Parenteel van Migiel Jan Dorisse van der Geer (?-<1782) Dr. Leo A.M. van der Geer - MMXXII -

2022  Dr. Leo A.M. van der Geer

Corso Marconi 91

18014 OSPEDALETTI

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713


Inleiding
De familie van mijn vaderskant (van der Geer) komt uit de omgeving van Nieuwveen. Bij het genealogisch onderzoek naar de familie Van de(r) Geer kwamen wij, ondergetekende en twee vrienden bij het vorsen naar onze familiehistorie, ook andere Van de(r) Geren tegen. De gegevens daarvan zijn o.a. opgenomen in deze publicatie. Voor een totaal overzicht van hetgeen tot nu toe is ontdekt raad ik u aan te gaan naar de site:

www.genealogy-vdgeer.nl

veel leesplezier

Leo van der Geer


Generatie I

(tot 1782)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1751 en 1766. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Soest (2x).

I  Migiel Jan Dorisse van der Geer ook genaamd Machiel van der Geer is geboren te Herpen, is overleden voor vrijdag 18 oktober 1782.

Migiel trouwt voor 1750 (1) met Metje Petersen. Metje is overleden na 1782.

Van Migiel en Metje is een kind bekend:

1  Hendrikje Giele van der Geer is geboren in 1751, zie II-A.

Migiel trouwt na 1750 (2) met Annetje Lammertse Munster, dochter van Lammert Munster.

Van Migiel en Annetje zijn twee kinderen bekend:

2  Lammert van der Geer (Lambert) is r.k. gedoopt op maandag 26 april 1762 te Soest, zie II-B.

3  Maria van der Geer is r.k. gedoopt op vrijdag 22 augustus 1766 te Soest (doopgetuige was Elisabeth Pieters van Kooten).


Generatie II

(van 1751 tot 1834)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1783 en 1802. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Soest (5x) en Baarn (5x).

II-A  Hendrikje Giele van der Geer ook genaamd Hendje Giele van de Geer en Hendrica van der Geer, dochter van Migiel Jan Dorisse van der Geer (I) en Metje Petersen, is geboren in 1751, is overleden op maandag 17 maart 1834 te Soest . Hendrikje werd 83 jaar.<1>

Hendrikje gaat in ondertrouw op zaterdag 21 september 1799 te Soest, trouwt op zondag 6 oktober 1799 aldaar op 48-jarige leeftijd (1) met Rijk Westemeijer ook genaamd Reijer Westemeijer en Rijk Westermeyer. Rijk, wonende te Soest, is geboren te Haaren, is overleden in 1809, is begraven op woensdag 16 augustus 1809 te Soest.

Hendrikje gaat in ondertrouw op vrijdag 18 oktober 1782 te Soest, trouwt op dinsdag 5 november 1782 aldaar op 31-jarige leeftijd (2) met Gerrit Janse van den Berg, zoon van Jan Hermens van der Berg. Gerrit is overleden voor zaterdag 21 september 1799.

Van Gerrit en Hendrikje zijn vier kinderen bekend:

1  Geertje van den Berg is gedoopt op woensdag 18 juni 1783 te Soest.

2  Jannes van den Berg is gedoopt op dinsdag 8 februari 1785 te Soest.

3  Metje van den Berg is geboren in 1787, is gedoopt op woensdag 12 september 1787 te Soest, is overleden op maandag 22 februari 1869 aldaar . Metje werd 82 jaar.<2>

Metje trouwt op zaterdag 7 december 1811 te Soest op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 47-jarige Willem Kok, zoon van Rijk Willemse Kok en Grietje Thoone Conelisse van Heek. Willem is geboren rond 1764 te Soest, is overleden voor 1832. Willem werd hoogstens 68 jaar.<3> Metje trouwt op maandag 22 oktober 1832 te Soest op 45-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 28-jarige Antonius Fokke, zoon van Hannes Hendrikse Fokke en Grietje Janse Kok. Antonius is geboren rond 1804 te Soest.<4>

4  Petrus van den Berg is gedoopt op maandag 29 juni 1789 te Soest.

Van Hendrikje is een kind bekend:

5  Petronella van de Geer is geboren te Soest, is gedoopt op donderdag 14 augustus 1794 aldaar, is overleden op vrijdag 21 januari 1870 aldaar . Petronella werd 75 jaar, 5 maanden en 7 dagen.<5>

Petronella trouwt op zondag 8 juli 1838 te Soest op 43-jarige leeftijd met de ongeveer 43-jarige Johannes de Bruin (Jan) ook genaamd Johannes Bruijn, zoon van Jan Corse de Bruin en Hentje Janse Koelen. Johannes is geboren rond 1795 te Soest, is overleden op maandag 6 juni 1864 aldaar . Johannes werd ongeveer 69 jaar.<6,7>

II-B  Lammert van der Geer (Lambert), zoon van Migiel Jan Dorisse van der Geer (I) en Annetje Lammertse Munster, is r.k. gedoopt op maandag 26 april 1762 te Soest, is overleden op woensdag 14 december 1831 te Baarn . Lammert werd 69 jaar, 7 maanden en 18 dagen.<8>

Lammert trouwt op woensdag 2 mei 1792 te Baarn op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Jannetje Aartse Mol, dochter van Aart Aartse Mol en Cijmentje Kuyer. Jannetje is geboren rond 1757 te Baarn, is overleden op dinsdag 25 juni 1822 aldaar . Jannetje werd ongeveer 65 jaar.<9>

Van Lammert en Jannetje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aart van der Geer is gedoopt op maandag 9 juli 1792 te Baarn (doopgetuige was Annitje .....), zie III-A.

2  Anthonius van der Geer (Teunis) is gedoopt in december 1794 te Baarn (doopgetuige was Zymitje Kuilem), zie III-B.

3  Michiel van der Geer (Machiel) is gedoopt op woensdag 3 augustus 1796 te Baarn (bron: DTB Archief Eemland 444, registratienummer 531, pagina 161) (doopgetuige was Michiel van der Geer), zie III-C.

4  Joanna van der Geer (Antje) is gedoopt in 1798 te Baarn (doopgetuige was Hentje Mol), zie III-D.

5  Geertje van der Geer is gedoopt op dinsdag 16 februari 1802 te Baarn (bron: DTB Eemland 444, registratienummer 531, pagina 164) (doopgetuige was Geertje Mol), zie III-E.


Generatie III

(van 1783 tot 1879)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 23 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1812 en 1846. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Baarn (12x), Bussum (6x) en Eemnes (3x).

III-A  Aart van der Geer, zoon van Lammert van der Geer (Lambert) (II-B) en Jannetje Aartse Mol, is gedoopt op maandag 9 juli 1792 te Baarn (doopgetuige was Annitje .....).

Aart trouwt op donderdag 27 februari 1812 te Baarn op 19-jarige leeftijd met de 32-jarige Maria Schoonderbeek, dochter van Gijsbert Willemse Schoonderbeek en Willempje Willems. Maria is geboren in 1780 te Baarn, is overleden op zaterdag 30 oktober 1852 te Eemnes (bron: DTB Eemnes 1852, acte nummer 22). Maria werd 72 jaar.<10>

Van Aart en Maria is een kind bekend:

1  Hendrik van der Geer is geboren op dinsdag 16 juni 1812 te Baarn (bron: DTB Baarn 481, registratienummer 12-02, aktenummer 8), zie IV-A.

III-B  Anthonius van der Geer (Teunis), zoon van Lammert van der Geer (Lambert) (II-B) en Jannetje Aartse Mol, is gedoopt in december 1794 te Baarn (doopgetuige was Zymitje Kuilem), is overleden op maandag 13 november 1865 aldaar . Anthonius werd 70 jaar en 11 maanden.<11>

Op den 13e November 1865 overleed te Baarn na voorzien te zijn van de Heilige Sacramenten der stervenden, in de ouderdom van 71 jaren, mijn geliefde echtgenoot ANTHONIUS VAN DER GEER, in leven logement- en stalhouder aldaar, diep betreurd door mij en mijnen behuwd-zoon.
Wed. A. VAN DER GEER
KOUWENHOVEN
Eenige en algemene kennisgeving.

Anthonius trouwt op dinsdag 31 januari 1815 te Baarn op 20-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Jannetje Maasen ook genaamd Jannetje Mazen en Jannetje Maazen, dochter van Jan Maasen en Annetje Jacobse van Bethlehem. Jannetje is geboren in 1792 te Baarn, is overleden op donderdag 28 februari 1833 aldaar . Jannetje werd 41 jaar.<12,13>

Van Anthonius en Jannetje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan van der Geer is geboren op maandag 6 november 1815 te Baarn, zie IV-B.

2  Jannetje van der Geer is geboren op woensdag 3 september 1817 te Baarn, is overleden op maandag 9 februari 1852 aldaar . Jannetje werd 34 jaar, 5 maanden en 6 dagen.<14>

3  Jacob van der Geer is geboren op zaterdag 13 mei 1820 te Baarn, zie IV-C.

4  Lambertus van der Geer is geboren op vrijdag 2 november 1827 te Baarn (bron: DTB Baarn 1827, acte nummer 55), is overleden op woensdag 23 januari 1828 aldaar . Lambertus werd 2 maanden en 21 dagen.<15>

Anthonius trouwt op maandag 2 maart 1835 te Baarn op 40-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Francoisa Susanna de Kievit ook genaamd Francoise Susanne de Kieviet, dochter van Adrianus de Kievit en Maria de Coole. Francoisa, huishoudster, is geboren in 1806 te Vreeswijk, is overleden op zondag 26 mei 1844 te Baarn . Francoisa werd 38 jaar.<16,17>

Anthonius trouwt op donderdag 20 november 1845 te Maartensdijk op 50-jarige leeftijd (3) met de 36-jarige Wilhelmina Kouwenhoven, dochter van Willem Kouwenhoven en Bregitta Edijk. Wilhelmina, wonende te Utrecht, is geboren in 1809 te De Bilt, is overleden op vrijdag 4 februari 1881 te Baarn . Wilhelmina werd 72 jaar.<18,19>

Tot onze diepe droefheid overleed heden na eene kortstondige ziekte, onze veel geliefde Zuster, Mejuffrouw WILHELMINA KOUWENHOUVEN, Weduwe van den Heer A.VAN DER GEER, in den ouderdom van ruim 72 jaren.

Baarn uit aller naam
4 februari 1881 W.Kouwenhoven

Eenige en algemene kennisgeving


Al die iets te vorderen heeft of verschuldigd is aan nu wijlen Mejuffrouw VAN DER GEER, gewoond hebbende te Baarn, gelieve daarvan voor 1 April aanstaand opgave te doen aan den Heer W.Kouwenhoven, Logementhouder buiten Katrijnepoort, te Utrecht.

Van Anthonius en Wilhelmina is een kind bekend:

5  doodgeboren dochter is doodgeboren op dinsdag 27 oktober 1846 te Baarn .<20>

III-C  Michiel van der Geer (Machiel), zoon van Lammert van der Geer (Lambert) (II-B) en Jannetje Aartse Mol, landbouwer, wonende te Bussum, is gedoopt op woensdag 3 augustus 1796 te Baarn (bron: DTB Archief Eemland 444, registratienummer 531, pagina 161) (doopgetuige was Michiel van der Geer), is overleden op zaterdag 16 maart 1850 (bron: DTB Naarden 1850, acte nummer 19). Michiel werd 53 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Michiel trouwt op vrijdag 3 mei 1822 te Bussum op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Elbertje Lambertse Majoor, dochter van Lambert Bartse Majoor en Elbertje Klaase Majoor. Elbertje is gedoopt op dinsdag 27 februari 1798 te Bussum, is overleden op dinsdag 17 augustus 1847 te Naarden (bron: DTB Naarden 1847, acte nummer 56). Elbertje werd 49 jaar, 5 maanden en 21 dagen.<21>

Van Michiel en Elbertje zijn zes kinderen bekend:

1  Lambertus van der Geer is geboren op zondag 25 mei 1823 te Bussum (aktenr. 11), zie IV-D.

2  Johannes van der Geer is geboren op vrijdag 3 maart 1826 te Bussum, zie IV-E.

3  Elbertje van der Geer is geboren op zaterdag 2 februari 1828 te Bussum, is overleden op woensdag 2 september 1829 aldaar (bron: DTB Bussum 1829, acte nummer 12). Elbertje werd 1 jaar en 7 maanden.

4  Johanna van der Geer is geboren op vrijdag 10 juli 1829 te Bussum, is overleden op zondag 31 januari 1830 aldaar (bron: DTB Bussum 1830, acte nummer 2). Johanna werd 6 maanden en 21 dagen.

5  Johanna van der Geer is geboren op vrijdag 16 september 1831 te Bussum, zie IV-F.

6  Klaasje van der Geer is geboren op woensdag 11 september 1833 te Bussum, is overleden op zaterdag 16 januari 1836 te Naarden (bron: DTB Naarden 1836, acte nummer 4). Klaasje werd 2 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

III-D  Joanna van der Geer (Antje), dochter van Lammert van der Geer (Lambert) (II-B) en Jannetje Aartse Mol, is gedoopt in 1798 te Baarn (doopgetuige was Hentje Mol).

Joanna trouwt op zaterdag 15 mei 1819 te Eemnes op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Jan van Wegen, zoon van Cornelis Damen van Wegen en Jaapje Janse Kuijer. Jan is geboren rond 1787.<22>

Van Jan en Joanna zijn drie kinderen bekend:

1  Jannetje van Wegen is geboren rond 1822 te Eemnes.

Jannetje trouwt op dinsdag 11 mei 1852 te Eemnes op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Gerrit Hilhorst, zoon van Jelis Hilhorst en Petronella Post. Gerrit is geboren rond 1823 te Eemnes.<23>

2  Jacob van Wegen is geboren rond 1831 te Eemnes, is overleden op vrijdag 29 januari 1909 aldaar . Jacob werd ongeveer 78 jaar.<24>

Jacob trouwt op woensdag 7 april 1869 te Eemnes op ongeveer 38-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Maria Kuijer, dochter van Cornelis Kuijer en Cornelia Kok. Maria is geboren rond 1835 te Utrecht, is overleden voor 1909. Maria werd hoogstens 74 jaar.<25>

3  Jaapje van Wegen is geboren rond 1834 te Eemnes.

Jaapje trouwt op woensdag 17 januari 1866 te Eemnes op ongeveer 32-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jacobus van den Berg. Jacobus is geboren rond 1836 te Eemnes.<26>

III-E  Geertje van der Geer, dochter van Lammert van der Geer (Lambert) (II-B) en Jannetje Aartse Mol, is gedoopt op dinsdag 16 februari 1802 te Baarn (bron: DTB Eemland 444, registratienummer 531, pagina 164) (doopgetuige was Geertje Mol), is overleden op donderdag 2 januari 1879 aldaar . Geertje werd 76 jaar, 10 maanden en 17 dagen.<27>

Geertje trouwt op donderdag 19 mei 1825 te Baarn op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Willem van Pampus, zoon van Lambert Evertse van Pampus en Willemijntje Kooiman. Willem is geboren rond 1795, is overleden op zaterdag 22 november 1879 te Baarn . Willem werd ongeveer 84 jaar.<28,29>

Van Willem en Geertje zijn acht kinderen bekend:

1  Mijntje van Pampus is geboren rond 1824, is overleden op zaterdag 6 juli 1844 te Baarn . Mijntje werd ongeveer 20 jaar.<30>

2  Jan van Pampus is geboren op woensdag 8 maart 1826 te Baarn (bron: DTB Baarn 1826, acte nummer 16), is overleden op maandag 9 januari 1899 aldaar . Jan werd 72 jaar, 10 maanden en 1 dag.<31>

Jan was gehuwd met Elisabeth Antonia van Mell.

3  Lambertus van Pampus is geboren op zaterdag 17 november 1827 te Baarn (bron: DTB 1827, acte nummer 59), is overleden op donderdag 27 januari 1887 aldaar . Lambertus werd 59 jaar, 2 maanden en 10 dagen.<32>

Lambertus trouwt op dinsdag 8 mei 1855 te Baarn op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Wilhelmina Jacoba d' Herripon, dochter van Henricus Wilhelmus d' Herripon en Maria Theresia Wiegman. Wilhelmina is geboren rond 1831 te Doesburg.<33>

4  Willemijntje van Pampus is geboren rond 1830, is overleden op dinsdag 15 december 1835 te Baarn . Willemijntje werd ongeveer 5 jaar.<34>

5  Evert van Pampus is geboren op zaterdag 24 november 1832 te Baarn (bron: DTB Baarn 1832, acte nummer 67).

6  Willem van Pampus is geboren op zaterdag 9 april 1836 te Baarn (bron: DTB Baarn 1836, acte nummer 27), is overleden op woensdag 12 april 1893 aldaar . Willem werd 57 jaar en 3 dagen.<35>

Willem trouwt op vrijdag 2 februari 1866 te Baarn op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Hendrika Bosboom, dochter van Cornelis Bosboom en Lijsje Steenbeek. Hendrika is geboren rond 1828 te Soest.<36>

7  Albert van Pampus is geboren op vrijdag 1 mei 1840 te Baarn (bron: DTB Baarn 1840, acte nummer 33), is overleden op zaterdag 5 december 1840 aldaar . Albert werd 7 maanden en 4 dagen.<37>

8  Mijntje van Pampus is geboren op zondag 7 november 1841 te Baarn (bron: DTB Baarn 1841, acte nummer 63).


Generatie IV

(van 1812 tot 1909)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 39 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1845 en 1873. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Baarn (14x), Eemnes (9x), Naarden (5x), Hof van Delft (3x), Muiden (2x), Delft (2x), Bussum (2x), Stoutenburg en Alphen.

IV-A  Hendrik van der Geer, zoon van Aart van der Geer (III-A) en Maria Schoonderbeek, veehouder, wonende te Eemnes, is geboren op dinsdag 16 juni 1812 te Baarn (bron: DTB Baarn 481, registratienummer 12-02, aktenummer 8), is overleden op dinsdag 25 juni 1889 te Eemnes, is begraven op vrijdag 28 juni 1889 aldaar. Hendrik werd 77 jaar en 9 dagen.

Hendrik komt voor in de militieregisters van Amersfoort, registratienummer 680, collectie deel: 680.

Hendrik trouwt op woensdag 7 mei 1851 te Eemnes op 38-jarige leeftijd met de 33-jarige Maria Agneta de Graaf, dochter van Jan Hendrikus de Graaf en Aafje Taling. Maria, naaister, is geboren op dinsdag 28 april 1818 te Eemnes (bron: DTB Eemnes 1818, acte nummer 15), is overleden op donderdag 19 april 1888 aldaar (bron: DTB Eemnes 1888, acre nummer 5). Maria werd 69 jaar, 11 maanden en 22 dagen.<38>

Van Hendrik en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Hendrik van der Geer is geboren op woensdag 13 augustus 1851 te Eemnes (bron: DTB Eemnes 1851, acte nummer 22), zie V-A.

2  Aart van der Geer is geboren op zondag 18 juli 1852 te Eemnes (bron: DTB Eemnes 1852, acte nummer 26), is overleden op zondag 10 oktober 1852 aldaar (bron: DTB Eemnes 1852, acte nummer 20). Aart werd 2 maanden en 22 dagen.

3  Maria van der Geer is geboren op dinsdag 13 september 1853 te Eemnes (bron: DTB Eemnes 1853, acte nummer 28), is overleden op maandag 18 juni 1945 te Hilversum (bron: DTB Hilversum 1945, acte nummer 888). Maria werd 91 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Maria trouwt op dinsdag 23 mei 1893 te Eemnes op 39-jarige leeftijd met de 27-jarige Arie Everts, zoon van Willem Everts en Maria Boumeester. Arie is geboren op zondag 29 april 1866 te Eemnes, is overleden op woensdag 27 augustus 1941 aldaar . Arie werd 75 jaar, 3 maanden en 29 dagen.<39,40>

4  Aart van der Geer is geboren op dinsdag 13 maart 1855 te Eemnes, zie V-B.

5  Lambert van der Geer, koopman, wonende te Laren (Drift 17), is geboren op maandag 18 augustus 1856 te Eemnes (bron: DTB Eemnes, acte nummer 18), is overleden op maandag 27 juli 1925 te Laren (bron: DTB Laren 1925, acte nummer 46). Lambert werd 68 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Lambert trouwt op dinsdag 2 mei 1893 te Laren op 36-jarige leeftijd met de 44-jarige Mietje Wiegers, dochter van Barend Wiegers en Betje Majoor. Mietje is geboren in 1849 te Laren, is overleden op woensdag 22 februari 1933 aldaar. Mietje werd 84 jaar.<41>

Mietje was eerder gehuwd (1) met Jan Smit.<42>

6  Agatha van der Geer is geboren op maandag 14 september 1857 te Eemnes (bron: DTB Eemnes 1857, acte nummer 28), is overleden op zondag 13 juni 1858 aldaar (bron: DTB Eemnes 1858, acte nummer 25). Agatha werd 8 maanden en 30 dagen.

7  Hendrik van der Geer is geboren op donderdag 22 maart 1860 te Eemnes (bron: DTB Eemnes 1860, acte nummer 4), is overleden op dinsdag 17 juli 1860 aldaar (bron: DTB Eemnes 1860, acte nummer 17). Hendrik werd 3 maanden en 25 dagen.

8  Hendrik van der Geer is geboren op zaterdag 23 februari 1861 te Eemnes (bron: DTB Eemnes 1861, acte nummer 4), is overleden op woensdag 27 februari 1861 aldaar (bron: DTB Eemnes 1861, acte nummer 2). Hendrik werd 4 dagen.

9  Hendrik van der Geer is geboren op zaterdag 18 april 1863 te Eemnes (bron: DTB Eemnes 1863, acte nummer 18), zie V-C.

IV-B  Jan van der Geer, zoon van Anthonius van der Geer (Teunis) (III-B) en Jannetje Maasen, is geboren op maandag 6 november 1815 te Baarn, is overleden op dinsdag 28 oktober 1890 te Stoutenburg. Jan werd 74 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Jan trouwt op maandag 28 april 1845 te Baarn op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Jacobje Eibergen (Jacoba), dochter van Hendrik Eibergen en Jannetje Dirks Bokhorst. Jacobje is geboren op dinsdag 4 juni 1822 te Hoevelaken (bron: DTB Hoevelaken 1822, acte nummer 13), is overleden op woensdag 30 april 1890 te Stoutenburg (bron: DTB Stoutenburg 1890, acte nummer 8). Jacobje werd 67 jaar, 10 maanden en 26 dagen.<43>

Van Jan en Jacobje zijn veertien kinderen bekend:

1  Anthonius van der Geer is geboren op zaterdag 9 augustus 1845 te Baarn, zie V-D.

2  Jacob van der Geer ook genaamd Jacobus van der Geer, rijknecht, is geboren op donderdag 15 oktober 1846 te Baarn, is overleden op vrijdag 20 september 1912 te Amersfoort . Jacob werd 65 jaar, 11 maanden en 5 dagen.<44>

3  Hendrik van der Geer is geboren op donderdag 30 november 1848 te Baarn (bron: DTB Baarn 1848, acte nummer 58), is overleden op zaterdag 14 oktober 1905 te Glind , is begraven op dinsdag 17 oktober 1905 te Achterveld. Hendrik werd 56 jaar, 10 maanden en 14 dagen.<45>

4  Willem van der Geer is geboren op vrijdag 31 januari 1851 te Baarn, zie V-E.

5  doodgeboren kind is doodgeboren in 1852 te Baarn.

6  Jan van der Geer is geboren op zondag 3 juli 1853 te Baarn.

7  Albertus van der Geer, dagloner, is geboren op zondag 20 augustus 1854 te Baarn, is overleden op donderdag 28 juli 1898 te Glind . Albertus werd 43 jaar, 11 maanden en 8 dagen.<46>

8  Jannetje van der Geer is geboren op zaterdag 13 oktober 1855 te Baarn, zie V-F.

9  Maria van der Geer is geboren op zondag 4 oktober 1857 te Baarn, is overleden op maandag 30 mei 1921 te Achterveld , is begraven op donderdag 2 juni 1921 aldaar. Maria werd 63 jaar, 7 maanden en 26 dagen.<47>

Maria trouwt op maandag 25 juni 1900 te Stoutenburg op 42-jarige leeftijd met de ongeveer 41-jarige Petrus Voskuilen (Peter), zoon van Jan Voskuilen en Adriana van den Hoven. Petrus is geboren rond 1859 te Amersfoort.<48>

10  Evertje van der Geer is geboren op donderdag 12 mei 1859 te Baarn, is overleden op vrijdag 22 juli 1859 aldaar . Evertje werd 2 maanden en 10 dagen.<49>

11  Everarda van der Geer is geboren op maandag 18 juni 1860 te Baarn, zie V-G.

12  Grietje van der Geer is geboren op maandag 11 november 1861 te Baarn, zie V-H.

13  Teuntje van der Geer, dienstbode, is geboren op donderdag 14 januari 1864 te Baarn, is overleden op maandag 20 februari 1939 te Amersfoort , is begraven op vrijdag 24 februari 1939 aldaar. Teuntje werd 75 jaar, 1 maand en 6 dagen.<50>

Teuntje trouwt op dinsdag 3 november 1903 te Amersfoort op 39-jarige leeftijd met de 32-jarige Gijsbert Schoonderbeek, zoon van Gijsbert Schoonderbeek en Alijda van Dijk. Gijsbert, rijknecht, is geboren op vrijdag 1 september 1871 te Barneveld, is overleden op maandag 26 april 1937 te Amersfoort . Gijsbert werd 65 jaar, 7 maanden en 25 dagen.<51,52>

14  Wilhelmina van der Geer is geboren op maandag 20 januari 1868 te Stoutenburg, zie V-I.

IV-C  Jacob van der Geer, zoon van Anthonius van der Geer (Teunis) (III-B) en Jannetje Maasen, logementhouder, is geboren op zaterdag 13 mei 1820 te Baarn, is overleden op donderdag 18 september 1862 te Muiden (bron: DTB Muiden 1862, acte nummer 38). Jacob werd 42 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Jacob trouwt op woensdag 26 januari 1848 te Baarn op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Everarda de Beer, dochter van Henricus de Beer en Adriana Schimmel. Everarda is geboren op vrijdag 12 juli 1822 te Baarn (bron: DTB Utrecht 1822, acte nummer 28), is overleden op donderdag 20 december 1866 te Muiden (bron: DTB Muiden 1866, acte nummer 44). Everarda werd 44 jaar, 5 maanden en 8 dagen.<53>

Everarda was later gehuwd (2) met Teunis Kuijer.<54,55>

Van Jacob en Everarda zijn drie kinderen bekend:

1  Anthonius van der Geer is geboren op maandag 4 december 1848 te Baarn (bron: DTB Baarn 1848, acte nummer 59), is overleden op maandag 21 januari 1850 te Muiden (bron: DTB Muiden 1850, acte nummer 2). Anthonius werd 1 jaar, 1 maand en 17 dagen.

2  Antonius van der Geer is geboren in 1857 te Muiden, is overleden op woensdag 17 februari 1858 aldaar (bron: DTB Muiden 1858, acte nummer 7). Antonius werd 1 jaar.

3  Adriana Johanna van der Geer is geboren in oktober 1859 te Muiden, is overleden op woensdag 9 januari 1861 aldaar (bron: CBG familieadvertenties, Den Haag, registratienummer VFADNL036236-4). Adriana werd 1 jaar en 3 maanden.

IV-D  Lambertus van der Geer, zoon van Michiel van der Geer (Machiel) (III-C) en Elbertje Lambertse Majoor, werkman, schipper (1885) en schuitenjager, wonende te Naarden, is geboren op zondag 25 mei 1823 te Bussum (aktenr. 11), is overleden op zaterdag 3 oktober 1903 te Naarden (bron: DTB Naarden 1903, acte nummer 58). Lambertus werd 80 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Lambertus trouwt op vrijdag 1 september 1854 te Naarden op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Maria Rietveld, dochter van Gerardus Rietveld en Helena Sepp. Maria, dienstbode, wonende te Hilversum, is geboren op donderdag 3 juli 1823 te Naarden, is overleden op woensdag 20 mei 1903 aldaar (bron: DTB Naarden 1903, acte nummer 20). Maria werd 79 jaar, 10 maanden en 17 dagen.<56>

Van Lambertus en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Elberta van der Geer is geboren op zondag 8 april 1855 te Naarden, zie V-J.

2  Gerardus van der Geer is geboren op vrijdag 16 april 1858 te Naarden, is overleden op donderdag 5 januari 1860 aldaar (bron: DTB Naarden 1860, acte nummer 2). Gerardus werd 1 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

3  Jacobus van der Geer is geboren op zaterdag 2 april 1859 te Naarden, is overleden op maandag 7 januari 1861 aldaar (bron: DTB Naarden 1861, acte nummer 3). Jacobus werd 1 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

4  Helena van der Geer is geboren op vrijdag 16 november 1860 te Naarden, is overleden op donderdag 30 maart 1899 aldaar (bron: DTB Naarden 1899, acte nummer 21), is begraven op dinsdag 4 april 1899 aldaar. Helena werd 38 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Helena trouwt op donderdag 14 november 1895 te Naarden op 34-jarige leeftijd met de 33-jarige Fredericus Wilhelmus Johannes Demmenie, zoon van Franciscus Demmenie en Geertruida Maria Tangering. Fredericus, geweermaker 2e regiment vesting artillerie, is geboren op maandag 3 maart 1862 te Delft, is overleden op dinsdag 31 december 1935 te Woerden (bron: DTB Woerden 1935, acte nummer 93). Fredericus werd 73 jaar, 9 maanden en 28 dagen.<57>

Fredericus was later gehuwd (2) met Hendrika Schouten.<58>

5  Machiel van der Geer is geboren op vrijdag 16 november 1860 te Naarden, is overleden op vrijdag 23 november 1860 aldaar (bron: DTB Naarden 1860, acte nummer 52). Machiel werd 7 dagen.

6  Gerardus van der Geer is geboren op donderdag 7 augustus 1862 te Alphen (bron: DTB Alphen 1862, acte nummer 83), is overleden op donderdag 20 augustus 1868 te Naarden (bron: DTB Naarden 1868, acte nummer 45). Gerardus werd 6 jaar en 13 dagen.

7  Elizabeth van der Geer is geboren op zaterdag 24 december 1864 te Bussum.

Elizabeth trouwt op zondag 16 februari 1896 te Naarden op 31-jarige leeftijd met de 43-jarige Johannes de Koning, zoon van Govert de Koning en Jannetje van Haastrecht. Johannes, geweermaker bij het 5e Bataljon, is geboren op vrijdag 5 maart 1852 te Valkenburg (ZH), is overleden op dinsdag 22 december 1936 te Naarden (bron: DTB Naarden 1936, acte nummer 65). Johannes werd 84 jaar, 9 maanden en 17 dagen.<59>

Johannes was eerder gehuwd (1) met Adriana Geertruida Commenie.<60>

8  Johannis van der Geer is geboren op zaterdag 28 juli 1866 te Bussum, zie V-K.

IV-E  Johannes van der Geer, zoon van Michiel van der Geer (Machiel) (III-C) en Elbertje Lambertse Majoor, is geboren op vrijdag 3 maart 1826 te Bussum.

Johannes trouwt op woensdag 20 juli 1864 te Delft op 38-jarige leeftijd met de 33-jarige Willemina de Goede. Willemina is geboren op zaterdag 2 juli 1831 te Noorden.

Van Johannes en Willemina is een kind bekend:

1  Johannes van de Geer is geboren op maandag 14 augustus 1865 te Delft, zie V-L.

IV-F  Johanna van der Geer, dochter van Michiel van der Geer (Machiel) (III-C) en Elbertje Lambertse Majoor, is geboren op vrijdag 16 september 1831 te Bussum, is overleden op dinsdag 2 november 1897 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1897, acte nummer 1897.4744, pagina f079). Johanna werd 66 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Johanna was gehuwd met Johannes Willebrordus Charette. Johannes is overleden voor 1897.

Van Johannes en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Charette is geboren in 1865 te Hof van Delft, is overleden op maandag 11 augustus 1941 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1941, acte nummer 3689). Johannes werd 76 jaar.

2  Lambertus Charette is geboren in 1868 te Delft, is overleden op zaterdag 22 februari 1941 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1941, acte nummer 1941.1198, pagina b101). Lambertus werd 73 jaar.

3  Carolus Charette is geboren in 1871 te Hof van Delft, is overleden op vrijdag 11 april 1941 te Rotterdam (DTB Rotterdam 1941, acte nummer 1941.2042, pagina b171v). Carolus werd 70 jaar.

4  Elisabeth Charette is geboren in 1873 te Hof van Delft, is overleden op maandag 7 juli 1947 te Rotterdam (DTB Rotterdam 1947, acte nummer 2897). Elisabeth werd 74 jaar.


Generatie V

(van 1845 tot 1949)

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1876 en 1915. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Amsterdam (22x), Naarden (13x), Leusden (7x), Stoutenburg (6x), Barneveld (6x), Achterveld (2x), Hoogland en Eemnes. Er is momenteel nog 1 van de 60 kinderen in leven.

V-A  Jan Hendrik van der Geer, zoon van Hendrik van der Geer (IV-A) en Maria Agneta de Graaf, landbouwer, is geboren op woensdag 13 augustus 1851 te Eemnes (bron: DTB Eemnes 1851, acte nummer 22), is overleden rond dinsdag 19 juni 1928 te Amsterdam. Jan werd ongeveer 76 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Jan trouwt op donderdag 9 mei 1889 te Weesperkarspel (bron: DTB Weesperkarspel 1889, acte nummer 10) op 37-jarige leeftijd (1) met de 47-jarige Maria Windhorst, dochter van Jacob Windhorst en Johanna Hilhorst. Maria is geboren in 1842 te Weesperkarspel, is overleden op dinsdag 26 februari 1895 te Vreeland. Maria werd 53 jaar.

Maria was eerder gehuwd (1) met Gerhardus Johannes Wigmans.<61>

Van Jan en Maria is een kind bekend:

1  Hendrik van der Geer is geboren in 1894.

Jan trouwt op donderdag 24 oktober 1895 te Amsterdam op 44-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Anna Poort, dochter van Teunis Poort en Antonia Gevering. Anna is geboren op zaterdag 13 augustus 1864 te Amersfoort, is overleden op woensdag 4 november 1936 te Hilversum (bron: DTB Hilversum 1936, acte nummer 554). Anna werd 72 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Van Jan en Anna zijn drie kinderen bekend:

2  Teunis van de Geer, controleur, is geboren op zaterdag 24 april 1886 te Hoogland - als Teunis Poort - (aktenr. 28), gecht bij de huwelijksvoltrekking op 24-10-1895 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 5 april 1968 te Valkenburg-Houthem. Teunis werd 81 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

3  Maria Agneta van der Geer is geboren rond woensdag 21 juli 1897 te Amsterdam, is overleden in februari 1911 aldaar. Maria werd ongeveer 13 jaar en 7 maanden.

4  Cornelis Johannes van der Geer is geboren op dinsdag 9 februari 1909 te Amsterdam, is overleden op donderdag 23 januari 1930 aldaar, is begraven op maandag 27 januari 1930 aldaar. Cornelis werd 20 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

V-B  Aart van der Geer, zoon van Hendrik van der Geer (IV-A) en Maria Agneta de Graaf, werkman en landbouwer, wonende te Weesperkarspel, is geboren op dinsdag 13 maart 1855 te Eemnes, is overleden op vrijdag 14 november 1941 te Amsterdam. Aart werd 86 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Aart trouwt op donderdag 4 februari 1886 te Weesperkarspel op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Bartha van Hoeijen, dochter van Willem van Hoeijen en Willemijntje van Beek. Bartha is geboren op vrijdag 8 januari 1864 te Stoutenburg, is overleden op vrijdag 24 mei 1940 te Amsterdam. Bartha werd 76 jaar, 4 maanden en 16 dagen.<62>

Van Aart en Bartha zijn elf kinderen bekend:

1  Maria Agneta Elbertha van der Geer is geboren op dinsdag 16 november 1886 te Amsterdam, zie VI-A.

2  Hendrikus Wilhelmus Adrianus van der Geer is geboren op zondag 25 maart 1888 te Amsterdam, zie VI-B.

3  Willemijntje Alberta Maria van der Geer is geboren op zondag 25 maart 1888 te Amsterdam, is overleden in juni 1889 aldaar. Willemijntje werd 1 jaar en 3 maanden.

4  Willemijntje Maria Alberta van der Geer is geboren rond dinsdag 1 oktober 1889 te Amsterdam, is overleden in juni 1890 aldaar. Willemijntje werd ongeveer 8 maanden.

5  Wilhelmus Hendrikus Adrianus van der Geer is geboren op dinsdag 14 april 1891 te Amsterdam, zie VI-C.

6  Adrianus Wilhelmus Henricus van der Geer, stoker grote vaart, is geboren op donderdag 8 juni 1893 te Amsterdam, is overleden op maandag 19 februari 1945 aldaar. Adrianus werd 51 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

7  Willemijntje Annetta Alberta van der Geer is geboren op donderdag 24 oktober 1895 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 6 september 1988 aldaar. Willemijntje werd 92 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Willemijntje trouwt op woensdag 20 september 1916 te Amsterdam op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelis Aleserij. Cornelis is geboren op woensdag 5 december 1894 te Amsterdam, is overleden op donderdag 12 juli 1962 aldaar. Cornelis werd 67 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

8  Bartha van der Geer is geboren op woensdag 6 april 1898 te Amsterdam, is overleden op maandag 15 januari 1900 aldaar. Bartha werd 1 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

9  Lambertus van der Geer is geboren op zondag 7 oktober 1900 te Amsterdam.

10  Bartha van der Geer is geboren op vrijdag 4 juli 1902 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 21 november 1997 aldaar. Bartha werd 95 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Bartha trouwt op donderdag 27 september 1928 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam 1928, acte nummer reg.5F fol. 12) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Hendrik Oostrum. Hendrik is geboren op dinsdag 18 december 1894 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 1 augustus 1970 aldaar. Hendrik werd 75 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

11  Johannes van der Geer is geboren op donderdag 17 oktober 1907 te Amsterdam, zie VI-D.

V-C  Hendrik van der Geer, zoon van Hendrik van der Geer (IV-A) en Maria Agneta de Graaf, wonende te Weesperkarspel, te Amsterdam en te Monnickendam, is geboren op zaterdag 18 april 1863 te Eemnes (bron: DTB Eemnes 1863, acte nummer 18).

Hendrik trouwt op dinsdag 28 april 1891 te Eemnes op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Petronella van 't Klooster, dochter van Jacob van 't Klooster en Nelletje Kuijer. Petronella is geboren op donderdag 22 september 1864 te Eemnes.<63>

Van Hendrik en Petronella zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Lambertus van der Geer is geboren in juni 1891 te Eemnes, is overleden in augustus 1891 aldaar. Hendrik werd 2 maanden.

2  Maria van der Geer is geboren rond maandag 22 februari 1892 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 11 juni 1892 aldaar. Maria werd ongeveer 3 maanden en 20 dagen.

3  Maria van der Geer is geboren rond woensdag 18 oktober 1893 te Amsterdam.

V-D  Anthonius van der Geer, zoon van Jan van der Geer (IV-B) en Jacobje Eibergen (Jacoba), landbouwer, is geboren op zaterdag 9 augustus 1845 te Baarn, is overleden op woensdag 30 augustus 1905 te Glind . Anthonius werd 60 jaar en 21 dagen.<64>

Anthonius trouwt op donderdag 8 mei 1873 te Stoutenburg op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Barbara van Esveld, dochter van Gerardus Esveld en Geertje Blank. Barbara is geboren rond 1850 te Stoutenburg, is overleden op zaterdag 22 september 1934 te Barneveld . Barbara werd ongeveer 84 jaar.<65,66>

Van Anthonius en Barbara zijn zeven kinderen bekend:

1  Geertje van der Geer is geboren in 1876 te Barneveld, is overleden op zaterdag 7 februari 1880 aldaar . Geertje werd 4 jaar.<67>

2  Johannes van der Geer, landbouwer, is geboren op woensdag 30 oktober 1878 te Achterveld, is overleden op zondag 19 juli 1953 aldaar, is begraven op woensdag 22 juli 1953 aldaar. Johannes werd 74 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

3  Geertruida van der Geer (Geertje) is geboren op maandag 14 juni 1880 te Achterveld, is overleden op donderdag 15 oktober 1914 te Glind , is begraven op maandag 19 oktober 1914 te Achterveld. Geertruida werd 34 jaar, 4 maanden en 1 dag.<68>

4  Jacoba van der Geer is geboren op vrijdag 24 februari 1882 te Barneveld, is overleden op maandag 3 december 1956 te Stoutenburg (bron: DTB Stoutenburg 1956, acte nummer 24). Jacoba werd 74 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

5  Gerardus van der Geer is geboren in 1885 te Barneveld, is overleden op woensdag 3 februari 1886 aldaar . Gerardus werd 1 jaar.<69>

6  Gerardus van der Geer is geboren in april 1889 te Barneveld, is overleden op vrijdag 25 oktober 1889 aldaar . Gerardus werd 6 maanden.<70>

7  Gerhardus van der Geer, landbouwer, is geboren op dinsdag 20 maart 1894 te Barneveld (bron: DTB De Glind-Barneveld 1893, acte nummer 52), is overleden op woensdag 13 november 1918 te Glind . Gerhardus werd 24 jaar, 7 maanden en 24 dagen.<71>

V-E  Willem van der Geer, zoon van Jan van der Geer (IV-B) en Jacobje Eibergen (Jacoba), landbouwer (1876) en tolgaarder (1884), is geboren op vrijdag 31 januari 1851 te Baarn, is overleden op zondag 14 december 1919 te Stoutenburg, is begraven op donderdag 18 december 1919 te Achterveld. Willem werd 68 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Willem trouwt op woensdag 18 oktober 1876 te Leusden op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Gijsbertha Boerssen, dochter van Dirk Boerssen en Gijsbertha Swanenburg. Gijsbertha is geboren in 1848 te Leusden, is overleden op vrijdag 15 december 1916 te Stoutenburg (bron: DTB Stoutenburg 1916, acte nummer 15). Gijsbertha werd 68 jaar.<72>

Van Willem en Gijsbertha zijn vier kinderen bekend:

1  Jacoba van der Geer is geboren op maandag 22 oktober 1877 te Leusden, is overleden op zondag 5 juli 1885 te Stoutenburg. Jacoba werd 7 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

2  Anna van der Geer is geboren op donderdag 19 januari 1882 te Leusden, is overleden op zondag 25 januari 1920 te Stoutenburg (bron: DTB Stoutenburg 1920, acte nummer 5), is begraven op woensdag 28 januari 1920 aldaar. Anna werd 38 jaar en 6 dagen.

3  Jan van der Geer is geboren op donderdag 3 april 1884 te Stoutenburg, zie VI-E.

4  Antonia van der Geer is geboren op zondag 28 oktober 1888 te Leusden, is overleden op dinsdag 20 januari 1920 te Achterveld , is begraven op donderdag 22 januari 1920 aldaar. Antonia werd 31 jaar, 2 maanden en 23 dagen.<73>

V-F  Jannetje van der Geer, dochter van Jan van der Geer (IV-B) en Jacobje Eibergen (Jacoba), is geboren op zaterdag 13 oktober 1855 te Baarn, is overleden op woensdag 16 augustus 1933 te Hamersveld, is begraven op maandag 21 augustus 1933 aldaar. Jannetje werd 77 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Jannetje trouwt op donderdag 18 november 1880 te Stoutenburg op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 50-jarige Willem Nieuwenburg, zoon van Gijsbert Nieuwenburg en Aaltje Keijzer. Willem is geboren rond 1830 te Leusden.<74>

Van Willem en Jannetje is een kind bekend:

1  Alijda Nieuwenburg is geboren rond 1887 te Leusden.

Alijda trouwt op woensdag 21 juni 1905 te Leusden op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Reinerus van Keulen, zoon van Theodorus van Keulen en Maria van den Hoven. Reinerus is geboren rond 1868.<75>

V-G  Everarda van der Geer, dochter van Jan van der Geer (IV-B) en Jacobje Eibergen (Jacoba), is geboren op maandag 18 juni 1860 te Baarn, is overleden op maandag 23 oktober 1933 te Achterveld, is begraven op donderdag 26 oktober 1933 aldaar. Everarda werd 73 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Everarda trouwt op donderdag 1 april 1880 te Stoutenburg op 19-jarige leeftijd met de 36-jarige Jan Kerkhof, zoon van Steven Kerkhof en Willempje van Schaik. Jan is geboren op maandag 22 mei 1843 te Stoutenburg.<76>

Van Jan en Everarda zijn vijf kinderen bekend:

1  Wilhelmina Kerkhof is geboren rond 1880 te Stoutenburg, zie VI-F.

2  Stephanus Kerkhof, dagloner, is geboren rond 1885 te Stoutenburg.

Stephanus trouwt op vrijdag 4 april 1913 te Barneveld op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 17-jarige Gijsberta Jansen, dochter van Cornelis Jansen en Gijsberta Kletter. Gijsberta is geboren rond 1896 te Barneveld.<77>

3  Jacoba Kerkhof is geboren rond 1885 te Stoutenburg.

Jacoba trouwt op donderdag 2 november 1911 te Leusden op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Johannes Tijmesen, zoon van Roelof Tijmesen en Allegonda van de Pol. Johannes is geboren rond 1879 te Leusden.<78>

4  Jan Kerkhof is geboren rond 1892 te Stoutenburg.

Jan trouwt op donderdag 23 oktober 1913 te Leusden op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Gijsbertha Janssen, dochter van Aalbert Janssen en Hendrika Voskuilen. Gijsbertha is geboren rond 1892 te Stoutenburg.<79>

5  Adrianus Kerkhof is geboren in 1900, is overleden op zondag 5 juli 1959 te Amersfoort (bron: DTB Amersfoort 1959, actenummer 418). Adrianus werd 59 jaar.

Adrianus was gehuwd met Margaretha van Dalen.

V-H  Grietje van der Geer, dochter van Jan van der Geer (IV-B) en Jacobje Eibergen (Jacoba), is geboren op maandag 11 november 1861 te Baarn, is overleden op donderdag 11 juni 1914 te Leusden (bron: DTB Leusden 1914, acte nummer 29). Grietje werd 52 jaar en 7 maanden.

Grietje trouwt op donderdag 19 november 1891 te Leusden op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Johannes van Moorst, zoon van Jacobus van Moorst en Christina Gerts. Johannes is geboren rond 1861 te Stoutenburg.<80>

Van Johannes en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Christina Maria van Moorst is geboren rond 1893 te Leusden.

Christina trouwt op dinsdag 13 juni 1922 te Amersfoort op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Hendrikus Boersen, zoon van Gijsbertus Boersen en Cornelia van Daatselaar. Hendrikus is geboren rond 1900 te Nijkerk.<81>

2  Jan van Moorst is geboren rond 1897 te Leusden, is overleden op maandag 2 april 1923 te Amersfoort . Jan werd ongeveer 26 jaar.<82>

Jan trouwt op dinsdag 17 januari 1922 te Hoogland op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Hendje Boersen, dochter van Gijsbertus Boersen en Cornelia van Datselaar. Hendje is geboren rond 1898 te Nijkerk.<83>

3  Jacobus Johannes van Moorst is geboren rond 1898 te Leusden.

Jacobus trouwt op woensdag 8 augustus 1928 te Monster op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Theodora Adriana van Dijk, dochter van Hendrikus Franciscus van Dijk en Maria van Galen. Theodora is geboren rond 1906 te Monster.<84>

V-I  Wilhelmina van der Geer, dochter van Jan van der Geer (IV-B) en Jacobje Eibergen (Jacoba), is geboren op maandag 20 januari 1868 te Stoutenburg.

Wilhelmina trouwt op donderdag 5 mei 1892 te Soest op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Hendrikus Bosman, zoon van Willem Bosman en Niesje Strik. Hendrikus is geboren rond 1868 te Barneveld.<85>

Van Hendrikus en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  Wilhelmus Bosman is geboren rond 1894 te Barneveld.

Wilhelmus trouwt op vrijdag 7 februari 1919 te Soest op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Hendrika van Schalkwijk, natuurlijke dochter van Gerarda van Schalkwijk. Hendrika is geboren rond 1887 te Soest.<86>

2  Johannes Bosman is geboren rond 1895 te Stoutenburg, is overleden op maandag 7 november 1927 te Soest . Johannes werd ongeveer 32 jaar.<87>

Johannes trouwt op woensdag 30 augustus 1916 te Tilburg op ongeveer 21-jarige leeftijd met Maria Joanna Jonkers, dochter van Ludovicus Jonkers en Andriana Maria Ballemans. Maria is geboren te Arendonck.<88>

V-J  Elberta van der Geer, dochter van Lambertus van der Geer (IV-D) en Maria Rietveld, is geboren op zondag 8 april 1855 te Naarden, is overleden op vrijdag 13 juli 1923 aldaar (bron: DTB Naarden 1923, acte nummer 22). Elberta werd 68 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Elberta trouwt op donderdag 11 juni 1885 te Naarden op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Emeriricus Lambertus Koopmanschap, zoon van Theodorus Hilarius Koopmanschap en Katharina Waltman. Emeriricus is geboren op zondag 8 april 1855 te Naarden, is overleden op donderdag 29 november 1956 te Hilversum (bron: DTB Hilversum 1956, acte nummer 884). Emeriricus werd 101 jaar, 7 maanden en 21 dagen.<89>

Van Emeriricus en Elberta zijn drie kinderen bekend:

1  Theodorus Hilarius Koopmanschap, metselaar, is geboren rond 1890 te Naarden.

Theodorus trouwt op donderdag 25 juni 1914 te Bussum op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Catharina Regina Hooijer, dochter van Joannis Hooijer en Elisabeth Wakelkamp. Catharina, dienstbode, is geboren rond 1892 te Bussum.<90>

2  Johannes Koopmanschap is geboren in oktober 1893 te Naarden, is overleden op dinsdag 13 februari 1894 aldaar (bron: DTB Naarden 1894, acte nummer 17). Johannes werd 4 maanden.

Johannes trouwt op woensdag 19 mei 1920 te Bussum op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Regina Elisabeth Hooijer, dochter van Joannis Hooijer en Elisabeth Wakelkamp. Regina is geboren rond 1895 te Bussum.<91>

3  Hendrika Koopmanschap is geboren in 1898 te Naarden, is overleden op woensdag 25 mei 1955 aldaar (bron: DTB Naarden 1955, acte nummer 70). Hendrika werd 57 jaar.

V-K  Johannis van der Geer, zoon van Lambertus van der Geer (IV-D) en Maria Rietveld, is geboren op zaterdag 28 juli 1866 te Bussum, is overleden op vrijdag 8 juli 1949 te Naarden (bron: DTB Naarden 1949, acte nummer 102), is begraven op maandag 11 juli 1949 aldaar. Johannis werd 82 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Johannis trouwt op zaterdag 18 februari 1899 te Naarden op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Catharina Hartong, dochter van Theodorus Jacobus Hartong en Helena Vleugel. Anna is geboren op zaterdag 29 januari 1876 te Naarden, is overleden op dinsdag 27 juli 1926 aldaar (bron: DTB Naarden 1926, acte nummer 33). Anna werd 50 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<92>

Van Johannis en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Maria Helena Elisabeth van der Geer is geboren op zaterdag 18 november 1899 te Naarden, is overleden op dinsdag 15 januari 1963 aldaar. Maria werd 63 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Maria trouwt op woensdag 9 januari 1929 te Naarden (bron: DTB Naarden 1929, acte nummer 2) op 29-jarige leeftijd met de 41-jarige Johannes Philippus de Groot. Johannes is geboren op woensdag 28 december 1887 te Naarden, is overleden op zondag 29 april 1956 aldaar (bron: DTB Naarden 1956, acte nummer 54). Johannes werd 68 jaar, 4 maanden en 1 dag.

2  Helena Maria van der Geer is geboren op donderdag 29 november 1900 te Naarden, zie VI-G.

3  Lambertus Theodorus van der Geer is geboren op maandag 2 december 1901 te Naarden, zie VI-H.

4  Anna Catharina van der Geer is geboren op donderdag 14 mei 1903 te Naarden, is overleden op dinsdag 18 april 1978 aldaar. Anna werd 74 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

5  Theodorus Jacobus Lambertus van der Geer is geboren op maandag 8 juni 1908 te Naarden, is overleden op maandag 14 november 1932 te Boekel (bron: DTB Boekel 1932, acte nummer 51). Theodorus werd 24 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

6  Catharina van der Geer, preparatrice, is geboren op donderdag 25 november 1915 te Naarden, is overleden op dinsdag 25 september 1979 aldaar. Catharina werd 63 jaar en 10 maanden.

V-L  Johannes van de Geer, zoon van Johannes van der Geer (IV-E) en Willemina de Goede, kleermaker, wonende te Naarden, is geboren op maandag 14 augustus 1865 te Delft.

Johannes trouwt op woensdag 27 augustus 1890 te Amsterdam op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Reina Maria Constantine Bossong, dochter van Hermanus Petrus Bernardus Bossong en Maria Petronella Westfaal. Reina, wonende te Hilversum, is geboren op zaterdag 20 juli 1867 te Enkhuizen.

Van Johannes en Reina zijn elf kinderen bekend:

1  Wilhelmina Johanna Maria van de Geer is geboren op zondag 12 juli 1891 te Naarden.

2  Maria Jacoba van de Geer is geboren op woensdag 4 mei 1892 te Naarden, is overleden op zaterdag 31 mei 1980 te Amsterdam. Maria werd 88 jaar en 27 dagen.

Maria trouwt op donderdag 27 oktober 1921 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Petrus Marinus van der Meulen. Petrus is geboren op donderdag 8 februari 1894 te Amsterdam.

3  Johannis Herman Constant van de Geer is geboren op donderdag 13 juli 1893 te Naarden, is overleden op dinsdag 25 juli 1893 aldaar (bron: DTB Naarden 1893, acte nummer 43). Johannis werd 12 dagen.

4  Johanna Elisabeth van de Geer is geboren op dinsdag 5 juni 1894 te Naarden, is overleden in september 1895 te Amsterdam. Johanna werd 1 jaar en 3 maanden.

5  Elisabeth Constantina van de Geer is geboren op dinsdag 9 juli 1895 te Amsterdam, is overleden op woensdag 24 januari 1912 aldaar. Elisabeth werd 16 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

6  Johannes van de Geer, kleermaker, is geboren op woensdag 23 december 1896 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 17 december 1988 aldaar. Johannes werd 91 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

7  Jacoba Wilhelmina Johanna van de Geer is geboren op dinsdag 10 januari 1899 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 18 oktober 1985 aldaar. Jacoba werd 86 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Jacoba trouwt op woensdag 29 mei 1929 te Amsterdam op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Arie Ruijter. Arie is geboren op dinsdag 16 maart 1897 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 12 oktober 1976 aldaar. Arie werd 79 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

8  Hermanus Wilhelmus Johannes van de Geer is geboren op maandag 5 maart 1900 te Amsterdam, is overleden op maandag 5 maart 1900 aldaar.

9  Johanna Jacoba Baptista van de Geer is geboren 1902 of 1903 te Amsterdam, is overleden op maandag 9 maart 1903 aldaar. Johanna werd hoogstens 2 maanden en 6 dagen.

10  Wilhelmina Johanna Maria van de Geer is geboren 1906 of 1907 te Amsterdam, is overleden in april 1907 aldaar. Wilhelmina werd hoogstens 4 maanden.

11  Wilhelmina Johanna van de Geer is geboren in 1913 te Amsterdam.


Generatie VI

(van 1876 tot heden)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1900 en 1954. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Amsterdam (11x), Naarden (6x), Leusden (3x), Utrecht en Hilversum. Er zijn momenteel nog 10 van de 23 kinderen in leven.

VI-A  Maria Agneta Elbertha van der Geer, dochter van Aart van der Geer (V-B) en Bartha van Hoeijen, is geboren op dinsdag 16 november 1886 te Amsterdam, is overleden op donderdag 16 maart 1967 aldaar, is begraven te De Nieuwe Ooster Amsterdam graf nummer 2-65-D-233.. Maria werd 80 jaar en 4 maanden.

Maria trouwt op woensdag 28 augustus 1912 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam 1912, acte nummer reg.3F fol. 45) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Adriaan Petrus Marinus Letschert, zoon van Johan Letschert en Adriana Catharina Petronella Oudshoorn. Adriaan, werkman, is geboren op zaterdag 28 september 1889 te Amsterdam.

Van Adriaan en Maria is een kind bekend:

1  Adriana Johanna Hendrika Letschert is geboren in 1914 te Amsterdam.

VI-B  Hendrikus Wilhelmus Adrianus van der Geer, zoon van Aart van der Geer (V-B) en Bartha van Hoeijen, los werkman en bouwvakker, is geboren op zondag 25 maart 1888 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 28 november 1953 aldaar. Hendrikus werd 65 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Hendrikus trouwt op woensdag 13 mei 1914 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam 1914, acte nummer reg.6C fol. 12) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Annigje ten Haken. Annigje is geboren op vrijdag 7 maart 1890 te Amsterdam.

Van Hendrikus en Annigje zijn zes kinderen bekend:

1  Bartha Maria van der Geer is geboren op zaterdag 31 juli 1915 te Amsterdam, is overleden op maandag 1 juli 1985 te Zaanstad. Bartha werd 69 jaar en 11 maanden.

Bartha trouwt op donderdag 14 september 1939 te Amsterdam (is gescheiden op dinsdag 2 oktober 1945 aldaar) op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Johannes Cornelis Eckhardt. Johannes is geboren op dinsdag 27 maart 1917 te Alkmaar. Bartha trouwt op donderdag 22 augustus 1946 te Amsterdam op 31-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Wouter Jonker. Wouter is geboren op zaterdag 19 februari 1916 te Alkmaar, is overleden op zaterdag 4 april 1970 te Amsterdam. Wouter werd 54 jaar, 1 maand en 16 dagen.

2  Cornelia van der Geer is geboren op zondag 8 april 1917 te Amsterdam, zie VII-A.

3  Aart van der Geer is geboren op zaterdag 12 februari 1921 te Amsterdam, is overleden op maandag 6 februari 1922 aldaar. Aart werd 11 maanden en 25 dagen.

4  Annigje van der Geer is geboren op zaterdag 2 december 1922 te Amsterdam, zie VII-B.

5  Aartje van der Geer is geboren op zondag 14 december 1924 te Amsterdam, zie VII-C.

6  Gerrit Jan van der Geer is geboren op zaterdag 6 november 1926 te Amsterdam.

Gerrit trouwt op zaterdag 26 januari 1952 op 25-jarige leeftijd met G. Arends.

VI-C  Wilhelmus Hendrikus Adrianus van der Geer, zoon van Aart van der Geer (V-B) en Bartha van Hoeijen, is geboren op dinsdag 14 april 1891 te Amsterdam, is overleden op zondag 28 november 1971 aldaar, is begraven te De Nieuwe Ooster Amsterdam Graf nummer Alg. 54-B-103.. Wilhelmus werd 80 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Wilhelmus trouwt op woensdag 7 april 1920 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelia van de Pas. Cornelia is geboren op vrijdag 17 augustus 1894 te Amsterdam.

Van Wilhelmus en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Wilhelmus Hendrikus Adrianus van der Geer is geboren op donderdag 18 augustus 1921 te Amsterdam, zie VII-D.

2  Aart van der Geer is geboren op woensdag 29 februari 1928 te Amsterdam, is overleden op woensdag 28 november 2018 (bron: Nieuwe Meerbode 12-12-2018). Aart werd 90 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Aart trouwt op zaterdag 9 juli 1955 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Carolina Goudemond. Johanna is geboren op vrijdag 11 september 1931, is overleden op zondag 6 juli 2008, is gecremeerd op vrijdag 11 juli 2008 te Uithoorn. Johanna werd 76 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

VI-D  Johannes van der Geer, zoon van Aart van der Geer (V-B) en Bartha van Hoeijen, fabrieksarbeider, metaalbewerker en plaatwerker, is geboren op donderdag 17 oktober 1907 te Amsterdam, is overleden op donderdag 12 mei 1960 aldaar. Johannes werd 52 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 30 augustus 1939 te Amsterdam (is gescheiden op vrijdag 21 mei 1948 aldaar) op 31-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Anna Bertha Maria de Bruin. Anna is geboren op maandag 23 april 1906 te Vries.

Johannes trouwt op woensdag 21 juli 1948 te Amsterdam op 40-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Niesje van der Belt. Niesje is geboren op dinsdag 1 juni 1915 te Hasselt, is overleden op woensdag 3 februari 1960 te Amsterdam. Niesje werd 44 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Van Johannes en Niesje zijn twee kinderen bekend:

1  Bartha Willemijntje van der Geer is geboren op woensdag 24 augustus 1949 te Amsterdam.

2  Annigje Geertje van der Geer is geboren op zondag 1 augustus 1954 te Amsterdam.

VI-E  Jan van der Geer, zoon van Willem van der Geer (V-E) en Gijsbertha Boerssen, veldarbeider, warmoezenier en groentenhandelaar, is geboren op donderdag 3 april 1884 te Stoutenburg, is overleden op donderdag 13 augustus 1964 te Amersfoort. Jan werd 80 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Jan trouwt op donderdag 13 januari 1921 te Leusden op 36-jarige leeftijd met de 37-jarige Gerarda Maria Loman, dochter van Peter Loman en Dirkje Beijer. Gerarda is geboren op vrijdag 16 februari 1883 te Leusden.<93>

Van Jan en Gerarda zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes van der Geer is geboren op donderdag 24 mei 1906 te Utrecht, zie VII-E.

2  Gijsbertha Theodora van der Geer is geboren op dinsdag 24 januari 1922 te Leusden.

Gijsbertha trouwt op woensdag 3 oktober 1945 te Leusden op 23-jarige leeftijd met Lambertus Houtveen.

3  Petrus Wilhelmus van der Geer is geboren op zaterdag 15 december 1923 te Leusden, zie VII-F.

4  Wilhelmus Bartholomeus van der Geer is geboren op zondag 17 mei 1925 te Leusden.

VI-F  Wilhelmina Kerkhof, dochter van Jan Kerkhof (V-G) en Everarda van der Geer, is geboren rond 1880 te Stoutenburg.

Wilhelmina trouwt op donderdag 24 oktober 1901 te Leusden op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Jan van den Berg, zoon van Aart van den Berg en Antje Lokhorst. Jan is geboren rond 1878 te Woudenberg, is overleden voor 1922. Jan werd hoogstens 44 jaar.<94>

Van Jan en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Jannetje van den Berg is geboren op zondag 6 mei 1900.

Wilhelmina trouwt op donderdag 2 februari 1922 te Leusden op ongeveer 42-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 47-jarige Hendrikus van den Berg, zoon van Andries Martinus van den Berg en Jannetje Evers. Hendrikus is geboren rond 1875 te Barneveld.

VI-G  Helena Maria van der Geer, dochter van Johannis van der Geer (V-K) en Anna Catharina Hartong, is geboren op donderdag 29 november 1900 te Naarden, is overleden op dinsdag 5 november 1974 te Hilversum. Helena werd 73 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Helena trouwt op woensdag 18 januari 1928 te Hilversum (bron: DTB Hilversum 1928, acte nummer 13) op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Peter Johannes Bast. Peter is geboren op woensdag 30 juni 1897 te Hilversum.

Van Peter en Helena is een kind bekend:

1  Johann Petrus Bast is geboren op zaterdag 12 januari 1929 te Hilversum, is overleden op dinsdag 29 januari 1929 aldaar (bron: DTB Hilversum 1929, acte nummer 47). Johann werd 17 dagen.

VI-H  Lambertus Theodorus van der Geer, zoon van Johannis van der Geer (V-K) en Anna Catharina Hartong, boomkweker, tuinman en ambtenaar Gemeentewerken Naarden, is geboren op maandag 2 december 1901 te Naarden, is overleden op maandag 11 mei 1959 aldaar (bron: DTB Naarden 1959, acte nummer 61). Lambertus werd 57 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Lambertus trouwt op woensdag 9 mei 1928 te Naarden op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Anna Margaretha Stom. Anna is geboren op dinsdag 19 december 1905 te Bussum.

Van Lambertus en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Anna Catharina van der Geer, hulp in de huishouding, coupeuse, machinestikster en naaister, is geboren op zondag 27 januari 1929 te Naarden, is overleden op woensdag 3 oktober 1990 te Almere. Anna werd 61 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Anna trouwt op donderdag 23 april 1953 te Amsterdam (is gescheiden op zaterdag 24 juni 1961 aldaar) op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Christiaan Dekker. Christiaan is geboren op maandag 28 juni 1926 te Amsterdam. Anna trouwt op woensdag 4 juli 1962 te Amsterdam (is gescheiden op woensdag 7 maart 1973 aldaar) op 33-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Christiaan Dekker. Christiaan is geboren op maandag 28 juni 1926 te Amsterdam.

2  Johannes Willem van der Geer is geboren op zaterdag 1 maart 1930 te Naarden, zie VII-G.

3  Anna Margaretha van der Geer is geboren op zaterdag 18 februari 1933 te Naarden.

Anna trouwt op woensdag 23 februari 1955 op 22-jarige leeftijd met C.M.A. Splint.

4  Lambertus Theodorus van der Geer is geboren op donderdag 31 mei 1934 te Naarden.

Lambertus trouwt op woensdag 8 januari 1958 te Bussum op 23-jarige leeftijd met M.L.A. van Dijk.

5  Theresia van der Geer is geboren op zondag 29 september 1935 te Naarden.

Theresia trouwt op woensdag 31 oktober 1956 op 21-jarige leeftijd met J.H. Kershof.

6  Willem Alexander van der Geer is geboren op maandag 15 april 1940 te Naarden.


Generatie VII

(van 1900 tot heden)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1937 en 1963. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Amsterdam (6x), Leusden (4x), Naarden (2x) en Zaandam. Er zijn momenteel nog 11 van de 13 kinderen in leven.

VII-A  Cornelia van der Geer, dochter van Hendrikus Wilhelmus Adrianus van der Geer (VI-B) en Annigje ten Haken, is geboren op zondag 8 april 1917 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 20 juli 1999 te Zaanstad. Cornelia werd 82 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 14 oktober 1948 te Amsterdam op 31-jarige leeftijd met de 40-jarige Jan Rijkeboer. Jan is geboren op dinsdag 31 december 1907 te Amsterdam, is overleden op zondag 11 februari 1973 te Krommenie. Jan werd 65 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Van Jan en Cornelia is een kind bekend:

1  Magdalena Annigje Rijkeboer is geboren op zaterdag 20 augustus 1949 te Amsterdam.

VII-B  Annigje van der Geer, dochter van Hendrikus Wilhelmus Adrianus van der Geer (VI-B) en Annigje ten Haken, is geboren op zaterdag 2 december 1922 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 23 februari 2002 te Zaanstad, is begraven te Krommenie. Annigje werd 79 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Annigje trouwt op donderdag 12 mei 1949 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Albertus van Niftrik. Albertus is geboren op donderdag 5 augustus 1915 te Vreeswijk, is overleden op maandag 8 september 1997 te Zaanstad. Albertus werd 82 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Van Albertus en Annigje is een kind bekend:

1  Annigje Hendrica Wilhelmina Adriana van Niftrik is geboren op donderdag 26 december 1957 te Zaandam.

VII-C  Aartje van der Geer, dochter van Hendrikus Wilhelmus Adrianus van der Geer (VI-B) en Annigje ten Haken, is geboren op zondag 14 december 1924 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 18 maart 2003 te Leiblfing (BRD). Aartje werd 78 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Aartje trouwt op woensdag 6 maart 1946 te Amsterdam op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Johnann Baptista Bergamin. Johnann is geboren op donderdag 5 september 1918 te Amsterdam, is overleden op maandag 31 augustus 1992 te Zaanstad. Johnann werd 73 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Van Johnann en Aartje zijn drie kinderen bekend:

1  Johnann Baptiste Bergamin is geboren op zaterdag 25 mei 1946 te Amsterdam.

2  Hendricus Wilhemus Adrianus Bergamin is geboren op donderdag 13 november 1947 te Amsterdam.

3  Adrianu Bergamin is geboren op maandag 13 juni 1949 te Amsterdam.

VII-D  Wilhelmus Hendrikus Adrianus van der Geer, zoon van Wilhelmus Hendrikus Adrianus van der Geer (VI-C) en Cornelia van de Pas, kantoorbediende en ass.boekhouder, is geboren op donderdag 18 augustus 1921 te Amsterdam, is overleden op maandag 11 april 1977 aldaar. Wilhelmus werd 55 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Wilhelmus trouwt op donderdag 18 december 1947 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieternella Abcouwer. Pieternella is geboren op maandag 17 juli 1922 te Amsterdam.

Van Wilhelmus en Pieternella zijn twee kinderen bekend:

1  Wilhelmus Hendricus Adrianus van der Geer is geboren op donderdag 4 oktober 1951 te Amsterdam.

2  Monique Madeleine van der Geer is geboren op woensdag 7 oktober 1959 te Amsterdam.

VII-E  Johannes van der Geer, zoon van Jan van der Geer (VI-E) en Gerarda Maria Loman, is geboren op donderdag 24 mei 1906 te Utrecht, is overleden op dinsdag 18 augustus 1998 te Arnhem. Johannes werd 92 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 20 mei 1936 te Hoogland op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Sophia Kok. Sophia is geboren op woensdag 8 juli 1908 te Hoogland, is overleden op maandag 6 september 1982 te Leusden. Sophia werd 74 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Van Johannes en Sophia zijn twee kinderen bekend:

1  Geertruida Hendrika Maria van der Geer is geboren op maandag 17 mei 1937 te Leusden.

2  Theodorus Hendrikus van der Geer is geboren op zondag 28 januari 1940 te Leusden.

VII-F  Petrus Wilhelmus van der Geer, zoon van Jan van der Geer (VI-E) en Gerarda Maria Loman, is geboren op zaterdag 15 december 1923 te Leusden.

Petrus trouwt op woensdag 15 april 1953 te Hoogland op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerarda van Hamersveld. Gerarda is geboren op donderdag 20 juni 1929 te Hoogland.

Van Petrus en Gerarda zijn twee kinderen bekend:

1  Geertruida Gerarda Maria van der Geer (Truus), verkoopster, is geboren op vrijdag 1 januari 1954 te Leusden, is overleden op zondag 21 april 1974 te Laren, is begraven te Leusden. Geertruida werd 20 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

2  Johannes Petrus van der Geer is geboren op woensdag 3 juli 1963 te Leusden, is overleden op vrijdag 11 april 1975 te Amersfoort, is begraven te Leusden. Johannes werd 11 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

VII-G  Johannes Willem van der Geer, zoon van Lambertus Theodorus van der Geer (VI-H) en Anna Margaretha Stom, is geboren op zaterdag 1 maart 1930 te Naarden, is overleden op donderdag 19 maart 1998 aldaar. Johannes werd 68 jaar en 18 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 8 april 1953 te Bussum op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Wilhelmina Voogt. Maria is geboren op vrijdag 9 maart 1928 te Bussum.

Van Johannes en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Wilhelmina Maria van der Geer is geboren op dinsdag 26 januari 1960 te Naarden.

2  Maria Louisa Anna van der Geer is geboren op maandag 30 december 1963 te Naarden.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 25 januari 2022 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713 door Dr. Leo A.M. van der Geer, Corso Marconi 91, 18014 OSPEDALETTI.

1)  (ovl.akte nr. 12)

2)  (ovl.akte nr. 13)

3)  (huw.akte nr. 11)

4)  (huw.akte nr. 7)

5)  (ovl.akte nr. 3)

6)  (huw.akte nr. 5)

7)  (ovl.akte nr. 34)

8)  (ovl.akte nr. 35)

9)  (ovl.akte nr. 17)

10)  (huw.akte nr. 1)

11)  (ovl.akte nr. 62)

12)  (huw.akte nr. 2)

13)  (ovl.akte nr. 10)

14)  (ovl.akte nr. 6)

15)  (ovl.akte nr. 2)

16)  (huw.akte nr. 3)

17)  (ovl.akte nr. 11)

18)  (huw.akte nr. 12)

19)  (ovl.akte nr. 15)

20)  (ovl.akte nr. 51)

21)  (huw.akte nr. 4)

22)  (huw.akte nr. 7)

23)  (huw.akte nr. 6)

24)  (ovl.akte nr. 2)

25)  (huw.akte nr. 2)

26)  (huw.akte nr. 1)

27)  (ovl.akte nr. 1)

28)  (huw.akte nr. 8)

29)  (ovl.akte nr. 72)

30)  (ovl.akte nr. 14)

31)  (ovl.akte nr. 2)

32)  (ovl.akte nr. 6)

33)  (huw.akte nr. 3)

34)  (ovl.akte nr. 40)

35)  (ovl.akte nr. 33)

36)  (huw.akte nr. 3)

37)  (ovl.akte nr. 30)

38)  (huw.akte nr. 4)

39)  (huw.akte nr. 13)

40)  (ovl.akte nr. 18)

41)  (huw.akte nr. 6)

42)  Jan Smit. Jan is geboren in 1837 te Laren, is overleden op woensdag 27 april 1892 aldaar. Jan werd 55 jaar.

43)  (huw.akte nr. 10)

44)  (ovl.akte nr. 305)

45)  (ovl.akte nr. 128)

46)  (ovl.akte nr. 84)

47)  (ovl.akte nr. 62)

48)  (huw.akte nr. 3)

49)  (ovl.akte nr. 31)

50)  (ovl.akte nr. 81)

51)  (huw.akte nr. 102)

52)  (ovl.akte nr. 200)

53)  (huw.akte nr. 2)

54)  Everarda trouwt op donderdag 2 juni 1864 te Muiden (bron: DTB Muiden 1864, acte nummer 10) met Teunis.

55)  Teunis Kuijer. Teunis is geboren in 1820 te Weesperkarspel.

56)  (huw.akte nr. 11)

57)  (huw.akte nr. 29)

58)  Fredericus trouwt na 1899 met Hendrika.

59)  (huw.akte nr. 3)

60)  Adriana Geertruida Commenie. Adriana is overleden op zaterdag 13 april 1895 te Naarden.

61)  Gerhardus Johannes Wigmans. Gerhardus is overleden voor 1889.

62)  (huw.akte nr. 5)

63)  (huw.akte nr. 2)

64)  (ovl.akte nr. 115)

65)  (huw.akte nr. 4)

66)  (ovl.akte nr. 94)

67)  (ovl.akte nr. 23)

68)  (ovl.akte nr. 109)

69)  (ovl.akte nr. 25)

70)  (ovl.akte nr. 93)

71)  (ovl.akte nr. 160)

72)  (huw.akte nr. 9)

73)  bron: DTB Stoutenburg 1920, acte nummer 3

74)  (huw.akte nr. 3)

75)  (huw.akte nr. 11)

76)  (huw.akte nr. 2)

77)  (huw.akte nr. 18)

78)  (huw.akte nr. 16)

79)  (huw.akte nr. 13)

80)  (huw.akte nr. 12)

81)  (huw.akte nr. 139)

82)  (ovl.akte nr. 97)

83)  (huw.akte nr. 3)

84)  (huw.akte nr. 37)

85)  (huw.akte nr. 4)

86)  (huw.akte nr. 8)

87)  (ovl.akte nr. 149)

88)  (huw.akte nr. 273)

89)  (huw.akte nr. 10)

90)  (huw.akte nr. 44)

91)  (huw.akte nr. 52)

92)  (huw.akte nr. 2)

93)  (huw.akte nr. 1)

94)  (huw.akte nr. 13)


Index

.....

Annitje II-B.1, III-A.

Abcouwer

Pieternella VII-D.

Aleserij

Cornelis V-B.7.

Arends

G. VI-B.6.

Ballemans

Andriana Maria V-I.2.

Bast

Johann Petrus VI-G.1; Peter Johannes VI-G.

Beek, van

Willemijntje V-B.

Beer, de

Everarda IV-C; Henricus IV-C.

Beijer

Dirkje VI-E.

Belt, van der

Niesje VI-D.

Berg, van den

Aart VI-F; Andries Martinus VI-F; Geertje II-A.1; Gerrit Janse II-A; Hendrikus VI-F; Jacobus III-D.3; Jan VI-F; Jannes II-A.2; Jannetje VI-F.1; Metje II-A.3; Petrus II-A.4.

Berg, van der

Jan Hermens II-A.

Bergamin

Adrianu VII-C.3; Hendricus Wilhemus Adrianus VII-C.2; Johnann Baptista VII-C; Johnann Baptiste VII-C.1.

Bethlehem, van

Annetje Jacobse III-B.

Blank

Geertje V-D.

Boersen

Gijsbertus V-H.1, V-H.2; Hendje V-H.2; Hendrikus V-H.1.

Boerssen

Dirk V-E; Gijsbertha V-E.

Bokhorst

Jannetje Dirks IV-B.

Bosboom

Cornelis III-E.6; Hendrika III-E.6.

Bosman

Hendrikus V-I; Johannes V-I.2; Wilhelmus V-I.1; Willem V-I.

Bossong

Hermanus Petrus Bernardus V-L; Reina Maria Constantine V-L.

Boumeester

Maria IV-A.3.

Bruijn

Johannes II-A.5.

Bruin, de

Anna Bertha Maria VI-D; Jan Corse II-A.5; Johannes II-A.5.

Charette

Carolus IV-F.3; Elisabeth IV-F.4; Johannes IV-F.1; Johannes Willebrordus IV-F; Lambertus IV-F.2.

Commenie

Adriana Geertruida IV-D.7, *60.

Coole, de

Maria III-B.

Daatselaar, van

Cornelia V-H.1.

Dalen, van

Margaretha V-G.5.

Datselaar, van

Cornelia V-H.2.

Dekker

Christiaan VI-H.1.

Demmenie

Franciscus IV-D.4; Fredericus Wilhelmus Johannes IV-D.4.

Dijk, van

Alijda IV-B.13; Hendrikus Franciscus V-H.3; M.L.A. VI-H.4; Theodora Adriana V-H.3.

Eckhardt

Johannes Cornelis VI-B.1.

Edijk

Bregitta III-B.

Eibergen

Hendrik IV-B; Jacobje IV-B.

Esveld

Gerardus V-D.

Esveld, van

Barbara V-D.

Evers

Jannetje VI-F.

Everts

Arie IV-A.3; Willem IV-A.3.

Fokke

Antonius II-A.3; Hannes Hendrikse II-A.3.

Galen, van

Maria V-H.3.

Geer, van de

Elisabeth Constantina V-L.5; Hendje Giele II-A; Hermanus Wilhelmus Johannes V-L.8; Jacoba Wilhelmina Johanna V-L.7; Johanna Elisabeth V-L.4; Johanna Jacoba Baptista V-L.9; Johannes V-L.6, V-L; Johannis Herman Constant V-L.3; Maria Jacoba V-L.2; Petronella II-A.5; Teunis V-A.2; Wilhelmina Johanna Maria V-L.10, V-L.1; Wilhelmina Johanna V-L.11.

Geer, van der

Aart III-A, IV-A.2, V-B, VI-B.3, VI-C.2; Aartje VII-C; Adriana Johanna IV-C.3; Adrianus Wilhelmus Henricus V-B.6; Agatha IV-A.6; Albertus IV-B.7; Anna Catharina V-K.4, VI-H.1; Anna Margaretha VI-H.3; Anna V-E.2; Annigje Geertje VI-D.2; Annigje VII-B; Anthonius III-B, IV-C.1, V-D; Antonia V-E.4; Antonius IV-C.2; Bartha Maria VI-B.1; Bartha V-B.10, V-B.8; Bartha Willemijntje VI-D.1; Catharina V-K.6; Cornelia VII-A; Cornelis Johannes V-A.4; Elberta V-J; Elbertje III-C.3; Elizabeth IV-D.7; Everarda V-G; Evertje IV-B.10; Geertje III-E, V-D.1; Geertruida Gerarda Maria VII-F.1; Geertruida Hendrika Maria VII-E.1; Geertruida V-D.3; Gerardus IV-D.2, IV-D.6, V-D.5, V-D.6; Gerhardus V-D.7; Gerrit Jan VI-B.6; Gijsbertha Theodora VI-E.2; Grietje V-H; Helena Maria VI-G; Helena IV-D.4; Hendrica II-A; Hendrik Lambertus V-C.1; Hendrik IV-A.7, IV-A.8, IV-A, IV-B.3, V-A.1, V-C; Hendrikje Giele II-A; Hendrikus Wilhelmus Adrianus VI-B; Jacob IV-B.2, IV-C; Jacoba V-D.4, V-E.1; Jacobus IV-B.2, IV-D.3; Jan Hendrik V-A; Jan IV-B.6, IV-B, VI-E; Jannetje III-B.2, V-F; Joanna III-D; Johanna III-C.4, IV-F; Johannes Petrus VII-F.2; Johannes IV-E, V-D.2, VI-D, VII-E; Johannes Willem VII-G; Johannis V-K; Klaasje III-C.6; Lambert IV-A.5; Lambertus Theodorus VI-H.4, VI-H; Lambertus III-B.4, IV-D, V-B.9; Lammert II-B; Machiel IV-D.5, I; Maria Agneta Elbertha VI-A; Maria Agneta V-A.3; Maria Helena Elisabeth V-K.1; Maria Louisa Anna VII-G.2; Maria I.3, IV-A.3, IV-B.9, V-C.2, V-C.3; Michiel II-B.3, III-C; Migiel Jan Dorisse I; Monique Madeleine VII-D.2; Petrus Wilhelmus VII-F; Teuntje IV-B.13; Theodorus Hendrikus VII-E.2; Theodorus Jacobus Lambertus V-K.5; Theresia VI-H.5; Wilhelmina Maria VII-G.1; Wilhelmina V-I; Wilhelmus Bartholomeus VI-E.4; Wilhelmus Hendricus Adrianus VII-D.1; Wilhelmus Hendrikus Adrianus VI-C, VII-D; Willem Alexander VI-H.6; Willem V-E; Willemijntje Alberta Maria V-B.3; Willemijntje Annetta Alberta V-B.7; Willemijntje Maria Alberta V-B.4.

Gerts

Christina V-H.

Gevering

Antonia V-A.

Goede, de

Willemina IV-E.

Goudemond

Johanna Carolina VI-C.2.

Graaf, de

Jan Hendrikus IV-A; Maria Agneta IV-A.

Groot, de

Johannes Philippus V-K.1.

Haastrecht, van

Jannetje IV-D.7.

Haken, ten

Annigje VI-B.

Hamersveld, van

Gerarda VII-F.

Hartong

Anna Catharina V-K; Theodorus Jacobus V-K.

Heek, van

Grietje Thoone Conelisse II-A.3.

Herripon, d'

Henricus Wilhelmus III-E.3; Wilhelmina Jacoba III-E.3.

Hilhorst

Gerrit III-D.1; Jelis III-D.1; Johanna V-A.

Hoeijen, van

Bartha V-B; Willem V-B.

Hooijer

Catharina Regina V-J.1; Joannis V-J.1, V-J.2; Regina Elisabeth V-J.2.

Houtveen

Lambertus VI-E.2.

Hoven, van den

Adriana IV-B.9; Maria V-F.1.

Jansen

Cornelis V-G.2; Gijsberta V-G.2.

Janssen

Aalbert V-G.4; Gijsbertha V-G.4.

Jonker

Wouter VI-B.1.

Jonkers

Ludovicus V-I.2; Maria Joanna V-I.2.

Keijzer

Aaltje V-F.

Kerkhof

Adrianus V-G.5; Jacoba V-G.3; Jan V-G.4, V-G; Stephanus V-G.2; Steven V-G; Wilhelmina VI-F.

Kershof

J.H. VI-H.5.

Keulen, van

Reinerus V-F.1; Theodorus V-F.1.

Kieviet, de

Francoise Susanne III-B.

Kievit, de

Adrianus III-B; Francoisa Susanna III-B.

Kletter

Gijsberta V-G.2.

Klooster, van 't

Jacob V-C; Petronella V-C.

Koelen

Hentje Janse II-A.5.

Kok

Cornelia III-D.2; Grietje Janse II-A.3; Rijk Willemse II-A.3; Sophia VII-E; Willem II-A.3.

Koning, de

Govert IV-D.7; Johannes IV-D.7.

Kooiman

Willemijntje III-E.

Koopmanschap

Emeriricus Lambertus V-J; Hendrika V-J.3; Johannes V-J.2; Theodorus Hilarius V-J.1, V-J.

Kooten, van

Elisabeth Pieters I.3.

Kouwenhoven

Wilhelmina III-B; Willem III-B.

Kuijer

Cornelis III-D.2; Jaapje Janse III-D; Maria III-D.2; Nelletje V-C; Teunis IV-C, *55.

Kuilem

Zymitje II-B.2, III-B.

Kuyer

Cijmentje II-B.

Letschert

Adriaan Petrus Marinus VI-A; Adriana Johanna Hendrika VI-A.1; Johan VI-A.

Lokhorst

Antje VI-F.

Loman

Gerarda Maria VI-E; Peter VI-E.

Maasen

Jan III-B; Jannetje III-B.

Maazen

Jannetje III-B.

Majoor

Betje IV-A.5; Elbertje Klaase III-C; Elbertje Lambertse III-C; Lambert Bartse III-C.

Mazen

Jannetje III-B.

Mell, van

Elisabeth Antonia III-E.2.

Meulen, van der

Petrus Marinus V-L.2.

Mol

Aart Aartse II-B; Geertje II-B.5, III-E; Hentje II-B.4, III-D; Jannetje Aartse II-B.

Moorst, van

Christina Maria V-H.1; Jacobus Johannes V-H.3; Jacobus V-H; Jan V-H.2; Johannes V-H.

Munster

Annetje Lammertse I; Lammert I.

Nieuwenburg

Alijda V-F.1; Gijsbert V-F; Willem V-F.

Niftrik, van

Albertus VII-B; Annigje Hendrica Wilhelmina Adriana VII-B.1.

Oostrum

Hendrik V-B.10.

Oudshoorn

Adriana Catharina Petronella VI-A.

Pampus, van

Albert III-E.7; Evert III-E.5; Jan III-E.2; Lambert Evertse III-E; Lambertus III-E.3; Mijntje III-E.1, III-E.8; Willem III-E.6, III-E; Willemijntje III-E.4.

Pas, van de

Cornelia VI-C.

Petersen

Metje I.

Pol, van de

Allegonda V-G.3.

Poort

Anna V-A; Teunis V-A.

Post

Petronella III-D.1.

Rietveld

Gerardus IV-D; Maria IV-D.

Rijkeboer

Jan VII-A; Magdalena Annigje VII-A.1.

Ruijter

Arie V-L.7.

Schaik, van

Willempje V-G.

Schalkwijk, van

Gerarda V-I.1; Hendrika V-I.1.

Schimmel

Adriana IV-C.

Schoonderbeek

Gijsbert IV-B.13; Gijsbert Willemse III-A; Maria III-A.

Schouten

Hendrika IV-D.4, *59.

Sepp

Helena IV-D.

Smit

Jan IV-A.5, *42.

Splint

C.M.A. VI-H.3.

Steenbeek

Lijsje III-E.6.

Stom

Anna Margaretha VI-H.

Strik

Niesje V-I.

Swanenburg

Gijsbertha V-E.

Taling

Aafje IV-A.

Tangering

Geertruida Maria IV-D.4.

Tijmesen

Johannes V-G.3; Roelof V-G.3.

Vleugel

Helena V-K.

Voogt

Maria Wilhelmina VII-G.

Voskuilen

Hendrika V-G.4; Jan IV-B.9; Petrus IV-B.9.

Wakelkamp

Elisabeth V-J.1, V-J.2.

Waltman

Katharina V-J.

Wegen, van

Cornelis Damen III-D; Jaapje III-D.3; Jacob III-D.2; Jan III-D; Jannetje III-D.1.

Westemeijer

Reijer II-A; Rijk II-A.

Westermeyer

Rijk II-A.

Westfaal

Maria Petronella V-L.

Wiegers

Barend IV-A.5; Mietje IV-A.5.

Wiegman

Maria Theresia III-E.3.

Wigmans

Gerhardus Johannes V-A, *61.

Willems

Willempje III-A.

Windhorst

Jacob V-A; Maria V-A.

zonder achternaam

N.N. III-B.5, IV-B.5.

* verwijzing naar noot.