Kwartierstaat van drs. Johannes van de Geer (John) (1938-?) John van de Geer - MMX -

© 2010  John van de Geer

De Poll 10

7608 DJ ALMELO

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120Generatie I

(kwartierdrager)
1  drs. Johannes van de Geer (John), predikant Bapt. Gemeente te Noordbergum, predikant Bapt. Gemeente te Veendam, leraar godsd./mijleer Chr.M.T.S., docent godsdienst Chr.Ped.Akad. te Almelo en docent theologie Hogeschool 'Windesheim' te Zwolle, wonende te Haarlem, te Amsterdam, te Edam, te Brussel, te Bosch en Duin, te Rüschlikon (Zürich/Zw.), te Noordbergum (gem. Tietjerksteradeel FR), te Veendam, te Almelo en aldaar (De Poll 10), is geboren op donderdag 1 september 1938 te Haarlem (Ruijchaverstraat 4), is gedoopt in 1952 te Amsterdam (Bapt. Gemeente) (Baptisten Gemeente), in 1980 overgegaan naar de N.H.K. (sinds 2004 P.K.N.) en op 17.3.1982 toegelaten tot de dienst van predikant in deze kerk..

Johannes van de Geer studeerde (van 1956-1959) theologie in Brussel (aan het Institut Biblique de Bruxelles de la Mission Evangélique Belge), vervolgens (van 1959-1962) theologie aan het Baptisten Seminarium te Bosch en Duin en daarna (van 1962-1964) theologie aan het International Baptist Seminary in Rüschlikon (Zürich/Zw.); in 1979 doctoraal examen theologie (Rijksuniversiteit Utrecht) met in aansluiting hierop een tweejarige deeltijdstudie praktische theologie aan de Kath. Univ. in Nijmegen.

Johannes trouwt op woensdag 19 augustus 1964 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Etty Schlüter, dochter van Eetse Aaldrik Schlüter en Ietje van der Heide. Etty, leerling-verpleegster en inkoopassistente, wonende te Leeuwarden, te Lekkum (Leeuwarderadeel FR) (Lekkumerweg 42 irood), te Bolsward (Cnossenlaan 21), te Leeuwarden (Leeuwerikstraat 98), te Doncaster (Eng.), te Groningen, te Noordbergum (gem. Tietjerksteradeel FR) (Zevenhuisterweg 37), te Veendam (Schoenerstraat 14), te Almelo (Nederhorst 12) en aldaar (De Poll 10), is geboren op woensdag 30 augustus 1939 (Noordvliet 11), is gedoopt op zondag 6 februari 1955 te Leeuwarden (Bapt. Gemeente) (baptist), in 1980 overgegaan naar de N.H.K. (sinds 2004 P.K.N.)..

Van Johannes en Etty is een kind bekend:

1  Eric Jan van de Geer, beeldend kunstenaar en docent (Willem de Kooning Academie), wonende te Noordbergum (Zevenhuisterweg 37), te Veendam (Schoenerstraat 14), te Almelo (De Poll 10), te Zwolle, te Kampen, te Rotterdam en te Groningen, is geboren op woensdag 27 oktober 1965 te Leeuwarden.

Studie: Van 1984-1989 Nieuwe Lerarenopleiding, tekenen en handvaardigheid, Zwolle, van 1989-1991 Academie voor Beeldende Kunsten, Kampen (eerstegraads lerarenopleiding tekenen/kunstgeschiedenis en kunstvakopleiding schilderen/tekenen). Vervolgens is hij (in 1991) in Rotterdam gaan wonen, alwaar hij naast zijn werk in de avonduren z'n diploma voor leraar basisonderwijs heeft gehaald. Op 17 januari 1999 studeerde hij (na twee jaar voltijd studie) af aan de Vervolgopleiding Schilderkunst van de Academie Minerva te Groningen, met het recht om de titel MFA (Master of Fine Arts) te voeren.

Eric begint een relatie op donderdag 23 oktober 1986 op 20-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Jeanet Zandbergen, dochter van Jans Zandbergen en Grietje Hekman. Jeanet, lerares tekenen en handvaardigheid en intercedent (sinds 2000), wonende te Erm, te Zwolle, te Kampen, te Rotterdam en te Schiedam, is geboren op woensdag 13 april 1966 te Erm.

Studie: van 1984-1989 Nieuwe Lerarenopleiding, tekenen en handvaardigheid, Zwolle, van 1989-1991 Academie voor Beeldende Kunsten, Kampen (Eerstegraads lerarenopleiding tekenen/kunstgeschiedenis en kunstvakopleiding schilderen/tekenen). Vervolgens is zij (in 1991) in Rotterdam gaan wonen, alwaar zij naast haar werk in de avonduren de opleiding voor leraar basisonderwijs heeft gedaan.
Eric begint een relatie op zaterdag 1 december 2001 op 36-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Anne Wenzel, dochter van Dieter Wenzel en Hildegard Bernhardine Averes. Anne, beeldend kunstenaar, wonende te Schüttorf, te Enschede, te Barcelona (Sp.), te Keulen en te Rotterdam, is geboren op dinsdag 23 mei 1972 te Schüttorf.

Zij studeerde van 1992-1997 aan de Akademie voor Beeldende Kunst (AKI) in Enschede en tussendoor in 1995-1996 aan de Escola Massana te Barcelona (Spanje).


Generatie II

(ouders)
2  Johannes van de Geer (Jo), chocoladebewerker, koetsier, schippersknecht, kapitein op de rivierboot "De Snip", visventer, pensionhouder en verzekeringsagent (bij Victoria), wonende te Wormerveer, te Apeldoorn, te Haarlem en aldaar, is geboren op woensdag 6 oktober 1897 te Wormerveer (Wijk K Nr. 42), is gereformeerd gedoopt, is overleden op maandag 7 juni 1948 te Haarlem als gevolg van een longembolie (na een longoperatie)., is begraven op donderdag 10 juni 1948 te Haarlem (Noorder Begraafplaats) (vanwege zijn verzetswerk werd hij op 16.1.1964 herbegraven op de Erebegraafplaats te Loenen (Gld.), ligplaats vak D, nr. 262). Johannes werd 50 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Uit gegevens van het militieregister 348 (jaar 1917, Wormerveer/RNH) en stamboeken (NA, inv.nr. 2.13.09/2166/21704) blijkt dat zijn beroep chocoladebewerker was. Vermeld wordt dat zijn lengte is: 1.65 meter met als verdere opmerking, dat hij goed met paarden kan omgaan en een niet te zwaar persoon is. Voorts staat aangegeven dat hij wenste ingedeeld te worden bij de veldartillerie of cavelerie. Hij werd echter op 1.2.1917 ingelijfd als dienstplichtige bij het 10e Regiment infanterie II B 1 C te Haarlem; op 1.10.1919 verlaat hij de dienst met groot verlof.
Volgens mondelinge overlevering was hij voor zijn huwelijk enige tijd werkzaam als koetsier bij de Firma Bakker in Wormerveer.
Voor zijn eerste huwelijk heeft hij (in 1917) korte tijd verkering gehad met Grietje van Sante. Tevens heeft hij nog verkering gehad met Greetje Andriaan; een verkering die dramatisch afliep, omdat zij overleed aan tuberculose.
Hij trouwde met Nel Versnel. Aanvankelijk woonden ze in Wormerveer om echter op 25-11-1932 te verhuizen naar Apeldoorn. Zij woonden aan de Veenhuizerweg No. 37. Jo was visventer (niet ingeschreven bij de kamer van koophandel). Hoewel er een kinderwens was, ging deze wens niet in vervulling. Wel hadden zij een pleegkind Evangelina Catharina Helena Schrier, geb. 09-08-1929 te Rotterdam. Jo is op 09-10-1935 na huwelijksproblemen vertrokken naar Wormerveer. Het pleegkind Evangelina C.H. Schrier is eveneens op 14-11-1935 vertrokken en wel naar Rotterdam. Nel Versnel verhuisde in diezelfde tijd naar de Hoenderparkweg 50 (Apeldoorn) en ging als huishoudster bij Johannes Wissink werken, met wie ze op 16.12.1937 trouwde.
Johannes ontmoette in 1936 op het Bolwerk in Haarlem zijn oude jeugdliefde Grietje van Sante. Zij trouwden en vestigden zich in Haarlem en woonden aldaar resp. in de Ruijchaverstraat 4 (1937), Drossestraat 21 (1940), Hogerwoerdstraat 34 (1941) en Vosmaerstraat 14rd. (1946)
Johannes was tijdens WO-II vanaf november 1943 lid van de Raad van Verzet. Hij verspreidde illegale lectuur (Trouw, Het Parool en De Waarheid), hij stelde zijn huis beschikbaar voor illegale vergaderingen en vervoerde wapens. Eind 1944 kreeg hij last van een verwaarloosde kou en in maart 1945 werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Na drie maanden werd hij ontslagen en van 1 juni tot 12 juli was hij lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Vanaf 1 september 1945 werkte hij weer voor de N.V. Verzekeringsbank 'Victoria' tot hij eind januari 1946 weer ziek werd. Op 30 januari 1946 werd hij met tuberculose opgenomen in het ziekenhuis, later werd hij thuis verpleegd. In september 1946 werd hij opgenomen in het sanatorium Sarepta te Haarlem van de Stichting Herstellingsoorden Oud-illegale werkers. Later werd hij verpleegd in Kareool te Aerdenhout. Hij is in juni 1948 geopereerd, kort daarna is hij overleden' (bron: Stichting 1940-1945).
Uit mondelinge overlevering kan hieraan worden toegevoegd, dat het verspreiden van zowel Trouw als de Waarheid mede te maken had met het feit, dat hij - hoewel van gereformeerde huize - bevriend was met communisten met wie hij samen verzetswerk verrichtte. Ook werd voor korte tijd een joods meisje met de naam Simone in het gezin opgenomen, omdat verraad op de loer lag werd zij elders in Haarlem ondergebracht. Hoe het haar verder is vergaan, is niet meer te achterhalen.

Johannes trouwt op woensdag 14 juli 1926 te Wormerveer (huwelijksgetuigen waren Jacob van de Geer (zie 4), Sophia Bot (zie 5), Corstiaan van de Geer, Elsje Brugman en Johannes Gerardus Versnel), trouwt (kerk) op woensdag 14 juli 1926 (gereformeerd) (is gescheiden op dinsdag 15 december 1936 aldaar) op 28-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Cornelia Dirkje Versnel, dochter van Leonardus Wilhelmus Versnel en Elsje Brugman. Cornelia, wonende te Wormerveer, is geboren op vrijdag 26 juli 1901 aldaar, is overleden op donderdag 19 februari 1976 te Apeldoorn. Cornelia werd 74 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Cornelia was later gehuwd (2) met Johannes Wissink.<1..4>

Johannes trouwt op woensdag 24 februari 1937 te Haarlem op 39-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige

3  Grietje van Sante (Gré), kinderjuffrouw, gezelschapsdame, huishoudster, koordirigente en kerkorganiste, wonende te Zaandam, te Amsterdam, te Brussel, te Haarlem, te Edam, te Den Haag, te Rijswijk, te Almelo (Drakensteijn 397) en te Emmen (Holtingerbrink 62), is geboren op zaterdag 11 november 1899 te Zaandam, is gedoopt (christelijk gereformeerd) . Zij heeft zich in Brussel aangesloten bij een kerkgenootschap van de Belgisch Evangelische Zending. Terug in Nederland is korte tijd in Haarlem lid geweest van de Pinkstergemeente, alwaar zij zich heeft laten dopen door onderdompeling. Daarna kerkte ze in de Zuiderkapel in Haarlem. In Amsterdam is zij lid geworden van de Onafhankelijke Baptisten Gemeente aldaar., is overleden op dinsdag 1 januari 1985 te Emmen De tekst op de rouwkaart luidt: "Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt U!" (Fil. 4:4)., is begraven op vrijdag 4 januari 1985 aldaar op de Algemene Begraafplaats "De Wolfsbergen".. Grietje wordt vermeld op dinsdag 14 december 1920 als testatrice. Grietje werd 85 jaar, 1 maand en 21 dagen.

In het jaar 1917 heeft zij kort verkering gehad met haar latere man Johannes van de Geer.
Uit het bevolkingsregister van Zaandam blijkt, dat zij op 17.11.1926 met haar kinderen haar man gevolgd is naar Amsterdam (Wenslauwerstraat 70I). Na haar scheiding (2 okt. 1928) is zij in de loop van 1929 korte tijd opgenomen in de Valeriuskliniek, omdat zij in ernstige mate overspannen was. Na ontslag uit de kliniek op 23.2.1929 is zij kort daarop vertrokken naar Brussel, alwaar ze als kinderjuffrouw en gezelschapsdame heeft gewerkt en wel tot mei 1933. Vanuit de periode dat Grietje in Brussel woonde, heeft ze een paar heel goede vrienden voor het leven overgehouden, t.w.: Jan en Julie van Dam-van Brusselt. Een en ander betekende dat men elkaar tot op het laatst over en weer elk jaar opzocht (m.u.v. W.O.II).
Haar terugkeer naar Nederland had te maken met familie-omstandigheden. Haar oom Hermanus IJskes, die weduwnaar was geworden, vroeg haar om huishoudster bij hem te worden. Vanaf 21.8.1933 is zij bij hem in huis (Nassaustraat 14 in Haarlem) als huishoudster werkzaam. Vermoedelijk is ze op dit verzoek mede ingegaan om dichter bij haar moeder te zijn, die evenals Hermanus IJskes in Haarlem woonde. Helaas faalde pogingen om in contact te komen met haar dochter Jopie. De verhoudingen waren klaarblijkelijk zo verstoord dat zelfs de bemiddeling van een Gereformeerde predikant niet mocht baten om het contact te herstellen. Deze donkere bladzijde werd na W.O. II omgeslagen, doordat haar dochter inmiddels meerderjarig haar opzocht opzocht, waardoor ze voorgoed met elkaar verenigd werden.
In 1949 leerde zij de Amsterdammer Dirk Bijdemast kennen, waarop zij verhuisde naar Amsterdam. Aldaar woonde ze resp.: Oogentrooststraat 9hs (1949), Gentiaanplein 23 bov. (1952). In 1952 verhuisden ze naar Edam naar de Elandsgracht 9. Dat beviel niet echt. Dirk Bijdemast vond het als Amsterdammer te stil in Edam. Zo keerden ze in 1953 terug naar Amsterdam naar de Fannius Scholtenstraat 43 1h (A'dam-West). In 1957 verhuisden ze opnieuw naar Blankenstraat 8 II r. (A'dam-Oost).
Na het overlijden van Dirk Bijdemast verhuisde ze in 1960 naar Den Haag en ging wonen in de Louise Henriëttestraat 32. In 1965 verhuisden ze naar een kleinere woning op de grens van Den Haag en Rijswijk naar Hackfortstraat 42. In 1971 heeft ze korte tijd gewoond bij haar dochter Jos op de Alexanderlaan 2 in Rijswijk om in 1972 opnieuw te verhuizen naar een flat in Almelo (Drakensteijn 397). In 1976 is zij om gezondheidsredenen vertrokken naar Emmen naar het Bejaardenhuis "De Bargeres", dicht in de buurt van haar dochter Jos, die al eerder verhuisd was en in Erica woonde.

Grietje trouwt op donderdag 17 juni 1920 te St. Pancras (N.H.) (is gescheiden op dinsdag 2 oktober 1928 aldaar schuldloos) op 20-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Hidde Koornstra, zoon van Wieger Hiddes Koornstra en Johanna Spits. Hidde, handelsreiziger en handelaar, wonende te St. Pancras (N.H.), te Zaandam, te Amsterdam, te Basel en te Caracas, is geboren op maandag 31 mei 1897 te Echten, is gereformeerd, hervormd gedoopt, is overleden op vrijdag 8 juni 1979 te Caracas. Hidde wordt vermeld op dinsdag 14 december 1920 als erfgenaam. Hidde werd 82 jaar en 8 dagen.

naam: Ouders zijn: Wieger Koornstra en Johanna Spits.
Uit de gegevens van het Bevolkingsregister van Zaandam blijkt, dat hij zich in maart 1919 in Zaandam vestigt, vervolgens op 17 mei 1920 vertrekt naar St. Pancras (NH), alwaar hij trouwt met Grietje van Sante. Samen met Grietje vestigt hij zich op 23 juni 1920 in Zaandam (Zeemansstraat). Op 27.10.1926 vertrek hij naar Amsterdam (Westlauwerstraat 70I).
Na zijn scheiding vertrok hij als vertegenwoordiger van exporteur Kloosterboer naar Bazel (Zw). Na enige jaren begon hij voor zichzelf met medeneming van de klanten van zijn voormalige werkgever. Hij wist het alleenrecht te verkrijgen voor de import. Op zijn voorstel exporteerden zijn broers Wim, Jaap en Pé groenten van de veiling van Broek op Langendijk naar hem toe. Zo ontstond de Fa. Gebr. Koornstra, import en export.
Tijdens WO-II verbleef hij in Zwitserland, na de oorlog is hij hertrouwd en vertrokken naar Venezuela.

Hidde was later gehuwd (2) met Miep Rehorst.<5,6>

Van Hidde en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Hendrina Koornstra (Jopie), verpleegkundige, wonende te St. Pancras (N.H.), te Monster, te Alkmaar, te Rijswijk, te Erica, te Hoogezand, te Bellingwolde, te Nieuweschans en te Tholen, is geboren op zaterdag 7 april 1923 te Zaandam (Zeemansstr. 77), is gereformeerd, rooms-katholiek, hervormd gedoopt.

Na de scheiding van haar ouders is zij opgevoed door haar grootouders van vaderszijde. Het feit dat ze na W.O. II contact heeft opgenomen met haar moeder heeft ertoe geleid dat haar vader alle contacten definitief met haar verbrak.

Johanna trouwt op woensdag 21 maart 1951 te Rijswijk (is gescheiden in 1960) op 27-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Gerard Pels. Gerard, bootsman, 2e stuurman (grote vaart) en eigenaar verpleeghuis, wonende te Rijswijk, is geboren in 1914. Johanna trouwt op dinsdag 8 mei 1962 te Den Haag (is gescheiden in 1972) op 39-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Willem Jozef van den Dop. Willem is geboren op maandag 29 november 1937 te Den Haag. Johanna trouwt op maandag 21 januari 1974 te Rijswijk op 50-jarige leeftijd (3) met de 65-jarige Aris Smit ook genaamd Henk. Aris, journalist, feuilleton-schrijver, is geboren op donderdag 30 juli 1908 te Amsterdam, is verongelukt op woensdag 14 juni 1978, is begraven op maandag 19 juni 1978. Aris werd 69 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Als schrijver gebruikte hij als pseudoniem: Henk van Heeswijk.
Johanna begint een relatie op woensdag 1 juli 1992 op 69-jarige leeftijd (4) met de 77-jarige Boelo Pieter Brul. Boelo, transportondernemer, wonende te Nieuweschans, is geboren op maandag 17 augustus 1914 aldaar, is overleden op woensdag 4 april 2001 aldaar, is begraven op maandag 9 april 2001 aldaar. Boelo werd 86 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Boelo was eerder gehuwd (1) met Antje Jantina Schortinghuis.<7>

2  Maarten Koornstra is geboren op woensdag 22 september 1926 te Zaandam, is overleden in 1927 aldaar. Maarten werd 1 jaar.

Grietje trouwt op dinsdag 9 augustus 1949 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd (3) met de 57-jarige Dirk Bijdemast, zoon van Herman Hendrik Bijdemast en Dirkje Osnabrugge. Dirk, expeditieknecht, koetsier, chauffeur, schuitenvoerder en stoker, wonende te Sloten (N.H.), te Amsterdam en te Edam, is geboren op dinsdag 28 juni 1892 te Amsterdam, is gedoopt (doopsgezind) .In 1960 baptist geworden., is overleden op zondag 17 augustus 1958 aldaar. Dirk werd 66 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Hij is vele keren in zijn leven verhuisd. In Amsterdam woonde hij op diverse adressen: AMSTERDAM: Eereprijsstr. 8hs (1930), Mosveld 2hs (1941), Tilanusstr. 37hs (1943), Oogentrooststr 9hs (1945), Gentiaanplein 23 bov (1952), EDAM: Eilandsgracht 9 (1952), AMSTERDAM: Fannius Scholtenstraat 43 3h en I (1953), Blankenstr. 8 II R (1957).
Bijna zijn hele leven (ruim 40 jaar) heeft hij gewerkt bij Peck & Co. te Amsterdam. Zijn grote hobby was schilderen. Hij schilderde niet onverdienstelijk landschappen, stillevens en portretten.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Antje Kool.<8,9>

Van Johannes en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  drs. Johannes van de Geer (John) te Haarlem, is geboren op donderdag 1 september 1938 aldaar (Ruijchaverstraat 4), is gedoopt in 1952 te Amsterdam (Bapt. Gemeente) (Baptisten Gemeente), in 1980 overgegaan naar de N.H.K. (sinds 2004 P.K.N.) en op 17.3.1982 toegelaten tot de dienst van predikant in deze kerk., zie 1.

2  Sophia Hendrina van de Geer (Fia), pedicure en manicure, is geboren op maandag 22 januari 1940 te Haarlem (Drossestr. 21 Ben.).

Sophia trouwt op dinsdag 29 september 1964 te Den Haag, trouwt (kerk) (Baptisten Gemeente) aldaar Het huwelijk is ingezegend door de broeder van de bruid (Johannes van de Geer). op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Euft van Dijk, zoon van Jan van Dijk en Catharina Trijntje Hoek. Euft, chauffeur en pianostemmer, wonende te Den Haag en te Spijkenisse, is geboren op maandag 17 augustus 1936 te Den Haag.

3  N.N. is geboren in 1941, is overleden in 1941 (het kind heeft één week geleefd).


Generatie III

(grootouders)
4  Jacob van de Geer (Jaap), stoker, machinist, smid, loodgieter, blikslager en koperslager, wonende te Zaandam (Westzijde 975), te Sloten (N.H.), aldaar, te Wormerveer (Marktstraat 50), aldaar (Krommeniërweg 34 en 36) en aldaar (Sluispad 2), is geboren op zaterdag 25 juli 1857 te Sloten (N.H.), is gedoopt op zondag 16 augustus 1857 aldaar (hervormd) en in Wormerveer lidmaat geworden van de Gereformeerde Kerk., is overleden op vrijdag 1 november 1935 te Wormerveer (Sluispad), is begraven op maandag 4 november 1935 te Wormerveer (Algemene Begraafplaats). Jacob is huwelijksgetuige van Jan de Boer en Barbara van de Geer (Bertha) op dinsdag 6 juni 1882 te Zaandam. Jacob is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer en Trijntje Weber op zaterdag 23 april 1887 te Zandvoort. Jacob is huwelijksgetuige van Joachim Bobeldijk en Geertje van de Geer op zondag 14 augustus 1887 te Zaandam. Jacob is huwelijksgetuige van Sacharias Johannes van de Geer en Elisabeth de Vries op donderdag 27 oktober 1892 te Zaandijk. Jacob is huwelijksgetuige van Jan Bes en Barbara van de Geer (Bertha) op woensdag 24 juni 1903 te Zaandam. Jacob is huwelijksgetuige van Teunis Boot (Teun) en Henderika van de Geer (Hendrika) op woensdag 12 juni 1907 te Wormerveer. Jacob is huwelijksgetuige van Jan van de Geer en Hillegonda Bruijn op woensdag 7 juli 1909 aldaar. Jacob is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer (Piet) en Geertje de Boer op woensdag 9 oktober 1912 aldaar. Jacob is huwelijksgetuige van Johannes van de Geer (Jo) en Cornelia Dirkje Versnel op woensdag 14 juli 1926 aldaar. Jacob werd 78 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Als het ging om het in praktijk brengen van het geloof sloeg Jacob wel eens door; zo heeft hij aan het begin van zijn trouwen op een keer al het geld dat hij bij zich had in de collectezak gegooid, zijn vrouw haalde het later weer terug bij de diakenen.

Hoewel ingeschreven voor de Nationale Militie (in 1876, 1877), is hij vervolgens bij loting buiten oproeping gebleven; kortom hij kreeg vrijstelling van militaire dienst en wel op 30.4.1878.
Jacob verhuisde op 28 mei 1879 van Zaandam naar de gemeente Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de Vrije Geer (NH). Hij woonde in de IJpolder in Wijk F, nr. 43 (later werd dit door vernummering nr. 127) naast het stoomgemaal, waar hij als stoker werkzaam was. Het beroep van stoker hield overigens meer in dan kolenscheppen. Men moest weten wat men met de machine kon doen, hoeveel vuur erin mocht liggen en hoe het water moest worden ingebracht. Vooral wanneer de druk in de ketel te hoog opliep, moest de stoker nauwkeurig ingrijpen om te voorkomen dat de machine kapot zou draaien. Naar de normen van die tijd ontving Jacob als stoker dan ook een goed salaris: 48 gulden in de 4 weken, daar ging 6 gulden voor huur van de woning af; een jaarsalaris dus van ong. 625 gulden en dat was in die tijd geen slecht salaris. Uit de Index van Raadsbesluiten en Notulen van de Gemeente Sloten (GA, nr. 341/86) blijkt dat de veldwachter 450 gulden per jaar en een onderwijzer 650 gulden per jaar verdiende.
Uit de notulen van de Grote IJpolder (zie: GA, nr.513/1) blijkt, dat Jacob op 1.10.1879 de nieuwe woning bij het stoomgemaal heeft betrokken. Tevens werd op 14.9.1880 gunstig beschikt op een door hem gedaan verzoek om vrijstelling wegens personele belasting. Het stoomgemaal beschikte over een roeiboot. Zo werd op 7.2.1890 een nieuwe roeiboot gekocht voor 105 gulden (er lag overigens een voetveer bij het stoomgemaal). Gelet op deze verbinding ligt het voor de hand, dat men zich eerder oriënteerde op Zaandam dan Sloten. Kerkelijk gezien was de IJpolder overigens ingedeeld bij de hervormde gemeente West-Zaandam. Omdat Jacob en zijn familie niet voorkomen in de kerkelijke archieven van Sloten en Sloterdijk kan worden worden aangenomen, dat zij in Zaandam zijn blijven kerken.
Op 30 april 1891 verhuist de familie naar Wormerveer, ze zijn dan nog ned. hervormd. Op 1.1.1900 wordt een nieuw bevolkingsregister aangemaakt, het gezin wordt daarin ingeschreven als leden van de van de Gereformeerde Kerk.

In het begin van de jaren negentig hadden Jacob en Sofie een winkeltje in lampepitten en klompen aan de Marktstraat nr. 50 te Wormerveer, dat gerund werd door echtgenote Sofie. Jacob zelf ging met een kar de huizen langs om pannen te repareren. Later werd met financiële steun van zijn broer Pieter (uit Zandvoort) een dubbele woning gekocht aan de Krommenierijweg 34 en 36 te Wormerveer. Op 20.1.1922 werd een vergunning afgegeven voor verbouwing van beide perceelen; achter de woning bevond zich een werkplaats voor lood- en zinkwerken. Dit loodgieterbedrijf had op het hoogtepunt 10 man personeel in dienst.

Jacob trouwt op zondag 19 mei 1878 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie 8) en Hendrica Lieneke (zie 9)) op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige
5  Sophia Bot (Fie), naaister, wonende te Zaandam (Westzijde 975), te Sloten (N.H.), te Wormerveer (Marktstraat 50), aldaar (Krommeniërweg 34 en 36), aldaar (Sluispad 2) en aldaar (Wilgenkade 35), is geboren op maandag 10 mei 1858 te Zaandam, is overleden op maandag 25 september 1950 te Wormerveer in het Rusthuis aan de Wandelweg 65, waar zij in haar nadagen woonde, is begraven op donderdag 28 september 1950 te Wormerveer (Algemene Begraafplaats). Sophia is huwelijksgetuige van Teunis Boot (Teun) en Henderika van de Geer (Hendrika) op woensdag 12 juni 1907 te Wormerveer. Sophia is huwelijksgetuige van Jan van de Geer en Hillegonda Bruijn op woensdag 7 juli 1909 aldaar. Sophia is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer (Piet) en Geertje de Boer op woensdag 9 oktober 1912 aldaar. Sophia is huwelijksgetuige van Jacob van de Geer (Jaap) en Elisabeth Jacobs (Bets) op woensdag 28 mei 1919 aldaar. Sophia is huwelijksgetuige van Johannes van de Geer (Jo) en Cornelia Dirkje Versnel op woensdag 14 juli 1926 aldaar. Sophia wordt als huwelijksgetuige vermeld op woensdag 24 februari 1937 te Haarlem van haar zoon Johannes en Grietje van Sante. Sophia werd 92 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Van Jacob en Sophia zijn twaalf kinderen bekend:
1  Corstiaan van de Geer (Cor), blikslager, chefblikslager, fabriekschef en kruidenier, wonende te Wormerveer, te Zaandijk, te Utrecht en te Oosterbeek, is geboren op zondag 3 november 1878 te Zaandam, is gereformeerd (belijdenis gedaan in Wormerveer) gedoopt, is overleden op zaterdag 18 april 1953 te Wormerveer, is begraven op woensdag 22 april 1953 aldaar. Corstiaan is huwelijksgetuige van Teunis Boot (Teun) en Henderika van de Geer (Hendrika) op woensdag 12 juni 1907 aldaar. Corstiaan is huwelijksgetuige van Jan van de Geer en Hillegonda Bruijn op woensdag 7 juli 1909 aldaar. Corstiaan is huwelijksgetuige van Jacob van de Geer (Jaap) en Elisabeth Jacobs (Bets) op woensdag 28 mei 1919 aldaar. Corstiaan is huwelijksgetuige van Johannes van de Geer (Jo) en Cornelia Dirkje Versnel op woensdag 14 juli 1926 aldaar. Corstiaan werd 74 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Hij was allereerst werkzaam op de blikfabriek in Krommenie, daarna als chef in Utrecht. Vervolgens werkte hij als chef op een cartonnagefabriek in Zaandijk en Oosterbeek. Tenslotte heeft hij een kruidenierszaak gehad in Oosterbeek, die in 1944 afbrandde.

Corstiaan trouwt op woensdag 27 juli 1904 te Wormerveer op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje van Omme, dochter van Klaas van Omme en Dieuwertje Groot. Trijntje is geboren op dinsdag 27 december 1881 te Wormerveer, is gereformeerd (belijdenis gedaan in Wormerveer) gedoopt, is overleden op zaterdag 16 november 1957 aldaar. Trijntje werd 75 jaar, 10 maanden en 20 dagen.
2  Jan van de Geer, koperslager en blikslager, wonende te Wormerveer, is geboren op zaterdag 13 november 1880 te Sloten (N.H.), is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, is overleden op woensdag 28 juni 1967 te Krommenie, is begraven op zaterdag 1 juli 1967 aldaar. Jan is huwelijksgetuige van Teunis Boot (Teun) en Henderika van de Geer (Hendrika) op woensdag 12 juni 1907 te Wormerveer. Jan is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer (Piet) en Geertje de Boer op woensdag 9 oktober 1912 aldaar. Jan werd 86 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

In 1911 woonde hij op de Krommenieerweg 189. Omstreeks 1935 gaat hij samen met zijn broer Gerard op de foto (links is Jan)

Jan trouwt op woensdag 7 juli 1909 te Wormerveer (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie 8), Jacob van de Geer (zie 4), Sophia Bot (zie 5), Corstiaan van de Geer en Jan Bot (zie 10)) op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Hillegonda Bruijn, dochter van Johan Godfried Bruijn en Grietje Volger. Hillegonda, wonende te Wormerveer, is geboren op woensdag 25 augustus 1886 aldaar, is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, is overleden op vrijdag 6 mei 1966 aldaar, is begraven op dinsdag 10 mei 1966 te Krommenie op de Algemene Begraafplaats.. Hillegonda werd 79 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

3  Johan van de Geer is geboren op zaterdag 22 oktober 1881 te Sloten (N.H.), is overleden op zaterdag 22 oktober 1881.

Niet een overlijdensbericht kunnen achterhalen, wel uit mondelinge overlevering vernomen dat hij doodgeboren is.
4  Henderika van de Geer (Hendrika), wonende te Wormerveer (Wilgenkade 35), is geboren op zondag 3 september 1882 te Sloten (N.H.), is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, is overleden op woensdag 7 juni 1961 te Voorburg, is begraven op zaterdag 10 juni 1961 te Wormerveer. Henderika werd 78 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Henderika trouwt op woensdag 12 juni 1907 te Wormerveer (huwelijksgetuigen waren Jan van de Geer (zie 5), Jacob van de Geer (zie 4), Sophia Bot (zie 5), Corstiaan van de Geer en Jan Bot (zie 10)) op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Teunis Boot (Teun), zoon van Teunis Boot en Neeltje Rol. Teunis, bode, broodbezorger en zakkenschrobber, wonende te Wormerveer (Wilgenkade 35), te Bussum (Graaf Wichmanlaan 7) en te Den Helder (Timorlaan 1A), is geboren op zondag 19 december 1875 te Wormerveer, is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, is overleden op donderdag 22 november 1962 te Den Helder, is begraven op zaterdag 24 november 1962 te Wormerveer. Teunis werd 86 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

5  Pieter van de Geer is geboren op zondag 30 november 1884 te Sloten (N.H.), is overleden op zaterdag 6 maart 1886 aldaar. Pieter werd 1 jaar, 3 maanden en 4 dagen.
6  Pieter van de Geer (Piet), steendrukker, pakhuisknecht en magazijnmeester, wonende te Sloten, te Wormerveer (Oost Indischekade 37), te Wormer en te Wormerveer (Wilgenkade 35), is geboren op zaterdag 25 december 1886 te Sloten (N.H.), is hervormd,gereformeerd,hersteld verband,vrij evang. gedoopt, is overleden op donderdag 26 mei 1966 te Wormerveer, is begraven op maandag 30 mei 1966 aldaar. Pieter is huwelijksgetuige van Gerard Christoffel van de Geer (Gé) en Anna Führer (Annely) op woensdag 11 januari 1922 aldaar. Pieter werd 79 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Pieter trouwt op woensdag 9 oktober 1912 te Wormerveer (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie 8), Jan van de Geer (zie 5), Jacob van de Geer (zie 4), Sophia Bot (zie 5), Jan Bes en Jan Bot (zie 10)) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertje de Boer, dochter van Jan de Boer en Barbara van de Geer (Bertha). Geertje, dienstbode, wonende te Wormer en te Wormerveer (Wilgenkade 35), is geboren op vrijdag 1 maart 1889 te Zaandam, is hervormd,gereformeerd,hersteld verband,vrij evang. gedoopt, is overleden op donderdag 29 januari 1976 te Zaanstad. Geertje werd 86 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

7  Jacob van de Geer is geboren op vrijdag 2 maart 1888 te Sloten (N.H.), is overleden op dinsdag 10 oktober 1893 aldaar. Jacob werd 5 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

8  Jacob van de Geer is geboren op zondag 15 september 1889 te Sloten (N.H.), is overleden op zondag 15 september 1889 aldaar.
9  Gerard Christoffel van de Geer (Gé), ijzervormer, cacaobewerker en melkventer, wonende te Sloten, te Wormerveer en te Londen (Eng.), is geboren op woensdag 21 januari 1891 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt, is overleden op dinsdag 24 december 1968 te Wormerveer. Gerard werd 77 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

In 1923 gaat het gezin voor de melkzaak samen op de foto; vanachter het raam boven kijkt de grootmoeder Barbara Führer toe.

Gerard trouwt (Burgerlijke Stand) op woensdag 11 januari 1922 te Wormerveer (huwelijksgetuigen waren Pieter van de Geer (zie 5) en Christoffel van de Geer) op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Anna Führer (Annely) ook genaamd Annely, dochter van Barbara Führer. Anna is geboren op zondag 13 juli 1890 te Riegerschlag, is rooms-katholiek gedoopt op maandag 14 juli 1890 aldaar (door Franz Bürger, kapelaan), is overleden op zondag 10 april 1977 te Zaanstad. Anna werd 86 jaar, 8 maanden en 28 dagen.
10  Christoffel van de Geer (Chris), suikerwerker en fabrieksarbeider, wonende te Wormerveer (Wilgenkade 17), is geboren op zaterdag 1 juli 1893 te Wormerveer, is overleden op zaterdag 29 december 1973 aldaar, is begraven op woensdag 2 januari 1974 aldaar. Christoffel is huwelijksgetuige van Gerard Christoffel van de Geer (Gé) en Anna Führer (Annely) op woensdag 11 januari 1922 aldaar. Christoffel werd 80 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Omstreeks 1930 laat het gezin zich fotograferen (v.l.n.r.: Chris, Sophia, Lena, Bora en Danker)

Christoffel trouwt op woensdag 1 augustus 1917 te Wormerveer op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Debora van der Lende (Boor of Bora), dochter van Dankert van der Lende en Lena Spits. Debora, wonende te Zaandam en te Wormerveer, is geboren op woensdag 4 september 1895 te Weststellingwerf (FR), is overleden op dinsdag 31 januari 1984 te Zaanstad. Debora werd 88 jaar, 4 maanden en 27 dagen.
11  Jacob van de Geer (Jaap), koperslager, blikslager en loodgieter, wonende te Wormerveer, is geboren op maandag 9 december 1895 aldaar, is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, is overleden op zondag 13 januari 1957 te Koog aan de Zaan, is begraven op woensdag 16 januari 1957 te Wormerveer. Jacob werd 61 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Hij heeft de zaak van zijn vader overgenomen. Zijn bijnaam in Wormerveer was Jaap Soldeer.

Jacob trouwt op woensdag 28 mei 1919 te Wormerveer (huwelijksgetuigen waren Sophia Bot (zie 5), Corstiaan van de Geer en Johannes Cornelis Jacobs) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Elisabeth Jacobs (Bets), dochter van Dirk Jacobs en Maria Struis. Elisabeth, wonende te Zaandam en te Wormerveer, is geboren op woensdag 14 april 1897 te Oostzaan, is gereformeerd (belijdenis gedaan in Zaandam) gedoopt, is overleden op vrijdag 18 november 1977 te Wormerveer, is gecremeerd op dinsdag 22 november 1977 te Driehuis-Westerveld. Elisabeth werd 80 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

12  Johannes van de Geer (Jo) is geboren op woensdag 6 oktober 1897 te Wormerveer (Wijk K Nr. 42), is gereformeerd gedoopt, zie 2.
6  Maarten van Sante, timmerman, steendrukker, koopman, snelpersdrukker , papierhandelaar en boekdrukker, wonende te Groningen, te Zaandam, te Haarlem (Nasaustraat 35) en te Schoten, is geboren op dinsdag 11 juni 1861 te Zaandam (WZ 654), is gedoopt op zondag 10 april 1881 te West-Zaandam (doopsgezinde gemeente) (uit de Naamlijst der lidmaten van de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam Westzijde van 1871-1907 blijkt, dat hij op 10.4.1881 gedoopt is door ds. J. Molenaar). In jan. 1888 laat hij zich schrappen als lidmaat en gaat hij over naar de hervormde kerk. Bij zijn huwelijk gaat hij over naar de christ. geref. kerk, waarvan zijn vrouw lidmaat is., is overleden op maandag 11 februari 1929 te Haarlem, is begraven aldaar. Maarten wordt vermeld op woensdag 13 juli 1892 te Zaandam als erfgenaam van zijn echtgenote Hendrina IJskes. Maarten, wonende Olivierstraat 7 te Schoten, wordt vermeld op maandag 8 juni 1925 (Schoten is eind jaren twintig bij Haarlem getrokken).. Maarten werd 67 jaar en 8 maanden.

Hij is geboren in Zaandam geboren op WZ 654. Na het overlijden van zijn ouders is hij opgenomen in een Weeshuis van de Doopsgezinde Gemeenten in Zaandam.
Als loteling heeft hij van 12.5.1881-11.5.1886 in militaire dienst gezeten en wel bij het 7e regiment infanterie (zie: militieregister 71/jaar 1881, Zaandam/RNH), dat in 1878 was gelegerd in Amsterdam en in 1883 te Hoorn en vanaf 1888 opnieuw in Amsterdam. Als beroep wordt vermeld: timmerman. Uit de militaire stamboeken (ARA, inv.nr. 2.13.09/1093/71227) blijkt verder dat hij 165,5 lang is, verdere kenmerken die genoemd worden zijn: blauwe ogen, blond haar en ronde kin. Tenslotte staat aangegeven, dat hij op 30.4.1882 met groot verlof is gegaan en op 19.8.1884 weer terugkeert om op 16.9.1884 definitief met groot verlof te vertrekken.
Op 12 juin 1884 tekent hij op de eerste bladzijde in een dagboekje van een zekere Petra een vogeltje op een stokje als 'Souvenir d'amitié'. Deze Petra verblijft in 1889 op een internationale kostschool 'Villa du Parc' in Brussel om precies te zijn in Brussel-Anderlecht in het oorspronkelijke domein van die naam, d.i. "Parc" en wel aan de Docteur Jacobsstraat. Hier staat nog altijd (anno 2002) een landhuis als overblijfsel van deze school.
Hij vertrekt op 24.10.1887 met attestatie vanuit Zaandam naar de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente van Groningen en keert op 1 januari 1888 met attestatie terug uit Groningen naar Zaandam en wordt op zijn verzoek als lid van de Doopsgezinde Gemeente geschrapt. In het leden- en attestatieboek van de Doopsgezinde Gemeente van Groningen is overigens niets van hem terug te vinden. Volgens het Bevolkingsregister van Groningen is hij in januari 1889 vanuit Zaandam naar Groningen gekomen, alwaar hij in de kost was bij een koopman, Jacob Smit (Steenhouwerskade 1A). Het beroep van Maarten is dan steendrukker. Op 28 augustus 1889 vertrekt hij weer naar Zaandam.
In Zaandam heeft hij gewoond op 12-1894, 8-1896, 11-1899 in Wijk K nr. 187b en op 6-1916 op het Zaagselpad 4. Uit mondelinge overlevering vernomen, dat Maarten 12 man personeel in dienst had op de drukkerij, dat gevestigd was op het Zaagselpad. Op een gegeven moment heeft hij de zaak verkocht om te gaan rentenieren in Haarlem.

Maarten trouwt op dinsdag 12 mei 1891 te Zaandam op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige

7  Hendrina IJskes, wonende te Zaandam, te Haarlem (Nassaustraat 35), te Schoten (Olivierstraat 7), te Haarlem (3), aldaar (Klein Heiligland 64c), aldaar (Nassaulaan 72rd), aldaar (Ruijchaverstraat 4) en aldaar, is geboren op dinsdag 1 oktober 1861 te Zaandam (op de Westzijde Nr. 526), wonende Ruijchaverstraat 4 te Haarlem, is overleden op donderdag 24 november 1938 aldaar. Hendrina is christelijk gereformeerd. Hendrina wordt vermeld op woensdag 13 juli 1892 als erfgename van haar echtgenoot Maarten van Sante. Hendrina wordt vermeld op woensdag 13 juli 1892 te Zaandam als testatrice. Hendrina wordt als huwelijksgetuige vermeld op woensdag 24 februari 1937 te Haarlem van haar dochter Grietje en Johannes van de Geer. Hendrina werd 77 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Maarten en Hendrina zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna van Sante, wonende te Zaandam (Zaagselpad), te Amsterdam, te Haarlem en te Aalsmeer, is geboren op woensdag 19 december 1894 te Zaandam, is hervormd, christelijk gereformeerd gedoopt, is overleden rond februari 1981 te Amsterdam. Johanna werd ongeveer 86 jaar en 2 maanden.

Johanna trouwt op donderdag 27 februari 1919 te Zaandam op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Johannes van der Lende, zoon van Dankert van der Lende en Lena Spits. Johannes, drogist en verzekeringsagent, wonende te Zaandam (Westzanerdijk 37), te Amsterdam, te Haarlem en aldaar, is geboren op vrijdag 25 december 1891 te Oldelamer (Weststellingwerf-Fr), is hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 24 januari 1940, is begraven te Haarlem. Johannes wordt als huwelijksgetuige vermeld op woensdag 24 februari 1937 aldaar van zijn schoonzus Grietje van Sante en Johannes van de Geer. Johannes werd 48 jaar en 30 dagen.

Hij runde een drogisterij-zaak resp. in Amsterdam en Haarlem.
Johanna trouwt op woensdag 23 juni 1948 te Aalsmeer op 53-jarige leeftijd (2) met de 66-jarige Jacob van der Laarse, zoon van Arie van der Laarse en Margaretha van Driel. Jacob, bloemenkweker (eigenaar), wonende te Aalsmeer (O E Weg 89), is geboren op woensdag 19 oktober 1881 te Aalsmeer, is overleden op maandag 18 mei 1959 aldaar. Jacob werd 77 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Matje Eveleens.<10,11>

2  Maarten van Sante, letterzetter, boekdrukker en drukker, wonende te Zaandam, aldaar, te Den Haag, te Duiven en te Arnhem (Walstraat 6), is geboren op zondag 9 augustus 1896 te Zaandam, is christelijk gereformeerd gedoopt, is overleden op zondag 3 september 1939 te Arnhem. Maarten wordt als huwelijksgetuige vermeld op woensdag 24 februari 1937 te Haarlem van zijn zus Grietje en Johannes van de Geer. Maarten werd 43 jaar en 25 dagen.

Maarten heeft na zijn trouwen eerst een tijdje ingewoond bij zijn ouders in Zaandam, alwaar hij zijn vader assisteerde in de drukkerij, vervolgens is hij in Den Haag gaan wonen, waar hij een drukkerij had (tot 1926), tenslotte heeft hij zich definitief gevestigd in Arnhem alwaar hij eigenaar was van een drukkerij genaamd 'Ora et Labore' (= bid en werk).

Maarten trouwt op donderdag 27 november 1919 te Zaandam op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Hendrica Johanna Aletta Florissen, dochter van Johannes Henricus Fredericus Florissen en Catharina Geertruida Appel. Hendrica, boerin, wonende te Groessen (?) en te Haastrecht, is geboren op maandag 1 januari 1900 te Groessen, is christelijk gereformeerd gedoopt, is overleden op maandag 24 mei 1993 te Zevenaar, is gecremeerd op vrijdag 28 mei 1993 te Arnhem (crematorium Moscowa). Hendrica werd 93 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Hendrica was later gehuwd (2) met Bastiaan de Graaf.<12,13>

3  Grietje van Sante (Gré) te Zaandam, is geboren op zaterdag 11 november 1899 aldaar, is gedoopt (christelijk gereformeerd) . Zij heeft zich in Brussel aangesloten bij een kerkgenootschap van de Belgisch Evangelische Zending. Terug in Nederland is korte tijd in Haarlem lid geweest van de Pinkstergemeente, alwaar zij zich heeft laten dopen door onderdompeling. Daarna kerkte ze in de Zuiderkapel in Haarlem. In Amsterdam is zij lid geworden van de Onafhankelijke Baptisten Gemeente aldaar., zie 3.


Generatie IV

(overgrootouders)
8  Corstiaan van de Geer (Kors), wagenmaker en timmerman, wonende te Woubrugge, te Rijnsaterwoude (Nr. 66), te Sloten (N.H.), aldaar (Nr. 66b), aldaar (Nr. 85), te Zaandam, aldaar en te Zandvoort, is geboren op maandag 2 augustus 1824 te Woubrugge, wonende te Zaandam, is overleden op dinsdag 16 februari 1915 te Zaandam (a.d. Westzanendijk 128), erft op maandag 6 januari 1868 f. 295,15 1/2 van zijn oom Adrianus van de Geer. Corstiaan is huwelijksgetuige van Rijn Smit en Barbara van de Geer (Bertha) op zondag 1 oktober 1876 te Zaandam. Corstiaan is huwelijksgetuige van Jacob van de Geer (Jaap) en Sophia Bot (Fie) op zondag 19 mei 1878 aldaar. Corstiaan is huwelijksgetuige van Jan de Boer en Barbara van de Geer (Bertha) op dinsdag 6 juni 1882 aldaar. Corstiaan is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer en Trijntje Weber op zaterdag 23 april 1887 te Zandvoort. Corstiaan is huwelijksgetuige van Joachim Bobeldijk en Geertje van de Geer op zondag 14 augustus 1887 te Zaandam. Corstiaan is huwelijksgetuige van Sacharias Johannes van de Geer en Elisabeth de Vries op donderdag 27 oktober 1892 te Zaandijk. Corstiaan is huwelijksgetuige van Jan Bes en Barbara van de Geer (Bertha) op woensdag 24 juni 1903 te Zaandam. Corstiaan is huwelijksgetuige van Jan van de Geer en Hillegonda Bruijn op woensdag 7 juli 1909 te Wormerveer. Corstiaan is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer (Piet) en Geertje de Boer op woensdag 9 oktober 1912 aldaar. Corstiaan werd 90 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Na het overlijden van zijn moeder is Kors opgenomen in het huisgezin van zijn oom en voogd Pieter van de Geer te Rijnsaterwoude (zie ook de voogdijacte van 27.4.1832). Zijn oom heeft hem waar mogelijk terzijde gestaan met name als Kors door de dominee van catechisatie is weggestuurd, zo blijkt uit de correspondentie aangetroffen in “De inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente te Rijnsaterwoude”, lidmatenregister nr. 38. In een brief van ds. Jean Baptiste Maquette aan Pieter van de Geer geschreven op 14.11.1833 verwijt de predikant Pieter als opvoeder van Kors, dat hij Kors steunt in zijn brutale gedrag t.o.v. de predikant op catechisatie. In de ogen van de predikant is het spreekwoord van toepassing “de appel valt niet ver van de boom”. De predikant noemt Kors “een stoute en kwade jongen die met leugens gewoon is om te gaan”. Hij verwijt Pieter dat hij Kors meer gelooft dan zijn leraar/predikant. Hij wil Kors dan ook niet meer ontvangen op de catechisatie voordat hij hem in tegenwoordigheid van zijn medeleerlingen verschoning zal hebben gevraagd voor zijn onbeschofte gedrag t.o.v. de predikant en hij zijn leugens zal hebben ingetrokken (om wat voor leugens het gaat wordt niet vermeld). Hij verwijt Pieter van de Geer van dwaas gedrag als hij Kors blijft steunen en verwacht als Pieter niet ingrijpt Kors zal opgroeien tot een last van de maatschappij”. Op 14. 11 .1833 antwoordt Pieter de dominee dat hij vindt dat Kors zich in opdracht van hem dapper heeft gedragen. Hij stelt dat Kors niet stouter is dan de andere jongens en zijn goede en kwade zijde heeft gelijk allen" .
Ten tijde van de loting voor de Nationale Militie op 19.8.1851 woont Corstiaan nog steeds in Rijnsaterswoude. Hij wordt vrijgeloot. Op het certificaat van de Nationale Militie luidt zijn signalement: Lengte: 1.69 m., aangezicht: breed, voorhoofd: laag, ogen: blauw, neus: ordinair (gewoon), mond: klein, kin: rond, haar en wenkbrauwen: blond.
Gelet op het feit, dat de tweede zoon van Corstiaan naar Pieter is vernoemd, geeft aan dat zijn oom veel voor hem heeft betekend.

Cors vestigt zich na zijn huwelijk in Sloten (NH) als wagenmaker. Hij is aldaar lid van de Ned. Herv. Kerk, in december 1859 staat hij op de nominatie voor ouderling, hij wordt echter niet gekozen. Naar het zich laat aanzien is hij in Sloten een aantal keren verhuisd, al kan de eerste verhuizing van nr. 61 naar 66b ook te maken hebben met omnummering. De 'verhuizing' naar nr. 85 kan ook te maken hebben met een grote brand, die op 14.6.1859 ontstond in de burgemeesterswoning en die oversloeg naar andere huizen, daarbij werd ook de kerk beschadigd.
Helaas is volgens mondelinge overlevering zijn wagenmakerij in Sloten over de kop gegaan. Of er sprake is geweest van een faillissement is de vraag. Onderzoek in het Gemeentearchief van Amsterdam heeft in ieder geval tot op heden niets opgeleverd. Na het teloor gaan van de wagenmakerij heeft hij enige tijd bij de Hembrug gewerkt (als timmerman) en is daarna in Zaandam (aan de Hoogendijk nr. 82) opnieuw een wagenmakerij begonnen, die door zijn zoon Sacharias is overgenomen.

Corstiaan trouwt op zondag 1 februari 1852 te Aalsmeer (huwelijksgetuigen waren Jacob Wilhelm Lieneke (zie 18) en Jannetje Brussen (zie 19)) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige

9  Hendrica Lieneke, wonende te Aalsmeer, te Sloten (N.H.), te Zaandam en aldaar, is geboren op maandag 19 januari 1829 te Aalsmeer, is hervormd gedoopt, wonende Hoogendijk 82 te Zaandam, is overleden op maandag 3 juli 1893 (Hoogendijk 82 heette voorheen Wijk K Nr.82). Hendrica is huwelijksgetuige van Rijn Smit en Barbara van de Geer (Bertha) op zondag 1 oktober 1876 aldaar. Hendrica is huwelijksgetuige van Jacob van de Geer (Jaap) en Sophia Bot (Fie) op zondag 19 mei 1878 aldaar. Hendrica is huwelijksgetuige van Jan de Boer en Barbara van de Geer (Bertha) op dinsdag 6 juni 1882 aldaar. Hendrica is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer en Trijntje Weber op zaterdag 23 april 1887 te Zandvoort. Hendrica is huwelijksgetuige van Joachim Bobeldijk en Geertje van de Geer op zondag 14 augustus 1887 te Zaandam. Hendrica werd 64 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Volgens mondelinge overlevering was zij in het laatst van haar leven invalide.

Van Corstiaan en Hendrica zijn acht kinderen bekend:

1  Barbara van de Geer is geboren op zaterdag 30 oktober 1852 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 3 november 1852 aldaar. Barbara werd 4 dagen.
2  Barbara van de Geer (Bertha), werkster, wonende te Zaandam, is geboren op zaterdag 10 maart 1855 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 1 april 1855 aldaar, is overleden op woensdag 21 november 1934 te Zaandijk, is begraven op maandag 26 november 1934 aldaar. Barbara werd 79 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Toen zij 3 maanden in verwachting was, stierf haar eerste man. Onder druk van haar vader (aldus de mondelinge overlevering) is ze toen getrouwd met Jan de Boer was. Omdat het gezinsinkomen laag was, mede omdat Jan de Boer steeds meer ging kwakkelen met zijn gezondheid, verdiende Barbara bij als werkster in de slagerij van Jan Bes (haar latere echtgenoot).

Barbara trouwt op zondag 1 oktober 1876 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie 8), Hendrica Lieneke (zie 9), Rijn Smit, Neeltje Out en Lammert Smit) op 21-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Rijn Smit, zoon van Rijn Smit en Neeltje Out. Rijn, arbeider (bij de Spoorwegen), is geboren op maandag 13 december 1852 te Zaandam, is overleden op woensdag 7 februari 1877 aldaar. Rijn werd 24 jaar, 1 maand en 25 dagen. Barbara begint een relatie in 1881 op 26-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Johannes Noordraven. Johannes, onderwijzer, is geboren op maandag 11 oktober 1841 te Leiden, is overleden rond 1930 te Amsterdam. Johannes werd ongeveer 89 jaar.

Op 47 jarige leeftijd heeft hij nog 4 van de 10 kinderen (+ 1 bijkind) in leven en reeds zijn derde echtgenote.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Maria Gruis.<14,15> Johannes was later gehuwd (3) met Petronella Lucia Dorothea Emilia MÜller.<16,17> Johannes was later gehuwd (4) met Johanna Catharina Otto.<18,19>

Barbara trouwt op dinsdag 6 juni 1882 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie 8), Jacob van de Geer (zie 4), Hendrica Lieneke (zie 9) en Geertje Oudkerk) op 27-jarige leeftijd (3) met de 29-jarige Jan de Boer, zoon van Cornelis de Boer en Geertje Oudkerk. Jan, arbeider, is geboren op dinsdag 27 juli 1852 te Zaandam, is overleden op dinsdag 26 december 1899 aldaar. Jan werd 47 jaar, 4 maanden en 29 dagen. Barbara trouwt op woensdag 24 juni 1903 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie 8), Jacob van de Geer (zie 4), Aris Bes en Antje Bes) op 48-jarige leeftijd (4) met de 44-jarige Jan Bes, zoon van Aris Bes en Antje Bes. Jan, varkensslachter en slager, wonende te Zaandam, is geboren op donderdag 4 november 1858 aldaar, is overleden op woensdag 2 mei 1928. Jan is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer (Piet) en Geertje de Boer op woensdag 9 oktober 1912 te Wormerveer van zijn stiefdochter Geertje van de Geer met Pieter van de Geer. Jan werd 69 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

3  Jacob van de Geer (Jaap) is geboren op zaterdag 25 juli 1857 te Sloten (N.H.), is gedoopt op zondag 16 augustus 1857 aldaar (hervormd) en in Wormerveer lidmaat geworden van de Gereformeerde Kerk., zie 4.
4  Pieter van de Geer, stoker, machinist, koperslager, loodgieter, garagehouder, veilingmeester en makelaar, wonende te Zandvoort, is geboren op woensdag 20 maart 1861 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 7 april 1861 aldaar, is overleden op woensdag 1 augustus 1928 te Zandvoort. Pieter werd 67 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Van 12.5.1881 tot 12.5.1885 was hij voor zijn nummer in militaire dienst.
Volgens zijn zoon Henk heeft hij voor het Zandvoortse Raadhuis een windwijzer gemaakt in de vorm van een koperen zeilschip, dat een plaats kreeg op bovenop het torentje.
Uit een "Naamlijst voor den telefoondienst, uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie" van Januari 1915 blijkt, dat hij dan loodgieter is, zijn telefoonnummer is: 18 en hij woont in de Kerkstraat 13.
Later is hij verhuisd naar de Brederostraat, alwaar hij een garagebedrijf had. Dit werd later Garage Kooijman.
Rond 1915 gaat het hele gezin op de foto!

Pieter trouwt op zaterdag 23 april 1887 te Zandvoort (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie 8), Jacob van de Geer (zie 4), Hendrica Lieneke (zie 9), Jan Jacob Weber, Marijtje Kemp, Jan Weber en Gerrit Weber) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Weber, dochter van Jan Jacob Weber en Marijtje Kemp. Trijntje, wonende te Zandvoort, is geboren op zondag 16 juli 1865 aldaar, is overleden op maandag 14 november 1921 aldaar. Trijntje werd 56 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

5  Jansje van de Geer is geboren op woensdag 11 januari 1860 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt, is overleden op maandag 23 januari 1860 aldaar. Jansje werd 12 dagen.

6  Jansie van de Geer, wonende te Sloten (N.H.) en te Zaandam, is geboren op zaterdag 27 februari 1864 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 20 maart 1864 aldaar, is overleden op dinsdag 30 januari 1940 te Zaandam (op Westzanerdijk 128), is begraven op donderdag 1 februari 1940 te Zaandam. Jansie werd 75 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Jansie trouwt op zondag 21 juli 1889 te Zaandam op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Porssius, zoon van Jacob Porssius en Maartje van Geem. Hendrik, houtzager en houtwerker, wonende te Zaandam (Hoogendijk K248), is geboren op dinsdag 10 maart 1863 te Zaandam, is overleden op donderdag 6 april 1944 aldaar. Hendrik is huwelijksgetuige van Joachim Bobeldijk en Geertje van de Geer op zondag 14 augustus 1887 aldaar van zijn schoonzuster Geertje van de Geer met Joachim Bobeldijk. Hendrik is huwelijksgetuige van Sietze Stad en Hendrica van de Geer op donderdag 3 januari 1918 aldaar van Hendrica van de Geer (dochter van zijn zwager Sacharias van de Geer) en Sietze Stad. Hendrik werd 81 jaar en 27 dagen.

7  Geertje van de Geer, winkelierster, wonende te Sloten (N.H.) en te Zaandam, is geboren op maandag 8 mei 1865 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 28 mei 1865 aldaar, is overleden op maandag 16 mei 1949 te Zaandam. Geertje werd 84 jaar en 8 dagen.

Geertje trouwt op zondag 14 augustus 1887 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie 8), Jacob van de Geer (zie 4), Hendrica Lieneke (zie 9), Hendrik Porssius en Aaltje Bobeldijk) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Joachim Bobeldijk, natuurlijke zoon van Aaltje Bobeldijk. Joachim, kruidenier en steenhouwer, wonende te Zaandam en te Koog aan de Zaan, is geboren op donderdag 25 februari 1864 aldaar, is hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 9 april 1930 te Zaandam. Joachim heeft belijdenis gedaan op woensdag 18 maart 1885 te Koog aan de Zaan. Joachim werd 66 jaar, 1 maand en 15 dagen.
8  Sacharias Johannes van de Geer, karrenverhuurder, marktmeester en wagenmaker, wonende te Zaandam (Hoogendijk 81) en aldaar (Hoogendijk 109), is geboren op zaterdag 27 juli 1867 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 18 augustus 1867 aldaar, is overleden op zaterdag 16 juni 1945 te Zaandam. Sacharias is huwelijksgetuige van Sietze Stad en Hendrica van de Geer op donderdag 3 januari 1918 aldaar. Sacharias is huwelijksgetuige van Frederik Hendrik Siersema en Maartje van de Geer op woensdag 29 mei 1935 aldaar. Sacharias werd 77 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Volgens de mondelinge overlevering hing op de wagenmakerij een bord 'hofleverancier', dit omdat het bedrijf een wagen had gemaakt voor koning Willem III. In 1907 is Sacharias even los werkman geweest op een meubelfabriek. Neef Arie van de Geer (een zoon van Pieter van de Geer uit Zandvoort) heeft een tijdje als leerjongen in de wagenmakerij gewerkt, in 1912 is hij echter weer teruggekeerd naar Zandvoort.
Hij heeft tot 22.7.1941 op de Hoogendijk gewoond, hij is overleden in een Bejaardenhuis aan de Bloemgracht in Zaandam (waar hij zich had ingekocht). Sacharias leed aan suikerziekte, tevens had hij een drankprobleem.

Sacharias trouwt op donderdag 27 oktober 1892 te Zaandijk (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie 8) en Jacob van de Geer (zie 4)) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Elisabeth de Vries, dochter van Jan de Vries en Maartje Mars. Elisabeth, wonende te Zaandam en aldaar, is geboren op woensdag 16 maart 1870 (Westzijde 252), is overleden in 1954 aldaar. Elisabeth is huwelijksgetuige van Sietze Stad en Hendrica van de Geer op donderdag 3 januari 1918 aldaar van haar dochter Hendrica met Sietze Stad. Elisabeth is huwelijksgetuige van Frederik Hendrik Siersema en Maartje van de Geer op woensdag 29 mei 1935 aldaar van haar dochter Maartje met Frederik Hendrik Siersema.. Elisabeth werd 84 jaar.
10  Jan Bot, baardscheerder, wonende te Zaandam en aldaar, is geboren op maandag 19 april 1830 aldaar, wonende aldaar, is overleden op donderdag 3 december 1914 aldaar. Jan is huwelijksgetuige van Teunis Boot (Teun) en Henderika van de Geer (Hendrika) op woensdag 12 juni 1907 te Wormerveer. Jan is huwelijksgetuige van Jan van de Geer en Hillegonda Bruijn op woensdag 7 juli 1909 aldaar. Jan is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer (Piet) en Geertje de Boer op woensdag 9 oktober 1912 aldaar. Jan werd 84 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op zondag 22 maart 1874 te Zaandam op 43-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Grietje Schilp, dochter van Arend Schilp en Sjoukje de Rooy. Grietje, dienstbode, is geboren op dinsdag 7 november 1837 te Zaandam, is overleden op vrijdag 26 januari 1900 aldaar. Grietje werd 62 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

1  Jouke Bot is geboren op woensdag 7 februari 1877 te Zaandam, is overleden op zaterdag 6 april 1935 aldaar (Zaagselpad 18).. Jouke werd 58 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Zij was huishoudster bij een zekere Muusse, een bekend voddekoopman in Zaandam. Van 1925-26 woonde ze in het Diac. Rusthuis van de Geref. Kerk (Oostzijde, Zaandam).

Jan trouwt op zondag 31 december 1854 te Zaandam op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige

11  Grietje Schone, wonende te Zaandam, is geboren op dinsdag 2 maart 1830 te Zaandijk, is overleden op donderdag 26 april 1866 te Zaandam (Westzijde 566). Grietje werd 36 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Jan en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Christina Bot is geboren op zaterdag 27 januari 1855 te Zaandam, is overleden in 1911. Christina werd 56 jaar.

Christina was gehuwd met Stoffel Zwart.

2  Sophia Bot (Fie) is geboren op maandag 10 mei 1858 te Zaandam, zie 5.

3  Grietje Bot is geboren op zaterdag 15 november 1862 te Zaandam, is overleden in 1890. Grietje werd 28 jaar.

Grietje was gehuwd met Gijsbertus Baljet. Gijsbertus is geboren rond 1860.

4  doodgeboren zoon is doodgeboren in 1863.
12  Maarten van Sante, houtzager, wonende te Zaandam, is geboren op dinsdag 27 februari 1821 aldaar, is doopsgezind gedoopt op zondag 23 februari 1840 te West-Zaandam, is overleden op vrijdag 7 september 1866, is begraven te Zaandam. Maarten werd 45 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Maarten trouwt op zondag 3 december 1865 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Daniël van Sante, Jacob van Sante, Gerrit van Sante (zie 24), Reinier Mulder, Coenraad Mulder en Reinier Mulder) op 44-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Maartje Inja, dochter van Jacob Inja en Trijntje Houtzager. Maartje is geboren op woensdag 4 april 1827 te Koog aan de Zaan, is overleden op dinsdag 10 november 1874. Maartje werd 47 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Maartje was later gehuwd (2) met Jacob Kuijper.<20,21>

Maarten trouwt op zondag 23 september 1849 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Gerrit van Sante (zie 24), Grietje Outhoff (zie 25), Daniël van Sante, Jacob van Sante en Trijntje Hulst (zie 27)) op 28-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige

13  Grietje Warnaar, dienstbode, wonende te Zaandam, is geboren op donderdag 21 oktober 1819 aldaar, is overleden op maandag 20 maart 1865 aldaar. Grietje werd 45 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Van Maarten en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Grietje van Sante, verpleegster, wonende te Zaandam, te Haarlem, te Amsterdam en te Den Haag, is geboren op zaterdag 6 september 1851 te Zaandam, is doopsgezind gedoopt op zondag 3 maart 1872 te West-Zaandam, is overleden op zondag 19 februari 1939 te Amsterdam. Grietje werd 87 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Uit de naamlijst der lidmaten van de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam Westzijde (van 1871-ong. 1907) blijkt, dat zij op 23.3.1873 gedoopt is door ds. R. Brouwer. Ze is op 4.8.1874 met attestatie vertrokken naar Haarlem. Op 11.12.1884 komt ze met attestatie uit Amsterdam terug naar Zaandam, ze vertrekt opnieuw met attestatie naar Amsterdam op 1.11.1891. In mei 1895 komt ze met attestatie opnieuw terug naar Zaandam, ze vertrekt in september 1897 met attestatie naar Den Haag.
Uit het lidmatenboek van de Doopsgezinde Gemeente van Den Haag (beheersnr. 4, archiefnr. 76) blijkt, dat zij op 2.3.1898 uit Zaandam is overgekomen en aldaar woonde in een Tehuis voor verpleegsters (Delistraat 43); op 26.6.1900 vertrekt zij met attestatie naar Amsterdam.
Zij is ongehuwd gebleven.

2  Frederik van Sante, timmerman en zuiveraar van huizen, wonende te Zaandam en te Amsterdam, is geboren op donderdag 20 oktober 1853 te Zaandam, is doopsgezind gedoopt op zaterdag 3 maart 1877 te West-Zaandam, is overleden op zaterdag 8 december 1928 te Koog aan de Zaan. Frederik werd 75 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Hij is opgevoed in het Doopsgezinde weeshuis te Zaandam-West. Hij wilde onderwijzer worden, wat door de toenmalige regenten niet werd toegestaan. Frederik van Sante was o.m. medewerker van het Zaanlandsch Nieuws en advertentieblad en voorlezer van de Doopsgezinde Gemeente.
Uit de naamlijst der lidmaten van de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam Westzijde van 1871-ong. 1907 blijkt, dat hij op 23.3.1873 gedoopt is door ds. R. Brouwer. Hij is op 4.2.1877 met attestatie vertrokken naar Amsterdam en weer op 6.9.1877 met attestatie teruggekomen uit Amsterdam. Uit de Bevolingsregister van Amsterdam blijkt dat hij zich op 29.1.1874 in Amsterdam heeft gevestigd en vandaar vertrokken is naar Zaandam op 24.5.1877.

Frederik was gehuwd met Neeltje Coenraad, dochter van Jacob Coenraad en Elisabeth Herman. Neeltje, wonende te Koog aan de Zaan, is geboren op zondag 3 januari 1858 te Zaandam, is overleden op woensdag 17 februari 1954 te Koog aan de Zaan. Neeltje werd 96 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Zij is opgevoed in hetzelfde weeshuis als waar haar latere echtgenoot werd opgevoed. Zij was voor haar huwelijk o.a. dienstbode bij ds.Molenaar en later bij de eer C.G. Duijvis, uit wiens huis zij trouwde.

3  Mietje van Sante is geboren op vrijdag 13 juli 1855 te Zaandam, is overleden op maandag 7 september 1857 aldaar. Mietje werd 2 jaar, 1 maand en 25 dagen.

4  Maarten van Sante is geboren op donderdag 24 november 1859 te Zaandam, is overleden op zondag 1 juli 1860 aldaar. Maarten werd 7 maanden en 7 dagen.

5  Maarten van Sante is geboren op dinsdag 11 juni 1861 te Zaandam (WZ 654), is gedoopt op zondag 10 april 1881 te West-Zaandam (doopsgezinde gemeente) (uit de Naamlijst der lidmaten van de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam Westzijde van 1871-1907 blijkt, dat hij op 10.4.1881 gedoopt is door ds. J. Molenaar). In jan. 1888 laat hij zich schrappen als lidmaat en gaat hij over naar de hervormde kerk. Bij zijn huwelijk gaat hij over naar de christ. geref. kerk, waarvan zijn vrouw lidmaat is., zie 6.

6  Gerrit van Sante is geboren op vrijdag 10 maart 1865 te Zaandam, is overleden op zondag 9 september 1866. Gerrit werd 1 jaar, 5 maanden en 30 dagen.
14  Dirk Hesselsz IJskes, landman, wonende te Zaandam (Westzijde 526) en te Zaandam, is geboren op vrijdag 2 september 1825 aldaar, is hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 24 november 1906 aldaar. Dirk werd 81 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Dirk trouwt op zondag 19 januari 1851 te Zaandam op 25-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Adriana Cluwen. Adriana is geboren op dinsdag 8 februari 1825 te Zaandam, is hervormd gedoopt, is overleden op dinsdag 2 november 1858 aldaar. Adriana werd 33 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

naam: De naam van de ouders is: Pieter en Antje Molenaar

Van Dirk en Adriana zijn vijf kinderen bekend:

1  Hessel IJskes, landman, is geboren op dinsdag 5 augustus 1851 te Zaandam, is overleden op dinsdag 24 december 1901 aldaar. Hessel werd 50 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Hessel is ongehuwd gebleven.

2  Antje IJskes is geboren op vrijdag 4 februari 1853 te Zaandam, is overleden op zaterdag 31 maart 1855 aldaar. Antje werd 2 jaar, 1 maand en 27 dagen.

3  Pieter IJskes is geboren op dinsdag 21 november 1854 te Zaandam, is overleden op donderdag 28 december 1854 aldaar. Pieter werd 1 maand en 7 dagen.

4  Pieter IJskes, landman, wonende te Zaandam (Westzijde 526), is geboren op maandag 14 april 1856 te Zaandam, is hervormd gedoopt, is overleden op vrijdag 15 januari 1926 aldaar. Pieter werd 69 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Pieter trouwt op 6 oktober 1904 met Antje Groot, weduwe van Jan Knerf en dochter van Maarten en Trijntje Worp.

5  Gerrit IJskes is geboren op woensdag 20 oktober 1858 te Zaandam, is overleden op woensdag 5 oktober 1859 aldaar. Gerrit werd 11 maanden en 15 dagen.

Dirk trouwt op zondag 5 juni 1859 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Klaas IJskes en Hessel IJskes (zie 28)) op 33-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige

15  Johanna Hooft, wonende te Zaandam (Wijk B 379), is geboren op maandag 30 juli 1827 aldaar, is hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 1 december 1888 aldaar. Johanna werd 61 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van Dirk en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltje IJskes is geboren op maandag 7 mei 1860 te Zaandam, is hervormd gedoopt, is overleden op zondag 3 december 1939 aldaar. Neeltje werd 79 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Ze trouwde op 14-12-1886 in Zaandam met Hendrik de Vries (weduwnaar van Aaltje Bosch, bij wie hij 2 kinderen had: Neeltje en Maarten) van beroep arbeider.

Neeltje was gehuwd met Hendrik de Vries. Hendrik is geboren rond 1860.

2  Hendrina IJskes te Zaandam, is geboren op dinsdag 1 oktober 1861 te Zaandam (op de Westzijde Nr. 526), zie 7.

3  Adriana IJskes is geboren op dinsdag 9 juni 1863 te Zaandam, is overleden op donderdag 29 oktober 1863 aldaar. Adriana werd 4 maanden en 20 dagen.

4  Gerrit IJskes, koopman en brandstoffenhandelaar, wonende te Zaandam (Ankersmid 5), is geboren op woensdag 18 mei 1864 te Zaandam, is christ. gereformeerd gedoopt, is overleden op dinsdag 12 september 1939 te Haarlem. Gerrit werd 75 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Gerrit trouwt op dinsdag 23 oktober 1888 te Zaandam op 24-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Maria Prins, dochter van Johannes Prins en Alida Zeeman. Maria is geboren op donderdag 17 november 1864 te Zaandam, is christ. gereformeerd gedoopt, is overleden op zondag 20 mei 1917 aldaar. Maria werd 52 jaar, 6 maanden en 3 dagen. Gerrit trouwt op zaterdag 14 december 1918 te Zaandam op 54-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Adriana Weenink. Adriana is geboren op zondag 24 augustus 1862 te Holten.

naam: wed.v. Gerrit Jan Hekkert, overleden te Groningen op 27-1-1917.

5  Jan IJskes, handelaar, is geboren op maandag 30 juli 1866 te Zaandam, is christ. gereformeerd gedoopt, is overleden op dinsdag 25 januari 1944 aldaar. Jan werd 77 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Jan was gehuwd met Aaltje de Vries, dochter van Gerbrand de Vries en Maartje Bijleveld. Aaltje is geboren op dinsdag 13 augustus 1872 te Zaandam, is christ. gereformeerd gedoopt, is overleden op zaterdag 15 januari 1938 aldaar. Aaltje werd 65 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

6  Trijntje IJskes is geboren op zaterdag 17 oktober 1868 te Zaandam, is gereformeerd gedoopt, is overleden op dinsdag 19 oktober 1954 aldaar. Trijntje werd 86 jaar en 2 dagen.

Trijntje trouwt op dinsdag 12 mei 1891 te Zaandam op 22-jarige leeftijd met de 33-jarige Lammert Vethaak. Lammert, veehouder, is geboren op zaterdag 5 december 1857 te Zaandam, is overleden op zondag 14 augustus 1910 aldaar. Lammert werd 52 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

7  Hermanus Johannes IJskes (Herman), wonende te Haarlem, is geboren op zaterdag 24 september 1870 te Zaandam, is christ. gereformeerd gedoopt, is overleden op zaterdag 9 juli 1949 te Haarlem. Hermanus werd 78 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Hermanus was gehuwd met Maria Kwak. Maria is geboren rond 1870.


Generatie V

(betovergrootouders)
16  Zacharias van de Geer (Zaag) ook genaamd Sacharias, landbouwer en arbeider, wonende te Aalsmeer, te Nieuwveen, te onder Oudshoorn, te Woubrugge, te Aarlanderveen en aldaar, is geboren op woensdag 1 mei 1776 te Aalsmeer, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 5 mei 1776 aldaar (doopgetuige was Marijtje Barends van Gelder), wonende 112 te Woubrugge, is overleden op dinsdag 3 februari 1829 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 5 februari 1829 aldaar door zijn zwager Jan de Pijper (aangever overlijden was Jan de Pijper). Zacharias werd 53 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Zacharias trouwt (voor het Gerecht) op maandag 8 april 1811 te Esselijkerwoude en Heer Jacobswoude op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige

17  Barbara Oudshoorn (Batje) ook genaamd Baartje, wonende te Rijpwetering, te Woubrugge, te Aarlanderveen en aldaar, is geboren in 1783, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 28 september 1783 te Hoogmade (doopgetuige waren Cornelis Oudshoorn en Cornelia Oudshoorn), wonende 15 te Woubrugge, is overleden op vrijdag 24 februari 1832 aldaar. Barbara wordt vermeld op zondag 5 augustus 1810 als erfgename van haar vader. Barbara werd 49 jaar.

Van Zacharias en Barbara zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 18 april 1812 te Woubrugge.

2  Jan van de Geer, wonende te Woubrugge, is geboren op woensdag 1 september 1813 te Aarlanderveen, is ongehuwd overleden op zondag 24 oktober 1847 te Woubrugge, uit MS van 30.11.1847 blijkt dat hij in behoeftige omstandigheden is overleden. Volgens de overlijdensakte No. 41 van de BS van Woubrugge is hij overleden in het huis staande in Wijk B nr.15, d.i. het huis alwaar ook zijn moeder is overleden (de aangifte van overlijden is gedaan door Huibert Nieuwenhof 60 jaar en Albert Kroon, kantoorbediende, 29 jaar, bekenden van de overledene). Uit deze acte van overlijden blijkt tevens, dat Jan 'zonder beroep' is.. Jan werd 34 jaar, 1 maand en 23 dagen.

3  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 2 februari 1815 te Woubrugge.

4  Neeltje van de Geer, wonende te Woubrugge en te Rijnsaterwoude (Nr. 66), is geboren op vrijdag 30 juli 1819 te Woubrugge, wonende 66, is overleden op vrijdag 18 december 1835 te Rijnsaterwoude (Nr. 66) (Woubrugge nr. 66 is het adres van Pieter van de Geer; hiermee kan worden aangenomen, dat Neeltje (samen met haar broer Corstiaan) na het overlijden van haar moeder is opgenomen in het gezin van haar oom en voogd Pieter van de Geer.. Neeltje werd 16 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

5  Corstiaan van de Geer (Kors) is als geboren aangegeven, te Woubrugge, is geboren op maandag 2 augustus 1824 aldaar, zie 8.
18  Jacob Wilhelm Lieneke, klompenmaker, wonende te Aalsmeer, is geboren op zaterdag 7 juli 1792 te Lienen (Graafschap Tecklenburg/Dtsl.) (Graafschap Tecklenburg / Dtsl.), is overleden op zondag 11 augustus 1861 te Bloemendaal (zijn overlijden is op 9.9.1861 in Aalsmeer aangegeven).. Jacob is huwelijksgetuige van Arie Joh. Kromhout en Mietje Lieneke op zondag 21 juni 1840 te Aalsmeer van het huwelijk van zijn dochter Mietje met Arie Johannes Kromhout. Jacob is huwelijksgetuige van Corstiaan van de Geer (Kors) en Hendrica Lieneke op zondag 1 februari 1852 aldaar van zijn dochter Hendrica met Corstiaan van de Geer. Jacob werd 69 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Jacob trouwt op dinsdag 31 december 1816 te Aalsmeer op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige

19  Jannetje Brussen ook genaamd Jansje, winkelierster en klompenmaakster, wonende te Aalsmeer en aldaar, is geboren op vrijdag 21 november 1794 aldaar, wonende aldaar, is overleden op dinsdag 25 september 1877. Jannetje is huwelijksgetuige van Arie Joh. Kromhout en Mietje Lieneke op zondag 21 juni 1840 aldaar van haar dochter Mietje met Arie Johannes Kromhout. Jannetje is huwelijksgetuige van Corstiaan van de Geer (Kors) en Hendrica Lieneke op zondag 1 februari 1852 aldaar van haar dochter Hendrica met Corstiaan van de Geer. Jannetje werd 82 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Jacob Willem Lieneke en Jannetje Brussen hebben voor hun huwelijk in Alphen gewoond.

Van Jacob en Jannetje zijn acht kinderen bekend:

1  Mietje Lieneke, broodbakster, is geboren op zaterdag 10 augustus 1816 te Aalsmeer.

Mietje trouwt op zondag 21 juni 1840 te Aalsmeer (huwelijksgetuigen waren Jacob Wilhelm Lieneke (zie 18) en Jannetje Brussen (zie 19)) op 23-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Arie Joh. Kromhout, zoon van Hendrik Kromhout en Anna Maria Felix. Arie, werkman en broodbakker, is geboren in 1811 te Boskoop. Mietje trouwt op zondag 27 maart 1853 op 36-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Friedrich Grosscurt. Friedrich, broodbakker, wonende te Aalsmeer, is geboren in 1810 (OS).

2  Geertje Lieneke, wonende te Aalsmeer, is geboren op zaterdag 10 maart 1821 aldaar, is overleden op woensdag 1 juli 1857 aldaar. Geertje werd 36 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Geertje trouwt op zondag 7 november 1847 te Aalsmeer op 26-jarige leeftijd met de 42-jarige Geert Mennesz. Gnodde, zoon van Menne Kleis Gnodde en Jantje Harms Engelhard. Geert, koopvaardijkapitein en scheepsgezagvoerder, is geboren in 1805 te Sappemeer (GR).

Geert was eerder gehuwd (1) met Geertruida Johanna Le Loup. Geert was later gehuwd (3) met Johanna Jacoba Lieneke.<22,23>

3  Wilhelmina Lieneke, koopvrouw, wonende te Aalsmeer, is geboren op dinsdag 14 oktober 1823 aldaar, is overleden op zaterdag 5 november 1892 aldaar. Wilhelmina werd 69 jaar en 22 dagen.

Wilhelmina trouwt op dinsdag 20 juni 1848 te Aalsmeer op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Wilhelm Johan Hollenberg, zoon van Ernst Eberhard Hollenberg en Catharina Elsabein Lienke. Wilhelm, klompenmaker, is geboren rond 1820.

4  Jansje Lieneke is geboren op woensdag 31 mei 1826 te Aalsmeer.

5  Hendrica Lieneke te Aalsmeer, is geboren op maandag 19 januari 1829 aldaar, is hervormd gedoopt, zie 9.

6  Johanna Jacoba Lieneke is geboren op woensdag 14 september 1831 te Aalsmeer.

Johanna trouwt op zondag 12 september 1858 te Aalsmeer op 26-jarige leeftijd met de 53-jarige Geert Mennesz. Gnodde, zie 19.

7  Jacob Wilhelm Lieneke, klompenmaker (tot 1868) en werkman, wonende te Aalsmeer, is geboren op dinsdag 17 juni 1834 aldaar, is overleden op vrijdag 13 juli 1894 aldaar. Jacob werd 60 jaar en 26 dagen.

Jacob trouwt op maandag 21 april 1862 te Aalsmeer op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Sara de Jong, dochter van Arie de Jong en Trijntje Been. Sara is geboren in 1839 te Aalsmeer, is overleden voor 1894. Sara werd hoogstens 55 jaar.

8  Christine Lieneke is geboren op vrijdag 24 november 1837 te Aalsmeer.

Christine trouwt op zondag 7 maart 1858 op 20-jarige leeftijd met de 30-jarige Marinus Wildeboer. Marinus, kapitein ter zee, is geboren in 1828 en afkomstig uit Oude Pekela.

20  Klaas Klaasz Bot, timmermansknecht en timmerman, wonende te Zaandam en aldaar, is geboren op dinsdag 1 juli 1794 te West-Zaandam, is hervormd gedoopt op zondag 6 juli 1794 aldaar (doopgetuige was Eefje Jacobs Luverman), wonende Westzijde 559 te Zaandam, is overleden op zondag 29 november 1868 aldaar. Klaas werd 74 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Klaas trouwt op zondag 10 februari 1822 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Hendrik Beugeling (zie 42) en Maria Andriesdr. Bartels (zie 43)) op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige

21  Christina Hendriks Beugeling, dienstbaar (dienstbode), is geboren in 1792 te Koog aan de Zaan, is evang. luthers gedoopt op dinsdag 7 februari 1792 te Zaandam (doopgetuige was Christina Driftmeijer), is overleden op zondag 12 januari 1868 aldaar. Christina werd 76 jaar.

Van Klaas en Christina zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Bot, houtzager en houtzaagmolenaar, wonende te Amsterdam en te Uitgeest, is geboren in 1822.

Klaas was gehuwd (1) met Trijntje van Bergen. Klaas was gehuwd (2) met Elisabeth de Jong. Klaas was gehuwd (3) met Pietertje de Ronde.

2  Hendrik Bot is geboren in 1824, is overleden in 1833. Hendrik werd 9 jaar.

3  Jakob Bot, timmerman, wonende te Zaandijk, is geboren in 1826, is overleden in 1856. Jakob werd 30 jaar.

Jakob was gehuwd met Margaretha Sophia Kulsen.

4  Jan Bot is geboren in 1828, is overleden in 1829. Jan werd 1 jaar.

5  Jan Bot te Zaandam, is geboren op maandag 19 april 1830 aldaar, zie 10.

6  Trijntje Bot is geboren in 1832, is overleden in 1913. Trijntje werd 81 jaar.

Trijntje trouwt op zondag 20 juni 1858 te Zaandam op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Muis de Boer. Muis, arbeider, is geboren in 1832 te Zaandam.

22  Johann Gerhard Schone (Gert), tuinman, wonende te Menslage, aldaar en te Zaandijk, is geboren op woensdag 22 juli 1807 (Dtsl), is evang. luthers gedoopt op donderdag 30 juli 1807 te Menslage (Dtsl) (doopgetuige waren Johann Merten Nienhus, Johann Gerd Schone en Katarina Margareta Meschendorfs), wonende te Zaandijk, is overleden op vrijdag 28 december 1832 aldaar. Johann werd 25 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Johann trouwt op zondag 21 juni 1829 te Zaandijk (huwelijksgetuigen waren Sietse Fijkesz. Sons (zie 46) en Johann Hermann Schone (zie 44)) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige

23  Fijtje Sietsedr. Sons, dienstbode, wonende te Zaandijk en te Zaandam, is geboren op donderdag 13 oktober 1803 te Zaandijk, is overleden na zondag 31 december 1854. Fijtje werd minstens 51 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Van Johann en Fijtje is een kind bekend:

1  Grietje Schone is geboren op dinsdag 2 maart 1830 te Zaandijk, zie 11.
24  Gerrit van Sante, houtzager en scheepsbevrachter, wonende te Zaandam, is geboren op zondag 1 februari 1795 aldaar, is doopsgezind gedoopt op zaterdag 28 februari 1835 te West-Zaandam, is overleden op donderdag 31 december 1868 te Zaandam. Gerrit is huwelijksgetuige van Maarten van Sante en Grietje Warnaar op zondag 23 september 1849 aldaar van zijn zoon Maarten en Grietje Warnaar. Gerrit is huwelijksgetuige van Maarten van Sante en Maartje Inja op zondag 3 december 1865 aldaar van zijn zoon Maarten met Maartje Inja. Gerrit werd 73 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Gerrit trouwt op zondag 16 juni 1816 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Maria Petronella de Bruijn (zie 49), Jacob van Sante en Anthony van Sante) op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige

25  Grietje Outhoff ook genaamd Geritje, dienstbaar (dienstbode), wonende te Zaandam, is geboren op vrijdag 7 augustus 1789 aldaar, is hervormd gedoopt op zondag 9 augustus 1789 te Oost-Zaandam, is overleden op dinsdag 17 september 1872 te Zaandam. Grietje is huwelijksgetuige van Maarten van Sante en Grietje Warnaar op zondag 23 september 1849 aldaar van haar zoon Maarten en Grietje Warnaar. Grietje werd 83 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Op de huwelijksacte staat, dat de ouders van Grietje Outhoff zijn overleden, tevens wordt gemeld dat Grietje Outhoff niet in staat is om de doodsacte van haar overleden groutouders te overleggen, ook wordt gemeld dat de plaats van overleden bij haar niet bekend is.

Van Gerrit en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Maria van Sante ook genaamd Mietje is geboren op maandag 5 mei 1817 te Zaandam, is doopsgezind gedoopt op zondag 22 februari 1835 te West-Zaandam, is overleden op zaterdag 26 maart 1898 te Zaandam. Maria werd 80 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

2  Tiesje van Sante is geboren op woensdag 17 februari 1819 te Zaandam, is overleden op dinsdag 28 januari 1823 aldaar. Tiesje werd 3 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

3  Maarten van Sante is geboren op dinsdag 27 februari 1821 te Zaandam, is doopsgezind gedoopt op zondag 23 februari 1840 te West-Zaandam, zie 12.

4  Daniël van Sante, houtzager, is geboren op zondag 9 februari 1823 te Zaandam, is doopsgezind gedoopt op zondag 26 februari 1843 te West-Zaandam, is overleden op donderdag 28 maart 1867. Daniël is huwelijksgetuige van Maarten van Sante en Grietje Warnaar op zondag 23 september 1849 te Zaandam van zijn broer Maarten en Grietje Warnaar. Daniël is huwelijksgetuige van Maarten van Sante en Maartje Inja op zondag 3 december 1865 aldaar van zijn broer Maarten en Maartje Inja. Daniël werd 44 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Daniël trouwt op zondag 27 mei 1849 op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jannetje Keet, dochter van Jacob Keet en Cornelia Groen. Jannetje is geboren op dinsdag 9 april 1822 te Oudshoorn, is overleden op vrijdag 23 september 1904 te Zaandam. Jannetje werd 82 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

5  Jacob van Sante, houtzager, is geboren op zaterdag 30 juli 1825 te Zaandam, is doopsgezind gedoopt op zondag 26 februari 1843 te West-Zaandam, is overleden op zaterdag 9 maart 1867 te Zaandam. Jacob is huwelijksgetuige van Maarten van Sante en Grietje Warnaar op zondag 23 september 1849 aldaar van zijn broer Maarten en Grietje Warnaar. Jacob is huwelijksgetuige van Maarten van Sante en Maartje Inja op zondag 3 december 1865 aldaar van zijn broer Maarten en Maartje Inja. Jacob werd 41 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Jacob trouwt op zondag 8 april 1849 te Zaandam op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jannetje Osseman. Jannetje is geboren op zaterdag 8 oktober 1825 te Zaandam, is overleden op donderdag 11 juni 1891 aldaar. Jannetje werd 65 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

6  Gerrit van Sante, embaleur en winkelier, wonende te Zaandam, is geboren op maandag 19 november 1827 aldaar, is doopsgezind gedoopt op zondag 1 maart 1846 te West-Zaandam, is overleden op dinsdag 1 mei 1900 te Zaandam. Gerrit werd 72 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Gerrit trouwt op zondag 21 maart 1852 te Zaandam op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Marijtje Keet, dochter van Jacob Keet en Cornelia Groen. Marijtje is geboren in 1824 te Oudshoorn, is overleden op maandag 5 december 1892 te Amsterdam. Marijtje werd 68 jaar.

26  Frederik Warnaar, winkelier en houtzager, wonende te Zaandam, is evang. luthers gedoopt op zondag 9 april 1786 aldaar, is overleden op zondag 15 mei 1836 aldaar. Frederik werd 50 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Frederik trouwt op zondag 19 mei 1811 te West-Zaandam op 25-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Marijtje Emous, dochter van Barent Emous en Hendrica Kannegieter. Marijtje is geboren op dinsdag 21 juli 1789 te West-Zaandam, is begraven op donderdag 10 maart 1814 te Zaandam. Marijtje werd 24 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Frederik trouwt op zondag 8 januari 1815 te Zaandam (huwelijksgetuige was Jan Warnaar (zie 52)) op 28-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige

27  Trijntje Hulst, wonende te Zaandam, is evang. luthers gedoopt op zondag 25 mei 1788 aldaar, is overleden op dinsdag 15 november 1859 aldaar. Trijntje is huwelijksgetuige van Maarten van Sante en Grietje Warnaar op zondag 23 september 1849 aldaar van haar dochter Grietje met Maarten van Sante. Trijntje werd 71 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Frederik en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Warnaar is geboren op donderdag 21 oktober 1819 te Zaandam, zie 13.

2  Jan Warnaar, grofsmid, is geboren in 1828 te Zaandam.

Jan trouwt op zondag 4 juni 1854 te Zaandam op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Aaltje Gorter. Aaltje, dienstbode, is geboren in 1826 te Zaandam.

3  Andries Warnaar, boekhouder, is geboren in 1836 te Zaandam.

Andries trouwt op zondag 13 mei 1860 te Koog aan de Zaan op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Neeltje Ros, dochter van Jan Ros en Grietje Verwer. Neeltje is geboren in 1839 te Koog aan de Zaan.
28  Hessel IJskes, veehouder en arbeider, wonende te Zaandam en aldaar, is geboren op woensdag 18 augustus 1790 aldaar, is hervormd gedoopt op donderdag 19 augustus 1790 (Zaandam Oostzijde), wonende aldaar, is overleden op dinsdag 9 november 1869. Hessel is huwelijksgetuige van Dirk Hesselsz IJskes en Johanna Hooft op zondag 5 juni 1859 aldaar van zijn zoon Dirk en Johanna Hooft. Hessel werd 79 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Hessel trouwt in juni 1840 te Zaandam op 49-jarige leeftijd (2) met Mijntje van den Burg.

Hessel trouwt op zondag 21 juli 1816 te Zaandam op 25-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige

29  Neeltje Nes, wonende te Zaandam en aldaar, is geboren op woensdag 2 mei 1798, is hervormd gedoopt op zondag 6 mei 1798 (Zaandam Oostzijde), wonende aldaar, is overleden op woensdag 3 juni 1835, is begraven aldaar. Neeltje werd 37 jaar, 1 maand en 1 dag.

Van Hessel en Neeltje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Trijntje IJskes, wonende te Zaandam (Wijk G Nr. 191), is geboren op donderdag 28 november 1816 te Zaandam, is hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 7 augustus 1895 aldaar. Trijntje werd 78 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

2  Helena IJskes is geboren op vrijdag 13 maart 1818 te Zaandam, is overleden op zondag 3 augustus 1834 aldaar. Helena werd 16 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

3  Klaas IJskes, arbeider, is geboren op maandag 12 februari 1821 te Zaandam, is overleden op donderdag 13 juli 1882 aldaar. Klaas is huwelijksgetuige van Dirk Hesselsz IJskes en Johanna Hooft op zondag 5 juni 1859 aldaar van zijn broer Dirk en Johanna Hooft. Klaas werd 61 jaar, 5 maanden en 1 dag.

4  Jan IJskes, scheepstimmerman, wonende te Zaandam, is geboren op zondag 18 augustus 1822 aldaar, is hervormd gedoopt, is overleden op maandag 10 november 1890 aldaar. Jan werd 68 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

5  Jacob IJskes, arbeider, is geboren op maandag 16 augustus 1824 te Zaandam, is overleden op zaterdag 27 mei 1876 aldaar. Jacob werd 51 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

6  Dirk Hesselsz IJskes is geboren op vrijdag 2 september 1825 te Zaandam, is hervormd gedoopt, zie 14.

7  Gerrit IJskes is geboren op zaterdag 6 januari 1827 te Zaandam, is overleden op dinsdag 30 januari 1827 aldaar. Gerrit werd 24 dagen.

8  Aaltje IJskes is geboren op donderdag 21 februari 1828 te Zaandam, is overleden op maandag 25 april 1831 aldaar. Aaltje werd 3 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

9  Gerrit IJskes is geboren op zaterdag 5 juni 1830 te Zaandam.

10  Adriaan IJskes is geboren op dinsdag 23 augustus 1831 te Zaandam, is overleden op zaterdag 20 juli 1833 aldaar. Adriaan werd 1 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

11  Aaltje IJskes is geboren op vrijdag 5 april 1833 te Zaandam, is overleden op vrijdag 5 december 1834 aldaar. Aaltje werd 1 jaar en 8 maanden.

12  Adriaan IJskes is geboren op zaterdag 13 september 1834 te Zaandam, is overleden op zondag 7 juni 1835 aldaar. Adriaan werd 8 maanden en 25 dagen.
30  Jan Hooft, zadelmakersknecht en zadelmaker, wonende te Zaandam en aldaar, is geboren op vrijdag 26 juni 1795 aldaar, is hervormd gedoopt op zondag 28 juni 1795 te Zaandam (Westzijde), is overleden op woensdag 15 april 1891 te Amsterdam. Jan werd 95 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Op een certificaat van de Nationale Militie, Prov. Noord-Holland wordt het volgende signalement gegeven van Jan Hooft: Lengte: 5 vt. (een Amsterdamse voet was 283,0 mm), Aangezicht: rond, Voorhoofd: bedekt, Ogen: blauw, Neus: Ordinair, Mond: idem, Kin: rond, Haar: blond, Wenkbrouwen: idem, Merkbare tekenen: geen.
Jan Hooft heeft op 19-11-1818 een jaar vrijstelling gekregen voor de Nationale Militie uit hoofde van kostwinnerschap van zijn moeder die weduwe is. Vervolgens wordt hij vrijgesteld uit hoofde van (zijnde de) oudste zoon.

Jan was later gehuwd (2) met Catharina Hirabelle Parriere.

Jan was later gehuwd (3) met Nicole de Rooij.

Jan trouwt (Burgerlijke Stand) op zondag 13 december 1818 te Zaandam op 23-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige

31  Hendrina van Hellendoorn, naaister, wonende te Zaandam, is geboren op maandag 2 oktober 1797 te Amersfoort, is hervormd gedoopt op donderdag 26 oktober 1797 aldaar, is overleden op dinsdag 10 oktober 1848 te Zaandam. Hendrina werd 51 jaar en 8 dagen.

Van Jan en Hendrina zijn twaalf kinderen bekend:

1  Pieter Hooft is geboren op maandag 23 augustus 1819 te Zaandam, is overleden op dinsdag 30 mei 1820 aldaar. Pieter werd 9 maanden en 7 dagen.

2  Adriana Elisabeth Hooft is geboren op vrijdag 1 juni 1821.

3  Pieter Hooft, zadelmaker, is geboren op zondag 1 juni 1823 te Zaandam, is overleden na 1870. Pieter werd minstens 47 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Bij het 2e huwelijk van zijn broer Johannes (op 14-7-1870) is hij getuige.

4  Barbertje Hooft is geboren op dinsdag 23 augustus 1825, is overleden op woensdag 11 augustus 1847 te Amsterdam. Barbertje werd 21 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

5  Johanna Hooft is geboren op maandag 30 juli 1827 te Zaandam, is hervormd gedoopt, zie 15.

6  Hermanus Johannes Hooft is geboren op zaterdag 5 september 1829 te Zaandam, is overleden op woensdag 28 februari 1844 aldaar. Hermanus werd 14 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

7  Dorothea Sophia Hooft is geboren op zaterdag 27 augustus 1831, is overleden te Zaandam.

Zij trouwt op 29-10-1854 in Zaandam met Cornelis van Straaten, van beroep kleermaker.

Dorothea trouwt (Burgerlijke Stand) op zondag 29 oktober 1854 te Zaandam op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelis van Straaten, zoon van Willem van Straaten en Gerritje Wies. Cornelis, kleermaker, is geboren in 1833 te Ter Aar.

8  Maria Hooft is geboren op vrijdag 2 augustus 1833.

9  Johannes Hooft, zadelmaker, wonende te Zaandam (Westzijde 668), is geboren op vrijdag 18 november 1836, is overleden op vrijdag 20 oktober 1905 te Zaandam. Johannes werd 68 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Johannes trouwt op zondag 1 juli 1860 te Zaandam op 23-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Wilhelmina Reuriks, dochter van Klaas Reuriks en Pietertje Vonk. Wilhelmina, dienstbode, wonende te Zaandam en te Westzijde 668, is geboren in mei 1839 te Zaandam, is hervormd gedoopt, is overleden op dinsdag 15 maart 1870 aldaar. Wilhelmina werd 30 jaar en 10 maanden. Johannes trouwt op donderdag 14 juli 1870 op 33-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Klasina Cornelia Middendorp. Klasina is geboren op maandag 22 augustus 1836 te Bloemendaal, is hervormd gedoopt.

naam: ouders zijn: Hendrik Middendorp (overleden voor 1870) en Klaasje Bokma (op 14-7-1870 wonende in Haarlem).

10  Willem Hooft, broodbakker, wonende te Zaandijk, is geboren op vrijdag 18 november 1836, is hervormd gedoopt, is overleden op vrijdag 16 februari 1912 aldaar. Willem werd 75 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Willem trouwt (Burgerlijke Stand) op zondag 15 november 1863 te Zaandam op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Hartog, dochter van Johannes Hartog en Guurtje Booken. Grietje, dienstbode, is geboren op zondag 20 juli 1834 te Koog aan de Zaan, is hervormd gedoopt, is overleden op maandag 2 december 1907 te Zuidlaren. Grietje werd 73 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

11  Hendrik Hooft, hulponderwijzer, is geboren op donderdag 20 juni 1839.

naam: Op 15-11-1863 getuige bij het huwelijk van zijn broer Willem.

Hendrik trouwt op donderdag 30 augustus 1866 te Zaandam op 27-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Catharina Liwijn. Catharina, wonende te Zaandam, is geboren in 1842. Hendrik trouwt op woensdag 22 mei 1872 te Zaandam op 32-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Neeltje Kroonenberg. Neeltje, wonende te Zaandam, is geboren in 1842.

12  Aagje Hooft is geboren op vrijdag 8 december 1843 te Zaandam, is overleden op vrijdag 1 maart 1844 aldaar. Aagje werd 2 maanden en 22 dagen.


Generatie VI

(oudouders)
32  Jan Pieterse van de Geer, winkelier, wonende te Nieuwveen en te Aalsmeer, is geboren op woensdag 8 mei 1743 aldaar, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 12 mei 1743 aldaar (doopgetuige waren Jan Pieterse van de Geer (zie 128) en Marretje Antonis Rietveld (zie 129)), wonende aldaar, is overleden op dinsdag 5 maart 1799 aangifte wordt gedaan onder de klasse van drie gulden., erft op zaterdag 4 februari 1769 van zijn grootvader een bijbel met zilverbeslag. Jan wordt vermeld op woensdag 16 juni 1773 aldaar als erfgenaam. Jan heeft een testament gemaakt op zondag 19 september 1773 aldaar. Jan wordt vermeld op donderdag 18 juli 1793 als erfgenaam [zonder rechten]. Jan werd 55 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Het vertrek van Jan en Maria, zo omstreeks 1773, heeft vermoedelijk te maken gehad met het feit, dat de bestaansmogelijkheden in Nieuwveen door de uitdijende veenplassen steeds kleiner was geworden. Nieuwveen maakte in de periode 1750 tot 1800 dan ook een crisis door. Vele veenarbeiders werden werkloos. Tegen het einde van het jaar 1790 telde Nieuwveen nauwelijks meer dan 500 inwoners, een honderd jaar eerder waren dat er 1200.
In Nieuwveen en omgeving is men vrij laat begonnen met de droogmaking van de verzwolgen afgegraven gebiedem (de eerste plannen dateren van 1742). De beweegredenen tot droogmaking was beslist niet altijd een streven naar landaanwinst. In het gebied rondom Nieuwveen heeft de zorg voor de veiligheid van de overige gebieden (én van de steden Amsterdam, Haarlem en Leiden) vaak voorop moeten staan. Ook bleken lang niet alle droogmakerijen een onverdeeld winstobject. Grote gedeelten van de polders van Zevenhoven en Nieuwkoop bleken slechts schraal land te bevatten. In de Ronde Venen (Mijdrecht) werd het kwelwater zo'n lijdensweg, dat het Rijk zelfs moest inspringen om de droogmaking te doen voltooien. In 1797 begonnen een zevental wind-watermolens in de tegenwoordige Nieuwkoopse en Zevenhovense polders te draaien. Met dit werk was men in 1810 zo ver, dat de drooggelegde gronden konden worden uitgegeven ter cultivering. Nieuwveen ging weer groeien! De kinderen van Jan en Maria hebben, met uitzondering van Arie, hebben deze groei niet afgewacht. Zij verlieten Nieuwveen en vonden elders emplooi.

Hoewel nergens uitdrukkelijk vermeld, is er aanleiding om aan te nemen dat hij in de nadagen van zijn vader Pieter medevennoot was van de winkel. In ieder geval is het gezin bij het overlijden van Jan financieel zo draagkrachtig, dat zij belasting moeten betalen bij de aangifte van overlijden. Hoogstwaarschijnlijk is de winkel van grootvader Pieter van de Geer uiteindelijk overgegaan in handen van kleinzoon Arie, die vermeld staat als winkelier in Nieuwveen.

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 20 augustus 1773 te Nieuwveen (aangifte van het huwelijk geschiedt in de classis van 3 gulden), trouwt op zondag 5 september 1773 aldaar op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige

33  Maria Mouton ook genaamd Moutton, naaister, wonende te Voorburg, te Nieuwveen, te Aarlanderveen, te Aalsmeer en te Rijnsaterwoude (Nr. 66), is geboren op dinsdag 21 maart 1747 te Voorburg, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 26 maart 1747 aldaar, wonende 66 te Rijnsaterwoude (Nr. 66), is overleden op dinsdag 30 januari 1838 aldaar. Maria wordt vermeld op zondag 19 september 1773 als testatrice. Maria wordt vermeld op zondag 19 september 1773 als erfgename. Maria wordt vermeld op donderdag 18 juli 1793 als erfgenaam [zonder rechten]. Maria wordt vermeld op dinsdag 19 maart 1799 als testatrice. Maria verkoopt op woensdag 7 juli 1802 148 roeden land in de Agterh. polder voor 102 gulden en 12 stuivers.. Maria verkoopt op maandag 31 mei 1813 aan haar zoon Arie een huis te Nieuwveen (nr. 84) voor 300 gulden. Maria wordt vermeld op zondag 21 mei 1815 als erfgename. Maria wordt vermeld op dinsdag 30 oktober 1821 als erfgename. Maria werd 90 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Uit een familiekroniek komend uit een Statenbijbel (van 1664) van het geslacht der Matons, Mathons, Moutons - gevonden in het CBG en wel in dossier Mouton - blijkt dat Maria afkomstig was uit een familie van Oost-Indië-vaarders. Zowel haar vader als grootvader waren opperchirurgijn op één van de schepen van de Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), haar overgrootvader Sagharias Matton, de eerste die vermeld wordt in de familiekroniek overleed in Batavia in sept 1714, zijn laatste reis maakte hij als commandeur van Staten met het schip 'Duivenvoorde'.

Van Jan en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter van de Geer, schoenmaker, mr. schoenmaker, deurwaarder bij de belastingen, deurwaarder, deurwaarder van markebelastingen en tapper (kastelein), wonende te Nieuwveen, te Ter Aa (kanton Loenen), te Rijnsaterwoude en aldaar, is geboren op zaterdag 17 september 1774 te Aalsmeer, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 25 september 1774 aldaar (hij is ong. 1795 door ds. A. van Eijken aangenomen op belijdenis des geloofs in de herv. kerk van Rijnsaterwoude) (doopgetuige was Marretje Claes Baas), is overleden op maandag 2 juli 1855 te Rijnsaterwoude (Nr. 66), erft op woensdag 6 april 1836 aldaar van zijn overleden vrouw de helft v.d. onroerende goederen. Pieter wordt vermeld als administrateur op woensdag 15 juli 1801 te Nieuwveen. Pieter wordt vermeld op maandag 8 oktober 1821 te Rijnsaterwoude (Nr. 66) (betr. veiling huisraad) als verkoper. Pieter heeft een testament gemaakt op dinsdag 30 oktober 1821 aldaar. Pieter wordt vermeld op dinsdag 30 oktober 1821 aldaar (betr. verkoop partij houtland en perceel teelland) als verkoper. Pieter wordt vermeld op dinsdag 30 oktober 1821 aldaar als erfgenaam. Pieter verkoopt op woensdag 19 juni 1822 aldaar zaadgewas voor een bedrag van f. 200, 20 (zie: NA, C. Kempenaar van 19 juni 1822). Pieter verkoopt op woensdag 28 september 1825 te Woubrugge gemachtigd door zijn schoonmoeder een huis in Rijnsaterwoude (nr. 67) voor f. 400.-. Pieter verkoopt op woensdag 1 februari 1826 te Rijnsaterwoude (Nr. 66) als gemachtigde v.z. schoonmoeder een huis in Rijnsaterwoude (nr. 16) voor f. 300.-. Pieter wordt als voogd vermeld op vrijdag 27 april 1832 te Woubrugge over Neeltje en Corstiaan van de Geer. Pieter is lidmaat van de Remonstrantse gemeente te Oude Wetering (1840). Pieter werd 80 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Pieter gaat in ondertrouw op vrijdag 26 juni 1807 te Rijnsaterwoude (Nr. 66), trouwt op maandag 13 juli 1807 te Nieuwveen op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Christina Heuneveld, dochter van Jan Frederik Hunefeld en Trijntje Jans Schouwman. Christina, wonende te Rijnsaterwoude (Nr. 66) en te Ter Aa (kanton Loenen), is geboren in 1779 te Rijnsaterwoude (Nr. 66), is nederduits-gereformeerd gedoopt (in 1797 is zij door ds. van der Hammen op belijdenis van geloof aangenomen in de herv. kerk van Rijnsaterwoude), wonende 24, is overleden op woensdag 6 april 1836 aldaar. Christina heeft een testament gemaakt op dinsdag 30 oktober 1821 aldaar ; tot algehele erfgenaam wordt benoemd haar man Pieter van de Geer.. Christina wordt vermeld op dinsdag 30 oktober 1821 als erfgename van haar echtgenoot.. Christina wordt vermeld op dinsdag 30 oktober 1821 als erfgename van haar overleden vader.. Christina werd 57 jaar.

2  Zacharias van de Geer (Zaag) te Aalsmeer, is geboren op woensdag 1 mei 1776 aldaar, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 5 mei 1776 aldaar (doopgetuige was Marijtje Barends van Gelder), zie 16.

3  Trijntje van de Geer, wonende te Nieuwveen en te Woubrugge, is geboren te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 5 april 1778 aldaar (doopgetuige was Johanna Mouton), is overleden op vrijdag 29 september 1848 te Woubrugge wonend in het huis staande wijk D no. 12; aangegeven door Jan de Pijper.. Trijntje wordt vermeld op zondag 21 mei 1815 aldaar als erfgename van haar echtgenoot. Trijntje wordt vermeld op zondag 21 mei 1815 aldaar als testatrice. Trijntje werd 70 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Trijntje trouwt op vrijdag 9 mei 1806 te Nieuwveen of trouwt (nederduits-gereformeerd) op zondag 11 mei 1806 aldaar op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan de Pijper, zoon van Abraham de Pijper en Marritje Borst. Jan, markt- en veerschipper en schipper en winkelier, wonende te Thamen, te Nieuwveen, te Woubrugge en aldaar (Westzijde v.d. Woudwetering 28), is geboren op zaterdag 21 december 1782 te Thamen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 22 december 1782 aldaar (doopgetuige was Grietje Pijper), is overleden op zaterdag 7 november 1857 te Leiderdorp vermoedelijk in het huis van zijn dochter Matje, die hem naar we kunnen aannemen in zijn nadagen verzorgd heeft. (aangever overlijden was van Zijn zwager Zacharias van de Geer). Jan heeft een testament gemaakt op zondag 21 mei 1815 te Woubrugge. Jan wordt vermeld op zondag 21 mei 1815 aldaar als erfgenaam van zijn echtgenote. Jan koopt op maandag 6 november 1815 aldaar voor 450 g. een huis (een voormalige broodbakkerij) op nr. 30 a.d. Westzijde v.d. Woudwetering. Jan koopt op maandag 13 november 1815 aldaar voor 1000 g. het huis no. 29 a.d. Westzijde van de Woudwetering. Jan koopt op dinsdag 27 april 1824 aldaar de helft van een huis en erf, alsmede de gehele schuur, gelegen in het Zuideinde van Woubrugge. Jan werd 74 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

4  Arie van de Geer ook genaamd Arij, ouderling (1817-1822), winkelier en metselaar, wonende te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 4 juni 1780 aldaar (doopgetuige was Ameila Boogaart), is overleden op dinsdag 22 april 1856 aldaar. Arie koopt op zaterdag 4 mei 1805 aldaar een huis en erf voor 200 g., gelegen in de Oosterpolder, west de Pastorie, zuiden de Hereweg en noorden de Vaarwetering.. Arie koopt op maandag 31 mei 1813 een huis, schuur en erven van zijn moeder voor 300 g.. Arie is huwelijksgetuige van Jan van de Geer en Helena van der Sterre op maandag 20 april 1835 te Bleiswijk van het huwelijk van zijn zoon Jan met Helena van der Sterre (zijn echtgenote kan niet aanwezig zijn en verleent toestemming per notariële acte). Arie is huwelijksgetuige van Dirk Langerak en Maartje van de Geer op zondag 27 maart 1842 te Nieuwveen van het huwelijk van zijn dochter Maartje met Dirk Langerak.. Arie werd 75 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

In 1805 wordt Nieuwveen (en Zevenhoven) ingedeeld bij Utrecht; het behoort dan tot het Departement van de Zuiderzee, kwartier Utrecht, kanton Mijdrecht. Dit duurt tot 1814, daarna valt Nieuwveen weer onder de Provincie Zuid-Holland, kanton Woubrugge.
Uit te Kadastrale Atlas van Zuid-Holland, 1832 deel 12 Nieuweveen en Zevenhoven, Alphen a.d. Rijn, 2001, p.77,87 bevestigt dat Arie metselaar is en de bezitter is van een huis en erf (oppervl. 0,0200) en een tuin (oppervl. 0,1070).

Arie gaat in ondertrouw op zaterdag 11 mei 1805 te Nieuwveen (de bruidegom valt onder de klasse van 3 gulden)., trouwt op maandag 27 mei 1805 aldaar, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 2 juni 1805 aldaar op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertje Oudshoorn, dochter van Cornelis Oudshoorn en Marretje van Eyck. Geertje, wonende te Nieuwveen, is geboren te Nieuwkoop, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 29 november 1778 aldaar (doopgetuige was Lena van Oyen), is overleden op zondag 27 maart 1842. Geertje werd 63 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Zij beheerste niet de schrijfkunst, want op de Acte van Ondertrouw van 11.5.1805 tekent ze met een kruisje. Bij het trouwen van haar zoon Gerrit op 1.5.1836 produceert zij met enige moeite een handtekening.

5  Ariaantje van de Geer is geboren te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 18 april 1784 aldaar, is overleden op vrijdag 15 april 1785 aldaar. Ariaantje werd 11 maanden en 28 dagen.

6  Adrianus van de Geer ook genaamd Arienus, timmermansbaas, wonende te Nieuwveen, te Nigtevecht (62a) en te Sloten (N.H.), is geboren te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 26 februari 1786 aldaar, is overleden op zaterdag 4 januari 1868 te Sloten (N.H.), is begraven te Nigtevecht. Adrianus wordt vermeld op vrijdag 31 maart 1848 als erfgenaam van zijn echtgenote. Adrianus verkoopt op dinsdag 1 april 1862 zijn roerende goederen, in totaal 157 artikelen, zowel afkomstig uit de huishoudelijke inboedel als timmerwerkplaats, die zich bevinden in zijn huis gelegen op nummer 62a in het dorp Nigtevecht, bij opbod verkocht. De opbrengst is: f. 202,71.. Adrianus wordt vermeld als erflater op maandag 6 januari 1868. Adrianus wordt vermeld als erflater op woensdag 25 november 1868 : zijn nalatenschap en die van zijn overleden echtgenote Elisabeth Scheepmaker wordt verdeeld onder zijn familie en de familie van de kant van zijn vrouw, in totaal 56 personen; het bedrag dat verdeeld wordt, bedraagt (na aftrek van kosten) f. 2353,88.. Adrianus werd 81 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Als Adrianus zijn einde voelt naderen stelt hij in verband met zijn nalatenschap een verklaring op, die als volgt luidt:
'De ondergetekende Adrianus van de Geer woonende te Sloote in Noorthollant verklaart bij dese tot zijne boedelreeders bezorgers zijner begraafing en tot uitvierders van zijne uittersten wil te benoemen Dirk Scheepmaker woonende te Amsterdam in de Oude Weetering Dwars straat boove B.B. No 235 zoon van Krijn Scheepmaker en Cretina van Stokkem en Cors van de Geer Mr. Waagemaker te Sloote zoon van Zaggarias van de Geer en Babje van Oushoore. Aan welke beijden hij de bezorging geeft van alle goederen zijner nalatenschap. Sloote 26 Januarij 1863 Arienus van de Geer'.

Adrianus trouwt op zondag 21 april 1811 op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Elizabeth Scheepmaker ook genaamd Elisabeth, dochter van Dirk Crijne Scheepmaker en Grietje Arisze Barneveldt. Elizabeth, wonende te Vreelandt en te Nigtevecht, is geboren op vrijdag 26 september 1788 te Kortenhoef, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 28 september 1788 aldaar (doopgetuige was Trijntie Scheepmaker), is overleden op zaterdag 15 juni 1861 te Nigtevecht. Elizabeth wordt vermeld op vrijdag 31 maart 1848 als testatrice. Elizabeth wordt vermeld op vrijdag 31 maart 1848 als erfgename van haar echtgenoot. Elizabeth werd 72 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

34  Corstiaan Jacobse Oudshoorn (Kors), armmeester, broodbakker en bouwman en mr. broodbakker, wonende te Rijpwetering, te Woubrugge en aldaar, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 7 september 1755 te Warmond (doopgetuige was Marijtje Outshoorn), wonende te Woubrugge, is overleden op maandag 24 november 1828 aldaar. Corstiaan verkoopt op dinsdag 20 april 1824 aldaar een huis en erf geregistreerd no. 115 in Woubrugge voor 225 gulden. Corstiaan werd 73 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Corstiaan trouwt op dinsdag 2 maart 1802 te Oudshoorn (voor het gerecht) op 46-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Gerritje Butterman ook genaamd Grietje. Gerritje is geboren in 1760 (OS) te Lagewaard onder Oudshoorn. Gerritje wordt vermeld op zondag 5 augustus 1810 als erfgename.

Corstiaan gaat in ondertrouw (nederduits-gereformeerd) op zondag 16 juni 1782 te Warmond, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 30 juni 1782 aldaar op 26-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige

35  Neeltje Ariens van der Bijl is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 15 oktober 1747 te Warmond (doopgetuige waren Harmen Luppes Kras en Machteld Gerrits van Dobben), is overleden voor 1810 te Woubrugge. Neeltje werd hoogstens 62 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Van Corstiaan en Neeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Barbara Oudshoorn (Batje) te Rijpwetering, is geboren in 1783, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 28 september 1783 te Hoogmade (doopgetuige waren Cornelis Oudshoorn en Cornelia Oudshoorn), zie 17.

2  Grietje Oudshoorn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 27 februari 1785 te Hoogmade, is overleden voor 1810. Grietje werd hoogstens 24 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

3  Arie Oudshoorn ook genaamd Arij, dagloner, wonende te Woubrugge en aldaar, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 17 december 1786 te Hoogmade, is overleden na zaterdag 25 februari 1832. Arie wordt vermeld op zondag 5 augustus 1810 als erfgenaam. Arie werd minstens 45 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Arie trouwt rond 1814 te Woubrugge op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Neeltje van Leijden. Neeltje is geboren rond 1790, is nederduits-gereformeerd gedoopt.

4  Jacob Oudshoorn is geboren op dinsdag 17 april 1792 te Woubrugge, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 22 april 1792 aldaar, is overleden na 1810. Jacob wordt vermeld op zondag 5 augustus 1810 als erfgenaam. Jacob werd minstens 18 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

5  Cornelia Oudshoorn ook genaamd Neeltje is geboren rond 1795, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor 1810. Cornelia werd hoogstens 15 jaar.

36  Johann Wilhelm Lieneke, wonende te Lienen (Graafschap Tecklenburg/Dtsl.), is geboren rond 1755, is overleden na dinsdag 31 december 1816. Johann werd minstens 61 jaar.

Johann trouwt rond 1785 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige

37  Catharina Elizabeth Krieger, wonende te Lienen (Graafschap Tecklenburg/Dtsl.), is geboren in 1759, is overleden op vrijdag 13 september 1805 aldaar. Catharina werd 46 jaar.

Van Johann en Catharina is een kind bekend:

1  Jacob Wilhelm Lieneke is geboren op zaterdag 7 juli 1792 te Lienen (Graafschap Tecklenburg/Dtsl.) (Graafschap Tecklenburg / Dtsl.), zie 18.
38  Hendrik Barendse Brussen (Laarsen), ijzersmid, wonende te Aalsmeer, is geboren op zaterdag 14 juni 1760 te Aalten, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 15 juni 1760 aldaar (zijn doopnaam is: Hendrik Jan), is overleden op zondag 10 augustus 1828 te Aalsmeer. Hendrik werd 68 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Hendrik trouwt rond 1800 op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Maria Nasveld. Maria is geboren rond 1770.

Hendrik trouwt op zaterdag 5 november 1814 te Aalsmeer op 54-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 44-jarige Geertje Nasveld, dochter van Dirk Nasveld en Lijsje van Heiningen. Geertje is geboren rond 1770.

Geertje was eerder gehuwd (1) met Willem Lotze.<24>

Hendrik trouwt op vrijdag 29 oktober 1790 te Aalsmeer op 30-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige

39  Maria van der Laarse, wonende te Aalsmeer, is geboren op woensdag 1 april 1767 aldaar, is begraven op vrijdag 22 september 1797 aldaar. Maria werd 30 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Hendrik en Maria is een kind bekend:

1  Jannetje Brussen te Aalsmeer, is geboren op vrijdag 21 november 1794 aldaar, zie 19.

40  Klaas Klaasz. Bot, wonende te Zaandam (Wetszijde Nr. 270), is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 8 augustus 1759 te West-Zaandam, is als overleden aangegeven (in de classis van 1 gulden), is overleden op zondag 18 oktober 1812, is begraven op donderdag 22 oktober 1812 aldaar. Klaas werd 53 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Klaas gaat in ondertrouw op vrijdag 23 februari 1787 te West-Zaandam, trouwt aldaar, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 11 maart 1787 te Zaandam op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige

41  Trijntje Japes Poest ook genaamd Trijntje Jacobs is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 10 februari 1765 te West-Zaandam, is overleden op donderdag 24 september 1812 te Zaandam, is begraven op donderdag 1 oktober 1812 te West-Zaandam. Trijntje werd 47 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Van Klaas en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Maretje Klaasdr Bot is geboren in 1787, is overleden in 1787.

2  Jacob Klaasz Bot is geboren in 1788.

3  Klaas Klaasz Bot is geboren in 1790, is overleden in 1790.

4  Klaas Klaasz Bot is geboren op dinsdag 1 juli 1794 te West-Zaandam, is hervormd gedoopt op zondag 6 juli 1794 aldaar (doopgetuige was Eefje Jacobs Luverman), zie 20.

5  Grietje Klaasdr Bot is geboren in 1797.

Grietje was gehuwd (1) met Cornelis Luttik. Grietje was gehuwd (2) met Paukus IJkel.

42  Hendrik Beugeling, timmermansbaas, wonende te Koog aan de Zaan en aldaar, is geboren te Beverwijk, is nederduits-gereformeerd gedoopt op vrijdag 5 juni 1761 (op 18.4.1782 wordt hij op belijdenis des geloofs aangenomen in de ned. geref. kerk van Beverwijk en is daarna vertrokken naar Alkmaar) (doopgetuige waren Roelof Beugeling en Maartje Leempoel), wonende Lagendijk 77 te Koog aan de Zaan, is overleden op zaterdag 6 april 1839. Hendrik is huwelijksgetuige van Klaas Klaasz Bot en Christina Hendriks Beugeling op zondag 10 februari 1822 te Zaandam van het huwelijk van zijn dochter Christina met Klaas Bot. Hendrik werd 77 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Hendrik trouwt (kerk) (evang. luthers) op vrijdag 15 mei 1789 te West-Zaandam op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige

43  Maria Andriesdr. Bartels is afkomstig uit Koog aan de Zaan, is evang. luthers gedoopt op zondag 26 april 1767 te West-Zaandam (doopgetuige was Stijntje Kerp), is overleden op vrijdag 5 januari 1838 te Koog aan de Zaan. Maria is huwelijksgetuige van Klaas Klaasz Bot en Christina Hendriks Beugeling op zondag 10 februari 1822 te Zaandam van het huwelijk van haar dochter Christina Beugeling met Klaas Bot. Maria werd 70 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Van Hendrik en Maria zijn elf kinderen bekend:

1  Geertruij Beugeling is geboren op zondag 20 juni 1790 te Koog aan de Zaan.

Geertruij trouwt op zondag 7 juni 1818 te Zaandam op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Tjeert Keijzer, zoon van Cornelis Keijzer en Tues Boom. Tjeert, molenaar, is geboren op zaterdag 19 juli 1794 te Zaandam.

2  Christina Hendriks Beugeling is geboren in 1792 te Koog aan de Zaan, is evang. luthers gedoopt op dinsdag 7 februari 1792 te Zaandam (doopgetuige was Christina Driftmeijer), zie 21.

3  Jan Beugeling is geboren op zondag 31 maart 1793 te Koog aan de Zaan, is hervormd gedoopt op zondag 7 april 1793 aldaar.

Jan trouwt op donderdag 8 oktober 1812 te Koog aan de Zaan op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertruidis Minke. Geertruidis is geboren in 1789 te Zaandam.

4  Roelof Beugeling is geboren op zaterdag 15 oktober 1796 te Koog aan de Zaan, is hervormd gedoopt op zondag 23 oktober 1796 aldaar.

5  Johanna Beugeling is geboren op donderdag 16 november 1797 te Koog aan de Zaan, is hervormd gedoopt op zondag 19 november 1797 aldaar.

Johanna trouwt op zondag 21 januari 1827 te Zaandam op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Justus Moerhuijze. Jan, timmermansknecht, is geboren in 1804 te Zaandam.

6  Maria Beugeling is geboren op zaterdag 4 mei 1799 te Koog aan de Zaan, is hervormd gedoopt op zondag 12 mei 1799 aldaar.

7  Andries Beugeling, timmerman, is geboren op zondag 18 januari 1801 te Koog aan de Zaan, is hervormd gedoopt op zondag 25 januari 1801 aldaar.

Andries was gehuwd met Engeltje van Loohuijsen, dochter van Jan Hendriksz van Loohuijsen en Machdalena Jans Bakker. Engeltje is geboren in 1804 te Krommenie.

8  Hendrik Beugeling is geboren op zondag 4 december 1803 te Koog aan de Zaan, is hervormd gedoopt op zondag 18 december 1803 aldaar, is overleden voor 1809. Hendrik werd hoogstens 5 jaar en 28 dagen.

9  Engeltje Beugeling is geboren op zondag 15 december 1805 te Koog aan de Zaan, is hervormd gedoopt op zondag 22 december 1805 aldaar.

Engeltje trouwt op zondag 8 oktober 1837 te Koog aan de Zaan op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem Sibie, zoon van Dirk Sibie en Neeltje Klein. Willem, arbeider, is geboren in 1811 te Zaandam.

10  Eva Beugeling is geboren op woensdag 9 september 1807 te Koog aan de Zaan, is hervormd gedoopt op zondag 20 september 1807 aldaar.

11  Hendrik Beugeling is geboren op zondag 4 juni 1809 te Koog aan de Zaan, is hervormd gedoopt op zondag 11 juni 1809 aldaar.

44  Johann Hermann Schone (Harmen), tuinman, is geboren in 1764 te Menslage, is overleden op donderdag 19 augustus 1841 te Zaandijk. Johann is huwelijksgetuige van Johann Gerhard Schone (Gert) en Fijtje Sietsedr. Sons op zondag 21 juni 1829 aldaar van zijn zoon Johann Gerhard met Fijtje Sons. Johann werd 77 jaar.

Hij beheerst niet de schrijfkunst, zo blijkt uit de trouwactie van zijn zoon Johann Gerhard.

Johann trouwt op dinsdag 12 juni 1792 te Menslage op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige

45  Margaretha Adelheit Meschendorf (Grietje) is evang. luthers gedoopt op vrijdag 15 mei 1767 te Menslage, is overleden na 1840. Margaretha werd minstens 73 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Van Johann en Margaretha is een kind bekend:

1  Johann Gerhard Schone (Gert) te Menslage, is geboren op woensdag 22 juli 1807 (Dtsl), aldaar, is evang. luthers gedoopt op donderdag 30 juli 1807 aldaar (Dtsl) (doopgetuige waren Johann Merten Nienhus, Johann Gerd Schone en Katarina Margareta Meschendorfs), zie 22.

46  Sietse Fijkesz. Sons, verwer en arbeider, wonende te Zaandijk, is geboren op woensdag 3 januari 1776 te Bolsward, is overleden op maandag 11 maart 1844 te Zaandijk. Sietse is huwelijksgetuige van Johann Gerhard Schone (Gert) en Fijtje Sietsedr. Sons op zondag 21 juni 1829 aldaar van zijn dochter Fetje met Johann Gerhard Schone. Sietse werd 68 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Sietse trouwt op zondag 25 juli 1802 te Zaandijk op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige

47  Maartje Cornelisdr. Betlem is nederduits-gereformeerd gedoopt op maandag 4 november 1771 te Jisp (doopgetuige was Lijsje Jans Kelder), is overleden op maandag 22 november 1830 te Zaandijk. Maartje werd 59 jaar en 18 dagen.

Voor het traceren van het voorgeslacht van Maartje is dankbaar gebruik gemaakt van een publicatie over de familienaam Betlem, die we aantroffen in het CBG, van de hand van drs. D. Betlem uit Amsterdam.

Van Sietse en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1  Fijtje Sietsedr. Sons is geboren op donderdag 13 oktober 1803 te Zaandijk, zie 23.

2  Jan Sietzezn. Sons, tuinman en timmerman, wonende te Zaandijk en aldaar, is geboren in 1804.

48  Maarten van Sante is geboren op woensdag 18 maart 1750, is doopsgezind gedoopt op zondag 23 februari 1777 te West-Zaandam, is overleden op vrijdag 22 juli 1814 te Zaandam. Maarten werd 64 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Maarten trouwt op zondag 4 augustus 1776 te West-Zaandam op 26-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Neeltje P. Blok. Neeltje is geboren in augustus 1746, is doopsgezind (West Zaandam) gedoopt, is overleden op vrijdag 13 september 1782 te West-Zaandam. Neeltje werd 36 jaar en 1 maand.

Van Maarten en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Dieuwertje van Sante is geboren op dinsdag 4 november 1777 te Zaandam, is doopsgezind gedoopt op zondag 29 februari 1824 te West-Zaandam, is overleden op maandag 10 april 1837 te Zaandam. Dieuwertje werd 59 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Dieuwertje gaat in ondertrouw op woensdag 3 augustus 1803 te West-Zaandam, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 21 augustus 1803 aldaar op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis Nel. Cornelis is geboren op woensdag 4 februari 1778 te Zaandam, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 8 februari 1778 aldaar, is overleden op donderdag 9 augustus 1827 aldaar. Cornelis werd 49 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

2  Neeltje van Sante is geboren op woensdag 6 mei 1778, is doopsgezind (West Zaandam) gedoopt op zondag 28 februari 1808.

Uit het lidmatenboek van de Doopsgezinde Gemeente West Zaandam blijkt, dat zij op 9.6.1814 met attestatie naar Deventer is vertrokken.

Maarten trouwt op zondag 11 april 1784 te West-Zaandam op 34-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige

49  Maria Petronella de Bruijn, wonende te Zaandam, is geboren op vrijdag 11 februari 1763 te Weesp, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 13 februari 1763 aldaar, is overleden op woensdag 5 maart 1823 te Zaandam. Maria is huwelijksgetuige van Gerrit van Sante en Grietje Outhoff op zondag 16 juni 1816 aldaar van het huwelijk van haar zoon Gerrit van Sante met Grietje Outhoff. Maria werd 60 jaar en 22 dagen.

Van Maarten en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob van Sante, houtzager, wonende te Zaandam, is geboren op donderdag 17 juni 1784 aldaar, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op vrijdag 30 juli 1869 aldaar. Jacob is huwelijksgetuige van Gerrit van Sante en Grietje Outhoff op zondag 16 juni 1816 aldaar van het huwelijk van Gerrit van Sante en Grietje Outhoff. Jacob werd 85 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Jacob was gehuwd met Antje Spelder. Antje is geboren op dinsdag 19 mei 1789 te Velsen, is overleden op zaterdag 20 november 1869 te Zaandam. Antje werd 80 jaar, 6 maanden en 1 dag.

2  Anthony van Sante, wonende te Zaandam, is geboren op zaterdag 20 mei 1786 aldaar, is doopsgezind gedoopt op dinsdag 25 februari 1806 te West-Zaandam, is overleden op woensdag 20 november 1839. Anthony is huwelijksgetuige van Gerrit van Sante en Grietje Outhoff op zondag 16 juni 1816 te Zaandam van het huwelijk van Gerrit van Sante en Grietje Outhoff. Anthony werd 53 jaar en 6 maanden.

Anthony trouwt op zondag 6 december 1812 te Zaandam op 26-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Bregje Schermer. Bregje is geboren op zaterdag 9 augustus 1783 te Beverwijk, is overleden op zaterdag 19 december 1829 te Zaandam. Bregje werd 46 jaar, 4 maanden en 10 dagen. Anthony was gehuwd (2) met Maria Straatman. Maria is geboren op donderdag 3 mei 1804 te Zaandam, is overleden op woensdag 4 december 1867 aldaar. Maria werd 63 jaar, 7 maanden en 1 dag.

3  Maarten van Sante is geboren op donderdag 25 september 1788 te Zaandam, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op zaterdag 7 februari 1857 te Haarlem. Maarten werd 68 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Maarten trouwt op zondag 2 juni 1811 te Zaandam op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Antje Maria Wijsenseel. Antje is geboren in 1786 te Durgerdam, is overleden op zaterdag 30 mei 1857 te Haarlem. Antje werd 71 jaar.

4  Pietertje van Sante is geboren op zondag 5 juni 1791 te Zaandam, is overleden op woensdag 26 januari 1814 aldaar. Pietertje werd 22 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

ongehuwd, geen kinderen.

5  Gerrit van Sante is geboren op zondag 1 februari 1795 te Zaandam, is doopsgezind gedoopt op zaterdag 28 februari 1835 te West-Zaandam, zie 24.

6  Grietje van Sante is geboren op vrijdag 22 september 1797 te Zaandam, is overleden op dinsdag 19 mei 1874 aldaar. Grietje werd 76 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Grietje trouwt op zondag 27 mei 1821 te Zaandam op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan J. Gras, zoon van Simon Gras en Elisabeth Jager. Jan is geboren te Zaandam, is rooms-katholiek gedoopt op dinsdag 17 oktober 1797 te Zaandam (St.-Bonifatiuskerk), is overleden op maandag 8 januari 1844 te Zaandam. Jan werd 46 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

50  Daniel Jans Outhoff, wonende te Zaandam, is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 19 juni 1760 te Oost-Zaandam, is begraven op donderdag 14 augustus 1806 aldaar. Daniel werd 46 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Daniel was gehuwd met

51  Tieske Jelles Valk, wonende te Zaandam, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 23 maart 1760 te Oost-Zaandam, is begraven op dinsdag 10 juli 1798 aldaar. Tieske werd 38 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Van Daniel en Tieske zijn twee kinderen bekend:

1  Saartje Outhoff, dienstbaar (dienstbode), is geboren op donderdag 30 augustus 1787 te Zaandam.

Saartje trouwt op zondag 24 oktober 1813 te Zaandam op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelis Zeestra. Cornelis, houtzagersknecht, is geboren op donderdag 4 januari 1787 te Zaandam.

2  Grietje Outhoff is geboren op vrijdag 7 augustus 1789 te Zaandam, is hervormd gedoopt op zondag 9 augustus 1789 te Oost-Zaandam, zie 25.

52  Jan Warnaar is geboren in 1752, is overleden na zondag 15 januari 1815. Jan is huwelijksgetuige van Frederik Warnaar en Trijntje Hulst op zondag 8 januari 1815 te Zaandam van zijn zoon Frederik en Trijntje van der Hulst. Jan werd minstens 63 jaar.

Jan trouwt op vrijdag 1 oktober 1779 te West-Zaandam op 27-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Neeltje Alberts Monnick. Neeltje is geboren op zondag 15 oktober 1741 te Koog aan de Zaan, is overleden op vrijdag 5 maart 1784 te Wormerveer. Neeltje werd 42 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 5 mei 1792 te West-Zaandam op 40-jarige leeftijd (3) met de 21-jarige Antje Christoffel Oostermeijer. Antje is geboren in 1771 te Wormerveer, is overleden op donderdag 19 januari 1815 aldaar. Antje werd 44 jaar.

Van Jan en Antje is een kind bekend:

1  Andries Warnaar, smid, is geboren op dinsdag 26 juli 1796 te Wormerveer.

Andries trouwt op woensdag 14 april 1819 te Zaandam op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Zwart. Grietje is geboren op maandag 10 november 1794 te Zaandam.

Jan trouwt op vrijdag 3 september 1784 te West-Zaandam op 32-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige

53  Grietje Ernst Swart ook genaamd Zwart, wonende te Zaandam, is geboren in 1763 te West-Zaandam, is overleden op donderdag 13 augustus 1789 te Wormerveer, is begraven op dinsdag 18 augustus 1789 aldaar. Grietje werd 26 jaar.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

1  Frederik Warnaar is evang. luthers gedoopt op zondag 9 april 1786 te Zaandam, zie 26.

54  Sijbert Pieterse Hulst ook genaamd Sijbrand, wonende te West-Zaandam, is geboren rond 1760 (doopsgezinde huize), is evang. luthers gedoopt op dinsdag 27 februari 1781 aldaar, is overleden op dinsdag 19 april 1791 aldaar, is begraven op zaterdag 23 april 1791 aldaar. Sijbert werd ongeveer 31 jaar.

Sijbert trouwt op vrijdag 11 april 1783 te West-Zaandam op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 27-jarige

55  Marijtje Andries Querl ook genaamd Kwerl is gedoopt op zondag 30 november 1755 te West-Zaandam, is overleden na zondag 8 januari 1815. Marijtje werd minstens 59 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Van Sijbert en Marijtje is een kind bekend:

1  Trijntje Hulst is evang. luthers gedoopt op zondag 25 mei 1788 te Zaandam, zie 27.

56  Claas Jacobsz IJskes ook genaamd Eijskes, wonende te Oost-Zaandam, is geboren rond 1755, is hervormd gedoopt, is begraven op dinsdag 29 december 1801 aldaar. Claas werd ongeveer 46 jaar.

Claas trouwt op zaterdag 6 september 1783 te Oost-Zaandam op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 26-jarige

57  Trijntje Gerritsdr Heijn ook genaamd Heijnis, wonende te Oost-Zaandam, is hervormd gedoopt op zondag 19 juni 1757 aldaar, is overleden aldaar, is begraven op donderdag 27 april 1809. Trijntje werd 51 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Van Claas en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Gerrit IJskes is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 14 april 1785 te Oost-Zaandam.

2  Sietske IJskes is nederduits-gereformeerd gedoopt op vrijdag 26 januari 1787 te Oost-Zaandam.

3  Hessel IJskes te Zaandam, is geboren op woensdag 18 augustus 1790 aldaar, is hervormd gedoopt op donderdag 19 augustus 1790 (Zaandam Oostzijde), zie 28.

4  Jacob IJskes is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 27 maart 1793 te Oost-Zaandam.

5  Aafje IJskes is nederduits-gereformeerd gedoopt op zaterdag 11 juli 1795 te Oost-Zaandam.

6  Gerrit IJskes is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 3 april 1799 te Oost-Zaandam.

58  Jan Dirksz Nes, wonende te Zaandam, is geboren in 1770 (OS), is overleden op woensdag 10 april 1816 aldaar. Jan werd 46 jaar.

Jan was gehuwd met

59  Lena Houtkamp ook genaamd Leena, wonende te Zaandam, is geboren in 1770 (OS), is overleden na zondag 21 juli 1816 aldaar. Lena werd minstens 46 jaar.

Van Jan en Lena is een kind bekend:

1  Neeltje Nes te Zaandam, is geboren op woensdag 2 mei 1798, is hervormd gedoopt op zondag 6 mei 1798 (Zaandam Oostzijde), zie 29.

60  Klaas Janse Hooft, timmerman en schippersknecht, is geboren te Oost-Zaandam, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 14 augustus 1768, is overleden op vrijdag 30 oktober 1801 (hij is terechtgesteld door ophanging te Westzaan), is begraven op zaterdag 31 oktober 1801 te Westzaan. Klaas werd 33 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Klaas is opgehangen "voor zijn huysbraak en dievery en den ander was Willem Noomen of anders genaamd Willem Korthals die is gegeseld en gebrandmerkt en voor 60 jaar in 't werkhuijs gezet". De diefstallen zouden hebben plaats gehad met verschillende personen vanaf oktober 1797 t/m januari 1801. Van 21.2.1801 tot 30.6.1801 en vervolgens van 10.8.1801 tot zijn terechtstelling in hechtenis geweest (ontleend aan de Criminele Eisch in de conclusien van Hr. Jan van Blaikom Baillu van den lande van Blois mitsgaders hoofdofficier der stede Beverwijk R.O., waarin tevens het beroep van Klaas is vermeld).

Klaas gaat in ondertrouw op vrijdag 18 juli 1794 te West-Zaandam, trouwt (kerk) op zondag 3 augustus 1794 te Oost-Zaandam op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige

61  Barbertje Pieters Speets, wonende te Zaandam, is gedoopt op zondag 11 december 1763 te West-Zaandam, is overleden op donderdag 23 november 1848 te Zaandam. Barbertje werd 84 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Van Klaas en Barbertje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Hooft is geboren op vrijdag 26 juni 1795 te Zaandam, is hervormd gedoopt op zondag 28 juni 1795 te Zaandam (Westzijde), zie 30.

2  Frans Hooft, schoenmakersknecht, wonende te Zaandam, is geboren in 1800 aldaar.

Frans trouwt (Burgerlijke Stand) op zondag 16 april 1826 te Zaandam op 26-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Maritje Burger, dochter van Jacob Pieters Burger en Neeltje Cornelis Smit. Maritje, dienstbaar (dienstbode), is geboren in 1794 te Zaandam. Frans trouwt (Burgerlijke Stand) op zondag 15 juni 1828 te Zaandam op 28-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Guurtje Bas, dochter van Jan Bas en Lijsbet Kales. Guurtje is geboren in 1806 te Krommenie.

62  Hermanus van Hellendoorn is geboren in 1770 (OS), is overleden op zondag 27 augustus 1809 te Amsterdam ('t Leidsche Kerkhof). Hermanus werd 39 jaar.

Hermanus was gehuwd met

63  Adriana Wederhout, wonende te Amsterdam, is geboren in 1770 (OS).

Van Hermanus en Adriana is een kind bekend:

1  Hendrina van Hellendoorn is geboren op maandag 2 oktober 1797 te Amersfoort, is hervormd gedoopt op donderdag 26 oktober 1797 aldaar, zie 31.


Generatie VII

(oudgrootouders)
64  Pieter Janse van de Geer, winkelier, schoenmaker en meesterknecht in de Sayhal van Nieuwveen, wonende te Nieuwveen (Agterdijkse Polder), te Haarlem (Zoetestraat) en te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 15 januari 1716 aldaar (doopgetuige waren Jacob Janse van de Geer en Grietje Jans van Dobben (zie 257)), is overleden op zaterdag 7 juli 1798 aldaar (aangifte vindt plaats onder de classis van drie gulden), erft op vrijdag 10 maart 1769 aldaar van zijn overleden vader de helft van 1000 gulden, verminderd met de schuld op de boedel, uit de verkoop van een obligatie (zie: ONA, not. Corn. Bosch, Nieuwveen van die datum).. Pieter koopt op zaterdag 28 mei 1740 aldaar een huis (tevens 'bouhuijs') met bijbehorend erf en schuren in de Achterdijkse Polder, gelegen ten noorden van de Nieuweveenschen dijk, voor de somme van 140 guldens, hetgeen hij vermoedelijk geheel of gedeeltelijk leende van zijn vader (zie ook ONA, not. Corn. Bosch, Nieuwveen van 4.2.1769).. Pieter is schepen op dinsdag 12 juni 1742 aldaar. Pieter is schepen op woensdag 29 mei 1743 aldaar. Pieter is diaken in 1746 aldaar (zie: Kerkeraadshandelingen Geref. Kerk - Nieuwveen). Pieter is schepen op donderdag 11 mei 1747 aldaar. Pieter is schepen in 1749 aldaar [zie: Commissieboek Nieuwveen, waaruit blijkt dat hij dit ambt uitoefende over een periode die loopt van ong. 1740-1770 (zie met name de data 31.5.1753, 8.5.1755, 11.5.1769)]. Pieter koopt op dinsdag 4 februari 1749 aldaar een huijs, erve en schuren en bijbehorend teeltuijntje in de Agterhoekse Polder, gelegen naast zijn bouhuijs (=boerderij) voor 157 gulden. Pieter is diaken in 1752 aldaar. Pieter is diaken op dinsdag 22 mei 1753 aldaar (in dezelfde hoedanigheid vermeld op 11.6.1753). Pieter is armmeester op donderdag 31 mei 1753 aldaar. Pieter is weesmeester op donderdag 31 mei 1753 aldaar. Pieter is kerkmeester op donderdag 31 mei 1753 aldaar. Pieter is armmeester op donderdag 31 mei 1753 aldaar. Pieter is diaken op donderdag 14 juni 1753 aldaar (idem op 25.7.1753 en 19.8.1753). Pieter is diaken op donderdag 14 juni 1753 aldaar. Pieter is kerkmeester op zondag 11 juli 1756. Pieter is kerkmeester op dinsdag 20 mei 1760 aldaar. Pieter is kerkmeester op woensdag 6 mei 1761 aldaar [zie ook: Commissieboek Nieuwveen; dit ambt bekleedde hij rondweg van 1740-1770 (zie met name de data 31.5.1753, 8.5.1755, 11.5.1769)]. Pieter is weesmeester op vrijdag 20 mei 1763 aldaar. Pieter is weesmeester op dinsdag 12 juni 1764 aldaar [zie ook: Commissieboek Nieuwveen; dit ambt bekleedde hij over periode van rondweg 1740-1770 (zie met name de data 31.5.1753, 8.5.1755, 11.5.1769)]. Pieter koopt op donderdag 14 mei 1767 aldaar voor 300 gulden een huis en werf in de Agterdijkse Polder. Pieter is kerkmeester op vrijdag 5 juni 1767 aldaar. Pieter is kerkmeester op vrijdag 20 mei 1768 aldaar. Pieter wordt vermeld op zaterdag 4 februari 1769 aldaar als erfgenaam. Pieter verkoopt op dinsdag 21 februari 1769 aldaar aan Grietje zijn zuster de helft in een huis en erf voor 60 gulden, staande en gelegen in het Oosteijnde van Nieuwveen in de Agterdijkse Polder. Pieter wordt vermeld op vrijdag 10 maart 1769 aldaar als erfgenaam. Pieter is weesmeester op donderdag 11 mei 1769 aldaar. Pieter is schepen op donderdag 11 mei 1769 aldaar. Pieter is weesmeester op donderdag 11 mei 1769 aldaar. Pieter is armmeester op donderdag 11 mei 1769 aldaar. Pieter is in 1770 aldaar poldermeester (hij heeft dit ambt uitgeoefend tot 1788). Pieter is weesmeester op vrijdag 1 juni 1770 aldaar. Pieter is armmeester op vrijdag 1 juni 1770 aldaar. Pieter heeft een testament gemaakt op woensdag 16 juni 1773 aldaar Het gaat om een langstlevende testament; erfgenamen zijn eventuele minderjarige kinderen en kleinkinderen, als voogden hierover worden aangewezen: Jan, zoon van de testateur en Willem Oostenrijk, schoonzoon van de testatrice (getrouwd met de dochter van de testatrice Magteltje van der Schelling).. Pieter is weesmeester op donderdag 25 mei 1775 aldaar. Pieter is kerkmeester op donderdag 25 mei 1775 aldaar. Pieter is weesmeester op maandag 27 november 1775 aldaar. Pieter is weesmeester op vrijdag 31 mei 1776 aldaar. Pieter is ambachtsbewaarder in 1779 aldaar (dit ambt heeft hij uitgeoefend tot in 1793, vanaf 1782 kreeg hij hiervoor een jaarlijkse vergoeding van 10 gulden; zie ook: kast 20, Rekeningen van de Agterhoekse Polder van Nieuwveen, nrs. 202-207, kast 21, Kerkkosten van Nieuwveen, nrs. 82-95, kast 21, Rekeningen wegens 't slagturven en baggeren Nieuwveen, nrs. 152-162, kast 21, Stuivergelden Nieuwveen, nrs 253-259, 262-265.. Pieter is kerkmeester op dinsdag 9 mei 1780 aldaar. Pieter is ambachtsbewaarder op vrijdag 15 juni 1781 aldaar. Pieter is weesmeester op vrijdag 15 juni 1781 aldaar. Pieter is kerkmeester op vrijdag 15 juni 1781 aldaar. Pieter is in 1782 aldaar poldermeester. Pieter is ambachtsbewaarder op vrijdag 24 mei 1782 aldaar. Pieter is weesmeester op vrijdag 24 mei 1782 aldaar. Pieter is kerkmeester op vrijdag 24 mei 1782 aldaar. Pieter is ambachtsbewaarder op vrijdag 13 juni 1783 aldaar. Pieter is weesmeester op vrijdag 13 juni 1783 aldaar. Pieter is armmeester in 1784. Pieter verkoopt op vrijdag 6 februari 1784 aldaar als echtgenoot van Marritje Baas (die voor de helft boedelhoudster is van wijlen Jan van der Schelling) een half aandeel in een huis aan Cornelis van der Schelling c.s.. Pieter is armmeester op dinsdag 1 juni 1784 aldaar. Pieter is ambachtsbewaarder op dinsdag 10 mei 1785 aldaar. Pieter is armmeester op dinsdag 10 mei 1785 aldaar. Pieter is ambachtsbewaarder op vrijdag 2 juni 1786 aldaar. Pieter is kerkmeester in 1787. Pieter is kerkmeester op vrijdag 25 mei 1787 aldaar. Pieter is schepen op donderdag 5 juli 1787 aldaar. Pieter is ambachtsbewaarder op vrijdag 29 mei 1789 aldaar. Pieter is ambachtsbewaarder op dinsdag 25 mei 1790 aldaar. Pieter is armmeester op dinsdag 25 mei 1790 aldaar (bij de benoeming van een voorzanger in 1790 tekent Pieter van de Geer direct na de schout, dit valt op omdat de ondertekening niet alfabetisch is). Pieter wordt vermeld op donderdag 8 juli 1790 aldaar als verkoper. Pieter is kerkmeester op dinsdag 21 juni 1791 aldaar. Pieter is ambachtsbewaarder op dinsdag 5 juni 1792 aldaar. Pieter is kerkmeester op dinsdag 5 juni 1792 aldaar. Pieter is ambachtsbewaarder op vrijdag 17 mei 1793 aldaar. Pieter is armmeester op vrijdag 17 mei 1793 aldaar. Pieter is armmeester op dinsdag 3 juni 1794 aldaar. Pieter is armmeester op dinsdag 3 maart 1795 aldaar der Grooten Huijsarme. Pieter koopt op woensdag 14 juni 1797 aldaar enige akkers, veen- en rietakkers en wateren in de Oosterpolder in Nieuwveen en Calslagen, alsmede in de Westerpolder voor een bedrag van 10 gulden. Het gekochte land is overigens belast met allerlei belastingen en onderhoud, dat verricht moet worden. Pieter werd 82 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Als jonge man (in 1735) werkte hij mee in de winkel van zijn vader, die hij op een bepaald overnam en actief beheerde tot zeker 1792. In zijn winkel verkocht hij eetbaren waren, gaaren, band, linnen en wollen stoffen, schoenwerk, klompen en olie.

Uit de Kerkenraadshandelingen van de Gereformeerde kerk van Nieuwveen blijkt, dat hij op 27.9.1742 samen met zijn echtgenote Trijntje Cornelis Lelijveld door zijn vader 'ouderling, broeder Jan Pieterse van de Geer' tot lidmaat wordt aangenomen in de Gereformeerde kerk van Nieuwveen. Uit dezelfde Kerkenraadshandelingen vernemen we, dat hij in 1742 samen met Cornelis Bosch (uit Zaandam) op de nominatie staat voor schoolmeester en kerkdienaar, hij wordt niet benoemd.

Hij heeft net als zijn vader gedurende zijn leven vele functies bekleed in kerk en openbaar bestuur. Het ambt van kroosheemraad hield in, dat hij hij toezicht moest houden op het zuiveren van de sloten in de polder. Vanaf 1749 houdt de benoeming tot schepen tevens de benoeming tot kroosheemraad in. Een rendant legt financiële verantwoording af in de hoedanigheid van diaken of armmeester.

Pieter gaat in ondertrouw op vrijdag 30 april 1773 te Nieuwveen (in de classis van drie gulden), trouwt (kerk) op donderdag 20 mei 1773 te Zevenhoven op 57-jarige leeftijd (2) met de 63-jarige Marretje Claes Baas (Matje) ook genaamd Maria, dochter van Claes Aartse Baas en Trijntje van Utrecht. Marretje, wonende te Zevenhoven en te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 3 november 1709 te Zevenhoven (doopgetuige was Marijtje Dirks), is overleden op donderdag 10 januari 1793 te Nieuwveen (onder de classis van drie gulden). Marretje wordt vermeld op woensdag 16 juni 1773 aldaar als testatrice. Marretje is doopgetuige van Pieter van de Geer op zondag 25 september 1774 te Aalsmeer. Marretje is tussen 1783 en 1791 geldzaken t.b.v. de diakonie v. Nieuwveen. Marretje wordt vermeld op dinsdag 21 augustus 1792 als erfgename in een testament van haar dochter Machteltje. Marretje werd 83 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Marretje was eerder gehuwd (1) met Johannes Cornelisse van der Schelling (Jan).<25,26>

Pieter trouwt (kerk) op donderdag 5 mei 1740 te Zevenhoven (zijn vader betaalt het bruidegomspak) op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige

65  Trijntje Cornelis Lelijveld, wonende te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 30 april 1713 te Zevenhoven (doopgetuige waren Marretje Jans Brouwer (zie 131) en Aaltje Jans Brouwer), is overleden op woensdag 26 juni 1771 te Nieuwveen (aangifte wordt gedaan onder de klasse van drie gulden). Trijntje werd 58 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Zij doet samen met haar echtgenoot belijdenis van haar geloof in Nieuwveen op 27.9.1742.

Van Pieter en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Pieterse van de Geer is geboren op woensdag 8 mei 1743 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 12 mei 1743 aldaar (doopgetuige waren Jan Pieterse van de Geer (zie 128) en Marretje Antonis Rietveld (zie 129)), zie 32.

2  Marretje Pieters van de Geer is geboren te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 6 september 1744 aldaar (doopgetuige waren Cornelis Gerritse Lelijveld (zie 130), Marretje Jans Brouwer (zie 131) en Marretje Antonis Rietveld (zie 129)), is overleden op woensdag 11 februari 1750 aldaar. Marretje werd 5 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

3  Cornelis Pieterse van de Geer is gedoopt op donderdag 14 november 1748 te Nieuwveen (doopgetuige waren Marretje Jans Brouwer (zie 131) en Cornelis Gerritse Lelijveld (zie 130)), is overleden op vrijdag 15 november 1748 aldaar. Cornelis werd 1 dag.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op woensdag 11 februari 1750, is overleden op woensdag 11 februari 1750.

naam: Vermeld wordt: 'lijk van een kind'.

66  Zacharias Mouton ook genaamd Sagcharias Matton en Moutton, mr. chirurgijn, wonende te Rotterdam, te Voorburg en te Nieuwveen, is geboren op zaterdag 28 januari 1713 te Rotterdam, is nederduits-gereformeerd gedoopt aldaar, is overleden na dinsdag 5 juni 1792 te Nieuwveen (gelet op het feit dat hij op 5.6.1792 nog benoemd wordt tot ambachtsbewaarder em armmeester wijst erop dat hij kort daarop is overleden). Zacharias is armmeester in 1747 aldaar. Zacharias koopt op dinsdag 26 september 1747 aldaar een huis en erf van mr. chirurgijn Jan Pieter Sprenger voor 600 gulden. Zacharias koopt in 1748 aldaar een grafkelder in de Geref. kerk van Nieuwveen. Zacharias is armmeester op donderdag 31 mei 1753 aldaar. Zacharias is weesmeester op donderdag 31 mei 1753 aldaar. Zacharias is kerkmeester op woensdag 13 juni 1753 aldaar. Zacharias is armmeester op zaterdag 25 mei 1754 aldaar (zie ook: het Capitaal boekje van de Groote Armen v. NIeuwveen; hij is tevens rendant in 1755, zie het Capitaal boekje van de Groote Armen v. Nieuwveen). Zacharias is kerkmeester op zaterdag 25 mei 1754 aldaar (zie ook: Commissieboek Nieuwveen). Zacharias is armmeester op woensdag 14 mei 1755 aldaar. Zacharias is kerkmeester in 1756 aldaar. Zacharias is kerkmeester op zaterdag 28 mei 1757 aldaar. Zacharias koopt op dinsdag 13 juni 1758 aldaar voor 75 gulden de helft van een huis en erf, zijnde twee woningen onder een dak, gelegen ten noorden van de Heereweg, van Arend van den Berg (die getrouwd is met een zuster van zijn vrouw Marijtje); hij krijgt het recht van keuze om het grootste gedeelte te bewonen voor 18 gulden per jaar en de verkoper het kleinste voor 11 gulden per jaar. Zacharias verkoopt op dinsdag 13 juni 1758 aldaar samen met Arend van den Berg als erfgenamen van Barend v. Gelder een huis, timmerhuis, houtloods, schuitenhuis en erf, gelegen op de Kerklaan voor een bedrag van 100 gulden. Zacharias is diaken in 1759 aldaar. Zacharias is kerkmeester op woensdag 6 mei 1761 aldaar (zie ook Dorpskosten Nieuwveen en Uitterbuurt). Zacharias is kerkmeester op zaterdag 29 mei 1762 aldaar. Zacharias wordt vermeld op donderdag 9 oktober 1766 aldaar als eigenaar v.e. werf. Zacharias is schepen in 1770 aldaar (zie: ORA, Nieuwveen van 20.2.1770 en 16.3.1770).. Zacharias is ambachtsbewaarder na 1771 aldaar (dit ambt heeft hij tot zijn overlijden in 1792 uitgeoefend, hiervoor kreeg hij een jaarlijkse vergoeding van f. 10.-). Zacharias is kerkmeester na 1771 aldaar. Zacharias is weesmeester op vrijdag 14 juni 1771 aldaar. Zacharias is weesmeester op woensdag 3 juni 1772 aldaar. Zacharias is armmeester op vrijdag 28 mei 1773 aldaar. Zacharias is armmeester op maandag 23 mei 1774 aldaar. Zacharias is ambachtsbewaarder op vrijdag 31 mei 1776 aldaar. Zacharias is diaken na 1777 aldaar. Zacharias is ambachtsbewaarder op woensdag 14 mei 1777 aldaar. Zacharias is na 1781 aldaar poldermeester. Zacharias is ambachtsbewaarder op vrijdag 15 juni 1781 aldaar. Zacharias is ambachtsbewaarder op vrijdag 24 mei 1782 aldaar. Zacharias is ambachtsbewaarder op vrijdag 2 juni 1786 aldaar. Zacharias is schepen op woensdag 25 april 1787 aldaar (zie: ORA, Nieuwveen). Zacharias is ambachtsbewaarder op vrijdag 25 mei 1787 aldaar. Zacharias verkoopt op donderdag 5 juli 1787 aldaar samen met zijn schoonzuster Trijntje van Gelder een huis en erf staande op de Kerklaan in de Agterdijkse Polder voor een bedrag van 150 gulden. Zacharias is schepen in 1788 aldaar (zie: ORA, Nieuwveen van 6.10.1789, 3.11.1790, 26.3.1791). Zacharias is ambachtsbewaarder op dinsdag 21 juni 1791 aldaar. Zacharias is armmeester op dinsdag 21 juni 1791 aldaar. Zacharias verkoopt op donderdag 15 maart 1792 aldaar een huis en erf gelegen in de Oosterpolder van Nieuwveen voor een bedrag van 135 gulden. Zacharias is ambachtsbewaarder op dinsdag 5 juni 1792 aldaar. Zacharias is armmeester op dinsdag 5 juni 1792 aldaar. Zacharias wordt vermeld als erflater op donderdag 18 juli 1793 aldaar. Zacharias werd minstens 79 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Voerop 20 april 1738 uit als opperchirurgijn (hoogste rang van chirurgijn aan boord) op het schip "Kasteel van Woerden" van de kamer Rotterdam (VOC). Hij vermaakt van zijn salaris 3 maanden per jaar aan zijn moeder Maria Coepe à f. 38 per maand. Op 19 december 1738 komt hij aan te Batavia. Hij gaat dan over op het schip "Stadwijk" waarmee hij een aantal inter-aziatische reizen maakt tot 4 juli 1739. Dan neemt hij het schip "Haamstede" voor de kamer Hoorn (VOC) terug naar de Republiek. Hij heeft dan f. 912.7.10 verdiend (NA, inv.nr. 1.04.02, scheepsbetaalboeken nrs. 14182 en 14187).

In 1747 vestigt hij zich als Mr. Chirugijn in Nieuwveen als opvolger van Mr. Chirurgijn Jan Pieter Sprenger.
P.M.: Van ca. 1400-1800 waren er naast de academische gevormde algemene geneesheren de chirurgijns. Hielden de eersten zich uitsluitend bezig met diagnose en het voorschrijven van recepten, de chirurgijns verrichtten ingrepen, zoals aderlaten, trepaneren en amputaties. Een chirurgijn kreeg zijn ambachtelijke opleiding in een gilde en combineerde zijn vakwerk met dat van barbier. Uit het Capitaal boekje van de Groote Armen van Nieuwveen/Afrekeningen van de Diakonie (GAH, kast 20, 301-343) blijkt dat hij vanaf 1747 tot zijn overlijden geregelde diensten en medicamenten levert in opdracht van de diakonie. Dit wordt bevestig door Rekeningen van den Achterhoekse polder van Nieuwveen (GAH, kast 20, nrs.235-274), waaruit tevens blijkt dat hij verbanden aanlegt en een razierder (barbier) in dienst had.

Hij heeft gedurende zijn werkzaam leven in Nieuwveen vele functies bekleed in kerk en openbaar bestuur. Het ambt van kroosheemraad hield in, dat hij hij toezicht moest houden op het zuiveren van de sloten in de polder. Een rendant legt financiële verantwoording af in de hoedanigheid van diaken of armmeester.

Zacharias gaat in ondertrouw op vrijdag 30 april 1751 te Nieuwveen, trouwt op zondag 16 mei 1751 aldaar, trouwt (kerk) (gereformeerd) op 38-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Marijtje Barends van Gelder ook genaamd Maria, dochter van Barend Tjalling van Gelder en Johanna Jans Langerak. Marijtje is geboren op zondag 15 februari 1728 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na donderdag 18 juli 1793. Alias Maria. Marijtje wordt vermeld op woensdag 5 november 1732 als erfgename van haar vader. Marijtje wordt vermeld op vrijdag 14 juli 1752 als testatrice. Marijtje wordt vermeld op dinsdag 13 juni 1758 als erfgename van haar vader. Marijtje is doopgetuige van Zacharias van de Geer (Zaag) op zondag 5 mei 1776 te Aalsmeer. Marijtje wordt vermeld op donderdag 18 juli 1793 als testatrice. Marijtje verkoopt op donderdag 18 juli 1793 te Nieuwveen een huis zijnde twee woningen onder een dak voor 300 gulden.. Marijtje werd minstens 65 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Uit de Gaardersbescheiden van Nieuwveen blijkt, dat zij elk aangeslagen worden voor drie gulden.

Van Zacharias en Marijtje zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Mouton, wonende te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 20 februari 1752 aldaar, is overleden voor 1753. Johanna werd hoogstens 10 maanden en 12 dagen.

2  Johanna Mouton is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 27 mei 1753 te Nieuwveen, is overleden voor 1755. Johanna werd hoogstens 1 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

3  Johanna Mouton, naaister, kleermaakster, is geboren op donderdag 13 maart 1755 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt aldaar. Johanna wordt vermeld op donderdag 13 maart 1755 als boreling. Johanna is doopgetuige van Trijntje van de Geer op zondag 5 april 1778 aldaar. Johanna wordt vermeld op donderdag 18 juli 1793 als erfgename.

Johanna gaat in ondertrouw op zaterdag 23 september 1786 te Nieuwveen, trouwt op zondag 8 oktober 1786 aldaar op 31-jarige leeftijd met Lut de Vries ook genaamd Lutje. Lut is geboren te Leimuiden.

4  Isaäc Mouton ook genaamd Isaak Moutton, meester chirurgijn te Benthuizen, is geboren op zondag 11 maart 1759 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt (doopgetuige was Philip. Mouton), is overleden in 1835 te Benthuizen. Isaäc wordt vermeld op donderdag 18 juli 1793 als erfgenaam. Isaäc wordt vermeld op donderdag 18 juli 1793 als erfgenaam. Isaäc werd 76 jaar.

Hij staat tevens te boek als heelmeester en apotheker.

Isaäc gaat in ondertrouw op maandag 7 januari 1782, trouwt op zondag 30 juni 1782 te Zoetermeer op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria Rijsdijk. Maria is geboren in 1754 te Zegwaard, is overleden op donderdag 7 november 1844 te Rijnsaterwoude (Nr. 66). Maria werd 90 jaar.

5  Barend Mouton is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 27 september 1761 te Nieuwveen, is overleden op woensdag 17 augustus 1763. Barend werd 1 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

6  Barendina Mouton is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 6 januari 1765 te Nieuwveen.

7  Barend Mouton is geboren op zaterdag 18 januari 1766 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt. Barend wordt vermeld op donderdag 18 juli 1793 als erfgenaam. Barend wordt vermeld op donderdag 18 juli 1793 als erfgenaam (uitlandig).

Is op 18.7.1793 'uitlandig'.

Zacharias gaat in ondertrouw op zondag 11 september 1746 te Alphen aan den Rijn, trouwt op zondag 25 september 1746 aldaar, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op 33-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige

67  Ariaantje Verhoog ook genaamd Adriaantje, wonende te Voorburg en te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 16 december 1725 te Zwammerdam (gem. Alphen), is overleden op zaterdag 3 mei 1749 te Nieuwveen. Ariaantje werd 23 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Van Zacharias en Ariaantje is een kind bekend:

1  Maria Mouton te Voorburg, is geboren op dinsdag 21 maart 1747 aldaar, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 26 maart 1747 aldaar, zie 33.

68  Jacob Willemsz. Outshoorn ook genaamd Oudshoorn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 5 juni 1718 te Oegstgeest (doopgetuige was Jacob Heemskerk en Ermpje Dammes).

Jacob gaat in ondertrouw op donderdag 24 november 1746 te Leiderdorp of gaat in ondertrouw (nederduits-gereformeerd) aldaar, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 11 december 1746 op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige

69  Barbara Starreveld ook genaamd Baartje is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 3 december 1719 te Leiden (Loodskerk).

Van Jacob en Barbara is een kind bekend:

1  Corstiaan Jacobse Oudshoorn (Kors) is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 7 september 1755 te Warmond (doopgetuige was Marijtje Outshoorn), zie 34.

70  Arie Klaasse van der Bijl ook genaamd Arij is gedoopt in april 1720 te Warmond (doopgetuige was Elisabeth van Delft).

Arie gaat in ondertrouw op zondag 15 november 1739 te Warmond, trouwt (kerk) op zondag 29 november 1739 aldaar op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige

71  Grietje Gerrits van Dobben is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 7 oktober 1714 te Warmond.

Van Arie en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacomijntje Ariens van der Bijl is gedoopt op zondag 24 juli 1740 te Warmond (doopgetuige was Jacomijntje van Delft).

2  Cornelis Ariense van der Bijl is gedoopt op zondag 7 juli 1743 te Warmond (doopgetuige was Jacomijntje van Delft).

3  Gerrit Ariense van der Bijl is gedoopt op zondag 20 juni 1745 te Warmond (doopgetuige was Ariaantje van Veen).

4  Neeltje Ariens van der Bijl is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 15 oktober 1747 te Warmond (doopgetuige waren Harmen Luppes Kras en Machteld Gerrits van Dobben), zie 35.

5  Gerrit Ariense van der Bijl is gedoopt op zondag 24 mei 1750 te Warmond (doopgetuige was Ariaantje van Veen).

6  Antje Ariens van der Bijl is gedoopt op zondag 25 februari 1753 te Warmond (doopgetuige was Marijtje Vermeulen).

7  Magteld Ariens van der Bijl is gedoopt op zondag 16 maart 1755 te Warmond (doopgetuige waren Harmen Kras en Maartje van Dobben).

76  Barent te Laar (Brussen) ook genaamd Berent is geboren in 1720 (OS) te Varsseveld.

Barent trouwt (kerk) op zaterdag 4 november 1747 te Aalten op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige

77  Jenneken Brussen is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 14 september 1721 te Aalten.

Van Barent en Jenneken zijn vier kinderen bekend:

1  Jan te Laar (Brussen) is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 2 november 1749 te Aalten.

2  Barent te Laar (Brussen) is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 12 maart 1752 te Aalten.

3  Arent te Laar (Brussen) is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 25 november 1753 te Aalten.

4  Hendrik Barendse Brussen (Laarsen) is geboren op zaterdag 14 juni 1760 te Aalten, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 15 juni 1760 aldaar (zijn doopnaam is: Hendrik Jan), zie 38.

78  Jacobus van der Laarse ook genaamd Jacobus van der Leerse, timmerman, wonende te Goes, te Amsterdam (Weesperstraat) en te Aalsmeer, is nederduits-gereformeerd gedoopt op vrijdag 29 maart 1715 te Goes, is overleden op maandag 24 juli 1797 te Aalsmeer. Jacobus werd 82 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Jacobus is op 18-jarige leeftijd naar Amsterdam vertrokken. Daar is hij op 25 juni 1733 ingeschreven als lidmaat van de geref. kerk. Jacobus was armmeester der Ned. Hervormde Kerk. Op pag. 18 van zijn boek "Aalsmeer, grepen en beelden" vermeldt ds. Herman van de Linde in het hoofdstuk "Aanzicht van een dorpsleven", dat hij aan de Korte Zijdweg woont en hoe hij aangesteld wordt tot barbier-heelmeester voor dertig gulden 's jaars. Helaas ontbreken data en jaartallen, alsmede brondvermelding. Uit het armmeesterschap der kerk in combinatie met het chirurgijnschap in dienst van de vroedschap blijkt dat er nog geen scheiding is tussen kerk en staat. Tot in de twintigste eeuw hebben de Van der Laarse's kerkelijke functies vervuld binnen de Ned. Hervormde Kerk.

Jacobus gaat in ondertrouw op zondag 3 oktober 1745 te Aalsmeer, trouwt (kerk) op zondag 10 oktober 1745 aldaar op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige

79  Machtelt Vallet ook genaamd Maghtilde (doopnaam), wonende te Amsterdam (Vinkestraat) en te Aalsmeer, is geboren op zaterdag 20 mei 1724 te Amsterdam, is gedoopt op zondag 21 mei 1724 aldaar (waalse kerk) (doopgetuige waren Pieternella Geersen en Abraham Abrahamse Vallet (zie 158)), is overleden op dinsdag 28 oktober 1783 te Aalsmeer. Machtelt werd 59 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Van Jacobus en Machtelt zijn acht kinderen bekend:

1  Pieter van der Laarse ook genaamd Petrus is geboren op zondag 21 augustus 1746 te Aalsmeer, is overleden op maandag 10 september 1753 aldaar. Pieter werd 7 jaar en 20 dagen.

2  Catarina van der Laarse is geboren op zondag 11 februari 1748 te Aalsmeer, is overleden op woensdag 1 juli 1750 aldaar. Catarina werd 2 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

3  Catarina van der Laarse is geboren op dinsdag 11 mei 1751 te Aalsmeer, is overleden op donderdag 13 juni 1805 aldaar. Catarina werd 54 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Catarina trouwt op zondag 10 augustus 1783 te Aalsmeer op 32-jarige leeftijd met Johan Herman Snijder. Johan is afkomstig uit Burgsteinfurt (Prinsdom Münster/D), is overleden op donderdag 20 maart 1806.

4  Pieter van der Laarse is geboren op zondag 18 mei 1755 te Aalsmeer.

Pieter trouwt (kerk) op zaterdag 30 april 1785 te Aalsmeer op 29-jarige leeftijd met Maria Jans Tieboers.

5  Jacoba van der Laarse is geboren op zondag 8 juni 1760 te Aalsmeer, is overleden op zaterdag 6 mei 1837 aldaar. Jacoba werd 76 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Jacoba trouwt op vrijdag 27 februari 1784 te Aalsmeer op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Jurriëns van Leeuwen, zoon van Jurrie van Leeuwen en Antje van Nonen. Jan, timmermansknecht, is geboren op zondag 27 oktober 1754 te Aalsmeer, is overleden op zondag 4 december 1814 aldaar. Jan werd 60 jaar, 1 maand en 7 dagen.

6  Abram van der Laarse is geboren op zondag 13 juni 1762 te Aalsmeer, is overleden op woensdag 18 augustus 1762 aldaar. Abram werd 2 maanden en 5 dagen.

7  Maria van der Laarse is geboren op zondag 19 augustus 1764 te Aalsmeer, is overleden op zondag 19 augustus 1764 aldaar.

8  Maria van der Laarse is geboren op woensdag 1 april 1767 te Aalsmeer, zie 39.

80  Claas Freriksz. Bot ook genaamd Klaas Fredericksz. Bot, houtzager, wonende te West-Zaandam (Dampad) en aldaar (Rozengracht), is geboren in 1730, is als overleden aangegeven (begraven in de classis pro deo), is begraven op donderdag 28 februari 1788 aldaar (bij zijn sterven woont Claas in het Luthers Weeshuis). Claas werd 58 jaar.

Claas was eerder gehuwd (1) met Klaartje Dirks. Klaartje, wonende te West-Zaandam, is geboren rond 1730 te Zaandam, is overleden in 1755 (OS). Klaartje werd ongeveer 25 jaar.

Claas was gehuwd (2) met

81  Maartje Brand is geboren op zondag 5 november 1724 (?) te West-Zaandam.

Van Claas en Maartje is een kind bekend:

1  Klaas Klaasz. Bot is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 8 augustus 1759 te West-Zaandam, zie 40.

82  Jacob Janse Japes (Poest), wonende te West-Zaandam, is geboren rond 1730, is begraven op maandag 3 december 1781 aldaar. Jacob werd ongeveer 51 jaar.

Jacob trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op donderdag 10 januari 1765 te West-Zaandam op ongeveer 35-jarige leeftijd met de 35-jarige

83  Grietje Jans Bierren ook genaamd Biere, wonende te West-Zaandam, is geboren in 1730, is begraven op dinsdag 3 oktober 1780 aldaar. Grietje werd 50 jaar.

Van Jacob en Grietje is een kind bekend:

1  Trijntje Japes Poest is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 10 februari 1765 te West-Zaandam, zie 41.

84  Jan Beugeling, wonende te Beverwijk, is geboren in 1735 (OS), is nederduits-gereformeerd gedoopt.

Hij is op 25.4.1777 vertrokken naar Castricum

Jan was gehuwd met

85  Geertruij Kontsman, wonende te Beverwijk, is geboren in 1735 (OS).

Van Jan en Geertruij is een kind bekend:

1  Hendrik Beugeling is geboren te Beverwijk, is nederduits-gereformeerd gedoopt op vrijdag 5 juni 1761 (op 18.4.1782 wordt hij op belijdenis des geloofs aangenomen in de ned. geref. kerk van Beverwijk en is daarna vertrokken naar Alkmaar) (doopgetuige waren Roelof Beugeling en Maartje Leempoel), zie 42.

86  Andries Bartelse, wonende te Koog aan de Zaan, is geboren in 1740 (OS), is evang. luthers gedoopt.

Andries was gehuwd met

87  Stijntje Driftmeijer, wonende te Koog aan de Zaan, is geboren in 1740 (OS).

Van Andries en Stijntje is een kind bekend:

1  Maria Andriesdr. Bartels is afkomstig uit Koog aan de Zaan, is evang. luthers gedoopt op zondag 26 april 1767 te West-Zaandam (doopgetuige was Stijntje Kerp), zie 43.

88  Johann Hermann Schone is geboren op donderdag 23 mei 1743 te Menslage, is overleden op zondag 5 juni 1808 aldaar, is begraven op donderdag 9 juni 1808 aldaar. Johann werd 65 jaar en 13 dagen.

Johann trouwt op zaterdag 18 april 1801 te Menslage op 57-jarige leeftijd (2) met Helena Christina Thumann.

Johann trouwt op dinsdag 18 augustus 1767 te Menslage op 24-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige

89  Anna Elsabein Neslage is geboren op zondag 19 juli 1744 te Menslage, is evang. luthers gedoopt op dinsdag 28 juli 1744 aldaar, is overleden op donderdag 16 mei 1799 aldaar, is begraven op maandag 20 mei 1799 aldaar. Anna werd 54 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Van Johann en Anna is een kind bekend:

1  Johann Hermann Schone (Harmen) is geboren in 1764 te Menslage, zie 44.

90  Jürgen Gerdsz. Meschendorf is evang. luthers gedoopt op zondag 22 september 1737 te Menslage.

Jürgen trouwt op zaterdag 25 januari 1777 te Menslage op 39-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Helena Steinmersche. Helena is geboren in november 1734, is overleden op woensdag 13 maart 1799 (door de tering). Helena werd 64 jaar en 4 maanden.

Jürgen trouwt op zaterdag 11 augustus 1764 te Menslage op 26-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige

91  Maria Adelheit Steinmersche is geboren op zaterdag 2 maart 1737, is overleden op zaterdag 16 oktober 1773 te Menslage (in het kraambed), is begraven op woensdag 20 oktober 1773 aldaar. Maria werd 36 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Van Jürgen en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Margaretha Adelheit Meschendorf (Grietje) is evang. luthers gedoopt op vrijdag 15 mei 1767 te Menslage, zie 45.

2  doodgeboren dochter Meschendorf is doodgeboren op donderdag 7 oktober 1773, is begraven op donderdag 7 oktober 1773.

92  Fijke Sons is geboren rond 1730.

Fijke was later gehuwd (2) met Hanna Brouwer.

Fijke was gehuwd (1) met

93  Tetje Sietsedr. is geboren rond 1730.

Van Fijke en Tetje is een kind bekend:

1  Sietse Fijkesz. Sons is geboren op woensdag 3 januari 1776 te Bolsward, zie 46.
94  Cornelis Cornelisz. Betlem ook genaamd Bettelem, kuiper, tapper en winkelier, wonende te Zaandijk (Haasepad) en aldaar (Zonnepad 303), is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 21 april 1748 te Koog aan de Zaan (op 't Kalf), wonende Zonnepad 303, is overleden op maandag 15 november 1813 te Zaandijk. Cornelis koopt op donderdag 16 september 1790 te Westzaan een huis. Cornelis is in 1793 belastingplichtig [van 1793 tot 1812 zijn nog verschillende aanslagen van hem bekend: voor de 100e en 200e penning (jaarlijks f. 4: 7: 14), schotting (jaarl. f. 3), 80e penning, "qoutisatie drie millioen"(1808: f. 1: 11: 8) en voor patenten (van 1806 tot 1811: 24 stuks, totaal f. 38:16:-. het patent van tapper kostte Cornelis bijv. f. 3.- (Zaandijk, resp. 54; 32, 33 en 35; 116; 121; 57 t/m 60/GAZ)]. Cornelis leent geld uit op zaterdag 29 september 1810 aldaar (ten bedrage van f. 700,- met als onderpand zijn huis). Cornelis werd 65 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Ingekomen met attestatie op zondag 17 oktober 1773 te Zaandijk vanuit Jisp. Regenten van Zaandijk hebben borgtocht ontvangen voor de tijd van zes jaar van burgemeesteren en regeerders van Jisp voor Cornelis Bettelem, Trijntje Kelders en hun kind Maartje Cornelis [Zaandijk 79 (=460)] / GAZ.

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 20 oktober 1770 te Jisp [Cornelis Bettelem assisteert zijn zoon Cornelis bij diens aangifte voor de impost op het trouwen te Jisp onder de classis van pro deo (Jisp, DTB 20a; RAN)]., trouwt (het gerecht) op zondag 4 november 1770 aldaar op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige

95  Trijntje Jansdr. Kelder is geboren in 1750 (OS), is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 24 maart 1771 te Jisp (vermoedelijk is zij van doopsgezinde huize), wonende Zonnepad 303, is overleden op woensdag 7 september 1831 te Zaandijk (zij overlijdt zonder roerende of onroerende goederen na te laten, zie: Kant. Zaandam, successiememorie/RAN). Trijntje werd 81 jaar.

Van Cornelis en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Maartje Cornelisdr. Betlem is nederduits-gereformeerd gedoopt op maandag 4 november 1771 te Jisp (doopgetuige was Lijsje Jans Kelder), zie 47.

2  Jan Cornelisz. Betlem is geboren op vrijdag 5 augustus 1774 te Zaandijk, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 14 augustus 1774 aldaar, is overleden jong.

3  Aaltje Cornelis Betlem is geboren op woensdag 9 oktober 1776 te Zaandijk, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 13 oktober 1776 aldaar, is overleden jong.

4  Jan Cornelisz. Betlem, koopman, wonende te Koog aan de Zaan, is geboren op woensdag 6 mei 1778 te Zaandijk, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 10 mei 1778.

5  Cornelis Cornelisz. Betlem, schrijver, wonende te Zaandijk, is geboren op donderdag 15 maart 1781 aldaar.

6  Aaltje Cornelis Betlem is geboren op zaterdag 9 augustus 1783 te Zaandijk, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 10 augustus 1783 aldaar, is overleden op donderdag 1 maart 1821 aldaar. Aaltje werd 37 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

7  Grietje Cornelis Betlem is geboren op zaterdag 15 april 1786 te Zaandijk, is nederduits-gereformeerd gedoopt op maandag 17 april 1786 aldaar, is overleden op zondag 21 maart 1852 aldaar. Grietje werd 65 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

8  Lijsbeth Cornelis Betlem is geboren op maandag 16 april 1787 te Zaandijk, is nederduits-gereformeerd gedoopt op vrijdag 20 april 1787 aldaar, is overleden jong.

9  Dirk Cornelisz. Betlem is geboren op donderdag 28 mei 1789 te Zaandijk, is overleden jong.

10  Dirk Cornelisz. Betlem is geboren op zondag 25 maart 1792 te Zaandijk, is nederduits-gereformeerd gedoopt op maandag 2 april 1792 aldaar.

96  Jacob van Sante, makelaar, is geboren op zondag 12 maart 1702, is doopsgezind gedoopt op vrijdag 17 januari 1727 te Zaandam, is overleden op dinsdag 11 december 1759 aldaar. Jacob werd 57 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Jacob van Sante bezat en bewoonde een huis te Westzaandam vooraan op het Schapepad en was houtzager en houtkoper met de molen "Het Witte Schaap". Op 26.4.1731 werd hij buitenvader van het weeshuis. Hij was op 5-5-1745 hoofdcommandeur spuit nr. 3. Hij kocht op 10-10-1748 het makelaarsambt te Westzaandam.

Jacob trouwt op zondag 23 december 1725 te Zaandam op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Grietje C. Mens. Grietje is geboren rond 1702, is overleden op zondag 28 april 1743 te Zaandam. Grietje werd ongeveer 41 jaar.

Zij werd buitenmoeder van het weeshuis op 29.4.1734.

Van Jacob en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerrit van Sante, makelaar, is geboren op zondag 22 februari 1728, is doopsgezind (West Zaandam) gedoopt, is overleden op zondag 14 november 1779 te Zaandam. Gerrit werd 51 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Hij wordt op 23.3.1758 voor het eerst genoemd als makelaar te Westzaandam.

Gerrit trouwt op zondag 12 november 1747 te West-Zaandam op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Duifje Ales. Duifje is geboren rond 1728, is doopsgezind (West Zaandam) gedoopt, is overleden op vrijdag 5 december 1788 te Zaandam. Duifje werd ongeveer 60 jaar.

2  Kornelis van Sante is geboren rond 1729, is overleden op zondag 9 augustus 1807 te West-Zaandam. Kornelis werd ongeveer 78 jaar.

Kornelis trouwt op zondag 16 april 1752 te Zaandam op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Neeltje C. Pel. Neeltje is geboren rond 1729, is overleden op vrijdag 13 juni 1760. Neeltje werd ongeveer 31 jaar. Kornelis trouwt op zondag 6 januari 1788 te Oost-Zaandam op ongeveer 59-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 58-jarige Maritje Keijzer. Maritje is geboren rond 1730, is overleden op dinsdag 6 september 1808 te West-Zaandam. Maritje werd ongeveer 78 jaar.

3  Pieter van Sante is geboren rond 1730, is overleden op vrijdag 18 april 1800. Pieter werd ongeveer 70 jaar.

Pieter trouwt op zondag 20 juni 1756 te Zaandam op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Grietje P. Kraijer. Grietje is geboren rond 1725, is overleden op woensdag 19 januari 1763. Grietje werd ongeveer 38 jaar.

4  Jan van Sante is geboren rond 1731, is overleden op zondag 13 januari 1788 te Hengelo (OV). Jan werd ongeveer 57 jaar.

Jan trouwt rond september 1759 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Maartje Cornelis Berghorn. Maartje is geboren rond 1735, is overleden op donderdag 4 mei 1780 te Zaandam. Maartje werd ongeveer 45 jaar.

5  Trijntje van Sante is geboren rond 1732, is overleden op vrijdag 22 december 1797. Trijntje werd ongeveer 65 jaar.

Trijntje trouwt op vrijdag 21 september 1759 te West-Zaandam op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Jacob C. Tin. Jacob is geboren rond 1730, is overleden op zondag 23 december 1781. Jacob werd ongeveer 51 jaar.

6  Jacob van Sante is geboren rond 1733.

Jacob trouwt in mei 1762 op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Grietje Corff. Grietje is geboren rond 1735.

7  Hendrik van Sante is geboren rond 1734.

Hendrik trouwt op vrijdag 1 juni 1764 te West-Zaandam op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Guurtje Heintjes. Guurtje is geboren op donderdag 8 november 1742 te West-Zaandam, is overleden op dinsdag 13 augustus 1793 aldaar. Guurtje werd 50 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Jacob trouwt op zaterdag 9 april 1746 te West-Zaandam op 44-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige

97  Dieuwertje Maartens Nomen is geboren op woensdag 22 november 1719 te West-Zaandam, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden op zaterdag 15 juni 1782 te Zaandam. Dieuwertje werd 62 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Van Jacob en Dieuwertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Neeltje van Sante is geboren op vrijdag 1 maart 1748, is overleden op zondag 23 februari 1812 te Zaandam. Neeltje werd 63 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Neeltje trouwt op zondag 8 augustus 1773 te West-Zaandam op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 28-jarige Jan Rogaar. Jan is geboren rond 1745, is overleden op vrijdag 4 april 1777 te Zaandam. Jan werd ongeveer 32 jaar. Neeltje trouwt op zondag 16 september 1781 te Oost-Zaandam op 33-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 36-jarige Muis Vet. Muis is geboren rond 1745.

2  Maarten van Sante is geboren op woensdag 18 maart 1750, is doopsgezind gedoopt op zondag 23 februari 1777 te West-Zaandam, zie 48.

3  Grietje van Sante is geboren op zaterdag 15 juli 1752 te Zaandam, is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 22 februari 1775, is overleden op donderdag 1 februari 1810. Grietje werd 57 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Grietje trouwt op vrijdag 2 augustus 1776 te West-Zaandam, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 18 augustus 1776 aldaar op 24-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Maarten Noomen. Maarten is geboren op zondag 11 juni 1747 te Oost-Zaandam, is overleden op zaterdag 5 september 1795 aldaar. Maarten werd 48 jaar, 2 maanden en 25 dagen. Grietje gaat in ondertrouw op donderdag 8 december 1796 te West-Zaandam, trouwt aldaar, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 25 december 1796 op 44-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Jacob Lam. Jacob is geboren op zondag 14 oktober 1742 te West-Zaandam, is overleden op woensdag 6 maart 1816 te Zaandam. Jacob werd 73 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

4  Maritje van Sante is geboren op dinsdag 8 oktober 1754.

5  Klaas van Sante, tabakskoper, is geboren op donderdag 7 december 1758 te West-Zaandam, is overleden op zaterdag 21 februari 1801 te Amsterdam. Klaas werd 42 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Klaas trouwt op vrijdag 23 februari 1781 te Amsterdam, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd (?)) op zondag 11 maart 1781 te Buiksloot op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Courier ook genaamd Coerier. Maria is geboren op vrijdag 4 november 1757 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 28 januari 1809 aldaar. Maria werd 51 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

98  Anthony de Bruijn, wonende te Weesp, is geboren rond 1740, is rooms-katholiek gedoopt.

Anthony was gehuwd met

99  Petronella Koeks, wonende te Weesp, is geboren rond 1740, is rooms-katholiek gedoopt.

Van Anthony en Petronella is een kind bekend:

1  Maria Petronella de Bruijn is geboren op vrijdag 11 februari 1763 te Weesp, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 13 februari 1763 aldaar, zie 49.

114  Gerrit Simonsz Heijn ook genaamd Speck Vet is geboren rond 1715, is doopsgezind gedoopt op donderdag 15 januari 1739 te Koog, is overleden op dinsdag 20 juni 1780 te West-Zaandam. Gerrit werd ongeveer 65 jaar.

Gerrit trouwt op zondag 26 februari 1736 te West-Zaandam voor het gerecht. op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Dieuwertje Jacobs Schoen. Dieuwertje is geboren in 1715 (OS), is overleden op vrijdag 3 april 1739. Dieuwertje werd 24 jaar.

Gerrit trouwt op zondag 10 juli 1740 te West-Zaandam voor het gerecht. op ongeveer 25-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Roelofje Hendriks van Dijk ook genaamd Vijndijk Veendijk. Roelofje is geboren in 1715 (OS), is doopsgezind gedoopt op donderdag 19 januari 1741, is overleden op vrijdag 11 januari 1754. Roelofje werd 38 jaar.

Van Gerrit en Roelofje zijn drie kinderen bekend:

1  Sijtje Gerritsdr Heijn is geboren rond 1745, is overleden op woensdag 6 januari 1802 te Oost-Zaandam. Sijtje werd ongeveer 57 jaar.

Sijtje trouwt op vrijdag 29 januari 1790 op ongeveer 45-jarige leeftijd met Albert Cornelis Loene. Albert is overleden op zondag 27 januari 1799 te Oost-Zaandam.

2  Simon Gerritsz Heijn is geboren rond 1748, is overleden op donderdag 25 april 1782 te Oost-Zaandam. Simon werd ongeveer 34 jaar.

Simon trouwt op zaterdag 25 juli 1772 te Oost-Zaandam op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Trijntje Willems Kleyn. Trijntje is geboren rond 1750 te West-Zaandam, is overleden op zondag 26 april 1801. Trijntje werd ongeveer 51 jaar.

3  Trijntje Gerritsdr Heijn is geboren rond 1750.

Op 8.12.1754 is zij nog in leven.

Gerrit trouwt op dinsdag 3 december 1754 te Oost-Zaandam (zij was weduwe van De Vries) op ongeveer 39-jarige leeftijd (3) met de 24-jarige

115  Sietske Hesseldr Veen is geboren in 1730 (OS), is overleden op woensdag 4 juli 1787 te Oost-Zaandam. Sietske werd 57 jaar.

Van Gerrit en Sietske zijn zes kinderen bekend:

1  Aafje Gerritsdr Heijn is geboren te Oost-Zaandam, is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 29 mei 1755, is overleden op maandag 8 juni 1795. Aafje werd 40 jaar en 10 dagen.

Aafje trouwt op zondag 25 februari 1781, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jacob Adriaensz Sanger. Jacob is geboren rond 1755, is overleden op vrijdag 12 januari 1827 te Oost-Zaandam. Jacob werd ongeveer 72 jaar.

2  Trijntje Gerritsdr Heijn is hervormd gedoopt op zondag 19 juni 1757 te Oost-Zaandam, zie 57.

3  Grietje Gerritsdr Heijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 26 augustus 1759 te Oost-Zaandam.

4  Hessel Gerritsz Heijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 14 maart 1762 te Oost-Zaandam, is overleden op vrijdag 14 mei 1790. Hessel werd 28 jaar en 2 maanden.

5  Vrouke Gerritsdr Heijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 8 juli 1764 te Oost-Zaandam.

6  Lolker Gerritsdr Heijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 13 maart 1768 te Oost-Zaandam.

120  Jan Franse Hooft, wonende te Oost-Zaandam, is gedoopt op zaterdag 22 oktober 1735 aldaar, is begraven op vrijdag 9 augustus 1793 aldaar (impost pro deo). Jan werd 57 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Jan gaat in ondertrouw op zondag 3 juni 1759 te Oost-Zaandam, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 17 juni 1759 aldaar op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige

121  Hillegont Klaas Bont is geboren rond 1735, is overleden op donderdag 29 augustus 1793 te Oost-Zaandam. Hillegont werd ongeveer 58 jaar.

Van Jan en Hillegont zijn vier kinderen bekend:

1  Frans Janse Hooft is geboren op woensdag 14 mei 1760 te Oost-Zaandam, is overleden op woensdag 14 mei 1760 aldaar.

2  Frans Janse Hooft is hervormd gedoopt op zondag 25 oktober 1761 te Oost-Zaandam, is overleden op donderdag 24 januari 1805 aldaar. Frans werd 43 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

3  Grietje Jans Hooft is gedoopt op donderdag 19 december 1765 te Oost-Zaandam, is overleden op dinsdag 28 december 1773 aldaar. Grietje werd 8 jaar en 9 dagen.

4  Klaas Janse Hooft is geboren te Oost-Zaandam, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 14 augustus 1768, zie 60.

122  Pieter Jacobse Speets, wonende te West-Zaandam, is geboren rond 1740.

Pieter was gehuwd met

123  Dirckje Dirks Muusse is geboren rond 1740.

Van Pieter en Dirckje is een kind bekend:

1  Barbertje Pieters Speets is gedoopt op zondag 11 december 1763 te West-Zaandam, zie 61.


Generatie VIII

(oudovergrootouders)
128  Jan Pieterse van de Geer, winkelier en mr. schoenmaker, wonende te Nieuwveen (Oosteijnde in de Agterhoekse Polder), is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 18 augustus 1675 te Nieuwveen (doopgetuige waren Jacob Janse van de Geer en Adriana Jans van de Geer), is overleden op donderdag 1 juni 1758 aldaar aangifte geschiedt onder de klasse van drie gulden., is begraven op vrijdag 10 maart 1769 aldaar in de Gereformeerde kerk van Nieuwveen onder grafsteen regula 1, nr.13. Jan is schepen op donderdag 21 mei 1705 aldaar. Jan is weesmeester op donderdag 21 mei 1705 aldaar. Jan is doopgetuige van Grietje Krijns de Jong op zondag 26 februari 1708 aldaar. Jan is kerkmeester op donderdag 17 mei 1708 aldaar. Jan is armmeester op zaterdag 11 mei 1709 aldaar. Jan is armmeester op zaterdag 31 mei 1710 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 27 mei 1713 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 12 mei 1714 aldaar. Jan koopt op donderdag 4 oktober 1714 aldaar de ouderlijke woning in 't Oosteijnde v. Nieuwveen; zijn moeder gaat wonen in de achterkeuken voor wie hij zorgplichtig is.. Jan is kerkmeester op zaterdag 20 mei 1719 aldaar. Jan is kerkmeester op zaterdag 11 mei 1720 aldaar (zie ook de Koopacte van Cornelis Jacobse van de Geer, ORA, Nieuwveen van 2.8.1720). Jan is schepen op maandag 3 mei 1728 aldaar. Jan wordt vermeld op woensdag 9 februari 1729 als landeigenaar (hij bezat een stuk land naast de Remonstrantse kerk van Sevenhoven; zie de belendingen in ORA, Nieuwveen 9.2.1729 p. 163v.). Jan is schepen op dinsdag 31 mei 1729 aldaar (zie ook ORA, Nieuwveen van 10.8.1729 en 2.1.1730). Jan is armmeester op vrijdag 28 april 1730 aldaar. Jan is armmeester in 1731 aldaar (hij was tevens rendant). Jan is op maandag 29 januari 1731 aldaar belastingplichtig voor 32 gulden vanwege het bezit van een huis. Jan is weesmeester op dinsdag 4 november 1732 aldaar (zie ORA, Nieuwveen van 4.11.1732). Jan is armmeester op dinsdag 11 augustus 1733 aldaar. Jan is schepen op woensdag 16 mei 1736 aldaar. Jan is schepen op dinsdag 4 juni 1737 aldaar. Jan is schepen op donderdag 15 mei 1738 aldaar. Jan is schepen in mei 1739 aldaar. Jan is schepen op maandag 13 juni 1740 aldaar (verg. ook: ORA, Nieuwveen 14.3.1740). Jan is schepen op maandag 13 juni 1740 aldaar. Jan is armmeester op maandag 13 juni 1740 aldaar. Jan is armmeester in 1741 aldaar van de Buijten Armen van Nieuwveen (idem in 1742). Jan is armmeester op maandag 29 mei 1741 aldaar (zie ook: het Capitaal boekje van de Groote Armen v. Nieuwveen). Jan is schepen op vrijdag 12 januari 1742 (zie: ORA, Nieuwveen 12.1.1742). Jan is doopgetuige van Jan Pieterse van de Geer op zondag 12 mei 1743 aldaar. Jan is kerkmeester op donderdag 23 mei 1743 aldaar. Jan is schepen op woensdag 29 mei 1743 aldaar. Jan is schepen op zondag 6 juni 1745 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 28 mei 1746 aldaar. Jan is diaken in 1747 aldaar (idem in 1750 en 1751). Jan is schepen op woensdag 29 maart 1747 aldaar (zie: ORA, Nieuwveen van 29.3.1747).. Jan is armmeester op dinsdag 18 juli 1747 aldaar. Jan is armmeester op donderdag 23 mei 1748 aldaar (zie ook: Commissieboek Nieuwveen bij 1740). Jan is armmeester op donderdag 23 oktober 1749 aldaar. Jan is weesmeester op donderdag 7 mei 1750 aldaar. Jan is armmeester op dinsdag 26 mei 1750 aldaar (zie ook: het Capitaal boekje van de Groote Armen v. Nieuwveen). Jan wordt vermeld als erflater op zaterdag 4 februari 1769 aldaar. Jan wordt vermeld als erflater op vrijdag 10 maart 1769 aldaar. Jan werd 82 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

In zijn winkel verkoopt hij eetwaren (o.a. melk) en winkelwaren als kousen, klederen, wollen en linnen, garen, band en klompen, tevens maakt en repareert hij schoenen, zo blijkt uit het Capitaal boekje van de Groote Armen van Nieuwveen (GAH, kast 20). Het Capitaalboekje maakt voorts nog melding van het feit, dat hij in 1737 een reis naar Den Haag heeft ondernomen op kosten van de Diaconie, tenslotte verzoekt hij in datzelfde jaar de ambachtsheeren om een "stuijver te setten op ijden roede voor den buijten armen".

Hij heeft gedurende zijn leven vele functies bekleed in kerk en openbaar bestuur. Het ambt van kroosheemraad hield in, dat hij hij toezicht moest houden op het zuiveren van de sloten in de polder. Vanaf 1749 houdt de benoeming tot schepen tevens de benoeming tot kroosheemraad in.

Jan trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 22 april 1714 te Nieuwveen op 38-jarige leeftijd met de 24-jarige

129  Marretje Antonis Rietveld ook genaamd Marretje Teunis, wonende te Nieuwveen (Oosteijnde), is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 25 september 1689 te Nieuwveen (doopgetuige waren Catharina Matthijs Croes en Jan Janse Piron), is overleden na zondag 6 september 1744 aldaar, omdat zij op die datum het laatst voorkomt als doopgetuige van haar kleindochter Marretje Pieterse van de Geer.. Marretje is doopgetuige van Jan Pieterse van de Geer op zondag 12 mei 1743 aldaar. Marretje is doopgetuige van Marretje Pieters van de Geer op zondag 6 september 1744 aldaar van Marretje Pieters van de Geer. Marretje werd minstens 54 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Van Jan en Marretje zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Janse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 15 januari 1716 te Nieuwveen (doopgetuige waren Jacob Janse van de Geer en Grietje Jans van Dobben (zie 257)), zie 64.

2  Grietje Jans van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 21 juli 1720 te Nieuwveen (doopgetuige waren Grietje Jans van Dobben (zie 257) en Grietje Matthijs Croes (zie 259)), is overleden voor 1721. Grietje werd hoogstens 5 maanden en 11 dagen.

3  Grietje Jans van de Geer ook genaamd Geretje, wonende te Nieuwveen (Oosteijnde in de Agterdijkse Polder), is nederduits-gereformeerd gedoopt op dinsdag 5 augustus 1721 te Nieuwveen (doopgetuige waren Grietje Matthijs Croes (zie 259) en Grietje Jans van Dobben (zie 257)), is overleden op dinsdag 17 mei 1796 aldaar (aangifte geschiedt pro deo). Grietje wordt vermeld op zaterdag 4 februari 1769 aldaar als erfgename van haar ouders. Grietje koopt op dinsdag 21 februari 1769 aldaar voor 60 gulden van haar broer de helft v.e. huis en erf, gelegen in 't Oosteijnde v. Nieuwveen. Grietje wordt vermeld op vrijdag 10 maart 1769 aldaar als erfgename van haar ouders en krijgt daarmee een deel van de inboedel en een aandeel in een obligatie ad. 1000 gulden.. Grietje verkoopt in 1773 aldaar aan de diakonie haar goederen voor 30 g., 18st., 8 p.. Grietje werd 74 jaar, 9 maanden en 12 dagen.
130  Cornelis Gerritse Lelijveld ook genaamd Lelijeveld en Lelijvelt, wonende te Aan de Hoef onder Sevenhoven, is geboren rond 1673, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na donderdag 14 november 1748, erft op woensdag 13 januari 1700 te Nieuwveen v.z. vader een stuk hooi(wei)land gelegen in de Oosterpolder van Nieuwveen onder het Gerecht van de Uitterbuurt, als bloedvoogd treedt op zijn oom Jacob Janse van de Geer.. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 15 mei 1722 aldaar als verkoper. Cornelis is doopgetuige van Marretje Pieters van de Geer op zondag 6 september 1744 aldaar. Cornelis is doopgetuige van Cornelis Pieterse van de Geer op donderdag 14 november 1748 aldaar. Cornelis werd minstens 75 jaar.

Cornelis trouwt op zondag 19 oktober 1704 te Zevenhoven, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige

131  Marretje Jans Brouwer, wonende te Aan de Hoef onder Sevenhoven, is geboren rond 1680, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na donderdag 14 november 1748. Marretje is doopgetuige van Trijntje Cornelis Lelijveld op zondag 30 april 1713 te Zevenhoven. Marretje is doopgetuige van Marretje Pieters van de Geer op zondag 6 september 1744 te Nieuwveen. Marretje is doopgetuige van Cornelis Pieterse van de Geer op donderdag 14 november 1748 aldaar. Marretje werd minstens 68 jaar.

Van Cornelis en Marretje zijn zeven kinderen bekend:

1  Leuntje Cornelis Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op dinsdag 22 december 1705 te Zevenhoven (doopgetuige was Aaltje Gerrits Lelijveld).

2  Johannes Cornelisse Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 16 juni 1707 te Zevenhoven (doopgetuige was Aaltje Gerrits Lelijveld).

3  Gerrit Cornelisse Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zaterdag 21 december 1709 te Zevenhoven (doopgetuige was Aaltje Gerrits Lelijveld).

4  Jacob Cornelisse Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 22 november 1711 te Zevenhoven.

5  Trijntje Cornelis Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 30 april 1713 te Zevenhoven (doopgetuige waren Marretje Jans Brouwer (zie 131) en Aaltje Jans Brouwer), zie 65.

6  Jan Cornelisse Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 27 oktober 1715 te Zevenhoven (doopgetuige was Aaltje Jans Brouwer).

7  Meerten Cornelisse Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 24 april 1718 te Zevenhoven (doopgetuige was Willempje Jans Brouwer).
132  Isaäc Maton ook genaamd Isaacq Matthon, officier chirurgijn en opperchirurgijn, wonende te Rotterdam en te Den Haag, is geboren op zondag 25 juli 1683 en afkomstig uit aldaar, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is als overleden aangegeven (bij zijn overlijden woonde Isaak op de 'Lombartstraat over Tiele'; hij wordt vervoerd 'na den Bergh' en in de kerk begraven [impost f. 6.-.-]), is overleden op vrijdag 10 maart 1724 te Rotterdam, is begraven op woensdag 15 maart 1724 aldaar. Isaäc heeft een testament gemaakt op maandag 26 maart 1708 aldaar samen met zijn vrouw Maria Coupé. Isaäc werd 40 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Op 26 maart 1708 vaart hij uit op 's lands oorloghschip de Neptunis als officier chirurgijn. In juli 1716 vertrekt Isaac Maton, woonachtig in 't Hagen, met het schip "Haringtuyn' uit Delft (het is een nieuw schip, het was de eerste reis van dit schip) als opperchirurgijn. Gage wordt op het land uitgekeerd (= Delft) ad fl. 108.-. Op 11-09-1720 wordt aan Isaac Maton fl. 506.40 uitbetaald. In 1720 komt hij behouden thuis in Zeeland (Goes) voor de reissom van fl. 102.- (bron: NA, Scheepssoldijboeken 1.04.13 VOC, inv.nr 13908)

Isaäc gaat in ondertrouw (gereformeerd) op zaterdag 8 januari 1707 te Rotterdam, trouwt (kerk) (gereformeerd) op maandag 24 januari 1707 aldaar op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige

133  Maria Coupé ook genaamd Coppé, wonende te Rotterdam en aldaar, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 12 januari 1676 aldaar (doopgetuige waren Susaane Pouley Coobus van Esch en Anneken van den Herk), is overleden op zaterdag 7 januari 1747. Maria wordt vermeld op woensdag 27 mei 1711 aldaar als erfgename van haar grootvader Bastaen van Es. Maria koopt op zondag 9 februari 1716 aldaar voor 2500 gulden van Dina Vermeulen "alle haere meubelen, inboel en huijscieraet, nevens de winkel en winkelwaren". Maria verkoopt op donderdag 23 april 1716 aan Dina Vermeulen alle van haar gekochte spullen voor 2500 gulden.. Maria koopt op woensdag 14 oktober 1716 aldaar meubilaire goederen van Dina Vermeulen voor 900 car. gulden. Maria werd 70 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Van Isaäc en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Emilia Maton ook genaamd Matton is geboren op dinsdag 30 oktober 1708 te Rotterdam, is gereformeerd gedoopt op dinsdag 30 oktober 1708 aldaar (doopgetuige was Johannes Maton en Ariaentje Coepe).

Zij is in Rotterdam geboren in de Lombartstraat bij de Lombartsebrugge.

Emilia gaat in ondertrouw op zondag 12 september 1728 te Rotterdam, trouwt op dinsdag 28 september 1728 aldaar op 19-jarige leeftijd met Cornelis Balchoven. Cornelis is geboren te Arnhem.

2  Philippus Maton ook genaamd Philp, diaken, wonende te Rotterdam, is geboren op dinsdag 6 januari 1711 en afkomstig uit Rotterdam (Binnenweg onder Cool), is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 11 januari 1711 te Rotterdam (doopgetuige waren Johannes Maton, Adriaantje van Es en Susanne Coupé), is overleden op zondag 7 oktober 1770 aldaar, is begraven op donderdag 11 oktober 1770 aldaar. Philippus wordt vermeld na 1710 als boreling. Philippus werd 59 jaar, 9 maanden en 1 dag.

In 1747 woont hij in de Santstraat over 4-Windestraat (Rotterdam) en in 1752 woont hij op de Goudseweg bij de Lange Warane (Rotterdam), tevens blijkt hij dan diaken te zijn.

Philippus trouwt op maandag 6 juni 1740, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 22 mei 1740 op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Adriana van Besooyen. Adriana is geboren rond 1715 en afkomstig uit Rotterdam (Binnenweg onder Cool), is nederduits-gereformeerd gedoopt.

3  Zacharias Mouton te Rotterdam, is geboren op zaterdag 28 januari 1713 aldaar, is nederduits-gereformeerd gedoopt aldaar, zie 66.

4  Jacob Maton is gedoopt op dinsdag 20 augustus 1715 te Rotterdam, is overleden op dinsdag 26 september 1719 te Rotterdam (in de Lombartstr). Jacob werd 4 jaar, 1 maand en 6 dagen.

134  Cornelis Janse Verhoog is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 2 oktober 1701 te Zwammerdam (gem. Alphen).

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 5 mei 1725 te Zwammerdam (gem. Alphen) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige

135  Aaltje Cornelis Hogervorst ook genaamd Lijsbeth Leenders is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 1 oktober 1702 te Woerden.

Van Cornelis en Aaltje is een kind bekend:

1  Ariaantje Verhoog is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 16 december 1725 te Zwammerdam (gem. Alphen), zie 67.

136  Willem Cornelisz. Outshoorn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 12 mei 1697 te Warmond.

Willem gaat in ondertrouw op zaterdag 5 juni 1717 te Oegstgeest, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 27 juni 1717 aldaar op 20-jarige leeftijd met de 30-jarige

137  Cornelia Cornelisdr. Stolk ook genaamd Neeltje is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 23 februari 1687 te Hillegersberg.

Gelet op het feit dat hun eerste kind werd gedoopt op 10.6.1717, betekent dat zij toen dus stonden "onder de geboden".

Van Willem en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Willemsdr. Outshoorn is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 10 juni 1717.

2  Jacob Willemsz. Outshoorn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 5 juni 1718 te Oegstgeest (doopgetuige was Jacob Heemskerk en Ermpje Dammes), zie 68.

138  Cornelis Gerritse Starreveld.

Cornelis trouwt voor zondag 20 november 1701 (1) met Elisabeth Bouwers.

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 6 oktober 1714 te Leiderdorp (2) met de 29-jarige

139  Maria van der Kruijck ook genaamd Marijtje is gedoopt op zondag 9 september 1685 te Leiden (Loodskerk).

Van Cornelis en Maria is een kind bekend:

1  Barbara Starreveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 3 december 1719 te Leiden (Loodskerk), zie 69.

140  Klaas van der Bijl is geboren rond 1695, is overleden op maandag 9 januari 1769 te Warmond. Klaas werd ongeveer 74 jaar.

Klaas was gehuwd met

141  Jacomijna van Delft is geboren rond 1700.

Van Klaas en Jacomijna is een kind bekend:

1  Arie Klaasse van der Bijl is gedoopt in april 1720 te Warmond (doopgetuige was Elisabeth van Delft), zie 70.

142  Gerrit Janse van Dobbe ook genaamd Gerrit van Dobben is geboren in 1662 te Langeweide.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Magteld Pieters van Staveren.

Gerrit trouwt (kerk) op zondag 30 juni 1709 te Alkemade (attest van Alphen) op 47-jarige leeftijd (2) met

143  Neeltje Cornelis de Haan is geboren te Alphen aan den Rijn.

Van Gerrit en Neeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Gerrits van Dobben is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 7 oktober 1714 te Warmond, zie 71.

2  Machteld Gerrits van Dobben is geboren rond 1720, is nederduits-gereformeerd gedoopt.

3  Jan Gerritse van Dobben is geboren rond 1720.

4  Maartje Gerrits van Dobben is geboren rond 1720.

152  Lambert te Laar, wonende te Varsseveld.

Lambert was gehuwd met

153  Aaltje Nibbelink.

Van Lambert en Aaltje is een kind bekend:

1  Barent te Laar (Brussen) is geboren in 1720 (OS) te Varsseveld, zie 76.

154  Jan Flaskamp is geboren te Varsseveld, is overleden op woensdag 14 juli 1773 te Aalten, is begraven op zaterdag 17 juli 1773 aldaar.

Jan trouwt (kerk) op zondag 9 februari 1721 te Aalten met de 25-jarige

155  Jenneken Brussen is geboren te Lintelo, is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 2 juni 1695 te Aalten, is overleden op donderdag 13 februari 1777 aldaar, is begraven op zaterdag 15 februari 1777 aldaar. Jenneken werd 81 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Van Jan en Jenneken zijn drie kinderen bekend:

1  Jenneken Brussen is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 14 september 1721 te Aalten, zie 77.

2  Berent Brussen is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 17 januari 1723 te Aalten.

Berent was gehuwd met Arme Laander.

3  Jan Brussen is geboren te Lintelo, is nederduits-gereformeerd gedoopt op dinsdag 10 oktober 1724 te Aalten.

Jan was gehuwd met Lysken te Laar.

156  Pieter van der Laerse ook genaamd Pieter van der Lerse, huijssmit, is gedoopt op zondag 14 juni 1665 te Goes, is overleden in 1738 aldaar. Pieter werd 73 jaar.

Pieter trouwt op woensdag 5 oktober 1712 te Goes op 47-jarige leeftijd met de 26-jarige

157  Jacoba Vermole ook genaamd Jacoba Vermeuken is gedoopt op dinsdag 4 december 1685 te Goes.

Van Pieter en Jacoba is een kind bekend:

1  Jacobus van der Laarse is nederduits-gereformeerd gedoopt op vrijdag 29 maart 1715 te Goes, zie 78.

158  Abraham Abrahamse Vallet, goudsmid, is (waalse kerk) gedoopt op zondag 9 mei 1694 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 8 juni 1773 aldaar. Abraham is doopgetuige van Machtelt Vallet op zondag 21 mei 1724 aldaar. Abraham werd 79 jaar en 30 dagen.

Hij was van Hugenootse afkomst en zodoende lid van de Waalse (Fransspekende) afdeling der Ned.Herv.Kerk. Hij was poorter van Amsterdam (27.9.1718).

Abraham trouwt op zondag 1 mei 1729 te Amsterdam op 34-jarige leeftijd (2) met Wijntje Croeze.

Abraham gaat in ondertrouw op vrijdag 21 april 1719 te Amsterdam of gaat in ondertrouw (waalse kerk) op zondag 7 mei 1719 aldaar op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 19-jarige

159  Maria Geersen is geboren rond 1700, is overleden in 1727. Maria werd ongeveer 27 jaar.

Van Abraham en Maria is een kind bekend:

1  Machtelt Vallet is geboren op zaterdag 20 mei 1724 te Amsterdam, is gedoopt op zondag 21 mei 1724 aldaar (waalse kerk) (doopgetuige waren Pieternella Geersen en Abraham Abrahamse Vallet (zie 158)), zie 79.

160  Freerik Frederiksz. Bot, wonende te Zaandam (Bogaertspad), is geboren op dinsdag 15 november 1701, is evang. luthers gedoopt aldaar.

161  N.N..

Van Freerik en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Claas Freriksz. Bot is geboren in 1730, zie 80.

162  Claas Jansz Brand, wonende te West-Zaandam, is geboren rond 1700.

Claas was gehuwd met

163  Antje Symons, wonende te West-Zaandam, is geboren rond 1700.

Van Claas en Antje is een kind bekend:

1  Maartje Brand is geboren op zondag 5 november 1724 (?) te West-Zaandam, zie 81.

176  Johann Hermann Schone, wonende te Menslage, is geboren rond 1710.

Johann was gehuwd met

177  Helena Maria Beckebrede, wonende te Menslage, is geboren rond 1710.

Van Johann en Helena is een kind bekend:

1  Johann Hermann Schone is geboren op donderdag 23 mei 1743 te Menslage, zie 88.

178  Bernd Neslage is geboren in november 1716, is evang. luthers gedoopt op donderdag 1 april 1723 te Menslage, is begraven op zondag 5 april 1778 aldaar. Bernd werd 61 jaar en 5 maanden.

Bernd trouwt (kerk) in oktober 1743 op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige

179  Helena Elsabein von Hamm is evang. luthers gedoopt op zondag 16 februari 1721 te Menslage, is overleden op woensdag 1 oktober 1783 aldaar. Helena werd 62 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van Bernd en Helena is een kind bekend:

1  Anna Elsabein Neslage is geboren op zondag 19 juli 1744 te Menslage, is evang. luthers gedoopt op dinsdag 28 juli 1744 aldaar, zie 89.

180  Gerd Meschendorf is evang. luthers gedoopt op maandag 19 november 1703 te Menslage, is begraven op woensdag 29 augustus 1742 aldaar. Gerd werd 38 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Gerd trouwt (kerk) op dinsdag 4 mei 1728 te Menslage op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige

181  Helena Küst ook genaamd Hillena is geboren op maandag 7 september 1699, is evang. luthers gedoopt op zaterdag 18 september 1700 te Badbergen (doopgetuige waren Talcke Gast, Anna Küst en Berent Brügge), is overleden op vrijdag 7 januari 1780 te Menslage (als gevolg van langdurige uitputting). Helena werd 80 jaar en 4 maanden.

Van Gerd en Helena is een kind bekend:

1  Jürgen Gerdsz. Meschendorf is evang. luthers gedoopt op zondag 22 september 1737 te Menslage, zie 90.

182  Albert Steinmersch.

Albert was gehuwd met

183  Helena Heitgerds.

Van Albert en Helena is een kind bekend:

1  Maria Adelheit Steinmersche is geboren op zaterdag 2 maart 1737, zie 91.
188  Cornelis Aamsz. Betlem, wonende te Jisp (het Molenpad), aldaar, te Koog aan de Zaan ('t Kalf), te De Rijp, aldaar (de Tuyn- en Kralingbuurt) en aldaar (Keisersbuurt), is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 8 juni 1710 te Jisp, is overleden op vrijdag 19 mei 1786 te De Rijp (in zijn huis in de Keisersbuurt), erft op woensdag 5 januari 1718 te Jisp van zijn vader of erft op woensdag 1 november 1719 aldaar van zijn vader (de defintieve afhandeling vindt plaats op 13.2.1736). Cornelis is in 1740 belastingplichtig [In de periode 1740-1743 betaalt hij 8x f.1:5:- à f.1:10: ­aan schotting (Koog a/d Zaan 35; GAZ) en tevens 4 x f. 0:7:8 aan schoolgeld (Koog a/d Zaan 131; GAZ)].. Cornelis is in 1750 belastingplichtig [van het tijdvak 1750/'51 t/m het tijdvak 1784/'87 betaalt Cornelis Aamsz. in De Rijp regelmatig bedragen van f. 1:10:- aan schotting. Huisno.'s: 518, 515 (vóór Cornelis door een kuiper bewoond), 512, 281 (?)].. Cornelis wordt vermeld als erflater op zaterdag 4 oktober 1755 te De Rijp. Cornelis koopt op zaterdag 8 januari 1774 aldaar (het betreft een huis, hekelhok en erf in de Keisersbuurt). Cornelis werd 75 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Cornelis trouwt (kerk) op zondag 12 oktober 1755 (weduwe van N.N.) op 45-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Trijntje Cornelis. Trijntje, wonende te De Rijp, is geboren in 1720 (OS).

In het tijdvak 1788/'91 verzoekt de wed. Betlem (verpond. no. 365) "van 't schot te mogen werden geëxhimeerdt". Vanaf de periode 1792/'95 wordt zij inderdaad niet meer vermeld (De Rijp, ONA 104; GAA).

Van Cornelis en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Neeltje Cornelis Betlem is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 10 oktober 1756 te De Rijp, is overleden op zaterdag 7 maart 1795 aldaar. Neeltje werd 38 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

2  Trijntje Cornelis Betlem is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 25 november 1759 te De Rijp, is overleden op dinsdag 11 december 1759 aldaar. Trijntje werd 16 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 29 januari 1735 te Jisp (hij trouwde "geadsisteerd met sijn stiefvader Hendrik van Bree" in de vierde klasse), trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 13 februari 1735 op 24-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige

189  Maritje Jans Rijk ook genaamd Jans Molenaar en Maartje Jans is gedoopt op zondag 15 december 1709 te Winkel, is overleden op maandag 5 mei 1755 te De Rijp. Maritje werd 45 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Van Cornelis en Maritje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aam Cornelisz. Betlem ook genaamd Aam Cornelisz. Bettelem is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 11 december 1735 te Jisp.

Hij is jong gestorven.

2  Aam Cornelisz. Bet(te)lem is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 16 februari 1738 te Koog aan de Zaan, is overleden op vrijdag 30 december 1814 te Ilpendam. Aam werd 76 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

3  Jan Cornelisz. Betlem is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 17 januari 1743 te Koog aan de Zaan.

4  Cornelis Cornelisz. Betlem is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 21 april 1748 te Koog aan de Zaan (op 't Kalf), zie 94.

5  Jacob Cornelisz. Betlem is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 2 september 1753 te De Rijp, is overleden op woensdag 14 november 1753 aldaar. Jacob werd 2 maanden en 12 dagen.

190  Jan Kelder is geboren rond 1720.

Jan was gehuwd met

191  Aaltje Molen.

Van Jan en Aaltje is een kind bekend:

1  Trijntje Jansdr. Kelder is geboren in 1750 (OS), is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 24 maart 1771 te Jisp (vermoedelijk is zij van doopsgezinde huize), zie 95.

192  Gerrit van Sante, koopman, grutter en gerstpeller, is geboren op zondag 1 juni 1664 te Zaandam, is doopsgezind gedoopt op donderdag 10 juli 1692 aldaar, is overleden op zondag 30 juni 1726 te West-Zaandam. Gerrit werd 62 jaar en 29 dagen.

Gerrit trouwt rond 1690 op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

193  Trijntje Klaesdr. Schaep is geboren op zaterdag 1 juni 1669 te West-Zaandam, is overleden op dinsdag 8 augustus 1724 aldaar. Trijntje werd 55 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Van Gerrit en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas van Sante is geboren rond 1695, is doopsgezind gedoopt op vrijdag 20 januari 1719, is overleden op donderdag 26 april 1753. Klaas werd ongeveer 58 jaar.

Klaas trouwt rond 1715 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Trijntje Michiels Bruinvis. Trijntje is geboren op zondag 2 november 1692, is doopsgezind gedoopt op vrijdag 20 januari 1719 te Zaandam, is overleden op zondag 3 juli 1774. Trijntje werd 81 jaar, 8 maanden en 1 dag.

naam: ouders zijn: Michiel Claesz Bruinvis (geb. 12-4-1672; overl. 20-5-1747) en Trijntje Arents Blaauw.

2  Trijntje van Sante is geboren rond 1700, is overleden op zaterdag 14 maart 1722 te Oost-Zaandam. Trijntje werd ongeveer 22 jaar.

Trijntje trouwt op zondag 25 mei 1721 op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Jan D. Oudejans. Jan is geboren rond 1700, is overleden op zaterdag 6 oktober 1725. Jan werd ongeveer 25 jaar.

3  Grietje van Sante is geboren rond 1701, is overleden op woensdag 14 november 1753 te West-Zaandam. Grietje werd ongeveer 52 jaar.

In 1741 was zij buitenmoeder (Friesche Doopsgezinden).

Grietje trouwt op woensdag 26 maart 1727 te Zaandam op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Claasz Baart. Claasz is geboren rond 1700, is overleden op woensdag 1 september 1728. Claasz werd ongeveer 28 jaar. Grietje trouwt op zondag 25 juni 1730 te Zaandam op ongeveer 29-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Jacob J. Nomen. Jacob is geboren rond 1700, is overleden op zaterdag 30 januari 1740. Jacob werd ongeveer 40 jaar. Grietje trouwt op zondag 17 augustus 1749 te Zaandam op ongeveer 48-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 49-jarige Jan J. Potas. Jan is geboren rond 1700, is overleden op vrijdag 22 oktober 1773 te Zaandam. Jan werd ongeveer 73 jaar.

4  Jacob van Sante is geboren op zondag 12 maart 1702, is doopsgezind gedoopt op vrijdag 17 januari 1727 te Zaandam, zie 96.

194  Maarten Dirkse Nomen is geboren in 1690 (OS).

Maarten was gehuwd met

195  Neeltje Jacobs Volger is geboren rond 1695.

Van Maarten en Neeltje is een kind bekend:

1  Dieuwertje Maartens Nomen is geboren op woensdag 22 november 1719 te West-Zaandam, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 97.

228  Simon Gerritsz Heijn ook genaamd Speck is geboren rond 1688, is doopsgezind gedoopt op woensdag 30 maart 1712, is overleden rond december 1725 te Friesland. Simon werd ongeveer 37 jaar.

Simon trouwt op vrijdag 13 september 1709 te Westzaan op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

229  Trijntje Jans IJp ook genaamd Boom is geboren rond 1688, is overleden op zaterdag 4 november 1730 te Koog. Trijntje werd ongeveer 42 jaar.

Van Simon en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Simonsz Heijn is geboren rond 1715, is doopsgezind gedoopt op donderdag 15 januari 1739 te Koog, zie 114.

2  Claasje Simonsdr Heijn is geboren rond 1717, is doopsgezind gedoopt op zaterdag 25 januari 1738 te Koog, is overleden op zondag 23 december 1792. Claasje werd ongeveer 75 jaar.

Claasje trouwt op zondag 21 juli 1737 te West-Zaandam voor het gerecht. op ongeveer 20-jarige leeftijd met Pieter Simonsz. Dekker. Pieter is overleden op maandag 9 maart 1767.

3  Grietje Simonsdr Heijn is geboren rond 1718, is overleden op dinsdag 5 december 1730 te Koog. Grietje werd ongeveer 12 jaar.

4  Jan Simonsz Heijn is geboren rond 1719, is doopsgezind gedoopt rond januari 1744 te Koog, is overleden op maandag 19 december 1763. Jan werd ongeveer 44 jaar.

Jan was gehuwd met Neeltje Claesdr Haremaker. Neeltje is geboren rond 1720, is doopsgezind gedoopt rond januari 1744 te Koog, is overleden op zaterdag 6 mei 1775. Neeltje werd ongeveer 55 jaar.

naam: zij was waarschijnlijk een dochter van Claas Claesz Haremaker en Grietje N.N.

240  Franse Janse Hooft, wonende te Oost-Zaandam, is geboren rond 1705.

Franse was gehuwd met

241  Krijntje Dirks Roos is geboren rond 1710.

Van Franse en Krijntje is een kind bekend:

1  Jan Franse Hooft is gedoopt op zaterdag 22 oktober 1735 te Oost-Zaandam, zie 120.


Generatie IX

(oudbetovergrootouders)
256  Pieter Janse van de Geer, schoenlapper, wonende te Nieuwveen (in 't Oosteijnde tegenover de Uiterbuurt), is geboren in 1645 aldaar, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor donderdag 4 oktober 1714. Pieter wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 aldaar als erfgenaam v.z. vader. Pieter wordt vermeld op woensdag 4 juni 1659 aldaar als erfgenaam v.z. grootmoeder. Pieter koopt op donderdag 7 november 1669 aldaar een huis met akkertjes in 't Oosteijnde. Pieter is schepen in 1675 aldaar. Pieter is schepen op donderdag 30 januari 1676 aldaar (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).. Pieter wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 als erfgenaam (betr. verk. uit erfenis v.z. oom Heijndrick). Pieter wordt vermeld op maandag 20 oktober 1681 aldaar als verkoper. Pieter heeft een testament gemaakt op vrijdag 22 april 1689 te Nieuwveen (ten Huize van de Testateurs). Pieter wordt vermeld op zaterdag 6 mei 1690 als erfgenaam v.z. broer Jacob. Pieter is schepen op vrijdag 9 juni 1690 te Nieuwveen. Pieter is weesmeester op zaterdag 2 mei 1693 aldaar. Pieter is weesmeester op zaterdag 29 mei 1694 aldaar. Pieter is schepen op donderdag 12 mei 1695 aldaar. Pieter is weesmeester in juni 1695 aldaar. Pieter werd hoogstens 69 jaar.

Pieter trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 28 november 1666 te Nieuwveen op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

257  Grietje Jans van Dobben, wonende te Nieuwveen (in 't Oosteijnde), is geboren rond 1645 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na dinsdag 5 augustus 1721 op grond van het gegeven, dat we haar op die datum voor het laatst genoemd wordt als doopgetuige.. Grietje wordt vermeld op vrijdag 22 april 1689 aldaar als testatrice. Grietje verkoopt op donderdag 4 oktober 1714 5/6 deel v.e. huis met erf en akkertjes erachter in 't Oosteijnde aan haar zoon; zij gaat wonen in de achterkeuken en ontvangt jaarlijks 25 manden turf en rente over een geleend bedrag van 100 gulden en 20 stuivers.. Grietje is doopgetuige van Pieter Janse van de Geer op woensdag 15 januari 1716 aldaar. Grietje is doopgetuige van Grietje Jans van de Geer op zondag 21 juli 1720 aldaar. Grietje is doopgetuige van Grietje Jans van de Geer op dinsdag 5 augustus 1721 aldaar. Grietje werd minstens 76 jaar.

Van Pieter en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Anna Pieters van de Geer ook genaamd Annetje en Anichen, wonende te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 28 april 1669 aldaar (doopgetuige waren Apollonia Jans van de Geer (zie 261) en Heijndrick Pieterse van de Geer), is overleden na vrijdag 15 mei 1722 aldaar, omdat zij op die datum nog genoemd wordt met de aanduiding 'ongetrouwde dochter'.. Anna is doopgetuige van Grietje Krijns de Jong op zondag 26 februari 1708 aldaar. Anna is doopgetuige van Pieter Krijnse de Jong op zondag 16 juni 1709 aldaar. Anna is doopgetuige van Grietje Krijns de Jong op maandag 2 mei 1712 aldaar. Anna wordt vermeld op donderdag 4 oktober 1714 als erfgenaam van haar vader. Anna werd minstens 53 jaar en 17 dagen.

2  Willemtje Pieters van de Geer, wonende te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 24 september 1673 aldaar (doopgetuige waren Franck Janse van Dobben en Beatrix Jans van Dobben). Willemtje wordt vermeld op donderdag 4 oktober 1714 als erfgenaam i.v.m. een koopovereenkomst tussen haar moeder en broer Jan m.b.t. ouderlijke woning..

Willemtje trouwt (kerk) op zondag 29 november 1705 te Nieuwveen op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Quirin Pieterse de Jong ook genaamd Krijn, zoon van Pieter Cornelisz. de Jongh en Neeltje Crijns Rietveld. Quirin, wonende te Nieuwveen, is gedoopt op zondag 21 december 1681 aldaar (doopgetuige waren Ariaantje Crijnen en Cornelis Crijnen). Quirin is schepen op donderdag 2 juni 1707 aldaar. Quirin wordt vermeld op donderdag 4 oktober 1714 als erfgenaam. Quirin is kerkmeester op vrijdag 26 mei 1724 aldaar.

3  Jan Pieterse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 18 augustus 1675 te Nieuwveen (doopgetuige waren Jacob Janse van de Geer en Adriana Jans van de Geer), zie 128.

4  Dirck Pieterse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 5 januari 1678 te Nieuwveen (doopgetuige was Apollonia Jans van de Geer (zie 261)), is overleden (vermoedelijk op jonge leeftijd)..

5  Hendrik Pieterse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 11 augustus 1680 te Nieuwveen (doopgetuige was Marrichje Jans Jongens), is overleden (vermoedelijk op jonge leeftijd)..

258  Antonis Pieterse Rietveld ook genaamd Tonis, Rietvelt en Teunis, wonende te Nieuwveen (Nieuweveenschen Dijk), is geboren rond 1650, is overleden voor 1715 te Nieuwveen. Antonis koopt op vrijdag 2 februari 1680 aldaar een huis en erf met een tuintje.. Antonis is schepen op dinsdag 2 juli 1680 aldaar (zie: ORA, Nieuwveen van die datum). Antonis is weesmeester op zaterdag 2 mei 1693 aldaar. Antonis is weesmeester op zaterdag 29 mei 1694 aldaar. Antonis is weesmeester op zaterdag 14 mei 1695 aldaar. Antonis is armmeester op zaterdag 9 juni 1696 aldaar. Antonis is doopgetuige van Teunis Pieterse Rietveld op zondag 29 oktober 1702 aldaar bij zijn kleinzoon Teunis Pieterse Rietveld. Antonis werd hoogstens 65 jaar.

Antonis trouwt (kerk) rond 1675 te Nieuwveen op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

259  Grietje Matthijs Croes ook genaamd Kroes, wonende te Nieuwveen, is gedoopt op zondag 18 februari 1652 aldaar (doopgetuige waren Gooltje Willems Hendrick Cornelissen en Janneke Cornelis), is overleden op dinsdag 5 augustus 1721 aldaar, omdat zij na die tijd niet meer genoemd wordt als doopgetuige. Grietje is doopgetuige van Pieter van Utrecht op vrijdag 7 september 1674 aldaar. Grietje is doopgetuige van Trijntje van Utrecht op zondag 6 maart 1678 aldaar. Grietje is doopgetuige van Catelijntje Janse Piron op zondag 27 februari 1689 aldaar. Grietje wordt vermeld op vrijdag 9 juni 1690 als erfgename van haar ouders. Grietje is doopgetuige van Teunis Pieterse Rietveld op zondag 29 oktober 1702 aldaar. Grietje is doopgetuige van Grietje Pieters Rietveld op zondag 28 december 1704 aldaar. Grietje is doopgetuige van Grietje Pieters Rietveld op zondag 16 mei 1706 aldaar. Grietje verkoopt op donderdag 16 mei 1715 aldaar aan haar zoon Matthijs haar huis, erf en tuintje aan de Nieuweveenschen Dijk, hiervoor moet hij jaarlijks aan zijn moeder 25 manden turf leveren en mag zij het huis verder vrij van huur bewonen.. Grietje is doopgetuige van Grietje Jans van de Geer op zondag 21 juli 1720 aldaar. Grietje is doopgetuige van Grietje Jans van de Geer op dinsdag 5 augustus 1721 aldaar. Grietje werd 69 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Antonis en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Antonisse Rietveld ook genaamd Pieter Tonisse Rietvelt, wonende te Nieuwveen (op de Hooge Kerklaan), is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 25 december 1675 te Nieuwveen (doopgetuige waren Matthijs Pieterse Croes (zie 518) en Elijsabeth Harmens (zie 519)), is overleden voor dinsdag 5 oktober 1728 aldaar. Pieter koopt op donderdag 15 juni 1702 aldaar een huis en erf op de Hooge Kerklaan in de Agterdijkse Polder. Pieter is kerkmeester op donderdag 13 mei 1706 aldaar. Pieter is armmeester op donderdag 2 juni 1707 aldaar. Pieter is schepen op donderdag 17 mei 1708 aldaar. Pieter is schepen op donderdag 9 mei 1709 aldaar. Pieter is schepen op zaterdag 11 mei 1709 aldaar. Pieter is kerkmeester op zaterdag 11 mei 1709 aldaar. Pieter is schepen op zaterdag 31 mei 1710 aldaar. Pieter is kerkmeester op zaterdag 31 mei 1710 aldaar. Pieter is armmeester op zaterdag 16 mei 1711 aldaar. Pieter is armmeester op zaterdag 7 mei 1712 aldaar. Pieter is diaken op donderdag 21 maart 1720 aldaar (zie: ORA, Nieuwveen 10). Pieter is armmeester op vrijdag 26 mei 1724 aldaar. Pieter werd hoogstens 52 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Pieter trouwt rond 1700 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Grietje IJsbrants Kleijn ook genaamd Branden, dochter van IJsbrant Dirks Kleijn. Grietje, wonende te Nieuwveen, is geboren in 1680 (OS), is overleden na dinsdag 5 oktober 1728 aldaar. Grietje verkoopt op dinsdag 5 oktober 1728 aldaar. Grietje werd minstens 48 jaar.

2  Cornelis Antonisse Rietveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 6 november 1678 te Nieuwveen (doopgetuige was Catharina Matthijs Croes).

3  Matthijs Antonisse Rietveld ook genaamd Rietvelt, wonende te Nieuwveen (Nieuweveenschen Dijk), is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 7 januari 1685 te Nieuwveen (doopgetuige was Catharina Matthijs Croes), is overleden in 1745 (OS). Matthijs koopt op donderdag 16 mei 1715 aldaar v.z. moeder een huis en erf met een tuintje erachter in Nieuwveen. Matthijs koopt op donderdag 16 mei 1715 aldaar deel van een schuur en van een secreet in de Achterdijkse polder. Matthijs is schepen op zaterdag 20 mei 1719 aldaar. Matthijs is schepen in 1728 aldaar (zie: ORA, Nwv., 1728-1730).. Matthijs is schepen op maandag 3 mei 1728 aldaar. Matthijs is schepen op dinsdag 31 mei 1729 aldaar. Matthijs verkoopt op dinsdag 15 november 1729 aldaar deel van een huis en erf in de Achterdijkse polder. Matthijs is schepen op maandag 28 november 1729 aldaar. Matthijs is armmeester op donderdag 1 mei 1732 aldaar. Matthijs wordt vermeld op woensdag 23 september 1733 aldaar als landeigenaar (wordt belast voor f. 1.8.-). Matthijs is armmeester op dinsdag 7 juni 1735 aldaar. Matthijs is armmeester op woensdag 16 mei 1736 aldaar. Matthijs is kerkmeester op maandag 29 mei 1741 aldaar. Matthijs werd 60 jaar.

Matthijs was gehuwd (1) met Annetje Teunis van Swieten, dochter van Antonis Erasmusse van Swieten en Ariaentje Aarts den Besten. Annetje is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 8 juli 1693 te Nieuwveen (doopgetuige was Gerrigje Jacobs ten Besten), is overleden rond 1722. Annetje werd ongeveer 29 jaar. Matthijs trouwt op zondag 2 januari 1724 te Nieuwveen, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op 38-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Machteltje Jans van Swieten, dochter van Jan Pieterse van Swieten en Marritje Pieters van der Vlucht. Machteltje is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 7 september 1687 te Nieuwveen (doopgetuige was Marritje Jans). Machteltje wordt vermeld op woensdag 18 maart 1761 aldaar als erfgenaam.

Machteltje was later gehuwd (2) met Abraham de Vogel.<27>

4  Cornelis Antonisse Rietveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 20 april 1687 te Nieuwveen (doopgetuige was Elsje Matthijs Croes).

5  Marretje Antonis Rietveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 25 september 1689 te Nieuwveen (doopgetuige waren Catharina Matthijs Croes en Jan Janse Piron), zie 129.

6  Lijsbeth Antonis Rietveld is gereformeerd gedoopt op zondag 8 maart 1693 te Nieuwveen (doopgetuige was Elsje Matthijs Croes).

260  Gerrit Cornelisse Lelijveld ook genaamd Lelyvelth en Lelijevelt, bouwman, wonende te Aan de Hoef onder Sevenhoven, is geboren rond 1640, is overleden voor woensdag 13 januari 1700, zo blijkt uit de boedelscheiding van die datum. Alias Lelyvelth. Alias Lelijevelt. Gerrit werd hoogstens 60 jaar.

Gerrit trouwt in 1671 te Nieuwveen op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 29-jarige

261  Apollonia Jans van de Geer ook genaamd Leuntje, wonende te Aan de Hoef onder Sevenhoven, is geboren in 1642 te Nieuwveen, zo blijkt uit de boedelscheiding van haar vader op 4.5.1657., is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor zaterdag 6 mei 1690 aldaar, omdat zij niet genoemd wordt in het testament van haar broer Jacob Janse van de Geer van die datum.. Apollonia wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 aldaar als erfgenaam van haar vader (dit houdt in dat ze op 22 jarige leeftijd de helft van 425 caroli gulden ontvangt, de andere helft komt een jaar later vrij; tevens ontvangt ze dan een zilveren ketting met een zilveren 'tuijcen' en een uitzet). Apollonia wordt vermeld op woensdag 4 juni 1659 als erfgenaam van haar grootmoeder van vaderszijde. Apollonia is doopgetuige van Anna Pieters van de Geer op zondag 28 april 1669 aldaar. Apollonia is doopgetuige van Dirck Pieterse van de Geer op woensdag 5 januari 1678 aldaar. Apollonia wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 aldaar als erfgename van haar oom Heijndrick Pieterse van de Geer. Apollonia werd hoogstens 48 jaar.

Haar naam Apollonia kan een vernoeming zijn naar Apollonia Dircks van de Geer, wellicht is Apollonia Dircks ook doopgetuige geweest.

Van Gerrit en Apollonia zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Gerritse Lelijveld is geboren rond 1673, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 130.

2  Aaltje Gerrits Lelijveld ook genaamd Lelijeveld, wonende te Aan de Hoef onder Sevenhoven, is geboren rond 1675, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor woensdag 4 februari 1722 te Nieuwveen, zo blijkt uit een erfenisdeling van die datum.. Aaltje wordt vermeld op woensdag 13 januari 1700 aldaar als erfgenaam van haar overleden vade.. Aaltje wordt vermeld op woensdag 13 januari 1700 als erfgenaam. Aaltje is doopgetuige van Leuntje Cornelis Lelijveld op dinsdag 22 december 1705 te Zevenhoven. Aaltje is doopgetuige van Johannes Cornelisse Lelijveld op donderdag 16 juni 1707 aldaar. Aaltje is doopgetuige van Gerrit Cornelisse Lelijveld op zaterdag 21 december 1709 aldaar. Aaltje werd hoogstens 47 jaar.

Aaltje trouwt rond 1695 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Willem Pieterse van Gailwijk. Willem, wonende te Aan de Hoef onder Sevenhoven (ter Andere Zijde), is geboren rond 1670, is overleden na 1722. Willem wordt vermeld op woensdag 13 januari 1700 te Nieuwveen als erfgenaam v.z. schoonvader.. Willem werd minstens 52 jaar.

262  Jan Cornelisse Brouwer, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1650. Jan is in 1674 aldaar belastingplichtig.

263  N.N..

Van Jan en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Marretje Jans Brouwer is geboren rond 1680, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 131.

2  Aaltje Jans Brouwer is geboren rond 1680. Aaltje is doopgetuige van Trijntje Cornelis Lelijveld op zondag 30 april 1713 te Zevenhoven. Aaltje is doopgetuige van Jan Cornelisse Lelijveld op zondag 27 oktober 1715 aldaar.

3  Willempje Jans Brouwer is geboren rond 1680. Willempje is doopgetuige van Meerten Cornelisse Lelijveld op zondag 24 april 1718 te Zevenhoven.
264  Sacharias Maton ook genaamd Sagcharius Matton, (opper)schrijver, eerste schout (ter zee) en commandeur, wonende te Rotterdam (Stijger) en te Delft, is geboren in 1655 (OS), is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden op zondag 1 augustus 1717 te Batavia, is begraven aldaar. Sacharias wordt vermeld op zaterdag 29 januari 1707 te Rotterdam als erfgenaam van zijn echtgenote Emilia van de Waeter. Sacharias werd 62 jaar.

Hij heeft als (opper)schrijver een aantal reizen gemaakt op een aantal oorlogsschepen van de Admiraliteit op de Maze, t.w. in 1707 op het schip de Neptunis (zie: ONA - Rotterdam van 29.1.1707, inv.nr. (24) 78-80), in 1708 op de Starrenburg (zie: ONA - Rotterdam van 18.4.1708, inv.nr. 1321 (119v) 467-468 (hierin wordt vermeld, dat hij opperschrijver is) en (133) 534-538), in 1709 op het schip Handenbroek, 1710 op het schip de Provincie van Utrecht', 1711 op het schip De Lepelaer, 1712 op het schip Gelderlant (zie: ONA - Rotterdam van 21.1.1713, inv.nr. 1817/43-44; 16.2.1713, inv.nr. 1798/127).
In Januari 1715 vertrekt Sagharias Maton met het schip "Duyvenvoorde" van Zeeland naar Indië als commandeur. Van zijn soldij wordt fl. 20,- afgehouden voor zijn dochter Anna Maria Maton die op 17-01-1715 twee maanden oud is. Van zijn gage werd fl. 200,- ingehouden vanwege een schuld aan Zacharias de Jonge. Op 19-07-1717 wordt hij overgebracht naar het bataljonshospitaal te Batavia en hij is kort daarop (1 augustus 1717) overleden en aldaar begraven (zie: Scheepssoldijboeken Na 1.04.03 VOC, inv.nr. 12760).

Sacharias gaat in ondertrouw (nederduits-gereformeerd) op zondag 5 februari 1708 te Rotterdam, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op donderdag 8 maart 1708 aldaar op 53-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Maria Jans van Bruynhof. Maria, wonende te Rotterdam (Bagijnhof), aldaar (Lombartstraat) en te Delft, is geboren in 1670 (OS), is nederduits-gereformeerd gedoopt. Maria wordt vermeld op zaterdag 3 januari 1711 als testatrice.

Maria was eerder gehuwd (1) met Thomas Stam.<28>

Van Sacharias en Maria is een kind bekend:

1  Anna Maria Maton is geboren in november 1714, is nederduits-gereformeerd gedoopt.

Op 28.3.1719 wordt Jacob Uitboom fl. 105.15 in handen gegeven voor het kind Anna Maria Maton (Bron. Scheepssoldijboeken ArdH, inv. nr. 1.04.13 VOC, inv. nr. 12760).

Sacharias trouwt in 1680 (OS) op 25-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige

265  Emilia van de Waeter, wonende te Rotterdam, is geboren in 1660 (OS), is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden in 1707 aldaar (vermoedelijk kort na 29 jan. 1707). Emilia wordt vermeld op woensdag 19 januari 1707 aldaar als testatrice. Emilia werd 47 jaar.

Van Sacharias en Emilia zijn drie kinderen bekend:

1  Isaäc Maton is geboren op zondag 25 juli 1683 en afkomstig uit Den Haag, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 132.

2  Johannes Maton, wonende te Rotterdam (in de Lombartstr), te Rotterdam (in de Bagijnestraat) en te Rotterdam (in de Keijstraat), is geboren rond 1685, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is begraven op woensdag 4 februari 1728 te Rotterdam. Johannes wordt vermeld op zondag 29 februari 1728 als overledene. Johannes werd ongeveer 43 jaar.

In de Staten Bijbel wordt als datum van overlijden genoemd 29.2.1728!

Johannes was gehuwd met Johanna Rosenbos ook genaamd Roesenbos. Johanna is geboren rond 1685.

3  Pieter Maton, scheepsjongen en constabelsmaat, wonende te Rotterdam, is geboren in 1695 (OS), is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden op maandag 17 maart 1727 te Batavia. Pieter werd 32 jaar.

Pieter Maton vertrekt op 7 maart 1713 van Zeeland met het schip "Schellenbergh" als scheepsjongen. Hij woonde in Rotterdam. Op 25-06-1719 wordt hem fl. 221.- uitbetaald. Ongeveer 6 jaar later (vlak voor 7-2-1726) vertrekt hij als constabelsmaat met het schip "Barbesteijn" van Zeeland naar Indie. Hij is kort na of op 17-03-1727 overleden, hij laat een kist met goederen na aan de curator, deze nalatenschap gaat naar Johannes Borsewijn op 31.3.1729. (bron NA, Scheepssoldijboeken 1.04.13 VOC inv. nr. 12747 en 12859)

266  Jacob Coupé ook genaamd Coppé, wonende te Rotterdam (in de Lombartstr), is geboren rond 1650 en afkomstig uit Leiden, is overleden voor woensdag 27 mei 1711 te Rotterdam. Jacob werd hoogstens 61 jaar.

Jacob gaat in ondertrouw (nederduits-gereformeerd) op vrijdag 4 december 1676 te Rotterdam, trouwt op zaterdag 24 december 1672 te Delfshaven op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 22-jarige

267  Adriaantje van Es ook genaamd Ariaantje en Esch, wonende te Rotterdam (in de Lombartstr), is geboren in 1650 (OS) te Rotterdam (Langstraat), is begraven op woensdag 2 september 1722 te Rotterdam ; vlak voor haar overlijden woonde zij (nog in Rotterdam) in de Lombartstraat over Tiele, d.i. bij haar dochter Maria Coupé. Voor haar begrafenis is zij vervoerd 'na de Berg', op het kerkhof, ímpost f. 3.-.. Adriaantje wordt vermeld op woensdag 27 mei 1711 aldaar als erfgename van haar vader. Adriaantje werd 72 jaar.

Van Jacob en Adriaantje zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Coupé is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 12 januari 1676 te Rotterdam (doopgetuige waren Susaane Pouley Coobus van Esch en Anneken van den Herk), zie 133.

2  Madelena Coupé is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 12 januari 1676 te Rotterdam (doopgetuige waren Susaane Pouley Coobus van Esch en Anneken van den Herk).

3  Ariaentje Coupé is geboren rond 1680, is nederduits-gereformeerd gedoopt.

4  Susanne Coupé is geboren rond 1680, is nederduits-gereformeerd gedoopt.

268  Jan Janse Verhoogh, wonende te Aarlanderveen.

Jan trouwt op zondag 31 januari 1694 te Alphen aan den Rijn met

269  Lijsbeth Jans Loendersloot is afkomstig uit Alphen aan den Rijn.

Van Jan en Lijsbeth is een kind bekend:

1  Cornelis Janse Verhoog is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 2 oktober 1701 te Zwammerdam (gem. Alphen), zie 134.

270  Cornelis Cornelise Hogervorst.

Cornelis trouwt voor zondag 6 januari 1692 met

271  Jannetje Jans van Heijningen.

Van Cornelis en Jannetje is een kind bekend:

1  Aaltje Cornelis Hogervorst is geboren, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 1 oktober 1702 te Woerden, zie 135.

272  Cornelis Cornelisz. Outshoorn is geboren rond 1660.

Cornelis gaat in ondertrouw in mei 1699, trouwt te Koudekerk op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Grietje Kranenburg, dochter van Cornelis Kranenburg. Grietje is geboren rond 1670.

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 31 oktober 1682 te Valkenburg op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige

273  Maartje Dirksdr. Vlasveld is gedoopt op zondag 1 juni 1664 te Oegstgeest, is overleden voor 1699. Maartje werd hoogstens 34 jaar en 7 maanden.

Van Cornelis en Maartje is een kind bekend:

1  Willem Cornelisz. Outshoorn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 12 mei 1697 te Warmond, zie 136.

274  Corstiaan Cornelise Stolk is afkomstig uit Kralingen.

Corstiaan trouwt (kerk) in 1672 te Kralingen (attestatie van Hillegersberg dd. 24.1.1672) met

275  Marijtje Pieters is afkomstig uit Hillegersberg.

Van Corstiaan en Marijtje is een kind bekend:

1  Cornelia Cornelisdr. Stolk is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 23 februari 1687 te Hillegersberg, zie 137.

276  Gerrit Cornelise Starrevelt.

Hij is doopgetuige op 20.11.1701 en 26.11.1702

277  N.N..

Van Gerrit en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Cornelis Gerritse Starreveld, zie 138.

278  Lucas Lodewijkse Kruijck ook genaamd Kruck, schoenmaker, wonende te Leiden (Uiterstegracht) en aldaar (Middelstegracht), is afkomstig uit aldaar.

Lucas gaat in ondertrouw op zaterdag 23 februari 1686 te Leiden (2) met Cornelia Jans Lipsius.

Lucas gaat in ondertrouw op zaterdag 18 november 1684 te Leiden (1) met

279  Baertje Hendrix, wonende te Leiden (Middelstegracht), is afkomstig uit aldaar.

Van Lucas en Baertje is een kind bekend:

1  Maria van der Kruijck is gedoopt op zondag 9 september 1685 te Leiden (Loodskerk), zie 139.

310  Berent Brussen is geboren te Lintelo.

Berent trouwt (kerk) op donderdag 6 juli 1679 te Aalten met

311  Jenneken ter Beest is geboren te Dinxperlo.

Van Berent en Jenneken is een kind bekend:

1  Jenneken Brussen is geboren te Lintelo, is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 2 juni 1695 te Aalten, zie 155.

312  Jacob Jans Bouwense van (in) der Lerse, rentmeester, is gedoopt op maandag 6 april 1637 te Goes, is begraven op donderdag 22 augustus 1715 aldaar. Jacob werd 78 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Jacob trouwt op woensdag 25 juni 1659 te Goes op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige

313  Pieternella Gorts ook genaamd Pieternella Gorssen is gedoopt op zaterdag 1 september 1640 te Goes, is begraven op maandag 6 januari 1710 aldaar. Pieternella werd 69 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Jacob en Pieternella is een kind bekend:

1  Pieter van der Laerse is gedoopt op zondag 14 juni 1665 te Goes, zie 156.

314  Laurens Vermole ook genaamd Laurens Vermeulen, wonende te Goes.

Laurens was gehuwd met

315  Clasijna van Frielenborgh.

Van Laurens en Clasijna is een kind bekend:

1  Jacoba Vermole is gedoopt op dinsdag 4 december 1685 te Goes, zie 157.

316  Abraham Vallet Sieur de La Barriere, koopman, is geboren rond 1660 en afkomstig uit Montignac Le Cocq, is overleden voor 1719. Abraham werd hoogstens 59 jaar.

Hij was poorter van Amsterdam (5.8.1688). Op 29.8.1688 werd hij als lidmaat aangenomen in de Waalse Kerk te Amsterdam.

Abraham gaat in ondertrouw op zaterdag 21 augustus 1688 te Amsterdam, trouwt op zondag 5 september 1688 aldaar op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

317  Jeanne Barbier is geboren rond 1665 en afkomstig uit Roche.

Van Abraham en Jeanne is een kind bekend:

1  Abraham Abrahamse Vallet is (waalse kerk) gedoopt op zondag 9 mei 1694 te Amsterdam, zie 158.

318  N.N. Geersen is geboren rond 1670.

319  N.N..

Van N en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Geersen is geboren rond 1700, zie 159.

2  Pieternella Geersen is geboren rond 1700. Pieternella is doopgetuige van Machtelt Vallet op zondag 21 mei 1724 te Amsterdam.

320  Frederik Frederiksz. Bot is geboren rond 1670 te Bremen (?) [In het trouwboek van de evang. luth. kerk staat dat hij van Bremen is, bij zijn belijdenis staat evenwel de toevoeging Frederikstad, dit kan zowel slaan op het Duitse Friedrichstadt als op het Deense Fredrikstad]..

Frederik heeft samen met zijn vrouw Marijtje Jans op 9.10.1701 belijdenis gedaan in evang. lutherse kerk.

Frederik trouwt (kerk) (evang. luthers) op dinsdag 8 december 1693 te West-Zaandam op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 19-jarige

321  Marijtje Jans is geboren in 1674 te Zaandam [In het trouwboek staat als plaats van herkomst Sardam, dat in die tijd een aanduiding was voor Zaandam].

Van Frederik en Marijtje zijn twee kinderen bekend:

1  Freerik Frederiksz. Bot is geboren op dinsdag 15 november 1701, is evang. luthers gedoopt te Zaandam, zie 160.

2  Cornelis Frederikz. Bot is gedoopt op dinsdag 15 september 1711 te Zaandam.

356  Berend Neslage, wonende te Menslage, is geboren op vrijdag 21 oktober 1672 aldaar (?), is begraven op dinsdag 4 april 1752 aldaar. Berend werd 79 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Berend trouwt (kerk) op vrijdag 19 oktober 1708 te Menslage op 35-jarige leeftijd met de 24-jarige

357  Elsabein Elting, wonende te Menslage, is geboren in 1684, is begraven op woensdag 26 januari 1752 aldaar. Elsabein werd 68 jaar.

Van Berend en Elsabein is een kind bekend:

1  Bernd Neslage is geboren in november 1716, is evang. luthers gedoopt op donderdag 1 april 1723 te Menslage, zie 178.

358  Johan von Hamm, wonende te Menslage, is geboren in 1667 (OS), is begraven op maandag 23 augustus 1751 aldaar. Johan werd 84 jaar.

Johan trouwt (kerk) op dinsdag 10 november 1711 te Menslage op 44-jarige leeftijd met de 26-jarige

359  Anna Nacke, wonende te Menslage, is geboren in 1685 (OS), is begraven op zaterdag 26 januari 1732 aldaar. Anna werd 47 jaar.

Van Johan en Anna is een kind bekend:

1  Helena Elsabein von Hamm is evang. luthers gedoopt op zondag 16 februari 1721 te Menslage, zie 179.

360  Johann Bergfeld ook genaamd Meschendorf is geboren op zondag 19 november 1662 te Bottorf/Menslage, is begraven op donderdag 23 april 1733 te Menslage. Johann werd 70 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Johann trouwt op donderdag 2 juni 1695 te Menslage op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige

361  Tobke Ascherbeel is geboren in oktober 1667 te Borg/Menslage, is begraven op maandag 16 april 1742 te Menslage. Tobke werd 74 jaar en 6 maanden.

Van Johann en Tobke is een kind bekend:

1  Gerd Meschendorf is evang. luthers gedoopt op maandag 19 november 1703 te Menslage, zie 180.

362  Jurgen Küst, wonende te Badbergen.

Jurgen was gehuwd met

363  Helena Ortlands.

Van Jurgen en Helena is een kind bekend:

1  Helena Küst is geboren op maandag 7 september 1699, is evang. luthers gedoopt op zaterdag 18 september 1700 te Badbergen (doopgetuige waren Talcke Gast, Anna Küst en Berent Brügge), zie 181.
376  Aam Cornelisz. Bethlem ook genaamd Aamke, Bettelem en Betlem, wonende te Jisp, is gedoopt op zondag 29 juli 1674 aldaar, is overleden voor donderdag 9 februari 1713 (op 9.2.1713: Burgemeester Claas Ruyter en Cornelis Pietersz. Groot van Jisp, voogden over het onmondige weeskind van de overleden Aem Corn. Bettelem (= Trijntje?), verklaren voor schout en schepenen van Jisp aan Gerrit Claasz. te Wormerveer "een koff, lanck 48 voet, wijt 11 voer, out omtrent 15 jaren, met alle desselfs goederen en gereetschappen" verkocht te hebben voor 200 car. guldens [Jisp, OR 380; SW]). Aam werd hoogstens 38 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Op 12.8.1711 verklaart Aam Corn. Betlem t.o. weesmeesters van Jisp schuldig te zijn aan aan zijn weeskind, verwekt bij wijlen Aeghje Floris, een bedrag van 800 car. guldens "tot XL groot het stuk". Dit bedrag zal hij tot meerderjarigheid of huwelijkse staat van zijn kind onder zich mogen houden. Hij stelt zich voor het geld garant middels zijn huis en erf te Jisp en het kofschip dat hij bezit (Jisp, OR 393, fol. 54; SW).

Aam gaat in ondertrouw op vrijdag 3 februari 1702 te Jisp (trouwt onder huw. voorw., zie Jisp, Not. 2985 A221, 4.2.1702), trouwt (kerk) (ned. gereformeerd) op zondag 26 februari 1702 te Leeuwarden op 27-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Aegje Floris. Aegje is geboren rond 1680.

Na het huwelijk heeft Aam op 29.3.1702 bij de weeskamer in ontvangst genomen een bedrag van f. 175,-, benevens f. 4000,- aan obligatie en rentebrieven (Jisp, OR 400; SW).

Van Aam en Aegje zijn twee kinderen bekend:

1  Floris Aamsz. Bethlehem is gedoopt op woensdag 21 november 1703 te Wormer.

2  Trijnke Aams Bethlem ook genaamd Trijntje is gedoopt op donderdag 21 mei 1705.

Aam trouwt (kerk) op zondag 20 juni 1706 te Jisp op 31-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 21-jarige

377  Neeltje Cornelis Visser is geboren rond 1685.

Op 24.8.1713 geeft de eerbare Neeltje Cornelis Visser, weduwe van Aem Bethlehem, overleden te Jisp, volmacht aan Seigneur Focke Pieters te Leeuwarden om de resterende penningen van de verkoop van een oliemolen aan "eenen Sijmon ......., woonende tot Harlingen in Vrieslant" te innen. Getuigen tot andere zijde: burgemeester Claas Ruyter en Cornelis Pietersz. Groot van Jisp [Jisp, Not. 2988 A25; RAN].

Neeltje trouwt in 1720 (OS) op ongeveer 35-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Hendrik Arejansz. van Bree. Hendrik, wonende te Jisp, is geboren in 1680 (OS).

Van Aam en Neeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Aamsz Bethlehem is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 22 december 1707 te Jisp.

2  Cornelis Aamsz. Bethlem is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 25 november 1708 te Jisp.

3  Trijntje Bethlem is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 3 juli 1712 te Jisp.

4  Cornelis Aamsz. Betlem is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 8 juni 1710 te Jisp, zie 188.

5  Neelke Aams Bethlehem is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 28 november 1706 te Jisp.

378  Jan Jacobsz. Rijk is geboren rond 1680.

Jan was gehuwd met

379  Trijntje Aarjens Vootjens is geboren rond 1685.

Van Jan en Trijntje is een kind bekend:

1  Maritje Jans Rijk is gedoopt op zondag 15 december 1709 te Winkel, zie 189.

384  Jacob van Sante is geboren rond 1635.

Jacob trouwt in 1660 (OS) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

385  N.N. is geboren rond 1640.

Van Jacob en N is een kind bekend:

1  Gerrit van Sante is geboren op zondag 1 juni 1664 te Zaandam, is doopsgezind gedoopt op donderdag 10 juli 1692 aldaar, zie 192.

386  Klaes Jansz. Schaep, houtkoper en houtzager, wonende te West-Zaandam (Schaepepad), is doopsgezind gedoopt op zondag 25 februari 1652 aldaar.

Klaes was gehuwd met

387  Trijntje Lijnsdr. is doopsgezind gedoopt op zondag 18 februari 1652 te West-Zaandam.

Van Klaes en Trijntje is een kind bekend:

1  Trijntje Klaesdr. Schaep is geboren op zaterdag 1 juni 1669 te West-Zaandam, zie 193.

456  Gerrit Heijn, wonende te Koog, is geboren rond 1645, is doopsgezind gedoopt, is overleden op zondag 21 mei 1690 aldaar. Gerrit werd ongeveer 45 jaar.

naam: HEIJN is afgeleid van de voornaam Hendrik en heeft zich daaruit ontwikkeld tot een familienaam.
Hij is de stamvader van de super-kruidenier ALBERT HEIJN.

Gerrit trouwt rond 1668 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

457  Grietje Jacobs Heere, wonende te Koog, is geboren rond 1645, is overleden in februari 1720 te Zaandijk, is begraven te Oost-Zaandam. Grietje werd ongeveer 75 jaar.

Grietje was later gehuwd (2) met Jan Jacobsz de Boer. Jan is overleden in 1704.

Van Gerrit en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Garmet Gerritsz Heijn is geboren rond 1670, is doopsgezind gedoopt op zaterdag 25 januari 1698 te Koog, is overleden op zondag 25 januari 1728 aldaar. Garmet werd ongeveer 58 jaar.

Garmet trouwt op zondag 15 april 1696 te West-Zaandam op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Trijntje Jans Ris. Trijntje is geboren rond 1670 en afkomstig uit Wormerveer, is overleden op zondag 21 september 1704 te Koog, is begraven op dinsdag 23 september 1704. Trijntje werd ongeveer 34 jaar.

naam: dochter van Jan Jansz RIS de Oude.

2  Jannetje Gerritsdr Heijn, weesmoeder v.h. doopsgezinde weeshuis, is geboren rond 1672, is doopsgezind gedoopt in 1695 te Koog, is overleden op maandag 30 mei 1740. Jannetje werd ongeveer 68 jaar.

Jannetje trouwt op zaterdag 16 april 1701 te Koog op ongeveer 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 31-jarige Claas Jans Smit. Claas is geboren rond 1670, is overleden op zaterdag 5 mei 1708 te Koog. Claas werd ongeveer 38 jaar. Jannetje trouwt op donderdag 10 april 1710 te Koog op ongeveer 38-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 40-jarige Jan Claesz Nese. Jan, weesvader, is geboren rond 1670, is overleden op maandag 13 november 1747 te Koog. Jan werd ongeveer 77 jaar.

3  Jacob Gerritsz Heijn ook genaamd Abselon is geboren rond 1674, is doopsgezind gedoopt op zaterdag 28 januari 1702 te Koog, is overleden op vrijdag 28 oktober 1729 aldaar, is begraven op zondag 30 oktober 1729. Jacob werd ongeveer 55 jaar.

Jacob trouwt op donderdag 29 september 1701 te West-Zaandam op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Grietje Gerritsdr Schilp. Grietje is geboren rond 1675, is overleden op dinsdag 19 december 1719 te Koog. Grietje werd ongeveer 44 jaar.

naam: dochter van Gerrit Cornelis SCHILP en van Aafje Willems.

4  Hendrik Gerritsz Heijn is geboren rond 1676, is doopsgezind gedoopt op zaterdag 30 januari 1712 te Koog, is overleden op zondag 6 oktober 1748. Hendrik werd ongeveer 72 jaar.

Hendrik trouwt op dinsdag 7 oktober 1710 te Westzaan op ongeveer 34-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Guurtje Claesdr (nielen). Guurtje is geboren rond 1680, is begraven op zondag 14 januari 1725 te Koog. Guurtje werd ongeveer 45 jaar. Hendrik trouwt op zondag 16 januari 1735 te Westzaan voor het gerecht. op ongeveer 59-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 55-jarige Aafje Dirksdr (aafjes). Aafje is geboren rond 1680, is begraven op vrijdag 17 augustus 1736 te Koog. Aafje werd ongeveer 56 jaar.

5  Simon Gerritsz Heijn is geboren rond 1688, is doopsgezind gedoopt op woensdag 30 maart 1712, zie 228.

458  Jan Gerritsz IJp is geboren in 1660 (OS).

Jan trouwt in 1685 (OS) op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige

459  Mary Pieters Boom ook genaamd Goedhart is geboren in 1665 (OS).

Van Jan en Mary is een kind bekend:

1  Trijntje Jans IJp is geboren rond 1688, zie 229.


Generatie X

(stamouders)

512  Jan Pieterse van de Geer, timmerman en timmerman (aannemer), wonende te Nieuwveen (ten Noorden v.d. Nieuweveenschen Dijk) en aldaar, is geboren rond 1605 aldaar, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor 1653 aldaar, erft op zondag 11 augustus 1641 aldaar van zijn vader een huis aan de Nieuweveensen dijk met potingen en en plantingen, alsmede een perceel rietakkers en twee veenakkers.. Jan verkoopt op donderdag 30 oktober 1625 aldaar een partij veenland voor 775 car. gulden. Jan wordt als voogd vermeld op donderdag 17 januari 1630 te Calslagen over de minderjarige kinderen van zijn broer Cornelis Pieterse van de Geer. Jan koopt op zondag 22 mei 1650 te Nieuwveen voor 45 gulden één hond veenland. Jan koopt op donderdag 11 augustus 1650 aldaar voor 165 gulden drie veenakkertjes ter grootte van samen twee hond. Jan wordt vermeld als erflater op vrijdag 4 mei 1657 aldaar (hij bezat 6 morgen en 3 hond, d.i. ong. 5 1/2 ha, land in Calslagen, alsmede een huis ten noorden van de Nieuweveenschen dijk).. Jan werd hoogstens 48 jaar.

Jan Pieterse verkoopt op 30.10.1625 voor 775 car. gulden een stuk land dat hij van zijn moeder "te erff genomen heeft"; het niet noemen van zijn vader geeft aan dat die dan reeds is overleden.
Op 17.1.1630 wordt hij als voogd vermeld over de minderjarige kinderen van zijn overleden broer Cornelis Pieterse.

Jan trouwt rond 1640 te Nieuwveen op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

513  Marrighe Jacobs Maet ook genaamd Marritje, wonende te Nieuwveen (ten Noorden v.d. Nieuweveenschen Dijck), is geboren in 1620 (OS) te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt. Marrighe koopt op zondag 14 maart 1655 aldaar een perceeltje veenland in het Hol voor 200 gulden. Marrighe verkoopt op woensdag 3 mei 1656 aldaar drie veenakkers voor 99 gulden. Marrighe verkoopt op woensdag 3 mei 1656 aldaar een perceel akkers met schuur aan Corn. Janse vdG voor 180 gulden.

Marrighe trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 11 maart 1657 te Nieuwveen op 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 37-jarige Cornelis Meertense. Cornelis is geboren rond 1620, is nederduits-gereformeerd gedoopt.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Apollonia Gerrits.<29>

Van Jan en Marrighe zijn vijf kinderen bekend:

1  Apollonia Jans van de Geer is geboren in 1642 te Nieuwveen, zo blijkt uit de boedelscheiding van haar vader op 4.5.1657., is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 261.

2  Adriana Jans van de Geer ook genaamd Ariaen en Ariaentje is geboren in 1643 te Nieuwveen, zo blijkt uit de boedelscheiding van haar vader van 4.5.1657, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na 1690 aldaar en in ieder geval voor 4.2.1722, omdat zij in de afhandeling van het testament van haar broer Jacob niet meer genoemd wordt.. Adriana wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 aldaar als erfgenaam van haar vader (haar komt toe op 22-jarige leeftijd de helft van 425 car. gulden, de andere helft komt een jaar later vrij; tevens zal ze ontvangen een zilveren ketting, "tuijcen" en een uitzet).. Adriana wordt vermeld op woensdag 4 juni 1659 aldaar als erfgenaam van haar grootmoeder Annichje Thomas (samen met haar zus en broers ontvangt ze t.z.t. een stuk land in de Uitterbuurt van 950 r., vermindert met een schuld aan oom Arijen van 40 g. en aan oom Bonefaas voor 280 g.). Adriana is doopgetuige van Jan Pieterse van de Geer op zondag 18 augustus 1675 aldaar. Adriana wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 als erfgename van haar oom Heijndrick. Adriana wordt vermeld op zaterdag 6 mei 1690 aldaar als erfgename van haar broer Jacob (zij wordt zij bedacht met een legaat van 100 gulden).. Adriana werd minstens 47 jaar.

3  Pieter Janse van de Geer is geboren in 1645 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 256.

4  Jacob Janse van de Geer, winkelier, wonende te Nieuwveen (Hoek van 't Blocklandt en Nieuweveenschen Dijk), is geboren in 1648 aldaar, zo blijkt uit de boedelscheiding van zijn vader op 4.5.1657, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden op maandag 26 januari 1722 te Nieuwveen (in 't Blocklandt). Jacob wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 als erfgenaam van zijn vader. Jacob wordt vermeld op vrijdag 4 juli 1659 als erfgenaam van zijn grootmoeder van vaderszijde. Jacob koopt op maandag 29 januari 1674 te Nieuwveen een tweetal veenakkertjes in de Oosterpolder voor 300 g.. Jacob is doopgetuige van Jan Pieterse van de Geer op zondag 18 augustus 1675 aldaar. Jacob wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 aldaar als erfgenaam van zijn overleden oom Heijndrick Pieterse van de Geer. Jacob koopt op donderdag 28 januari 1683 aldaar in 't Nieuweveenschen Blocklandt voor 275 gulden een huis en erf met de ernaast gelegen akkertjes. Jacob koopt op zaterdag 26 augustus 1684 te in het Gerecht van Uithoorn een tuin met twee akkertjes in de polder van Blocklant. Jacob verkoopt op dinsdag 4 september 1685 te Nieuwveen voor 15 - 50 g. een veenakker in de Oosterpolder en enige veenakkertjes in de Ban van Calslagen. Jacob is schepen voor 1690 aldaar. Jacob is kerkmeester op zaterdag 6 mei 1690 aldaar. Jacob heeft een testament gemaakt op zaterdag 6 mei 1690. Jacob is schepen op zaterdag 29 mei 1694 aldaar. Jacob is schepen op zaterdag 14 mei 1695 aldaar. Jacob is kerkmeester op zaterdag 25 mei 1697 aldaar. Jacob is kerkmeester op zaterdag 10 mei 1698 aldaar. Jacob heeft een testament gemaakt op donderdag 3 juli 1698 aldaar. Jacob is kerkmeester op zaterdag 29 mei 1700 aldaar. Jacob is kerkmeester op zaterdag 7 mei 1701 aldaar. Jacob is kerkmeester op zaterdag 3 mei 1704 aldaar. Jacob is schepen op zondag 24 mei 1705 aldaar. Jacob is kerkmeester op zondag 24 mei 1705 aldaar. Jacob is schepen op donderdag 21 januari 1706 aldaar. Jacob is schepen op zaterdag 29 mei 1706 aldaar. Jacob is schepen op donderdag 17 mei 1708 aldaar. Jacob is schepen op zaterdag 11 mei 1709 aldaar. Jacob is schepen op zaterdag 31 mei 1710 aldaar. Jacob is schepen op zaterdag 16 mei 1711 aldaar. Jacob is schepen op zaterdag 7 mei 1712 aldaar. Jacob is doopgetuige van Pieter Janse van de Geer op woensdag 15 januari 1716 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op zaterdag 20 mei 1719 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 21 maart 1720 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op zaterdag 11 mei 1720 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 1 augustus 1720 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 24 oktober 1720 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op zaterdag 23 november 1720 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 7 augustus 1721 aldaar. Jacob wordt vermeld als erflater op woensdag 4 februari 1722 aldaar (Uit de inventaris en boedelscheiding na overlijden van Jacob en zijn vrouw Immetje blijkt, dat zij o.a.nalaten een huis, erf en schuur in het Hol in 't. Blokland. Het gaat om een groot huis met kamwinkel, voorhuis, keuken, kamer, achterhuis, zolder; voorts nog een klein huisje ernaast, schuur met zolder en werf). Jacob werd 74 jaar.

Jacob trouwt te Nieuwveen, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 30 april 1679 op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Immetje Anthonis van Swieten ook genaamd Immetje Theunis of Thomas, dochter van Anthonis van Swieten. Immetje, wonende te Hoek van 't Blocklandt en de Nieuweveenschen Dijk, is geboren rond 1645 en afkomstig uit Nieuwveen, is overleden op maandag 13 oktober 1721 te Nieuwveen (in 't Blocklandt), aldus ONA (J. v. Dorp) van 4.2.1722. Immetje werd ongeveer 76 jaar.

Opvallend is dat zij in de 'Aantekeningen door dhr. Regt van kerkelijke huwelijken (nederduits-gereformeerd) in Nieuwveen' bij haar trouwen met Jacob Janse van de Geer te boek staat als Immetje THEUNIS van Swieten j.d. van Nieuwveen wonend in het Blokland. Opmerkelijk is dat we daarna het patroniem Theunis niet meer tegenkomen, haar naam is voortaan: Immetje T(H)OMAS (van Swieten/Zwieten).
Wat verder opvalt is, dat in geen enkel testament familie van haar kant genoemd wordt. In een testament van 3.7.1698, dat zij samen met haar man opmaakt, wordt wel haar dienstmaagd Maria Cornelis nadrukkelijk bedacht, tevens wordt vermeld dat ze 'doofagtig' is.

5  Dirck Janse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt in juli 1650 te Nieuwveen (doopgetuige waren Thomas Pieterse van de Geer en Apollonia Dircks van de Geer), is overleden voor zaterdag 7 december 1680 aldaar dit blijkt uit een Verkoopacte van Marritje Jans Jongens cs., hierin worden zijn zussen en broers genoemd, hijzelf echter ontbreekt (zie: ORA, Nwv. van 7.12.1680).. Dirck wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 aldaar als erfgenaam van zijn vader. Dirck wordt vermeld op woensdag 4 juni 1659 aldaar als erfgenaam van zijn grootmoeder. Dirck werd hoogstens 30 jaar en 5 maanden.

514  Jan van Dobben is geboren rond 1610.

Jan was gehuwd met

515  Willemtje is geboren rond 1610.

naam: voornaam ontleend aan vernoeming door zoon en dochter.

Van Jan en Willemtje zijn drie kinderen bekend:

1  Franck Janse van Dobben is geboren rond 1640, is nederduits-gereformeerd gedoopt. Franck is doopgetuige van Willemtje Pieters van de Geer op zondag 24 september 1673 te Nieuwveen.

Franck trouwt rond 1665 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Hendrikje Gerrits. Hendrikje is geboren rond 1645.

2  Beatrix Jans van Dobben is geboren rond 1643, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na 1669. Beatrix is doopgetuige van Willemtje Pieters van de Geer op zondag 24 september 1673 te Nieuwveen. Beatrix werd minstens 26 jaar.

3  Grietje Jans van Dobben is geboren rond 1645 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 257.

516  Pieter Rietveld ook genaamd Rietvelt is geboren rond 1620.

517  N.N..

Van Pieter en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Antonis Pieterse Rietveld is geboren rond 1650, zie 258.

2  Gerrit Pieterse Rietveld, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1650.

518  Matthijs Pieterse Croes ook genaamd Kroes, kleermaker, is geboren rond 1620, is overleden voor vrijdag 9 juni 1690 te Nieuwveen. Matthijs is doopgetuige van Pieter van Utrecht op vrijdag 7 september 1674 aldaar. Matthijs is doopgetuige van Pieter Antonisse Rietveld op woensdag 25 december 1675 aldaar. Matthijs is doopgetuige van Lijsbet van Utrecht op woensdag 25 december 1675 aldaar. Matthijs wordt vermeld op vrijdag 9 juni 1690 als erflater, overleden. Matthijs werd hoogstens 70 jaar.

Matthijs trouwt in 1645 (OS) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

519  Elijsabeth Harmens ook genaamd Lijsbet(h) Hermens is geboren rond 1625, is overleden voor vrijdag 9 juni 1690 te Nieuwveen. Elijsabeth is doopgetuige van Pieter Antonisse Rietveld op woensdag 25 december 1675 aldaar. Elijsabeth werd hoogstens 65 jaar.

Van Matthijs en Elijsabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Catharina Matthijs Croes ook genaamd Kroes en Trijntje, wonende te Nieuwveen (Kercklaan), is geboren rond 1649, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na woensdag 23 september 1733. Catharina is doopgetuige van Cornelis Antonisse Rietveld op zondag 6 november 1678 te Nieuwveen. Catharina is doopgetuige van Matthijs Antonisse Rietveld op zondag 7 januari 1685 aldaar. Catharina is doopgetuige van Marretje Antonis Rietveld op zondag 25 september 1689 aldaar. Catharina wordt vermeld op woensdag 1 augustus 1708 aldaar als erfgenaam. Catharina is doopgetuige van Jan Matthijse Piron op zondag 21 december 1710 aldaar. Catharina is doopgetuige van Jan Matthijse Piron op zondag 3 maart 1715 aldaar. Catharina werd minstens 84 jaar.

In Oud Rechterlijke Archieven Nieuwveen 10, dd. 12.1.1708, p.20b, 21 regelt zij als weduwe van Jan Janse Peron een en ander voor haar minderjarige zoon Mattheus Janse Peron.

Catharina trouwt op zondag 14 juni 1671 te Nieuwveen, trouwt (kerk) (gereformeerd) op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Gerrit Willemse van Utrecht. Gerrit is geboren rond 1645, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor 1685. Gerrit werd hoogstens 40 jaar. Catharina trouwt in 1680 (OS) op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 35-jarige Jan Janse Piron ook genaamd Peron en Pieron. Jan, wonende te Nieuwveen (Kercklaan), is geboren rond 1645, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden op zondag 24 mei 1705 te Nieuwveen. Jan is doopgetuige van Marretje Antonis Rietveld op zondag 25 september 1689 aldaar. Jan wordt vermeld op vrijdag 9 juni 1690 als koper. Jan is schepen op zaterdag 2 mei 1693 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 29 mei 1694 aldaar. Jan is kerkmeester op zaterdag 29 mei 1694 aldaar. Jan is schepen op zondag 10 april 1695. Jan is weesmeester op zaterdag 14 mei 1695 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 9 juni 1696 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 25 mei 1697 aldaar. Jan is kerkmeester op zaterdag 30 mei 1699 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 29 mei 1700 aldaar. Jan is kerkmeester op zaterdag 29 mei 1700 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 7 mei 1701 aldaar. Jan is ambachtsbewaarder op donderdag 25 mei 1702 aldaar. Jan is ambachtsbewaarder op maandag 29 mei 1702 aldaar. Jan is ambachtsbewaarder op zaterdag 19 mei 1703 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 3 mei 1704 aldaar. Jan werd ongeveer 60 jaar.

Jan was eerder gehuwd (1) met Marritje Gijsen Tourhout.<30,31>

2  Cornelis Matthijse Croes is gereformeerd gedoopt op zondag 18 februari 1652 te Nieuwveen (doopgetuige waren Gooltje Willems Hendrick Cornelisse en Janneke Cornelis).

3  Grietje Matthijs Croes is gedoopt op zondag 18 februari 1652 te Nieuwveen (doopgetuige waren Gooltje Willems Hendrick Cornelissen en Janneke Cornelis), zie 259.

4  Elsje Matthijs Croes is gereformeerd gedoopt op zondag 3 september 1656 (doopgetuige was Saartje Dirks), is overleden voor woensdag 1 augustus 1725 (zie: Prot. Nwv. inv.nr. 11, blz. 90v). Elsje is doopgetuige van Lijsbet van Utrecht op woensdag 25 december 1675 te Nieuwveen. Elsje is doopgetuige van Lijsbet van Utrecht op zondag 11 april 1683 aldaar. Elsje is doopgetuige van Matthijs Janse Piron op zondag 4 augustus 1686 aldaar. Elsje is doopgetuige van Cornelis Antonisse Rietveld op zondag 20 april 1687 aldaar. Elsje is doopgetuige van Marijtje Langerak op zondag 26 maart 1690 aldaar. Elsje wordt vermeld op vrijdag 9 juni 1690 als erfgename. Elsje is doopgetuige van Lijsbeth Antonis Rietveld op zondag 8 maart 1693 aldaar. Elsje is doopgetuige van Elsje Pieters Rietveld op zondag 30 oktober 1707 aldaar. Elsje is doopgetuige van Matthijs Pieterse Rietveld op dinsdag 1 januari 1709 aldaar. Elsje is doopgetuige van Matthijs Pieterse Rietveld op zondag 5 juli 1711 aldaar. Elsje is doopgetuige van Elsjen Claes Baas op zondag 16 juli 1719 te Zevenhoven. Elsje werd hoogstens 68 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Elsje was gehuwd met Jan Cornelisse van Galen. Jan, kaarsenmaker, is geboren rond 1655. Jan is schepen op zaterdag 2 mei 1693 te Nieuwveen. Jan is kerkmeester op zaterdag 25 mei 1697 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 30 mei 1699 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 7 mei 1701 aldaar. Jan is schepen op zondag 24 mei 1705 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 29 mei 1706 aldaar. Jan is schepen op donderdag 9 juni 1707 aldaar. Jan is ambachtsbewaarder op zaterdag 19 mei 1708 aldaar. Jan is ambachtsbewaarder op zaterdag 11 mei 1709 aldaar. Jan is ambachtsbewaarder op zaterdag 12 mei 1714 aldaar. Jan is ambachtsbewaarder op donderdag 16 augustus 1714. Jan is ambachtsbewaarder op zaterdag 1 juni 1715 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 23 mei 1716 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 8 mei 1717 aldaar. Jan is ambachtsbewaarder op zaterdag 28 mei 1718 aldaar. Jan is ambachtsbewaarder op zaterdag 20 mei 1719 aldaar. Jan is ambachtsbewaarder op donderdag 21 maart 1720. Jan is kerkmeester op zaterdag 11 mei 1720 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 24 mei 1721 aldaar. Jan is kerkmeester op zaterdag 24 mei 1721 aldaar. Jan is schepen op zaterdag 16 mei 1722 aldaar. Jan is ambachtsbewaarder op donderdag 16 mei 1726 aldaar. Jan is ambachtsbewaarder op woensdag 14 mei 1727 aldaar.

520  Cornelis Lelijveld is geboren rond 1610.

521  N.N..

Van Cornelis en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Gerrit Cornelisse Lelijveld is geboren rond 1640, zie 260.

522  Jan Pieterse van de Geer is geboren rond 1605 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 512.

Jan trouwt rond 1640 te Nieuwveen op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

523  Marrighe Jacobs Maet is geboren in 1620 (OS) te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 513.

Marrighe trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 11 maart 1657 te Nieuwveen op 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 37-jarige Cornelis Meertense, zie 513.

Van Jan en Marrighe zijn vijf kinderen bekend:

1  Apollonia Jans van de Geer is geboren in 1642 te Nieuwveen, zo blijkt uit de boedelscheiding van haar vader op 4.5.1657., is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 261.

2  Adriana Jans van de Geer ook genaamd Ariaen en Ariaentje is geboren in 1643 te Nieuwveen, zo blijkt uit de boedelscheiding van haar vader van 4.5.1657, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na 1690 aldaar en in ieder geval voor 4.2.1722, omdat zij in de afhandeling van het testament van haar broer Jacob niet meer genoemd wordt.. Adriana wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 aldaar als erfgenaam van haar vader (haar komt toe op 22-jarige leeftijd de helft van 425 car. gulden, de andere helft komt een jaar later vrij; tevens zal ze ontvangen een zilveren ketting, "tuijcen" en een uitzet).. Adriana wordt vermeld op woensdag 4 juni 1659 aldaar als erfgenaam van haar grootmoeder Annichje Thomas (samen met haar zus en broers ontvangt ze t.z.t. een stuk land in de Uitterbuurt van 950 r., vermindert met een schuld aan oom Arijen van 40 g. en aan oom Bonefaas voor 280 g.). Adriana is doopgetuige van Jan Pieterse van de Geer op zondag 18 augustus 1675 aldaar. Adriana wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 als erfgename van haar oom Heijndrick. Adriana wordt vermeld op zaterdag 6 mei 1690 aldaar als erfgename van haar broer Jacob (zij wordt zij bedacht met een legaat van 100 gulden).. Adriana werd minstens 47 jaar.

3  Pieter Janse van de Geer is geboren in 1645 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 256.

4  Jacob Janse van de Geer, winkelier, wonende te Nieuwveen (Hoek van 't Blocklandt en Nieuweveenschen Dijk), is geboren in 1648 aldaar, zo blijkt uit de boedelscheiding van zijn vader op 4.5.1657, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden op maandag 26 januari 1722 te Nieuwveen (in 't Blocklandt). Jacob wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 als erfgenaam van zijn vader. Jacob wordt vermeld op vrijdag 4 juli 1659 als erfgenaam van zijn grootmoeder van vaderszijde. Jacob koopt op maandag 29 januari 1674 te Nieuwveen een tweetal veenakkertjes in de Oosterpolder voor 300 g.. Jacob is doopgetuige van Jan Pieterse van de Geer op zondag 18 augustus 1675 aldaar. Jacob wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 aldaar als erfgenaam van zijn overleden oom Heijndrick Pieterse van de Geer. Jacob koopt op donderdag 28 januari 1683 aldaar in 't Nieuweveenschen Blocklandt voor 275 gulden een huis en erf met de ernaast gelegen akkertjes. Jacob koopt op zaterdag 26 augustus 1684 te in het Gerecht van Uithoorn een tuin met twee akkertjes in de polder van Blocklant. Jacob verkoopt op dinsdag 4 september 1685 te Nieuwveen voor 15 - 50 g. een veenakker in de Oosterpolder en enige veenakkertjes in de Ban van Calslagen. Jacob is schepen voor 1690 aldaar. Jacob is kerkmeester op zaterdag 6 mei 1690 aldaar. Jacob heeft een testament gemaakt op zaterdag 6 mei 1690. Jacob is schepen op zaterdag 29 mei 1694 aldaar. Jacob is schepen op zaterdag 14 mei 1695 aldaar. Jacob is kerkmeester op zaterdag 25 mei 1697 aldaar. Jacob is kerkmeester op zaterdag 10 mei 1698 aldaar. Jacob heeft een testament gemaakt op donderdag 3 juli 1698 aldaar. Jacob is kerkmeester op zaterdag 29 mei 1700 aldaar. Jacob is kerkmeester op zaterdag 7 mei 1701 aldaar. Jacob is kerkmeester op zaterdag 3 mei 1704 aldaar. Jacob is schepen op zondag 24 mei 1705 aldaar. Jacob is kerkmeester op zondag 24 mei 1705 aldaar. Jacob is schepen op donderdag 21 januari 1706 aldaar. Jacob is schepen op zaterdag 29 mei 1706 aldaar. Jacob is schepen op donderdag 17 mei 1708 aldaar. Jacob is schepen op zaterdag 11 mei 1709 aldaar. Jacob is schepen op zaterdag 31 mei 1710 aldaar. Jacob is schepen op zaterdag 16 mei 1711 aldaar. Jacob is schepen op zaterdag 7 mei 1712 aldaar. Jacob is doopgetuige van Pieter Janse van de Geer op woensdag 15 januari 1716 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op zaterdag 20 mei 1719 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 21 maart 1720 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op zaterdag 11 mei 1720 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 1 augustus 1720 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 24 oktober 1720 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op zaterdag 23 november 1720 aldaar. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 7 augustus 1721 aldaar. Jacob wordt vermeld als erflater op woensdag 4 februari 1722 aldaar (Uit de inventaris en boedelscheiding na overlijden van Jacob en zijn vrouw Immetje blijkt, dat zij o.a.nalaten een huis, erf en schuur in het Hol in 't. Blokland. Het gaat om een groot huis met kamwinkel, voorhuis, keuken, kamer, achterhuis, zolder; voorts nog een klein huisje ernaast, schuur met zolder en werf). Jacob werd 74 jaar.

Jacob trouwt te Nieuwveen, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 30 april 1679 op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Immetje Anthonis van Swieten, zie 513.

5  Dirck Janse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt in juli 1650 te Nieuwveen (doopgetuige waren Thomas Pieterse van de Geer en Apollonia Dircks van de Geer), is overleden voor zaterdag 7 december 1680 aldaar dit blijkt uit een Verkoopacte van Marritje Jans Jongens cs., hierin worden zijn zussen en broers genoemd, hijzelf echter ontbreekt (zie: ORA, Nwv. van 7.12.1680).. Dirck wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 aldaar als erfgenaam van zijn vader. Dirck wordt vermeld op woensdag 4 juni 1659 aldaar als erfgenaam van zijn grootmoeder. Dirck werd hoogstens 30 jaar en 5 maanden.

524  Cornelis Brouwer is geboren rond 1610.

525  N.N..

Van Cornelis en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Cornelisse Brouwer, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1640. Cornelis is in 1674 belastingplichtig.

2  Jan Cornelisse Brouwer is geboren rond 1650, zie 262.

534  Bastiaen van Es is geboren rond 1625, is overleden in 1705 (OS) (op grond v.e. boedelscheiding dd. 15.3.1706). Bastiaen wordt vermeld als erflater op woensdag 27 mei 1711 te Rotterdam. Bastiaen werd ongeveer 80 jaar.

535  N.N..

Van Bastiaen en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1  Antonij van Es is geboren in 1648 (OS). Antonij wordt vermeld als erflater op zaterdag 1 december 1731 te Rotterdam (enige erfgename is Maria Coupé).

2  Adriaantje van Es is geboren in 1650 (OS) te Rotterdam (Langstraat), zie 267.

3  Jacobus van Es ook genaamd Esch is geboren in 1652 (OS), is nederduits-gereformeerd gedoopt. Jacobus wordt vermeld op woensdag 27 mei 1711 te Rotterdam als erfgenaam van zijn vader.

4  Beatrix van Es is geboren in 1654 (OS). Beatrix wordt vermeld op woensdag 27 mei 1711 te Rotterdam als erfgename van haar vader.

Beatrix was gehuwd met Leendert Hartigsvelt.

5  Barbara van Es is geboren in 1655 (OS). Barbara wordt vermeld op woensdag 27 mei 1711 te Rotterdam als erfgename van haar vader.

Barbara was gehuwd met Jan van der Meulen. Jan is geboren in 1650 (OS), is overleden voor woensdag 27 mei 1711 te Rotterdam. Jan werd hoogstens 61 jaar.

546  Dirk Vlasveld is geboren rond 1635.

Dirk gaat in ondertrouw op zaterdag 30 juni 1663 te Oegstgeest, trouwt (kerk) op dinsdag 10 juli 1663 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

547  Ariaantje van der Plas is geboren rond 1640 te Segwaert.

Van Dirk en Ariaantje is een kind bekend:

1  Maartje Dirksdr. Vlasveld is gedoopt op zondag 1 juni 1664 te Oegstgeest, zie 273.

548  Cornelis Janse Stolck, bouwman, wonende te Kralingen, is geboren in 1584 (OS), is overleden tussen vrijdag 13 juni 1670 en donderdag 21 mei 1671. Cornelis werd hoogstens 87 jaar.

Cornelis trouwt voor zondag 5 oktober 1608 op hoogstens 24-jarige leeftijd (1) met Neeltje Frans.

Cornelis trouwt op zaterdag 14 februari 1637 te Hillegersberg op 53-jarige leeftijd (2) met

549  Neeltje Claas de Groot is overleden voor vrijdag 13 januari 1668.

Van Cornelis en Neeltje is een kind bekend:

1  Corstiaan Cornelise Stolk is afkomstig uit Kralingen, zie 274.

556  Lodewijk Lucasse, wonende te Leiden (Uiterstegracht).

Lodewijk was gehuwd met

557  Geertje (Hendricx), wonende te Leiden (Middelstegracht).

Van Lodewijk en Geertje is een kind bekend:

1  Lucas Lodewijkse Kruijck is afkomstig uit Leiden, zie 278.

622  Arent ter Beest, wonende te Dinxperlo.

Arent was gehuwd met

623  Henrixken van Bevinck.

Van Arent en Henrixken is een kind bekend:

1  Jenneken ter Beest is geboren te Dinxperlo, zie 311.

624  Jan Cornelis Bouwense Lerse, rentmeester, is geboren rond 1594 te Driewegen, is begraven in 1677 te Goes (hij wordt begraven onder de naam Jan Cornelis Lerse). Jan werd ongeveer 83 jaar.

Jan trouwt op zondag 10 juni 1618 te Goes op ongeveer 24-jarige leeftijd met

625  Jaquemijntgen Jans is geboren te Kloetinge, is begraven op donderdag 30 januari 1670 te Goes.

Van Jan en Jaquemijntgen is een kind bekend:

1  Jacob Jans Bouwense van (in) der Lerse is gedoopt op maandag 6 april 1637 te Goes, zie 312.

626  Jacob Adams Gorssen, wonende te Goes.

Jacob was gehuwd met

627  Aeghtgen Pieters.

Van Jacob en Aeghtgen is een kind bekend:

1  Pieternella Gorts is gedoopt op zaterdag 1 september 1640 te Goes, zie 313.

712  Berend Neslage, wonende te Menslage, is geboren in 1650 (OS).

Berend was gehuwd met

713  Catharina Esselmann, wonende te Menslage, is geboren in 1650 (OS).

Van Berend en Catharina is een kind bekend:

1  Berend Neslage is geboren op vrijdag 21 oktober 1672 te Menslage (?), zie 356.

714  Heinrich Elting, wonende te Menslage, is geboren in 1655 (OS).

Heinrich was gehuwd met

715  Elsabein Wolthaus, wonende te Menslage, is geboren in 1660 (OS).

Van Heinrich en Elsabein is een kind bekend:

1  Elsabein Elting is geboren in 1684, zie 357.

719  N.N..

Van N is een kind bekend:

1  Anna Nacke is geboren in 1685 (OS), zie 359.
752  Cornelis Cornelisz. Huyberts (Betlem) ook genaamd Cornelis Cornelisz. Betlem en Cornelis Cornelisz. Bethlehem, wonende te Leeuwarden en aldaar, is afkomstig uit Jisp (voor 1670 komt hij in verschillende stukken alleen voor als Cornelis Cornelisz. Huyberts, maar in een akte uit dat jaar is sprake van een Cornelis Huyberts, die bij verkoop van een stuk land optreedt namens zijn zoon Cornelis Cornelisz. Betlem (Jisp, OR, 29.5.1670; SAW). Sindsdien blijft Cornelis Cornelisz. steeds Betlem of Bethlehem heten), is nederduits-gereformeerd gedoopt op vrijdag 29 september 1645 aldaar. Alias Cornelis Cornelisz. Betlem. Alias Cornelis Cornelisz. Bethlehem.

Hij was burger van Leeuwarden, hetgeen betekende dat hij op 5.3.1690 poorterbelasting moest betalen ad. 6 g.g. (zie: Burgerboeken Leeuwarden M227, p.322)

753  N.N..

Van Cornelis en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1  Aam Cornelisz. Bethlem is gedoopt op zondag 29 juli 1674 te Jisp, zie 376.

2  Neeltien Cornelis Bethlem is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 6 juni 1677 te Jisp.

3  Pieter Cornelisz. Bethlem is gedoopt op zondag 17 september 1679 te Jisp.

4  Pieter Cornelisz. Bethlem is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 14 september 1681 te Jisp.

5  Neelke Cornelis Bethlem is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 11 maart 1683 te Jisp.

914  Jacob Heere, eigenaar v.e. vetsmelterij en kaarsenmakerij, is geboren rond 1620.

915  N.N..

Van Jacob en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Grietje Jacobs Heere is geboren rond 1645, zie 457.


Generatie XI

(stamgrootouders)

1.024  Pieter Janse van de Geer, timmerman, wonende te Nieuwveen (Nieuweveensche Dijk in 't Oosteijnde), is geboren rond 1575, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor donderdag 30 oktober 1625 - Pieter Janse wordt als erflater niet vermeld, wel de moeder die dan nog leeft.. Pieter is in 1623 aldaar belastingplichtig voor 5 gulden. Pieter wordt vermeld als erflater op zondag 11 augustus 1641 aldaar (hij laat na: drie huizen in Nieuwveen aan de Nieuweveenschen dijck met wat veenland erachter; in Calslagen 4 morgen en 60 roeden land, in de Uitterbuurt 3 morgen, 3 hond en 93 roeden land en nog wat stukjes land in Nieuwveen en Zevenhoven; tenslotte wordt nog bijna 5500 gulden verdeeld onder zijn kinderen). Pieter werd hoogstens 50 jaar.

Pieter trouwt rond 1600 te Nieuwveen op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

1.025  Annichje Thonis ook genaamd Annetie Thomas, Annijtgen Thonisdr en Annetgen Thonisdr, wonende te Nieuwveen (Nieuweveenschen Dijk), is geboren in 1580, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor woensdag 4 juni 1659 te Nieuwveen. Annichje verkoopt op donderdag 6 oktober 1639 aldaar een akkertje rietland voor 30 gulden. Annichje wordt vermeld op maandag 19 november 1640 aldaar als landeigenaar. Annichje wordt vermeld op donderdag 17 januari 1641 aldaar als landeigenaar. Annichje wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1657 aldaar als erfgename. Annichje werd hoogstens 79 jaar.

Naam: Opvallend is, dat ondanks het feit dat de patroniem Thonis is, wordt in de documenten Thomis gebruikt (1 x) en verder Thomas. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat onder gereformeerden de voorkeur uitging naar bijbelse namen in tegenstelling tot namen van heiligen. Van Thonis via Thomis naar Thomas zijn kleine stapjes van de heilige naam Thonis (St.-Anthonius) naar de bijbelse naam Thomas. Haar broer daarentegen houdt vast aan de patroniem Thonis, hij noemt zich Cornelis Thonisse (zie: ORA, Nieuwveen 6.10.1639), hezelfde geldt voor de andere broer en zus.

Annichje trouwt in 1641 te Nieuwveen en wel vermoedelijk einde 1641, nadat de erfenis van haar overleden man Pieter Janse van de Geer was afgehandeld (zie voor vermelding naam 2e echtgenote ORA, Nwv. van 24.8.1659). op 61-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 61-jarige Jan Gerritse Krook ook genaamd Crook en Croock. Jan, schepen, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1580, is overleden voor zondag 24 augustus 1659. Jan is schepen op dinsdag 24 april 1646. Jan wordt vermeld op maandag 19 april 1655 als bemiddelaar. Jan werd hoogstens 79 jaar.

Van Pieter en Annichje zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis Pieterse van de Geer, wonende te Nieuwkoop, is geboren rond 1600 te Nieuwveen (dit op grond van het gegeven dat Cornelis in 1623 niet meer deel uitmaakt van het gezin van Pieter Janse en Annigje Thonis), is overleden voor 1630 (zo blijkt uit een verkoopacte van Cornelis Crijnen, schout tot Nieuwveen, procuratie hebbend van Aaltgen Cornelis, weduwe van Cornelis Pieterse). Cornelis werd hoogstens 30 jaar.

Cornelis was gehuwd met Aaltgen Cornelis. Aaltgen is geboren in 1605 (OS).

In 1630 is zij weduwe van Cornelis Pieterse van de Geer; er wordt tevens melding gemaakt van minderjarige kinderen (zie: NHA, ORA Calslagen, nr.832 dd. 15.5.1660).

2  Jan Pieterse van de Geer is geboren rond 1605 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 512.

3  Heijndrick Pieterse van de Geer ook genaamd Henrick, wonende te in 't Nieuweveenschen Blocklandt, is geboren rond 1612 te Nieuwveen (gebaseerd op het gegeven dat hij in 1641 nog onder voogdij staat; het voogdijschap werd ingesteld tot uiterlijk 30 jaar)., is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor zaterdag 7 december 1680 aldaar, erft op zondag 11 augustus 1641 aldaar v.z. vader 1753 gulden, 7 stuiver en 8 penningen of erft op vrijdag 27 februari 1654 v.z. schoonmoeder een partijtje veenland v. 155 roeden en 1/4 deel in een huis of erft op zaterdag 17 april 1655 v.z. schoonvader een stuk maailand van 750 roeden of erft op woensdag 4 juni 1659 v.z. moeder een stuk land van 900 roeden en een obligatie ter zijner laste van 20 gulden. Heijndrick koopt op maandag 19 april 1655 de kleren die de kinderen v.z. broer Arijen toebehoren. Heijndrick is schepen op woensdag 3 mei 1656. Heijndrick verkoopt op maandag 15 april 1658 aldaar enkele veenakkers met schuur voor 360 gulden. Heijndrick koopt op vrijdag 25 april 1659 aldaar een huis en erf voor 650 gulden. Heijndrick wordt vermeld als administrateur op woensdag 4 juni 1659 aldaar m.b.t. boedelscheiding van Annichje Thomas. Heijndrick verkoopt op donderdag 14 augustus 1659 te Nieuwveen-Uitterbuurt als vertegenwoordiger v.d. erfg. v.z. moeder een reeks akkers voor 200 gulden. Heijndrick verkoopt op zondag 24 augustus 1659 te Nieuwveen samen met zijn broer Dirck mede t.b.v. de andere erfgenamen v.z. moeder Annigje Thonis 3 veenakkers met een teeltuin voor 240 gulden. Heijndrick verkoopt op donderdag 11 september 1659 aldaar samen met zijn broer Dirck mede t.b.v. de andere erfgenamen v.z. moeder een huis en erf voor 300 gulden. Heijndrick verkoopt op vrijdag 5 mei 1662 aldaar aan zijn broer Bonefaas een huis en erf in 't Nieuweveensche Blockland voor 500 gulden. Heijndrick is doopgetuige van Annetje Bonefaasse van de Geer op zondag 20 november 1667 aldaar. Heijndrick is doopgetuige van Anna Pieters van de Geer op zondag 28 april 1669 aldaar. Heijndrick werd hoogstens 68 jaar.

In een testament, dat hij samen met zijn vrouw Marrichje Jans Jongens laat opmaken bij notaris Ant. Jans van Veen op 17.10.1657 in Gouda worden als erfgenamen bedacht: Machteltje Ariens (dochter van zijn broer Arijen Pieterse van de Geer en vernoemd naar de moeder van moederszijde), Annichje Thomas (zijn moeder), Dirck Pieterse, Bonefaas Pieterse, Arijen Pieterse (broers van de erflater), Thonis Janse en Cornelis Janse Jongens (broers van de erflaatster) en de (andere) nagelaten kinderen van Jonge Marrigje Jans Jongens (zuster van de erflaatster en echtgenote van Arijen Pieterse van de Geer).
Tenslotte blijkt uit voornoemd testament, dat zij wonen in Het Nieuweveensche Blocklandt, hetgeen we moeten zoeken tussen Nieuwveen en de Drecht; de grens ten oosten werd gevormd door de Kromme Mijdrecht. De naam Blocklandt (Blokland) is vermoedelijk afgeleid (aldus J.J. Roovers in het boekje 'Gesprokkeld in oud-Nieuwveen') van "beloken", dat een oud woord is voor gesloten, afgesloten, dichtgemaakt. Daarmee zou dan een stuk afgesloten land mee zijn aangeduid, dat geen uitwatering had, dan wel op de een of andere manier "afgesloten" was van het omringende land. Een andere verklaring is, dat de naam "Blokland" aangeeft, dat het gaat om "nog beloken" gebied, een restant dat eerst later aan de overige aangrenzende bezittingen werd toegevoegd (ontleend aan: J.J. Roovers in: Gesprokkeld in oud-Nieuwveen).

Heijndrick trouwt rond 1645 op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Marrichje Jans Jongens ook genaamd Marretje en Maritgen, dochter van Jan Janse Jongens en Machtelt Thonis. Marrichje, wonende te Nieuwveen en te in 't Nieuweveenschen Blocklandt, is geboren rond 1618, is overleden na zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen. Marrichje wordt vermeld op vrijdag 27 februari 1654 als erfgename. Marrichje wordt vermeld op zaterdag 17 april 1655 als erfgename. Marrichje wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1657 als testatrice. Marrichje is doopgetuige van Pieter Bonefaasse van de Geer op zondag 21 maart 1660 aldaar. Marrichje is doopgetuige van Pieter Bonefaasse van de Geer op woensdag 11 januari 1662 aldaar. Marrichje is doopgetuige van Thomas Bonefaasse van de Geer op zondag 23 september 1674 aldaar. Marrichje is doopgetuige van Thomas Bonefaasse van de Geer op woensdag 3 juni 1676 aldaar. Marrichje is doopgetuige van Hendrik Pieterse van de Geer op zondag 11 augustus 1680 aldaar. Marrichje werd minstens 62 jaar.

4  Arijen Pieterse van de Geer ook genaamd Adriaen en Arien, bakker en herbergier, wonende te Nieuwveen (in 't Oosteijnde), is geboren rond 1615 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden rond 1664 aldaar, erft op zondag 11 augustus 1641 aldaar v.z. vader een perceel hooiland v. 3 h., 78 r. en 560 gulden. of erft op vrijdag 27 februari 1654 v.z. schoonmoeder een stuk veenland v. 170 r., een aandeel in een huis en 324 gulden of erft op vrijdag 16 april 1655 v.z. schoonvader brieven, geld, actiën en obligatiën (een bedrag wordt niet genoemd) of erft op woensdag 4 juni 1659 aldaar v.z. moeder een huis en erf. Arijen verkoopt op maandag 19 april 1655 aldaar aan zijn broer Dirck een huis voor 1000 gulden met alle gereedschap dat bij de bakkerij hoort. Arijen verkoopt op maandag 17 april 1656 aldaar 3 hond veenland in het Hol voor 103 gulden.. Arijen wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1657 als erfgenaam (van zijn broer Heijndrick). Arijen koopt op dinsdag 23 april 1658 aldaar een huis en erf in het Oosteijnde met een schuldbrief van 310 gulden. Arijen verkoopt op donderdag 12 februari 1660 aldaar een huis met erf in Het Oosteinde voor 282 g. en 10 st.. Arijen werd ongeveer 49 jaar.

Arijen trouwt rond 1644 op ongeveer 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 19-jarige Jonge Merrigjen Jans Jongens ook genaamd Marrichje (Marritje) Jans Jongens, dochter van Jan Janse Jongens en Machtelt Thonis. Jonge is geboren rond 1625 omdat zij niet voorkomt in het 'Hoofdgeld van Nieuweveen en Uitterbuurt van 1623', is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na dinsdag 17 februari 1654 te Nieuwveen vermoedelijk in het kraambed, als gevolg van de geboorte van Machteltje.. Jonge wordt vermeld op vrijdag 27 februari 1654 als erfgename van haar vader. Jonge wordt vermeld op zaterdag 17 april 1655 als overledene. Jonge werd minstens 29 jaar.

Marritje was een jongere zus van Marrighen Jansdr. Jongens, die getrouwd was met Heijndrick, een broer van haar echtgenoot.
Arijen trouwt op zondag 17 januari 1655, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) te Nieuwveen op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 33-jarige Aeffgen Cornelis Scheepmacker ook genaamd Jeffien, dochter van Dignom Alderts. Aeffgen is geboren rond 1622, is nederduits-gereformeerd gedoopt. Aeffgen wordt vermeld op vrijdag 5 februari 1644 te Nieuwveen als erfgename van haar vader. Aeffgen verkoopt op donderdag 23 maart 1656 aldaar een veenakkertje in de Uitterbuurt, groot 150 roeden, voor 43 gulden.. Aeffgen verkoopt op donderdag 23 maart 1656 aldaar enkele veenakkertjes, groot 2 hond, in het Hol voor 105 gulden. Aeffgen verkoopt op donderdag 23 maart 1656 aldaar een veenakker in de Uitterbuurt, groot 2 hond, voor 84 gulden. Aeffgen verkoopt op maandag 17 april 1656 aldaar een veenakkertje, groot 1 hond, voor 45 gulden (betr. verk. dd. 7.4.1655).

Na het overlijden van haar moeder stelt zij zich samen haar man Jan Cornelisse Venecae mede garant voor de zorg van haar drie broertjes: Engel (geb. 1633), Pieter (geb. 1636) en Jan (geb. 1640).
Na het overlijden van haar tweede man Arijen behoudt ze het vrije eigendom en volledig bezit over de nagelaten boedel met de verplichting om haar twee kinderen geboren uit het huwelijk met Arijen te verzorgen en goede scholing te geven (over de vier kinderen uit het eerdere huwelijk van haar man Arijen wordt in dit verband niet gesproken !); uit de erfenis van Arijen wordt tevens een bedrag van 60 Car. gulden vastgelegd, waarvan elk kind (daartoe behoren ook de vier kinderen, die overigens niet bij name genoemd worden, uit het eerste huwelijk van haar overleden man Arijen) een zesde deel zal ontvangen bij het bereiken van de leeftijd van 22 jaar of eerder bij huwelijk.

Aeffgen was eerder gehuwd (1) met Jan Cornelisse Venecae.<32,33> Aeffgen was later gehuwd (3) met Maerten Gerritse Coninck.<34,35>

5  Dirck Pieterse van de Geer, bakker en schepen, wonende te Nieuwveen (ten Noorden v.d. Nieuweveenschen Dijck), is geboren rond 1617 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor 1672 aldaar, dit is gebaseerd op het gegeven, dat hij onder Nieuwveen niet voorkomt op een 'Lijst van weerbare mannen uit Rijnland van 1672 van boven de 18 en beneden de 60 jaar'., erft op zondag 11 augustus 1641 aldaar v.z. vader een perceel weiland v. 1 m, 1 h. en 10 r. in de Uitterbuurt, tevens ontvangt hij een 887 g. 7 st. 6.p. of erft op woensdag 4 juni 1659 aldaar v.z. moeder een 'huysinge' in Nieuwveen, gelegen ten zuiden de Nieuweveenschen dijk en ten noorden Dirk Crijnen. Dit huis verkoopt hij op 14.8.1659 voor 980 gulden (zie: ORA, Nieuwveen van die datum; uit dit document blijkt tevens dat hij bakker is.. Dirck koopt op maandag 19 april 1655 aldaar voor 1000 gulden een huis en erf 'met alle den gereetschap tot de backerije behorende' van zijn broeder Arijen, gelegen ten noorden van de (Nieuweveenschen) dijck en ten zuiden van de Landscheijdinge.. Dirck wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1657 als erfgenaam v.z. oom Heijdrick Pieterse van de Geer. Dirck verkoopt op donderdag 14 augustus 1659 voor 980 g. een huis in Nieuwveen, gelegen ten zuiden v.d. Nieuweveensen dijk.. Dirck verkoopt op zondag 24 augustus 1659 samen met zijn broer Heijndrick en dat mede voor de andere erfgenamen van hun overleden moeder drie veenakkers met teeltuin gelegen in de Uitterbuurt voor een bedrag van 240 gulden.. Dirck verkoopt op donderdag 11 september 1659 samen met zijn broer Heijdrick mede t.b.v. van de andere erfgenamen van hun moeder een huis gelegen in Nieuwveen voor een bedrag van 300 gulden.. Dirck is doopgetuige van Pieter Bonefaasse van de Geer op woensdag 11 januari 1662 aldaar. Dirck werd hoogstens 55 jaar.

Dirck trouwt te Cockengen, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 28 januari 1657 aldus Aantekeningen Doop- en trouwboek Nieuveen door dhr. Regt. op ongeveer 40-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Loesje Jans van der Swaan. Loesje, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1630 te Portenjen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden rond 1665. Loesje is doopgetuige van Annetje Bonefaas van de Geer op zondag 15 december 1658 te Nieuwveen bij Annetje Bonefaas van de Geer.. Loesje werd ongeveer 35 jaar. Dirck trouwt voor dinsdag 20 december 1667 dit is gebaseerd op het gegeven, dat Trijntje Ghijsberts van der Mij op die datum doopgetuige is bij Annetje, de dochter van zijn broer Bonefaas. op hoogstens 50-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 42-jarige Trijntje Ghijsberts van der Mij. Trijntje, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1625, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na donderdag 18 september 1687. Trijntje is doopgetuige van Annetje Bonefaasse van de Geer op zondag 20 november 1667 aldaar. Trijntje verkoopt op donderdag 18 september 1687 aldaar een rentebrief van 100 g.. Trijntje werd minstens 62 jaar.

Is op 20.11.1667 getuige bij de doop van Annetje Bonefaas van de Geer.

Trijntje was later gehuwd (2) met Adriaan Anthonisse van Gaijlwijk.<36>

6  Thomas Pieterse van de Geer ook genaamd Teuntje is geboren rond 1619, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor woensdag 17 oktober 1657, dit kan afgelezen worden uit het testament van zijn broer Heijndrick, die hem niet meer noemt.. Thomas wordt vermeld op zondag 11 augustus 1641 te Nieuwveen als erfgenaam v. z. vader (hem komt toer een stuk land van 1 m., 3 h. in Calslagen, alsmede een bedrag van 654 g., 12 st. en 4 p.). Thomas is doopgetuige van Dirck Janse van de Geer in juli 1650 aldaar. Thomas werd hoogstens 38 jaar.

Het is duidelijk dat hij vernoemd is naar zijn grootvader van moederszijde: Thonis Janse. Hij heet weliswaar Thomas, maar ze noemen hem Teuntje, zo blijkt wanneer hij optreedt als doopgetuige in juli 1650 bij zijn oomzegger Dirck Janse van de Geer.

7  Bonefaas Pieterse van de Geer ook genaamd Boonefacijs en Bonifacius, wonende te Nieuwveen (in 't Blocklandt), is geboren rond 1620, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen, omdat hij in een erfenisdeling v.z. oom Heijndrick van die datum niet meer genoemd wordt., erft op woensdag 4 juni 1659 aldaar v.z. zijn moeder een stuk land van 550 roeden in Calslagen.. Bonefaas wordt vermeld op zondag 11 augustus 1641 aldaar als erfgenaam v.z. vader; hem komt toe een veenakker van 75 r, in de Uitterbuurt, alsmede een bedrag van 1661 g en 18 st.. Bonefaas wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1657 als erfgenaam in een test. v. z. broer Heijndrick.. Bonefaas koopt op vrijdag 5 mei 1662 aldaar voor 500 g. v.z. broer Heijndrick een huis in "t Nieuweveenschen Blocklandt. Bonefaas verkoopt op woensdag 20 augustus 1664 aldaar voor 750 g. een huis in Nieuwveen.. Bonefaas koopt op donderdag 9 oktober 1664 voor 225 g. een huis in het Nieuweveenschen Blocklandt. Bonefaas is schepen op woensdag 9 februari 1667 aldaar (zie ORA, Nwv. van die datum). Bonefaas werd hoogstens 60 jaar.

Bonefaas trouwt op zondag 12 november 1656, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) te Nieuwveen op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Neeltje Jans Verhoek, dochter van Jan Verhoek. Neeltje is geboren rond 1630 te 't Huys ter Lugt - een gehucht met een boerderij en een klein groepje huizen of huisjes, dat gezien vanuit de Uyterbuurt, gelegen was aan de overkant van de Drecht (onder Leimuiden), omdat het randgebied is viel het ook onder Uithoorn (Noord-Holland). Tot op de dag van vandaag bevindt zich aldaar een boerderij met de naam: Huis ter Lucht., is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen, zo blijkt uit de Verkoopacte van Marritje Jans Jongens en erfgenamen van die datum. Neeltje werd hoogstens 50 jaar.

1.026  Jacob Maet is geboren rond 1575.

1.027  N.N..

Van Jacob en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Jacobse Maet, schepen, is geboren rond 1610. Cornelis koopt op woensdag 3 mei 1656 te Nieuwveen drie veenakkers van zuster Marrige ad. 99 car. gulden. Cornelis is doopgetuige van Claas Janse van de Geer op zondag 10 november 1658 aldaar. Cornelis wordt vermeld als administrateur op woensdag 4 juni 1659 aldaar m.b.t. boedelscheiding van Annichje Thomas.

Vermoedelijk is hij op 10.11.1658 doopgetuige bij de zoon van Jan Dirckse van de Geer en Jannigje Dircks van Tol.

2  waarschijnlijk Jonge Claes Jacobse Maetges is geboren rond 1620. Jonge wordt vermeld op donderdag 14 augustus 1659 als koper.

3  Marrighe Jacobs Maet is geboren in 1620 (OS) te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 513.

1.038  Harmen is geboren rond 1600.

1.039  N.N..

Van Harmen en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Elijsabeth Harmens is geboren rond 1625, zie 519.

2  Marritje Harmens ook genaamd Marritje Hermens is geboren rond 1625. Marritje is doopgetuige van Willem van Utrecht op zondag 10 november 1680 te Nieuwveen.

1.096  Jan Anthonise Stolck(man), landeigenaar, wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel, is geboren in 1555, is overleden tussen dinsdag 2 mei 640 en vrijdag 15 maart 1641. Jan werd hoogstens 86 jaar.

Jan was gehuwd met

1.097  Neeltje Cornelis is overleden voor donderdag 5 maart 1637.

Van Jan en Neeltje is een kind bekend:

1  Cornelis Janse Stolck is geboren in 1584 (OS), zie 548.

1.098  Claes Pleunen, wonende te Hillegersberg, is geboren in 1584 (OS), is overleden tussen zondag 1 april 1629 en vrijdag 1 april 1633. Claes werd hoogstens 49 jaar.

Claes trouwt voor zondag 14 augustus 1611 op hoogstens 27-jarige leeftijd met

1.099  Kniertje Michielen is overleden tussen maandag 13 juni 1633 en vrijdag 13 juni 1670.

Van Claes en Kniertje is een kind bekend:

1  Neeltje Claas de Groot, zie 549.

1.248  Cornelis Cornelise Bouwense, dijkgraaf, is overleden voor 1642.

Cornelis was gehuwd met

1.249  Maeyken Cornelis.

Van Cornelis en Maeyken is een kind bekend:

1  Jan Cornelis Bouwense Lerse is geboren rond 1594 te Driewegen, zie 624.
1.504  Cornelis Huybertsz., reder, wonende te Jisp, is geboren in 1608, is overleden in 1681. Cornelis werd 73 jaar.

Hij was voogd over de kinderen (allen dochters) van Cornelis Florisz. Betlem (overleden in 1656), die commandeur walivisvaart was te Jisp. Misschien dankte deze Cornelis Florisz. Betlem zelf zijn naam aan een oliemolen genaamd De Betlem. Aan de bijbel ontleende namen kwamen bij molens en schepen regelmatig voor.

Cornelis was gehuwd met

1.505  Trijntje Floris.

Van Cornelis en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aemke Cornelisz. Huyberts, commandeur walvisvaart, is geboren in 1629 (OS), is overleden in 1666. Aemke werd 37 jaar.

2  Floris Cornelisz. Huyberts, eigenaar damschuit, wonende te Jisp, is geboren in 1630, is overleden in 1684. Floris werd 54 jaar.

3  Garment Cornelisz. Huyberts, eigenaar damschuit, wonende te Jisp, is geboren in 1635, is overleden in 1684. Garment werd 49 jaar.

4  Cornelis Cornelisz. Huyberts (Betlem) is afkomstig uit Jisp (voor 1670 komt hij in verschillende stukken alleen voor als Cornelis Cornelisz. Huyberts, maar in een akte uit dat jaar is sprake van een Cornelis Huyberts, die bij verkoop van een stuk land optreedt namens zijn zoon Cornelis Cornelisz. Betlem (Jisp, OR, 29.5.1670; SAW). Sindsdien blijft Cornelis Cornelisz. steeds Betlem of Bethlehem heten), is nederduits-gereformeerd gedoopt op vrijdag 29 september 1645 aldaar, zie 752.

5  Huybert Cornelisz. Huyberts, eigenaar damschuit, wonende te Jisp, is geboren in 1649.


Generatie XII

(stamovergrootouders)
2.048  Jan Dirckse (van der Gheer) ook genaamd Jan Dirxsz en Jan Dirckxz, secretaris (schoolmeester/koster), wonende te Nieuwveen-Uitterbuurt, is geboren rond 1539 te Nieuwveen, omdat hij niet voorkomt in een 'Lijst van weerbare mannen van Rijnland van 1599' van boven de 18 en beneden de 60 jaar, wel tekent hij als secretaris van Nieuwveen-Uitterbuurt. De transcriptie luidt: Bij mijn Jan Dircksz secretaris onderteyckent tot Nyeuweveen Uyt(er)buert ... ... Niet uitgesloten is dat hij om andere redenen (vanwege zijn functie of een handicap) niet voorkomt op deze lijst. In dat geval kan zijn geboortedatum later liggen dan 1539., is overleden voor 1625 aldaar, omdat hij dan niet meer voorkomt in het 'Kohier van de penningen van Rijnland van 1625'.. Alias Jan Dirxsz. Alias Jan Dirckxz. Jan is in 1600 te Uitterbuurt belastingplichtig voor 32 gulden. Jan is in 1623 te Nieuwveen belastingplichtig ; in dat jaar blijkt hij niet meer in functie te zijn als secretaris van Nieuwveen, secretaris is nu zijn zoon Dirc Jansz (die 5 gulden belasting moet betalen), hijzelf moet betalen 10 gulden betalen. Jan werd hoogstens 86 jaar.

De achternaam is tussen haken gezet, omdat we tot nu toe alleen maar zijn voornaam Jan met de patroniem Dircksz zijn tegengekomen.

In een belasting-aanslag t.b.v. het oorlogvoeren van de republiek, de 'Ruijtergelden van Rijnland' van 1600 (zie: OAR, inv.nr. 3259) wordt Jan Dirckse vermeld als secretaris, zonder overigens te worden aangeslagen. Terzijde: Na 1600, slag bij Nieuwpoort, bleef Oostende in Staatse handen. Hierop werd het Vlaamse platteland gebrandschat door de ruiters van Prins Maurits. Spinola, Italiaanse millionair, verschafte de Aartshertogen Albert en Isabella voldoende geld om een tegenoffensief in te zetten, dat onder meer het bevrijden van de "egelstelling" Oostende ten doel had. Na een beleg van 3 jaar (van 1601-1604) viel de stad Oostende in 1604 alsnog in handen van de Spanjaarden. De opbrengst van het "Ruytergelt" was kennelijk niet voldoende om het tij ten gunste van het Noorden te doen keren!

We kunnen aannemen dat Jan Dirckse overgegaan is naar Gereformeerde kerk, dit is vooral gebaseerd op het gegeven dat de secretaris van Nieuwveen tevens schoolmeester (en koster) was. De overheid had namelijk in 1583 bij verordening wettelijk geregeld dat het onderwijs in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een zaak was van de gereformeerde kerk, die er dan ook op toezag dat schoolmeesters de geloofsbelijdenis zouden ondertekenen en 'de jonckheydt souden onderwyse in de godsalicheydt ende goede seden' zie:Huib Noordzij, Handboek van de Reformatie, De Nederlandse kerkhervorming in de zestiende eeuw, Kampen 2003, p. 86.

Volgens aan mij (JvdG) verstrekte aantekeningen, die dhr. H.N.M.A. Robertz (gemeenteontvanger/ambtenaar ter secretarie van Nieuwveen en penningmeester van de Noordeind- en Geerpolder van 1942-1978) indertijd maakte van de ambachtsrekeningen van Schoot over de jaren 1577 e.v., was de secretaris van Nieuwveen tevens schoolmeester en koster. In de hoedanigheid van schoolmeester kreeg hij in de jaren 1599-1601 elk jaar 5 stuivers en in de jaren 1602-1616 10 stuivers om de kerkgeboden (openbare afkondigingen) in Schoot te doen, dat pal tegen Nieuwveen aanlag. De aantekening van dhr. Robertz berust overigens niet op wat er letterlijk staat in de ambachtsrekeningen van Schoot over voornoemde jaren (zie: OAR nr. 6752), want daarin wordt alleen maar gesproken van schoolmeester, de andere functies van koster en secretaris worden niet vermeld. We hebben (nog niet) kunnen achterhalen op welke bron(nen) de aanname van dhr. Robertz berust dat hij ook koster was; in de eerste helft van de 17e eeuw was trouwens de combinatie van secretaris, schoolmeester én koster bepaald geen uitzondering (zie: Cor Trompetter, Leven aan de rand van de Republiek, Amsterdam 2006, p. 14).


Had de schoolmeester zo zijn neveninkomsten, bij het secretarisschap ging het in die tijd om een lucratief ambt. Het werd zoals het baljuwambt verpacht. De te betalen pachtsom werd ook wel ook wel iets eleganter recognitie genoemd (J.L. van der Gouw, Het ambacht Voorschoten, uitgegeven in de reeks: Zuid-Hollandse Studiën, deel V, Voorburg 1956 p. 35).

De naam Jan Dirckse (woonplaats Nieuwveen-Uytterbuyrt) en beroep (secretaris) zijn indicaties, dat het gaat om de vader van Dirck Janse van de Geer (idem secretaris van Nieuwveen). N.B.: De oudste zoon trad vaak, volgens de traditie van die dagen, in de voetsporen van zijn vader! Vaststaat verder dat Pieter Janse van de Geer een broer is van Dirck Janse van de Geer, dit kan niet gezegd worden van Cornelis Janse van de Geer.

2.049  N.N..

Van Jan en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Dirck Janse van de Geer, secretaris, wonende te Nieuwveen (ten Noorden v.d. Nieuweveenschen Dijck) en te Nieuwveen, is geboren rond 1570, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden rond september 1640 aldaar (in ORA, Nwv. v. 6.8.1640 komen we hem voor het laatst tegen als crediteur en secretaris, op 19.11.1640 wordt zijn nalatenschap verdeeld (zie: WA, Nwv. v. die datum), daarmee ligt zijn overlijdensdatum tussen die twee data).. Dirck is in 1623 aldaar belastingplichtig voor een bedrag van 5 gulden. Dirck verkoopt op donderdag 10 februari 1639 aldaar een huis, gelegen ten oosten van de Lage Kercklaan, voor een bedrag van 426 car. gulden. Dirck verkoopt op donderdag 10 februari 1639 aldaar een eigendomsbrief ad. 426 gulden. Dirck verkoopt op donderdag 1 december 1639 aldaar een akkertje veen(riet)land voor 50 car. gulden. Dirck wordt vermeld als erflater op maandag 19 november 1640 aldaar, hij laat na een huis ten noorden van de Nieuweveenschen Dijk, met twee stukken rietland daarachter, nog een helft van een huis bezat 'voor van den Nieuweveenschen (dijck)', voorts nog wat veenland in Nieuwveen, twee rietakkers in Nieuwveen bij het Sevenhoevenschen padt, twee rietakkers liggende onder Nieuwveen, twee rietakkers liggende in Sevenhoeven en tenslotte laat hij een reeks obligaties, custing- en rentebrieven na voor een totaal van omstreeks 4215 car. gulden.. Dirck werd ongeveer 70 jaar.

Gelet op het feit, dat de een van de zonen, veelal de oudste, vaak in de voetsporen van de vader trad qua beroepsuitoefening, kan worden aangenomen dat Jan Dirckse, secretaris van Nieuwveen, zijn vader is.
Vermoedelijk is hij in zijn nadagen verzorgd door zijn dochter Appolonia en schoonzoon Jan Cornelisse Boogaerd, zo valt op te maken uit WA, Nwv. van 19.11.1640, hieruit blijkt tevens dat hij nog tijdens zijn leven zijn bezit heeft laten beschrijven door zijn schoonzoon Jan Corn. Boogaerd.

Dirck trouwt rond 1610 op ongeveer 40-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Adriana Maertens, dochter van Maerten N.N.. Adriana, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1585, is overleden voor 1640. Adriana werd hoogstens 55 jaar.

2  Pieter Janse van de Geer is geboren rond 1575, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 1.024.

3  waarschijnlijk Cornelis Janse van de Geer, landbouwer, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1590, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na vrijdag 13 september 1669. Cornelis koopt op woensdag 11 mei 1650 aldaar tuin met schuur, groot 2 hond voor 265 gulden. Cornelis verkoopt op woensdag 10 mei 1651 aldaar eigendomsbrief v. 900 gulden m.b.t. hooihuis en schuur. Cornelis is schepen op woensdag 29 januari 1653 aldaar. Cornelis koopt op woensdag 3 mei 1656 aldaar een perceel veenakkers met schuur voor 180 gulden. Cornelis verkoopt op vrijdag 7 februari 1659 aldaar een partij akkers met een schuur in 't Enckel voor 200 gulden. Cornelis verkoopt op maandag 17 mei 1660 aldaar een tuin of veenakker van 2 hond voor 200 gulden. Cornelis verkoopt op donderdag 12 mei 1661 aldaar een huis met erf voor 650 gulden. Cornelis verkoopt op dinsdag 13 augustus 1669 aldaar perceel hooi/weiland voor 900 gulden in de hoedanigheid van boedelhouder. Cornelis verkoopt op woensdag 14 augustus 1669 aldaar een huis met erf en 2 schuren voor 515 gulden in de hoedanigheid v. boedelhouder. Cornelis werd minstens 79 jaar.

Gelet op religie (nederduits-gereformeerd) is een indicatie dat hij een broer kan zijn van Dirck en Pieter. Ook het feit dat zowel Cornelis als Dirck en Pieter wonen in 't Oosteijnde van de Nieuweveenschen Dijk ondersteunt deze aanname.
Op 13.9.1669, na het overlijden van zijn vrouw, sluit Cornelis Janse een zorgcontract af met Jacob Cornelise van Ruijten, mr. timmerman en Gerrit Jacobse Hoogeveen (vermoedelijk de knecht van Jacob Corn. v. Ruijten), die beiden in Nieuwveen wonen (en lidmaat zijn van de gereformeerde kerk). Van kinderen wordt niet gesproken, waarmee we gevoegelijk kunnen aannemen dat er geen kinderen zijn om de zorg op zich te nemen! Het zorgcontract houdt in, dat Cornelis Janse zijn bed met beddegoed naar het huis van Jacob Cornelisse van Ruijten' sal moeten brengen ende onderhouden', alsmede het beste bier en wijn, dat hij eventueel zou willen gebruiken; het naaien en stoppen van zijn wollen en linnen kleren zal hij echter zelf moeten betalen. Voorts zal Jacob Corn. v. Ruijten Cornelis Janse 20 car. gulden betalen, telkens op de 1ste Mei. Verder is Jacob Corn. v. Ruijten verplicht om bij ziekte een week in ieder jaar en langer niet (!) Cornelis Janse te helpen en van alle gemakken te voorzien; (eventuele) medicamenten zullen echter door Cornelis Janse zelf betaald moeten worden. Voor dit zorgcontract betaalt Cornelis Janse van de Geer aan Jacob Corn. v. Ruijten en Gerrit Jacobs Hoogeveen met land, d.w.z. met een partij weilanden van 1 morgen in de Oosteijnder polder en met een teeltuintje van ong. 40 roeden, gelegen onder Nieuwveen. Tevens is hij, zo lang hij leeft, verplicht om Jacob Corn. v. Ruijten te 'alimenteren' en onderhouden zowel in 'cost als dranck, mitsgaders te bewassen en te bewringen'. Bij een eventuele ontbinding van het contract door Jacob Corn. v. Ruijten wordt een herstel-betaling geregeld t.b.v. Cornelis Janse van de Geer.

Cornelis was gehuwd met Ariaantje Claes van der Schilde, dochter van Claes van der Schilde. Ariaantje, wonende te Nieuwveen, is geboren in 1615 (OS), is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden in 1668 aldaar. Ariaantje werd 53 jaar.

Gelet op het feit, dat haar broer Jan Claes van der Schilde voorkomt in het nederduits-gereformeerde trouwboek van Oudewater, kunnen we aannemen, dat zij van gereformeerde huize is.

2.050  Thonis Jansse ook genaamd Anthonis, wonende te Nieuwveen (in 't Blocklandt) en te Blokland, is geboren rond 1555. Thonis verkoopt op vrijdag 13 december 1641 te Nieuwveen een erfje in de Uitterbuurt voor 182 gulden. Thonis verkoopt op dinsdag 26 april 1644 aldaar een kampje land voor 1050 gulden.

Thonis was gehuwd met

2.051  Duijffgen Hendricks, wonende te Nieuwveen (in 't Blocklandt), is geboren rond 1555.

Van Thonis en Duijffgen zijn zes kinderen bekend:

1  Aeltge Thonis, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1575. Aeltge wordt vermeld op woensdag 22 april 1654 als erfgenaam.

Aeltge was gehuwd (1) met Abraham Pieterse. Abraham, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1570. Aeltge was gehuwd (2) met Cornelis Elbertsse. Cornelis is geboren rond 1600.

2  Jan Thonisse ook genaamd Jan Tuenisse Scheepmaker, Jan Tonnisse en Jan Anthonisz is geboren rond 1577, is overleden voor 1623 te Nieuwveen. Jan werd hoogstens 46 jaar.

Jan was gehuwd met Claertgen Huijberts. Claertgen is geboren in 1580.

Zij is weduwe in 1623, zo blijkt uit het Hoofdgeld Nieuweveen van 1623.

3  Annichje Thonis is geboren in 1580, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie 1.025.

4  Cornelis Thonisse, schepen, wonende te Calslagen, is geboren rond 1585, is overleden na donderdag 6 oktober 1639. Cornelis is schepen op maandag 7 november 1639 te Uitterbuurt aldus de Oud Recht. Archieven van Nieuwveen 1, p. 104.. Cornelis is schepen op woensdag 23 november 1639 aldaar aldus de Oud Rechterl. Arch. Nieuwveen 1, blz.101-105.. Cornelis is schepen op maandag 19 november 1640 te Nieuwveen aldus de Oud Rechterlijke Archieven van Nieuwveen.. Cornelis werd minstens 54 jaar.

Cornelis was gehuwd met Neeltgen Jansdr. Neeltgen is geboren rond 1600. Neeltgen koopt op vrijdag 2 mei 1642 te Nieuwveen als weduwe van Zaliger Cornelis Thonisse de 'geregte helfte'van twee huisjres en erfen in Nieuwveen, aldus de Oud Rechterlijke Arcieven van Nieuwveen..

5  Machtelt Thonis ook genaamd Machtelt Anthonisdr, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1590, is overleden voor vrijdag 27 februari 1654 aldaar (zo blijkt uit de boedelscheidingvan Jan Janse Jongens). Machtelt werd hoogstens 64 jaar.

Machtelt trouwt rond 1610 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jan Janse Jongens, zoon van Jan Jongens. Jan, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1585, is overleden voor vrijdag 16 april 1655. Jan werd hoogstens 70 jaar.

Tijdens zijn leven bezat hij een huis en erf in Nieuwveen (zie brondoc. 16540227/blz. 4).

6  Thonis Thonisse, wonende te Nieuwveen (in 't Blocklandt), is geboren rond 1592.

2.196  Plonis Leendertse Solbol, wonende te Zevenhuizen, is overleden tussen woensdag 30 september 1598 en zondag 24 oktober 1599.

Plonis was gehuwd met

2.197  Neeltje Cornelis is overleden na woensdag 22 september 1610.

Van Plonis en Neeltje is een kind bekend:

1  Claes Pleunen is geboren in 1584 (OS), zie 1.098.

2.198  Michiel Feijse, wonende te Hillegersberg, is overleden tussen dinsdag 23 mei 1606 en zondag 14 augustus 1611.

Michiel trouwt voor woensdag 15 maart 1589 met

2.199  Neeltje Cornelis is overleden na zondag 14 augustus 1611.

Van Michiel en Neeltje is een kind bekend:

1  Kniertje Michielen, zie 1.099.
3.008  Huybert Cornelisz. (Huyberts), burgemeester, wonende te Jisp, is geboren in 1585 (OS), is overleden in 1653. Huybert is schepen voor 1649 aldaar. Huybert werd 68 jaar.

Huybert was gehuwd met

3.009  Aetie Garmentsdr..

Van Huybert en Aetie is een kind bekend:

1  Cornelis Huybertsz. is geboren in 1608, zie 1.504.


Generatie XIII

(stambetovergrootouders)

4.096  Dirck Willemse van der Gheer, landbouwer, wonende te Uitterbuurt-Nieuwveen, is geboren rond 1510. Dirck is in 1558 aldaar belastingplichtig voor 3 car. gulden en 2 stuivers.

4.097  N.N..

Van Dirck en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Dirckse (van der Gheer) is geboren rond 1539 te Nieuwveen, omdat hij niet voorkomt in een 'Lijst van weerbare mannen van Rijnland van 1599' van boven de 18 en beneden de 60 jaar, wel tekent hij als secretaris van Nieuwveen-Uitterbuurt. De transcriptie luidt: Bij mijn Jan Dircksz secretaris onderteyckent tot Nyeuweveen Uyt(er)buert ... ... Niet uitgesloten is dat hij om andere redenen (vanwege zijn functie of een handicap) niet voorkomt op deze lijst. In dat geval kan zijn geboortedatum later liggen dan 1539., zie 2.048.

2  Willem Dirckse (van der Gheer) ook genaamd Willem Dircxz, wonende te Nieuwveen-Uitterbuurt, is geboren rond 1540, is overleden voor 1623 aldaar, d.i. gebaseerd op het gegeven, dat hij niet meer voorkomt in het 'Kohier van de 200e penning van Rijnland van 1623'. Alias Willem Dircxz. Willem is in 1600 aldaar belastingplichtig voor 38 gulden. Willem is in 1600 te Nieuwveen belastingplichtig voor 12 1/2 gulden. Willem werd hoogstens 83 jaar.

Gelet op het feit dat hij woont in de Uytterbuurt, maakt het aannemelijk dat hij de zoon is van Dirck Willemse van der Gheer, eveneens woonachtig in de Uijtterbuurt.

De achternaam is tussen haken gezet, omdat we tot nu toe alleen maar zijn voornaam Willem met de patroniem Dircksz zijn tegengekomen.

Willem was gehuwd met N.N..

4.392  N.N. Solbol.

N was gehuwd met

4.393  Marritgen Cornelis Ingen, wonende te Zevenhuizen, is overleden voor vrijdag 21 maart 1608.

Van N en Marritgen is een kind bekend:

1  Plonis Leendertse Solbol, zie 2.196.

4.398  N.N. Cornelis.

N was gehuwd met

4.399  Cunyertgen Jans is overleden voor donderdag 16 maart 1589.

Van N en Cunyertgen is een kind bekend:

1  Neeltje Cornelis, zie 2.199.


Generatie XIV

(stamoudouders)

8.192  Willem van der Gheer, wonende te Nieuwveen (?), is geboren rond 1480.

DE NAAM: VAN DE(R) GEER:

De familienaam bleek na onderzoek een oude naam te zijn. We kwamen namelijk onze familienaam reeds tegen in 1281. In het Oude Register van Floris V troffen we ene Diddiric (Dirk) van den Ghere aan, die pacht moest betalen "in des borggraven gherechte VI morghen lants" (zie: het Archief van de Graven van Holland, Leen en Registerkamer, inv.nr. 706 NA). "In des borggraven gherechte" wil zeggen in Calslagen, dat einde 13de eeuw
een burggrafelijke bezitting was (aldus: A.D.A.Monna, De bezittingen van het Leidse burggraafschap, Groningen 1976, p. 82). Calslagen lag ten noord-westen van Nieuwveen. Voor meer informatie over de naam verwijzen we naar Inleiding op Nieuwveen op deze site.
Het leggen van een relatie tussen Willem van der Gheer en bovengenoemde Didderick van den Ghere vraagt om nader onderzoek. Hoe een en ander ook mag zijn, feit is dat de familienaam Ghere (Gheer, Geer) reeds in een vroeg stadium voorkwam in de onmiddellijke omgeving van Nieuwveen.

DE OUDSTE STAMVADER?

Of Willem van der Gheer de oudste stamvader is, is een aanname die door nader onderzoek verder onderbouwd moet worden. Twee generaties verder in de persoon van JAN DIRCKSE VAN DER GHEER, geboren rond 1540, kunnen we de geslachten zonder vraagtekens aan elkaar knopen. Deze Jan Dirckse was secretaris (schoomeester/koster) van Nieuwveen-Uitterbuurt. Hij is de vader van Dirck, Pieter en misschien ook van Cornelis. Het zijn met name de nakomelingen van Pieter Janse van de Geer (ons hoofdspoor), die tot in de 19e eeuw hebben gewoond en gewerkt hebben in Nieuwveen en omgeving als o.a. timmerman, schoenmaker en winkelier. Voorts bekleedden zij verschillende openbare ambten zoals schepen en weesmeester, de familie was nederduits-gereformeerd en actief betrokken bij het kerkelijk leven als ouderling, diaken of kerkmeester.

8.193  N.N..

Van Willem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Willems van de Gheer ook genaamd Jan Willems van der Gheer, landbouwer, wonende te Nieuwveen-Uitterbuurt, is geboren in 1510. Jan is in 1558 te Uitterbuurt-Nieuwveen belastingplichtig voor 29 stuivers. Alias Jan Willems van der Gheer.

Hij bewoont een eigen huis met 9 morgen land, zo blijkt uit een belastingaanslag.

2  Dirck Willemse van der Gheer is geboren rond 1510, zie 4.096.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 30 juli 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door John van de Geer, De Poll 10, 7608 DJ ALMELO.

1)  Cornelia trouwt op donderdag 16 december 1937 te Apeldoorn (Akte 513 Gem. Archief Apeldoorn) met Johannes.

2)  Johannes trouwt op woensdag 26 mei 1920 te Apeldoorn (is gescheiden op zaterdag 4 november 1933 aldaar) met Elisabeth.

3)  Elisabeth Wilhelmina Louise van de WakkeR. Elisabeth, wonende te Wezel, te Arnhem en te Apeldoorn, is geboren op vrijdag 19 juli 1901 te Wezel.

4)  Johannes Wissink. Johannes, arbeider, wonende te Apeldoorn, is geboren op dinsdag 26 januari 1897 aldaar, is rooms-katholiek, geen gedoopt. Johannes was eerder gehuwd (1) met Elisabeth Wilhelmina Louise van de WakkeR.

5)  Hidde trouwt rond 1948 met Miep.

6)  Miep Rehorst. Miep is geboren rond 1905 en afkomstig uit Voorburg.

7)  Antje Jantina Schortinghuis. Antje is geboren rond 1915, is overleden op maandag 3 april 1989 te Nieuweschans. Antje werd ongeveer 74 jaar.

8)  Dirk trouwt op woensdag 2 januari 1918 te Amsterdam met Antje.

9)  Antje Kool. Antje is geboren op zaterdag 21 mei 1892 te Amsterdam, is doopsgezind gedoopt, is overleden op dinsdag 11 januari 1949 aldaar. Antje werd 56 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

10)  Jacob trouwt op donderdag 2 juni 1910 te Aalsmeer met Matje.

11)  Matje Eveleens. Matje, bloemist, is geboren op vrijdag 3 december 1886 te Aalsmeer, is overleden op zondag 19 juli 1942 aldaar. Matje werd 55 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

12)  Hendrica trouwt op woensdag 9 juli 1952 te Arnhem met Bastiaan.

13)  Bastiaan de Graaf. Bastiaan is geboren op zaterdag 28 februari 1903 te Stolkwijk, is overleden op vrijdag 18 februari 1983 te Haastrecht. Bastiaan werd 79 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

14)  Johannes trouwt op zondag 16 mei 1869 met Maria.

15)  Maria Gruis. Maria is geboren op vrijdag 26 juni 1846 te Zaandam, is overleden op zondag 19 november 1882 aldaar. Maria werd 36 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

16)  Johannes trouwt op woensdag 23 april 1884 te Middelburg met Petronella.

17)  Petronella Lucia Dorothea Emilia MÜller. Petronella is geboren op maandag 6 juli 1846 te Gendt, is overleden op vrijdag 10 april 1885 te Zaandam. Petronella werd 38 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

18)  Johannes trouwt op donderdag 22 april 1886 te Haarlem met Johanna.

19)  Johanna Catharina Otto. Johanna is geboren op donderdag 18 juli 1850 te Amsterdam.

20)  Maartje trouwt op zondag 2 april 1871 te Koog aan de Zaan met Jacob.

21)  Jacob Kuijper. Jacob, olieslager, is geboren in 1817 te Zaandijk.

22)  Geert trouwt op zondag 12 september 1858 te Aalsmeer met Johanna.

23)  Johanna Jacoba Lieneke, dochter van Jacob Wilhelm Lieneke (18) en Jannetje Brussen (19). Johanna is geboren op woensdag 14 september 1831 te Aalsmeer.

24)  Willem Lotze ook genaamd Los. Willem is geboren rond 1770.

25)  Marretje trouwt (kerk) (gereformeerd) op zondag 30 april 1730 te Zevenhoven met Johannes.

26)  Johannes Cornelisse van der Schelling (Jan), zoon van Cornelis Sijmense van der Schelling en Leuntje Jans Quartelaer. Johannes, schooldienaar, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 3 december 1702 te Nieuwveen (doopgetuige waren Willem Cornelis van der Swaan en Pleuntje Willems Vermeij), is overleden op donderdag 12 mei 1757 te Zevenhoven. Johannes koopt op dinsdag 14 december 1745 te Nieuwveen samen met Jan Matthijs Peron een huis en erf met schuur aan de Lage Kerklaan te Nieuwveen. Johannes wordt vermeld op vrijdag 30 april 1773 als overledene. Johannes wordt vermeld op woensdag 16 juni 1773 als overledene. Johannes werd 54 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

27)  Machteltje trouwt (kerk) in 1750 (OS) met Abraham.

28)  Thomas Stam. Thomas is geboren in 1660 (OS), is overleden voor 1708. Thomas wordt vermeld op zaterdag 3 januari 1711 als overledene. Thomas werd hoogstens 48 jaar.

29)  Apollonia Gerrits ook genaamd Apolleunie. Apollonia is geboren rond 1620.

30)  Jan trouwt op zondag 13 oktober 1669 te Nieuwveen, trouwt (kerk) (gereformeerd) met Marritje.

31)  Marritje Gijsen Tourhout. Marritje is geboren rond 1650, is overleden rond 1685. Marritje werd ongeveer 35 jaar.

32)  Aeffgen trouwt rond 1643 te Nieuwveen met Jan.

33)  Jan Cornelisse Venecae ook genaamd Veneke en Veneka. Jan, bode, is geboren rond 1620, is overleden voor 1655. Jan werd hoogstens 35 jaar. Hij was bode in de Uitterbuurt, zo blijkt Uit ORA, Nieuwveen 3, folio 83v, 23.3.1656.

34)  Aeffgen trouwt rond 1665 Uit de WA, Nieuwveen van 15.7.1665 (Boedelscheiding Arijen Pieterse van de Geer) blijkt dat het huwelijk vermoedelijk in het jaar 1665 is gesloten met Maerten.

35)  Maerten Gerritse Coninck. Maerten is geboren rond 1620.

36)  Adriaan Anthonisse van Gaijlwijk ook genaamd Arij, zoon van Antonisse van Gaijlwijk. Adriaan, bakker en schepen, wonende te Nieuwveen, is geboren in 1620 (OS), is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na vrijdag 22 april 1689. Adriaan werd minstens 69 jaar.


Index

(Betlem)

Cornelis Cornelisz. Huyberts 752.

(doopnaam)

Maghtilde 79.

(Hendricx)

Geertje 557.

(Huyberts)

Huybert Cornelisz. 3.008.

(in) der Lerse, van

Jacob Jans Bouwense 312.

(Laarsen)

Hendrik Barendse Brussen 38.

(Poest)

Jacob Janse Japes 82.

Ales

Duifje 96.

Appel

Catharina Geertruida 7.

Ascherbeel

Tobke 361.

Averes

Hildegard Bernhardine 1.

Baart

Claasz 193.

Baas

Claes Aartse 64; Marretje Claes 64; Marretje Claes 33.

Bakker

Machdalena Jans 43.

Balchoven

Cornelis 133.

Baljet

Gijsbertus 11.

Barbier

Jeanne 317.

Barneveldt

Grietje Arisze 33.

Barriere, de La

Abraham Vallet Sieur 316.

Bartels

Maria Andriesdr. 20, 43.

Bartelse

Andries 86.

Bas

Guurtje 61; Jan 61.

Beckebrede

Helena Maria 177.

Been

Trijntje 19.

Beest, ter

Arent 622; Jenneken 311.

Bergen, van

Trijntje 21.

Bergfeld

Johann 360.

Berghorn

Maartje Cornelis 96.

Bes

Antje 9; Aris 9; Jan 5, 9.

Besooyen, van

Adriana 133.

Besten, den

Ariaentje Aarts 259.

Besten, ten

Gerrigje Jacobs 259.

Bet(te)lem

Aam Cornelisz. 189.

Bethlehem

Cornelis Aamsz 377; Floris Aamsz. 376; Neelke Aams 377.

Bethlem

Aam Cornelisz. 376; Cornelis Aamsz. 377; Neelke Cornelis 753; Neeltien Cornelis 753; Pieter Cornelisz. 753; Trijnke Aams 376; Trijntje 377.

Betlem

Aaltje Cornelis 95; Aam Cornelisz. 189; Cornelis Aamsz. 188; Cornelis Cornelisz. 94, 95; Dirk Cornelisz. 95; Grietje Cornelis 95; Jacob Cornelisz. 189; Jan Cornelisz. 189, 95; Lijsbeth Cornelis 95; Maartje Cornelisdr. 47; Neeltje Cornelis 188; Trijntje Cornelis 188.

Bettelem

Aam Cornelisz. 189.

Beugeling

Andries 43; Christina Hendriks 21; Engeltje 43; Eva 43; Geertruij 43; Hendrik 20, 42, 43; Jan 43, 84; Johanna 43; Maria 43; Roelof 42, 43, 85.

Bevinck, van

Henrixken 623.

Bierren

Grietje Jans 83.

Bijdemast

Dirk 3; Herman Hendrik 3.

Bijl, van der

Antje Ariens 71; Arie Klaasse 70; Cornelis Ariense 71; Gerrit Ariense 71; Jacomijntje Ariens 71; Klaas 140; Magteld Ariens 71; Neeltje Ariens 35.

Bijleveld

Maartje 15.

Blok

Neeltje P. 48.

Bobeldijk

Aaltje 9; Joachim 9.

Boer, de

Cornelis 9; Geertje 5; Jan 5, 9; Jan Jacobsz 457; Muis 21.

Bont

Hillegont Klaas 121.

Boogaart

Ameila 33.

Booken

Guurtje 31.

Boom

Mary Pieters 459; Tues 43.

Boot

Teunis 5.

Borst

Marritje 33.

Bot

Christina 11; Claas Freriksz. 80; Cornelis Frederikz. 321; Frederik Frederiksz. 320; Freerik Frederiksz. 160; Grietje 11; Grietje Klaasdr 41; Hendrik 21; Jacob Klaasz 41; Jakob 21; Jan 10, 21, 5; Jouke 10; Klaas 21; Klaas Klaasz 20, 41; Klaas Klaasz. 40; Klaas Fredericksz. 80; Maretje Klaasdr 41; Sophia 2, 5; Trijntje 21.

Bouwense

Cornelis Cornelise 1.248.

Bouwers

Elisabeth 138.

Brand

Claas Jansz 162; Maartje 81.

Bree, van

Hendrik Arejansz. 377.

Brouwer

Aaltje Jans 263; Aaltje Jans 131, 65; Cornelis 524; Cornelis Cornelisse 525; Hanna 92; Jan Cornelisse 262; Marretje Jans 131; Marretje Jans 131, 65; Willempje Jans 263; Willempje Jans 131.

Brügge

Berent 181, 363.

Brugman

Elsje 2.

Bruijn

Hillegonda 5; Johan Godfried 5.

Bruijn, de

Anthony 98; Maria Petronella 24, 49.

Bruinvis

Trijntje Michiels 193.

Brul

Boelo Pieter 3.

Brussen

Berent 155, 310; Jan 155; Jannetje 19, 8; Jenneken 155, 77.

Bruynhof, van

Maria Jans 264.

Burg, van den

Mijntje 28.

Burger

Jacob Pieters 61; Maritje 61.

Butterman

Gerritje 34.

Cluwen

Adriana 14.

Coenraad

Jacob 13; Neeltje 13.

Coepe

Johannes Maton en Ariaentje 133.

Coninck

Maerten Gerritse 1.025, *35.

Corff

Grietje 96.

Cornelis

Aaltgen 1.025; Janneke 259, 519; N.N. 4.398; Neeltje 1.097, 2.197, 2.199; Trijntje 188.

Cornelisse

Gooltje Willems Hendrick 519.

Cornelissen

Gooltje Willems Hendrick 259, 519.

Coupé

Ariaentje 267; Jacob 266; Madelena 267; Maria 133; Susanne 133, 267.

Courier

Maria 97.

Crijnen

Ariaantje 257; Cornelis 257.

Croes

Catharina Matthijs 519; Catharina Matthijs 129, 259; Cornelis Matthijse 519; Elsje Matthijs 519; Elsje Matthijs 259; Grietje Matthijs 259; Grietje Matthijs 129; Matthijs Pieterse 518; Matthijs Pieterse 259.

Croeze

Wijntje 158.

Dammes

Jacob Heemskerk en Ermpje 137, 68.

Dekker

Pieter Simonsz. 229.

Delft, van

Elisabeth 141, 70; Jacomijna 141; Jacomijntje 71.

Dijk, van

Euft 3; Jan 3; Roelofje Hendriks 114.

Dirckxz

Jan 2.048.

Dircxz

Willem 4.097.

Dirks

Marijtje 64; Saartje 519.

Dirxsz

Jan 2.048.

Dobbe, van

Gerrit Janse 142.

Dobben, van

Beatrix Jans 515; Beatrix Jans 257; Franck Janse 515; Franck Janse 257; Gerrit 142; Grietje Gerrits 71; Grietje Jans 129, 257, 64; Grietje Jans 129; Jan Gerritse 143; Jan 514; Maartje Gerrits 143; Maartje 71; Machteld Gerrits 143, 35, 71.

Dop, van den

Willem Jozef 3.

Driel, van

Margaretha 7.

Driftmeijer

Christina 21, 43; Stijntje 87.

Elting

Elsabein 357; Heinrich 714.

Emous

Barent 26; Marijtje 26.

Engelhard

Jantje Harms 19.

Es, van

Adriaantje 133, 267; Antonij 535; Barbara 535; Bastiaen 534; Beatrix 535; Jacobus 535.

Esch, van

Susaane Pouley Coobus 133, 267.

Esselmann

Catharina 713.

Eveleens

Matje 7, *11.

Eyck, van

Marretje 33.

Feijse

Michiel 2.198.

Felix

Anna Maria 19.

Flaskamp

Jan 154.

Floris

Aegje 376; Trijntje 1.505.

Florissen

Hendrica Johanna Aletta 7; Johannes Henricus Fredericus 7.

Frans

Neeltje 548.

Frielenborgh, van

Clasijna 315.

Führer

Anna 5; Barbara 5.

Gaijlwijk, van

Adriaan Anthonisse 1.025, *36; Antonisse *36.

Gailwijk, van

Willem Pieterse 261.

Galen, van

Jan Cornelisse 519.

Garmentsdr.

Aetie 3.009.

Gast

Talcke 181, 363.

Geem, van

Maartje 9.

Geer, van de

Adriana Jans 513, 523; Adriana Jans 128, 257; Adrianus 33; Anna Pieters 257; Apollonia Dircks 513, 523; Apollonia Jans 261; Apollonia Jans 257; Ariaantje 33; Arie 33; Arijen Pieterse 1.025; Barbara 5, 9; Bonefaas Pieterse 1.025; Christoffel 5; Cornelis Janse 2.049; Cornelis Pieterse 1.025, 65; Corstiaan 2, 4, 5, 8, 9; Dirck Janse 2.049, 513, 523; Dirck Pieterse 1.025, 257; Eric Jan 1; Geertje 9; Gerard Christoffel 5; Grietje Jans 129; Heijndrick Pieterse 1.025, 257; Henderika 5; Hendrik Pieterse 257; Jacob Janse 513, 523; Jacob 2, 4, 5, 9; Jacob Janse 128, 129, 257, 64; Jan Pieterse 128, 32, 512, 65; Jan 17, 5; Jansie 9; Jansje 9; Johan 5; Johannes 1, 2; Marretje Pieters 65; Neeltje 17; Pieter Janse 1.024, 256, 64; Pieter 33, 5, 9; Sacharias Johannes 9; Sophia Hendrina 3; Thomas Pieterse 1.025; Thomas Pieterse 513, 523; Trijntje 33; Willemtje Pieters 257; Zacharias 16.

Geersen

Maria 159; N.N. 318; Pieternella 159, 319, 79.

Gelder, van

Barend Tjalling 66; Marijtje Barends 66; Marijtje Barends 16, 33.

Gheer), der

Jan Dirckse (van 2.048; Willem Dirckse (van 4.097.

Gheer, van de

Jan Willems 8.193.

Gheer, van der

Dirck Willemse 4.096; Jan Willems 8.193; Willem 8.192.

Gnodde

Geert Mennesz. 19; Menne Kleis 19.

Gorssen

Jacob Adams 626; Pieternella 313.

Gorter

Aaltje 27.

Gorts

Pieternella 313.

Graaf, de

Bastiaan 7, *13.

Gras

Jan J. 49; Simon 49.

Groen

Cornelia 25.

Groot

Dieuwertje 5.

Groot, de

Neeltje Claas 549.

Grosscurt

Friedrich 19.

Gruis

Maria 9, *15.

Haan, de

Neeltje Cornelis 143.

Hamm, von

Helena Elsabein 179; Johan 358.

Haremaker

Neeltje Claesdr 229.

Hartigsvelt

Leendert 535.

Hartog

Grietje 31; Johannes 31.

Heere

Grietje Jacobs 457; Jacob 914.

Heide, van der

Ietje 1.

Heijn

Aafje Gerritsdr 115; Claasje Simonsdr 229; Garmet Gerritsz 457; Gerrit 456; Gerrit Simonsz 114; Grietje Gerritsdr 115; Grietje Simonsdr 229; Hendrik Gerritsz 457; Hessel Gerritsz 115; Jacob Gerritsz 457; Jan Simonsz 229; Jannetje Gerritsdr 457; Lolker Gerritsdr 115; Sijtje Gerritsdr 114; Simon Gerritsz 114, 228; Trijntje Gerritsdr 114, 57; Vrouke Gerritsdr 115.

Heijningen, van

Jannetje Jans 271.

Heiningen, van

Lijsje 38.

Heintjes

Guurtje 96.

Heitgerds

Helena 183.

Hekman

Grietje 1.

Hellendoorn, van

Hendrina 31; Hermanus 62.

Hendricks

Duijffgen 2.051.

Hendrix

Baertje 279.

Herk, van den

Anneken 133, 267.

Herman

Elisabeth 13.

Hermens

Lijsbet(h) 519; Marritje 1.039.

Heuneveld

Christina 33.

Hoek

Catharina Trijntje 3.

Hogervorst

Aaltje Cornelis 135; Cornelis Cornelise 270.

Hollenberg

Ernst Eberhard 19; Wilhelm Johan 19.

Hooft

Aagje 31; Adriana Elisabeth 31; Barbertje 31; Dorothea Sophia 31; Frans 61; Frans Janse 121; Franse Janse 240; Grietje Jans 121; Hendrik 31; Hermanus Johannes 31; Jan Franse 120; Jan 30; Johanna 15; Johannes 31; Klaas Janse 60; Maria 31; Pieter 31; Willem 31.

Houtkamp

Lena 59.

Houtzager

Trijntje 12.

Huijberts

Claertgen 2.051.

Hulst

Sijbert Pieterse 54; Trijntje 12, 27.

Hunefeld

Jan Frederik 33.

Huyberts

Aemke Cornelisz. 1.505; Floris Cornelisz. 1.505; Garment Cornelisz. 1.505; Huybert Cornelisz. 1.505.

IJkel

Paukus 41.

IJp

Jan Gerritsz 458; Trijntje Jans 229.

IJskes

Aafje 57; Aaltje 29; Adriaan 29; Adriana 15; Antje 14; Claas Jacobsz 56; Dirk Hesselsz 14; Gerrit 14, 15, 29, 57; Helena 29; Hendrina 7; Hermanus Johannes 15; Hessel 14, 28; Jacob 29, 57; Jan 15, 29; Klaas 14, 29; Neeltje 15; Pieter 14; Sietske 57; Trijntje 15, 29.

Ingen

Marritgen Cornelis 4.393.

Inja

Jacob 12; Maartje 12.

Jacobs

Dirk 5; Elisabeth 5; Johannes Cornelis 5.

Jager

Elisabeth 49.

Jans

Cunyertgen 4.399; Maartje 189.

Jong, de

Arie 19; Elisabeth 21; Quirin Pieterse 257; Sara 19.

Jongens

Jan Janse 1.025, 2.051; Jan 2.051; Jonge Merrigjen Jans 1.025; Marrichje (Marritje) Jans 1.025; Marrichje Jans 1.025, 257.

Jongh, de

Pieter Cornelisz. 257.

Kales

Lijsbet 61.

Kannegieter

Hendrica 26.

Keet

Jacob 25; Jannetje 25; Marijtje 25.

Keijzer

Cornelis 43; Maritje 96; Tjeert 43.

Kelder

Jan 190; Lijsje Jans 47, 95; Trijntje Jansdr. 95.

Kemp

Marijtje 9.

Kerp

Stijntje 43, 87.

Kleijn

Grietje IJsbrants 259; IJsbrant Dirks 259.

Klein

Neeltje 43.

Kleyn

Trijntje Willems 114.

Koeks

Petronella 99.

Kontsman

Geertruij 85.

Kool

Antje 3, *9.

Koornstra

Hidde 3; Johanna Hendrina 3; Maarten 3; Wieger Hiddes 3.

Kraijer

Grietje P. 96.

Kranenburg

Cornelis 272; Grietje 272.

Kras

Harmen 71; Harmen Luppes 35, 71.

Krieger

Catharina Elizabeth 37.

Kromhout

Arie Joh. 19; Hendrik 19.

Krook

Jan Gerritse 1.025.

Kroonenberg

Neeltje 31.

Kruijck

Lucas Lodewijkse 278.

Kruijck, van der

Maria 139.

Kuijper

Jacob 12, *21.

Kulsen

Margaretha Sophia 21.

Küst

Anna 181, 363; Helena 181; Jurgen 362.

Kwak

Maria 15.

Laander

Arme 155.

Laar (Brussen), te

Arent 77; Barent 76, 77; Jan 77.

Laar, te

Lambert 152; Lysken 155.

Laarse, van der

Abram 79; Arie 7; Catarina 79; Jacob 7; Jacoba 79; Jacobus 78; Maria 39, 79; Pieter 79.

Laerse, van der

Pieter 156.

Lam

Jacob 97.

Langerak

Johanna Jans 66.

Leempoel

Maartje 42, 85.

Leenders

Lijsbeth 135.

Leerse, van der

Jacobus 78.

Leeuwen, van

Jan Jurriëns 79; Jurrie 79.

Leijden, van

Neeltje 35.

Lelijveld

Aaltje Gerrits 261; Aaltje Gerrits 131; Cornelis Gerritse 130; Cornelis 520; Cornelis Gerritse 65; Gerrit Cornelisse 131, 260; Jacob Cornelisse 131; Jan Cornelisse 131; Johannes Cornelisse 131; Leuntje Cornelis 131; Meerten Cornelisse 131; Trijntje Cornelis 65.

Lende, van der

Dankert 5, 7; Debora 5; Johannes 7.

Lerse

Jan Cornelis Bouwense 624.

Lerse, van der

Pieter 156.

Lieneke

Christine 19; Geertje 19; Hendrica 4, 9; Jacob Wilhelm 18, 19, 8; Jansje 19; Johann Wilhelm 36; Johanna Jacoba 19, *23; Mietje 19; Wilhelmina 19.

Lienke

Catharina Elsabein 19.

Lijnsdr.

Trijntje 387.

Lipsius

Cornelia Jans 278.

Liwijn

Catharina 31.

Loendersloot

Lijsbeth Jans 269.

Loene

Albert Cornelis 114.

Loohuijsen, van

Engeltje 43; Jan Hendriksz 43.

Lotze

Willem 38, *24.

Loup, Le

Geertruida Johanna 19, *22.

Lucasse

Lodewijk 556.

Luttik

Cornelis 41.

Luverman

Eefje Jacobs 20, 41.

Maertens

Adriana 2.049.

Maet

Cornelis Jacobse 1.027; Jacob 1.026; Marrighe Jacobs 513.

Maetges

Jonge Claes Jacobse 1.027.

Mars

Maartje 9.

Maton

Anna Maria 264; Emilia 133; Isaäc 132; Jacob 133; Johannes 133, 265; Philippus 133; Pieter 265; Sacharias 264.

Matthon

Isaacq 132.

Matton

Sagcharias 66; Sagcharius 264.

Mens

Grietje C. 96.

Meschendorf

Gerd 180; Jürgen Gerdsz. 90; Margaretha Adelheit 45; N.N. 91.

Meschendorfs

Katarina Margareta 22, 45.

Meulen, van der

Jan 535.

Michielen

Kniertje 1.099.

Middendorp

Klasina Cornelia 31.

Mij, van der

Trijntje Ghijsberts 1.025.

Minke

Geertruidis 43.

Moerhuijze

Jan Justus 43.

Molen

Aaltje 191.

Molenaar

Jans 189.

Monnick

Neeltje Alberts 52.

Mouton

Barend 66; Barendina 66; Isaäc 66; Johanna 33, 66; Maria 33; Philip. 66; Zacharias 66.

Moutton

Isaak 66.

Mulder

Coenraad 12; Reinier 12.

MÜller

Petronella Lucia Dorothea Emilia 9, *17.

Muusse

Dirckje Dirks 123.

N.N.

Maerten 2.049.

Nacke

Anna 359.

Nasveld

Dirk 38; Geertje 38; Maria 38.

Nel

Cornelis 48.

Nes

Jan Dirksz 58; Neeltje 29.

Nese

Jan Claesz 457.

Neslage

Anna Elsabein 89; Berend 356, 712; Bernd 178.

Nibbelink

Aaltje 153.

Nienhus

Johann Merten 22, 45.

Nomen

Dieuwertje Maartens 97; Jacob J. 193; Maarten Dirkse 194.

Nonen, van

Antje 79.

Noomen

Maarten 97.

Noordraven

Johannes 9.

Omme, van

Klaas 5; Trijntje 5.

Oostermeijer

Antje Christoffel 52.

Ortlands

Helena 363.

Osnabrugge

Dirkje 3.

Osseman

Jannetje 25.

Otto

Johanna Catharina 9, *19.

Oudejans

Jan D. 193.

Oudkerk

Geertje 9.

Oudshoorn

Arie 35; Barbara 17; Cornelia 17, 35; Cornelis 17, 33, 35; Corstiaan Jacobse 34; Geertje 33; Grietje 35; Jacob 35.

Out

Neeltje 9.

Outhoff

Daniel Jans 50; Grietje 12, 25; Saartje 51.

Outshoorn

Cornelis Cornelisz. 272; Jacob Willemsz. 68; Maria Willemsdr. 137; Marijtje 34, 69; Willem Cornelisz. 136.

Oyen, van

Lena 33.

Parriere

Catharina Hirabelle 30.

Pel

Neeltje C. 96.

Pels

Gerard 3.

Pieters

Aeghtgen 627; Marijtje 275.

Pijper

Grietje 33.

Pijper, de

Abraham 33; Jan 16, 33.

Piron

Jan Janse 519; Jan Janse 129, 259.

Plas, van der

Ariaantje 547.

Pleunen

Claes 1.098.

Poest

Trijntje Japes 41.

Porssius

Hendrik 9; Jacob 9.

Potas

Jan J. 193.

Prins

Johannes 15; Maria 15.

Quartelaer

Leuntje Jans *26.

Querl

Marijtje Andries 55.

Rehorst

Miep 3, *6.

Reuriks

Klaas 31; Wilhelmina 31.

Rietveld

Antonis Pieterse 258; Cornelis Antonisse 259; Gerrit Pieterse 517; Lijsbeth Antonis 259; Marretje Antonis 129; Marretje Antonis 32, 65; Matthijs Antonisse 259; Neeltje Crijns 257; Pieter Antonisse 259; Pieter 516.

Rietvelt

Pieter Tonisse 259.

Rijk

Jan Jacobsz. 378; Maritje Jans 189.

Rijsdijk

Maria 66.

Ris

Trijntje Jans 457.

Rogaar

Jan 97.

Rol

Neeltje 5.

Ronde, de

Pietertje 21.

Rooij, de

Nicole 30.

Roos

Krijntje Dirks 241.

Rooy, de

Sjoukje 10.

Ros

Jan 27; Neeltje 27.

Rosenbos

Johanna 265.

Sanger

Jacob Adriaensz 115.

Sante, van

Anthony 24, 49; Daniël 12, 25; Dieuwertje 48; Frederik 13; Gerrit 12, 13, 192, 24, 25, 96; Grietje 13, 193, 3, 49, 97; Hendrik 96; Jacob 12, 24, 25, 384, 49, 96; Jan 96; Johanna 7; Klaas 193, 97; Kornelis 96; Maarten 12, 13, 48, 49, 6, 7; Maria 25; Maritje 97; Mietje 13; Neeltje 48, 97; Pieter 96; Pietertje 49; Tiesje 25; Trijntje 193, 96.

Schaep

Klaes Jansz. 386; Trijntje Klaesdr. 193.

Scheepmacker

Aeffgen Cornelis 1.025.

Scheepmaker

Dirk Crijne 33; Elizabeth 33; Jan Tuenisse 2.051; Trijntie 33.

Schelling, van der

Cornelis Sijmense *26; Johannes Cornelisse 64, *26.

Schermer

Bregje 49.

Schilde, van der

Ariaantje Claes 2.049; Claes 2.049.

Schilp

Arend 10; Grietje Gerritsdr 457; Grietje 10.

Schlüter

Eetse Aaldrik 1; Etty 1.

Schoen

Dieuwertje Jacobs 114.

Schone

Grietje 11; Johann Gerd 22, 45; Johann Gerhard 22; Johann Hermann 176, 22, 44, 88.

Schortinghuis

Antje Jantina 3, *7.

Schouwman

Trijntje Jans 33.

Sibie

Dirk 43; Willem 43.

Sietsedr.

Tetje 93.

Smit

Aris 3; Claas Jans 457; Lammert 9; Neeltje Cornelis 61; Rijn 9.

Snijder

Johan Herman 79.

Solbol

N.N. 4.392; Plonis Leendertse 2.196.

Sons

Fijke 92; Fijtje Sietsedr. 23; Jan Sietzezn. 47; Sietse Fijkesz. 22, 46.

Speets

Barbertje Pieters 61; Pieter Jacobse 122.

Spelder

Antje 49.

Spits

Johanna 3; Lena 5, 7.

Stam

Thomas 264, *28.

Starreveld

Barbara 69; Cornelis Gerritse 138.

Starrevelt

Gerrit Cornelise 276.

Staveren, van

Magteld Pieters 142.

Steinmersch

Albert 182.

Steinmersche

Helena 90; Maria Adelheit 91.

Stolck

Cornelis Janse 548.

Stolck(man)

Jan Anthonise 1.096.

Stolk

Cornelia Cornelisdr. 137; Corstiaan Cornelise 274.

Straaten, van

Cornelis 31; Willem 31.

Straatman

Maria 49.

Struis

Maria 5.

Swaan, van der

Loesje Jans 1.025; Willem Cornelis *26.

Swart

Grietje Ernst 53.

Swieten, van

Annetje Teunis 259; Anthonis 513; Antonis Erasmusse 259; Immetje Anthonis 513, 523; Jan Pieterse 259; Machteltje Jans 259.

Teunis

Marretje 129.

Thomas

Annetie 1.025; Immetje Theunis of 513.

Thonisdr

Annetgen 1.025; Annijtgen 1.025.

Thumann

Helena Christina 88.

Tieboers

Maria Jans 79.

Tin

Jacob C. 96.

Tourhout

Marritje Gijsen 519, *31.

Utrecht, van

Gerrit Willemse 519; Trijntje 64.

Valk

Tieske Jelles 51.

Vallet

Abraham Abrahamse 158, 159, 79; Machtelt 79.

Veen

Sietske Hesseldr 115.

Veen, van

Ariaantje 71.

Veendijk

Vijndijk 114.

Venecae

Jan Cornelisse 1.025, *33.

Verhoek

Jan 1.025; Neeltje Jans 1.025.

Verhoog

Ariaantje 67; Cornelis Janse 134.

Verhoogh

Jan Janse 268.

Vermeij

Pleuntje Willems *26.

Vermeuken

Jacoba 157.

Vermeulen

Laurens 314; Marijtje 71.

Vermole

Jacoba 157; Laurens 314.

Versnel

Cornelia Dirkje 2; Johannes Gerardus 2; Leonardus Wilhelmus 2.

Verwer

Grietje 27.

Vet

Muis 97; Speck 114.

Vethaak

Lammert 15.

Visser

Neeltje Cornelis 377.

Vlasveld

Dirk 546; Maartje Dirksdr. 273.

Vlucht, van der

Marritje Pieters 259.

Vogel, de

Abraham 259, *28.

Volger

Grietje 5; Neeltje Jacobs 195.

Vonk

Pietertje 31.

Vootjens

Trijntje Aarjens 379.

Vries, de

Aaltje 15; Elisabeth 9; Gerbrand 15; Hendrik 15; Jan 9; Lut 66.

Waeter, van de

Emilia 265.

WakkeR, van de

Elisabeth Wilhelmina Louise *3, *4.

Warnaar

Andries 27, 52; Frederik 26; Grietje 13; Jan 26, 27, 52.

Weber

Gerrit 9; Jan Jacob 9; Jan 9; Trijntje 9.

Wederhout

Adriana 63.

Weenink

Adriana 15.

Wenzel

Anne 1; Dieter 1.

Wies

Gerritje 31.

Wijsenseel

Antje Maria 49.

Wildeboer

Marinus 19.

Wissink

Johannes 2, *2.

Wolthaus

Elsabein 715.

Zandbergen

Jans 1; Jeanet 1.

Zeeman

Alida 15.

Zeestra

Cornelis 51.

Zijn zwager Zacharias van de Geer, van

van Zijn_zwager_Zacharias_van_de_Geer 33.

Zwart

Grietje 52; Stoffel 11.

zonder achternaam

Aafje Dirksdr 457; Aamke 376; Abraham Pieterse 2.051; Abselon 457; Adriaantje 67; Adriaen 1.025; Aeltge Thonis 2.051; Anichen 257; Annely 5; Annetje 257; Annichje Thonis 1.025; Anthonis 2.050; Antje Symons 163; Apolleunie *29; Apollonia Gerrits 513, *29; Ariaantje 267; Ariaen 513, 523; Ariaentje 513, 523; Arien 1.025; Arienus 33; Arij 33, 35, 70, *36; Baartje 17, 69; Berent 76; Betlem 376; Bettelem 376, 94; Biere 83; Bonifacius 1.025; Boom 229; Boonefacijs 1.025; Branden 259; Coerier 97; Coppé 133, 266; Cornelis Cornelisz. Bethlehem 752; Cornelis Cornelisz. Betlem 752; Cornelis Elbertsse 2.051; Cornelis Huybertsz. 1.504; Cornelis Meertense 513, 523; Cornelis Thonisse 2.051; Croock 1.025; Crook 1.025; Dignom Alderts 1.025; Eijskes 56; Elijsabeth Harmens 519; Elijsabeth Harmens 259; Elisabeth 33; Esch 267, 535; Geretje 129; Geritje 25; Goedhart 459; Grietje 34; Guurtje Claesdr 457; Harmen 1.038; Heijnis 57; Hendrikje Gerrits 515; Henk 3; Henrick 1.025; Hillena 181; Jan Thonisse 2.051; Jan Anthonisz 2.051; Jan Tonnisse 2.051; Jansje 19; Jaquemijntgen Jans 625; Jeffien 1.025; Klaartje Dirks 80; Krijn 257; Kroes 259, 518, 519; Kruck 278; Kwerl 55; Leena 59; Lelijeveld 130, 261; Lelijevelt 260; Lelijvelt 130; Lelyvelth 260; Leuntje 261; Los *24; Lutje 66; Machtelt Thonis 1.025, 2.051; Machtelt Anthonisdr 2.051; Maeyken Cornelis 1.249; Maria 64, 66; Marijtje 139; Marijtje Jans 321; Maritgen 1.025; Marretje 1.025; Marritje 513; Marritje Harmens 1.039; Marritje Jans 259; Matton 133; Meschendorf 360; Mietje 25; Moutton 33, 66; N.N. 1.027, 1.039, 11, 161, 17, 2.049, 263, 277, 319, 385, 3, 4.097, 517, 521, 525, 535, 65, 719, 753, 8.193, 915; Neeltgen Jansdr 2.051; Neeltje 137, 35; Oudshoorn 68; Peron 519; Petrus 79; Philp 133; Pieron 519; Rietvelt 258, 259, 516; Roesenbos 265; Sacharias 16; Sijbrand 54; Speck 228; Teunis 258; Teuntje 1.025; Thonis Jansse 2.050; Thonis Thonisse 2.051; Tonis 258; Trijntje 376, 519; Trijntje Jacobs 41; Veneka *33; Veneke *33; Willemtje 515; Zwart 53.

* verwijzing naar noot.