Parenteel van Arie van der Geer (1620-?) Dr. Leo A.M. van der Geer - MMXXII -

2022  Dr. Leo A.M. van der Geer

Corso Marconi 91

18014 OSPEDALETTI

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713


Inleiding
De familie van mijn vaderskant (van der Geer) komt uit de omgeving van Nieuwveen. Bij het genealogisch onderzoek naar de familie Van de(r) Geer kwamen wij, ondergetekende en twee vrienden bij het vorsen naar onze familiehistorie, ook andere Van de(r) Geren tegen. De gegevens daarvan zijn o.a. opgenomen in deze publicatie. Voor een totaal overzicht van hetgeen tot nu toe is ontdekt raad ik u aan te gaan naar de site:

www.genealogy-vdgeer.nl

veel leesplezier

Leo van der Geer


Generatie I

(van 1620)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1650.

I  Arie van der Geer is geboren rond 1620.

Van Arie en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Jan Ariens van der Geer is geboren rond 1650, zie II.


Generatie II

(van 1650)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1680. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Reeuwijk, Bloemendaal en aldaar.

II  Jan Ariens van der Geer, zoon van Arie van der Geer (I), is geboren rond 1650. Jan leent geld uit in december 1696. Jan is doopgetuige van Sijgje van der Geer op zondag 15 september 1709 te Reeuwijk.<1>

Jan was gehuwd met Sijgje Leendertse Buijtelaar, dochter van Leendert Buijtelaar. Sijgje is begraven op woensdag 25 juli 1708 te Reeuwijk.

Van Jan en Sijgje zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Jans van der Geer is geboren rond 1680 te Reeuwijk, zie III-A.

2  Claas Jans van der Geer is geboren rond 1680 te Bloemendaal.

Claas gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 27 december 1709 te Waddinxveen of gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 27 december 1709 aldaar, trouwt (kerk) op zondag 12 januari 1710 aldaar of trouwt (kerk) op zondag 12 januari 1710 aldaar op ongeveer 30-jarige leeftijd met Jacobje Eldertse van der Laan. Jacobje is geboren te Bloemendaal.

3  Martijntje Jans van der Geer, wonende te Alphen aan den Rijn, is geboren rond 1680.

Martijntje trouwt op zondag 18 december 1707 te Alphen aan den Rijn op ongeveer 27-jarige leeftijd met Gijsbert Dirkse van Wijk.

4  Elisabeth Jans van der Geer is geboren rond 1680 te Bloemendaal.

Elisabeth gaat in ondertrouw op vrijdag 3 december 1706 te Alphen aan den Rijn, trouwt op zondag 19 december 1706 aldaar op ongeveer 26-jarige leeftijd met Willem Dammesz van Grieken. Willem, wonende te Alphen aan den Rijn, is geboren te Nieuwkoop.

5  Arie Jans van der Geer is geboren rond 1680, zie III-B.


Generatie III

(van 1680 tot 1742)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1704 en 1720. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Reeuwijk (5x), Randenburg (2x), Waddinxveen en Middelburg.

III-A  Maria Jans van der Geer, dochter van Jan Ariens van der Geer (II) en Sijgje Leendertse Buijtelaar, is geboren rond 1680 te Reeuwijk, is overleden te Randenburg. Maria is doopgetuige van Sijgje van der Geer op zondag 15 september 1709 te Reeuwijk.

Maria gaat in ondertrouw op zaterdag 9 december 170 te Alphen aan den Rijn of gaat in ondertrouw op zaterdag 9 december 170 aldaar, trouwt op zondag 27 februari 1701 aldaar of trouwt op zondag 27 februari 1701 aldaar op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Adriaan Sijmons van Leeuwen. Adriaan is geboren rond 1675 te Hazerswoude. Adriaan is doopgetuige van Maria van der Geer op vrijdag 6 december 1715 te Reeuwijk.

Van Adriaan en Maria is een kind bekend:

1  Anna van Leeuwen is gedoopt op zaterdag 27 september 1704 te Randenburg (doopgetuige was Arie Jans van der Geer (zie III-B)).

III-B  Arie Jans van der Geer, zoon van Jan Ariens van der Geer (II) en Sijgje Leendertse Buijtelaar, is geboren rond 1680, is overleden op zondag 2 september 1742 te Reeuwijk, is begraven op donderdag 6 september 1742 aldaar. Arie is doopgetuige van Anna van Leeuwen op zaterdag 27 september 1704 te Randenburg. Arie werd ongeveer 62 jaar.

Arie Jans vd Geer en Meijnsje Pieters van Hoorn laten op 30 november 1720 bij Not. C. van Eijck een langstlevende testament opmaken. (bron: ONA 635- fol.160).

Arie gaat in ondertrouw op vrijdag 16 december 1707 te Reeuwijk, trouwt op maandag 2 januari 1708 aldaar op ongeveer 28-jarige leeftijd met Meijnsje Pieters van Hoorn, dochter van Pieter van Hoorn. Meijnsje, wonende te Middelburgh, is begraven op dinsdag 15 juli 1766 te Reeuwijk (bron: Reeuwijk, impost op het begraven). Cornelis Bastiaans Pouw brengt het lijk aan zijn vrouws moeder Meijnsje Piet van Hoorn, weduwe van Arij Jans Vergeer, onder Reeuwijk overleden en aldaar te begraven in de vierde classe f 3,-..

Van Arie en Meijnsje zijn negen kinderen bekend:

1  Petrus van der Geer is gedoopt op maandag 8 oktober 1708 te Reeuwijk, is begraven op maandag 8 oktober 1708 te Randenburg.

2  Sijgje van der Geer is geboren te Reeuwijk, is gedoopt op zondag 15 september 1709 aldaar (doopgetuigen waren Maria Jans van der Geer (zie III-A) en Jan Ariens van der Geer (zie II)) of is rooms katholiek gedoopt op zondag 15 september 1709 te Randenburg, zie IV-A.

3  Ignatia van der Geer is gedoopt op donderdag 18 juni 1711 te Reeuwijk (doopgetuigen waren Ingenetje Pieters op 't Schoon en Leendert Pieters van Hoorn), is begraven op woensdag 26 augustus 1711 te Randenburg. Ignatia werd 2 maanden en 8 dagen.

4  Ignatia van der Geer is gedoopt op donderdag 11 augustus 1712 te Reeuwijk (doopgetuigen waren Leendert Pieters van Hoorn en Trijntje Pieters van Hoorn), zie IV-B.

5  Maria van der Geer is gedoopt op vrijdag 6 december 1715 te Reeuwijk (doopgetuigen waren Lena Arisse Bos en Adriaan Sijmons van Leeuwen (zie III-A)), zie IV-C.

6  Petrus van der Geer is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 23 juni 1716 (doopgetuigen waren Annetje Pieters van Hoorn en Pieter Leendert van Hoorn), is begraven op donderdag 29 november 1787 te Zwammerdam. Petrus werd 71 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Petrus trouwt op zondag 29 oktober 1741 te Reeuwijk op 25-jarige leeftijd met Catharina Claas Landsgeloof.

7  Barbara van der Geer is gedoopt op woensdag 13 april 1718 te Waddinxveen, is overleden op zaterdag 10 juni 1752 te Reeuwijk, is begraven op woensdag 14 juni 1752 aldaar. Barbara werd 34 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Barbara was gehuwd met Joannes Egbertse, zoon van Egbert Gerritse Verkerk en Cornelia Abrahams Blom. Joannes is geboren te Breudijk, is overleden op woensdag 25 juli 1753 te Reeuwijk, is begraven op zaterdag 28 juli 1753 te Breudijk.

8  Catharina van der Geer is geboren te Middelburg, is gedoopt op dinsdag 26 september 1719 te Randenburg (doopgetuige was Anna Leenderts Groeneveld).

9  Johannes van der Geer is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 20 december 1720 te Randenburg, is overleden op woensdag 15 februari 1747 aldaar. Johannes werd 26 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Johannes trouwt (kerk) op zondag 14 juni 1744 te Randenburg op 23-jarige leeftijd met Cornelia Jans Claverenvelt. Cornelia is overleden op zaterdag 13 augustus 1757 (bron: Gaarder impost begraven Boskoop 1751-1768).


Generatie IV

(van 1704 tot 1794)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 3 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1740 en 1742. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Reeuwijk en Randenburg.

IV-A  Sijgje van der Geer ook genaamd Lucia van der Geer, dochter van Arie Jans van der Geer (III-B) en Meijnsje Pieters van Hoorn, is geboren te Reeuwijk, is gedoopt op zondag 15 september 1709 aldaar (doopgetuigen waren Maria Jans van der Geer (zie III-A) en Jan Ariens van der Geer (zie II)) of is rooms katholiek gedoopt op zondag 15 september 1709 te Randenburg, is begraven op vrijdag 19 augustus 1740 aldaar of is begraven op vrijdag 19 augustus 1740 te Reeuwijk. Sijgje werd 30 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Sijgje trouwt op maandag 9 oktober 1730 te Reeuwijk, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Reinier Bastiaan Pauw. Reinier is gedoopt op zondag 17 mei 1705 te Randenburg.

Van Reinier en Sijgje is een kind bekend:

1  Bastiaan Pauw is begraven in 1751 te Reeuwijk.

IV-B  Ignatia van der Geer, dochter van Arie Jans van der Geer (III-B) en Meijnsje Pieters van Hoorn, is gedoopt op donderdag 11 augustus 1712 te Reeuwijk (doopgetuigen waren Leendert Pieters van Hoorn en Trijntje Pieters van Hoorn), is begraven op vrijdag 21 januari 1746 aldaar. Ignatia werd 33 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Arie Leenderts Cats en Ignatia van der Geer lieten op 30 mei 1735 ten overstaan van notaris Claas Veenendaal een langstlevende testament opmaken (bron: Notaris Boskoop - 914)

Ignatia gaat in ondertrouw op vrijdag 30 mei 1732 te Reeuwijk, trouwt op zondag 15 juni 1732 aldaar op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Arie Leenderts Cats. Arie, wonende te Reeuwijk, is geboren rond 1710.

Van Arie en Ignatia is een kind bekend:

1  Arie Cats is rooms katholiek gedoopt op woensdag 7 december 1740 te Reeuwijk.

IV-C  Maria van der Geer, dochter van Arie Jans van der Geer (III-B) en Meijnsje Pieters van Hoorn, is gedoopt op vrijdag 6 december 1715 te Reeuwijk (doopgetuigen waren Lena Arisse Bos en Adriaan Sijmons van Leeuwen (zie III-A)), is begraven op vrijdag 15 augustus 1794 aldaar. Maria werd 78 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Maria trouwt op maandag 13 januari 1738 te Reeuwijk (bron: Reeuwijk impost op het trouwen) op 22-jarige leeftijd met de 36-jarige Cornelis Bastiaansz Pouw, zoon van Bastiaan Cornelisse Pouw en Annetie Sijmons Verrijn. Cornelis is geboren te Bloemendaal-Waddinxveen, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 5 februari 1701 (doopgetuigen waren Jan Cornelisse Pauw en Marij de Visser), is overleden op maandag 11 juli 1791. Cornelis werd 90 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Van Cornelis en Maria is een kind bekend:

1  Sebastianus Cornelisz Pouw (Bastiaan) is rooms katholiek gedoopt op zondag 4 februari 1742 te Randenburg, is overleden op vrijdag 13 oktober 1809 te Warmond, is begraven op maandag 16 oktober 1809 aldaar. Sebastianus werd 67 jaar, 8 maanden en 9 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 23 januari 2022 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713 door Dr. Leo A.M. van der Geer, Corso Marconi 91, 18014 OSPEDALETTI.

1)  Zie bijlage I (aanduiding )


Bijlage I Veroordeling tot betaling van achterstallige rente op een hypotheek verleend aan Jan Ariens van der Geer

in december 1696 Reeuwijk
schuldverklaring
Vierschaarboek Reeuwijk 1675-1734

december anno 1696. Present: alle de schepenen dempto Kooijmans.

Huijbert van Eijck

Jan Werboutsz, Claes Werboutsz, Annitje Werbouts, Dirck Werboutsz, Claes Pietersz Heij als getrout gehadt hebbende Neeltjen Werbouts, de kinderen en erffgenamen van Maria Werbouts, alle kinderen en kintskinderen en erffgenamen van Lijsbeth Willems van Leeuwen, in haer leven wedue van Werbout Dircksz, in dier qualite eysschers contra Jan Ariensz van der Geer als possesseur van haer, eysschers, hypoteecq, in dier qualite gedaechde, omme betalinge van drie jaren losrenten tot zeven en vijftich gulden, vijftien stuyvers yder jaer, t laetste verschenen den 1en meye anno 1696, vermogens de besegelt daervan sijnde, deselve te kennen ofte ontkennen; concludeert tot condemnatie cum expensis ende bij provisie tot namptissement ende dat het hypoteecq daervooren verbonden verclaert zal werden executabel.

Van Eijck voor de eysschers versouckt het eerste deffault en voor t proffijt van dien namptissement met admissie tot een tweede citatie.

Schepenen, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, adjudiceren de eysschers het eerste deffault ende condemneren den gedaechde de geyschte drie jaren renten tot zeven en vijftich gulden, vijftien stuyvers jaerlijcks, t laetste verschenen den eersten meye anno 1696 aen de eysschers bij provisie te namptisseren onder cautie de restituendo indien ten principale verstaen mochte werden te behooren, verclaren het hypotheecq in de brieff vermelt daervooren verbonden ende executabel en verleenen d eysschers admissie tot een tweede citatie.


Compareerde Vincent van Eijck, schout tot Reeuwijck, ende verclaerde hemselven te stellen cautionaris voor het voorenstaende vonnis. Actum den 19en december 1696.

[w.g.] V. van Eijck, 1696

Index

Blom

Cornelia Abrahams (?-?) III-B.7.

Bos

Lena Arisse (?-?) III-B.5, IV-C.

Buijtelaar

Leendert (?-?) II; Sijgje Leendertse (?-1708) II.

Cats

Arie (1740-?) IV-B.1; Arie Leenderts (1710-?) IV-B.

Claverenvelt

Cornelia Jans (?-1757) III-B.9.

Egbertse

Joannes (?-1753) III-B.7.

Geer, van der

Arie Jans (1680-1742) III-A.1, III-B; Arie (1620-?) I; Barbara (1718-1752) III-B.7; Catharina (1719-?) III-B.8; Claas Jans (1680-?) II.2; Elisabeth Jans (1680-?) II.4; Ignatia (1711-1711) III-B.3; Ignatia (1712-1746) IV-B; Jan Ariens (1650-?) III-B.2, II, IV-A; Johannes (1720-1747) III-B.9; Lucia (1709-1740) IV-A; Maria Jans (1680-?) III-A, III-B.2, IV-A; Maria (1715-1794) IV-C; Martijntje Jans (1680-?) II.3; Petrus (1708-1708) III-B.1; Petrus (1716-1787) III-B.6; Sijgje (1709-1740) IV-A.

Grieken, van

Willem Dammesz (?-?) II.4.

Groeneveld

Anna Leenderts (?-?) III-B.8.

Hoorn, van

Annetje Pieters (?-?) III-B.6; Leendert Pieters (?-?) III-B.3, III-B.4, IV-B; Meijnsje Pieters (?-1766) III-B; Pieter Leendert (?-?) III-B.6; Pieter (?-?) III-B; Trijntje Pieters (?-?) III-B.4, IV-B.

Laan, van der

Jacobje Eldertse (?-?) II.2.

Landsgeloof

Catharina Claas (?-?) III-B.6.

Leeuwen, van

Adriaan Sijmons (1675-?) III-A, III-B.5, IV-C; Anna (1704-?) III-A.1.

Pauw

Bastiaan (?-1751) IV-A.1; Jan Cornelisse (?-?) IV-C; Reinier Bastiaan (1705-?) IV-A.

Pouw

Bastiaan Cornelisse (?-?) IV-C; Cornelis Bastiaansz (1701-1791) IV-C; Sebastianus Cornelisz (1742-1809) IV-C.1.

Schoon, op 't

Ingenetje Pieters (?-?) III-B.3.

Verkerk

Egbert Gerritse (?-?) III-B.7.

Verrijn

Annetie Sijmons (?-?) IV-C.

Visser, de

Marij (?-?) IV-C.

Wijk, van

Gijsbert Dirkse (?-?) II.3.