert trouwt (kerk) (r.k.) op dinsdag 30 juni 1739 te Wijk bij Duurstede op ongeveer 54-jarige leeftijd (3) met Adriana Besoy.


Generatie IV

(van 1710 tot 1805)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1754 en 1780. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wijk bij Duurstede (8x).

IV-A  (?) Arnoldus Joosten van de Geer (Aart) ook genaamd Aart Jooste van de Geer, zoon van Joost Pieterse van de Geer (III-A) en Aaltje Jans van den Hogen (Alegondis), wonende te Houten en te Zuilen, is geboren rond 1717.

Arnoldus trouwt in 1751 te Werkhoven op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jacomijntje Cornelisdr van der Wel. Jacomijntje is geboren rond 1725.

Van Arnoldus en Jacomijntje is een kind bekend:

1  Joost van de Geer is geboren in 1754, zie V-A.

IV-B  (??) Antoni van der Geer, waarschijnlijk zoon van Huijbert van der Geer (Hubertus) (III-B) en Maria Hendrikse van Vianen, is geboren rond 1730.

Antoni was gehuwd (1) met Wilhelmina Grootvelt.

Van Antoni en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Gerardus van der Geer (Gerrit) is r.k. gedoopt op zaterdag 20 december 1760 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Adriana van Elst), zie V-B.

Antoni gaat in ondertrouw op maandag 8 november 1773 te Wijk bij Duurstede, trouwt op woensdag 22 november 1775 aldaar, trouwt (kerk) (r.k.) op woensdag 22 november 1775 aldaar op ongeveer 45-jarige leeftijd (2) met Anna Elizabeth Keyl. Anna is afkomstig uit Utrecht.

Van Antoni en Anna zijn twee kinderen bekend:

2  Wilhelmina Gerarda van der Geer is gedoopt op woensdag 16 oktober 1776 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Maria van Elst).

3  Johannes Lambertus van der Geer is r.k. gedoopt op zondag 6 februari 1780 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Mie van Elst).

IV-C  (??) Bernardus van der Geer (Barend), waarschijnlijk zoon van Huijbert van der Geer (Hubertus) (III-B) en Maria Hendrikse van Vianen, is geboren rond 1735, is begraven op dinsdag 21 mei 1805 te Wijk bij Duurstede. Bernardus werd ongeveer 70 jaar.

Bernardus trouwt (kerk) (r.k.) op zondag 8 november 1761 te Wijk bij Duurstede op ongeveer 26-jarige leeftijd met Antonia van Rijn, dochter van Gulricus van Rijn en Cornelia van Meerwijck.

Van Bernardus en Antonia zijn zes kinderen bekend:

1  Gerarda van der Geer (Geertruy) is r.k. gedoopt op zaterdag 17 april 1762 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Wilhelmina van de Geer).

2  Gerarda van der Geer is r.k. gedoopt op zaterdag 7 juli 1764 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Maria Knoop), is overleden op zondag 2 januari 1842 aldaar - MvS nr. 93/Amerongen d.d. 29-6-1842 -. Gerarda werd 77 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Gerarda gaat in ondertrouw op woensdag 3 november 1790 te Wijk bij Duurstede, trouwt op zaterdag 20 november 1790 aldaar op 26-jarige leeftijd met Paulus Dirkse Barten. Paulus is afkomstig uit Neerlangbroek.

3  Joost van der Geer (Josephus) is gedoopt op maandag 29 oktober 1770 te Wijk bij Duurstede, zie V-C.

4  Cornelia van der Geer is geboren rond 1773.

Cornelia trouwt op dinsdag 5 februari 1793 te Houten (bron: DTB Houten 1793, registratienummer 820, pagina 88 - 89) (huwelijksgetuige waren Cornelis Velthuizen en Hubertus van Amerongen), trouwt (kerk) op dinsdag 5 februari 1793 te Schalkwijk op ongeveer 20-jarige leeftijd met Hendrik van der Linden.

5  Gerardus van der Geer (Gerrit) is r.k. gedoopt op zondag 17 juli 1774 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Gijsbertus van Rijn), zie V-D.

6  Adriana van der Geer is r.k. gedoopt op zondag 29 september 1776 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Wilhelm van Rijn).


Generatie V

(van 1754 tot 1842)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 34 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1783 en 1823. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wijk bij Duurstede (22x), Bunnik (6x), Werkhoven (3x) en Odijk.

V-A  (?) Joost van de Geer, zoon van Arnoldus Joosten van de Geer (Aart) (IV-A) en Jacomijntje Cornelisdr van der Wel, landman, is geboren in 1754, is overleden op zaterdag 14 juni 1834 te Werkhoven. Joost werd 80 jaar.

Joost trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zaterdag 16 november 1782 te Vleuten (bron: DTB Vleuten 1782, archief 45, registratienummer 601, pagina 161) op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Jans Mastwijk (Jacomijntje), dochter van Jan Jacobsz Mastwijk en Aafje Arisse de Lange. Johanna is gedoopt op maandag 14 juli 1760 te Vleuten, is overleden op woensdag 1 september 1830 te Werkhoven (bron: DTB Werkhoven 1830, acte nummer 14). Johanna werd 70 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Van Joost en Johanna zijn tien kinderen bekend:

1  Joanna van de Geer is r.k. gedoopt op zondag 7 december 1783 te Bunnik (bron: DTB Bunnik 1783, registratienummer 538, pagina 199) (doopgetuige was Aart van de Geer).

2  Willemijntje van de Geer ook genaamd Jacomina van de Geer is geboren te Werkhoven, is r.k. gedoopt op donderdag 10 maart 1785 te Bunnik (doopgetuige was Jacomijntje van de Geer), is overleden op dinsdag 29 december 1840 te Cothen . Willemijntje werd 55 jaar, 9 maanden en 19 dagen.<2>

Willemijntje trouwt op dinsdag 29 april 1817 te Werkhoven op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Antonius van der Horst, zoon van Wouter van der Horst en Maria van de Leemkolk. Antonius is geboren rond 1784 te Cothen.<3>

3  Joannes van de Geer is r.k. gedoopt op dinsdag 16 mei 1786 te Bunnik (doopgetuige was Aart van de Geer).

4  Arnoldus van de Geer (Aart) is geboren te Odijk, is r.k. gedoopt op donderdag 17 januari 1788 te Bunnik (doopgetuige was Aart Jooste van de Geer (zie IV-A)), is overleden op vrijdag 11 mei 1821 te Werkhoven (bron: DTB Werkhoven 1821, aktenummer 5). Arnoldus werd 33 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

5  Agatha van de Geer (Aafje) is r.k. gedoopt op woensdag 2 juni 1790 te Bunnik (doopgetuige was Aafje Arisse de Lange), is overleden op zondag 15 juli 1860 te Werkhoven (bron: DTB Werkhoven 1860, acte nummer 14). Agatha werd 70 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Agatha trouwt op woensdag 27 april 1814 te Werkhoven op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelis de Wit. Cornelis is gedoopt op dinsdag 24 mei 1785 te Bunnik, is overleden op zondag 3 november 1839 te Utrecht. Cornelis werd 54 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

6  Joanna van de Geer is r.k. gedoopt op dinsdag 9 juli 1793 te Bunnik (doopgetuige was Joannes van Mastwijk).

Joanna trouwt op woensdag 6 februari 1833 te Werkhoven op 39-jarige leeftijd met de 49-jarige Petrus Ligtenberg, zoon van Huip Ligtenberg en Maria Sunnekes. Petrus is geboren in 1784 te Zeist, is rooms katholiek gedoopt op maandag 16 februari 1784 te Bunnik, is overleden op donderdag 6 januari 1859 te Odijk (bron: DTB Odijk 1859, acte nummer 1). Petrus werd 75 jaar.<4>

Petrus was eerder gehuwd (1) met Anna Maria van der Manden.<5,6>

7  Jannigje van der Geer (Joanna) is geboren in 1795 te Werkhoven, is r.k. gedoopt, is overleden op zaterdag 1 januari 1848 te Odijk . Jannigje werd 53 jaar.<7>

Jannigje was gehuwd met Pieter Ligtenberg (Petrus), zoon van Huibert Ligtenberg en Maria Sunnekes. Pieter is geboren rond 1785, is overleden op donderdag 6 januari 1859 te Odijk . Pieter werd ongeveer 74 jaar.<8>

8  Maria van de Geer is r.k. gedoopt op zondag 2 maart 1794 te Bunnik (doopgetuige was Emerentia Ternoye), is overleden op zondag 7 juni 1863 te Maarssen . Maria werd 69 jaar, 3 maanden en 5 dagen.<9>

Maria trouwt op dinsdag 22 april 1845 te Odijk op 51-jarige leeftijd met de 39-jarige Gerardus Pothuizen, zoon van Jan Pothuizen en Geertrui van Sijl. Gerardus is geboren op dinsdag 11 juni 1805 te Maarssen, is overleden op zondag 28 december 1879 aldaar . Gerardus werd 74 jaar, 6 maanden en 17 dagen.<10,11>

9  Johannes van de Geer is geboren te Werkhoven, is r.k. gedoopt op donderdag 7 mei 1801 te Bunnik, is overleden op zondag 13 januari 1867 te Werkhoven (bron: DTB Werkhoven 1867, acte nummer 1), is begraven op donderdag 17 januari 1867 te Bunnik. Johannes werd 65 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 6 mei 1840 te Cothen op 38-jarige leeftijd met de 28-jarige Everijntje Jans Vernooij, dochter van Jan Gerritsz Vernooij en Adriana van Kronenburg (Jaantje). Everijntje is geboren op maandag 16 december 1811 te Cothen (bron: DTB Cothen 1811, acte nummer 14), is r.k. gedoopt op dinsdag 17 december 1811 aldaar, is overleden in augustus 1884 te Werkhoven. Everijntje werd 72 jaar en 8 maanden.<12>

10  Cornelia van de Geer is r.k. gedoopt op dinsdag 2 oktober 1798 te Bunnik (doopgetuige was Joanna van Mastwijk).

V-B  (??) Gerardus van der Geer (Gerrit), zoon van Antoni van der Geer (IV-B) en Wilhelmina Grootvelt, is r.k. gedoopt op zaterdag 20 december 1760 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Adriana van Elst).

Van Gerardus en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Teuntje Gerrits van der Geer.

Teuntje was gehuwd met Joost Dirkse van Oostrum.

2  waarschijnlijk Gerarda Gerrits van de Geer.

genoemd als doopgetuige bij de doop (r.k.) van Jacobus van Oostrum (zn van Joost van Oostrum en Teuntje Gerrits van der Geer) op 6.12.1748 te Schalkwijk

V-C  (??) Joost van der Geer (Josephus), zoon van Bernardus van der Geer (Barend) (IV-C) en Antonia van Rijn, is gedoopt op maandag 29 oktober 1770 te Wijk bij Duurstede, is overleden op woensdag 22 september 1824 te Cothen - MvS nr. 8/Amerongen d.d. 1-10-1824 -. Joost werd 53 jaar, 10 maanden en 24 dagen.<13>

Joost gaat in ondertrouw op woensdag 20 april 1791 te Wijk bij Duurstede, trouwt (kerk) (r.k.) op dinsdag 10 mei 1791 te Werkhoven op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Jacoba Spaan, dochter van Johannes Spaan en Maria van Hazendonk. Jacoba, wonende te Dwarsdijk, is gedoopt op donderdag 15 september 1768 te Werkhoven, is overleden op donderdag 25 december 1828 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1828, acte nummer 66). Jacoba werd 60 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Van Joost en Jacoba zijn veertien kinderen bekend:

1  Antonia van der Geer is r.k. gedoopt op maandag 14 november 1791 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede r.k. dopen 1780-1811, pagina 51) (doopgetuige was Cornelia van der Geer (zie IV-C.4)), is overleden op dinsdag 24 februari 1824 aldaar - MvS nr. 134/Amerongen d.d. 24-2-1824 -. Antonia werd 32 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Antonia trouwt op woensdag 4 mei 1814 te Wijk bij Duurstede op 22-jarige leeftijd met de 33-jarige Jan Govertsz van Leeuwen, zoon van Govert van Leeuwen en Maria van der Linden. Jan, arbeider, is geboren in 1781 te Wijk bij Duurstede.<14>

2  Joanna van der Geer is r.k. gedoopt op maandag 3 juni 1793 te Wijk bij Duurstede (bron: archief DTB RHC ZO-Utrecht 65, registratienummer 609, pagina 56) (doopgetuige was Maria Spaan).

3  Johanna van der Geer is r.k. gedoopt op dinsdag 14 oktober 1794 te Wijk bij Duurstede (bron: archief DTB RHC ZO-Utrecht 65, registratienummer 609, pagina 64) (doopgetuige was Maria Spaan).

4  Johannes van der Geer is r.k. gedoopt op zaterdag 16 januari 1796 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Maria Spaan), zie VI-A.

5  Bernardina van der Geer (Bartje) ook genaamd Barendina van der Geer, wonende te Woerden, is r.k. gedoopt op dinsdag 14 februari 1797 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Hendrik Spaan), is overleden op vrijdag 27 oktober 1865 te Ouder-Amstel (bron: DTB Ouder-Amstel 1865, acte nummer 53). Bernardina werd 68 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Bernardina was partner (1) van N.N.. Bernardina trouwt op vrijdag 3 mei 1822 te Woerden op 25-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Hendrik Paling, zoon van Arie Paling en Geertrui Versteeg. Hendrik is geboren in 1791 te Woerden, is gedoopt op woensdag 30 november 1791 aldaar, is overleden op zondag 13 augustus 1848 aldaar (bron: DTB Woerden 1848, acte nummer 121). Hendrik werd 57 jaar.<15>

6  Joannes van der Geer is r.k. gedoopt op maandag 19 maart 1798 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Jan Spaan).

7  Hendrik van der Geer is r.k. gedoopt op donderdag 23 mei 1799 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Maria Spaan), zie VI-B.

8  Maria van der Geer is r.k. gedoopt op donderdag 15 mei 1800 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Maria Spaan).

9  Maria van der Geer is r.k. gedoopt op woensdag 15 juli 1801 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Maria Spaan), is overleden op donderdag 30 december 1847 te Weesperkarspel. Maria werd 46 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 11 februari 1832 te Ouder-Amstel (bron: DTB Ouder-Amstel 1832, acte nummer 3) op 30-jarige leeftijd met de 37-jarige Hendrik Hendriksz Rietveld, zoon van Hendrik Rietveld en Hendrika van den Broek. Hendrik is geboren op vrijdag 7 maart 1794 te Ouder-Amstel, is overleden op maandag 18 februari 1850 te Weesperkarspel (bron: DTB Weesperkarspel 1850, acte nummer 9). Hendrik werd 55 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

10  Jaantje van der Geer ook genaamd Saartje van der Geer (?) is r.k. gedoopt op maandag 21 maart 1803 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Gerarda van der Geer (zie IV-C.2)).

11  Johannes van der Geer (Jan) is r.k. gedoopt op woensdag 4 februari 1807 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Jan Spaan), is overleden op woensdag 18 december 1878 te Amersfoort (bron: DTB Amersfoort 1878, actenummer 289). Johannes werd 71 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 30 september 1836 te Cothen op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 43-jarige Zwaantje de Rooij, dochter van Cornelis de Rooij en Antonia Rijnsburg(er) (Teuntje). Zwaantje is geboren rond 1793 te Schalkwijk, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 8 juni 1793 aldaar (bron: Schalkwijk r.k. dopen, registratienummer 588, pagina 41), is overleden op dinsdag 3 maart 1857 te Houten . Zwaantje werd ongeveer 64 jaar.<16,17>

12  Cornelia van der Geer is r.k. gedoopt op zondag 20 maart 1808 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Hannes Spaan), is overleden op vrijdag 15 april 1808 aldaar. Cornelia werd 26 dagen.

13  Cornelis van der Geer is r.k. gedoopt op woensdag 10 mei 1809 te Wijk bij Duurstede (bron: archief DTB RHC ZO-Utrecht 65, registratienummer 609, pagina 97) (doopgetuige was Hannes Spaan).

14  Francisca van der Geer (Francina) is geboren op zondag 13 oktober 1811 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 31), is r.k. gedoopt op zondag 13 oktober 1811 aldaar (doopgetuige was Maria Kidde), is overleden op dinsdag 29 oktober 1811 aldaar (Bron: DTB Wijk bij Duurstede, archief 481, registratienummer 509-01, aktenummer 32). Francisca werd 16 dagen.

V-D  (??) Gerardus van der Geer (Gerrit) ook genaamd Geurt van der Geer, zoon van Bernardus van der Geer (Barend) (IV-C) en Antonia van Rijn, is r.k. gedoopt op zondag 17 juli 1774 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Gijsbertus van Rijn), is overleden op donderdag 4 december 1823 aldaar - MvS nr. 122/Amerongen d.d. 4-12-1823 -. Gerardus werd 49 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Gerardus gaat in ondertrouw op woensdag 8 april 1807 te Wijk bij Duurstede, trouwt op vrijdag 24 april 1807 aldaar, trouwt (kerk) op vrijdag 24 april 1807 aldaar op 32-jarige leeftijd met Johanna de Roy (Jannigje) ook genaamd Jannigje de Rooy. Johanna is geboren te Neerlangbroek.

Van Gerardus en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Teuntje van der Geer is r.k. gedoopt op zaterdag 11 juli 1807 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Johanna de Roy (zie V-D)), is overleden op woensdag 3 september 1817 aldaar. Teuntje werd 10 jaar, 1 maand en 23 dagen.

2  Cornelis van der Geer is r.k. gedoopt op woensdag 15 maart 1809 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Teunis de Roy), zie VI-C.

3  Antonia van der Geer is r.k. gedoopt op dinsdag 21 mei 1811 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Jacoba Spaan (zie V-C)), is overleden op zaterdag 5 juli 1851 aldaar. Antonia werd 40 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Antonia trouwt op zondag 19 november 1843 te Wijk bij Duurstede op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Johannes van Duren, zoon van Gerrit van Duren en Maria Mulders. Johannes is geboren rond 1817 te Wijk bij Duurstede.<18>

4  Maria van der Geer is geboren op donderdag 8 oktober 1812 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 52), is r.k. gedoopt op vrijdag 9 oktober 1812 aldaar, is overleden op zondag 11 januari 1818 aldaar - MvS nr. 3/Amerongen d.d. 11-1-1818 -. Maria werd 5 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

5  Bernardus van der Geer (Barend), kleermaker, is r.k. gedoopt op donderdag 2 maart 1815 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Johanna de Roy (zie V-D)), is overleden op zaterdag 2 februari 1850 te Baarn . Bernardus werd 34 jaar en 11 maanden.<19>

6  Cornelis van der Geer is geboren op woensdag 26 maart 1817 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 16), zie VI-D.

7  Teuntje van der Geer is geboren op zondag 13 februari 1820 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 12), is overleden op zondag 8 januari 1826 aldaar - MvS nr. 41/Amerongen d.d. 1-2-1826 -. Teuntje werd 5 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

8  Maria van der Geer is geboren op dinsdag 19 augustus 1823 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 49), is overleden op zaterdag 20 juni 1829 aldaar - MvS nr. 88/Amerongen d.d. 2-7-1829 -. Maria werd 5 jaar, 10 maanden en 1 dag.


Generatie VI

(van 1783 tot 1885)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 36 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1821 en 1871. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Cothen (19x), Langbroek (12x) en Wijk bij Duurstede (5x).

VI-A  (??) Johannes van der Geer, zoon van Joost van der Geer (Josephus) (V-C) en Jacoba Spaan, arbeider en huisschilder, is r.k. gedoopt op zaterdag 16 januari 1796 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Maria Spaan), is overleden op zondag 20 juni 1847 aldaar (bron: DTB Wijk bij Duurstede, archief 481, registratienummer, 1236-05, aktenummer 51). Johannes werd 51 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Deze Johannes is vermoedelijk de weduwnaar van Eva van Werkhoven die op 29.9.1825 te Cothen huwt met Albertje Kuyterse. Geboortedata en overlijdensdata moeten echter nog eens nagezien worden (zie ook tak: Wijk bij Duurtsede)
Met betrekking tot de hierna genoemde kinderen van Johannes van der Geer en Elbertje (Alberta) Kuiterse bestaan nog de nodige vraagtekens. Een en ander moet nog eens uitgezocht worden.

Johannes trouwt op donderdag 27 mei 1819 te Wijk bij Duurstede op 23-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Eva van Werkhoven, dochter van Willem van Werkhoven en Cornelia van der Linden. Eva, wonende te Cothen, is geboren te Wijk bij Duurstede, is gedoopt op vrijdag 14 december 1787 aldaar, is overleden op maandag 23 augustus 1824 te Cothen . Eva werd 36 jaar, 8 maanden en 9 dagen.<20,21>

Van Johannes en Eva zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis van der Geer is geboren op zondag 8 juli 1821 te Cothen (aktenr. 11), is overleden op maandag 21 september 1829 te Wijk bij Duurstede - MvS nr. 104/Amerongen d.d. 2-10-1829 -. Cornelis werd 8 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

2  Joseph van der Geer is geboren op zondag 22 augustus 1824 te Cothen (aktenr. 13), is overleden op zaterdag 31 oktober 1829 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1829, archief 481, registratienummer 1235-01, aktenummer 61). Op de overlijdensacte staat als moeder abusievelijk zijn stiefmoeder Albaerta Kuijters in plaats van Eva van Werkhoven.. Joseph werd 5 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

3  Joseph van der Geer is geboren op donderdag 15 december 1825 te Cothen.

Johannes trouwt op donderdag 29 september 1825 te Cothen op 29-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Albertje Kuijterse ook genaamd Alberta Kuijpers, dochter van Peter Kuijterse en Hanna van Schaik. Albertje, dienstmeid, is geboren in 1800 te Jutphaas, is rooms katholiek gedoopt op zondag 26 oktober 1800 (bron: R.K. dopen Jutphaas, archief 45, registratienummer 553, pagina 182).<22>

Van Johannes en Albertje zijn zeven kinderen bekend:

4  Evert van der Geer is geboren op maandag 10 april 1826 te Cothen (aktenr. 5), zie VII-A.

5  Johanna van der Geer is geboren op vrijdag 27 juni 1828 te Cothen (aktenr. 13), is overleden op maandag 12 oktober 1829 te Wijk bij Duurstede - MvS nr. 114/Amerongen d.d. 2-11-1829 -. Johanna werd 1 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

6  Johanna van der Geer is geboren op woensdag 27 april 1831 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 23), is overleden op donderdag 24 juni 1909 aldaar (bron: BS Overlijden, Wijk bij Duurstede 1909, Wijk bij Duurstede, archief 463, inventaris­num­mer 474-07, 25 juni 1909, aktenummer 37). Johanna werd 78 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 8 september 1853 te Wijk bij Duurstede op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Reinier van Rooijen, zoon van Jan van Rooijen en Cornelia van de Graaf. Reinier is gedoopt rond 1827.<23>

7  Jacoba van der Geer is geboren op zaterdag 8 november 1834 te Wijk bij Duurstede, is overleden op woensdag 16 november 1836 aldaar - MvS nr. 45/Amerongen d.d. 3-12-1836 -. Jacoba werd 2 jaar en 8 dagen.

8  Jacoba van der Geer is geboren op woensdag 1 november 1837 te Wijk bij Duurstede, is overleden op donderdag 1 juni 1899 aldaar. Jacoba werd 61 jaar en 7 maanden.

Jacoba trouwt op donderdag 12 november 1863 te Wijk bij Duurstede op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hermanus Kosterman, zoon van Reinier Kosterman en Johanna Brouwer. Hermanus is geboren rond 1838 te Wijk bij Duurstede.<24>

9  Joseph van der Geer is geboren op vrijdag 21 mei 1841 te Wijk bij Duurstede, zie VII-B.

10  Albertha van der Geer is geboren op donderdag 10 april 1845 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 33).

VI-B  (??) Hendrik van der Geer, zoon van Joost van der Geer (Josephus) (V-C) en Jacoba Spaan, arbeider, is r.k. gedoopt op donderdag 23 mei 1799 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Maria Spaan), is overleden op zondag 20 juni 1875 te Cothen . Hendrik werd 76 jaar en 28 dagen.<25>

Hendrik trouwt op vrijdag 25 november 1825 te Cothen op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Catharina van Ingen, dochter van Jan van Ingen en Jannetje Vulpenhorst. Catharina is geboren in 1801 te Cothen, is gedoopt op zondag 2 augustus 1801 (bron: DTB RHC ZO Utrecht 379, registratienummer 9, pagina 26), is overleden op vrijdag 18 juni 1886 aldaar . Catharina werd 85 jaar.<26,27>

Van Hendrik en Catharina zijn negen kinderen bekend:

1  Joseph van der Geer is geboren op donderdag 15 december 1825 te Cothen (aktenr. 20), zie VII-C.

2  Johanna van der Geer is geboren op zondag 24 augustus 1828 te Cothen (aktenr. 15), is overleden op woensdag 12 november 1845 aldaar - MvS nr. 40/Wijk bij Duurstede d.d. 12-12-1845 -. Johanna werd 17 jaar, 2 maanden en 19 dagen.<28>

3  Johannes van der Geer is geboren op vrijdag 10 december 1830 te Cothen (aktenr. 22), zie VII-D.

4  Jacobus van der Geer is geboren op zondag 21 december 1834 te Cothen (aktenr. 21), is overleden op vrijdag 17 maart 1843 aldaar - MvS nr. 4/Wijk bij Duurstede d.d. 4-4-1843 -. Jacobus werd 8 jaar, 2 maanden en 24 dagen.<29>

5  Anthonia van der Geer is geboren op dinsdag 13 juni 1837 te Cothen (aktenr. 10), is overleden op zondag 20 mei 1838 aldaar - MvS nr. 68/Amerongen d.d. 12-3-1841 -. Anthonia werd 11 maanden en 7 dagen.<30>

6  Catharina van der Geer is geboren op donderdag 16 mei 1839 te Cothen (aktenr. 9), is overleden op maandag 20 mei 1839 aldaar - MvS nr. 47/Amerongen d.d. 4-6-1839 -. Catharina werd 4 dagen.<31>

7  Frederika van der Geer is geboren op donderdag 16 mei 1839 te Cothen (aktenr. 8), is overleden op maandag 23 september 1867 aldaar . Frederika werd 28 jaar, 4 maanden en 7 dagen.<32>

Frederika trouwt op woensdag 18 november 1863 te Cothen op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Hendrikus Francois, zoon van Matthijs Francois en Hendrika van Schaik. Hendrikus is geboren rond 1836 te Wijk bij Duurstede.<33>

8  doodgeboren kind is doodgeboren op vrijdag 3 juni 1842 te Cothen .<34>

9  Jacobus van der Geer is geboren op dinsdag 20 augustus 1844 te Cothen (aktenr. 20), is overleden op zondag 15 maart 1846 aldaar - MvS nr. 47/Wijk bij Duurstede d.d. 7-4-1846 -. Jacobus werd 1 jaar, 6 maanden en 23 dagen.<35>

VI-C  (??) Cornelis van der Geer, zoon van Gerardus van der Geer (Gerrit) (V-D) en Johanna de Roy (Jannigje), rietdekker, is r.k. gedoopt op woensdag 15 maart 1809 te Wijk bij Duurstede (doopgetuige was Teunis de Roy), is overleden op donderdag 8 april 1852 te Cothen . Cornelis werd 43 jaar en 24 dagen.<36>

Cornelis trouwt op maandag 16 december 1833 te Doorn op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Elisabeth Johanna van den Hoven, dochter van Adraan van den Hoven en Hendrika van der Geest. Elisabeth is geboren rond 1813 te Antwerpen, is overleden op woensdag 7 februari 1872 te Cothen . Elisabeth werd ongeveer 59 jaar.<37,38>

Van Cornelis en Elisabeth zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrika van der Geer is geboren op zondag 11 december 1836 te Langbroek (aktenr. 33), is overleden op zaterdag 14 januari 1860 te Cothen . Hendrika werd 23 jaar, 1 maand en 3 dagen.<39>

2  Gerrit van der Geer is geboren op maandag 19 maart 1838 te Langbroek (aktenr. 9), is overleden op zaterdag 10 november 1838 aldaar (MvS nr. 111/Amerongen). Gerrit werd 7 maanden en 22 dagen.

3  Gerrit Cornelis van der Geer is geboren op zaterdag 28 november 1840 te Langbroek (aktenr. 28), is overleden op dinsdag 5 december 1843 te Cothen - MvS nr. 13/Wijk bij Duurstede d.d. 3-1-1844 -. Gerrit werd 3 jaar en 7 dagen.<40>

4  Anna Maria van der Geer is geboren op zaterdag 28 november 1840 te Langbroek (aktenr. 29), is overleden op donderdag 15 juli 1897 te Utrecht . Anna werd 56 jaar, 7 maanden en 17 dagen.<41>

Anna trouwt op donderdag 19 augustus 1875 te Schalkwijk op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Bernardus van Wijk, zoon van Gijsbertus van Wijk en Elisabeth Hendriks. Bernardus is geboren rond 1840 te Tull en 't Waal.<42>

5  Johanna van der Geer is geboren op zondag 23 oktober 1842 te Cothen (aktenr. 17).

Johanna trouwt op vrijdag 5 november 1869 te Werkhoven op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Abraham Oostveen, zoon van Joseph Oostveen en Bartje van Breenen. Abraham, boerenknecht, is geboren op donderdag 12 maart 1840 te Werkhoven, is overleden op vrijdag 6 mei 1904. Abraham werd 64 jaar, 1 maand en 24 dagen.<43>

6  Gerarda van der Geer is geboren op woensdag 7 augustus 1844 te Cothen (aktenr. 19), is overleden op zaterdag 27 mei 1882 te Wijk bij Duurstede. Gerarda werd 37 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Gerarda trouwt op vrijdag 20 augustus 1875 te Wijk bij Duurstede op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Martinus de Weijer, zoon van Lambertus de Weijer en Hendrika de Leeuw. Martinus is geboren rond 1841 te Tiel.<44>

7  Adriana van der Geer is geboren op dinsdag 8 september 1846 te Cothen (aktenr. 19), is overleden op zaterdag 28 maart 1885 te Schalkwijk . Adriana werd 38 jaar, 6 maanden en 20 dagen.<45>

Adriana trouwt op woensdag 14 juli 1880 te Tull en 't Waal op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Theodorus van den Heuvel, zoon van Hendrik van den Heuvel en Cornelia van der Linden. Theodorus is geboren rond 1843 te Tull en 't Waal.<46>

8  Cornelis van der Geer is geboren op maandag 11 december 1848 te Cothen (aktenr. 19), zie VII-E.

9  Elisabeth Johanna van der Geer is geboren op woensdag 23 juli 1851 te Cothen (aktenr. 12), is overleden op zondag 6 april 1879 aldaar . Elisabeth werd 27 jaar, 8 maanden en 14 dagen.<47>

Elisabeth trouwt op vrijdag 26 januari 1872 te Cothen op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Henricus van Rooijen, zoon van Johannes van Rooijen en Martha Broekhuizen. Henricus is geboren rond 1846 te Cothen.<48>

VI-D  (??) Cornelis van der Geer, zoon van Gerardus van der Geer (Gerrit) (V-D) en Johanna de Roy (Jannigje), schoenmaker, is geboren op woensdag 26 maart 1817 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 16), is overleden op donderdag 26 november 1885 te Langbroek (bron: DTB Langbroek 1885, acte nummer 5 en - MvS nr. 14/Wijk bij Duurstede d.d. 8-5-1886). Cornelis werd 68 jaar en 8 maanden.

Cornelis trouwt op donderdag 16 juni 1853 te Langbroek op 36-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Petronella te Poel, dochter van Hermanus te Poel en Ida van Esch. Maria is geboren op donderdag 31 juli 1828 te Langbroek (bron: DTB Langbroek 1828, acte nummer 18).<49>

Van Cornelis en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Jannigje van der Geer is geboren op maandag 31 juli 1854 te Langbroek (aktenr. 22), is overleden op donderdag 24 augustus 1882 (bron: DTB Langbroek 1882, acte nummer 19). Jannigje werd 28 jaar en 24 dagen.

Jannigje trouwt op donderdag 3 november 1881 te Langbroek op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Karel Ebergen, zoon van Joost Ebergen en Adriana van der Lee. Karel is geboren rond 1854 te Langbroek, is overleden op maandag 23 augustus 1937 aldaar (bron: DTB Langbroek 1937, acte nummer 12). Karel werd ongeveer 83 jaar.<50>

Karel was later gehuwd (2) met Cornelia Kompier.<51,52>

2  Hermanus van der Geer is geboren op zaterdag 15 november 1856 te Langbroek (aktenr. 27), is overleden op woensdag 29 januari 1941 aldaar (bron: DTB Langbroek 1941, acte nummer 5). Hermanus werd 84 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

3  Gerardus van der Geer is geboren op vrijdag 24 december 1858 te Langbroek (aktenr. 41), is overleden op dinsdag 27 maart 1945 aldaar, is begraven op vrijdag 30 maart 1945 te Cothen. Gerardus werd 86 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

4  Ida van der Geer is geboren op vrijdag 3 augustus 1860 te Langbroek (aktenr. 25), is overleden in augustus 1866 aldaar. Ida werd 6 jaar.

5  Bernardus van der Geer is geboren op maandag 6 april 1863 te Langbroek (aktenr. 12), is overleden in oktober 1865 aldaar. Bernardus werd 2 jaar en 6 maanden.

6  Antoon van der Geer is geboren op dinsdag 17 april 1866 te Langbroek (aktenr. 20), zie VII-F.

7  Bernardus van der Geer is geboren op zondag 2 augustus 1868 te Langbroek (aktenr. 25), is overleden op zaterdag 14 december 1946 aldaar, is begraven op woensdag 18 december 1946 te Cothen. Bernardus werd 78 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

8  Ida Maria van der Geer is geboren op dinsdag 14 november 1871 te Langbroek (aktenr. 41), is overleden op vrijdag 20 februari 1931 aldaar (DTB Langbroek 1931, acte nummer 6). Ida werd 59 jaar, 3 maanden en 6 dagen.


Generatie VII

(van 1821 tot 1946)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 44 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1856 en 1909. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Cothen (13x), Werkhoven (8x), Wijk bij Duurstede (7x), Schalkwijk (7x), Utrecht (5x), Culemborg (2x) en Bunnik.

VII-A  (??) Evert van der Geer, zoon van Johannes van der Geer (VI-A) en Albertje Kuijterse, is geboren op maandag 10 april 1826 te Cothen (aktenr. 5), is overleden op donderdag 12 augustus 1897 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1897, actenummer 1286). Evert werd 71 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Evert trouwt op woensdag 30 september 1863 te Wijk bij Duurstede op 37-jarige leeftijd met de 20-jarige Adriana Wilhelmina Pouw, dochter van Johannes Pouw en Wilhelmina Brouwer. Adriana is geboren op maandag 3 juli 1843 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1843, acte nummer 57), is overleden op zondag 18 augustus 1907 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1907, acte nummer 1205). Adriana werd 64 jaar, 1 maand en 15 dagen.<53>

Van Evert en Adriana zijn negen kinderen bekend:

1  Jacoba Wilhelmina van der Geer is geboren op vrijdag 10 juli 1868 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 64).

Jacoba trouwt op woensdag 16 oktober 1889 te Utrecht op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Petrus Adrianus van Schaik, zoon van Pieter van Schaik en Geertruida Boelland. Petrus, pannenbakker, wonende te Jutphaas, is geboren in 1860 te Utrecht.<54>

2  Adriana Alberta van der Geer is geboren op vrijdag 1 augustus 1873 te Wijk bij Duurstede (bron: BS Geboorte,Wijk bij Duurstede, archief 481, inventaris­num­mer 765-17, 1 augustus 1873, aktenummer 55), is overleden op zaterdag 5 september 1885 te Utrecht (bron: BS Overlijden,Utrecht, archief 481, inventaris­num­mer 462-03, 5 september 1885, aktenummer 1509). Adriana werd 12 jaar, 1 maand en 4 dagen.

3  Johannes Anthonius van der Geer is geboren op zaterdag 26 december 1874 te Utrecht, zie VIII-A.

4  doodgeboren kind van der Geer is doodgeboren op woensdag 1 november 1876, is overleden (bron: DTB Utrecht 1876, acte nummer 1647).

5  Martinus van der Geer is geboren op vrijdag 16 augustus 1878 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1878, acte nummer 1555).

6  Everardus van der Geer is geboren op vrijdag 16 augustus 1878 te Utrecht.

7  Adriana Wilhelmina Everarda van der Geer is geboren op woensdag 18 mei 1881 te Bunnik (aktenr. 17), is overleden op woensdag 28 november 1962 te Alkemade. Adriana werd 81 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Adriana trouwt op donderdag 29 oktober 1908 te Wijk bij Duurstede op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Lambertus Hermanus de Weijer, zoon van Laurens de Weijer en Hendrica Maria van Vogelpoel. Lambertus is geboren op dinsdag 17 juni 1879 te Wijk bij Duurstede, is overleden op woensdag 26 december 1951 te Rotterdam. Lambertus werd 72 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<55>

8  Gerrit Johannes Everhardus van der Geer is geboren op zondag 28 januari 1883 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1883, acte nummer 251), is overleden op vrijdag 1 juni 1883 aldaar (bron: DTB Utrecht 1883, acte nummer 924). Gerrit werd 4 maanden en 4 dagen.

9  Anthonius Bernardus van der Geer is geboren op maandag 6 oktober 1884 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1884, acte nummer 2110), is overleden op vrijdag 10 december 1886 aldaar (bron: DTB Utrecht 1886, acte nummer 2127). Anthonius werd 2 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

VII-B  (??) Joseph van der Geer, zoon van Johannes van der Geer (VI-A) en Albertje Kuijterse, arbeider, is geboren op vrijdag 21 mei 1841 te Wijk bij Duurstede, is overleden op vrijdag 26 januari 1917 aldaar (bron: DTB Wijk bij Duurstede, archief 463, inventaris­num­mer 475-02, 27 januari 1917, aktenummer 3). Joseph werd 75 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Joseph trouwt op donderdag 3 november 1881 te Schalkwijk op 40-jarige leeftijd met de 28-jarige Aaltje Messink, dochter van Hendrik Messink en Catharina van Wensink. Aaltje, wonende te Cothen, is geboren op zondag 23 oktober 1853 te Vreeswijk, is overleden op zaterdag 6 april 1901 te Wijk bij Duurstede (bron: BS overlijden, Wijk bij Duurstede, archief 481, inventaris­num­mer 511-14, 9 april 1901, aktenummer 17). Aaltje werd 47 jaar, 5 maanden en 14 dagen.<56>

Van Joseph en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Johannes van der Geer is geboren op vrijdag 11 augustus 1882 te Schalkwijk (aktenr. 25), is overleden op maandag 26 februari 1883 aldaar . Johannes werd 6 maanden en 15 dagen.<57>

2  Cornelia van der Geer is geboren op zaterdag 15 maart 1884 te Schalkwijk (aktenr. 9), is overleden op vrijdag 19 januari 1968 te Wijk bij Duurstede. Cornelia werd 83 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 22 januari 1903 te Wijk bij Duurstede op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Christiaan van der Linden, zoon van Marinus van der Linden en Alida van Rossum. Christiaan is geboren op zondag 10 april 1881 te Wijk bij Duurstede, is overleden op vrijdag 22 juni 1962 te Utrecht. Christiaan werd 81 jaar, 2 maanden en 12 dagen.<58>

3  Bartha van der Geer is geboren op zaterdag 1 mei 1886 te Schalkwijk (aktenr. 14), is overleden op dinsdag 22 maart 1887 aldaar . Bartha werd 10 maanden en 21 dagen.<59>

4  doodgeboren zoon is doodgeboren op vrijdag 16 maart 1888 te Schalkwijk .<60>

5  Johannes van der Geer is geboren op zondag 31 maart 1889 te Schalkwijk (aktenr. 10), is overleden op dinsdag 9 juli 1889 aldaar . Johannes werd 3 maanden en 8 dagen.<61>

6  Johannes van der Geer is geboren op zondag 10 mei 1891 te Schalkwijk (aktenr. 10), is overleden op zaterdag 18 juni 1892 aldaar . Johannes werd 1 jaar, 1 maand en 8 dagen.<62>

7  Bartha van der Geer is geboren op vrijdag 8 juli 1892 te Schalkwijk, is overleden op woensdag 14 februari 1894 aldaar . Bartha werd 1 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<63>

VII-C  (??) Joseph van der Geer, zoon van Hendrik van der Geer (VI-B) en Catharina van Ingen, arbeider, is geboren op donderdag 15 december 1825 te Cothen (aktenr. 20), is overleden op zaterdag 25 september 1909 te Amersfoort . Joseph werd 83 jaar, 9 maanden en 10 dagen.<64>

Joseph trad in 1847 in dienst bij het 1e regiment infanterie. Zijn signalement was: lengte 1 El 5 Pm 7 Dm 3 St, aangezigt ovaal, voorhoofd rond, oogen blaauw, neus dik, mond ordinair, kin rond, haar rossig, wenkbraauwen idem. Joseph verklaart in 1855, 1875 en in 1889 niet te kunnen schrijven.

Joseph trouwt op dinsdag 30 januari 1855 te Cothen op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Maria van Hooijdonk, dochter van Jasper van Hooijdonk en Huberta Adriana Stein. Cornelia, wonende te Culemborg, is geboren op dinsdag 18 november 1828 te Utrecht, is overleden op zondag 6 mei 1900 te Cothen . Cornelia werd 71 jaar, 5 maanden en 18 dagen.<65,66>

Van Joseph en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrikus Josephus van der Geer is geboren op dinsdag 1 april 1856 te Culemborg, is overleden op vrijdag 21 juni 1929 te Cothen . Hendrikus werd 73 jaar, 2 maanden en 20 dagen.<67>

Hendrikus trouwt op maandag 9 mei 1904 te Vreeswijk op 48-jarige leeftijd (1) met de 54-jarige Anna Pel, dochter van Jacobus Pel en Pietronella van Zijl. Anna is geboren in 1850 te Houten, is overleden op donderdag 2 juni 1910 te Cothen . Anna werd 60 jaar.<68,69> Hendrikus trouwt op dinsdag 8 november 1910 te Tull en 't Waal op 54-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Maria van den Brink, dochter van Kors van den Brink en Cunera Sprang. Maria is geboren op zondag 30 september 1855 te Tull en 't Waal, is overleden op donderdag 10 juli 1941 te Langbroek. Maria werd 85 jaar, 9 maanden en 10 dagen.<70>

2  Hubertus Johannes van der Geer is geboren op zaterdag 4 september 1858 te Culemborg, zie VIII-B.

3  Carel van der Geer is geboren op dinsdag 10 september 1861 te Cothen (aktenr. 17), zie VIII-C.

4  Jasper van der Geer is geboren op zondag 5 maart 1865 te Cothen (aktenr. 13), is overleden op woensdag 26 april 1865 aldaar . Jasper werd 1 maand en 21 dagen.<71>

5  Johannes van der Geer is geboren op dinsdag 26 juni 1866 te Cothen (aktenr. 14), is overleden op maandag 27 mei 1867 aldaar . Johannes werd 11 maanden en 1 dag.<72>

6  Johannes van der Geer is geboren op donderdag 30 april 1868 te Cothen (aktenr. 9), is overleden op vrijdag 15 oktober 1869 aldaar . Johannes werd 1 jaar, 5 maanden en 15 dagen.<73>

7  Willem Alexander van der Geer is geboren op vrijdag 30 september 1870 te Cothen (aktenr. 25), is overleden op dinsdag 21 december 1948 te Hoogland. Willem werd 78 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

VII-D  (??) Johannes van der Geer, zoon van Hendrik van der Geer (VI-B) en Catharina van Ingen, arbeider, is geboren op vrijdag 10 december 1830 te Cothen (aktenr. 22), is overleden op woensdag 12 april 1871 te Wijk bij Duurstede. Johannes werd 40 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 12 november 1863 te Wijk bij Duurstede op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Francois, dochter van Matthijs Francois en Hendrika van Schaik. Johanna is geboren op woensdag 7 februari 1838 te Wijk bij Duurstede, is overleden op maandag 18 december 1899 aldaar (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1899, acte nr 78). Johanna werd 61 jaar, 10 maanden en 11 dagen.<74>

Van Johannes en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Hendrika van der Geer is geboren op dinsdag 28 juni 1864 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 50), is overleden op woensdag 10 februari 1869 aldaar. Johanna werd 4 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

2  Catharina van der Geer is geboren op donderdag 16 november 1865 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 93), is overleden op woensdag 21 maart 1866 aldaar. Catharina werd 4 maanden en 5 dagen.

3  Mathias van der Geer is geboren op maandag 28 januari 1867 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 12), is overleden op vrijdag 4 december 1868 aldaar. Mathias werd 1 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

4  Martinus van der Geer is geboren op vrijdag 5 maart 1869 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 27), zie VIII-D.

VII-E  (??) Cornelis van der Geer, zoon van Cornelis van der Geer (VI-C) en Elisabeth Johanna van den Hoven, rietdekker, is geboren op maandag 11 december 1848 te Cothen (aktenr. 19), is overleden op maandag 26 augustus 1912. Cornelis werd 63 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 5 november 1875 te Werkhoven op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerarda van Schaik, dochter van Johannes van Schaik en Everdina Bosboom. Gerarda is geboren op vrijdag 1 maart 1850 te Werkhoven, is overleden op donderdag 27 mei 1920. Gerarda werd 70 jaar, 2 maanden en 26 dagen.<75>

Van Cornelis en Gerarda zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis van der Geer is geboren in januari 1881 te Werkhoven, is overleden op zondag 10 april 1881 aldaar. Cornelis werd 3 maanden.

2  Johannes Cornelis van der Geer is geboren op dinsdag 5 september 1882 te Werkhoven, zie VIII-E.

3  Johanna Elisabeth van der Geer is geboren op dinsdag 29 april 1884 te Werkhoven, is overleden op dinsdag 12 juli 1977 te Utrecht. Johanna werd 93 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 30 januari 1931 te Werkhoven op 46-jarige leeftijd met de 54-jarige Johannes Rietvelt. Johannes is geboren op woensdag 6 december 1876 te Utrecht, is overleden op dinsdag 25 augustus 1964 aldaar. Johannes werd 87 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

4  Everdina van der Geer is geboren op woensdag 13 oktober 1886 te Werkhoven, is overleden op maandag 24 januari 1966 te Utrecht, is begraven op donderdag 27 januari 1966 te Werkhoven (begraafplaats van de r.k. parochie, Herenstraat 11, Werkhoven). Everdina werd 79 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Everdina trouwt op vrijdag 13 oktober 1911 te Werkhoven op 25-jarige leeftijd met de 33-jarige Frederikus Antonius Beemer, zoon van Cornelis Beemer en Petronella Miltenburg. Frederikus is geboren op woensdag 20 maart 1878 te Werkhoven, is overleden op dinsdag 27 augustus 1963 aldaar, is begraven (begraafplaats van de r.k. parochie, Herenstraat 11, Werkhoven). Frederikus werd 85 jaar, 5 maanden en 7 dagen.<76>

5  Cornelia Johanna van der Geer is geboren op dinsdag 25 juni 1889 te Werkhoven, is overleden op maandag 2 maart 1964 aldaar, is begraven op vrijdag 6 maart 1964 aldaar RK Begraafplaats Herenstraat 11 Werkhoven. Cornelia werd 74 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

6  Theodora Antonia van der Geer, bedrijfsleidster autobusonderneming, is geboren op zondag 27 september 1891 te Werkhoven, is overleden op dinsdag 13 april 1971 te Utrecht. Theodora werd 79 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Theodora trouwt op vrijdag 6 mei 1921 te Werkhoven op 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 35-jarige Johannes Bresser, zoon van Willem Bresser en Geertruida Ooms. Johannes is geboren rond 1886 te Werkhoven, is overleden op woensdag 27 februari 1929 te Driebergen . Johannes werd ongeveer 43 jaar.<77,78> Theodora trouwt op vrijdag 23 oktober 1931 te Werkhoven op 40-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Wouter Aalberts. Wouter is geboren op maandag 23 februari 1903 te Dodewaard, is overleden op maandag 13 januari 1947 te Wijk bij Duurstede. Wouter werd 43 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

7  Gerarda van der Geer is geboren op zaterdag 4 februari 1893 te Werkhoven, is overleden op woensdag 4 oktober 1972 te Utrecht, is begraven op zaterdag 7 oktober 1972 te Werkhoven RK Begraafplaats Herenstraat 11 Werkhoven. Gerarda werd 79 jaar en 8 maanden.

Gerarda trouwt op donderdag 16 juni 1921 te Werkhoven op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Adrianus Hendrikus Hillebrand, zoon van Kornelis Hillebrand en Maria Vink. Adrianus is geboren op vrijdag 12 april 1895 te Woubrugge, is overleden op donderdag 12 september 1968 te Bunnik, is begraven RK Begraafplaats Herenstraat 11 Werkhoven. Adrianus werd 73 jaar en 5 maanden.<79>

8  Cornelis van der Geer is geboren op donderdag 17 oktober 1895 te Werkhoven, zie VIII-F.

VII-F  (??) Antoon van der Geer, zoon van Cornelis van der Geer (VI-D) en Maria Petronella te Poel, schoenmaker, is geboren op dinsdag 17 april 1866 te Langbroek (aktenr. 20), is overleden op zondag 31 mei 1936 te Cothen , is begraven op woensdag 3 juni 1936 aldaar. Antoon werd 70 jaar, 1 maand en 14 dagen.<80>

Antoon trouwt op donderdag 21 mei 1891 te Cothen op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Joanna van Kleef, dochter van Johannes van Kleef en Maria van Mazijk. Joanna is geboren op zaterdag 7 maart 1863 te Cothen, is overleden op maandag 3 november 1919 aldaar . Joanna werd 56 jaar, 7 maanden en 27 dagen.<81,82>

Van Antoon en Joanna zijn negen kinderen bekend:

1  Maria Johanna van der Geer is geboren op donderdag 23 juni 1892 te Cothen (aktenr. 14), is overleden op woensdag 3 juni 1953 aldaar. Maria werd 60 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

2  Maria Cornelia van der Geer is geboren op donderdag 17 mei 1894 te Cothen (aktenr. 9), is overleden op donderdag 10 november 1960 te Eindhoven. Maria werd 66 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Maria trouwt op zondag 25 september 1921 te Cothen op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Leo Gerardus Steur, zoon van Lambertus Steur en Margrietha Dashorst. Leo is geboren op maandag 11 december 1893 te Bussum, is overleden op maandag 18 juni 1945 te Eindhoven (bron: DTB Eindhoven 1945, acte nr 787). Leo werd 51 jaar, 6 maanden en 7 dagen.<83>

3  Cornelis Johannes van der Geer is geboren op woensdag 13 november 1895 te Cothen (aktenr. 18), zie VIII-G.

4  Johannes van der Geer is geboren op dinsdag 2 maart 1897 te Cothen (aktenr. 3), zie VIII-H.

5  Hermanus van der Geer is geboren op maandag 12 december 1898 te Cothen (aktenr. 18), is rooms katholiek gedoopt, zie VIII-I.

6  Johanna Ida van der Geer, lid van de Maria Congregatie, is geboren op zaterdag 31 maart 1900 te Cothen (aktenr. 5), is overleden op vrijdag 25 juli 1952 te Utrecht, is begraven op maandag 28 juli 1952 te Cothen. Johanna werd 52 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

7  Joanna Antonia van der Geer is geboren op dinsdag 20 januari 1903 te Cothen, is overleden op donderdag 11 oktober 1990 te Arnhem. Joanna werd 87 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Joanna trouwt op dinsdag 14 oktober 1924 te Cothen op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Christiaan Broekhuijsen. Christiaan, concierge, is geboren op maandag 17 december 1894 te Arnhem, is overleden op vrijdag 17 december 1971 aldaar. Christiaan werd 77 jaar.

8  Ida Maria van der Geer is geboren op zondag 17 september 1905 te Cothen (bron: DTB Cothem 1905, acte nummer 16), is overleden op donderdag 11 januari 1906 aldaar . Ida werd 3 maanden en 25 dagen.<84>

9  Antoon van der Geer is geboren op woensdag 27 oktober 1909 te Wijk bij Duurstede, zie VIII-J.


Generatie VIII

(van 1856 tot 1990)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1883 en 1948. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Werkhoven (15x), Driebergen (11x), Cothen (10x), Wijk bij Duurstede (9x), Schalkwijk (7x), Utrecht (6x), Eindhoven (6x), Tilburg (2x) en Helmond. Er zijn momenteel nog 14 van de 69 kinderen in leven.

VIII-A  (??) Johannes Anthonius van der Geer, zoon van Evert van der Geer (VII-A) en Adriana Wilhelmina Pouw, bleekersknecht en werkman, is geboren op zaterdag 26 december 1874 te Utrecht, is overleden op woensdag 17 april 1940 te Driebergen-Rijsenburg . Johannes werd 65 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<85>

Johannes trouwt op woensdag 28 december 1892 te Utrecht op 18-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Maria Antoinette van der Griendt, dochter van Jan Evertse van der Griendt en Johanna Antoinetta Vermeulen. Maria, fruitvrouw, is geboren in 1871 te Utrecht, is overleden op maandag 7 augustus 1905 aldaar (bron: DTB Utrecht 1905, acte nummer 1223). Maria werd 34 jaar.<86>

Van Johannes en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Everdina Adriana van der Geer is geboren op vrijdag 15 september 1893 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1893, acte nummer 2265), is overleden op dinsdag 16 januari 1894 aldaar (bron: DTB Utrecht 1894, acte nummer 90). Everdina werd 4 maanden en 1 dag.

2  Johannes Everardus van der Geer is geboren op zondag 26 september 1897 te Utrecht, is overleden op maandag 10 januari 1898 aldaar (bron: DTB Utrecht 1898, acte nummer 47). Johannes werd 3 maanden en 15 dagen.

3  Adriana Alberta Everarda van der Geer is geboren op zaterdag 14 januari 1899 te Utrecht, is overleden op zaterdag 6 december 1913 te Lochem (bron: DTB Lochem 1913, acte nummer 60; DTB Utrecht 1913, acte nummer 1667). Adriana werd 14 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

4  Antoinnetta Maria van der Geer is geboren op vrijdag 15 maart 1901 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1901, acte nummer 708), is overleden op dinsdag 13 augustus 1901 aldaar (bron: DTB Utrecht 1901, acte nummer 1381). Antoinnetta werd 4 maanden en 29 dagen.

5  Johanna Antoinetta van der Geer is geboren op vrijdag 22 mei 1903 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1903, acte nummer 1361), is overleden op zaterdag 27 januari 1906 aldaar (bron: DTB Utrecht 1906, acte nummer 155). Johanna werd 2 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

6  Johannes Antonius van der Geer is geboren op donderdag 8 september 1904 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1904, acte nummer 2397), is overleden op vrijdag 30 juni 1905 aldaar (bron: DTB Utrecht 1905, acte nummer 996). Johannes werd 9 maanden en 22 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 10 januari 1906 te Utrecht op 31-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Maria van Weel, dochter van Guillaume van Weel en Antonia Knoop. Maria is geboren op zaterdag 10 september 1859 te Wijk bij Duurstede, is overleden op woensdag 19 november 1941 te Geldermalsen (bron: DTB Geldermalsen 1941, acte nummer 53). Maria werd 82 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<87>

Maria was eerder gehuwd (1) met Everardus Kuyer.<88>

VIII-B  (??) Hubertus Johannes van der Geer, zoon van Joseph van der Geer (VII-C) en Cornelia Maria van Hooijdonk, arbeider, wonende te Cothen, is geboren op zaterdag 4 september 1858 te Culemborg, is overleden op donderdag 17 maart 1938 te Driebergen-Rijsenburg , is begraven op maandag 21 maart 1938 aldaar. Hubertus werd 79 jaar, 6 maanden en 13 dagen.<89>

Hubertus trouwt op vrijdag 24 november 1882 te Driebergen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Petronella Riether, dochter van Gallus Riether en Johanna Dreuning. Maria is geboren op zondag 29 maart 1857 te Driebergen, is overleden op vrijdag 18 mei 1945 te Utrecht (bron: DTB Utrecht, archief 1221, registratienummer 1835, aktenummer 1996). Maria werd 88 jaar, 1 maand en 19 dagen.<90>

Van Hubertus en Maria zijn elf kinderen bekend:

1  Cornelia Johanna van de Geer is geboren op zondag 14 oktober 1883 te Driebergen (aktenr. 52), is overleden op zondag 30 januari 1966 te Utrecht, is begraven op woensdag 2 februari 1966 te Werkhoven. Cornelia werd 82 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 12 mei 1911 te Driebergen op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Leendert Oostveen, zoon van Gerrit Oostveen en Maria Zieltjes. Leendert is geboren op zaterdag 3 januari 1885 te Werkhoven, is overleden op maandag 5 februari 1951 aldaar. Leendert werd 66 jaar, 1 maand en 2 dagen.<91>

2  Johanna Maria van de Geer is geboren op woensdag 12 november 1884 te Driebergen (aktenr. 72).

Johanna trouwt op donderdag 16 september 1920 te Driebergen op 35-jarige leeftijd met de 42-jarige Coenradus Herman Flieger, zoon van Johannes Benjamin Flieger en Maria Adelaar. Coenradus is geboren op donderdag 14 februari 1878 te Utrecht, is overleden op dinsdag 8 januari 1952 aldaar (bron: DTB Utrecht 1952, acte nummer 65). Coenradus werd 73 jaar, 10 maanden en 25 dagen.<92>

3  Josephus Hendrikus van de Geer is geboren op zaterdag 29 januari 1887 te Driebergen (aktenr. 2), zie IX-A.

4  Carolus Hubertus van de Geer is geboren op woensdag 1 februari 1888 te Driebergen (aktenr. 7), is overleden op woensdag 20 februari 1889 aldaar . Carolus werd 1 jaar en 19 dagen.<93>

5  Clara Maria van de Geer is geboren op maandag 25 februari 1889 te Driebergen (aktenr. 13), is overleden op vrijdag 18 maart 1892 aldaar . Clara werd 3 jaar en 22 dagen.<94>

6  Hubertus Johannes van de Geer is geboren op donderdag 21 augustus 1890 te Driebergen (aktenr. 48), is overleden op zaterdag 19 september 1891 aldaar . Hubertus werd 1 jaar en 29 dagen.<95>

7  Theodorus Adrianus van de Geer is geboren op donderdag 22 oktober 1891 te Driebergen (aktenr. 76), is overleden op vrijdag 29 januari 1892 aldaar . Theodorus werd 3 maanden en 7 dagen.<96>

8  doodgeboren kind is doodgeboren op woensdag 17 mei 1893 te Driebergen .<97>

9  Carolus Hubertus van de Geer is geboren op dinsdag 12 juni 1894 te Driebergen (aktenr. 44), is overleden op maandag 10 januari 1898 aldaar . Carolus werd 3 jaar, 6 maanden en 29 dagen.<98>

10  doodgeboren zoon is doodgeboren op maandag 13 april 1896 te Driebergen .<99>

11  Maria Johanna van de Geer is geboren op donderdag 13 mei 1897 te Driebergen (aktenr. 39), is overleden op woensdag 6 februari 1924 aldaar . Maria werd 26 jaar, 8 maanden en 24 dagen.<100>

Maria trouwt op donderdag 30 juni 1921 te Driebergen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Dirven, zoon van Johannes Dirven en Maria Loffeld. Willem, asfalteur, is geboren op donderdag 12 maart 1896 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1896, acte nr 715).<101>

Willem is 7-5-1923 ingeschreven te Eindhoven, Laagstraat 47a komende uit Utrecht met vrouw en zoon. 27-11-1923 verhuisd naar Marnixstraat 15, 20-11-1924 J v. Lieshoutstraat 21, en is 28-10-1924 uitgeschreven naar Antwerpen.

VIII-C  (??) Carel van der Geer, zoon van Joseph van der Geer (VII-C) en Cornelia Maria van Hooijdonk, arbeider, is geboren op dinsdag 10 september 1861 te Cothen (aktenr. 17), is overleden op dinsdag 21 augustus 1934 te Eindhoven-Tongelre, is begraven te Eindhoven St Martinus kerkhof 't Hofke. Carel werd 72 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Carel trouwt op woensdag 6 november 1889 te Schalkwijk op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Joanna Oostveen, dochter van Johannis Oostveen en Cornelia Beving. Joanna, dienstbode, wonende te Schalkwijk, is geboren op vrijdag 30 september 1864 te Tull en 't Waal, is overleden op maandag 30 september 1907 te Schalkwijk . Joanna werd 43 jaar.<102,103>

Van Carel en Joanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelia Johanna van der Geer is geboren op woensdag 26 november 1890 te Schalkwijk (aktenr. 34), is overleden op zondag 2 oktober 1983 te Eindhoven, is begraven aldaar St. Callixtus kerkhof (RK). Cornelia werd 92 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 17 november 1915 te Schalkwijk op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Gerardus Schouten, zoon van Gerrit Schouten en Gerrigje Bas. Johannes is geboren op woensdag 14 september 1887 te Schalkwijk, is overleden op dinsdag 27 juni 1967 te Eindhoven, is begraven aldaar St. Callixtus keerkhof (RK). Johannes werd 79 jaar, 9 maanden en 13 dagen.<104>

2  Johanna Maria van der Geer is geboren op donderdag 8 september 1892 te Schalkwijk (aktenr. 21), is overleden op woensdag 11 november 1896 aldaar . Johanna werd 4 jaar, 2 maanden en 3 dagen.<105>

3  Maria Cornelia van der Geer is geboren op woensdag 26 december 1894 te Schalkwijk (aktenr. 38), is overleden op vrijdag 27 november 1970 te Utrecht in het St. Antoniusziekenhuis, is begraven op dinsdag 1 december 1970 te 't Goy (RK). Maria werd 75 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Maria trouwt op donderdag 30 september 1920 te Schalkwijk op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Christianus Cornelis Henzen, zoon van Gerardus Henzen (Gerrit) en Jannetje van den Brink. Christianus is geboren op vrijdag 23 oktober 1885 te Schalkwijk, is overleden op donderdag 3 januari 1974 te 't Goy, is begraven aldaar (RK). Christianus werd 88 jaar, 2 maanden en 11 dagen.<106>

4  Josephus Johannes van der Geer is geboren op zaterdag 5 september 1896 te Schalkwijk (aktenr. 29), zie IX-B.

5  Joanna Margaretha van de Geer ook genaamd Joanna Margaretha van der Geer is geboren op dinsdag 5 juli 1898 te Schalkwijk (aktenr. 18), is overleden op zondag 25 maart 1984 te Nieuwegein in het S. Antoniusziekenhuis, is begraven op woensdag 28 maart 1984 te Schalkwijk (RK). Joanna werd 85 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Joanna trouwt op woensdag 14 juni 1922 te Schalkwijk op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Gijsbertus Johannes Hommelberg, zoon van Petrus Henricus Hommelberg (Piet) en Ardina Wijnanda van Oostrom. Gijsbertus, timmerman, is geboren op woensdag 15 februari 1899 te Tull en 't Waal, is overleden op zondag 17 februari 1985 te Houten, is begraven op donderdag 21 februari 1985 te Schalkwijk (RK). Gijsbertus werd 86 jaar en 2 dagen.<107>

6  Hendrica van der Geer is geboren op woensdag 6 juni 1900 te Schalkwijk (aktenr. 22), is overleden op woensdag 16 december 1903 aldaar . Hendrica werd 3 jaar, 6 maanden en 10 dagen.<108>

7  Cornelis Johannes van der Geer is geboren op vrijdag 19 februari 1904 te Schalkwijk, zie IX-C.

VIII-D  (??) Martinus van der Geer, zoon van Johannes van der Geer (VII-D) en Johanna Francois, arbeider, is geboren op vrijdag 5 maart 1869 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 27), is overleden op dinsdag 20 november 1945 aldaar (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1945, acte nummer 73), is begraven aldaar (r.k. begraafplaats Steenstraat). Martinus werd 76 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Martinus trouwt op donderdag 21 juni 1894 te Wijk bij Duurstede op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Adriana van Leeuwen, dochter van Nicolaas van Leeuwen en Cornelia Rijnsdouw. Johanna is geboren op dinsdag 25 januari 1870 te Wijk bij Duurstede, is overleden op zondag 9 april 1939 aldaar (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1939, acte nummer 17). Johanna werd 69 jaar, 2 maanden en 15 dagen.<109>

Van Martinus en Johanna zijn elf kinderen bekend:

1  Nicolaas van der Geer is geboren rond 1892, is overleden op maandag 7 augustus 1899 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1899, acte nummer 52). Nicolaas werd ongeveer 7 jaar.

2  Johannes van der Geer, landarbeider en fabrieksarbeider, is geboren op zaterdag 22 december 1894 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 92), is overleden op zondag 26 mei 1968 te Oudewater. Johannes werd 73 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 14 november 1919 te Snelrewaard op 24-jarige leeftijd met de 35-jarige Anna Maria Streng, dochter van Gerrit Streng en Johannes Westland. Anna is geboren op maandag 27 oktober 1884 te Snelrewaard, is overleden op zondag 28 april 1963 te Oudewater. Anna werd 78 jaar, 6 maanden en 1 dag.<110>

3  Cornelia van der Geer is geboren op vrijdag 24 januari 1896 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 7), is overleden op dinsdag 18 januari 1938 aldaar (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1938, acte nummer 6). Cornelia werd 41 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 13 november 1924 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1924, acte nummer 16) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Phillipus Wennekes, zoon van Hendrik Wennekes en Elisabeth Stelte. Phillipus is geboren op zaterdag 8 oktober 1898 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1898, acte nummer 92).

4  Johanna van der Geer is geboren op zondag 5 juni 1898 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 60), is overleden op vrijdag 22 oktober 1971 te Oudewater, is begraven aldaar. Johanna werd 73 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 27 november 1919 te Oudewater op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Hubertus van Harmelen, zoon van Mattheus van Harmelen en Teuntje de Reuver. Hubertus is geboren op maandag 17 september 1894 te Woerden.<111>

5  Nicolaas van der Geer, los arbeider, is geboren op maandag 20 november 1899 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 98), is overleden op vrijdag 23 januari 1970 aldaar. Nicolaas werd 70 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

6  Martinus van der Geer, arbeider steenfabriek en grondwerker, is geboren op dinsdag 15 april 1902 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1902, aktenr. 36), is overleden op zaterdag 16 juli 1977 aldaar. Martinus werd 75 jaar, 3 maanden en 1 dag.

7  Johannes Adrianus van der Geer is geboren op dinsdag 23 februari 1904 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1904, acte nummer 16), zie IX-D.

8  Johannes van der Geer is geboren op zondag 5 augustus 1906 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1906, acte nummer 65), is overleden op maandag 6 augustus 1906 aldaar (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1906, acte nummer 45). Johannes werd 1 dag.

9  Clasina van der Geer (Clara), dienstbode, is geboren op donderdag 12 september 1907 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1907, acte nummer 72), is overleden op zondag 27 maart 1988 aldaar, is begraven op dinsdag 29 maart 1988 aldaar (r.k. begraafplaats Steenstraat). Clasina werd 80 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Clasina trouwt op donderdag 13 juli 1939 te Wijk bij Duurstede op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Marinus van der Linden, zoon van Christiaan van der Linden (VII-B.2) en Cornelia van der Geer. Marinus is geboren op maandag 27 april 1903 te Wijk bij Duurstede, is overleden op zondag 4 november 1973 aldaar. Marinus werd 70 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

10  Christiaan Johannes van der Geer is geboren op dinsdag 17 mei 1910 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1910, acte nummer 45), zie IX-E.

11  Gijsberta van der Geer is geboren in 1914, is overleden op zaterdag 3 april 1915 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1915, acte nummer 12). Gijsberta werd 1 jaar.

VIII-E  (??) Johannes Cornelis van der Geer, zoon van Cornelis van der Geer (VII-E) en Gerarda van Schaik, rietdekker, is geboren op dinsdag 5 september 1882 te Werkhoven, is overleden op woensdag 22 augustus 1962 aldaar. Johannes werd 79 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 19 november 1926 te Werkhoven op 44-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertruida Johanna Hijman. Geertruida is geboren op vrijdag 19 oktober 1900 te Werkhoven.

Van Johannes en Geertruida zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis Johannes van der Geer is geboren op zondag 11 september 1927 te Werkhoven, zie IX-F.

2  Adriana Gerarda Maria van der Geer is geboren op donderdag 11 juli 1929 te Werkhoven.

Adriana trouwt op donderdag 22 januari 1953 op 23-jarige leeftijd met W.J. Nieuwenhuizen.

3  Gerarda Anthonia Johanna van der Geer is geboren op donderdag 19 maart 1931 te Werkhoven, is overleden op vrijdag 17 juni 2022 te Bunnik, is begraven te Asch. Gerarda werd 91 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Gerarda was gehuwd met G.H.J. van Eltenen (Gerard). G is geboren op dinsdag 21 mei 1929, is overleden op zondag 2 maart 2003 te Asch, is begraven aldaar op de begraafplaats van de N-H. kerk. G werd 73 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

4  Johannes Jacobus van der Geer (Jan) is geboren op zondag 7 mei 1933 te Werkhoven, is overleden op vrijdag 4 september 2020 te Nieuwegein, is gecremeerd te Bilthoven (Den en Rust). Johannes werd 87 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 5 juli 1956 te Werkhoven op 23-jarige leeftijd met Jannie Hofman.

5  Adrianus Fredericus van der Geer (Ot) is geboren op zaterdag 4 mei 1935 te Werkhoven, is overleden op maandag 11 november 2019, is begraven aldaar op de begraafplaats van de Rooms katholieke parochie.. Adrianus werd 84 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 16 september 1960 te Vleuten-De Meern op 25-jarige leeftijd met Th. C. Vreeswijk.

6  Geertruida Elisabeth van der Geer is geboren op vrijdag 5 maart 1937 te Werkhoven.

7  Johannes Cornelis Reinier van der Geer is geboren op donderdag 6 april 1939 te Werkhoven.

8  Maria Johanna van der Geer is geboren op dinsdag 28 maart 1944 te Werkhoven.

VIII-F  (??) Cornelis van der Geer, zoon van Cornelis van der Geer (VII-E) en Gerarda van Schaik, fruithandelaar, is geboren op donderdag 17 oktober 1895 te Werkhoven, is overleden op dinsdag 30 juli 1974 te Bunnik, is begraven te Werkhoven (r.k. begraafplaats Herenstraat 11). Cornelis werd 78 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Cornelis trouwt op dinsdag 13 november 1923 te Werkhoven op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Maria Elberse. Anna is geboren op maandag 6 augustus 1900 te Houten, is overleden op donderdag 26 januari 1995 te Werkhoven, is begraven aldaar (r.k. begraafplaats Herenstraat 11). Anna werd 94 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Van Cornelis en Anna zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerarda Cornelia van der Geer (Gerda), melkhandelaar, is geboren op maandag 10 november 1924 te Werkhoven, is overleden op zaterdag 29 mei 1993 te Bunnik, is begraven te Werkhoven (r.k. begraafplaats Herenstraat 11). Gerarda werd 68 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

2  Wijnandus Cornelis Gerardus van der Geer (Wijnand) is geboren op vrijdag 5 maart 1926 te Werkhoven.

3  Cornelia Gerarda Theresia van der Geer (Corrie) is geboren op dinsdag 13 maart 1928 te Werkhoven, is overleden voor 2023. Cornelia werd hoogstens 94 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 17 augustus 1955 op 27-jarige leeftijd met H.L. de Ruiter.

4  Wijnanda Cornelia Gerarda van der Geer (Nanda) is geboren op zaterdag 17 augustus 1929 te Werkhoven, is overleden op donderdag 2 augustus 2012, is begraven te Odijk. Wijnanda werd 82 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

5  Johanna Bernedina Frederika van der Geer (Joke) is geboren op vrijdag 27 november 1931 te Werkhoven, is overleden op dinsdag 4 november 2014 te Culemborg, is begraven op zaterdag 8 november 2014 te Werkhoven op de begraafplaats van de r.k. parochie. Johanna werd 82 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Johanna was gehuwd met Marinus Johannes Gerardus Beuger (Maes). Marinus is geboren op maandag 19 januari 1931 te 's_Gravenhage, is overleden op maandag 15 augustus 2011 te Tiel, is begraven te Werkhoven op de begraafplaats van de r.k. parochie.. Marinus werd 80 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

6  Cornelis Wijnandus Gerardus van der Geer (Kees) is geboren op vrijdag 19 mei 1933 te Werkhoven, zie IX-G.

7  Sophia Everdina Jacoba van der Geer (Fiet) is geboren op donderdag 30 januari 1936 te Werkhoven, is overleden op vrijdag 28 augustus 2020 te Amerongen, is begraven te Werkhoven. Sophia werd 84 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

VIII-G  (??) Cornelis Johannes van der Geer, zoon van Antoon van der Geer (VII-F) en Joanna van Kleef, werknemer Philips, is geboren op woensdag 13 november 1895 te Cothen (aktenr. 18), is overleden op woensdag 27 juni 1973 te 's-Hertogenbosch, is begraven te St. Michielsgestel. Cornelis werd 77 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 4 juni 1925 op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Maria Catharina Jorissen. Johanna, werknemer Philips, is geboren op zondag 26 november 1899 te Gestel en Blaarthem, is overleden op woensdag 27 juni 1973 te 's-Hertogenbosch, is begraven te St. Michielsgestel. Johanna werd 73 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Van Cornelis en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Antonius Henricus Johannes van der Geer is geboren op maandag 22 maart 1926 te Eindhoven.

Antonius trouwt op woensdag 26 mei 1954 op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Frida van de Donk. Frida is geboren op dinsdag 5 juni 1928 te Eindhoven, is overleden op vrijdag 17 maart 2017 aldaar, is begraven op donderdag 23 maart 2017 aldaar. Frida werd 88 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

2  Hendrika Johanna Wilhelmina van der Geer is geboren op vrijdag 4 mei 1928 te Eindhoven, is overleden op dinsdag 16 mei 1933 aldaar. Hendrika werd 5 jaar en 12 dagen.

3  Henricus Johannes Wilhelmus van der Geer is geboren op vrijdag 11 oktober 1929 te Eindhoven, zie IX-H.

4  Johannes Cornelis Henricus van der Geer is geboren op zondag 30 augustus 1931 te Eindhoven, is overleden op vrijdag 1 januari 1932 aldaar. Johannes werd 4 maanden en 2 dagen.

5  Cornelis Johannes van der Geer is geboren op donderdag 26 juli 1934 te Eindhoven, zie IX-I.

6  Johanna Hendrika Jeanne Maria van der Geer is geboren op maandag 29 november 1937 te Eindhoven.

VIII-H  (??) Johannes van der Geer, zoon van Antoon van der Geer (VII-F) en Joanna van Kleef, betonwerker, is geboren op dinsdag 2 maart 1897 te Cothen (aktenr. 3), is overleden op vrijdag 21 april 1961 te 's-Gravenhage. Johannes werd 64 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Johannes trouwt op maandag 31 oktober 1921 te Helmond op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Paulina Maria Arnolda Lambooij, dochter van Jacobus Henricus Lambooij en Maria Henrica Boudoin. Paulina is geboren op zondag 27 mei 1894 te Veghel, is overleden op dinsdag 20 maart 1956 te Helmond. Paulina werd 61 jaar, 9 maanden en 22 dagen.<112>

Van Johannes en Paulina is een kind bekend:

1  Johanna Maria van der Geer is geboren op zondag 4 juni 1922 te Helmond, is overleden op donderdag 16 januari 1997 aldaar. Johanna werd 74 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Johanna trouwt op zaterdag 30 mei 1942 te Helmond op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Antonius Léon Malfliet. Antonius is geboren op woensdag 6 juli 1921 te Helmond.

VIII-I  (??) Hermanus van der Geer, zoon van Antoon van der Geer (VII-F) en Joanna van Kleef, schoenmaker, wonende te Cothen en te Tilburg (akkerstraat 83), is geboren op maandag 12 december 1898 te Cothen (aktenr. 18), is rooms katholiek gedoopt, is overleden op donderdag 8 juni 1978 te Tilburg. Hermanus werd 79 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Hermanus trouwt op maandag 20 april 1925 te Tilburg (bron: DTB Tilburg 1925, acte nummer 85) op 26-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Huiberdina Johanna Catharina Happel. Huiberdina is geboren op zaterdag 3 augustus 1889 te Tilburg, is overleden op zaterdag 8 december 1962 aldaar. Huiberdina werd 73 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Hermanus en Huiberdina zijn twee kinderen bekend:

1  Antonius Hermanus Johannes Maria van der Geer (Ton) is geboren op maandag 15 maart 1926 te Tilburg, zie IX-J.

2  Catharina Johanna Huberdina van der Geer is geboren op dinsdag 13 mei 1930 te Tilburg, is overleden op woensdag 20 november 1996 te Wormerland, is gecremeerd op maandag 25 november 1996 te Zaandam. Catharina werd 66 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Catharina trouwt op woensdag 5 januari 1955 te Tilburg op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Petrus Franciscus Maria Verhagen. Petrus is geboren op zondag 19 april 1931 te Tilburg.

Hermanus trouwt op donderdag 29 mei 1975 te Tilburg op 76-jarige leeftijd (2) met de 65-jarige Arnolda Johanna Maria van Griensven. Arnolda is geboren op donderdag 5 mei 1910 te Tilburg.

VIII-J  (??) Antoon van der Geer, zoon van Antoon van der Geer (VII-F) en Joanna van Kleef, schoenmaker en fabrieksarbeider, is geboren op woensdag 27 oktober 1909 te Wijk bij Duurstede, is overleden op maandag 21 juni 1971 te Utrecht, is begraven te Cothen (op de begraafplaats van de r.k. parochie aan de kerkweg). Antoon werd 61 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Antoon trouwt op vrijdag 6 april 1934 te Ter Aar op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Johanna Cornelia Maria Speet. Johanna is geboren op maandag 24 december 1906 te Nieuwveen, is overleden op zondag 5 oktober 1958 te Cothen, is begraven aldaar (op de begraafplaats van de r.k.parochie aan de Kerkweg). Johanna werd 51 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Van Antoon en Johanna zijn tien kinderen bekend:

1  Antonius Gerardus van der Geer is geboren op vrijdag 6 juli 1934 te Cothen.

2  Cornelia Gerarda Maria van der Geer (Corry) is geboren op dinsdag 1 oktober 1935 te Cothen, is overleden op zondag 12 september 2004, is begraven te Cothem (begraafplaats Groenewoud Groenewoudseweg 12). Cornelia werd 68 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 30 juni 1961 te Cothen op 25-jarige leeftijd met H.H. Osseforth.

3  Gerardus Antonius Maria van der Geer (Gerard) is geboren op maandag 22 februari 1937 te Cothen, zie IX-K.

4  Joan Antoon Maria van der Geer is geboren op maandag 2 mei 1938 te Cothen, zie IX-L.

5  Cornelis David van der Geer is geboren op maandag 24 juli 1939 te Cothen, is overleden in 2018. Cornelis werd 79 jaar.

Cornelis trouwt op donderdag 9 februari 1961 te Wijk bij Duurstede op 21-jarige leeftijd met B.W. Hofstee (Dinie).

6  Hermanus Antonius Maria van der Geer is geboren op donderdag 19 september 1940 te Cothen.

Hermanus trouwt op maandag 19 september 1966 te Houten op 26-jarige leeftijd met A. Winkel (Tonnie), dochter van Johannes Gerardus Winkel en Josephina Verlangen.

7  Bernardus Antonius Maria van der Geer is geboren op zaterdag 8 november 1941 te Cothen, is overleden op vrijdag 23 februari 1945 te Utrecht, is begraven op dinsdag 27 februari 1945 te Cothen (begraafplaats van de r.k. parochie aan de Kerkweg). Bernardus werd 3 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

8  Joanna Maria van der Geer is geboren op zondag 25 juni 1944 te Cothen.

9  Bernardus Antonius Maria van der Geer is geboren op zondag 13 oktober 1946 te Cothen.

Bernardus trouwt op dinsdag 13 oktober 1970 te Wijk bij Duurstede op 24-jarige leeftijd met C.W. van Laar.

10  Maria Johanna Antonia van der Geer is geboren op vrijdag 2 juli 1948 te Cothen.

Maria trouwt op woensdag 25 november 1970 te Cothen op 22-jarige leeftijd met J. van der Veer.


Generatie IX

(van 1883 tot heden)

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1918 en 1973. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Eindhoven (16x), Wijk bij Duurstede (12x), Cothen (4x), Geldrop (3x), Rotterdam (2x), Werkhoven, Utrecht, Tilburg, Driebergen en Bunnik. Er zijn momenteel nog 30 van de 46 kinderen in leven.

IX-A  (??) Josephus Hendrikus van de Geer, zoon van Hubertus Johannes van der Geer (VIII-B) en Maria Petronella Riether, is geboren op zaterdag 29 januari 1887 te Driebergen (aktenr. 2), is overleden op vrijdag 14 februari 1936 te Driebergen-Rijsenburg . Josephus werd 49 jaar en 16 dagen.<113>

Josephus trouwt op donderdag 29 november 1917 te Driebergen op 30-jarige leeftijd met de 38-jarige Anna Maria van Beest, dochter van Willem van Beest en Willemina Haverkamp. Anna is geboren op woensdag 2 april 1879 te Amersfoort, is overleden op dinsdag 11 maart 1958 te Montfoort (bron: DTB Montfoort, archief 1221-1, inventaris­num­mer 1817, 12 maart 1958, aktenummer 5). Anna werd 78 jaar, 11 maanden en 9 dagen.<114>

Van Josephus en Anna is een kind bekend:

1  Hubertus Johannes Wilhelmus van de Geer is geboren op woensdag 30 oktober 1918 te Driebergen, zie X-A.

IX-B  (??) Josephus Johannes van der Geer, zoon van Carel van der Geer (VIII-C) en Joanna Oostveen, rangeerder NS, is geboren op zaterdag 5 september 1896 te Schalkwijk (aktenr. 29), is overleden op maandag 18 oktober 1976 te 's-Hertogenbosch, is begraven te 's Hertogenbosch (begraafplaats Orthen). Josephus werd 80 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Josephus trouwt op vrijdag 16 mei 1924 te Eindhoven op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Anna Christina Maria Kuipers. Anna is geboren op zaterdag 8 februari 1896 te Tongelre, is overleden op dinsdag 17 november 1959 te Eindhoven. Anna werd 63 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Van Josephus en Anna zijn zeven kinderen bekend:

1  Carolus Johannes van der Geer is geboren op zaterdag 25 december 1926 te Eindhoven, zie X-B.

2  Petronella Joanna van der Geer is geboren op zondag 27 januari 1929 te Eindhoven, is overleden op zondag 8 december 2002 te Waalre. Petronella werd 73 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Petronella trouwt op zaterdag 22 mei 1954 te 's-Hertogenbosch op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Henricus Martinus Cornelis van der Heijden. Henricus is geboren op dinsdag 26 november 1929 te Waalre, is overleden op dinsdag 15 februari 2000 te Veldhoven. Henricus werd 70 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

3  Johanna Wilhelmina van der Geer is geboren op vrijdag 11 juli 1930 te Eindhoven.

Johanna trouwt op woensdag 11 april 1951 te Eindhoven op 20-jarige leeftijd met P.J. Spijkers.

4  Johannis Cornelis van der Geer (Jan) is geboren op dinsdag 1 september 1931 te Eindhoven, is overleden op dinsdag 25 april 1995 te 's-Hertogenbosch, is begraven aldaar (begraafplaats Orthen, begraven in het familiegraf bij zijn vader en moeder). Johannis werd 63 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

5  Josephus Marinus van der Geer is geboren op woensdag 25 oktober 1933 te Eindhoven.

Josephus trouwt op donderdag 21 augustus 1958 te Vlijmen op 24-jarige leeftijd met A.C. van Vugt.

6  Marinus Henricus van der Geer is geboren op zaterdag 30 maart 1935 te Eindhoven, zie X-C.

7  Wilhelmina Christina van der Geer is geboren op woensdag 1 juni 1938 te Eindhoven.

Wilhelmina trouwt op maandag 4 november 1963 te Eindhoven op 25-jarige leeftijd met J.F.M. van Gestel.

IX-C  (??) Cornelis Johannes van der Geer, zoon van Carel van der Geer (VIII-C) en Joanna Oostveen, fabrieksarbeider Philips, is geboren op vrijdag 19 februari 1904 te Schalkwijk, is overleden op donderdag 24 september 1964 te Eindhoven. Cornelis werd 60 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 23 november 1934 te Eindhoven op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrica Jacoba Maria Michielsen. Hendrica is geboren op donderdag 1 augustus 1907 te Eindhoven-Gestel, is overleden op vrijdag 27 mei 1966 te Eindhoven, is begraven te Tongelre (begraafplaats st Calixtus). Hendrica werd 58 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Van Cornelis en Hendrica zijn negen kinderen bekend:

1  Carolus Petrus Johannes van der Geer is geboren op maandag 16 december 1935 te Eindhoven.

2  Petronella Johanna Cornelia van der Geer is geboren op dinsdag 19 januari 1937 te Eindhoven.

Petronella trouwt op vrijdag 20 november 1959 op 22-jarige leeftijd met S. van Baalen.

3  Petrus Carolus Maria van der Geer is geboren op vrijdag 1 juli 1938 te Eindhoven.

4  Cornelis Johannes Martinus van der Geer (Keesje) is geboren op donderdag 20 juli 1939 te Eindhoven, is overleden op donderdag 16 januari 1941 aldaar, is begraven aldaar St. Martinus kerkhof 't Hofke.. Cornelis werd 1 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

5  Johanna Maria van der Geer is geboren op donderdag 20 maart 1941 te Eindhoven.

Johanna trouwt op vrijdag 8 mei 1964 op 23-jarige leeftijd met H.D. Postma.

6  Adrianus Cornelis Jacobus Johannes van der Geer (Ad) is geboren op woensdag 24 juni 1942 te Eindhoven, is overleden op vrijdag 21 maart 1958 aldaar, is begraven aldaar St. Martinus 't Hofke. Adrianus werd 15 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

7  Cornelia Johanna Hendrika is geboren op maandag 13 december 1943 te Eindhoven.

8  Cornelis Theodorus van der Geer is geboren op vrijdag 9 april 1948 te Eindhoven.

9  Josephus Johannes van der Geer is geboren op zondag 1 januari 1950 te Eindhoven.

IX-D  (??) Johannes Adrianus van der Geer, zoon van Martinus van der Geer (VIII-D) en Johanna Adriana van Leeuwen, arbeider steenfabriek, los arbeider en grondwerker, is geboren op dinsdag 23 februari 1904 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1904, acte nummer 16), is overleden op maandag 6 januari 1986 te Nieuwegein, is begraven op donderdag 9 januari 1986 te Cothen. Johannes werd 81 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 22 augustus 1929 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1929, acte nummer 16) op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Anthonia Verbeek. Anthonia is geboren op vrijdag 13 november 1908 te Wijk bij Duurstede.

Van Johannes en Anthonia zijn zeven kinderen bekend:

1  Martinus Johnnes Adrianus van der Geer is geboren op vrijdag 6 juni 1930 te Wijk bij Duurstede.

2  Brunes van der Geer is geboren op vrijdag 29 december 1933 te Wijk bij Duurstede, is overleden op vrijdag 20 maart 1998 aldaar. Brunes werd 64 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

3  Nicolaas van der Geer (Nico) is geboren op zondag 10 november 1940 te Wijk bij Duurstede, is overleden op donderdag 16 december 2004, is begraven te Cothen (Begraafplaats Groenewoud Groenewoudseweg 12 3945 BC Cothen). Nicolaas werd 64 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Nicolaas trouwt op vrijdag 20 augustus 1965 te Wijk bij Duurstede op 24-jarige leeftijd met J.D.A. van Riemsdijk (Annie).

4  Anthonia Johanna van der Geer is geboren op donderdag 2 september 1943 te Wijk bij Duurstede, is overleden op donderdag 31 augustus 1944 te Utrecht. Anthonia werd 11 maanden en 29 dagen.

5  Johanna Antonia van der Geer is geboren op zaterdag 16 juni 1945 te Wijk bij Duurstede, is overleden op donderdag 24 september 1998 aldaar, is gecremeerd op dinsdag 29 september 1998 te Nieuwegein. Johanna werd 53 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

6  Anthonia Maria van der Geer is geboren op donderdag 29 juli 1948 te Wijk bij Duurstede.

Anthonia trouwt op vrijdag 8 december 1967 te Wijk bij Duurstede op 19-jarige leeftijd met A.J.A. van der Bilt (Albert).

7  Johannes Adrianus van der Geer is geboren op donderdag 26 juli 1951 te Wijk bij Duurstede.

Johannes trouwt op woensdag 19 december 1973 te Wijk bij Duurstede op 22-jarige leeftijd met I.H.L.H. Kuyer (Ingrid).

IX-E  (??) Christiaan Johannes van der Geer, zoon van Martinus van der Geer (VIII-D) en Johanna Adriana van Leeuwen, fabrieksarbeider, is geboren op dinsdag 17 mei 1910 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1910, acte nummer 45), is overleden op donderdag 2 november 1950 te Utrecht (DTB Wijk bij Duurstede 1950, acte nummer 22). Christiaan werd 40 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Christiaan trouwt op donderdag 12 september 1940 op 30-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Cornelia van Amersfoort. Cornelia is geboren op maandag 21 juni 1915 te Wijk bij Duurstede, is overleden op zondag 18 maart 1945 te Utrecht. Cornelia werd 29 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Van Christiaan en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Martinus Jan van der Geer (Johan) is geboren op maandag 25 augustus 1941 te Wijk bij Duurstede, zie X-D.

2  Gerardus Christiaan Jozef van der Geer is geboren op zaterdag 20 maart 1943 te Wijk bij Duurstede, zie X-E.

3  Cornelia Maria van der Geer is geboren op woensdag 3 mei 1944 te Wijk bij Duurstede, is overleden op zondag 18 november 1945 aldaar. Cornelia werd 1 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Christiaan trouwt op maandag 7 oktober 1946 te Sneek op 36-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Johanna Maria Zweijtzer. Johanna is geboren op vrijdag 4 juni 1920 te Sneek.

Van Christiaan en Johanna zijn twee kinderen bekend:

4  Christiaan Johannes van der Geer is geboren op zaterdag 10 mei 1947 te Wijk bij Duurstede.

5  Jan Martinus van der Geer is geboren op zaterdag 8 april 1950 te Wijk bij Duurstede, zie X-F.

IX-F  (??) Cornelis Johannes van der Geer, zoon van Johannes Cornelis van der Geer (VIII-E) en Geertruida Johanna Hijman, rietdekker en reclame-monteur NS, is geboren op zondag 11 september 1927 te Werkhoven, is overleden op zaterdag 25 juni 1983 te Rotterdam. Cornelis werd 55 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 28 mei 1958 te Werkhoven op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Catharina Johanna Maria van Leeuwen. Catharina is geboren op donderdag 18 augustus 1932 te Gorinchem.

Van Cornelis en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Geertruida Johanna Adriana van der Geer is geboren op vrijdag 31 juli 1959 te Rotterdam.

Geertruida trouwt op vrijdag 16 april 1982 op 22-jarige leeftijd met E. Krikke.

2  Martina Juliana van der Geer is geboren op zaterdag 6 oktober 1962 te Rotterdam.

IX-G  (??) Cornelis Wijnandus Gerardus van der Geer (Kees), zoon van Cornelis van der Geer (VIII-F) en Anna Maria Elberse, is geboren op vrijdag 19 mei 1933 te Werkhoven.

Cornelis trouwt op donderdag 29 mei 1958 te Wijk bij Duurstede op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Johanna H.H. Telkamp (Annie). Johanna is geboren op zaterdag 1 augustus 1936.

Van Cornelis en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Dianne van der Geer is geboren rond 1962.

Dianne was gehuwd met R. Groenen.

2  Cornelis J.M. van der Geer (Kees) is geboren op vrijdag 3 januari 1964, zie X-G.

IX-H  (??) Henricus Johannes Wilhelmus van der Geer, zoon van Cornelis Johannes van der Geer (VIII-G) en Johanna Maria Catharina Jorissen, is geboren op vrijdag 11 oktober 1929 te Eindhoven, is overleden op vrijdag 18 oktober 1996 te Geldrop. Henricus werd 67 jaar en 7 dagen.

Henricus trouwt op donderdag 23 januari 1958 te Eindhoven op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Gordina Maria Theresia van der Ven. Gordina is geboren op woensdag 14 oktober 1931 te Eindhoven.

Van Henricus en Gordina zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis van der Geer is geboren op woensdag 1 juli 1959 te Geldrop.

2  Catharina van der Geer is geboren op donderdag 30 augustus 1962 te Geldrop.

3  Maria van der Geer is geboren op vrijdag 18 februari 1972 te Geldrop.

IX-I  (??) Cornelis Johannes van der Geer, zoon van Cornelis Johannes van der Geer (VIII-G) en Johanna Maria Catharina Jorissen, is geboren op donderdag 26 juli 1934 te Eindhoven.

Cornelis trouwt op vrijdag 28 maart 1958 op 23-jarige leeftijd met E.M. Strijbos.

Van Cornelis en E is een kind bekend:

1  Desire van der Geer is geboren op woensdag 26 september 1962.

IX-J  (??) Antonius Hermanus Johannes Maria van der Geer (Ton), zoon van Hermanus van der Geer (VIII-I) en Huiberdina Johanna Catharina Happel, vertegenwoordiger, is geboren op maandag 15 maart 1926 te Tilburg, is overleden op dinsdag 30 juni 1981 te Waalwijk, is begraven op zaterdag 4 juli 1981 aldaar (begraafplaats H. Maria Onbevlekt Ontvangen, Verwielstraat 2a, Waalwijk). Antonius werd 55 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Antonius trouwt op dinsdag 3 april 1951 te Venlo op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Catharina Petronella Maria van Boekholdt (Toos). Catharina is geboren op donderdag 2 september 1926 te Venlo, is overleden op dinsdag 29 mei 2018 De uitvaartdienst werd gehouden op zarerdag 2 juni 2018 in de kerk van de H. Antonius van Padua te Waalwijk., is begraven te Waalwijk. Catharina werd 91 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Van Antonius en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Hermanus Antonius Theodorus Maria van der Geer (Harrie) is geboren op woensdag 24 september 1952 te Tilburg, zie X-H.

2  Theo van der Geer is geboren rond 1955.

Theo was gehuwd met Els.

IX-K  (??) Gerardus Antonius Maria van der Geer (Gerard), zoon van Antoon van der Geer (VIII-J) en Johanna Cornelia Maria Speet, is geboren op maandag 22 februari 1937 te Cothen, is overleden op woensdag 11 oktober 1995 te Zeist, is begraven te Cothen op de begraafplaats Groenewoud Groenewoudseweg 12,. Gerardus werd 58 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Gerardus trouwt op vrijdag 21 december 1962 te Cothen op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Bartha Adriana Johanna van Leeuwen. Bartha is geboren op zondag 26 januari 1941 te Cothen.

Van Gerardus en Bartha zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Cornelia Maria van der Geer is geboren op zondag 26 januari 1964 te Werkhoven.

2  Hendrikus Johannes Gerardus van der Geer is geboren op zondag 18 april 1965 te Bunnik.

3  Antonius Johannes Maria van der Geer is geboren op maandag 7 november 1966 te Cothen.

4  Norman Gerardus Hendrikus van der Geer is geboren op dinsdag 6 maart 1973 te Utrecht.

IX-L  (??) Joan Antoon Maria van der Geer, zoon van Antoon van der Geer (VIII-J) en Johanna Cornelia Maria Speet, is geboren op maandag 2 mei 1938 te Cothen, is overleden op vrijdag 26 januari 2001 te Wijk bij Duurstede, is begraven op woensdag 31 januari 2001 te Cothen op de brgraafplaats Groenewoud te Cothen.. Joan werd 62 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Joan trouwt op vrijdag 10 mei 1963 te Houten op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Jozefina Coenrada Helena Geerdes. Jozefina is geboren op dinsdag 28 april 1942 te Schalkwijk.

Van Joan en Jozefina zijn drie kinderen bekend:

1  Herman Anton Maria van der Geer is geboren op vrijdag 14 augustus 1964 te Cothen, zie X-I.

2  Johannes Antonius van der Geer is geboren op maandag 23 augustus 1965 te Cothen, zie X-J.

3  Marco Coenraad Josefus van der Geer is geboren op donderdag 20 maart 1969 te Cothen, zie X-K.


Generatie X

(van 1918 tot heden)

In deze generatie zijn 11 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1947 en 1998. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit 's-Hertogenbosch (5x), Cothen (4x), Waalwijk (3x), Zeist en Emmeloord. Er zijn momenteel nog 11 van de 23 kinderen in leven.

X-A  (??) Hubertus Johannes Wilhelmus van de Geer, zoon van Josephus Hendrikus van de Geer (IX-A) en Anna Maria van Beest, loopknecht en fabrieksarbeider, is geboren op woensdag 30 oktober 1918 te Driebergen, is overleden op donderdag 28 november 1991 te Zeist, is begraven te Driebergen-Rijsenburg (Sint Petrus' banden Drieklinken). Hubertus werd 73 jaar en 29 dagen.

Hubertus trouwt op donderdag 5 februari 1953 te Zeist op 34-jarige leeftijd met de 34-jarige Adriana Maria van Leusden. Adriana is geboren op zaterdag 6 april 1918 te Rijsenburg, is overleden op donderdag 18 februari 1971 te Utrecht, is begraven te Driebergen-Rijsenburg (Sint Petrus' banden Drieklinken). Adriana werd 52 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van Hubertus en Adriana is een kind bekend:

1  Josephus Petrus Hubertus van de Geer is geboren op zaterdag 26 december 1953 te Zeist.

Josephus trouwt op donderdag 17 april 1980 te Zeist op 26-jarige leeftijd met M. Miranoska.

X-B  (??) Carolus Johannes van der Geer, zoon van Josephus Johannes van der Geer (IX-B) en Anna Christina Maria Kuipers, fabrieksarbeider, is geboren op zaterdag 25 december 1926 te Eindhoven, is overleden op dinsdag 20 november 1984 te 's-Hertogenbosch. Carolus werd 57 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Carolus trouwt op vrijdag 27 juni 1947 te 's-Hertogenbosch op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Suiskens. Maria is geboren op zondag 22 augustus 1926 te 's-Hertogenbosch.

Van Carolus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Josephus van der Geer (Hans) is geboren op zaterdag 1 november 1947 te 's-Hertogenbosch, is overleden op dinsdag 24 januari 2017, is gecremeerd in januari 2017. Johannes werd 69 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 19 december 1973 te Vlijmen op 26-jarige leeftijd met H.L.M. Dekkers (Beppie).

2  Petrus Carolus Maria van der Geer is geboren op woensdag 18 januari 1950 te 's-Hertogenbosch.

Petrus trouwt op vrijdag 18 januari 1974 te Rosmalen op 24-jarige leeftijd met K.H.G.A.M. Rigthart.

3  Carolina Josepha Adriana van der Geer is geboren op zaterdag 30 augustus 1958 te 's-Hertogenbosch.

X-C  (??) Marinus Henricus van der Geer, zoon van Josephus Johannes van der Geer (IX-B) en Anna Christina Maria Kuipers, is geboren op zaterdag 30 maart 1935 te Eindhoven, is overleden op woensdag 3 december 2003 te 's-Hertogenbosch, is begraven Begraafplaats Orthen Herven 1,'s-Hertogenbosch 5231 LA Orthen. Marinus werd 68 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Marinus trouwt op vrijdag 12 oktober 1962 te 's-Hertogenbosch op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Henrica Wilhelmina Spijkers (Riek). Henrica is geboren op zondag 17 november 1940 te 's-Hertogenbosch, is overleden op donderdag 28 juli 2005 aldaar, is begraven Begraafplaats Orthen Herven 1,'s-Hertogenbosch 5231 LA Orthen. Henrica werd 64 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Van Marinus en Henrica zijn twee kinderen bekend:

1  Ana Wilhelmina Maria van der Geer is geboren op dinsdag 21 mei 1963 te 's-Hertogenbosch.

2  Josephus Johannes Marinus van der Geer is geboren op donderdag 22 juli 1965 te 's-Hertogenbosch.

X-D  (??) Johannes Martinus Jan van der Geer (Johan), zoon van Christiaan Johannes van der Geer (IX-E) en Cornelia van Amersfoort, is geboren op maandag 25 augustus 1941 te Wijk bij Duurstede.

Johannes trouwt op vrijdag 1 december 1967 te Wijk bij Duurstede op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Elisabeth Theresia Maria van Leeuwen (Bets). Elisabeth is geboren op zaterdag 30 november 1940 te Wijk bij Duurstede, is overleden op dinsdag 29 maart 2016 te Cothen, is begraven op zaterdag 2 april 2016 aldaar. Elisabeth werd 75 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Van Johannes en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Johanna Elisabeth van der Geer (Carry) is geboren op maandag 4 september 1967 te Cothen.

Cornelia trouwt op vrijdag 26 april 1991 te Cothen op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Theodorus Hendrikus Maria Zumbrink (Dick). Theodorus is geboren op maandag 3 januari 1966 te Cothen.

2  Maria Christina Hendrica van der Geer (Mieke) is geboren op dinsdag 2 juni 1970 te Cothen.

Maria trouwt op zaterdag 13 september 1997 te Wijk bij Duurstede op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Ignatius Johannes de Reuver. Ignatius is geboren op donderdag 9 juli 1970 te Cothen.

3  Lotte Elisabeth Theresia van der Geer (Lotte) is geboren op dinsdag 16 november 1976.

X-E  (??) Gerardus Christiaan Jozef van der Geer, zoon van Christiaan Johannes van der Geer (IX-E) en Cornelia van Amersfoort, is geboren op zaterdag 20 maart 1943 te Wijk bij Duurstede.

Gerardus is gehuwd met Hendrika Theodora van Impelen. Hendrika is geboren op woensdag 11 augustus 1948 te Werkhoven.

Van Gerardus en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  Eric Hendik Christiaan van der Geer is geboren op maandag 23 november 1970 te Cothen, zie XI.

2  Susan Gerdina Wilhelmina van der Geer is geboren op zondag 23 september 1973 te Cothen.

Susan woont samen met Gijsbertus Hendrikus Theodorus Zumbrink. Gijsbertus is geboren op zaterdag 13 december 1969.

X-F  (??) Jan Martinus van der Geer, zoon van Christiaan Johannes van der Geer (IX-E) en Johanna Maria Zweijtzer, is geboren op zaterdag 8 april 1950 te Wijk bij Duurstede.

Van Jan en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Martinus Johannes van der Geer is geboren op dinsdag 30 maart 1976 te Emmeloord.

2  Lisa van der Geer is geboren op maandag 21 augustus 1978.

X-G  (??) Cornelis J.M. van der Geer (Kees), zoon van Cornelis Wijnandus Gerardus van der Geer (Kees) (IX-G) en Johanna H.H. Telkamp (Annie), is geboren op vrijdag 3 januari 1964.

Cornelis trouwt op vrijdag 4 november 1994 te Gouda op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Hanneke Dingen. Hanneke is geboren op dinsdag 1 september 1964.

Van Cornelis en Hanneke zijn twee kinderen bekend:

1  Tessa Annabel van der Geer is geboren op vrijdag 25 april 1997.

2  Carmen Anna Maria van der Geer is geboren op maandag 23 november 1998.

X-H  (??) Hermanus Antonius Theodorus Maria van der Geer (Harrie), zoon van Antonius Hermanus Johannes Maria van der Geer (Ton) (IX-J) en Catharina Petronella Maria van Boekholdt (Toos), is geboren op woensdag 24 september 1952 te Tilburg, is overleden op vrijdag 22 juni 2001 te Waalwijk, is begraven aldaar Begraafplaats H. Maria Onbevlekt Ontvangen Burgemeester Verwielstraat 2a 5141 BD Waalwijk. Hermanus werd 48 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Hermanus trouwt op donderdag 30 december 1976 te Waalwijk op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Josephina Antonetta Maria van den Broek (José). Josephina is geboren op zaterdag 12 juni 1954 te Dongen.

Van Hermanus en Josephina zijn drie kinderen bekend:

1  Femke Maria van der Geer is geboren op vrijdag 20 augustus 1982 te Waalwijk.

2  Ronnie Antonius Henricus van der Geer is geboren op maandag 4 maart 1985 te Waalwijk.

3  Joost Hermanus Maria van der Geer is geboren op zondag 4 januari 1987 te Waalwijk.

X-I  (??) Herman Anton Maria van der Geer, zoon van Joan Antoon Maria van der Geer (IX-L) en Jozefina Coenrada Helena Geerdes, is geboren op vrijdag 14 augustus 1964 te Cothen.

Herman was gehuwd met Ingrid ......

Van Herman en Ingrid is een kind bekend:

1  Sanne van der Geer.

X-J  (??) Johannes Antonius van der Geer, zoon van Joan Antoon Maria van der Geer (IX-L) en Jozefina Coenrada Helena Geerdes, is geboren op maandag 23 augustus 1965 te Cothen.

Johannes was gehuwd met Karin ......

Van Johannes en Karin zijn twee kinderen bekend:

1  Marlous van der Geer.

2  Stan van der Geer.

X-K  (??) Marco Coenraad Josefus van der Geer, zoon van Joan Antoon Maria van der Geer (IX-L) en Jozefina Coenrada Helena Geerdes, is geboren op donderdag 20 maart 1969 te Cothen.

Marco was gehuwd met Kitty ......

Van Marco en Kitty zijn twee kinderen bekend:

1  Amy van der Geer.

2  Lizzy van der Geer.


Generatie XI

(van 1947 tot heden)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 2001. Het kind is afkomstig uit Utrecht. Het kind is momenteel nog in leven.

XI  (??) Eric Hendik Christiaan van der Geer, zoon van Gerardus Christiaan Jozef van der Geer (X-E) en Hendrika Theodora van Impelen, is geboren op maandag 23 november 1970 te Cothen, is overleden op maandag 15 januari 2001, is begraven op vrijdag 19 januari 2001 aldaar op de begraafplaats Groenewoud te Cothen.. Eric werd 30 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Eric trouwt op vrijdag 6 oktober 2000 te Wijk bij Duurstede op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Mirjam Gerarda Regina Maria Zumbrink. Mirjam is geboren op vrijdag 1 september 1972 te Cothen.

Van Eric en Mirjam is een kind bekend:

1  Kim Susanne van der Geer is geboren op zondag 16 september 2001 te Utrecht.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 17 mei 2023 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713 door Dr. Leo A.M. van der Geer, Corso Marconi 91, 18014 OSPEDALETTI.

1)  Evert Roelofse. Evert is afkomstig uit Amerongen.

2)  (bron: DTB Cothen 1840, acte nummer 17)

3)  (huw.akte nr. 4)

4)  (huw.akte nr. 1)

5)  Petrus trouwt op woensdag 27 mei 1818 te Odijk (bron: DTB Odijk 1818, acte nummer 2) met Anna.

6)  Anna Maria van der Manden. Anna is overleden voor 1833.

7)  (ovl.akte nr. 2)

8)  (ovl.akte nr. 1)

9)  (ovl.akte nr. 26)

10)  (huw.akte nr. 1)

11)  (ovl.akte nr. 64)

12)  (huw.akte nr. 1)

13)  (ovl.akte nr. 8)

14)  (huw.akte nr. 6)

15)  (huw.akte nr. 2)

16)  (huw.akte nr. 4)

17)  (ovl.akte nr. 4)

18)  (huw.akte nr. 14)

19)  (ovl.akte nr. 5)

20)  (huw.akte nr. 11)

21)  (ovl.akte nr. 6)

22)  (huw.akte nr. 3)

23)  (huw.akte nr. 18)

24)  (huw.akte nr. 23)

25)  (ovl.akte nr. 10)

26)  (huw.akte nr. 4)

27)  (ovl.akte nr. 11)

28)  (ovl.akte nr. 18)

29)  (ovl.akte nr. 6)

30)  (ovl.akte nr. 12)

31)  (ovl.akte nr. 9)

32)  (ovl.akte nr. 17)

33)  (huw.akte nr. 2)

34)  (ovl.akte nr. 7)

35)  (ovl.akte nr. 4)

36)  (ovl.akte nr. 2)

37)  (huw.akte nr. 12)

38)  (ovl.akte nr. 4)

39)  (ovl.akte nr. 2)

40)  (ovl.akte nr. 15)

41)  (ovl.akte nr. 27/Houten)

42)  (huw.akte nr. 3)

43)  (huw.akte nr. 6)

44)  (huw.akte nr. 5)

45)  (ovl.akte nr. 14)

46)  (huw.akte nr. 2)

47)  (ovl.akte nr. 6)

48)  (huw.akte nr. 1)

49)  (huw.akte nr. 8)

50)  (huw.akte nr. 11)

51)  Karel trouwt op donderdag 20 augustus 1885 te Langbroek (bron: DTB Langbroek 1885, acte nummer 2) met Cornelia.

52)  Cornelia Kompier. Cornelia is geboren in 1859 te Zegveld, is overleden op dinsdag 10 februari 1931 te Langbroek (bron: DTB Langbroek 1931, acte nummer 4). Cornelia werd 72 jaar.

53)  (huw.akte nr. 15)

54)  (huw.akte nr. 434)

55)  (huw.akte nr. 14)

56)  (huw.akte nr. 7)

57)  (ovl.akte nr. 7)

58)  (huw.akte nr. 3)

59)  (ovl.akte nr. 5)

60)  (ovl.akte nr. 10)

61)  (ovl.akte nr. 13)

62)  (ovl.akte nr. 23)

63)  (ovl.akte nr. 6)

64)  (ovl.akte nr. 296)

65)  (huw.akte nr. 1)

66)  (ovl.akte nr. 9)

67)  (ovl.akte nr. 7)

68)  (huw.akte nr. 2)

69)  (ovl.akte nr. 7)

70)  (huw.akte nr. 4)

71)  (ovl.akte nr. 4)

72)  (ovl.akte nr. 14)

73)  (ovl.akte nr. 16)

74)  (huw.akte nr. 21)

75)  (huw.akte nr. 6)

76)  (huw.akte nr. 8)

77)  (huw.akte nr. 9)

78)  (ovl.akte nr. 16)

79)  (huw.akte nr. 12)

80)  (ovl.akte nr. 9)

81)  (huw.akte nr. 4)

82)  (ovl.akte nr. 15)

83)  (huw.akte nr. 5)

84)  (ovl.akte nr. 1)

85)  (ovl.akte nr. 57)

86)  (huw.akte nr. 576)

87)  (huw.akte nr. 14)

88)  Everardus Kuyer. Everardus is geboren in 1869, is overleden op maandag 20 januari 1896 te Utrecht. Everardus werd 27 jaar.

89)  (ovl.akte nr. 36)

90)  (huw.akte nr. 16)

91)  (huw.akte nr. 13)

92)  (huw.akte nr. 31)

93)  (ovl.akte nr. 11)

94)  (ovl.akte nr. 13)

95)  (ovl.akte nr. 35)

96)  (ovl.akte nr. 6)

97)  (ovl.akte nr. 12)

98)  (ovl.akte nr. 2)

99)  (ovl.akte nr. 22)

100)  (ovl.akte nr. 5)

101)  (huw.akte nr. 34)

102)  (huw.akte nr. 7)

103)  (ovl.akte nr. 23)

104)  (huw.akte nr. 6)

105)  (ovl.akte nr. 22)

106)  (huw.akte nr. 8)

107)  (huw.akte nr. 10)

108)  (ovl.akte nr. 21)

109)  (huw.akte nr. 12)

110)  (huw.akte nr. 6)

111)  (huw.akte nr. 26)

112)  (huw.akte nr. 163)

113)  (ovl.akte nr. 17)

114)  (huw.akte nr. 34)


Index

.....

Ingrid X-I; Karin X-J; Kitty X-K.

Aalberts

Wouter VII-E.6.

Adelaar

Maria VIII-B.2.

Amerongen, van

Hubertus IV-C.4.

Amersfoort, van

Cornelia IX-E.

Baalen, van

S. IX-C.2.

Barten

Paulus Dirkse IV-C.2.

Bas

Gerrigje VIII-C.1.

Beemer

Cornelis VII-E.4; Frederikus Antonius VII-E.4.

Beest, van

Anna Maria IX-A; Willem IX-A.

Besoy

Adriana III-B.

Beuger

Marinus Johannes Gerardus VIII-F.5.

Beving

Cornelia VIII-C.

Bilt, van der

A.J.A. IX-D.6.

Boekholdt, van

Catharina Petronella Maria IX-J.

Boelland

Geertruida VII-A.1.

Bosboom

Everdina VII-E.

Boudoin

Maria Henrica VIII-H.

Breenen, van

Bartje VI-C.5.

Bresser

Johannes VII-E.6; Willem VII-E.6.

Brink, van den

Jannetje VIII-C.3; Kors VII-C.1; Maria VII-C.1.

Broek, van den

Hendrika V-C.9; Josephina Antonetta Maria X-H.

Broekhuijsen

Christiaan VII-F.7.

Broekhuizen

Martha VI-C.9.

Broekhuysen, van

Cnelia III-B.1.

Brouwer

Johanna VI-A.8; Wilhelmina VII-A.

Dashorst

Margrietha VII-F.2.

Deijl, van

Cornelia Cornelis II-A.

Dekkers

H.L.M. X-B.1.

Dingen

Hanneke X-G.

Dirven

Johannes VIII-B.11; Willem VIII-B.11.

Donk, van de

Frida VIII-G.1.

Dreuning

Johanna VIII-B.

Duren, van

Gerrit V-D.3; Johannes V-D.3.

Ebergen

Joost VI-D.1; Karel VI-D.1.

Elberse

Anna Maria VIII-F.

Elberts

Gosentie II-A.

Elst, van

Adriana IV-B.1, V-B; Maria IV-B.2; Mie IV-B.3.

Eltenen, van

G.H.J. VIII-E.3.

Esch, van

Ida VI-D.

Flieger

Coenradus Herman VIII-B.2; Johannes Benjamin VIII-B.2.

Francois

Hendrikus VI-B.7; Johanna VII-D; Matthijs VI-B.7, VII-D.

Geer (?), van der

Saartje V-C.10.

Geer, van de

Aart V-A.1, V-A.3; Aart Jooste IV-A, V-A.4; Agatha V-A.5; Arnoldus Joosten IV-A; Arnoldus V-A.4; Carolus Hubertus VIII-B.4, VIII-B.9; Clara Maria VIII-B.5; Cornelia Johanna VIII-B.1; Cornelia V-A.10; Geertruij Jooste III-A.3; Gerarda Gerrits V-B.2; Hubertus Johannes VIII-B.6; Hubertus Johannes Wilhelmus X-A; Jacomijntje V-A.2; Jacomina V-A.2; Jan Jooste III-A.2; Joanna Margaretha VIII-C.5; Joanna V-A.1, V-A.6; Joannes V-A.3; Johanna Maria VIII-B.2; Johannes Jooste III-A.5; Johannes Joosten III-A.6; Johannes V-A.9; Joost Pieterse III-A; Joost V-A; Josephus Hendrikus IX-A; Josephus Petrus Hubertus X-A.1; Maria Johanna VIII-B.11; Maria V-A.8; Pieter Jooste III-A.1; Theodorus Adrianus VIII-B.7; Wilhelmina IV-C.1; Willemijntje V-A.2.

Geer, van der

Adriana Alberta Everarda VIII-A.3; Adriana Alberta VII-A.2; Adriana Gerarda Maria VIII-E.2; Adriana IV-C.6, VI-C.7; Adriana Wilhelmina Everarda VII-A.7; Adrianus Cornelis Jacobus Johannes IX-C.6; Adrianus Fredericus VIII-E.5; Albertha VI-A.10; Amy X-K.1; Ana Wilhelmina Maria X-C.1; Anna Maria VI-C.4; Anthonia Johanna IX-D.4; Anthonia Maria IX-D.6; Anthonia VI-B.5; Anthonius Bernardus VII-A.9; Antoinnetta Maria VIII-A.4; Antoni IV-B; Antonia V-C.1, V-D.3; Antonius Gerardus VIII-J.1; Antonius Henricus Johannes VIII-G.1; Antonius Hermanus Johannes Maria IX-J; Antonius Johannes Maria IX-K.3; Antoon VII-F, VIII-J; Barendina V-C.5; Bartha VII-B.3, VII-B.7; Bernardina V-C.5; Bernardus Antonius Maria VIII-J.7, VIII-J.9; Bernardus IV-C, V-D.5, VI-D.5, VI-D.7; Brunes IX-D.2; Carel VIII-C; Carmen Anna Maria X-G.2; Carolina Josepha Adriana X-B.3; Carolus Johannes X-B; Carolus Petrus Johannes IX-C.1; Catharina Johanna Huberdina VIII-I.2; Catharina IX-H.2, VI-B.6, VII-D.2; Christiaan Johannes IX-E.4, IX-E; Clasina VIII-D.9; Cornelia Gerarda Maria VIII-J.2; Cornelia Gerarda Theresia VIII-F.3; Cornelia Johanna Elisabeth X-D.1; Cornelia Johanna VII-E.5, VIII-C.1; Cornelia Maria IX-E.3; Cornelia IV-C.4, V-C.12, V-C.1, VII-B.2, VIII-D.3, VIII-D.9; Cornelis David VIII-J.5; Cornelis J.M. X-G; Cornelis Johannes Martinus IX-C.4; Cornelis Johannes IX-C, IX-F, IX-I, VIII-G; Cornelis Theodorus IX-C.8; Cornelis IX-H.1, V-C.13, VI-A.1, VI-C, VI-D, VII-E.1, VII-E, VIII-F; Cornelis Wijnandus Gerardus IX-G; Desire IX-I.1; Dianne IX-G.1; Dirck III-B.3; Elisabeth Johanna VI-C.9; Eric Hendik Christiaan XI; Everardus VII-A.6; Everdina Adriana VIII-A.1; Everdina VII-E.4; Evert VII-A; Femke Maria X-H.1; Francisca V-C.14; Frederika VI-B.7; Geertruida Elisabeth VIII-E.6; Geertruida Johanna Adriana IX-F.1; Gerarda Anthonia Johanna VIII-E.3; Gerarda Cornelia VIII-F.1; Gerarda IV-C.1, IV-C.2, V-C.10, VI-C.6, VII-E.7; Gerardus Antonius Maria IX-K; Gerardus Christiaan Jozef X-E; Gerardus V-B, V-D, VI-D.3; Gerrit Cornelis VI-C.3; Gerrit Johannes Everhardus VII-A.8; Gerrit VI-C.2; Geurt V-D; Gijsberta VIII-D.11; Hendrica VIII-C.6; Hendrik VI-B; Hendrika Johanna Wilhelmina VIII-G.2; Hendrika VI-C.1; Hendrikus Johannes Gerardus IX-K.2; Hendrikus Josephus VII-C.1; Henricus Johannes Wilhelmus IX-H; Henricus III-B.4; Herman Anton Maria X-I; Hermanus Antonius Maria VIII-J.6; Hermanus Antonius Theodorus Maria X-H; Hermanus VI-D.2, VIII-I; Hubertus Johannes VIII-B; Huijbert III-B; Ida Maria VI-D.8, VII-F.8; Ida VI-D.4; Jaantje V-C.10; Jacoba VI-A.7, VI-A.8; Jacoba Wilhelmina VII-A.1; Jacobus VI-B.4, VI-B.9; Jan Martinus X-F; Jannigje V-A.7, VI-D.1; Jasper VII-C.4; Joan Antoon Maria IX-L; Joanna Antonia VII-F.7; Joanna Margaretha VIII-C.5; Joanna Maria VIII-J.8; Joanna V-C.2; Joannes V-C.6; Johanna Antoinetta VIII-A.5; Johanna Antonia IX-D.5; Johanna Bernedina Frederika VIII-F.5; Johanna Cornelia Maria IX-K.1; Johanna Elisabeth VII-E.3; Johanna Hendrika Jeanne Maria VIII-G.6; Johanna Hendrika VII-D.1; Johanna Ida VII-F.6; Johanna Maria IX-C.5, VIII-C.2, VIII-H.1; Johanna V-C.3, VI-A.5, VI-A.6, VI-B.2, VI-C.5, VIII-D.4; Johanna Wilhelmina IX-B.3; Johannes Adrianus IX-D.7, IX-D; Johannes Anthonius VIII-A; Johannes Antonius VIII-A.6, X-J; Johannes Cornelis Henricus VIII-G.4; Johannes Cornelis Reinier VIII-E.7; Johannes Cornelis VIII-E; Johannes Everardus VIII-A.2; Johannes Jacobus VIII-E.4; Johannes Josephus X-B.1; Johannes Lambertus IV-B.3; Johannes Martinus Jan X-D; Johannes V-C.11, VI-A, VII-B.1, VII-B.5, VII-B.6, VII-C.5, VII-C.6, VII-D, VIII-D.2, VIII-D.8, VIII-H; Johannis Cornelis IX-B.4; Joost Hermanus Maria X-H.3; Joost I, V-C; Joseph VI-A.2, VI-A.3, VII-B, VII-C; Josephus Johannes Marinus X-C.2; Josephus Johannes IX-B, IX-C.9; Josephus Marinus IX-B.5; Kim Susanne XI.1; Lisa X-F.2; Lizzy X-K.2; Lotte Elisabeth Theresia X-D.3; Marco Coenraad Josefus X-K; Maria Christina Hendrica X-D.2; Maria Cornelia VII-F.2, VIII-C.3; Maria Johanna Antonia VIII-J.10; Maria Johanna VII-F.1, VIII-E.8; Maria IX-H.3, V-C.8, V-C.9, V-D.4, V-D.8; Marinus Henricus X-C; Marlous X-J.1; Martina Juliana IX-F.2; Martinus Johannes X-F.1; Martinus Johnnes Adrianus IX-D.1; Martinus VII-A.5, VIII-D.6, VIII-D; Mathias VII-D.3; N.N. VII-A.4; Neeltje II-B.1, III-B.3; Nicolaas IX-D.3, VIII-D.1, VIII-D.5; Norman Gerardus Hendrikus IX-K.4; Petronella Joanna IX-B.2; Petronella Johanna Cornelia IX-C.2; Petrus Carolus Maria IX-C.3, X-B.2; Pieter Joosten II-A; Ronnie Antonius Henricus X-H.2; Sanne X-I.1; Sophia Everdina Jacoba VIII-F.7; Sophia III-B.1; Stan X-J.2; Susan Gerdina Wilhelmina X-E.2; Tessa Annabel X-G.1; Teunis II-B; Teuntje Gerrits V-B.1; Teuntje V-D.1, V-D.7; Theo IX-J.2; Theodora Antonia VII-E.6; Wijnanda Cornelia Gerarda VIII-F.4; Wijnandus Cornelis Gerardus VIII-F.2; Wilhelmina Christina IX-B.7; Wilhelmina Gerarda IV-B.2; Wilhelmina III-B.2; Willem Alexander VII-C.7.

Geerdes

Jozefina Coenrada Helena IX-L.

Geest, van der

Hendrika VI-C.

Gestel, van

J.F.M. IX-B.7.

Graaf, van de

Cornelia VI-A.6.

Griendt, van der

Jan Evertse VIII-A; Maria Antoinette VIII-A.

Griensven, van

Arnolda Johanna Maria VIII-I.

Groenen

R. IX-G.1.

Grootvelt

Wilhelmina IV-B.

Happel

Huiberdina Johanna Catharina VIII-I.

Harmelen, van

Hubertus VIII-D.4; Mattheus VIII-D.4.

Haverkamp

Willemina IX-A.

Hazendonk, van

Maria V-C.

Heijden, van der

Henricus Martinus Cornelis IX-B.2.

Hendriks

Elisabeth VI-C.4.

Henzen

Christianus Cornelis VIII-C.3; Gerardus VIII-C.3.

Heuvel, van den

Hendrik VI-C.7; Theodorus VI-C.7.

Hijman

Geertruida Johanna VIII-E.

Hillebrand

Adrianus Hendrikus VII-E.7; Kornelis VII-E.7.

Hofman

Jannie VIII-E.4.

Hofstee

B.W. VIII-J.5.

Hogen, van den

Aaltje Jans III-A; Jan Cornelis Everts III-A.

Hommelberg

Gijsbertus Johannes VIII-C.5; Petrus Henricus VIII-C.5.

Hoogen, van den

Gerritje en Gerarda III-A.5.

Hooijdonk, van

Cornelia Maria VII-C; Jasper VII-C.

Horst, van der

Antonius V-A.2; Wouter V-A.2.

Hoven, van den

Adraan VI-C; Elisabeth Johanna VI-C.

Impelen, van

Hendrika Theodora X-E.

Ingen, van

Catharina VI-B; Jan VI-B.

Jorissen

Johanna Maria Catharina VIII-G.

Keyl

Anna Elizabeth IV-B.

Kidde

Maria V-C.14.

Kleef, van

Joanna VII-F; Johannes VII-F.

Knoop

Antonia VIII-A; Maria IV-C.2.

Kompier

Cornelia VI-D.1, *52.

Kosterman

Hermanus VI-A.8; Reinier VI-A.8.

Krikke

E. IX-F.1.

Kronenburg, van

Adriana V-A.9.

Kuijpers

Alberta VI-A.

Kuijterse

Albertje VI-A; Peter VI-A.

Kuipers

Anna Christina Maria IX-B.

Kuyer

Everardus VIII-A, *88; I.H.L.H. IX-D.7.

Laar, van

C.W. VIII-J.9.

Lambooij

Jacobus Henricus VIII-H; Paulina Maria Arnolda VIII-H.

Lange, de

Aafje Arisse V-A.5, V-A.

Lee, van der

Adriana VI-D.1.

Leemkolk, van de

Maria V-A.2.

Leeuw, de

Hendrika VI-C.6.

Leeuwen, van

Bartha Adriana Johanna IX-K; Catharina Johanna Maria IX-F; Elisabeth Theresia Maria X-D; Govert V-C.1; Jan Govertsz V-C.1; Johanna Adriana VIII-D; Nicolaas VIII-D.

Lelienberg, van

Catharina II-A.

Lelienbergh, van

Cornelis Hermansen II-A.

Leusden, van

Adriana Maria X-A.

Ligtenberg

Huibert V-A.7; Huip V-A.6; Petrus V-A.6; Pieter V-A.7.

Linden, van der

Christiaan VII-B.2; Cornelia VI-A, VI-C.7; Hendrik IV-C.4; Maria V-C.1; Marinus VII-B.2, VIII-D.9.

Loffeld

Maria VIII-B.11.

Malfliet

Antonius Léon VIII-H.1.

Manden, van der

Anna Maria V-A.6, *6.

Mastwijk

Jan Jacobsz V-A; Johanna Jans V-A.

Mastwijk, van

Joanna V-A.10; Joannes V-A.6.

Mazijk, van

Maria VII-F.

Meerwijck, van

Cornelia IV-C.

Messink

Aaltje VII-B; Hendrik VII-B.

Michielsen

Hendrica Jacoba Maria IX-C.

Miltenburg

Petronella VII-E.4.

Miranoska

M. X-A.1.

Mulders

Maria V-D.3.

Nieuwenhuizen

W.J. VIII-E.2.

Ooms

Geertruida VII-E.6.

Oostrom, van

Ardina Wijnanda VIII-C.5.

Oostrum, van

Joost Dirkse V-B.1.

Oostveen

Abraham VI-C.5; Gerrit VIII-B.1; Joanna VIII-C; Johannis VIII-C; Joseph VI-C.5; Leendert VIII-B.1.

Osseforth

H.H. VIII-J.2.

Paling

Arie V-C.5; Hendrik V-C.5.

Pel

Anna VII-C.1; Jacobus VII-C.1.

Pelle

Hendrikje III-B.

Poel, te

Hermanus VI-D; Maria Petronella VI-D.

Postma

H.D. IX-C.5.

Pothuizen

Gerardus V-A.8; Jan V-A.8.

Pouw

Adriana Wilhelmina VII-A; Johannes VII-A.

Reuver, de

Ignatius Johannes X-D.2; Teuntje VIII-D.4.

Riemsdijk, van

J.D.A. IX-D.3.

Riether

Gallus VIII-B; Maria Petronella VIII-B.

Rietveld

Geertruij Daams III-A; Hendrik Hendriksz V-C.9; Hendrik V-C.9.

Rietvelt

Johannes VII-E.3.

Rigthart

K.H.G.A.M. X-B.2.

Rijn, van

Antonia III-B.1, IV-C; Cornelis III-B.1; Gijsbertus IV-C.5, V-D; Gulricus IV-C; Wilhelm IV-C.6.

Rijnsburg(er)

Antonia V-C.11.

Rijnsdouw

Cornelia VIII-D.

Roelofse

Evert III-B, *1.

Rooij, de

Cornelis V-C.11; Zwaantje V-C.11.

Rooijen, van

Henricus VI-C.9; Jan VI-A.6; Johannes VI-C.9; Reinier VI-A.6.

Rooy, de

Jannigje V-D.

Rossum, van

Alida VII-B.2.

Roy, de

Johanna V-D.1, V-D.5, V-D; Teunis V-D.2, VI-C.

Ruiter, de

H.L. VIII-F.3.

Schaik, van

Gerarda VII-E; Hanna VI-A; Hendrika VI-B.7, VII-D; Johannes VII-E; Petrus Adrianus VII-A.1; Pieter VII-A.1.

Schouten

Gerrit VIII-C.1; Johannes Gerardus VIII-C.1.

Sijl, van

Geertrui V-A.8.

Spaan

Hannes V-C.12, V-C.13; Hendrik V-C.5; Jacoba V-C, V-D.3; Jan V-C.11, V-C.6; Johannes V-C; Maria V-C.2, V-C.3, V-C.4, V-C.7, V-C.8, V-C.9, VI-A, VI-B.

Speet

Johanna Cornelia Maria VIII-J.

Spijkers

Henrica Wilhelmina X-C; P.J. IX-B.3.

Sprang

Cunera VII-C.1.

Stein

Huberta Adriana VII-C.

Stelte

Elisabeth VIII-D.3.

Steur

Lambertus VII-F.2; Leo Gerardus VII-F.2.

Streng

Anna Maria VIII-D.2; Gerrit VIII-D.2.

Strijbos

E.M. IX-I.

Suiskens

Maria X-B.

Sunnekes

Maria V-A.6, V-A.7.

Sweserijn, van

Cornelis III-A.3.

Telkamp

Johanna H.H. IX-G.

Ternoye

Emerentia V-A.8.

Veer, van der

J. VIII-J.10.

Velthuizen

Cornelis IV-C.4.

Ven, van der

Gordina Maria Theresia IX-H.

Verbeek

Anthonia IX-D.

Verhagen

Petrus Franciscus Maria VIII-I.2.

Verlangen

Josephina VIII-J.6.

Vermeulen

Johanna Antoinetta VIII-A.

Vernooij

Everijntje Jans V-A.9; Jan Gerritsz V-A.9.

Versteeg

Geertrui V-C.5.

Vianen, van

Maria Hendrikse III-B.

Vink

Maria VII-E.7.

Vogelpoel, van

Hendrica Maria VII-A.7.

Vreeswijk

Th. C. VIII-E.5.

Vugt, van

A.C. IX-B.5.

Vulpenhorst

Jannetje VI-B.

Weel, van

Guillaume VIII-A; Maria VIII-A.

Weijer, de

Lambertus VI-C.6; Lambertus Hermanus VII-A.7; Laurens VII-A.7; Martinus VI-C.6.

Wel, van der

Jacomijntje Cornelisdr IV-A.

Wennekes

Hendrik VIII-D.3; Phillipus VIII-D.3.

Wensink, van

Catharina VII-B.

Werkhoven, van

Eva VI-A; Willem VI-A.

Westland

Johannes VIII-D.2.

Wijk, van

Bernardus VI-C.4; Gijsbertus VI-C.4.

Winkel

A. VIII-J.6; Johannes Gerardus VIII-J.6.

Wit, de

Cornelis V-A.5.

Zieltjes

Maria VIII-B.1.

Zijl, van

Pietronella VII-C.1.

Zumbrink

Gijsbertus Hendrikus Theodorus X-E.2; Mirjam Gerarda Regina Maria XI; Theodorus Hendrikus Maria X-D.1.

Zweijtzer

Johanna Maria IX-E.

zonder achternaam

Cornelia Johanna Hendrika IX-C.7; Els IX-J.2; N.N. V-C.5, VI-B.8, VII-B.4, VIII-B.10, VIII-B.8.

* verwijzing naar noot.