Parenteel van Willem Dirckse van der Gheer (±1540-<1623) Dr. Leo A.M. van der Geer - MMXXI -

© 2021  Dr. Leo A.M. van der Geer

Corso Marconi 91

18014 OSPEDALETTI

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713Generatie I

(van 1540 tot 1623)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1575 en 1580.

I  Willem Dirckse van der Gheer, zoon van Dirck Willemse van der Gheer, wonende te Uijtterbuurt, is geboren rond 1540, is overleden voor 1623 gebaseerd op het gegeven, dat hij niet voorkomt in het 'Kohier van de 200e penning van Rijnland van 1623'(zie: GAL inv.nr. 4524).. Willem werd hoogstens 83 jaar.

Gelet op het feit dat hij woont in de Uijtterbuurt, maakt het aannemelijk dat hij de zoon is van Dirck Willemse van der Gheer, eveneens woonachtig in de Uijtterbuurt.
In het 'Kohier van de Dorpen in het Ressort Leiden van 1600' (GAL 1882r vl 9)staat hij vermeld onder de Uiterbuurt met een belastingaanslag van 38 gulden, tevens wordt hij in 1600 met 12 1/2 gulden gebrandschat door de ruiters van Prins Maurits, die geld nodig hadden in hun strijd tegen Spanje, zie: 'Ruijtergelden van Rijnland', OAR inv.nr. 3259).

Van Willem en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Dirck Willemse van de Geer is geboren rond 1580, zie II-A.

2  Leendert Willemse van der Gheer ook genaamd Leendert Willemse van de Geer, wonende te Uijtterbuurt, is geboren rond 1580.

3  Jan Willemse van de Geer is geboren rond 1575, zie II-B.


Generatie II

(van 1575 tot 1640)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 9 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1600 en 1630.

II-A  Dirck Willemse van de Geer, zoon van Willem Dirckse van der Gheer (I), wonende te Uijtterbuurt, is geboren rond 1580.

Op een 'Lijst van weerbare mannen van boven de 18 jaar en beneden 60 jaar' van 1599 (zie: OAR, inv.nr. 9479) wordt gesproken van Dirck Willemsz woonachtig in de Uijtterbuurt.

Van Dirck en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Meijnsje Dirxs van de Geer, landbouwster, wonende te Uijtterbuurt, is geboren rond 1610, is overleden na 1687. Meijnsje werd minstens 77 jaar.

Uit 'Kohieren van het Familiegelt van Rijnland' m.b.t. Nieuwveen en de Uitterbuurt blijkt, dat zij een halve stuiver belasting moet betalen (zie: GAL, fol. 257). Uit ORA, Nieuwveen van 7.6.1683 (Verkoopacte Jan Leendertse van de Geer) blijkt dat zij land bezit in de Uitterbuurt. Op 27.12.1683 regelt zij samen met haar zoon Jan Cornelisse van de Geer een lening van 300 gulden, waarover jaarlijks 5 gulden en 10 stuivers rente moet worden betaald over iedere 100 gulden; uit ditzelfde document blijkt tevens dat ze woont in de Uitterbuurt (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).

Meijnsje was gehuwd met Cornelis Janse van de Geer, zie III-B.

II-B  Jan Willemse van de Geer, zoon van Willem Dirckse van der Gheer (I), ambachtsbewaarder, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1575, is overleden na maandag 19 november 1640 dit op grond van het gegeven, dat hij als voogd voorkomt in de Boedelscheiding van zijn neef Dirck Janse van de Geer (zie: WA, Nieuwveen van 19.11.1640).. Jan werd minstens 65 jaar.

Op een 'Lijst van weerbare mannen van 1599 van boven 18 jaar en beneden 60 jaar' (zie: OAR 9479) komt hij voor als weerbare man.
In het 'Kohier van de 200e penning van Rijnland van 1623' (GAL,inv.nr.4524) wordt hij aangeslagen voor 20 gulden.
In een 'Lijst van ambachtsbewaarders'bijeengesprokkeld door Genea-Rijnland, Leiden wordt ene Jan Willemsz genoemd, die van 1637-1638 ambachtsbewaarder was van Nieuwveen.
Hij is op 19.11.1640 (zie: WA, Nieuwveen Boedelscheiding van Dirck Janse van de Geer van die datum) voogd over de kleinzoon van zijn oom Jan Dirckse van der Gheer, t.w. Jan Dirckse van de Geer.
Vermoedelijk is hij drie keer getrouwd geweest.

Jan trouwt (kerk) rond 1600 op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige N.N.. N is geboren in 1580.

Van Jan en N zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Janse van de Geer is geboren rond 1600, zie III-B.

2  Willem Janse van de Geer is geboren rond 1610, zie III-C.

Jan trouwt (kerk) rond 1615 op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige N.N.. N is geboren rond 1585.

Van Jan en N zijn drie kinderen bekend:

3  Dirck Janse van de Geer is geboren rond 1618, zie III-D.

4  Maerten Janse van de Geer is geboren rond 1620, is rooms katholiek gedoopt, zie III-E.

5  Leendert Janse van de Geer (Leenaert) is geboren rond 1623, is gedoopt (doopgetuige was Leendert Willemse van de Geer), zie III-F.

Jan trouwt (kerk) rond 1625 op ongeveer 50-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 30-jarige N.N.. N is geboren rond 1595.

Van Jan en N zijn drie kinderen bekend:

6  Dirck Janse van de Geer is geboren rond 1630, zie III-A.

7  Maarten Janse van de Geer is geboren rond 1625, is overleden na zaterdag 12 februari 1667. Maarten werd minstens 42 jaar.

Uit WA, Nieuwveen van 12.2.1667 (Boedelscheiding van Dirck Janse van de Geer) blijkt hij een broer te zijn van Dirck en Pieter Janse van de Geer.

8  Pieter Janse van de Geer is geboren rond 1628, is overleden na zaterdag 12 februari 1667. Pieter werd minstens 39 jaar.

Uit WA, Nieuwveen van 12.2.1667 (Boedelscheiding van Dirck Janse van de Geer) blijkt, dat hij een broer is van Maarten en Dirck Janse van de Geer.


Generatie III

(van 1600 tot 1687)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1640 en 1666.

III-A  Dirck Janse van de Geer, zoon van Jan Willemse van de Geer (II-B) en N.N., is geboren rond 1630, is overleden voor dinsdag 27 maart 1663. Dirck werd hoogstens 33 jaar.

Dirck blijkt al te zijn overleden voor 27 maart 1663, omdat in een koopacte van die datum zijn weduwe als eigenaresse van land in Nieuwveen wordt vermeld (ORA Nieuwveen 4, blad 153 en 154). Na zijn overlijden, zo blijkt uit de boedelscheiding, worden zijn broer Maarten en Dirck Janse benoemd tot bloedvoogden over zijn nagelaten kinderen (zie: WA, Nieuwveen van 12.2.1667).

Dirck trouwt rond 1660 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Marritje Louweris Priem (Martje), dochter van Louris Priem. Marritje is geboren rond 1635, is overleden na dinsdag 5 april 1667. Marritje werd minstens 32 jaar.

Van Dirck en Marritje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Dirckse van de Geer is geboren in 1661.

2  Pieter Dirckse van de Geer is geboren in 1665.

3  Neeltje Dircks van de Geer is geboren in 1666.

III-B  Cornelis Janse van de Geer, zoon van Jan Willemse van de Geer (II-B) en N.N., is geboren rond 1600, is overleden voor 1674 op grond van 'Kohieren van het Familiegelt van Rijnland' van 1674 m.b.t. Nieuwveen en de Uitterbuurt (GAL, inv.nr. 257), waarin melding wordt gemaakt van zijn weduwe.. Cornelis werd hoogstens 74 jaar.

Uit de Boedelscheiding van Catharijna Cornelis, die getrouwd was met Jan Pieterse van de Geer (zie: WA, Nieuwveen van 23.10.1659, p. 4) blijkt dat hij een oom is van Ermtruijtgen Jans van de Geer, daarmee is hij dus een broer van Pieter en Antonis Jans van de Geer. Tevens blijkt uit hetzelfde document dat hij land bezat dat gedeeltelijk lag in Nieuwveen en gedeeltelijk in Calslagen en tevens gelegen was naast land van zijn schoonzuster Catharijna Cornelis.
Voorts blijkt hij land te bezitten in de Uitterbuurt met als buurman Maerten Janse van de Geer (zie: Boedelscheiding Leendert Janse van de Geer in WA, Nieuwveen van 30.5.1662). Dit land wordt op 3.3.1687 verkocht door zijn weduwe voor 350 gulden (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).

Cornelis was gehuwd met Meijnsje Dirxs van de Geer, dochter van Dirck Willemse van de Geer (II-A). Meijnsje, landbouwster, wonende te Uijtterbuurt, is geboren rond 1610, is overleden na 1687. Meijnsje werd minstens 77 jaar.

Uit 'Kohieren van het Familiegelt van Rijnland' m.b.t. Nieuwveen en de Uitterbuurt blijkt, dat zij een halve stuiver belasting moet betalen (zie: GAL, fol. 257). Uit ORA, Nieuwveen van 7.6.1683 (Verkoopacte Jan Leendertse van de Geer) blijkt dat zij land bezit in de Uitterbuurt. Op 27.12.1683 regelt zij samen met haar zoon Jan Cornelisse van de Geer een lening van 300 gulden, waarover jaarlijks 5 gulden en 10 stuivers rente moet worden betaald over iedere 100 gulden; uit ditzelfde document blijkt tevens dat ze woont in de Uitterbuurt (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).

Van Cornelis en Meijnsje zijn twee kinderen bekend:

1  Marritje Cornelis van de Geer, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1640, is overleden na 1687. Marritje werd minstens 47 jaar.

Marritje was gehuwd (1) met Gerrit Willemse van der Aa. Gerrit is geboren rond 1640, is overleden voor 1687. Gerrit werd hoogstens 47 jaar. Marritje trouwt zo blijkt uit ORA, Nieuwveen van 3.3.1687 (Verkoopacte Meijnsj Dirx van de Geer). (2) met Jacob Pieterse Huijgen. Jacob is geboren rond 1650, is overleden na 1691. Jacob werd minstens 41 jaar.

Op 3.3.1687 assisteert hij zijn schoonmoeder bij de verkoop van land (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).

2  Jan Cornelisse van de Geer is geboren rond 1645, is rooms katholiek gedoopt, zie IV-A.

III-C  Willem Janse van de Geer, zoon van Jan Willemse van de Geer (II-B) en N.N., schepen, wonende te Uijtterbuurt (?), is geboren rond 1610, is overleden na dinsdag 24 juni 1670 op grond van een verkoopacte (zie: ORA, Nieuwveen van 24.6.1670).. Willem werd minstens 60 jaar.

Willem trouwt rond 1640 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Annetje Cornelis van der Aar. Annetje is geboren rond 1615.

Van Willem en Annetje zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Willemse van de Geer is geboren rond 1645, is rooms katholiek gedoopt, zie IV-B.

2  Jacob Willemse van de Geer is geboren rond 1650, is rooms katholiek gedoopt, zie IV-C.

3  Antje Willems van de Geer (Anna) is geboren rond 1655, is overleden na zaterdag 26 januari 1715. Antje werd minstens 60 jaar.

Antje was gehuwd met Jan Adriaanse Swaneveld. Jan, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1650, is overleden voor 1683. Jan werd hoogstens 33 jaar.

4  Johannes Willemse van de Geer (Jan en Joannes) is geboren rond 1660, is rooms katholiek gedoopt, zie IV-D.

5  Cornelis Willemse van de Geer is geboren rond 1660, is rooms katholiek gedoopt, zie IV-E.

III-D  Dirck Janse van de Geer, zoon van Jan Willemse van de Geer (II-B) en N.N., is geboren rond 1618, is overleden voor vrijdag 16 april 1655. Dirck werd hoogstens 37 jaar.

Na zijn overlijden wordt in de boedelscheiding aangewezen als bloedvoogd over zijn nagelaten kinderen zijn broer Maerten Janse van de Geer (zie: WA, Nieuwveen van 16.4.1655).

Dirck trouwt rond 1643 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Neeltgen Cornelisdr. Stouthandel (Neeltje), dochter van Cornelis Stouthandel en N.N.. Neeltgen, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1620, is overleden voor 1688 Neeltje moet voor 1688 zijn overleden omdat haar schoonzoon? en twee zonen Cornelis en Jan Dirkzoon van de Geer erfgenamen zijn van haar overleden broer Leendert Cornelisse Stouthandel.. Neeltgen werd hoogstens 68 jaar.

Als boedelhoudster van haar overleden echtgenoot, zegt zij toe, dat in geval van overlijden, de kinderen een stuk land van 1 1/2 morgen, gelegen in Calslagen, zullen ontvangen (zie: WA, Nieuwveen van 16.4.1655).
Neeltje heeft haar huis, erf en daar achtergelegen land in Nieuwveen tot onderpand gegeven ter dekking van een lening van 800 gulden (zie: ORA, Nieuwveen van 18.5.1655).

Van Dirck en Neeltgen zijn vier kinderen bekend:

1  Martje Dircks van de Geer is geboren in 1644, is overleden voor 1688 Martje moet voor 1688 zijn overleden omdat ze niet wordt genoemd in de boedelscheiding van Leendert Cornelisse Stouthandel.. Martje werd hoogstens 44 jaar.

Dat Martje Dircks van de Geer de echtgenote moet zijn geweest van Claas Cornelisse van de Geer wordt opgemaakt uit het feit dat Cornelis Claas van de Geer, de enige zoon van Claas, in 1688 samen met Cornelis Dirckz van de Geer en Jan Dirckz van de Geer erfgenaam is van Leendert Cornelisse Stouthandel, de broer van de moeder van Martje, die bij zijn overlijden kinderloos was.

2  Jan Dirckse van de Geer is geboren in 1646, is rooms katholiek gedoopt, zie IV-F.

3  Cornelis Dirckse van de Geer (Crelis) is geboren in 1650, is rooms katholiek gedoopt, zie IV-G.

4  Crijn Dirckse van de Geer is geboren in 1653, is overleden voor 1688 Crijn moet voor 1688 zijn overleden omdat hij niet wordt genoemd in de boedelscheiding van Leendert Cornelis Stouthandel.. Crijn werd hoogstens 35 jaar.

III-E  Maerten Janse van de Geer, zoon van Jan Willemse van de Geer (II-B) en N.N., wonende te Nieuwveen en Uiterbuurt, is geboren rond 1620, is overleden na donderdag 24 november 1672 dit op grond van een vermelding als weerbare man in November 1672.. Maerten werd minstens 52 jaar.

Maerten Janse van de Geer koopt in 1658 voor 125 gulden een huis en erf in het Nieuwveense Blokland van Joost Huijbertse. Maarten bezat in 1670 land in de Uiterbuurt (zie: Oud Recht. Arch. Nieuwveen 10.06.1658 en 24.6.1670).
Bouwen Jacobse, broer van Neeltje, was voogd over de kinderen na het overlijden van Neeltje (W.A. Nieuwveen 3 van 30.05.1662).

Maerten trouwt rond 1645 op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige N.N.. N is geboren rond 1625, is overleden in 1678. N werd ongeveer 53 jaar.

Van Maerten en N zijn twee kinderen bekend:

1  Claas Maartense van de Geer (Claes) is geboren rond 1650, is rooms katholiek gedoopt, zie IV-H.

2  Jannetje Maartens van de Geer is geboren rond 1652.

Maerten trouwt rond 1650 op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 20-jarige Neeltje Jacobs, dochter van Jacob en N.N.. Neeltje is geboren rond 1630, is overleden voor dinsdag 30 mei 1662. Neeltje werd hoogstens 32 jaar.

30-05-1662 : Bouwen Jacobse, broer van Neeltje, was voogd over de kinderen na het overlijden van Neeltje (Weesk.Arch. Nieuwveen 3)

Van Maerten en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

3  Jan Maertense van de Geer is geboren in 1653, is rooms katholiek gedoopt, zie IV-I.

4  Pieter Maertense van de Geer (Pieter Mertens), wonende te Uijtterbuurt, is geboren in 1656.

Pieter trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 15 februari 1703 te Zevenhoven op 47-jarige leeftijd met de ongeveer 43-jarige Lijsbeth Rijnders van Cleef. Lijsbeth is geboren rond 1660.

III-F  Leendert Janse van de Geer (Leenaert), zoon van Jan Willemse van de Geer (II-B) en N.N., landbouwer, wonende te Uijtterbuurt, is geboren rond 1623, is overleden voor donderdag 12 mei 1661 zo blijkt uit een verkoopacte van zijn weduwe (zie: ORA, Nieuwveen van 12.5.1661).. Leendert werd hoogstens 38 jaar.

Op 12.2.1667 (zie: ORA, Nieuwveen van die datum) koopt hij van zijn broer Dirck voor 1025 gulden twee akkers veenland met een schuur erop in Nieuwveen.

Leendert trouwt rond 1655 op ongeveer 32-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Hilletje Jansdr. (Heijltge). Hilletje is geboren rond 1635, is overleden na 1662. Hilletje werd minstens 27 jaar.

Van Leendert en Hilletje is een kind bekend:

1  Jan Leendertse van de Geer, wonende te Cudelstaarter Baucken, is geboren in 1660.

Oom Maarten Jans VAN DE GEER wordt aangewezen als zijn voogd omdat zijn vader is overleden, zijn moeder leeft dan nog. (Weeskamer Archief Nieuwveen : 3, 30-05-1662)

Jan Leendertse van de Geer verkoopt een stuk land aan Maritje Beselis, weduwe van Gerrit Cornelisse van Veen, dat aan de zuidkant wordt begrensd door bezit van Pieter Maartense van de Geer en aan de westkant door bezit van Meynsje Dircks van de Geer (Oud Recht. Archief Nieuwveen dd. 7.6.1683).


Generatie IV

(van 1640 tot 1732)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 42 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1665 en 1716. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zevenhoven (11x), Nieuwveen (7x), Blockland (6x) en Uijtterbuurt (2x).

IV-A  Jan Cornelisse van de Geer, zoon van Cornelis Janse van de Geer (III-B) en Meijnsje Dirxs van de Geer, wonende te Uijtterbuurt, is geboren rond 1645, is overleden voor woensdag 10 mei 1730 zo blijkt uit het testament van zijn zuster Catharina Jans van de Geer van die datum.. Jan werd hoogstens 85 jaar.

Op 27.12.1683 assisteert hij zijn moeder bij het afsluiten van een lening ad. 300 gulden (zie ORA, Nieuwveen van die datum), idem gebeurt dit op 3.3.1687 bij de verkoop van land ad. 350 gulden (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).

Jan was gehuwd met Neeltje Boudewijns (Neeltje Boute). Neeltje is geboren rond 1650, is overleden na woensdag 10 mei 1730 zo blijkt uit het testament van haar schoonzuster Catharina Jans van de Geer van die datum.. Neeltje werd minstens 80 jaar.

Van Jan en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Janse van de Geer is geboren rond 1680, is rooms katholiek gedoopt, zie V-A.

2  Boudewijn Jans van de Geer is geboren rond 1685, is rooms katholiek gedoopt, zie V-B.

3  Catharina Jans van de Geer (Trijntje), winkelierster, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1690, is overleden na zaterdag 26 maart 1774. Catharina werd minstens 84 jaar.

Haar naam komt voor in de Kohieren van verpondingen van Nieuwveen en Zevenhoven (ARA, inv. nr. 497) dd. 29.1.1731 m.b.t. sanering van een huis van Cornelis van de Geer en idem in de Kohieren van verpondingen van Nieuwveen en Zevenhoven, dd. 23.9.1733 met de vermelding 'huis afgeschreven' (zie: ARA, inv.nr. 534).
Op 11.3.1750 wordt haar een vergunning verleend voor het verkopen van droge koffie en thee (zie: SRM/OAN I, Ommeslagen en Resolutiën van die datum). Dit beroep oefent zij nog uit in 1760, zo blijkt uit de Inventaris van Dirck Corn. van de Geer, ONA, Corn. Bosch te Nieuwveen van 5.8.1757, inv.nr. 6243/69. Zij ondertekent haar testamenten met een 'merck', op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat zij de schrijfkunst niet machtig was.

IV-B  Pieter Willemse van de Geer ook genaamd van der Geer en Seurver?, zoon van Willem Janse van de Geer (III-C) en Annetje Cornelis van der Aar, landbouwer en koehouder, wonende te Zevenhoven, te Nieuwveen en aldaar, is geboren rond 1645, is overleden voor dinsdag 15 november 1729 uit ORA, Nieuwveen van 15.11.1729, alwaar gesproken wordt van de erfgenamen van Pieter Willemse van de Geer, kan worden afgeleid dat hij voor 15.11.1729 is overleden.. Pieter werd hoogstens 84 jaar.

In 1675 erft hij van Jan Jansz Janoom en van zijn schoonvader Bastiaan Gijsen Volkruyt. En op 10.2.1695 treedt hij op als voogd over de enig overgebleven erfgenamen van Jan Janse Janoom, t.w. Geertje en Maria Jan Jansoom, bejaarde ongetrouwde 'dogteren', aldus ORA, Nieuwveen van die datum.
Pieter Willemse VAN DE GEER wordt genoemd als broer en voogd van Jacob Willemse VAN DE GEER in 1681 (bron: Recht.Arch. Zevenhoven 2).
Pieter Willemse VAN DE GEER was op 13.2.1684 peter bij de R.K. doop van Bastiaan Dirckse van de Geer.
Op 6.3.1704 bezat hij in ieder geval 220 roeden land in de Schilliker polder, met daarnaast nog 3 morgen en 800 roeden land en vee.
De indruk wordt gewekt (aldus op grond van doc. 17300607), dat hij en z'n tweede vrouw 'inwoonde' op de boerderij samen met hun zoon Willem Pieterse van de Geer en schoondochter Eva Cornelis Snij.
Uit Kohieren der Verpondingen 1733 (brondoc. 17330923/1-tk) blijkt dat de kinderen van Pieter Willemse van de Geer het bouwhuijs fiscaal konden laten afschrijven (= 1789).

Pieter trouwt rond 1670 op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Barbara Bastiaans Volkruijt, dochter van Bastiaan Gijsen Volkruijt. Barbara, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1650, is overleden op dinsdag 10 april 1691. Barbara werd ongeveer 41 jaar.

Van Pieter en Barbara is een kind bekend:

1  Anna Pieters van de Geer (Antje), wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1670, is overleden op maandag 1 september 1749. Anna werd ongeveer 79 jaar.

Uit het Notariële Archief van Jac. van Dorp te Alphen van 6.3.1701 blijkt, dat Anna de enige dochter is uit het huwelijk van Pieter Willemse van de Geer en Barbara Bastiaan Volkruijt; als haar voogden worden genoemd: haar oom Jacob Willemse van de Geer en en haar oom Dirck Cornelisse van de Geer. Zij erft van haar vader Pieter Willemse van de Geer op 6.3.1704 een huis en erf van ong. 100 roeden en nog vier morgen land in het Geereijnde van Nieuwveen, in de Schilliker polder. Door het overlijden van haar halfbroer Willem Pieterse van de Geer erft zij op 7.6.1730 ruim drie morgen (ong. 1,5 ha.) land in Nieuwveen en de Uijtterbuurt, alsmede 2/5 deel in een huis en erf (waarvan reeds eerder 1/5 deel verworven was) in het dorp Nieuwveen.

Anna was gehuwd met Dirck Bouwense van der Togt (Dirk) ook genaamd Dirck (dirk) Bouwense van der Togt en Dirck Bouweense van der Togt, zoon van Bouwen Bastiaanse van der Togt en Cornelia Pieters Hoogeveen (Neeltje). Dirck, molenmeester, wonende te Nieuwveen en aldaar, is geboren rond 1665, is overleden voor maandag 31 januari 1746. Dirck werd hoogstens 81 jaar.

Hij erft op 19.3.1702 van zijn moeder een perceel veenland van 240 roeden voor een deel liggende in Nieuwveen en een ander deel onder Stigt in de Oosterpolder.
Dirck Bouwense van der Togt was in 1738 afgaand molenmeester van de Noordeindsche polder onder Langeraar en Nieuwveen (bron: Rijnlands Archief 1738). Uit dit huwelijk werd geboren Pieter Dirkse van der Togt, die op 1.9.1749 te Nieuwveen aangifte deed dat zijn moeder was overleden.

Pieter trouwt rond 1692 op ongeveer 47-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 32-jarige Jannetje Bouwens van der Togt, dochter van Bouwen Bastiaanse van der Togt en Cornelia Pieters Hoogeveen (Neeltje). Jannetje, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1660, is overleden na donderdag 19 mei 1746. Jannetje werd minstens 86 jaar.

Van Pieter en Jannetje zijn twee kinderen bekend:

2  Willem Pieterse van de Geer, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1692, is overleden op dinsdag 3 augustus 1728 aldaar. Willem werd ongeveer 36 jaar.

Willem Pieterse van de Geer stond op 1 februari 1720 borg toen zijn neef Cornelis Jacobse van de Geer land kocht in de westerpolder van Nieuwveen van de parochiele kerk van Nieuwveen.

Willem was gehuwd met Eva Cornelis Snij (Aafje en Eefje), dochter van Cornelis Snij. Eva, wonende te Nieuwveen en te onder Kortevaar, is geboren rond 1690, is overleden voor zaterdag 3 oktober 1739. Eva werd hoogstens 49 jaar.

Zij erft op 7.6.1730 van haar overleden man Willem Pieterse van de Geer ruim 9 morgen land (= ruim 7,5 ha.).

Eva was later gehuwd (2) met Bart Gerritse Schepens.<1>

3  Maria Pieters van de Geer, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1692, is overleden na maandag 31 januari 1746. Maria werd minstens 54 jaar.

Zij erft op 7.6.1730 (zie: oud Recht. archieven van Nieuwveen van die datum) van haar ouders een huis, erf met een oude barg (boot) in het dorp Nieuwveen en verschillende stukken land met een totaal van omstreeks 8 morgen (= omstreeks 7 ha.), tevens erft zij op 10.3.1739 (zie: Oud Recht. Archieven van Nieuwveen van die datum) van haar overleden broer Willem Pieterse van de Geer de helfte in een werf met een schuur (met alles wat erop staat)in de Agterdijkse polder.

Maria trouwt op vrijdag 4 april 1738 te Nieuwveen op ongeveer 46-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Matthijs Mathijsse Lenaards ook genaamd van Soneven. Matthijs, vervener, wonende te 't Huys ter Lucht (onder Uithoorn) en te Nieuwveen, is geboren rond 1700, is overleden na maandag 31 januari 1746. Matthijs werd minstens 46 jaar.

Hij koopt op 10.3.1739 voor f. 350.- de helft in een huijs, werf met boot én de helft in een werf met schuur in de Agterdijkse polder (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).
Op 26.2.1740 blijkt hij (hij woont dan in Nieuwveen) in eigendom te hebben een partij veenland gelegen in de Oosterpolder, groot 1 morgen, bedoelt om gestoken en verveend te worden (zie: Extract uijt 't Register, concerneerende de Ambachtsheerlijkheijd Uijterbuurt in ONA II, SRM; zie ook ORA, Nieuwveen van 4.10.1740, waar vermeld wordt dat hij consent krijgt om aldaar turf te steken).
Op 17.3.1760 verzoekt hij om een partij land gelegen in de Oosterpolder van Nieuwveen onder de Heerlijkheid van den Uijterbuurt, groot 400 roeden, beneffens nog een strook land van 50 roeden, te mogen vervenen en slagturven. Dit wordt geaccordeert (zie: Extract uijt 't Register, concerneerdende de Ambachtsheerlijkheijd Uijterbuurt in ONA II, SRM).

IV-C  Jacob Willemse van de Geer, zoon van Willem Janse van de Geer (III-C) en Annetje Cornelis van der Aar, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1650, is overleden voor donderdag 12 augustus 1706 aldaar. Jacob werd hoogstens 56 jaar.

Hij koopt op 2.3.1684 2 1/2 morgen land in de Korte Schillick; op 18.6.1699 koopt hij 3 morgen land in de Schilliker Polder. In de periode 1724-1783 verhuren zijn kinderen het land in de Korte Schillick, zo blijkt uit het Polderboek van de Noordeindse en Schilkse polders.

Jacob trouwt (kerk) rond 1680 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Anna Claas Krook (Annigje), dochter van Claas Cornelisse Krook (Claes) en Maria Jans van Swieten (Marretje). Anna, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1660 aldaar, is overleden op zaterdag 27 augustus 1712 aldaar (DTB Zevenhoven 1712, inventarisnr 4.1). Anna werd ongeveer 52 jaar.

Zij erft van haar ouders in op 16.6.1694 omtrent 7 1/2 morgen land in de Schilliker polder.

Van Jacob en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Willem Jacobse van de Geer, wonende te Nieuwveen en aldaar, is geboren aldaar, is overleden na donderdag 16 april 1716. Willem werd minstens 32 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Hij erft van zijn ouders in 1716 ong. 6 morgen land (= ong. 5 ha.) op Schillik, alsmede een aandeel in 3 morgen water in de Agterhoekse Polder, inclusief een deel van de schulden.

2  Nicolaas Jacobse van de Geer (Claas) ook genaamd Klaas Jacobsz van der Geer, bakker, wonende te onder Aalsmeer, is geboren in 1684 te Nieuwveen, is overleden na maandag 1 juli 1720 of is overleden voor dinsdag 30 september 1732. Nicolaas werd hoogstens 48 jaar.

De bakkerij in het Oosteinde van Nieuwveen werd op 30 september 1732 verkocht (Oud Rechterlijk Archief 754).

Hij erft van zijn ouders in 1716 een bedrag van 150 gulden.

Nicolaas trouwt op zondag 13 juni 1717 op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Grietje Zijbertsdr. Grietje is geboren rond 1690.

3  Cornelis Jacobse van de Geer (Crelis) is geboren in april 1686, is rooms katholiek gedoopt, zie V-C.

4  Apollonia Jacobs van de Geer (Leuntje), wonende te Zevenhoven en te Huis ter Lugt onder Kalslagen, is geboren in 1687, is overleden na donderdag 16 april 1716. Apollonia werd minstens 29 jaar.

In 1712 woont ze samen met haar man in Huys ter Lugt (Lucht), een gehucht met een boerderij en een klein groepje huizen of huisjes, dat gezien vanuit de Uyterbuurt, gelegen was aan de overkant van de Drecht (onder Calslagen en Leimuiden), omdat het randgebied is viel het ook onder Uithoorn (Noord-Holland). Tot op de dag van vandaag bevindt zich aldaar een boerderij met de naam: Huis ter Lucht.
Zij erft van haar ouders in 1716 (zie: Oud Recht Arch. Nieuwveen dd. 16.4.1716) 3 morgen en 100 roeden land op Schillik, alsmede een aandeel in 3 morgen water in de Agterhoekse Polder, inclusief een deel van de schulden.

Apollonia trouwt rond 1710 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Gerrit Cornelise van Deugt. Gerrit, wonende te Zevenhoven en te Huis ter Lugt onder Kalslagen, is geboren rond 1685, is overleden na 1712. Gerrit werd minstens 27 jaar.

5  Barbara Jacobs van de Geer, wonende te Huijs ter Lugt onder den Uijthoorn, is geboren te Nieuwveen, is overleden na donderdag 16 april 1716. Barbara werd minstens 27 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Zij erft van haar ouders in 1716 een bedrag van 150 gulden.

Barbara trouwt rond 1710 op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jan Anthonisse Hartveld ook genaamd Hardvelt en Hardveld. Jan, wonende te Huijs ter Lugt onder den Uijthoorn, is geboren rond 1685, is overleden na 1716. Jan werd minstens 31 jaar.

6  Johannes Jacobse van de Geer (Jan) is geboren in 1690, is rooms katholiek gedoopt, zie V-D.

IV-D  Johannes Willemse van de Geer (Jan en Joannes), zoon van Willem Janse van de Geer (III-C) en Annetje Cornelis van der Aar, is geboren rond 1660, is overleden na zaterdag 26 januari 1715. Johannes werd minstens 55 jaar.

Johannes was gehuwd (1) met Marij Andriesse de Vries. Marij is overleden voor 1709.

Van Johannes en Marij zijn twee kinderen bekend:

1  Willem van de Geer, zie V-E.

2  Andreas van de Geer.

Johannes trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 18 juni 1709 te Zevenhoven (DTB Zevenhoven 4, blz. 48). (huwelijksgetuige waren Cornelis Claase van de Geer en Antje Willems van de Geer (zie III-C.3)) op ongeveer 49-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Magteldje Maartense, dochter van Maarten N.N.. Magteldje is geboren rond 1680.

Van Johannes en Magteldje zijn zeven kinderen bekend:

3  Maarten Janse van de Geer (Maarten) is geboren te Blockland, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 29 juli 1710 te Zevenhoven (DTB Zevenhoven 4, blz. 50). (doopgetuige waren Crelis Andriese en Martje Maertens), zie V-F.

4  Anna Jans van de Geer (Antje) is geboren te Blockland.

Anna trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 10 augustus 1734 te Zevenhoven op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Klaas Dirkse Blom. Klaas is geboren rond 1710. Anna trouwt op maandag 29 september 1755 te Rijpwetering, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 28 september 1755 aldaar op 43-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 45-jarige Gerrit Louwrens Hoogendorp. Gerrit is geboren rond 1710 te Rijpwetering.

5  Cornelis Janse van de Geer is geboren te Blockland.

6  Margaretha Jans van de Geer is geboren te Blockland.

7  Margaretha Jans van de Geer is geboren te Blockland.

8  Johannes Janse van de Geer (Jan) is geboren te Blockland.

9  Cornelius van de Geer.

IV-E  Cornelis Willemse van de Geer, zoon van Willem Janse van de Geer (III-C) en Annetje Cornelis van der Aar, is geboren rond 1660, is overleden na 1732. Cornelis werd minstens 72 jaar.

Cornelis trouwt rond 1695 op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Apollonia Klaasse Rietveld (Leuntje), dochter van Claes Janse Rietveld. Apollonia is geboren rond 1675.

Van Cornelis en Apollonia zijn twaalf kinderen bekend:

1  Willem Cornelisse van de Geer is geboren te Zevenhoven, is overleden rond 1697. Willem werd ongeveer 1 jaar.

2  Willem Cornelisse van de Geer is geboren te Zevenhoven.

3  Nicolaas Cornelisse van de Geer is geboren te Zevenhoven, is overleden rond 1700. Nicolaas werd ongeveer 1 jaar.

4  Nicolaas Cornelisse van de Geer is geboren te Zevenhoven.

5  Claasje Cornelis van de Geer is geboren te Zevenhoven.

6  Agatha Cornelis van de Geer (Aagje) is geboren te Zevenhoven, is overleden voor 1706. Agatha werd hoogstens 2 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

7  Agatha Cornelis van de Geer is overleden rond 1707. Agatha werd ongeveer 1 jaar.

8  Agatha Cornelis van de Geer (Aagje) is geboren te Zevenhoven.

Agatha trouwt (kerk) op dinsdag 25 januari 1735 te Zevenhoven op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan Pieterse Lelieveld. Jan is geboren rond 1705.

9  Wilhelmina Cornelis van de Geer is geboren te Zevenhoven.

10  Catharina Cornelis van de Geer (Trijntje) is geboren te Zevenhoven, is overleden voor 1713. Catharina werd hoogstens 2 jaar, 1 maand en 29 dagen.

11  Catharina Cornelis van de Geer (Trijntje) is geboren te Zevenhoven.

Catharina trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zaterdag 8 januari 1735 te Zevenhoven op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jan Crelisse van den Bosch. Jan is geboren rond 1710.

12  Maria Cornelis van de Geer (Marritjen of Marritje) ook genaamd Matje van der Geer, wonende te Nieuwveen, is geboren op zaterdag 26 januari 1715 aldaar, is overleden op maandag 28 maart 1774 aldaar. Maria werd 59 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Maria trouwt op zondag 12 juni 1763 te Nieuwveen (pro deo, zie gaardersbescheiden Nieuwveen). op 48-jarige leeftijd met de 51-jarige Jan Janse Schenkeveld, zoon van Jan Janse Schenkeveld en Leijsje Ariens van de Geer. Jan, armmeester en meester verwer, wonende te Amsterdam en te Nieuwveen.

Jan was armmeester van de "Rooms armen van Nieuwveen".

Jan was later gehuwd (2) met Klaasje Floren Verbrugge.<2>

IV-F  Jan Dirckse van de Geer ook genaamd van der Geer, zoon van Dirck Janse van de Geer (III-D) en Neeltgen Cornelisdr. Stouthandel (Neeltje), is geboren in 1646, is overleden na 1688. Jan werd minstens 42 jaar.

Van Jan en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Dirck Janse van de Geer is geboren rond 1665, is rooms katholiek gedoopt, zie V-G.

IV-G  Cornelis Dirckse van de Geer (Crelis) ook genaamd van der Geer, zoon van Dirck Janse van de Geer (III-D) en Neeltgen Cornelisdr. Stouthandel (Neeltje), wonende te Nieuwveen en aldaar, is geboren in 1650, is overleden na maandag 24 november 1732. Cornelis werd minstens 82 jaar.

Uit de Oud Rechterlijke Archieven van Nieuwveen dd. 24.11.1732 valt op te maken, dat hij aan het einde van zijn leven voor verdere verzorging afhankelijk is van de Roomse armen.
Op 10.5.1736 (zie: ORA, Nieuwveen van die datum) wordt onroerend goed verkocht, dat gekomen is van Cornelis Claase van de Geer en Geertje Sijmons van Swieten. Bij het opmaken van hun testament in 1706 en in 1723 bedenken Cornelis en Geertje uitdrukkelijk Cornelis' neef Cornelis Dirckse van de Geer, aanvankelijk met een deel van zijn kleding en later met een bedrag van 200 gulden (zie: ORA, Nieuwveen van 2.8.1706 en 16.10.1723, alsmede ONA, not.P. van Crombrugge, Leiden van 5.7.1729). Zij doen dit door 'uijt sonderlinge genegentheijt ende affectie die sij malkander door den bant des huwelijks sijn toedragende'. De moeders van Cornelis Claase van de Geer (Geertje Cornelis Stouthandel) en Cornelis Dirckse van de Geer (Neeltje Cornelis Stouthandel) zijn zussen.

Cornelis was gehuwd met Marritje Teuwisdr. Oude Schout, dochter van Teuwis Oude Schout. Marritje is geboren rond 1660, is overleden na donderdag 21 februari 1686. Marritje werd minstens 26 jaar.

Uit brondoc. 16860221 (verkoopacte) valt op te maken dat naast Neeltje nog drie andere kinderen zijn geboren.

Van Cornelis en Marritje zijn twee kinderen bekend:Afb. 1 - overlijden Neeltje Cornelis van der Geer.

1  Neeltje Cornelis van de Geer (Neltij) is geboren rond 1680, is overleden op zaterdag 20 oktober 1708 te Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 1708, inventaris 4.1, scan 88). Neeltje werd ongeveer 28 jaar.Afb. 2 - huwelijk Joannes Dirkse van der Geer en Neeltje Cornelis van der Geer.
Neeltje trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 5 mei 1705 te Zevenhoven (huwelijksgetuige waren Bastiaan Dirckse van de Geer en Cornelis Dirckse van de Geer) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Joannes Dirckse van de Geer (Jan) ook genaamd Jan Dirckse van de Geer, zoon van Dirck Cornelisse van de Geer (Dirck) en Pietje Bastiaans Volkruijt. Joannes, wonende te Nieuwveen en te Zoeterwoude (Zuidbuurt), is geboren rond 1680 te Zevenhoven, is overleden na vrijdag 15 april 1746 Jan Dirkse is waarschijnlijk in 1742 in de gemeente Alkemade overleden., wordt vermeld op vrijdag 15 april 1746 te Voorburg als vader van de bruidegom. Joannes werd minstens 66 jaar.<3>

Jan is na 3 1/2 jaar huwelijk alweer weduwnaar. Op 10 januari 1710 wordt de boedelscheiding uitgesproken. Daaruit blijkt dat van de twee kinderen uit het huwelijk van Jan en Neeltje er nog maar één in leven is. De volledige boedel wordt toegewezen aan Jan maar die moet wel zich verplichten aan zijn zoon Dirk, die dan ongeveer drie jaar is, zodra hij volwassen zal zijn één morgen en tweehonderd roeden hooi- of weiland te geven dat gelegen is in de Westerpolder van Nieuwveen onder Kalslagen. Verder moet hij zijn zoon dan ook honderd carolus guldens geven alsmede een bed met toebehoren en een linnenuitzet. Als voogden van de driejarige zoon Dirk worden de grootvader van moederszijde, Cornelis Dirkse van de Geer, en de neef van zijn vader, Cornelis Claes van de Geer, benoemd.

Wanneer de beide ouders van Jan zijn overleden wordt op 23 september 1710 de boedel verdeeld. Uit deze scheiding ontvangt Jan wat geld, vee en roerende goederen "eenige gereede penningen, koebeesten en andere meubile goederen". Op 26 december 1710 leent Jan 250 gulden van Jan Clase Bouman tegen vier procent rente. Hij geeft als onderpand zijn huis, erf, stal, schuur, hooibarg en twee morgen land in de Westerpolder van Nieuwveen als onderpand. Op 18 mei 1719 blijkt deze schuld volledig te zijn afgelost.

Op 31 october 1712 verkoopt Jan voor 1000 gulden een huis, hooiberg, schuur, erf en diverse stukken land en water ter grootte van negen morgen en 650 roeden alle gelegen in de Westerpolder. Jan verkoopt niet al zijn land. Uit de verkoopacte van 1712 blijkt dat hij nog enkele aangrenzende stukken land behoudt. In 1713 huurt Jan van de heerlijkheid Alkemade een woning en 34 morgen land voor een jaarlijkse huur van 544 gulden. Op 23 mei 1715 staan Jan en zijn schoonmoeder voor de schout en schepenen van Alkemade om zich te verantwoorden voor een aankoop van hooi die Jan heeft gedaan op 19 mei 1713 ter waarde van 300 gulden van de Heerlijkheid Alkemade. Jan zou daarvoor een schuldbekentenis afgeven ter waarde van 300 gulden met een jaarlijks rentepercentage van vier procent en zijn schoonmoeder zou voor betaling garant staan. De schuldbekentenis en de garantiestelling waren echter op 23 mei 1715 nog niet afgegeven. De schout en schepenen veroordeelden Jan en Antje alsnog de betreffende documenten op te stellen en te ondertekenen. Jan en zijn schoonzus Marritje van Zijl spanden op 23 juli 1715 een rechtzaak aan tegen Antje Koek, Jan's schoonmoeder die in 1708 weduwe was geworden van Jacob van Zijl. Antje weigerde namelijk om de twee nog levende kinderen hun wettelijk erfdeel te geven. Antje werd door de schout en schepenen van Alkemade veroordeeld om alsnog de boedel te scheiden. Op 9 augustus 1717 wordt Jan voor de tweede maal weduwnaar. Hij blijft achter met vier kinderen, de elf jarige zoon Dirk uit zijn eerste huwelijk en de zes en vijf jarige zoons en eenjarige dochter uit het tweede huwelijk. Op 9 maart 1719 wordt Jan gearresteerd omdat de huurachterstand van de door hem sinds 1713 van de heerlijkheid Alkemade gehuurde woning en 34 morgen land te ver is opgelopen. Zijn goederen worden verbeurd verklaard om daaruit de huurpenningen van 2720 gulden en 1071:19:0 belastingen te kunnen voldoen. Op dezelfde dag moeten Jan van der Geer en Willem van der Staal zich voor de schout en schepenen verantwoorden waarom zij als schoolregenten van de school in Rijpwetering een betalingsachterstand hebben aan de waarnemende schoolmeester Tadik Janse van der Jagt. Op 24 juni 1719 huurde Jan van de erfgenamen van Willem Cornelis Onderwater een huis, schuur, barg en boomgaard en twee en twintig morgen en twee hond grond in de Zuidbuurt van Zoeterwoude. De huur was voor vijf jaar voor een jaarlijkse huur van 473 gulden. Op 12 september 1721 benoemt Jan Dirksz van de Geer zijn zwager Willem van Clinck als voogd over zijn twee zonen Jacob en Pieter uit zijn tweede huwelijk en legt tevens voor dezelfde Leidse notaris Daniel van Alphen vast dat hij ze op zal voeden tot zij volwassen zijn en hen dan samen 4 gouden ducatons te geven. Een "ducaton" of "zilveren rijder" werd door de republiek van de verenigde zeven provincien uitgegeven en had een waarde van 60 stuivers.

Jan is degene die wegtrok uit Nieuwveen en zich met zijn gezin vestigde in Alkemade. Dat kan mogelijk te maken hebben met de welhaast ecologische 'ramp'die zich rond Nieuwveen had voltrokken (zie hiervoor ook de inleiding). Het rigoreus afgraven van de veenlaag in de 'jacht' op turf had letterlijk diepe sporen nagelaten in Nieuwveen en omgeving. Waar eens het vee graasde en het graan groeide, klotste nu het water van de veenplassen, welke door de afslag van de slappe oevers steeds groter en groter waren geworden en een gevaar waren gaan vormen voor het weinige land dat was overgebleven. Enkele van die veenplassen bestaan nu nog: de Nieuwkoopse, de Langeraarse en de Geerpolderplas. Er kwamen bepalingen, welke de verveners verplichtten, brede stroken grond langs dijken en wegen te sparen. Ook op andere manieren heeft men van overheidswege getracht het overstromingsgevaar te beperken, met verdeeld sukses echter. De fatale gevolgen van de roekeloze afgravingen openbaarden zich sneller dan men had gedacht. Gehele dorpen werden een prooi van het water. In de direkte omgeving van Nieuwveen verdween in 1750 het dorp Uiterbuurt geheel in de golven. Nieuwveen zelf bleef nauwelijks gespaard. Men kreeg vrijstellingen van belastingbetalingen om de bedijkingen te kunnen bekostigen. Na het vervenen voorzag men zich in het bestaan door de laatste resten veen uit de plassen op te baggeren, terwijl ook de visvangst voor sommigen brood verschafte. Men beteelde de weinig overgebleven stroken grond en hield nog enig vee.

Het is echter duidelijk dat de bestaansmogelijkheden in Nieuwveen en omgeving sterk waren afgenomen met alle economische en sociale gevolgen vandien. Inmiddels was in westelijk Nederland de strijd tegen het water met kracht ter hand genomen. Plassen werden droog gemalen en zo ontstond ook de Geerpolder rond 1639. In dat jaar vinden we namelijk een eerste vermelding met betrekking tot de Geerpolder in het Oud Archief Rijnland. In dat jaar ontstond er namelijk onenigheid over het opstellen van enige "zeilvaartwerende" wipgalgen over de nieuwe vaart en in verband daarmee over de jurisdictie van Rijnland en Amstelland. Ook over de grootte van de Geerpolder hebben we gegevens. Eveneens in het Oud Archief Rijnland lezen we dat in 1651 er een vergroting plaatsvond van de Noordeindsepolder krachtens het akkoord gesloten tussen enerzijds de ingelanden van "de Geer" in Nieuwveen, die van het Hogeveen en die van Heermoeslanden beoosten de Noordeindse polder en anderzijds de molenmeesters van de Noordeindse en de Schilkerpolders. Het akkoord hield een vereniging in van de beide polders en de zogenaamde buitenlanden tot een polderlichaam. De toestemming voor de vereniging werd door de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland gegeven op 16 augustus 1651. De polder nam daardoor in grootte toe van 272 tot 523 morgen. Het zomerpeil van de Geerpolder is vastgesteld op 1.55 meter en het winterpeil op 1.60 meter beneden Normaal Amsterdams Peil. Als men tegenwoordig vanuit Leimuiden komend, de secondaire weg richting Alphen opgaat en men neemt de tweede afslag links dan kunt u in het verlengde van de Vriezenweg de Geerweg vinden. Tussen de Geerweg en de Drecht ligt de Geerpolder met daarin een van de rustigste natuurgebieden in het plassengebied: de ca. 35 ha. grote Geerpolderplas. Deze verveningsplas, die alleen toegankelijk is voor vissers met een speciale vergunning, heeft brede oeverlanden die zeer gevarieerd zijn. Wat betreft de flora zijn de waterplatengezelschappen ruim vertegenwoordigd, terwijl op de deels nog aanwezige zetwallen een grote afwisseling in moerasvegetaties is ontstaan. Ten oosten van de plas ligt een interessant essenhakhoutbos. De Geerpolderplas is tevens van bijzonder belang als watervogelgebied.

Nadat Jan in 1713 uit Nieuwveen is vertrokken naar Rijpwetering en in 1719 naar Zoeterwoude blijft hij veehouder. Op 24 juni 1719 huurt hij immers voor een periode van vijf jaar een woning en 22 morgen en 4 hond wei- en hooiland in Zoeterwoude van de erfgenamen van Willem Onderwater voor 473 gulden per jaar. Hij zal ook beslist te maken hebben gehad met de uitbraak van de rundveepest epidemieën. In Holland raasde de pest rond in 1713, 1744 en 1766 waarbij telkens grote delen van de rundveestapel omkwamen. De crises kwamen bovendien niet alleen: het was een slechte tijd met stijgende belastingen en herhaaldelijke overstromingen. Nadat de eerste epidemie in 1721 was uitgewoed, vond in 1744 een nieuwe aanval van de ziekte plaats. Opnieuw ging dat vergezeld door overstromingen en een grote muizenplaag op het platteland. Daardoor duurde het jaren voordat de situatie verbeterde. Financiël zal Jan het daardoor niet gemakkelijk hebben gehad. Wanneer Jan Dirksz van de Geer is overleden is nog niet duidelijk. Hij leefde nog in 1746 omdat hij zich toen schriftelijk accoord verklaarde met het voorgenomen huwelijk van zijn zoon Jacobus, geboren in 1711.Afb. 3 - Huwelijk Joannes Dirkse van der Geer en Petronella Jacobs van Sijl.
Joannes was later gehuwd (2) met Pieternelletje Jacobse van Sijl (Pietertje).<4,5> Joannes was later gehuwd (3) met Petronella Pieters Langevelt (Pieternel).<6,7>

2  Martje Cornelis van de Geer is geboren rond 1680, is overleden na woensdag 20 november 1737. Martje werd minstens 57 jaar.

IV-H  Claas Maartense van de Geer (Claes), zoon van Maerten Janse van de Geer (III-E) en N.N., is geboren rond 1650.

Claas was gehuwd met Gerritje Cornelis. Gerritje is geboren rond 1660.

Van Claas en Gerritje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Claas van de Geer is geboren te Uijtterbuurt.

2  Martje Claas van de Geer is geboren te Uijtterbuurt.

IV-I  Jan Maertense van de Geer, zoon van Maerten Janse van de Geer (III-E) en Neeltje Jacobs, is geboren in 1653, is overleden voor donderdag 4 februari 1723. Jan werd hoogstens 70 jaar.

Jan Maartense VAN DE GEER kocht op 26 juni 1684 een huis en erve in het oosten van Nieuweveen (RA Nieuwveen 11/1)
In de Oud Rechterlijke Archieven van Nieuwveen dd. 14.11.1715 wordt in de belendingen gesproken van Jan Maartense van de Geer.

Jan was gehuwd met Huybertje Pieters Klock ook genaamd Klok. Huybertje is geboren rond 1655, is overleden voor donderdag 4 februari 1723. Huybertje werd hoogstens 68 jaar.

Van Jan en Huybertje zijn vier kinderen bekend:

1  Neeltje Jans van de Geer is geboren te Nieuwveen.

2  Cornelia Jans van de Geer, wonende te Cudelstaart, is geboren rond 1685.

Cornelia was gehuwd met Claas Jacobs Besuijen. Claas, wonende te Cudelstaart, is geboren rond 1685.

3  Maarten Janse van de Geer is geboren rond 1691 te Nieuwveen, zie V-H.

4  Agatha Jans van de Geer (Aafje), wonende te Amstelveen, is geboren rond 1700 te Nieuwveen, is overleden op dinsdag 26 augustus 1727 te Aalsmeer. Agatha werd ongeveer 27 jaar.

Agatha trouwt op zondag 6 februari 1724 te Aalsmeer op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 43-jarige Jan Cornelisz van Galen ook genaamd van Geijlswijk. Jan is geboren in 1681 te Noord Scharwoude, is overleden op dinsdag 7 april 1744 te Aalsmeer. Jan werd 63 jaar.

Jan Cornelisz Geijlswijk, laatst wednr. van Aafja Jans ter eenre, en Maarten Jans van der Geer, oom en Klaas Jacobsz Bezuijen, aangehuwde oom en voogd van Huijbertje Jans oud 3,5 jaar en Jan Jansz., oud 2 jaar, ter andere zijde. Op de leeftijd van 25 jaar ontvangt ieder kind f 50,- en een gedeelte van de sieraden die getaxeerd zullen worden. 15 december 1751: Kwitantie van de beide kinderen voor de ontvangen erfenis en (een gedeelte) der sieraden, te weten een zilveren oorijzer, 2 gouden staaken met paarlen, 1 ketting bloedkoralen, 1 zilveren beugel, gouden ring, dito met 7 stenen en twee gouden spelden (ORA 807). In 1728 woonde Jan met zijn gezin ten oosten van de Schinkeldijk. Hij en vele nazaten woonden aan de rand van Aalsmeer, te weten aan de Kleine Noord, de Schinkeldijk of de Legmeerdijk (de Luwte). Men werd geboren, trouwde en stierf in Aalsmeer, maar was georiënteerd op Bovenkerk. Hier werd men gedoopt, ging naar school en werd men begraven. Jan Cornelisz. was weduwenaar van Jannetje Cornelis Corse. " trouwde 3e keer met Antje Vreeken van Lint

Jan was eerder gehuwd (1) met Jannetje Cornelis Corse.<8,9> Jan was later gehuwd (3) met Antje Vreeken van Lint.<10,11>


Generatie V

(van 1665 tot 1774)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 25 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1688 en 1740. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Geereijnd (8x), Zevenhoven (4x), Monnickendam (4x), De Kwakel (3x), Amsterdam (3x) en Nieuwveen.

V-A  Cornelis Janse van de Geer, zoon van Jan Cornelisse van de Geer (IV-A) en Neeltje Boudewijns (Neeltje Boute), wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1680, is overleden voor woensdag 3 augustus 1757 zo blijkt uit het testament van zijn zuster Catharina Jans van de Geer van die datum.. Cornelis werd hoogstens 77 jaar.

Op 6.3.1736 is hij samen met de andere erfgenamen betrokken bij de verkoop van een stuk land in de Westerpolder van zijn overleden schoonvader Jan Janse Bongenaar (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).

Cornelis was gehuwd met Machteld Jans Bongenaar, dochter van Jan Janse Bongenaar en Catarina Frans Krook. Machteld, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1700.

Van Cornelis en Machteld zijn twee kinderen bekend:

1  Marretje Cornelisse van der Geer is geboren rond 1725.

2  Neeltje Cornelis van der Geer is geboren rond 1730.

V-B  Boudewijn Jans van de Geer, zoon van Jan Cornelisse van de Geer (IV-A) en Neeltje Boudewijns (Neeltje Boute), is geboren rond 1685, is overleden voor woensdag 3 augustus 1757 zo blijkt uit het Testament van zijn zuster Catharina Jans van de Geer van die datum.. Boudewijn werd hoogstens 72 jaar.

Boudewijn trouwt rond 1725 op ongeveer 40-jarige leeftijd met Annitje Jansdochter.

Van Boudewijn en Annitje is een kind bekend:

1  Boudewijn Boudewijns van der Geer (Boutje en Boutten) is geboren rond 1725 te Nieuwveen, is rooms katholiek gedoopt, zie VI-A.

V-C  Cornelis Jacobse van de Geer (Crelis), zoon van Jacob Willemse van de Geer (IV-C) en Anna Claas Krook (Annigje), landbouwer, wonende te Nieuwveen, is geboren in april 1686, is overleden op dinsdag 30 december 1749. Cornelis werd 63 jaar en 8 maanden.

Cornelis Jacobse van de Geer koopt op 1 februari 1720 land in de Westerpolder van Nieuwveen van de parochiele kerk van Nieuwveen. Zijn broer Jan en zijn neef Willem Pieterse van de Geer staan hierbij borg. Cornelis Jacobse van de Geer verbindt zich om jaarlijks 8 gulden voor het land te betalen. Cornelis Jacobse van de Geer erft van zijn ouders Jacob Willemse van de Geer en Anna Claas Krook in 1716 3 morgen, 250 roeden (= ong. 2,7 ha) land op Schillik, alsmede een aandeel in 3 morgen water in de Agterhoekse Polder, inclusief een deel van de schulden.

Cornelis was gehuwd (1) met Appollonia Cornelis van Velsen (Leuntje). Appollonia, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1690, is overleden voor dinsdag 8 januari 1732. Appollonia werd hoogstens 42 jaar.

Appollonia was eerder gehuwd (1) met Goverd Joostense Santeel (Govert).<12>

Cornelis trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 13 mei 1732 te Zevenhoven op 46-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 32-jarige Grietje Jacobs. Grietje is geboren rond 1700, is overleden op dinsdag 25 november 1749. Grietje werd ongeveer 49 jaar.

Van Cornelis en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Cornelisse van de Geer is rooms katholiek gedoopt op donderdag 28 mei 1733 te Zevenhoven, zie VI-B.

2  Elisabeth Cornelis van de Geer.

V-D  Johannes Jacobse van de Geer (Jan), zoon van Jacob Willemse van de Geer (IV-C) en Anna Claas Krook (Annigje), landbouwer en vervener, wonende te Nieuwveen en aldaar, is geboren in 1690, is overleden rond januari 1739. Johannes werd ongeveer 49 jaar.

Jan staat op 1 februari 1710 borg voor zijn broer Cornelis Jacobse van de Geer wanneer die land in de Westerpolder van Nieuwveen van de parochiele kerk van Nieuwveen koopt. Jan erft van zijn ouders in 1716 een huis met een schuurwerf in de Agterhoekse Polder, alsmede 7 morgen land op Schillik en 1 morgen land in de Wester Polder(= totaal 6,8 ha), inclusief een deel van de schuld. Uit de rekeningen van de Achterhoekse polder van Nieuwveen blijkt dat Jan vanaf 1728 twee stukjes land die tezamen 3 morgen groot zijn, huurt in de Westerpolder. Dit land werd na 1733 gehuurd door Cornelis Dirkse van der Geer. Deze Cornelis en Jan waren geen directe familie van elkaar maar moesten wel beiden oom en tante zeggen tegen Pieter Willemse van der Geer en Barbara Volkruijt.

Johannes gaat in ondertrouw op woensdag 6 januari 1712 te Nieuwveen, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 26 januari 1712 te Zevenhoven op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Maria Aries van der Nap (Martje en Anna Adriaans), dochter van Adriaen van der Nap (Aris). Maria is geboren rond 1690.

Van Johannes en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Anna Jans van de Geer (Antje), wonende te Nieuwveen, is geboren te Geereijnd, is begraven op maandag 3 januari 1763 te Zevenhoven. Anna werd 50 jaar en 16 dagen.

Anna trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 14 februari 1740 te Zevenhoven op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Joannes Willemse Krook (Jan). Joannes, wonende te Nieuwveen, is overleden op maandag 22 januari 1759 te Zevenhoven, is begraven op zaterdag 27 januari 1759 aldaar. Joannes werd 38 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

eigenaar van de eerste scheepswerf van
Zevenhoven, aan het Noordeinde (1739)

2  Johanna Jans van de Geer is geboren te Geereijnd, is overleden voor 1721. Johanna werd hoogstens 7 jaar en 27 dagen.

3  Jacobus Janse van de Geer is geboren te Geereijnd, is overleden in 1715.

4  Jacobus Janse van de Geer is geboren te Geereijnd.

5  Johanna Jans van de Geer (Jannetje) is geboren te Geereijnd.

6  Jacobus Janse van de Geer (Jacob) is geboren te Geereijnd.

7  Cornelia Jans van de Geer is geboren te Geereijnd, is overleden voor 1739. Cornelia werd hoogstens 13 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

8  Guielmus Mattheus Janse van de Geer (Willem), wonende te Nes aan den Amstel (?), is geboren te Geereijnd.

Onzeker is of Willem van der Geer genoemd in een Acte van Scheijdinge (Not. Archief Corn. Clant, Nieuwveen, nr. 6257 dd. 8.5.1800) dezelfde is als Guielmus van de Geer. Het feit, dat hij land bezat in de buurt van Zevenhoven en ook daar geboren is, is een indicatie om Willem te vereenzelvigen met Guielmus.

V-E  Willem van de Geer, zoon van Johannes Willemse van de Geer (Jan en Joannes) (IV-D) en Marij Andriesse de Vries.

Willem was gehuwd met Maartje Pieters Hogervorst.

Van Willem en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1  Marijtje van de Geer.

2  Niesje van de Geer.

3  Agnes van de Geer.

V-F  Maarten Janse van de Geer (Maarten), zoon van Johannes Willemse van de Geer (Jan en Joannes) (IV-D) en Magteldje Maartense, is geboren te Blockland.

Maarten gaat in ondertrouw op zaterdag 19 januari 1737 te Monnickendam, trouwt op zondag 3 februari 1737 aldaar op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Pietertje Jacobs Voerman, dochter van Jacob Voerman. Pietertje is geboren rond 1715.

Van Maarten en Pietertje zijn vier kinderen bekend:

1  Magteldje van der Geer.

2  Magteldje van der Geer.

3  Magteldje van der Geer.

Magteldje gaat in ondertrouw op zaterdag 7 december 1765 te Monnickendam, trouwt op zondag 22 december 1765 aldaar op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Dirk Schoneveld. Dirk, wonende te Monnickendam, is geboren rond 1735.

4  Dieuwertje van der Geer.

V-G  Dirck Janse van de Geer, zoon van Jan Dirckse van de Geer (IV-F), is geboren rond 1665.

Dirck was gehuwd met Anna Pieters. Anna is geboren rond 1665.

Van Dirck en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Eegje Dircks van de Geer.

2  Neeltje Dircks van de Geer.

V-H  Maarten Janse van de Geer, zoon van Jan Maertense van de Geer (IV-I) en Huybertje Pieters Klock, schipper en poorter, wonende te Amsterdam (Bikkersijlandt), is geboren rond 1691 te Nieuwveen, is begraven op dinsdag 9 juni 1750 te Amsterdam. Maarten werd ongeveer 59 jaar.

Maarten trouwt op donderdag 7 juni 1725 te Amsterdam op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Willemijntje van der Haas, dochter van Aaltje Cornelis. Willemijntje, wonende te Amsterdam (Boonstraat), is geboren rond 1700, is begraven op donderdag 26 september 1765 aldaar. Willemijntje werd ongeveer 65 jaar.

Van Maarten en Willemijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Huijbertje van der Geer.

2  Huijbert van der Geer.

3  Huberta van der Geer.

Huberta trouwt op donderdag 26 oktober 1758 te Amsterdam op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Coenradus Leers. Coenradus is geboren rond 1735.


Generatie VI

(van 1688 tot 1780)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1755 en 1765. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwveen (2x), Rijnsaterwoude, Nieuwkoop en Nieuwe Wetering.

VI-A  Boudewijn Boudewijns van der Geer (Boutje en Boutten), zoon van Boudewijn Jans van de Geer (V-B) en Annitje Jansdochter, is geboren rond 1725 te Nieuwveen, is overleden op maandag 16 oktober 1780 aldaar. Boudewijn werd ongeveer 55 jaar.

In een testament van zijn tante Catharina Jans van de Geer van 10.5.1730 en 5.8.1757 wordt hij bedacht als erfgenaam.

Boudewijn gaat in ondertrouw op vrijdag 2 februari 1759 te Alkemade, trouwt (kerk) (rooms katholiek) in 1759 (DTB Alkemade 6, blz. 46). op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Grietje Cornelisse van der Linden ook genaamd van der Lindt, dochter van Cornelis van der Lindt. Grietje is geboren rond 1735 te Legmeer.

Van Boudewijn en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Hermanus Boudewijnse van de Geer is geboren te Nieuwe Wetering, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 13 maart 1760 te Alkemade (Kerk: Rijpwetering, Inventarisnummer: 19, DTB Alkemade 18, blz. 85). (doopgetuige waren Pieter Cornelisse van der Lindt en Antje Cornelis van der Lindt), zie VII-A.

2  Cornelis Boudewijnse van der Geer is geboren te Nieuwkoop, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 16 juli 1761 te Noorden (DTB Nieuwkoop 31, blz. 32). (doopgetuige waren Neeltje Cornelis van der Geer (zie V-A.2) en Jan Pieterse Bommelaar), zie VII-B.

3  Nicolaas Bouwdewijnse van der Geer is overleden te Roelofarendsveen, is begraven op maandag 24 juni 1765 te Rijnsaterswoude (bron: DTB Alkemade 1765, archief 170.1.07, registratienummer 18, pagina 59). Nicolaas werd 5 maanden en 22 dagen.

VI-B  Cornelis Cornelisse van de Geer, zoon van Cornelis Jacobse van de Geer (Crelis) (V-C) en Grietje Jacobs, wonende te Zevenhoven en te Nieuwveen.

Cornelis trouwt op maandag 13 mei 1754 te Nieuwveen, trouwt (kerk) op maandag 13 mei 1754 (bron: DTB Zevenhoven 4, blz 1). op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Geertje Pieters Krook ook genaamd Crook. Geertje, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1733 te Zevenhoven.

Van Cornelis en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Cornelisse van de Geer is geboren te Nieuwveen.

2  Agatha Cornelisse van de Geer is geboren te Nieuwveen.


Generatie VII

(van 1755 tot 1820)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1790 en 1806. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Uithoorn (4x), Mijdrecht (4x) en Aalsmeer.

VII-A  Hermanus Boudewijnse van de Geer, zoon van Boudewijn Boudewijns van der Geer (Boutje en Boutten) (VI-A) en Grietje Cornelisse van der Linden, is geboren te Nieuwe Wetering, is overleden op zaterdag 25 maart 1820 te Thamen (bron: DTB Thamen 1820, acte nummer 8). Hermanus werd 60 jaar en 12 dagen.

Hermanus trouwt op zondag 19 januari 1794 te Uithoorn (DTB Uithoorn 1)., trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 19 januari 1794 te Mijdrecht (DTB Mijdrecht 101, blz. 4). op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Marietje Klaasse Poelgeest. Marietje is geboren rond 1770, is overleden op donderdag 20 september 1821. Marietje werd ongeveer 51 jaar.

Van Hermanus en Marietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Wouter van der Geer is overleden op zondag 3 februari 1811 te Mijdrecht (DTB Mijdrecht 23).. Wouter werd 16 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

2  Neeltje van der Geer is overleden in 1797 te Mijdrecht. Neeltje werd 1 jaar.

3  Cornelis van der Geer is overleden op donderdag 3 mei 1798 te Mijdrecht. Cornelis werd 10 maanden en 26 dagen.

4  Dina van der Geer is overleden op maandag 10 augustus 1801 te Mijdrecht. Dina werd 1 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

5  Leuntje van der Geer is overleden op vrijdag 27 april 1804 te Mijdrecht. Leuntje werd 3 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

6  Dirk van der Geer is overleden op donderdag 20 september 1804 te Mijdrecht. Dirk werd 2 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

7  Grietje van der Geer is overleden op dinsdag 24 juni 1806 te Mijdrecht. Grietje werd 4 maanden en 4 dagen.

VII-B  Cornelis Boudewijnse van der Geer ook genaamd Cornelis van der Geer, zoon van Boudewijn Boudewijns van der Geer (Boutje en Boutten) (VI-A) en Grietje Cornelisse van der Linden, is geboren te Nieuwkoop, is overleden op dinsdag 14 mei 1793 te Mijdrecht, is begraven op dinsdag 14 mei 1793 aldaar. Cornelis werd 31 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Cornelis trouwt op zondag 22 november 1789 te Thamen, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 22 november 1789 te De Kwakel (DTB Uithoorn 6; DTB Uithoorn 18, blz. 37). op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Antje van Dobben. Antje is overleden op woensdag 7 november 1792 te Mijdrecht. Antje werd ongeveer 27 jaar.

Van Cornelis en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje van der Geer is overleden op donderdag 11 november 1790 te Mijdrecht. Grietje werd 1 maand en 6 dagen.

2  Pieternelletje van der Geer ook genaamd Pietje van der Geer, wonende te Hazerswoude en aldaar, is geboren in 1791 te Uithoorn, wonende Rijndijk 16 te Hazerswoude, is overleden op zondag 16 oktober 1864 aldaar. Pieternelletje werd 73 jaar.<13>

In 1821 was Pietje werkster en ongehuwd.

Pieternelletje trouwt op maandag 29 oktober 1821 te Hazerswoude op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Michiel Prins, zoon van Bernardus Prins en Cornelia Goedhart. Michiel, arbeider, wonende te Hazerswoude en aldaar, is geboren op zaterdag 7 mei 1791, wonende Rijndijk 16 aldaar, is overleden op dinsdag 20 februari 1866 aldaar. Michiel werd 74 jaar, 9 maanden en 13 dagen.<14>

Michiel was eerder gehuwd (1) met Martijntje van der Laan.<15>

3  Margaretha van der Geer.

Getuigen bij doop: Hermanus van der Geer en Aagje de Wee


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 19 maart 2021 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713 door Dr. Leo A.M. van der Geer, Corso Marconi 91, 18014 OSPEDALETTI.

1)  Bart Gerritse Schepens. Bart, wonende te onder Kortenaar, is geboren rond 1700.

2)  Jan gaat in ondertrouw op zaterdag 22 april 1775 te Nieuwveen, trouwt op zondag 7 mei 1775 met Klaasje.

3)  Zie bijlage I

4)  Joannes trouwt op vrijdag 27 december 1709 (huwelijksgetuige waren Floris Sijmonse en Maerten Cornelisse), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 21 januari 1710 te Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 4, p 48v). met Pieternelletje.

5)  Pieternelletje Jacobse van Sijl (Pietertje) ook genaamd van Zijl, dochter van Jacob Korsse van Sijl (Japick) en Antje Claes Koeck. Pieternelletje is geboren rond 1685 te De Coogh, is overleden op maandag 9 augustus 1717 te Coppoel, is begraven op maandag 9 augustus 1717 te Alkemade (bron: archief van de gaarder van Alkemade, inventarisnummer 7, blad 134). Pieternelletje werd ongeveer 32 jaar. Op 23 juli 1715 spande Pieternelletje van Zijl met haar zus Marritje een rechtzaak aan tegen haar moeder Antje Klaase Koek omdat die weigerde het kindsdeel aan haar beide dochters uit te betalen. Antje werd veroordeeld tot het uitbetalen van het legitieme deel aan haar beide dochters.

6)  Joannes gaat in ondertrouw op zaterdag 20 april 1720 (DTB Zoeterwoude 179)., trouwt op maandag 6 mei 1720 te Zoeterwoude (folio 209). Op de gaarder op het trouwen staat dat Jan Dirkse van der Geer een jongeman was en Petronella Pieters Langevelt een jongedochter. Dat duidt erop dat beiden nog niet eerder getrouwd zijn geweest. Dat gegeven klopt niet waar het Jan Dirkse betreft. Hij was reeds twee maal weduwnaar. Op de twee acten van ondertrouw staan wel juist vermeld dat hij weduwnaar was (zie acten 20 april en 5 mei 1720), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 7 mei 1720 (DTB Zoeterwoude 1033). met Petronella.

7)  Petronella Pieters Langevelt (Pieternel). Petronella, wonende te Zoeterwoude, is geboren rond 1690 te Leiden, is overleden na woensdag 7 maart 1764. Petronella werd minstens 74 jaar.

8)  Jan trouwt op donderdag 16 september 1717 te Aalsmeer met Jannetje.

9)  Jannetje Cornelis Corse. Jannetje is geboren rond 1685, is overleden op maandag 13 september 1723. Jannetje werd ongeveer 38 jaar.

10)  Jan trouwt op woensdag 25 augustus 1728 te Aalsmeer met Antje.

11)  Antje Vreeken van Lint. Antje is geboren rond 1685.

12)  Goverd Joostense Santeel (Govert), zoon van Joost Goverdse Sarteel en Cornelia Goverds van Veen. Goverd, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1685, is overleden op woensdag 14 november 1714 aldaar. Goverd werd ongeveer 29 jaar.

13)  Zie bijlage II

14)  Zie bijlage III

15)  Martijntje van der Laan. Martijntje is geboren rond 1790, is overleden voor 1821 te Hazerswoude. Martijntje werd hoogstens 31 jaar.


Bijlage I Ondertrouw Jacobus van der Geer en Cornelia Hilgersom

op vrijdag 15 april 1746 Voorburg
acte van ondertrouw
Burgerlijke stand-Voorburg 14.1

96
Op huijden den 15 April 1746.
compareerde ter secretarie van Voorburgh Jacob van der Geer jongman
verthonende behoorlijk acte van consent van sijn vader Jan Dirxs van der
Geer als bruijdegom ter eenre, ener Cornelia Hilgersom jonge dogter
geadsisteert met haar moeder Adriana van der Burgh wed(uwe) van Alewijn
Hillegersom als bruijd ter andere sijde, beijde wonende alhier, dewelcke
versogten dat haar mogte werden gegunt haere huijwelijckse procla-
matien ten eijnde deselve ongehindert gegaan sijnde, in den huijwelijcken
staat bevestigt te werden. Actum uts

Jacob van der Geer Cornelija Hilgerson
dit + merck is bij
Adriana Hilgersom selfs
gestelt

Bijlage II Overlijden van Petronella van der Geer

(18641016/1-bs)

op zondag 16 oktober 1864 Hazerswoude
overlijdensacte
Burgerlijke stand-Hazerswoude deel+pagina 3,246

naam Petronella van der Geen
partner Magchiel Prins
geboren 04-09-1797
adres Hazerswoude, Rijndijk 16
kerk RK
vertrokken overl. 16-10-1864
plaatsnaam Hazerswoude

Bijlage III Overlijden van Michiel Prins

(18660220/1-bs)

op dinsdag 20 februari 1866 Hazerswoude
overlijdensacte
Burgerlijke stand-Hazerswoude deel+pagina 3,246

Hazerswoude bevolkingsregister 1861-1880, deel 3 blz.246

naam Magchiel Prins
partner Petronella van der Geen
geboren 07-05-1791
adres Hazerswoude, Rijndijk 16
kerk RK
beroep arbeider
vertrokken overl. 20-02-1866
plaatsnaam Hazerswoude

© 2008 Streekarchief Rijnlands Midden

Afbeeldingen

1) Neeltje Cornelis van de Geer (Neltij) (±1680-1708) op 12 nov 2018

2) op 12 nov 2018

3) op 12 nov 2018


Index

Aa, van der

Gerrit Willemse III-B.1.

Aar, van der

Annetje Cornelis III-C.

Besuijen

Claas Jacobs IV-I.2.

Blom

Klaas Dirkse IV-D.4.

Bommelaar

Jan Pieterse VI-A.2.

Bongenaar

Jan Janse V-A; Machteld Jans V-A.

Bosch, van den

Jan Crelisse IV-E.11.

Cleef, van

Lijsbeth Rijnders III-E.4.

Cornelisse

Maerten *4.

Corse

Jannetje Cornelis IV-I.4, *9.

Deugt, van

Gerrit Cornelise IV-C.4.

Dobben, van

Antje VII-B.

Galen, van

Jan Cornelisz IV-I.4.

Geer, van de

Agatha Cornelis IV-E.6, IV-E.7, IV-E.8; Agatha Cornelisse VI-B.2; Agatha Jans IV-I.4; Agnes V-E.3; Andreas IV-D.2; Anna Jans IV-D.4, V-D.1; Anna Pieters IV-B.1; Antje Willems III-C.3; Antje Willems IV-D; Apollonia Jacobs IV-C.4; Barbara Jacobs IV-C.5; Bastiaan Dirckse IV-G.1; Boudewijn Jans V-B; Catharina Cornelis IV-E.10, IV-E.11; Catharina Jans IV-A.3; Claas Maartense IV-H; Claasje Cornelis IV-E.5; Cornelia Jans IV-I.2, V-D.7; Cornelis Cornelisse VI-B.1, VI-B; Cornelis Dirckse IV-G; Cornelis Jacobse V-C; Cornelis Janse II-A.1, III-B, IV-D.5, V-A; Cornelis Willemse IV-E; Cornelis Claase IV-D; Cornelis Dirckse IV-G.1; Cornelius IV-D.9; Crijn Dirckse III-D.4; Dirck Cornelisse IV-G.1; Dirck Janse III-A, III-D, V-G; Dirck Willemse II-A; Eegje Dircks V-G.1; Elisabeth Cornelis V-C.2; Guielmus Mattheus Janse V-D.8; Hermanus Boudewijnse VII-A; Jacob Willemse IV-C; Jacobus Janse V-D.3, V-D.4, V-D.6; Jan Cornelisse IV-A; Jan Dirckse III-A.1, IV-F; Jan Leendertse III-F.1; Jan Maertense IV-I; Jan Willemse II-B; Jan Dirckse IV-G.1; Jannetje Maartens III-E.2; Joannes Dirckse IV-G.1; Johanna Jans V-D.2, V-D.5; Johannes Jacobse V-D; Johannes Janse IV-D.8; Johannes Willemse IV-D; Leendert Janse III-F; Leendert Willemse I.2, II-B.5; Leijsje Ariens IV-E.12; Maarten Janse II-B.7, V-F, V-H; Maerten Janse III-E; Margaretha Jans IV-D.6, IV-D.7; Maria Cornelis IV-E.12; Maria Pieters IV-B.3; Marijtje V-E.1; Marritje Cornelis III-B.1; Martje Claas IV-H.2; Martje Cornelis IV-G.2; Martje Dircks III-D.1; Meijnsje Dirxs II-A.1, III-B, IV-A; Neeltje Cornelis IV-G.1; Neeltje Dircks III-A.3, V-G.2; Neeltje Jans IV-I.1; Nicolaas Cornelisse IV-E.3, IV-E.4; Nicolaas Jacobse IV-C.2; Niesje V-E.2; Pieter Dirckse III-A.2; Pieter Janse II-B.8; Pieter Maertense III-E.4; Pieter Willemse IV-B; Trijntje Claas IV-H.1; Wilhelmina Cornelis IV-E.9; Willem Cornelisse IV-E.1, IV-E.2; Willem Jacobse IV-C.1; Willem Janse III-C; Willem Pieterse IV-B.2; Willem V-E.

Geer, van der

Boudewijn Boudewijns VI-A; Cornelis Boudewijnse VII-B; Cornelis VII-A.3, VII-B; Dieuwertje V-F.4; Dina VII-A.4; Dirk VII-A.6; Grietje VII-A.7, VII-B.1; Huberta V-H.3; Huijbert V-H.2; Huijbertje V-H.1; Klaas Jacobsz IV-C.2; Leuntje VII-A.5; Magteldje V-F.1, V-F.2, V-F.3; Margaretha VII-B.3; Marretje Cornelisse V-A.1; Matje IV-E.12; Neeltje Cornelis V-A.2; Neeltje VII-A.2; Neeltje Cornelis VI-A.2; Nicolaas Bouwdewijnse VI-A.3; Pieternelletje VII-B.2; Pietje VII-B.2; van der Geer IV-B, IV-F, IV-G; Wouter VII-A.1.

Geijlswijk, van

van Geijlswijk IV-I.4.

Gheer, van der

Dirck Willemse I; Leendert Willemse I.2; Willem Dirckse I.

Goedhart

Cornelia VII-B.2.

Haas, van der

Willemijntje V-H.

Hartveld

Jan Anthonisse IV-C.5.

Hogervorst

Maartje Pieters V-E.

Hoogendorp

Gerrit Louwrens IV-D.4.

Hoogeveen

Cornelia Pieters IV-B.1, IV-B.

Huijgen

Jacob Pieterse III-B.1.

Jansdochter

Annitje V-B.

Klock

Huybertje Pieters IV-I.

Koeck

Antje Claes *5.

Krook

Anna Claas IV-C; Catarina Frans V-A; Claas Cornelisse IV-C; Geertje Pieters VI-B; Joannes Willemse V-D.1.

Laan, van der

Martijntje VII-B.2, *15.

Langevelt

Petronella Pieters IV-G.1, *7.

Leers

Coenradus V-H.3.

Lelieveld

Jan Pieterse IV-E.8.

Lenaards

Matthijs Mathijsse IV-B.3.

Linden, van der

Grietje Cornelisse VI-A.

Lindt, van der

Antje Cornelis VI-A.1; Cornelis VI-A; Pieter Cornelisse VI-A.1; van der Lindt VI-A.

Lint, van

Antje Vreeken IV-I.4, *11.

N.N.

Maarten IV-D.

Nap, van der

Adriaen V-D; Maria Aries V-D.

Poelgeest

Marietje Klaasse VII-A.

Priem

Louris III-A; Marritje Louweris III-A.

Prins

Bernardus VII-B.2; Michiel VII-B.2.

Rietveld

Apollonia Klaasse IV-E; Claes Janse IV-E.

Santeel

Goverd Joostense V-C, *12.

Sarteel

Joost Goverdse *12.

Schenkeveld

Jan Janse IV-E.12.

Schepens

Bart Gerritse IV-B.2, *1.

Schoneveld

Dirk V-F.3.

Schout

Marritje Teuwisdr. Oude IV-G; Teuwis Oude IV-G.

Sijl, van

Jacob Korsse *5; Pieternelletje Jacobse IV-G.1, *5.

Sijmonse

Floris *4.

Snij

Cornelis IV-B.2; Eva Cornelis IV-B.2.

Soneven, van

van Soneven IV-B.3.

Stouthandel

Cornelis III-D; Neeltgen Cornelisdr. III-D.

Swaneveld

Jan Adriaanse III-C.3.

Swieten, van

Maria Jans IV-C.

Togt, van der

Bouwen Bastiaanse IV-B.1, IV-B; Dirck (dirk) Bouwense IV-B.1; Dirck Bouweense IV-B.1; Dirck Bouwense IV-B.1; Jannetje Bouwens IV-B.

Veen, van

Cornelia Goverds *12.

Velsen, van

Appollonia Cornelis V-C.

Verbrugge

Klaasje Floren IV-E.12, *3.

Voerman

Jacob V-F; Pietertje Jacobs V-F.

Volkruijt

Barbara Bastiaans IV-B; Bastiaan Gijsen IV-B; Pietje Bastiaans IV-G.1.

Vries, de

Marij Andriesse IV-D.

Zijbertsdr

Grietje IV-C.2.

Zijl, van

van Zijl *5.

zonder achternaam

Aaltje Cornelis V-H; Anna Pieters V-G; Crelis Andriese IV-D.3; Crook VI-B; Gerritje Cornelis IV-H; Grietje Jacobs V-C; Hardveld IV-C.5; Hardvelt IV-C.5; Hilletje Jansdr. III-F; Jacob III-E; Klok IV-I; Magteldje Maartense IV-D; Martje Maertens IV-D.3; N.N. II-B, III-D, III-E; Neeltje Boudewijns IV-A; Neeltje Jacobs III-E; Seurver? IV-B.

* verwijzing naar noot.