Parenteel van Willem Dirckse van der Gheer (±1540-<1623) Dr. Leo A.M. van der Geer - MMXVIII -

© 2018  Dr. Leo A.M. van der Geer

Corso Marconi 91

18014 OSPEDALETTI

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111Generatie I

(van 1540 tot 1623)

In deze generatie is ιιn gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1575 en 1580.

I  Willem Dirckse van der Gheer ook genaamd Willem Dirxsz en Willem Dircxz, waarschijnlijk zoon van Dirck Willemse van der Gheer, is geboren rond 1540, is overleden voor 1623 gebaseerd op het gegeven, dat hij niet voorkomt in het 'Kohier van de 200e penning van Rijnland van 1623'(zie: GAL inv.nr. 4524).. Willem wordt vermeld in 1599 als crediteur. Willem wordt vermeld in 1600 als belastingplichtige. Willem wordt vermeld in 1600 als belastingplichtige. Willem werd hoogstens 83 jaar.<1..3>

Gelet op het feit dat hij woont in de Uytterbuurt, maakt het aannemelijk dat hij de zoon is van Dirck Willemse van der Gheer, eveneens woonachtig in de Uijtterbuurt.
In het 'Kohier van de Dorpen in het Ressort Leiden van 1600' (GAL 1882r vl 9)staat hij vermeld onder de Uyterbuurt met een belastingaanslag van 38 gulden, tevens wordt hij in 1600 met 12 1/2 gulden gebrandschat door de ruiters van Prins Maurits, die geld nodig hadden in hun strijd tegen Spanje, zie: 'Ruijtergelden van Rijnland', OAR inv.nr. 3259).

Van Willem en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Willemse van de Geer is geboren rond 1575, zie II-A.

2  Leendert Willemse van de Geer is geboren rond 1580. Leendert wordt vermeld op donderdag 14 januari 1599 als weerbare man.<4>

Op een 'Lijst van weerbare mannen van boven 18 jaar en beneden 60 jaar' van 1599 (zie; OAR, inv.nr. 9479) komt ene Leendert Willemsz voor, woonachtig in de Uijtterbuurt.

3  Dirck Willemse van de Geer is geboren rond 1580, zie II-B.


Generatie II

(van 1575 tot 1640)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 9 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1600 en 1630.

II-A  Jan Willemse van de Geer, zoon van Willem Dirckse van der Gheer (I), is geboren rond 1575, is overleden na maandag 19 november 1640 dit op grond van het gegeven, dat hij als voogd voorkomt in de Boedelscheiding van zijn neef Dirck Janse van de Geer (zie: WA, Nieuwveen van 19.11.1640).. Jan wordt vermeld op donderdag 14 januari 1599 als weerbare man. Jan wordt vermeld in 1623 als belastingbetaler. Jan wordt vermeld in 1637 als ambachtsbewaarder. Jan wordt vermeld in 1638 als ambachtsbewaarder. Jan wordt vermeld op maandag 19 november 1640 als voogd. Jan werd minstens 65 jaar.<5..8>

Op een 'Lijst van weerbare mannen van 1599 van boven 18 jaar en beneden 60 jaar' (zie: OAR 9479) komt hij voor als weerbare man.
In het 'Kohier van de 200e penning van Rijnland van 1623' (GAL,inv.nr.4524) wordt hij aangeslagen voor 20 gulden.
In een 'Lijst van ambachtsbewaarders'bijeengesprokkeld door AG-Infosys, Leiden wordt ene Jan Willemsz genoemd, die van 1637-1638 ambachtsbewaarder was van Nieuwveen.
Hij is op 19.11.1640 (zie: WA, Nieuwveen Boedelscheiding van Dirck Janse van de Geer van die datum) voogd over de kleinzoon van zijn oom Jan Dirckse van der Gheer, t.w. Jan Dirckse van de Geer.
Vermoedelijk is hij drie keer getrouwd geweest.

Van Jan en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Janse van de Geer is geboren rond 1600, zie III-A.

2  Willem Janse van de Geer is geboren rond 1610, zie III-B.

Van Jan en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

3  Dirck Janse van de Geer is geboren rond 1618, zie III-C.

4  Maerten Janse van de Geer is geboren rond 1620, is rooms-katholiek gedoopt, zie III-D.

5  Leendert Janse van de Geer is geboren rond 1623, is gedoopt (doopgetuige was zijn oom Leendert Willemse van de Geer (zie I.2)), zie III-E.

Van Jan en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

6  Maarten Janse van de Geer is geboren rond 1625, is overleden na zaterdag 12 februari 1667. Maarten wordt vermeld op zaterdag 12 februari 1667 als bloedvoogd. Maarten werd minstens 42 jaar.<9>

Uit WA, Nieuwveen van 12.2.1667 (Boedelscheiding van Dirck Janse van de Geer) blijkt hij een broer te zijn van Dirck en Pieter Janse van de Geer.

Maarten is voogd van zijn neef Jan Dirckse van de Geer (zie III-F.1).<10,11> Maarten is voogd van zijn neef Pieter Dirckse van de Geer (zie III-F.2).<12,13> Maarten is voogd van zijn nicht Neeltje Dircks van de Geer (zie III-F.3).<14,15>

7  Pieter Janse van de Geer is geboren rond 1628, is overleden na zaterdag 12 februari 1667. Pieter wordt vermeld op zaterdag 12 februari 1667 als bloedvoogd. Pieter werd minstens 39 jaar.<16>

Uit WA, Nieuwveen van 12.2.1667 (Boedelscheiding van Dirck Janse van de Geer) blijkt, dat hij een broer is van Maarten en Dirck Janse van de Geer.

Pieter is voogd van zijn nicht Neeltje Dircks van de Geer (zie III-F.3).<17> Pieter is voogd van zijn neef Pieter Dirckse van de Geer (zie III-F.2).<18> Pieter is voogd van zijn neef Jan Dirckse van de Geer (zie III-F.1).<19>

8  Dirck Janse van de Geer is geboren rond 1630, zie III-F.

II-B  Dirck Willemse van de Geer, zoon van Willem Dirckse van der Gheer (I), is geboren rond 1580. Dirck wordt vermeld op donderdag 14 januari 1599 als weerbare man.<20>

Op een 'Lijst van weerbare mannen van boven de 18 jaar en beneden 60 jaar' van 1599 (zie: OAR, inv.nr. 9479) wordt gesproken van Dirck Willemsz woonachtig in de Uijtterbuurt.

Van Dirck en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Meijnsje Dirxs van de Geer is geboren rond 1610, zie III-G.


Generatie III

(van 1600 tot 1687)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1640 en 1666.

III-A  Cornelis Janse van de Geer, zoon van Jan Willemse van de Geer (II-A), is geboren rond 1600, is overleden voor 1674 op grond van 'Kohieren van het Familiegelt van Rijnland' van 1674 m.b.t. Nieuwveen en de Uitterbuurt (GAL, inv.nr. 257), waarin melding wordt gemaakt van zijn weduwe.. Cornelis wordt vermeld op donderdag 23 oktober 1659 als oom,landeigenaar. Cornelis wordt vermeld op dinsdag 30 mei 1662 als landeigenaar. Cornelis wordt vermeld in 1674 als overledene. Cornelis wordt vermeld op donderdag 14 maart 1686 als overledene. Cornelis wordt vermeld op maandag 3 maart 1687 als overledene. Cornelis werd hoogstens 74 jaar.<21..25>

Hij blijkt land te bezitten in de Uitterbuurt met als buurman Maerten Janse van de Geer (zie: Boedelscheiding Leendert Janse van de Geer in WA, Nieuwveen van 30.5.1662). Dit land wordt op 3.3.1687 verkocht door zijn weduwe voor 350 gulden (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).

Cornelis was gehuwd met zijn volle nicht Meijnsje Dirxs van de Geer, zie III-G.

Van Cornelis en Meijnsje zijn twee kinderen bekend:

1  Marritje Cornelis van de Geer is geboren rond 1640, is rooms-katholiek gedoopt. Marritje wordt vermeld op maandag 3 maart 1687 als dochter.<26>

Marritje trouwt zo blijkt uit ORA, Nieuwveen van 3.3.1687 (Verkoopacte Meijnsj Dirx van de Geer). met Jacob Pieterse Huijgen. Jacob is geboren rond 1650.

Op 3.3.1687 assisteert hij zijn schoonmoeder bij de verkoop van land (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).

2  Jan Cornelisse van de Geer is geboren rond 1645, is rooms-katholiek gedoopt, zie IV-A.

III-B  Willem Janse van de Geer, zoon van Jan Willemse van de Geer (II-A), is geboren rond 1610, is overleden na dinsdag 24 juni 1670 op grond van een verkoopacte (zie: ORA, Nieuwveen van 24.6.1670).. Willem wordt vermeld op zondag 24 augustus 1659 als schepen. Willem wordt vermeld op zondag 24 augustus 1659 als schepen. Willem wordt vermeld op zondag 24 augustus 1659 als schepen. Willem wordt vermeld op zaterdag 12 februari 1667 als schepen. Willem wordt vermeld op dinsdag 24 juni 1670 als verkoper. Willem werd minstens 60 jaar.<27..31>

Willem trouwt rond 1640 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Annetje Cornelis van der Aar. Annetje is geboren rond 1615. Annetje is doopgetuige van Neeltje Jans van de Geer op zaterdag 29 augustus 1682 Zevenhoven.

Van Willem en Annetje zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Willemse van de Geer is geboren rond 1645, is rooms-katholiek gedoopt, zie IV-B.

2  Jacob Willemse van de Geer is geboren rond 1650, is rooms-katholiek gedoopt, zie IV-C.

3  Antje Willems van de Geer ook genaamd Anna is geboren rond 1655, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden na woensdag 2 november 1695. Antje wordt vermeld op woensdag 2 november 1695 als verkoopster. Antje is doopgetuige van Wilhelmina Cornelis van de Geer op maandag 24 september 1708 Zevenhoven. Antje is doopgetuige van Catharina Cornelis van de Geer op maandag 3 november 1710 Zevenhoven. Antje is doopgetuige van Anna Jans van de Geer op zaterdag 12 december 1711 Zevenhoven. Antje is doopgetuige van Catharina Cornelis van de Geer op zondag 26 maart 1713 Zevenhoven. Antje is doopgetuige van Cornelis Janse van de Geer op zondag 2 april 1713 Zevenhoven. Antje is doopgetuige van Maria Cornelis van de Geer op zaterdag 26 januari 1715 Zevenhoven. Antje werd minstens 40 jaar.<32>

Antje was gehuwd met Jan Adriaanse Swaneveld. Jan is geboren rond 1650, is overleden voor 1683 deze datum valt af te lezen uit ORA, Nieuveen van 2.1.1695.. Jan wordt vermeld op woensdag 2 november 1695 als overledene. Jan werd hoogstens 33 jaar.<33>

Uit ORA, Nieuwveen van 2.11.1695 valt af te lezen, dat hij de overleden echtgenoot is van Anna Willems (van de Geer?).

4  Cornelis Willemse van de Geer is geboren rond 1660, is rooms-katholiek gedoopt, zie IV-D.

5  Johannes Willemse van de Geer is geboren rond 1660, is rooms-katholiek gedoopt, zie IV-E.

III-C  Dirck Janse van de Geer, zoon van Jan Willemse van de Geer (II-A), is geboren rond 1618, is overleden voor vrijdag 16 april 1655. Dirck wordt vermeld op donderdag 7 maart 1652 als verkoper. Dirck wordt vermeld op vrijdag 16 april 1655 als erflater. Dirck wordt vermeld op dinsdag 18 mei 1655 als overleden. Dirck werd hoogstens 37 jaar.<34..36>

Na zijn overlijden wordt in de boedelscheiding aangewezen als bloedvoogd over zijn nagelaten kinderen zijn broer Maerten Janse van de Geer (zie: WA, Nieuwveen van 16.4.1655).

Dirck trouwt rond 1643 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Neeltgen Cornelis Stouthandel ook genaamd Neeltje, dochter van Cornelis Stouthandel. Neeltgen is geboren rond 1620. Neeltgen wordt vermeld op vrijdag 16 april 1655 als boeldelhoudster. Neeltgen wordt vermeld op dinsdag 18 mei 1655 als debiteur.<37,38>

Als boedelhoudster van haar overleden echtgenoot, zegt zij toe, dat in geval van overlijden, de kinderen een stuk land van 1 1/2 morgen, gelegen in Calslagen, zullen ontvangen (zie: WA, Nieuwveen van 16.4.1655).
Neeltje heeft haar huis, erf en daar achtergelegen land in Nieuwveen tot onderpand gegeven ter dekking van een lening van 800 gulden (zie: ORA, Nieuwveen van 18.5.1655).

Van Dirck en Neeltgen zijn vier kinderen bekend:

1  Martje Dircks van de Geer is geboren in 1644. Martje wordt vermeld op vrijdag 16 april 1655 als erfgename.<39>

Martje heeft als voogd haar oom Maerten Janse van de Geer (zie III-D).<40>

2  Jan Dirckse van de Geer is geboren in 1646, is rooms-katholiek gedoopt, zie IV-F.

3  Cornelis Dirckse van de Geer is geboren in 1650, is rooms-katholiek gedoopt, zie IV-G.

4  Crijn Dirckse van de Geer is geboren in 1653. Crijn wordt vermeld op vrijdag 16 april 1655 als erfgenaam.<41>

Crijn heeft als voogd zijn oom Maerten Janse van de Geer (zie III-D).<42>

III-D  Maerten Janse van de Geer, zoon van Jan Willemse van de Geer (II-A), is geboren rond 1620, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden voor 1678 dit op grond van een vermelding van zijn overlijden in 'Kohier van de penningen van Rijnland' 1678 (GAL, SAII, 4572). Maerten wordt vermeld op donderdag 16 mei 1652 als koper. Maerten wordt vermeld op donderdag 16 mei 1652 als schuldenaar. Maerten wordt vermeld op vrijdag 16 april 1655 als bloedvoogd. Maerten wordt vermeld op donderdag 14 augustus 1659 als schepen v. Uiterbuurt. Maerten wordt vermeld op zondag 24 augustus 1659 als koper. Maerten wordt vermeld op donderdag 12 mei 1661 als voogd. Maerten wordt vermeld op dinsdag 30 mei 1662 als landeigenaar. Maerten wordt vermeld op dinsdag 30 mei 1662 als weduwnaar,boedelhouder. Maerten wordt vermeld op dinsdag 30 mei 1662 als oom,bloedvoogd. Maerten wordt vermeld op dinsdag 24 juni 1670 als overleden. Maerten wordt vermeld in 1672 als weerbare man. Maerten wordt vermeld in 1678 als overledene. Maerten werd hoogstens 58 jaar.<43..54>

Maerten Janse van de Geer had land in de Uiterbuurt (zie: Oud Recht. Arch. Nieuwveen 24.6.1670).
Bouwen Jacobse, broer van Neeltje, was voogd over de kinderen na het overlijden van Neeltje (W.A. Nieuwveen 3 van 30.05.1662).

Maerten is voogd van zijn neef Crijn Dirckse van de Geer (zie III-C.4).<55,56> Maerten is voogd van zijn neef Cornelis Dirckse van de Geer (zie IV-G).<57> Maerten is voogd van zijn neef Jan Dirckse van de Geer (zie IV-F).<58> Maerten is voogd van zijn nicht Martje Dircks van de Geer (zie III-C.1).<59,60> Maerten trouwt rond 1650 op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Neeltje Jacobs, dochter van Jacob. Neeltje is geboren rond 1630, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden voor dinsdag 30 mei 1662. Neeltje wordt vermeld op dinsdag 30 mei 1662 als overledene. Neeltje werd hoogstens 32 jaar.<61>

30-05-1662 : Bouwen Jacobse, broer van Neeltje, was voogd over de kinderen na het overlijden van Neeltje (Weesk.Arch. Nieuwveen 3)

Van Maerten en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Maertense van de Geer is geboren in 1653, is rooms-katholiek gedoopt, zie IV-H.

2  Pieter Maertense van de Geer ook genaamd Pieter Mertens is geboren in 1656, is rooms-katholiek gedoopt. Pieter wordt vermeld op dinsdag 30 mei 1662 als erfgenaam. Pieter wordt vermeld in 1678 als erfgenaam. Pieter is doopgetuige van Neeltje Jans van de Geer op zaterdag 29 augustus 1682 Zevenhoven. Pieter wordt vermeld op maandag 7 juni 1683 als landeigenaar. Pieter wordt vermeld op maandag 3 maart 1687 als landeigenaar. Pieter wordt vermeld op vrijdag 3 december 1688 als verkoper.<62..66>

Pieter heeft als voogd zijn oom Bouwen Jacobse.<67,68> Pieter trouwt (kerk) (rooms-katholiek) op donderdag 15 februari 1703 Zevenhoven op 47-jarige leeftijd met de ongeveer 43-jarige Lijsbeth Rijnders van Cleef. Lijsbeth is geboren rond 1660.

Maerten trouwt rond 1662 op ongeveer 42-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 27-jarige N.N.. N is geboren rond 1635, is overleden in 1678. N wordt vermeld in 1678 als overledene. N werd ongeveer 43 jaar.<69>

Van Maerten en N zijn twee kinderen bekend:

3  Jannetje Maartens van de Geer is geboren rond 1662, is rooms-katholiek gedoopt. Jannetje is doopgetuige van Trijntje Claas van de Geer op dinsdag 9 september 1681 Zevenhoven.

4  Claas Maartense van de Geer is geboren rond 1665, is rooms-katholiek gedoopt, zie IV-I.

III-E  Leendert Janse van de Geer ook genaamd Leenaert, zoon van Jan Willemse van de Geer (II-A), is geboren rond 1623, is overleden voor donderdag 12 mei 1661 zo blijkt uit een verkoopacte van zijn weduwe (zie: ORA, Nieuwveen van 12.5.1661).. Leendert wordt vermeld op donderdag 7 maart 1652 als koper. Leendert wordt vermeld op vrijdag 28 mei 1655 als koper. Leendert wordt vermeld op donderdag 13 mei 1660 als koper. Leendert wordt vermeld op donderdag 13 mei 1660 als debiteur. Leendert wordt vermeld op donderdag 12 mei 1661 als overledene. Leendert wordt vermeld op dinsdag 30 mei 1662 als overledene. Leendert werd hoogstens 38 jaar.<70..75>

Op 12.2.1667 (zie: ORA, Nieuwveen van die datum) koopt hij van zijn broer Dirck voor 1025 gulden twee akkers veenland met een schuur erop in Nieuwveen.

Leendert trouwt rond 1655 op ongeveer 32-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Hilletje Jans ook genaamd Heijltge. Hilletje is geboren rond 1635, is overleden na 1662. Hilletje wordt vermeld op donderdag 12 mei 1661 als verkoopster,weduwe. Hilletje wordt vermeld op dinsdag 30 mei 1662 als weduwe,boedelhoudster. Hilletje werd minstens 27 jaar.<76,77>

Van Leendert en Hilletje is een kind bekend:

1  Jan Leendertse van de Geer is geboren in 1660. Jan wordt vermeld op donderdag 12 mei 1661 als wees. Jan wordt vermeld op dinsdag 30 mei 1662 als erfgenaam. Jan wordt vermeld op maandag 7 juni 1683 als verkoper.<78..80>

Oom Maarten Jans VAN DE GEER wordt aangewezen als zijn voogd omdat zijn vader is overleden, zijn moeder leeft dan nog. (Weeskamer Archief Nieuwveen : 3, 30-05-1662)

Jan Leendertse van de Geer verkoopt een stuk land aan Maritje Beselis, weduwe van Gerrit Cornelisse van Veen, dat aan de zuidkant wordt begrensd door bezit van Pieter Maartense van de Geer en aan de westkant door bezit van Meynsje Dircks van de Geer (Oud Recht. Archief Nieuwveen dd. 7.6.1683).

III-F  Dirck Janse van de Geer, zoon van Jan Willemse van de Geer (II-A), is geboren rond 1630, is overleden voor zaterdag 12 februari 1667. Dirck wordt vermeld op zaterdag 12 februari 1667 als overledene. Dirck werd hoogstens 37 jaar.<81>

Na zijn overlijden, zo blijkt uit de boedelscheiding, worden zijn broer Maarten en Dirck Janse benoemd tot bloedvoogden over zijn nagelaten kinderen (zie: WA, Nieuwveen van 12.2.1667.

Dirck trouwt rond 1660 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Marritje Louweris Priem ook genaamd Martje, dochter van Louris Priem. Marritje is geboren rond 1635. Marritje wordt vermeld op zaterdag 12 februari 1667 als boedelhoudster.<82>

Van Dirck en Marritje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Dirckse van de Geer is geboren in 1661. Jan wordt vermeld op zaterdag 12 februari 1667 als erfgenaam.<83>

Jan heeft als voogd zijn oom Pieter Janse van de Geer (zie II-A.7).<84,85> Jan heeft als voogd zijn oom Maarten Janse van de Geer (zie II-A.6).<86,87>

2  Pieter Dirckse van de Geer is geboren in 1665. Pieter wordt vermeld op zaterdag 12 februari 1667 als erfgenaam.<88>

Pieter heeft als voogd zijn oom Pieter Janse van de Geer (zie II-A.7).<89> Pieter heeft als voogd zijn oom Maarten Janse van de Geer (zie II-A.6).<90>

3  Neeltje Dircks van de Geer is geboren in 1666. Neeltje wordt vermeld op zaterdag 12 februari 1667 als erfgename.<91>

Neeltje heeft als voogd haar oom Pieter Janse van de Geer (zie II-A.7).<92> Neeltje heeft als voogd haar oom Maarten Janse van de Geer (zie II-A.6).<93>

III-G  Meijnsje Dirxs van de Geer, dochter van Dirck Willemse van de Geer (II-B), is geboren rond 1610, is overleden na 1687. Meijnsje wordt vermeld in 1674 als bouwster. Meijnsje wordt vermeld op maandag 7 juni 1683 als landeigenaar. Meijnsje wordt vermeld op maandag 27 december 1683 als debiteur. Meijnsje wordt vermeld op donderdag 14 maart 1686 als verkoopster. Meijnsje wordt vermeld op maandag 3 maart 1687 als verkoopster. Meijnsje werd minstens 77 jaar.<94..98>

Uit 'Kohieren van het Familiegelt van Rijnland' m.b.t. Nieuwveen en de Uitterbuurt blijkt, dat zij een halve stuiver belasting moet betalen (zie: GAL, fol. 257). Uit ORA, Nieuwveen van 7.6.1683 (Verkoopacte Jan Leendertse van de Geer) blijkt dat zij land bezit in de Uitterbuurt. Op 27.12.1683 regelt zij samen met haar zoon Jan Cornelisse van de Geer een lening van 300 gulden, waarover jaarlijks 5 gulden en 10 stuivers rente moet worden betaald over iedere 100 gulden; uit ditzelfde document blijkt tevens dat ze woont in de Uitterbuurt (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).

Meijnsje was gehuwd met haar volle neef Cornelis Janse van de Geer, zie III-A.


Generatie IV

(van 1640 tot 1732)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 39 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1665 en 1716. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zevenhoven (11x), Blockland (6x), Nieuwveen (5x) en Uitterbuurt (2x).

IV-A  Jan Cornelisse van de Geer, zoon van Cornelis Janse van de Geer (III-A) en Meijnsje Dirxs van de Geer (III-G), is geboren rond 1645, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden voor woensdag 10 mei 1730 zo blijkt uit het testament van zijn zuster Catharina Jans van de Geer van die datum.. Jan wordt vermeld op maandag 27 december 1683 als zoon. Jan wordt vermeld op maandag 3 maart 1687 als zoon. Jan wordt vermeld op donderdag 29 mei 1687 als koper. Jan wordt vermeld op dinsdag 7 september 1688 als verkoper. Jan wordt vermeld op woensdag 10 mei 1730 als overledene. Jan werd hoogstens 85 jaar.<99..103>

Op 27.12.1683 assisteert hij zijn moeder bij het afsluiten van een lening ad. 300 gulden (zie ORA, Nieuwveen van die datum), idem gebeurt dit op 3.3.1687 bij de verkoop van land ad. 350 gulden (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).

Jan was gehuwd met Neeltje Boudewijns ook genaamd Neeltje Boute. Neeltje is geboren rond 1650, is overleden na woensdag 10 mei 1730 zo blijkt uit het testament van haar schoonzuster Catharina Jans van de Geer van die datum.. Neeltje wordt vermeld op woensdag 10 mei 1730 als erfgename,moeder. Neeltje werd minstens 80 jaar.<104>

Van Jan en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Janse van de Geer is geboren rond 1680, is rooms-katholiek gedoopt, zie V-A.

2  Boudewijn Jans van de Geer is geboren rond 1685, is rooms-katholiek gedoopt, zie V-B.

3  Catharina Jans van de Geer ook genaamd Trijntje is geboren rond 1690, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden na zaterdag 26 maart 1774. Catharina wordt vermeld op woensdag 10 mei 1730 als testatrice. Catharina wordt vermeld op maandag 29 januari 1731 als huiseigenaar. Catharina wordt vermeld op maandag 24 november 1732 als eigenaresse. Catharina wordt vermeld op woensdag 23 september 1733 als ex-huiseigenaar. Catharina wordt vermeld op woensdag 11 maart 1750 als winkelierster. Catharina wordt vermeld op vrijdag 5 augustus 1757 als testatrice. Catharina wordt vermeld op vrijdag 15 februari 1760 als leverancier. Catharina wordt vermeld op zaterdag 26 maart 1774 als verkoopster. Catharina werd minstens 84 jaar.<105..112>

Haar naam komt voor in de Kohieren van verpondingen van Nieuwveen en Zevenhoven (ARA, inv. nr. 497) dd. 29.1.1731 m.b.t. sanering van een huis van Cornelis van de Geer en idem in de Kohieren van verpondingen van Nieuwveen en Zevenhoven, dd. 23.9.1733 met de vermelding 'huis afgeschreven' (zie: ARA, inv.nr. 534).
Op 11.3.1750 wordt haar een vergunning verleend voor het verkopen van droge koffie en thee (zie: SRM/OAN I, Ommeslagen en Resolutiλn van die datum). Dit beroep oefent zij nog uit in 1760, zo blijkt uit de Inventaris van Dirck Corn. van de Geer, ONA, Corn. Bosch te Nieuwveen van 5.8.1757, inv.nr. 6243/69. Zij ondertekent haar testamenten met een 'merck', op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat zij de schrijfkunst niet machtig was.

IV-B  Pieter Willemse van de Geer ook genaamd VAN DER GEER, zoon van Willem Janse van de Geer (III-B) en Annetje Cornelis van der Aar, is geboren rond 1645, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden voor dinsdag 15 november 1729 uit ORA, Nieuwveen van 15.11.1729, alwaar gesproken wordt van de erfgenamen van Pieter Willemse van de Geer, kan worden afgeleid dat hij voor 15.11.1729 is overleden.. Pieter wordt vermeld in 1672 als weerbare man. Pieter wordt vermeld in 1674 als bouman. Pieter wordt vermeld in 1675 als erfgenaam. Pieter is doopgetuige van Willem Jacobse van de Geer op donderdag 12 augustus 1683 Zevenhoven. Pieter is doopgetuige van Bastiaan Dirckse van de Geer op zondag 13 februari 1684 Zevenhoven. Pieter wordt vermeld op dinsdag 28 maart 1684 als landeigenaar. Pieter wordt vermeld op maandag 1 mei 1684 als koper. Pieter wordt vermeld op maandag 1 mei 1684 als debiteur. Pieter wordt vermeld op donderdag 19 oktober 1684 als verkoper. Pieter wordt vermeld op donderdag 19 oktober 1684 als crediteur. Pieter is doopgetuige van Barbara Jacobs van de Geer op maandag 7 februari 1689 Zevenhoven. Pieter wordt vermeld op woensdag 16 juni 1694 als bemiddelaar. Pieter wordt vermeld op donderdag 10 februari 1695 als voogd. Pieter wordt vermeld op donderdag 17 februari 1695 als bloedvoogd. Pieter wordt vermeld op woensdag 2 november 1695 als voogd. Pieter wordt vermeld op donderdag 13 maart 1698 als koper. Pieter wordt vermeld op donderdag 13 maart 1698 als koper. Pieter wordt vermeld op donderdag 12 maart 1699 als oom,voogd. Pieter wordt vermeld op donderdag 12 maart 1699 als oom en bloedvoogd. Pieter wordt vermeld op zondag 6 maart 1701 als erflater, weduwnaar. Pieter wordt vermeld op zondag 19 maart 1702 als echtgenoot. Pieter wordt vermeld op donderdag 13 juli 1702 als voogd. Pieter wordt vermeld op donderdag 6 maart 1704 als getuige,weduwnaar. Pieter wordt vermeld op donderdag 8 januari 1705 als landeigenaar. Pieter wordt vermeld op donderdag 8 januari 1705 als landeigenaar. Pieter wordt vermeld op donderdag 13 augustus 1705 als executeur. Pieter wordt vermeld op donderdag 12 augustus 1706 als voogd,oom. Pieter wordt vermeld op woensdag 7 juni 1730 als erflater. Pieter wordt vermeld in 1731 als eigenaar v.e. bouwhuijs. Pieter wordt vermeld op maandag 31 januari 1746 als erflater. Pieter wordt vermeld rond 1770 als ex-eigenaar. Pieter wordt vermeld rond 1771 als ex-eigenaar. Pieter werd hoogstens 84 jaar.<113..140>

In 1675 erft hij van Jan Jansz Janoom en van zijn schoonvader Bastiaan Gijsen Volkruyt. En op 10.2.1695 treedt hij op als voogd over de enig overgebleven erfgenamen van Jan Janse Janoom, t.w. Geertje en Maria Jan Jansoom, bejaarde ongetrouwde 'dogteren', aldus ORA, Nieuwveen van die datum.
Pieter Willemse VAN DE GEER wordt genoemd als broer en voogd van Jacob Willemse VAN DE GEER in 1681 (zie: ORA, Zevenhoven 2).
Pieter Willemse VAN DE GEER was op 13.2.1684 peter bij de doop (rooms-katholiek) van Bastiaan Dirckse van de Geer.
Op 6.3.1704 bezat hij in ieder geval 220 roeden land in de Schilliker polder, met daarnaast nog 3 morgen en 800 roeden land en vee.
De indruk wordt gewekt (zie kopie Boedelscheiding Pieter Willemse van de Geer en zn, in ORA, Nieuwveen dd. 7.6.1730), dat hij en z'n tweede vrouw 'inwoonde' op de boerderij samen met hun zoon Willem Pieterse van de Geer en schoondochter Eva Cornelis Snij.
Uit Kohieren der Verpondingen 1733 (zie: ARA/Verpondingsregister 3.01.29, inv.nr. 534 dd. 23.9.1733) blijkt dat de kinderen van Pieter Willemse van de Geer het bouwhuijs fiscaal konden laten afschrijven (= 1789).

Pieter is voogd van Jan Janse Schenkeveld.<141..144> Pieter trouwt rond 1670 op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Barbara Bastiaans Volkruyt, dochter van Bastiaan Gijsen Volkruyt. Barbara is geboren rond 1650, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op dinsdag 10 april 1691. Barbara wordt vermeld op zondag 6 maart 1701 als overledene. Barbara wordt vermeld op donderdag 6 maart 1704 als overledene. Barbara wordt vermeld op woensdag 7 juni 1730 als overleden echtg.. Barbara werd ongeveer 41 jaar.<145..147>

Van Pieter en Barbara is een kind bekend:

1  Anna Pieters van de Geer is geboren rond 1670, is rooms-katholiek gedoopt, zie V-C.

Pieter trouwt rond 1685 op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Jannetje Bouwens van der Togt, dochter van Bouwen Bastiaanse van der Togt en Cornelia Pieters Hoogeveen. Jannetje is geboren rond 1660, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden na donderdag 19 mei 1746. Jannetje wordt vermeld op zondag 19 maart 1702 als erfgename. Jannetje wordt vermeld op woensdag 7 juni 1730 als echtg. v. erflater. Jannetje wordt vermeld op maandag 31 januari 1746 als erflaatster. Jannetje werd minstens 86 jaar.<148..150>

Van Pieter en Jannetje zijn twee kinderen bekend:

2  Maria Pieters van de Geer is geboren rond 1690, is rooms-katholiek gedoopt. Maria wordt vermeld in 1729 als dienstverlener. Maria wordt vermeld op woensdag 7 juni 1730 als erfgename. Maria wordt vermeld op dinsdag 10 maart 1739 als erfgename. Maria wordt vermeld op maandag 6 augustus 1742 als echtgenote. Maria wordt vermeld op maandag 31 januari 1746 als erfgename.<151..155>

Zij erft op 7.6.1730 (zie: oud Recht. archieven van Nieuwveen van die datum) van haar ouders een huis, erf met een oude barg (boot) in het dorp Nieuwveen en verschillende stukken land met een totaal van omstreeks 8 morgen (= omstreeks 7 ha.), tevens erft zij op 10.3.1739 (zie: Oud Recht. Archieven van Nieuwveen van die datum) van haar overleden broer Willem Pieterse van de Geer de helfte in een werf met een schuur (met alles wat erop staat)in de Agterdijkse polder.

Maria trouwt op vrijdag 4 april 1738 Nieuwveen op ongeveer 48-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Matthijs Mathijsse Lenaards ook genaamd LENAARS Matthijs LEONARDS en LENAARDS VAN SONEVEN. Matthijs is geboren rond 1700. Matthijs wordt vermeld op dinsdag 10 maart 1739 als koper. Matthijs wordt vermeld op maandag 6 augustus 1742 als landeigenaar. Matthijs wordt vermeld op maandag 31 januari 1746 als echtgenoot.<156..158>

Hij koopt op 10.3.1739 voor f. 350.- de helft in een huijs, werf met boot ιn de helft in een werf met schuur in de Agterdijkse polder (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).
Op 26.7.1740 blijkt hij (hij woont dan in Nieuwveen) in eigendom te hebben een partij veenland gelegen in de Oosterpolder, groot 1 morgen, bedoelt om gestoken en verveend te worden. Het blijkt dat hij in de loop der jaren het nodige land heeft geveent in Uitterbuurt en de Oosterpolder. (zie: Extract uijt 't Register, concerneerende de Ambachtsheerlijkheijd Uijterbuurt in ONA II, SRM; zie ook ORA, Nieuwveen van 4.10.1740, waar vermeld wordt dat hij consent krijgt om aldaar turf te steken).
Op 17.3.1760 verzoekt hij om een partij land gelegen in de Oosterpolder van Nieuwveen onder de Heerlijkheid van den Uijterbuurt, groot 400 roeden, beneffens nog een strook land van 50 roeden, te mogen vervenen en slagturven. Dit wordt geaccordeert (zie: Extract uijt 't Register, concerneerdende de Ambachtsheerlijkheijd Uijterbuurt in ONA II, SRM).

3  Willem Pieterse van de Geer is geboren rond 1690, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op dinsdag 3 augustus 1728 Nieuwveen. Willem wordt vermeld op donderdag 8 februari 1720 als borg. Willem wordt vermeld op woensdag 2 mei 1725 als koper. Willem wordt vermeld op donderdag 20 juni 1726 als koper. Willem wordt vermeld op dinsdag 25 februari 1727 als voogd. Willem wordt vermeld op woensdag 7 juni 1730 als overledene,erflater. Willem wordt vermeld op dinsdag 10 maart 1739 als overledene,echtgenoot. Willem werd ongeveer 38 jaar.<159..164>

Willem was gehuwd met Eva Cornelis Snij ook genaamd Aafje en Eefje, dochter van Cornelis Snij. Eva is geboren rond 1690, is overleden voor zaterdag 3 oktober 1739. Eva wordt vermeld op dinsdag 10 maart 1739 als erflater. Eva werd hoogstens 49 jaar.<165>

Zij erft op 7.6.1730 van haar overleden man Willem Pieterse van de Geer ruim 9 morgen land (= ruim 7,5 ha.).

Eva was later gehuwd (2) met Bart Gerritse Schepens.<166..170>

IV-C  Jacob Willemse van de Geer, zoon van Willem Janse van de Geer (III-B) en Annetje Cornelis van der Aar, is geboren rond 1650, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden voor donderdag 12 augustus 1706 Nieuwveen. Jacob wordt vermeld op dinsdag 28 maart 1684 als koper. Jacob wordt vermeld op donderdag 10 februari 1695 als koper. Jacob wordt vermeld op donderdag 31 mei 1696 als debiteur. Jacob wordt vermeld op donderdag 31 mei 1696 als koper. Jacob wordt vermeld op donderdag 18 juni 1699 als koper. Jacob wordt vermeld op zondag 6 maart 1701 als voogd. Jacob wordt vermeld op donderdag 6 maart 1704 als voogd,landeigenaar. Jacob wordt vermeld op donderdag 21 januari 1706 als landeigenaar. Jacob wordt vermeld op donderdag 12 augustus 1706 als overledene. Jacob wordt vermeld op donderdag 16 april 1716 als erflater. Jacob wordt vermeld tussen 1724 en 1783 als erflater. Jacob wordt vermeld op dinsdag 1 mei 1731 als erflater. Jacob wordt vermeld op woensdag 28 januari 1739 als vader. Jacob werd hoogstens 56 jaar.<171..183>

Hij koopt op 2.3.1684 2 1/2 morgen land in de Korte Schillick; op 18.6.1699 koopt hij 3 morgen land in de Schilliker Polder. In de periode 1724-1783 verhuren zijn kinderen het land in de Korte Schillick, zo blijkt uit het Polderboek van de Noordeindse en Schilkse polders.

Jacob is voogd van zijn nicht Anna Pieters van de Geer (zie V-C).<184> Jacob was gehuwd met Anna Claas Krook ook genaamd Annigje, dochter van Claas Cornelisse Krook en Maria Jans van Swieten. Anna is geboren rond 1660, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden in 1712 Nieuwveen. Anna wordt vermeld op woensdag 16 juni 1694 als erfgename. Anna wordt vermeld op donderdag 31 mei 1696 als erfgename. Anna wordt vermeld op donderdag 31 mei 1696 als erfgename. Anna wordt vermeld op donderdag 12 augustus 1706 als erfgename. Anna wordt vermeld in 1712 als overledene,erflaatster. Anna wordt vermeld op donderdag 16 april 1716 als erflater. Anna wordt vermeld op woensdag 28 januari 1739 als moeder. Anna werd ongeveer 52 jaar.<185..191>

Zij erft van haar ouders in op 16.6.1694 omtrent 7 1/2 morgen land in de Schilliker polder.

Van Jacob en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Willem Jacobse van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 12 augustus 1683 Zevenhoven (doopgetuige waren Pieter VAN DE GEER, Sannetje Klaas KROOK, zijn oom Pieter Willemse van de Geer (zie IV-B) en zijn tante Susanne Claas Krook). Willem wordt vermeld op donderdag 12 augustus 1706 als erfgenaam. Willem wordt vermeld in 1712 als erfgenaam. Willem is doopgetuige van Anna Jans van de Geer op zondag 18 december 1712 Zevenhoven. Willem wordt vermeld op donderdag 16 april 1716 als erfgenaam.<192..194>

Hij erft van zijn ouders in 1716 ong. 6 morgen land (= ong. 5 ha.) op Schillik, alsmede een aandeel in 3 morgen water in de Agterhoekse Polder, inclusief een deel van de schulden.

2  Nicolaas Jacobse van de Geer ook genaamd Claas is geboren in 1684, is rooms-katholiek gedoopt. Nicolaas is doopgetuige van Agatha Cornelis van de Geer op maandag 19 april 1706 Zevenhoven. Nicolaas wordt vermeld op donderdag 12 augustus 1706 als erfgenaam. Nicolaas wordt vermeld in 1712 als erfgenaam. Nicolaas wordt vermeld op donderdag 16 april 1716 als erfgenaam. Nicolaas is doopgetuige van Cornelia Jans van de Geer op woensdag 22 augustus 1725 Zevenhoven. Nicolaas is doopgetuige van Guielmus Mattheus Janse van de Geer op donderdag 21 september 1730 Zevenhoven.<195..197>

Hij erft van zijn ouders in 1716 een bedrag van 150 gulden.

3  Cornelis Jacobse van de Geer is geboren in 1686, is rooms-katholiek gedoopt, zie V-D.

4  Apollonia Jacobs van de Geer ook genaamd Leuntje is geboren in 1687, is rooms-katholiek gedoopt. Apollonia wordt vermeld op donderdag 12 augustus 1706 als erfgename. Apollonia wordt vermeld in 1712 als erfgename. Apollonia is doopgetuige van Anna Jans van de Geer op zondag 18 december 1712 Zevenhoven. Apollonia wordt vermeld op donderdag 16 april 1716 als erfgenaam. Apollonia is doopgetuige van Guielmus Mattheus Janse van de Geer op donderdag 21 september 1730 Zevenhoven.<198..200>

In 1712 woont ze samen met haar man in Huys ter Lugt (Lucht), een gehucht met een boerderij en een klein groepje huizen of huisjes, dat gezien vanuit de Uyterbuurt, gelegen was aan de overkant van de Drecht (onder Calslagen en Leimuiden), omdat het randgebied is viel het ook onder Uithoorn (Noord-Holland). Tot op de dag van vandaag bevindt zich aldaar een boerderij met de naam: Huis ter Lucht.
Zij erft van haar ouders in 1716 (zie: Oud Recht Arch. Nieuwveen dd. 16.4.1716) 3 morgen en 100 roeden land op Schillik, alsmede een aandeel in 3 morgen water in de Agterhoekse Polder, inclusief een deel van de schulden.

Apollonia trouwt rond 1710 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Gerrit Cornelise van Deugt. Gerrit is geboren rond 1685. Gerrit wordt vermeld in 1712 als echtgenoot. Gerrit wordt vermeld op donderdag 16 april 1716 als echtgenoot.<201,202>

5  Barbara Jacobs van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op maandag 7 februari 1689 Zevenhoven (doopgetuige waren Pieter Willemse VAN DE GEER, Pieternel Pieterse VAN DE GEER en haar oom Pieter Willemse van de Geer (zie IV-B)). Barbara wordt vermeld op donderdag 12 augustus 1706 als erfgename. Barbara wordt vermeld in 1712 als erfgename. Barbara is doopgetuige van Jacobus Janse van de Geer op woensdag 1 mei 1715 Zevenhoven. Barbara wordt vermeld op donderdag 16 april 1716 als erfgenaam. Barbara is doopgetuige van Jacobus Janse van de Geer op vrijdag 6 november 1716 Zevenhoven. Barbara is doopgetuige van Jacobus Janse van de Geer op vrijdag 28 mei 1723 Zevenhoven.<203..205>

Zij erft van haar ouders in 1716 een bedrag van 150 gulden.

Barbara trouwt rond 1710 op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jan Anthonisse Hardveld ook genaamd HARTVELT. Jan is geboren rond 1685. Jan wordt vermeld in 1712 als echtgenoot. Jan wordt vermeld op donderdag 16 april 1716 als echtgenoot.<206,207>

6  Jan Jacobse van de Geer is geboren in 1690, is rooms-katholiek gedoopt, zie V-E.

IV-D  Cornelis Willemse van de Geer, zoon van Willem Janse van de Geer (III-B) en Annetje Cornelis van der Aar, is geboren rond 1660, is rooms-katholiek gedoopt. Cornelis is doopgetuige van Anna Jans van de Geer op zaterdag 12 december 1711 Zevenhoven. Cornelis wordt vermeld in 1733 als belastingbetaler.<208>

Cornelis trouwt rond 1695 op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Apollonia Klaasse Rietveld ook genaamd Leuntje, dochter van Claes Janse Rietveld. Apollonia is geboren rond 1675, is rooms-katholiek gedoopt.

Van Cornelis en Apollonia zijn twaalf kinderen bekend:

1  Willem Cornelisse van de Geer is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 6 september 1696 Zevenhoven (doopgetuige waren Gijsbert Janse HARTVELD, Jannetje Claes en zijn tante Jannetje Klaas Rietveld), is overleden rond 1697. Willem werd ongeveer 1 jaar.

2  Willem Cornelisse van de Geer is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 6 oktober 1697 Zevenhoven (doopgetuige waren Gijsbert Janse HARTVELD, Jannetje Claes en zijn tante Jannetje Klaas Rietveld).

3  Nicolaas Cornelisse van de Geer is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 27 mei 1699 Zevenhoven (doopgetuige waren Dirk Theunis, Martje Crelis en Martje Cornelis van de Geer (zie IV-G.1)), is overleden rond 1700. Nicolaas werd ongeveer 1 jaar.

4  Nicolaas Cornelisse van de Geer is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 3 november 1700 Zevenhoven.

5  Claasje Cornelis van de Geer is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 7 juni 1702 Zevenhoven (doopgetuige waren Claas RIETVELD, Martje Cornelis, Martje Cornelis van de Geer (zie IV-G.1) en haar grootvader Claes Janse Rietveld).

6  Agatha Cornelis van de Geer ook genaamd Aagje is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op maandag 29 oktober 1703 Zevenhoven (doopgetuige waren Claes RIETVELD, Martje Crelis, haar grootvader Claes Janse Rietveld en Martje Cornelis van de Geer (zie IV-G.1)), is overleden voor 1706. Agatha werd hoogstens 2 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

7  Agatha Cornelis van de Geer is rooms-katholiek gedoopt op maandag 19 april 1706 Zevenhoven (doopgetuige waren Claes Jacobse, Martje Crelis, Martje Cornelis van de Geer (zie IV-G.1) en haar volle neef Nicolaas Jacobse van de Geer (zie IV-C.2)), is overleden rond 1707. Agatha werd ongeveer 1 jaar.

8  Agatha Cornelis van de Geer ook genaamd Aagje is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op maandag 25 april 1707 Zevenhoven (doopgetuige waren Dirk Cornelisse VAN DE GEER, Mary Dirks, Marijtje Dircks van de Geer en Dirck Cornelisse van de Geer). Agatha is doopgetuige van Cornelis van den Bosch op vrijdag 8 maart 1737 Zevenhoven. Agatha is doopgetuige van Cornelis van den Bosch op zondag 1 juni 1738 Zevenhoven.

Agatha trouwt (kerk) op dinsdag 25 januari 1735 Zevenhoven op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan Pieterse Lelieveld. Jan is geboren rond 1705. Jan is doopgetuige van Cornelis van den Bosch op vrijdag 8 maart 1737 Zevenhoven. Jan is doopgetuige van Cornelis van den Bosch op zondag 1 juni 1738 Zevenhoven.

9  Wilhelmina Cornelis van de Geer is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op maandag 24 september 1708 Zevenhoven (doopgetuige waren Jan Willemse VAN DE GEER, Antje Willems (van de Geer), haar oom Johannes Willemse van de Geer (zie IV-E) en haar tante Antje Willems van de Geer (zie III-B.3)).

10  Catharina Cornelis van de Geer ook genaamd Trijntje is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op maandag 3 november 1710 Zevenhoven (doopgetuige waren Claes Janse RIETVELD, Antje Willems VAN DE GEER, haar tante Antje Willems van de Geer (zie III-B.3) en haar grootvader Claes Janse Rietveld), is overleden voor 1713. Catharina werd hoogstens 2 jaar, 1 maand en 29 dagen.

11  Catharina Cornelis van de Geer is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 26 maart 1713 Zevenhoven (doopgetuige waren Klaas RIETVELD, Antje Willems (van de Geer), haar grootvader Claes Janse Rietveld en haar tante Antje Willems van de Geer (zie III-B.3)), zie V-F.

12  Maria Cornelis van de Geer ook genaamd Marritjen en Marritje is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op zaterdag 26 januari 1715 Zevenhoven (doopgetuige waren Joannes Willemse (van de Geer), Annetje Willems (van de Geer), haar oom Johannes Willemse van de Geer (zie IV-E) en haar tante Antje Willems van de Geer (zie III-B.3)), is overleden op maandag 28 maart 1774. Maria wordt vermeld op dinsdag 18 juni 1771 als testatrice. Maria werd 59 jaar, 2 maanden en 2 dagen.<209>

Maria trouwt op zondag 12 juni 1763 Nieuwveen op 48-jarige leeftijd met de ongeveer 48-jarige Jan Janse Schenkeveld, zoon van Jan Janse Schenkeveld. Jan is geboren rond 1715 Nieuwveen. Jan wordt vermeld op dinsdag 18 juni 1771 als testateur. Jan wordt vermeld op dinsdag 28 maart 1786 als bemiddelaar.<210,211>

Jan was later gehuwd (2) met Klaasje Floren Verbrugge.<212,213>

IV-E  Johannes Willemse van de Geer ook genaamd Jan en Joannes, zoon van Willem Janse van de Geer (III-B) en Annetje Cornelis van der Aar, is geboren rond 1660, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op dinsdag 16 februari 1717 Blokland. Johannes is doopgetuige van Wilhelmina Cornelis van de Geer op maandag 24 september 1708 Zevenhoven. Johannes is doopgetuige van Maria Cornelis van de Geer op zaterdag 26 januari 1715 Zevenhoven. Johannes werd ongeveer 57 jaar.

Johannes trouwt (kerk) (rooms-katholiek) op dinsdag 18 juni 1709 Zevenhoven op ongeveer 49-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Magteldje Maartense. Magteldje is geboren rond 1680, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op donderdag 30 september 1723 Blokland. Magteldje werd ongeveer 43 jaar.

Van Johannes en Magteldje zijn zes kinderen bekend:

1  Maarten Janse van de Geer is geboren Blockland, is rooms-katholiek gedoopt op dinsdag 29 juli 1710 Zevenhoven (doopgetuige waren Crelis Andriese en Martje Maertens), zie V-G.

2  Anna Jans van de Geer is geboren Blockland, is rooms-katholiek gedoopt op zaterdag 12 december 1711 Zevenhoven (doopgetuige waren haar oom Cornelis Willemse van de Geer (zie IV-D) en haar tante Antje Willems van de Geer (zie III-B.3)), zie V-H.

3  Cornelis Janse van de Geer is geboren Blockland, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 2 april 1713 Zevenhoven (doopgetuige waren Gijsbert Janse HARTVELD en zijn tante Antje Willems van de Geer (zie III-B.3)).

4  Margaretha Jans van de Geer is geboren Blockland, is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 10 mei 1714 Zevenhoven (doopgetuige waren Gijsbert Janse HARTVELD en Jannetje Maartens).

5  Margaretha Jans van de Geer is geboren Blockland, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 2 juni 1715 Zevenhoven (doopgetuige waren Gijsbert Janse HARTVELD en Jannetje Maartens).

6  Johannes Janse van de Geer ook genaamd Jan is geboren Blockland, is rooms-katholiek gedoopt op vrijdag 8 mei 1716 Zevenhoven (doopgetuige waren Crelis Janse en Trijntje Jans (G.D)).

IV-F  Jan Dirckse van de Geer ook genaamd VAN DER GEER, zoon van Dirck Janse van de Geer (III-C) en Neeltgen Cornelis Stouthandel, is geboren in 1646, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden na 1688. Jan wordt vermeld op vrijdag 16 april 1655 als erfgenaam. Jan wordt vermeld in 1672 als weerbare man. Jan wordt vermeld in 1688 als erfgenaam. Jan werd minstens 42 jaar.<214..216>

Jan heeft als voogd zijn oom Maerten Janse van de Geer (zie III-D).<217>

Van Jan en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Dirck Janse van de Geer is geboren rond 1665, is rooms-katholiek gedoopt, zie V-I.

IV-G  Cornelis Dirckse van de Geer ook genaamd VAN DER GEER, zoon van Dirck Janse van de Geer (III-C) en Neeltgen Cornelis Stouthandel, is geboren in 1650, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden na maandag 24 november 1732. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 16 april 1655 als erfgenaam. Cornelis wordt vermeld in 1672 als weerbare man. Cornelis wordt vermeld op donderdag 21 februari 1686 als verkoper. Cornelis wordt vermeld in 1688 als erfgenaam. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 10 januari 1710 als grootvader. Cornelis wordt vermeld op maandag 24 november 1732 als gesubst.erfgenaam. Cornelis werd minstens 82 jaar.<218..223>

Uit de Oud Rechterlijke Archieven van Nieuwveen dd. 24.11.1732 valt op te maken, dat hij aan het einde van zijn leven voor verdere verzorging afhankelijk is van de Roomse armen.

Cornelis heeft als voogd zijn oom Maerten Janse van de Geer (zie III-D).<224> Cornelis was gehuwd met Marritje Teuwis Oude Schout, dochter van Teuwis Oude Schout. Marritje is geboren rond 1660, is rooms-katholiek gedoopt.

Uit brondoc. 16860221 (verkoopacte) valt op te maken dat naast Neeltje nog drie andere kinderen zijn geboren.

Van Cornelis en Marritje zijn twee kinderen bekend:

1  Martje Cornelis van de Geer ook genaamd Martje Crelis is geboren rond 1680, is rooms-katholiek gedoopt. Martje is doopgetuige van Nicolaas Cornelisse van de Geer op woensdag 27 mei 1699 Zevenhoven. Martje is doopgetuige van Claasje Cornelis van de Geer op woensdag 7 juni 1702 Zevenhoven. Martje is doopgetuige van Agatha Cornelis van de Geer op maandag 29 oktober 1703 Zevenhoven. Martje is doopgetuige van Agatha Cornelis van de Geer op maandag 19 april 1706 Zevenhoven. Martje is doopgetuige van Maria Jans van de Geer op woensdag 16 november 1707 Zevenhoven. Martje is doopgetuige van Cornelia Dirks van de Geer op woensdag 20 november 1737 Zevenhoven.

2  Neeltje Cornelis van de Geer is geboren rond 1680, is rooms-katholiek gedoopt, zie V-J.

IV-H  Jan Maertense van de Geer, zoon van Maerten Janse van de Geer (III-D) en Neeltje Jacobs, is geboren in 1653, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden voor donderdag 4 februari 1723. Jan wordt vermeld op dinsdag 30 mei 1662 als erfgenaam. Jan wordt vermeld in 1678 als erfgenaam. Jan wordt vermeld op donderdag 3 december 1693 als koper. Jan wordt vermeld op donderdag 4 februari 1723 als erflater. Jan werd hoogstens 70 jaar.<225..228>

Jan Maartense VAN DE GEER kocht op 26 juni 1684 een huis en erve in het oosten van Nieuweveen (RA Nieuwveen 11/1)
In de Oud Rechterlijke Archieven van Nieuwveen dd. 14.11.1715 wordt in de belendingen gesproken van Jan Maartense van de Geer.

Jan heeft als voogd zijn oom Bouwen Jacobse.<229> Jan was gehuwd met Huybertje Pieters Klock ook genaamd Klok. Huybertje is overleden voor donderdag 4 februari 1723. Huybertje wordt vermeld op donderdag 4 februari 1723 als erflaatster.<230>

Van Jan en Huybertje zijn vier kinderen bekend:

1  Neeltje Jans van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op zaterdag 29 augustus 1682 Zevenhoven (doopgetuige waren Pieter Mertens VAN DE GEER, Annetje Cornelis, haar oom Pieter Maertense van de Geer (zie III-D.2) en haar behuwd halfoudtante Annetje Cornelis van der Aar (zie III-B)).

2  Cornelia Jans van de Geer is geboren rond 1685. Cornelia wordt vermeld op donderdag 4 februari 1723 als erfgenaam.<231>

Cornelia was gehuwd met Claas Jacobs Besuijen. Claas is geboren rond 1685. Claas wordt vermeld op donderdag 4 februari 1723 als echtgenoot.<232>

3  Agatha Jans van de Geer ook genaamd Aafje is geboren rond 1687. Agatha wordt vermeld op donderdag 4 februari 1723 als erfgename.<233>

4  Maarten Janse van de Geer is geboren rond 1691 Nieuwveen, zie V-K.

IV-I  Claas Maartense van de Geer ook genaamd Claes, zoon van Maerten Janse van de Geer (III-D) en N.N., is geboren rond 1665, is rooms-katholiek gedoopt. Claas wordt vermeld in 1672 als weerbare man. Claas wordt vermeld op maandag 3 maart 1687 als landeigenaar.<234,235>

Claas was gehuwd met Gerritje Cornelis. Gerritje is geboren rond 1660, is rooms-katholiek gedoopt.

Van Claas en Gerritje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Claas van de Geer is geboren Uitterbuurt, is rooms-katholiek gedoopt op dinsdag 9 september 1681 Zevenhoven (doopgetuige waren Pieter Maartense, Jannetje Maartens en haar tante Jannetje Maartens van de Geer (zie III-D.3)).

2  Martje Claas van de Geer is geboren Uitterbuurt, is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 10 december 1682 Zevenhoven (doopgetuige waren Gerrit Theunisse en Annetje Cornelis).


Generatie V

(van 1665 tot 1784)

In deze generatie zijn 11 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 47 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1686 en 1756. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zevenhoven (12x), Nieuwveen (10x), Nieuwveen (10x), Rijpwetering (5x), Monnickendam (4x) en Amsterdam (3x).

V-A  Cornelis Janse van de Geer, zoon van Jan Cornelisse van de Geer (IV-A) en Neeltje Boudewijns, is geboren rond 1680, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden voor woensdag 3 augustus 1757 zo blijkt uit het testament van zijn zuster Catharina Jans van de Geer van die datum.. Cornelis wordt vermeld op woensdag 10 mei 1730 Nieuwveen over de zoon van zijn overleden broeder Boudewijn (zie: Testament van zijn zuster Catharina Jans van de Geer van die datum). als voogd. Cornelis wordt vermeld op dinsdag 6 maart 1736 als echtgenoot. Cornelis wordt vermeld op woensdag 3 augustus 1757 als overledene. Cornelis werd hoogstens 77 jaar.<236,237>

Op 6.3.1736 is hij samen met de andere erfgenamen betrokken bij de verkoop van een stuk land in de Westerpolder van zijn overleden schoonvader Jan Janse Bongenaar (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).

Cornelis heeft als voogd zijn neef Boudewijn Boudewijns van der Geer (zie VI-A).<238> Cornelis was gehuwd met Machteld Jans Bongenaar, dochter van Jan Janse Bongenaar en Catarina Frans Krook. Machteld is geboren rond 1700. Machteld wordt vermeld op dinsdag 6 maart 1736 als erfgename.<239>

Van Cornelis en Machteld zijn twee kinderen bekend:

1  Marretje Cornelisse van der Geer is geboren rond 1725. Marretje wordt vermeld op vrijdag 5 augustus 1757 als erfgenaam. Marretje wordt vermeld op vrijdag 15 februari 1760 als ontvanger etenswaren.<240,241>

2  Neeltje Cornelis van der Geer is geboren rond 1730. Neeltje wordt vermeld op vrijdag 5 augustus 1757 als erfgenaam. Neeltje is doopgetuige van Cornelis Boudewijnse van der Geer op donderdag 16 juli 1761 Noorden.<242>

V-B  Boudewijn Jans van de Geer, zoon van Jan Cornelisse van de Geer (IV-A) en Neeltje Boudewijns, is geboren rond 1685, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden voor woensdag 3 augustus 1757 zo blijkt uit het Testament van zijn zuster Catharina Jans van de Geer van die datum.. Boudewijn wordt vermeld op woensdag 3 augustus 1757 als overledene. Boudewijn werd hoogstens 72 jaar.<243>

Van Boudewijn en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Boudewijn Boudewijns van der Geer is geboren rond 1725 Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt, zie VI-A.

V-C  Anna Pieters van de Geer ook genaamd Antje, dochter van Pieter Willemse van de Geer (IV-B) en Barbara Bastiaans Volkruyt, is geboren rond 1670, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op maandag 1 september 1749. Anna wordt vermeld op dinsdag 10 april 1691. Anna wordt vermeld op donderdag 21 oktober 1700 als echtgenote. Anna wordt vermeld op donderdag 6 maart 1704 als erfgename. Anna wordt vermeld op woensdag 7 juni 1730 als erfgename. Anna werd ongeveer 79 jaar.<244..247>

Uit het Notariλle Archief van Jac. van Dorp te Alphen van 6.3.1701 blijkt, dat zij de enige dochter is uit het huwelijk van Pieter Willemse van de Geer en Barbara Bastiaan Volkruijt; als haar voogden worden genoemd: haar oom Jacob Willemse van de Geer en en haar oom Dirck Cornelisse van de Geer. Zij erft van haar vader op 6.3.1704 een huis en erf van ong. 100 roeden en nog vier morgen land in het Geereijnde van Nieuwveen, in de Schilliker polder.
Door het overlijden van haar halfbroer Willem Pieterse van de Geer erft zij op 7.6.1730 ruim drie morgen (ong. 1,5 ha.) land in Nieuwveen en de Uijtterbuurt, alsmede 2/5 deel in een huis en erf (waarvan reeds eerder 1/5 deel verworven was) in het dorp Nieuwveen.

Anna heeft als voogd Dirck Cornelisse van de Geer.<248..267> Anna heeft als voogd haar oom Jacob Willemse van de Geer (zie IV-C).<268> Anna was gehuwd met Dirck Bouwense van der Togt ook genaamd Dirk, zoon van Bouwen Bastiaanse van der Togt en Cornelia Pieters Hoogeveen. Dirck is geboren rond 1665, is overleden voor maandag 31 januari 1746. Dirck wordt vermeld op donderdag 12 maart 1699 als landeigenaar. Dirck wordt vermeld op donderdag 18 juni 1699 als landeigenaar. Dirck wordt vermeld op zondag 6 maart 1701 als echtgenoot, comparant. Dirck wordt vermeld op zondag 19 maart 1702 als erfgenaam. Dirck wordt vermeld op donderdag 6 maart 1704 als echtgenoot. Dirck wordt vermeld op donderdag 12 augustus 1706 als voogd,neef. Dirck wordt vermeld op donderdag 6 augustus 1722 als landeigenaar. Dirck wordt vermeld op zaterdag 16 oktober 1723 als executeur,voogd. Dirck wordt vermeld op donderdag 5 juni 1738 als landeigenaar. Dirck wordt vermeld op woensdag 28 januari 1739 als landeigenaar. Dirck wordt vermeld op maandag 31 januari 1746 als overledene. Dirck werd hoogstens 81 jaar.<269..279>

Hij erft op 19.3.1702 van zijn moeder een perceel veenland van 240 roeden voor een deel liggende in Nieuwveen en een ander deel onder Stigt in de Oosterpolder.
Dirck Bouwense VAN DER TOGT was in 1738 afgaand molenmeester van de Noordeindsche polder onder Langeraar en Nieuwveen (bron: Rijnlands Archief 1738). Uit dit huwelijk werd geboren Pieter Dirkse van der Togt, die op 1.9.1749 te Nieuwveen aangifte deed dat zijn moeder was overleden.

Van Dirck en Anna is een kind bekend:

1  Pieter Dirckse van der Togt is geboren rond 1700. Pieter wordt vermeld op vrijdag 13 februari 1761 als voogd.<280>

V-D  Cornelis Jacobse van de Geer ook genaamd Crelis, zoon van Jacob Willemse van de Geer (IV-C) en Anna Claas Krook, is geboren in 1686, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op dinsdag 30 december 1749. Cornelis wordt vermeld op donderdag 12 augustus 1706 als erfgenaam. Cornelis wordt vermeld in 1712 als erfgenaam. Cornelis is doopgetuige van Jacobus Janse van de Geer op woensdag 1 mei 1715 Zevenhoven. Cornelis wordt vermeld op zaterdag 24 augustus 1715 als voogd. Cornelis wordt vermeld op donderdag 16 april 1716 als erfgenaam. Cornelis is doopgetuige van Jacobus Janse van de Geer op vrijdag 6 november 1716 Zevenhoven. Cornelis wordt vermeld op donderdag 8 februari 1720 als debiteur. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 2 augustus 1720 als koper. Cornelis is doopgetuige van Jacobus Janse van de Geer op vrijdag 28 mei 1723 Zevenhoven. Cornelis wordt vermeld op woensdag 24 mei 1724 als koper. Cornelis wordt vermeld op dinsdag 25 februari 1727 als schuldenaar. Cornelis wordt vermeld in 1731 als eigenaar v.e. bouwhuijs met landen. Cornelis wordt vermeld op dinsdag 8 januari 1732 als weduwn.,boedelh.. Cornelis wordt vermeld op dinsdag 8 januari 1732 als echtgenoot. Cornelis wordt vermeld op dinsdag 8 januari 1732 als verkoper. Cornelis wordt vermeld op woensdag 6 februari 1732 als erfgenaam. Cornelis wordt vermeld in 1733 als eigenaar v.e. bouwhuijs. Cornelis wordt vermeld op donderdag 3 juni 1734 als verkoper. Cornelis wordt vermeld voor 1769 als ex-eigenaar. Cornelis werd 63 jaar.<281..296>

Hij erft van zijn ouders in 1716 3 morgen, 250 roeden (= ong. 2,7 ha) land op Schillik, alsmede een aandeel in 3 morgen water in de Agterhoekse Polder, inclusief een deel van de schulden.

Cornelis was gehuwd (1) met Appollonia Cornelis van Velsen ook genaamd Leuntje. Appollonia is geboren rond 1690, is overleden voor dinsdag 8 januari 1732. Appollonia wordt vermeld op zaterdag 24 augustus 1715 als zorplichtige. Appollonia wordt vermeld op dinsdag 25 februari 1727 als echtgenote. Appollonia wordt vermeld op dinsdag 8 januari 1732 als overledene. Appollonia wordt vermeld op dinsdag 8 januari 1732 als overledene. Appollonia wordt vermeld op dinsdag 8 januari 1732 als overledene. Appollonia wordt vermeld op woensdag 6 februari 1732 als overledene. Appollonia werd hoogstens 42 jaar.<297..302>

Appollonia was eerder gehuwd (1) met Goverd Joostense Santeel.<303..309>

Cornelis trouwt (kerk) (rooms-katholiek) op dinsdag 13 mei 1732 Zevenhoven op 46-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 32-jarige Grietje Jacobs. Grietje is geboren rond 1700, is overleden op dinsdag 25 november 1749. Grietje werd ongeveer 49 jaar.

Van Cornelis en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Cornelisse van de Geer is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 28 mei 1733 Zevenhoven, zie VI-B.

2  Elisabeth Cornelis van de Geer is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 24 juni 1734 Zevenhoven.

V-E  Jan Jacobse van de Geer ook genaamd Johannes, zoon van Jacob Willemse van de Geer (IV-C) en Anna Claas Krook, is geboren in 1690, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden voor woensdag 28 januari 1739. Jan wordt vermeld op donderdag 12 augustus 1706 als erfgenaam. Jan wordt vermeld in 1712 als erfgenaam. Jan wordt vermeld op donderdag 5 maart 1716 als koper. Jan wordt vermeld op donderdag 16 april 1716 als erfgenaam. Jan wordt vermeld op donderdag 21 mei 1716 als verkoper. Jan wordt vermeld op donderdag 8 februari 1720 als borg. Jan wordt vermeld op donderdag 6 augustus 1722 als vervener. Jan wordt vermeld in 1731 als eigenaar v.e. bouhuijs. Jan wordt vermeld op dinsdag 1 mei 1731 als verkoper,erfg.. Jan wordt vermeld in 1733 als belastingbetaler. Jan wordt vermeld op donderdag 5 juni 1738 als debiteur,erfg.. Jan wordt vermeld op woensdag 28 januari 1739 als overledene,erflater. Jan wordt vermeld rond 1769 als ex-eigenaar. Jan werd hoogstens 49 jaar.<310..322>

Hij erft van zijn ouders in 1716 een huis met een schuurwerf in de Agterhoekse Polder, alsmede 7 morgen land op Schillik en 1 morgen land in de Wester Polder(= totaal 6,8 ha), inclusief een deel van de schuld.

Jan gaat in ondertrouw op woensdag 6 januari 1712 Nieuwveen, trouwt (kerk) (rooms-katholiek) op dinsdag 26 januari 1712 Zevenhoven op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Anna Aries van der Nap ook genaamd Maria Adraans van der Nap, dochter van Adriaen van der Nap. Anna is geboren rond 1690, is rooms-katholiek gedoopt. Anna wordt vermeld op woensdag 28 januari 1739 als weduwe,voogdes. Anna wordt vermeld op dinsdag 6 september 1740 als weduwe,moeder,voogdesse.<323,324>

Van Jan en Anna zijn acht kinderen bekend:

1  Anna Jans van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 18 december 1712 Zevenhoven (doopgetuige waren Willem Jacobse, Leuntje Jacobs, haar oom Willem Jacobse van de Geer (zie IV-C.1) en haar tante Apollonia Jacobs van de Geer (zie IV-C.4)), zie VI-C.

2  Johanna Jans van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op dinsdag 5 december 1713 Zevenhoven (doopgetuige waren Jan Arisse, Jannetje Aris, haar oom Jan Arisse van der Nap en haar tante Jannetje Aris van der Nap), is overleden voor 1721. Johanna werd hoogstens 7 jaar en 27 dagen.

3  Jacobus Janse van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 1 mei 1715 Zevenhoven (doopgetuige waren Crelis Jacobse, Barbara Jacobs, zijn oom Cornelis Jacobse van de Geer (zie V-D) en zijn tante Barbara Jacobs van de Geer (zie IV-C.5)), is overleden in 1715.

4  Jacobus Janse van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op vrijdag 6 november 1716 Zevenhoven (doopgetuige waren Crelis Jacobse, Barbara Jacobs, zijn tante Barbara Jacobs van de Geer (zie IV-C.5) en zijn oom Cornelis Jacobse van de Geer (zie V-D)).

5  Johanna Jans van de Geer ook genaamd Jannetje is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op maandag 21 april 1721 Zevenhoven (doopgetuige waren Jan Arisse, Jannetje Aris, haar oom Jan Arisse van der Nap en haar tante Jannetje Aris van der Nap). Johanna wordt vermeld op woensdag 28 januari 1739 als erfgename. Johanna wordt vermeld op dinsdag 6 september 1740 als dochter.<325,326>

6  Jacobus Janse van de Geer ook genaamd Jacob is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op vrijdag 28 mei 1723 Zevenhoven (doopgetuige waren Crelis Jacobse, Barbara Jacobs, zijn oom Cornelis Jacobse van de Geer (zie V-D) en zijn tante Barbara Jacobs van de Geer (zie IV-C.5)). Jacobus wordt vermeld op woensdag 28 januari 1739 als erfgenaam. Jacobus wordt vermeld op dinsdag 6 september 1740 als zoon.<327,328>

7  Cornelia Jans van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 22 augustus 1725 Zevenhoven (doopgetuige waren Claas Jacobse, Cornelia Claas KROOK, haar oom Nicolaas Jacobse van de Geer (zie IV-C.2) en haar oudoom Cornelis Claas Krook), is overleden voor 1739. Cornelia werd hoogstens 13 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

8  Guielmus Mattheus Janse van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 21 september 1730 Zevenhoven (doopgetuige waren zijn oom Nicolaas Jacobse van de Geer (zie IV-C.2) en zijn tante Apollonia Jacobs van de Geer (zie IV-C.4)). Guielmus wordt vermeld op woensdag 28 januari 1739 als erfgenaam. Guielmus wordt vermeld op dinsdag 6 september 1740 als zoon.<329,330>

V-F  Catharina Cornelis van de Geer ook genaamd Trijntje, dochter van Cornelis Willemse van de Geer (IV-D) en Apollonia Klaasse Rietveld, is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 26 maart 1713 Zevenhoven (doopgetuige waren Klaas RIETVELD, Antje Willems (van de Geer), haar grootvader Claes Janse Rietveld en haar tante Antje Willems van de Geer (zie III-B.3)).

Catharina trouwt (kerk) (rooms-katholiek) op zaterdag 8 januari 1735 Zevenhoven op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jan Crelisse van den Bosch. Jan is geboren rond 1710, is rooms-katholiek gedoopt.

Van Jan en Catharina zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis van den Bosch is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op vrijdag 8 maart 1737 Zevenhoven (doopgetuige waren Jan Pieters LELIVELD, Aagje Crelis VAN DE GEER, zijn behuwd oom Jan Pieterse Lelieveld (zie IV-D.8) en zijn tante Agatha Cornelis van de Geer), is overleden voor zondag 1 juni 1738. Cornelis werd hoogstens 1 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

2  Cornelis van den Bosch is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 1 juni 1738 Zevenhoven (doopgetuige waren Jan Pieters LELIVELD, Aagje Crelis VAN DE GEER, zijn behuwd oom Jan Pieterse Lelieveld (zie IV-D.8) en zijn tante Agatha Cornelis van de Geer), is overleden voor maandag 29 juni 1739. Cornelis werd hoogstens 1 jaar en 28 dagen.

3  Cornelis van den Bosch is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op maandag 29 juni 1739 Zevenhoven, is overleden voor donderdag 1 december 1740. Cornelis werd hoogstens 1 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

4  Cornelis van den Bosch is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 1 december 1740 Zevenhoven, is overleden voor woensdag 1 april 1744. Cornelis werd hoogstens 3 jaar en 4 maanden.

5  Cornelis van den Bosch is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 1 april 1744 Zevenhoven.

6  Wilhelmus van den Bosch is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op vrijdag 8 april 1746 Zevenhoven.

7  Apollonia van den Bosch is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op zaterdag 10 juni 1747 Zevenhoven.

V-G  Maarten Janse van de Geer ook genaamd Maarten, zoon van Johannes Willemse van de Geer (IV-E) en Magteldje Maartense, is geboren Blockland, is rooms-katholiek gedoopt op dinsdag 29 juli 1710 Zevenhoven (doopgetuige waren Crelis Andriese en Martje Maertens), is overleden op donderdag 14 september 1780 Rijpwetering . Het overlijden van Maarten werd aangegeven door zijn zwager Gerrit L. Hogendorp; impost ƒ 3/-/-. (bron: Gaarder Alkemade 1780), is begraven Rijnsaterswoude (bron: Gaarder Alkemade 1780). Maarten werd 70 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Maarten gaat in ondertrouw op zaterdag 19 januari 1737 Monnickendam, trouwt op zondag 3 februari 1737 Monnickendam op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Pietertje Jacobs Voerman. Pietertje is geboren rond 1715.

Van Maarten en Pietertje zijn vier kinderen bekend:

1  Magteldje van der Geer is gedoopt op donderdag 20 juni 1737 Monnickendam (doopgetuige was Grietje Jacobs VOERMAN).

2  Magteldje van der Geer is gedoopt op donderdag 31 juli 1738 Monnickendam (doopgetuige was Grietje Jacobs VOERMAN).

3  Magteldje van der Geer is gedoopt op zondag 26 juli 1739 Monnickendam (doopgetuige was Grietje Jacobs VOERMAN).

Magteldje gaat in ondertrouw op zaterdag 7 december 1765 Monnickendam, trouwt op zondag 22 december 1765 Monnickendam op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Dirk Schoneveld. Dirk is geboren rond 1735.

4  Dieuwertje van der Geer is gedoopt op donderdag 6 oktober 1740 Monnickendam (doopgetuige was Grietje Jacobs VOERMAN).

V-H  Anna Jans van de Geer, dochter van Johannes Willemse van de Geer (IV-E) en Magteldje Maartense, is geboren Blockland, is rooms-katholiek gedoopt op zaterdag 12 december 1711 Zevenhoven (doopgetuige waren haar oom Cornelis Willemse van de Geer (zie IV-D) en haar tante Antje Willems van de Geer (zie III-B.3)), is overleden op woensdag 5 mei 1784 Rijpwetering . Het overlijden wordt aangegeven door haar zoon Dirk Klaase Blom (bron: Gaarder Alkemade 1784). Anna werd 72 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Anna trouwt (kerk) op dinsdag 10 augustus 1734 Zevenhoven op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Klaas Dirkse Blom, zoon van Dirck Blom. Klaas is geboren rond 1710, is overleden op woensdag 29 januari 1755 Rijpwetering . Overlijden ingeschreven "Pro Deo" (Gaarder Rijnsaterswoude 1755, toegangsnummer: 124.1.13 ). Woont Blokland op dinsdag 10 augustus 1734. Woont Rijpwetering op maandag 7 maart 1746. Klaas werd ongeveer 45 jaar.

Van Klaas en Anna zijn dertien kinderen bekend:

1  Gertrudis Blom is geboren Nieuwveen, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 7 april 1735 Zevenhoven (WITN (2) waren Thomas en Aaltje Dirkse Blom).

2  Johannes Blom is geboren Nieuwveen, is gedoopt op donderdag 23 februari 1736 Zevenhoven (WITN (2) waren Grietje Jans en zijn oom Cornelis Janse van de Geer (zie IV-E.3)).

3  Geertrudis Blom is geboren Nieuwveen, is rooms katholiek gedoopt op woensdag 7 augustus 1737 Zevenhoven (WITN (2) waren Aaltje Dirks en Thomas Dirks).

4  Theodorus Blom is geboren Nieuwveen, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 20 november 1738 Zevenhoven (WITN (2) waren Thomas Dirkse en Aaltje Dirks).

5  Margaretha Blom is geboren Nieuwveen, is rooms katholiek gedoopt op woensdag 8 juni 1740 Zevenhoven (WITN (2) waren haar oom Cornelis Janse van de Geer (zie IV-E.3) en Martje Dirks).

Margaretha trouwt op woensdag 3 januari 1781 Alkemade op 40-jarige leeftijd met Willem van der Star.

6  Gijsbertus Blom is geboren Nieuwveen, is rooms katholiek gedoopt op maandag 26 februari 1742 Zevenhoven (WITN (2) waren zijn oom Cornelis Janse van de Geer (zie IV-E.3) en Antje Engels).

7  Machtildis Blom is geboren Nieuwveen, is rooms katholiek gedoopt op zondag 17 maart 1743 Zevenhoven (WITN (2) waren haar oom Cornelis Janse van de Geer (zie IV-E.3) en Antje Engels).

8  Gijsbertus Blom is geboren Nieuwveen, is gedoopt op maandag 30 maart 1744 Zevenhoven.

9  Gijsbertus Blom is geboren Nieuwveen, is gedoopt op woensdag 2 februari 1746 Zevenhoven (WITN (2) waren zijn oom Cornelis Janse van de Geer (zie IV-E.3) en Antje Dirks).

10  Magtildis Blom is geboren Rijpwetering, is gedoopt op donderdag 23 november 1747 Alkemade (doopgetuige was Marijtje Maertens; WITN (2) was Willem Janse van de Geer), is overleden in 1780 (bron: Gaarder Koudekerk 2 augustus 1780, inventarisnummer 1, blad 124v). Magtildis werd 33 jaar.

11  Cornelis Blom is geboren Rijpwetering, is rooms katholiek gedoopt op woensdag 23 april 1749 Rijpwetering (bron: DTB Rijpwetering 1749, toegangsnummer 170.1.05, inventarisnummer 19, blad 10) (WITN (2) waren Willem Janse van de Geer en Trijntje Jans van de Geer).

12  Gijsbertus Blom is geboren Rijpwetering, is gedoopt op dinsdag 26 oktober 1751 Alkemade (doopgetuige was Thomas Blom; WITN (2) was Anna Jans van de Velde).

13  Maria Blom is geboren Rijpwetering, is gedoopt op woensdag 29 augustus 1753 Alkemade (doopgetuige was Thomas Blom; WITN (2) was Anna Jans van de Velde), is overleden op zaterdag 30 november 1765, is begraven Rijnsaterswoude begraven in de classis van ƒ 3/-/-. Maria werd 12 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Anna trouwt op maandag 29 september 1755 Rijpwetering, trouwt (kerk) op zondag 28 september 1755 Rijpwetering op 43-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Gerrit Louwrens Hoogendorp, zoon van Louwrens Gerrits Hoogendorp en Annetje Jansddr van Schooten. Gerrit is geboren op woensdag 8 september 1723 Rijpwetering, is overleden op zaterdag 28 oktober 1780 Rijpwetering (bron: Graader, Alkemade 1780). Gerrit werd 57 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Van Gerrit en Anna is een kind bekend:

14  Laurentius Hoogendorp is geboren op maandag 27 september 1756 Rijpwetering, is overleden op vrijdag 19 maart 1802. Laurentius werd 45 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

V-I  Dirck Janse van de Geer, zoon van Jan Dirckse van de Geer (IV-F), is geboren rond 1665, is rooms-katholiek gedoopt. Dirck wordt vermeld op maandag 31 oktober 1712 als landeigenaar.<331>

Dirck was gehuwd met Anna Pieters. Anna is geboren rond 1665, is rooms-katholiek gedoopt.

Van Dirck en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Dirckse van de Geer ook genaamd Joannes is rooms-katholiek gedoopt op maandag 23 september 1686 Zevenhoven (doopgetuige was Pieter Janse en Neeltie Cornelis).

2  Eegje Dircks van de Geer is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 8 januari 1688 Zevenhoven (doopgetuige waren Dirk Pieters en Martje Crijnen).

3  Neeltje Dircks van de Geer is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 22 december 1688 Zevenhoven (doopgetuige waren Gijs Janse en Magteld Jans).

V-J  Neeltje Cornelis van de Geer ook genaamd Neltij, dochter van Cornelis Dirckse van de Geer (IV-G) en Marritje Teuwis Oude Schout, is geboren rond 1680, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op zaterdag 20 oktober 1708 Zevenhoven. Neeltje wordt vermeld op vrijdag 10 januari 1710 als overledene. Neeltje werd ongeveer 28 jaar.<332>

Neeltje trouwt (kerk) (rooms-katholiek) op dinsdag 5 mei 1705 Zevenhoven op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jan Dirckse van de Geer ook genaamd Joannes, Jan Dirkz en Jan Dirkse, zoon van Dirck Cornelisse van de Geer en Pietje Bastiaans Volkruyt. Jan is geboren rond 1680 Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op vrijdag 23 oktober 1750 Zevenhoven. Jan wordt vermeld in 1710 als erfgenaam. Jan wordt vermeld op vrijdag 10 januari 1710 als boedelhouder,landeigenaar. Jan wordt vermeld op dinsdag 23 september 1710 als erfgenaam. Jan wordt vermeld op vrijdag 26 december 1710 als debiteur. Jan wordt vermeld op maandag 31 oktober 1712 als verkoper. Jan is doopgetuige van Cornelia Dirks van de Geer op woensdag 20 november 1737 Zevenhoven. Jan is doopgetuige van Joannis Dirkse van de Geer op zaterdag 21 november 1744 Zevenhoven. Jan werd ongeveer 70 jaar.<333..337>

Jan was later gehuwd (2) met Pieternelletje Jacobse van Sijl.<338,339> Jan was later gehuwd (3) met Petronella Pieters Langevelt.<340,341>

Van Jan en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Janse van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 12 mei 1706 Zevenhoven (doopgetuige waren Dirck Crelisse (van de Geer), Marij Dircks (van de Geer), zijn grootvader Dirck Cornelisse van de Geer en zijn tante Marijtje Dircks van de Geer), zie VI-D.

2  Maria Jans van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 16 november 1707 Zevenhoven (doopgetuige waren Martje Crelis Crelis Dirckse van de Geer, haar tante Martje Cornelis van de Geer (zie IV-G.1) en haar oom Cornelis Dirckse van de Geer), is overleden voor vrijdag 10 januari 1710. Maria werd hoogstens 2 jaar, 1 maand en 25 dagen.

V-K  Maarten Janse van de Geer, zoon van Jan Maertense van de Geer (IV-H) en Huybertje Pieters Klock, is geboren rond 1691 Nieuwveen, is begraven op dinsdag 9 juni 1750 Amsterdam. Maarten wordt vermeld op donderdag 4 februari 1723 als erfgenaam. Maarten werd ongeveer 59 jaar.<342>

Maarten trouwt op donderdag 7 juni 1725 Amsterdam op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Willemijntje van der Haas, dochter van Aaltje Cornelis. Willemijntje is geboren rond 1700, is begraven op donderdag 26 september 1765 Amsterdam. Willemijntje werd ongeveer 65 jaar.

Van Maarten en Willemijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Huijbertje van der Geer is gedoopt op donderdag 30 oktober 1732 Amsterdam.

2  Huijbert van der Geer is gedoopt op woensdag 7 april 1734 Amsterdam.

3  Huberta van der Geer is gedoopt op vrijdag 11 januari 1737 Amsterdam.

Huberta trouwt op donderdag 26 oktober 1758 Amsterdam op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Coenradus Leers. Coenradus is geboren rond 1735.


Generatie VI

(van 1686 tot 1802)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 24 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1737 en 1765. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwveen (11x), Zevenhoven (10x), Rijnsaterswoude, Nieuwkoop en Alkemade.

VI-A  Boudewijn Boudewijns van der Geer ook genaamd Boutje Boutten, zoon van Boudewijn Jans van de Geer (V-B), is geboren rond 1725 Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op maandag 16 oktober 1780 Nieuwveen. Boudewijn wordt vermeld op woensdag 10 mei 1730 als erfgenaam. Boudewijn wordt vermeld op vrijdag 5 augustus 1757 als erfgenaam. Boudewijn werd ongeveer 55 jaar.<343,344>

In een testament van zijn tante Catharina Jans van de Geer van 10.5.1730 en 5.8.1757 wordt hij bedacht als erfgenaam.

Boudewijn is voogd van zijn oom Cornelis Janse van de Geer (zie V-A).<345> Boudewijn gaat in ondertrouw op vrijdag 2 februari 1759 Alkemade op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Grietje Cornelisse van der Linden ook genaamd VAN DER LINDT, dochter van Cornelis van der Lindt. Grietje is geboren rond 1735 Legmeer, is rooms-katholiek gedoopt.

Van Boudewijn en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Hermanus Boudewijnse van de Geer is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 13 maart 1760 Alkemade (bron: DTB Alkemade, doop- en trouwboeken, 1733 -1810, deel: 170.1.05-19, pagina 85) (doopgetuige waren zijn oom Pieter Cornelisse van der Lindt en zijn tante Antje Cornelis van der Lindt), zie VII-A.

2  Cornelis Boudewijnse van der Geer is geboren Nieuwkoop, is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 16 juli 1761 Noorden aldus DTB Nieuwkoop 31, blz. 32). (doopgetuige waren Neeltje Corn. van der Gee Jan Pieterse Bommelaar en Neeltje Cornelis van der Geer (zie V-A.2)), zie VII-B.

3  Nicolaas Bouwdewijnse van der Geer is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 2 januari 1765 Rijnsaterswoude (bron: DTB Rijnsaterswoude doopboek r.k. statie deel: 124.1.13-10, periode: 1734-1811, pagina 210) (doopgetuige waren Krelis Klaasz. Duwe en Anna Bastiaanse Bredijk), is begraven op maandag 24 juni 1765 Rijnsaterswoude (bron: DTB Rijnsaterswoude 1765, Inventarisnummer: 9, bladzijde: 40). Nicolaas werd 5 maanden en 22 dagen.

VI-B  Cornelis Cornelisse van de Geer, zoon van Cornelis Jacobse van de Geer (V-D) en Grietje Jacobs, is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 28 mei 1733 Zevenhoven, is overleden op donderdag 9 november 1758 Zevenhoven. Cornelis werd 25 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Cornelis trouwt op maandag 13 mei 1754 Nieuwveen op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Geertje Pieters Krook ook genaamd CROOK. Geertje is geboren rond 1733 Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt.

Van Cornelis en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Cornelisse van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 13 augustus 1755 Zevenhoven (doopgetuige waren IJsbrand van Velzen en Lijsbeth Tyssen van Diemen).

2  Agatha Cornelisse van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op zaterdag 13 augustus 1757 Zevenhoven (doopgetuige waren Crijn Gerritse en Jannetje Pieters).

VI-C  Anna Jans van de Geer, dochter van Jan Jacobse van de Geer (V-E) en Anna Aries van der Nap, is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 18 december 1712 Zevenhoven (doopgetuige waren Willem Jacobse, Leuntje Jacobs, haar oom Willem Jacobse van de Geer (zie IV-C.1) en haar tante Apollonia Jacobs van de Geer (zie IV-C.4)). Anna wordt vermeld op woensdag 28 januari 1739 als erfgename. Anna wordt vermeld op dinsdag 6 september 1740 als dochter.<346,347>

Anna trouwt (kerk) (rooms-katholiek) op zondag 14 februari 1740 Zevenhoven op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan Willemse Krook. Jan is geboren rond 1710, is rooms-katholiek gedoopt. Jan wordt vermeld op dinsdag 6 september 1740 als schoonzoon.<348>

Van Jan en Anna zijn tien kinderen bekend:

1  Wilhelmus Janse Krook is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 18 maart 1742 Zevenhoven.

2  Cornelia Jans Krook is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 14 augustus 1743 Zevenhoven.

3  Susanna Jans Krook is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op vrijdag 11 september 1744 Zevenhoven.

4  Johannes Janse Krook is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op zaterdag 4 september 1745 Zevenhoven.

5  Remberta Jans Krook is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 11 december 1746 Zevenhoven.

6  Engelbertha Jans Krook is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 4 april 1748 Zevenhoven.

7  Adrianus Jans Krook is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 16 juni 1751 Zevenhoven.

8  Maria Francisca Xaviera Jans Krook is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 3 december 1752 Zevenhoven.

9  Maria Francisca Jans Krook is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op maandag 15 april 1754 Zevenhoven.

10  Gertrudis Jans Krook is geboren Zevenhoven, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 21 maart 1756 Zevenhoven.

VI-D  Dirk Janse van de Geer ook genaamd Dirck en Theodorus, zoon van Jan Dirckse van de Geer (V-J) en Neeltje Cornelis van de Geer, is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 12 mei 1706 Zevenhoven (doopgetuige waren Dirck Crelisse (van de Geer), Marij Dircks (van de Geer), zijn grootvader Dirck Cornelisse van de Geer en zijn tante Marijtje Dircks van de Geer), is overleden voor vrijdag 24 maart 1786. Dirk wordt vermeld op vrijdag 10 januari 1710 als erfgenaam. Dirk wordt vermeld na 1739 als schipper. Dirk wordt vermeld op vrijdag 13 februari 1761 als testateur. Dirk wordt vermeld op maandag 28 februari 1763 als erfgenaam. Dirk wordt vermeld in 1766 als zandleverancier. Dirk wordt vermeld na 1771 als schipper. Dirk wordt vermeld in 1774 als schipper. Dirk wordt vermeld op dinsdag 20 december 1774 als testateur. Dirk wordt vermeld op dinsdag 28 maart 1786 als overledene. Dirk werd hoogstens 79 jaar, 10 maanden en 12 dagen.<349..357>

Er wordt na het overlijden van zijn moeder, wanneer hij drie jaar oud is, de volgende erfenis vastgelegd (uit te keren bij 25 jaar of eerder bij huwelijk): een stuk hooi(wei)land gelegen onder Calslagen (Westerpolder) van 200 roeden (= ong. 0,3 ha); 100 Caroli Gulden; een bed en toebehoren en een uitzet (zie brondoc. 17100110/4-tk).

Dirk trouwt (kerk) (rooms-katholiek) op dinsdag 22 januari 1737 Zevenhoven op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Stevens van Staden ook genaamd Neeltje, dochter van Stephanus Janse van Staden en Leuntje Jans Schenkeveld. Cornelia is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 14 december 1710 Zevenhoven, is overleden op vrijdag 24 maart 1786 Nieuwveen (Gaarderdersbescheiden Nieuwveen 3). Cornelia wordt vermeld op vrijdag 13 februari 1761 als testatrice. Cornelia wordt vermeld op maandag 28 februari 1763 als erfgename. Cornelia wordt vermeld op dinsdag 20 december 1774 als testatrice. Cornelia wordt vermeld op dinsdag 28 maart 1786 als overledene. Cornelia werd 75 jaar, 3 maanden en 10 dagen.<358..361>

Dirk en Neeltje testeren op 20.12.1774 voor notaris Cornelis Kempenaar te Nieuwveen (Not.Arch. 3.04.01/6247)

Van Dirk en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelia Dirks van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 20 november 1737 Zevenhoven (doopgetuige waren Martje Crelis, Jan Dirkse (van de Geer), haar grootvader Jan Dirckse van de Geer (zie V-J) en haar oudtante Martje Cornelis van de Geer (zie IV-G.1)).

2  Stephanus Dirkse van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op maandag 2 maart 1739 Zevenhoven (doopgetuige waren Jan Stevense (van Staden), Leuntje Jans (Schenkeveld), zijn oom Jan Stevense van Staden en zijn grootmoeder Leuntje Jans Schenkeveld).

3  Apollonia van de Geer ook genaamd Leuntje is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 31 maart 1740 Zevenhoven (doopgetuige waren Jan Stevense, Leuntje Jans, haar grootmoeder Leuntje Jans Schenkeveld en haar oom Jan Stevense van Staden).

4  Johannes Dirkse van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 18 juni 1741 Zevenhoven (doopgetuige waren Martje Dirks, Jacob Janse, zijn halfoom Jacobus Janse van de Geer en zijn oudtante Marijtje Dircks van de Geer).

5  Petronella Dirks van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op vrijdag 7 september 1742 Zevenhoven (doopgetuige waren Martje Dirks, Jacob Janse, haar halfoom Jacobus Janse van de Geer en haar oudtante Marijtje Dircks van de Geer).

6  Joannis Dirkse van de Geer ook genaamd Jan en Johannes is geboren Nieuwveen, is gedoopt op zaterdag 21 november 1744 Zevenhoven (doopgetuige waren Jan Dirkse, Neeltje Jans en zijn grootvader Jan Dirckse van de Geer (zie V-J)).

7  Stephanus Dirkse van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op dinsdag 28 maart 1747 Zevenhoven (doopgetuige waren Jan Stevense, Agatha VAN STADEN (uit Langeraar) en zijn oom Jan Stevense van Staden).

8  Agatha Dirks van der Geer is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op maandag 22 december 1749 Zevenhoven (doopgetuige waren Willem CRAMER en Alida .....).

9  Maria Dirks van de Geer ook genaamd Martje en Marritje is geboren Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt op zaterdag 27 maart 1751 Zevenhoven (doopgetuige waren Mary Dircks, Jacob Janse, haar oudtante Marijtje Dircks van de Geer en haar halfoom Jacobus Janse van de Geer), is overleden op dinsdag 6 september 1774 Nieuwveen. Maria wordt vermeld op dinsdag 20 december 1774 als overledene. Maria werd 23 jaar, 5 maanden en 10 dagen.<362>

Maria gaat in ondertrouw op vrijdag 29 juli 1774 Alkemade, trouwt op maandag 15 augustus 1774 op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Jan Harmanus van Staveren. Jan is geboren rond 1750 Casper Zeugel. Jan wordt vermeld op dinsdag 20 december 1774 als erfgenaam.<363>


Generatie VII

(van 1737 tot 1820)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1790 en 1806. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Mijdrecht/Uithoorn (6x), Uithoorn (3x) en in de Roomse Gemeente in de Schans onder Uithoorn.

VII-A  Hermanus Boudewijnse van de Geer, zoon van Boudewijn Boudewijns van der Geer (VI-A) en Grietje Cornelisse van der Linden, is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 13 maart 1760 Alkemade (bron: DTB Alkemade, doop- en trouwboeken, 1733 -1810, deel: 170.1.05-19, pagina 85) (doopgetuige waren zijn oom Pieter Cornelisse van der Lindt en zijn tante Antje Cornelis van der Lindt), is overleden op vrijdag 24 maart 1820 Thamen (bron: DTB Thamen 1820, aktenummer: 8, DTB Uithoorn r.k. Statie 1806-1820). Hermanus is doopgetuige van Grietje van der Geer op dinsdag 5 oktober 1790 Uithoorn. Hermanus werd 60 jaar en 11 dagen.

Hermanus trouwt (kerk) (rooms-katholiek) op zondag 19 januari 1794 Mijdrecht/Uithoorn op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Marietje Klaasse Poelgeest. Marietje is geboren rond 1770, is rooms-katholiek gedoopt.

Van Hermanus en Marietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Wouter van der Geer is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 22 oktober 1794 Mijdrecht/Uithoorn (doopgetuige waren Harmen Pieters VAN DER LINDEN en Aagje SIGT), is overleden op zondag 3 februari 1811 Mijdrecht/Uithoorn (bron DTB Uithoorn r.k. statie 1806-1820). Wouter werd 16 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

2  Neeltje van der Geer is rooms-katholiek gedoopt op zaterdag 20 februari 1796 Mijdrecht/Uithoorn (doopgetuige waren Jan POELGEEST en Marritje VAN DER LAAN), is overleden in 1797 Mijdrecht. Neeltje werd 1 jaar.

3  Cornelis van der Geer is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 7 juni 1797 Mijdrecht/Uithoorn (doopgetuige waren Jan Cornelis OUDSHOORN en Lena SWANENBURG), is overleden op donderdag 3 mei 1798 Mijdrecht. Cornelis werd 10 maanden en 26 dagen.

4  Dina van der Geer is rooms-katholiek gedoopt op zaterdag 30 november 1799 Mijdrecht/Uithoorn (doopgetuige waren Gerrit VAN DEN BRINK en Stijntje VAN EGMONT), is overleden op maandag 10 augustus 1801 Mijdrecht. Dina werd 1 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

5  Leuntje van der Geer is rooms-katholiek gedoopt op woensdag 28 januari 1801 in de Roomse Gemeente in de Schans onder Uithoorn (doopgetuige waren Jan Cornelis OUDSHOORN en Lena SWANENBURG), is overleden op vrijdag 27 april 1804 Mijdrecht. Leuntje werd 3 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

6  Dirk van der Geer is rooms-katholiek gedoopt op zondag 28 februari 1802 Mijdrecht/Uithoorn (doopgetuige waren Jan Cornelis OUDSHOORN en Lena SWANENBURG), is overleden op donderdag 20 september 1804 Mijdrecht. Dirk werd 2 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

7  Grietje van der Geer is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 20 februari 1806 Mijdrecht/Uithoorn (doopgetuige waren Dirk POELGEEST en Cornelia POELGEEST), is overleden op dinsdag 24 juni 1806 Mijdrecht. Grietje werd 4 maanden en 4 dagen.

VII-B  Cornelis Boudewijnse van der Geer, zoon van Boudewijn Boudewijns van der Geer (VI-A) en Grietje Cornelisse van der Linden, is geboren Nieuwkoop, is rooms-katholiek gedoopt op donderdag 16 juli 1761 Noorden aldus DTB Nieuwkoop 31, blz. 32). (doopgetuige waren Neeltje Corn. van der Gee Jan Pieterse Bommelaar en Neeltje Cornelis van der Geer (zie V-A.2)), is overleden op dinsdag 14 mei 1793 Mijdrecht. Cornelis werd 31 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Cornelis trouwt op zondag 22 november 1789 Thamen, trouwt (kerk) (rooms-katholiek) op zondag 22 november 1789 De Kwakel (zie: DTB Uithoorn 6 en 18, blz. 37). op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Antje van Dobben. Antje is geboren rond 1765 afkomstig uit De Kwakel, is overleden op woensdag 7 november 1792 Mijdrecht. Antje werd ongeveer 27 jaar.

Van Cornelis en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje van der Geer is rooms-katholiek gedoopt op dinsdag 5 oktober 1790 Uithoorn (bron: DTB Uithoorn r.k. dopen 1750-1811, pagina 31) (doopgetuige waren Huijbertje Dobben en haar oom Hermanus Boudewijnse van de Geer (zie VII-A)), is overleden op donderdag 11 november 1790 Mijdrecht. Grietje werd 1 maand en 6 dagen.

2  Pietje van der Geer is rooms-katholiek gedoopt op zondag 4 september 1791 Uithoorn (bron: DTB Uithoorn r.k. dopen 1750-1811, pagina 31) (doopgetuige waren Jacob Dobben en Matje Dobben).

3  Margaretha van der Geer is rooms katholiek gedoopt op donderdag 1 november 1792 Uithoorn (WITN (1) waren haar oom Hermanus Boudewijnse van de Geer (zie VII-A) en Aagje de Wee).


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 11 februari 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Dr. Leo A.M. van der Geer, Corso Marconi 91, 18014 OSPEDALETTI.

1)  Zie bijlage II

2)  Zie bijlage IV

3)  Zie bijlage V

4)  Zie bijlage III

5)  Zie bijlage III

6)  Zie bijlage VI

7)  Zie bijlage I

8)  Zie bijlage VII (bladzijde 6)

9)  Zie bijlage XXIV

10)  Zie bijlage XXIV

11)  Jan Dirckse van de Geer, zoon van Dirck Janse van de Geer (III-F) en Marritje Louweris Priem. Jan is geboren in 1661. Jan wordt vermeld op zaterdag 12 februari 1667 als erfgenaam.

12)  Zie bijlage XXIV

13)  Pieter Dirckse van de Geer, zoon van Dirck Janse van de Geer (III-F) en Marritje Louweris Priem. Pieter is geboren in 1665. Pieter wordt vermeld op zaterdag 12 februari 1667 als erfgenaam.

14)  Zie bijlage XXIV

15)  Neeltje Dircks van de Geer, dochter van Dirck Janse van de Geer (III-F) en Marritje Louweris Priem. Neeltje is geboren in 1666. Neeltje wordt vermeld op zaterdag 12 februari 1667 als erfgename.

16)  Zie bijlage XXIV

17)  Neeltje Dircks van de Geer, zie noot 14.

18)  Pieter Dirckse van de Geer, zie noot 12.

19)  Jan Dirckse van de Geer, zie noot 10.

20)  Zie bijlage III

21)  Zie bijlage XVIII (bladzijde 4)

22)  Zie bijlage XXIII

23)  Zie bijlage XXVIII

24)  Zie bijlage XL

25)  Zie bijlage XLII

26)  Zie bijlage XLII

27)  Zie bijlage XVI

28)  Zie bijlage XVII

29)  Zie bijlage XV

30)  Zie bijlage XXIV

31)  Zie bijlage XXV

32)  Zie bijlage LI

33)  Zie bijlage LI

34)  Zie bijlage VIII

35)  Zie bijlage XI

36)  Zie bijlage XII

37)  Zie bijlage XI

38)  Zie bijlage XII

39)  Zie bijlage XI

40)  Maerten Janse van de Geer, zie III-D.

41)  Zie bijlage XI

42)  Maerten Janse van de Geer, zie noot 40.

43)  Zie bijlage IX

44)  Zie bijlage X

45)  Zie bijlage XI

46)  Zie bijlage XIV

47)  Zie bijlage XV

48)  Zie bijlage XXI

49)  Zie bijlage XXIII (bladzijde 2)

50)  Zie bijlage XXII (bladzijde 2,3)

51)  Zie bijlage XXIII

52)  Zie bijlage XXV

53)  Zie bijlage XXVII

54)  Zie bijlage XXIX

55)  Zie bijlage XI

56)  Crijn Dirckse van de Geer, zoon van Dirck Janse van de Geer (III-C) en Neeltgen Cornelis Stouthandel. Crijn is geboren in 1653. Crijn wordt vermeld op vrijdag 16 april 1655 als erfgenaam.

57)  Cornelis Dirckse van de Geer, zie IV-G.

58)  Jan Dirckse van de Geer, zie IV-F.

59)  Zie bijlage XI

60)  Martje Dircks van de Geer, dochter van Dirck Janse van de Geer (III-C) en Neeltgen Cornelis Stouthandel. Martje is geboren in 1644. Martje wordt vermeld op vrijdag 16 april 1655 als erfgename.

61)  Zie bijlage XXII (bladzijde 2)

62)  Zie bijlage XXII (bladzijde 2)

63)  Zie bijlage XXIX

64)  Zie bijlage XXXII

65)  Zie bijlage XLII

66)  Zie bijlage XLV

67)  Zie bijlage XXII (bladzijde 2,3)

68)  Bouwen Jacobse, zoon van Jacob. Bouwen is geboren rond 1630. Bouwen wordt vermeld op dinsdag 30 mei 1662 als oom,bloedvoogd.

69)  Zie bijlage XXIX

70)  Zie bijlage VIII

71)  Zie bijlage XIII

72)  Zie bijlage XIX

73)  Zie bijlage XX

74)  Zie bijlage XXI

75)  Zie bijlage XXIII

76)  Zie bijlage XXI

77)  Zie bijlage XXIII

78)  Zie bijlage XXI

79)  Zie bijlage XXIII

80)  Zie bijlage XXXII

81)  Zie bijlage XXIV

82)  Zie bijlage XXIV

83)  Zie bijlage XXIV

84)  Zie bijlage XXIV

85)  Pieter Janse van de Geer, zoon van Jan Willemse van de Geer (II-A). Pieter is geboren rond 1628, is overleden na zaterdag 12 februari 1667. Pieter wordt vermeld op zaterdag 12 februari 1667 als bloedvoogd. Pieter werd minstens 39 jaar. Uit WA, Nieuwveen van 12.2.1667 (Boedelscheiding van Dirck Janse van de Geer) blijkt, dat hij een broer is van Maarten en Dirck Janse van de Geer.

86)  Zie bijlage XXIV

87)  Maarten Janse van de Geer, zoon van Jan Willemse van de Geer (II-A). Maarten is geboren rond 1625, is overleden na zaterdag 12 februari 1667. Maarten wordt vermeld op zaterdag 12 februari 1667 als bloedvoogd. Maarten werd minstens 42 jaar. Uit WA, Nieuwveen van 12.2.1667 (Boedelscheiding van Dirck Janse van de Geer) blijkt hij een broer te zijn van Dirck en Pieter Janse van de Geer.

88)  Zie bijlage XXIV

89)  Pieter Janse van de Geer, zie noot 84.

90)  Maarten Janse van de Geer, zie noot 86.

91)  Zie bijlage XXIV

92)  Pieter Janse van de Geer, zie noot 84.

93)  Maarten Janse van de Geer, zie noot 86.

94)  Zie bijlage XXVIII

95)  Zie bijlage XXXII

96)  Zie bijlage XXXIII

97)  Zie bijlage XL

98)  Zie bijlage XLII

99)  Zie bijlage XXXIII

100)  Zie bijlage XLII

101)  Zie bijlage XLIII

102)  Zie bijlage XLIV

103)  Zie bijlage LXXXIX

104)  Zie bijlage LXXXIX

105)  Zie bijlage LXXXIX

106)  Zie bijlage XCI

107)  Zie bijlage XCVII

108)  Zie bijlage XCVIII

109)  Zie bijlage CVIII

110)  Zie bijlage CIX

111)  Zie bijlage CX (bladzijde 11)

112)  Zie bijlage CXVIII

113)  Zie bijlage XXVII

114)  Zie bijlage XXVIII

115)  Zie bijlage XXIX

116)  Zie bijlage XXXIV

117)  Zie bijlage XXXV

118)  Zie bijlage XXXVI

119)  Zie bijlage XXXVIII

120)  Zie bijlage XXXVII

121)  Zie bijlage XLVIII

122)  Zie bijlage XLIX

123)  Zie bijlage L

124)  Zie bijlage LI

125)  Zie bijlage LV

126)  Zie bijlage LIV

127)  Zie bijlage LVII

128)  Zie bijlage LVI

129)  Zie bijlage LX

130)  Zie bijlage LXI

131)  Zie bijlage LXII

132)  Zie bijlage LXIII

133)  Zie bijlage LXV

134)  Zie bijlage LXIV

135)  Zie bijlage LXVI

136)  Zie bijlage LXVIII

137)  Zie bijlage XC (bladzijde 1,4)

138)  Zie bijlage XCI

139)  Zie bijlage CVII

140)  Zie bijlage CXIV

141)  Zie bijlage LXII

142)  Zie bijlage LXV

143)  Zie bijlage LXIV

144)  Jan Janse Schenkeveld ook genaamd SCHENKEVELD DE JONGE. Jan is geboren rond 1680 Nieuwveen, is rooms-katholiek gedoopt. Jan wordt vermeld op donderdag 13 juli 1702 als erfgenaam. Jan wordt vermeld op donderdag 8 januari 1705 als huiseigenaar. Jan wordt vermeld op donderdag 8 januari 1705 als erfgenaam. Uit de erfenis van zijn ouders ontvangt hij op 1.5.1705 een derde deel in het huis aan de Bruggevaart (in Nieuwveen), dit houdt in dat hem toekomt de 'agterkeuken, het kuijphuisje met het agtererf', aldus ORA, Nieuwveen (Boedelscheiding) van 8.1.1705. Jan was gehuwd met N.N..

145)  Zie bijlage LX

146)  Zie bijlage LXIII

147)  Zie bijlage XC (bladzijde 1)

148)  Zie bijlage LXI

149)  Zie bijlage XC (bladzijde 1,4)

150)  Zie bijlage CVII

151)  Zie bijlage LXXXI

152)  Zie bijlage XC (bladzijde 1,3,4,5)

153)  Zie bijlage CIV

154)  Zie bijlage CVI

155)  Zie bijlage CVII

156)  Zie bijlage CIV

157)  Zie bijlage CVI

158)  Zie bijlage CVII

159)  Zie bijlage LXXVIII

160)  Zie bijlage LXXXVI

161)  Zie bijlage LXXXVII

162)  Zie bijlage LXXXVIII

163)  Zie bijlage XC (bladzijde 1,5,6)

164)  Zie bijlage CIV

165)  Zie bijlage CIV

166)  Zie bijlage XCVII

167)  Zie bijlage C

168)  Zie bijlage CI

169)  Zie bijlage CIV

170)  Bart Gerritse Schepens. Bart is geboren rond 1700. Bart wordt vermeld op maandag 24 november 1732 als besorger v. Roomse armen. Bart wordt vermeld op dinsdag 6 maart 1736 als landeigenaar. Bart wordt vermeld op donderdag 10 mei 1736 als landeigenaar. Bart wordt vermeld op dinsdag 10 maart 1739 als echtgenoot.

171)  Zie bijlage XXXIV

172)  Zie bijlage XLIX

173)  Zie bijlage LII

174)  Zie bijlage LIII

175)  Zie bijlage LVIII

176)  Zie bijlage LX

177)  Zie bijlage LXIII

178)  Zie bijlage LXVII

179)  Zie bijlage LXVIII

180)  Zie bijlage LXXVI (bladzijde 2)

181)  Zie bijlage LXXXIV

182)  Zie bijlage XCII

183)  Zie bijlage CIII (bladzijde 2,3)

184)  Anna Pieters van de Geer, zie V-C.

185)  Zie bijlage XLVIII

186)  Zie bijlage LIII

187)  Zie bijlage LII

188)  Zie bijlage LXVIII

189)  Zie bijlage LXIX

190)  Zie bijlage LXXVI (bladzijde 2)

191)  Zie bijlage CIII (bladzijde 2)

192)  Zie bijlage LXVIII

193)  Zie bijlage LXIX

194)  Zie bijlage LXXVI (bladzijde 1,2,3,4,5)

195)  Zie bijlage LXVIII

196)  Zie bijlage LXIX

197)  Zie bijlage LXXVI (bladzijde 1,5)

198)  Zie bijlage LXVIII

199)  Zie bijlage LXIX

200)  Zie bijlage LXXVI (bladzijde 1,3)

201)  Zie bijlage LXIX

202)  Zie bijlage LXXVI (bladzijde 1,3,4,5)

203)  Zie bijlage LXVIII

204)  Zie bijlage LXIX

205)  Zie bijlage LXXVI (bladzijde 1,5)

206)  Zie bijlage LXIX

207)  Zie bijlage LXXVI (bladzijde 1,5)

208)  Zie bijlage XCVIII

209)  Zie bijlage CXVI (bladzijde 1)

210)  Zie bijlage CXVI (bladzijde 1)

211)  Zie bijlage CXX

212)  Jan gaat in ondertrouw op zaterdag 22 april 1775 Nieuwveen, trouwt op zondag 7 mei 1775 met Klaasje.

213)  Klaasje Floren Verbrugge. Klaasje is geboren rond 1720 afkomstig uit Zevenhoven.

214)  Zie bijlage XI

215)  Zie bijlage XXVII

216)  Zie bijlage XLI

217)  Maerten Janse van de Geer, zie noot 40.

218)  Zie bijlage XI

219)  Zie bijlage XXVII

220)  Zie bijlage XXXIX

221)  Zie bijlage XLI

222)  Zie bijlage LXX

223)  Zie bijlage XCVII

224)  Maerten Janse van de Geer, zie noot 40.

225)  Zie bijlage XXII (bladzijde 2)

226)  Zie bijlage XXIX

227)  Zie bijlage XLVII

228)  Zie bijlage LXXXII

229)  Bouwen Jacobse, zie noot 67.

230)  Zie bijlage LXXXII

231)  Zie bijlage LXXXII

232)  Zie bijlage LXXXII

233)  Zie bijlage LXXXII

234)  Zie bijlage XXVII

235)  Zie bijlage XLII

236)  Zie bijlage C

237)  Zie bijlage CIX

238)  Boudewijn Boudewijns van der Geer, zie VI-A.

239)  Zie bijlage C

240)  Zie bijlage CIX

241)  Zie bijlage CX (bladzijde 11)

242)  Zie bijlage CIX

243)  Zie bijlage CIX

244)  Zie bijlage XLVI

245)  Zie bijlage LIX

246)  Zie bijlage LXIII

247)  Zie bijlage XC (bladzijde 1,2,3)

248)  Zie bijlage XXVI

249)  Zie bijlage XXVII

250)  Zie bijlage XXVIII

251)  Zie bijlage XXIX

252)  Zie bijlage XXX

253)  Zie bijlage XXXI

254)  Zie bijlage XXXVIII

255)  Zie bijlage XXXVII

256)  Zie bijlage L

257)  Zie bijlage LVII

258)  Zie bijlage LVI

259)  Zie bijlage LVIII

260)  Zie bijlage LX

261)  Zie bijlage LXIII

262)  Zie bijlage LXIX

263)  Zie bijlage LXXI

264)  Dirck trouwt (kerk) (rooms-katholiek) rond 1675 met Pietje.

265)  Zie bijlage LXXI

266)  Pietje Bastiaans Volkruyt, dochter van Bastiaan Gijsen Volkruyt. Pietje is geboren rond 1655, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden Nieuwveen. Pietje wordt vermeld op dinsdag 23 september 1710 als overledene,erflater.

267)  Dirck Cornelisse van de Geer ook genaamd Dirck Crelisse en VAN DER GEER. Dirck is geboren rond 1650, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op dinsdag 10 september 1709 Nieuwveen. Dirck wordt vermeld op donderdag 22 oktober 1671 als koper. Dirck wordt vermeld in 1672 als weerbare man. Dirck wordt vermeld in 1674 als bouman. Dirck wordt vermeld in 1675 als erfgenaam. Dirck wordt vermeld op donderdag 29 oktober 1682 als voogd,landeigenaar. Dirck wordt vermeld op donderdag 29 oktober 1682 als landeigenaar. Dirck wordt vermeld op donderdag 19 oktober 1684 als landeigenaar. Dirck wordt vermeld op donderdag 19 oktober 1684 als landeigenaar. Dirck wordt vermeld op donderdag 17 februari 1695 als bloedvoogd. Dirck wordt vermeld op donderdag 12 maart 1699 als oom,voogd. Dirck wordt vermeld op donderdag 12 maart 1699 als oom en bloedvoogd. Dirck wordt vermeld op donderdag 18 juni 1699 als landeigenaar. Dirck wordt vermeld op zondag 6 maart 1701 als voogd. Dirck wordt vermeld op donderdag 6 maart 1704 als voogd,landeigenaar. Dirck is doopgetuige van Dirk Janse van de Geer op woensdag 12 mei 1706 Zevenhoven. Dirck is doopgetuige van Agatha Cornelis van de Geer op maandag 25 april 1707 Zevenhoven. Dirck wordt vermeld in 1710 als overledene,erflater. Dirck wordt vermeld op dinsdag 23 september 1710 als erflater. Dirck werd ongeveer 59 jaar. Hij koopt (erft) op 22.10.1671 van zijn moeder een boerderij, hooihuis, schuur, boomgaard enz. gedeeltelijk gelegen in Calslagen en Nieuwveen (Westeijndse polder) van omstrent 20 morgen ad. 9500 ca. gulden (zie: Oud Recht. Arch. Nieuwveen van die datum). Dirck Cornelisse van de Geer wordt op 29.10.1682 genoemd als voogd van Annetje Bastianen Volkruyt, weduwe van Louweris Cornelisse van Hoef (zie: Oud Recht. Arch. Nieuwveen van die datum). In de Oud Rechterlijke Archieven van Nieuwveen dd. 12.1.1707 (p. 207b) wordt hij genoemd in de belendingen, waaruit blijkt dat hij land bezit in de Westerpolder van Nieuwveen. Uit de boedelscheiding van Dirck Cornelisse (zie Oud Recht. Arch. Nieuwveen dd. 23.9.1710), alwaar beschreven wordt dat zijn zoon Cornelis Dirckse van de Geer in feite al het bezit van zijn vader in bezit krijgt met alle schulden vandien (wat dan nog aan gelden overblijft gaat naar de andere erfgenamen), blijkt dat daar ook land onder zit van Cornelis Janse van de Geer (die dat weer in 1659 erfde van zijn moeder Trijntje Cornelis); het gaat met name om land dat voor een deel in Nieuwveen en voor een deel in Calslagen ligt, alsmede een stuk hooiland in Calslagen, dat o.a. ligt ten oosten van Claas Janse. Men vergelijke de Weesk. Arch. Nieuwveen van 23.10.1659 met de Oud Recht. Arch. Nieuwveen van 23.9.1710). Dirck was gehuwd met Pietje Bastiaans Volkruyt.

268)  Jacob Willemse van de Geer, zie IV-C.

269)  Zie bijlage LVI

270)  Zie bijlage LVIII

271)  Zie bijlage LX

272)  Zie bijlage LXI

273)  Zie bijlage LXIII

274)  Zie bijlage LXVIII

275)  Zie bijlage LXXX

276)  Zie bijlage LXXXIII

277)  Zie bijlage CII

278)  Zie bijlage CIII (bladzijde 3)

279)  Zie bijlage CVII

280)  Zie bijlage CXI (bladzijde 6)

281)  Zie bijlage LXVIII

282)  Zie bijlage LXIX

283)  Zie bijlage LXXIV

284)  Zie bijlage LXXVI (bladzijde 1,3,4,5)

285)  Zie bijlage LXXVIII

286)  Zie bijlage LXXIX

287)  Zie bijlage LXXXV

288)  Zie bijlage LXXXVIII

289)  Zie bijlage XCI

290)  Zie bijlage XCV

291)  Zie bijlage XCIV

292)  Zie bijlage XCIII

293)  Zie bijlage XCVI

294)  Zie bijlage XCVIII

295)  Zie bijlage XCIX

296)  Zie bijlage CXIV

297)  Zie bijlage LXXIV

298)  Zie bijlage LXXXVIII

299)  Zie bijlage XCV

300)  Zie bijlage XCIV

301)  Zie bijlage XCIII

302)  Zie bijlage XCVI

303)  Zie bijlage LXXIV

304)  Zie bijlage LXXXVIII

305)  Zie bijlage XCV

306)  Zie bijlage XCIV

307)  Zie bijlage XCIII

308)  Zie bijlage XCVI

309)  Goverd Joostense Santeel ook genaamd Govert, zoon van Joost Goverdse Santeel en Cornelia Goverds van Veen. Goverd is geboren rond 1685, is overleden voor 1727. Goverd wordt vermeld op zaterdag 24 augustus 1715 als overledene. Goverd wordt vermeld op dinsdag 25 februari 1727 als overledene. Goverd wordt vermeld op dinsdag 8 januari 1732 als overledene. Goverd wordt vermeld op dinsdag 8 januari 1732 als overledene. Goverd wordt vermeld op dinsdag 8 januari 1732 als overledene. Goverd wordt vermeld op woensdag 6 februari 1732 als erfgenaam. Goverd werd hoogstens 42 jaar.

310)  Zie bijlage LXVIII

311)  Zie bijlage LXIX

312)  Zie bijlage LXXV

313)  Zie bijlage LXXVI (bladzijde 2,4,5)

314)  Zie bijlage LXXVII

315)  Zie bijlage LXXVIII

316)  Zie bijlage LXXX

317)  Zie bijlage XCI

318)  Zie bijlage XCII

319)  Zie bijlage XCVIII

320)  Zie bijlage CII

321)  Zie bijlage CIII (bladzijde 1,2,3)

322)  Zie bijlage CXIV

323)  Zie bijlage CIII (bladzijde 1)

324)  Zie bijlage CV

325)  Zie bijlage CIII (bladzijde 2)

326)  Zie bijlage CV

327)  Zie bijlage CIII (bladzijde 2)

328)  Zie bijlage CV

329)  Zie bijlage CIII (bladzijde 2)

330)  Zie bijlage CV

331)  Zie bijlage LXXIII

332)  Zie bijlage LXX

333)  Zie bijlage LXIX

334)  Zie bijlage LXX

335)  Zie bijlage LXXI

336)  Zie bijlage LXXII

337)  Zie bijlage LXXIII

338)  Jan trouwt (kerk) (rooms-katholiek) op dinsdag 21 januari 1710 Zevenhoven met Pieternelletje.

339)  Pieternelletje Jacobse van Sijl ook genaamd ZIJL en Pietertje, dochter van Jacob van Sijl. Pieternelletje is geboren rond 1685, is rooms-katholiek gedoopt.

340)  Jan gaat in ondertrouw op zaterdag 20 april 1720 Zoeterwoude, trouwt (kerk) (rooms-katholiek) op zondag 12 mei 1720 Zoeterwoude met Petronella.

341)  Petronella Pieters Langevelt ook genaamd Pieternel. Petronella is geboren rond 1690 Leiden, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden na woensdag 7 maart 1764. Petronella werd minstens 74 jaar. Petronella Pieters LANGEVELT is doopgetuige bij de doop van: - Johannes van der Geer, ged. 23.1.1734 te Voorschoten zn. van Pieter Janse van der Geer en Lijsbeth Pieters van Dorp - Jan van der Geer, ged. 12.7.1752 te Voorburg zn. Japick van der Geer en Cnelia Hilgersom #

342)  Zie bijlage LXXXII

343)  Zie bijlage LXXXIX

344)  Zie bijlage CIX

345)  Cornelis Janse van de Geer, zie V-A.

346)  Zie bijlage CIII (bladzijde 1)

347)  Zie bijlage CV

348)  Zie bijlage CV

349)  Zie bijlage LXX

350)  Zie bijlage LXXXI

351)  Zie bijlage CXI (bladzijde 1)

352)  Zie bijlage CXII

353)  Zie bijlage CXIII

354)  Zie bijlage CXV

355)  Zie bijlage CXVII

356)  Zie bijlage CXIX (bladzijde 3,6)

357)  Zie bijlage CXX

358)  Zie bijlage CXI (bladzijde 1)

359)  Zie bijlage CXII

360)  Zie bijlage CXIX (bladzijde 3,6)

361)  Zie bijlage CXX

362)  Zie bijlage CXIX (bladzijde 7)

363)  Zie bijlage CXIX (bladzijde 7)


Bijlage I Lijst van Ambachtsbewaarders

(14001700/2-oar)

na 1550
(Notities: John van de Geer)
Werkgroep AG-Infosys File 461,462

LIJST van AMBACHTSBEWAARDERS op voornaam, van 1400 tot 1700 (Deel 2): De lijst met ambachtsbewaarders is een samenvoeging uit verschillende bronnen, die
zich zowel bevinden in het Oud Archief van Rijnland als het Gemeente-archief van Leiden. Om de lijst zo compleet mogelijk te maken is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: ambachtsrekeningen 1437-1442 (Oud Arch. Rijnland, inv. nr. 14, 15 en 893), 1530-1570 diverse bronnen uit het Oud-Archief van Rijnland, o.a. verzoekschriften aan hoogheemraden (toestemming om vaarten te graven of turf te steken). Processen-verbaal die de dijkgraaf maakte in de zgn.Veenlanden (Nieuwveen was duidelijk een "veenland") i.v.m. illegaleturfstekerij/ turfbaggerij. Deze verbalen werden o.a. ondertekend door de ambachtsbewaarders.Dan 1599-1672: hierbij is gebruik gemaakt van de lijst van weerbare mannen van Rijnland (o.a. kopie van de morgenboeken). In het GAL bevindt zich ook het boek: Coutmen van Rijnland van Symon van Leeuwen. Hierin vinden wij een lijst van Welgeboren Mannen. Deze lijst bevat de namen van mannen die deelnamen aan de vierschaar van de baljuw van Rijnland. Onder het hoofdstuk van het accoord van Rijnland vinden we een aantal schouten en ambachtsbewaarders uit de jaren 1549-1552 vermeld. Verder is gebruik gemaakt van de Enqueste op 't Stuck der Verpondinge (zie onze catalogus). Verder bevat het Regestenboek(Hoogheemraadschap Rijnland) van 1253-1814 een (niet compleet) overzicht van deambachtsbewaarders in Rijnland 1440-1700.

SELECTIE VAN File 462 (gemaakt door John van de Geer)/ RYNLD14.655 3534r Versie 1.5 Auteur , naam, beroep :AB = Ambachtsbewaarder; verantwoording over brongebruik en het ambt van ambachtsbewaarder overgenomen van file 461.<1>
-----------------------------------------------------------
3697 Jacob Jacobsz AB van Nieuwveen 1615-1616,1628.
3701 Jacob Jacobsz AB van Zevenhoven 1602.
3717 Jacob Jacobsz van Ruyten / AB van Nieuwveen 1654-1658,1664-1665,1668-1671;
welgeborene 1655-1665.
3718 Jacob Jacobsz Vinck / AB van Nieuwveen 1602-1603.
3727 Jacob Jansz AB van Zevenhoven 1598,1603-1604,1609.
4081 Jan Cornelisz AB van Nieuwveen 1549 (OAR 5957).
4082 Jan Cornelisz AB van Nieuwveen 1609,1669-1670.
4295 Jan Gerritsz Heye / AB van Zevenhoven 1645.
4296 Jan Gerritsz Heyman / AB van Zevenhoven 1652.
4297.1 Jan Gerritsz van Heyningen / schout en secretaris van Calslagen 1627-1632; welgebore
ne 1626; schout van Kudelstaart
4297.2 1636-1646; welgeborene 1637-1638.
4392 Jan Jacobsz AB van Nieuwveen 1621-1623,1625.
4402 Jan Jacobsz AB van Zevenhoven 1601,1610-1612.
4426 Jan Jacobsz van de Geer / AB van Leimuiden 1665; AB van Rijnsaterwoude 1661-1664.
4428 Jan Jacobsz de Jonge / AB van Nieuwveen 1624.
4459 Jan Jansz AB van Zevenhoven 1626,1631-1633,1635-1640,1642,1647,1650.
4515 Jan Jansz Janoem / AB van Zevenhoven 1645-1646,1651-1652.
4656 Jan Pietersz AB van Nieuwveen 1600-1601.
4689 JAN PIETERSZ VAN DER GEER / AB van Nieuwveen 1612-1613.
4717 Jan Pietersz van Swieten / AB van Nieuwveen 1677-1690.
4794 JAN WILLEMSZ (van de Geer?) AB van Nieuwveen 1550 (OAR 5957).
4795 JAN WILLEMSZ AB van Nieuwveen 1637-1638.
5274 Maerten Dircksz AB van Zevenhoven 1651-1652.
5303 Maerten Jansz Croock / AB van Nieuwveen 1683-1700.
5349 Marcelis Jansz AB van Nieuwveen, ook wel geschreven Beselis Jansz (OAR 5957).
5742 PIETER CLEMENTSZ (van de Geer) AB van Nieuwveen 1594,1609.
5905 Pieter Jacobsz AB van Nieuwveen 1617-1618.
5987 Pieter Jansz van Swieten / AB van Nieuwveen 1671-1672.
5997 Pieter Leendertsz AB van Nieuwveen 1608.
6010 Pieter Maertensz AB van Nieuwveen 1597-1598,1608.
6427 Tomas Jansz buyrman van Nieuwveen 1514, geboren 1418.
6429 Tomas Tomasz schout van Nieuwveen 1608.
6511 Tonis Pietersz van Swieten / AB van Nieuwveen 1641-1643,1648-1649.
6518 Tonis Willemsz AB van Nieuwveen 1633; welgeborene 1635-1636.
6579 Willem van Ruyten / AB van Nieuwveen 1666.
6877 Willem Pietersz van Ruyten / AB van Nieuwveen 1667.
6893 Willem Tonisz AB van Nieuwveen 1604,1616-1617.

NOTITIE OVER DE 'DE AMBACHTSBEWAARDER':

De ambachtsbewaarder werd als regel voor twee jaar benoemd door de ambachtsheer, vaak op voordracht van de schout. Meestal bezat de kandidaat ook een stuk grond (ingeland) en was daarmee automatisch belanghebbende bij een goed ambachtsbestuur. Het volgend jaar werd zijn ambtsbroeder aangewezen. Bij tussentijds overlijden nam soms de familie de taak over. Deze bestond blijkens de rekeningen uit het (laten) repareren van dijken, wegen en bruggen en het uitvoeren van de schouw. Veelal droeg hij ook zorg voor het inzamelen van de omslag (de aanslag in de ambachtslasten, die over de ingelanden werd verdeeld). Daarnaast fungeerde hij als verdediger van de ambachtsbelangen bij hogere instanties, zoals het Hoog-heemraadschap van Rijnland of het stadsbestuur van Gouda of Haarlem.
De ambachtsbewaarders bemoeiden zich soms ook met andere zaken, zoals de financiele gevolgen van het kerkonderhoud. De "oudste" ambachtsbewaarder diende de rekening in bij de schout of samen met de schout bij de ambachtsheer dan wel rechtstreeks; de rekening werd uiteindelijk door het Hoogheemraadschap nagezien, dat hem dan, eventueel na wijziging, goedkeurde. Het overschot werd door de zittendebewaarder overgedragen aan zijn opvolger. Uit de rekeningen blijkt, dat in de loop der jaren de bestuurskosten toenemen: in de jaren voor 1600 vinden we meestal alleen rekeningen voor aanleg en onderhoud en salaris voor de schout (en, maar hoe kan het ook anders, die van de verteringen); later nemen reis- en verblijfkosten en vergaderkosten relatief toe. Opvallend is, dat het oudst vermelde namen meestal die van de herbergiers zijn; pas later komen schouten, secretarissen en boden bij name meer in beeld.
In kleinere ambachten werd de ambachtsbewaarder (uiteraard na gebleken geschiktheid) na twee jaar niet vervangen, maar bleef in zijn functie. Ook waren er (kleine) ambachten, die slechts 1 ambachtsbewaarder hadden. Secretarissen opereerden veelal in anonymiteit.

1)  32: Kessel, P.W.C.van rec


Bijlage II Kohier van de Capitale Leningen van Rijnland

(15990000/6-gal)

in 1599 Zevenhoven, Kudelstaart, Kalslagen, Nieuwveen
leningovereenkomst
Werkgroep Ag-Infosys GAL 3987

KOHIER vd CAPITALE LENINGEN van RIJNLAND, van 1599 (GAL 3987)
Bestelcode 288 (RYNLD15a.288 3418r v1.9) Auteur #32: Kessel, P.W.C.van
dorp, folio, tekstregels.
ALLEEN RELEVANTE PLAATSEN/AANTEKENINGEN
------------------------------------------------------------------------------
ZV Zevenhoven
KU Kudelstaart
KS Kalslagen
NV Nieuwveen

Inleiding
In 1598 was de vrede van Vervins gesloten tussen Spanje en Frankrijk. Debescherming van de Republiek tegen Spanje verdween daardoor en Holland bezon zich op een adequate reactie. Niet alleen werd er een mobilisatie gelast (Kohier van de weerbare mannen met hun wapens) maar ook moest er geld op tafel komen om de inspanning te financieren.
Het kohier van 1599 bevat de aanslagen voor de gedwongen lening voor elk
dorp in Rijnland afzonderlijk.

Kohier:
Quohier van de capitale settinge der leeninge ter regard van elcx rijcdommen ten platten lande van Rijnlant over de dorpen, daeroff de verpachtinge binnen Leyden gedaen wort, gemaeckt bij Mrs.Franchoys Vranck, Raet in den Hogen Rade; Thomas Thomasz, Burgermeester der stadt Haerlem; Cornelis van der Wel Lambrechtsz, Burgermeester der stadt Delft; Jan Ewoutsz. van der Nesse, Burgermeester; ende Mr. Symon Fransz. van der Merwen, Schepen der stadt Leyden als gecommitteerden der Heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant, achtervolgende d'instructie hier bij gevoucht. Met advyse van Foy van Brouckhoven, Rentmeester van Rijnlant ende jonkheer Johan van Loenresloot, lieutenant van den Bailliu des voors. lantz, omme volgende de resolutie der Heeren Staten tot onderstant van de costen der oorloge opgebracht te worden in Aprili ende Julio deses jaers negen ent negentich mitsgaders in Aprili ende Julio anno sestienhondert toecomende als telcken een gerecht vierde paert.
Gestelt in ponden te 40 grooten 't pondt.

ZV 627 ZEVENHOVEN
ZV 627 Jacob Jansz.
ZV 627 Cornelis Jansz. Backer
ZV 628 Gerryt Jansz. Schout
ZV 628 Jan Jansz.

KU 770 KUDELSTAART
KU 770 Cornelis Aris Jacobsz. *
KU 770 Vrederick Leuwen *
KU 771 Robertus Feconius, predicant *
KU 771 Jan Saesz.
KU 771 Pieter Snijder *
KU 771 Louris Gerritsz. *
KU 771 Thonis Thonisz. *
KU 772 Claes Aerntsz. Besuyen *
KU 772 Maritgen Maertensdr.
KU 772 Maerten Dircxz.
KU 772 Claes Schouten *
KU 772 Andries Jansz.
KU 773 Huych Jaep Claesz. *
KU 773 Pieter Claes Pouwelsz. *
KU 773 Louris Cornelisz.
KU 773 Egbert Snijder *
KU 773 Aernt Gerrytsz.
KU 774 Jan Gerritsz. *
KU 774 Jan Ghijsen *
KU 774 Claes Ael Syen *
KU 774 Thymen Quynck *
KU 774 Ysbrant Symonsz.
KU 775 Floris Meesz.
KU 775 Frans Jansz.
KU 775 Louris Claesz. *
KU 775 ouwe Cornelis Claesz.
KU 775 Gerrit Claesz.
KU 776 Arien Dircksz. van Bodegraven, secretaris *

KS 777 KALSLAGEN
KS 777 Heynrick Jansz.
KS 778 Baert Pietersz. *
KS 778 Bely Ysbrantsdr *
KS 778 Jan Hendricksz. Ooten *
KS 778 Cornelis Jansz. Priem *
KS 779 Huybert Aertsz. *
KS 779 Gerrit Jansz, secretaris *
KS 779 Cornelis Jan Heynricxz.
KS 779 Joost Andriesz.
KS 780 Cornelis Arysz.
KS 780 Ouwe Jan Crijnen
KS 780 Louris Huygen *
KS 780 Arien Florisz. *
KS 781 Bastiaen Claesz.
KS 781 Huybert Brabant *
KS 781 Aernt Jacopsz.
KS 781 Anna Claes *
KS 782 Claes Bastiaensz.
KS 782 Heynric Cornelisz.
KS 782 Anna Comen Gerriden *
KS 782 Jan Jansz Coert
KS 783 Claes Joosten *
KS 783 jonge Jan Hendricksz. Vryener *
KS 783 de weeskinderen van Pieter Jansz. *
KS 783 Jan Aelbert Philipsz. *
KS 784 Pieter Jacobsz. Bode *
KS 784 Focker Jansz. *
KS 784 Pieter Huygen
KS 784 Dirck Jan Maertensz.
KS 785 Philips Crijnen *
KS 785 Hendrick Maertensz. *
KS 785 Dirck Hendricksz. *
KS 785 Gerrit Claesz. Schatten *
KS 786 Pieter Maerten Maurynsz. *
KS 786 Gerrit Jansz. Collum *
KS 786 Evert Huygen *
KS 786 Gheert Huygen *
KS 787 Gerryt Jansz. Coster
KS 787 Luyt Jansz.
KS 787 Jan Jansz. Vries *
KS 787 Leendert Cornelisz. *
KS 788 Cornelis Cornelisz. in 't Felt *
KS 788 Andries Cornelisz. Backer
KS 788 Hillegont Aris *
KS 788 Machtelt Aris *
KS 789 Ghijsbert Aerntsz. *
KS 789 Ghijsbrecht Jansz.
KS 789 Claes Maerten Humen *
KS 789 Cornelis Claesz. Scheepmaecker *
KS 790 Barent Arisz. *
KS 790 Cornelis Maertensz. Humen *
KS 790 Jan Jansz. Broer, schouth
KS 791 Schrevelrecht
KS 791 Cornelis Cornelisz. Broeder
KS 791 De weduwe van Jacob Dirck Wilmen
KS 791 Pieter Jansz.
KS 792 Jacob Cornelisz. *
KS 792 Dirck Jansz. *
KS 792 Tryntgen Hendricks *
KS 792 Cornelis Jansz. *
KS 793 Jan Corsz. *
KS 793 Willem Baerntsz. *
KS 793 Baernt Allertsz.
KS 793 Jan Jansz. *
KS 794 Jan Vrericksz. *
KS 794 Jan Jansz. Janbroer, schout *

NV 796 NIEUWVEEN
NV 796 Apollonia Hendricks *
NV 797 Jan Ariensz. *
NV 797 Cornelis Claesz. Waert
NV 797 Jan Aertsz. Bongenaer *
NV 797 Cornelis Dircksz. *
NV 798 Jacob Crook *
NV 798 Jan Anthonisz. *
NV 798 Claes IJsbrantsz.
NV 798 de weduwe van Cornelis Dieloffsz. *
NV 799 Gerrit Cornelisz. Croock *
NV 799 Pieter Thomasz. *
NV 799 Willem Leendertsz. *
NV 799 Asmus Cornelisz. *
NV 800 Oude Jan Croock
NV 800 Mauren Gerrytsz.
NV 800 Willem Jacobsz. *
NV 800 Jan Huygen *
NV 801 Erasmus Jacobsz. *
NV 801 Gerrit Cornelisz. *
NV 801 Aernt Erasmusz. *
NV 801 Gerrit Fransz. *
NV 802 Pieter Michielsz. *
NV 802 Crijn ouwe Jannen *
NV 802 Maritgen Aernts *
NV 802 Jan Maertensz. Borst
NV 803 Cornelis Cornelisz.
NV 803 Maerten Cornelisz. *
NV 803 Erasmus Gerritsz. Croock *
NV 803 Claes Jansz.
NV 804 Gerrit Erasmusz. *
NV 804 Jacob Cornelisz. *
NV 804 Thomas Thomasz.
NV 804 Dirck Gerrytsz.
NV 805 Matheus Jansz. Timmerman *
NV 805 Leendert Huybertsz. Backer *
NV 805 Jan Jansz. Timmerman *
NV 805 Oude Claes Heynricxz.
NV 806 Jan Cornelisz.
NV 806 Pieter Maertensz.
NV 806 Heynric Willemsz.
NV 806 Claes Willemsz.
NV 807 Pieter Hendricksz. *
NV 807 Cornelis Dircksz. *
NV 807 Arien Jansz. *
NV 807 Hendrick Snijder *
NV 808 Dirck Jaspersz. *
NV 808 Huych Pietersz.
NV 808 Jan Cornelisz. Backer *
NV 808 Dirck Pietersz. *
NV 809 Dirck Crijnen *
NV 809 Maerten Jansz. *
NV 809 Gielis Pietersz. *
NV 809 Apollonia Cornelis *
NV 810 Gheert Cornelisdr *
NV 810 Jan Huybertsz. *
NV 810 Willem Gerritsz. *
NV 810 Elbert Cornelisz. *
NV 811 Cornelis Huybertsz. *
NV 811 Dirck Arentsz. *
NV 811 Cornelis Jansz. *
NV 811 Arys Jansz.
NV 812 Uyterbuyrt
NV 812 Jan Arysz. *
NV 812 Jan Jansz.
NV 812 Claes Hermansz. *
NV 813 Cornelis Jansz.
NV 813 Huych Cornelisz.
NV 813 Gerrit Arysz. *
NV 813 Allert Claesz. *
NV 814 Huybert Cornelisz. *
NV 814 Claes Ysbrantsz. *
NV 814 Matheus Cornelisz. *
NV 814 Claes Saertsz. *
NV 815 Aernt Cornelisz. Domp *
NV 815 Jacob van Veen
NV 815 WILLEM DIRCXZ.
NV 815 Arrys Jacobsz.
NV 816 Huybert Cornelisz. Buys
NV 816 Maerten Dircksz. *
NV 816 Claes Dircksz. *
NV 816 Frederick Gerritsz. *
NV 817 Crijn Jansz., schout
NV 817 JAN DIRCXZ., secretaris

Slot:
Dit jegenwoordige quoyer es bij de gecommitteerden in 't hooft genomt, in vougen als boven gemaect, ende zijn yegelycs doleantie gehoort ende sulcxverscheyden correctien ende veranderingen gedaen, gelijc hierboven totmeenichvuldige p[l]aetse gesien ende bevonden can worden, waer 'tzelve quoyer eyntelyc gearresteert ende besloten es.Hebbende de voorsz. gecomitteerden, volgende de bescrijvinge aen de regierders der dorpen gedaen, waeroff doubelt hier beneffen gaet, aen dezelve regierders overgelevert een register van elc dorp, begrijpende perticuliere de nominatie van de inwoonderen vandien, mette sommen diedezelve zullen opbrengen, alsoock de totale somme van 't geheele dorp; mitlast aen de voors. regierders gedaen, van de perticuliere sommen dienvolgende te doen collecteren ende in 't geheel te leveren aen handen van Adriaen Pietersz. van der Werff, wonende tot Leyden, als totten ontfang vandiengecommitteert zijnde, op termijnen hiervoren genomt.
Ende in de quoyeren van de dorpen geexpresseert, tot welcken eynde dezelveAdriaen Pietersz. van der Werff bij de genompde gecommitteerden gelevert eszeecker quohier, inhoudende 'tgene elc dorp in 't gehee; gehouden is op tebrengen ende daervan 'tselve dorp bij faulte van betalinge geexecuteert zalmogen worden volgende de regereuse executorialen. Ten oirconde van al 'twelc desen bij de voors. gecommiitteerden geteyckentes, upten 21en Aprilis 1599 Franch. Vranck;
Thomas Thomasz
Jan van Well;
Jan Renoutsz;
Jan van Merwede;
Mij jegenwoordich NN Simonsz. 1599

Bijlage III Lijst van Weerbare Mannen van Rijnland

(15990114/1-oar)

op donderdag 14 januari 1599 Nieuwveen
inventarisatie
Werkgroep AG-Infosys OAR 9479

WEERBARE MANNEN van RIJNLAND, van 1599 DEEL 2 (OAR 9479)
File: 271 / RYNLD15.378 3067r Versie 1.5 Auteur #32: Kessel, P.W.C.van
Ambacht, Blz, Naam, opmerking ; *I* = inleiding
--------------------------------------------------------------------------

NV 1 Cedulle gemackt bij schoudt, ambochtsbewaerders van Nyeuweveen van den
inwonderen boven die 18 jaeren, beneden de 60 jaeren, volgende het scrijven van joncker Heer Pieter van der Does, dijckgrave van Rijnlant.
NV 1 Cornelis Pietersz. + s
NV 1 Jan Adriaensz. + v
NV 1 Cornelis Claesz. + l
NV 1 Adriaen Bouwensz. + v
NV 1 Jan Anthonisz. + v
NV 1 Claes Sybrantsz. ende sijn soon Cornelis + r + l
NV 2 Gerrit Cornelisz. Cra.. + l
NV 2 Pieter Thonisz. + l
NV 2 Erasmus Cornelisz. + v
NV 2 Mouring Gerritsz. twee soonen + r en + l
NV 2 Willem Jacopsz. + l
NV 2 Matheus Nyclaesz. + l
NV 2 Erasmus Jacopsz. + l
NV 2 Gerrit Cornelisz. + l
NV 3 Arent Erasmusz. + v
NV 3 Gerrit Fransz. + v
NV 3 Pieter Anthonisz. + l
NV 3 Pieter Michielsz. + l
NV 3 Crijn Jansz. + v
NV 3 Jan Maertensz. + v
NV 3 Cornelis Cornelisz. + v
NV 3 Maerten Cornelisz. + l
NV 4 Claes Meesz. + r
NV 4 Cornelis Claesz. + v
NV 4 Gerrit Erasmusz. + l
NV 4 Jacop Cornelisz. + l
NV 4 Thonis Thonisz. + r
NV 4 Dirck Gerritsz. + l
NV 4 Poulis Jacopsz. + l
NV 4 Matheus Jansz. + l
NV 4 Crijn Jansz. Schoudt + h
NV 5 Leendert Hubertsz. + l
NV 5 Jan Jansz. + l
NV 5 Mr. Dyrck + r
NV 5 Jan Anthonisz. + l
NV 5 Wouter Ansemsz. + l
NV 5 Erasmus Cornelisz. + l
NV 5 Cornelis Jansz. + l
NV 5 Crijn Dircksz. + l
NV 5 JAN PIETERSZ. + l
NV 6 Dirck Cornelisz. + v
NV 6 Ghijsbert Hendricksz. mit sijn soen + r + l
NV 6 Mr. Jan + r
NV 6 Willem Anthonisz. + l
NV 6 Crijn Jansz. en Cornelis Jansz. elck + l
NV 6 Cornelis Cornelisz. + v
NV 6 Jan Claesz. Bes + r
NV 6 Jan ... + l
NV 7 Jacob de Wever + l
NV 7 Jan Jacobsz. + l
NV 7 PIETER CLEMENTSZ. + v
NV 7 Pieter Arentsz. + l
NV 7 Jan Jansz. + l
NV 7 Jan ... + l
NV 7 Willem Gijsbertsz. + l
NV 7 JAN WILLEMSZ. + l
NV 7 Symon Hendricksz. + l
NV 8 jonge Claes Hendricksz. + v
NV 8 Jan Maertensz. + l
NV 8 CORNELIS MAERTENSZ. + v
NV 8 oude Claes Hendricksz. + v
NV 8 Jan Cornelisz. + v
NV 8 Pieter Maertensz. + l
NV 8 Leendert Willemsz. (van de Geer?) + l
NV 8 Claes Willemsz. + v
NV 9 Pieter Leendertsz. + l
NV 9 Cornelis Dircksz. + l
NV 9 Adriaen Jansz. + l
NV 9 Dirck Jaspersz. + r
NV 9 Hendrick Willemsz. + l
NV 9 Jelis Pietersz. + l
NV 9 Steven Willemsz. + l
NV 9 Huych Pietersz. + l
NV 10 Jan Cornelisz. + l
NV 10 CLEMENT JANSZ. + l
NV 10 Dirck Pietersz. + l
NV 10 Dirck Crijnen + l
NV 10 Maerten Jansz. + v
NV 10 Jelis Pietersz. + l
NV 10 Cornelis Pietersz. + l
NV 10 Jan Hickertsz. ? + r
NV 11 Aelbert Cornelisz. + l
NV 11 Dirck Ariensz. + l
NV 11 Arys Jansz. + v
NV 11 Cornelis Jansz. + l
NV 11 UIJTERBUURT
NV 11 Jan Arysz. + l
NV 11 Jan Jansz. + l
NV 11 Claes Hermansz. + v
NV 12 Bastyaen Cornelisz. + v
NV 12 Gerrit Arisz. + r
NV 12 Allert Claesz. + l
NV 12 Leendert Allertsz. + v
NV 12 Hubert Cornelisz. + l
NV 12 Michiel Willemsz. + l
NV 12 Claes Ysbrantsz. + v
NV 12 Jacop Arysz. + v
NV 13 Matheus Cornelisz. + v
NV 13 DIRCK WILLEMSZ + v
NV 13 Cornelis Arysz. + r
NV 13 Maerten Hubertsz. + l
NV 13 Hubert Cornelisz. + l
NV 13 Maerten Dircksz. + l
NV 13 Claes Dircksz. + v
NV 14 Leendert WILLEMSZ + l
NV 14 Vreerick Gerritsz. + v
NV 14 't Oirconde van desen is dese acte van wapenschouwe bij ons, schoudt,aembochtsbewaerders onderteyckent opten 14en dach January 1599; mijn present als secretaris bij mijn, Crijn Jansz., schoudt tot Nieuweveen Pieter Maertensz. merck Jacop Cornelisz. hantmerck bij mijn, JAN DIRCKSZ., secretaris, onderteyckent tot Nyeuweveen.

N.B.: Kopie van laatste blz. met handtekening van Jan Dircksz., secretaris is gemaakt.

Bijlage IV Kohieren van de Dorpen in het Ressort Leiden

(16000000/3-gal)

in 1600 Sevenhoven,Cudelstaart,Calslagen,Nieuwveen
belastingen
Werkgroep AG-Infosys te Leiden 1882r vl.9

KOHIER van de DORPEN in het RESSORT LEIDEN, van 1600, DEEL 2
Bestelcode 40 (RYNLD16a.040 1882r v1.9) Auteur #56: Werkgroep
Datum Familienaam, voornamen Opmerkingen
------------------------------------------------------------------------------

SEV SEVENHOVEN

SEV-1217 Jacob Jansz. gestelt op vijftien ponden comt 30 gl.
SEV-1218 Cornelis Jansz. Backer op twintich ponden comt 40 gl.
SEV-1219 Gerryt Jansz. Schout op vierentwintich ponden comt 48 gl.
SEV-1220 Jan Jansz. op vijftien ponden compt 30 gl.

SEV Vermeerderinge over 't voorgaende ambachte van Sevenhoven gedaen
anno 1600

SEV-1220a Anthonis Adriaensz. thyen gulden compt 30 gl.
SEV-1220b Pieter Cornelisz. Verdam thyen gulden compt 30 gl.

SEV De 31e Somma: over 't ambacht van Sevenhoven bedraecht 208 gulden


CUD CUYDELSTAERT

CUD-1440 Jan Saesz. twintich ponden comt 40 gl.
CUD-1441 Maritgen Maertensdr. op twintich ponden comt 40 gl.
CUD-1442 Maerten Dircxz. twintich ponden comt alhier 40 gl.
CUD-1443 Andries Jansz. op vierentwintich ponden comt alhier 48 gl.
CUD-1444 Louris Cornelisz. vijftien ponden comt alhier 30 gl.
CUD-1445 Aernt Gerrytsz. vierentwintich ponden comt alhier 48 gl.
CUD-1446 Ysbrant Symonsz. twintich ponden comt alhier 40 gl.
CUD-1446a Floris Meesz. vierentwintich ponden comt alhier 48 gl.
CUD-1448 Frans Jansz. vijftien ponden comt alhier 30 gl.
CUD-1449 ouwe Cornelis Claesz. twintich ponden comt alhier 40 gl.
CUD-1449a Gerryt Claesz. zestien ponden comt alhier 32 gl.

CUD Vermeerderinge van den voorgaende ambachte van Cuydelstaert
gedaen in den jaere zestienhondert

CUD-1449b Willem Ghijsbrechtsz. thyen gulden; heeft gedoleert ende met
eede zijn goederen begroot beneden tweeduysent gulden ergo hier
nihil

CUD De 37e Somma: over den ambachte van Cuydelstaert 436 gl.

CAL CALSLAGEN

CAL-1450 Heynrick Jansz. achtentwintich ponden, heeft bij eede zijne
goederen begroot beneden 5000 gulden; comt die verdubbelinge op
40 gl.
CAL-1451 Cornelis Jan Heynricxz. tweeentwintich ponden; comt hier 44 gl.
CAL-1452 Joost Andriesz. vierentwintich ponden; comt alhier 48 gl.
CAL-1453 Cornelis Arysz. twintich ponden; comt alhier 40 gl.
CAL-1454 Ouwe Jan Crijnen tweeentwintich ponden. Comt alhier 44 gl.
CAL-1455 Bastiaen Claesz. dertich ponden, heeft bij eede zijne goederen
begroot beneden 5000 gulden; comt die verdubleringe op 40 gl.
CAL-1456 Aernt Jacopsz. twintich ponden. Comt alhier 40 gl.
CAL-1457 Claes Bastiaensz. vijffentwintich (doorgehaald en gewijzigd in)
vijfftien ponden, ergo 30 gl.
CAL-1458 Heynric Cornelisz. twintich ponden; comt alhier 40 gl.
CAL-1459 Pieter Huygen vierentwintich ponden; comt alhier 48 gl.
CAL-1461 Dirck Jan Maertensz. twintich ponden. Comt alhier 40 gl.
CAL-1462 Gerryt Jansz. Coster twintich ponden. Comt alhier 40 gl.
CAL-1463 Luyt Jansz. twintich ponden; comt alhier 40 gl.
CAL-1464 Andries Cornelisz. Backer vijftien gulden. Comt alhier 30 gl.
CAL-1465 Ghijsbrecht Jansz. twintich ponden; comt alhier 40 gl.
CAL-1465a Jan Jansz. [Broer] Schout vijftien ponden; comt alhier 30 gl.

CAL Schrevelsrecht

CAL-1466 Cornelis Dircxz. [Cornelisz.] Broeder twintich ponden; comt
alhier 40 gl.
CAL-1467 De weduwe van Jacob Dirck Wilmen op vierentwintich ponden; comt
alhier 48 gl.
CAL-1468 Pieter Jansz. twintich ponden. Comt alhier 40 gl.
CAL-1469 Baernt Allertsz. twintich ponden. Comt alhier 40 gl.

CAL Vermeerderinghe over 't voorgaende Ambacht van Calslagen gedaen
anno zestienhondert.

CAL-1469a Heynrick Maertensz. gestelt op thyen gulden ende over het
dubbelt van dien 20 gulden; comt tsamen 30 gl.

CAL De 38ste Somma: over 't ambacht van Calslagen, 832 ponden.

NWV NYEUWEVEEN

NWV-1470 Cornelis Claesz., Waert opte Geer, gestelt op vierentwintich
ponden. Compt 48 gl.
NWV-1471 Claes IJsbrantsz. vijffentwintich ponden; compt 50 gl.
NWV-1472 Ouwe Jan Croock gestelt op 24 £; compt 48 gl.
NWV-1473 Mauren Gerrytsz. gestelt op 30 £; compt 60 gl.
NWV-1474 Jan Maertensz. Borst gestelt op dertich (doorgehaald en gewijzigd
in) twintich ponden; compt 40 gl.
NWV-1475 Cornelis Cornelisz. gestelt op 20 £; compt 40 gl.
NWV-1476 Claes Jansz. gestelt op 21 £; compt 42 gl.
NWV-1477 Thomas Thomasz. op 18 £; compt 36 gl.
NWV-1478 Dirck Gerrytsz. gestelt op 19 £; compt 38 gl.
NWV-1479 Ouwe Claes Heynricxz. op een en twintich ponden; compt 42 gl.
NWV-1480 Jan Cornelisz. gestelt op 25 £; compt 50 gl.
NWV-1481 Pieter Maertensz. gestelt op vierentwintich ponden; compt 48 gl.
NWV-1482 Heynric Willemsz. op negentien ponden; compt 38 gl.
NWV-1483 Claes Willemsz. op achtien ponden; compt 36 gl.
NWV-1484 Huych Pietersz. op negentien ponden; compt 38 gl.
NWV-1485 Arys Jansz. gestelt op negentien ponden; compt 38 gl.

NWV Uyterbuyert

NWV-1486 Jan Jansz. gestelt op negentien ponden; compt 38 gl.
NWV-1487 Cornelis Jansz. op vierentwintich ponden. Compt 48 gl.
NWV-1488 Huych Cornelisz. op twintich ponden. Compt 40 gl.
NWV-1489 Jacob van Veen op negentien ponden; compt 38 gl.
NWV-1490 WILLEM DIRCXZ. op negentien ponden; compt 38 gl.
NWV-1491 Arrys Jacobsz. op tweeendertich ponden; compt 64 gl.
NWV-1492 Huybert Cornelisz. Buys op achtien ponden; compt 36 gl.
NWV-1493 Crijn Jansz., schout op zestien ponden; compt 32 gl.
NWV-1494 JAN DIRCXZ., secretaris, op zestien ponden; compt 32 gl.

NWV Vermeerderinghe over den ambochte van Nyeuweveen gedaen in den
jaere zestienhondert.

NWV-1495 Dirck Cornelisz. thijen gulden, dubleringe 20 gulden; compt 30
gl.
NWV-1496 Jan Jacobsz. Scheepmaecker thyen gulden, verdubleringe 20 gulden;
compt 30 gl.
NWV-1497 PIETER CLEMMENTSZ. op thyen gulden, verdubleringe 20 gulden;
compt 30 gl.

NWV De 39ste Somma: over 't ambacht van Nieuweveen, 1144 ponden.Bijlage V Ruytergelden van Rijnland

(16000000/2-oar)

in 1600 Calslagen,Cudelstaart,Nieuwveen en Zevenhoven
belastingaanslag
Werkgroep AG-Infosys OAR 3259

RUYTERGELDEN van RIJNLAND, van 1600 (OAR 3259)
Bestelcode 287 (RYNLD16c.287 1802r v1.9) Auteur <1>
KAL 019 buurt Schreversrecht
KAL 019 Cornelis Cornelisz Broeder ƒ 15
KAL 019 Jacob Dircxsz zijn weduwe ƒ 24
KAL 019 Pieter Jansz ƒ 15
KAL 019 Baert Allertsz ƒ 50
KAL 020 Henrick Maertsz ƒ 10

KUD 011 ambt CUYDELSTAERT
KUD 011 Jan Saesz ƒ 10
KUD 011 Andries Jansz ƒ 24
KUD 011 Aernt Gherritsz ƒ 24
KUD 011 Floris Meesz ƒ 24
KUD 011 Gerrit Claesz ƒ 16
NWV 012 ambt NYEUWEVEEN
NWV 012 Cornelis Claesz waerdt opte Gheer ƒ 20
NWV 012 Claes IJsbrantsz ƒ 20
NWV 012 Jan Croock de oude ƒ 12½
NWV 012 Mourin Gerritsz ƒ 25
NWV 012 Jan Maertsz Borst ƒ 15
NWV 012 Cornelis Cornelisz ƒ 15
NWV 012 Thomas Thomasz ƒ 10
NWV 012 Dirck Gerritsz ƒ 15
NWV 012 Claes Henricxz de oude f 15
NWV 013 Jan Cornelisz ƒ 20
NWV 013 Pieter Maertsz ƒ 20
NWV 013 Henrick Willemsz ƒ 12½
NWV 013 Claes Willemsz ƒ 12½
NWV 013 Huych Pietersz ƒ 10
NWV 013 Aris Jansz ƒ 10
NWV 014 buurt Uyterbuyrt
NWV 014 Jan Jansz ƒ 10
NWV 014 Cornelis Jan Huygensz ƒ 15
NWV 014 Huych Cornelisz ƒ 15
NWV 014 WILLEM DIRCXZ ƒ 12½
NWV 014 Aris Jacobsz ƒ 25
NWV 014 Crijn Jansz, schout ƒ 12½
NWV 014 JAN DIRCXSZ, secretaris, #
NWV 014 Dirck Cornelisz ƒ 10

ZVH 032 ambt SEVENHOVEN
ZVH 032 Jacob Jansz ƒ 15
ZVH 032 Cornelis Jacobsz Backer ƒ 20
ZVH 032 Gerrit Jansz Schout ƒ 24
ZVH 032 Jan Jansz Janoom ƒ 15
ZVH 033 Anthonis Adriaensz ƒ 10
ZVH 033 Pieter Cornelisz Ver dam ƒ 10

1)  32: Kessel, P.W.C.van Ambacht, folio, Naam, Bedrag en overige tekst. ------------------------------------------------------------------------------ Klappers Legenda: CALSLAGEN ZGW fol 18 CUYDELSTAERT KUD fol 11 NYEUWEVEEN NWV fol 12 SEVENHOVEN ZVH fol 32 UYTERBUYRT NWV fol 14 Na 1600, slag bij Nieuwpoort, bleef Ostende in Staatse handen. Hieruit werd het Vlaamse platteland gebrandschat door de ruiters van Prins Maurits. Spinola, Italiaanse millionair, verschafte de Aartshertogen Albert en Isabella voldoende geld om een tegenoffensief in te zetten, dat onder meer het bevrijden van de "egelstelling" Ostende ten doel had. In 1604 viel de stad (zie Geoffry Parker, "The Dutch Revolt", pag 235/6). De opbrengst van het "Ruytergelt" was kennelijk niet voldoende om het tij ten gunste van het Noorden te doen keren. Als achternaam zijn in de klappers ook beroepsnamen en aanduidingen van de plaats van herkomst opgenomen. KAL 018 ambt CALSLAGEN KAL 018 Henrick Jansz ƒ 20 KAL 018 Cornelis Jan Henricxz zijn weduwe ƒ 22 KAL 018 Joost Andriesz ƒ 24 KAL 018 Cornelis Arisz ƒ 15 KAL 018 Jan Crijnen de oude ƒ 22 KAL 018 Bastiaen Claesz zijn weduwe ƒ 20 KAL 018 Aernt Jacobsz ƒ 20 KAL 018 Claes Bastiaensz ƒ 15 KAL 018 Henrick Cornelisz ƒ 15 KAL 019 Pieter Huygen ƒ 24 KAL 019 Dirck Jan Maertsz ƒ 10 KAL 019 Gerrit Jansz Coster ƒ 15 KAL 019 Luyt Jansz ƒ 15 KAL 019 Andries Cornelisz Backer


Bijlage VI Kohier van de 200e Penning van Rijnland

(16230000/4-gal)

in 1623 Calslagen,Zevenhoven,Nieuwveen en Uytterbuurt
belastingkohier
Gemeentearchief Leiden 4524

KOHIER vd 200e PENNING van RIJNLAND, van 1623. (GAL 4524) DEEL 2
Bestelcode 275 (RYNLD16a.275 2636r v1.9) Auteur <1>
KAL 381, Adriaen Meesz, , zijn weduwe en kinderen <2>
ZEV 431, Geryt Jacob Thonisz, , ƒ 10
ZEV 431, Henric Dircsz, , ƒ 10
ZEV 432, Ghielis Willemsz, , ƒ 10
ZEV 432, Dirc Willemsz, , ƒ 25
ZEV 432, Jan Dircsz, , ƒ 10
ZEV 432, Jan Adriaensz, , gecomen uyt Nieuweveen <3>
ZEV 434, Jan Jansz, , ƒ 20
ZEV 434, Cornelis Willemsz, Jongeleen, ƒ 10
ZEV 434, Maerten Hillebrantsz, Backer, ƒ 5

NWV 506, NIEUWEVEEN ende d'UYTERBUYRT
NWV 506, Huybert Cornelisz, Buys, uyt Vriese
coop ƒ 5
NWV 506, Cornelis Jansz, , zijn weduwe ƒ 12½
NWV 506, CORNELIS ADRIAENSZ, Vriesecoop, ƒ 10
NWV 506, Jan Cornelisz, , aldaer nyet te vinden <4>
NWV 512, Jan Pietersz, Timmerman, ƒ 5
NWV 512, Maerten Cornelisz, , ƒ 10
NWV 512, Henric Claesz, , zijn weduwe ƒ 5
NWV 512, Augustijn Ghijsz, , met zijn kinderen ƒ 10
NWV 512, Cornelis Claesz, , ƒ 10
NWV 512, Cornelis Erasmusz, , ƒ 5
NWV 512, Cornelis Jansz, , ƒ 10
NWV 512, Cornelis Cornelisz, Coocq, ƒ 10
NWV 512, Geryt Mouringsz, , zijn weduwe ƒ 25
NWV 513, Cornelis Pietersz, , ƒ 5
NWV 513, Anthonis Jansz, , ƒ 10
NWV 513, Cornelis Mattheusz, , ƒ 10
NWV 513, Beselis Jansz, , ƒ 15
NWV 513, Cornelis Claesz van, Geylicken , <5>
NWV 515, Jacob Aertsz van, Veen, schout, ƒ 30
NWV 515, Cornelis Arysz, , zijn weduwe ƒ 10
NWV 515, Jan Willemsz, , ƒ 10
NWV 515, Dirc Maertensz, , #

1)  32: Kessel, P.W.C.van Ambacht, bladzijde, tekstregels. ------------------------------------------------------------------------------ KAL 379, CALSLAGEN KAL 379, Jacob Thymansz, , met:Neeltgen Aerts, , zijn huysvrouw ƒ 40 KAL 379, Cornelis Jansz, Coortges, ƒ 5 KAL 379, Huych Pietersz, , ƒ 15 KAL 379, Tryntgen Aerts, , ƒ 5 KAL 379, Pieter Claesz, Visscher, ƒ 15 KAL 379, Claes Bastiaensz, Schout, ƒ 75 KAL 379, Justus, , de predicant ƒ 15 KAL 380, Aeltgen Louwen, , weduwe van: KAL 380, Henric Jansz, , ƒ 5 KAL 380, Anna Symons, , weduwe van: KAL 380, Pieter Huygen, , met haer kinderen ƒ 25 KAL 380, Magdalene Geryts, ƒ 10 KAL 380, Marytgen Pieters, ƒ 10 KAL 380, Pieter Arysz, , ƒ 90 KAL 380, Joost Andriesz, , ƒ 50 KAL 380, Cornelis , Schoutjannen, ƒ 10 KAL 380, Hubert Cornelisz, Priem, ƒ 5 KAL 381, Cornelis Jansz den, Boer, ƒ 10 KAL 381, CORNELIS THONISZ, , ƒ 5 KAL 381, Jan Broer Coortges, , ƒ 5 KAL 381, Cornelis Baertsz, ,

2)  KAL 381, Jan Hendricxsz, , de jonge ƒ 45 KAL 381, Calslager Bancken KAL 381, Pieter Maertensz, , ƒ 15 KAL 382, Philp Crijnen, , ende: KAL 382, Marytgen Philps, , zijn huysvrouw ƒ 15 KAL 382, Cornelis Jan Ysbrantsz, , met zijn kinderen ƒ 15 KAL 382, Cornelis Andriesz, , ƒ 35 KAL 382, Calslagen aen de Bilredam KAL 382, Willem Claesz van, Geylwyc, ƒ 25 KAL 382, Ghijsbert Aertsz in 't, Velt, ƒ 5 KAL 382, Claes Claesz, Huymen, ƒ 10 KAL 382, Maerten Huybertsz, , ƒ 10 KAL 383, Cornelis Maerten Huymensz, , ƒ 30 KAL 383, Claes Cornelisz, Scheepmaecker, ƒ 25 ZEV 428, ZEVENHOVEN en NOORDEN ZEV 428, Florys Jan Aertsz, , ƒ 5 ZEV 428, Maerten Jan Evertsz, , ƒ 10 ZEV 428, Henric Fredericxsz, , ƒ 10 ZEV 428, Ysbrant Cornelisz, , ƒ 5 ZEV 428, Neeltgen Beunen, , haar erven ƒ 20 ZEV 428, Cornelis Cornelisz, , ƒ 10 ZEV 428, Beun Gerytsz, , ƒ 10 ZEV 429, Willem Cornelisz, Engel, ƒ 10 ZEV 429, Maerten Jansz, , ƒ 5 ZEV 429, Marytgen Baltens, , ƒ 10 ZEV 429, Frederick Aertsz, , ƒ 5 ZEV 429, Arys Fredericksz, , ƒ 20 ZEV 429, Pieter Jan Allertsz, , ƒ 5 ZEV 429, Jan Jan Allertsz, , ƒ 10 ZEV 429, Dirc Pietersz, Verdam, ƒ 15 ZEV 430, Cornelis Gerytsz, Baes, ƒ 10 ZEV 430, Bastiaen Dircsz, , ƒ 15 ZEV 430, Joost Baltensdr, , weduwe van: ZEV 430, Cornelis Jacobsz, , haar erven ƒ 30 ZEV 430, Jan Symonsz, Scheepmaecker, ƒ 5 ZEV 430, Cornelis Gerytsz, Schout, ƒ 40 ZEV 430, Jan Symonsz, Teysterman, ƒ 5 ZEV 430, Symon Pietersz, Scheepmaecker, zijn weduwe en erven ƒ 10 ZEV 430, Maerten Thonisz, , ƒ 15 ZEV 431, Jan Jansz, Janoom, ƒ 25 (ZIE Doc. 16751682/2-gal) ZEV 431, Willem Jansz, , ƒ 35 ZEV 431, Cornelis Willem Jansz, , ƒ 5 ZEV 431, Claes Jacobsz, , naar Amsterdam vertrocken ZEV 431, Thonis Jan Symonsz, , ƒ 15 ZEV 431, Adriaen Dircsz, ,

3)  ZEV 432, Willem Cornelisz, , ƒ 5 ZEV 432, Adriaen Dircsz, Vennet, de jonge uit Benthuysen ƒ 10 ZEV 432, Sevenhovense Buyrt ZEV 432, Thonis Jan Fransz, , ƒ 10 ZEV 433, Ysaac Pietersz, , ƒ 5 ZEV 433, Pieter Ysbrantsz, , is naar Gouda vertrocken ZEV 433, Claes Gerytsz, , ƒ 10 ZEV 433, Egbert Jansz, , ƒ 20 ZEV 433, Noortsche Buyrt ZEV 433, Lobburch Maertensdr, , ƒ 15 ZEV 433, Cornelis Leendertsz, , ƒ 10 ZEV 433, Cornelis Jacobsz, ,

4)  NWV 506, Aert Arysz, , zijn weduwe ƒ 3.8 st NWV 506, Jelis Pietersz, , zijn weduwe ƒ 15 NWV 506, Leendert Jansz, , ƒ 10 NWV 507, Geryt Leendertsz, , ƒ 5 NWV 507, Huybert Pietersz, , ƒ 5 NWV 507, Jan Cornelisz, , ƒ 15 NWV 507, Anthonis Jansz, , ƒ 10 NWV 507, PIETER JANSZ, Thimmerman, ƒ 5 NWV 507, Cornelis Dircxsz, , zijn erven ƒ 10 NWV 507, Claes Willemsz, , zijn weduwe ƒ 20 NWV 507, Henric Willemsz, , zijn weduwe ƒ 20 NWV 508, Pieter Maertensz, , zijn weduwe ƒ 90 NWV 508, Jan Nelen, , zijn weduwe ƒ 30 NWV 508, Claes Henricsz, , de oude; zijn weduwe en erven ƒ 40 NWV 508, Cornelis Maertensz, , zijn weduwe ƒ 20 NWV 508, Cornelis jonge Claesz, , ƒ 5 NWV 508, Claes Henricxsz, , de jonge; zijn weduwe ƒ 15 NWV 508, Jan Claesz, , ƒ 40 NWV 508, Symon Henricsz, , zijn weduwe ƒ 10 NWV 509, Ghijsbert Willemsz, , ƒ 25 NWV 509, Jacob Jacobsz, Thimmerman, ƒ 40 NWV 509, Pieter Jacobsz, Schoemaecker, ƒ 5 NWV 509, PIETER CLEMENTSZ, , ƒ 10 NWV 509, Jan Pietersz, , zijn weduwe ƒ 20 NWV 509, Crijn Jansz, Jong, ƒ 5 NWV 509, DIRC JANSZ , , secretaris, ƒ 5 NWV 509, Cornelius de , Deu, predicant, ƒ 10 NWV 510, Jan Jacobsz, Timmerman, ƒ 25 NWV 510, Cornelis Claesz, , ƒ 5 NWV 510, Maerten Huybertsz, Buys, ƒ 15 NWV 510, Catryn Dircxs, , vrouw van: NWV 510, Willem Anthonisz, , ƒ 60 NWV 510, Anthonis Willemsz, , ƒ 10 NWV 510, Adriaen Heren , Scheepmaecker, ƒ 10 NWV 510, Dirc Jansz, Smit, ƒ 15 NWV 510, Erasmus Cornelisz, , zijn weduwe ƒ 30 NWV 511, Jan Jacobsz, , de jonge, met zijn kinderen ƒ 15 NWV 511, Pietgen Dircxs, , ƒ 30 NWV 511, Roelof Pietersz, Timmerman, zijn weduwe vertrok naar Uythoorn NWV 511, Catarina Huygen, , weduwe van: NWV 511, Henric Jopsz van, Zijl, Mr., ƒ 60 NWV 511, JAN DIRCXSZ, , ƒ 10 NWV 511, Claes Willemsz, Schoemaecker, ƒ 10 NWV 511, Cornelis Crijnen, , schout tot Nieuwveen ƒ 26 NWV 511, Jacob Cornelisz, , zijn weduwe

5)  NWV 513, JAN WILLEMSZ (van de Geer?), ƒ 20 NWV 513, Leendert Jan Branden, , zijn weduwe ƒ 10 NWV 514, Uyterbuyrt NWV 514, Claes , Maes, ƒ 40 NWV 514, Claes Harmensz, , ƒ 25 NWV 514, Bastiaen Cornelisz, , ƒ 10 NWV 514, Jan Anthonisz, , ƒ 5 NWV 514, Huybert Cornelisz, , ƒ 10 NWV 514, Claes Ysbrantsz, , ƒ 10 NWV 514, Aert Jansz, , ƒ 5 NWV 514, Lourys Vredericxsz, ,


Bijlage VII Staat/Inventaris/Boedelscheiding Dirck Janse vdG

(16401119/9-wa *)

op maandag 19 november 1640 Nieuwveen
Staat en Inventaris, alsook Boedelscheiding
Weesk. Archieven folio 3

[1]
Staat ende inventaris van de goederen soo roerende als onroerende, inne en uuijschulden als DIRCK JANSSE (van de Geer) in zijn leven secretaris tot Nieuweveen metterdood ontruijmt ende naegelaten, heeft doen beschrijven bij JAN CORNELISSE BOGAERD als getrout hebbende APPOLONIA DIRCKS (van de Geer) nagelaeten dochter van den voornoemde DIRCK JANSSE (van de Geer) sijnde
de goederen als volgt:
In den eersten een huijs en de erven, potinge enne plantinge daer op staende met twee rietlants ackers van de Nieuweveenschen Dijck tot Jusanna Jans landt toe, belent int oost Neeltgen Crijn Joncken, ende oude Jan Jacobsse, ende int west den voornoemde Jan Jacobsse.
Noch de helft van een huijs ende erff soo t'selve iegenwoordich affgeteijckent is, potingeen plantinge daer op staende, staende ende gelegen in Nieuweveen, streckende voor van den Nieuweveenschen tot aan t'verste erff toe, belent int oost t'voornoemde huijs enne erff, ende int west oude Jan Jacobsse. Ende veenlants ackertges geleegen in Nieuweveen streckende van Dirck Ghijs Bossen erff aff tot Allert Sijmonsse Dirxonersloot ende belent int oost Claes Jansse ende int west Willem Theunissen geschat op 34-0-0
Met twee rietlants acker leggende in Nieuweveen bijt Sevenhoevenschen padt, streckende van ANNIJTGEN THOMAS landt toe aff, tot Maerten Fransse landt toe, belent int oost Jan ende Claes Arien Jonge Jannen ende int west Maerten Gerritsen vornoemt geschat op 65-0-0
[2]
Noch twee rietlants ackertges of bauckges leggende onder Nieuweveen belent int oost Lijsbeth Ghijs Bossen, int west ende Cornelisse Cleermaecker int zuijden der lantscheijdinge, ende int noorden Lijsbet Ghijs Bossen voornoemt, geschat op 76-0-0 te betaelen op drie jaeren.
Ende noch twee rietlants ackertges met eeder vor steijnde teijnden aen gelegen, leggende in Sevenhoeven, int zuijden belent Adriaen Maertense, int noorden de erffgenaemen van Harmen Maertensse, int oost Leentgen Jan Simonse, ende int west Pieter Maertensse geschat op 125-0-0 te betaelen op drie jaeren.
Dese voors(eijden) vijer perceeltgen ackertges sijn geceduceert op drie jaertermijnen compt gereet 265-0-0.

Roerende Goederen

vijer beddens
twintich oorkussens soo groot als cleijn
vijer deeckens
achttien slaeplaecken
vijff pullen cleen
vijff cervetten
twee en dertich sloopen
twee langge taeffelackens
een kast offe koij
noch een oude kast
een eijcken trijfoor

[3]
een schrijn
twintich tinne betielen
acht tine taeffelborden
ses potten soo cooperen als ijseren
vijff kettels
ses wege
ende belangende den vorderen huijsraet sijn perthijen te
wedersijden beckent.

Inneschulden

Dit alles gereet
gelt 't lot B

Hier nae volcht t'guut daer JAN DIRCKSSE VAN DE GEER met lotinge aen gedeelt is, houdende al sulcken somme als achter ieders naem uuijt getrocken staet, breeder blijckende bij origineelle inventaris daer van zijnde welcke voors(eijde lot is getrokken mette letter B zijnde de posten als volcht:
Een custingbrieff op Jan Maerten Neellen
in gereet gelt de somme van 742-11-0
Een custingsbrieff op Cornelis Meersse 344-4-2
Een rentebrieff op Pieter Huijgens 110-0-0
Een rentebrieff op Catherina Gerrits 110-0-0
Een custingbrieff op Jan Janse Ouijden 92-2-4
Een custingbrieff op Jan Pieters Doomen 100-0-0
Een rentebrieff op Jacob Maertens 66-5-0

[4]
Een rentebrieff op Bastiaen Cornelise 62-13-8
Een actie op Heijdrick Buijs 68-0-0
Een obligatie op Pieter Heijdrickse 57-0-0
Een obligatie op Jonge Jan Jacobse 78-0-0
Een obligatie op Gerrit Jan Leendertse 105-0-0
Een obligatie op Meijndert Harmense Cleermaecker 56-0-0
Een obligatie op Jan Gerrit Arise 117-0-0
--------
2108-15-14
Dit lot moet toegeven aan A 2-2-13
----------
Sommes 2106-13-1

Dit alles gereet gelt
t'lot JB

Hijer nae volcht 't guut daer JAN CORNELISSE BOGAERD, als getrout hebbende APPOLONIA DIRCKSDR. (van de Geer) aen gedeelt is bij lotinge houdende al sulcken somme als achter naem uijtgetrocken staet, breeder blijckende bij de origineelle inventaris daer van zijnde welck voorseijde lot is gethekend metteletter JB: zijnde de posten als volgt:

Een custingbrieff op Heijndrick Jacobse
in gereet gelt de som van 512-9-4
Een custingbrieff op Jan Pieterse Molenaer 406-10-0
Een custingsbrieff op Claes Lourisse ende Loef Matheusse 62-5-0
Een rentebrieff op Claes Huijberse 220-17-4

[5]
Een rentebrieff op Anthonis Jansse 117-9-0
Een rentebrieff op Jan Leendertse 125-0-0
Een obligatie op Pieter Jacobse Timmerman 91-6-4
Een obligatie op Jan Maerten Neellen 104-3-0
Hijer compt bij uuijt 't Register
't welck voor goede schulden wert gereeckent 164-10-8
JAN CORNELIS BOGAERD is bij sloot van
teeckening schuldich volgens 't Register 300-0-0
-----------
2104-10-4
Dit lot sall toe toe hebben van B 2-2-13
-----------
2106-13-1

Buijschulden tot laste van de boedels

Harmen Evertse compt volgens
zijn overgelverde specificatie
de somme van 4-10-4
Cornelis Erasmusse compt van
dat hij vis int doodmaell
gebracht heeft 30-0-0
Pieter Jacobse van Hoogeveen
compt van gelevert laecken
volgens zijn aengeleverde
specificatie 44-17-8
Meijndert Harmense Cleermacker
compt volgens sijn overgeleverde
specificatie de somme van 13-17-8
JAN CORNELISSE BOGAERD compt van
geleverde materialen enne arebeijts
loon de somme van 110-19-8
D'SELVE compt van 't maecken van dood
kist mitsgaders voorschoten enne aende
kerkmeesters bet(haling) vant graeff daer den
overleeden is in begraeven de somme van 9-0-0
d'voors(eijde) JAN BOGAERD compt van dat
hij voorschooten heeft, soo als Jonge Cornelis
de Borst, als meester Steven de Wit de
som van 3-10-0
---------
216-14-12

[6]
JAN CORNELISSE BOGAERDT compt
van montcost van wegen sijn
schoonvaeder ende JAN DIRCKSE
boven de somme van 56-3-0
de welcke zijn affgereeckent
se somme van 27-3-10
Heijndrick Maertensse Buijs compt van
bier excijns de somme van 9-15-0
Dochter Cornelisse dochter comt van
materiaelen ende verdient arebijts
loon 16-13-0
Lijsbeth Mammis compt van geleverde
kaas de somme van 2-16-0
---------
56-7-0

Ick Cornelis Quierijnense van Swieten, schout tot Nieuweveen, doe cont eenen ijgelijcken dien 't behoirt, dat voor mij ende twee schepenen ondergenomineert gecomen ende gecompareert sijn geweest, JAN WILLEMSE (van de Geer) ende Cornelis Maertense, als voochden van JAN DIRCKSE VAN DE GEER, nagelaeten weeskindt van zaliger DIRCK JANSE VAN DE GEER, in sijn leven secretaris tot Nieuweveen, ten eenre en JAN CORNELISSE BOGAERD als man en voocht van APPELONIA DIRCKSDR (van de Geer) ter andere zijde kinderen ende erfgenamen van de voorn(oemd)e DIRCK JANSSE secretaris), ende bekende de voors(chreven) respective comparanten indier qualite met malcanderen bedachtelijcken ende int bruudelijcken met consent van mijn schout voornoemt, Pieter Jacobse van Ruyten ende Cornelis Janse, weesmeesters tot Nieuweveen verschreven geaccordeert ende verdraegen te zijn tot schiftinge scheijdinge ende deelinge van alsulckegoederen soo roerende als onroerende inne ende uijtschulden als Dirck Janse voorn(oem)t metter doot ontruijmt ende naegalaeten heeft ende dat in voegen ende manieren hier nae
[7]
volgende, inden eerste is JAN DIRCKSE VAN DE GEER voorn(oem)t, gedeelt ende sall ontfangen uijt handen van JAN CORNELISSE BOOGAERD, sijn swaeger voorn(oem)t een somme van viertien hondert ca. guldens te sl. grooten vlaems stuck, te betaelen op zeven St. Jacobs daegen veenkermis well betaalt waar vanSt. Jacobs zestienhonderd eenenveertig 't eerste jaer ommegecomen ende verscheenen zal zijn ende soo voorts van jaere tot jaere totte effectuele betaelinge toe, ende dat vrij zuijver goet sonder eenige cortinge, 't selve is noch gedeelt aen de helft van een huijs en erve zoo 't selve tegenwoirdich afgeteijckent is, streckende voor van den Nieuweveensche dijck tot aen 't naebesse erf offe scheijsloot van JAN CORNELISSE BOGAERD, belent ten oosten den voorn. Jan Bogaerd, ende ten westen oude Jan Jacobse, mits betaelende aan den voornoemde Jan Bogaerd, de somme van een hondert acht ent sestich gulden twaalf stuijvers twaalf cent, op vier alderheijligen daegen, daer van 't eerste jaer wesen zall alderheijligen zestienhondert eenenveertig; JAN CORNELISSE BOOGAERD is gedeelt aen de huijsinge erve potinge en plantinge daer opstaende, met twee
rietlants ackers daer achter aengelegen streckende in't geheel van den Nieuwenveenschen dijck, tot Jusanna Joris landt toe, belent in't oost Neeltgen Crijn Janssen ende oude Jan Jacobse ende in't west den voorn. Jan Jacobse 't selve is noch gedeelt aen twee veenlants ackertjes gelegen in Nieuweveen streckende van Dirck Ghijs Bossen erf af tot Allert Sijmonse dwarssloot toe, belent in't oost Claes Janse ende in't west Willem Theunissen, item aen twee rietlants ackertjes leggende in Nieuweveen bij 't Sevenhoevenschen padt streckende van ANNITGEN THOMAS landt af tot Maerten Fransse landt toe, belent in't oost Jan ende Claes Arien Jonge Jannen en in 't west Maerten Fransse voornoemt, noch aen twee rietlants ackertjes offe bauchjes leggende onder Nieuweveen belent in't oost Lijsbeths Ghijs Bossen, in't west Claes Cornelis se Cleermaeker, in 't zuijden de lantscheijdinge ende in't noorden Lijsbeths Ghijs Bossen voornoemt ende noch aen twee rietlants ackertjes met een overscheijnde 't eijnden aen gelegen
[8]
leggende in Sevenhoeven, in 't zuijden belent Adraen Maertense, in 't noorden de erfgenaemen van Harmen Maertense, in 't oost Leentjen Ja(nse); verder sijn JAN DIRCKSE VAN DE GEER ende JAN CORNELISSE BOGAERD voornoemt elck gedeelt aende somme van twee duijsent een hondert ses gulden derthien stuijvers eene penning monteerende in't geheel vijer duijsent twee hondert derthien gulden ses stuijvers twee penninge welcke voors(chreven) somme staet t'ontfangen breeder blijckende bij de lootinge ende den inventaris daer van gemaeckt ende is desomme achter ieders naam gespecificeert ende uijtgedruckt noch staet er incompst in't gemeen meede uijtwijzende den inventaris bedragen ter somme van twee hondert drie gulden drie st(uivers) vier penningen 't welck voor quaede schulde is gereeckent met beding dat alle 't guut tot baet ofte schaede van den boedel in tijt ende wijllen mochten comen 't selve sall staen ten behoeve ende laste van parthijen ten wedersijden pereciprece ende een ijder zall zijn gedeelte hebben van huijsen erven ende landen soo vrij ende onvrij als buergoetaldaer verder te gebruijcken ende gedoogen sulcs ijder portie subject en onderworpen is als van outs ende volgens de oude brieven ende 't bescheijt daer van zijnde, daer nae een ijder van parthijen hem in alles sall hebben te reguleeren ende belangende de roerende goederen 't selve hebben parthijen onder malcander gedeelt ende naer haer genoemen ende te deele vercocht, met welcke voorschreven schiftinge scheijdinge ende deelinge, bekenden de voornoemde comparenten in de voorse(ijde) qualiteijt voor haer en haeren erven all wel vernoecht voldaen ende gecontenteert te zijn, doende om sulcs d'een den anderen hyer van mitsdeesen een volcomen quijtscheldinge beloevende oversulcs malcander bij deesen nimmer meer eenige handelinge te eijschen ofte doen eijschen door hen noch door andere directe noch indirectelijcken in rechten noch daer

[9]
buijten na noch ten eeuwigen daegen verbindende de voornoemde respective parthijen voor den voldoeninge ende betaelinge van alle 't guut voorschreven staet ende ijder puinct van dien haere ongedeelde portie huijssingen landen ende goederen gelegen in de belenden breeder hier vooren gespecificeert voorts haerer heersoenen ende goederen die submitteeren alle voorechten, ende voorechteren alles ter goeder trouwen 't oirconde deesen heb ick schout voor(noem)t door begeerte van de voorn. comparenten in qualite als vooren mijn zegel hyer beneden aengehangen ter presentie van Corn. Claes Janse ende Jan Thonisse schepenen hiertoe versocht die deesen tot meerder kennisse onderteijckent hebben op ten negentienden november zestienhondert en veertig.

w.g. Jan Tonnisse Scheepmaker

Bijlage VIII Koopacte Leendert Janse van de Geer

(16520307/1-ra)

op donderdag 7 maart 1652 Nieuwveen
(Ver)koopacte
Oud Rechterlijk Archief folio 3/8

De coop van deesen is 1025-0-0 te betaelen over een jaer
205-0- 0 en de resteerende op vijer jaertermijn
telckens 205-0-0 gereduceert compt gereet 899-4-11
de 40ste penning beth(aald) tot 22-9-10

Ick Pieter Besemer schout in den Ambachte van Nieuweveen doe condt eenen ijgchelijcken dient behoirt dat voor mij ende twee schepenen in den selven Ambachte onder genomineert gecomen ende gecompareert is geweest DIRCK JANSSE VAN DE GEER woonende tot Nieuwveen ende bekende voor hem ende zijne erven bij deesen deuchdelijcken vercocht, opgedraegen ende aengeeijgent te hebben, aen ende ten hehoeve van LEENDERT JANSSE VAN DE GEER zijn broeder twee veenlants ackers met een schuijer duerop staende gelegen in Nieuweveen belent ten oosten Heijndrick Gerrits van Veen, ten zuijden den Nieuweveenschen dijck, ten westen Willem Jan Willemen ende ten noorden Gerrit Cornelisse van Meen, te verongelden inde verpondinge voor drie hondt ende int molengelt voor vijer dalff hondt; ende voorts soo vrij ende onvrij als buijerlandt vorder met alsulcke vrijheijden, servituijten, uijtvaerten als anders sulcx 't selve landtonderworpen ende daeraen behoorende is als van outs, volgens de oude brieven daervan zijnde daernae den cooper sich sall hebben te reguleeren van welcke voors(eijde) coope opdrachte ende overgifte bekende hij comparant all well verneecht voldaen ende betaelt te weesen den lesten penning metten eerstenende dat met een custingbrieff op huijden neffens deeses in voldoeninge gepasseert, doende daeromme de voorn(oemde) LEENAART JANSSE VAN DE GEER hijervan mits deesen een volcomen opdracht ende quijtschelding des belaeffde sij comparant 't voorse(ijde) landt te vrijen ende te waeren naeden rechte ende custuijme van de lande onder verbant van zijn persoon ende goederen roerende ende onroerende en eene exempt die submutteerende 't bedwanck van alle rechten ende rechteren, alles ter goeder trouwe toirconde soo heb ick schout voorn(oem)t ten verleije van den v(oor)s(chreven) comparant deesen met mijnuijthangenden zegell bevesticht ende bij ons Mr.IJsbrants Jacobsse van der Heull, ende Claes Cornelis Matheuisse schepenen geteijcken op ten 7den Martijzestienhonder twee en vijftig.

Hijervan is geen custingbrieff gemaeckt

(w.g.)
Klaes Kornelissen
IJsbrant Jacobsz van der Heul

Bijlage IX Koopacte Maerten Janse van de Geer

(16520516/1-ra)

op donderdag 16 mei 1652 Uitterbuurt
Koopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) folio 3/17

De coop van deesen is 990-0-0 gereduceert
compt gereet 880-3-9 den 40ste penning is
beth(aald) tot 22-0-2

Ick Jan Jacobse van Veen schout der Heerlijckheijt van de Uuijterbuijrt doe condt eenen ijgelijcken dient behoirt dat voor mij ende twee schepenen inde selve Heerlijckheijt hijer ondergenomineert gecomen ende gecompareert is geweest Heijndrick Gerritse van Veen ende zijne erven bij deesen deuchde(lick)vercocht, opgedraegen ende aengeeijgent te hebben aen ende ten behoeve van MAERTEN JANSSE VAN DE GEER een huijssinge ende erve, potinge ende plantinge daerop staende, staende ende leggende inde voornoemde Uijterbuijrt, belent ten oosten Neeltgen Maertensdr. weduwe van zaliger Jan Willem ten zuijden den Uuijtterbuijerschen dijck, ten westen Cornelis Thannisse ende ten noorden Neeltge Maertens voors(chreven), te verongelden in de verpondinge voor een halff hondt ende voor drie hondt int molengelt. Ende voorts soo vrij ende onvrij als buijerhuijseen ende erven vorder met al sulcen vrijheijden, servituijten, uuijtvaerten als anders -
Sulcx 't welcke huijs ende erff onderworpen ende daeraen behoorende is als van outs volgens de oude brieven daervan zijnde daernae den cooper sich sall hebben te reguleeren van welcke v(oor)s(chreven) coope, opdrachte ende overgifte bekende hij comparant all well verneugt voldaen ende betaelt te weesen de lestem penning metten eersten, ende dat met een schuldebrief op huijden neffens deeses in voldoeninge gepasseert doende daeromme de voorn(oemde) MAERTEN JANSSE VAN DE GEER hijervan mits deesen een volcomen opdracht ende quijtscheldinge des beloeffde hij comparant 't v(oor)s(chreven) huijs en erff te vrijen ende te waeren naeden rechte ende custthume van (dese) lande onder 't verbant van zijn persoon ende goederen roerende ende onroerende egeene exempt die submitteerende 't bedwanck van alle rechten en rechteren, alles ter goeder trouwen, ten urconde soo hen ick schout voorn(oem)t ten verlije van de v(oor)s(chreven) comparant deesen met mijn uuijthangenden zegell bevesticht, ende bij onsCornelis Thannisse Vaer ende Bouwen Leendertse schepenen geteijckent op ten 16 Meije 1652.

(w.g.)

Cornelis Tannisse van der Vaer
en mij Bouwen Leendertsen

Bijlage X Schuldbrief van Maerten Janse van de Geer

(16520516/1-ra)

op donderdag 16 mei 1652 Uitterbuurt
schuldverklaring
Oud Rechterlijk Archief

De 40ste penning van deesen is in den voorgaande
coopbrieff verantwoort

Ick Jan Jacobsse van Veen schout der Heerlijckheijt van de Uuijterbuijrt doe condt eenen ijgelijcken dient behoirt dat voor mij ende twee schepenen in deselve Ambachte hijer ondergenomineert gecomen ende gecompareert is geweest MAERTEN JANSSE VAN DE GEER ende bekende voor hem ende zijne erven bij deesen well deuchdel(ick) schuldich te weesen aen ende ten behoeve van Heijndrick Gerritse van Veen off deese zijne actie vercrijgende de somme van negen hondert ende tnegentich ca(rolus). guldens te 40 groot 't stuck, spruijtende ter sulcke van coop vant huijs en erve, daervan hij comparant op huijden daeke deeses den behoorlijcken eijgenbrieff ontfangen heeft verclaeren daeromme hij comparant de v(oor)s(chreven) somme te betaelen, naementlijcken hondert acht ent negentig gulden gereet ende de resteerende pen(ningen) op vijer eerstkoomende endeachtereenvolgende Meije daegen, daervan Meije dach 1653 't eerste 't jaer omme gecomen ende verscheenen zull zijn ende soo voorts van jaere tot jaere telckens hondert achtentnegentich gulden geduijrende totte effectuele betaelinge tae ende dat van alles vrij zuijver goet sonder eenige cortinge te mogen doen, verbindende hij comparant voorn(oem)t voor de voors(eijde) voldoeninge ende betaelinge derst speciael een huijsinge ende erve, potinge ende plantinge staende ende leggende in de v(oor)s(chreven) Uuijterbuijrt, belent ten oostenNeeltge Maertensedr. Weduwe van zali(iger) Jan Willemse, ten zuijden den Uuijterbuijrschen dijck, ten westen Corn(elis) Thannisse ende ten noorden de voors(eijde) Neeltge Maerten(s)dr. Voorts generalijcken zijn persoon ende andere goederen roerende ende onroerende egeen exempt die submitteerende 't bedwanck van alle rechte ende regteren cum expersis, alles ter goeder trouwen toirconde, soo heb ick schout voorn(oem)t ten verlije van de v(oor)s(chreven) comparant deesen met mijn uijthangenden zegell bevestiicht ende bij ons Corn(elis) Thanisse Veraer ende Bouwen Lenaertsse schepenen geteijckent op ten 16de Meije 1652.

(w.g.)
Bij mi Cornelis Thanissen van Veraeer
en mij Bouwen Leendernsen

Bijlage XI Boedelscheiding Dirck Janse van de Geer

(16550416/3-wa)

op vrijdag 16 april 1655
regeling nalatenschap t.b.v. vrouw en kinderen
Weeskamer Archieven folio Nieuwveen

[1]
Ick Cornelis Pieterse Besemer, schout in den Ambachte van Nieuwveen, doe condt eenen ijgelijk dient behoort dat voor mij ende twee schepenen in den selven ambachte onder genomineert, gecomen en gecompareert sijn geweest NEELTJE CORNELISDOCHTER (Stouthandel), naegelaten weduwe ende boelhoudster van saliger DIRCK JANSE VAN DE GEER, geassisteert met LEENAERT CORNELISSE STOUTHANDEL haar broeder ende voocht ter eenre, MAERTEN JANSE VAN DE GEER als oom ende rechte bloedvoocht over JAN DIRCKSE (van de Geer), omtrent neegen jaeren, CORNELIS DIRCKSE (van de Geer), out omtrent vijf jaeren, CRIJN DIRCKSE VAN DE GEER, out twee jaeren ende MARTJE DIRCKSDOCHTER out elf jaeren of elcs daeromtrent alle kinderen van de erfgenaemen van de voornoemde DIRCK JANSE VAN DE GEER die hij in sijn leeven geteelt ende geprocureert heeft gehadt bij de voornoemde NEELTJE CORNELISDOCHTER ter andere zijde ende verclaarde zij comparanten in gemelde qualite verdraegen te sijn om met malcanderen te schiften, scheyden ende te deelen alle de goederen der voorn(oemd)e boedels, soo roerende als onroerende, in ende uijtschulden, niets uijtgesondert, sulcks die voorn(oemd)e DIRCK JANSE VAN DE GEER metter dood ontrijmpt ende naegelaeten heeft ende also de voorn(oemd)e scheijdinge ende deelinge niet gevoechelijcken en condegeschieden om merckelijke reedenen, soo hebben de voorn(oemd)e comparanten ten overstaen van de heeren schout ende weesmeesters van Nieuweveen, geprocideert tot uitcoope der voorn(oemd)e kinderen haer vaderlijke erffenisse ende besterffenisse ende dat in forma ende manieren als volcht, te weeten dat NEELTJE CORNELISDOCHTER, weduwe ende boelhoudster voornoempt, in vrijen eigendom hebbe ende behouden alle de goederen die voorn(oemd)e boedel soo roerende als onroerende uit geseijt gedeelte van de weeskinderen haer nae beschreven lant, voorts in ende uitschulden sonder dat die voorn(oemd)e kinderen

[2]
iets daer aen eenige costen sullen hebben te daegen, wijders sal de voon(oemd)e weduwe hebben ende behouden alle het linden, wollen, tin ende cooperwerke, item houte en aerde vaeten, gout, silver, gemunt en ongemunt, geen uijtgesondert, daer tegen belooft sij weduwe voorn(oemd) haere vier kinderlijkcke te alimenteeren in eeten, drincken, cleedinge ende redinge vermogens hare staet en als buurkinderen, soo wel in sieck als gesontheijt de selve kinderen te deuchde stieren ende ter schoolen laeten gaen om te leeren leesen, schrijven, ende elck een goet hantwerk te laeten leeren, ende dochter laeten leeren naaien in comfirmitie de weeskinderen van Nieuweveen ende gelijck een getrou moeder schuldich ende behoort te doen ende boven de voorn(oemd)e alimentatie sullen de voorn(oemd)e kinderen in vrijen eijgendom hebben als tot haere ouderdom van twintig jaeren sullen sijn gecomen ofte sulcks sij eerder quame te huwelijkcken, een camp lants, groot anderhalf morgen lant, leggende in Calslagen, belent ten oosten Claes Beselisse, ten suijden Anthonis Pieterse, ten westen Gerritse de Groot ende ten noorden de weduwe selfs met espresse conditie dat sij als dien weduwe weder compt te huwelijcken dat boven het voorn(oemd)e lant noch moet uitceeren aen kindt als sij tot sijn jaeren of eerder huwelijck als vooren een bedde met sijn volcoomen toebehooren ende noch aen ieder kindt hondert aen geldt met welke voorn(oemd)e uitcoope partike hem en de bekende te vreden te sijn, belovende over sulcks malcanderen bij deesen nimmermeer eenige verdeelinge te sullen eijschen oft doen eijschen door hem noch door andere direckelijck noch indireckelijkck

[3]
geender manieren verbindende sij moeder ende boelhouster voor het naecomen deese haer persoon ende roerende ende onroerende geen uitgesondert, die submitterende bedwang van alle rechten ende rechteren, alles ter goeder trouw.'t Oirconde heb ick, schout voorn(oem)d, ten verlije van de comparanten, in qualitie als vooren deesen met mijn uithangende seegel bevesticht ende bij ons Anthonius Pieterse van Swieten en Jan Ariens Watelaer, schepenen, elcs onderteyckent op den 16den April 1655.

(w.g.)
Jan Adrianensse Wateler
Teunis Pieterse van Swieten

Bijlage XII Schuldverklaring wed. Dirck Janse van de Geer

(16550518/1-ra)

op dinsdag 18 mei 1655 Nieuwveen
Rentebrief
Oud Rechterlijk Archief (ORA) folio 3/73

Een rentebrieff tot laste van de weduwe van DIRCK
JANSE VAN DE GEER houdende 800-0-0 hijer van is geen
penning beth(aald) alsoo deese penningen op weescamers recht zijn uuijtgeseten.

Ick Cornelis Pieterse Bezemer schout in den Ambachte van Nieuweveen doe condt eenen ijgelijcken dient behoirt, dat voor mij ende twee schepenen in den selven Ambachte ondergenomineert gecomen ende gecompareert is geweest NEELTGE CORNELISDR. (Stouthandell) weduwe van zaliger DIRCK JANSE VAN DE GEER, geassisteert met LEENAERT CORNELISSE STOUTHANDELL haar broeder ende gecooren voocht in deesen ende bekende voor haer ende haere erven bij deesen well deuchdel(ijcken) schuldich te weesen aen ende ten behoeve van Willem Jansse van der Weel naegelaten weeskindt van zal(iger) Jan Willemse van der Weel, geprocureert bij Marrichge Gerritsdr., off deese zijne actie vercrijgende een jaerrlijcxe lofrente van veertich carolus guldens tot 40 grooten 't stuck, welcke v(oor)s(chreven) renten hij comparant alle jaers belooft te betaelen op den 15den Meije in vrij zuijver gelt, 't sij van verpondingen, beeden, schuttingen, subventien 10ste, 20ste, 30ste, 40ste, 50ste, hondertste meerderende minder penningen uuijt niet besondert maer van alles vrij aligaert schoon, dat bij openbaere placcaten gepublijceert werde op deese niet gecort werden ende sall 't eerste jaer renten ommegecomen ende verscheenen zijn den 15en Meije 1600 vijer en vijftich ende soo voorts van jaere tot jaere geduijrendetotte effectuele aflossinge toe mits opleggende teffens ende 't onen maele ikn griff somme acht hondert der voors(eijde) guldens, doch altijt daerbij voegende de verscheenen ende onbetaelde renten zulcx ten tijde van de afflossinge verscheenen ende onbetaelt bevonden sullen werden, dewelcke lossinge sall moeten werden gedaen als het voors(eijde) weeskindt tot zijne mondige jaeren ofte huwelijcken staete sall zijn gecomen volgens de weeskeure daervan zijnde ende dat met goede goude ende silvere penningen volgens de laetste evaluatie caers ende gang hebbende, bekennende voorts hij comparant de voors(eijde)hooftsomme door handen van de voochden vant v(oor)s(chreven) weeskindt uuijt de weeskiste van Nieuweveen ten vollen ontfangen te hebben, derhalven hij hem van deese constitutie alles vergeneucht is, houdende ende omme den houder deeses tot naercominge van alles wes v(oor)s(chreven) staet wel te fundeeren en verseeckeren, heeft hij comparant special(ick) tot vasticheijt gestelt een huijs ende erve met het land daer achter aen gelegen, staende ende leggende inNieuweveen, belent ten oosten Pieter Gerritse backer, ten zuijden den Nieuweveenschen dijck, ten westen Mr. Steven Jansse de Wit, ende ten noorden Dominee Tehedorus Deventer, voorts generalijcken zijn persoon ende andere goederen, roerende ende onroerende, egeen exempt, die submitteerende 't bedwanck van alle rechten ende rechteren, alles ten goeder trouwen t'oirconde sec heb ick schout voorn(oemp)t ten verlije van de v(oor)s(chreven) comparante ende haere voocht deesen met mijn uuijthangende zegull bevesticht ende bij ons Harmen Evertsse van der Burch ende Pieter Cornelisse Swaenevelt schepenen elcxonderth(eckent) op ten 18den Meije 1655.

(w.g.)

Harmen Evertse van der Burch

Bijlage XIII Koopacte Leendert Janse van de Geer

(16550528/1-ra)

op vrijdag 28 mei 1655 Uitterbuurt
onbekend
Oud Rechterlijk Archief 3

De coop van deesen is 550-0-0 gereduceert
compt gereet 476-4-13 den 40en penning is
betaelt tot 11-15-2

Ick Jan Jacobsse van Veen schout in den Heerlijckheijt van de Uuijterbuijrt doe condt eenen ijgelijcken dient behoirt dat voor mij ende twee schepenen inde selve Heerlijckheijt ondergenomineert gecomen ende gecompareert is geweest Dirck Ghijssen Hoogendijck ende bekende voor hem ende zijne erven bij deesen deuchdelijcken vercocht opgedragen ende aangeeijgent te hebben aen ende ten behoeve van LEENDERT JANSSE VAN DE GEER twee teelthuijntges groot omtrent hondert roeden leggende inde Heerlijckheijt van Uuijterbuijrt, belent ten oosten Cornelis Jansse (van de Geer?), ten westen de weduwe van Thonis Jansse Volcruijt, ten zuijden den dijck ende ten noorden Dirck Ghijssen Hoogendijck com socijs, te verongelden soo in de verpondinge ende molengelt als van outs zijnde voorts soo vrij ende onvrij als ander buijerlandt off thuijnen aldaer gelegen, vorder metsoodanige vrijheijden, servituijten, uijtvaerten als anders sulcx t'selve goet onderworpen ende daer aen behoorende is als van outs volgens de oude brieven daervan zijnde daernae den cooper sich sall hebben te reguleeren van welcke voors(eijde) cooper opdrachte ende overgifte bekende hij comparant all well vernoecht voldaen ende betaelt te weesen den lesten penning metten eersten ende dat met een obligatie op huijden neghens deeses in voldoeninge gepasseert houdende hooftsomme vijff hondert ende vijftig gulden te betaelen op vijffalderheijligen dagen als telckens hondert ende thien gulden, alderheijligen dach inde jaere 1655 t'eerste doende hij comparant daeromme aen den voorn(oemde) LEENDERT JANSSE VAN DE GEER een volcomen opdracht endequitscheldinge, des belooffde hij comparant d' v(oor)s(creven) thuijntges te vrijen ende te waeren naeden rechten ende custume van de lande onder t'verbandtvan zijn persoon ende goederen roerende ende onroerende egeen exempt die submitteerende t'bedwanck van alle rechten ende rechteren. Alles ter goedertrouwen, t'oirconde heb ick schout voorn(oem)t ten verlije van den voors(creven) comparant deesen met mijn uijthangenden zegull bevesticht ende bij ons Michiell Maertensse Croock ende Willem Jan Willemen schepenen elcxonderteijckent op ten 28en Meije 1655, den cooper sall t'selffde goet moeten verongelden inde verpondinge voor een hondert vijff en twintich roeden, ende int molengelt voor derdalff hondt actum ut s(upra).

(w.g.)

Willem Janssen

Bijlage XIV Verkoopacte erfgenamen Annichje Thomas

(16590814/3-ra *)

op donderdag 14 augustus 1659 Nieuwveen en Uitterbuurt
'eigenbrief'van erfgenamen van Anniche Thomas
Oud Rechterlijk Archief 5,5A,6

Jonge Claes Jacobse Maetges eijgenbrief van de erfgenamen van Anniche Thomasdochter.

De coop van dezen is 200.0-0 ................

[1]
Wij Cornelis Pieterse Bezemer schout in den ambachte van Nieuwveen ende Pieter Bezemer schout in de Heerlijckheit van de Uijtterbuurt doen condt een iegelijcken dient behoirt dat voor ons ende elcs twee schepenen hier ondergenomineert in ieders jurisdictie gecomen ende gecompareert is geweest
[2]
HEIJNDRICK PIETERSE VAN DE GEER hem starckmakende ende de na te bewarende VOOR DE ERFGENAMEN VAN ANNETIE THOMAS ende bekende indier qualite voor hem ende sijne erven bij desen deuchdelijck vercocht opgedragen ende aengeeijgent te hebben aen ende ten behoeve van jonge Claes Jacob Maetges drie veenackers te weeten den acker leggende in Nieuweveen, belent ten oosten Wees Gerrit Huijberden, ten suijden Heijndrick Bouwense, ten westen Cees Gerritse ende ten noorden Pieter Pieter Cappiteijn die te verongelden volgens de oude brieven noch twee veenackers leggende in den Uijtterbuurt belent ten oosten den eenen acker Leuntie Claes, ten westen ende ten suijden Cees Maerten Theunisse cum socijs ende ten noorden de voorschreve erfgenaemen van ANNETIE THOMAS ende den anderen acker belent oost Heijndrick Bouwenszoon, ten suijden de weduwe van Jan Cornelis Jan Ariszoon, ten westen Claes Jacobse selffs com socijs ende ten noorden Jacon Bouwense te verongelden in de verpondinge voor twee hondt ende int moolengelt voor vijff hondt sijnde voorts soo vrij ende onvrij als buijr ackers vorder met sodanige vrijheijden serwtuijten uijtvaerten als andere sulcs
[3]
't selve goet onderworpen ende daer aen behoorende is, als van outs, volgens de oude brieven daer van sijnde, van welcke voornoemde coope opdrachte ende overgifte bekende hij comparant in qualite voorschreven, all wel vernoecht voldaen ende betaelt te weze ten lesten penningen metten eersten ende dat met een custingsbrief op huijden neffens deses in voldoeninge gepasseert inhoudende hoofdsoms twee hondert gulden, te betaelen op drie alderheijligen daegen, daer van den eersten termijn ommegecomen ende verschenen sall sijn Alderheijligen Dach zestienhonderd negenenvijftich telckens sessentsestich gulden derthien stuijvers vijf penningen doende daeromme aende voorscheven jonge Claes Jacobs Maetges. Een volcomen opdracht ende quijtscheldinge die beloofde hij comparant in qualite voorschreven de voornomde ackers te vrijen ende waeren na den rechte ende coustume van de lande onder toerbant van sijn persoon ende goederen roerende ende onroerende egeen exempt die submitterende toedoant van alle rechten ende rechten, alles sonder fraude, des oirconde hebben wij, schouten voorschreven ten verlije van comparant in qualite voorse(ijde) deses met onse uijthangende seguls bevesticht ende bij Corn. Janse de Lange ende CORNELIS JACOBSE MAET schepenen elcs getekend op den 14 augustij 1659 in Nieuwveen.

Dirck Ghijsse Hoogendijcse (en) MAERTEN JANSE VAN DE GEER schepenen in de Uijterbuijrt op den 26 Augustij 1660

(w.g.)

Cornelis Jacobsen Maet
Cornelis Janse de Lange


Bijlage XV Koopacte Maerten Janse van de Geer

(16590824/3-ra)

op zondag 24 augustus 1659 Uitterbuurt
eigenbrief
Oud Rechterlijk Archief 4

[1]
De coop van deeesen is
239-14-0 gereduceert
compt gereet 235-1-13
den 40en penning betaelt tot
5-17-10

MAERTEN JANSSE VAN DE GEER
eijgenbrieff van de erffgenamen
van Pieter Pieterssse Backer

Ick Pieter Besemer schout in de Heerlijckheijt van de Uuijtterbuijrt doe cond eenen iegelijcken dient behoirt, dat voor mij ende twee schepenen in deselve Heerlijckheijt ondergenomineert, gecomen ende gecompareert is geweest Willem Pieterse en Pieter Pieterse Backer voor haer selven ende haer sterckmakende voor de verdere erffgenamen van Pieter Pieterse Backer ende daer vooren de rato caverende. Ende bekenden indier qualite voor haer ende haeren erven bij desen deuchdelijcken vercocht, opgedragen ende aengeijgent te hebben aen ende ten behoeve van MAERTEN JANSSE VAN DE GEER een percheeltgen groot omtrent twee
hondert sess en vijftich roeden leggende in de voorschreve Heerlijckheijt van de Uuijtterbuijrt, belent ten oosten Heijndrick Gerrits, ten suijden ende ten westen den cooper (= Maerten Jansse van de Geer) selfe ende ten noorden Jacob Gerritse van Veen, te verongelden in de verpondinge voor hondert vijff en tseventich roeden ende int molengelt voor twee hondert vijftich roeden;
[2]
zijnde voorts soo vrij ende onvrij als buijr landt, vorder met soodanige vrijheijden, servituijten in ende uijtvaerten als anders sulcx tselve landt onderworpen ende daer aen behoorende is als van outs volgens de oude brieven daervan sijnde, van welcke voorschreve coope, opdrachte ende overgifte bekenden zij comp(aran)ten all wel vernoecht voldaen ende betaelt te wesen den lesten penningh metten eersten, ende dat met een obligatie op huijden neffens deses in voldoeninge gepasseert, houdende hooftsommes twee hondert negen en dertig gulden, veerthien stuijvers te betaelen op twee alderheijligen dagen, alderheijligen 1658 ende 1659, telckens hondert negentien gulden, seventhien stuijvers doende daeromme zij comparanten in de voorschreve qualite aen de voornomde MAERTEN JANSSE VAN DE GEER een volcomen opdracht ende quijtscheldinge, des belooffden sij comparanten in qualite voornompt tschreven landt te vrijen ende waeren na den rechte ende coustume van de lande onder tverbant van haere persoonen ende goederen roerende ende onroerende egeen exempt, die submitterende tbedwanck van alle rechten ende rechteren.
[3]
Aldus ter goeder trouwen ende sonder argelist des torconde soo heb ick schout voorn(oem)t ten verlije van de comparanten in qualite v(oor)s(creven) deesen met mijn uijthangenden zegull bevesticht ende bij Dirck Ghijsen Hoogendijck ende WILLEM JANSE VAN DE GEER schepenen elcx geteijckent op ten 24en Augustij 1659.

(w.g.)

Dirck Gijsen Hoogendijck
Willem Janse van de GeerBijlage XVI Verkoopacte Heijndrick en Dirck Pieterse v.d.Geer

(16590824/2-ra *)

op zondag 24 augustus 1659 Uitterbuurt
onbekend
Oud Rechterlijk Archief 4

[1]
De coop van deesen is
240-0-0 gereduceert
coop gereet 230-17-12
d 40en penning tot
5-17-10

Cornelis Maerten Thonisse
eijgenbrieff van de erftgenamen
van ANNICHGE THOMAS
DR.

Ick Pieter Besemer schout in de Heerlijckheijt van de Uuijtterbuijrt doe cond eenen iegelijcken dient behoirt, dat voor mij ende twee schepenen in deselve Heerlijckheijt ondergenomineert, gecoomen ende gecompareert sijn geweest HEIJNDRICK PIETERSSE VAN DE GEER ende DIRCK PIETERSSE VAN DE GEER, soo voor haer selven als haer sterckmaeckende ende de rato carerende voor de vordere erftgenaemen van ANNICHGE THOMASDR., weduwe van zal(iger) JAN GERRITSE CROOK ende besonders indier qualite voor haer ende haeren erven bij desen deuchdel(ick) vercocht, opgedraegen ende aengeijgent te hebben aen ende ten behoeve van Cornelis Maerten Thonisse drie veenackers met een teellthuijn, leggende inde voorschreven Uuijtterbuijrt, belent ten oosten Leuntie Claesdr. Met jonge Claes Jacobsse Maetges ende Dirck Crijnen cum socijs, ten westen Heijndrick Gerritsse van Veen met Claes Jacob Claesse ende Hendrick Bouwensse cum socijs, ten suijden Dirck Crijn ende ten noorden ANNIGHE THOMAS ERFGENAMEN
voornoemt, te verongelden inde verpondinge voor drie hondt en int molengelt voor vijft hondt ende voorts soo vrij en onvrij als buijracker
[2]
ende thuijnden, vorder met sodanige vrijheijden, servituijten in ende uijtvaerten als anders sulcx tselve goet onderworpen ende daer aen behooren is als van outs volgens de oude brieven daervan sijnde, van welcke v(oor)s(creven) coope, opdrachte ende overgifte, bekenden sij comp(aran)ten all wel vercocht, voldaen en betaelt te wesen den lesten penning metten deersten, ende dat met een custingbrieff op huijden neffens deses involdoeninge gepasseert, doende daeromme sij comp(aran)ten aen den voornoemde Cornelis Maerten Thonisse den volcomen opdracht ende quitschel dinge, des beloofden zij comp(aran)ten in qualite v(oor)s(creven) de vernoem(de) ackers met den thuijn te vrijen en te waeren nae den rechte ende coustume van de lande en der tverbant van haerepersoonen ende goederen roerende ende onroerende egeene exempte, die submitteren tbedwanck van alle rechten ende rechteren. Alles ter goeder trouwen ende sonder argelist des toirconde heb ick schout voornompt ten verlije van de voornomde comparante in qualite voorschreve deesen met mijn uijthangende zegull bevesticht ende bij Dirck Ghijsen Hoogendijck, ende WILLEM JANSSE VAN DE GEER schepenen elcx geteijckent op ten 24en Augustij 1659.

(w.g.)

Dirck Gijssen Hoogendijck
Willem Jansse van de Geer


Bijlage XVII Tegoedbrief v. erfgenamen van Annichje Thomas

(16590824/2-ra *)

op zondag 24 augustus 1659 Uitterbuurt
Custingbrief
Oud Rechterlijk Archief 4

[1]
De 40en penning van deesen
is in de voorgaanden
coopbrieff verantwoort

De erftgenaemen van
ANNICHGE THOMASDR
custingbrieff op Cornelis
Maerten Thonisse

Ick Pieter Besemer schout in de Heerlickheijt van de Uuijtterbuurt doe cond eenen iegel(ick) dient behoirt, dat voor mij ende twee schepenen inde selve Heerlijckheit, ondergenomineert, gecomen ende gecompareert is geweest, Cornelis Maerten Thonisse, dewelcke bekende voor hem ende sijne erven bij deesen deugdelijcken schuldich te wesen aen ende ten behoeve van de erfgenamen van ANNIGHGE THOMASDR.weduwe van zal(iger) JAN GERRITSSE CROOCK off deese haereactie vercrijgende de somme van twee hondert ende veertich carolus guldens te 40 grooten tstuck, spruijtende ter saecke van coop van de naebeschreve drie veenackerties met de thuijn leggende in de Heerlijckheit van de Uuijtterbuijrt, waervan hij comparant op huijden date deses den behoorlijcken eijgenbriefontfangen heeft, belovende daeromme de voorschreve somme te betaelen op drie eerst comende ende achtereenvolgende St. Jacobsdagen ieder termijn precijs sonder eenige langer dilaij ofte vertreck daervan St. Jacobs dag 1658 den eersten termijn ommegecoomen ende verschenen was
[2]
ende soo voorts van jaere tot jaere telckens tachtich der voorschreve gulden geduijrende totte effectuele betaelinge toe, ende dat van alles vrij suijver gelt sonder eenige cortinge te mogen doen, verbindende hij comparant voornomt voor de voorschreve voldoeninge ende betaelinge specialijcken drie veenackers met een teell thuijn leggende in de voorschreve Heerlijckheijt, belent tenoosten Leuntge Claesdochter met jonge Claes Jacobsse Maeties ende Dirck Crijnencum socijs, ten westen Heijndrick Gerritsse van Veen met Claes Jacob Claesse, ende Heijndrick Bouwensse cum socijs, ten suijden Dirck Crijnen ende ten noorden ANNIGHE THOMAS erftgenamen voornompt. Voorts generalijcken sijn persoon ende andere goederen egeen exempt, die submittereende tbedwanck van alle rechten ende rechteren. Alles sonder fraude toirconde soo heb ick schout voornompt deese ten verlije van de voorschreve comparant met mijn uijthangenden zegull bevesticht, ende bij Dirck Ghijsen Hoogendijck ende WILLEM JANSSE VAN DE GEER, schepenen elcx geteijckent op ten 24en Augustij 1659.

(w.g.)

Dirck Gijsen Hoogendijck
Willem Janssen van de Geer

Bijlage XVIII Boedelscheiding Trijntje Cornelisse (van de Geer)

(16591023/7-wa *)

op donderdag 23 oktober 1659
Boedelscheiding
Weeskamer Archief folio Nieuwveen

Ick Cornelis Pieters Besemer, schout in den ambachte van Nieuwveen, doe condt een iegelijk dient behoirt, dat voor mij ende twee schepenen in den selve ambachte ondergenomineert gecomen ende gecompareert sijn geweest CORNELIS JANSE VAN DE GEER voor hem selven, EEFJEN JANSDOCHTER, weduwe van saliger Cornelis Pieterse, timmerman, geassisteert met Bouwen Pieterse, timmerman, haar gecoren voocht in deesen, Jan Louwisse Diggel ende Anthonis Pieterse van Swieten als oomen ende voochden van TRIJNTJE CLEMENTS, nagelaten weeskint
[2]
van CLEMENT JANSE 't welck hij geteeld heeft gehadt bij MAARTJE LOUWISDR. (Diggel), alle kinderen, kintskinderen ende rechte erfgenamen van saliger TRIJNTJE CORNELIS, laetst weduwe van CEES ARIJ MAETEN ende bekende zij respective comparanten ten overstaan van de Eerwaarde heere sgout vernoemt Willem Pieters van Ruijten ende Pieter Gerrits Backer, weesmeesteren van Nieuwveen voornoempt met alle minne vroutschap ende welbedachten raede geprocedeert te hebben tot schiftinge, scheijdinge ende deelinge van alle sodanige goederen, roerende ende onroerende, in ende uijtschulden als hen luijden door 't overlijden van de voorschreve TRIJNTJE CORNELISSE op ende aenbestorven sijn ende dat in voegen als volgt: eerstelijkck is CORNELIS JANS VAN DE GEER voorschreven ten loote ende deele gevallen aan het cleijne huijsje ende erve, potinge ende plantinge daerop staende, staende ende leggende in Nieuwveen, streckende van den Nieuwveenschen dijck af, soo verde als het afgepaelt is, tot aan het erf van TRIJNTJE CLEMENTS toe, belent ten oosten de erfgenamen van Aerritgen Jansdochter ende ten westen Piet Claes Wever, dito de gelintinge tussschen de erven aan wedersijden, 't saemen te onderhouden, noch is de selve ten loote ende deele gevallen aen een stuck veenlant, leggende in Nieuwveen, groot omtrent vijftien morgen, belent ten oosten de voornoemde TRIJNTJE CLEMENTS met haer aengedeelde landt, ten suijden
[3]
de predicants erf, ten westen Jan Ariens Crook cum socijs ende ten noorden Cornelis Jacobs, te verongelden in de verpondinge tot Nieuwveen voor twee morgen hondert en vijftich roeden, de selve is nog gedeelt aen een camp hoijlandt groot omtrent eene morgen vier hondt, leggende in Calslagen belent ten oosten en ten suijden TRIJNTJE CLEMENTS met haer aengedeelde portie, ten westen Cees Japen ende ten noorden EEFJE JANSDOCHTER, te verongelden en verpondinge tot Calslagen voor ses 't half hondt, ende in 't geheel voor sijn portie int molengelt voor agt mergen ses moet CORNELIS JANS VAN DE GEER uitkeeren ende betalen aan TRIJNTJE CLEMENTSDOCHTER de somme van drie hondertcarolus gulden, daervan intrest te betaelen vier ten hondert in 't jaar, waervan 't eerste jaer interest om inegecomen endeverschenen wesen sall den eersten november zestien hondert ende tsestich enede soovoorts van jaere totte effectuele betaeline toe TRIJNTJE CLEMENTS voor vernoemt is ten loote ende deele gevallen aen een huijs, erve hoijhuijs ende schuijr, potinge ende plantinge daerop staende, staende enede leggende in Nieuweveen voornoempt met omtrent ses morgen landt daer agter aen gelegen leggende eensdeels in Nieuwveen ende anderdeels in Calslagen streckende van Cornelis Janses erf af tot de Moolenweteringe toe, belent ten oosten CORNELIS JANSE VAN DE GEER met Albert Sijmons cum socijs ende ten westen CORNELIS JANS VAN DE GEER voorschreven, te verongelden
[4]
in de verpondinge tot Nieuwveen voir twee morgen hondertvijftich roeden onder expresse conditie ende stipulatie, dat het voornomde huijs ende landt,een bequaem gangpadt sall hebben van ses voeten breet, aende oostseijde van CORNELIS JANS VAN DE GEER sijn huijs van den dijck aff naer achteren toe't selve te macken ende oock te onderhouden bij de voorschreve CORNELIS JANSE in ende tallen tijden de selve is noch gedeelt aan een stuck hoijlandt leggende in Calslagen groot omtrent twee morgen belent ten oosten Claes Jans cum socijs ten westen de voorschreve CORNELIS JANS haer oom ten suijden Cornelis Jans Buijs ende ten noorden Claes Jaepen te verongelden ende verpondinge tot Calslagen voor sesthalf hondt, ende het voorschreve weeskints moolengelt int geheel voor acht mergen, ende drie hondt, noch is het selve weeskint, gedeelt aen een stuck rietlandt leggende in den ambachte van Nieuwveen verent aende lantscheijdinge, belent ten oosten en ten suijden Cornelis Jans de Lange, ten westen de weduwe van Jan Jacobse van Ruijten ende ten noorden Anthonis Pieters van Swieten te verongelden ende verpondinge voor hondert vijftig roeden, EEFTGEN JANSDOCHTER is gedeelt aen een halve bruijcker lants, met huijs erve daerop ende schuijr, potinge ende plantinge daer op, staende
[5]
staende ende liggende in 't suijden van Aerlanderveen, groot omtrent in 't geheel twaalf mergen, leggende genegender veur ende ongescheijden verekent met de weduwe van saliger Louris Willem Schouten streckende in 't geheel van den Aerlanderveenschen Wijck aff tot Jacob Willems backer sijn lant toe belent ten suijden Jan Cornelis Verhoeft cum socijs ende ten noorden de kinderen van Cornelis Dircks Verhaer met Neeltgen Brouwers ende Ghijsbert Cornelisse jonge verent, ende noch een stuckje landt, groot omtrent drie morgen, streckende mede van den Aerlanderveenschen Dijck aff tot Thonis Bouwens Vermij sijn landt toe, belent ten suijden Dirck jonge Corsjes ende ten noorden Claes Pieters Lansinnen te verongelden volgens de legger daer van sijnde als van outs, de selve is noch gedeelt aen een stuck meelandt, leggende in den ambachte van Calslagen groot omtrent eene morgen en twee hondt streckende van CORNELIS JANSE VAN DE GEERS landt af, tot aen Claes Jacobs Maetjes landt toe, belent ten oosten Claes Jacobs Maetjes, ende ten westen Cornelis Maertense, te verongelden inde verpondinge voor twee hondt, ende int moolengelt voor anderhalf morgen ses moet Aefgen Jans erven uijtkeeren ende betaelen aen TRIJNTGEN CLEMENTS (van de Geer) erven de somme van seven hondert ende achtien carolus guldens daar van intrest te betaelen,
[6]
tegen vier gulden van t hondert in 't jaer, waer van 't eerste jaer intrest omme gecomen ende verschenen sal sijn den eersten november zestien hondert ende shestig ende soo voorts van jaer tot jaere geduijrende totte effectuele voldoende toe, een ieder sall sijn aangedeelde huijsinge erven ende landen hebben, sou vrij ende onvrij als buijrhuijsen erven ende landen aldaer gelegen, verder met sodanige vrijheijden servituijten, in ende uijtvaerten als van outs, voorts wat aaengaet van 't gout, silver, gemunt en ongemunt ende eenige meublen, hebbende verseijden erfgenamen elcx jaer portie genooten welcke voorseijden schijtinge scheijdinge ende verdeelinge perthijen hinc inde, bekende wel te vreden te sijn, belovende over sulcx malcanderen sienaengaende nimmermeer enige andere scheijdinge ofte deelinge te sullen eijsschen of te doen eijsschen door hen noch door andere directelijck noch indirectelijck in magte nog daer buijten in geenderleij manieren onder 't verbant van hare respective persoonen ende goederen, geen exempt die submittterende 't bedwanck van alle rechten ende rechteren alles ter goeder trouwen ende sonder argelist, des foirconde soo heb ick schout voornompt, desen ten verlijevan de respective comparanten in qualite voorschreven met mijn uijthangende zegull bevestigt, ende bij ons Cornelis Jacobse Maet ende Jacobs Pietersz
[7]
van Zuijlen schepenen elxc onderteijckent, op den drie en twentigsten october zestien hondert ende negenenvijftigh,

(w.g.)
Kornelis Jacobsen Maet
Jacob Pieterse van Suijlen

Bijlage XIX Koopacte Leendert Janse van de Geer

(16600513/3-ra)

op donderdag 13 mei 1660 Uitterbuurt
Koopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 4

[1]
De coop van deesen is 1720-0-0
gereduceert compt gereet
1502-14-8 den 40en penning beth(aald)
tot 37-11-7

LEENAERT JANSE VAN DE GEER
eijgenbrieff van Cornelis Claese
Breetvelt en Gerrit van Veen

Ick Pieter Besemer schout in de Heerlijckheijt van de Uuijtterbuurt doe condt[2]
eenen iegelijcken dient behoirt, dat voor mij ende twee schepenen in deselve Heerlijckheijt ondergenomineert, gecomen ende gecompareert sijn geweest Cornelis Claese van Breetvelt als vaeder ende voocht over de vier weeskinderen van sal(iger) Annetje Cornelisdr. dewelcke geprocreeert sijn bij de v(oor)s(creven) Cornelis Claese ende Gerrit Cornelisse van Veen als oom ende toesiende voocht over de voors(crven) kinderen ende bekende indier quali(te) met consent ende toestaen van de voorschreve Pieter Besemer schout ende opperweesmeester van de v(oor)s(creven) Heerlijckheijt deuchdel(ick) vercocht,opgedraegen ende aangeeeijgent te hebben aen ende ten behoeve van LEENDERT JANSE VAN DE GEER een stuckge hoijlandt met twee crosten groot omtrent vijfthien hondert roeden leggende in de Ooster Polder inde v(oor)s(creven) Uuijtterbuurt, belent ten oosten Bouwen Bastiaense cum socijs, ten suijden Dirck Ghijssen Hoogendijck cum socijs, ten westen Bouwen Leenaertse cum socijs ende ten noorden het Jaechpadt, te verongelden in de verpondinge voor anderhalfmorgen ende int moolegelt voor dardhalf morgen, sijnde voorts soo vrij ende onvrij als andere buijrlanden ende crosten aldaer, verder met sodanige vrijheijden, servituijten in ende uijtvaerten als anders slucx 't voors(creven)goet onderworpen ende daer aen behoorende is als van outs volgens de oude brieven daer van sijnde, daernae den cooper hem sall hebben te regulieren van welcke v(oor)s(creven) coope
[3]
opdrachte ende overgifte bekenden hij comparanten in qualite v(oor)s(creven) al wel vergeneugt voldaen ende betaelt te wesen den lesten penning metten eersten ende dat met een custingbrief op huijden neffens deses in voldoeninge gepasseert, doende daeromme aende voors(creven) cooper een volcomen opdracht ende quijtscheldinge des beloofden sij comparanten in qualite v(oor)n(oemp)t 't v(oor)s(creven) goet te vrijen ende waeren als recht is onder 't verbant als nae rechte daertoe staende, alles sonder fraude toirconde heb ick schout v(oor)n(oemp)t ten verlije van de comparanten in qualite voors(creven) desen met mijn uijthangende segul bevestight ende bij Bouwen Leenaertse van Blocklantende Dirck Ghijsen Hoogendijck schepenen elcx onderteijckent op ten 13e Meije 1660.

(w.g.)

Dirck Gijse Hoogendijck
Bouwen Leenaertsen

Bijlage XX Schuldverklaring Leendert Janse van de Geer

(16600513/3-ra)

op donderdag 13 mei 1660 Uitterbuurt
schuldbrief
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 4

[1]
Den 40e penning van deesen is in den
voorgaende coopbrieff
verantwoort

De kinderen van Cornelis Claess
Breetvelt custingbrieff op
LEENAERT JANSSE VAN DE GEER

Ick Pieter Besemer schout in de Heerlijckheijt van de Uuijtterbuijrt doe condteenen iegel(ijcken) dient behoirt, dat voor mij ende twee schepenen aldaer ondergenomineert, gecomen ende gecompareert sijn geweest LEENDERT JANSE VAN DE GEER als
[2]
principael schuldenaer, mitsgaders CORNELIS JANSE VAN DE GEER ende Jacob Gerritse van Veen borgen als principael onder renunchiatie van de benefitien ordinis et divisionis wel van den inhouden vandien onderrecht sijnde dewelckebekenden indier qualite voor haer ende haeren erven mitsdesen deuchdel(ick) schuldich te wesen aen ende ten behoeve van de vier naegelaeten kinderen van sa(liger) Annetje Cornelisdochter, dewelcke sij geteelt heeft bij Cornelis Claese Breetvelt of dese jaere actie vercrijgende de somme van seventhien hondert ende twintich carolus guldens te 40 grooten 't stuck, spruijtende ter saecke van coop van 't naebeschreve goet, daervan hij eerste comparant huijden daete deses den behoorlijcken eijgenbrieff ontfangen heeft, belovende daeromme de v(oor)s(creven) som te betaelen op ses eerstcomende ende achtereenvolgende Alderheijligen dagen ieder termijn precijs sonder langer dilaij ofte uijtstel, daervan Alderheijligen dage 1660 't eerste jaer ommegecomen ende verschenen sall sijn ende soo voorts van jaere tot jaere telckens twee hondert sessentachtich gulden dertien stuijvers vijff penningen geduijrende totte effectuele voldoeninge toe, ende dat van alles vrij suijver gelt, sonder eenige cortinge te mogen doen verbindende hij LEENDERT JANSE VAN DE GEER eerste comparant voor de v(oor)s(creven) voldoeninge ende betaelinge special(ick) een stuckge hoijlandt met twee crosten groot omtrent vijffthien (hondert roeden)
[3]
leggende in de v(oor)s(creven) Heerlijckheijt, belent ten oosten Bouwen ende Gerrit Bastiaense, ten suijden Dirck Ghijsen Hoogendijck cum socijs, ten westen Bouwen Leendertse cum socijs ende ten noorden de Jaechdijck, vorder verbindende hij LEENDERT JANSE VAN DE GEER als origineele debiteur, mitsgaders CORNELIS JANSE VAN DE GEER ende Jacob Gerritse van Veen als borgen principaell haere respective persoonen ende goederen roerende ende onroerende egeen exemptmaeckende selve subject allen gerechten ende rechteren, alles ter goeder twrouwen, ten oirconde heb ick schout voorschreve ten verlije van de comparanten in qualite voornompt desen met mijn uijthangende segul bevestightende bij Bouwen Leenaertse van Blocklant ende Dirck Ghijsen Hoogendijck schepenen elcx onderteijckent op ten 13 Meije 1660.

(w.g.)

Dirck Ghijsen Hoogendijck
Bouwen Leendertsen


Bijlage XXI Verkoopacte wed. v. Leendert Janse van de Geer

(16610512/3-ra)

op donderdag 12 mei 1661 Nieuwveen
Verkoopacte
Oud Rechterlijk Archief 4

[1]
Dirck Ghijssen Hoogendijck eijgenbrieff van weduwe van Lenaert Jansse van de Geer

Wij Cornelis Besemer schout in den Ambachte van Nieuweveen ende Pieter Pieterse Besemer schout inde Heerlijckheijt van de Uijtterbuijrt doen cond, eenen iegenlijcken, dient behoirt dat voor ons, en elcx twee schepenen hier ondergenomineert, in ieders jurisdictie, tot kennisse van deesen geroepen gecompareert sijn HEIJLTGE JANSDOCHTER weduwe van saliger LEENDERT JANSSE VAN DE GEER geassisteert met Gerrit Jacobse van Ruijten haer gecooren voocht in deesen, ende MAERTEN JANSSE VAN DE GEER als
[2]
voogt over het weeskint, van LEENDERT JANSSE VAN DE GEER saliger sijn overleden broeder dewelcke bekende indier qualite voor haer ende haren erven bij desen deuchdelijcken vercocht opgedragen ende aangeeijgent te hebben aen ende ten behoeve van Dirck Ghijssen Hoogendijck twee parthijtjes veenlandt met een schuijr daerop staande, staende ende leggende eensdeels in Nieuveen ende anderdeels inde voornoemde Heerlijckheijt van de Uuijtterbuijrt belent het eene parthijtje ten oosten Heijndrick Gerritse van Veen, ten suijden den dijck tenwesten Willem Jan Willemse Weche ende ten noorden Gerrit Corneliszoon van Veen, ende in 't andere parthijtje ten oosten Leendert Huijbertszoon ten suijden Hendrick Gerritse van Veen tenwesten Gerrit Cornelisse van Veen ende ten noorden Pieter Janse Cruijsheer te verongelden in 't geheel in de verpondinge voor vijf hondt, ende int moolegelt voor seshalf hondt, sijnde de selve twee veenlants ackers soo vrij ende onvrij als buijrlandt aldaer gelegen verder met sodanige vrijheijden, servituijten op ende overpaden in ende uijtvaerten als anders sulcx de voorschreven twee veenlants ackers onderworpen ende daer aen behoorende is als van outs volgens de oude brieven daer van sijnde, daer nae des voorseijde cooper ende opdrachte deeses bekenden sij comparanten in qualite voornoempt all wel vergenoecht, voldaen ende betaelt te weesen den lesten penningen metten eersten ende dat met een obligatie, op huijden neffens deses in voldoeninge gepasseert
[3]
inhoudende hoofdsommes hondert en vijf guldens te betaelen op vier eerstkomende ende achtereenvolgende Ste. Catharijna dagen daervan den eersten termijn omgecomen ende verschenen sall sijn Ste. Catharijnen dagh sestienhondert eenensestich, doende daer mee aende voorschreven cooper een volcomen affstant ende quijtscheldinge, des beloofden sij comparanten inde voorschreve qualite 't voornoemde goet te vrijen ende waren als recht is onder 't verbant als naer rechten alles sonder fraude ten oirconde soo hebben wij schoutten voornoempt ten verlije van haer comparanten in qualite voorschreven deesen met onse uijthang seguls bevesticht, ende sij CORNELIS JACOBSE MAET, ende Cornelis Leenartse van der Veer schepenen elcx ondertekent op ten 12den Meije 1661.

(w.g.)
Cornelis Leendertsen van der Veer
Kornelis Jacobseb Maet

Bijlage XXII Boedelscheiding Maerten Janse van de Geer

(16620530/4-wa)

op dinsdag 30 mei 1662 Uitterbuurt
Boedelscheiding
Weeskamer Archieven folio 3

[1]
Ick Pieter Besemer schout in de Heerlijckheijt van de Uuijtterbuijrt doe cond eenen iegel(ijck) dient behoirt, dat voor mij ende twee schepenen alhier ondergenomineert, gecomen
[2]
ende verschenen sijn geweest MAERTEN JANSE VAN DE GEER nagelaeten weduwnaar van sal(iger) NEELTJEN JACOBSDR. Ten eenre ende BOUWEN JACOBS als oom ende rechte bestorven bloetvoocht over JAN MAERTENSE (van de Geer) negen jaeren ende PIETER MAERTENSE (van de Geer) out ses jaeren of elcx daer omtrent achtergelatene weeskinderen van de voorseijde NEELTGE JACOBSDR bij hem boelhouder geprocureertter andere sijde. Ende bekenden sij respective comparanten met advijs van mij schout v(oor)n(oemp)t ende als opperweesmr. aldaer met minne ende vriuntschap final(ijck) veraccordeert ende verdragen te sijn in voegen als volcht naerdentl(ijck) dat MAERTEN JANSE (van de Geer) weduwnaar ende boedelhouder v(oor)n(oemp(t in vrijen eijgendom sall hebben ende behouden alle de goederendes voorschreven boedels uijtgeseijt de naebeschreven goederen die de kinderenaenbedeelt sijn, tsij gout, silver, gemunt ende ongemundt in ende uijtschulden egeen uijtgesondert sonder dat de voornoemde kinderen ietwes daeraen sullen hebben te pretenderen noch oock eenige lasten sullen hebben te dragen, des sall hij vader ende boelhouder v(oor)n(oemp)t sijn voorschreve kinderen eerl(ijck) opbrengen ende aliementeren in eten, drincken, cleedinge ende reedinge soo van linnen als wollen metten gevolge vandien nae gelentheijt van de saecke als buijrkinder van gelijcken stant soo well in sieckte als gesontheijt de selve kinderen ter deuchden stieren ende ter scholen laeten gaen om te leeren lesenende schrijven tot dat ieder kint ten ouderdom van een en twintich jaeren gecomen sall sijn of ten waer saecke dat de v(oor)s(chreven) kinderen eerder geraeckten te huwelijcken, daerentegen sijn de gemelte kinderen gedeelt ende sullen in vrijen eijgendom hebben een stuckje veenlants groot omtrent seven hondert roeden leggende in de proos dije onder den gerechte van den Uuijthooren, belent ten oosten ende westen BOUWEN JACOBSE, ten suijden Jan Crijnen cum socijs ende ten noorden MAERTEN JANSE (van de Geer)
[3]
mette erfgenamen van wijlen Jan Pieteren; noch een half huijs ende erf staende ende gelegen in de proosdije voorseijt, belent int geheel ten oosten BOUWEN JACOBSE, ten suijden Dirck Willem Heijnen, ten westen den dijck ende ten noorden Jan Pieteren erfgenamen; noch een perceeltge banckers ofte veenackers leggende in de v(oor)schreve proosdije, belent ten oosten den dwerssloot, ten suijden BOUWEN JACOBSE ende Daniel Janse, ten westen MAERTEN JANSE (van de Geer) ende ten noorden de voornomde BOUWEN JACOBSE; noch een veenacker leggende in de proosdije voornoempt, belent ten oosten THEUNIS JAN JONGENS, ten suijden Lammert Robbertse, ten westen ende noorden Pieter Joosten; noch een camp meelandt groot eene morgen, vier hondt leggende in de voorseijde Proosdije, belent ten oosten Willem Piet Meijnse, ten westen Heijndrick Pieterse, ten suijden ende noorden Cees Piet Jannen; noch een perceel lants groot eene morgen anderhalf hondt leggende in de Proosdije voorschreven, belent ten oosten BOUWEN JACOBSE, ten suijden Claes Sijmonse, ten westen ende noorden Cornelis Louwen; ende noch een thuijn groot veertich roeden leggende alsvoren, belent ten oosten de Crommenijert, ten suijden Claes Sijmonse, ten westen Cornelis Louwen ende ten noorden BOUWEN JACOBSE, mitsgaders aen ieder der voorseijde kinderen te geven een nieuwt bedde met sijn toebehooren ende aen har tsaemen een eijcke kast, veerthien slaeplaeckens, achthien cussen sloopen, sesthien neusdoecken, tsestich ellen linde laecken met alle het silverwerck dat tot haer overleden moeders lijf was behoorende; ende noch aen ieder kint vier hembdens ende bovendien tot uijsetting te geven soo van cleedinge, reedinge als buijrkinder van gelijcken staet soo als
[4]
goet ende getrouw vader schuldich is ende behoort te doen alles in conformite de weeskeur van de voorschreve Heerlijckheijt van de Uuijtterbuijrt met expresse conditie ende stipulatie, dat de voonoemde boelhouder het vruchtgebruijck van de voorseijde weeskinderen haer aengedeelde landen sal trecken soo lange als de aliementatie duijrt maer langer niet, met welcke voorschreve schiftinge, scheidinge ende deelinge perthijen hino indese bekende wel tevreden te wesen, belovende over sulcx malcanderen dienaengaende nimmermeer eenige andere scheijdinge ofte uitcoope te sullen eijsschen ofte doen eijsschen door hen nogh door andere directel(ijck) noch indirecktel(ijck) in rechten nogh daer buijten in geenderleij manieren verbindende hij vader voorn(oemp)t soo voorts opbrengen van de voorschreve kinderen als tot voldoeninge der v(oor)schreve somme legael alle sijne goederen egeen exempt,maeckende de selve subject allen gerechten ende rechteren, alles onder fraudeten oirconde soo heb ick schout voornompt desen ten verlije van haer comparanten met mijn uijthangenden segull bevestight ende bij Cornelis Claese van Breetvelt ende Pieter Janse Cruijfheer schepenen elcx geteijckent opten 7 fe(bruari)s 1662 ende is voltrocken op den 30en Meije 1662.

(w.g)

Cornelis Claese van Breetvelt
Pieter Janse Cruijfheer

Bijlage XXIII Boedelscheiding Leendert Janse van de Geer

(16620530/3-wa)

op dinsdag 30 mei 1662 Uitterbuurt
Boedelscheiding
Weeskamer Archieven 3

[1]
Ick Pieter Besemer schout in de Heerlijckheijt van de Uuijtterbuijrt doe cond eenen iegel(ijck) dient behoirt, dat voor mij mitsgaders Cornelis Claese Breetvelt ende Pieter Janse Cruijfheer schepenen alhier tot kennisse van desengeroepen, gecompareert sijn HILLETJEN JANSDR, nagelaten weduwe van sal(iger) LEENDERT JANSE VAN DE GEER, geassisteert met Jacob Gerritse van Veen haer gecoren voocht ter eenre ende MAERTEN JANSE VAN DE GEER als oom ende rechte bestorven bloetvoocht over JAN LEENDERTSE (van de Geer) out omtrent twee jaeren, achtergelaten weeskindt van de voorseijde LEENDERT JANSE (van de Geer) bij haer boelhoutster geprocureert ter andere sijde ende alsoo de scheijdingeniet gevoechl(ijck)en conde geschieden om merckel(ijcken) redenen, soo hebben parthijen geresolveert om te procederen tot uijtcoope vant voorschreve kint sijn vaderl(ijcken) erffenisse ende besterffenissen ende sijn dienvolgende metadvijs van mij schout v(oor)n(oemp)t ende als opperweesmeester aldaer met minne ende vruntschap finalijcken veraccordeert ende ende verdragen in voegen als volcht te wesen dat HILLETJE JANS weduwe ende boelhoutster v(oor)n(oemp)t in vollen eijgendom sall hebben ende blijven inden volcomen besit, gebruijck ende vrije vertieringe van alle de goederen des v(oor)s(chreven) boedels uijtgeseijt tnaebese lant; voorts gout, silver gemunt ende ongemunt in ende uijtschulden egeen uijtgesondert, sonder dat het voornoemde kint iet wes daeraen sal hebben te pretenderen, noch oock eenige lasten sall hebben te dragen des sal sij moeder ende boedelhoutster v(oor)n(oemp)t
[2]
haer voorseijde kint eerl(ijck) opbrengen ende aliementeren in eten, drincken, cleedinge ende reedinge soo van linnen als wollen metten gevolgde van dien nae gelegentheijt van de saeck als buijrkinder van gelijcken staet soo well in siecte als gesontheijt tselve kint ter deuchden stieren ende ter scholen laten gaen om te leeren lesen ende schrijven geduijrende ter tijt, soo dat 't gemeltekint ten ouderdom van twee en twintich jaeren gecomen sal sijn of ten waer saecke dat het voorseijde kint eerder geraecten te huwelijcken, soo belooft sij moeder ende boelhoutster voornompt boven de gemelte alimentatie ofte opbrenginge tot voldoeninge van sijn vaders erffenisse te betaelen hondert ende vijtich carolus guldens ende daerenboven sal het gemelte kint in vrijen eijgendom hebben een campgen landt groot vier hondert dertigh roeden leggende inde Oosterpolder inde voorschreve Heerlijckheijt van de Uuijtterbuijrt, belent ten oosten Jacob Gerritse van Veen, ten suijden Maerten Janse (van de Geer), ten westen CORNELIS JANSE VAN DE GEER cum socijs ende ten noorden Gerrit Gerritse; mitsgaders aen het voornoemde kint te geven een nieut bedde met all sijn toebehooren ende bovendien tot uijtsettinge te geven soo van cleedinge, reedinge als buijrkinder van gel(ijcken) staet soo als een goet ende getrouw moeder schuldich is ende behoort te doen, alles in conformite de weeskamer
van de Heerlijckheijt van de Uuijtterbuijrt voorschreven met espresse conditie ende stipulatie, dat de voornomde boelhoutster het vruchtgebruijck vant v(oor)s(chreven) weeskints aengedeelde landt sal trecken soo lange de aliementatie duijrt, maer langer niet, met welcke voors(chreve) uijtcoope perthijen sinc jude bekenden bekenden wel tevreden te sijn belovende over sulcx malcanderen dienaengaende
[3]
nimmermeer eenige andere scheijdinge ofte uijtcoope te sullen eijsschen ofte doen eijsschen door hen noch door andere directel(ijck) noch indirectel(ijck) in rechten noch daer buijten in geenderleij manieren verbinden sij moeder voor(noemp)t soo voort opbrengen vant voorschreve kint als tot voldoening der voorschreve somme legael alle hare goederen egeen exempt, maeckende deselve subject allen gerechten ende rechteren, alles ter goeder trouwen, ten oirconde soo heb ick schout v(oor)n(oem)pt ten verlije van haer comparanten desen met mijn uijthangende segul bevesticht ende bijde voorschreve schepenen geteijckentop den 30en Meije 1662

(w.g.)

Cornelis Clsz van Breetveldt
Pieter Janse Cruijsheer

Bijlage XXIV Boedelscheiding Dirk Janse van de Geer

(16670212/3-wa *)

op zaterdag 12 februari 1667
boedelsch. door boedelh. Marritje Louw. Priem
Weeskamer Archief folio 3

[1]
Ick Pieter Bezemer schout in de Heerlijckheijt van Uuterbuijrt, doe condt, eenen iegelijck dient behoirt, dat voor mij, mitsgaders Bouwen Leendertse Blocklants en WILLEM JANSE VAN DE GEER schepenen alhier tot kennisse van desen geroepen gecompareert sijnt MARRITJE LOUWERIS weduwe ende boedelhoutster van zaliger DIRCK JANSE VAN DE GEER geassisteert met SIJMON
[2]
LOURISE PRIEM haar broeder en voocht in desen ten eenre, MAARTEN JANSE VAN DE GEER, ende PIETER JANSE VAN DE GEER als recht bestorven bloedvoogden van 's vaders sijde over JAN DIRCKSE VAN (de) GEER out ses jaeren, PIETER DIRCKSE VAN DE GEER out twee jaeren, ende NEELTJE DIRCS VAN DE GEER out een jaar, off elcx daer omtrent nagelaten kinderen ende erffgenaemen van voornoemde DIRCK JANSE VAN DE GEER, bij haer boelhoutster geteelt ter andre sijde ende wij oo(c) de scheijdinge met gevoechl(ijcheit) den conde geschieden om merckelijcke redenen soo hebben parthijen geresolveert om te proceseren tot uijtscoope van voorschreven drie kinderen haer vaederlijcken erffenisse ende besterftenisse ende sijn dienvolgende met advijs ende toestant (= hulp) van mij schout vernoemt ende als opperweesmeesteren aldaer alvorens den staet ende inventaeris gesien ende geexamineert hebben met munise en vruetschap final veraccordeert en verdraegen in voegen als volcgt te weten dat sij weese en boelhoutster voornoemt in vrijen eijgendom sal hebben ende wijdens inden 't volcomen bestt gebruijck ende vrije vertieringe van alle de goederen des voorse(eijden) boedels thij gout silvfer gemunt ende ongemunt in ende uijtschulden e(n)geen uijtgesondert sonder dat dij voorschreve kinderen iet wes daer aen sullen hebben te pretenderen noch oock eenige lasten sullen hebben te draegen das al sij weeder ende boedelhoutster voornoemt haere voors(chreven) dite kinderen eerlic opbrengen en aliementeren in eten drincken cleedinge ende reedinge soo van linnen als welken metters gevolge vandien nae gelegentheijt van de saecke als buijrkinder van gelijcken staat, soo wel in siecte als gesontheijt d'selve kinderen ter deuchden stieren ende ter scholen laeten gaen om te leeren lesen schrijven ende naijen ende de leaetsges een ambacht te laeten leeren daer sij lest bequam toe sullen sijn, tot dat ieder kint ten ouderdom van twee en twintigh jaerengecomen sal sijn off ten waer saeme dat de voors(eijde) kinderen eerder geraeckten te huwelijcken soo belooft sij moeder en boedelhoutster voornoempt boven de gemesse alimentatie ofte opbrenginge tot voldoeningen van haer vaeders erffenisse te betaelen aen ieder kint twaelff gulden twaelff stuijvers in munten en t'samen seven en dertig gulden sesthien stuijvers te voldoen
[3]
als ieder kint tot sijn twee en twintigh jaeren off huwelijcken staete alvorens gecoomen aen sijn ende bovendien tot uijtsettinge te geven soo van cleedinge reedinge als buijrkinderen van gelijcken staet soo als een goet ende getrouw moeder schuldich is ende behoort te doen alles in compermise de weesmeesteren der Heerlijckheijt van de Uuitterbuijrt met welcke voors(chreven) scheijdinge en uijtcoope perthijen haer inde bekenden wel tevreden te verbieden belovende en sulcx malcanderen dienaengaende nimmermeer eenige andere scheijdinge ofte uijtcoope te sullen eijsschen offe doen eijssche voor hen noch deer andere direckelick noch indireckelick in rechtennoch daer buijten in eenderleij manieren verbinden sij moeder ende boedelhoutster voornoemt soo voort opbrengen van de voors(eijde) kinderen als tot voldoeninge der voors(chreven) somme legaal alle haere goederen e(n)geen exempt die submitteren ende toedwanck van alle voorrechten en voorrechteren alles sonder fraude te oirconde soo haer ick schout voornoemt desen ten verlije van haer comparanten met mijn uithangenden segul bevestigt en de bijdet voorschreven schepenen elcx geteijckent op den 12en febr. 1667.

w.g.
Bouwes Leendersen Willem Janssen van de Geer

Bijlage XXV Verkoopactie Willem Janse van de Geer

(16700624/2-ra)

op dinsdag 24 juni 1670 Uitterbuurt
Verkoopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 5

[1]
De coop van desen is 25-0-0
contant gelt, den 40en penning
betaelt tot 0-12-8

Pietge Cornelis van der A
haer eijgenbrieff van WILLEM
JANSE VAN DE GEER

Ick Pieter Besemer schout in de Heerlijckheijt van de Uutterbuijrt doe cond eenen iegel(ijcken) dient behoirt, dat voor mij ende twee schepenen ondergenomineert tot kennisse van desen geroepen, gecompareert is WILLEM JANSE VAN DE GEER, dewelcke bekende voor hem ende sijne ervan bij desen deuchdel(ick)vercoft, opgedragen ende aangeeijgent te hebben aen ende ten behoeve van Pietje Cornelis van der A een veenackertge groot omtrent twintich roeden, leggende in de Heerlijckheijt van de Uitterbuijrt, belent ten oosten de weeskinder van MAERTEN JANSE VAN DE GEER, ten westen Aaltge Cornelis Buijs cum socijs, ten suijden de Buijrterdijck ende ten noorden de v(oor)s(chreven) weeskinder van MAERTEN JANSE VAN DE GEER, sijnde 't gemelte ackertge soo vrij ende onvrij als buijrackertges aldaer, vorder met sodanige vrijheden
[2]
servituijten op ende overpaeden in ende uijtvaerten als anders sulcx 't selve ackertge onderworpen ende daeraen behoorende is, als van outs volgens d'oude brieven daervan sijnde daernae de cooper haer sal hebben te regulieren, van de coope ende opdrachte dese bekende hij comp(aran)t al wel vergenoecht voldaen ende betaelt te wesen ende dat met een som van vijff en twintigh gulden huijden den lesten penningh metten eersten ontffangen, doende daermede aende voorseijde cooperse hiervan mitssdesen een volcomen affstant ende quijtscheldinge, des belooffde hij comp(aran)t 't vernoemde ackertge te vrijen ende waeren als recht is onder 't verbant als nae rechten, alles sonder fraude toirconde soo heb ickschout voorn(oemp)t dese ten verlije van hem comp(aran)t met mijn uijthangenden segul bevestight ende bij Bouwen Leendertsz Blocklandt ende Erassemise van Veen schepenen elcx geteijckent op den 24en junij 1670.

(w.g.)

Bouwen Leendertsen Blocklant
Erassemise van Veen

Bijlage XXVI Koopacte Dirck Cornelisse van de Geer

(16711022/2-ra *)

op donderdag 22 oktober 1671 Calslagen en Nieuwveen
acte van eigendomsoverdracht
Oud Rechterlijke Archieven 1

[1]
DIRCK CORNELISSE VAN DE GEER
Eijgenbrieff van Aechtgen
Dircxdr.

Wij Jacob de Groot van Rints schout, Aert Hendricxse Schout Jannen ende Bartholomeus Roos schepenen tot Calslagen, mitsgaders Pieter van der Codde schout ende Claes Cornelisse Crooq ende Jan Janse Neelwijck schepenen tot Nieuveen oirconde ende kenninge dat voor ons behoudens een ijder sijn recht in ijders jurisdictie gecomen ende gecompareert is AECHTGEN DIRXDR wedue ende boedelhoutster van wijlen Cornelis Pieterse van Veen woonachtig bijden dorpe van Nieuweveen, geassisteert ende geholpen met Pieter Cornelisse van Veen haren stieffsoon als haer vercooren voocht ende behulp in deesen dewelcke bekende in dier qualite voor haer haren erven ende nacomers vercocht ende sulcx 't eenen vrijen eijgen opgedragen ende overgegeven te hebben mitsdesen aen en ten behoeve van DIRCK CORNELISSE VAN DE GEER haer comparantis zoone woonachtig int Geereijnde van Nieuweveen sijnen erven den rechten thoonder deses seeckere woninge als bouhuijsinge, hoijhuijs, schuijer, worde
[2]
boomgaerde, alle potinge ende plantinge, aert ende nagelvast, met omtrent twintich mergen soo hoij als waijlant, daer achter ende besijden aen gelegen, eensdeels gelegen in den voors(eijde) ambachte van Calslagen ende andersdeelsonder de jurisdictie van Nieuweveen inde Westeijntsche polder aldaer, int geheel belent sijnde ten oosten Jan Erassemise de kinderen van Pieter Aertszn Vosch, 't weeskint van Jan Willem Matheuisse ende de weeskinderen van Annetgen Willem Matheuis ten suijden den Nieuweveenschen dijck, ten westen de weduwe van Erassemis Aertse Cath, Claes Janse Bouman, Jan Nicklaeszn ende Bartholomeus Juriaense Roos ende ten noorden de Drecht leggende, te verongelden in Calslagen voor vier morgen een hondt ende vijftich roeden in de verpondinge ende voorvijfhalff carren ende een sestiendeel int Schot ende in Nieuweveen vooranderthalff morgen ende vijftich roeden inde verpondinge wijders met soodanigen dijck ende banwerck, mitssgaders met soodanige polders kaden, 't recht van in ende uijtvaerten op ende overpaden als aende voors(eijde) woningevan outs behoort ende weder subject is geweest, sijnde voorts vrij als anderebuijrhuijsen, erven ende landen daer vooren sij comparante in qualite alsvoren belooffde mitssdesen 't selve te vrijen ende te waeren na den rechten ende coustume van Rhijnlant onder 't verbant van hare persone ende general(ick) alle hare goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordige ende toecomende, egene uijtgesondert, submiiterende de selve dex.....ende constrinctie van allen 's Heeren rechten ende rechteren ende special(ick) den Edele Hove van Hollandt cum expensis, bekennende ter saecke deser vercopinge ende opdrachte al wel ten vollen voldaen vergenoecht ende gecontenteert te wesen den laetsten penning metten eersten ende dat met een som van negen duijsent vijff hondert ca(rolus) gulden in gereeden ende contanten gelden, alles sonder fraude in oirconde der waerheijt, soo hebben wij schout voorn(oemt), respectivelicken desen met onseuijthangende segels besegelt ende bevesticht ende te meerder kennisse bijde voornoemde schepenen elcx in sijn regard onder de plijcque ende vens ons tenprotocolle doen teijckenen, in Calslagen op ten 21en julij 1671 ende in Nieuveen op ten 22en october 1671.

(w.g.)

Klaas Cornelisse Kroock
Jan Janse NW

Bijlage XXVII Lijst van Weerbare Mannen van Rijnland

(16720000/1-oar)

in 1672 Nieuwveen
inventarisatie
Werkgroep AG-Infosys 9486

LIJST van WEERBARE MANNEN van RIJNLAND, van 1672 (OAR 9486)
File: 272 / RYNLD16.358 2946r Versie 1.5 Auteur #32: Kessel,
P.W.C.van
Ambacht, Bladzijde, Naam en overige tekstregels.
-------------------------------------------------------------
NIEUWVEEN ende UYTTERBUYRT
Lijste van de manschappen boven de achtien Jaren ende
beneden de tsechtich Jaren out, in de ambachten van Nieuwveen ende Uytterbuyrt
NV 1 onder de compagnie van
NV 1 Pieter Besemer, schout van de Uytterbuyrt, capiteyn:
NV 1 Cornelis Breetvelt
NV 1 Johan de Vogel
NV 1 Johan Ooms
NV 1 Joost Sarteel
NV 1 Jan Asmusz van Veen
NV 1 Gijsbert Turnhout
NV 1 Jan de Vogel
NV 1 Arie Teunisz
NV 1 Pieter Vreecken de Jongh
NV 1 Pieter Assmusz
NV 1 Maerte Claesz Timmerman
NV 1 Ary Willemsz van Ruyten
NV 1 Bastiaen Simonsz Frets
NV 1 Hendrick Willemsz Croocq
NV 1 Gerrit Pietersz Rietvelt
NV 1 Jacob Cornelisz van Ruyten
NV 1 Claes Pietersz Hogervorst
NV 1 Willem Jansz van de Gode
NV 1 Bouwen Bastiaensz Sticht
NV 1 Herman Meyndertsz Albergen
NV 2 Jacob Gerritsz van Veen
NV 2 Teeuwis Cornelisz Bongenaer
NV 2 Maerten Jansz Buys
NV 2 Lambert de Wit
NV 2 Willem Hendricxsz van Zijl
NV 2 Beselis Gerritsz van Veen
NV 2 Maerten de Coningh
NV 2 Gerrit Jansz Croocq
NV 2 Pieter Claesz Verdoes
NV 2 Claes Tonisz Lijndraeyer
NV 2 Cornelis Teeuwisz Bongenaer
NV 2 Claes Maertensz van der Vucht
NV 2 jonge Claes Japen
NV 2 Floris Gerritsz
NV 2 Bastiaen Huybertsz Pothoven
NV 2 Maerte Crijnen
NV 2 Jan Pietersz van Veen
NV 2 JACOB JANSZ VAN DE GEER
NV 2 Huybert Teeuwisz Bongenaer
NV 2 Hendrick Bouwensz Groenewech
NV 2 Jan Pietersz van Zijl
NV 2 Tonis Jacobsz van Swieten
NV 2 Jacob Jansz van Swieten
NV 2 Jacob Jacobsz Vermij
NV 3 Cornelis Cornelisz van Veen
NV 3 Gerrit Cornelisz van Swieten
NV 3 Jan Willemsz Croock
NV 3 Jan Gerritsz Snijder
NV 3 Jan Jansz Langerack
NV 3 Gerrit Cornelis Huyberden
NV 3 Claes Maertensz van de Geer
NV 3 Jan Leenderden
NV 3 Dirck Gerrit Piet Meynsen
NV 3 Cornelis Symonsz Bu...
NV 3 Jan Crijnen
NV 3 Cornelis Vreecken de Jongh
NV 3 Gerrit Jansz van Veen
NV 3 Jan Thonisz van Harssen
NV 3 Aris Pietersz van der Camp
NV 3 Claes Cornelisz Breetvelt
NV 3 Jan Gerritsz Fortuyn
NV 3 Pieter Cornelisz Bruyn
NV 3 Maerten Abrahamsz
NV 3 Cornelis Jansz
NV 3 Jan Jansz van der Camp
NV 3 Jan Jansz Kroock
NV 3 Gerrit Cornelis Jan Jonges
NV 3 Pieter Jansz Bongenaer
NV 3 Teeuwis Jacobsz Mandemaker
NV 3 Jan Lossch
NV 4 Pieter Jansz van Veen
NV 4 Maerte Jansz van de Geer
NV 4 Jacob Dircxsz Cort
NV 4 Leendert Ysbrantsz Lopicker
NV 4 Cornelis Huybertsz
NV 4 Maerten Michielsz
NV 4 Dirck Japen Scheepmaker
NV 4 Cornelis Pieter Gijsen
NV 4 Pieter Aertsz Schipper
NV 4 Claes Hendrixe
NV 4 Willem Dircxsz van Zijl
NV 4 Cornelis Maerte Tonisz
NV 4 Pieter Jan Simonsz
NV 4 BONIFAES PIETERSZ
NV 4 PIETER JANSZ Schoenmaker
NV 4 Aert Cornelisz Verlaen
NV 4 Cornelis Cornelisz van der Aer
NV 4 Cors Pietersz Duynkercker
NV 4 Simon Claesz van Swieten
NV 4 Jantje Piet Meynsz
NV 4 Jan Jan Piet Meynsz
NV 4 Huybert Maertensz van Swieten
NV 4 Jan Pietersz Hogevorst
NV 4 Dirck Arisz
NV 5 Pieter Jansz Cruyff...
NV 5 Jan Heyndrixe Smit
NV 5 David Aryensz Vermij
NV 5 Gerrit Joosten Waert
NV 5 Cornelis Claes Huyberden
NV 5 Louris Cornelisz
NV 5 Louris Willemsz
NV 5 Joost Chielen
NV 5 Huybert Claesz
NV 5 Teeuwis Tonisz
NV 5 Pieter Chielen
NV 5 ouwe Jan Bruyn
NV 5 Saers Cornelisz
NV 5 Crijn Pietersz
NV 5 Vreeck Jansz
NV 5 Jan Cornelisz den Haen
NV 5 Claes Pietersz
NV 5 Claes Maerte Tonisz
NV 5 112 mannen
NV 5 onder de compagnie van
NV 5 Mr. Dirck van Staden, capiteyn:
NV 5 Gerrit Claesz
NV 5 Cornelis Leendertsz van der Veer
NV 5 Willem Gerritsz van Ruyten
NV 6 Huych Hendricksz van der Horn
NV 6 Pieter Rijcken Binckershoeck
NV 6 Maerte Jansz van Swieten
NV 6 Leendert Rietvelt
NV 6 Jacob Jacobsz Vermey
NV 6 Hendrick van Biesen
NV 6 Mr. Cornelis de Wit
NV 6 Pieter Willemsz van de Geer
NV 6 Aert Jansz Keth
NV 6 Dirck Cornelisz van de Geer
NV 6 Maerte Jansz Croock
NV 6 Jan Cornelisz van Heyningen
NV 6 Jan Cornelisz de Lange
NV 6 Willem Cornelisz Splinter
NV 6 Jan Claesz Visch
NV 6 Claes Cornelisz Croock
NV 6 Maerte Jansz Schoute
NV 6 Cnelis Klaes groote Klaes
NV 6 Jan Dirxsz van de Geer
NV 6 Cornelis Dirxsz van de Geer
NV 6 Teunis Simonsz
NV 6 Jacob Pietersz Hogeveen
NV 6 Willem Jacobsz Kat
NV 6 Cornelis Jansz Kat
NV 7 Cornelis Dirxz van Ruyten
NV 7 Jan Pietersz van Swieten
NV 7 Cornelis Cornelisz van de Veer
NV 7 Teeuwis Jansz Meyburch
NV 7 Cornelis Rijcken Binckershoek
NV 7 Cornelis Aryen Steeve
NV 7 Wiggert Claesz Ruys
NV 7 Cornelis Jansz Croock
NV 7 Jan Dirxe van Ruyte
NV 7 Jan Claesz Bouman
NV 7 Gerrit Cornelisz van Ruyten
NV 7 Aert Cornelisz Groen
NV 7 Jan Wittersheym
NV 7 Pieter Teeuwisz Bongenaer
NV 7 Pieter Cornelisz Boot
NV 7 Gerrit Willemsz Smit
NV 7 Jan Asmusz Kat
NV 7 Teunis Jansz Scheepmaker
NV 7 Floor Jansz Buerman
NV 7 Heyndrick Gerritsz Boot
NV 7 Krijn Dame van Vliet
NV 7 Dirck Pietersz Schoter
NV 7 Frans Pietersz Croock
NV 7 Jan Cornelisz Rietvelt
NV 8 Jacob Vreecken de Jongh
NV 8 Hendrick Pietersz Croock
NV 8 Cornelis Cornelisz ouwe Schout
NV 8 Hendrick Clemmende
NV 8 Cornelis Cornelisz Splinter
NV 8 Teeuwis Pietersz Rietvelt
NV 8 Beselis Jan Groen
NV 8 Jan Jansz Kat
NV 8 Hendrick Dirxe Roscam
NV 8 Jan Jansz Schenckevelt
NV 8 Cornelis Jansz Cruysheer
NV 8 Gerrit Jansz Buerman
NV 8 Aert Jansz Slintwynt
NV 8 Coen Gerritsz van der Swaert
NV 8 Pieter Krijne
NV 8 Pieter Jansz van Swieten
NV 8 Dirck Jansz van Ruyten
NV 8 Jan Gijsen van Sante
NV 8 Erasmus Cornelisz van de Vijver
NV 8 Jan Aryen Steeven
NV 8 Claes Jansz Bouman
NV 8 Simon Teunisz van Swieten
NV 9 Jan Jansz Naeltwijck
NV 9 Jan Cornelisz Ouwe Schout
NV 9 Gijsbert Cornelisz van Beyeren
NV 9 Cornelis Jansz Schalckwijck
NV 9 Jan Jan Jansz Buyrman
NV 9 Jan Ponsz
NV 9 Jan Pietersz Croock
NV 9 Huych Jansz Kat
NV 9 Cornelis Dame van Vliet
NV 9 Pieter Teunisz van Swieten
NV 9 Simon Jan Simonsz van der Camp
NV 9 Meyndert Wybrantsz Dros
NV 9 Jan Banckertsz
NV 9 Cornelis Pieter Claesz
NV 9 Jan Jan Arisz
NV 9 Simon Gillisz Bon
NV 9 Gijsbert Cornelisz Bos
NV 9 Jan Jacobsz
NV 9 Jan Maertsz van Swieten
NV 9 Teunis Simonsz van der Camp
NV 10 Claes Jacobsz Vermey
NV 10 Cornelis Joppe van Zijll
NV 10 Gerrit Claesz
NV 10 Pieter Jansz Bronswijck
NV 10 Jan Bastiaensz
NV 10 Pieter Cornelis Saersz
NV 10 Thomas de Laetouwer
NV 10 Willem Gijsen
NV 10 Jan Aertsz Wiltenburch
NV 10 Jan Clemmenden
NV 10 Barent Joosten
NV 10 Gerrit Joosten
NV 10 Jan Simonsz Burg
NV 10 107 mannen
NV 10 Somma van de manschappen is 219 mannen
Aldus gedaen ende opgelevert bij Schoutten ende Ambachtsbewaerders van Nieuwveen ende Uytterbuyrt op de 25 November 1672 ter ordonnantie van deselve geteyckent bij mij als secretaris .. Schellingerhout

Bijlage XXVIII Kohieren vh Familiegelt van Rijnland

(16740000/6-gal)

in 1674 Nieuwveen, Cudelstaart, Zevenhoven
belastinginkomsten (=deel 2 v.d. Kohieren)
Gemeentearch.Leiden fol.207-209,253v

KOHIEREN vh FAMILIEGELT van RIJNLAND, van 1674 (DEEL 2)
File: 46 / RYNLD16.310 3182r Versie 1.5 Auteur #56: Werkgroep
Ambacht, Folio, Naam, Bedrag *I* = Inleiding *S* = Slot
Betreft: Nieuwveen + Uitterbuurt, Cudelstaart en Sevenhoven
------------------------------------------------------------------------------
NV 253 Quohier over NIEUVEEN en UYTTERBUYRT overgebracht bij
NV 253 Pieter van der Codde, schout,
NV 253 Pieter Besemer, schout van de Uytterbuyrt,
NV 253 Maerten Claesz. Timmerman ende
NV 253 CLAES CROOCK, ambachtsbewaerders tot Nieuveen.

NV 253 Jacob Huybertsz. van Geylwijck, baggerman ½
NV 253 Jan Claesz. Visch, bouman ½
NV 253 DIRCK CORNELISZ. VAN DER GEER, bouman ½
NV 253 PIETER WILLEMSZ. VAN DER GEER, bouman ½
NV 253 Cornelis Cornelisz. Croock, bouman ½
NV 253 Maerten Jansz. Croock, baggerman ½
NV 253 LEENDERT STOUTHANDEL, veen- en bouman 1
NV 254 Dirck Pietersz. Schooter, bouman ½
NV 254 Symon Tonisz., bouman ½
NV 254 Jan van Heyningen 1
NV 254 Jan Jan Arisen, arbeyder ½
NV 254 Heyndrick Gerritsz. Booth ½
NV 254 Jan Cornelisz. de Lange, baggerman 1
NV 254 Cornelis Cornelisz. Booy ½
NV 254 JAN CORNELISZ. GROEN EN BESELIS JANSZ. GROEN ½
NV 254 CRIJN CORNELISZ. RIETVELTH ½
NV 254 Jan en Cornelis Cornelis Brouwer ½
NV 254 Jan Aertsz. Cath en Aert Jansz. Cath ½
NV 254 HUYCH HEIJNDRICXSZ. VAN DER HOORN, een winckeltge ½
NV 254 Willem Jansz. Booth, turffschipper ½
NV 254 Jan Jansz. Naeldwijck, snijer ½
NV 254 de weduwe van Cornelis Dircxsz. van Ruyten, kaerssemaeckster ½
NV 254 Jan Dircxsz. van Ruyten, visscher ½
NV 254 Willem Cornelisz. Splinter, smith ½
NV 254 CORNELIS RIJCKEN BINCKERSHOECK, winckelier en backer 1
NV 255 JAN PIETERSZ. VAN SWIETEN, schoenmaker ½
NV 255 Cornelis Adriaensz. Heeren, winckelier ½
NV 255 Dirck van Staeden, chirurgijn 1
NV 255 Matheus Jansz. Meyburch, bouman ½
NV 255 PIETER RIJCKEN BINCKERSHOECK, pachter en winckelier 1
NV 255 Claes Jansz., bouman ½
NV 255 Jan Jansz., cuyper ½
NV 255 Heindrick van Biesen, backer ½
NV 255 Cornelis de With, chirurgijn ½
NV 255 Pieter Besemer, schout van Uytterbuyrt en herbergier 1
NV 255 Wiggert Claes Ruysch, vetweyt ½
NV 255 Gerrit Jacobsz. van Ruyten 1
NV 255 Gerrit Smith ½
NV 255 Symon Jansz. Heeren, scheepmaker ½
NV 255 Coen Gerritsz. Swaert ½
NV 255 Grietge Corsdr. ende Adriaentge Gijsberts ½
NV 255 Heyndrick van der Starre, schoolmeester ½
NV 255 Leendert Rietvelth, deurwaerder en schoenlapper ½
NV 255 Jan Pietersz., wolcammer ½
NV 256 Pieter Cornelisz. Booth, scheepstimmerman ½
NV 256 GERRIT CORNELISZ. VAN RUYTEN, timmerman ½
NV 256 ARY WILLEMSZ. VAN RUYTEN, schoenmaker ½
NV 256 Johan Ooms, notaris ½
NV 256 Jan Wittershuym, kramer ½
NV 256 CORNELIS VAN DER VEER, schipper en winckelier 1½
NV 256 Herman van der Burch, smith 1
NV 256 Willem Heyndricxsz.' weduwe, is een bierschoyster ½
NV 256 Jan Waetelaer, schoenmaker ½
NV 256 Jan de Vogel, glazemaker ½
NV 256 Gijsbrecht Tuyrnhout, winckelier en deurwaerder ½
NV 256 Jan Jansz. Langerack, snijer ½
NV 256 Willem Pietersz. van Ruyten, schoenmaker ½
NV 256 Jan Heindricxsz. Lichthart, turffschipper ½
NV 256 Annetge Jacobs van Ruyten, lakenwinckeltge 1
NV 256 Bastjaen Frets ½
NV 256 Jacob Jacobsz. Vermij, bouman ½
NV 256 Pieter Jansz. van der Camp, baggerman ½
NV 257 Gerrit Aertsz. Lelyvelth, bouman ½
NV 257 Maerten Crijnen, baggerman ½
NV 257 Maerten Claesz., timmerman ½
NV 257 Cornelis Cornelisz. van Veen, bouman ½
NV 257 Heindrick Bouwensz., veenman ½
NV 257 jonge Claes Jaepen, veenman ½
NV 257 Pieter Aertsz. Smockel, tapper ½
NV 257 PIETER JANSZ. VAN GEER, schoenlapper ½
NV 257 Maerten Jansz. Buys, schipper 1
NV 257 Cuyntge Pieters, brandewijnvercoopster ½
NV 257 Heindrick Bruynen Wesendoncq, toebackvercooper ½
NV 257 Theus Cornelisz. Bongenaer, bouwman ½
NV 257 Jan Willemsz., baggerman ½
NV 257 Cornelis Theusz. Bongenaer, veenman ½
NV 257 Jan Pietersz., arbeydsman ½
NV 257 Dirck Aertsz., arbeydsman ½
NV 257 DE WEDUWE VAN CORNELIS JANSZ. VAN DER GEER, bouwster ½
NV 257 Aeltge Cornelis Buys, met haer kinderen die varen ½
NV 257 Heindrick Willemsz. Croocq, arbeydsman ½
NV 258 Pieter Matheusz., schipper 1
NV 258 Jan Gerritsz., baggerman ½
NV 258 Bouwen Leendertsz., bouman ½
NV 258 Jan Leendertsz., baggerman ½
NV 258 Huybert Maertensz., veenman ½
NV 258 Cornelis Claesz. Breetvelt, veenman 1
NV 258 Jan Loffen, baggerman ½
NV 258 Pieter van der Codde, schout 1
NV 258 Dirck van Schellingerhout, secretaris van Nieuveen en Uytterbuyrt 1

NV 258 Somma van 't Familiegelth over Nieuveen en Uytterbuyrt bedraecht
NV 258 's daegs 2 gl. 13 st. 6 penningen

KU 207 Quohier over CUDELSTAERT overgebracht bij
KU 207 Maurits van Heyningen, Schout,
KU 207 Jacob Baertsz. Decker ende
KU 207 Cornelis Jansz. Jongejan

KU 207 Cornelis ende Jan Pietersz. Hergen, arbeyders ½
KU 207 Cornelis Cornelisz. Schouten ½
KU 207 Cornelis Huygen ½
KU 207 Lambert Heyndricxsz. Paddenburch, herbergier ½
KU 207 Cornelis Roeloffsz., schoenmaker ½
KU 207 Joost Danielsz., timmerman ½
KU 207 Jacob Baertsz., decker ½
KU 208 Willem Jansz. van Schagen, huystimmerman ½
KU 208 Jan Willemsz. Stouthandel ½
KU 208 Symon Jansz., schipper ½
KU 208 Willem Aertsz. Besuyen ½
KU 208 Cornelis Jansz. Jongejannen ½
KU 208 Willem Bouwensz., schipper ½
KU 208 Poulis Arisz., schipper ½
KU 208 Hendrick Vredericxsz. Winck, cleermaker ½
KU 208 Egberta Ariens, hout een considerabel commissael,
KU 208 genaemt Johannes Brant 3
KU 208 Jacob Jacobsz. Robol, schipper ½
KU 208 Mourits van Heyningen, schout ½
KU 208 Cornelis Willemsz. van Heyningen, secretaris ½

KU 208 Somma van 't familiegelth over Cudelstaert bedraecht
KU 208 's daegs 12 st.

ZV 208 Quohier over SEVENHOVEN overgebracht bij
ZV 208 Cornelis van Sevenhoven, gesubstitueert Schout
ZV 208 Mathijs Evertsz. Verburgh
ZV 208 Pieter Symonsz. van Wieringen, Ambachtsbewaarders ende
ZV 208 Maerten Cornelisz. Brouwer Schepen

ZV 209 Cornelis ende Neeltge Maertens, turffmaeckers ½
ZV 209 De vier kinderen van Gerrit Floren, alsvooren ½
ZV 209 Marytge Jacobs, Jan Leen Bouwensz, met een voornaam commissael ½
ZV 209 Louris Tonisz, baggerman ½
ZV 209 Neeltge Jacobs weduwe, arbeyster ½
ZV 209 Geertge Fredericxsz, turfster ½
ZV 209 Dirck Arentsz. Vos, biersteecker ½
ZV 209 Frederick Arisz, veenman 1
ZV 209 Cornelis Dircxz. Crynen, arbeyder ½
ZV 209 Jan Dircxsz. Frits, schipper ½
ZV 209 Jacob Amerix, secretaris 1
ZV 209 Cornelis Tamisz. Craey, schipper ende heeft een Iserwinckel 2
ZV 209 Isack Lambertsz. ter Laen, laeckencoper 1
ZV 209 Arien Cornelis Heeren, isercramer 1
ZV 209 Dirck Jansz. Vermey, backer 2
ZV 209 Symon Jansz. Frets,scheepmaker 1
ZV 209 Claes Willemsz. Baes, smith 1½
ZV 210 Cornelis Jansz. Bosdam, schipper ½
ZV 210 Mathijs Verburch, smith 1½
ZV 210 Arien Jansz, veenman 1
ZV 210 Jacob Cornelisz, coornmolenaer 2
ZV 210 Jan van Veen, backer ende winckelier 2
ZV 210 Jan de Lange, schoolmeester ½
ZV 210 Pieter Jansz, Mr. timmerman ½
ZV 210 Elbert Willemsz. Kuysman, arbeyder ½
ZV 210 Jacob Hermansz, biersteecker 1½
ZV 210 Pieter Symonsz. van Wieringen, cleermacker 1
ZV 210 Jan Jacobsz, cleermacker 1½
ZV 210 Anna Wijten van Leeuwen, laecken- en lindevercoopster 1
ZV 210 Pieter Cornelisz. Visscher, baggerman 1
ZV 210 Cornelis Jansz. Vermey, grutter ende winckelier 1
ZV 210 Jan Jansz. Teysterman, baggerman ½
ZV 210 Jan Aelbertsz, veenman ½
ZV 210 Jacob Cornelisz, toebackvercooper 1
ZV 210 Gijs Jansz. Baes, veenman ½
ZV 210 Gerrit Cornelisz. Jongeneelen, veenman ½
ZV 210 Jan Baltensz, turffschipper 1
ZV 211 Thomas Cornelisz. Bosdam, schipper 1
ZV 211 Ermbout Dircxsz, veenman ½
ZV 211 Leendert Jansz. Bosdam, huysman ½
ZV 211 Cornelis Aertsz, huysman 1
ZV 211 Dirck Gerritsz, turffschipper 1
ZV 211 Leendert Maertensz, arbeyder ½
ZV 211 Annetge ouden Jannen, een cleyn winckeltge ½
ZV 211 Aeltge Pieters, arbeyster ½
ZV 211 Gerrit Cornelisz, turffschipper ½
ZV 211 Elbert Jansz, scheepmaecker ½
ZV 211 Cornelis Gysbertsz, schipper ½
ZV 211 Jan Gerritsz. Kuijs, arbeyder ½
ZV 211 Jan Maertensz, schipper 1
ZV 211 Cornelis Willemsz. Baes, smith ½
ZV 211 Huybert Pietersz, veenman ½
ZV 211 Gabriel Marinisz, brandewijnvercooper 1
ZV 211 Gerrit Branden, jongman ½
ZV 211 Neeltge Jans Swanenburch, craemster 1
ZV 211 Jan Stevensz. de With, chirurgijn 1
ZV 212 Gerrit Jansz, turffschipper 1
ZV 212 Pieter Besuyen, procureur ½
ZV 212 Gerrit van Hogeveen, bode en herbergier 1½
ZV 212 Symon Willemsz. Jongman, scheepmakersgesel ½
ZV 212 Jan Claesz, Mr. timmerman ½
ZV 212 Cornelis Claesz, scheepmaker 1
ZV 212 Cornelis Eymbertsz, martschipper 1
ZV 212 Cornelis van Sevenhoven, gesubstitueert schout 1
ZV 212 Cornelis Hermansz, schoenmaker ½
ZV 212 Jan Verlaen, veenman ½
ZV 212 IJsbrant Claesz, smith ½
ZV 212 Pieter Gerritsz, turffschipper 1
ZV 212 Arien Gerritsz, turffschipper 1
ZV 212 Hendrick Jacobsz, schuytvoerder 1
ZV 212 Jan Thomasz. Verdam, veenman ½
ZV 212 Jacob Joppen, cramer 1
ZV 212 Gijsbert Gijsz. van Wieringen, ½
ZV 212 Joris Isacxsz, veenman ½
ZV 212 Cornelis Joosten Vrijer, ½
ZV 212 Gerrit Aertsz, veenman ½
ZV 213 Claes Leendertsz, veenman ½
ZV 213 Pieter Cornelisz. Canter, schipper ½
ZV 213 Jan Maertensz, veenman ½
ZV 213 Thonis Lambertsz, schipper 1½
ZV 213 Cornelis Cornelisz, veenman ½
ZV 213 Isack Pietersz, doet wat neeringh 1
ZV 213 Cornelis Dircxsz, ½
ZV 213 Jan Jacobsz, arbeytsman ½
ZV 213 Neeltge Cornelis, weduwe, arbeytster ½
ZV 213 Cornelis Gerritsz, schoenmaker ½
ZV 213 Thonis Jansz, schipper ½
ZV 213 Dirck Maertensz, schuytvoerder ½
ZV 213 Ysbrant Ysbrandsz' weduwe, schipper ½
ZV 213 Maerten Jansz, cramer ½
ZV 213 Grietge Pieters, arbeytster ½
ZV 213 Theus Jansz. Sluytwijn, smith ½
ZV 213 Claes Cornelisz, maeckt clomphouden ½
ZV 213 Pieter Jacobsz, cleermaker ½
ZV 213 Cornelis Samuelsz, maeckt clomphouten ½
ZV 213 Cornelis Claesz, schoenmaker ½
ZV 214 Pieter Ariensz. van der Hoeff, schipper 1
ZV 214 Philps Aertsz, schipper ½
ZV 214 Cornelis Gerritsz. Leenen, arbeytsman ½
ZV 214 Gerrit Pietersz, veenman ½
ZV 214 Gysberts Cornelisz. Wouters, arbeydsman ½
ZV 214 Willem Oostenrijck, timmerman ½
ZV 214 Jacob Cornelisz, schoenmaker ½
ZV 214 Isack Stouthandel, deurwaerder ½
ZV 214 Jasper van Zuylen, schipper ½
ZV 214 Pieter Woutersz, arbeydsman ½
ZV 214 Willem Jacobsz, schuytvoerder ½
ZV 214 Pieter Cornelisz, decker ½
ZV 214 Cornelis Jansz. Wiltenburch, schuytvoerder ½
ZV 214 Cornelis Thomasz, veenman ½
ZV 214 Claes Dircxsz. Spycker, turffschipper ½
ZV 214 Jacob Claesz. Cats, schuytvoerder ½
ZV 214 Jacob Volckertsz, vischvercooper ½
ZV 214 doorgehaald: Herman Heyndricxsz, een cleyn winckeltge
ZV 214 Jan Heyndircxsz. van der Poel, schuytvoerder ½
ZV 214 GERRIT CORNELISZ. LELYVELTH, bouman 1
ZV 214 Dirck Jacobsz, molenaer ½
ZV 215 Gerrit Cornelis Willemen, schuytvoerder ½
ZV 215 Gijsbert Cornelisz. Zael, veenman ½
ZV 215 Louris Pietersz, cramer ½
ZV 215 Aert Ariensz. van Leeuwen, veenman ½
ZV 215 Thijs Thonisz, arbeyder ½
ZV 215 Jan Pietersz, schoenmaker ½
ZV 215 Isack Gerritsz, scheepmaker ½
ZV 215 JAN CORNELISZ. VERHOEFF, arbeyder ½
ZV 215 Thonis Dircxsz. Canter, schipper ½
ZV 215 Jan Cornelisz. Verdam, huysman 1
ZV 215 Gerrit Jansz. Janoom, alsvooren 1
ZV 215 Leendert Cornelisz. Verdam, alsvooren 1
ZV 215 Willem Jansz' weduwe, bouwster 1
ZV 215 Dirck Cornelisz. Lelyvelth, huysman 1
ZV 215 Reyer Reyersz, bouman ½
ZV 215 Matgen Aerden, weduwe, bouwster ½
ZV 215 Cornelis Gerritsz. Twaelffhoven, bouman 1½
ZV 215 Pieter Baillieus, bouman 1
ZV 215 Claes Gerritsz, bouman 1
ZV 216 Willem Cornelisz. den Engel, bouman 1
ZV 216 Gijs Aelbertsz, bouman ½
ZV 216 Bastjaen Vergeer, schoenmaker 1
ZV 216 Jan Cornelisz. van der Vorst, arbeyder ½
ZV 216 Cornelis Symonsz. van der Wint, timmerman ½
ZV 216 Bouwen Willemsz, bouman ½
ZV 216 Huybert Gerritsz, bouman ½
ZV 216 Arien Fransz, scheepmaker ½
ZV 216 Jan Lambertsz, bouman ½
ZV 216 Aert Cornelisz. van der Jacht, bouman ½
ZV 216 Maerten Brouwer, biersteecker 1
ZV 216 Dirck Jansz. Hogervorst, winckelier 1
ZV 216 Dirck Reyersz, wat neeringh doende ½
ZV 216 Thijs Thonisz, bouman ½
ZV 216 Aris Arisz, bouman ½
ZV 216 Dirck Gerritsz. Twaelffhoven, bouman ½
ZV 216 Gilles Gerritsz, bouman ½
ZV 216 Cornelis Heindricxsz. Spruyt, cleermaker ½
ZV 216 Cornelis Jacobsz, schipper ½

ZV 216 Somma van 't familiegelth over Sevenhoven bedraecht
ZV 216 's daegs 5 gulden 15 stuivers ende 6 penningen

Bijlage XXIX Kohieren van de Penningen van Rijnland

(16751682/2-gal)

tussen 1675 en 1682
belastinginkomsten v.d. 200e penning
Gemeentearchief Leiden SA II, 4558,4572

AANTEKENINGEN UIT DE KOHIEREN van de PENNINGEN van RIJNLAND, van 1675 tot 1682
File: 41 / RYNLD16.303 2308r Versie 1.5 Auteur #32: Kessel,
P.W.C.van
jaartal, bladzijde, tekstregels.
ALLEEN IETS RELEVANTS GEVONDEN IN HET JAAR 1675 en 1678.
------------------------------------------------------------

1675A KOHIER van de 1e 200e penning van Rijnland (GAL
S.A. II inv.nr.4558)
-----------

1675A 182 MARYTJE PIETERS x JAN PIETERSZ VAN SWIETEN wonen in Nieuwveen

1675A 185 de erven van Jan Jansz Janoom zijn o.m. PIETER WILLEMSZ VAN DER
GEER te Nieuwveen en Leendert Jansz Bosdam (P.M.: Jan Jansz Janoom wordt in 1600 voor 15 gulden aangeslagen t.b.v. het 'Ruytergeld' (OAR 3259), in 1623 moet hij vanwege de 200e penning van Rijnland 25 gulden belasting betalen; hij was in 1629 molenmeester van Polderland onder Zevenhoven annex Polder van Blokland, aldus het Oud Archief Rijnland, Leiden (OAR nr. 5972); uit een Lijst van Ambachtsbewaarders blijkt tevens, dat hij ambachtsbewaarder was van Zevenhoven en wel van 1645-1646, 1651-1652. Zie verder bij 1675A 206, 1677B 215 en 1678A 214 m.b.t. Jan Jansz Janoom.

1675A 187 ADRIAEN WILLEMSZ RUYTER woont in Nieuwveen

1675A 206 het kind van Jan Jansz Janoom woont in Zevenhoven; de weduwe van Jan Cornelis Thonisz m.z. (?) de weduwe van Jan Cornelisz Groen in 't Wout

1675A 223 Nieuwveen: de erven van BASTIAEN GIJSEN (Volkruijt) zijn zijn 3 schoonzoons: PIETER WILLEMSZ VAN DER GEER; DIRCK CORNELISZ VAN DER GEER en LOURIS CORNELISZ VERHOEFF

===========
1677B Kohier van de 2e 200e penning van Rijnland (GAL,
S.A. II inv.nr.4568)
-----------

1677B 215 Zevenhoven: de kinderen van jonge Jan Jansz Janoom, erve van Jan Jansz Janoom zijn o.a. Cornelis Hendricksz Twaelffhoven nom. ux, woonende tot Amsterdam in 't Noortse Bosch in 't huys daer nr.11 op staet, tegeover de brouwerij van "Den Dubbelden Arent"

===========
1678A KOHIER van de 1e 200e penning van Rijnland (GAL,
S.A. II inv.nr.4570)
------------

1678A 214 Zevenhoven: Jan Jansz Jansoom overleden. Erven Gerrit Jansz Jansoom en de weduwe en kinderen van Willem Jansz Jansoom
1678A 214 de kinderen van Willem Jansz Jansoom zijn Cornelis Willemsz Jansoom; Geertje Willems Jansoom en Gerrit Gerritsz Padenburch x Annetje Willems Jansoom

===========
1678B KOHIER van de 2e 200e penning van Rijnland (GAL,
S.A. II inv.nr.4572)
-----------

1678B 182 Rijnsaterwoude: Cornelis van Heyningen, secretaris van Calslagen, is voogd van Marytje Cornelis van der Geer, de dochter van Cornelis Adriaensz van der Geer; de zoon heet Adriaen Cornelisz van der Geer

1678B 252 Nieuwveen-Uytterbuurt: de weduwe van MAERTEN JANSZ VAN DER GEER overleden. Erve JAN MAERTENSZ VAN DER GEER en PIETER MAERTENSZ VAN DER GEER

Bijlage XXX Verkoopacte Annetje Bastiaans (Volkruyt)

(16821029/1-ra *)

op donderdag 29 oktober 1682 Nieuwveen
Verkoopacte (land in Achterdijkse Polder)
Oud Rechterlijk Archief folio Nieuwveen

Ick Pieter van der Codde schout in den Ambagte van Nieuveen doe cond eenen ijegelijk dient behoirt dat voor mij ende twee schepenen ondergenomineert tot kennisse van desen geroepen gecompareert is, ANNETJE BASTIAENEN weduwe wijlen LOUWERIS CORNELISSE VAN DE HOEFF geadsisteert met DIRCK CORNELISSE VAN DE GEER haer gecoren voocht in desen ende bekende vercoght getransporteert ende in eijgendom opgedragen te hebben aen ende ten behoeve van Crijn Daemen van Vlieth een parthije veenlandt offe ackertges groot omtrent vijffhalff hondt leggende in de Achterdijcsse Polder alhier, te verongelden in de verpondinge voor eene morgen drie hondt ende twaelff roe ende int sluijsgelt voor eene morgen sess en tachtig roeden belent ten oosten Jan Pieterse Croocq cum socijs ten westen Gerrit Jacobse Hoogeveen cum socijs ten suijden ende noorden gemelte DIRCK CORNELISSE VAN DE GEER, noch een schuur mette stael (stal) staende ende leggende als vooren belent ten suijden voorseijde DIRCK CORNELISSE VAN DE GEER ten westen de erffgenamen van Gerrit Jacobse van Ruijten, ten oosten ende noorden de vercooper sijnde t gemelte land vrij ende als buijrlant, verder met soo danige vrijheden servituijten in ende uijtvaarten op ende overpaden als anders sulcx 't selve landt subject ende onderworpen is als van outs volgens de oude brieven daer van sijnde, daer nae den cooper sich sal hebben te gedragen van welcke voorse(ijde) cooper opdrachte ende overgifte bekende sij comparante voldaen ende betaelt te wezen met een custingsbrief bij de voorn(oemde) Crijn Daemen van Vlieth 't haer comparants behoeve gepasseert doende daarom aen voorn(oemde) cooper hier van bij desen een volcomen afstant ende quitscheldinge des beloofde sij comparante 't voorse(ijde) lant te vrijen ende waren als recht is onder 't verbant als nae rechten, als sonder fraude toirconde heb ick schout voornoemt desen ten verlije van haer comparante met mijn uijthangende segul bevestigt ende bij Jan de Vogel ende Jan Cornelisse Groen schepenen elcx geteijckent op den 29sten october 1682.

(w.g.)

Jan de Vogel Jan Cornelisse Groen

Bijlage XXXI Tegoedbrief Annetje Bastiaans (Volkruyt)

(16821029/1-ra *)

op donderdag 29 oktober 1682 Nieuwveen
Custingbrief
Oud Rechterlijk Archief folio Nieuwveen

Ick Pieter van der Codde schout in den Ambagte van Nieuwveen doe condt eenen ijegelijk dient behoirt dat voor mij ende twee schepenen ondergenomineert, tot kennisse van desen geroepen gecompareert is, Crijn Daemen van Vlieth de welcke bekende mitsdesen voor hem sijne erven ende nacomers wel ende deuchdelijk schuldig te wezen aen ende ten behoeve van ANNETJE BASTIAENEN (Volkruyt) off haers recht verkrijgende de somme van zes hondert ende vijfftich ca. gulden te 40 grooten stucks spruijtende uijt saecke van coop van een parthije veenlandt ofte ackertges groot omtrent vijfhalf hondt, leggende in de Achterdijcse Polderalhier belent ten oosten Jan Pieterse Croocq cum socijs ten westen Gerrit Jacobse Hoogeveen cum socijs, ten suijden ende noorden DIRCK CORNELISSE VAN DE GEER noch een schuur mette stael (stal) staende ende leggende als voren belent ten suijden gemelte DIRCK CORNELISSE VAN DE GEER ten westen de erffgenamen van Gerrit Jacobse van Ruijten ten oosten ende noorden de verkoopster (Annetje Bastianen Volkruyt) daer van hij comparant op huijden den behoorlijk eijgendomsbrief ontfangen heeft belovende over sulx bij een ende mannen vromicheijt de voorse(ijde) somme te betalen op vijff eerstcomende ende achtereenvolgende Meije dagen, te weten Meije 1683, 1684, 1685 en 1686 telckens hondert ende vijfftig gulden ende Meije dach 1687 vijfftig gulden met bijvoeging van intrest tegen vier gulden van hondert van alle de onbetaelde custing termijnen geduijrende soo voorts van jaere tot jaereter effectuele voldoeninge tegen ende dat van alles vrij suijver gelt sonder eenige cortinge te mogen doen verbindende voor de voldoeninge van desen eerst specialijk 't voorse(ijde) landt ende schuijr hier aeren gedesijmeert voorts sijn persoon ende generale goederen ten bedwanck van den eene Hove van Hollandt ende allen anderen gerechten ende regteren alles ter goeden trouwen ende sonder argelist des toirconde soo heb ick schout voornoempt deesen ten verlije van hem comparant met mij uijthangende segel bevestight ende bij Jan de Vogel ende Jan Cornelisse Groen schepenen elcx geteijckent op den 29sten october 1682.

(w.g.)
Jan de Vogel Jan Cornelisse Groen

Bijlage XXXII Verkoopacte Jan Leendertse van de Geer

(16830607/1-ra *)

op maandag 7 juni 1683 Uitterbuurt
Verkoopacte
Oud Rechterlijk Archief folio Nieuwveen

Ick Mr. Dirck van Staeden schout, Pieter Cornelisse Booth ende Heijndrick Willemse Croock schepenen der Heerlickheijt van de Uitterbuijrt doen conte eenen ijegelijk dient behoort dat voor ons gecompareert is JAN LEENDEERTSE VAN DE GEER, woonende in de Cudelstaarter Baucken onder 'te gerecht van den Uithoorn ende bekende bij desen getransporteert ende in eijgendom opgedragen te hebben aen ende ten behoeve van Marritje Beselis weduwe van saliger Gerrit Corneliszoon van Veen off haers recht vercrijgende een parthijtje hoijlandt gelegen in dese Heerlickheijt groot omtrent 430 roeden belent oost Pieter Rijcken Binckershoeck cum socijs suijden PIETER MAERTENSE VAN DE GEER, west MEIJNSJE DIRCX VAN DE GEER ende noorden Leendert Thonisse van Harssenen vrij ende niet belast anders als buijrlanden daer omtrent gelegen daer vooren hij compt 't voorschreve landt belooffde te sullen vrijen ende waeren, onder verbant nae rechten daer toe staende ende bekende hij comparant van den transporte ende estie deses voldaen betaelt te wesen den lesten penning metten eerste ende dat met een obligatie op huijden neffens desen in voldoeninge gepasseert inhoudende hoofdsoms vijfentachtig gulden te betalen met achtentwintich gulden ses stuijvers twaalf penningen gereet ende de resterende sess en vijftich gulden derthien stuijers twaelf penningen de eene helfte Meije dach in den toecomende jaer 1684 ende de andere helfte Meije 1685 telckens precijs alles sonder fraude, 't oirconde heb ick schout voornoempt desen ten verlije van hem comparant, met mijn uijthangende segul bevesticht ende bij de voorse(ijde) schepenen elxs gedaen teijckenen op den 7den junij 1683.

(w.g.)
Pieter Cornelisse Boot 't merck
gestelt + bij Heijnderick
Willemse Croocq

Bijlage XXXIII Schuldverklaring v. Meijnsje Dircxs van de Geer

(16831227/1-ra)

op maandag 27 december 1683 Uitterbuurt
Rentebrief
Oud Rechterlijk Archief folio Nieuwveen

Ick Mr. Dirck van Staden schout, Beselis Gerritse van Veen ende Heijnderick Willemse Croocq schepenen der Heerlickheijt van de Uitterbuijrt doen cont eenen ijegelijk dient behoort dat voor ons gecompareert is MEIJNSJE DIRCXS VAN DE GEER, geadsisteert met JAN CORNELISSE VAN DE GEER, haer sone, ende bekende wel ende deugdelijck schuldich te wesen aen ende ten behoeve van Pieter Rijcken Binckershoek off sijns recht vercrijgende de somme van drie hondert guldens spruijtende ter saecke van geleende ende aangetelde penningen haer compte in goeden ganckbaren gelde aangetelt versaeckende mitsdien d'exceptie van onaengetelden gelde in rechten genaamt non nunila te pecunie belovende sij compte van voorse(ijde) somme jaarlijkse renten te betalen jegens vijf gulden thien stuijvers van ijeder hondert gulden ingaende op huijden date deses ende sulcx het eerste jaer renten verschenen ende omgecomen wesen sal op ten 27sten december in den jare 1684 geduijrende soo voorts van jare tot jare ter effectuele oplegginge van voorse(ijde) hooftsomme toe die sij compte tot allen tijden vermogen ende oock gehouden wesen sal te doen mits malcanderen ten minsten drie maenden te vooren waarschouwende wegende nevens de oplegginge alle de verschene ende onbetaelde renten nae advenant de tijd te reeckenen verbindende voor de voldoeninge deses haer persoone ende generalijk alle hare goederen ten bedwanck van de Hove Van Hollant ende allen anderen gerechten ende rechteren ende tot meerder verseeckertheijt van de voornoemde Pieter Rijcken Binckershoeck soo verclaerde sij compte noch specialijk te verbinden een parthije lants gelegen inde Heerlickheijt van Uitterbuijrt voorse(ijd) genaempt bestevaren hoijlandt groot omtrent eene morgen vier hondt belent oost den crediteur suijden de kinderen van Bouwen Bastiaense van der Toghten, west Marritge Beselis com socijs ende noorden sij debitrice cum socijs (= Meijnsje Dircxs van de Geer cs.) ten oirconde soo hebbe ick schout voornoempt ten verlijde van haer comparante deesen met mijn uijthangenden segul bevesticht, ende bijde voorschreve schepenen elcx geteijckent, op ten 27 december 1683.

(w.g.)
't merck
gestelt x bij Heijndrick
Willems Croocq

't merck
gestelt + Gerritse
van Veen

Bijlage XXXIV Koopacte Jacob Willemse van de Geer

(16840328/1-ra)

op dinsdag 28 maart 1684 Nieuwveen
Koopacte (bedrag: 700 gulden)
Oud Rechterlijk Archief folio 8

Ick Pieter van der Codde schout in den Ambachte van Nieuweveen doe condt een ijegelijcken dient behoirt, dat voor mij mitsgaeders Jan de Vogel ende Jan Cornelise Groen schepenen in den selven Ambachte tot kennisse van desen geroepen gecompareert sijn Jan Cornelise Buijs ende Jan Claese Visch als testamentaire voochden weeskint van za(liger) Jan Jacobszn de Lange geprocreeert bij Marritge IJsbrants Buijs ende bekenden sij comp(aran)ten in de v(oor)s(chreven) qualite hebbende aen ende ten behoeve van JACOB WILLEMSZN VAN DE GEER oft sijns recht vercrijgende een partije soo hoij als weijlandt groot omtrent derdhalff mergen leggende int Korte Schillick in desen Ambachte van Nieuweveen, belent oost Dirck Pieterse Schooter, suijden Crijn Daemen van Vlieth, west PIETER WILLEMSE VAN DE GEER ende noorden den Nieuweveenschen dijck, te verongelden voor eene morgen vier hondt in de verpondingh ende voor derdhalff mergen int meulengelt, wijders met soodanige ....als van outs ende volgens de voorgaende eijgendomsbrieven daeraen gespecteert ende behoort heeft, voorts vrij als buijrlandt daer vooren sij comparanten in qualite alss vooren, belooffden mitsdesen 't selve te vrijen ende te waeren na den rechte endecoustume van Rhijnlandt, onder 't verbant van haere persoonen ende alle des v(oor)schreven) weeskint goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordige ende toecomende egene uijtgesondert, submitteerende d'selve d'executien ende constriuctie van alle 's Heeren Rechten ende Rechteren cum expensis, bekennende ter saecke deser coope ende opdrachte voldaen ende betaelt te wesen den lesten penninck metten eersten met de somme van seven hondert gulden in gereden geldeontffangen, alles sonder fraude in oirconde der waerheijt soo hebbe ick schout voorschreven desen ten verlije van haer comparanten met mijn uijthangende segele besegelt ende bevestigt ende te meerder kennisse bij de vernoemdeschepenen gedaen onderteijckenenop den 28e Maert 1684.

(w.g.)

Jan de Vogel
Jan Cornelisse Groen

Bijlage XXXV Koopacte Pieter Willemse van de Geer

(16840501/1-ra)

op maandag 1 mei 1684 Nieuwveen
Koopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 8

Ick Pieter van der Codde schout in den Ambachte van Nieuweveen doe condt eenenijegelijcken dient behoirt, dat voor mij mitsgaeders Jacob Vreecken de Jongh ende Jan Cornelisse Groen schepenen in denselven Ambachte tot kennisse van desen geroepen, gecompareert is Dirck Claesse van der Lucht woonende tot Reijnsaterwoude ende bekende hij comparant bij deesen getransporteert ende in eijgendom opgedragen te hebben aen ende ten behoeve van PIETER WILLEMSE VAN DE GEER ofte actie van d'selve vercrijgende een parcheel soo hoij als weijlandt groot omtrent eene morgen vier hondt leggende in de Westeijndsche Polder van Nieuveen, belent oost Theuwis Janse Meijburch, suijden de scheijsloot tusschen Nieuveen ende der Aar, west Aechje Willems van Swieten ende noorden den Nieuweveenschen dijck, noch een parthije soo hoij als weijlandt groot omtrent eene morgen leggende als vooren, belent ten oost Marritge Jacobse Volcruijt cum socijs, west gemelte scheijsloot, suijden 't jaechpat tusschen de respective steden Amsterdam ende Gouda, ende noorden voorseijde Theuwis Janse Meijburch cum socijs te saemen te verongelden in de verpondinge voor eene morgen derdhalff hondt, voorts vrij ende onvrij als buijrlandt daert voren sij comp(aran)t de voorschreve partijtges landt belooffde te sullen vrijen ende waeren onder verbant nae rechten daertoe staende, ende bekende comparant van de coope ende transporte deses voldaen ende betaelt te wesen met een custingbrieff inhoudende de somme van achthondert gulden, huijden bij den voorn(oemde) PIETER WILLEMSE VAN DE GEER ten behoeve van hem comparant verleden, alles sonder fraude des toirconde soo hebbe ick sschout voornoempt ten verlije van hem comparant deesen met mijn uijthangende segul bevestight ende bijde v(oor)s(chreven) schepenen elcx gedaen teijckenen op den 1en Meije 1684.

(w.g.)

Jacob Vreecken de Jongh
Jan Cornelisse Groen

Bijlage XXXVI Schuldverklaring Pieter Willemse van de Geer

(16840501/1-ra)

op maandag 1 mei 1684 Nieuwveen
schuldbrief
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 8

Ick Pieter van der Codde schout, Jacob Vreecken de Jongh ende Jan Cornelise Groen schepenen in den Ambachtevan Nieuweveen doen condt eenen ijegelijckendient behoirt, dat voor ons gecompareert is PIETER WILLEMSE VAN DE GEER inwoonder alhier ende bekende wel ende deuchdel(ick) schuldich te wesen aen ende ten behoeve van Dirck Claese van der Lucht off sijns recht vercrijgende de somme van acht hondert gulden spruijtende over coope van een parcheel soo hoij als weijlandt groot omtrent eene morgen vier hondt leggende int Westeijnde van Nieuveen, belent oost Theuwis Janse Meijburch, suijden de scheijsloot tusschen Nieuweveen ende der Aer, west Aelthe Willems van Swieten ende noorden den Nieuweveenschen dijck, noch een parthije hoij als weijlandt groot omtrent eene morgen leggende alssvoren, belent oosten Marritje Jacobse Volcruijt cum socijs, west gemelten scheijsloot, suijden 't Jaechpat tusschen de respective steden Amsterdam ende Gouda ende noorden voorseijde Theuwis Janse Meijburch cum socijs, daervan hem comp(aran)t op huijden behoorlijcke opdrachte is gedaen,belovende hij comp(aran)t de voors(eijde) somme vromelijck ende als man met eeren op te leggen ende betaelen met de somme van vier hondert gulden gereet ende tot vermaeninge van de houder deses ende d' resterende vier hondert guldend'eene helfte op ten eerste Meije in den toecomende jare 1600 vijff en tachtigh ende de andere helfte op ten eerste Meije 1600 sess en tachtigh telckens precijs, sonder bedroch des toirconde soo hebbe ick schout voornoempt deesen ten verlije van hem comparant met mijn uijthangende segul bevestight ende bijde voorschreve schepenen elcx gedaen teijckenen op ten eersten Maije 1600 vier en tachtigh.

(w.g.)

Jacob Vreecken de Jongh
Jan Cornelisse Groen

Bijlage XXXVII Tegoedbrief Pieter Willemse van de Geer

(16841019/1-ra)

op donderdag 19 oktober 1684 Nieuwveen
Custingbrief
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 8

Ick Pieter van der Codde schout in den Ambachte van Nieuweveen oirconde dat voor mij ende voor Jan de Vogel ende Jan Cornelisse Groen schepenen desselffs Ambachts als getuijgen ten desen versocht, gecomen ende verschenen is Maerten Pietere Croocq inwoonder alhier ende bekende wel ende deuchdelijck schuldigh te wesen aen ende ten behoeve van PIETER WILLEMSE VAN DE GEER off sijns rechts vercrijgende de somme van vijff hondert en tseventigh ca(rolus) guldens te 40 grooten Vlaems 't stuck spruijtende ter saecke ende over coope van een parcheel turfflants off waeter te verongelden in de verpondinge voor eenen morgen ende int sluijsgelt met vijff hondert twaelff roeden bij den hoop sonder maet leggende int Oosteijnde in desen Ambachte van Nieuweveen, belent oost de kinderen van Jan Janse van der Camp, suijden de lantscheijdinge, west JacobusMarijnus cum socijs ende noorden DIRCK CORNELISE VAN DE GEER daervan hem comparant op huijden behoorlijcke opdrachte is gedaen, belovende daerom hij comparant de voorschreve somme vromel(ick) ende als man met eeren op te leggen ende betaelen op ses achtereenvolgende Meije daegen waervan Meije dach 1600 sess en tachtig 't eerste jaer omgecomen ende verschenen sal sijn ende soo voorts van jare tot jare telckens vijff en tnegentich gulden geduijrende totte volle betalinge toe ijeder termijn precijs sonder eenich langer uijtstel ofte vertreck ende dat vrij gelt van alles sonder eenige cortinge te mogen doenverbindende voor de voldoeninge deses eerst special(ick) 't voornoemde parcheel turfflant off waeter hier vooren gedesijneert, voorts sijn persoon ende generale goederen ten bedwanck van den Edele Hove van Hollandt ende allen anderen Gerechten ende rechteren, alles ter goeder trouwen ende sonder arglistdes toirconde soo hebbe ick schout voors(chreven) deesen ten verlije van de voornoemde comparant met mijn uijthangende segul bevestight ende bij voorseijde schepenen elcx gedaen teijckenen op den 19den October 1600 vier en tachtigh.

(w.g.)

Jan de Vogel
Jan Cornelisse Groen

Bijlage XXXVIII Verkoopacte Pieter Willemse van de Geer

(16841019/1-ra)

op donderdag 19 oktober 1684 Nieuwveen
Verkoopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 8

Ick Pieter van der Codde schout tot Nieuveen doe cond eenen ijegelijcken , dat voor mij ende voor Jan de Vogel ende Jan Cornelisse Groen schepenen desselffs Ambachts tot kennisse van desen als getuijgen hiertoe versocht, gecomen endegecompareert is PIETER WILLEMSE VAN DE GEER onsen inwoonder ende bekende vercoght, opgedragen ende mitssdesen aengeeijgent te hebben ten behoeve van Maerten Pieterszn Croocq hem ende sijne naecomelingen een parcheel turfflants off waeter te verongelden in de verpondinge voor een morgen ende int sluijsgelt met vijff hondert twaelff roeden bij den hoop sonder maet leggende int Oosteijnde in desen Ambachte van Nieuweveen, belent oost de kinderen van Jan Janse van der Camp, suijden de lantscheijding, west Jacobus Marijnis cum socijs ende noorden DIRCK CORNELIS VAN DE GEER, dat in alles soo vrij ende onvrij als gemeen buijrlandt ende voor de waeringe heeft hij comparant verbonden generalijck alle sijne jegenwoordige ende toecomende roerende ende onroerendegoederen geen uijtgesondert, maeckende d'selve al t'saemen ende de keure vandien subject d'executie van allen rechten ende rechteren, bekende voorts hij comparant van de coop ende opdrachte vant voorschreve landt uijt handen van Maerten Pieterse (Croocq) voornoempt wel voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penningh metten eersten ende dat met 't passeren van een custingbrieffinhoudende d' somma van vijff hondert ende tseventich ca(rolus) guldens te betaelen op ses achtereenvolgende Meije daegen bij egale portien als telckens vijff ent negentich gulden waervan op ten eersten Meije in den jaere 1600 sess en tachtich, den eersten termijn verschenen sal wesen, geduijrende soo voorts van jaere tot jaere ter effectuele voldoeninge toe sonder bedrogh des toirconde soo hebbe ick schout voorn(oemp)t ter verlije van hem comparant deesen met mijn uijthangende segul bevestight ende bij de voorschreve schepenen elcx gedaenteijckenen op den 19den October 1600 vier en tachtigh.

(w.g.)

Jan de Vogel
Jan Cornelisse Groen

Bijlage XXXIX Verkoopacte Cornelis Teuwisse oude schout cs.

(16860221/1-ra *)

op donderdag 21 februari 1686 Nieuwveen
Verkoop (als borg) door Corn. Teuwisse cs
Oud Rechterlijk Archief blz. 98 folio Nieuwveen

Ick Pieter van der Codde, schout in den Ambachte van Nieuweveen, oirconde voor/ de gerechte waerheijt, dat voor mij mitsgaders CLAES THONISE GAIJLWIJCK ende Dirck Aertse Hoos, schepenen in den selfs ambachte, gecomen gecompareert zijn, CORNELIS TEUWISSE OUDE SCHOUT, LEENDERT TEUWISSE OUDE SCHOUT, ende CORNELIS DIRKSE VAN DE GEER, in huwelijk hebbende MARITJE TEUWISDOCHTER OUDE SCHOUT, soo voor haer selven als sterck makende ende de rato caverende (= borg blijvende) voor de vier minderjarige kinderen van saliger Cornelis Clemmeden van Swieten ende bekende in den qualite bij desen getransporteert ende in eijgendom opgedragen te hebben, aen ende ten behoeve van Aert Janse Cath, onse buijrman, een huijs ende erve, pootinge ende plantinge, aert ende nagelvast mette schuer daer op staende met verscheijde riet ackertjes daer achter aen gelegen staende ende leggende in't westeijnde in desen ambachte, belent oost Maerten Jans van Swieten, west Jan Aerste Cat cum socijs, suijden den geerwech ende ten noorden Cornelis Cornelisse Boij, te verongelden in de verpondinge voor vierdhalff hondt ende in't molengelt voor eene morgen en vijf hondt voorts met alsulcke vrijheden, servituijten, uijtvaerten, bouwercken als anders sulxs 't selve goet onderworpen ende daer aen behoorende is, als van outs volgens de oude brieven daer van sijnde, daer nae den cooper sich sal hebben te reguleren. Bekenden wijders sij comp(aran)ten in qualite voors(chreven) van transporte ende cosste deses voldaen ende betaelt te sijn, den lesten penning metten is ende dat een somme van veertich guldens te 40 grooten 't stuck, hem promptelijck aengetelt, sonder list. Des toirconde hebbe ick, schout voornoemt, door begeerte van haer comparanten mijn segel hier beneden aengehangen, ende bijde voorn(oemde) schepenen gedaen teijckenen op den 21sten februarij 1686

(w.g.)

Dirck Aertsen Hoos
Claes Tunijssen

Bijlage XL Verkoopacte Meijnsje Dircxs van de Geer

(16860314/1-ra)

op donderdag 14 maart 1686 Uitterbuurt
Verkoopacte
Oud Rechterlijk Archief

Ick Dirck van Schellingerhout secretaris ten deesen gesubstitueert van Dirck van Staeden schout, Dirck Jacobse Scheepmaker ende Pieter Cornelisse Booth schepenen der Heerlijckheijt van de Uitterbuurt doe condt eenen ijegelijck dient behoort dat voor ons gecompareert is MEIJNSJE DIRCX VAN DE GEER weduwe wijlen CORNELIS JANSSE VAN DE GEER geassisteert met Jacobus Marius haer gecoren voocht ende behulp in deesen de welcke bekende voor haer ende haer erven deuchdelijck verkocht opgedragen ende aangeeijgent te hebben aen ende ten behoeve van Pieter Rijcken Binckershoeck een percheel weilandt genaempt bestevaren hooijlandt, leggende in de Heerlijckheijt van de Uitterbuijrt groot omtrent ene morgen vier hondt, belent oost den cooper selfs west Marritge Beselis suijden de kinderen van Bouwen Bastiaans van der Toght ende ten noorden Willem Cornelisse van der Aa te verongelden in de verpondinge voor vijf hondt ende int moolengelt voor een morgen vier hondt voorts vrij ende onvrij als buurlandt verder met sooanige vrijheden servituijten in ende uijtvaarten op ende overpaden als anders sulcx 't selve landt subject ende onderworpen is als van outs volgens de oude brieven daervan sijnde daernae den cooper sich sal hebben te reguleren van de coope ende opdrachte deses bekende sij comparante al wel vergenoecht voldaen ende betaalt te wesen ende dat met een somme van drie hondert gulden huijden den lesten penningh niet den eersten is ontfangen doende daeromme aende voorse(ijde) cooper hiervan mitsdesen een volcomen afstant ende quitscheldinge des beloofde sij comparante 't voorse(ijde)land te vrijen ende waren als reght is onder verband als na reghten alles sonder fraude toirconde heb ick schout voornoempt desen ten verlije van haer comparante met den schout van Uitterbuurts segul besegelt ende bijde voorse(ijde) schepenen elcx getekent op den 14 Maert 1686.

(w.g.)
Dirck Jacobse Scheepmaker
Pieter Cornelisse Boot

Bijlage XLI Kohieren van de Penningen van Rijnland

(16871693/1-gal)

tussen 1687 en 1693
belastinginkomsten 400e,200e,100e penning
Gemeentearchief Leiden 4582,4584,4595

KOHIEREN van de PENNINGEN van RIJNLAND, van 1687 tot 1693
File: 42 / RYNLD16.304 3017r Versie 1.5 Auteur #32: Kessel, P.W.C.van
jaartal, bladzijde, tekstregels.
ALLEEN IETS RELEVANTS GEVONDEN IN HET JAAR 1687,1688 en 1691.
---------------------------------------------------------------------------

1687 KOHIER van de 400e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4582)
-----------

1687 249 Nieuwveen: PIETER WILLEMSZ VAN DER GEER woont in Zevenhoven


1688A KOHIER van de 1e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4584)
-------------

1688A 249 LEENDERT CORNELISZ STOUTHANDEL overleden. Erven CORNELIS
DIRCKSZ VAN DER GEER; JAN DIRCKSZ VAN DER GEER en CORNELIS CLAESZ
VAN DER GEER, weeskind van CLAES CORNELISZ VAN DER GEER


1691 KOHIER van de 100e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4595 dd
7.3.1691)
------------
1691 215 PIETER WILLEMSZ VAN DER GEER woont in Nieuwveen

Bijlage XLII Verkoopacte Meijnsje Dircxs van de Geer

(16870303/1-ra)

op maandag 3 maart 1687 Uitterbuurt
Verkoopacte wed. v. Cornelis Janse van de Geer
Oud Rechterlijk Archief folio Nieuwveen

Ick Dirck van Staden schout der Heerlickheijt van Uitterbuurt doe condt eenen ijgelijk dient behoort dat voor mij mitsgaders Beselis Gerritse van Veen ende Gerrit Janse van Veen schepenen der selven Heerlicheijt tot kennisse van dezen geroepen gecompareert is MEIJNSJE DIRCXS VAN DE GEER, weduwe van CORNELIS JANSE VAN DE GEER, geadsisteert met JAN CORNELISSE VAN DE GEER, haer soon ende JACOB PIETER HUIJGEN getrout hebbende MARRITJE CORNELISSE VAN DE GEER, weche van Gerrit Willemse van der Aa desselffs enden als gecoren vooghden, dwelcke bekende voor haer ende haere erven bij desen wel ende deughdelijk vercoght, opgedragen ende aengeeijgent te hebben aen ende ten behoeve van Dirk van Schellingerhout secretaris van Nieuweveen ende d'Heerlickheijt van Uitterbuurt voorschreve. Eerstelijck een parcheel soo weij als hoijland groot omtrent vijf hondert roeden, belent oost 't Proosdije, west Pieter Rijcken Binckershoeck, suijden de Buijrterdijck ende noorden de verkoopster selfs (= Meijnsje Dircs van de Geer);
Noch een parcheel soo veen als hooijlant met twee veenackertjes daer besijden aen gelegen, groot omtrent vier hondert roeden, belent oost 't voorse(ijde) Proosdije suijden de vercoopster mede selfs (= Meijnsje Dircs van de Geer), west CLAES MAERTENSE VAN DE GEER, ende noorden Heijnderick Willemse Crook.
Ende noch een perceeltje soo hoij als weijland groot omtrent vierdhalf hont, belent oost 't Proosdije alsvooren, west PIETER MAERTENSE VAN DE GEER, suijden gemelte Heijnderick Willemse ende noorden de erffgenamen van Bouwen Bastiaanse van der Toghten, alle de voorschreve parchelen gelegen in de voorse(ijde) Heerlickheijt te verongelden in de verpondinge voor twee morgen twee hont drieen vijftich roeden ende anderhalve voet ende int moolengelt voor vier morgen een hondt vijf en tachtich halve roeden.
Sijnde voorts t voorschreve landt soo vrij ende onvrij als buijrlandt verder met soodanige vrijheden van servituijten in ende uijtvaerten op ende overpaden als anders sulcx t selve landt subject ende onderworpen is als van outs volgens de oude broeven daer van sijnde daer na den cooper sich sal hebben te reguleren van coope ende opdrachte deses bekende sij compte geassisteert als vooren al wel vergenoecht voldaen ende betaelt te wesen ende dat met een somme van drie hondert en vijftich gulden huijden den lesten penningen metten is uijt handen van gemelte secretaris Schellingerhout ten vollen ontfangen doen daermede aende voorse(ijde) cooper hier van een volcomen afstant ende quitscheldinge des beloofde sij compte geassisteert als voren 't voorse(ijde) lant te vrijen ende waren na den reghte ende costume van Rhijnlandt onder verband na rechten daar toe staende alles ter goeder trouwen ende sonder argelist t oirconde heb ick schout voornoemt, desen ten verlijde van haer compte met mijn uijthangende segul bevestight ende tot meerder coestenig bij de voorse(ijde) schepenen elcs gedaen teijckenen op den 3 Maertij 1687.

(w.g.)
t merck
gestelt + Beselis
Gerritse van Veen

t merck
gestelt + bij Gerrit
Janse van Veen

Bijlage XLIII Koopacte Jan Cornelisse van de Geer

(16870529/1-ra)

op donderdag 29 mei 1687 Nieuwveen
Koopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 8,p.116b

Ick Pieter van der Codde schout in den Ambachte van Nieuweveen, doe cont eenen ijgelijck dient behoort, dat voor mij, mitsgaeders Ghijsbert Ghijsbertse van der Maen de jonge ende Arij Willem van Ruijten schepenen desselfs ambachte tot kennisse van desen geroepen gecomparreert is Corn(eli)s Willemse Cleermaker wonende tot Corteraer in huwelijck hebbende Emerentie Jacob Schoutten ende bekende hij comparant indier qualite bij desen getransporteert ende in eijgendom opgedragen te hebben aen ende ten behoeve van JAN CORNELISE VAN DE GEER een huijs ende erve potinge ende plantinge aert ende nagelvast daer op staende, staende ende leggende int Nieuweveensche Blocklant, belent oost den Heerwegh, west Cornelis Leendertse Cluts, suijden den Achteren dijck ende noorden P(iete)r Rijcken Binckershoeck cum socijs te verongelden soo in de verpondinge als molengelt elcx met vijftich roeden voorts met alsulcke vrijheden servituijten uitvaerten banwercken als anders sulcx tselve huijs ende erve onderworpen ende daer aen behoorden is, als van outs, volgens de oude brieven daer van sijnde, daer naer den cooper sich sal hebben te reguleren, bekende wijders hij comp(aran)t in qualite voorschreve van de transporte ende oeffre deses voldaen ende betaelt te sijn, den leste penningh metten eersten ende dat met een som van tsestich gulden te 40 grooten 't stuck hem promptelijcke aengetelt, sonder list des oirconde hebbe ick schout v(oor)n(oem)t door begeerte van hem comparant mijn segel hier beneden aengehangen ende bijde voorschreve schepenen gedaen teijckenen op den 29sten Meije 1687.

(w.g.)
Gijsbert Gijsen van der Maen
A Ruijten

Bijlage XLIV Verkoopacte Jan Cornelisse van de Geer

(16880907/1-ra)

op dinsdag 7 september 1688 Nieuwveen
verkoopovereenkomst
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 8

Ick Pieter van der Codde schout inden Ambachte van Nieuweveen doe cond eenen
ijgel(ijck) dient behoirt, dat voor mijn ende twee schepenen ondergenoempt, gecomen ende gecompareert is geweest JAN CORNELISE VAN DE GEER woon(ende) inde Heerlickheijt Uutterbuurt, ende bek(ende) vercoght gecedeert getransporteert ende mitsdesen opgedragen te hebben aen ende ten behoeve van Egbert Bartelsse Stegho hem ende sijn naecomelingen een huijsinge ende erve potinge ende plantinge met alle het geene daer op ende in aert ende nagelvast, is sta(ende) ende gelegen in het Blocklant in desen ambachte, belent oost den Geerwegh, suijden den Achterendijck, west Cornelis Leendertse Cluts ende ten noorden Pieter Rijcken Binckershoeck cum socijs, voorts met al sulcke vrijheden ende servituijten, al achtervolgens ende uijtwijsende den eijgenbrieff bij hemcomp(aran)t daer van ontffangen in daete den 29e Meije 1687 daer desen op doors teecken getranfixeert besegelt is, met welcke brieff ende desselfs recht Egbert Bartelse v(oor)s(chreven), ende actie van desen vercrijgende sal mogen winnen ende verliesen in allen schijn, oft sij comparant dat selffs ware bekende wijders hij comp(aran)t van de coop cedisie ende opdrachte van gemelte huijs ende erve volcomene te voldaen ende betaalt te wesen, met de somme van vijftigh guldens in gereeden gelde uijt handen van de voorn(oemde) Egbert Bartelse ontffangen ende belooffdde over sulx hij comp(aran)t de meergemelte huijsinge ende erve van den tijt sijns eijgendoms te waren ende vrijen daer onder verbindende general(ijck) alle sijne jegenwoordige ende toecomende roerende ende onroerende goederen geen uijtgesondert, maeckende de selve al 't samen ende de keure vandien subject d'executie van allen rechten ende rechteren cum expensis, sonder arg(elist) off list, des toirconde hebbe ick schout vorn(oem)t, desen ten verlijde van de comp(aran)t met mijn uijthangende segul bevestight ende wij Jacob Dircxse Vermeij ende Mathijs Pieterse Liesveltschepenen elx onderteijckent op den 7den September 1688.

(w.g.)
Jacob Dirchse Vermeij
Mathijs Pietersen Liesvelt

Bijlage XLV Verkoopacte Pieter Maartense van de Geer

(16881203/1-ra)

op vrijdag 3 december 1688 Uitterbuurt
Verkoopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA)

Wij Dirck van Staden schout ende Bezelis Gerritse van Veen ende Heijnderick Willemse Croocq schepenen der Heerlicheijt Uitterbuurt oirconden ende kennen dat voor ons gecomen ende gecompareert is PIETER MAARTENSE VAN DE GEER onsen inwoonder de welcke bekende voor hem en de sijnen erven bij desen verkocht getransporteert en in eijgendom opgedragen te hebben aen ende ten behoeve van Pieter Rijcken Binckershoeck, woonende tot Nieuwveen, een huijsinge ende erve pootinge ende plantinge met alle hetgeene daerop ende inne aert ende nagelvast is met twee ackertjes daar achter aen staende ende gelegen in dese Heerlijcheijt streckende voor van den Uijtterbuurschen Dijck af tot aen Dwersloot van de erfgenamen van DIRCK JANSE VAN DE GEER belent oost joncheer Gerardt van der Laen com socijs ende west Maerten Janse Buijs, noch twee mergen hoijland gelegen als vooren belent t oost de erfgename van Bouwen Bastaanse van der Togt ten westen ende suijden den cooper selfs en ten noorden de Drecht, gelegen als vooren noch een camp hoijland groot omtrent een mergen belent oost ende suijden Beselis Gerritse van Veen com socijs west den voorse(ijde) cooper ende ten noorden de weduwe van Gerrit Cornelisse Maarsuucker cum socijs ende lestelijk noch een parcheel weijland groot omtrent twee mergen mede gelegen als vooren belent oost Dirck van Schellingerhout, secretaris van Nieuwveen, cum socijs west gemelte cooper suijden Gerrit Janse van de Veen ende noorden de erfgenamen van Bouwen Bastiaense van der Toght te verongelden in de verpondinge voor drie mergen vijf hondt eenensestich roeden ende in 't molengelt voor vijf mergen een hond drieendartig roeden, voorts in alles soo vrij ende onvrij als gemeen buijrhuijsen erven ende landen ende voor de waringe heeft hij comparant verbonden generalijk alle sijne iegenwoordige ende toecomende roerende ende onroerende goederen geen uijtgsondert makende d'selve al t samen ende de keuze van dien subject d'executie van allen rechten ende rechteren bekende voorts hij comparant van de coop en de opdrachte deses uijt handen van Pieter Rijken voornoemt met een som van negen hondert en tachtich ca. guldens tot 40 grooten vlaams stuck in gereede gelden wel voldaen ende betaelt te wesen den lasten penningen metten en sonder argelist des toirconde hebbe ick schout voornoemt desen met mijn uijthangende segel bevestigt ende bij de voorse(ijde) schepenen gedaen teijckenen op 3 December 1688.

(w.g.)
t merck
gestelt bij Beselis
Gerritse van Veen

t merck
gestelt bij Heijndrick
Willemse Croocq

Bijlage XLVI Voogdijregeling Anna Pieterse van de Geer

(16910410)

op dinsdag 10 april 1691
onbekend
Oud Rechterlijk Archief folio 9/122

Bijlage XLVII Koopacte Jan Maartense van de Geer

(16931203/3-ra)

op donderdag 3 december 1693 Nieuwveen
Koopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9

[1]
Ick Pieter van der Codde, schout in den Ambagte van Nieweveen, doe kond dat voor mij ende voor Jan van Galen, ende Joannes Langerak, schepenen in denselven Ambagte gekomen, ende gecompareert was Willem Lenardse Hoogeveen, onsen inwoner in huwelijk hebbende Maria Maartens van Swieten, dogter ende mede erfgenaam van wijlen Maarten Clase van Swieten, ende verklaarde uijt der hand verkogt te hebben, ende dienvolgende in vollen vrijen eijgendom over te dragen, aan ende ten behoeve
[2]
JAN MAARTENSE VAN DE GEER, mede onsen inwoner, een huijs ende erve, staande ende gelegen in de Muggeschans in de Oosterpolder in 't Oosteijnde van Niewveen noortz(eijde) op nieuws aangebout in plaatse van een afgebroken op een gedeelte van den erf op den 26 Junij 1684 aan den voornoemden Maarten Clase van Swieten opgedragen, ende volgens scheijdinge van dato den derden November 1693 hem comparant aanbedeeld, ons schout ende schepenen ten verlijde dese vertoont, voorgelesen, ende ten prothocolle geregistreert, belent ten oosten Cornelis Gerritse van Ruijten, ten suijden den Nieweveensen dijk, ten west Anna Erasmus, ende ten noorden den voornoemden verkooper. Mits dat den kooper hiertoe sal hebben een gange aan de oostseijde, ende den voorn(oemde) Cornelis van Rutendaarop alleen den dakdrop, ende dat de reijnige ende het hek tusschen den kooper ende den voorn(oemde Cornelis van Ruten, soo als het jegenwoordig is ten weder sijden elks voor de helfte sal moeten onderhouden worden. Ende te verongelden in 't huijsgeld met agt stuijvers, ende in de andere verpondinge ende in 't molegeld met hondert roeden. Voorts vrij als buurhuijs ende erven, in dier voegen beloofde hij comparant 't voors(schreven) verkogte te sullen vrijen ende waren als regt was onder verband als na regten. Ende eijndelijk bekende hij comparant ter sake deser verkoopinge ende opdragte
[3]
ten genoegen te sijn voldaan ende betaalt, den laatsten penning met den eersten, ende dat met een somme van hondert en dertig guldens, heden in gereeden gelde ontfangen, alles sonder bedrog, t' oorkonde heb ik schoutvoornoemt desen ten verlijde van den voorschreven comp(arant) met mijn segel uijthangende besegelt ende door de voorsz(eijde) schepenen doen ondertekenen op den derden dec(ember) 1693.

(w.g.)

J.v.Gaalen
Johannis Langerak

Bijlage XLVIII Boedelscheiding Claas Cornelisse Krook en echtg.

(16940616/3-ra)

op woensdag 16 juni 1694 Op de Hoef (Notaris Verlaan)
onbekend
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9/39 en 40

t[1] 39
De comparanten verklaarden dese
scheijdinge de lasten afgetrokken
sijnde, geen 300 gulden te bedragen

Copie scheijdinge van den boedel
van CLAAS CORNELISSE KROOK ende
MARIA JANS VAN SWIETEN

Compareerde ten overstaan van de nabestaande getuigen, SANNETJE CLAAS, MARRETJEN CLAAS ende NEELTEN CLAAS, alle drie meerderjarige dogters houdende haar geadsisteert met den Notaris Jan Dirkse Verlaan als haar gekoren voogd in desen ter eenre ende JACOB WILLEMSE VAN DE GEER als getrout hebbende ANNIGJE CLAAS, ter andere sijden ende oversulks alle vier susters ende kinderen van MARRETJE JANS VAN SWIETEN saliger die in haar leven gewoont heeft tot Nieuveen
welke comparanten alle 't samen ende alle in 't particulier seijden ende verklaarden ,dat se met minne ende vriendschap door 't tusschen spreken van PIETER WILLEMSE VAN DE GEER, Cornelis Leendertse Cluts ende Adriaan Gertse advocaat van Cuijdelstaart op den 16e Junij 1694 sijn gepart, geschift, gescheijden ende gedeelt, van alle de vaste goederen die haar moeder met ter dood ontruijmt ende agtergelaten heeft in manieren als volgt:
In den eersten soo sijn de drie voors(eijde meerderjarige dogters ofte eerste comparanten aangedeeld ofte bij blinde lotinge te beure gevallen ende word d'selve in vrijen eijgendom overgegeven het huijs ende erf, schuur ende schuijtenhuijs, voort bepotinge ende beplantinge, met al de landerijen in Nieuveen, ende d' profijte daar bij behoorende met alle de lasten die uijt de landerijen komen te ontstaan.
Daar tegen is JACOB WILLEMSE VAN DE GEER als getrout heb
[2]
bende ANNIGE CLAAS voors(eijd) aangedeelt ofte bij blinde lotinge te beure gevallen ende voort deselve mede in vrije eijgendom overgegeven omtrent seven of agtalf mergen land of water om te vissen, daaronder eenige ackers of tuijnen sijn leggende in de Schilleker Polder met al de lasten die na desen daarop sullen sijn.
Ende dit jaar 1694 sal JACOB WILLEMSE (van de Geer) halve vrugten van dit Schilleker land hebben ende d' drie voors(eijde) kinderen d'andere helfte ende sal alle d' helft van 't ongeld ende lasten 't samen moeten betalen.
Ende wat aangaat de turf, daar omtrent hondert roe half gemaakt ende ongemaakt is, die moeten de drie voors(eijde) eerste comparanten droog maken, op haren kosten ende den tweeden comparant moeten helpen vletten na de scheur van hondert gulden ende sal dan een vierde part daarvan hebben, ende d' drie eersten comparanten elk mede een vierde part.
Ende d' roerende meubelen ofte huijsraat heeft, mede alle sijn deel van gehad,ende na hen genomen waarmede de respective comparanten nemen volkomencontentement ende genoegen ende beloven ook bij desen malkanderen om geen ander, of na de schiftinge, scheijdinge ofte deelinge te sullen mogen nog te molesteren directel(ijk) noch indirectelijk in regten nogte daar buijten in geenderleij maniere orderende ende overgevende tot dien eijnde als 't regt dat de voors(eijde) comparanten in 't gemeen aan haar aanbedeeld gehad hebben ende beloven ook bij desen ijder sijn aanbedeeld geruste(lijk) en vredel(ijk) te sullen laten genieten en gebruijken
[3] 40
met soodanige op en overpaden in ende uijtvaerten als vanouds, volgens d'oude brieven ende bescheijden daarvan sijnde daarna hem elke sal moeten reguleren.Ciderende, overgevende ende afstaande tot dier eijnde van alle relieven, die bij de hooge overheijt verleent soude kunnen ofte mogen worden, mitsgaders van alle andere behulpmiddelen van regten hiertoe dienende, onder verband van de respective comparanten haar personen ende goederen consenterende twee gelijke actens in forma, ende die de sijnd vermist sal hem nadien behouden, ofte bewaart is moeten regulieren.
Aldus gedaan ten overstaan van Jan Gerritse Boot diese beneffens d' respective comparanten ondertekent hebben actum den des jaars voors(eijd) was ondertekent.
Dit is het merk + van Sannetje Claas, Marte Cls Krook,
Nelten Claas Krook, Jacob Willemse van de Geer, Jan
Gerritse Boot, onderstond mij present. D. Verlaan
Notaris Publ(iek) residerende op de Hoef mede als getuijgen.

(gelet op de datum van de voorafgaande stukken in de Oud Rechterlijke Archieven, is deze
kopie opgemaakt om en nabij 11.2.1696)


Bijlage XLIX Koopacte Jacob Willemse van de Geer

(16950210/2-ra)

op donderdag 10 februari 1695 Nieuwveen
Koopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9,p28

[1]
Ick Pieter van der Codde, schout in den Ambagte van Nieweveen, doe kond dat voor mij, ende voor Joannes Langerak, ende Dirk Cornelisse Koij, schepenen in denselven Ambagte gekomen, ende gecompareert waren Geertje ende Maria Jans Janoom bejaarde ongetroude dogteren, wonende in de Noordse Buurt onder Seven-hoven, nagelaten kinderen van wijlen Jan Janse Janoom ende nigten van wijlen Vroutje Laurens, mitsgaders eenige overgebleven erfgenamen van deselve Jan Janse (Janoom) ende Vroutje Laurens, ten desen geadsisteert met PIETER WILLEMSE VAN DE GEER, onsen inwoner, als gekoren voogd, dewelke verklaarden uijtter hand verkogt te hebben,
[2]
ende dienvolgende in vollen vrijen eijgendom op te dragen mits desen aan ende ten behoeve van JACOB WILLEMSE VAN DE GEER mede onsen inwoner, drie parcelen lands van desen ambagte. Als een in de Wester Polder, groot een marge hondert roeden, belend ten oosten Bastiaan Freis, ten westen Henrik Jacobse, ten suijden den dijk, ende ten noorden. Moetende in 't molegeld contribueren met een marge lxxi [71] roeden, alsmede den dijk onderhouden. Ende nog twee parcelen in de Schilliker Polder op den hoogenveen, met malkanderen groot twee margen, belend ten oosten Maria Dirks van Ruijten, ten westen ten suijden ende ten noorden den dijk. Alle te samen te verongelden in de verpondinge voor een marge drie hondert roeden. Ende met soodanige banwerke als de voorsz(eijde) verkogte partijen subject ende onderworpen sijn. Voorts vrij als buurland. In dier voegen beloofden sij comparanten 't voorschreven verkogte te sullen vrijen ende waaren als regt was, onder verband als na regten. Ende eijndelijk bekenden sij comp(aran)ten ter sake deser verkoopinge ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan, ende betaalt, den laatsten penning met den eersten, ende dat met een somme van hondert seven en t'agtig guldens tien stuijvers, heden in gereeden gelde ontfangen. Aldus sonder bedrog. T'oorkonde heb ik schout voorn(oem)t desen ten verlijden van de voors(eijde) comp(aran)ten en op den x [10] feb(ruari) 1695

(w.g.)
Johannes Langerak
Dirck Cornelisse Koij

In de kantlijn staat:
verk. comt 187:10:0
ontf. over xl [40ste] p(enning) 4:13:9
verhoog 0:9:3

Bijlage L Schuldbekentenis t.b.v Cornelia Willems

(16950217/2-na *)

op donderdag 17 februari 1695 Nieuwveen (in 't Regthuijs)
onbekend
Notarieel Archief 3.04.01/172 folio Alphen)

[1]
Op huijden den 17 februarij 1695 compareerden voor mij Jacobus van Dorp, notaris Publ. bij den edelen hove van Holland, mistgaders bij den hoogedelen welgeboren heere heer Jacob, geboren baron van Wassenaar ende Duijvenvoorde, heere van Duijvenvoorde, Voorschoten, veurders uijt de ordre van de ridderschap van de hoogmogende heeren Staten generaal der Vereenigde Nederlanden, bailliu ende dijkgrave van Rijnland geadmitteert, ende voor de naargenoemde getuigen PIETER WILLEMSE VAN DE GEER, ende DIRK CORNELISSE VAN DE GEER, beijde wonagtig tot Nieuweveen, mij notaris wel bekent, als oomen ende bloedvoogden over BASTIAAN, ALYD ENDE MARIA LAM minderjarige nagelaten kinderen van LAURENS CORNELISSE VERHOEF ende ANNA BASTIAANS. Ende bekenden in getuge voorschreven dat hen soo bij 't register van JAN CORNELISSE VERHOEF samen bij hem metterdood bevestigt als informatie van de voornoemde minderjarige ende andersints ten genoegen gebleken was dat den voornoemden overledenen, ende over sulks de nu de voornoemde minderjarige wel ende deugdelijk schuldig waren aan, ende ten behoeve van CORNELIA WILLEMS weduwe van de voornoemde JAN CORNELISSE den somme van drie hondert guldens, per reste van afrekeninge, ende 't gene den voorn. overledenen meerder uijt een deelinge genoten hadde als den voorn. JAN CORNELISSE belovende dat de voorschreven minderjarige de verdere hoofdsomme te sullen opbrengen ende
[2]
betalen als de jongste van hen ten mondigen dage gekomen sal sijn, ende ondertusschen daarvan alle jaren interest te betalen tegen vier guldens van ijder hondert in 't jaar, van 23 augusti ouden stijl 1693 af al ingegaan, sullende 't voorschreven hooftgeld in cas van nog langere continuatie met speciale verwilliginge van de houder deser obligatie alsoo op interest voort loopen tot de volle voldoeninge ende aflossinge toe naarkominge van gene voorschrven staat, verklaarden sij comparanten in haaren voorschreven getuigen de personen ende goederen van de voornoemde minderjarige te verbinden, ende die te onderwerpen de geregtsdwang van allen tot 's heeren regten ende regteren, aldus gepasseert tot Nieuweveen in 't regthuijs ter presentie van Antonis Erasmusse van Swieten, schepen ende Adriaan Willemse van Ruijten, geregtsbode aldaar als getugen hiertoe versogt.

getekend: Pieter Willemse van de Geer
Dirck Cornelis van Geer
.....van Swijten
A.Ruijten
J.v.Dorp, Nots.Publ.

Bijlage LI Tegoedbrief Augustin Dirkse de Jong (van de Geer)

(16951102/2-ra)

op woensdag 2 november 1695 Nieuwveen
schuldovereenkomst
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9,p32v,33

[1]
Ick Pieter van der Codde schout in den Ambagte van Nieweveen doe kond dat voor mij ende voor Dirk Cornelis Koij ende Jan Cornelis Groen schepenen in denselven Ambagte gehouwen ende gecompareert was Anna Pieters Swaneveld wed(uwe) wijlen Hendrik Dirksz Roskam voor haar selven ende als ...wed(uwe) ende voogdesse ende dermee caverende voor hare minderjarige kinderen van der voorn(oemde Hendrik Dirksz Roskama namens Anna oud twintig, Maria oud veertien, ende Ingetje oud twaalf jaren ten desen geadsisteert met PIETER WILLEMSE VAN DE GEER als gekooren voogd, beiden onse inwoners ende bekende mits desen dat haren voorn(oemde) overleden man al in den jare xvi [16] drie en tagtig gekogt had van Anna Willems (van de Geer?) wed(uwe) van Jan Adriaanse Swaneveld een huijs ende erve staande ende gelegen in Nieweveen strekkende van den Heereweg af tot aan het land van de weeskinderen van Jan Janse van der Camp toe, belent ten oosten Maria Kors wed(uwe) van Gerrit Aertse Lelijeveld ende ten westen d'erfgenamen van Jan Hendriks Ligthanssensse alsdoen op den sevenden Martij van dien jare (1683) ten genoegen geleverd daar van ten selven dage ook custingbrieff ter somme van drie hondert guldens was gepasseert ende ter sake van dien per reste van de beloofde kooppenningen, door overste leninge
[2]
van de voorn(oemde) Anna Willems (van de Geer?) altans nog wel ende deugdelijk schuldig te wesen aan ende ten behoeve van Augustin Dirkse de Jong mede onsen inwoner, in huwelijk hebbende Anna Jacobs Groen in 't Wout te vorens wed(uwe) van Herman Evertse van der Burg een somme van twee hondert guldens van twintig stuijvers 't stuk, die sij comp(aran)te beloofde op te brengen ende betalen op Vrouwendage xvi [16] seven en 't negentig ende ondertusschen den interest te betalen vijff guldens van ijder hondert in 't jaar met Vrouwendage xvi [16] vier en 't negentig al ingegaan, ende sullende in cas van langere continuatie met speciaal consent ende verwilliginge van den houder deses 't voors(chreven) hooftgeld alsoo op interest voo 't loopen tot de volle voldoeninge ende aflossinge toe, tot naarkominge van 't gene voors(chreven) staat verklaarde sij comparanten in qualite voors(eijd) eerst specialijk 't voors(eijde) huijs ende erve te verbinden, ende voors(chreven generalijk haar ende harer voorn(oemde) kinderen persoonen ende alle hare andere goederen geen uijtgesondert onderwerpende deselve de geregtsdwang van allen 's heeren regten ende regteren ende wel voornamelijk den Edelen Hove van Holland alles sonder bedrog t'oorkonde heb ik schout voorn(oem)t desen ten verlijde van den voors(chreven) comparant met mijn segel uijthangende besegeld ende bij de voorn(oemde) schepenen doen ondertekenen op den tweeden November xvi [16] xcv [95]

(w.g.)
Dirck Cornelissen Koij
Jan Cornelisse Groen

In de kantlijn staat:
Obligatie met speciaal
hypotheecq in cap(itaal) 200 g(ulden).
xl [40] p(enning)
vold(aan)

Bijlage LII Schuldbrief Jacob Willemse van de Geer

(16960531/2-ra)

op donderdag 31 mei 1696 Nieuwveen
schuldbekentenis
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9,p.45v,46

[1]
Ik Pieter van der Codde schout in den Ambagte van Nieweveen, doe kond dat voor mij ende voor JACOB JANSE VAN DE GEER, ende Dirk Cornelisse Koij, schepenen in denselven Ambagte gekomen ende gecompareert was, JACOB WILLEMSE VAN DE GEER onsen inwoner, dewelke bekende gekogt te hebben van Susanna, Maria ende Cornelia Claas Krook meerderjarige ongetroude d(ogter)s mede erfge(amen) van wijlen Claas Cornelisse Krook, ende Maria Jan van Swieten mede onse inwoners, een huijs ende erve staande ende gelegen aan den Nieweveensen dijk, in de Agterdijkse polder, in 't Geereijnde, bij de Karrenbrugge, belent ten oosten Maarten Janse Krook, ten suijden ende westen de verkoopsters, ende ten noorden den dijk, ende dan nog een erve daar een schuur op staat, mede aldaar, belent ten oosten den voorn(oemde) Maarten Janse Krook ten suijden, westen, ende noorden de verkoopsters, hem comp(arant) op heden ten genoegen geleverd, ende ter sake van dien over de beloofde kooppenn(ingen) mits desen wel ende deugdelijk schuldig te wesen aan ende ten behoeve van de voorn(oemde) verkoopsters een somme van vier hondert guldens van xl [40] grooten 't stuck, die hij comp(arant) beloofde ende aannam te sullen opbrengen, ende betalen in vier eerst aan een volgende jaar termijnen telkens een opregt vierde part, Meijendage xvi [16] seven en t negentig d'eerste, met bijvoeginge van interest tevens vier guldens van ijder hondert in 't jaar, met den eersten der voorleden maand Maij al ingegaan, ende sullende in cas van langere
[2]
continuatie met speciale verwilliginge van de houder deses 't voors(chreven) hooftgeld in dier voegen op interest voor 't loopen, tot de volle voldoeninge ende aflossinge toe, tot naarkominge van 't gene voors(chreven) staat verklaarden hij comp(arant) eerst specialijk te verbinden de voorschreven verkogte huijsinge, erve ende schuur, ende voorts generalijk sijn persoon ende alle sijne andere goederen, geen uijtgesondert, onderwerpende deselve de geregtsdwang van allen 's Heeren regten ende regteren, alles sonder bedrog t'oorkonde heb ik schout voorn(oemt) desen ten verlijde van den voorschreven comp(arant) met mijn sel uijthangende besegeld, ende bij de voorn(oemde) schepenen doen ondertekenen op den 31 Maij xvi [16] ses en t'negentig.

(w.g.)
Jacob Jansen van de Geer
Dirck Cornelissen Koij

In de kantlijn staat:
desen geroijeer als den principale met quit(antie) van volle betalinge, in dorso staande alhier gecasseert vertoont op den 7. Septemb(er) 1740. Bij mij secret(aris) J. V. Dors 1740.

Bijlage LIII Koopacte Jacob Willemse van de Geer

(16960531/2-ra)

op donderdag 31 mei 1696 Nieuwveen
Koopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9,p.44v,45

[1]
Ick Pieter van der Codde, schout in den Ambagte van Nieweveen, doe kond dat voor mij ende voor JACOB JANSE VAN DE GEER, ende Dirck Cornelisse Koij, schepenen in denselven Ambagte, in eijgener personen gekomen ende gecompareert waren Susanna, Maria, ende Cornelis Claas Krook, meerderjarige ongeloude [ongehuwd] dogters, mede erfgenaamen van wijlen Claas Cornelise Krook, en Maria Jans van Swieten, ten desen geadsisteert, met Maarten Jans Krook, als gekoren voogd, alle onse inwoners. Ende verklaarden buijten geleijden sitdag uijt der hand verkogt te hebben ende dienvolgende in eijgendom op te dragen mits desen aan, ende ten behoeve van JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, mede onsen inwoner in huwelijk hebbend Anna Claas Krook, dogter ende mede erfgenaam van de voorn(oemde) overledene, een huijs ende erve staande ende gelegen aan den Nieweveensen dijk in de Agterdijkse polder in 't Geereijnde, bij de Kattenbrugge, bij den voorn(oemde) Claas Cornelisse selfs getimmert, belent ten oosten den voorn(oemde) Maarten Janse Krook, ende ten suijden ende westen de verkoopers, ende ten noorden den dijk. Ende dan nog een erve daar een schuur op staat aldaar, belen ten oosten den voorn(oemde) Maarten Janse Krook, ten suijden westen, ende noorden de verkoopers. Beijde de voors(eijde) parcelen de voorn(oemde) verkoopsters aanbedeeld bij scheijdinge gepasseert voor Jan Dirkse Verlaan, no(aris) ende twee getugen op de Hoof,
[2]
op den xvi [16] Junij 1694, ons schout ende schepenen ten verlijde deses vertoond, voorgelesen, ende ten prothocolle geregistreert, te samen te verongelden in de verpond(inge) ende in de Agterdijkse polder, elks voor drie hondert roeden. Voorts vrij als buurhuijs ende land, in dier voege beloofden sij comparanten 't voors(eijde) verkogte te sullen vrijen ende waren als regt was, onder verband als na regten. Ende eijndelijk bekenden sij comparanten ter selve deser verkoopinge ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan ende betaalt, den laatsten penning met den eersten, ende dat met een custingbrief van vier hondert guldens, heden mede voor ons schout ende schepenen verleden. Alles sonder bedrog 'toorkonde heb ik schout voornoemt desen, ten verlijde van de voors(eijde) comparanten met mijn segel uijthangende besegeld, ende bij de voornoemde schepenen doen ondertekenen, op den 31ste Maij xvi [16] ses en 't negentigh.

(w.g)
Jacob Jansen van de Geer
Dirck Cornelissen Koij

In de kantlijn staat:
verkogt cont(ant) als om 400 f
ontf(angen) over xl[40] p(enning) 10 f
verk. 1 f

Bijlage LIV Koopacte Pieter Willemse van de Geer

(16980313/2-ra)

op donderdag 13 maart 1698 Nieuwveen en Kalslagen
Koopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9,p.52

[1]
Wij Pieter van der Codde, Quirin Cornelisse van Leeuwen ende Gijsbert (Gijsen) van der Maan, schepenen in denselven Ambagte van Nieweveen, Lenard van Heijningen schout , schepenen in den Ambagte van Kalslagen, doen kond dat voor ons gekomen ende gecompareert waren Anna Corne(elis) van Leijden, wed(uwe) van Adriaan Heeren, wonende tot Sevenhoven, seggende te wesen geinstitueerde erfgenaam van denselver harer man, ende Adriana Heeren, meerderjarige ongetroude d(ogte)r, onse inwoonster tot Nieweveen, elks voor een derde parte ende nog de voorn(oemde) Anna Cornelis als last ende procuratie hebbende van Maria Tieleman wed(uwe) ende boedelhoudster van Gijsbert Heeren gepasseert ende verleden voor Johannes van Swanenburg, not(ari)s ende twee getuijgen tot Leijden op den sesden Martij 1698, ons schout ende schepenen ten verlijde deses vertoond, voorgelesen, ende ten protocolle geregistreert, voor het resterende derde part, te samen erfgenamen van Cornelis Adriaans Heeren, ende verklaarden uijtter hand, ende buijten geleijden siddag verkogt te hebben ende dienvolgende, in vollen vrijen eijgendom op te dragen, mits desen aan ende ten behoeve van PIETER WILLEMSE VAN DE GEER, wonende tot Nieweveen, een marge drie hondert roeden lands, in de Westerpolder van Nieweveen, eensdeels in Nieweveen, ende andersdeels in Calsalgen, met nog een rietakker beoosten des voors(eijde) polders kade, daar van de oude brieven geseijd worden verbrand te wesen, belend ten
[2]
oosten Jan Clase Bouman ende de voors(eijde kade, ten suijden de Vaarweteringe agter het dorp, ten westen Pieter Jacobse Kat ende Maria Dirks van Ruijten, ende ten noorden de voorn(oemde) Jan Clase Bouman, hebbende 't voors(eijde) land een vrij overgaande pad, over een erve, van de h(ee)r Joan Braams, te verongelden in de verpondinge tot Nieweveen met een marge vijftig roeden, in Kalslagen, met twaalf stuivers agt penn(ingen) in de Westerpolder met een m(orge)n drie hondert roeden, ende in de Agterdijkse polder met vijftig roeden, voorts vrij als buurland, indier voegen beloofden sij comp(arant) voors(eijde) verkogte te sullen vrijen ende waren, als regt was, onder verband als na regten, ende eijndelijk bekenden sij comp(aran)ten ter sake deser verkoopinge ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan, ende betaalt, den laatsten penn(ing) met den eersten, ende dat met een somme van hondert drie guldens drie stuivers, heden in gereeden gelde ontfrangen, alles sonder bedrog t'oorkonde hebben schouten voorn(oem)t desen ten verlijde van de voors(eijde) comp(aran)ten met onse segelen uijthangende besegeld ende bij de voors(eijde)schepenen doen ondertekenen tot Nieweveen op den dertienden Martij 1698 ende tot Kalslagen op den

(w.g.)
Krijn Cornelise van Leeuwen
Gijsbert Gijsen van der Maen

Bijlage LV Koopacte Pieter Willemse van de Geer

(16980313/2-ra)

op donderdag 13 maart 1698 Nieuwveen
onbekend
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9/52

[1]
Opges(chreven) 52

Wij Pieter van der Codde, schout, Quirin Cornelis van Leeuwen ende Gijsbert van der Maan schepenen in den Ambagte van Nieweveen, Lenard van Heijningen schout,....................................................schepenen in den Ambagte van Kalslagen, doen kond dat voor ons gekomen ende gecompareert waren Anna Cornelis van Leijden, weduwe van Adriaan Heeren wonende tet Sevenhoven, seggende te wesen geinstitueerde erfgenaam van den selver haren man, ende Adriana Heeren, meerderjarige ongetroude d(ochte)r onse inwoonster tot Nieweveen elks voor een derde part ende nog de voorn(oemde) Anna Cornelis als last ende procuratie hebbende van Maria Tieleman wed(uwe) ende boedelhoudster van Gijsbert Heeren, gepasseert ende verleden voor Joannes van Swanenburg, not(ari)s ende twee getuijgen tot Leijden op den sesden Martij 1688, ons schout ende schepenen ten verlijde deses vertoond, voorgelesen ende ten protocolle geregistreert, voor het resterende derde part, te samen erfgenamen van Cornelis Adriaans Heeren, ende verklaarden uijtter hand ende buijten geleijden siddagverkogt te hebben ende dienvolgende in vollen vrijen eijgendom op te dragen, mits desen aan ende ten behoeve van PIETER WILLEMSE VAN DE GEER, wonende tot Nieweveen, een morgen drie hondert roeden lands in de Westerpolder van Nieweveen eensdeels in Nieuweveen ende andersdeels in Calslagen, met nog een rietakker beoosten des voors(eijde) polders kade, daar van de oude brieven geseijd worden verbrand te wesen, belend ten
[2]
oosten Jan Clase Bouman ende de voors(eijde) kade ten suijden de Vaarweteringe agter het dorp, ten westen Pieter Jacobse Kat ende Maria Dirks van Ruijten ende ten noorden de voornoemde Jan Clase Bouman, hebbende 't voors(eijde) land een vrij overgaande pad over een erve van d' hr. Joan Braams, te verongelden in de verpondinge tot Nieweveen met een marge vijftig roeden in Kalslagen, met twaalf stuijvers agt penningen in de Westerpolder met een morgen drie hondert roedenende in de Agterdijkse polder met vijftig roeden, voorts vrij als buurland, in dier voegen beloofden sij comp(aranten) 't voors(eijde) verkogte te sullen vrijen ende waren als regt was onder verband, als na regten, ende eijndelijk bekenden sij comparanten ter sake deser verkoopinge ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan, ende betaalt, den laatsten penning met den eersten, ende dat met een somme van hondert drie gulden drie stuijvers, heden in gereeden gelde ontfangen alles sonder bedrog t'oorkonde hebben wij schout voorn(oem)t desen ten verlijde van de voors(eijde comparanten met onse segelen uijthangende besegeld, ende bij de voors(eijde) schepenen doen ondertekenen tot Nieweveen op den dertiende Martij 1698 ende tot Kalslagen op den .......

(w.g.)

Krijn Corneliise van Leeuwen
Gijsbert Gijsen van der Maen

Bijlage LVI Verkoopacte Bastiaan Laurense Verhoef cs.

(16990312/1-ra)

op donderdag 12 maart 1699 Nieuwveen
verkoopovereenkomst
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9/81

[1]
81
Ik Pieter van der Codde schout in den Ambagte van Nieuweveen, doen kond, dat voor mij ende voor Antonis Erasmisse van Swieten, ende Daniel Meijnardse de Fijne schepenen in denselven Ambagte gecomen ende gecompareert was Roel Janse Benschop, onsen inwoner, dewelcke bekende gekogt te hebben van BASTIAAN LAURENSE VERHOEF, wonende aen den Hoef onder den Uijthoorn voor d'eene helfte mitsgaders PIETER WILLEMSE VAN DER GEER, ende DIRCK CORNELISSE VAN DER GEER, onse inwoners als oomen, ende bloedvoogden over ALIJD LAURENS VERHOEF, minderjarige dogter voor de wederhelft, omtrent 3 morgen lands in desen Ambagte in de Schillicker polder, belend ten oosten Dirck Bouwens van der Togt, ten westen Aart de Cattevilder, ten zuijden de Landscheijdinge tegens der Aar, ende daar over den voornoemde BASTIAAN EN ALIJD LAURENS VERHOEF, ende ten noorden den dijk hem heden ten genoegen geleverd, ende ter sake v(oor)s(chreven): per regtevan de beloofde cooppenningen wel en deugdelijk schuldigh te wesen aan ende ten behoeve van den voorn(oemd)e BASTIAAN EN ALIJD LAURENS VERHOEF, een somme van 630 gulden, die hij comparant beloofde, ende aannam te sullen opbrengen, ende betalen met 150 gulden, op den 2 feb(ruari) 1700 met 150 gulden een jaar daerna met 150 gulden op den 2 feb(ruari) 1702 ende de resterende 180 gulden op den 2 feb(ruari) 1703. Des dat hem comparant ongelegen komende de v(oor)s(eijde) custing termijnen in dier voegen op te brengen, hij den selven den tijd van 2 jaren langer sal mogen vertrekken, mits als dan van de selve termijnen intrest betalende tegens 4 gulden van ijder 100 int jaar, in te gaan van den verschenen
vervaldag des termijns van welcke hij comparant in gebrecke soude wesen gebleven ende sullende in cas van nog langer contimatie 't v(oor)s(chreve) hooftgeld alsoo op intrest voort loopen tot de volle voldoeninge ende aflossinge toe, tot naarkominge van 't gene v(oor)s(chreve) staat verklaarde hij comparant eerst specialijk v(oor)s(chreve) verkogte mitsdesen te verbinden ende voorts generalijk sijn persoon, ende alle sijne andre goederen onderwerpende deselve de geregtsdwang van allen 's Heeren regten ende regterenalles sonder bedrog te oorkonde hebbe ik schout voorn(oem)t desen ten verlijden van de voors(eijde) comparanten met mijn zegel uijthangende besegeld, ende bij de voors(eijde) schepenen doen onderteeckenen op den 12 maart 1699.

(w.g.)

Teunis van Swieten
Daniel de Fijn

Bijlage LVII Acte van Beheer van Bastiaan Laurense Verhoef

(16990312/2-na)

op donderdag 12 maart 1699 Nieuwveen
onbekend
Notarieel Archief 3.04.01/173 folio (Alphen)

[1]
Op huiden den 12 Marty 1699 compareerden voor mij Jacobus van Dorp, Not. Publ. bij den edelen hove van Holland, mistgaders bij den hoogedelen welgeboren heer Jacob geboren baron van Wassenaar ende Duivenvoorde, heere van Duivenvoorde, Voorschoten, Veur & c. uijt de ordre van de ridderschap van Holland, president van haar edele groot mogende gecommitteerde raden bailliu ende dijkgrave van Rijnland geadmitteert, ende voor de nagenoemde getugen, BASTIAAN LAURENSE VERHOEF, wonende aan de Hoef onder den Uijthoorn, ende verklaarde mits desen uijt handen van PIETER WILLEMSE VAN DE GEER ende DIRK CORNELISSE VAN DE GEER, als oomen en voogden over sijn comparante minderjarige suster ALYD LAURENS VERHOEF ontfangen, ende onder sig geslagen te hebben de helfte van den somme van twee hondert vijf en twintig guldens over de gereed koopsomme van drie morgen lande in Nieuweveen, in de Schilliker polder, welke helfte sijn voornoemde suster toebehoorde, belovende wijders de voornoemde voogden ter sake vandien, alsmede van de voorschreven verkoopinge ende opdragte tot allen tijde voor alle namaninge, opspraak ende aantaal, te sullen ontheffen bevrijden, indemmeren, kosteloos ende schadeloos houden onder verband van sijn comparants persoon ende goederen, geene uijtgesondert, onderwerpende deselve de geregsdwang van allen 's heeren regten ende regteren, ende wel voornamelijk van de voorschreven hove aldus gepasseert tot Nieuweveen in 't regthuijs ter presentie van Antones
[2]
Erasmusse van Swieten ende Adriaan Willemse van Ruijten als getugen hiertoe versogt die mij notaris bekent sijnde mij geassumeert hebben den comparant wel te kennen ende dat hij alsoo genaamt was, als hij sig selven noemde.
getekend door Bastiaen Lauwerse Verhoef
Teunes van Swieten
A. Ruijten

Bijlage LVIII Koopacte Jacob Willemse van de Geer

(16990618/2-ra)

op donderdag 18 juni 1699 Nieuwveen
koopovereenkomst
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9/83b,84

[1]
Opgeschreven

Ik Pieter van der Codde, schout in den Ambagte van Nieweveen, doe kond dat voor mij ende voor Jan van Galen ende Daniel Meijnardse de Fijne, schepenen in denselven Ambagte, gekomen ende gecompareert was, Adriaan Gerrits Joost, wonende tot Cudelstaart, in de beswaren kerk, weduwnaar wijlen Anna Jans, nagelaten dochter van Jan Jans Borst, soo voor hem selven als wegens Anna, endeAdriaan Adriaans, sijne minderjarige kinderen gewonnen aan de voorn(oemde) Anna Jans, ende verklaarde uijt der hand en buijten geleijden sitdag verkogt te hebben ende dienvolgende in eijgendom op te dragen mits desen aan ende ten behoeve van JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, onsen inwoner, twee parcelen lands in desen Ambagte in de Schilliker polder tesamen groot drie morgen aan de voorn(oemde) Anna Jans ten deele aanbedeeld bij scheijdinge gepasseert voor schout ende schepenen van Nieweveen voors(eijd) op den 26. Augustii 1660 d'eeneop den hoogeveen groot 1 morgen 3 roeden, belend ten oosten ende suijden Theodoris Eijkenhout, ten westen Maria Dirks van Ruijten, ende ten noorden den Nieweveensen dijk; ende d'ander van gelijke groote, belend ten oosten DirkBouwense van der Togt, ten suijden de landscheijdinge, ten westen Dirk Cornelis van de Geer, ende ten noorden den voors(eijde) dijk, te verongelden in de verpondinge voor 495 roeden, ende in 't molegeld als van ouds, voorts vrij als buurland in dier voegen beloofden sij comparanten voors(eijd) verkoper te sullen vrijen ende waren als regt was onder verband als na regten, ende eijdelijk bekende hij comparant ter sake deser verkoopinge ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan ende betaald, den laatsten penning met den eersten ende dat met een somme van vijftig gulden heden in gereeden gelde ontfangen ende voorts met een obligatie
[2]
84
van ses hondert guldens te betalen op termijnen, t'elkens hondert vijftig gulden ende op alle veenen kermis, ofte Allerheijligen wel betaeld, alle ofte Allerheijligen anno 1700 d'eersten, alles sonder bedrog, t'oorkonde heb ik schout voorn(oem)t desen ten verlijde van de voors(eijde) comparante met mijn segel uijthangende besegeld, ende beijde voors(eijde) schepenen doenonderteekenen op den 18 Junij 1699.

(w.g.)

J.v. Gaalen
Daniel de Fijn
In de kantlijn staat:
Verkogt rente 50 gulden contant
en 600 gulden op 4 jaarlijkse
termijnen Allerheijligen 1700
d'eerste doende gereet 544:9:9
594:9:9
ontf. onder 40e pen. 14:17:3
verk.----------------- 1:9:9

dat dese 600 gulden
betaalt is, volgens
quitantie van Jan Spring met
wed. in huwelijk hebbende een
he... dogter van Adriaan Gerritse
Joost is gebleken bij die quitantie
vertoont aan vrij ......... va
Nieuweveen op den 29. Januari 1739

(w.g.)

J. v. Dorp
1739

Bijlage LIX Koopacte Dirck Bouwense van der Togt

(17001021/2-ra)

op donderdag 21 oktober 1700 Nieuwveen
koopovereenkomst krachtens naastingsrecht
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9/92b,93

[1]
Ick Pieter van der Codde, schout in den Ambagte van Nieweveen, doe kond dat voor mij mitsgaders Jan Janse Peron ende Dirk Aartse Hoos, schepenen in denselven Ambagte gekomen ende gecompareert was Roel Janse Benschop, onsen inwoner hebbende bij brieven van opdracht van dato 12e Martij 1699 van de meerderjarige ende voogden over de minderjarige kinderen en eenige erfgenamen van wijlen LAURENS CORNELISSE VERHOEFF, bekomen omtrent drie morgen lands in Schilleker polder in desen Ambagte, belend ten oosten DIRK BOUWENSE VAN DER TOGT, ten westen Aart de Kattevilder, ten suijden de landscheijdinge tegens der Aarende daar over de voorn(oemde) DIRK BOUWENSE VAN DER TOGT ende ten noorden den dijk, te verongelden in de verpondinge voor drie hondert roeden ende in 't poldergeld voor drie morgen welke voors(eijde) drie marge lands den voorn(oemde) DIRK BOUWENSE VAN DER TOGT, mede onsen inwoner, als in huwelijk hebbende ANNA PIETERS VAN DE GEER, geregtelijk hadde gesninet ende genaast, ende in welke schout ende schepenen den voorn(oemde) DIRK BOUWENSE VAN DER TOGT hadden geregtigt, breeder bij der selver vonnisse van den 21 Maij 1699; ende verklaarde den voorn(oemde) comparant den voors(eijde) drie morgen lands met de belasting van een custingbrieff ten behoeve van de voorn(oemde) verkooperster somme van ses hondert dertig gulden wederom af te staan ende in eijgendom op te dragen mits desen aan ende ten behoeve van den voorn(oemde) DIRK BOUWENSE VAN DER TOGT. Belovende voorts hij comparant de voors(eijde) gemaakte ende afgestane drie margen lands te sullen vrijen ende waren van alle lasten daarmede hij deselve boven de voors(eijde) custingbrieff voor ses hondert dertig gulden gedurende den tijd sijnes eijgendoms soude mogen hebben belast onder verband als na regten. Ende eijndelijk bekende hij comparant wederom ontfangen te hebben ende dat hem door den voorn(oemde) DIRK BOUWENSE VAN DER TOGT waren gerestitueert ende voldaan een somme van twee hondert vijf en seventig guldens, die gereed
[2]
betaald was geweest met alle de versuijmde daggelden ende onkosten die hij ter sake van de koop ende inbreng hadde verleijdende uijtgeschoten met den gevolge ende aankleve van dien den laatsten penning met den eersten, alles sonder bedrog t' oorkonde heb ik schout voorn(oemt) desen ten verlijde van den in cas van naastinge voors(eijde comparant met mijn segel uijthangende besegeld endebij de voors(eijde) schepenen doen ondertekenen op den 21 October Anno 1700.

(w.g.)

Jan Janse Peron
Dirck Aertse Hoos

Bijlage LX Boedelscheiding Pieter Willemse van de Geer

(17010306/3-na)

op zondag 6 maart 1701 Nieuwveen (in 't Regthuijs)
Boedelscheiding
Notarieel Archief 3.04.01/174 folio (Alphen)

[1]
Op huijden den 6 Martij Anno 1701 compareerden voor mij Jacobus van Dorp, Not. Publ. bij den edelen Hove van Holland, mitsgaders bij den weledelen heere van Alphen, Rietveld, in Grisoort & c. geadmitteert, ende voor de nagenoemde getuijgen, PIETER WILLEMSE VAN DE GEER, als weduwnaar van wijlen BARBARA BASTIAAN VOLKRUIJT, ter eenre, ende DIRCK BOUWENSE VAN DER TOGT, als getrout hebbende ANNA (van de Geer), eenige dogter ende eenige erfgenaam voor de voorn. overleden geboren aan de voornoemde eersten comparant ter andere sijde beijde wonende tot Nieuweveen, mij notaris wel bekent ende verklaarden na dat sij den anderen hadden gedaan volkomen openingen ende begrootinge van den staat ende gelegentheijt des boedels, tusschen den voorn. eersten comparant ende de voornoemde overleden gemeen geweest, ende bij de selve overleden metterdood ontruijmt, ende nagelaten als mede van de scheijdinge ende verdeelinge van den selven boedel soo als die tusschen den voornoemde eersten comparant voor de ene helfte, ende JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, ende DIRK CORNELISSE VAN DE GEER als voogden over de voornoemden des tweeden comparante huijsvrouwe voor de wederhelfte, op den 10 april 1691 was beraamt ende gesloten, volgens dien alsnog voor als doen in minne ende vriendschap te houden voor wel begroot, geschift gescheijden ende afgedeeld, dat daar bij aan de voorn. des tweeden comparants huijsvrouwe was aan bedeeld
[2]
ende hem tweeden comparant als van harentwege word aanbedeeld mitsdesen een huijs ende erve groot omtrent 200 roeden, nog omtrent 4 morgen lande, alle in 't Geereijnde van Nieuweveen in de Schilliker Polder, belend ten oosten der voorn. JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, ten suijden de landscheijdinge van der Aar, ten westen den voorn. tweeden comparant ende ten noorden den Nieuweveensen Dijk te verongelden in 't huijsgeld met 1:0:2. ende in verpondinge voor 2 morgen 50 roeden ende nog een tuijn onder Langer Aar groot omtrent 200 roeden in deselve polder belend ten oosten het Jaagpad van den steden Amsterdam ende Gouda, ten suijden Pieter Janse, ten westen den voorn. DIRK CORNELISSE VAN DE GEER, ende ten noorden Henrike Gerritse Boot. Daarentegens aan den voorn. eersten comparant (= Pieter Willemse van de Geer) was ende word aanbedeeld bij desen 1 morgen 200 roeden lands in Nieuweveen in de voorschreven Schilliker Polder namelijk 1 morgen, 400 roeden belent ten oosten Mattheus Janse Weijb ten suijden het navolgende partije, ende Cors Niskielse, ten westen Gerrit Bouwense van der Togt, ende ten noorden den Nieuweveensen Dijk. Nog 1 morgen belent ten oosten het Jaagpad tusschen de steden Amsterdam ende Gouda ten suijden de voogden Cornelis Wicbielle ende ten westen ende noorden 't voorgaande de navolgende partije ende nog 1 morgen 100 roeden belend ten oosten 't voorgaande partije ende de kinderen van Lenard Jacobse Volkruijt, ten suijden 't voorgaande partije ten westen Matheus Janse Weijburg ende ten noorden den voorschreven Dijk te samen te verongelden in de verpondinge voor 2 morgen en 160 roeden mitsgaders alle het vee, veldvrugten, bougereedschap
[3
huijsraad, ende verdere meubels goederen, alsook actien ende nischulden, geende uijtgesondert, mits dat den eersten comparant (= Pieter Willemse van de Geer) ook tot sijne laste neemt alle schulden ende lasten des gemeene boedels, belovende den tweeden comparant (= Dirck Bouwense van der Togt) daarvan te ontheffen ende bevrijden. Ende met de voorseijde begrootinge ende verdeelinge verklaarden sij comparanten over ende weder over ten vollen voldaan ende betaalt te wesen den laatsten penning met den eersten, belovende malkanderen geen andre begrootinge, verdeelinge, ofte ook eenigen staat ofte inventaris af te sullen eijschen in regten nog daar buijten, maar te consenteren dat elk sijn aanbedeelde blijve besitten, ende behouden, rustelijk, vredelijk, ende volkomelijk, als haar andre vrijeijgen goed, ende dat de vaste goederen mogen worden overgestelt ende verkocht op de namen van degene, die deselve als voren sijn aanbedeeld tot naarkominge van 't gene voorschreijven staat verbonden sij comparanten hare personen ende goederen geene uijtgesondert. Ende eijndelijk verklaarden sij comparanten dat den gemeenen boedel, door dese scheijdinge verdeeld, de schulden ende lasten afgetogen wesende, met meer als 2000 gulden en komt te imposteren. Aldus gepassert in 't regthuijs van Nieuweveen in 't bij aan ende overweten van Jan Pieterse van Swieten, ende/ Adriaan Willemse van Ruijten, als getuijgen, hiertoe versogt

getekend: Pieter Willemse van de Geer
Dirck Bouwense van der Togt
Jan Pieterse van Swieten
A.Ruijten

Bijlage LXI Boedelscheiding Neeltje Pieters Hoogeveen

(17020319/2-ra)

op zondag 19 maart 1702 Uitterbuurt
onbekend
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9/111

[1]
Extract uijt de scheijdinge van
de goederen van Pieter Rijke
Binkershoek ende Cornelia Pieters
Hoogeveen, te voren weduwe van Bouwen
Bastiaanse van der Togt

Op huden den 19. Maart 1702 compareerden voor ons Claas de Meijer schout, Jan Hendrikse Krook, Gerrit Janse de Jong, ende Cornelis Janse van Swieten, schepenen der Heerlijkheijt van de Uijtterbuurt, d'eersame Bastiaan Bouwense van der Togt, Gerrit Bouwense van der Togt, Dirk Bouwense van der Togt, PIETER WILLEMSE VAN DE GEER als getrout hebbende Jannetje Bouwens van der Togt, endeJan Cornelisse van der Togt, nagelaten soon van Marijtje Bouwens van der Togt, sulks alle meerderjarige kinderen ende erfgenamen van saliger Neeltje Pieters Hoogeveen, laatst weduwe van Pieter Rijken Binkershoek, overleden onder den Geregte van Nieweveen. Te kennen gevende ende verklarende sijlieden comparantenelks in qualite als voren met den anderen in alle min ende vriendschap geschift, gescheijden ende gedeelt te hebben alle de goederen ende nalatenschap van de voors(eijde) Neeltje Pieters Hoogeveen, in voegen hierna volgende beschreven. Ten eersten is Dirk Bouwense van der Togt ten deele gevallen als beschreven ende eijndelijk nog aan een parceeltje veenland groot omtrent 240 roeden liggende eensdeels onder den Geregte
[2]
van Nieweveen ende andersdeels onder Stigt in de Oosterpolder, belend ten oosten den Bloklandsen dijk, ten suijden Egbert Stecke, ten westen een waterplas, ende ten noorden Bastiaan Bouwense van der Togt voorschreven.Eijndelijk ende ten laatsten is Jan Cornelisse van der Togt nagelaten soon van Marijtje Bouwens van der Togt ten deele gevallen als beschreven. Ende eijdelijk nog aan de helft van een werf met de helft van een akker, gelegen onder de Geregte van Nieweveen, belend ten oosten het ambachtsland, ten suden den Nieweveensen dijk ende ten westen Maarten Janse Buijs als beschreven. Des hebben sij comparanten onder malkanderen voor alsnog gemeen ende onverdeelt gehouden een huijs ende erve, staande ende gelegen tot Nieweveen, belend ten noorden den dijk, ten suden ende westen Jonge Gijsbert van der Maan ende oost Bruijn Henrikse Wesendonk. Aldus gedaan verleden ende gepasseert in de Heerlijkheijt van de Uijtterbuurt in 't Regthuijs aldaar, ter presentie endeoverstaan als in den hoofde deses word vermeld actum ende ten oorkonde desen respectivelijk getekent op dat als boven is getekent Bastiaan Bouwense van der Togt, Gerrit Bouwense, Dirk Bouwense van der Togt, PIETER WILLEMSE VAN DE GEER, Jan Cornelisse van der Togt, Claas de Meijer, Cornelis Janse van Swieten, Jan Henrikse Krook, Gerrit Janse de Jong, onderstond accordeert met sijn principaalberustende ten comptoire van mij ondertgetekent ende was ondertekent

Cornelis de Meijer schout

Bijlage LXII Verkoopacte erfg. Jan Janse Schenkeveld

(17020713/2-ra)

op donderdag 13 juli 1702 Nieuwveen
onbekend
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9/106

[1]
Ick Pieter van der Codde, schout in den Ambagte van Nieweveen, doe kond dat voor mij mitsgaders voor Gijsbert van der Maan ende Antonis Erasmusse van Zwieten, schepenen in denselven Ambagte, gekomen ende gecompareert waren, ClaasJanse Kat, getrout hebbende Jannegie Jans Schenkeveld, Leuntje Jans Schenkeveld, weduwe van Aart Janse Spring in 't Veld, alsmede PIETER WILLEMSE VAN DE GEER ende CORNELIS CLASE VAN DE GEER, als voogden over Jan Janse Schenkeveld, minderjarige, de voors(eijde) voogden aangesteld sijnde bij schout ende schepenen van Nieweveen voors(eijd) volgens acte van voogdije van dato 2den Martij 1702 ons schout ende schepenen ten verlijde deses vertoond ende voorgelesen, allen onse inwoners, kinderen ende eenige erfgenamen van wijlen Jan Janse Schenkeveld ende Cornelia Jans Lelijeveld, die na 't overlijden van de voorn(oemde) Jan Janse Schenkeveld, getrout is geweest met Huijg Hendrikse van der Hoorn, ende verklaarden dat de voorn(oemde) Cornelia Jans Lelijeveld in haar leven uijt der hand ende buijten geleijden siddag verkogt hadde, ende sij comparanten in de voors(eijde) qualiteijt dienvolgende in vollen vrijen eijgendom op droegen mits desen, aan ende ten behoeve van Jan Janse Reuriks, mede onsen inwoner, een huijs ende erve staande ende gelegen in desen dorpe in 't Geereijnde, even buijten de brandschouweris in de Agterdijkse polder, op den 6den December 1663 opgedragen aan den voorn(oemde) Huijg Hendrikse van denHoorn, met eenige rietakkers daar agter aan gelegen, bij vertigtingen onder den hand d'eersten van dato 15den Februarij 1691 gebleven aan denselven Huijg
[2]
Hendrikse ende bij d'ander van dato 8sten Julij 1696 gebleven aan de voorn(oemde) verkoopster, beijde ons schout ende schepenen ten verlijde deses mede vertoond ende voorgelesen alsook ten protocolle van Nieweveen geregistreerd te verongelden in de ordinaris verpondinge voor vijf hondertvijftig roeden, maar ten deele mede opgegeven onder de verveende landen, ende in 't huijsgeld voor drie hondert vijftig roeden, belend ten oosten Willem Janse Boot, ten westen Cornelis Jacobs, ten westen de weduwe van Sijmon Antonis van Swieten ende de kinderen van Cornelis de Wit ende ten noorden den Nieweveensen dijk den kooper sal de gang gebruijken soo als die tegenwoordig is, des dat het kleene huijsje van de weduwe van Sijmon Antonis van Zwieten, het hek sal moeten onderhouden ten eeuwigen dage ses voeten hoog, voorts vrij als buurhuijs ende erve, indier voegen beloofden sij comparanten 't voors(eijde) verkogte te sullen vrijen ende waren als regt was onder verband als na regten, ende eijdelijk bekenden sij comparanten ter sake deser verkoopinge ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan ende betaald, den laasten penning met den eersten ende dat met een somme van hondert tagtig gulden heden in gereeden gelde ontfangen, alles sonder bedrog, t'oorkonde heb ik schout voorn(oemt) desen ten verlijde van de voors(eijde) comparanten met mijn zegel uijt hangende besegeld, ende bij de voorn(oemde) schepenen doenondertekenen op den 13den Julij 1702.

(w.g.)

Gijsbert van der Maen
Teunis van Swieten

Bijlage LXIII Boedelscheiding Pieter Willemse van de Geer

(17040306/4-ra)

op donderdag 6 maart 1704 het Rechthuis van Nieuwveen
notariλle acte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9/122,123

[1]
Scheijdinge van den boedel van
PIETER WILLEMSE VAN DE GEER, ENDE
BARBARA BASTIAANS VOLKRUIJT

Op huijden den 6. Martij 1704 compareerden voor mij Jacobus van Dorp, notaris publ. bij den Edele Hove van Holland, mitsgaders bij den Weledelen Heere van Alphen Rietveld, in Grisoort ende geadmitteert, ende voor de nagenoemde getugenPIETER WILLEMSE VAN DE GEER, als weduwnaar van wijlen BARARA BASTIAANS VOLKRUIJT, ter eenre, ende Dirk Bouwense van der Togt, als getrout hebbende ANNA (van de Geer), dogter ende eenige erfgenaam van de voorn(oemde) overleden, geboren aan den voorn(oemde eersten comp(arant) ter andere sijde beijde wonende te Niewveen, mij notaris wel bekent. Ende verklaarden na dat sij den anderen hadden gedaan volkomen openinge, ende begrootinge van den staat endegelegentheijt des boedels tusschen den voorn(oemde) eersten comp(arant)ende de voorn(oemde) overleden gemeen geweest, ende bij deselve overleden met der dood ontruijmt, ende nagelaten alsmede van de scheijdinge ende verdeelinge van denselven boedel, soo als die tusschen den voorn(oemde) eersten comp(arant) voor de eene helfte, ende JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, ende DIRK CORNELISSE VAN DE GEER, als voogden over de voorno(oemde) des tweeden comp(arant) huijsvr(ouw)voor de wederhelfte op den 10. April 1691 was beraamt ende gesloten, volgens dien alsnog voor alsdoen in minne
[2]
ende vriendschap te houden voor wel begroot, geschift gescheijden, ende afgedeeld, dat daarbij aan de voorn(oemde) des tweeden comparants huijsvrouwe was aanbedeeld, ende hem tweeden comparant van haren 't wegen was aanbedeeld mits desen. Een huijs ende erve, groot omtrent hondert roeden. Nog omtrent vier margen lands, alle in ' Geereijnde van Nieweveen, in de Schilliker polder: belend ten oosten den voorn(oemde) JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, ten suijden de land scheijdinge aan der Aar, ten westen den voorn(oemde) tweeden comparant, ende ten noorden den Nieuweveensen dijk. Te verongelden in 't huijsgeld met 1:0:0 ende in de verpondinge met 2 morgen, 50 roeden. Ende nog een tuijn onder Langer Aar, groot omtrent 200 roeden, in deselve polder, belend ten oosten hetJaagpad van de steden Amsterdam ende Gouda, ten suijden Pieter Janse, ten westen den voorn(oemde) DIRK CORNELISSE VAN DE GEER, ende ten noorden Henrik Gerritse Boot. Daar en tegens aan den voorn(oemde) eersten comp(arant) was endeword aanbedeelt bij desen vier morgen, 200 roeden lands in Nieweveen in de voorsz(eijde) Schilliker polder. Namelijk een margen, 400 roeden belend ten oosten Matheus Janse Meijburg, ten suijden het navolgende partije, ende Cornelis Michielse, ten westen Gerrit Bouwense van der Togt, ende ten noorden den Nieweveensen dijk. Nog een marge, belend ten oosten het Jaagpad
[3]
tusschen de steden Amsterdam ende Gouda, ten suijden de voorn(oemde) Cornelis Michielse, ende ten westen ende noorden 't voorgaande ende navolgende partijen.Ende nog een marge, 400 roeden, belend ten oosten 't voorgaande partije, ende de kinderen van Lenard Jacobse Volkruijt, ten suijden 't voorgaande partije, ten westen Matheus Janse Meijburg, ende ten noorden den voors(chreven) dijk te samen te verongelden in de verpondinge voor 2 margen, 160 roeden. Mitsgaders alle het vee, veldvrugten, bougereedschappen, huijsraad, ende verdere meubile goederen, alsook actien ende inschulden, geene uijtgesondert. Mits dat den eersten comparant ook tot sijnen laste neemt alle schulden ende lasten des gemeenen boedels. Belovende den tweede comparant daarvan te ontheffen, ende bevrijden. Ende met de voors(chreven) begrootinge ende verdeelinge verklaarden sij comparanten over ende wederover ten vollen voldaan ende betaalt te wesen den laatsten penning met den eersten, belovende malkanderen geen andere begrootinge, verdeelinge, ofte ook eenigen staat ofte inventaris af te sullen eijschen in regten nog daar buijten, maar te consenteren dat elk zijn aanbedeelde blijve besitten, ende behouden, rustelijk, vredelijk, endevolkomelijk, als haar andere vrij eigen goed, ende dat de vaste goederen mogen worden overgesteld, ende verboeket op de namen van degene die deselve als voren sijn
[4]
aanbedeeld. Tot naarkomonge van 't gene voors(chreven) staat, verbonden sij comparanten hare personen ende goederen geene uijtgesondert. Ende eijdelijk verklaarden sij comparanten dat den gemeenen boedel door dese scheijdinge verdeeld, de schulden ende lasten afgetogen wesende niet meer als 2000 gulden en komt te inporteren. Aldus gepasseert in 't Regthuijs van Nieweveen in 't bij aan ende overweten van Jan Pieterse van Swieten ende Adriaan Willemse van Ruijten, als getuijgen hier toe versogt. Ende was de minute dese geschreven op segel van 24 stuijvers ende ondertekent
Pieter Willemse van de Geer, Dirk Bouwense van der Togt,
Jan Pieterse van Swieten, a:v: Ruijten, J:v:Dorp
notaris publ.

Bijlage LXIV Boedelscheiding Leuntje en Jan Janse Schenkeveld

(17050108/2-ra)

op donderdag 8 januari 1705 Nieuwveen
acte van boedelscheiding
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9,p132v133

[1]
Ik Willem van der Codde, schout in den Ambagte van Nieweveen, doe kond dat voor
mij, mitsgaders voor Jan de Nagel ende Jan Cornelisse Groen, schepenen in denselven Ambagte gekomen, ende gecompareert waren Leuntje Jans Schenkeveld, wedue wijlen Cornelis Dirkse van Vliet, ende eenige erfgenaam van wijlen haar eenige soon Dirk, geboren aan denselven haren overleden man voor een derde part, ende Jan Janse Schenkeveld, voor het tweede derde part, mede erfgenamen van Jan Janse Schenkeveld ende Cornelia Jans Lelijeveld welke ofte hare voorsaten mede erfgenamen van wijlen Claas Cornelis Matheusse,ende Steven Janse van Staden voor het resterende derde part, alle onse inwoners. Ende verklaarden dat sij in minne, ende vriendschap hadden geschift, gescheijden ende gedeeld, een huijs ende erve in Nieweveen in de Agterdijkse polder, aan de Bruggevaart, opgedragen ten deele aan den voorn(oemde) Claas Cornelis Matheusse op den 19. Julij 1697 [=1647]. Ende de reste aan den voorn(oemde) Jan Janse Schenkeveld op den 30. Maij 1686. Ende op heden voor een derde part aan den derden comparant. Belend in 't geheel ten oosten de Bruggevaart, ten suijden PIETER WILLEMSE VAN DE GEER, ten westen Jan Matheusse Meijburg, ende ten noorden den Nieweveesen dijk. Met de geregtigheden ende
[2]
servituten die begrepen staan in de voors(chreven) opdragten. Te verongelden in de nieuwe getimmerte met 18. St(uivers) ende in 't huijsgeld met 16 roeden. Voorts vrij als buurhuijs ende erve, dusdanig, dat de eerste, ende laatste comparanten voor haar twee derde parten sullen hebben, ende behouden het voorhuijs, de sijd kamer, ende keuken. Ende den tweeden comparant de agter keuke, ende het kuijphuisje met het agter erf. Aan te vaarden met den eersten Meij 1705. Blijvende alle de gemelde geregtigheden, ende servituten, ende alle 't gene bij desen niet en is verdeeld, in 't gemeen. Ende met de voors(chreven) scheijdinge ende verdeelinge, verklaarden de voors(chreven) deelgenoten vergenoegen te nemen, ende van den anderen voldaan te sijn. Overgevende d'een tot des anders behoeve over ende weders over dat gedeelte dat hen tevoren in malkanders nu aanbedeeld had gecompeteert. met belofte van 't selve te sullen vrijen ende waren, als regt was, onder verband als na regten. Alles sonder bedrog. T'oorkonde heb ik schout voorn(oem)t desen ten verlijde van de voors(chreven) comparanten met mijn segen uijthangende besegeld, ende bij de voors(chreven) schepenen doen ondertekenen op den 8. Januarij 1705.

(w.g.)
Jan de Vogel
Jan Cornelisse Groen

Bijlage LXV Verkoopacte Claas Janse Kat

(17050108/2-ra)

op donderdag 8 januari 1705 Nieuwveen
Verkoopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9,p.131v,132

[1]
Ik Willem van der Codee, schout in den Ambagte van Nieweveen, doe kond dat voor mij, mitsgaders voor Jan de Nagel, ende Jan Cornelisse Groen, schepenen in denselven Ambagte gekomen, ende gecompareert was, Claas Janse Kat onsen inwoner, in huwelijk hebbende Jannetje Jans Schenkeveld, dogter ende mede erfgenaam voor een derde part van Jan Janse Schenkeveld, ende Cornelia Jans Lelijeveld, welke ofte hare voorsaten mede erfgenamen waren van wijlen Claas Cornelis Matheusse. Ende verklaarde uijt der hand, ende buijten geleijde siddag verkogt te hebben ende dienvolgende in vollen vrijen eijgendom op te dragen mits desen aan ende ten behoeve van Steven Janse van Staden, mede onsen inwoner een derde part in een huijs ende erve in Nieweveen in d'Agterdijkse polder, aan de Bruggevaart, opgedragen ten deele aan den voorn(oemde) Claas Cornelis Matheusse op den 19. Julij 1647. Ende de reste aan den voorn(oemde) Jan Janse Schenkeveld op den 30. Maij 1686. Daar in de overige twee derde part toekomen Jan Janse Schenkeveld de Jonge, ende Leuntje Jans Schenkeveld. Belend in 't geheel ten oosten de Bruggevaart, ten suijden PIETER WILLEMSE VAN DE GEER, ten westen Jan Matheusse Meijburg ende ten noorden den Nieweveensen dijk. Met soodanige geregtigheden, ende servituten, als begrepen
[2]
staan in de voorschreve oude opdragten. Te vverongelden in 't niewe getimmerte met agtien stuijvers, ende in 't sluijsgeld met destien roeden. Voorts vrij als buurhuijs ende erve. In dier voege beloofde hij comparant 't voorschreve verkogte te sullen vrijen ende waren als regt was, onder verband als na regten. Ende eijndelijk bekende hij comparant ter sake deser verkoopinge ende opdragte ten genoegen te zijn voldaan, ende betaalt den laatsten penning met den eersten, ende dat met een somme van hondert guldens, heden in gereeden gelde ontfangen. Alles sonder bedrog. T'oorkonde hebbe ik schout voornoemt desen ten verlijde van den comparant met mijn segel uijthangende besegeld, ende bij de voornoemde schepenen doen ondertekenen op den 8. Januarij 1705.

(w.g.)
Jan de Vogel
Jan Cornelisse Groen

Bijlage LXVI Verkoopacte d.m.v. Pieter Willemse van de Geer

(17050813/3-ra)

op donderdag 13 augustus 1705 Nieuwveen
notariλle acte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 9/141

[1]
Ick Jacob van Dorp, secretaris in den Ambagte van Nieweveen, ten desen gesubstitueert van Willem van der Codde, schout overmits sijn ende des sake selfs concerneerde, doe kond dat voor mij, mitsgaders voor Pieter Tuurnhout ende Abraham Janse Peron, schepenen in den
[2]
selven Ambagte, gekomen ende gecompareert was PIETER WILLEMSE VAN DE GEER, onsen inwoner, als executeur van den testamente van wijlen Anna Beselis Groen,volgens uijtterste wille gepasseert voor Jan Dirkse Verlaan, notaris ende sekere getuijgen op de Vrije Hoene op den 27sten februarij 1705, ons schout ende schepenen ten verlijde deses vertoont, ende voorgelesen. Ende verklaarde dat de voornoemde overleden, als dogter ende eenige erfgenaam van wijlen Beselis Jans Groen, die eem sone ende eenige erfgenaam was van wijlen Jan Cornelisse Groen, in haars leven bij publicque veijlinge agtervolgens beschreven voorwaarden, verkogt hadde ende hij comparant dienvolgende in vollen vrijen eijgendom opdroeg mits desen aan ende ten behoeve van den voorn(oemde)schout van Nieweveen een huijs, schuur, ende erve in het Geereijnde in de Agterdijkse polder, alsmede een akker in de Wester polder, beijde in desen Ambagte, gekomen van den voorn(oemde) Jan Cornelisse Groen, daarvan geen opdragten voor handen zijn. Te samen verongelden in de verpondinge met twee margen, 565 roeden ende 't voors(chreven) erve in 't huijsgeld met 482 roeden. Belend ten oosten de weduwe van Wouter Janse van Donderen, ten suijden den Waterplas, ten westen Maria Willem Heijnen ende een erve ten laste van 't Ambagt verlaten, ende ten noorden den Niewenveensen dijk ende de voorschreve
[3]
akker in de Westerpolder te verongelden in 't molegeld voor 200 roeden. Belend ten oosten ende westen Jan Gerritse Boot, ten suijden Jan Cornelisse Oude Schout ende ten noorden Willem Janse Boot. Mitsgaders alle het viswater van de voornoemde overleden in Nieweveen, ende de voorschreve polders. Voorts vrij als buurhuijs, land ende water. In dier voegen beloofde hij comparant in qualite voorschreve 't voors(chreve) verkogte te sullen vrijen ende waren als regt wasonder verband als na regten. Ende eijndelijk bekende hij comparant ter zake deser verkoopinge ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan, ende betaalt, den laatsten penning met den eersten, ende dat met een somme van negen en t'agtig guldens, heden in gereeden gelde ontfangen, alles sonder bedrog. T'oorkonde heb ik secretaris voornoemt desen ten verlijde van den voornoemde comparant met het segel van den voorn(oemde) schout uijthangende besegeld ende bij de voorn(oemde) schepenen doen ondertekenen op den 13den Augusti 1705.

(w.g.)

Pieter van Tuerenout
Abraham Jansen Peron

Bijlage LXVII Donatie t.b.v. armen van Nieuveen en Kalslagen

(17060121/1-ra)

op donderdag 21 januari 1706 Nieuwveen
Donatie
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 10, blz. 1

Ik, Willem van der Codde, schout in den ambagte van Nieweveen, doe kond dat voor mij, mitsgaders JACOB JANSE VAN DE GEER, ende Abraham Janse Peron, schepenen in denselven ambagte, gekomen ende gecompareert was, Gerrit Cornelisse Bode, wonende onder Kalslagen, als last ende procuratie hebbende van Steven Antonisse van Sijl, schipper van Amsterdam op Gouda, gepasseert ende verleden voor den Notaris Cornelis Winter, ende sekere getugen tot Amsterdam voortz: op den 14. Decemb. 1705. Ons schout ende schepenen ten verlijde deses vertoont, voorgelesen, ende ten protocolle geregistreert. Ende verklaarde dat den voorn(oemde) sijne principale gedonateert ende geschonken hadde, ende mij comparant dienvolgende vermogens de voorsz: procuratie in vollen vrijen eijgendom opdroeg mitsdesen aan ende ten behoeve van de gemeene armen van Nieweveen, ende Kalslagen twee partijen lands in desen ambagte, aan devoorn(oemde) sijne principale opgedragen op den 28. Aprilis 1690 d'eene in de Westerpolder groot omtrent een m(orgen), 150 roeden, belend ten oosten ende westen Huijg Janse Benschopswed(uwe) ende erfgenamen cum sociis, ten suijden de Geerdijk, ende ten noorden Cornelis Adriaanse Bakking. Ende het andere op den Hoogeveen in de Schilliker polder, groot omtrent eene marge, belend ten oosten 't weeskind JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, ten suijden de wed(uwe) van Rinije Tateribise, ten westen de erfgenamen van Jacob Maartense van Gailwijk, ende ten noorden der Heereweg, samen te verongelden in de verpondinge voor 1 m(orgen) 517 r. ende in den Westerpolder in 't molegeld voor 1 m(orgen) 150 r. met alle de benodigen huurpennningen van dien. Alles sonder bedrog 't oorconde de 21 Januarij 1706.

(w.g.)
Jacob Jansen van de Geer
Abraham Jansen Peron

Bijlage LXVIII Acte van voogdij wed. Jacob Willemse van de Geer

(17060812/2-na)

op donderdag 12 augustus 1706 Nieuwveen (in 't Regthuijs)
onbekend
Notarieel Archief 3.04.01/175 folio (Alphen)

(1)
Op huijden den 12 Augusti 1706 bij den hove van Holland mitsgaders bij den weledelen heer van Alphen, Rietveld, in Grisoort & c. geadmitteert ende voor de nagenoemde getugen, ANNA CLAAS KROOK wonende te Nieuweveen, wed. wijlen JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, mij notaris mee bekent, geinstitueerde erfgenaam van denselven haren man, ende aangestelde voogdesse over hare kinderen, geboren aan den gemelden haren man, met namen WILLEM oud 3 weken na Nieuweveense kermis 1706 23 jaren, CLAAS, oud Allevenen kermis 1706, 22 jr, CORNELIS oud paasmaand 1706, 20 j., LEUNTJE, oud 1 week na Pingst(eren) 1706, 19 j., BARBARA oud tusschen Vastenavond en pascha 1706, 17 j. en JAN, oud Veenkermis 1706, 16 jaren breeder vermogens, uijterste wille gepasseert voor den notaris Keijser Semenis* ende sekere getugen tot Sevenhoven, op den 20 augusti 1684. Ende verklaarde uijt kragte van de magt aan haar bij den voors. testamente gegeven, tot mede voogden over des voorn. hare kinderen, nevens haar, alsmede voluijt ende alleen na haar overlijden over deselve hare kinderen ofte ders andere hare na te laten erfgename in de 30jarige uijtlandige ofte andersints toesigt behoe vende aangestelt ende geautoriseert te hebben, ende bij desen te autoriseren ende aan te stellen PIETER WILLEMSE VAN DE GEER ende DIRK BOUWENSE VAN DER TOGT, oom, ende neve over de voorn. minderjarige, te same ofte de langstlevende van hen, met magt aan de langstlevende omme sij overlijden van den voorschreven voogden
(2)
een ander in den afgestorvens plaatse te stellen geduurende alsoo van d'een op d'ander ten tijd ende wijle toe, de voorseijde minderjarige ofte andere toesigt behoevende ten ouderdom van 25 jaren ofte eerder huijwelijken state, weder hier te lande, ofte tot selfs bekwaamheijt gekomen sullen sijn ende soodanige verders magt als aan haar comparante bij de voorgeroerde uijterste wille eenigsints gegeven is, met uijtslutinge ende ontheffinge van schout ende weesmannen ofte geregte van Nieuweveen voorschr. ende van alle andere steden, dorpen ende plaatsen waar haar comparantes sterfhuijs soude mogen komen te vallen ofte eenige harer goederen gelegen sijn alle 't welke sij comparante begeerde dat alsoo soude worden agtervolgt ende nagekomen, alwaar 't dat eenige plegtigheijden desen aangaande noodig overgeslagen mogen sijn, versoekende daartoe de hulpe ende bijstand van allen 's Heeren regten, ende regteren. Aldus gedaan tot Nieuweveen in 't Regthuijs op ten overstaan van d'heer Willem van der Codde schout ende Adriaan Willems van Ruijten geregtsbode aldaar als getugen hiertoe versogt getekend:

w.g.
Anna Klaas Krook Pieter Willemsen van de Geer
W. Codde A. Ruijten JvDorp.

Bijlage LXIX Kohieren van de Penningen van Rijnland

(17071722/2-gal)

tussen 1707 en 1722 Nieuwveen E.O.
100e penning van Rijnland
Gemeentearchief Leiden 4622 e.v.

KOHIEREN van de PENNINGEN van RIJNLAND, van 1707 tot 1722
Bestelcode 44 (RYNLD17a.044 2655r v1.9) Auteur #32: Kessel, P.W.C.van
jaartal, bladzijde, tekstregels.
AANTEKENINGEN:
------------------------------------------------------------------------------
1707 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4622)


1707 251 Dirck van Staden te Nieuwveen overleden. Erven zijn 3 kinderen Anthony
Dircksz van Staden te Alkemade, Pieter Dircksz van Staden en Hillegont
Dircks van Staden x Claes Michielsz de Meyer

1710 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4628)


1710 249 Dirck Cornelisz van der Geer te Nieuwveen overleden. Erven Cornelis Dircksz van der Geer; Jan Dircksz van der Geer; Bastiaan Dircksz van der Geer, die vertrokken is uit Holland en Maria Dircks van der Geer x Willem Reynoutsz van Klinck te Roelofarendsveen

1712 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4632)


1712 048 Wassenaar: het kind van Annetje Jacobs van der Geer 1/12 erve van de weduwe van Cornelis Isaaksz van Wieringen, die hertrouwd was met Gerrit Jansz van der Geer; de vader van het kind was Cornelis Jansz van den Bos

1712 248 Aarlanderveen: Cornelis Isaacksz van Wieringen overleden. Erven zijn weduwe Marytje Willems Kleyenburgh, eerst hertrouwd met Gerrit Jansz van der Geer, die nu ook overleden is en nu weer met Jan Reyniersz Uyrwercker, ½ en de erven van Gerrit Jan van der Geer ½, t.w. Abraham Gerritsz Koy x Aegje Dircks van der Geer te Leimuiden 1/6; Dirck Jacobsz Raaphorst x Aegje Jacobs van der Geer te Leimuiden 1/18; Reynier Jansz Uyrwercker x Geertje Jans van der Geer te Esselyckerwoude 1/6; Neeltje Arents van der Zee aan de Bilderdam onder Kalslagen 1/18 en het kind van Annetje Jacobs van der Geer te Wassenaar 1/18
1712 250 Nieuwveen: het weeskind van Claes Cornelisz [Krook] overleden [= Anna Claes Krook]. Erven Willem Jacobsz van der Geer 1/18; Claes Jacobsz van der Geer 1/18; Cornelis Jacobsz van der Geer 1/18; Barbara Jacobs van der Geer x Jan Anthonisz van Hartvelt 1/18; Jan Jacobsz van der Geer 1/18; Leuntje Jacobs van der Geer x Gerrit Cornelisz van Deugt, in het huis Ter Lugt onder Kalslagen 1/18; Susanna Claes Croock te Zevenhoven 1/3 en Cornelia Claes Croock te Zevenhoven 1/3

1712 251 Nieuwveen: Pieter van Staden verhuisd naar Langeraar

1713 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4634)


1713 251 Nieuwveen: de huisvrouw van Gijsbert van der Maan de jonge & Gijsbertje Jacobs van Ruyten; Catharina Jacobs van Ruyten, weduwe van Claes Maertensz van Zeven wonend op de Denneweg, over de heer van de Latmar en Pieter Jacobsz van Ruyten, wonend op de weg van St. Anneland, tegenover de Mallemolen over de Commis Fagel te 's-Gravenhage

1713 252 Nieuwveen: Herman Evertsz van den Berg & zijn weduwe Anna Jacobs Groen in 't Woud, die hertrouwd is met Augustijn Dircksz de Jongh ½ en ½ voor de overige erven, die echter arm of verhuisd zijn.

1714 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4636)


1714 253 Nieuwveen-Uiterbuurt: de weduwe van Gerrit Cornelisz van Veen overleden. Erven Bastiaan Bouwensz van der Togt, weduwnaar van Anna Gerrits van Veen en Maria Bastiaans van der Togt x Willem van den Bergh, stalhouder in de Uyterste Straat te Amsterdam


1717 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4639)

1717 239 Aerlanderveen: Lysbet Teeuwis, weduwe van Maerten Jacobsz Hoogeveen overleden. Erve Jacob Maertensz Hoogeveen; Mattheus Maertensz Hoogeveen en Cornelis Cornelisz Lelievelt x Marritje Maertens Hoogeveen

1717 252 Nieuveen: Gerrit Ariensz Lelievelt overleden. Erve Maria Korsen x Leendert Jacobsz Volkruyd 1/2; Tryntje Gerrits Lelievelt x Gerrit Jansz de Jong 1/8; Maria Gerrits Lelievelt 1/8; Zytje Gerrits Lelievelt 1/8 en Elisabet Gerrits Lelievelt x Hendrick Jansz Bouman 1/8

1717 252 Nieuveen: Maria Korsen x Leendert Jacobsz Volkruyd overleden. Erve Gijsbert Leendertsz Volkruyd; Pieter Leendertsz Volkruyd; Gerrit Jansz de Jong; Maria Gerrits Lelievelt; Zytje Gerrits Lelievelt en Hendrick Jansz Bouman

1717 253 Nieuveen: Zytje Gerrits Lelievelt overleden. Erve Tryntje Gerrits Lelievelt ƒ 0.11; Elisabet Gerrits Lelievelt ƒ 0.11; Maria Gerrits Lelievelt ƒ 0.11; Gijsbert Leendertsz Volkruyd ƒ 0.4.6 en Pieter Leendertsz Volkruyd ƒ 0.4.6


1719 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv.nr. 4641)


1719 251 Nieuveen: Gijsbert Jacobsz van Ruyten woont in Den Haag


1720 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv.nr. 4642)


1720 252 Nieuwveen-Uitterbuurt: Bastiaan Bouwensz van der Tocht overleden. Erven zijn weduwe Maria van Zanen en Maria Bouwens van der Tocht


1721 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv.nr. 4643)


1721 253 Nieuwveen: Maria Gerrits Lelyvelt x Gerrit Vermist te Leiderdorp

Bijlage LXX Moederlijk Bewijs Jan Dirckse van de Geer

(17100110/4-wa *)

op vrijdag 10 januari 1710 Nieuwveen
Moederlijk bewijs
Weeskamer Archief 3.04.01/.... nummer 53

Moederlijck bewijs van Jan Dirkse van de Geer aan zijn
zoon Dirck van de Geer.

Ick Claas de Meyer, schout der heerlijkheijt Uytterbuijrt, mitsgaarders de ondergetekeneden, schepenen der voor(noemd)e heerlijckheijt, doen cond einen regten, dat voor ons verscheenen en gecompareert was den erfgename JAN DIRCKSE VAN DE GEER, wonende in het Geereijnt van Nieuweveen, weduwnaar ende boelhouder van saliger NELTIJ DIRCKS VAN DE GEER, ter eerste mitsgaarder CORNELIS DIRCKSE VAN DE GEER als grootvader ende CORNELIS CLAASSEN VAN DE GEER als gecoren voogt van de voor(noemd)e JAN DIRKSE VAN DE GEER over sijn onmondig kindt ofte soon, DIRK JANSE VAN DE GEER, out omtrent drie jaeren, naer gelaeten soon ende weeskindt, geprocureert van den vernoemde JAN DIRCKSE VAN DE GEER met NELTIJ CORNELISSE VAN DE GEER, deser weerelt overleeden, welk magt ende authoritijt hem is verleent, van saliger Neltij Cornelisse van de Geer bij uijterste dipositi ofte will, gepasseert voor Jan Dirckse van der Laan, notaris publicq voor den eerste Hove van Hollandt, resideerende op den Vrye Hoeff ende twee leiker getuijgen op dato den ...... In desen te kennen gevende zij comparanten, metten ander rijpelijck geresimeert en perdenkelijck naer gesien te hebben de staet des boedels, bij de vernoemde NELTIJ CORNELIS VAN DE GEER, metter doodt ontruijmt en naar gelaten te hebben, en dien volgende in alle mine ende vrindschap aangaende het moederlijck bewijs, van de voor(noemd)e wees goederen ten aan sien van de voornoemde staet des boedels zij comparanten zijn verdraagen
[2]
ende overeengecomen in manieren als volgt: eerstelijk dat de eerste comparant, JAN DIRKSE VAN DE GEER, sal blijven sitten en behouden elck en in vrijen eijgendom hebben en behouden sal, alle en soodanige goederen soo roerende als onroerende, uijt en inschulden, als de voornoemde NELTIJ CORNELISSE VAN DE GEER metterdoodt ontruijmt ende naergelaten zal hebben, en bij de voornoemde JAN DIRCKS VAN DE GEER, in 't gemeen beseten sijn. Waer en tegen den voornoemde Jan Dircks van de Geer belooft alle de schulden en lasten des boedels te sullen vooldoen ende betaalen ende het voor(noemd)e weeskindt daer van ontheffen ende bevrijden, en zal den eersten comparant, als vader van het voor(noemd)e weeskindt, gelijkck hij belooft te doen het voor(noemd)e weeskindt tot dat het tot den ouderdom van vijff en twintig jaeren, ofte eerder tot den houwelijcken ofte andere geapprobeerden staet sal gecomen sijn, sal onderhouden ende op te voeden in eeten en drinken, kleedinge en redinge, soo van linden als wolle en verder daartoe behoorende, oock aan het selvige weeskindt soowel in sieckte als gesontheijt, havenis ende gemack aan te doen, gelijck een godtvreesende vader voor godt almagtig schuldig is en behoord te doen. Als meede het voor(noemd)e weeskindt te laeten leeren leesen en schrijven, ende een goedt ambacht ofte handwerck naar het voor(noemd)e weeskindt vernuft ende verstandt berijck, ende naer den staet en gelegenheijt van den boedel, en nog sal den voornoemde Jan Dircks van de Geer daer en boven soo wanneer het voor(noemd)e weeskindt DIRK JANSE VAN DE GEER sal gecomen sijn ten ouderdom van vijff en twintig jaeren, ofte
[3]
eerder tot den houwelijcken ofte andere geapprobeerde staet sal gecomen sijn, aan het voor(noemd)e weeskindt sal moeten uijtkeeren ende overgeven een seker stuck hooij ofte weylandt, leggende onder dan geregte van Calslagen in de westerpolder van Nieuwveen, groot omtrent een morgen twee hondert roeden, belendt ten oosten en westen CORNELIS CLAESENS VAN DE GEER ende Claes van Ruijten, ten noorden ende suyden den voornoemde vader JAN DIRCKS VAN DE GEER, belast in den verpondinge met 300 roeden, ende in 't molengeldt met een morgen, en nog daarboven een somme van hondert caroli gulden, in goeden en genikbaeren gelden te betaalen, als mede een bedt en sijn toebehoren ende nog daar en boven neempt den voornoemde JAN DIRCKS VAN DE GEER aan om aan 't voor(noemd)e wees kindt te geven en daar van te voldoen als het tot sijn mondige jaeren, oft eerder tot den houwlijcken staet mogen gecomen sijn een eerlijck uijtsettinge soo van linden als van wolle klederen ende wat daar verder soude aen behooren, nevens buijrkinderen van gelijcken staet. Ende om alle 't geen voorschreven staet wel te observeren ende te agter volgen ende naer te comen, heeft JAN DIRCKS VAN DE GEER verbonden generalijck en specialijck alle sijn hebbende ende nog te vercrijgende goederen, geen ter werelt uijtgesondert, ten bedevang en ter executie van alle heeren regt ende regteren, ende specialijck den E(delachtbare) Hove van Hollandt, met verhaal van alle de costen, hierom souden worden gedaen. Verders verklaerden de voornoemde voogden
[4]
CORNELIS DIRKSE VAN DE GEER als grootvader van het voor(noemd)e weeskind, ende CORNELIS CLAESEN VAN DE GEER als vercoren voogt van voor(noemd)e weeskindt, als bij acte blijckende van dato den 3e januarij 1710 gepasseert voor schout ende weesmannen van Nieuweveen, in den name van het voor(noemd)e weeskindt hen aengaende met voornoemde bewijs uijtcoop ende alimentatij vergenoegt ende tevreden te houden sonder iets verders tot lasten van genoemde boedel te reserveren ofte te behouden in geender handen manieren, in regten nog daer en buijten ciderende over sulcks het verder regt welck sij comparanten eenigsints tot lasten van den voornoemde boedel soude mogen hebben, soo dat wij met het een volkomen genoegen sijn overgevende aan den voornoemde JAN DIRCKS VAN DE GEER ende dat onder soodanig verbandt als naer regten daar toe staande, alles sonder fraude, ende ten oirconde hebbe ick, schout voornoemd ten verlijc van hun comparanten, met mijn uijthange segel besegelt en Cornelis Jansen van Swieten ende Hendrik Willemse Croock hier toe versogt, onderteijkent op den 10 Januarij 1710.

Bijlage LXXI Boedelscheiding Dirck Cornelisse van de Geer

(17100923/3-ra *)

op dinsdag 23 september 1710
Boedelscheiding
Oud Rechterlijk Archief 70 folio Nieuwveen

[1]
Op huyden den drie en twintigsten September 1710 verclaarden de onderget. CORNELIS DIRKZ VAN DE GEER, JAN DIRKZ VAN DE GEER, BASTIAAN DIRKZ VAN DE GEER en WILLEM REIJNOUTZ VAN CLINCK, als getrout hebbende MARIJTJE DIRKS VAN DE GEERkinderen en erfgenamen van DIRK CORNELISZ. VAN DE GEER ende PIETERTGEN BASTIAANS (Volkruijt), overleden in den ambachte van Nieuweveen, met den anderen naar rijpe deliberatie ende examinatie van den staet en gelegentheyd des boedels, geschift gescheyden ende gedeijlt te hebben den boedel ende goederen bij de voornoemde hare ouders metterdood ontruymt ende naergelaten, in voegen ende manieren als volgt namentlijk dat den gemelde CORNELIS DIRKS VAN DE GEER is aanbedeeld en sulcs vrij eijgentlijk sal hebben en possideren, een huysinge, barg, schuur en erve met ontrent vijftien morgen drie hond soo wey als hoyland, daer aan staande ende gelegen de huysinge, barg, schuur ende erve in de Westentise polder, in den ambagte van Nieuweveen, ende het land in de selve polder eensdeels mede in den voornoemde ambachte van Nieuweveen ende anderdeels in den ambagte van Calslagen, belend ten oosten Gerrit Hendriks Boot, Maarten Jansoon, Dirk van der Maan, ende de erfgenamen van Mr. Dirk van Staden, ten suijden den Nieuweveensedijk, ten westen de huijsinge van Asmijs Kat, Gijsbert van der Maan, 't volgende partije ende de heer Pieter Schatten, ende ten noorden het Spijkerbon, nog drie morgen wey of hoyland gelegen in de voornoemde polder onder Calslagen, dit belend ten oosten 't voorgaand partije, ten suijden Gijsbert van der Maan, ten westen Claas Jansz Buys ende ten noorden de heer Pieter Schatten, nog omtrent een morgen
[2]
drie hond gelegen als voren, belend ten oosten Claas Jansz. de Lange, ten suijden Aart Jans Crat, ten westen Lenart van Grieken, ende ten noorden 't Jaagpad, nog twee campjes land te samen groot omtrent een morgen drie hond, gelegen in de in de Schilker polder onder den ambagte van Nieuweveen belend ten oosten JACOB WILLEMS VAN DE GEER'S KINDEREN, ten suijden 't Jaagpad, ten westen Gijsbert Lenardsz. ende ten noorden den Nieweveensedijk, nog omtrent een half morgen gelegen als voren, belend ten oosten de kinderen van JACOB WILLEMSZ. VAN DE GEER, ten suijden Jan Gerrits Boot ende Gerrit Gerritse Schapergat, ten westen ende noorden de trekvaart, nog een partije veenland met sijn water gelegen in de Agterdijker Polder in den voornoemde ambagte belend ten oosten de kinderen van Neeltje Jans Corsen, ten suijden 't ambagt, ten westen Barend Kreger, ten noorden Marijtjen Corsen, nog een partije water gelegen als vooren belend ten oosten.

Ende nog een turfschuur met sijn erf mede gelegen als voren belend ten oosten Bruyn Hendriks Wesendonk, ten suijden 't ambagt, ten westen Floris Sijmonz ende ten noorden Jan de Wever, alle de voornoemde partijen te verongelden volgens de ambagts registers ende wijdens soo groot ende kleyn deselve sijn sonder in of over maet agterhaald te willen wesen; als stootende de maat met de voed mits dat denselver CORNELIS DIRKZ. VAN DE GEER op sijn voorn(oem)de aandeel sal moeten dragen en betalen, gelijk hij ook alhier tot sijnen lasten is nemende soodanige schulden en lasten, waarmede den gemelten tegenwoordigh
[3]
is belast en beswaart en voor soo veel ons onderget. tegenwoordig is bewust; blijvende egter voor 't gemeen indien naar dato eenige meerder schulden en lasten des boedels mogte komen te openbaren, daar en tegen JAN DIRKZ VAN DE GEER, BASTIAAN DIRKZ VAN DE GEER, en WILLEM REIJNOUTS VAN CLINCK in qualitite voorn(oemd) is aanbedeeld, eenige gereede penningen, koebeesten ende andere meubile goederen dewelke zij naar haar hebben genomen en genooten met welk voor(eijde) schiftinge, scheijdinge en deylinge wij onderget(ekenden) verclaren volkomen genoege ende contentement te nemen met beloften van den eender om geen andere schiftinge, scheijdinge off deijlinge te sullen moeijen ofte molesteren in regten nogten daarbuyten in geenderleij manieren; renuncierende ten dien eijnden van alle exeptie van relieff, reductie ofte andere behulpmiddelen in regten bekent, onder verbant van onse personen en alle onse goederen, roerende ende onroerende, geen uytgesondert, submitterende deselve d'executie ende constrinctie van allen's heeren regten ende regteren, ende specialijk den Ed. Hove van Holland; mette costen, alles sonder bedrog. 't Oirkonde desen bij ons getekent ten dage en jare als voren ende sijn hier van geschreven vier alleensluijdende contracten daar van bij idereen is; was getekent
Dit is het selfs gestelde + merk van Jan Dirkz van de Geer, Cornelis Dirkz van de Geer, Bastiaan Dirkz van de Geer, ende Willem Reinouts van Klinck onderstond mij present

(w.g.)
J. van Heyningen.

Bijlage LXXII Schuldbekentenis van Jan Dirkz. van de Geer

(17101226/2-ra)

op vrijdag 26 december 1710 Nieuwveen
schulbekentenis
Oud Rechterlijk Archief 10, blz. 56v,57

[1]
Ik Willem van der Codde schout in den ambagte van Nieweveen, doe kond dat voor mij, mitsg(ade)rs voor Abraham Janz Peron, ende Jacob Willemz Splinder,schepenen in denselven ambagte, gecomen ende gecompareert was, JAN DIRKZ VAN DE GEER, onsen inwoner, dewelke bekende wel ende deugdelijk schuldig te wesen, aan Jan Clase Bouman, mede onsen inwoner, ofte den wettigen houder deses de somme van twee hondert en vijftig g(u)l(den), te xl (40) grooten stuk, spruijtende uijt sake van deugdelijke geleende penningen hem comp(arant) aan getelt; versakende over sulx de receptie van nagetelden gelde van welke voorgeschreve somme hij comp(arant) beloofde alle jaren te sullen betalen intreste tegens vier guldens van ijder hondert guldens, van huijden dato dese aff, ten tijd ende wijle de voors(eijde) hooftsomme sal wesen afgelost, ende voldaan, 't welke hij comp(arant) 't allen tijde sal moeten, en ook vermogen te doen, naar dat ten wedersijden drie maanden te voren opsegging sal wesen gedaan: voegende als dan bij 't hooftgeld soodanig intreste, als naar beloop des tijds sullen wesen verschenen; tot naar-
[2]
koming vant gene voors(chreven) staat, verklaarde hij comp(arant) eerst specialijk te verbinden, een huijs ende erve, koehuijs, schuur, ende barg, mitsg(aders) twee margen lands, inde Westerpolder in desen ambagte; belend ten oosten Jan Jacobz Kat, ten suijden den Dijk, ten westen den erfgenamen van Juff(ere) Geertruda van Swanenburg, ende ten noorden Agustin Dirkz de Jong; ende voorts genealijk sijn peroon, en alle sijne verderen goederen, roerende, ende onroerende, geene uijtgesondert, deselve onderwerpen het bedwang van allens Heeren regtenende regeteren, ende specialijk den Ed(elen) hove van Holland, met verhaal van kosten, alles sonder bedrog, des ten oirkonden heb ik schout voorn(oemt) desen ten verlijden van den comp(arant), met mijn zegel uijthangende besegeld en bij de voorn(oemde) schepenen doen ondertekenen op den 26. December 1710.

(w.g.)
Abraham Jansen Peron
Jacob Willem Spinter

In de kantlijn staat geschreven: desen geroijeert, als den principalen met quitantie van volle betalinge, in dorso staande, alhier gepasseert vertoont actum 18. Maij 1719, Bij mij secretaris
(w.g.) J. v. Dorp 1719.

Bijlage LXXIII Verkoopacte Jan Dirkse van de Geer

(17121031/4-ra)

op maandag 31 oktober 1712 Kalslagen en Nieuwveen
Verkoopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 10,blz.81v,82,83

[1]
Wij Leonard van Heijningen, schout, Jacob Janse Gailwijk, ende Jasper Bode, schepenen van den Ambagte Kalslagen, Willem van der Codde, schout, mitsg(ader)s
Jan Maartense Krook, ende Jacob Splinter, schepenen van den Ambagte van Nieweveen, oorkonden dat voor ons in ijders requard gekomen, ende personelijk gecompareert is JAN DIRKSE VAN DE GEER, dewelke believed voor hem, sijne erven, ende nakomelingen verkogt te hebben, ende sulks mettelijk op te dragen mits desen aan ende ten behoeve van Sr. Barend Kreijer, ofte sijns regts verkrijgende, eerstelijk een husinge, barg, schuur, ende erve, met de potinge, ende plantinge, ende alle 't gene daar op, aan, aart, ende nagevast is, mitsg(ader)s den kampe land, daar agter aan, 't samen groot omtrent twee margen, staande ende gelegen in de Westerpolder, in 't Geereijnde van Nieweveen, belend ten oosten Jan Jacobse Boot, ten suijden den Nieueveensen dijk, ten westen de erfgenamen van Juffr van Swanenburg, ende Maarten Janse Krook, ende ten noorden Augustin Dirkse de Jong. Nog twee akkeren, met haar water, groot omtrent drie hondert roeden, gelegen als voren, belend ten oosten Jan Janse Kat, ten suden CORNE
[2]
LIS CLASE VAN DE GEER, ten westen Laurens Cornelisse van Vaan, ende ten noorden Cornelis Aries Kat. Nog een schuur, met een partije akkeren, ende wateren, groot omtrent vier margen , gelegen in de voorsz(eijden) (Wester)polder, eensdeels in Nieweveen, ende andersdeels in Kalslagen, belend ten oosten Cornelis Benschop, Jan Clase Bouman, ende Marijtje Dirks van Buten, ten suden den Nieuweveensen dijk, ten westen Neeltje Laurens, Jan Krook, ende de wedue van Jan Cornelise Oude Schout, ende ten noorden Cornelis Clase (van de Geer?), ende JAN DIRKSE VAN DE GEER. Nog een camps land groot omtrent twee margen, gelegen in de gemelde polder onder den Ambagte van Kalslagen, belend ten oosten Jan van Dorsen, ten suden, DIRK JANSE VAN DE GEER, ten westen Claas, en Geertie de Lange, ende ten noorden het Jaagpad. Nog een partije akkeren, ende water, groot omtrent een marge, gelegen als 't laatst voorgaande partij, belent oosten Roelof Janse Bealis ende CORNELIS CLASE VAN DE GEER, ten suden, ende westen verlaten land, ende ten noorden den Roomschem armen tot Nieweveen. Ende nog twee tunen, groot omtrent drie hondert en vijftig roeden, mede gelegen als 't laatse partije, belend ten oosten de Dyaconie tot Nieweveen, ten suijden Arij Gerritse Joost, ende de Dyaconie voorn(oem)t, ten westen Agustin Dirkse de Jong, ende ten noorden den verkooper selfs. Alle de voorn(oemde) partijen te verongelden
[3]
in Nieweveen in de verpondingen, het huijs voor tien stuivers, ende de margentalen voor een marge vrier hondert ende vijftig roeden, waar van soo in 't ordinaris, als extra ordinaris, vemissie is voor vier hondert roeden, inden Kalslagen in de verpondinge voor een marge ende hondert ses en vrijtig roeden ses voeten, ende voor een sestien een deel Harns in 't Schot, en in 't molegeld voor tien margen twee hondert en vier roeden. Voorts vrij, ende sonder eenige belastinge, anders dan buurgoederen. Daar voren hij comparant de voors(chreven) verkogte goederen beloofden te vrijen ende te waren als regt is, onder verband van sijn persoon, ende alle sijne goederen, roerende, ende onroerende, egeen uijtgesondert, submitterende deselve de executie, ende construnctie van allen 's Heeren regten, ende regteren, ende specialijk den Edelen hove van Holland met de kosten. Eijndelijk belovende hij comparant ter sake deser verkoopinge ende opdragte ten volle vergenoegt voldaan, ende betaalt te wesen, den laatsten penning, met den eersten ende dat met een somme van duijsend guldens, met een goude ducaton tot een vereensing in gereeden gelde. Alles sonder bedrog. 'T oorkonden hebben wij schouten voorn(oem)t desen ter verlije van den voornoemden comp(aran)t ijder met onse segel besegeld, ende
[4]
bevestigd, ende ter meerder kennisse, bij de voorn(oemde) schepenen onder de plicque, ende mede elks in sijn register gedaan hebbende op den xxxi (31) octob(er) xvii (1700) twaalf.

(w.g.)
Jan Maertensen Krook
Jacob Wilb. Splinter

In de kantlijn staat geschreven:
Solut xl (40) penn(ingen)
aan den secretaris
tot Kalslagen tot
25:7:6
x verhoog 2:10:9
27:18:2

Bijlage LXXIV Protocol Vaderl. Bewijs kinderen Leuntje v. Velsen

(17150824/2-ra)

op zaterdag 24 augustus 1715 Uitterbuurt
Vaderlijk Bewijs
Oud Rechterlijk Archief Nieuwveen 12

[1]
Ik Willem van de Codde, schout der Heerlijckheijt Uijtterbuurt, mitsgaders voor Teunis Wouterse Hartveld, ende Gerrit Janse de Jong, schepenen der Heerlijkheijt Uijtterbuurt, doe kond eenen ijgelijk, dat voo ons gekomen ende gekompareert waren LEUNTJE CORNELIS VAN VELSEN wed(uwe) ende boedelhoudster van zal(iger) GOVERD JOOSTEN SANTEEL ten desen geadsisteert met CORNELIS JACOBSE VAN DE GEER, haar gekoren voogd, ter eenre, mitsgaders JOOST SANTEEL, grootvader ende Asmus Mattheusse Meijburg, oom, als gekoren voogden over JULIUS GOVERDSE SANTEEL, oud omtrent negen jaar, ende CORNELIS GOVERDSE SANTEEL, oud omtrent drie en een half jaar, nagelaten kinderen van GOVERD JOOSTEN SANTEEL, verwekt bij de voorn(oemde) LEUNTJE CORNELIS VAN VELSEN, ter andere sijde ende verklaarden sij comparanten, dies wegens met den anderen, na rijpelijk overwegen, en wel nagesien te hebben, den inventaris van den boedel, bij de voorn(oemde) GOVERD JOOSTEN SANTEEL metter dood ontruijmt ende nagelaten, in alle minne ende vriendachap aangaande het vaderlijk bewijs van de voorz(eijde)kinderen goederen, ten aansien van den voorn(oemde) staat des boedels, verdragen ende overeen gekomen te sijn in manieren als volgt, eerstelijk dat de voorn(oemde) LEUNTJE CORNELIS VAN VELSEN sal blijven besitten en in vrijen eijgendom behouden alle de goederen, soo roerende als onroerende, so als deselve bij het overlijden van GOVERD JOOSTEN SANTEEL sijn nagelaten en met sijn dood ontruijmt ende bij de voorn(oemde) LEUNTJE CORNELIS VAN VELSEN int gemeen beseten sijn, waar tegens de voorn(oemde) LEUNTJE VAN VELSEN beloofde ende aanneemt alle de schulden en lasten des boedels te betalen ende daarenboven de voorsz(eijde) minderjarige kinderen tot dat sij ten ouderdomme van vijf en twintig jaar
[2]
ofte eerder huwelijken state sullen gekomen sijn, haar op te voeden in eeten en drinken, kleedinge, reedinge, soo van linden als wollen en wat verder daartoe behoorende is, ook aan denselven minderjarige, soo wel in siekte als gezondheijt alle havenis ende gemak aan te doen, gelijk een godvreesende moeder, voor God Almagtig, schuldig ende behoort te doen, alsmede de voorsz(eijde) minderjarige kinderen te laten leeren leesen, schrijven ende een een goed ambagt ofte handwerk, naar dat de voorz(eijde) kinderen haar vernuft ende haar verstant bereijkt ende naar de staat en gelegentheijt des boedels is mede brengende ende daar en boven nog als de voorn(oemde) minderjarige kinderen ten ouderdomme van vijf en twintig jaar ofte eerder huwelijken state gekomensullen sijn, sal uijtkeren een somme van twee hondert guldens ende een behoorlijk uijtset als buurkinderen van gelijke staat, tot nakominge deses van 't geene voorz(eijde) staat, soo verbint sij eerste comparant haar persoon ende goederen hebbende ende verkrijgende, gene uijtgesondert, stellende deselve ten bedwang ende executie van allen 's Heeren Regten ende Regteren, ende specialijk den Ed(ele) Hoven van Holland, verders verklarende de voogden over de minderjarige kinderen heb aangaande met de voorz(eijde) bewijs, uijtkoop ende alimentatie te houden voor vernoegt, sonder ijets verders tot laste van den voorz(eijde) boedel te houden in geener hande, manieren in regten, nog daar buijten, cederende over sulks het verdere regt 't welk sij comparanten eenigsints tot laste van de voorsz(eijde) boedel souden mogen hebben, ende dat onder soodanige verband, als na regten, alles sonder bedrog ten oorsonde deses, soo heb ik schout voorn(oem)t ten verlijde van de voorn(oemde) comparanten met ijn segel uijthangende, besegelt ende bij de voorn(oemde) schepenen laten ondertekenen op den 24. Augusti 1715, was ondertekent dit merk is / gestelt bij Teunus Wouters Hartveld, Gerrit Janse de Jong geschreven op francijn, ende hebbende onder uijthangen een segel van Roeden Walle aan een dubbelde francijn staart, op den rugge stont, hierop ontfangen hondert guldens, op den 8 Januarij 1732.
Volgens nog een andere gegeven quitantie, was ondertekent
JUSTUS GOVERDSE SANTEEL

Bijlage LXXV Koopacte Jan Jacobse van de Geer

(17160305/3-ra)

op donderdag 5 maart 1716 Nieuwveen
Koopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 10,p139,140

[1]
Ik Willem van der Codde, schout in den Ambagte van Nieweveen, doe kond dat voor mij, mitsgaders Antonis Erasmus van Swieten, ende Cornelis Janse Vermij,schepenen in denselven Ambagte gekomen en gecompareert waren Susanna ende Cornelia Claas Krook, meerderjarige ongetroude dogters, wonende onder Sevenhoven, mede erfgenamen van wijlen Claas Cornelisse Krook, ende Maria Jans van Swieten, beide overleden in Niewveen, en mede geοnstitueerde erfgenamen van Maria Claas Krook, overleden onder Sevenhoven, ten desen geadsisteert met Jacob
[2]
Willemse Splinter, onsen inwoner als gekoren voogd, ende verklaerden uijtter hand ende buijten geleijden siddag verkogt te hebben, ende dienvolgende in vollen vrijen eijgendom op te dragen mitsdesen aan ende ten behoeve van JAN JACOBSE VAN DE GEER, mede onsen inwoner, een parceel lande van omtrent 200 roeden, in de Agterdijkse polder, in desen Ambagte, hekomen van de twee eerst gemelde overledenen ende de voorn(oemde) verkoopster mitsgaders de laastgemelde overleden, aanbedeeld bij scheijdinge gepasseert voor den notaris Jan Dirkse Verlaan, ende twee getuigen op de Hoet op den 16 Junij 1694 met schout ende schepenen ten verlijde deses vertoond voorgelesen ende geregistreert ten protocolle aanvakelijk met den 25. November,1688, parte 2e Folie 39 & v. belend ten oosten Jan Gerritse Boot, ten westen ende suijden de dijaconie armen van Nieweveen, ende ten noorden den Nieweveensendijk. Te verongelden in de verpondinge voor roeden, ende in 't Agterdijkse huijsgeld voor roeden. Voorts vrij als buerland in dier voegen beloofden sij komparanten 't voors(eijde) verkogte te sullen vrijen ende waren als regt was, onder verband als na regten, ende eijndelijk bekenden sij comparanten ter sake deser verkopinge, ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan, ende betaald den laatsten penning met den eersten ende dat met een somme van hondert en vijftig guldens heden in gereeden gelde ontfangen, alles sonder
[3]
bedrog, toorkonde heb ik schout voorn(oem)t desen ten verlijden van de voors(eijde) comparanten met mijn segel uijthangende besegeld, ende bij de voorn(oemde) schepenen laten ondertekenen op den 5. Maart 1716.

(w.g.)
Tuenes van Swieten
Cornelis Jansen Vermij

In de kantlijn staat:
verkogt als contant
om 150 g.
Ontf. ove 40e p. 3:15:
verhoging 0:7.6

Bijlage LXXVI Boedelscheiding wijlen Jacob Willemse van de Geer

(17160416/6-ra *)

op donderdag 16 april 1716 Nieuwveen (in 't Regthuijs)
Boedelscheiding
Oud Rechterlijk Archief 143,144,145 folio 10

[1]
Ick Willem van der Codde, schout in den Ambagte van Nieuweveen, doe kond voor mij mitsgaders voor Antonis Erasmusse van Swieten, en Cornelis Janse voor mij, schepenen in denselven Ambagte, gekomen ende gecompareerd waren WILLEM JACOBSE VAN DE GEER, CLAAS JACOBSE VAN DE GEER, wonende onder Aalsmeer, CORNELIS JACOBSE VAN DE GEER, GERRIT DEUGT, wonende tot Sevenhoven, getroud met LEUNTJE JACOBS VAN DE GEER, JAN ANTONISSE GARDVELD, aan 't Huijs ter Lugt, onder den Uijthoorn, in huwelijk hebbende BARBARA JACOBS VAN DE GEER,
[2]
ende JAN JACOBSE VAN DE GEER, de eerste, derde, ende laatste comparanten onse inwoners, als kinderen ende eenige erfgenamen van wijlen JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, ende ANNA CLAAS KROOK, beijde overleden tot Nieuweveen, ende verklaarden elke in den sijnen, volkomen openingen ende begrootinge van den boedel ende goederen van deselve overledenen gehad te hebben ende vervolgens de roerende ende onroerende goederen, ten genoegen te hebben geschift gescheijden ende gedeelt ende ijder sijn portie ende aandeel ontfangen, ende genoten te hebben, ende sulks van malkanderen ter sake van de voors(eijde) ervenisse ten vollen voldaan ende betaalt te wesen den laatsten penning met den eersten dat van de onroerende goederen was aanbedeeld, aan den voorn(oemde) WILLEM JACOBSE VAN DE GEER een marge 150 roeden in der dar op Schillick, belend ten oosten Jan Cornelisse van der Hoorn, ten suijden de Schillikerdijk, ten westen ende noorden, verlaten land gekomen van Beselis Janse Groen. Nog vier hondert en vijftig roe aldaar belend ten oosten de eerste navolgende partije, ten suijden de voors(eijde) verlaten landen, ten westen Dirk Bouwen van der Togt, ende ten noorden de Hooftsloot nog een marge 300 roeden, belent tn oosten den secretaris Jacobus van Santen, ten suijden het
[3]
vijfde navolgende partije, ten westen 't voors(eijde) verlaten land, ende het voorgaande partije, ende ten noorden de voors(eijde) Hooftsloot, ende nog twwe marge 300 roeden aldaar belend ten oosten Jacob Jacobse Hoosbeeck, ten suijden de Schillikerdijk ten westen den voorn(oemde) secretaris van Santen, ende het daer navolgende partije, ende ten noorden de voors(eijde) Hooftsloot te verongelden in 't geheel voor vijf marge vijf hondert een en zestig en een halve roeden.
Aan den voorn(oemde) CORNELIS JACOBSE VAN DE GEER, twee margen lands, ende drie tuijntjes mede onder der Aar op Schillik, belend ten oosten ende suijden ''t Ambagt van der Aar, ten westen de voorn(oemde) Jacon Jacobse Hoosbeek, ende ten noorden de voors(eijde) Hooftsloot ende een marge 250 roeden aldaar, belend ten oosten Jan Gerritse Boot, ten suijden de voorn(oemde) secretaris van Santen, ten westen Antonis Larense van Harsen, ende ten noorden de Hooftsloot, te verongelden in 't geheel voor drie mogen 250 roeden.
Aan en voorn(oemde GERRIT DEUGT, wegens zijn voorn(oemde) huijsvroue LEUNTJE JACOBS (van de Geer) drie percelen te samen groot drie morgen 100 roeden, mede aldaar, belend ten oosten WILLEM JACOBSE VAN DE GEER, ten suijden de Schillikerdijk, ten westen 't voors(eijde) verlaten land, gekomen van Beleis Janse Groen, ende ten noorden den voorn(oemde) secretaris van Santen, ende WILLEM JACOBSE VAN DE GEER,
[4]
te verongelden voor drie marge 100 roeden.
Ende aan de voorn(oemde) WILLEM (Jacobse van de Geer), CORNELIS (Jacobse van de Geer), ende GERRIT (Deugt) nog te samen drie marge water in de Agterdijkse polder in der Aar, belend ten oosten ende westen het Ambagt van der Aar, ten suijden den Schillekerdijk ende ten noorden de Landscheijdinge van Nieuweveen te verongelden voor drie marge.
Ende aan de voorn(oemde) JAN JACOBSE VAN DE GEER de navolgende goederen op Nieuwveen als een huijs ende erve in de Agterdijkse Polder, belend ten oosten Maarten Janse Krook, ten suijden inde westen Susanna ende Cornelis Claas Krook, ende ten noorden den Nieuweveensendijk.
Nog een schuurwerf in de selve polder, belend ten oosten de voorn(oemde) Maarten Janse, ten suijden, westen, inde noorden de voorn(oemde) Susanna, ende Cornelia Claas.
Voorts seven morgen op Schillik, te weten twee morgen 300 roeden, belend ten oosten Susanna en Cornelia Claas Krook, ten suijden de landscheijdinge van der Aar, ten westen Dirk Bouwense van der Togt, ende ten Noorden den Nieuweveenendijk.
Nog een morgen, belend ten oosten Dirk Sijmonse van der Togt, ten suijden de voors(eijde) Landscheijdinge, ten westen CORNELIS DIRKSE VAN DE GEER, ende en noorden de treksvaart tusschen de steden Amsteldam,
[5]
ende Gouda.
Nog een morgen 300 roeden, belend ten osten Baltenslaan, ten suijden de voors(eijde) Landscheijdinge, ten westen Maria Dirks van Ruijten, weduwe van Huijg Janse Benschop, ende ten noorden den Nieuweveensendijk, belend ten oosten de voors(eijde) Maria Dirks, ten suijden de voors(eijde) Landscheijdinge, ten westen Adriaan Berkel, ende Jacob Besuijen, ende ten noorden de voors(eijde) Nieuweveensendijk t samen te verongelden in de verpondingen, met drie morgen 595 roeden,
Ende een marge in de Wester Polder, belend ten oosten Barend Kreger, ten suijden den Nieuweveensendijk, ten westen Pieter Jacobse van Gailwijk, ende ten norden de Landscheijdinge van Kalslagen te verongelden in de verpondinge met 300 roeden, ende in 't molengeld met een marge 121 roeden, hebbende de voorn(oemde) WILLEM ende CORNELIS JACOBSE (van de Geer), de voorn(oemde) GERRIT DEUGT, ende JAN JACOBSE (van de Geer) op haar genomen, alle ongelden, schulden ende lasten daare mede desen boedel, is beswaart, belovende elke voor 't geheel, de voorn(oemde) CLAAS JACOBSE (van de Geer), JAN ANTONISSE (Gardveld), ende BARBARA JACOBS (van de Geer), daer van te ontheffen, ende bevrijden, belovende wijders gesamentlijk, desen boedel aangaande malkanderen neijt te sullen eijsschen, ofte afvorderen staat, inventaris, rekeninge, andere begrootinge, ofte scheijdinge, in regten nog daar buijten, consenteerende dat de voors(eijdee) verdeelde onze
[6]
de goederen sullen, werden overgeboekt op de name van de gene van hen, die deselve als voor(noemd) sijn aanbedeeld, sonder eenige reserve alles onder verband als na regten ende eijndelijck verklaarden sij comparanten dit den boedel ende goederen, door dese scheijdinge verdeelt, de schulden ende lasten afgebrokken wesende, geen drie hondert gulden en komt te bedragen alles sonder bedrog 't oorkonde heb ik schout voornoemt desen ten verlijde aande voors(eijden) comparanten benevens de voors(eijde) schepenen ondertekend in 't Regthuijs van Nieuweveen op den 16 Aprilis 1716.

(w.g.)
Cornelis Jansen Vermijn
Teunes van Swieten

Bijlage LXXVII Verkoopacte Jan Jacobse van de Geer

(17160521/2-ra)

op donderdag 21 mei 1716 Nieuwveen
Verkoopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 10,p.146v,147

[1]
Ik Willem van der Codde, schout in den Ambagte van Nieweveen doe kond dat voor mij, mitsgaders Cornelis Janse Vermeij ende Cornelis Cornelisse Benschop schepenen in derselven Ambagte, gekomen ende gecompareert was JAN JACOBSE VAN DE GEER, onsen inwoner, dewelke verklaarde uijt der hand, ende buijten geleijden siddag verkogt te hebben, ende dienvolgende in eijgendom op te dragen mits desen aan, ende ten behoeve van Wouter Cornelisse Grildemond, wonende tot Reijnsaterwoude, een parceel veen land, in de Westerpolder in desen Ambagte, groot omtrent een margen, hondert een en twintig roeden, hem comparant aan bedeeld bij scheijdinge opgeregt ende gepasseert voor ons schout ende schepenen op den 16. Aprilis 1716, belend ten oosten Barend Kreger, ten suijden den Nieuwenveenen dijk, ten westen Jacobse van Gailwijk ende ten noorden de Landscheijdinge van Nieweveen ende Kalslagen te verongelden in de verpondinge met drie hondert roeden, ende in 't molegeld met een marringe hondert eenentwintig roeden. Voorts vrij als buurland. In dier voegen beloofde hij comparant 't voors(eijde) verkogte te sullen vrijen ende waren, als regt was, onder verband als naar regten. Ende eijdelijk bekende hij comparant ter sake deser verkopinge ende
[2]
opdragte ten genoegen te sijn voldaan ende betaalt, den laasten pennig met den eersten, ende dat met een somme van twee hondert negen gulden, negen stuijvers, heden in gereeden gelde ontfangen. Alles sonder bedrog. Toorkonde heb ik schout voornoemt desen ten verlijde van den voorn(oemde) comparant met mijn segel uijthangende besegelt, en bij de voorn(oemde) schepenen laten ondertekenen op den 21. Maij 1716.

(w.g.)
Cornelis Cornelis Benschop
Cornelis Jansen Vemeij

Bijlage LXXVIII Schuldbekentenis van Cornelis Jacobse van de Geer

(17200208/2-ra)

op donderdag 8 februari 1720 Nieuwveen
custing rentebrief t.b.v. Geref. kerk Nieuwveen
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 10,p.195v,196

[1]
Ik Barend Kreger, schout in den Ambagte van Nieweveen, doe kond, dat voor mij, mitsgaders voor Roelof Janse Benschop, ende Bruijn Henrikse Wesendonck, schepenen in denselven Ambagte, gekomen ende gecompareert was, CORNELIS JACOBSE VAN DE GEER, onsen inwoner, dewelke bekende onder de borgtogte van JAN JACOBSE VAN DE GEER, ende van WILLEM PIETERSE VAN DE GEER, agtervolgens beschreven voorwaarden, van dato 1 februarij 1720, gekogt te hebben van Jan Janse Reuriks, ende JAN PIETERSE VAN DE GEER, kerkmeesteren van de parochiale kerke van Nieweveen voors(eijd), met consen en verwilliginge van mij schout voorn(oem)t, den campe lands in de Wester polder, in desen Ambagte, hem comparant op heden ten genoegen opgedragen, belend ten oosten Dirck Gijsbertse van der Maan, ten suijden den Geerdijk, ten westen Cornelis Janse de Lange, ende ten noorden de Banscheijdinge van Kalslagen, ende ter sake voors(eijd): per reste boven de betaalde kooppenningen, nog deugdelijk schuldig te wesen, aan ende ten behoeve van de voors(eijde) kerke, een onlosbare rente van agt gildens s jaars, die hij comparant voor hem ende sijne nakomers beloofde ende aannam op te brengen, aan kerkmeesteren, in der tijd wesende, in vrijen suveren gelde, sonder eenige kortinge, uijt wat oorsake sulks andersints toegelaten soude mogen wesen, telkens op den derden februarij, daar van dien volgende het eerste jaar omgekomen, ende verschenen sal sijn 1 februarij 1721, tot nakominge van 't gene voors(eijd) staat, verklaarde hij comparant eerst specialijk het voors(eijde) gekogte te verbinden, ende voorts generalijk sijn
[2]
persoon, ende alle sijne andere goederen, gene uijtgesondert, onderwerpende deselve de gergtsdwang, van allen 's Heeren regten, ende regteren, ende wel specialijk den Edelen hove van Holland, alles sonder bedrog. Toorkonde heb ik schout voorn(oem)t desen ten verlijden van de voorn(oemde) comparant, met mijn segel uijthangende die besegelt, ende bij de voors(eijde) schepenen laten ondertekenen, op den 8. Februarij 1720.

(w.g.)
Dit merk is gesteld x bij
Roelof Janse Benschop
B. Weesendonck

In de kantlijn staat: Custing Rentbrief

Bijlage LXXIX Koopacte van Cornelis Jacobse van de Geer

(17200208/2-ra)

op vrijdag 2 augustus 1720 Nieuwveen
Koopacte
Oud Rechterlijk Archief 10,p.194v,195 folio 10

[1]
Ik Barend Kreger schout in den Ambagte van Nieweveen doe kond dat voor
mij, mitsgaders Roel Janse Benschop, ende Bruijn Kornelise Wesendonk, schepenen in den selven Ambagte, gekomen ende gecompareert was, Jan Janse Reuriks, voor hem selven, ende vervangende, hem sterkmakende, ende de rato caverende, voor
JAN PIETERSE VAN DE GEER, kerkmeesteren van de parochiale kerke, van Nieweveen, ende verklaarden met consent en verwilliging van mij schout voorn(oem)t benevens den voorn(oemde) JAN PIETERSE VAN DE GEER bij publicque veijlinge , agtervolgens beschreven
[2]
voorwaarden verkogt te hebben, ende dienvolgende in eijgendom op te dragen mitsdesen aan, ende ten behoeve van CORNELIS JACOBSE VAN DE GEER, onsen inwoner, een campje lands in de Wester Polder, in desen Ambagte, aan den voorn(oemde) kerke opgedragen, op den 22 october 1716, belent ten oosten Dirk Gijsbertse van der Maan, ten suijden den Geerdijk, ten westen Cornelis Janse de Lange ende ten noorden de Banscheijdinge van Kalslagen, te verongelden in de verpondinge, ende int molegeld voor 2 m(orgen) 300 r(oeden), voorts vrij als buurland. In dier voegen beloofde hij comparant in de voorn(seijde) qualiteijt, 't voors(eijde) verkogte te sullen vrijen, ende waren als regt was, onder verband als na regten, ende eijndelijk bekende hij comparant, dat de voors(eijde) kerke ter sake deser verkopinge, ende opdragte, ten genoegen was voldaan, ende betaalt, den laatsten penning met den eersten, ende dat met het passeren van een onlosbare custing rentevrie van agt gulden s jaars, om, ende voor een somme van ses guldens, heden in gereeden gelde ontfangen, alles sonder bedrog, 't ookonden hebbe ik schout, voorn(oem)t desen ten verlijden van de voorn(oemde) comparant, met mijn segel uijthangende besegelt, ende bij de voors(eijde) schepenen laten ondertekenen op den 8. Februarij 1720.

(w.g.)
Dit merk is x gestelt
bij Roelof Janse Benschop
B. Weesendonck

In de kantlijn staat:
Verk. cont. om 6 gls
boven een jaar
lij . .onlosbare rente
van 8 gls bedrgaende 200 f.
mitsgaders
an randsoen
van 3de verponde, bedrag 2:11:8
executtiesien 200:11:8
intf. over reliq. 5 gls.
op verk. 0:10;6

Bijlage LXXX Waarborg voor verpondingen Jan Jacobse van de Geer

(17220806/2-ra)

op donderdag 6 augustus 1722 Nieuwveen
waarborgstelling
Oud Rechterlijk Archief (ORA)

[1]
Ik Baren Kreger, schout in den Ambagte van Nieuweveen, doe kondt dat voor mij, mitsgaders voor Cornelis Simonsz van der Schellingen, ende Antonis Erasmusz. van Swieten, schepenen in den zelven Ambagte, gekomen ende gecompareerd was JAN JACOBSZ VAN DE GEER,onzen inwoner, dewelke bekende ter abdiekatie van haer
Edele Grootmogende resolutie van Augustus 1710 ende ter registratie van Bruijn Hendriksz Wezendonck ende Aert Jansz van den Berg Ambachtsbewaerders gestelt te hebben, gelijk hij stelt bij dezen, tot waerborge voor de verpondingen,binnenlandse kosten, ende verdere lasten, zijner dijlgeveende,ende verdolve, ofte nog te venen, ende verdelven landen, in den Ambagte van Nieuweveen voorn(oemd) eerst specialijk een marge, hondert roeden lands in de Schillleker polder in Nieuweveen, belend ten oosten DIRCK BOUWENSE VAN DER TOGT, ten suijden de Landscheijdinge van den Aar, ten westen CORNELIS DIRKZ VAN DE GEER, ende ten noorden de Nieuwevaert, wijders zijn persoon, ende generalijk allezijne verdere goederen, geen van dien uijtgezondert om daeraen te verhalen, alle zoodanige verloopen, ofte nog te verloopen verpondingen, ende andere ongelden, al wegens zijne verveende ofte nog te vervenen partijen verloopen ende te kwade zoude mogen zijn ofte werden tevreden zijnde, ende overgevende bij dezen, omme ten verzoeken van de ambachtsbewaerder, in der tijdt, bij schout & schepenen van Nieweveen, in den inhoude deses vrijwillig te werden gecondemneert, constituerende ende volmagtigende Adriaen Roosenboom, ende zoodanige andere procureurs, ofte personen, als de ambachtsbewaerders zullen gelieven te gebruijken, omme in de voorsz(eijde) te verzoeken
[2]
condemnatie te consenteren, belovende den voorn(oemde) geconstitueeerden verrigtinge, uijt kragte dezes van waerde te zullen houden, onder gelijk verband ende condemnatie als voren, alles zonder bedrog, 't oorkonde hebbe ik schout voorn(oemd) desen ten verlije van de voorn(oemde) comparant, benevens de voorsz(eijde) schepenen, onderteekent in 't Regthuijs van Nieuweveen op den 6 Augusti 1722.

(w.g.)

B. Kreger
Cornelis van der Schelling
Teunes van Swieten

Bijlage LXXXI Dorpskosten Nieuwveen en Uitterbuurt

(17230072/21-gah)

tussen 1723 en 1772 Nieuwveen
Dorpskosten
kast 21

Gemeentearchief Haarlem

Kast 21, nr. 1 t/m 49 (= Dorpskosten Nieuwveen en Uitter-
buurt I + II = periode 1723-1772)


1 (1723-1724): Niets
2 (1724-1725): Betaalt aan Willem Jans Kruijs Geer voor een
jonge otter bij gemeente gevangen in de Oost-
polder 1.10.0
Betaalt aan Willem Kruijs Geer voort outleven
van 't gebruijk van de werf van Appolonia Jans
Krook welke hij van 't ambagt gebruikt 1.10.0
3 (1725-1726) Betaalt aan Leonarde Gijsbert Volkruijt Scheep-
maker voor leverantie van teer, pek ende hout
aan dat ambagtsbrugge f. 22:7:8.

Betaalt aan Willem Janse Kruijs Geer ontvangen van
een oude Otter, in de Oosterpolder onder Uijterbuurt
in de jare 1727 f. 3.0.0.
4 (1726-1727) Ambachtbewaarder was een functie waarvoor een
vergoeding werd gegeven. Zo werd aan Aart Janse
van den Berg ambagtsbewaarder over een jaar
tractament van moeijte vacatien ende teerkos-
ten, binnen 's dorps vallende betaald f.
10.0.0.
5 (1727-1728) Betaald aan Jan Jacobse van de Geer over het
maken van negen roede kade aan de Schilliker
polder f. 5.8.0.
6 (1728-1729) Niets
7 (1729-1730) Niets
8 (1730-1731) Betaalt aan Gijsbert Leenderts Volkruijt over
leverantie van schalen, aan den Achtersten dijk
gebruijkt met teeren van des ambachtsbruggen f.
2.18.8

Maria Pieters van de Geer krijgt uitbetaald (vanwege
gemaakte kosten t.b.v. het dorp) over 1729 f. 4.17.8
9 (1731-1732) Niets
10(1732-1733) Niets
11(1733-1734) Niets
12(1734-1735) Barend Tjalling van Gelder is timmerman.
13(1735-1736) Pieter Hendrikse Crook is scheepmaker.
Barend van Gelder is metselaar en timmerman.
14(1736-1737) Niets
15(1737-1738) Niets
16(1738-1739) Niets
17(1739-1740) Betaald aan Dirk Janse van de Geer Schipper
over vragtloonen ende leverantie van meenivuk-
dige schepen peuijn en sant aan de ambachtsdij-
ken f. 165.13.10
18(1740-1741) Betaald aan Dirk Janse van de Geer schipper
over leverantie van Sant aan des ambachtsdijken
f. 11.10.0
19(1741-1742) Betaalt aan Dirk Janse van de Geer over vragten
van sand aan des ambachtsdijken f. 12.16.0
20(1742-1743) Niets
21(1743-1744) Betaalt aan Dirk Bastiaanse van de Geer over 't
maken ende leveren van een doodkist voor een
verdronken vreemdeling f. 2.10.0
Barend van Gelder tekent als een van de
ambachtbewaarder van Nieuwveen.
22(1744-1745) Niets
23(1745-1746) Niets
24(1746-1747) Niets
25(1747-1748) Niets
26(1748-1749) Niets
27(1749-1750) Niets
28(1750-1751) Niets
29(1751-1752) Niets
30(1752-1753) Niets
31(1753-1754) Niets
32(1754-1755) Niets
33(1755-1756) Niets
34(1756-1757) Betaald aan Zacharias Mouton kerkmeester van
Nieuweveen ten eijnde hetzelve gebruijkt werde
ter betalinge van 't gnade slot der kerkereeke-
ninge bij quit. f.50.-.-
35(1757-1758) Niets
36(1758-1759) Niets
37(1759-1760) Niets
38(1760-1761) Niets
39(1761-1762) Betaald aan Zacharias Mouton, kerkmeester voor
de oncosten van de exra verhooginge van het
kerkhof, alsmeeden ter betalinge van het kwade
slot derkerke f.100.-
nr. 40 (1763): Niets
nr. 41 (1764): Niets
nr. 42 (1765): Niets
nr. 43 (1766): Niets
nr. 44 (1767): Niets
nr. 45 (1768): Niets
nr. 46 (1769): Niets
nr. 47 (1770): Niets
nr. 48 (1771): Niets
nr. 49 (1772): Z. Moutton tekent als ambachtsbewaarder van
Nieuweveen.

Uit bovenstaande blijkt:

Dirk Bastiaanse van de Geer: = 'timmerman' (levert een
doodkist)

Dirk Janse van de Geer: = schipper (vervoert puin en zand)

Jan Jacobse van de Geer: repareert kade

Maria Pieters van de Geer: krijgt onkostenvergoeding

Willem Jans Kruijs Geer: = Ottervanger
Gebruikt werf van Appolonia Jans

Barend van Gelder: = metselaar en timmerman
= ambachtsbewaarder
Zacharias Mouton: = kerkmeester (1756-1762)
= ambachtsbewaarder (1772)
Ambachtbewaarder was een functie waarvoor een
vergoeding werd gegeven

P.M. Verder worden nog genoemd:
- Leonard Gijsbert Volkruijt (scheepmaker)
- Gijsbert Leendert Volkruijt
- Pieter Hendrikse Crook (scheepmaker)

Bijlage LXXXII Verkoopacte erfg. Jan Maartense van de Geer

(17230204/3-ra)

op donderdag 4 februari 1723 Nieuwveen
Verkoopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA) p. 25b,26

[1]
Ik Barend Kreger schout in den Ambagte van Nieweveen, doe kond dat voor mij, mitsgaders voor Jan Cornelisse van Galen ende Joannis Adriaanse van Steijn, schepenen in den selver Ambagte, gekomen ende gecompareert waren CLAAS JACOBZ BESUIJEN in huwelijk hebbende CORNELIA JANS VAN DE GEER wonende tot Cudelstaart, MAARTEN JANS VAN DE GEER, wonende tot Amsterdam, ende AAFGE JANS VAN DE GEER wonende in Amsterveen kinderen ende eenige erfgenamen ab intestato van wijlen JAN MAARTENZ VAN DE GEER, ende Hubertge Pieters Klok, de voorn(oemde) laatste comparante geadsisteert met de twee eerste comparanten alshare gekoren voogden, ende verklaard uijt ter hand ende buijten geleijden litsverkogt te hebben, ende dienvolgende in eijgen op te dragen mitsdesen aan, ende ten behoeve van Leendert Maartsense van Sijl onsen inwoner, een huijs ende erve in de Muggeschans in de Oostpolder in 't Oosteijnde van Nieweveen voors opnieuws aangeboud in plaats van een afgebroken
[2] op een gedeelte van een erf, op den 26 Junij 1684 aan de voorn(oemde) JAN MAARTENSE VAN DE GEER opgedragen op den 3 december 1693, belent ten oosten Matheus Willemz Oostenrijk, ten sijden den Nieweveensen Dijk, ten westen Jacob Gerritse Swart, ende ten noorden eenige uijtgeveende wateren, mits dat den kooper hiertoe sal hebben een gang aan de oostsijde van het voors verkogte ende den voorn(oemde) Matheus Oostenrijk daerop alleen den dakdrop ende dat de rojinge ende het hek tusschen den kooper, ende den voorn(oemde) Matheus Oostenrijk soo als het jegenwoordig is, ten weder sijden elks voor de helfte sal moeten onderhouden worden, te verongelden in 't huijsgeld met agt stuijvers, ende in de andere verponding, ende molegeld elksmet 100 roeden, voorts vrij als buirhuijs ende erve in dier voegen beloofden sij comparanten 't voors(eijde) verkogte te sullen vrijen ende waren als regt was, onder verband als na regten, ende eijndelijk bekenden sij comparanten ter sake desen verkopinge ende opdragte
[3]
ten genoegen te sijn voldaan ende betaald den laatsten penning met den eerstenende dat met een somme van vijf en tagtig guldens heden in gereeden gelde ontfangen alles onder bedrog 't oorkonde hebbe ik schout voorn(noemt) dese ten verlije van de voorn(oemde) comparanten met mijn segel uijthangende besegeld ende bij benevens de voors(eijde) schepenen laten ondertekend op den 4 Februarij 1723.

(w.g.)
JC v. Gaalen
Jan van Steijn

Bijlage LXXXIII Protocol Test. Wed. Cornelis Claase van de Geer

(17231016/5-ra)

op zaterdag 16 oktober 1723 Rijnsaterwoude
Testament
Oud Rechterlijk Archief blz. 181-183 folio 11

[1]
Gros

In den Name des Heeren Amen huijden den sestiende October, seventien hondertdrie en twintig, compareerden voor ons Joan van Heijningen, secretaris, Zeger Lenardse van Eijken ende Cornelis Dirkse Groen, schepenen van den Ambagte van Rijnsaterwoude, GEERTJE SIJMONS VAN SWIETEN, weduwe van za(liger) CORNELIS CLASE VAN DE GEER, wonende in den Ambagte van Nieuweveen, ons secretaris ende schepenen wel bekent, gesont van lichame, gaande ende staande, haar verstant, redenen ende memorie wel hebbende, ende volkomentlijk gebruijkende, naar alle uijtwendigen schijne, dewelke overdenkende de sekerheijt des doods, ende de onsekerheijt van de tijt ende uure van dien, goed gevonden ende beslooten haddealvoren van dese werelt te scheijden van haar tijdelijke goederen, haar van God Almagtig op deser aarde genadelijk verleent, te disponeren, doende sulks soo sij opentlijk verklaarden uijt haar eijgen vrije wille sonder opmakinge ofte misleijdinge van ijmand, eerst ende alvorens beveelende haar onsterfelijke sielen in de barmhartige handen van God, ende hare doode lichame de aarde een eerlijke begraavenisse. Ende komende ter dispositie, soo verklaarden sij testatrice eerstelijk te revoceren, casseren, dood, ende te niet te doen
[2]
alle soodanige testamenten, codicilen ende andere makingen, als sij voor desen, 't sij alleen, ote met ijmand anders, souden mogen hebben gepasseert ofteverleden met alle de clausulen, daarinne begrepen, houdende deselve voor cragteloos, van onwaarden ende in soodanigen schijn of die noijt gepasseert ofte verleden waren geweest, sulks op nieuws disponeerde, soo verklaarde sij testatrice, tot haar eenige ende universele erfgenaam geinstitueert, gemaakt ende gestelt te hebben, gelijk sij doet bij desen Sr. Claas de Meijer, haar swager, ende desselfs voor overlijdens sijne kinderen ende dat in alle degoederen, soo roerende als onroerende, actien ende crediten, geld, goud, zilver, gemunt ende ongemunt, geene ter werelt uijtgesondert, dewelke sijtestatrice metter dood sal komen te ontruijment ende naar te laten, en dat met vollen regt van institutie, dog bij aldien, Claas de Meijer, sonder wettige kinderen naar te laten, voor de testatrice mogte komen te overlijden in sulken gevallen begeert sij testatrice wel expresselijk, dat bij haare hiernaar tenominere executeurs sal werden voldaan, ende uijtgekeert aan juffr(ouw) Hillegonda van Staden, huijsvrouwe van de voorn(oemde) Claas de Meijer, eens een
[3]
somme van vijf hondert guldens, ende de reste aan den Roomsen armen van Nieuweveen. Ende soo het mogte komen te gebeuren dat Claas de Meijer, sonder kinderen naar te laten ende juffr(ouw) Hillegonda van Staden sijne huijsvrouwebeijde voor haar testatrice, deser werelt mogte komen te overlijden, soo verklaart sij testatrice tot haar eenige en algeheele erfgename te institueren, den voors(eijde) armen van Nieuweveen ende dat met volle regt en titul van institutie onder de expresse conditie en beding nogtans dat den voorz(eijde) Claas de Meijer, sijne kinderen, ofte den Roomsen armen van Nieuweveen, dewelke op het overlijden van de testatrice volgens den inhout van desen testamente als erfgenamen sullen werden bevinden, sullen moeten uijtkeren de volgende legaten, als namentlijk, aan de voorz(eijde) armen van Nieuweveen, een somme van vijf hondert guldens ende aan CORNELIS DIRKSE VAN DE GEER, haar mans za(liger) neef, een somme van twee hondert guldens, maar ingevalle den voorn(oemde) CORNELIS DIRKSE VAN DE GEER, voor haar testatrice mogte overlijden sijn, soo sal 'tvoorz(eijde) legaat komen, ende vervallen aan de gemelden armen als het selve in voegen voorz(eijd) maakende ende bespreekende bij dese.
[4]
Voorts heeft sij testatrice tot executeurs van dese haar testamente ende tot voogden over hare naar te laten minderjarige erfgenamen versogt, genomineert ende geautoriseert, gelijk sij doet bij desen, den gemelden Claas de Meijer,mitsgaders GERRIT EN DIRK BOUWENSE VAN DER TOGT, alle mede wonende tot Nieuweveen, gevende deselve soodanige ample magt, last en autoriteijt als executeurs ende voogden naar regten toekomt, mede omme bij onwilligheijt,onbequaam werden ofte andersints van een van deselve, bij de andere, weder een bequaam persoon sal mogen werden verkosen en gedurende tot de volle reddinge van den boedel ende meerderjarigheijt van de voorz(eijde) minderjarigeerfgenamen toe, ende dit alles buijten gesag ofte bemoeijenisse van de weeskamer, ende andere gesag hebbende persoonen, alwaar haar testatrices sterfhuijs souden mogen vallen, als deselve uijt hare boedel excuserende ende secluderende bij dese, alle het welk voorz(eijde) haar testatrice van woorde tot woorde duijdelijke voorgelesen wesende, verklaarde te sijn, haar testament, laatste ende uijterste
[5]
wille begerende dat het selve daar voren sal valideren en volkomen effect sorteren, 't sij als testament, codicil, gift uijt sake des dood, laatste ende uijterste wille ofte soo als het selve naar regten ende costumen deser landen best sal kunnen, substituren ende bestaan, alwaart, dat alle solemniteijten, naar regten vereijst, met en mogte wesen geobsorveert, ende eenige van dienversuijmt. Alles onder bedrog actum, ende dese bij de testatrice, mitsgaders ons secretaris ende schepenen geteijkent ten dage ende jare als voren, en was geteijkent GEERTJE SIJMONS VAN SWIETEN, J. van Heiningen, Zeger Leendertse van Eijken, Cornelis Dirkse Groen, onderstont 't welk ik ondergeschreven ... getuijge, alsmede dat de minute deser is geschreven op segel van drie guldens, was ondertekent, J. van Heijnigen.

Bijlage LXXXIV Polderboek van Noordeindse en Schilkse polders

(17241783/2-oar)

tussen 1724 en 1783
huurcontract
2.1.7.1 1213

AANTEKENINGEN (Leo van der Geer)

Op den 17 febr. 1724 hebben schout en molenmeesters van de Noordeindse
polder land en Corte Schilk verhuurt het water/gras/riet en ruijgt voor
den jare 1724/1725 in de korte Schilk:
in 1724 en 1725
no opstaeckg morgen roe weer
22 2 - 587 1/2
2 Jacob van der Geers kind Arij Giele huurder voor 1.10.-
------------------------------------------------------------------------
in 1726 en 1727 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Giele huurder voor 3.14.-
------------------------------------------------------------------------
in 1728 en 1729 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Tomas Janse van Tol huurder voor 3.6.-
------------------------------------------------------------------------
in 1730 en 1731 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Pieter Houweling huurder voor 3.-.-
------------------------------------------------------------------------
in 1732 en 1733 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Roel Arijsz Keijzer huurder voor 1.14.-
------------------------------------------------------------------------
in 1734 en 1735 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Roel Aijsz. Keijzer huurder voor 1.14.-
------------------------------------------------------------------------
in 1736 en 1737 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Roel Arijsz. Keijzer huurder voor 1.14.-
------------------------------------------------------------------------
in 1738 en 1739 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Roel Arijsz Keijzer huurder voor 1.14.-
------------------------------------------------------------------------
in 1740 en 1741 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Roel Aijsz. Keijzer huurder voor 1.14.-
------------------------------------------------------------------------
in 1742 en 1743 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Roel Arijsz. Keijzer huurder voor 1.14.-
------------------------------------------------------------------------
in 1744 en 1745 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Roel Arijsz Keijzer huurder voor 1.14.-
------------------------------------------------------------------------
in 1746 en 1747 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.14.-
------------------------------------------------------------------------
in 1748 en 1749 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.4.-
------------------------------------------------------------------------
in 1750 en 1751 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.14.-
------------------------------------------------------------------------
in 1752 en 1753 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.4.-
------------------------------------------------------------------------
in 1754 en 1755 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.14.-
------------------------------------------------------------------------
in 1756 en 1757 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.9.-
------------------------------------------------------------------------
in 1758 en 1759 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.7.-
------------------------------------------------------------------------
in 1760 en 1761 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.7.-
------------------------------------------------------------------------
in 1762 en 1763 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.7.-
------------------------------------------------------------------------
in 1764 en 1765 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.7.-
------------------------------------------------------------------------
in 1766 en 1767 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.7.-
------------------------------------------------------------------------
in 1768 en 1769 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.7.-
------------------------------------------------------------------------
in 1770 en 1771 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.7.-
------------------------------------------------------------------------
in 1772 en 1773 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.7.-
------------------------------------------------------------------------
in 1774 en 1775 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor 1.19.-
------------------------------------------------------------------------
in 1776 en 1777 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor ?
------------------------------------------------------------------------
in 1778 en 1779 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor ?
------------------------------------------------------------------------
in 1780 en 1781 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Arij Roele Keijzer huurder voor ?
------------------------------------------------------------------------
in 1782 en 1783 - 587 1/2 2 Jacob
van der Geers kinderen Pieter Arijsz. Keijzer huurder voor ?

Bijlage LXXXV Koopacte Cornelis Janse van de Geer

(17240524/5-ra)

op woensdag 24 mei 1724 Nieuwveen
Koopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA)

[1]
Ik Jacobus Lietaart, schout in den Ambagte van Nieweveen. doe kond, dat voor mij, mitsgaders voor Jacob Adriaanse van Ruijten, ende Jan Maartense Krook, schepenen
[2]
in den selven Ambagte, gekomen ende gekompareert waren Maria Adriaans van der Neut, wed(uwe) wijlen Dirk Gijsbertse van der Maan, ende geinstitueerde mede erfgenaam van den selven haren man voor een kinds gedeelte, dog met wien sij in geen gemeenschap van goederen en is geweest, als deselve gemeenschap van goederen uijtgesloote sijnde, ten desen geadsisteert met Gijsbert de Graaf, als hare gekoren voogd, beijde onse inwoners, voorts Jan Dirkse van der Maan, wonende tot Koudekerk, Claas Dirkse van der Maan, wonende tot Swammerdam, Gijsbert Dirkse van der Maan, wonende tot Aarlanderveen, Adriaan Kleij, mede wonende tot Swammerdam, in huwelijk hebbende Anna Dirks van der Maan, nog de voorn(oemde) Jan Dirkse van der Maan ende Arij Kleij, als last, ende procuratie hebbende van Karel Pirard in huwelijk hebbende Maria Dirks van der Maan, gepasseert voor de Notaris Jacob Spoors,
[3]
ende sekere getuijge tot Haserswoude van dato 21 Meij 1724, kinderen van de voorn(oemde) Dirk Gijsbertse van der Maan, gewonnen in een vorig huwelijk aan IJda Tomas Reijne veld, verder Pieter Antonisse Rietveld mede onsen inwoner, als testamentaire voogd over Maria Dirks, ende Adriaan Dirkse van der Maan, minderjarige nagelaten kinderen van de voorn(oemde) Sirk Gijsbertse van der Maan, gewonnen aan de voorn(oemde) eerste comparant alle mede geintitueerde erfgenamen van den selven Dirk Gijsbertse van der Maan, vermogens testament ende uijterste wille, mitsgaders huwelijkse voorwaarden, opgeregt ende gepasseert het testament voor de notaris Barent van Swaneveld ende sekeregetuijgen tot Kalslagen op den 6 Maart 1717(?) ende de huwelijkse voorwaarden, voor de notaris Willem van Leijninge, ende sekere getuijge op den 29 Augusti 1703: de voorn(oemde) Dirk Gijsbertse van der Maan, broeder ende eenige erfgenaam van wijlen Gijsbert Gijsbertse van der Maan, ende verklaarden
[4]
bij publicque veijlinge, agter volgens sekere beschreven voorwaarden verkogt te hebben ende dienvolgende in vollen vrijen eijgendom op te dragen, mitsdesen aan den ten behoeve van CORNELIS JACOBZ VAN DE GEER, desgelijks onsen inwoner, een
marge, drie hondert roeden lands in de Westerpolder, in desen Ambagte, opgedragen aan de voorn(oemde) Gijsbert Gijsbertse van der Maan, op den 25 Februarij 1692, aan de voorn(oemde) Dirk Gijsbertse bij scheijdinge aanbedeeltop den 1 Maart 1713. De voors(eijde) huwelijkse voorwaarden, procuratie, testament, ende scheijdinge, ons schout, ende schepenen, ten verlijden deses vertoond, voorgelesen, ende de huwelijkse voorwaarden, procuratie, ende extractuijt de scheijdinge ten protocolle geregistreert, ende het extract in protocolle, aanvankelijk anno 1706 fo: 95 Etcq: Belent ten oosten ende noorden CORNELIS DIRKSE VAN DE GEER, ten suijden Henrik Janse Bouman, ende ten westen de weg, van Cornelis Janz de Lange, te verongelden, in de verponding voor een marge 91 roeden, ende in 't molegeld
[5]
voor een marge 300 roeden voorts vrij als buurland in dien voegen beloofden sij comparanten in haar qualiteijt, 't voors(eijde) verkogt te sullen vrijen, ende waren, als regt was, onder verband als regten, ende eijdelijk bekenden sij Comparanten, in q(aliteijt) voors(eijd), ter sake deser verkoopinge, ende opdragte, ten genoegen te sijn voldaan, ende betaalt, den laatsten penning, met den eersten, om ende voor somma van twee hondert veertigguldens, heden in gereed geld ontfangen, alles sonder bedrog, 't oorkonde hebbe ik schout voorn(oemd), dese ten verlijden van den voorn(oemde) comparanten, met mijn segel uijthangende besegeld, ende bij de voors(eijde) schepenen laten ondertekenen op den 24 Maij 1724.

(w.g.)

Jacob van Ruijten
Jan Maertensen Kroock

Bijlage LXXXVI Koopacte Willem Pieterse van de Geer

(17250502/2-ra)

op woensdag 2 mei 1725 Nieuwveen
eigendomsoverdracht
Oud Rechterlijk Archief (ORA) blz. 84

[1]
Sijnde het eene gepasseert voor den notaris Pieter Molesteen ende sekere getuijgen tot Amsterdam op den 23 September 1683 ende het andere voor den notaris op de Vrije Aerdt Jan Dirkse van der Laan, ende sekere getuijgen in dato den 2 Februarij 1707. De voors(eijde) procuratien, actens van curatele, ende surrogatie ons schout, ende schepenen ten verlijde deses vertoont, voorgelesen, ende ten protocolle geregistreet, ende verklaarden dat de gesamentlijke erfgenamen van den voorn(oemde) Jan Jacobse Boot, ende Elbregtje Cornelis van der Linden ofte degene die haar als voren representeerde, bijpublicque veijlinge agtervolgens sekere beschreven voorwaarden, verkogt hadden, ende sij comparanten dienvolgende in vollen vrijen eijgendom op droegen mits desen, aan, ende ten behoeve van WILLEM PIETERSE VAN DE GEER, onsen inwoner, een parceel lands in desen ambagte in de Westeindse polder, groot drie margen, te verongelden in de verpondinge voor twee margen, ende in 't molegeld voor drie margen, vijftig roeden, aan de voorn(oemde) Jan Jacobse Boot, bij scheijdinge aanbedeeld, gepasseert voor den geregte van Nieweveen van dato ............................ belend ten oosten Jannetje Gerrits Boot, wed(uwe) van Laurens Cornelisse van Veen
[2]
op zuijden den Nieweveensendijk, ten westen de wed(uwe) ende erfgenamen van wijlen Barend Kreger ende ten noorden de Dijaconie, vrij als buurland in dier voegen beloofden sij comparanten soo voor haar selven, als in haare voorsz(eijde) qualiteijten 't voorsz(eijde) verkogte te sullen vrijen endewaren, al regt was, onder verband als na regten ende eijndelijk bekenden sij comparanten ter sake van deser verkoopinge, ende opdragte, ten genoegen te sijn voldaan, ende betaalt, den laatsten penning met den eersten, ende dat met een somme van ses hondert guldens heden in gereeden gelde ontfangen. Alles sonderbedrog t' oorkonde heb ik schout voorn(oem)t desen ten verlijde van de voorsz(eijde) comparanten met mijn zegel uijthangende besegeld, ende bij de voorn(oemde) schepenen laten ondertekenen op den 2 Maij 1725.

In de kantlijn staat: Verk(ocht) cont(ant) om 600 gl boven een randsoen van drie deniers per pond bij de verkoopers geproffiteert 7:10:0 (totaal) 607:10:0.Selut gel. Penn(ingen) 15:3:17, verh(oogt) 1:10:4. Dit is verantwoord in den staat van d' gel. penning, .. Octover 1724.

(w..g.)


Dir merck is gestelt
bij Reel Janse Benschop
Jan Maarten Krook

Bijlage LXXXVII Koopacte Willem Pieterse van de Geer

(17260620/2-ra)

op donderdag 20 juni 1726
koopovereenkomst
Oud Rechterlijk Archief (ORA) blz. 113

[1]
Wij Abraham Janse Peron, ende Willem Lucasse van Waard, schepenen in de Ambagte van Nieweveen, het schout ampt vacerende, doen kond, dat voor ons gekomen ende gekompareerd was, Willem Adriaanse van Ruijten, gesworen bode, als curateur gesteld bij de schepenen van Nieweveen, inde insolvente boedels, ende goederenvan wijlen Henrik Adriaanse Verhoef, ende Christina Verweij, in haar leven geλgte luijden beijde overleden in Nieweveen, vermogens acte van curatele van dato.......1726 ons schepenen ten verlijden deses vertoond, ende verklaarde bij publicque veijlinge agtervolgens beschreve voorwaarden, verkogt te hebben, ende dienvolgende in vollen vrijen eijgendom op te dragen mitsdesen, aan ende ten behoeve van WILLEM PIETERSE VAN DE GEER, onsen inwoner, een erf in desen dorpe, in de Agterdijkse polder. Aan de voorn(oemde) Henrik Adriaanz Verhoefopgedragen, op den 29e Januarij 1705 met de schuur door den voorn(oemde) Henrik Adriaanz
[2]
daarop getimmert, belent ten oosten Steven Janz van Staden, ende Jan JanzSchenkeveld, ten suijden Jan Cornelisse Lopeker, ten westen Maria Aarts van der Neut wed(uwe) wijlen Dirk Gijsbertse van der Maan, ende ten noorden den Nieweveensen Dijk met sodanige regten ende servituden te verongelden in de verpondinge, ende huijsgeld elks voor 203 roeden, voorts vrij als buurhuijs ende erve, in dier voegen beloofde hij comparant in qualite voors(eijd) verkogt tesullen vrijen ende waren als regt was, onder verband als na regten, endeeijdelijk bekende hij comparant inde voors(eijde) qualiteijt, ter zake deser verkogt ende opdragte ten genoege te sijn voldaan ende betaald, den laatste penning met den eersten, ende dat met een somme van hondert ses en dertig gulden, heden in gereede geld ontfangen, alles sonder bedrog t'oorkonden hebben wij schepenen voorn(oemd) dese ten verlijden van den voorn(oemde) comparant in de voors(eijde) q(auliteijt) met het segel van de secretaris van Nieweveenuijthangende besegeld, ende ondertekent op den 20 Junij 1726.

(w.g.)

Abraham Jansen Peron
Willem Lucasz van der Waard

Bijlage LXXXVIII Acte van schuld Cornelis Jacobse van de Geer

(17270225/3-ra)

op dinsdag 25 februari 1727 Nieuwveen
schuldverklaring
Oud Rechterlijk Archief (ORA) blz. 136a, 137

[1]
Ik Jacob van Dorp, secretaris van Nieweveen, ten desen gesubstitueert vanNicolaas Wildeman, schout in den Ambagte Nieweveen, doe kond voor mij, mitsgaders voor Pieter Wardeniarse Tuurnhout, ende Bruijn Henrikse Wasendonck, schepenen in den selven ambagte, gekomen ende gecompareert was CORNELIS JACOBZ VAN DE GEER, onsen inwoner in huwelijk hebbende LEUNTJE CORNELIS VAN VELSEN, te voren wed(uwe) ende boedelhouster van GOVERD JOOSTEN LARTEEL, alsook mede voogd over JUSTUS, ende CORNELIS GOVERTSE LARTEEL, minderjarige nagelaten kinderen van de voorn(oemde) GOVERT JOOSTEN LARTEEL, ende LEUNTJE CORNELIS VAN VELSEN, ende kindskinderen van wijlen JOOST LARTEEL ende CORNELIA GOVERTS, ende bekende mitsdesen deugdelijk schuldig te wesen aan WILLEM PIETERSE VAN DE GEER, als mede voogd, ende sulks ten behoeve van deselve minderjarigen, een hooftsomme van vier hondert gulden, van 29 stuijvers het stuk, gesproten ter sake van geleende en aangetelde penningen, hem comparant ter danke gedaan, ende als voogd, onder sig geslagen, ende behouden, belovende van 't
[2]
gemelde hooftgeld ten behoeve van de voorn(oemde) minderjarige interest te betalen tegen drie guldens van ijder hondert in 't jaar, van heden af ingaande, ende 't selve hooftgelt, het sij in 't geheel, ofte voor de helfte te sullenopbrengen ende betalen ten tijden als de voorn(oemde) minderjarigen ofte een van hen, ten ouderdom van vijf en twintig jaren, ofte eerder huwelijken state gekomen, ofte ook overleden sullen sijn; tot nakominge van 't gene voors(eijde) staat, heeft den voorn(oemde) comparant verbonden, ende verbind bij desen, eerst specialijk de navolgende onroerende goederen in Nieweveen, als een huijs ende erve in de Agterdijkse polder, belent ten oosten de erfgenamen van Pieter Hijke Binkershoek ende Bruijn Henrikse Wesendonk, ten suijden ende westen de wed(uwe) van Jan Cornelisse Groen ende ten noorden den Nieweveensendijk, nog een campe lands in de Wester polder groot twee marge, 300 roeden, belent tenoosten Meijnerd van Adrichem, ten suijden de Geerdijk, ten westen Cornelis Janz de Lange, ende ten noorden de Landscheijdinge van
[3]
Kalslagen ende nog een parceel lands mede in de Wester polder, groot een marge 300 roeden, belent ten oosten ende ten noorden CORNELIS DIRKSE VAN DE GEER, ten suijden Henrik Janz Bouman, ende ten westen Cornelis Janse de Lange, ende voorts generalijk sijn persoon, ende alle sijne andere goederen, roerende ende onroerende, hebbende ende te verkrijgen, goud uijgesondert, als na regten, alles sonder bedrog t'oorkonde hebbe ik gesubstitueert schout voorn(oemd) desenten verlijden van de voors(eijde) comparant met het schout segel uijthangendebesegeld, ende bij de voorn(oemde) schepenen laten ondertekenen op den 25 Februarij 1727.

(w.g.)

Pieter van Tuerenout
B. Weesendonck

Bijlage LXXXIX Testament Trijntje Jans van de Geer

(17300510/3-na *)

op woensdag 10 mei 1730 Ter Aar
Testament
Oud Notarieel Archief (ONA) 3.04.01/4 nummer 151-152

(Document is op een aantal plaatsen beschadigd)
[1]

In de naam des Heeren, Amen. Op huyden den 10 Mey 1730 compareerde voor mij Johannes Burghart, openbaar en bij den Ed.Hove van Holland gadmitteerde Not(ari)s, ter Aar residerende, present de getuijgen naar genoemt de Eerbare TRIJNTJE JANS VAN DE GEER, meerderjarige ongehuwde dochter, wonende te Nieuwveen, jegenwoordig alhier, mij notaris bekend, gesond van lighaam, gaan(de) ende staan(de), haar verstand ende memoires wel hebbende ende gebruikende soo als ons uijterlijk bleek, dewelke overdenkende de broosheijt des levens, de seekerkeijt des doods ende de onseekere tijd en uure van dien, seijde daaromme genegen te zijn alvorens uijt dese werelt te scheijden van de tijdelijke goederen haar van God almagtig verleent, te disponeren, alvorens daartoe te komen beveelt sij testatrice bij dese hare onsterfelijke ziele in de barmhartige handen van Christus Jesus haar Saligmaker, haare lighame de aerde met een eerlijke begraaffenise wijders revocerende, cascerende doot ende te niette doende bij dese alle voorgaande testamenten, codicillen, giften uijt saake des doots, ofte eenige andere makingen van uijterste wille, dat sij testatrice voor deze gemaakt of gepasseert soude mogen hebben, niet willende dat deselven van de minste kragt ofte waarde sullen zijn, maar bij deese opnieuw disponerende 't welk sij seijde te doen uijt haar eijge vrije en onbedwongen wille, sonder inductie ofte persuasie van imand, soo verclaarden sij testatrice bij dese, haar moeder NEELTJE BOUTE, wed(uw)e van JAN CORN(elisse) VAN DE GEER tot haar eenige ende universele erfgename te nomineren ende justificeren, in alle de goederen, roerende als onroerende, actien, crediten ende geregtigheden, gout, silver, gemunt en ongemunt niets uijtgesondert
[2]
sodanige................ ontruijmt.........nagelaten ende ....durende........magt omme dese..........ende alles te doen als met haar andere vrije eijgen goederen behoudens alleen dat naet overlijden van haar testatrices voorn(oemde) moeder ofte ook bij vooroverlijden van deselve voor de testatrice, hetgeen alsdan nog in wesen bevonden sal werden, of in cas van vooroverlijden bij de testatrice sal nagelaten worden, sal devolveren, erven ende versterven op haar broeder CORNELIS JANSE VAN DE GEER ende haar overleden broeders soon BOUTJE BOUTTEN, bij representatie in sijn vaders plaats, bij egale porties, deselve daarin substituerende en instituerende bij dese, wijders begeert sij testatrice bij dese wel expresselijk dat zij haar voorn(oemde) moeder, de erffenisse bij de testatrice na te laten, rust en vredelijk sal besitten sonder gemoeijt te mogen worden om staat, inventaris, cautie ofte andersins voor de voor(seijd)e erfenisse, stellende wijdens tot voogden over haar naar te laten minderjarige erfgenaam CORNELIS JANSE VAN DE GEER, haar broeder en Evert Scheepsen gevende aan deselve sodanige ample magt ende authoriteijt als voogden nae regten toekomt kan ende mag gegeven worden, met magt mede omme bij siekte of andersints eers ofte meernevens sig of in desselfs plaatse te affirmeren ende surrogeren respe(ctievelijk), secluderende wijders bij dese de resp(ectievelijk)e schout ende weesmannen van Nieuwveen of elders, daar haar testatrices sterfhuis sal komen te vallen, mitsg(ade)rs alle andere niet willende dat sij hen met haar boedel of goederen nogte haar minderjarige erfgenaam, haar sullen bemoeijen, henluijden bedankende ende wel expresselijk uytsluijtende bij deese al hetgeene voorsz(eijd) staat verklaard
[3]
................................ laaste en uijterste.............alle sijne leden ende pointen..... volkomen effect sorteren sal t zij als testament, codicil, gifte uijt saake des doots of onder den levende soo als het best sal kunnen bestaan alwaarts ende omdat er eenige solemniteijten naaregten gerequireerd, gemitteerd ware versoekende het uyterste beneficium daarine te mogen genieten, aldus gedaan ende gepasseert ter Aar voorsz., ter presentie van Dirk Corn. Hogervorst ende Jacob Dirks Hogervorst, als getuijgen hiertoe versogt.

(w.g.)
Dit merk ..... is van Trijntje
Jans van de Geer
Dit merk ...... is van Dirk
Corn. Hogervorst
Jakob Dirkse Hoogervorst

Quod attestor

J. Burghart
Nots.Publ.
1730

Bijlage XC Boedelscheiding Pieter Willemse van de Geer en zn.

(17300607/7-ra *)

op woensdag 7 juni 1730 Nieuwveen
Kopie Boedelscheiding (uit Not. Archief)
Oud Rechterlijk Archief

[1]
COPIE SCHEIJDINGE

Op huijden den 7 junij 1730 compareerden voor mij Jacobus van Dorp, Nots.publ. bij den Hove van Holland, mitsgaders bij dese Hoogedelen Welgeboren Heere van Lisse, geadmitteert ende voor de nagenoemde getuijgen DIRK BOUWENSE VAN DER TOGT in huwelijk hebbende ANNA PIETERS VAN DE GEER, MARIA PIETERS VAN DE GEER meerderjarige ongetrouwde dogter ende EVA CORNELIS SNIJ, wed. wijlen PIETERS VAN DE GEER alle tot Nieuweveen woonagtig, mij notaris bekent, de voorn(oemde) ANNA PIETERS (van de Geer), MARIA PIETERS (van de Geer) ende WILLEM PIETERSE (van de Geer) kinderen ende erfgenamen van PIETER WILLEMSE VAN DE GEER, gewonnen de eerste aan BARBARA BASTIAANS VOLKRUIJT, ende de twee laatste aan JANNETJE BOUWENS VAN DER TOGT, ende de voorn(oemde) ANNA PIETERS (van de Geer) voor een vierde ende de voorn(oemde) MARIA PIETERS (van de Geer) voor drie vierde erfgenamen van de voorn(oemde) WILLEM PIETERSE VAN DE GEER, ende de voorn(oemde) twee laatste comparanten voor soo veel des noods, door mij Notaristen desen geadsisteert dewelke verklaarde na voorgaande onderlinge , volkomen onderregtinge, van de staten des boedels, nagelaten, soo bij de voorn(oemde) PIETER WILLEMSE VAN DE GEER, als bij de voorn(oemde) WILLEM PIETERSE VAN DE GEER, deselve boedelste hebben geschift, gescheijden ende gedeelt ende voor sijn aandeel na sig genomen ende ontfangen,
[2]
dat van de onroerende goederen aanbedeeld ende te beurte gevallen was, eerstelijk:
Aan de voorn(oemde) DIRK BOUWENSE VAN DER TOGT, vanwege de voorn(oemde) sijne huijsvrouwe ANNA PIETERS VAN DE GEER, een camp van vierhondert roeden in de Oosterpolder van Nieuweveen, in de Heerlijkheijt Uijtterbuurt, belend ten oosten, ende ten noorden verveende landen, ten suijden den Uijterbuurterdijk ende ten noorden Antonie Sijmonse de Jong,
Voorts een marge drie hondert roeden, in de Westpolder van Nieuweveen, eensdeels onder Nieuweveen ende andersdeels onder Calslagen, belend ten oosten de erfgenamen van Jan Clase Bouman ten suijden Anna van Ruijten wed. laatst van den heer Arend Toecamp in sijn leven schout van Nieuweveen, ten westen Cornelis Aartse Boot, Steven van Staden, ende Hendrik Janse Bouman ende ten noorden de navolgende partije,
Verders een rietakker, in de Agterdijkse Polder, onder Calslagen, belend ten oosten de Ooster Polder, ten suijden het laatstvoorgaande partije ten westen de erfgenamen van Jan Clase Bouman ende ten noorden Cornelis Aartse Boot,
Wijdens een twee vijfde part in een huijs ende erve in het dorp Nieuweveen daar in hem te voren al een vijfde part had gecompeteert belend in 't geheel ten oosten Bruijn Hendrikse Wesendonk, ten
[3]
suijden ende westen CORNELIS JACOBSE VAN DE GEER, ende ten noorden den Nieuweveensendijk.
Ende nog een camp van een marge in de Oostenpolder van Nieuweveen, in de Heerlijkheijt Uijttenbuurt belend ten oosten Ambagtsland ten suijden den Uijterbuurtn]endijk, ten westen de wed. van Jacob Pieter Huijgense, ende ten noorden verveende landen alle tesamen te verongelden in de verpondinge, onder Nieuweveen ende Uijtterbuurt voor een marge drie hondert roeden, onder Kalslagen voor twaalf stuijvers en agt penningen int molegeld in de Westerpolder voor een marge drie hondert roeden ende in de Oosterpolder voor een marge vier hondert en twee en twintig roeden,
Ten anderen aan de voorn(oemde) MARIA PIETERS VAN DE GEER, een camp groot een marge in de Noordeijnde Langeraanse Polder, onder de Geregte van Nieuwveen belend ten oosten het Jaagpad tusschen de steden Amsterdam en Gouda, ten suijden de kinderen van Jacob Hoosbeek ten westen het bavolgende partije ende ten noorden Pieter Lenardse Volkruijt.
Nog een camp als voren als voren, groot omtrent 1 morgen vier hondert roeden belend ten oosten den voorn(oemde) Pieter Lenardse Volkruijt ten suijden van den voorn(oemde) Jacob Hoosbeek, ten westen Jacob Meijburg
[4]
ende ten noorden den Nieuwenveensendijk nog een camp land aldaar,mede groot omtrent een marge vier hondert roeden, belend ten oosten den voorn(oemde) Jacob Meijberg, ten suijden voorn(oemde) kinderen van Jacob Hoosbeek, ten westen Meijndert Cornelisse van Adrichem, onde ten noorden den voorn(noemde) Nieuweveensendijk.
Nog een canp land groot omtrent twee morgen drie hondert roeden,in de Oosterpolder van Nieuweveen in de Heerlijkheijt Uijtterbuurt, belend ten oosten Barend Plektenpoel, getrout hebbende Marie Bastiaans van der Togt te voren wed. van wijlen Willem van den Berg, ten suijden Pieter Hendrikse Krook, ten westen GERRIT JANSE DE JONG, ende ten noorden het Jaagpad tusschen de steden Amsteldam, en Gouda.
Nog een camp land, gelegen als voren, groot omtrent een marge twee hondert roeden belend ten oosten den voorn(oemde) Barend Plectenpoel, ten suijden verveende landen, ende ten westen oude noorden Pieter Quirinse van der Hoorn.
Ende nog een huijs, werf, oude barg, in het dorp Nieuweveen, belend ten oosten Willem Jacobse Splinter, ten suijden de wed. ende erfgenamen van Gijsbert de Graaf, ten westen het volgende partije ende ten noorden den voorn(oemde) Stevenvan Staden, ende den Nieuweveensendijk, alle gekomen van de voorn(oemde) PIETER WILLEMSE VAN DE GEER ende van JANNETJE BOUWENS VAN DER TOGT
[5]
te verongelden in t huijsgeld, met vijftien stuijvers ende in de ordinaris verpondinge met 5 morgen, 160 roeden ende int extraordinaris met vier morgen, vier hondert en sestig roeden.
Verders een werf met een schuur ende alles dat op die werf staat, aldaar, belend ten oosten het voorgaande partije, ende den voorn(oemde) Steven van Staden, ten suijden de gemelde wed. ende erfgenamen van Gijsbert de Graaf, ten westen Jonge Maria Dirks van der Maan ende ten noorden den Nieuweveensendijk te verongelden in de verpondinge, ende Agterdijks Huijsgeld, elks met 203 roeden.
Ende twee perceelent's samen groot omtrent vier margen vier hondert en vijftig roeden int sesde ende sevende weer in Blokland, in de Langeveldse Polder onder der Aar, belend het eerste ten oosten de wed. van Andries Oudewater, ten suijden Pieter Maartsense van Leeuwen, ten westen de Aar, ende ten noorden het eerstvolgende partije, ende het tweede ten oosten den heer Jacob Bevelander schout van der Aar, ten suijden het laatst voorgaande partije, mitsgaders de voorn(oemde) wed. van Andries Oudewater, ende Cornelis Janse Verdoes, ten westen de Aar, ende ten noorden de voorn(oemde) schout van der Aar, ende de wed. van Clement Ariense van der Hoorn.
Alle gekomen van de voorn(oemde) WILLEM PIETERSE VAN DE GEER.
Ende ten derde dat te beurte gevallen ende aanbedeeld
[6]
was aan de voorn(oemde) EVA ofte AAFJE CORNELIS SNIJ een camp in de Westerpolder, onder Nieuweveen groot omtrent drie morgen vijftig roeden, belend ten oosten de wed. van Laurens Cornelisse van Veen ten suijden den Nieuweveensendijk, ten westen de wed. van de heer Barend Kreger, in sijn leven schout van Nieuweveen, ende ten noorden de dijaconie van Nieuweveen, te verongelden in de verpondinge voor twee margen, ende int molegeld voor drie morgen 50 roeden. Ende onder Kalslagen in deselve Westerpolder, omtrent ses margen lands, belend ten oosten de wed. van Jan Pieterse van Swieten, ten suijden de voorn(oemde) wed. van Laurens Cornelisse van Veen, ten westen de voorn(oemde) Diaconie, ende ten noorden de wed. van den voorn(oemde) heer Barend Kreger te verongelden in de verpondinge voor drie margen ende int molegeld voor ses margen, beijde gekomen van de voorn(oemde) WILLEM PIETERSE VAN DE GEER.
Ende met de voors(eijde) scheijdinge ende verdelinge verklaarden de voorn(oemde) deelgenoten volkomen vergenoegt ende van malkanderen voldaan ende betaalt te wesen, beloovende malkanderen nooijt te sullen moeijen, om staat, inventaris, andere begrootige, rekeninge, ofte scheijdinge, in regten nog daar buijten in geener maniere maar te consenteren ende over te geven
[7]
dat elke van hen, sijn aanbedeelde blijven besitten, ende behouden, rustelijk, vreedelijk ende volkomelijk ende dat elks aanbedeelde werden gestelt ende overgeboekt ten name van de geene welke deselve als hier voren aanbedeeld sijn, alles onder verband van haarlieder personen ende goederen, geen uijtgesondert, onderwerpende deselve de geregtsdwang van alle s'Heeren Regten ende Regteren ende wel voornamelijk van den voors(eijde) Hove, eijndelijk betuijgden de voorn(oemde) comparanten, dat den boedel voor dese scheijdinge verdeeld de schulden ende lasten afgetogen sijnde, geen vijf duijsent guldens inkomen te bedragen.
Aldus gedaan ende gepasseert ter presentie van Antonis Antonisse van Peer, schepen van Nieuweveen ende Pieter Abrahamse de Bruijn, mijn clercq, als getuijgen, die de minut deses geschreven op segel van 48 stuijvers benevens de voorn(oemde) comparanten ende mij notaris ten oorkonden hebben ondertekent, onder stont quod attestor, was ondertekent J.v.Dorp, Nts.publ.

Bijlage XCI Kohieren der Verpondingen Nieuwveen en Zevenhoven

(17310129/1-vr)

op maandag 29 januari 1731 Nieuwveen en Uiterbuurt
kohieren
Verpondingsregisters 497

Algemeen Rijksarchief Den Haag

3.01.29 - 497 Kohieren der Verpondingen

opgetekend op 29 januari 1731


Gevonden bij Nieuwveen en Uiterbuurt (= nr. 30) de volgende
gegevens; dit betreft gegevens rond bezit van land ed., waar-
over belasting (verponding) geheven wordt (= ong. 10% van de
geschatte huurprijs):

* Cornelis Dirksz van de Geer, bouhuijs met landen,
bruijker de eijgenaar ƒ 20.-
* Jan Jacobs van de Geer, bouwhuijs met land, bruijker de
eijgenaar ƒ 12.-
* Trijntie Jansz van de Geer, van Corns: Klaes van de Geer,
huijs gesaneert ƒ 15.-
* Pieter Willems van de Geer zijn kinderen, bouwhuijs met
lande, bruijker de eijgenaar ƒ 20.-
* Cornelis Jacobsz van de Geer, bouwhuijs met landen,
bruijker de eijgenaar ƒ 16.-
* Jan Pieters van de Geer, huijs, bruijker eijgenaar ƒ 32.-

Gevonden bij Sevenhoven (= nr. 33), gedateerd op 28/1/1731:

* Pieter Willems en Dirk Cornelis van (de) Geer als 't
huijs en erve volgens huijs cedulle Amitie Pieter sr. ƒ
6.-
* Cornelis Willem van de Geer huijs en erve bruijker de
eijgenaar ƒ 16.-


Bijlage XCII Verkoopacte Jan Jacobse van de Geer

(17310501/2-ra)

op dinsdag 1 mei 1731 Nieuwveen
verkoopovereenkomst
Oud Rechterlijk Archief (ORA)

[1]
Ik Nicolaas Wildeman schout in den Ambagte van Nieuweveen, doe kond dat voor mij mitsgaders voor Cornelis Sijmonse van der Schellingen, ende Pieter Janse van Swieten, schepenen in den voors(eijde) Ambagte, gekomen ende gecompareert was JAN JACOBSE VAN DE GEER, onsen inwoner, sone ende mede erfgenaam van wijlen JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, ende verklaarde uijt de hand, ende buijten geleijden siddag verkogt te hebben ende dienvolgende in vollen vrijen eijgendom op te dragen, mits desen, aan ende ten behoeve van Willem van Bentem ende Cornelis Suijdwijk, wonende onder der Aar, twee parcelen weijland in de Schilliker polder op den Hooijenveen, groot 3 morgen, 300 roeden, in den voorz(eijde) Ambagte van Nieuweveen, opgedragen onder andere aan de voorn(oemde) JACOB WILLEMSE VAN DE GEER als twee margen op den 10 Februarij 1695 ende een margen, drie hondert roeden op den 18 Junij 1699, ende aan den voorn(oemde) verkooper bij scheijdinge aanbedeelt, gepasseert voor schout ende schepenen van Nieuweveen op den 16 April 1716, de voorsz(eijde) scheijdinge ons schout en schepenen ten verlijde deses vertoont, voorgelesen ende geregistreerd, in het protocol van Nieuweveen, begonnen met anno 1706 folio 143, belend het eersten ten oosten Hendrik Bouman, ten suijden delandscheijdinge van der Aar, ten westen Adriaan Beukel ende Jacob Besuijen, ende ten noorden den Nieuweveensendijk, ende het tweeden belent ten oosten ende suijden den voorsz(eijde) koper Willem van Bentem, ten westen de voorn(oemde)Hendrik Bouman ende ten noorden de Nieuweveensendijk te verongelden in de verpondinge voor 1 morgen, 195 roeden voorts vrij als buurland in dien voegen, beloofde den voorz(eijde) comparant 't voosz(eijde) verkogte te sullen vrijen ende waren
[2]
als regt was, onder verband als na regten ende eijndelijk bekende de voorn(oemde) comparant ter sake deser verkoopinge ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan ende betaalt, den laatsten penning met den eersten, ende dat met een somme van ses hondert en negentig guldens, vijftien stuijvers, heden in gereden gelde ontfangen, alles sonder bedrog 't oorconde heb ik schout voorn(oem)t desen ten verlijde van den voorn(oemde) comparant met mijn segeluijthangende besegeld ende bij de voorz(eijde) schepenen laten ondertekenen op den 1 Meij 1731.

(w.g.)
Kornelis van der Schelling
P.J. van Swieten

Bijlage XCIII Verkoopacte Cornelis Jacobse van de Geer

(17320108/2-ra)

op dinsdag 8 januari 1732 Nieuwveen
verkoopovereenkomst
Oud Rchterlijk Archief (ORA)

[1]
Ik Bruijn Hendrikse Wesendonk, gesubstitueert van Nicolaas Wildeman, schout in den Ambagte van Nieuweveen, doe kond, dat voor mij, mitsgaders voor Antonis Antonisse van Peer ende Jacob Willemse Splinter, schepenen in enselven Ambagtgekomen ende gecompareert was CORNELIS JACOBSE VAN DE GEER onsen inwoner, weduwnaar ende boedelhouder van LEUNTJE CORNELIS VAN VELSEN, te voren wed(uwe) ende boedelhoudster van GOVERD JOOSTENSE SANTEEL, ende verklaarde uijt der hand ende buijten geleijden siddag verkogt te hebben ende dienvolgende in eijgendom op te dragen, mits desen ende ten behoeve van Meijndert Cornelisse van Adrichem, mede onsen inwoner een huijs, schuur, barg ende erve, in desen dorpe, in de Agterdijkse polder, aan den voorn(oemde) GOVERD JOOSTENSE SANTEELopgedragen op den 2. November 1713 aan de voorn(oemde) LEUNTJE CORNELIS VAN VELSEN, gekomen bij vertigtinge, gepasseert voor schout ende schepenen van Uijtterbuurt op den 24 Augusti 1715 ende bij acte van repudiatie van de meerderjarige ende voogden over de minderjarige kinderen ende erfgenamen van de voorn(oemde) LEUNTJE CORNELIS VAN VELSEN, gepasseert voor den secretaris Jacobus van Dorp, als notaris, ende sekere getuijgen op dato deses, gekomen aan hem comparant, de voorz(eijde) vertigtinge ende repudiatie ons Sr. schout ende schepenen ten verlijde deses vertoont, voorgelesen ende ten protocollegeregistreert, belend ten oosten de erfgenamen van Cornelia Pieterse Hoogeveen, laatst wed(uwe) van Pieter Rijke Binkershoek ende den voorn(oemde) Bruijn Hendrikse Wesendonk, ten suijden ende westen Aart Janzn van den Berg ende ten noorden den Nieuwenveensendijk, te verongelden in 't huijsgeld met eene gulden, tien stuijvers ende in 't sluijsgeld met 112 r(oeden), voorts nog als buurhuijs ende erve alsoo JULIUS SANTEEL
[2]
ende Gerrit Janz. de Jong, voogden over CORNELIS GOVERDSE SANTEEL, dit verkogte van het legale ende speciale verband, dat CORNELIS GOVERDSE daarop hadde, hebben ontheft ende ontslagen tot sekerheijt van en voorn(oemde) kooper ende dat daarvan een hijpoteecq is gepasseert mede voor ons schout en schepenen ten behoeve van de voorn(oemde) CORNELIS GOVERDSE SANTEEL op sekere twee campen lands in de Westerpolder, desgelijks in desen Ambagte, in dier voegen beloofde hij comparant 't voorz(eijde) verkogte te sullen vrijen ende waren als regt wasonder verband als na regten ende eijndelijk bekende hij comparant ter sake deser verkoopinge ende opdragte, ten genoegen te sijn voldaan ende betaalt, den laatsten penning met den eersten, ende dat meteen somme van vijf hondert, vijftien guldens, heden in gereden gelde ontfangen, alles sonder bedrog, 't oorconde, heb ik gesubstitueert schout voorn(oem)t desen ten verlijde van den voorn(oemde) comparant met des schouts segel uijthangende besegelt ende bij de voorz(eijde) schepenen laten ondertekenen op den 8 Januarij 1732.

(w.g.)

Teunes van Peer
Jacob Splinter 1732

Bijlage XCIV Repudiatie erfg. Apollonia Cornelis van Velsen

(17320108/1-ra)

op dinsdag 8 januari 1732 Nieuwveen
onbekend
Oud Rechterlijk Archief folio 11

Op huijden den 8 Januarij 1732 compareerden voor mij Jacobus van Dorp, Notaris Publicq. bij den Hove van Holland, mitsgaders bij den Hoog Edelen Welgeboren Heere van Lisse, geadmitteert, ende voor de nagenoemde getuijgen JUSTUS GOVERDSE SANTEEL, meerderjarige zoon van wijlen APPOLLONIA of LEUNTJE CORNELIS VAN VELSEN, geboren aan GOVERD JOOSTENSE SANTEEL, welke APPOLLONIA laatst getrouwt was geweest met CORNELIS JACOBSE VAN DE GEER, voor hem welven ende nog den voorn(oemde) JUSTUS GOVERDSE SANTEEL, ende Gerrit Janse de Jong, als bij den Geregte van Nieuweveen aangestelde voogden, over CORNELIS JOOSTENSE SANTEEL, minderjarige nagelaten soon van de voorn(oemde) GOVERD JOOSTENSE ende APPOLLONIA CORNELIS beijde te Nieuweveen woonagtig, mij notaris wel bekent, dewelke verklaarden dat sij bekomen hadden onderrigtinge tot haarlieder voldoeninge van den staat des boedels die tusschen de voorn(oemde) CORNELIS JACOBSE VAN DE GEER ende APPOLLONIA CORNELIS VAN VELSEN, in 't gemeen is geweest ende bij deselve APPOLLONIA CORNELIS metter dood is ontruijmt ende nagelaten, ende daaruijt bevonden hadden dat dien boedel met meerdere schulden is belast, als de effecten bedragen, ende dat sij derhalven, te weten den eersten comparant voor hem selven ende sij comparanten in haar voorsz(eijde) qualiteit te samen den voorszeijde boedel repudieerden ende abandonneerden, gelijk sij die verwierpen ende afstonden mits desen, Aldus gepasseert in 't bij aan, ende overwesen, van Antonis Antonisse van Peer, schepen te Nieuweveen ende Pieter Abrahamse de Bruijn, mijn clercq, als getuijgen, die de minute desesgeschreven, op een segel van 6 stuijv(ers), benevens de voorn(oemde)comparanten, ende mij notaris ten oorconde hebben ondertekent onderstont, ende attestor, was getekent, JvDorp


Bijlage XCV Schuldbrief (geroijeerd) Cornelis Jac. van de Geer

(17320108/2-ra)

op dinsdag 8 januari 1732 Nieuwveen
schuldbrief
Oud Rechterlijk Archief folio 11

[1]
Ik Bruijn Hendrikse Wesendonk, ten desen gesubstitueer van Nicolaas Wildeman, schout in den Ambagte van Nieuweveen, mitsgaders voor Pieter Janse van Swieten ende Jan Cornelisse van Galen, schepenen in denselven Ambagte, gekomen ende gecompareert was CORNELIS JACOBSE VAN DE GEER, onsen inwoner, weduwnaar ende boedelhouder van wijlen APPOLLONIA of LEUNTJE CORNELIS VAN VELSEN, te voren wed(uwe) ende boedelhoudster van GOVERT JOOSTENSE SANTEEL, vermogens vertigtinge, gepasseert voor schout en schepenen van Uijtterbuurt op den 24Augusti 1715, ende Acte van Repudiatie van den boedel van de voorn(oemde) APPOLLONIA CORNELIS (VAN VELSEN), van de meerderjarige ende voogden, over de minderjarige kinderen ende erfgenamen van de voorn(oemde) GOVERD JOOSTENSE SANTEEL ende APPOLLONIA CORNELIS (VAN VELSEN) gepasseert voor den secretaris van Nieuweveen, Jacobus van Dorp, als notaris ende sekere getuijgen op huijden deses, ons subscitut schout, ende schepenen, ten verlijde deses vertoont, voorgelezen ende ten protocolle geregistreert ende verklaarde ter oorsake van de verkoop ende opdragt van een huijs, schuur, barg ende erve, in desen dorpe, in de Agterdijkse polder, op heden mede voor schout ende schepenen van Nieuveengepasseert, voor vrij ende onbelast, aan Meijndert Cornelisse van Adrichem, nu tot sekerheijt van dien koper, mitsgaders van JUSTUS GOVERDSE SANTEEL, ende Gerrit Janse de Jong, mede onse inwoner, als voogden over CORNELIS GOVERDSE SANTEEL alsmede van denselven CORNELIS GOVERDSE (SANTEEL) over te nemen ende houden tot sijn comparante lasten de capitale somme van drie hondert guldens met den intrest van dien tegen drie guldens van ijder hondert in 't jaar, toekomende de voorn(oemde) CORNELIS GOVERDSE (SANTEEL), als namelijk, hondert guldens (in de kantlijn staat: desen geroijeert als die pricipale met quitantievan volle betalinge, in deese staande, alhier gepassert, vertoont, admin. 3. Junij 1734. Bij mij secretaris JvDorp 1734)
[2]
uijt kragte van de voorz(eijde) vertigtinge van dato 24 Augusti 1715 ende twee hondert guldens uijt kragte van een schuldbrief gepasseert voor schout ende schepenen van Nieuwveen op den 29 Februarij 1727, ende voor de hooftsomme ende rente, specialijk ende expres te verbinden, sijn comparants twee parceelen lands in de Westerpolder, in desen Ambagte, mede vermeld in de voorsz(eijde) verbandbrief van den 29 Februarij 1727, het eene groot twee margen, 300 roeden, belend ten oosten den voorn(oemde) Meijndert Cornelisse van Adrichem, ten suijden den Geerdijk, ten westen Cornelis Janse de Lange, ende ten noorden de Landscheijdinge van Calslagen, ende het andere groot 1 morgen, 300 roeden, belend ten oosten ende noorden CORNELIS DIRKSE VAN DE GEER, ten suijden de wed(uwe) ende kinderen van Hendrik Janse Bouman, ende ten westen Cornelis Janse de Lange, ende voorts generalijk sijn comparants persoon, ende alle sijne andere goederen, roerende ende onroerende, hebbende ende te verkrijgen, geen uijtgesondert, als na regten, alles sonder bedrog, 't oorconde, heb ik gesubstitueert schout, voorn(oem)t dese ten verlijde van de voorsz. comparanten met des schouts segel uijthangende besegelt ende bij de voorsz. schepenen laten ondertekenen op den 8 Januarij 1732.

(w.g.)

P.J. van Swieten
JCvGaalen

Bijlage XCVI Verkoopacte erfg. Joost Goverdse Santeel

(17320206/2-ra)

op woensdag 6 februari 1732 Nieuwveen
verkoopovereenkomst
Oud Rechterlijk Archief (ORA)

[1]
Ik Bruijn Hendrikse Wesendonk, ten desen gesubstitueert van Nicolaas Wildeman, schout in den Ambagte van Nieuweveen, doe kond, dat voor mij, mitsgaders voor Pieter Janzn van Zwieten ende Jan Corn(elisse) van Galen schepenen in denselven Ambagte, gekomen ende gecompareert waren JACOLINE JOOSTEN SANTEEL, huijsvrouwe van Jan Govertse Venhol, te voren wed(uwe) van Erasmus Mattheusse Meijburg, met welk Jan Goverdse Vernol, sij in geen gemeenschap van goederen, en was, als deselve gemeenschap bij huwelijkse voorwaarden uijtgesloten zijnde gepasseertvoor den notaris Adriaan Rooseboom ende sekere getuijgen tot Alphen op den ........... nog MARIA JOOSTENS SANTEEL wed(uwe) wijlen, laatst van HendrikJandirkse Vermij ende JOOST GOVERDSE SANTEEL voor hem selven ende nog met Gerrit Janzn de Jong, als regtelijk gestelde voogden over CORNELIS GOVERDSESANTEEL, vermogens autorisatie van desen E(dele) Geregte van dato 8 Januarij 1732 de voorn(oemde) JOOST ende CORNELIS, kinderen van GOVERD JOOSTEN SANTEEL ende nog CORNELIS JACOBSE VAN DE GEER, wed(uwnaa)r ende boedelhouder van wijlenAPPOLLONIA CORNELIS VAN VELSEN, die te voren wed(uwe) ende boedelhoudster was van de voorn(oemde) GOVERD JOOSTENSE SANTEEL, alle onse inwoners, tesamen eenige overgebleven erfgenamen van JOOST (Goverdse) SANTEEL ende Cornelia Goverds van Veen, ende verklaarden uijt der hand ende buijten geleijden siddag verkogt te hebben ende dienvolgende in vollen vrijen eijgendom op te dragen, mits desen, aan en ten behoeve van Rijk Willems Hortens, mede onsen inwoner, een
[2]
huijs ende erve in den dorpe van Nieuweveen in de Agterdijkse polder aan den voorn(oemde) JOOST SANTEEL opgedragen op den 20 Januarij 1679, belend ten oosten Mattheus Willemse Oostenrijk, ten suijden ende westen Hillegonda van Staden ende ten noorden den Nieuwenveensendijk, te verongelden in de verpondinge en in 't Agterdijks Huijsgeld elks met 50 roeden, voorts vrij als buurhuijs ende erve, in dier voegen beloofden sij compranten 't voorz(eijde) verkogte te sullen vrijen ende waren als regt was onder verband, als na regtenende eijndelijk bekende sij sompranten ter sake desen verkooping ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan ende betaalt, den laatsten penning met den eersten, ende dat met een somme van agt en vijftig guldens, heden in gereeden gelde ontfangen, alles sonder bedrog, 't oorconde heb ik gesubstitueert schout voorn(oem)t desen ten verlijde van de voorn(oemde) comparanten met des schouts segel uijthangende besegelt ende bij de voorz(eijde) schepenen laten ondertekenen op den 6 Februarij 1732.

(w.g.)

P.J.v Swieten
JCvGaalen

Bijlage XCVII Verkoopacte Cornelis Dirkse van de Geer

(17321124/2-ra)

op maandag 24 november 1732 Nieuwveen
Verkoopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA)

[1]
Ik Bruijn Hendriks Wesendonk, gesubstitueert van Nicolaas Wildman, schout in den Ambagte van Nieuweveen, doe kond voor mij, mitsgaders voor Joannes Adraanse van Steijn ende Jacob Willemse Splinter schepenen in denselven Ambagte, gekomen ende gecompareert is geweest CORNELIS DIRKSE VAN DE GEER onsen inwoner, gesubstitueerde erfgenaam van LENARD STOUTHANDEL volgens testament ende Uijtterste wille, gepasseert ende opgeregt voor den notaris Clement Stouthandel ende sekere getuijgen ter Aar op den 26 Februarij 1657 ons schout ende schepenen ten verlijde deses vertoont, voorgelesen ende ten protocolle geregistreerd op fo 44 l ende verklaarde mits desen overgegeven te hebben aan Bart Gerritse ende Jan Mattheusse Meijburg, besorgers voor den Roomsen armen te Nieuwveen, voorsz(eijde) ten behoeve van deselve armen een huijs ende erve mitsgaders een parceel lands, groot een margen, alle in den Westerpolder in desen Ambagte, gekomen laatst van Claas Michielse de Meijer te voren van CLAAS CORNELISSE VAN DE GEER, ende nog eerder van de LENARD
[2]
STOUTHANDEL, belent het huijs ende erve ten oosten CATARINA JANS VAN DE GEER, ten suijden den Nieuwen veensendijk, ten westen Quirin Maartense Krook, ende ten noorden het volgende partije ende het land ten oosten Quirin Maartense Krook, ende ten noorden Hillegonda van Staden, ten suijden het voorgaandepartije ende ten westen Cornelis Aartse Boot, te verongelden in de verpondinge met drie hondert roeden ende int molegeld met een marge, hondert ro(eden), voorts vrij als buurhuijs ende erve, in dier voegen beloofde hij comparant de voorsz(eijde) verkogte te sullen vrijen ende waren als regt was onder verband als na regten, ende eijndelijk bekende hij comparant ter sake deser overdragte ten genoegen te sijn voldaan ende betaalt, den laatsten penning met den eersten, ende dat met het onderhoud van de voorsz(eijde) armen bij hem tot nog toe genoten ende nog verders te genieten, alles sonder bedrog t oorconde, heb ik gesubstitueert schout voornoemt, dese ten verlijde van den voorn(oemde) comparant met des schouts segel uijthangende besegelt ende bij de voorsz(eijde) schepenen laten ondertekenen op den 24 November 1732.

(w.g.)

Jan Arise van Steijn
Jacob Splinter

Bijlage XCVIII Kohieren der Verpondingen Nieuwveen en Zevenhoven

(17330923/1-vr)

op woensdag 23 september 1733 Nieuwveen en Zevenhoven
belastingen (verpondingen)
Verpondingsregister 534

Algemeen Rijksarchief Den Haag

3.01.29 - 534 Kohieren der Verpondingen

gedateerd op 1733


Gevonden bij Nieuwveen (nr. 30):

* Cornelis Dirks van de Geer ƒ 1,13
* Jan Jacobs van de Geer ƒ 1,-
* Trijntje Jansz van de Geer een huijs (1783 afgeschreven)
* Pieter Willems van de Geers kinderen een bouwhuijs (1789
afgeschreven)
* Barent van Gelder ƒ 13.-
* Cornelis Jacobs van de Geer een bouwhuijs ƒ 1.7.-
* Jan Pieters van de Geer (afgeschreven 1773) ƒ -.-

Gevonden bij Sevenhoven (nr. 33), gedateerd op 23/9/1733:

Cornelis Willem van de Geer ƒ 1.7.-

Bijlage XCIX Verkoopacte Cornelis Jacobse van de Geer

(17340603/2-ra)

op donderdag 3 juni 1734 Nieuwveen
Verkoopacte
Oud Rechterlijk Archief (ORA)

[1]
Ik Bruijn Hendrikse Wesendonk gesubstitueert van Nicolaas Wildeman, schout inden Ambagte van Nieuweveen doe kond dat voor mij, mitsgaders voor Cornelis Sijmonse van der Schellingen ende Jan Janse Reuriks, schepenen in den selven Ambagte, gekomen ende gecompareert is geweest CORNELIS JACOBSE VAN DE GEER, onsen inwoner, ende verklaarde uijt der hand ende buijten
[2]
geleijden siddag verkogt te hebben ende daervolgende in vollen vrijen eijgendom op te dragen mitsdesen aan ende ten behoeve van Sijmen Lambertse Stelling, woonende onder Leijmuijden, een margen, 300 roeden lands in de Westerpolder in desen Ambagte, aan den voorn(oemde) CORNELIS JACOBSE VAN DE GEER opgedragen op den 24 Meij 1724, belend ten oosten ende noorden CORNELIS DIRKSE VAN DE GEER, ten suijden de wedue ende kinderen van Hendrik Janse Bouman ende ten westen de weij van Cornelis Janse de Lange, te verongelden in de verpondinge voor een marge 91 roeden, ende int molegeld voor een morgen 300 roeden, voorts vrij als buurlanden, ende verders met soodanige geregtigheden, servituijten, in endeuijtvaarten op ende overpaden als anders, als het selve land onderworpen ende daar aan behoorende is, als van outs, volgens de oude brieven daar van sijnde, daarna den kooper sig sal hebben te regulieren, in dier voegen beloofde hij comparant 't voors(eijde) verkogte te sullen vrijen ende waren als regt was, onder verband als na regten, ende eijndelijk bekende hij comparant ter sake deser verkoopinge ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan ende betaald, den laatsten penning met den eersten, ende dat met een somme van 200 gulden, heden in gereeden gelde ontfangen, alles sonder bedrog, t oorkonde heb ik gesubstitueert schout voornoemt desen ten verlijde van den voornoemde comparant met des schouts zegel uijthangende besegeld, ende bij de voors(eijde) schepenen laten ondertekenen op den 3 Junij 1734.

(w.g.)

Cornelis van der Schelling
Jan IJansen Reurix

Bijlage C Verkoopacte erfg. Jan Janse Bongenaar

(17360306/3-ra)

op dinsdag 6 maart 1736 Kalslagen
verkoopacte/erfenisdeling
Oud Rechterlijk Archief folio 11

[1]
Wij Assuerus Beuns, schout in den Ambagte van Kalsalgen ende Mr. Jan Franke, schout in den Ambagte van Nieweveen doe kond dat voor ons, mitsgaders voorschepenen in den voors(zeijde) Ambagte van Kalslagen, alsmede voor Joannis Adraanz van Steijn ende Adriaan Willz Oostenrijk, schepenen in den voors(zeijde) Ambagte van Nieweveen, in elks reguard gekomen ende gekompareertsijn geweest Catarina Frans Krook, ende wedue van Jan Janz Bongenaar, voor de helfte, als mede Hermanus van Velsen, in huwelijk hebbende Anna Jans Bongenaar, CORNELIS JANZ VAN DE GEER, in huwelijk hebbende MAGTELD JANS BONGENAAR, ende Pieter Jans Bongenaar, alle drie kinderen, ende eenige erfgenamen van de voorn(oemde) Jan Janz. Bongenaar, voor de wederhelfte. De eerste en twee laatste comparanten inwoners van Nieuweveen, ende den tweeden comparant Ter Aar woonagtig. Ende de voors(zeijde) eerste comparant ten desen geadsisteert met haar voorn(oemde) swagers, ende zoon, als gekoren voogden, ende verklaarden van de voorn(oemde) eerste comparant verkogt hadde ende sij comparanten gesamentlijk
[2]
dienvolgenden in vollen vrijen eijgendom opdroegen mitsdesen aan ende ten behoeve van Gerrit Janz Schenaart, wonende te Nieweveen, een parceel lands in de Westerpolder, in de voors(zeijde) Ambagten van Kalslagen en Nieweveen, gekomen van de voorn(oemde) Frans Pieters Krook, groot een marge 200 roeden, bij den koop sonder maat, met de voet gestooten, soo dat sij comparanten ter zake van overmald nogte den kooper ter zake van ondermald den anderen niets en sullen vermogen te eijschen, belent ten oosten den kooper ende Cornelis Kruijsheer, ten zuijden Quirin Maartenz Krook, ten westen den heer Maurits van Heijningen ende den kooper, als ook Bart Gerritse Schepens alleen, ende ten noorden Bart Gerritse schepen, te verongelden in de verpondinge te Kalslagen voor 100 roeden, ende te Nieweveen voor 290 roeden, ende int molegeld voor een margen 100 roeden, voorts vrij als buurlanden in dier voegen
[3]
beloofden zij comparanten 't voors(zeijde) verkogte te sullen vrijen ende waren, als regt was, onder verband als na regten, ende eijndelijk bekenden sij somparanten ter zake deser verkoopinge, ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan ende betaald, den laatsten penning met den eersten, ende dat met een somme van drie hondert en vijftig guldens, heden in gereeden gelde ontfangen, alles sonder bedrog 't oorkonde hebben wij schouten voorn(oemd) dese ten verlijden van de voorn(oemden) comparanten met onse zegelen uijthangende besegeld, ende bij de voorn(oemde) schepenen laten ondertekenen te Nieweveen op den 6 Martij 1736, ende te Kalslagen op den

(w.g.)

Jan Arise van Steijn
Arij Willemsen Oostenrijk

Bijlage CI Verkoopacte Hillegonda van Staden

(17360510/4-ra)

op donderdag 10 mei 1736 Nieuwveen
onbekend
Oud Rechterlijk Archief (ORA) blz. 110,111

[1]
Ik Mr. Jan Franke schout in den Ambagte van Nieuweveen doe kond dat voor mij, mitsgaders Hendrik Hemmes ende Joannis Adriaanz van Steijn schepenen in denselven Ambagte gekomen ende gekompareert zijn geweest Hillegonda van Staden wedue ende geinstitueerde erfgenaam van wijlen Claas Michielse de Meijer volgens testament ende uijterste wille, opgeregt ende gepasseert voor schepenenende secretaris van Nieukoop ende Noorden op den 22 April 1700, ook dogter ende mede erfgenaam van wijlen Dirk van Staden ten desen geadsisteert met Jacob Willemz Splinter, beijde onsen inwoners, welke Claas de Meijer geinstitueerde erfgenaam is geweest van Geertje Sijmons van Zwieten wedue van CORNELIS CLAASSE
VAN DE GEER, volgens testament gepasseert voor de notaris Paulus van
[2]
Crombruggen ende sekere getuijgen te Leijden op den 5 Julij 1720 ende verklaardede eerste comparant uijt der hand ende buijten geleijden sitdag verkogt te hebben ende dienvolgende in vollen vrijen eijgendom op te dragen mitsdesen aan ende ten behoeve van Gerrit Janz Schenaard mede onsen inwoner de navolgende onroerende goederen in desen Ambagte als eerste die gekomen sijn van de voorn(oemde) CORNELIS CLAASSE VAN DE GEER ende GEERTJE SIJMONS VAN ZWIETEN namentlijk in de Westerpolder een huijs ende erve met een akker, belent ten oosten, west ende noorden den kooper, ende ten zuijden den Nieuweveensen dijk nog een teeltuij(n)tje, belent ten oosten ende zuijden den kooper ende ten westen ende noorden Bart Gerritse Schepens, ende in de Agterdijkse polder drie rietakkers of water, belent ten oosten de wedue ende kinderen van Hendrik JanzBouman, ofte Cornelis Aartse Boot,
[3]
ten zuijden ende westen deselve Cornelis Aartse Boot ofte Pieter Janz van Zwieten ende ten noorden de voorn(oemde) Cornelis Aartse Boot, te verongelden in de verpondinge voor 590 roeden int molegeld voor 2 margen 275 roeden in 't huijsgeld met 17 stuijvers eene in 't Agterdijkse sluijsgeld met 137 roeden ende dan nog een campje weij ofte hooijland groot omtrent 500 roeden in de Oosterpolder gekomen van den voorn(oemde) Dirk van Staden haar eerste comparant aanbedeelt bij scheijdinge verleijden voor de notaris Jan Verhoef ende sekere getuijgen tot Sevenhoven de voorgenoemde testamente ons schout en schepenen ten verlijden dese vertoond ende voorgelesen, mitsgaders de scheijdinge ten protocolle geregistreerd, belent ten oosten ende noorden de diaconije vanNieuweveen, ten zuijden de Vaarwetering ende ten westen Arij Kooij te verongelden in de verpondinge voor 530 roeden
[4]
ende in 't molegeld met nog een ander parceel in Kalslagen voor 300 roeden metsodanige voordeelen ende nadeelige conditien, vrijdommen ende geregtigheden als tot het verkogte behooren, voorts vrij als buurgoederen, in dier voegen beloofde hij eerste comparant 't voorse(zeijde) verkogte te sullen vrijen ende waren als regt was onder verband als na regten ende eijndelijk bekende sij eerste comparante ter zake deser verkoopinge ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan ende betaald den laatsten penning met den eersten ende dat met een somme van twee hondert en twintig guldens heden in gereeden gelde ontfangen alles zonder bedrog 't oorkonde hebbe ik schout voorn(oemd) dese ten verlijden van de voors(zeijden) comparanten met mijn zegel uijthangende besegeld ende bij de voorn(oemde) schepenen laten ondertekenen op den 10 Maij 1736.

(w.g.)

Jan Arise van Steijn
Henderik Hemmes

Bijlage CII Schuldverklaring Jan Jacobse van de Geer

(17380605/2-ra)

op donderdag 5 juni 1738 Nieuwveen
schuldbrief (= geroijeerd)
Oud Rechterlijk Archief folio 11

[1]
Ik Mr. Jan Francke, schout in den Ambagte van Nieuweveen doe kond, dat voor mij mitsgaders voor Hendrik Hemmes ende Gerrit Janse Reuriks, schepenen in denselven Ambate, gekomen ende gecompareert is geweest JAN JACOBS VAN DE GEER, onsen inwoner, sone, ende mede erfgenaam van wijlen JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, ende bekende hij comparant, deugdelijk schuldig te wesen, aan, ende ten behoeve van Arnoldus van Blanken, mede onsen inwoner, een hooftsomme van duijsent guldens, van 20 stuijvers 't stuck, gesprooten ter sake van deugdelijke geleende ende aangetelde penningen, aan hem comparant ten danke gedaan,remincierende over sulks van de exceptie van ongetelde gelde, beloovende van het gemelde hooftgeld interest te betalen tegens vier guldens in ijder hondert in 't jaar met den 15 Aprilis 1738 ingegaan, ende 't hooftgeld selfs op te brengen over ses jaren, na dato deses, sullende bij langere contaminatie metspeciale verwilliginge van den houder deses 't gemelde hooftgeld alsoo op intrest voort loopen tot de volkomen aflossinge toe, tot nakominge van hetgene voorsz(eijde) staat, heeft den voorn(oemde) comparant verbonden, ende verbond bij desen, eerst speciaal gekomen uit den boedel van sijn vader JAKOB WILLEMSE VAN DE GEER ende den comparant aanbedeeld bij scheijdinge voor schout ende schepenen de navolgende onroerende goederen in desen Ambagte gepasseert op den 16 Aprils 1716 als een huijs ende erve in de Agterdijkse polder, belend ten oosten Cornelis Mous den oude, ten suijden ende westen Susanna ende Cornelia Klaas Krook ende ten noorden den Nieuweveensendijk nog een schuurwerff in deselve polder, belend ten oosten Cornelis Mous den oude, ten suijden, westen ende noorden de voorn(oemde) Susanna ende Cornelia Claas (Krook), nog drie margen, drie hondert roeden op Schillik in de Schilliker polder, daarvan twee margen, drie hondert roeden, belend ten oosten Susanna ende Cornelia Claas Krook, ten suijden de Landscheijdinge van den Aar, ten westen Dirk [IN DE KANTLIJN STAAT: Alsoo den principale dezes met volle quitantie in dorso mijsecretaris is geexhibeert, met versoeck van roijering heb ik deeze gecasseert en geroijeert Heden den 19 Maart 1763 w.g. C. Bosch]
[2]
Bouwense van der Togt, ende ten noorden den Nieuwenveensendijk, ende een marge, belend ten oosten Dirck Bouwense van der Togt, ten suijden de voorn(oemde) Landscheijdinge, ten westen CORNELIS DIRCKSE VAN DE GEER, ende ten noorden de Trekvaart tusschen de steden Amsterdam en Gouda, ende voorts generalijk sijn comparants persoon, ende alle sijne goederen, soo roerende als onroerende, hebbende ende te verkrijgen, geen uijtgesondert, onderwerpende deselve de geregtsdwang van allen 's Heeren Regten ende Regteren, ende wel voornamelijk vanden Hove van Holland, alles sonder bedrog, 't oorconde, hebbe ik schoutvoornoemt, desen ten verlijde van den voorn(oemde) comparant met mijn zegel uijthangende bezegeld ende bij de voorn(oemde) schepenen laten onderteken op den 5 Junij 1738.

(w.g.)

Hendrick Hemmes
Gerrit Janse Reuriks

Bijlage CIII Verkoopacte/schuldreg. Anna Adriaans van der Nap

(17390128/4-ra)

op woensdag 28 januari 1739 Nieuwveen
verkoopacte en betaling schuld
Oud Rechterlijk Archief ORA) Nieuwveen 12 folio 11

[1]
Ick Mr. Jan Francke schout in den Ambagte van Nieuweveen , doe kond , dat voor mij, mitsgaders voor Adriaan Willemse Oostenrijk, ende Jan Aartse van den Berg, scheepenen in denselven Ambagte gekomen ende gecompareert sijn geweest ANNA ADRIAANS VAN DER NAP, wedue van wijlen JAN JACOBSE VAN DE GEER, voor haar selven, voor deese helfte, mitsgaders ANNA JANS VAN DE GEER, meerderjarige ongetroude dogter mede voor haar selven, ende nog de voorsch(reven) eerste comparante als moeder ende aangestelde voogdesse over
[2]
hare minderjarige kinderen, geboren aan den voorn(oemde) haren man met namen JANNETJE (van de Geer) oud omtrent 18 jaren, JACOB (van de Geer) omtrent 16 jaren, ende WILLEM (van de Geer) oud 8 jaren, alsook Pieter Jacobse Weselenburg ende Gerrit Janse Scheenaart, als door de eerste comparante verkoren tot mede voogden over deselve minderjarige, die met de tweede comparante, sijn de eenige erfgenamen door versterven van de voorn(oemde) JAN JACOBSE VAN DE GEER, voor de wederhelfte, vermogens actens, van autorisatie, tot voogden gepasseert d'eerste voor den notaris Jan Dirckse Verlaan ende sekere getuijgen, op de Vrije Hoes op den 2e october 1732 ende de andere voor den secretaris van Nieuweveen als notaris ende sekere getuijgen op huijden dato deses, de twee eerste comparanten, gelijk mede den laatste comparant, onse inwoners, ende den derden comparant, wonende te Langeraar de twee eerste comparanten, ten desen mede geadsisteert met den derden comparant, als haarlieder gekoren voogd, welken JAN JACOBSE VAN DE GEER, is geweest een sone, ende mede erfgenaam van wijlen JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, ende ANNA CLAAS CROOK, ende verklaarden de voorn(oemde) comparanten uijt der hand, ende buijten geleijden siddag, tot betalinge van een custingbrief ten behoeve van Susanne ende Cornelia Claas Crook, ordinaris verpondinge, verlope molegelden, inde andere presterende lasten, des boedels, daargeen geld toe voor handen was, verkogt te hebben en dienvolgende in eijgendom op te dragen mitsdesen aan ende ten behoeve van Mijndert Cornelisse van Adrichem, mede onsen inwoner de navolgende parcelen, van landen, alle in desen Ambagte, als twee parcelen op 't korte Schillik, ende een tweeltuijntje ende veenakker in de Agterdijkse Polder op Schillik, opgedragen aan de voorn(oemde) JACOB
[3]
WILLEMSE VAN DE GEER, d eene groot omtrent derd halve marge op den 28 maart 1684, ende de andere groot 1 morgen hondert roeden op den 18 julij 1699, aan den voorn(oemde) JAN JACOBSE VAN DE GEER, aan bedeeld bij scheijdinge gepasseert voor schout ende schepenen van Nieuweveen, op den 16 aprilis 1716, ende de teeltuijn ende veenakker aan hem JAN JACOBSE VAN DE GEER opgedragen op den ....... belend de derd halve marge op 't Schillik ten oosten de voorn(oemde) Susanna ende Cornelis Claas Crook, ten suijden des Polderssluijs, ten westen Dirk Bouwense van der Togt, ende ten noorden den Nieuweveensendijk, het andere parceel grtoot een marge hondert roede, met een hoekje houtland, over de Trekvaart, tusschen de steden Amsteldam ende Gouda, belend ten oosten den voorn(oemde) Dirk Bouwense van der Togt, ten suijden de scheijdsloot als landscheijdinge van Der Aar, ten westen CORNELIS DIRKSE VAN DE GEER, ende ten noorden de Trekweg, ende t houtland, belend ten noorden den Nieuweveensendijk, ende de teeltuijn, ende veenakker in de Agterdijkse Polder belend ten oosten ende suijden Kaarl van Hasseld, den westen de Dijaconie van Nieuweveen ende ten noorden den Nieuweveensendijk te samen te verongelde in de verpondinge voor 1morgen vijf hondert en veertig roeden, ende int molegeld op Schillik met .....(N.B. Deeze Brieff is op folio 136 geroijeert) specialijk belast ten behoeve van Arnoldus van Blanken, met een capitaal van 1000 gl volgens schuldbrief van dato 16 april 1738.
Voorts vrij als buijrland, in dier voegen beloofden zij comparanten, soo voor haar selven als in de voorse(ijde) qualiteit t voors(chreven) verkogte te sullen vrijen
[4]
ende waren als regt was, onder verband als na regten ende eijndelijk bekenden sij comparanten soo in haar voors(chreven) qualiteit, als voor haar selven, ten sake deser verkopinge ende opdragt, ten genoegen te sijn voldaan ende betaalt den laatsten penning met den eersten ende dat met het voorsz(eijde) capitaal, van duijsent gulden bij den voorn(oemde) koper 't sijnen laste overgenomen, nog met een somme van hondert en vijftig gulden verstrekt ofte nog te verstrekken, tot betalinge van de voorn(oemde) custingbrief aan Susanne en Cornelia Claas Crook verlope intresten aan deselve, ende aan den heer Arnoldus van Blanken, molegelden op Schillik verpondinge ordinaris 1738, ende dorpskosten, te samen ter voorsz(eijde) somme toe begroot (verkogt als contant om f. 1050 en ontfagen over den 10e penning 28.15.0, verhhoging 2.17.6). Alles sonder bedrog t oirconde heb ik schout voornoemt desen ter verlijde van de voors(chreven) comparante, met mijn zegel uijthangende besegeld ende bij de voorn(oemde) scheepenen laten ondertekenen op den 28 Januarij 1739.

(w.g.)
Adriaan Oostenrijk
Jan van den Berg


Bijlage CIV Verkoopacte erfgen. Eva Cornelis Snij

(17390310/3-ra)

op dinsdag 10 maart 1739 Nieuwveen
verkoopacte en boedelscheiding
Oud Rechterlijk Archief folio 11

[1]
Ick Mr. Jan Francke schout in den Ambagte van Nieuweveen, doe kond, dat voor mij, mitsgaders voor Jan Aartse van den Berg, ende Bruijn Hendrikse Wesendonk, scheepenen in denselven Ambagte, gekomen ende gecompareert waren, BART GERRITSE SCHEPENE, wonende onder Kortenaar, als in huwelijk gehad hebbende EVA, ofte AAFJE CORNELIS SNIJ, voor de eene helfte HUIJBERT CORNELISSE SNIJ, wonende op de Vrouwe Ven, onder Rijnsburg, GERRIT CORNELISSE SNIJ, wonende tot Langevaar, ende JAN HARMENSE VAN DER SUFFEN, wonende, wonende te Kortevaar, in huwelijk hebbende JANNETJE CORNELIS SNIJ, broeders en susters, mitsgaders erfgenamen ab intestato, van deselve EVA, welke te voren was weduwe van WILLEM PIETERSE VAN DE GEER, met wien sij in gemeenschap van goederen is getrout geweest voor
[2]
wederhelfte, ende verklaarden uijt der hand ende buijten ...eijden, weder verkogt te hebben, ende den volgende in vollen vrijen eijgendom op te dragen, met desen, aan, ende ten behoeve van MATTHIJS MATTHEIJSEN LENAARDS, onsen inwoner, in huwelijk hebbende MARIA PIETERS VAN DE GEER, de helfte in een huijs, werf ende barg mitsgaders de helfte in een werf met een schuur, ende alles op die werff staat, in desen Ambagte, in de Agterdijkse Polder, waar van de wederhelfte aan de voorn(oemde) kopers voorn(oemde) huijsvrouw alsmede erfgenaam van de voorn(oemde) WILLEM PIETERS VAN DE GEER, bevoren en toequam in 't geheel aan de voorn(oemde) WILLEM PIETERS VAN DE GEER, opgedragen het eerste perceel op den (10.3.1739) ende het tweede op den 20 Junij 1726 ende aan de voorn(oemde) MARIA PIETERS VAN DE GEER aanbedeelt, volgens scheijdinge gepasseert voor den secretaris van Nieuweveen Jacob van Dorp als notaris ende sekere getuijgen op den 7 Junij 1730 ons schout ende schepenen, ten verlijde deses verleent, voorgelesen ende ten procolle begonnen met den 21 Junij 1730 folie 1:2:3. geregistreerd, ende bij nader eteke van Deijlinge mede gepasseerd voor den voorn(oemde) notaris ende sekere getuijgen op den .......... voor de helfte gekomen aan de voorn(oemde) EVA ofte AAFJE CORNELIS SNIJ, belend het voorsz(eijde) huijs, werff ende barg, ten oosten Willem Jacobse Splinter, ten suijden de weduwe ende erfgenamen van Gijsbert de Graaf, ten westen het volgende partije, ende ten noorden de weduwe van Steven van Staden, ende den Nieuweveensendijk ende de voorsz(eijde) werff met een schuur belend,
[3]
ten oosten het voorgaande partije, ende voorn(oemde) weduwe Steven van Staden, ten suijden de gemelde weduwe, ende erfgenamen van Gijsbert de Graaf, ten westen Jonge Maria Dirks van der Maan, ende ten noorden de Nieuweveensendijk int geheel te verongelden int huijsgeld met no. 54 eene gulde dertien stuijvers, in de verpondinge, ende Agterdijks sluijsgeld elks met 203 roeden, voorts vrij als buurhuijs en erve, in dier voegen beloofden sij comparanten 't voorse(eijde) verkogt te sullen vrijen ende waren als regt was, onder verband als na regten, ende eijndelijk bekenden sij comparanten ter sake deser verkopinge, ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan ende betaalt, den laatsten penning met den eersten, ende dat met een somme van drie hondert vijftig guldens, heden in gereden gelde ontfangen alles sonder bedrog. 't Oorkonde heb ik schout voorn(oem(t desen ten verlijde van de voorn(oemde) comparanten met mijn zegel uijthangende besegelt, ende bij de voorn(oemde) schepenen laten ondertekenen op den 10 Martij 1739.

(w.g.)
Jan van den Berg
B. Weesendonck

Bijlage CV Verkoopacte Anna Adriaans van der Nap

(17400906/3-ra)

op dinsdag 6 september 1740 Nieuwveen
Verkoopacte
Oud Rechterlijke Archief folio Nieuwveen

[1]
Ick Mr. Jan Franke schout in den Ambagte van Nieuweveen doe kond dat voor mij, mitsgaders voor Joannes Adraanse van Steijn, ende Sijmon Cornelisse van der Schellingen, scheepenen in denselven Ambagte gekomen ende gecompareert waren ANNA ADRAANS VAN DER NAP, wed. wijlen JAN JACOBSE VAN DE GEER dewelke een soon ende meede erfgenaam is geweest van wijlen JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, voor haar selven, voor de eene helfte, mitsgaders JAN WILLEMSE KROOK, in huwelijk hebbende ANNA JANS VAN DE GEER, in die qualiteijt meede voor hem selven, ende nog de voorn(oemde) ANNA ADRIAANS (van der Nap) als moeder en aangestelde voogdesse over hare minderjarige kinderen, geboren aan den voorn(oemde) haren man, met namen JANNETJE (van de Geer), oud omtrent 20 jaren, JACABUS, oud omtrent 17 jaren ende WILLEM (van de Geer) omtrent 9 jaren, mitsgaders Gerrit Janse Scheenaart ende Pieter Jacobse Weselenburg, verkoren voogden, met de voorn(oemde) ANNA JANS (van de Geer), eenige erfgenamen door versterf van de voorn(oemde) JAN JACOBSE VAN DE GEER, voor de wederhelft, vermogens actens van autorisatie gepasseert de eerste, voor de Notaris Jan Dirckse Verlaan ende sekere getuijgen op de Vrije Hoeff op den 2 October 1712 ende de andere voor de secretaris van Nieuweveen Jacob van Dorp, als Notaris, ende sekere getuijgen op den 28 Januarij 1739 ans schout, ende scheepenen ten verlijde deses vertoont ende voorgelesen de drie eerste comparanten onse inwoners, ende de, ende de laatste comparant ter Aar woonagtig, , ende verklaarden dat de eerste
[2]
ende de derde comparanten met de voorn(oemde) ANNA JANS VAN DE GEER, in publicque veijlinge achtervolgens befehren van voorwaarden verkogt hadden, ende sij comparanten dienvolgende in vollen vrijen eijgendom opdroegen mitsdesen aan, ende ten behoeve van den voorn(oemde) GERRIT JANSE SCHEENAART voor hem eijgen selfs, een huijs ende erve aan den Nieuweveensendijk, inde Agterdijkse Polder, bij de Cattebrugge int Geereijnde ende dan nog een erve, ende akker aldaar, aan 't erf vast, beijde in desen Ambagte opgedragen en aan den voorn(oemde) JACOB WILLEMSE VAN DE GEER, op den 31 Meij 1696 ende aan den voorn(oemde) JAN JACOBSE VAN DE GEER aanbedeelt bij de scheijdinge gepasseert voor schout en scheepenen van Nieuweveen op den 16 April 1719 belent ten oosten Cornelis Mous den Oude, ten suijden ende westen Susanne ende Cornelia Claas Crook, te samen te verongelden in huijsgeld no. 7 met een gulde in de verpondinge met 290 roede int huijsgeld met 300 roeden. Voorts vrij als buurhuijs ende land alles de opstaande lasten uijt de kooppenningen soo verre die kunnen strekken sullen werden afgedaan, belovende sij comparanten soo voor haar selven, als in
[3]
qualite. Voorts het voors(chreven) verkogte partijen in voegen voorts te sullen vrijen, ende waren, als regt was, onder verband als na regten, ende eijndelijk bekenden sij comparanten ter sake van deze verkoopinge, ende opdragte, ten genoegen te sijn voldaaen ende betaalt, den laatsten penning met den eersten ende dat met een somme van hondert en dertig guldens heden in gereden gelde ontfangen alles, sonder bedrog, alvorens heb ik schout voornoemt desen ten verlijde van de voorn(oemde) comparanten met mijn zegel uijthangende besegeld, ende bij de voors(chreven) scheepenen laten ondertekenen op den 6 September 1740.

(w.g)

Jan Arise van Steijn / Sij Schelling

Bijlage CVI Tegoedbrief erfg. Pieter Lenardse Volkruijt

(17420806/2-ra)

op maandag 6 augustus 1742 Nieuwveen
custingbrief (= geroijeerd)
Oud Rechterlijk Archief folio 13/5

[1]
Ik Mr. Jan Franke, schout in den Ambagte van Nieuweveen doe kond, dat voor mij, mitsgaders voor Hubert Willemse Bos ende Barend Tjalling van Gelder schepenen in den selven Ambagte, gekomen ende gecompareert is geweest Gerrit Roelen van den Hoek, woonende onder Langeraar, dewelke bekende gekogt te hebben van Maria Robberts Alsdoen wed(uwe) ende geinstitueerde erfgenaam van Pieter Lenardse Volkruijt, ende nu huijsvrouwe van Arnoldus Wilhelmius Heijendaal, een camp weijland, groot omtrent seven hondert roeden in de Schilliker Polder in desen Ambagte hem comparant op heden ten genoegen opgedragen, belent ten oosten CORNELIS DIRKSE VAN DE GEER, ten suijden ende westen Mathijs Lenardse, getrout hebbende MARIA PIETERS VAN DE GEER, ende ten noorden den Nieuwenveensen Dijk, ende ter sake voorschreve per reste van de beloofde kooppenningen deugdelijk schuldig te wesen aan ende ten behoeve van de voornoemde verkoopster een hooftsomme van vier hondert gulden van twintig stuivers het stuk, daarvan hij comparant beloofde ende aannam interest te betalen tegens [IN DE KANTLIJN STAAT: Deze werd alhier geroijeert, alzoo de custingbrieff met quit(antie) van volle betaling in dorso staande, alhier gecasseert, is vertoont Actum den 29 Maart 1758 w.g. Bij mij subst. Secrets C. Bosch]
[2]
drie guldens vijf stuijvers van ijder hondert in 't jaar met den eersten Januarij 1742 ingegeven ende voorts het capitael selfs op te brengen over tien jaren, dat sijn salden eersten Januarij 1752 ofte soo den comparant sulks eerder gelieft, maar alsdan de houders dese brief maar dan te vooren waerschouwende tot nakominge van 't geene voorsz(eijde) staat, verklaarde hij vomparant te verbinden ende verbond bij desen eerst specialijk het voorsz(eijde) gekogte land ende verdere generalijk sijn persoon ende alle sijne andere goederen, onroerende ende roerende, hebbende ende te verkrijgen, geen uijtgesondert, onderwerpende deselve de geregtsdwang van allen 's Heeren Regten ende Regteren, ende wel voornamelijk van den Hove van Holland alles sonder bedrogh 't oorkonde heb ik schout voorn(oemt) desen ten verlijde van den voorschreven comparant met mijn segel uijthangende besegeld, ende bijvoorschreve schepenen laten onderteekenen op den 6en Augusti 1742.

(w.g.)

Huijbert Willemse Bos
Barendt van Gelder

Bijlage CVII Verkoopacte Mathijs Mathijsse Lenaards

(17460131/2-ra)

op maandag 31 januari 1746 Nieuwveen
Verkoopacte
Oud Rechterlijk Archief folio 13/50

[1]
Ik Mr. Jan Franken, schout in den Ambagte van Nieuweveen doe kond dat voor mij, mitsgaders voor Jan Pieter Sprenger ende Joannes Adriaanse van Steijn, schepenen in den selven Ambagte, gekomen ende gecompareert sijn geweest Matthijs Matthijse Lenaards onsen inwoner als in huwelijk hebbende MARIA PIETERS VAN DE GEER dogter ende mede erfgenaam van PIETER WILLEMSE VAN DE GEER ende JANNETJE BOUWENS VAN DER TOGT mitsgaders deselve MARIA PIETERS VAN DE GEER, ten desen door de voornoemde haren man geauthoriseert ende verklaarden sij comparanten uijtterhand ende buijten geleijden siddag verkogt te hebben ende dien volgende in vollen vrijen eijgendom op te dragen, mits desen aan ende ten behoeve van ANNA PIETERS VAN DE GEER, wedue van DIRK BOUWENSE VAN DER TOGT, onsen inwoonster, een vijfde part in een huijs en erve in desen dorpe, in de Agterdijkse polder, waar van de resterende vier vijfde parten reeds aan de koopster toebehooren, de voorn(oemde) comparanten aangekomen belend ten oosten Catarina Barends van Gelder
[2]
ten suijden en westen Gerrit Schenaard ende ten noorden den Nieuwenveensendijkin 't geheel te verongelden in 't huijsgeld No 85 met 1:12:0. Voorts vrij als buurhuijs ende erve in dier voegen beloofden sij comparanten het voorschreveverkogte te sullen vrijen ende waren als regt was onder verband als na regten ende eijndelijk bekenden sij comparanten ter sake deser verkoopinge ende opdragte ten genoegen te sijn voldaan ende betaalt, den laatsten penning met den eersten ende dat met een somme van vijf en vijftig guldens, heden in gereden gelde ontfangen, alles sonder bedrog 't oorconde heb ik schout voornoemt desen ten verlijde van de voorn(oemde) comparanten met mijn segel uijthangende besegelt, ende bij de voorn(oemde) schepenen laten ondertekenen op den 31 Januarij 1746.

(w.g.)


Jan Pieter Sprenger
Jan van Steijn

Bijlage CVIII Verkoopvergunning van Trijntje Jans van de Geer

(17500311/1-oan)

op woensdag 11 maart 1750 Nieuwveen
vergunning
Oud Archief Nwv I (OAN)

Schout en geregten van
Nieuweveen qualificereren en authoris-
eeren bij deesen TRIJNTJE JANS VAN
DE GEER, omme droge koffij en thee in
den Ambagte van Nieuweveen te mogen
debiteeren ende verkoopen, mits zig in
alles reguleerende na de placcaten ende
ordonnantien daerop reeds geemaneerd ofte
nog te emaneeren.
Actum in 't Regthuijs van Nieuweveen
voorn(oemt) den 11e Maert 1750. Onderstont
In kennisse van mij
(en was get.)
C. Schrevelius Theod(oris)zoon

Bijlage CIX Testament Catharina Jans van de Geer

(17570803/6-na)

op woensdag 3 augustus 1757 Nieuwveen
Testament
Oud Notarieel Archief 6424,fol 1 folio Nieuwveen

[1]
De testatrice heeft aan Not(ari)s verklaard tot geen 2000 gl gegoed te zijn: ook met in 't amptgeld bekend te staen; met verder verklaringe dat in dit testament geen making van fidei commis staat geinsereert Testament van een
vrouw persoon

in dato 3e Augustij 1757

Primus visum den 7 April 1858
J.H. Verhooft
1858
[2]
In den name des Heeren amen. Bij den inhoude deeze jegenwoordige openbare instrumente zij kundt ende kennelijk een ijgelijk dient behoort dat op huijden den 3e Augustij 1757 des nademiddags de clocke omtrent half vier uuren, voor mij Cornelis Bosch, notaris publicq, bij den Provincialen Hove van Holland, als meede te Calslagen, Nieuweveen, Sevenhoven en noorden geadmittert en de voor den naargenoemde getuijgen in eijgener perzone gekomen ende verscheenen den eerbaren CATHARINA JANS VAN DE GEER, bejaarde ongehuwde dogter, wonende te Nieuweveen, mij notaris bekent zijnde zij comparante sieke van lichaem te bedde leggende, edoch hebbende naar verstand redenen, ende memories
[3]
wel magtig ende ten vollen gebruijkende naar allen uijtwendigen schijns te kenne gevende sij comparante van voornemens te sijn van hare tijdelijke goederen te disponeeren doende zulks soo zij openlijk verklaard uijt haar eijgen vrijen wille en gemoede zonder opmaking ofte misleijdinge van ijmand, met expresse herroepinge dood ende te niet doende alle voorgaende testamenten coducillen ende andere acten van uijtterste wille die bij haar testatrice voor dato deezes enigzins gemaakt, ofte verleeden mogte zijn, niet willende offte begerende dat alle dezelve ofte enige van dien int geheel off deel, agtervolgt offte naergekome werden in geenerlij manieren, ende voorts opnieuws disponeerend
[4]
soo verklaarden sij comparante, te legateren maken ende bespreeken, aen BOUDEWIJN VAN DE GEER , haar comp(aran)ts broeders zoon, twee silvere ducatons.Ende in alle haare verdere goederen, soo roerende als onroerende jegenwoordige en toekomende, waare die geleegen ende van wat natuur die ook soude mogen weezen, egeene ter weereld uitgezondert die zij testatrice metterdood ontruijmen ende agterlaten sal, verklaarde sij testarice tot haar enige univerzeele en algeheele erffgenamen te stellen ende te institueeren NEELTJE CORNELIS VAN DE GEER ende MARRITJE CORNELIS VAN DE GEER haar overleedene broeders kinderen, ende dat met volle regt en titula van institutie. Stellende
[5]
voorts zij testatrice tot absolute voogden over haar na te late minderjarige uijtlandige ofte andere toezigt behoevende erffgenamen Pieter Dirkz van de Riegs en Cornelis Verhoeff hare goede vrienden gevende dezelve, ende een ijder van hun in 't bizonder sodanige last magt ende authoriteijt als alle voogden kan off mag werden gegeven, en dat met magt van adsumptie ende surrogatie ten uijteijnde van de voogdije toe: wijders meede omme vaste ende andere goederen te mogen verkoopen, ende transporteeren, ende dat alles buijten enig gezag magte ende authoriteijt van enige Heeren vrienden magistraten ofte geregten ofte weesmannen ofte andere die daar over enig gezag soude mogen ofte behorende te hebben
[6]
als alle dezelve ende een ijder van hun int bizonder voor nu ende altijd ten vollen ontlastenden ende uijt haar comparants resp(ectie)ve natelate boedel subcideerende, ende uijtsluijtende bij deezen al 't geene voorsz(eijde) staat verklaarde zij testatrice te weezen haar laeste ende uijtterste wille begeerende 't zelve stand grijpen ende effect sorteeren sal, 't zij als testament codicil als anderszins zoo best sal kunnen bestaan. Aldus gedaan verleeden ende gepasseert te Nieuweveen, ten huijse van de comp(aran)te ter presentie van Arij van den Graft en Hendrik Vermij als getuijgen.

(w.g.)
Dit merk x is gesteld bij Catharina
Jans van de Geer
Arij van der Graft
Dit x merk is gesteld bij
Hendrik Vermij
't Welk ik affirmeere
C. Bosch
Notaris Pub.

Bijlage CX Inventaris Dirk Corn. van de Geer/Maria Bouwman

(17600215/14-na)

op vrijdag 15 februari 1760 Nieuwveen
boedelbeschrijving
Oud Notarieel Archief (ONA) 6243/69

[1]
Den ontfangen uijtgaeff beloopt te samen benden de ses duijsent gulden
In dato 15e Febr(arij) 1760 opges(chreven)

Reekeninge, bewijs en reluqua, die bij deezen zijn doendes Claas Bouwman en Cornelis Verhoeff, in q(ualit)e als voogden over LIJSBET en MARRETJEDIRKS VAN DE GEER, minderjarige kinderen van wijlen Marija Hendriks Bouwman, wedue van DIRK CORNELISZ VAN DE GEER. Dewelke de rendanten zijn doende aen handen van Jan Weezenburg, getrouwt met voorn(oemde) LIJSBET VAN DE GEER; ende nog aen dezelve LIJSBET DIRKS VAN DE GEER in deezen met voorn(oemde) haren man geadsisteert, voor de eene helfte erffgename van haar moeder Maria Hendriks Bouwman overleeden op de Oostzijde van de Oude Wetering op den 9e Meij 1759
[2]
En dat van zoodanige ontfang ende uijtgave als dezelve in hun voors(chreven) qualiteijt hebben gehad ende gedaen. Gesteld in guldens XL [40] groten stuk, st(uiver)s ende penn(ingen) na advenant.

Ontfang

Eerstelijk brengende rendanten alhier in ontfang, de somme van drie en vijfftig guld(en) bij het maken van den inventaris in gereede gelde in den boedelbevonden, op den inventaris
folio 1 & so dus dezelve 53-:-

Op den 18 en 19e Meij 1759 bij publique veijlinge verkogt de koebeesten
en vee mitsgaders de
[3]
meubile goederen en daer van geprovenieert volgens de voorwaarde daarvan zijnde
Namentlijk
van 't vee 720-10-
van de meubele 434-10-
Dus te samen 1155-:

Wegens randzoen penn(ingen)
van 't vee jegens 1 st(uc)k pgl: 36-:-
Ten wgeld 3-:-
Van de Meubile a 1 ½ st(uive)r pgl 32-11-8

Nog werd alhier ten ontfang gebragt de somme van driehondert ses en negentig gulden ses tu(uiver)s waarop het ongemunte goud en zilver is getauxeert gewor- den volgens lijste van tauxat 1226-12-8
[4]
van den zilversmit J: van den Hoed te Leijden, hierbij overgelegt, dus dezelve 396-6-

Ontfangen van een mansrek en broek uijtterhand verkogt om 20-:-
Voor een goud gewigt ontf. 1-10-
Voor een pot met vet 3-14-
Voor 54 st. spek a 5 ½ st(uivers) 't st.14-17-
Item voor 42 st. vlees a 3 st(uivers 't st. 6-6-
Voor 130 dt. Kaas a 1 st(uiver) 't st. 6-10-
Voor geleverde booter aen Cornelis Verhoeff
ontfangen 10-:-
Nog ontfangen voor 16 st. vlas of garen 12:6-
471-11-
[5]
Voorts ontfangen de navolgende landhuijzen

Van Jan Wermerdam voorlandhuiz versch Januarij
1760 de somme van 226-:-
Van Thijs Vosij over en ter sake voors(zeijd) de somme van 57-:-
Van Jacob Crook ter sake als vooren de somme van 48-:-
Van Arije Nagtegaal over en ter sake voors(zeijd) de somme van 44-:-
Eijdellijk van Willem Raaphorst over en ter sake voorsz(eijd)de somme van 32-:-
407-:-
[6]
Nog ontfangen van Hendrik van Ruijten op reekening van een somme van 63-:-
over geleverd hooij de so(mme) van 29-:-
In lks nog rest 33-16-
Transp(or)t van de andere zijde 407-:-
van folio 2 471:11-
van folio 3 1226:12:6
van folio 1 53-:-

Totalis somma van ontfangis f. 2187:7:8
[7]
Jeegens welken voorgaende ontfang wederom is gedaen deezen naarvolgenden uijtgaaf aan Abraham Brons voor 't maken van een doodkist voor den overleedene en gelevert sand bij reek in q(ui)t(antie) 11-18-
Aan de coster voor het regt van 't begraven 2-11-8
Aan Gijsbert Brudeboom voor gelevert brood & bij
q(ui)t(antie) 15-2-10
Aan Theunis Steenis voor geleeverd bier bij q(ui)t(antie) 9-:-
Aan Leendert van Steijn _________
f. 32-12-2
[8]
Bouknegt bij den overleedenen over enen 2 jaar huurpenningen
versch 1759 bij q(ui)t(antie) 125-:-
Uijtgeschoten aen op steekgeld op deezer koopinge den meubile en koebeesten volgend annotatie op de voorw. De somme van 29-15-
Aan de schout, secretaris en bode van Rhijnsaterwoude voor de st(uiver)s vand zoenpenn(ingen) item over vacatie op de verkoping der voorsz(eijde) goederen als meede over den 40e penn(ing) aen den lande bij q(ui)t(antie) 90-:-
Aan schout en weesmannen voort exhiberen van de seclusie van de weeskamer bij q(ui)t(antie) 2-14-
Voor een jaar kerkecosten bet(aald) 3-10-
Aan Willem Tilleman Mr. Chirurgijn over gedane diensten ende
______
310-19-
[9]
geleverde medicamenten inde ziekte van de overleede, bij
reek(ening) en q(ui)t(antie) 91-19-
Aan Klaas Bouwman betaald in aflossinge en voldoeninge
van een onderhandse obligatie in capitaal groot elffhondert
en vijftig gulden ten lasten van den overleedene op den inventaris
fol 6 &.. Als op de 30e Julij 1759 bij q(ui)t(antie) 800-:- en
op den 3e feb 1760 bij q(ui)t(antie) 350-:-
Dus ............ f. 1150-:-

En nog over 3/4 jaar intrest van de voorsz(eide) somme
van 350 g(ul)den 2:12-
Betaald aan den hoofdgaarder Wiedemans over hooij, zout en
ongeld bij reek(ening) en q(ui)t(antie) 21-18-4
Aan den hoofdgaarder de winter voor den Ampt op & turffenkolen bij q(ui)t(antie) 11-16-14
f. 1284-6-2
[10]
Aan Anthonij van de Hout betaald voor een jaar landpagt verschenen Nieujaar 1760 volgens de huurcedule en q(ui)t(antie) 350-:-
Aan dezelve voor een schip vullis bij
q(ui)t(antie) 25-:-
Aan Jan Wermerdam voor huur van de Ber en het maken van den dijk
bij q(ui)t(antie) 14-:-
Aan Arij Nagtegaal voor het baanwerken van een stuk land
bij q(ui)t(antie) :-10-
Aan Hendrik van Ruijten voor oneesten van het hooij weegen
als anderszins bij q(ui)t(antie) 13-4-
Aan Dirk van Zeijl voor geleeverd turff aan den overleedene
bij q(ui)t(antie) 46:4-
Aan Cors de Kler voor ½ vat bier 4-2-8
f. 455-:-8
[11]
Aan I: van der Hoed voor het tauxeeren van het goud & zilver 2-:-
Voorts betaald aan TRIJNTJE VAN DE GEER voor geleverde goederen
voor MARRITJE VAN DE GEER bij reek(ening)
en q(ui)t(antie) 2-5-
Aan Simon van der Schelling voor geleverd band en koort, knope
bij q(ui)t(antie) 1-3-
Voor een goude gesp voor LIJSBET VAN DE GEER betaald 8-16-
Aan Neeltje Engels voor een kaper voor LIJSBET (van de Geer) 5-5-
voor dezelve voor een hoepelrek betaald 2-6-
Ende nog een regenkleed en een paar kousen betaald 5-1-
_____
f. 27-6-
[12]
Betaeld aan Cornelis Bosch voor 't schrijven van den inventaris opt zeegel alsmeede voort opmaken en int net schrijven van deeze reekeninge met een dubbeld van dien en andere besonges, te samen f. 12-10-
Voor verschot van zeegel tot den inventaris reek(ening) f. 5-16-
________
f. 18-6-

Transport van de andere zijde 27-6-
van fol 5 455-:-8
van fol 5 1284-6-2
van folio 4 310-19-
fol 4 36-12-2
____________
2134-9-12
[13]
Somme van den ontfangis 2187-7-
en van den uijtgaeff 2132-5-10
___________
Dus meerder ontfangen dan uijtgegeven een
somme van 55-1-6
___________
Waarvan voor ijder der kinderen de helft bedraagt
27-10-11

Op huijden den 15 Februarij 1760 compareerden voor mij Cornelis Bosch notaris publicq bij den Provincialen Hove van Holland alsmeede te Nieuweveen geadmitteert ende resideerende ende voor de naargenoemde getuijgen de eersame Jan Weezelenburg als getrout zijnde LIJSBET DIRKS VAN DE GEER, ende nog dezelve LIJSBET DIRKS VAN DE GEER zijnde
[14]
met voorn(oemde) haren man geadsisteert, ende tot het teekenen deeses specialijk geauthoriseert, wonende zij comparanten te Rhijnsaterwoude dog zijnde op het passeeren en teekenen deeses hier te Nieuweveen mij notaris bekent. Dewelke verklaarden de voorenstaande reekeningen nitsgaders den inventaris des boedels van hun schoonmoeder en moeder respective wel en rijpelijk te hebben geexamineert ende nagezien, en bevonden dezelve wel en te regten geformeert ende opgesteld te zijn, ende over zulks voor zoovere ons aangaat in al zijn deelen en leeden te approbeeren. Als meede de somme van seven en twintig gulden tien st(uivers) en 11 penn(ingen) voor ons aandeel uijt handen van gemelde voogden te hebben ontfangen ende ontkogte goederen op den inventaris fol 2 & v. verdeeld en voor ons aandeel ontfangen. Bedankende zij comparanten haar ooms en voogden voor haar genomen moeijten en sorgen in het redderen deezes boedels gedaan, belovende geen andere off andere reekninge te sullen eijssen off doen eijsschen, direct nog indirect, maar quiteeren dezelve in alles bij deezen over zulks renuncieerende van recollement van reejkening.Aldus gepasseert te Nieuweveen ter presentie van Jacob van Cranenburg en Arij Oostenrijk als getuijgen

(w.g.)
Jan Weesemburgh
Liesber Dirckes van der Geer
Jacob van Cranenburg
Arij Oostenrijk
Welk ik affirmeer
C. Bosch
Not.Publ.

Bijlage CXI Testament Dirk Janse van de Geer/Neeltje v.Staden

(17610213/7-na)

op vrijdag 13 februari 1761 Nieuwveen
Testament
Notarieel Archief 6243

[1]
De testateuren hebben mij notaris verklaart tot geen 2000 gl. gegoed te zijn. Ook niet in 't amptgeld bekend te staan, met verdere verklaringen dat in dit testament geen makinge van fides commis staat geinsereerdt

Testament van Man en Vrouw
In dato 13 Februatij 1761
[2]
Bij den inhoude van deezen tegenwoordige openbare instrumente zij kundig ende kennelijk eenen ijgelijk dient behoirt dat op huijden den 13e Feb(ruarij) 1761 des voormiddags de clokke elf uuren, voor mij Cornelis Bosch notaris publicq, bij den Provincialen Hove van Holland alsmeede te Nieuwveen Sevenhoven en Noorden geadmitteert te Nieuweveen residerende ende voor de naargenoemde getuijgen, in eijgener personen gekomen ende verschenen sijn de eersame DIRK JANSZ VAN DE GEER markeschipper van Nieuweveen op Haarlem, ende eerbare Neeltje Stevense van Staden egte man en vrouw, wonende alhier te Nieuweveen, mij notaris bekend sijnde, de comparanten gezond van lichaam,
[3]
hebbende beijde haar verstand reedenen en memories welmagtig ende ten vollen gebruijkende naar allen uijtwendigen schijn. Dewelke verklaarden geneegen te zijn omme van hare tijdelijke goederen te disponeeren, diende zulks zoo zij opentlijk verklaarden uijt haar beijder vrije wille ende gemoed sonder opmakinge ofte misleijdinge van ijmand, revicerende ende te niet doende bij deezen alle voorgaande testamenten, codicillen en anderen makinge van uijterste wille die bij haar comparanten te samen ider afzonderlijk off met ijmand anders voor dato deeze enigzins gemaakt ofte gepasseert zoude mogen weezen, niet willende nog begeerende dat alle dezelve off enige van dien in het geheel off deel agtervolgt off naar gekomen werden in geenderlij manieren. Ende opnieuwe disponeerende zoo verklaarden zij testateuren, malkanderen over ende weder over, ende zulks de eerst stervende de langst leevende van hun beijden te stellen ende te institueeren tot zijne ofte hare enige universeele ende algeheele erffgenaam offte erffgename ende dat in alle de goederen, soo roerende
[4]
als onroerende jegenwoordige en toekomende waar die geleegen ende van wat nature dezelve ook zoude mogen weezen egeene van dien uijtbezonders, al het geene de eerst stervende van hun beijden, metterdood ontruijmen ende agterlatende en dat met vollen regten van institutie. Behoudelijk ende met deeze conditien nogtans dat de langstleevende gehouden blijft, de kind off kinderen bij den anderen verwekt eerlijk te alimenteeren en op te voeden, ook te doen oeffenen ende op trekken in soodanige oeffeninge neeringe offte handteeringe als de lanstleevende tot nut van de kind off kinderen oordelen bevinden sal te behoren en dat ten ouderdom van vijff en twintig jaaren eerder huwelijken offte andere geappobeerde state en bovendien aen dezelve kind of kinderen eerlijk van hem off haar uijtte zetten ende laten volgen moeten soodanige somme van penninge als de langstleevende naar den staat en gelegentheijd des boedels
[5]
inconserentie oordeelen ende bevinden zal te behoren, en dat alles voor en in voldoeninge van de legetime portie, de kinderen in de goederen hunner ouders competeerende daer inne en in meerder dog anders niet de eerst stervende dezelve kinderen is institueerende, ende tot zijne off hare meede erffgenamen nomineerende bij deezen. Dog ingevalle het mogte komen te gebeuren dat de langstleevende weeder quame te herhuwelijken, dog anders niet soo verklaarde eerststervende te willen en begeeren dat de langstleevende de helft des boedels sal overgeeven aan de kind off kinderen bij de eerst stervende nagelaten, mits daar van aftrekkende sodanige somme van penningen als reeds bij de langstlevende aen dezelve kind off kinderen zal weezen uijtgekeert, daarinne de eerststervende genoemde zijne of haare kinderen is institueerende ende tot zijne off hare enige en universeele erffgenaamen nomineeren bij deezen.
[6]
Stellende voorts sij testateuren tot absolute voogd offte voogdesse over hare na te laten minderjarige uijtlandige of andere toezigt behoevende kinderen ende erffgenamen de eerststervende de langstlevende van hun beijden ende beneffens de langstleevende de eersame Dirk van der Hoorn wonende in den Uijtterbuurt en Pieter Dirkz van der Togt wonende te Nieuweveen gevende malkanderen en de gestelde voogden sodanige magt ende authoriteijt als voogden enigzins toekomt als meede magt van adsumptie en surrogatie ten uijteijnde van de voogdije toe, wijders meede omme vaste en andere goederen te mogen verkoopen ende transporteeren, en dat alles buijten enig gezag van Heeren vrinden, magistraten schout en weesmannen van Nieuweveen alle andere plaatzen waar haar comparantens sterfhuijs zoude komen te vallen, als alle dezelve ende een ijder van hun int bizonder daarvan
[7]
voormis ende altijd ten vollen ontlastende ecenceerende ende uijt haar comparantens resp(ecti)ve na te laten boedels secluderende bij deezen. Al hetgeen mer sz staat verklaarden zij testateuren te weezen haar testament laeste en uijterste wille begeerende het selve stand grijpen ende effect sorteeren sal, het zijne testament codicil gitte ter sake des doods off onder de leevende zoo best bestaan ende plaats grijpen sal mogen. Alles gedaen ende gepasseert te Nieuwveen ter presentie van Dirk van Vliet en Willem Splinter als getuijgen.

(w.g.)
Dirk Jansz van de Geer
Dit merk x is gesteld
bij Neeltje Jans van Staden
DvVliet
Wm Splinter
't welk ik affirmeere
C. Bosch
Not.Publ.

Bijlage CXII Verkoopacte Dirk Janse van de Geer

(17630228/2-ra)

op maandag 28 februari 1763 Nieuwveen
verkoopovereenkomst
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 15,pag. 42v,43

[1]
Opdragt
Jan van Staden c.s
Ten behoeve van
Dirk van der Hoorn

Ik Cornelis Bosch secretaris ten dezen gesubs(titueerd) Mr. Jan Francken schout der Ambagtesheerlijkheijd Nieuweveen oirconde dat voor mij, ende voor PIETER JANSZ VAN DE GEER en Adrianus Dollemans, scheepenen derzelven Heerlijkheijd, als getuijgen ten dezen verzogt, in eijgener persoons gekomen ende verscheenen zijn Jan van Staden en DIRK VAN DE GEER in huwelijk hebbende NEELTJE VAN STADEN, te samen kinderen en erffgen(amen) ab intestato van Leuntje Jans Schenkeveld, wed(uwe) Steven van Staden, dewelke verklaarden uijtterhand van haar ende hare successeurs off regt verkrijgende op te dragen en over te geven bij deezen aen, ende ten behoeve van Dirk van der Hoorn, woonende in den Uijtterbuurt, een partije veenland met een acker daar ten noorden aan geleegen, in de Wester Polder in Nieuwveen, belend oost Dirk Bouwense van der Togt, west en noorden de wedu(w)e en kinderen van Hendrik Jansz Bouman, en ten zuijden de Colder Kade, verongelde in de verpondinge voor 500 roeden in 't molegeld voor 1 m(orgen) 75 r(oeden) in het Hoefslag No. En dat vrij als buurgoed behoudends den Heer
[2]
zijn regt; wijders op zododanige conditien, ende met soodanige servituijten, vrijdommen ende waringe, als begroepen staan in de oude waarbrieven, zijnde de jongste van dien een opdragtbrieff in dato 15 Maart 1737. Bekennende voorts zij comparanten van de voorsz(eijde) opdragte ende overgifte, al wel ende ten vollen voldaan en betaald te zijn, den laatsten penn(ing) met den eersten en dat met een somme van negen hondert vijf en twintig gulden in contante en gereede gelden. Behoorende mits dien het verkogte belend ende geleegen als vooren te vrijen en waren als regt is, onder verband van haar persoon en ende goederen, ten bedwang en executie van alle 's Heeren regten ende regeteren en specialijk den Ed(elen) Hove van Holland. Alles opregt, des toirconde, is deze met het zegel ter zake van het schoutampt van Nieuweveen verordent op de rugge van dien gedrukte bevestigt, en door de voorn(oemde) scheepenen onder de plieque ende ten prothocolle geteekent, Actum den 28e Feb(ruari) 1763.

(w.g.)
C. Bosch
P. van de Geer
Adrianus Dollemans

Bijlage CXIII Rek. v.d. Achterhoeksepolder v. Nieuwveen (toev.)

(17650089k20-gah)

tussen 1765 en 1789 Nieuwveen
Rekeningen
kast 20

Gemeentearchief Haarlem

Kast 20, nr. 185 t/m 212 (= Rekeningen van de Achterhoek-
sepolder van Nieuwveen: = periode 1765-1793)


nr. 185 (1765): Niets
nr. 186 (1766): Voor arbeidsloon aan Dirk van de Geer voor
geleverd zand.
nr. 187 (1767): Niets
nr. 188 (1768): Aan Dirk van de Geer voor geleverd zand.
nr. 189 (1769): Niets
nr. 190 (1770): P: van de Geer tekent als poldermeester
(ambachtsbewaarder?).
nr. 191 (1771): P: van de Geer tekent als ????
nr. 192 (1772): P: van de Geer tekent als ????

nr. 193 (1773) t/m nr. 200 (1781): Niets

nr. 201 (1782): Z. Moutton tekent als: ambachtsbewaarder
en/of poldermees-
ter.
nr. 202 (1783): P:v.d.Geer tekent als: poldermeester of
ambachtsbewaar-
der.
nr. 203 (1784): P:v.d. Geer tekent als ambachtsbewaarder.
nr. 204 (1785): Niets
nr. 205 (1786): P:v.d. Geer tekent als: ambachtsbewaarder
en/of poldermees-
ter van Nieuwe-
veen met den Uit-
terbuurt.
nr. 206 (1787): P:v.d. Geer tekent als: ambachtsbewaarder
en/of poldermees-
ter van Nieuwe-
veen.
nr. 207 (1788): P:v.d. Geer tekent als: ambachstbewaarder
en/of poldermees-
ter van Nieuwe-
veen.

nr. 208 (1789) t/m nr. 212 (1793): Niets.

Uit bovenstaande blijkt:

Dirk VAN DE GEER: levert zand.

P(ieter) VAN DE GEER: tekent als poldermeester en/of
ambachtsbewaarder van Nieuweveen met
den Uitterbuurt (vanaf 1770-1788).

Z(acharias) MOUTON: tekent als poldermeester en/of
ambachtsbewaarder van Nieuweveen met
den Uitterbuurt in 1782).

Bijlage CXIV Hoefslagboek kadens Noordeijndse/Schilkse polders

(17690000/1-oar)

rond 1769
onbekend
2.1.7.1 1240

AANTEKENINGEN (Leo van der Geer)

Nummer 1:
(voor 1769) Jan Jacobs van der Geer 18 roeden.
(ong. 1769 land is nu van) Meijndert van Adrighem
(in 1771 land is nu van) Quirina van Adrighem, erfgename.

Nummer 18
(ongeveer 1769) nog drie morgen 400 roe in de Noordeindse polder onder
Nieuwveen.
Pieter Willemsz. van der Geer 13.6.-
(ongeveer 1771 land is nu van ) Samuel Carlier.

Nummer 20
(voor 1770) Pieter Willems van der Geer
(ongeveer 1770 land is nu van) Samuel Carlier 7.5.-

Nummer 23
voor 2 morgen en 200 roe in de Schilkse polder Nieuwveen
(voor 1769) Cornelis van der Geer
(in 1769 land is nu van ) Arent van Segmont 9.-.-

Bijlage CXV Kerkkosten van Nieuwveen

(17690093k21-gah)

tussen 1769 en 1793 Nieuwveen
kerkkosten
kast 21

Gemeentearchief Haarlem

Kast 21, nr. 71 t/m 95 (= Voor de Kerk van Nieuweveen =
periode 1769-1793)


Kast 21 (nr. 71 t/m 95 = Voor de Kerk van Nieuweveen)

nr. 71 (1769) Betaald aan Dirk van de Geer voor geleverd zand
tot verhoginge van de graven f. 111.2.-
nr. 72 (1769) Betaald aan Dirk van de Geer voor geleverd zand
en vragt van steen f. 111.2.-
nr. 73 (1769/1770) Niets
nr. 74 (1771) Ontvangen van Dirk van de Geer, schipper op
Haarlem f. 3.-
Z. Moutton tekent als ambachtsbewaarder.
nr. 75 (1773) Niets
nr. 76 (1774) Niets
nr. 77 (1775) Z. Moutton tekent als ambachtsbewaarder.
nr. 78 (1776) Z. Mouton (met een t) tekent als ambachtsbewaarder of als kerkmeester.
nr. 79 (1777) Z. Mouton (met een t) tekent als ambachtsbewaarder of als kerkmeester.
nr. 80 (1778) Z. Moutton tekent als als ambachtsbewaarder of
als kerkmeester.
nr. 81 (1779) P. van de Geer en Z. Moutton tekenen als ambachtsbewaarder of als kerkmeester.
nr. 82 (1780) Z. Moutton en P.v.d.Geer tekenen als ambachts-
bewaarders.
nr. 83 (1781) Z. Moutton en P.v.d.Geer tekenen als ambachts-
bewaarders.
nr. 84 (1782) P.v.d.Geer en Z. Moutton tekenen als ambachts-
bewaarders.
nr. 85 (1783) Z. Moutton en P.v.d.Geer tekenen (vermoedelijk)
als kerkmeesteren.
nr. 86 (1784) P.v.d.Geer en Z. Moutton tekenen als ambachts-
bewaarder of als kerkmeester.
nr. 87 (1785) P.v.d.Geer en Z. Moutton tekenen (vermoedelijk)
als ambachtsbewaarders
nr. 88 (1786) P.v.d.Geer en Z. Moutton tekenen (vermoedelijk)
als ambachtsbewaarders.
nr. 89 (1787) Z. Moutton tekenen vermoedelijk als ambachtsbe-
waarder en P.v.d.Geer als kerkmeester.
nr. 90 (1788) Z. Moutton en P.v.d.Geer tekenen als ambachts-
bewaarder of als kerkmeester.
nr. 91 (1789) P.v.d.Geer tekent (vermoedelijk) als
ambachtsbewaarder.
nr. 92 (1790) Z. Moutton en P.v.d.Geer tekenen als ambachts-
bewaarders of als kerkmeesteren.
nr. 93 (1791) P.v.d.Geer tekent als ambachtsbewaarder
(=direct na de schout).
nr. 94 (1792) P.v.d.Geer tekent als ambachtsbewaarder
(=direct na de schout).
nr. 95 (1793) P. v.d. Geer tekent als ambachstbewaarder of
als kerkmeester.

Uit bovenstaande blijkt:

Dirk van de Geer: = schipper (op Haarlem); levert zand en
steen.
Pieter van de Geer: = ambachtsbewaarder (1779-1793); tekent
in 1791-1792 als ambachtsbewaarder
direct na de schout;
= kerkmeester.
Z. Moutton = ambachtsbewaarder (1771-1790);
= kerkmeester.

Bijlage CXVI Testament Jansz. Schenkeveld/Marritje van de Geer

(17710618/5-na)

op dinsdag 18 juni 1771 Nieuwveen
Testament
Notarieel Archief (NA) 6246

[1]
De testateuren hebben mij notaris verklaart tot geen 2000 gl gegoed te zijn, ook in 't Amptgeld bekend te staan met verdere verklaring in dit Testament geen fidenommis is geinsereert

Testament van Man en Vrouw op huijden den 18 Junij 1771 des voormiddags om 11 uren compareerden voor mij Cornelis Bosch notaris publicq bij den Provincialen Hove van Holland; alsmeede te Nieuwveen geadmitteerd ende resideerende en voor de naergenoemde getuijgen de eersame JAN JANSZ: SCHENKEVELD Mr. verwer ende eerbare MARRITJE VAN DE GEER, egte man en vrouw wonende ter Nieuweveen mij notaris bekent sijnde gezond van lichamen hebbende hun verstand en reeden wel magtig en ten vollen gebruijkende zoo ons klaarlijk bleek. Dewelke verklaarden geneegen te weezen omme van hunne tijdelijke goederen te disponeeren doende zulks zoo zij opentlijk verklaarden uijt hun beijder vrije wille en gemoed zonder opmaking off misleijding van ijmand, revoceerende ende te niet doende bij deezen alle voorgaande testamenten, codicillen, en andere makinge van uijtterste wille, die bij hun comparanten te samen ijder afzonderlijk off met ijmand anders voor dato deezer eenigzints gemaakt
[2]
of gepasseerd zoude mogen zijn. Ende van nieuws disponeerende soo verklaarden zij testateuren malkanderen over en weder, ende zulx de eerst-stervende de langst-levende van hun beijden te stellen ende te institueeren tot zijn off haere eenige en algeheele erfgenaem off erfgenaeme, en dat in alle de goederen soo roerende als onroerende, jegenwoordige en toekomende actien en crediten, waer die geleegen,, en van wat natuur dezelve mogen zijn, niets uijtgezondert, al het geene de eerst-stervende van hun testateuren, metterdood ontruijmen en agterlaten zal, met vollen regten van institutie. Behoudelijk ende met deeze conditien nogtans, dat de langst-levende gehouden zal zijn, de kind off kinderen bij den andere verwekt off nog te verwekken en in 't leeven natelaten, eerlijk van hem off haars te alimenteeren en op te voeden ook te doen oeffenen en op te trekken in zoodanige oeffening neering
[3]
of handteering als den langst-levende naar den staat en geleegentheijd des boedels zal oordeelen te behooren en dat ten ouderdom van vijff en twintig jaaren eerder huwelijkende off tot andere geapprobeerde staaten gekomen zijnde; en als dan dezelve kind off kinderen behoorlijk uijttesetten en laten volgen moeten zoodanige somme van pennningen als de langst-levende als dan in coscientie zal oordeelen te behooren. En dat alles voor en in voldoeninge van de bloote legitime portie, de kinderen in de goederen hunner ouders competeerende, daarinne de eerst-stervende sijn off haere kind off kinderen is institueerende en tot meede erfgenaam off erfgenamen is nomineerende bij deezen. Dog ingevalle hij testateur de eerst-stervende was, sonder kind of kinderen in 't leven na te laten en dat zijn testateurs moeder als dan nog in leven was, in dien gevalle (dog anders niet) verklaerde hij testateur gemelde zijn
[4]
moeder te institueeren in de bloote legitime portie de ouders in de goederen hunner kinderen competeerende, daerinne ende in meerder, nog anders niet, in cas van overlijden als vooren, dezelve zijne moeder tot meede erfgenaam is nomineerende, bij deezen. Stellende zij testateuren tot abzolute voogd off voogdesse over haere na te laten minderjarige uijtlandige off andere toezigt behoevende kind kinderen ende erfgenamen de eerst-stervende de langst-levende van hun beijden. Gevende malkandere soodanige magt en authoriteijt als voogden eenigzints toekomt; als meede magt van adsumptie en surrogatie ten uijteijnde van de voogdije toe, wijders meede omme vaste en andere goederen te verkopen en transporteeren en dat alles buijten gezag van vrienden heeren magistraten schout en weesmannen van Nieuweveen, off andere plaatzen daar hun
[5]
comparanten sterfhuijzen komen te vallen, off derzelver goederen geleegen mogen zijn, als alle dezelve ende een ijder van hun in 't bizonder, daar van voor nu en altijd ten vollen ontlastende, excuseerende en uijt comparantens respective natelatene boedels secludeerende bij deezen. Al 't geene voorsz(eide) staat verklaarden de testateuren te wezen hun testament laeste en uijterste wille begeerende hetzelve stand grijpen en effect sorteeren zal, 't zij als sollemneel testament codicil of andersints, zoo best bestaan en plaats grijpen zal mogen. Aldus gepasseert ter Nieuweveen ter prezentie van Abraham Bosch en Maarten Coole als getuijgen.

(w.g.)
Jan Schenkeveldt
Marritie van der Geer
A. Bosch 1771
Maarten Koolen
C. Boch
Nots publ

Bijlage CXVII Dorpsrekening van Nieuwveen met de Uitterbuurt

(17730093k21-gah)

tussen 1773 en 1793 Nieuwveen
onbekend
kast 21

Gemeentearchief Haarlem

Kast 21, nr. 50 t/m 70 (= Dorpsreekening van Nieuweveen
met den Uijtterbuurt: = periode 1773-1793)


nr. 50 (1773): Z. Moutton tekent als ambachtsbewaarder
nr. 51 (1774): Betaald aan Dirk van de Geer over geleeverd
zand f. -:9.- stuijvers
Z. Moutton tekent als ambachtsbewaarder
nr. 52 (1775): Z. Moutton tekent als ambachtsbewaarder
nr. 53 (1776): Z. Mouton (met een t!) tekent als ambachtsbe-
waarder
nr. 54 (1777): Betaald aan Zacharias Mouton aangekomen
ambachtsbewaarder (salaris) f. 10.-
Z. Moutton tekent als (aangekomen) ambachtsbewaarder.
nr. 55 (1778): Betaald aan ambachtsbewaarder Zacharias Mouton
over een jaar (salaris) f. 10.-
Z. Moutton tekent als ambachtsbewaarder
nr. 56 (1779): Betaald aan Z. Mouton voor een schoorsteen-
kleedje in het wagthuijs 12 stuivers
Z. Moutton tekent als ambachtsbewaarder, idem -
P.v.d.Geer.
nr. 57 (1780): Z. Moutton en P.v.d.Geer tekenen als ambachts-
bewaarders.
nr. 58 (1781): Z. Moutton en P.v.d.Geer tekenen als ambachts-
bewaarders.
nr. 59 (1782): Betaald aan ambachtsbewaarder Zacharias Mouton
salaris f. 10.
Betaald aan ambachtsbewaarder Pieter van de Geer
salaris f. 10.-
P. van de Geer en Zacharias Moutton tekenen als
ambachtsbewaarders.
nr. 60 (1783): Betaald aan ambachtsbewaarder Zacharias Moutton
salaris f. 10.
Betaald aan ambachtsbewaarder Pieter van de Geer
salaris f. 10.-
Zacharias Moutton en Pieter van de Geer tekenen als
ambachtsbewaarders.
nr. 61 (1784) Betaald aan den ambachtsbewaarder Pieter van de
Geer een jaar salrais f. 10.-
P. v.d. Geer en Z. Moutton tekenen als
ambachtsbewaarders.
nr. 62 (1785) P.v.d.Geer en Z. Moutton tekenen als ambachts-
bewaarders.
nr. 63 (1786) Betaald aan den ambachtsbewaarder Pieter van
der(!) Geer salaris f.10.-
P.v.d. Geer en Z. Moutton tekenen als ambachtsbewaarders.
nr. 64 (1787) Betaald aan ambachtsbewaarder Pieter van der
Geer een jaar salaris f. 10.-, idem aan Z. Mouton.
Z. Moutton en P.v.d.Geer tekenen als ambachtsbewaarders.
nr. 65 (1788) Betaald aan ambachtsbewaarder Zacharias Mouton
een jaar salaris f. 10.-
Betaald aan Zacharias Moutton ambachtsbewaarder over
verschot van brieve, porten voor het ambacht f.
3.2.-
Z. Moutton en P. v,d, Geer tekenen als
ambachtsbewaarders.
nr. 66 (1789) P. v.d. Geer tekent als ambachtsbewaarder.
nr. 67 (1790) Betaald een jaar salaris aan Pieter van de Geer
f. 10.-
Z. Moutton en P..v.d.Geer tekenen als ambachtsbe-
waarders.
nr. 68 (1791) Betaald aan den ambachtsbewaarder Pieter van de
Geer over een jaar salaris f. 10.-
Betaald aan Pieter van de Geer voor geleeverde olij
aan de nagtwagt f.3.-.6
P. v.d. Geer tekent als ambachtsbewaarder.
nr. 69 (1792) Betaald over een jaar salaris aan de weduwe v.
Zacharias Moutton, in leeven ambachtsbewaarder
f. 10.-
Betaald aan Pieter van de Geer voor geleverde olij
aan de nagtwagt f. 3.2.8
Pieter v.d. Geer tekent als ambachtsbewaarder.
nr. 70 (1793) Betaald aan Pieter van de Geer weegens gelever-
de olij aan de nagtwagt f. 4.8.10
P. v..d. Geer tekent als ambachtsbewaarder.

Uit bovenstaande blijkt:

Dirk van de Geer: = 'schipper' (levert zand)
Pieter van de Geer: = ambachtsbewaarder vanaf 1779-1793 (die hiervoor per jaar ƒ
10, - salaris krijgt);
= 'winkelier' (levert olij aan de nagtwagt)
Zacharias Mouton: = ambachtsbewaarder vanaf 1773-1790
(die hiervoor per jaar ƒ 10.- salaris
krijgt)

Bijlage CXVIII Verkoopacte Trijntje van de Geer

(17740326/1-ra)

op zaterdag 26 maart 1774 Nieuwveen
Verkoopacte Catharina Jans van de Geer
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 16,pag.9

Opdragte
TRIJNTJE VAN DE GEER
ten behoeve van
de Roomsen armen van Nieuweveen

Wij Mr. Nicolaas Abraham Romswinckel schout, Willem Dirkz Brak en Leendert Spruijtenburg scheepenen van de Ambagtsheerlijkheijd Nieuweveen oirconde dat voor ons is gecompareerd Dirk van Vliet geregtsbode van Nieuweveen, vertonende een geteekend handschrift, waarbij CATHARINA JANS VAN DE GEER, verklaard verkogt te hebben, ende zulx in vrijen eijgendomme op te dragen, cedeeren en transporteeren, zoo als zij doet bij deesen aan ende ten behoeve van de Roomsen armen van Nieuweveen, een huijs en erve staande en geleegen in het Westeijnde en de Westerpolder van Nieuweveen belend oost Dirk Nelis, west de Roomsen armen zuijden den Nieuweveensen dijk en noorden Dirk Nelis en Corn(eli)s Martse, verongeldende het huijs No. 33 met f. 1:5 en het erff in het poldergeld met 200 roeden. Voorts vrij als buugoed behoudens den Heer sijn ret, en met zoodanige belastinge vrij en onvrijheden als die bij de verkoopster zijn bezeegeld volgend de oude brieven, de jongste van den 2 feb(ruar)i 1730. Bekennende de verkoopster van de cooppenn(ingen) te zijn voldaan en betaald den laasten oenn(ing) met den eersten, ende dat met een so(mm)e van een hondert g(u)l(den)in contante en gereede gelde. Belovende mits dien het verkogte belend en gelegen als voren te vrijen en waren als regt is, onder verband van haar persone en goederen, ten bedwang en executie van alle s Heeren regten en regteren en specialijk den Ed(ele) Hove van Holland. Alles opregt, dit toirconde zoo heb ik schout voornoemd deezen met het zeegel ter zake van het schoutsampt van Nieuweveen verordent, en het mijne op de rugge van dien gedrukt, bevestigt, en door de voornoemde schepenen onder de plicque en ten prothocolle geteekend. Actum den 26 Maart 1774.

(w.g.)
N.Romswinckel
Leendert Spruytenburg

Bijlage CXIX Testament Dirk v.d. Geer/Neeltje en Jan v. Staden

(17741220/9-na)

op dinsdag 20 december 1774 Nieuwveen
Testament
Notarieel Archief 6247/454

[1]
De testateuren hebben mij notaris verklaardt ijder tot geen 2000 gl gegoed te zijn met verklaring in het ampgeldt niet bekend te zijn, zijnde in dit testament fideicommis geinsereert

Testament van Man en Vrouw en Broeder in dato 20 decemb(er) 1774
[2]
Op huijden den 20 Decemb(er) 1774 des avonds r..... vijf uuren compareerden voor mij Cornelis Bosch notaris publicq bij den Provincialen Hove van Holland alsmeede te Nieuweveen geadmitteerd en rezideerende ende voor der naergenoemde getuijgen
[3]
De eerzame DIRK VAN DE GEER marktschipper van Nieuweveen op Haerlem en de eerbaere NEELTJE VAN STADEN egte man en vrouw, item JAN VAN STADEN broeder van haer comparante, wonende alle alhier mij notaris bekend, zijnde de comparanten gezond van lighaemen hebbende alle hun verstand en reeden wel magtig en ten vollen gebruijkende als ons klaerlik bleek, dewelken verklaerden geneegen te weezen omme van hunne tijdelijke na te laeten goederen te disponeeren, doende zulks zoo zij opentlijk verklaerden uijt hunner aller vrije wille ende gemoed, zonder opmaekinge of misleijdinge van ijmand herroepende ende te niet doen bij deezen, alle voorgaende testamenten codicillen, ende andere maekinge van
[4]
uijterste wille die de twee eerste comparanten off de comparanten gezaementlijkoff bij ijder den comp(aranten) allenlijk off met ijmand anders voor dato deezes enigzins gemaekt of gepasseert mogen zijn niet willende nog begeerende dat alle dezelve of eenige van dien agtervolgt of naergekomen werden en geenderlij manieren. Ende van nieuws disponeerende eerstelijk de twee eerste comparanten ter dispositie komende, soo verklaerden zij testateuren malkanderen over en weder ende zulks de eerststervende de langstleevende van hun beiden te stellen ende te institueeren, tot zijne of haere eenige en algeheele erfgenaem of erfgenaeme, en dat in alle de goederen zoo roerende als onroerende, al het geene de eerststervende metter dood ontruijmen
[5]
en agterlaeten zal. Met deeze expresse wille en begeerte dat na het overlijden van de langstleevende van hun testateuren, alle de goederen, zoo roerende als onroerende, jegenwoordige en toekomende, die de langstleevende onverteert en onveralieeneert zal komen na te laeten zullen moeten gaen erven en besterven op haer testatrices broeder JAN VAN STADEN den derden comparant in deezen als de eerststervende dezelve daer in substitueerende, ende de langstleevende dezelve tot zijn of haer eenige erfgenaem is institueerende bij deezen, ende de derde comparant JAN VAN STADEN, meede ter dispositie komende verklaerde tot zijn eenige en algeheele erfgenaemen te nomineeren ende
[6]
te institueeren voornoemde DIRK VAN DE GEER en NEELTJE VAN STADEN sijn comparant respective zwaeger en zuster en bij voor overlijden van een derzelver de langstleevende van hun beijden, en dat in alle de goederen, zoo roerende als onroerende, jegenwoordige en toekomende, waer die geleegen en van wat natuur dezelve mogen weezen, geene uijtgesondert, al hetgeen hij testateur metterdood ontruijmen ende agterlaeten zal. Wijders verklaerden de comparanten testateuren tezaemen te willen ende te begeeren dat alle de goederen, zoo roerende als onroerende, jegenwoordige en toekomende, waer die geleegen en van wat natuur dezelve mogee\n weezen dewelke de langstleeven de van hun testateuren onverteerd en onveralieeneerd
[7]
zal komen na te laeten zullen gaen erven en besterven aan JAN VAN STAVEREN schoonzoon van de twee eerste comparanten, als in huwelijk gehad hebbende MARRITJE DIRKS VAN DE GEER, ende verklaerde mitsdien de langstleevende van hun testateuren tot zijnen of haere eenige en algeheele erfgenaem in alle zijne of haere goederen als vooren na te laeten, te stellen ende te institueerende voornoemde JAN MARMANUS VAN STAVEREN, en dat met vollen regten erffstelling. Dog bij aldien de gemelde JAN HARMANUS VAN STAVEREN, voor de langstleevende van hun testateuren quaeme te overlijden, indien gevalle, behoord de langstleevende de vrije dispositie
[8]
over alle zijne of haere na te laetene goederen na de slangstleevenden welge-vallen. Eijndelijk verklaerde de testateuren aen hun te behouden de magt (dog niet anders als met hun aller toestemminge) omme deeze hunne testamente veranderen, legaeten te maeken, ordonnantie en beveelen te geeven, soo zij testateuren te zaemen goed zullen komen te vinden, en dat schriftelik onder hunne particuliere handteekening of voor notaris en getuijgen soo daervan zal komen te blijken, begeerenden al hetzelve van die kragt waerde en effect zij ick bij een ijder daer voor gehouden werden of al hetzelve in deezen van woorden te woorden geinsereert stont
[9]
Al hetgeene voorsz(eijd) staet, verklaerden de testateuren te zijn hun lieder testament laeste en uijterste wille begeerende hetzelve stand grijpen en effect sorteeren zal hetzij als solemneel testament codicil als andersins zoo best bestaen en plaats grijpen zal mogen. Aldus gepasseert te Nieuwveen in presentie van Willem Brak en Sijmon de Kuijper als getuijgen

(w.g.)
Dirk van de Geer
Dit merk is gesteld bij
Neeltje van Staden
Jan van Staden
Willem Dirkze Brak
Sijmen de Keuper
C. Bosch
Nots Publ.

Bijlage CXX Acte van Beraad i.v.m. dood Neeltje van Staden

(17860328/4-na)

op dinsdag 28 maart 1786 Nieuwveen
acte van beraad
Oud Notarieel Archief (ONA)

[1]
Dit zeegel behoord
tot de Inleggende Acte
van Beraed, beginnend

Op huyden den 28e Maart 1786
compareerde voor mij Cornelis Bosch, Notaris
Publieque

Omgeslagen bij mij onderget(ekende)
Notaris Publieq, te Nieuweveen
resideerende
Heeden de 3 April 1786
C Bosch
Nots Publ

[2]
Debet zeegel 12 Stuyv(er)

Acte van Beraad

Op huyden den 28e Maert 1786
compareerde voor mij Cornelis Bosch
Notaris publieq bij den provincialen Hove
van Holland als meede te Nieuweveen gead
mitteerd en resideerend en voor de nagenoemde getuijgen

[3]
Jan Jansz Schenkeveld wonende alhier
mij Notaris bekend

Tekenne gevende dat op den 22 deezer, alhier
is overleeden Neeltje van Staden wed(uwe)
wijlen Dirk Jansz van de Geer, dat dezelve
Neeltje van Staden, bij haere Testamente
voor mij Notaris en getuijgen te Nieuweveen
op den 12e Novemb(er) 1779 gepasseerd, en bij dezelve
wedue met met er dood geconfirmeerd, hen com
parant heeft geconstitueerd in alle de goederen
soo roerende als onroerende dewelke dezelve
met er dood heeft ontruijmt en nagelaten

Dat hem comparant den Staat der voorsz(eide)
boedel onbewust is, soo verklaerde hij compa
rant zig voor als nog nopens de conditien
van den voorsz(eide) boedel niet te kunnen declaree
ren maar wel expresselijk aan hem te reser
veeren 't jus deliberande of regt van beraed
mitsgaders met het lijk van den overleedene

[4]
eerlijk ter aerde bestellen en het nodige dienaan
gaende te verigten, mitsgaders staet en
inventaris der voorsz(eide) boedel te doen maken
geen Acte van Ilieziditeijt te pleegen, nog den
boedel daar meede te aenvaerden, als daertegen
wel expresselijk protesteerdende bij deeze.
En opdat hier zinde blijken verzogt den
comparant acte deezer

Aldus gepasseerd te Nieuweveen ter presentie
van Dirk Kluijs en Jacob Ruijsbroek als
getuijgen

(w.g.)
Jan Schenkeveldt
deeze D K letteren zijn gesteld
bij Dirk Kluijs
Jacob Ruijsbroek
C. Bosch
NotsPubl

Index

(G.D)

Trijntje Jans (?-?) IV-E.6

(Schenkeveld)

Leuntje Jans (?-?) VI-D.2

.....

Alida (?-?) VI-D.8

Aar, van der

Annetje Cornelis (1615-?) III-B; Annetje Cornelis (1615-?) IV-H.1

Andriese

Crelis (?-?) IV-E.1, V-G

Aris

Jannetje (?-?) V-E.2, V-E.5

Arisse

Jan (?-?) V-E.2, V-E.5

Besuijen

Claas Jacobs (1685-?) IV-H.2

Blom

Aaltje Dirkse (?-?) V-H.1; Cornelis (1749-?) V-H.11; Dirck (?-?) V-H; Geertrudis (1737-?) V-H.3; Gertrudis (1735-?) V-H.1; Gijsbertus (1742-?) V-H.6; Gijsbertus (1744-?) V-H.8; Gijsbertus (1746-?) V-H.9; Gijsbertus (1751-?) V-H.12; Johannes (1736-?) V-H.2; Klaas Dirkse (1710-1755) V-H; Machtildis (1743-?) V-H.7; Magtildis (1747-1780) V-H.10; Margaretha (1740-?) V-H.5; Maria (1753-1765) V-H.13; Theodorus (1738-?) V-H.4; Thomas (?-?) V-H.12, V-H.13

Bongenaar

Jan Janse (?-1736) V-A; Machteld Jans (1700-?) V-A

Bosch, van den

Apollonia (1747-?) V-F.7; Cornelis (1737-1738) V-F.1; Cornelis (1738-1739) V-F.2; Cornelis (1739-1740) V-F.3; Cornelis (1740-1744) V-F.4; Cornelis (1744-?) V-F.5; Jan Crelisse (1710-?) V-F; Wilhelmus (1746-?) V-F.6

Boute

Neeltje (1650-1730) IV-A

Boutten

Boutje (1725-1780) VI-A

Bredijk

Anna Bastiaanse (?-?) VI-A.3

BRINK

Gerrit VAN DEN (?-?) VII-A.4

Claes

Jannetje (?-?) IV-D.1, IV-D.2

Cleef, van

Lijsbeth Rijnders (1660-?) III-D.2

Cornelis

Annetje (?-?) IV-H.1, IV-I.2; Martje (?-?) IV-D.5; Pieter Janse en Neeltie (?-?) V-I.1

CRAMER

Willem (?-?) VI-D.8

Crelis

Martje (?-?) IV-D.3, IV-D.6, IV-D.7, VI-D.1; Martje (1680-?) IV-G.1

Crelisse

Dirck (1650-1709) *248

Crijnen

Martje (?-?) V-I.2

Deugt, van

Gerrit Cornelise (1685-?) IV-C.4

Diemen, van

Lijsbeth Tyssen (1710-?) VI-B.1

Dircks

Mary (?-?) VI-D.9

Dircxz

Willem (1540-1623) I

Dirks

Aaltje (?-?) V-H.3, V-H.4; Antje (?-?) V-H.9; Martje (?-?) V-H.5, VI-D.4, VI-D.5; Mary (?-?) IV-D.8; Thomas (?-?) V-H.3

Dirkse

Jan (?-?) VI-D.6; Jan (1680-1750) V-J; Thomas (?-?) V-H.4

Dirkz

Jan (1680-1750) V-J

Dirxsz

Willem (1540-1623) I

Dobben

Huijbertje van Dobben (?-?) VII-B.1; Jacob van Dobben (?-?) VII-B.2; Matje van Dobben (?-?) VII-B.2

Dobben, van

Antje (1765-1792) VII-B

Duwe

Krelis Klaasz. (?-?) VI-A.3

EGMONT

Stijntje VAN (?-?) VII-A.4

Engels

Antje (?-?) V-H.6, V-H.7

Gee Jan Pieterse Bommelaar, van der

Neeltje Corn. (?-?) VI-A.2, VII-B

GEER

Aagje Crelis VAN DE (?-?) V-F.1, V-F.2; Antje Willems VAN DE (?-?) IV-D.10; Dirk Cornelisse VAN DE (?-?) IV-D.8; Jan Willemse VAN DE (?-?) IV-D.9; Pieter Mertens VAN DE (?-?) IV-H.1; Pieter VAN DE (?-?) IV-C.1; Pieter Willemse VAN DE (?-?) IV-C.5; Pieternel Pieterse VAN DE (?-?) IV-C.5; VAN DER (1645-1729) IV-B; VAN DER (1646-1688) IV-F; VAN DER (1650-1732) IV-G; VAN DER (1650-1709) *248

Geer), de

Annetje Willems (van (?-?) IV-D.12; Antje Willems (van (?-?) IV-D.11, IV-D.9, V-F; Dirck Crelisse (van (?-?) V-J.1, VI-D; Jan Dirkse (van (?-?) VI-D.1; Joannes Willemse (van (?-?) IV-D.12; Marij Dircks (van (?-?) V-J.1, VI-D

Geer, van de

Agatha Cornelis (1703-1706) IV-D.6; Agatha Cornelis (1706-1707) IV-D.7; Agatha Cornelis (1707-?) IV-D.8; Agatha Cornelisse (1757-?) VI-B.2; Agatha Jans (1687-?) IV-H.3; Agatha Cornelis (1707-?) V-F.1, V-F.2; Anna Jans (1711-1784) V-H; Anna Jans (1712-?) VI-C; Anna Pieters (1670-1749) IV-C, V-C, *184; Antje Willems (1655-1695) III-B.3; Antje Willems (1655-1695) IV-D.10, IV-D.11, IV-D.12, IV-D.9, IV-E.2, IV-E.3, V-F, V-H; Apollonia Jacobs (1687-?) IV-C.4; Apollonia (1740-?) VI-D.3; Apollonia Jacobs (1687-?) V-E.1, V-E.8, VI-C; Barbara Jacobs (1689-?) IV-C.5; Barbara Jacobs (1689-?) V-E.3, V-E.4, V-E.6; Boudewijn Jans (1685-1757) V-B; Catharina Cornelis (1710-1713) IV-D.10; Catharina Cornelis (1713-?) V-F; Catharina Jans (1690-1774) IV-A.3; Claas Maartense (1665-?) IV-I; Claasje Cornelis (1702-?) IV-D.5; Cornelia Dirks (1737-?) VI-D.1; Cornelia Jans (1685-?) IV-H.2; Cornelia Jans (1725-1739) V-E.7; Cornelis Cornelisse (1733-1758) VI-B; Cornelis Cornelisse (1755-?) VI-B.1; Cornelis Dirckse (1650-1732) III-D, IV-G, *57; Cornelis Jacobse (1686-1749) V-D; Cornelis Janse (1600-1674) III-A, III-G; Cornelis Janse (1680-1757) V-A, VI-A, *345; Cornelis Janse (1713-?) IV-E.3; Cornelis Willemse (1660-?) IV-D; Cornelis Dirckse (1675-1746) V-J.2; Cornelis Jacobse (1686-1749) V-E.3, V-E.4, V-E.6; Cornelis Janse (1713-?) V-H.2, V-H.5, V-H.6, V-H.7, V-H.9; Cornelis Willemse (1660-?) IV-E.2, V-H; Crijn Dirckse (1653-?) III-C.4, III-D, *55; Dirck Cornelisse (1650-1709) V-C, V-J, *248; Dirck Janse (1618-1655) III-C; Dirck Janse (1630-1667) III-F; Dirck Janse (1665-?) V-I; Dirck Willemse (1580-?) II-B; Dirck Cornelisse (1650-1709) IV-D.8, V-J.1, VI-D; Dirk Janse (1706-1786) VI-D; Eegje Dircks (1688-?) V-I.2; Elisabeth Cornelis (1734-?) V-D.2; Guielmus Mattheus Janse (1730-?) V-E.8; Hermanus Boudewijnse (1760-1820) VII-A; Hermanus Boudewijnse (1760-1820) VII-B.1, VII-B.3; Jacob Willemse (1650-1706) IV-C, V-C, *268; Jacobus Janse (1715-1715) V-E.3; Jacobus Janse (1716-?) V-E.4; Jacobus Janse (1723-?) V-E.6; Jacobus Janse (1711-1758) VI-D.4, VI-D.5, VI-D.9; Jan Cornelisse (1645-1730) IV-A; Jan Dirckse (1646-1688) III-D, IV-F, *58; Jan Dirckse (1661-?) II-A.6, II-A.7, III-F.1, *10; Jan Dirckse (1680-1750) V-J; Jan Dirckse (1686-?) V-I.1; Jan Jacobse (1690-1739) V-E; Jan Leendertse (1660-?) III-E.1; Jan Maertense (1653-1723) IV-H; Jan Willemse (1575-1640) II-A; Jan Dirckse (1680-1750) VI-D.1, VI-D.6; Jannetje Maartens (1662-?) III-D.3; Jannetje Maartens (1662-?) IV-I.1; Joannis Dirkse (1744-?) VI-D.6; Johanna Jans (1713-1721) V-E.2; Johanna Jans (1721-?) V-E.5; Johannes Dirkse (1741-?) VI-D.4; Johannes Janse (1716-?) IV-E.6; Johannes Willemse (1660-1717) IV-E; Johannes Willemse (1660-1717) IV-D.12, IV-D.9; Leendert Janse (1623-1661) III-E; Leendert Willemse (1580-?) I.2; Leendert Willemse (1580-?) II-A.5; Maarten Janse (1625-1667) II-A.6, III-F.1, III-F.2, III-F.3, *86; Maarten Janse (1691-1750) V-K; Maarten Janse (1710-1780) V-G; Maerten Janse (1620-1678) III-C.1, III-C.4, III-D, IV-F, IV-G, *40; Margaretha Jans (1714-?) IV-E.4; Margaretha Jans (1715-?) IV-E.5; Maria Cornelis (1715-1774) IV-D.12; Maria Dirks (1751-1774) VI-D.9; Maria Jans (1707-1710) V-J.2; Maria Pieters (1690-?) IV-B.2; Marijtje Dircks (1680-?) IV-D.8, V-J.1, VI-D.4, VI-D.5, VI-D.9, VI-D; Marritje Cornelis (1640-?) III-A.1; Martje Claas (1682-?) IV-I.2; Martje Cornelis (1680-?) IV-G.1; Martje Dircks (1644-?) III-C.1, III-D, *59; Martje Cornelis (1680-?) IV-D.3, IV-D.5, IV-D.6, IV-D.7, V-J.2, VI-D.1; Martje Crelis Crelis Dirckse (?-?) V-J.2; Meijnsje Dirxs (1610-1687) III-A, III-G; Neeltje Cornelis (1680-1708) V-J; Neeltje Dircks (1666-?) II-A.6, II-A.7, III-F.3, *14; Neeltje Dircks (1688-?) V-I.3; Neeltje Jans (1682-?) IV-H.1; Nicolaas Cornelisse (1699-1700) IV-D.3; Nicolaas Cornelisse (1700-?) IV-D.4; Nicolaas Jacobse (1684-?) IV-C.2; Nicolaas Jacobse (1684-?) IV-D.7, V-E.7, V-E.8; Petronella Dirks (1742-?) VI-D.5; Pieter Dirckse (1665-?) II-A.6, II-A.7, III-F.2, *12; Pieter Janse (1628-1667) II-A.7, III-F.1, III-F.2, III-F.3, *84; Pieter Maertense (1656-?) III-D.2; Pieter Willemse (1645-1729) IV-B; Pieter Maertense (1656-?) IV-H.1; Pieter Willemse (1645-1729) IV-C.1, IV-C.5; Stephanus Dirkse (1739-?) VI-D.2; Stephanus Dirkse (1747-?) VI-D.7; Trijntje Claas (1681-?) IV-I.1; Trijntje Jans (?-?) V-H.11; Wilhelmina Cornelis (1708-?) IV-D.9; Willem Cornelisse (1696-1697) IV-D.1; Willem Cornelisse (1697-?) IV-D.2; Willem Jacobse (1683-?) IV-C.1; Willem Janse (?-?) V-H.10, V-H.11; Willem Janse (1610-1670) III-B; Willem Pieterse (1690-1728) IV-B.3; Willem Jacobse (1683-?) V-E.1, VI-C

Geer, van der

Agatha Dirks (1749-?) VI-D.8; Boudewijn Boudewijns (1725-1780) V-A, VI-A, *238; Cornelis Boudewijnse (1761-1793) VII-B; Cornelis (1797-1798) VII-A.3; Dieuwertje (1740-?) V-G.4; Dina (1799-1801) VII-A.4; Dirk (1802-1804) VII-A.6; Grietje (1790-1790) VII-B.1; Grietje (1806-1806) VII-A.7; Huberta (1737-?) V-K.3; Huijbert (1734-?) V-K.2; Huijbertje (1732-?) V-K.1; Leuntje (1801-1804) VII-A.5; Magteldje (1737-?) V-G.1; Magteldje (1738-?) V-G.2; Magteldje (1739-?) V-G.3; Margaretha (1792-?) VII-B.3; Marretje Cornelisse (1725-?) V-A.1; Neeltje Cornelis (1730-?) V-A.2; Neeltje (1796-1797) VII-A.2; Neeltje Cornelis (1730-?) VI-A.2, VII-B; Nicolaas Bouwdewijnse (1765-1765) VI-A.3; Pietje (1791-?) VII-B.2; Wouter (1794-1811) VII-A.1

Gerritse

Crijn (?-?) VI-B.2

Gheer, van der

Dirck Willemse (1510-?) I; Willem Dirckse (1540-1623) I

Haas, van der

Willemijntje (1700-1765) V-K

Hardveld

Jan Anthonisse (1685-?) IV-C.5

HARTVELD

Gijsbert Janse (?-?) IV-D.1, IV-D.2, IV-E.3, IV-E.4, IV-E.5

Hoogendorp

Gerrit Louwrens (1723-1780) V-H; Laurentius (1756-1802) V-H.14; Louwrens Gerrits (?-?) V-H

Hoogeveen

Cornelia Pieters (1640-1702) IV-B, V-C

Huijgen

Jacob Pieterse (1650-?) III-A.1

Jacobs

Barbara (?-?) V-E.3, V-E.4, V-E.6; Leuntje (?-?) V-E.1, VI-C

Jacobse

Claas (?-?) V-E.7; Claes (?-?) IV-D.7; Crelis (?-?) V-E.3, V-E.4, V-E.6; Willem (?-?) V-E.1, VI-C

Jans

Grietje (?-?) V-H.2; Leuntje (?-?) VI-D.3; Magteld (?-?) V-I.3; Neeltje (?-?) VI-D.6

Janse

Crelis (?-?) IV-E.6; Gijs (?-?) V-I.3; Jacob (?-?) VI-D.4, VI-D.5, VI-D.9

JONGE

SCHENKEVELD DE (1680-?) *141

Klock

Huybertje Pieters (?-1723) IV-H

Krook

Adrianus Jans (1751-?) VI-C.7; Anna Claas (1660-1712) IV-C; Catarina Frans (?-1736) V-A; Claas Cornelisse (1625-1694) IV-C; Cornelia Claas (?-?) V-E.7; Cornelia Jans (1743-?) VI-C.2; Cornelis Claas (1670-?) V-E.7; Engelbertha Jans (1748-?) VI-C.6; Geertje Pieters (1733-?) VI-B; Gertrudis Jans (1756-?) VI-C.10; Jan Willemse (1710-?) VI-C; Johannes Janse (1745-?) VI-C.4; Maria Francisca Jans (1754-?) VI-C.9; Maria Francisca Xaviera Jans (1752-?) VI-C.8; Remberta Jans (1746-?) VI-C.5; Sannetje Klaas (?-?) IV-C.1; Susanna Jans (1744-?) VI-C.3; Susanne Claas (1670-?) IV-C.1; Wilhelmus Janse (1742-?) VI-C.1

LAAN

Marritje VAN DER (?-?) VII-A.2

Langeraar)

Agatha VAN STADEN (uit (?-?) VI-D.7

Langevelt

Petronella Pieters (1690-1764) V-J, *341

Leers

Coenradus (1735-?) V-K.3

Lelieveld

Jan Pieterse (1705-?) IV-D.8; Jan Pieterse (1705-?) V-F.1, V-F.2

LELIVELD

Jan Pieters (?-?) V-F.1, V-F.2

Lenaards

Matthijs Mathijsse (1700-?) IV-B.2

LEONARDS

LENAARS Matthijs (1700-?) IV-B.2

LINDEN

Harmen Pieters VAN DER (?-?) VII-A.1

Linden, van der

Grietje Cornelisse (1735-?) VI-A

LINDT

VAN DER (1735-?) VI-A

Lindt, van der

Antje Cornelis (1725-?) VI-A.1, VII-A; Cornelis (1700-?) VI-A; Pieter Cornelisse (1730-?) VI-A.1, VII-A

Maartens

Jannetje (?-?) IV-E.4, IV-E.5, IV-I.1

Maartense

Pieter (?-?) IV-I.1

Maertens

Marijtje (?-?) V-H.10; Martje (?-?) IV-E.1, V-G

Mertens

Pieter (1656-?) III-D.2

Nap, van der

Adriaen (1660-?) V-E; Anna Aries (1690-?) V-E; Jan Arisse (1685-?) V-E.2, V-E.5; Jannetje Aris (1690-?) V-E.2, V-E.5; Maria Adraans (1690-?) V-E

Oude Schout

Marritje Teuwis Oude Schout (1660-?) IV-G; Teuwis Oude Schout (?-?) IV-G

OUDSHOORN

Jan Cornelis (?-?) VII-A.3, VII-A.5, VII-A.6

Pieters

Dirk (?-?) V-I.2; Jannetje (?-?) VI-B.2

POELGEEST

Cornelia (?-?) VII-A.7; Dirk (?-?) VII-A.7; Jan (?-?) VII-A.2; Marietje Klaasse (1770-?) VII-A

Priem

Louris (?-?) III-F; Marritje Louweris (1635-?) III-F, *10, *12, *14

Rietveld

Apollonia Klaasse (1675-?) IV-D; Claas (?-?) IV-D.5; Claes Janse (?-?) IV-D.10; Claes Janse (1650-?) IV-D; Claes (?-?) IV-D.6; Claes Janse (1650-?) IV-D.10, IV-D.11, IV-D.5, IV-D.6, V-F; Jannetje Klaas (1675-?) IV-D.1, IV-D.2; Klaas (?-?) IV-D.11, V-F

Santeel

Goverd Joostense (1685-1727) V-D, *303; Joost Goverdse (1650-1732) *303

Schenkeveld

Jan Janse (1680-?) IV-B, IV-D.12, *141; Jan Janse (1715-?) IV-D.12; Leuntje Jans (1675-1763) VI-D; Leuntje Jans (1675-1763) VI-D.2, VI-D.3

Schepens

Bart Gerritse (1700-?) IV-B.3, *166

Schoneveld

Dirk (1735-?) V-G.3

Schooten, van

Annetje Jansddr (?-?) V-H

SIGT

Aagje (?-?) VII-A.1

Sijl, van

Jacob (?-?) *339; Pieternelletje Jacobse (1685-?) V-J, *339

Snij

Cornelis (1670-?) IV-B.3; Eva Cornelis (1690-1739) IV-B.3

SONEVEN

LENAARDS VAN (1700-?) IV-B.2

Staden)

Jan Stevense (van (?-?) VI-D.2

Staden, van

Cornelia Stevens (1710-1786) VI-D; Jan Stevense (1710-?) VI-D.2, VI-D.3, VI-D.7; Stephanus Janse (1675-1763) VI-D

Star, van der

Willem (?-?) V-H.5

Staveren, van

Jan Harmanus (1750-?) VI-D.9

Stevense

Jan (?-?) VI-D.3, VI-D.7

Stouthandel

Cornelis (1585-?) III-C; Neeltgen Cornelis (1620-?) III-C

SWANENBURG

Lena (?-?) VII-A.3, VII-A.5, VII-A.6

Swaneveld

Jan Adriaanse (1650-1683) III-B.3

Swieten, van

Maria Jans (1630-1694) IV-C

Theunis

Dirk (?-?) IV-D.3

Theunisse

Gerrit (?-?) IV-I.2

Togt, van der

Bouwen Bastiaanse (1635-1690) IV-B, V-C; Dirck Bouwense (1665-1746) V-C; Jannetje Bouwens (1660-1746) IV-B; Pieter Dirckse (1700-?) V-C.1

Veen, van

Cornelia Goverds (1660-1727) *303

Velde, van de

Anna Jans (?-?) V-H.12, V-H.13

Velsen, van

Appollonia Cornelis (1690-1732) V-D

Velzen, van

IJsbrand (1700-1769) VI-B.1

Verbrugge

Klaasje Floren (1720-?) IV-D.12, *213

VOERMAN

Grietje Jacobs (?-?) V-G.1, V-G.2, V-G.3, V-G.4; Pietertje Jacobs (1715-?) V-G

Volkruyt

Barbara Bastiaans (1650-1691) IV-B; Bastiaan Gijsen (1630-1675) IV-B, *265; Pietje Bastiaans (1655-?) V-J, *265, *267

Wee, de

Aagje (?-?) VII-B.3

zonder achternaam

Aafje (1687-?) IV-H.3; Aafje (1690-1739) IV-B.3; Aagje (1703-1706) IV-D.6; Aagje (1707-?) IV-D.8; Aaltje Cornelis (?-?) V-K; Anna (1655-1695) III-B.3; Anna Pieters (1665-?) V-I; Annigje (1660-1712) IV-C; Antje (1670-1749) V-C; Bouwen Jacobse (1630-?) III-D.2, IV-H, *67; Claas (1684-?) IV-C.2; Claes (1665-?) IV-I; Crelis (1686-1749) V-D; CROOK (1733-?) VI-B; Dirck (1706-1786) VI-D; Dirk (1665-1746) V-C; Eefje (1690-1739) IV-B.3; Gerritje Cornelis (1660-?) IV-I; Govert (1685-1727) *303; Grietje Jacobs (1700-1749) V-D; HARTVELT (1685-?) IV-C.5; Heijltge (1635-1662) III-E; Hilletje Jans (1635-1662) III-E; Jacob (?-?) III-D, *67; Jacob (1723-?) V-E.6; Jan (1660-1717) IV-E; Jan (1716-?) IV-E.6; Jan (1744-?) VI-D.6; Jannetje (1721-?) V-E.5; Joannes (1660-1717) IV-E; Joannes (1680-1750) V-J; Joannes (1686-?) V-I.1; Johannes (1690-1739) V-E; Johannes (1744-?) VI-D.6; Klok (?-1723) IV-H; Leenaert (1623-1661) III-E; Leuntje (1675-?) IV-D; Leuntje (1687-?) IV-C.4; Leuntje (1690-1732) V-D; Leuntje (1740-?) VI-D.3; Maarten (1710-1780) V-G; Magteldje Maartense (1680-1723) IV-E; Marritje (1715-1774) IV-D.12; Marritje (1751-1774) VI-D.9; Marritjen (1715-1774) IV-D.12; Martje (1635-?) III-F; Martje (1751-1774) VI-D.9; N.N. (?-?) *144; N.N. (1635-1678) III-D; Neeltje (1620-?) III-C; Neeltje (1710-1786) VI-D; Neeltje Boudewijns (1650-1730) IV-A; Neeltje Jacobs (1630-1662) III-D; Neltij (1680-1708) V-J; Pieternel (1690-1764) *341; Pietertje (1685-?) *339; Theodorus (1706-1786) VI-D; Thomas (?-?) V-H.1; Trijntje (1690-1774) IV-A.3; Trijntje (1710-1713) IV-D.10; Trijntje (1713-?) V-F; ZIJL (1685-?) *339

* verwijzing naar noot.