Parenteel van Huijbert Verhart (±1560-?) Dr. Leo A.M. van der Geer - MMXXIV -

© 2024  Dr. Leo A.M. van der Geer

Corso Marconi 91

18014 OSPEDALETTI

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20231205


Inleiding
Ontdekken hetgeen de voorouders hebben gedaan als beroep, hoe hun levenloop is geweest en waarom zij zijn blijven wonen in hun geboorteplaats of juist zijn weg getrokken, geeft veel informatie over de omstandigheden waarin ons eigen levensverhaal begint. Onderzoek naar de familiehistorie haalt ook familiebanden aan en doet soms zelfs vriendschappen ontstaan met verre familie. Onderzoek naar voorouders verplicht je ook om je te verplaatsen in de omstandigheden van de jaren waarin onze voorouders leefden. Daarom is het waarschijnlijk zo interessant en doet het je steeds weer zoeken naar dat stukje van de puzzel wat nog ontbreekt. Ik beleef er in ieder geval veel plezier aan het uitzoeken van de familiestamboom van Van der Geer (mijn vaderskant) en Berbée (moederskant). Maar natuurlijk kan ik het niet nalaten ook een blik te werpen op de stamboom van die van mijn vrouw Ida Verhart. Dit zijn de resultaten van het onderzoek tot nu toe en ik hoop dat deze publicatie een goede indruk daarvan geeft en ook U als lezer boeit. De puzzel is verre van compleet, vele stukjes ontbreken nog en dikwijls ook het verhaal wat bij ieder stukje hoort. Meerdere "Verharten" hebben me informatie en aanvullingen gestuurd. Mocht u een stukje van de puzzel hebben wat nog niet in deze familiegeschiedenis staat laat het me dan weten. Zo kunnen we samen verder ontrafelen hoe het de vele nazaten van Huijbert Verhart, geboren omstreeks 1560 is vergaan.

Ospedaletti (Italië), mei 2022


Generatie I

(van 1560)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1585 en 1590.

I  Huijbert Verhart, zoon van N.N. Verhart, is geboren rond 1560.

Van Huijbert en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Arien Huijbertsz Verhart is geboren rond 1585.

Uit het belastingscohier van 1622 van het kwartier Gouda, blijkt dat Arien aangeslagen wordt voor het hoofdgeld voor twee huijsen, een met land.

Arien was gehuwd met Leuntje Ariens.

2  Bastiaen Huijberts Verhart is geboren rond 1590, zie II.


Generatie II

(van 1585 tot 1659)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1610 en 1628. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Moordrecht (4x).

II  Bastiaen Huijberts Verhart, zoon van Huijbert Verhart (I), wonende te Moordrecht, is geboren rond 1590, is overleden voor zaterdag 8 maart 1659. Bastiaen werd hoogstens 69 jaar.

Uit het kohier hoofdgeld in het kwartier Gouda in 1622 (streeksarchief Holland Midden te Gouda, f 34) blijkt dat het gezin van Bastiaen toen uit de volgende personen bestond:
Sebastijaen Huijbertsz ende Pietergen sijn huijsvrouwen
wonende inde huijsinge van Merten Plonen 8-0-0
6 kinder Ariaentgen 12 Abraham 10.
Sara 8 Ingentgen 6
Jacob 4 Claes 3
Noch woont in 't selve huijs Jan Claesz. ende Gertgen Jans.
2 kijnder Willempgen 4 Jan 1
Bastiaen was zelf geen eigenaar van het huis maar dat was Merten Plonen, die getrouwd was met Marichgen Claes.

Bastiaen was gehuwd met Pieterge Claes, dochter van Claes Nn. Pieterge is geboren rond 1590, is overleden na zaterdag 8 maart 1659. Pieterge werd minstens 69 jaar.

Van Bastiaen en Pieterge zijn acht kinderen bekend:

1  Ariaentgen Bastiaensdr Verhart is geboren in 1610 te Moordrecht (?).

Ariaentgen trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 30 november 1635 te Moordrecht (DTB Moordrecht 13). op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Ariean Kornelisz Burgh. Ariean is geboren rond 1610 te Haastrecht.

2  Abraham Bastiaens Verhart is geboren in 1612, zie III-A.

3  Sara Bastiaensdr Verhart is geboren in 1614 te Moordrecht (?).

4  Ingetge Bastiaensdr Verhart is geboren in 1616 te Moordrecht (?), is nederduits gereformeerd gedoopt, is begraven op woensdag 30 juli 1692 te Waddinxveen. Ingetge werd 76 jaar.

Ingetje wonend in het Zuideinde van Waddinxveen was in 1688 lidmaat van de nederduits gereformeerde gemeente aldaar. In 1686 staat Ingetje genoemd als weduwe van Hendrik Krijnen Mic in het register van de onkosten gevallen over 't slagturven in Zuid Waddinxveen (Streeksarchief Hollands Midden te Gouda: Oud archief van Waddinxveen, band 2). In hetzelfde archief lezen we dat Ingetje als weduwe wordt genoemd in 1687 in de Gaarcedule vant Morgengelt onder Zuijtwaddinxveen.

Ingetge was gehuwd met Hendrik Krijnen Mik ook genaamd Mic. Hendrik is geboren rond 1615, is overleden in 1686. Hendrik werd ongeveer 71 jaar.

5  Jacob Bastiaanse Verhart is geboren in 1618, zie III-B.

6  Claes Bastiaensz Verhart is geboren in 1619, zie III-C.

7  Isaac Bastiaansz Verhart is geboren rond 1625 te Moordrecht, is gedoopt rond 1650, zie III-D.

8  Huijbert Bastiaensz. Verhart is geboren rond 1628, zie III-E.


Generatie III

(van 1610 tot 1692)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1635 en 1685. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gouda (2x).

III-A  Abraham Bastiaens Verhart, zoon van Bastiaen Huijberts Verhart (II) en Pieterge Claes, is geboren in 1612.

Abraham was gehuwd met Marichje Tijsse. Marichje is geboren rond 1620.

Van Abraham en Marichje is een kind bekend:

1  Anna Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 22 maart 1654 te Gouda (bron: doopboeken St.-Janskerk, Gouda, 1643-1712 bladzijde125) (doopgetuige waren haar oom Isaac Bastiaansz Verhart (zie III-D) en Maddeleentje Verhart). Anna wordt vermeld op zondag 22 maart 1654 te St Janskerk te Gouda (doopgetuige was haar oom Isaac Bastiaansz Verhart (zie III-D)).

III-B  Jacob Bastiaanse Verhart, zoon van Bastiaen Huijberts Verhart (II) en Pieterge Claes, is geboren in 1618.

Van Jacob en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Willem Jacobzoon Verhart is geboren in 1635, zie IV-A.

III-C  Claes Bastiaensz Verhart, zoon van Bastiaen Huijberts Verhart (II) en Pieterge Claes, is geboren in 1619.

Claes was gehuwd met Nn Cornelisdr, dochter van Cornelis Claes Thijsz.. Nn is geboren rond 1620.

Van Claes en Nn zijn vier kinderen bekend:

1  Abraham Claasse Verhart, zie IV-B.

2  Pieternella Claes Verhart is geboren rond 1650, zie IV-C.

3  Maria Claesse Verhart is geboren rond 1650, zie IV-D.

4  Cornelia Claesse Verhart is geboren rond 1650. Cornelia is doopgetuige van Aeltie van der Pot op vrijdag 21 februari 1687 te Gouda. Cornelia is doopgetuige van Anna van der Pot op zondag 6 november 1689 te Gouda.

III-D  Isaac Bastiaansz Verhart ook genaamd Isaak Verhart, zoon van Bastiaen Huijberts Verhart (II) en Pieterge Claes, verveender, wonende te Moordrecht, is geboren rond 1625 te Moordrecht, is gedoopt rond 1650, is overleden (bron: DTB Waddinxveen 13-19 en 13-76, grafboek 1651-1774)., is begraven op vrijdag 14 maart 1687 (DTB Waddinxveen 13). Begraven "van westen aen xe vack no 10".. Isaac is doopgetuige van Anna Verhart op zondag 22 maart 1654 te St Janskerk te Gouda. Isaac is doopgetuige van Anna Verhart op zondag 22 maart 1654 te Gouda. Isaac werd ongeveer 62 jaar.

Was in april 1684 genomineerd als ouderling maar werd door de nederduits gereformeerde kerkeraad niet gekozen. Het beroep van Isaac blijkt uit het register van de onkosten gevallen op 't slagturven in Zuijt Waddinxveen in den jare 1686 op ijder man te garen (Streekarchief Holland Midden te Gouda: Oud archief Waddinxveen, band 2).

Isaac was gehuwd met Hilletje Dircks Koot, dochter van Dirck Franz Koot en Beatrix Dircks. Hilletje is geboren rond 1630, is begraven op woensdag 11 april 1685 (DTB Waddinxveen 13). Begraven " ïn de Oude kerck van westen aen VIe vack no 4".. Hilletje werd ongeveer 55 jaar.

In 1680 woont het gezin, dat dan uit de ouders en vier kinderen bestaat, in Zuid Waddinxveen. Dit blijkt uit het register "impost gemaal kwartier Gouda", van dat jaar. Hierin staat namelijk vermeld:
Isaacq Bastiaensz 1.1.3.1.x.x. 5 1/2 Zd Wxv
De cijfers staan actereenvolgens voor het aantal mannen, vrouwen, kinderen van 10 jaar en ouder, van 4 tot 10 jaar, onder de vier jaar, personen "binnen" en een totalisering van het aantal personen waarvoor impost (belasting) verschuldigd is. Kinderen van 4 tot 10 jaar telden voor een half, tot vier jaar telden ze niet mee, alle anderen telden voor een (bron: NAG: NT 104, impost gemaal kwartier Gouda 1680). Er is nog enige onzekerheid dat de bovengenoemde Isaacq Bastiaens dezelfde is als Isaacq Bastiaens Verhart.

Van Isaac en Hilletje zijn vijf kinderen bekend:

1  Christiaan Isaaksz Verhart is geboren rond 1665, zie IV-E.

2  Beatrix Isaakdr Verhart (Barber) is geboren rond 1667, zie IV-F.

3  Pieternella Isaaks Verhart (Petronella) is geboren rond 1669, is gedoopt voor 1680, zie IV-G.

4  Dirk Isaaks Verhart is geboren rond 1673, is begraven op vrijdag 3 november 1724 te Waddinxveen. Dirk wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1714 als echtgenoot. Dirk werd ongeveer 51 jaar.<1>

In de lijst "bede Zuijd Waddinxveen" van 1700 staat Dirck Isaaks Verhart vermeld voor een bijdrage van 0-13-8, dus dertien stuivers en 8 penningen (streekarchief Hollands Midden te Gouda, Oud Archief Waddinxveen, band 2). Dirck IJsaakz Verhart komt in 1725 nog voor op de lijst betreffende de morgengelden van Zuid Waddinxveen, alhoewel bij reeds op 3 november 1724 was overleden (bron: zie boven).

Dirk gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 2 maart 1702 op ongeveer 29-jarige leeftijd met Trientje Jansdr van Leeuwen ook genaamd Kleijn. Trientje wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1714 als echtgenote.<2>

Trientje was eerder gehuwd (1) met Jacob Paulusz van Claveren.<3>

5  Nn Verhart is gedoopt voor 1685, zie IV-H.

III-E  Huijbert Bastiaensz. Verhart, zoon van Bastiaen Huijberts Verhart (II) en Pieterge Claes, is geboren rond 1628.

WA Gouda: inv.nr 16, fol 273v; WA Gouda: inv. nr 17, fol 121.

Huijbert trouwt (kerk) op zaterdag 28 augustus 1649 te Moordrecht op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met Ariaetje Cornelisse Ridder. Ariaetje is overleden voor 1676.

Van Huijbert en Ariaetje zijn drie kinderen bekend:

1  Arije Huijbertz. Verhart is geboren rond 1650, zie IV-I.

2  Isaak Huijberts Verhart is geboren in 1654. Isaak wordt vermeld op vrijdag 13 maart 1676 als erfgenaam.<4>

3  Cornelis Huijbertsz Verhart is geboren in 1655 te Gouda, zie IV-J.

Huijbert was gehuwd (2) met Aeltje Jans Crook, dochter van Jan Crook. Aeltje is geboren rond 1640, is overleden voor dinsdag 12 oktober 1683 . Aeltje wordt vermeld op woensdag 13 oktober 1683 als erflaatster. Aeltje werd hoogstens 43 jaar.<5,6>

Van Huijbert en Aeltje is een kind bekend:

4  Marija Huijbertsdr Verhart is geboren in 1676 (Weeskamer archief Gouda, 16/121).. Marija wordt vermeld op woensdag 13 oktober 1683 als erfgename.<7>

Marija heeft als voogd haar oom Joost Janse Crook.<8>


Generatie IV

(van 1635 tot 1742)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 50 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1660 en 1711. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Waddinxveen (16x), Gouda (11x), Moordrecht (4x), Boskoop en Bergschenhoek.

IV-A  Willem Jacobzoon Verhart ook genaamd Willem Jacobsz Verhart, zoon van Jacob Bastiaanse Verhart (III-B), is geboren in 1635, is overleden op donderdag 3 juni 1694 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht 25).. Willem werd 59 jaar.

In 1690 treden vlak na elkaar in Gouda in het huwelijk Jacob Willemse Verhart en Wiggert Willemse Verhart. Beide zijn dus zonen van Willem Verhart, maar zijn het ook broers? Zekerheid hebben we nog niet maar het is wel heel waarschijnlijk. Jacob is namelijk getuige bij de doop van twee van de kinderen van Wiggert (Willem en Wiggert). Een andere doopgetuige die we twee keer tegen komen bij de kinderen van Wiggert (Willem en Abraham) is Marigje Jonasdochter. Dat gegeven blijkt een belangrijke aanwijzing in de zoektocht naar de vader van Jacob en Wiggert. Op 5 maart 1673 wordt namelijk in het doopboek van de Nederduits hervormde gemeente van Moordrecht de doop aangetekend van Claes, zoon van Willem Jacobz en Marigje Jonas (Moordrecht 2). De samenhang van deze feiten geven ons redelijke zekerheid dat de vader van Jacob en Wiggert dus Willem Jacobszoon was en de moeder Marigje Jonas. Deze Willem Jacobsz Verhart was waarschijnlijk ook de vader van de vijf kanderen die in de jaren 1684-1697 in Moordrecht begraven worden (Moordrecht 25).

Willem was gehuwd met Marigje Jonasdochter. Marigje is doopgetuige van Willem Wiggertz. Verhart op zondag 29 april 1691 te Moordrecht. Marigje is doopgetuige van Abraham Verhart op woensdag 17 december 1692 te Moordrecht.

Van Willem en Marigje zijn negen kinderen bekend:

1  Aegje Willemsdochter Verhart ook genaamd Aeghje Willemsdr Verhart en Aagje Willemsdochter Verhart is overleden op dinsdag 30 april 1697 (bron: DTB Moordrecht 20 en gaarder begraven Moordrecht 1695-1735)., is begraven op dinsdag 30 april 1697 (DTB Moordrecht 25). of is begraven op dinsdag 30 april 1697 te Moordrecht In het begraafboek staat bij Aagje dat haar vaders naam Willem Verhart was. Het is dus een aanname dat het hier ook om Willem Jacobse Verhart gaat. Er is echter geen andere Willem Verhart in die periode in Moordrecht bekend (bron: begraafboek Moordrecht 25).

Aegje was gehuwd met N.N..

2  N.N. Verhart is begraven op donderdag 10 juni 1694 te Moordrecht (bron: begraafboek Moordrecht 25).

3  N.N. Verhart is begraven op donderdag 3 juni 1694 te Moordrecht (bron: begraafboek Moordrecht 25).

4  N.N. Verhart ook genaamd N.N. is overleden op zaterdag 24 mei 1687 (bron: DTB Moordrecht 20)., is begraven op zaterdag 24 mei 1687 te Moordrecht (bron: begraafboek Moordrecht 25).

5  N.N. Verhart ook genaamd N.N. is overleden op woensdag 24 mei 1684 (bron: DTB Moordrecht 20)., is begraven op woensdag 24 mei 1684 te Moordrecht (bron: begraafboek Moordrecht 25).

6  Beatrix Willemsdr Verhart ook genaamd Bejaterix Willems Verhart is geboren in 1660 te Moordrecht, is gedoopt in 1660 te Moordrecht.

Beatrix gaat in ondertrouw op zaterdag 19 oktober 1686 te Amsterdam, trouwt op zaterdag 19 oktober 1686 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam 1686, 515-256 en Moordrecht 14-71) Het voorgenomen huwelijk werd te Moordrecht geregistreerd als volgt: "Christiaen Cornelisz j.m. van Amsterdam met Bejatrix Willems Verhart j.d. van Moordrecht, betoog". op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Christiaan Cornelisz van Koppenhage. Christiaan, varensman, is geboren in 1661.

Bij het huwelijk van Christaan met Beatrix bleek dat zijn ouders reeds waren overleden (DTB Amsterdam 515-256).

7  Jacob Willemse Verhart is gedoopt op woensdag 26 april 1662 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht, inventaris nr. 1, Scan: 51), zie V-A.

8  Wiggert Willemsz Verhart is gereformeerd gedoopt op zaterdag 25 september 1666 te Moordrecht De namen van de ouders staan bij de doop van Wiggert niet vermeld. Het is daarom niet geheel zeker dat het Wiggert Willemse Verhart betreft. De naam Wiggert komt echter zo weinig voor dat wel aannemelijk is (bron: DTB Moordrecht, inventaris nr. 1, scan: 66)., zie V-B.

9  Claes Willemszoon Verhart is gedoopt op maandag 5 maart 1674 te Moordrecht (bron: Moordrecht: dopen 2).

IV-B  Abraham Claasse Verhart ook genaamd Verhardt, zoon van Claes Bastiaensz Verhart (III-C) en Nn Cornelisdr.

Abraham woonde voor zijn trouwen aan de Kleijweg te Gouda. In 1680 woonde Abraham en Marigje aan de Koestraat te Gouda (bron: streekarchief Hollands midden te Gouda: Oud Archief Gouda, ac 1, 2296, f. 43v: Minuijt quohier van familien binnen de stadt Gouda woonagtig sijnde, dienende tot de quotisatie vant sout, zeep, Heere en redemptiegelt, gedaen in den jare 1680). In 1680 was Abraham Verhart lid van het gildebestuur van de snijders (bron: Streekarchief Hollands Midden te Gouda: index benoemingen leden gildebesturen, kamerboeken 1604-1795). Op 27 oktober 1684 eiste voor de politiemeesters van Gouda Abraham Verhart dat Cornelis Crijnen zou worden veroordeeld tot betaling ad 10.14.- over geleverde winkelwaren. Het verzoek werd toegwezen (bron kamerboek politiemeesters 1620-1777, toegangsnummer ac2, inventarisnummer 297 bladzijde 47v)

Abraham trouwt (kerk) op zaterdag 20 oktober 1674 te Gouda met de ongeveer 24-jarige Marritje Jans. Marritje is gedoopt rond 1650. Marritje is doopgetuige van Nicolaas Drost op zondag 10 september 1684 te Gouda.

Van Abraham en Marritje zijn zes kinderen bekend:

1  Allete Verhart is gedoopt op vrijdag 13 maart 1676 (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda, 1643-1712, bladzijde 418) (doopgetuige was haar tante Pieternella Claes Verhart (zie IV-C)).

2  Aletta Abrahams Verhart is gedoopt op woensdag 24 april 1680, zie V-C.

3  Claes Abrahams Verhart is geboren in 1682, is gedoopt op zondag 1 maart 1682 (doopgetuige was zijn tante Pieternella Claes Verhart (zie IV-C)), zie V-D.

4  Marija Verhart is gedoopt op woensdag 15 november 1684 (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda 1643-1712, bladzijde 562) (doopgetuige waren haar behuwd oom Nicolaes Lambertsz Drost en haar tante Maria Claesse Verhart (zie IV-D)). Marija is doopgetuige van Marija Verhart op zondag 18 mei 1710 te Gouda. Marija is doopgetuige van Abraham Verhart op zondag 29 juli 1714 te Gouda.

5  Cornelija Verhart is gedoopt op woensdag 19 maart 1687 te Gouda (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda 1643-1712, bladzijde 605) (doopgetuige waren Neeltje Steevens en Dirk Janse).

6  Johannes Verhart is gedoopt op vrijdag 31 december 1688 te Gouda (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda 1643-1712, bladzijde 635) (doopgetuige was Neeltje Steevens), zie V-E.

IV-C  Pieternella Claes Verhart, dochter van Claes Bastiaensz Verhart (III-C) en Nn Cornelisdr, wonende te Gouda, is geboren rond 1650. Pieternella is doopgetuige van Allete Verhart op vrijdag 13 maart 1676. Pieternella is doopgetuige op woensdag 24 april 1680. Pieternella is doopgetuige van Claes Abrahams Verhart op zondag 1 maart 1682.

Pieternella woonde voor haar trouwen aan de "buijten Potterspoort" te Gouda (DTB St Jan Gouda).

Pieternella gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 28 februari 1683 op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Jan Claesz van der Pot. Jan is geboren rond 1650.

Van Jan en Pieternella zijn twee kinderen bekend:

1  Aeltie van der Pot is gedoopt op vrijdag 21 februari 1687 te Gouda (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda, 1643-1712, bladzijde 603) (doopgetuige was haar tante Cornelia Claesse Verhart (zie III-C.4)).

2  Anna van der Pot is gedoopt op zondag 6 november 1689 te Gouda (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda 1643-1712, bladzijde 649) (doopgetuige was haar tante Cornelia Claesse Verhart (zie III-C.4)).

IV-D  Maria Claesse Verhart, dochter van Claes Bastiaensz Verhart (III-C) en Nn Cornelisdr, is geboren rond 1650, is begraven op vrijdag 22 april 1701 te Gouda (bron: Gaarder St Jan).. Maria is doopgetuige van Marija Verhart op woensdag 15 november 1684. Maria is doopgetuige van Jacobus Drost op vrijdag 6 december 1697 te Gouda. Maria werd ongeveer 51 jaar.

Maria trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op zaterdag 16 februari 1675 te Gouda op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Nicolaes Lambertsz Drost (Claes). Nicolaes is geboren rond 1650, is overleden voor 1701. Nicolaes is doopgetuige van Marija Verhart op woensdag 15 november 1684. Nicolaes werd hoogstens 51 jaar.

(bron trouwdatum: DTB St. Jan Gouda). OP 4 juli 1683 worden Nicolaes Drost en sijn huijsvrouw Maria Claes Verhart, komende van Moord, met attestatie, ingeschreven als nieuwe lidmaten van de St. Janskerk te Gouda (Streekarchief Hollands Midden te Gouda: Index op namen van nieuwe lidmaten Nederduits gereformeerde kerk te Gouda).

Van Nicolaes en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Lambartus Drost is gedoopt rond 1676, zie V-F.

2  Nicolaas Drost is gedoopt op zondag 10 september 1684 te Gouda (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda, 1643-1712, bladzijde 558) (doopgetuige was zijn behuwd tante Marritje Jans (zie IV-B)).

3  Cristyaen Drost is gedoopt op woensdag 25 december 1686 te Gouda (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda 1643-1712, bladzijde 600).

4  Niclaes Drost is gedoopt op woensdag 25 december 1686 te Gouda (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda 1643-1712, bladzijde 600).

5  Aaltie Drost is gedoopt op woensdag 1 december 1688 te Gouda (bron: doopboek St Janskerk Gouda).

6  Nicolaas Drost is gedoopt op vrijdag 17 oktober 1692 te Gouda (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda 1643-1712, bladzijde 696).

IV-E  Christiaan Isaaksz Verhart, zoon van Isaac Bastiaansz Verhart (III-D) en Hilletje Dircks Koot, wonende te Waddinxveen, is geboren rond 1665, is overleden Het overlijden werd aangegeven door Abraham Cornelisse van Alphen, de schoonzoon van de overledene (DTB Zevenhuizen 4602, 8-21)., is begraven op maandag 15 juni 1722. Christiaan wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1714. Christiaan werd ongeveer 57 jaar.<9>

Christiaan deed op 19 december 1685 belijdenis voor de nederduits gereformeerde kerk te Waddinxveen. Christiaan werd in 1688 tot diaken gekozen. Hij heeft deze functie van april 1688 tot april 1670 vervulde. In de jaren 1691, 1700, 1701, 1710, 1712, 1713, en 1714 wordt Christiaan Isaacz Verhart, met of zonder familienaam in de verschillende spellingen, in totaal 12 keer vermeld in diverse belasting- of collectielijsten van Zuid Waddinxveen, zoals voor morgengeld, verpondingen en beden. Niet altijd zijn bedragen vermeld, maar in 1712 wordt hij voor f 19/1/6 gulden/stuivers/penningen aangeslagen voor het morgengeld en voor f 3/3/6 voor de verponding.In 1712 staat hij nogmaals voor f 19/1/- genoteerd in de lijst "rest cedulle van het morgengeld". Bij elkaar is dat ruim 41 gulden. Aan een bede in 1712 draagt hij nog eens -/9/- bij. In een lijst van 1718 komt hij niet meer voor wat er op wijst dat hij mogelijk toen naar Zevenhuizen is vertrokken, waar hij in 1722 overlijdt.

Christiaan gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 27 april 1684, trouwt (kerk) op zondag 14 mei 1684 te Waddinxveen (huwelijksgetuige was zijn vader Isaac Bastiaansz Verhart (zie III-D)) op ongeveer 19-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Annetje Gerrits Brunt. Annetje is geboren rond 1660 te Willeskop, is begraven op vrijdag 12 juli 1697 te Waddinxveen. Annetje werd ongeveer 37 jaar.

Van Christiaan en Annetje zijn vijf kinderen bekend:

1  Geertje Christiaanse Verhart is geboren rond 1680 te Boskoop.

2  Hillegond Christiaans Verhart (Hilletje) is geboren te Waddinxveen, is gedoopt op zaterdag 29 december 1685 te Zevenhuizen (bron: DTB Waddinxveen 2, bladzijde 32)., zie V-G.

3  Gerrit Christiaensz Verhart is gedoopt op zondag 4 juni 1690 (bron: DTB Waddinxveen 2, bladzijde 58)..

4  Gerrit Christiaensz Verhart is gedoopt op donderdag 15 mei 1692 (bron: DTB Waddinxveen 2, bladzijde 70)..

5  Geertje Christiaans Verhart is gedoopt voor 1695, zie V-H.

Christiaan gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 24 januari 1698 (bron: DTB Waddinxveen 10, bladzijde 31)., trouwt (kerk) op zondag 9 februari 1698 op ongeveer 33-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 28-jarige Jacomijntje Jacobs Verhart, dochter van Jacob Verhart. Jacomijntje is gedoopt rond 1670.

IV-F  Beatrix Isaakdr Verhart (Barber) ook genaamd Beatrix Isaacs Verhart, dochter van Isaac Bastiaansz Verhart (III-D) en Hilletje Dircks Koot, is geboren rond 1667, is begraven op zaterdag 21 september 1715 te Waddinxveen. Beatrix werd ongeveer 48 jaar.

Beatrix doet op 19 maart 1690 beleijdenis voor de nederduits gereformeerde kerk van Waddinxveen.

Beatrix was gehuwd (1) met Frans Ariens van der Werf. Frans is geboren rond 1666.

Frans was later gehuwd (2) met Pieternella Jacobse Verhart.<10>

Beatrix trouwt (kerk) op woensdag 21 maart 1703 op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 33-jarige Arien Aelberts Baars. Arien is geboren rond 1670.

Arien was eerder gehuwd (1) met N.N..<11>

Van Arien en Beatrix zijn vijf kinderen bekend:

1  Hilligje Baars is gedoopt op maandag 17 maart 1704 te Waddinxveen.

2  Isaak Baars is gedoopt op zondag 27 december 1705 te Waddinxveen.

3  Hilligje Baars is gedoopt op zaterdag 5 mei 1708 te Waddinxveen.

4  Isaak Baars is gedoopt op zondag 6 oktober 1709 te Waddinxveen.

5  Isaak Baars is gedoopt op maandag 12 januari 1711 te Waddinxveen.

IV-G  Pieternella Isaaks Verhart (Petronella) ook genaamd Verhardt, dochter van Isaac Bastiaansz Verhart (III-D) en Hilletje Dircks Koot, is geboren rond 1669, is gedoopt voor 1680, is overleden voor vrijdag 30 maart 1742 te Amsterdam, is begraven te Waddinxveen. Pieternella is doopgetuige van Klaas Jongeneel op zondag 24 april 1740 te Amsterdam. Pieternella werd hoogstens 73 jaar.

Pieternella doet op 4 october 1683 belijdenis in de nederduits gereformeende kerk te Waddinxveen en komt ook in 1694 in het lidmatenregister voor. Ze blijkt in 1688 in 't zuideinde van het dorp Waddinxveen te wonen. In de lijst "Ontfang van der vrouwpersonen die een vaste sitplaats hebben op een stoel in de kerk van Waddinxveen, verschenen den eersten januar 1730 bij Klaes van der Helm, kerkmeester, wordt Pieternella Verhart genoteerd voor een bedrag van 1/0/0. Dit betreft mogelijk Pieternella Isaaks Verhart (Streekarchief Hollands Midden te Gouda: Oud archief Waddinxveen, band 2). Uit het databestand van Amsterdam inzake boeten voor trouwen en begraven buiten de stad blijkt dat het lijk van Pieternella op 30 maart 1742 van Amsterdam naar Waddinxveen werd vervoerd. Daarvoor moest 10 gulden worden betaald wat ten goede kwam aan het aalmoezeniersweeshuis.

Pieternella gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 15 januari 1689, trouwt (kerk) op dinsdag 1 februari 1689 op ongeveer 20-jarige leeftijd met Claas Cornelisz Radder ook genaamd Radden, zoon van Cornelis Radden. Claas is overleden op zaterdag 16 juni 1736.

Van Claas en Pieternella zijn zes kinderen bekend:

1  Abraham Radder is gedoopt op zondag 23 februari 1698 te Waddinxveen.

2  Maria Radder is gedoopt op woensdag 19 januari 1701 te Waddinxveen.

3  Maija Klaas Radder is gedoopt op woensdag 19 januari 1701 te Waddinxveen.

4  Pieter Radder is gedoopt op donderdag 20 juli 1702 te Waddinxveen.

5  Hillegond Radder is gedoopt op vrijdag 23 oktober 1705 te Bergschenhoek (bron: DTB Bergschenhoek 1705, doop gereformeerd) (doopgetuige waren Inge Janz Breetvelt en Geertje Jansd Radder), zie V-I.

6  Anna Radder is gedoopt op zondag 3 april 1707 te Waddinxveen, is begraven op vrijdag 15 juli 1707 te Hillegersberg (bron: gaarder Hillegersberg 1707). Het overlijden aangegeven door vader Claas.. Anna werd 3 maanden en 12 dagen.

IV-H  Nn Verhart, dochter van Isaac Bastiaansz Verhart (III-D) en Hilletje Dircks Koot, is gedoopt voor 1685.

Nn was gehuwd met Arien Aeldertsz. Arien is geboren rond 1675.

Van Arien en Nn zijn vijf kinderen bekend:

1  Hilligje is gedoopt op maandag 17 maart 1704 te Waddinxveen.

2  Isaak is gedoopt op zondag 27 december 1705 te Waddinxveen.

3  Hilligje is gedoopt op zaterdag 5 mei 1708 te Waddinxveen.

4  Isaak is gedoopt op zondag 6 oktober 1709 te Waddinxveen.

5  Isaak is gedoopt op maandag 12 januari 1711 te Waddinxveen.

IV-I  Arije Huijbertz. Verhart, zoon van Huijbert Bastiaensz. Verhart (III-E) en Ariaetje Cornelisse Ridder, is geboren rond 1650, is overleden voor 1697. Arije wordt vermeld op vrijdag 4 oktober 1697 te Gouda als erflater. Arije wordt vermeld op vrijdag 4 oktober 1697 te Gouda als erflater. Arije werd hoogstens 47 jaar.<12,13>

Arij werd in 1694 als wees geregistreerd door de weeskamer in Gouda (Bron registratie weeskamer archief Gouda, toegangsnummer ac3, inventarisnummer 18, bladzijde 061)

Arije was gehuwd met Marij Frans van den Hoff. Marij is geboren rond 1650, is overleden na 1697. Marij werd minstens 47 jaar.

Van Arije en Marij is een kind bekend:

1  Christiaan Arijentz Verhart is geboren in 1681, is overleden na 1697. Christiaan wordt vermeld op vrijdag 4 oktober 1697 te Gouda als erfgenaam. Christiaan wordt vermeld op vrijdag 4 oktober 1697 te Gouda als erfgenaam. Christiaan werd minstens 16 jaar.<14,15>

IV-J  Cornelis Huijbertsz Verhart, zoon van Huijbert Bastiaensz. Verhart (III-E) en Ariaetje Cornelisse Ridder, wonende te Gouda (Speldemakerssteeg), is geboren in 1655 te Gouda, is overleden voor vrijdag 10 mei 1715. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 13 maart 1676 als erfgenaam. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 10 mei 1715 te Gouda als erflater. Cornelis werd hoogstens 60 jaar.<16,17>

Werd in 1712 als wees geregistreerd door de weeskamer van Gouda (bron: registratie weeskamer toegangsnummer ac3, inventarisnummer 19, bladzijde 042)

Cornelis was gehuwd (1) met Marritje Arijens. Marritje is geboren rond 1660, is overleden voor dinsdag 23 augustus 1701. Marritje wordt vermeld op dinsdag 23 augustus 1701 te Gouda als erflaatster. Marritje werd hoogstens 41 jaar.<18>

Van Cornelis en Marritje zijn vier kinderen bekend:

1  Isaak Verhart is gedoopt op maandag 10 juni 1680 te Gouda (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda 1643-1712, bladzijde 483) (doopgetuige was Trijntje Huijberts Verhart). Isaak wordt vermeld op dinsdag 23 augustus 1701 te Gouda als erfgenaam.<19>

2  Arijaantje Verhart is geboren in 1682. Arijaantje wordt vermeld op dinsdag 23 augustus 1701 te Gouda als erfgename.<20>

3  Jan Verhart is geboren in 1687. Jan wordt vermeld op dinsdag 23 augustus 1701 te Gouda als erfgenaam.<21>

4  Aeltje Cornelis Verhart is geboren in 1691. Aeltje wordt vermeld op dinsdag 23 augustus 1701 te Gouda als erfgename.<22>

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 13 augustus 1701, trouwt op zondag 28 augustus 1701 op 46-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 36-jarige Gerritje Arijens. Gerritje is geboren rond 1665.

Van Cornelis en Gerritje is een kind bekend:

5  Trijntje Cornelis Verhart is geboren in 1704, is gedoopt op zondag 24 augustus 1704 te Gouda (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda 1643-1712, bladzijde 869) (doopgetuige was Aaltie Jans Verhart). Trijntje wordt vermeld op vrijdag 10 mei 1715 te Gouda als erfgename.<23>


Generatie V

(van 1660 tot 1748)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 37 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1689 en 1740. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Moordrecht (8x), Gouda (8x), Zevenhuizen (7x), Boskoop (5x), Leiden (2x), Kralingen (2x), Waddinxveen, Capelle aan den IJssel en Amsterdam.

V-A  Jacob Willemse Verhart, zoon van Willem Jacobzoon Verhart (IV-A) en Marigje Jonasdochter, wonende te Moordse Veen, is gedoopt op woensdag 26 april 1662 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht, inventaris nr. 1, Scan: 51), is begraven op donderdag 10 april 1738 te Kralingen. Jacob is doopgetuige van Willem Wiggertz. Verhart op zondag 29 april 1691 te Moordrecht. Jacob is doopgetuige van Wiggert Wiggertse Verhart op zondag 3 oktober 1706 te Moordrecht. Jacob is getuige van N.N. en N.N. op dinsdag 8 maart 1735. Jacob werd 75 jaar, 11 maanden en 15 dagen.<24>

Jacob trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 26 februari 1690 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht 13/15, blz 92). op 27-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Lijsbeth Korse Goor ook genaamd Goos en Lijsbeth Korsse, dochter van Korstiaan Teunisz Goor en Maritgen. Lijsbeth, wonende te Moordse Veen, is geboren rond 1665, is begraven op donderdag 25 september 1727 te Kralingen (bron: DTB Ktalingen, archief 4, registratienummer 724). Lijsbeth is doopgetuige van Jacob Verhart op zondag 4 december 1718 te Kralingen. Lijsbeth is doopgetuige van Elisabeth Korsse Verhart (Lijsbeth) op woensdag 11 november 1722 te Kralingen. Lijsbeth Korsse is doopgetuige van Jacob Korsse Verhart op vrijdag 24 december 1723 te Kralingen. Lijsbeth is doopgetuige van Teunis Corstiaansz Verhart op zondag 30 juni 1726 te Kralingen. Lijsbeth werd ongeveer 62 jaar.

Van Jacob en Lijsbeth zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Jacobse Verhart is geboren in 1696 te Kralingen, zie VI-A.

2  Willem Jacobs Verhart is gedoopt op zondag 21 september 1698 te Waddinxveen, zie VI-B.

3  Corstiaan Jacobs Verhart is geboren in 1689 te Kralingen (bron: gemeente archief Rotterdam, archiefcode 4, inventarisnr 62/14), is gedoopt in 1689, zie VI-C.

4  Teunis Jacobse Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 10 september 1702 te Capelle aan den IJssel (bron: DTB Capelle aan den IJssel K2, p 73). (doopgetuige was zijn tante Marij Goor), zie VI-D.

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 4 juni 1734 te Kralingen, trouwt (kerk) te Kralingen (bron: DTB Kralingen). op 72-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige Cornelia Jans van der Hoeven. Cornelia, wonende te Kralingen, is geboren rond 1710.

Cornelia was later gehuwd (2) met Arij van der Chijs.<25..27>Afb. 1 - doop Wiggert Willemse Verhart.

V-B  Wiggert Willemsz Verhart ook genaamd Verhaast en Verharst, zoon van Willem Jacobzoon Verhart (IV-A) en Marigje Jonasdochter, wonende te Moordrecht, is gereformeerd gedoopt op zaterdag 25 september 1666 te Moordrecht De namen van de ouders staan bij de doop van Wiggert niet vermeld. Het is daarom niet geheel zeker dat het Wiggert Willemse Verhart betreft. De naam Wiggert komt echter zo weinig voor dat wel aannemelijk is (bron: DTB Moordrecht, inventaris nr. 1, scan: 66)., is overleden op vrijdag 9 juli 1706 (bron: gaarder begraven Moordrecht 1695-1735), is begraven op zaterdag 10 juli 1706 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht 25). Den 10 Julij is op het kerckhoff begraven Wiggert Verhart. Eens geluijt met de kleijne klock het minste kleet dito. Voor de koster.. Wiggert werd 39 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Wiggert trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 5 maart 1690 te Moordrecht op 23-jarige leeftijd met Geertje Dirksd Kapel, dochter van Dirck Kapel. Geertje is overleden op vrijdag 1 december 1730 (bron: gaarder begraven Moordrecht 1695-1735), is begraven In het "Dootboek"van de Nederduits gereformeerde kerk van Moordrecht vinden we in 1730: Betaald Den 1 en Desemb. is begraven op tkerk hof de Weduwe Wiggert Verharst op rek: van de arme De koster 1-:-:.

Van Wiggert en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Willem Wiggertz. Verhart is gedoopt op zondag 29 april 1691 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht 2, blad 90). (doopgetuige waren zijn oom Jacob Willemse Verhart (zie V-A) en zijn grootmoeder Marigje Jonasdochter (zie IV-A)), zie VI-E.

2  Abraham Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op woensdag 17 december 1692 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht 3, blad 2). (doopgetuige was zijn grootmoeder Marigje Jonasdochter (zie IV-A)).

3  Marija Wiggertsdochter Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op donderdag 14 januari 1694 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht 3, blad 6)., zie VI-F.

4  Jannichje Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 16 december 1696 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht 3, blad 18)..

5  Dirck Wiggertszoon Verhart is gedoopt op woensdag 2 februari 1701 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht3, blad 36), zie VI-G.

6  Pieter Wiggertsz Verhart is geboren op zondag 29 april 1703 te Moordrecht, is nederduits gereformeerd gedoopt (Bron: DTB Moordrecht 3, blad 45). (doopgetuige was Jannetje Pietersdochter), zie VI-H.

7  Wiggert Wiggertse Verhart ook genaamd Verhard, wonende te Moordrecht, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 3 oktober 1706 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht 3, blad 57). (doopgetuige waren zijn tante Marigje Dirckdochter Kapel en zijn oom Jacob Willemse Verhart (zie V-A)).

Op 4 juni 1745 wordt in Gouda aangetekend dat Wiggert Wiggertsz Verhart van Moordrecht toestemming krijgt om zich tijdelijk in Gouda te vestigen (Streekarchief Hollands Midden te Gouda, W.A. 63c).

Wiggert trouwt (kerk) op zondag 21 november 1745 te Gouda (bron: DTB Gouda 21 A). op 39-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Geertie Loman. Geertie, wonende te Gouda, is geboren rond 1720.

Geertie was eerder gehuwd (1) met N.N..<28>

V-C  Aletta Abrahams Verhart, dochter van Abraham Claasse Verhart (IV-B) en Marritje Jans, is gedoopt op woensdag 24 april 1680, is begraven op vrijdag 30 augustus 1748. Aletta werd 68 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Aletta gaat in ondertrouw (kerk) op maandag 19 mei 1710 te Gouda op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Cornelis Willemse Dukkel ook genaamd Duijkel. Cornelis is geboren rond 1675, is overleden na 1748. Cornelis werd minstens 73 jaar.

Van Cornelis en Aletta zijn drie kinderen bekend:

1  Barbera Dukkel is overleden op woensdag 28 april 1784 te Gouda (bron: testament Abraham Verhart, Leiden 1684). Barbera wordt vermeld op zaterdag 23 november 1782 te Leiden als erfgename. Barbera wordt vermeld in 1784 als erfgename.<29,30>

2  Willem Dukkel, wonende te 's-Gravenhage. Willem wordt vermeld op zaterdag 23 november 1782 te Leiden als erfgenaam. Willem wordt vermeld in 1784 als erfgenaam.<31,32>

3  Abraham Dukkel is gedoopt op woensdag 24 juni 1711 te Gouda (bron: doopboek Gouda). Abraham wordt vermeld op zaterdag 23 november 1782 te Leiden als erfgenaam. Abraham wordt vermeld in 1784 als erfgenaam.<33,34>

V-D  Claes Abrahams Verhart, zoon van Abraham Claasse Verhart (IV-B) en Marritje Jans, is geboren in 1682, is gedoopt op zondag 1 maart 1682 (doopgetuige was zijn tante Pieternella Claes Verhart (zie IV-C)), is overleden voor dinsdag 28 juni 1746 (bron: nalatenschap Marijtje Verhart en Johan Tidau). Claes wordt vermeld op donderdag 16 oktober 1704 als echtgenoot. Claes werd hoogstens 64 jaar.<35>

Uit de bonboeken van Leiden met daarin de tiende penning blijkt dat Claas op 7 mei 1737 onroerend goed op de Noord Rijnevest te Leiden koopt voor 520 gulden, na zijn dood gaat het onroerende goed over op zijn kinderen (notaris Hans van Stipriaan). Na de dood van Abraham Verhart, zoon van Claas, wordt door de executeurs van de erfenis het onroerende goed op 2 maart 1784 verkocht aan Jacobus van der Pluijm.

Claes was gehuwd met Hendrina Hopkopers (Endrijna) ook genaamd Opkopers. Hendrina is geboren rond 1675, is overleden na zaterdag 3 mei 1749. Hendrina wordt vermeld op donderdag 16 oktober 1704 als echtgenote. Hendrina is doopgetuige van Abraham Verhart op woensdag 14 september 1712 te Gouda. Hendrina wordt vermeld op dinsdag 28 juni 1746 als erfgename. Hendrina wordt vermeld op zaterdag 3 mei 1749 te Leiden als erfgename. Hendrina werd minstens 74 jaar.<36..38>

Van Claes en Hendrina zijn vier kinderen bekend:

1  Abraham Verhart is gedoopt op zondag 7 juni 1711 te Gouda.

Op 25 juni 1711 werd er te Gouda een kind van Claes Verhart en Hendrina begraven. Het is mogelijk de pasgeboren en dus vroeg overleden Abraham.Afb. 2 - handtekening Abraham Verhart 1714-1783.

2  Abraham Verhart is gedoopt op zondag 29 juli 1714 te Gouda (doopgetuige was zijn tante Marija Verhart (zie IV-B.4)), is overleden op woensdag 2 juli 1783 te Leiden (bron: Memoriaalboek Leiden, deel 210+31, aktenummer 8084, pagina 174). Abraham wordt vermeld op dinsdag 28 juni 1746 te Leiden als erfgenaam. Abraham wordt vermeld op donderdag 14 augustus 1783 te Leiden als erflater. Abraham wordt vermeld in 1784 als erflater. Abraham werd 68 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<39..41>

Abraham bleef ongehuwd (bron: testament dd 25 november 1782 te Leiden)

3  Marijtje Verhart is geboren te Leiden, is overleden in augustus 1745 Marijtje en haar man vertrokken in mei 1743 vanuit Leiden naar het leger aan de Rijn waar ze beiden in augustus van dat jaar omkwamen.. Marijtje wordt vermeld op dinsdag 28 juni 1746 te Leiden als erfgename.<42>

Marijtje trouwt (kerk) op vrijdag 8 mei 1733 te Leiden (bron: DTB trouwen, Leiden, 1732, folio MM-64v,collectie Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), deel: 36, periode: 1732-1736) (1) met Frans van der Post. Frans is geboren te Maassluis, is overleden op maandag 5 december 1735 (bron: Bron: Verenigde Oostindische Compagnie, archief 1.04.02, inventaris­num­mer 14180, index/eadid 1.04.02, inventarisnr 14180, folio 9). Marijtje trouwt (kerk) op vrijdag 22 juni 1742 te Leiden (bron: DTB trouwen, Leiden, 1741, folio OO-68 collectie Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), Deel: 38, Periode: 1741-1746) (2) met Johan Wilhem Fredrick Tidau ook genaamd Johan Wilhem Tidau, zoon van John Carl Tidau en Anna Dorothea Margareta Courdesse. Johan, tabaksverkoper, wonende te Leiden, is geboren te Blankenburg, is overleden in augustus 1745 (in het leger aan de Rijn gelegen). Johan Wilhem Tidau wordt vermeld op dinsdag 28 juni 1746 te Leiden als erflater.<43>

4  Johanna Verhart is geboren rond 1720 te Leiden. Johanna wordt vermeld op dinsdag 28 juni 1746 te Leiden als erfgename.<44>

Johanna trouwt op zaterdag 9 november 1748 te Leiden (bron: DTB Trouwen, Leiden, 1748, folio PP-135) op ongeveer 28-jarige leeftijd met Joseph de Voois.

Joseph was eerder gehuwd (1) met Grietje Kool.<45>

V-E  Johannes Verhart, zoon van Abraham Claasse Verhart (IV-B) en Marritje Jans, is gedoopt op vrijdag 31 december 1688 te Gouda (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda 1643-1712, bladzijde 635) (doopgetuige was Neeltje Steevens).

Johannes was gehuwd met Johanna Sebout ook genaamd Aebout. Johanna is geboren rond 1690.

Van Johannes en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Marija Verhart is gedoopt op zondag 18 mei 1710 te Gouda (bron: Doopboek St Janskerk) (doopgetuige was haar tante Marija Verhart (zie IV-B.4)).

2  Abraham Verhart is gedoopt op woensdag 14 september 1712 te Gouda (doopgetuige was zijn behuwd tante Hendrina Hopkopers (zie V-D)).

3  Abraham Verhart is gedoopt op zondag 5 januari 1716 te Gouda.

Waarschijnlijk doodgeboren omdat in het doopregister staat vermeld dat "de vader is Johannes Verhart, de moeder Johanna Sebout; deselve heeft ook haar kind ten doop gebracht op het kerkhof.

4  Jacob Verhart is gedoopt op vrijdag 18 augustus 1719 te Gouda (doopgetuige was Grietje Adams Kluijsenaar).

V-F  Lambartus Drost, zoon van Nicolaes Lambertsz Drost (Claes) (IV-D) en Maria Claesse Verhart, is gedoopt rond 1676.

Lambartus was gehuwd met Grietie Walraven.

Van Lambartus en Grietie is een kind bekend:

1  Jacobus Drost is gedoopt op vrijdag 6 december 1697 te Gouda (bron: doopboeken St.-Janskerk Gouda 1643-1712, bladzijde 772) (doopgetuige was zijn grootmoeder Maria Claesse Verhart (zie IV-D)).

V-G  Hillegond Christiaans Verhart (Hilletje), dochter van Christiaan Isaaksz Verhart (IV-E) en Annetje Gerrits Brunt, is geboren te Waddinxveen, is gedoopt op zaterdag 29 december 1685 te Zevenhuizen (bron: DTB Waddinxveen 2, bladzijde 32).. Hillegond wordt vermeld op zaterdag 4 augustus 1708 te Zevenhuizen als echtgenote.<46>

Hillegond gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 30 oktober 1707, trouwt (kerk) op zondag 30 oktober 1707 te Zevenhuizen op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Abraham Cornelisz van Alphen. Abraham, wonende te Zevenhuizen, is geboren rond 1682 te Zevenhuizen, is gedoopt te Zevenhuizen, is overleden na 1722. Abraham wordt vermeld op zaterdag 4 augustus 1708 te Zevenhuizen als echtgenoot. Abraham wordt vermeld op woensdag 16 oktober 1754 als echtgenoot. Abraham werd minstens 40 jaar.<47,48>

Hillegonde Verhart en Abram Cornelis van Alphen stelden op 09 december 1708 een testament op (Notaris M. Bontebal, Zevenhuizen).

Van Abraham en Hillegond zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis van Alphen is gedoopt op woensdag 25 juli 1708 te Zevenhuizen.

2  Cornelis van Alphen is gedoopt op zondag 23 juni 1709 te Zevenhuizen.

3  Anna van Alphen is gedoopt op zondag 23 november 1710 te Moordrecht (bron: doopboek hervormde gemeente Moerkapelle, toegangsnummer ac62, inventarisnummer 1a, bladzijde 152).

4  Christiaan van Alphen is gedoopt op zondag 12 maart 1713 te Zevenhuizen.

5  Wilm van Alphen is gedoopt op woensdag 15 april 1716 te Zevenhuizen.

6  Krijn van Alphen is gedoopt op zondag 17 augustus 1721 te Zevenhuizen.

7  Anna van Alphen is gedoopt op zondag 21 juli 1726 te Zevenhuizen.

V-H  Geertje Christiaans Verhart, dochter van Christiaan Isaaksz Verhart (IV-E) en Annetje Gerrits Brunt, is gedoopt voor 1695.

Geertje trouwt op zondag 18 juni 1713 te Boskoop, trouwt (kerk) op woensdag 21 juni 1713 te Zevenhuizen op minstens 18-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Jansz van Groos. Jan, wonende te Boskoop, is geboren in 1686, is gedoopt op zondag 3 februari 1686 te Boskoop.

Ingeland en heemraad van Reijercoop.

Van Jan en Geertje zijn zes kinderen bekend:

1  Anna van Groos is gedoopt op zondag 18 juni 1713 te Zevenhuizen, is overleden op vrijdag 28 oktober 1763 te Zevenhuizen. Anna werd 50 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

2  Jan van Groos is gedoopt op zondag 19 augustus 1714 te Boskoop.

3  Christiaan van Groos is gedoopt op zondag 24 april 1718 te Boskoop, is overleden in 1796. Christiaan werd 78 jaar.

4  Jan van Groos is gedoopt op zondag 19 oktober 1721 te Boskoop.

5  Abram van Groos is gedoopt op zondag 29 augustus 1723 te Boskoop.

6  Abram van Groos is gedoopt op zondag 20 oktober 1726 te Boskoop.

V-I  Hillegond Radder, dochter van Claas Cornelisz Radder (IV-G) en Pieternella Isaaks Verhart (Petronella), is gedoopt op vrijdag 23 oktober 1705 te Bergschenhoek (bron: DTB Bergschenhoek 1705, doop gereformeerd) (doopgetuige waren Inge Janz Breetvelt en Geertje Jansd Radder).

Hillegond was gehuwd met Maarten Jongeneel.

Van Maarten en Hillegond is een kind bekend:

1  Klaas Jongeneel is gedoopt op zondag 24 april 1740 te Amsterdam (doopgetuige waren zijn overgrootvader Cornelis Radden en zijn grootmoeder Pieternella Isaaks Verhart (zie IV-G)).


Generatie VI

(van 1689 tot 1796)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 53 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1715 en 1749. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kralingen (34x), Waddinxveen (2x), Capelle aan den IJssel (2x), Zuid Waddinxveen, Moordrecht en Gouda.

VI-A  Pieter Jacobse Verhart, zoon van Jacob Willemse Verhart (V-A) en Lijsbeth Korse Goor, wonende te Kralingen, is geboren in 1696 te Kralingen, is overleden in 1771, is begraven op zaterdag 6 april 1771 te Kralingen. Pieter is doopgetuige van Martijntje Bromer op zondag 24 maart 1720. Pieter werd 75 jaar.

Pieter trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 9 juli 1719 te Kralingen (bron: DTB Kralingen). op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Pietertje Maartensdochter Bromer ook genaamd Broomaard, Broomard en Bromers, dochter van Maarten Ariens Bromer en Marijtje Cornelis van der Spek. Pietertje, wonende te Kralingen, is geboren in 1698 te Stompwijk, is gedoopt op zondag 1 juni 1698 te Wilsveen (doopgetuige waren Pieter Jacobse de Vriend en Jannetje Cornelis van der Spek), is overleden na 1733. Pietertje is doopgetuige van Martijntje Bromer op zondag 24 maart 1720. Pietertje is doopgetuige van Pieter Korsse Verhart op zondag 14 september 1727 te Kralingen. Pietertje is doopgetuige van Lijsbeth Verhart op zondag 22 april 1731 te Kralingen. Pietertje werd minstens 35 jaar.

Van Pieter en Pietertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Maarten Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 3 december 1719 te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Ariaantje Maartens Bromer), is begraven op donderdag 14 december 1719 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1719). Maarten werd 11 dagen.

2  Maarten Verhart is gedoopt op zaterdag 22 maart 1721 te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Ariaantje Maartens Bromer), is begraven op donderdag 26 juni 1721 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1721). Maarten werd 3 maanden en 4 dagen.

3  Maarten Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 11 november 1725 te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Ariaantje Maartens Bromer), is overleden op maandag 22 mei 1758. Maarten werd 32 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Maarten Verhart ging als bosschieter voor de V.O.C. naar Batavia met het schip "Gustaaf Willem"op 11 maart 1749. Op 10 juni 1750 was het schip weer in de thuishaven. Maarten vertrok op 2 november 1754 wederom als bosschieter nu met de "Oosthuijsen"kamer hoorn, en keerde terug op 27 juni 1755. Later vertrok hij nogmaals nu met het schip "Jerusalem", kamer Rotterdam, vertrok op 7 october 1757 en kwam aan op 14 april 1758 te Batavia. Van deze derde reis keerde Maarten niet meer terug.

4  Jacobus Verhart is gedoopt op zondag 25 juni 1730 te Kralingen (doopgetuige was Neeltje Pieters), is begraven op woensdag 5 juli 1730. Jacobus werd 10 dagen.

5  Jacob Verhart is gedoopt op zondag 22 maart 1733 te Kralingen (doopgetuige was zijn behuwd tante Neeltje Jacobsdochter Hoogerwerff).

VI-B  Willem Jacobs Verhart, zoon van Jacob Willemse Verhart (V-A) en Lijsbeth Korse Goor, arbeider, wonende te Kralingen, is gedoopt op zondag 21 september 1698 te Waddinxveen, is begraven op maandag 16 september 1737 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1737). Willem is doopgetuige van Neeltje Kurver op zondag 17 september 1724. Willem is getuige van N.N. en N.N. op dinsdag 8 maart 1735. Willem werd 38 jaar, 11 maanden en 26 dagen.<49>

Willem trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op dinsdag 15 februari 1718 (bron: DTB Kralingen, trouw, gereformeerd). op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Neeltje Cornelis Koevoet, dochter van Cornelis Leendertsz Koevoet en Marijtje Huijberts van Dijck. Neeltje, wonende te Kralingen, is gedoopt op zondag 5 februari 1696 te Zevenhuizen, is overleden in juni 1720 te Kralingen. Neeltje werd 24 jaar en 4 maanden.

Van Willem en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N. Verhart is begraven op dinsdag 17 oktober 1719 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1719).

2  Jacob Willemse Verhart ook genaamd Jacob Willemse Voorhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 31 juli 1718 te Kralingen (bron: gemeente archief Rotterdam, archiefcode 4, inventarisnr 63/105) (doopgetuige was Lijsbeth Kersse), is overleden na augustus 1720. Jacob wordt vermeld op maandag 19 augustus 1720 te Kralingen als erfgenaam. Jacob werd minstens 2 jaar en 1 maand.<50>

VI-C  Corstiaan Jacobs Verhart ook genaamd Corstiaan Jacobs Voorhart, zoon van Jacob Willemse Verhart (V-A) en Lijsbeth Korse Goor, is geboren in 1689 te Kralingen (bron: gemeente archief Rotterdam, archiefcode 4, inventarisnr 62/14), is gedoopt in 1689, is overleden in december 1771, is begraven op donderdag 5 december 1771 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1771). Corstiaan is getuige van N.N. en N.N. op donderdag 24 september 1733 te Kralingen. Corstiaan is doopgetuige van Gijsje Verhart op zondag 23 augustus 1744. Corstiaan is getuige van N.N. en N.N. op maandag 24 oktober 1763 te Kralingen. Corstiaan wordt vermeld op maandag 4 september 1769 te Kralingen als erfgenaam. Corstiaan werd 82 jaar.<51..53>

Corstiaan trouwt op woensdag 25 maart 1716 te Kralingen op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Neeltje Ariaens Klinckert ook genaamd Klinkert, dochter van Arie Klinckert en Marijtje Ziere. Neeltje is gedoopt op zondag 24 augustus 1692 te Kralingen, is overleden in april 1735 te Kralingen, is begraven op maandag 11 april 1735 te Kralingen (bron: DTB Kralingen archief 4, inventaris­num­mer 725). Neeltje is doopgetuige van Lijsbeth Verhart op zondag 18 oktober 1733 te Kralingen. Neeltje werd 42 jaar en 8 maanden.

Op 26 mei 1725, op 12 januari 1732, op 8 februari 1732 en op 11 april 1735 werd een kind van Kors Jacobs Verhart begraven (GAR).

Van Corstiaan en Neeltje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Arij Corstiaanszoon Verhart is geboren te Kralingen, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 22 november 1716 te Kralingen (bron: DTB dopen gereformeerd Kralingen 1716, archief 4, inventaris­num­mer 717), zie VII-A.

2  Marijtje Korse Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 7 november 1717 te Kralingen (doopgetuige was Lijsbeth Cornelis), is begraven op zaterdag 26 mei 1725 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1725). Marijtje werd 7 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

3  Jacob Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 4 december 1718 te Kralingen (doopgetuige was zijn grootmoeder Lijsbeth Korse Goor (zie V-A)), is begraven op woensdag 21 december 1718 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1718). Jacob werd 17 dagen.

4  Maria Corsse Verhart (Marijtje) is geboren te Kralingen, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 23 maart 1721 te Kralingen (doopgetuige was haar tante Krijntje Klinckert), zie VII-B.

5  Elisabeth Korsse Verhart (Lijsbeth) is nederduits gereformeerd gedoopt op woensdag 11 november 1722 te Kralingen (doopgetuige was haar grootmoeder Lijsbeth Korse Goor (zie V-A)), zie VII-C.

6  Jacob Korsse Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op vrijdag 24 december 1723 te Kralingen (doopgetuige was zijn grootmoeder Lijsbeth Korsse (zie V-A)), zie VII-D.

7  Teunis Corstiaansz Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 30 juni 1726 te Kralingen (doopgetuige was zijn grootmoeder Lijsbeth Korse Goor (zie V-A)), zie VII-E.

8  Pieter Korsse Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 14 september 1727 te Kralingen (doopgetuige was zijn behuwd tante Pietertje Maartensdochter Bromer (zie VI-A)), is begraven op zaterdag 20 december 1727 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1727). Pieter werd 3 maanden en 6 dagen.

9  Pieternella Corsse Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 16 januari 1729 te Kralingen (doopgetuige was haar tante Krijntje Klinckert). Pieternella is doopgetuige van Kors Jacobse Verhart op zondag 26 oktober 1749 te Kralingen. Pieternella is doopgetuige van Neeltje den Bleijker op zondag 18 augustus 1754 te Kralingen. Pieternella is doopgetuige van Kors den Bleijker op zondag 30 december 1759 te Kralingen. Pieternella is doopgetuige van Neeltje den Bleijker op zondag 11 oktober 1761 te Kralingen. Pieternella is doopgetuige van Pieternella Verhart op zondag 16 juni 1765. Pieternella is doopgetuige van Dirk den Bleijker op zondag 24 mei 1767 te Kralingen.

Pieternella gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 31 januari 1755, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op woensdag 19 februari 1755 te Kralingen (bron: Archief DTB Rotterdam, inv. nr. 14) op 26-jarige leeftijd met Dirk Franken Geneuglijk. Dirk, wonende te Kralingen, is geboren te Hillegersberg.

10  Neeltje Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 7 mei 1730 te Kralingen (doopgetuige was Neeltje Jacobs).

11  Anna Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 16 december 1731 te Kralingen (doopgetuige was Marija Edelmans).

12  Leendert Verhart is geboren in oktober 1733 te Kralingen, is gedoopt op zondag 18 oktober 1733 te Kralingen (doopgetuige was Jannetje Jacobs Edelman), zie VII-F.Afb. 3 - handtekening Teunis Jacobse Verhart 1702 1762.

VI-D  Teunis Jacobse Verhart ook genaamd Teunis Jacobse Voorhart, zoon van Jacob Willemse Verhart (V-A) en Lijsbeth Korse Goor, wonende te Kralingen, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 10 september 1702 te Capelle aan den IJssel (bron: DTB Capelle aan den IJssel K2, p 73). (doopgetuige was zijn tante Marij Goor), is overleden in 1762. Teunis wordt vermeld in 1762 te Kralingen als erflater. Teunis werd 60 jaar.<54>

Teunis gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 27 september 1726, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op dinsdag 29 oktober 1726 te Kralingen (bron: DTB Kralingen). op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Neeltje Jacobsdochter Hoogerwerff. Neeltje, wonende te Kralingen, is geboren rond 1705, is gedoopt te Kralingen, is begraven op vrijdag 11 september 1789 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1789, archief 4, registratienummer 731). Neeltje is doopgetuige van Jacob Verhart op zondag 22 maart 1733 te Kralingen. Neeltje is doopgetuige van Teunis Bleijker op zondag 3 februari 1760 te Kralingen. Neeltje is doopgetuige van Teunis Nederhandt op zondag 15 mei 1785 te Kralingen. Neeltje werd ongeveer 84 jaar.

Er werd een kind van Teunis Verhart begraven op 25 april 1744 te Kralingen (GAR 133).

Van Teunis en Neeltje zijn vijftien kinderen bekend:

1  N.N. is geboren op zaterdag 16 augustus 1727, is overleden op zaterdag 16 augustus 1727.

2  N.N. is geboren op vrijdag 14 januari 1729, is overleden op vrijdag 14 januari 1729.

3  N.N. is geboren op woensdag 5 april 1730, is overleden op woensdag 5 april 1730.

4  Lijsbeth Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 22 april 1731 te Kralingen (doopgetuige was haar behuwd tante Pietertje Maartensdochter Bromer (zie VI-A)), is begraven op maandag 14 mei 1731. Lijsbeth werd 22 dagen.

5  Lijsbeth Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 13 juli 1732 te Kralingen (doopgetuige was Ingetje Klinckert), is begraven op maandag 2 maart 1733. Lijsbeth werd 7 maanden en 17 dagen.

6  Lijsbeth Verhart is gedoopt op zondag 18 oktober 1733 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1733, archief 4, registratienummer 718) (doopgetuige was haar behuwd tante Neeltje Ariaens Klinckert (zie VI-C)), is begraven op maandag 2 november 1733. Lijsbeth werd 15 dagen.

7  Lijsbeth Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op dinsdag 17 mei 1735 te Kralingen (doopgetuige was Pietertje Brommers).

8  Elisabeth Verhart (Leijsbeth) is nederduits gereformeerd gedoopt op dinsdag 17 juli 1736 te Kralingen (doopgetuige was Pietertje Brommers), zie VII-G.

9  Jacob Verhart is gedoopt op zondag 9 februari 1738 te Kralingen (doopgetuige was Trijntje van Veen), is begraven op vrijdag 28 februari 1738. Jacob werd 19 dagen.

10  Jacob Verhart is gedoopt op maandag 16 november 1739 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1739, doop gereformeerd) (doopgetuige was Anna Waddinxveen), is begraven op donderdag 10 december 1739. Jacob werd 24 dagen.

11  Coba Verhart is gedoopt op zondag 28 mei 1741 te Kralingen (doopgetuige was Anna Waddinxveen), is begraven op woensdag 22 november 1741. Coba werd 5 maanden en 25 dagen.

12  Jacobus Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 20 januari 1743 te Kralingen (doopgetuige was Anna Waddinxveen), is begraven op dinsdag 29 januari 1743. Jacobus werd 9 dagen.

13  Jacob Verhart is gedoopt op zondag 4 juli 1745 te Kralingen (doopgetuige was Anna Waddinxveen), is begraven op maandag 12 juli 1745. Jacob werd 8 dagen.

14  Jacoba Verhart is gedoopt op zondag 22 januari 1747 te Kralingen (doopgetuige was Anna Waddinxveen), zie VII-H.

15  Jacob Verhart is gedoopt op woensdag 7 mei 1749 te Kralingen (doopgetuige was zijn volle nicht Elisabeth Korsse Verhart (zie VII-C)), is begraven op woensdag 9 juli 1749. Jacob werd 2 maanden en 2 dagen.

VI-E  Willem Wiggertz. Verhart ook genaamd Verhard, zoon van Wiggert Willemsz Verhart (V-B) en Geertje Dirksd Kapel, is gedoopt op zondag 29 april 1691 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht 2, blad 90). (doopgetuige waren zijn oom Jacob Willemse Verhart (zie V-A) en zijn grootmoeder Marigje Jonasdochter (zie IV-A)), is overleden op vrijdag 18 april 1738. Willem werd 46 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Willem gaat in ondertrouw op vrijdag 4 september 1711, gaat in ondertrouw (kerk) te Waddinxveen, trouwt op zondag 27 september 1711 op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Sara Frans van der Werf. Sara, wonende te Waddinxveen, is geboren in 1691, is overleden op woensdag 20 augustus 1749 te Zevenhuizen. Sara is doopgetuige van Geertruij Pieterse Verhart op dinsdag 30 oktober 1731 te Moordrecht. Sara werd 58 jaar.

Van Willem en Sara zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannetje Willemsdr Verhart is geboren rond 1715, zie VII-I.

2  Wiggert Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 27 maart 1718 te Kralingen (bron: DTB Rotterdam 39/40, p 728). (doopgetuige was zijn tante Marija Wiggertsdochter Verhart (zie VI-F)).

3  Maria Willemsdr Verhart is gedoopt op zondag 31 maart 1720, zie VII-J.

4  Frans Willemsz Verhart (Jan) is geboren rond 1723 te Zuid Waddinxveen, zie VII-K.

5  Willem Willemse Verhart ook genaamd Willem Verhart is gedoopt op zondag 5 augustus 1725 te Waddinxveen of is gedoopt op zondag 5 augustus 1725 (bron: DTB Waddinxveen 3)..

VI-F  Marija Wiggertsdochter Verhart, dochter van Wiggert Willemsz Verhart (V-B) en Geertje Dirksd Kapel, wonende te Moordrecht, is nederduits gereformeerd gedoopt op donderdag 14 januari 1694 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht 3, blad 6)., is overleden voor 1728. Marija is doopgetuige van Wiggert Verhart op zondag 27 maart 1718 te Kralingen. Marija is doopgetuige van Wiggert Dirckzoon Verhart op zondag 3 juni 1725 te Kralingen. Marija werd hoogstens 33 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Marija trouwt (kerk) op maandag 2 januari 1719 (bron: DTB Moordrecht 15, bladzijde 69). op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Leendert Corneliszoon van Rijsdam. Leendert, wonende te Capelle aan den IJssel, is geboren rond 1695 te Schinkelveen, is overleden in 1736, is begraven op woensdag 19 december 1736 te Kralingen. Leendert werd ongeveer 41 jaar.

Leendert was later gehuwd (2) met Marijtje Abrahams Leeflang.<55..59>

Van Leendert en Marija zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis van Rijsdam is gedoopt op woensdag 14 februari 1720 te Capelle aan den IJssel.

2  Wigger van Rijsdam is gedoopt op zondag 12 oktober 1721 te Capelle aan den IJssel.

VI-G  Dirck Wiggertszoon Verhart, zoon van Wiggert Willemsz Verhart (V-B) en Geertje Dirksd Kapel, is gedoopt op woensdag 2 februari 1701 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht3, blad 36).

Dirck gaat in ondertrouw op vrijdag 29 september 1724 te Kralingen (bron: DTB Rotterdam 63), gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 28 september 1724, trouwt op donderdag 5 oktober 1724 (bron: RA Kralingen 62, no 238 en DTB Gouda 21)), trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) in 1724 (bron: DTB Moordrecht 15, p 101) op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Leentje Abramsdochter Leeflang (Lena) ook genaamd Leeflangh en Leevlangh, dochter van Abraham Davids Leeflang en Weijntje Ariens Hoogerbrugge. Leentje, wonende te Kralingen, is gedoopt op zondag 23 juli 1702 te Capelle aan den IJssel, is overleden op zaterdag 9 juni 1725 (jaar overlijden niet geheel zeker).. Leentje werd 22 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Leentje was eerder gehuwd (1) met Abram Janszen Stolk.<60,61>

Van Dirck en Leentje is een kind bekend:

1  Wiggert Dirckzoon Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 3 juni 1725 te Kralingen (bron: DTB Rotterdam 65/7, blz 751). (doopgetuige was zijn tante Marija Wiggertsdochter Verhart (zie VI-F)).

Dirck trouwt na 1726 op minstens 25-jarige leeftijd (2) met Neeltje Abrahams Leeflang ook genaamd Neeltje Abrahams Leeflangh. Neeltje is doopgetuige van Wijntje van Rijsdam op zondag 3 april 1729 te Kralingen. Neeltje is doopgetuige van Wijntje van Rijsdam op zondag 7 maart 1734 te Kralingen. Neeltje is doopgetuige van Abraham van Rijsdam op zondag 11 maart 1736 te Kralingen.

Van Dirck en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

2  N.N. Verhart is begraven op donderdag 11 juli 1737 te Kralingen.

3  Benjamin Dirckzoon Verhart ook genaamd Voorhart en Benjamin Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op woensdag 19 december 1736 te Kralingen (bron: DTB Rotterdam 114/5). (doopgetuige was Araantje Pieters Kroon) of is gedoopt op woensdag 19 december 1736 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1736, doop gereformeerd).

VI-H  Pieter Wiggertsz Verhart ook genaamd Verwit, zoon van Wiggert Willemsz Verhart (V-B) en Geertje Dirksd Kapel, schoolmeester, wonende te Moordrecht, te Moordrechtse Veen en te Gouda, is geboren op zondag 29 april 1703 te Moordrecht, is nederduits gereformeerd gedoopt (Bron: DTB Moordrecht 3, blad 45). (doopgetuige was Jannetje Pietersdochter).

Pieter was schoolmeester te Gouda.

Pieter gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 24 december 1724 (bron: trouwboek van de hervormde gemeente van Moordrecht: DTB 15; gaarder Moordrecht 1, bladzijde 96)., trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) te Gouda op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Francijntje Ariens de Haas, dochter van Adriaan de Haas en Jannetje Jans Braker. Francijntje, wonende te Broekhuijzen en te Moordrechtse Veen, is geboren rond 1704, is rooms katholiek gedoopt.

Francijntje was eerder gehuwd (1) met N.N..

De eerste aankondiging van het voorgenomen huwelijk van Pieter Verhart en Francijntje de Haas werd opgetekend op 30 november 1724 in het gaarderregister van Moordrecht (1, blad 96). De tekst was als volgt:

"Den 30 Nov.: vant aenstaende huijwelijk
van Pr Wiggertse Verhart j.m. van Moordregt
met Francijntje de Haas j.d. van Broek en
Thuijl volgens aangev niet ontvangen, dient voor Memorie."

De gaarder inde de verschuldigde belasting op onder andere trouwen. Dat die in dit geval niet geheven werd duidt erop dat de echtelieden dit niet konden betalen. Het huwelijk vond overigens niet in Moordrecht plaats, maar in Gouda. Daarvoor gaf de kerk in Moordrecht een verklaring af voor de zustergemeente in Gouda, die in het Moordrechtse trouwregister is opgetekend. Met drie Romeinse enen (iii) werd daarin ook geregistreerd dat het voorgenomen huwelijk zoals vereist drie keer publiekelijk was aangekondigd.

"Attestatie gegeven naar Gouda Pieter Wiggertszen Verhart j.m.
van Moordregt,
iii Met
Francijntje Adriaansdr. De Haas, j.d.
van Broekhuijzen."
In het Moorderchtse trouwregister wordt voor de bruid Broekhuizen als de plaats van herkomst genoemd terwijl in het gaarder register Broek en Thuijl staat aangegeven. Dit is niet zo verwonderlijk omdat Broek, Thuijl, Broekhuizen en 't Weegje buurtschappen waren nabij Gouda die kerkelijk op Gouda waren aangewezen.
Uit de trouwregisters van de St. Janskerk te Gouda blijkt dat de ondertrouw in Gouda werd aangetekend op 3 december 1724, de tweede afkondiging gebeurde op 10 december en de derde op 17 december op welke dag ook werd getrouwd:

"Getrouwd den 17 Decemb. 1724 Den 3 december 1724
Pieter Wiggertse Verhart, jongman van
Moordrecht, met
Francijntje Adriaanse de Haas, j.d.
van Broekhuijsen buijten Gouda"

Het gezin van Pieter en Francijtje woonde aanvankelijk in Moordrecht maar verhuisde in November 1733 naar Gouda. In het Oud archief van Gouda (ac 2294, f 34) staat immers vermeld:

"Pieter Wiggertse Verhart en sijn huijsvrouw
Francijntje Adriaens de Haes met vier
kinderen laest gekomen van Moord(rech)t. Sijn
geadmitteert hier te mogen wonen.
Deselve hebben overgegeven acte van indemniteijt
van schout en armmeesters tot Moord(rech)t en
nog auth. copie van gelijke acte gegeven
bij die van Brouck Thuijl en 't Weegje
welke beijde sijn gesonden aen de regenten vant
aelmoeseniershuijs."

Van Pieter en Francijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Joanna Verhart ook genaamd Joanna Verhert is rooms katholiek gedoopt op donderdag 21 maart 1726 te Waddinxveen (bron: DTB Rooms katholieke statie St. Victor te Waddinxveen: W18, p 88). (doopgetuige was haar tante Neeltje Ariens de Haas).

2  Dirk Pietersz Verhart ook genaamd Dirk Piertersz Verhart is geboren op maandag 29 september 1727 te Kralingen, is overleden op donderdag 11 juli 1737. Dirk werd 9 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

3  Joannes Pieterse Verhart ook genaamd Joannes Pieterse Verhard is rooms katholiek gedoopt op maandag 5 september 1729 (bron: DTB rooms katholieke statie H. Johannes onthoofding te Moordrecht: MO 33, p 63). (doopgetuige was zijn tante Neeltje Ariens de Haas).

4  Geertruij Pieterse Verhart ook genaamd Geertruij Pieterse Verwit is nederduits gereformeerd gedoopt op dinsdag 30 oktober 1731 te Moordrecht (DTB hervormde gemeente in Moordrecht: MO5, p 25). (doopgetuige was haar behuwd tante Sara Frans van der Werf (zie VI-E)).

5  Jannigje Verhart is geboren in 1732.

6  Maria Verhart is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 13 april 1734 (bron: DTB 50 Gouda; doopboek van de rooms katholieke statie van St. Jan Baptist). (doopgetuige was Hillegond Pieterse van Leeuwen), zie VII-L.

7  Elisabeth Pieterse Verhart (Lijsbeth) ook genaamd Lijsbeth Widderse Vreat is geboren rond 1736.

Lijsbeth verbleef tot september 1739 in Broek, Thuijl en 't Weegje zo blijkt uit het armenregister van Gouda want op 2 september 1739 wordt vermeld dat zij is ingeschreven in Gouda komend van het bovengenoemde buurtschap (Armenregister Gouda, AC 245, f 12v).

8  Jacobus Pietersz. Verhart (Jacob) is rooms katholiek gedoopt op maandag 29 september 1738 (bron: DTB 50, p. 211 Gouda, doopboek van de rooms katholieke statie van St. Jan Baptist). (doopgetuige was Dirkje Bloedhart), zie VII-M.

9  Adrianus Verhart is gedoopt op woensdag 24 oktober 1742 te Gouda (doopgetuige was Dirkje Blokert).


Generatie VII

(van 1715 tot 1813)

In deze generatie zijn 13 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 78 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1739 en 1787. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kralingen (29x), Rotterdam (10x), Zevenhuizen (3x), Gouda (2x), Capelle (2x) en Leiden.Afb. 4 - handtekening Arij Corstiaan Verhart 1716 1773.

VII-A  Arij Corstiaanszoon Verhart, zoon van Corstiaan Jacobs Verhart (VI-C) en Neeltje Ariaens Klinckert, wonende te Kralingen, is geboren te Kralingen, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 22 november 1716 te Kralingen (bron: DTB dopen gereformeerd Kralingen 1716, archief 4, inventaris­num­mer 717), is begraven op vrijdag 5 maart 1773 te Kralingen. Arij is getuige van N.N. en N.N. op donderdag 24 september 1733 te Kralingen. Arij werd 56 jaar, 3 maanden en 11 dagen.<62>

Arij gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 29 september 1747 te Kralingen, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 22 oktober 1747 (bron: DTB Kralingen). op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Neeltje Hendriks Leeflang, dochter van Hendrik Ariense Leeflang en Maria Ariens Hogerwerf. Neeltje, wonende te Kralingen, is geboren in 1723 te Zevenhuizen, is gedoopt op zondag 6 juni 1723 te Zevenhuizen, is overleden op maandag 21 december 1812 te Kralingen. Neeltje is doopgetuige van Neeltje Verhart op zondag 17 januari 1751. Neeltje is doopgetuige van Neeltje van der Torre op zondag 15 april 1753. Neeltje is doopgetuige van Arij van der Torre op zondag 2 juni 1765. Neeltje is doopgetuige van Arij Roggeveen op zondag 2 mei 1773 te Kralingen. Neeltje is doopgetuige van Arij Roggeveen op zondag 17 juli 1774 te Kralingen. Neeltje is doopgetuige van Arij Roggeveen op zondag 10 september 1775 te Kralingen. Neeltje is doopgetuige van Neeltje Roggeveen op vrijdag 2 mei 1777 te Kralingen. Neeltje werd 89 jaar.

Doop: (Archief DTB Zevenhuizen, doopboek 4, p. 51 (CD ZH dopen)). Huwelijk: (Archief DTB Rotterdam, inv. nr. 14, trouw gereformeerd).

Op 5 mei 1756 en 29 maart 1759 werden kinderen van Arij Corstiaansz en Neeltje begraven.

Van Arij en Neeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Neeltje Verhart is geboren in 1748 te Kralingen, is gedoopt op zondag 1 september 1748 te Rotterdam (doopgetuige was haar tante Maria Corsse Verhart (zie VII-B)), zie VIII-A.

2  N.N. is geboren op vrijdag 9 januari 1750, is begraven op vrijdag 9 januari 1750.

3  Hendrik Verhart is gedoopt op zondag 12 december 1751 te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Anna Hendriks Leeflang), is overleden in april 1788, is begraven op donderdag 24 april 1788 te Kralingen. Hendrik werd 36 jaar en 4 maanden.

Doop: (Archief DTB Rotterdam, inv. nr. 1, doop gereformeerd). Begraven: (Archief DTB Rotterdam, inv. nr. 6, begraven kerk).

4  Maertje Verhart is gedoopt op zondag 17 maart 1754 (doopgetuige was haar tante Anna Hendriks Leeflang).

5  Maria Verhart is geboren op zondag 17 april 1757, is gedoopt te Kralingen (doopgetuige was haar tante Anna Hendriks Leeflang). Maria is doopgetuige van Arij Roggeveen op zondag 2 mei 1773 te Kralingen. Maria is doopgetuige van Maria van Bodegraven op zondag 1 oktober 1775. Maria is doopgetuige van Neeltje Roggeveen op vrijdag 2 mei 1777 te Kralingen. Maria is doopgetuige van Cornelis van Leeuwen op zondag 9 november 1777. Maria is doopgetuige van Maria van der Torre op zondag 16 april 1780 te Hillegersberg. Maria is doopgetuige van Hendrik Roggeveen op zondag 16 december 1781 te Overschie. Maria is doopgetuige van Cornelis van der Torre op zondag 11 september 1785 te Hilligersdorp.

VII-B  Maria Corsse Verhart (Marijtje), dochter van Corstiaan Jacobs Verhart (VI-C) en Neeltje Ariaens Klinckert, wonende te Kralingen, is geboren te Kralingen, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 23 maart 1721 te Kralingen (doopgetuige was haar tante Krijntje Klinckert), is begraven op dinsdag 10 oktober 1809 te Hillegersberg. Maria is doopgetuige van Neeltje Verhart op zondag 1 september 1748 te Rotterdam. Maria is doopgetuige van Kors den Bleijker op zondag 21 januari 1753 te Kralingen. Maria is doopgetuige van Neeltje Teunis Verhart op zondag 9 september 1753. Maria is doopgetuige van Johanna Verhart op maandag 4 april 1768 te Kralingen. Maria werd 88 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Maria was gehuwd (1) met Gijsbert Pietersz van Reewijk. Gijsbert, wonende te Kralingen, is geboren te Capelle aan den IJssel, is overleden voor 1747.

Van Gijsbert en Maria is een kind bekend:

1  Gijsje Verhart is geboren op dinsdag 4 augustus 1744 Maria Corsse Verhart was ongehuwd bij de geboorte van Gijsje en gaf aan dat Gijsbert Pietersz van Reewijk de vader van het kind was., is gedoopt op zondag 23 augustus 1744 (doopgetuige was haar grootvader Corstiaan Jacobs Verhart (zie VI-C)).

Maria gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 3 maart 1747, trouwt (kerk) op zondag 26 maart 1747 te Kralingen op 26-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Cornelis Jansz van der Torre, zoon van Jan Stevensz van der Torre en Hilletje van der Starre. Cornelis is geboren te Capelle aan den IJssel, is gedoopt op zondag 17 augustus 1727, is begraven op vrijdag 28 oktober 1796 te Hillegersberg. Cornelis werd 69 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn tien kinderen bekend:

2  Stephanus van der Torre is geboren te Kralingen, is gedoopt op dinsdag 21 november 1747 (doopgetuige was zijn grootmoeder Hilletje van der Starre), is overleden op dinsdag 10 oktober 1815 te Rotterdam Acte nr 84; bron Rotterdam 1815 a 018v.. Stephanus werd 67 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Stephanus trouwt op woensdag 31 januari 1776 te Zevenhuizen op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Marija Hofland. Marija is geboren rond 1750.

3  Kors van der Torre is gedoopt op zondag 23 februari 1749 (doopgetuige was zijn tante Elisabeth Korsse Verhart (zie VII-C)).

4  Jan van der Torre is gedoopt op zondag 7 februari 1751 (doopgetuige was Ariaantje van der Torre).

5  Neeltje van der Torre is gedoopt op zondag 15 april 1753 (doopgetuige was haar behuwd tante Neeltje Hendriks Leeflang (zie VII-A)), zie VIII-B.

6  Leendert van der Torre is gedoopt op zondag 18 mei 1755 (doopgetuige was zijn tante Elisabeth Korsse Verhart (zie VII-C)).

7  Willem van der Torre is geboren op zondag 5 juni 1757 te Kralingen, is gedoopt (doopgetuige was zijn grootmoeder Hilletje van der Starre), zie VIII-C.

8  Hillegonda van der Torren (Hilletje) is gedoopt op zondag 19 augustus 1759 (doopgetuige was Ariaantje van der Torre), is overleden op zaterdag 10 december 1831 te Zuid-Waddinxveen (bron: DTB Waddinxveen 1831, acte 14). Hillegonda werd 72 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

9  Teunis van der Torre is gedoopt op zondag 8 augustus 1762 (doopgetuige was Jannetje Stolk).

10  Arij van der Torre is gedoopt op zondag 2 juni 1765 (doopgetuige was zijn behuwd tante Neeltje Hendriks Leeflang (zie VII-A)), is begraven op zaterdag 14 september 1765. Arij werd 3 maanden en 12 dagen.

11  Barber van der Torre is gedoopt op zondag 16 juli 1769 (doopgetuige was Ariaantje van der Torre).

VII-C  Elisabeth Korsse Verhart (Lijsbeth), dochter van Corstiaan Jacobs Verhart (VI-C) en Neeltje Ariaens Klinckert, wonende te Kralingen, is nederduits gereformeerd gedoopt op woensdag 11 november 1722 te Kralingen (doopgetuige was haar grootmoeder Lijsbeth Korse Goor (zie V-A)), is overleden op zaterdag 30 september 1797 te Sluipwijk. Elisabeth is doopgetuige van Kors van der Torre op zondag 23 februari 1749. Elisabeth is doopgetuige van Jacob Verhart op woensdag 7 mei 1749 te Kralingen. Elisabeth is doopgetuige van Cors Teuniszoon Verhart op zondag 26 april 1750. Elisabeth is doopgetuige van Leendert van der Torre op zondag 18 mei 1755. Elisabeth is doopgetuige van Lijsbeth Verhart op zondag 16 mei 1756. Elisabeth is doopgetuige van Lijsbeth Verhart op zondag 28 mei 1758. Elisabeth werd 74 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Elisabeth gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 5 februari 1751, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 28 maart 1751 te Kralingen (bron: DTB Kralingen). op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Arie Pieterszoon den Bleijker, zoon van Pieter Dirks den Bleijker en Ariaentje Westerwoudt. Arie is geboren in 1722 te Kralingen, is gedoopt te Kralingen, is overleden te Kralingen, is begraven op maandag 23 februari 1784 te Kralingen. Arie werd 62 jaar.

Van Arie en Elisabeth zijn acht kinderen bekend:

1  Pieter den Bleijker is gedoopt op woensdag 12 januari 1752 te Kralingen (doopgetuige was Lijsbeth Pieters Bleijker), is overleden op vrijdag 6 februari 1801 te Reeuwijk. Pieter werd 49 jaar en 25 dagen.

Pieter trouwt op zondag 20 juli 1777 te Hillegersberg op 25-jarige leeftijd met Maartje Cornelis Kraanhoorn. Maartje is geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel, is overleden op vrijdag 1 februari 1811 te Reeuwijk.

2  Kors den Bleijker is gedoopt op zondag 21 januari 1753 te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Maria Corsse Verhart (zie VII-B)).

3  Neeltje den Bleijker is gedoopt op zondag 18 augustus 1754 te Kralingen (doopgetuige was haar tante Pieternella Corsse Verhart (zie VI-C.9)).

4  Ariaantje den Bleijker is gedoopt op zondag 2 januari 1757 te Kralingen (doopgetuige was Gerritje Bleijker).

5  Kors den Bleijker is gedoopt op zondag 30 december 1759 te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Pieternella Corsse Verhart (zie VI-C.9)).

6  Neeltje den Bleijker is gedoopt op zondag 11 oktober 1761 te Kralingen (doopgetuige was haar tante Pieternella Corsse Verhart (zie VI-C.9)).

7  Kors den Bleijker is gedoopt op zondag 16 februari 1766 te Kralingen (doopgetuige was Gijsje Reeuwijk), is overleden op dinsdag 5 april 1831 te Reeuwijk. Kors werd 65 jaar, 1 maand en 20 dagen.

8  Dirk den Bleijker is gereformeerd gedoopt op zondag 24 mei 1767 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1767, archief 4, registratienummer 718) (doopgetuige was zijn tante Pieternella Corsse Verhart (zie VI-C.9)).

VII-D  Jacob Korsse Verhart, zoon van Corstiaan Jacobs Verhart (VI-C) en Neeltje Ariaens Klinckert, wonende te Kralingen, is nederduits gereformeerd gedoopt op vrijdag 24 december 1723 te Kralingen (doopgetuige was zijn grootmoeder Lijsbeth Korsse (zie V-A)).

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 27 oktober 1747, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 19 november 1747 te Kralingen op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Stijntje Huijberts Hasebroek, dochter van Huijbert Ariens Hasebroek en Marrigje Roelen Muijt. Stijntje, wonende te Kralingen, is geboren te Zevenhuizen, is gedoopt op vrijdag 27 juli 1725 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Stijntje is doopgetuige van Arij van Someren op zondag 9 december 1764. Stijntje is doopgetuige van Maria van Someren op zondag 1 februari 1767.

Van Jacob en Stijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Huijbert Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 23 juni 1748 te Kralingen (doopgetuige was zijn grootmoeder Maria Roele Muijt), is begraven op maandag 7 juni 1751 te Kralingen (GAR 168).. Huijbert werd 2 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

2  Kors Jacobse Verhart is geboren te Kralingen, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 26 oktober 1749 te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Pieternella Corsse Verhart (zie VI-C.9)), zie VIII-D.

3  Huijbert Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 17 juni 1753 te Kralingen (doopgetuige was Jannetje Hasebroek), zie VIII-E.

4  Marijtje Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 16 mei 1756 te Kralingen (doopgetuige was Jannetje Hasebroek), is overleden in 1756.

5  Lijsbeth Verhart is gedoopt op zondag 16 mei 1756 (doopgetuige was haar tante Elisabeth Korsse Verhart (zie VII-C)), is overleden in 1756.

6  Maria Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 3 december 1758 te Kralingen (doopgetuige was Maria Hasebroek), is overleden in 1760. Maria werd 2 jaar.

VII-E  Teunis Corstiaansz Verhart ook genaamd Teunis Korsse Verhart, zoon van Corstiaan Jacobs Verhart (VI-C) en Neeltje Ariaens Klinckert, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 30 juni 1726 te Kralingen (doopgetuige was zijn grootmoeder Lijsbeth Korse Goor (zie V-A)), is begraven op vrijdag 5 januari 1798 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1798, archief 4, registratienummer 731). Teunis Korsse Verhart is getuige van N.N. en N.N. op zaterdag 16 december 1769 te Kralingen. Teunis werd 71 jaar, 6 maanden en 6 dagen.<63>

Teunis gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 14 februari 1749 te Nieuwerkerk, trouwt (kerk) op zondag 9 maart 1749 te Kralingen (met attestatie). op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Angenietje Leendertsdr Bos ook genaamd Bosch en Agnietje Leenderts Bos, dochter van Leendert Bos en Maria Maartensdr. Knegt. Angenietje, wonende te Capelle aan den IJssel, is geboren te Nieuwerkerk, is nederlands hervormd gedoopt op zondag 21 maart 1728 te Nieuwerkerk, is begraven op donderdag 13 februari 1806 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1806, archief 4, registratienummer 732). Agnietje Leenderts Bos is doopgetuige van Teunis Lans op zondag 7 september 1783 te Kralingen. Agnietje Leenderts Bos wordt vermeld op woensdag 17 maart 1802 te Kralingen als erfgename. Agnietje Leenderts Bos wordt vermeld op donderdag 4 juli 1805 te Kralingen als erfgename. Agnietje Leenderts Bos wordt vermeld op donderdag 4 juli 1805 te Rotterdam als erfgename. Agnietje Leenderts Bos wordt vermeld op vrijdag 28 februari 1806 als erflaatster. Angenietje werd 77 jaar, 10 maanden en 23 dagen.<64..66>

Van Teunis en Angenietje zijn dertien kinderen bekend:

1  Cors Teuniszoon Verhart, wonende te Kralingen, is geboren te Kralingen, is gedoopt op zondag 26 april 1750 (doopgetuige was zijn tante Elisabeth Korsse Verhart (zie VII-C)), is begraven op vrijdag 19 maart 1802 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1802). Cors wordt vermeld op woensdag 17 maart 1802 te Kralingen als erfgenaam. Cors wordt vermeld op donderdag 4 juli 1805 te Kralingen als erflater. Cors wordt vermeld op donderdag 4 juli 1805 te Rotterdam als erflater. Cors werd 51 jaar, 10 maanden en 21 dagen.<67,68>

Cors gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 20 februari 1784, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op woensdag 10 maart 1784 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1784, archief 4, registratienummer 718) op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Neeltje Leendertsdochter Roggeveen. Neeltje, wonende te Kralingen, is geboren te Kralingen, is gedoopt op zondag 25 mei 1755 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1755, archief 4, registratienummer 718), is begraven op vrijdag 24 juli 1801 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1801, archief 4, registratienummer 731). Neeltje wordt vermeld op woensdag 17 maart 1802 te Kralingen als erflaatster. Neeltje werd 46 jaar, 1 maand en 29 dagen.<69>

2  Neeltje Verhart is gedoopt op zondag 17 januari 1751 (bron: DTB Kralingen 1751, archief 4, registratienummer 718) (doopgetuige was haar behuwd tante Neeltje Hendriks Leeflang (zie VII-A)).

3  Maria Verhart is gedoopt op zondag 19 september 1751 (doopgetuige was Neeltje Leendert Bos), is overleden op woensdag 9 november 1814 (bron: BS Overlijden, Kralingen, 11 november 1814, aktenummer 45). Maria is doopgetuige van Leendert Lans op zondag 17 maart 1799. Maria wordt vermeld op donderdag 4 juli 1805 te Rotterdam als erfgename. Maria wordt vermeld op vrijdag 5 juli 1805 te Kralingen als erfgename. Maria wordt vermeld op vrijdag 28 februari 1806 als erfgename. Maria werd 63 jaar, 1 maand en 21 dagen.<70..72>

4  Neeltje Teunis Verhart is geboren te Kralingen, is gedoopt op zondag 9 september 1753 (doopgetuige was haar tante Maria Corsse Verhart (zie VII-B)), zie VIII-F.

5  Lena Teunis Verhart is geboren te Kralingen, is gedoopt op zondag 18 januari 1756 te Kralingen (doopgetuige was Neeltje Leendert Bos), zie VIII-G.

6  Leendert Verhart is gedoopt op zondag 15 mei 1757 (doopgetuige was Marij Leendertse Ripje).

7  Lijsbeth Verhart is gedoopt op zondag 28 mei 1758 (doopgetuige was haar tante Elisabeth Korsse Verhart (zie VII-C)), zie VIII-H.

8  Ariaantje Verhart is gedoopt op zondag 7 december 1760 (doopgetuige was Machteltje van der Cijs), is overleden op maandag 16 februari 1852 te Tiel. Ariaantje is doopgetuige van Adrianus Lans op zondag 13 februari 1791 te Kralingen. Ariaantje wordt vermeld op zondag 5 augustus 1792 te Rotterdam als erfgename. Ariaantje wordt vermeld op vrijdag 5 juli 1805 te Kralingen als erfgename. Ariaantje werd 91 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<73,74>

Ariaantje trouwt op zondag 18 november 1798 te Rotterdam op 37-jarige leeftijd met Johannes Hendrik Venhorst (Jan-Hendrik). Johannes, wonende te Rotterdam, is geboren te Gendringen. Johannes wordt vermeld op vrijdag 5 juli 1805 te Kralingen als echtgenoot.<75>

9  Leendert Verhart is gedoopt op maandag 9 mei 1763 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1763, doop gereformeerd) (doopgetuige was Marij Leendertse Ripje). Leendert wordt vermeld op vrijdag 5 juli 1805 te Kralingen als erfgenaam.<76>

10  Pieternella Verhart is gedoopt op zondag 16 juni 1765 (doopgetuige was haar tante Pieternella Corsse Verhart (zie VI-C.9)). Pieternella is doopgetuige van Pieter Lans (Piet) op zondag 7 juli 1793 te Kralingen. Pieternella wordt vermeld op vrijdag 5 juli 1805 te Kralingen als erfgename.<77>

11  Pietje Verhart is geboren in 1768 te Kralingen, is overleden op dinsdag 26 februari 1822 te Overschie (bron: Overschie 1822-019). Pietje werd 54 jaar.

12  Johanna Verhart is nederduits gereformeerd gedoopt op maandag 4 april 1768 te Kralingen (doopgetuige was haar tante Maria Corsse Verhart (zie VII-B)), zie VIII-I.

13  Hendrijntje Verhart is Trijntje gedoopt op zondag 3 november 1771 (doopgetuige was Marij Leendertse Ripje), is begraven op donderdag 15 maart 1798 te Kralingen (GAR 434).. Hendrijntje werd 26 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

VII-F  Leendert Verhart, zoon van Corstiaan Jacobs Verhart (VI-C) en Neeltje Ariaens Klinckert, wonende te Kralingen, is geboren in oktober 1733 te Kralingen, is gedoopt op zondag 18 oktober 1733 te Kralingen (doopgetuige was Jannetje Jacobs Edelman), is overleden op zondag 24 januari 1813 te Kralingen (bron: BS Overlijden, Kralingen, 27 januari 1813, aktenummer 3). Leendert werd 79 jaar en 3 maanden.

Leendert Verhart tekent met een merkteken (omdat hij niet kon schrijven) op 24 maart 1795 een petitie van de burgers van Kralingen waarin zij protesteerden tegen de aanstelling door Rotterdam van nieuwe regenten voor Kralingen. De burgers van Kralingen meenden dat zij uit eigen gelederen hun regenten zouden moeten kunnen aanstellen. Het protest uit Kralingen schijnt nogal hardhandig te zijn neergeslagen. Er wordt vermeld in de protestbrief van de Kralingse burgers dat "door een aantal gewapende burgers uit Rotterdam, met het geklank der zwaarden tot zwijgen zijn genoodzaakt, met ons toe te roepen en te zeggen: wij zullen je Oranje Blixems drie duizend franschen op je ziel sturen. Waar op wij Ondertekenden het aanstellen der Regenten voor onwettig verklaard hebben, en verzogt Protest aan te tekenen".

Leendert gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 4 februari 1757, trouwt in 1757, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 27 februari 1757 te Kralingen op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Lena van Vliet. Lena, wonende te Kralingen, is geboren rond 1730 te Kralingen, is gedoopt te Kralingen, is begraven op donderdag 29 augustus 1793 te Kralingen. Lena werd ongeveer 63 jaar.

Van Leendert en Lena is een kind bekend:

1  Nn Verhart is begraven op maandag 14 januari 1760.

VII-G  Elisabeth Verhart (Leijsbeth), dochter van Teunis Jacobse Verhart (VI-D) en Neeltje Jacobsdochter Hoogerwerff, wonende te Kralingen, is nederduits gereformeerd gedoopt op dinsdag 17 juli 1736 te Kralingen (doopgetuige was Pietertje Brommers), is begraven op woensdag 26 maart 1777 te Kralingen. Elisabeth wordt vermeld op donderdag 31 december 1761 te Kralingen als erfgename. Elisabeth werd 40 jaar, 8 maanden en 9 dagen.<78>

Elisabeth gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 31 maart 1758, trouwt (GAR 227)., trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 23 april 1758 op 21-jarige leeftijd met de 32-jarige Leendert Pietersz. Bleijker, zoon van Pieter Bleijker. Leendert, wonende te Kralingen, is geboren in 1726, is gedoopt te Kralingen, is overleden in 1803. Leendert wordt vermeld op donderdag 31 december 1761 te Kralingen als echtgenoot. Leendert werd 77 jaar.<79>

Leendert was later gehuwd (2) met Adriaantje Cornelis Konijn.<80,81>

Van Leendert en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter den Bleijker is geboren op zondag 21 januari 1759, is nederduits gereformeerd gedoopt te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Gerritje Pieters Bleiker), zie VIII-J.

2  Teunis Bleijker is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 3 februari 1760 te Kralingen (doopgetuige was zijn grootmoeder Neeltje Jacobsdochter Hoogerwerff (zie VI-D)), zie VIII-K.

3  Dirk Bleijker is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 27 februari 1763 te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Gerritje Pieters Bleiker).

VII-H  Jacoba Verhart, dochter van Teunis Jacobse Verhart (VI-D) en Neeltje Jacobsdochter Hoogerwerff, is gedoopt op zondag 22 januari 1747 te Kralingen (doopgetuige was Anna Waddinxveen), is begraven op donderdag 4 december 1806 te Kralingen (GAR 471).. Jacoba wordt vermeld op donderdag 31 december 1761 te Kralingen als erfgename. Jacoba is doopgetuige van Teunis Bleijker op woensdag 30 december 1795. Jacoba is doopgetuige van Elisabeth Bleijker op woensdag 6 december 1797. Jacoba werd 59 jaar, 10 maanden en 12 dagen.<82>

Jacoba was gehuwd (1) met Cornelis Nederhandt ook genaamd Nederland. Cornelis is begraven op zaterdag 20 februari 1802 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1802).

Van Cornelis en Jacoba zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Nederhandt is gedoopt op zondag 8 september 1782 te Capelle.

2  Jan Nederhandt is gedoopt op zondag 21 september 1783 te Capelle.

3  Teunis Nederhandt is gedoopt op zondag 15 mei 1785 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1785, archief 4, registratienummer 721) (doopgetuige was zijn grootmoeder Neeltje Jacobsdochter Hoogerwerff (zie VI-D)).

4  Jan Nederhandt is gedoopt op zondag 17 juni 1787 te Kralingen (doopgetuige was Agnietje Verzijden).

Jacoba was gehuwd (2) met Jan de Keijzer.

Van Jan en Jacoba is een kind bekend:

5  Agatha de Keijzer is gedoopt te Leiden, is overleden op donderdag 4 mei 1826 te Leiderdorp.

VII-I  Jannetje Willemsdr Verhart, dochter van Willem Wiggertz. Verhart (VI-E) en Sara Frans van der Werf, is geboren rond 1715. Jannetje is doopgetuige van Jannetje Verhart op dinsdag 6 maart 1770.

Van Jannetje en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Willem Verhart is gedoopt op zondag 15 februari 1739 te Zevenhuizen (buitenechtelijk kind).

Jannetje gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 5 februari 1740, trouwt (kerk) op zondag 28 februari 1740 te Sevenhuijsen op ongeveer 25-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Cornelis Hendriks Vis, zoon van Hendrik Cornelisz. Vis en Jannetje Ariens van de Schriek. Cornelis is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 29 mei 1707 te Sevenhuijsen. Cornelis is doopgetuige van Jannetje Verhart op dinsdag 6 maart 1770.

Van Cornelis en Jannetje zijn twee kinderen bekend:

2  Sara Cornelisse Vis is gedoopt op vrijdag 20 april 1742 te Zevenhuizen, is overleden op dinsdag 7 december 1813 te Zevenhuizen. Sara werd 71 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

3  Arij Cornelisz Vis is gedoopt op zondag 23 maart 1749 te Zevenhuizen.

VII-J  Maria Willemsdr Verhart, dochter van Willem Wiggertz. Verhart (VI-E) en Sara Frans van der Werf, is gedoopt op zondag 31 maart 1720, is overleden te Rotterdam, is begraven op maandag 6 april 1761 te Rotterdam (Westerkerkhof). (Bron: DTB Rotterdam 1761, begraven). Maria werd 41 jaar en 6 dagen.

Maria gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 25 oktober 1753, trouwt (kerk) op zondag 11 november 1753 te Rotterdam Trouwen gebeurde pro Deo. of trouwt (kerk) te Kralingen op 33-jarige leeftijd met Henricus van Mechelen (Hendrik).

Henricus was eerder gehuwd (1) met N.N..<83>

Van Henricus en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Willem van Mechelen is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 22 oktober 1754 te Rotterdam (doopgetuige waren Elisabeth Schepen, Willem Schepen en Maria Vermaten).

2  Elisabeth van Mechelen is rooms katholiek gedoopt op woensdag 17 september 1755 te Rotterdam (doopgetuige waren Elisabeth Schepen, Willem Schepen en Maria Hoemans).Afb. 5 - handtekening Frans Willemsz Verhart.

VII-K  Frans Willemsz Verhart (Jan) ook genaamd Verhardt, zoon van Willem Wiggertz. Verhart (VI-E) en Sara Frans van der Werf, wonende te Rotterdam (sluijtelsteeg), is geboren rond 1723 te Zuid Waddinxveen, is overleden op vrijdag 15 juli 1808, is begraven op maandag 18 juli 1808 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1808). Frans is doopgetuige van Frans Rom op maandag 12 mei 1788 te Rotterdam. Frans is doopgetuige van Frans de Keijzer op zondag 27 juli 1788 te Rotterdam. Frans is doopgetuige van Frans de Keijzer op zondag 27 december 1789 te Rotterdam. Frans is doopgetuige van Trijntje Rom op dinsdag 18 mei 1790 te Rotterdam. Frans wordt vermeld op donderdag 22 november 1798 te Rotterdam. Frans werd ongeveer 85 jaar.<84>

Frans woonde in 1751 in de Sleutelsteeg te Rotterdam.

Frans was gehuwd (1) met Anna Cornelisdr. Craan. Anna is gedoopt op zondag 15 februari 1728 te Zevenhuizen (bron: DTB Zevenhuizen Z4, pagina 100).

Van Frans en Anna is een kind bekend:

1  Willem Verhart is geboren op woensdag 12 februari 1749 (bron: DTB Zevenhuizen 4, p 328). Willem is een buitenechtelijk kind. (vader Frans en moeder Anna waren niet getrouwd)., is gedoopt op woensdag 12 februari 1749.

Frans gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op maandag 8 november 1751 te Kralingen, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op woensdag 24 november 1751 te Kralingen op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Trijntje Veeroom, dochter van Pieter Veeroom en Maria van Koperer. Trijntje, wonende te Rotterdam, is geboren in 1731 te Rotterdam, is overleden op dinsdag 5 maart 1822 te Rotterdam Acte nr 450, bron: Rotterdam 1822 a 091v.. Trijntje is doopgetuige van Frans Rom op maandag 12 mei 1788 te Rotterdam. Trijntje is doopgetuige van Frans de Keijzer op zondag 27 juli 1788 te Rotterdam. Trijntje is doopgetuige van Frans de Keijzer op zondag 27 december 1789 te Rotterdam. Trijntje is doopgetuige van Trijntje Rom op dinsdag 18 mei 1790 te Rotterdam. Trijntje is doopgetuige van Petronella Rom op zondag 28 augustus 1791 te Rotterdam. Trijntje is doopgetuige van Trijntje van Dalen op zondag 25 september 1791 te Rotterdam. Trijntje is doopgetuige van Frans de Jong op zaterdag 25 mei 1793. Trijntje is doopgetuige van Trijntje Schel op zondag 31 december 1797 te Rotterdam. Trijntje is doopgetuige van Trijntje Schel op zondag 15 september 1799 te Rotterdam. Trijntje is doopgetuige van Trijntje van Dalen op zondag 31 augustus 1800 te Rotterdam. Trijntje werd 91 jaar.

Trijntje woonde in 1751 aan de Sleutelsteeg te Rotterdam.

Van Frans en Trijntje zijn vijftien kinderen bekend:

2  Willem Verhart is gedoopt op zondag 25 juli 1751 (doopgetuige was Pieternella Verhart), is overleden op zaterdag 21 augustus 1751. Willem werd 27 dagen.

3  Pieter Verhart is gedoopt op dinsdag 9 januari 1753 (doopgetuige waren Arij Veeroom en Sandrijntje Veeroom), is overleden op zaterdag 31 mei 1755. Pieter werd 2 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

4  Willem Verhart is gedoopt op dinsdag 21 mei 1754 te Rotterdam (doopgetuige was Pieternella Verhart), is overleden op maandag 15 juli 1754. Willem werd 1 maand en 24 dagen.

5  Pieter Verhart is geboren op maandag 3 november 1755 te Rotterdam, is gedoopt op dinsdag 4 november 1755 (doopgetuige waren Arij Veeroom en Marietje Veeroom), is overleden op zaterdag 31 december 1831 (bron: DTB Rotterdam 1832, acte nummer 25, a006). Pieter is doopgetuige van Elisabeth Schel op zondag 6 december 1801 te Rotterdam. Pieter werd 76 jaar, 1 maand en 28 dagen.

6  Arij Verhart is gedoopt op zondag 27 maart 1757 (doopgetuige waren Arij Veeroom en Sandrijntje Veeroom).

7  Sara Verhart is geboren te Rotterdam, is gedoopt op zondag 19 november 1758 (doopgetuige waren Pieternella Verhart en Hermanus de Wit), zie VIII-L.

8  Maria Verhart is gedoopt op dinsdag 22 april 1760 (doopgetuige waren Arij Veeroom en Marietje Veeroom), is overleden op vrijdag 9 mei 1760. Maria werd 17 dagen.

9  Maria Verhart is gedoopt op dinsdag 5 mei 1761 (bron: DTB Rotterdam 1761, doop gereformeerd) (doopgetuige waren Arij Veeroom en Marietje Veeroom), is overleden op dinsdag 17 augustus 1762. Maria werd 1 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

10  Maria Fransdr Verhart is geboren in december 1762 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 12 december 1762 (doopgetuige waren Arij Veeroom en Marietje Veeroom), zie VIII-M.

11  Willem Verhart is gedoopt op zondag 23 juni 1765 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1765, archief 1-02, registratienummer 33) (doopgetuige was Marietje Veeroom), is overleden op maandag 16 juni 1766. Willem werd 11 maanden en 24 dagen.

12  Sanderijntje Verhart is gedoopt op zondag 4 januari 1767 (doopgetuige waren Marietje Veeroom en Hendrik Maas), zie VIII-N.

13  Pieternella Verhart is geboren op zondag 3 april 1768 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 3 april 1768 (doopgetuige waren Pieternella Verhart en Hermanus de Wit), zie VIII-O.

14  Jannetje Verhart is geboren te Rotterdam, is gedoopt op dinsdag 6 maart 1770 (doopgetuige waren haar tante Jannetje Willemsdr Verhart (zie VII-I) en haar behuwd oom Cornelis Hendriks Vis), zie VIII-P.

15  Hendrijntje Verhart is geboren op zaterdag 16 januari 1773 te Rotterdam, is gedoopt op dinsdag 19 januari 1773 (doopgetuige waren Marietje Veeroom en Hendrik Maas), zie VIII-Q.

16  Frans Verhart is gedoopt op dinsdag 11 oktober 1774 (doopgetuige waren Hendrik Maas en Marietje Veeroom), is begraven op maandag 27 mei 1776 te Rotterdam. Frans is doopgetuige van Trijntje van Dalen op zondag 25 september 1791 te Rotterdam. Frans is doopgetuige van Frans de Jong op zaterdag 25 mei 1793. Frans is doopgetuige van Trijntje Schel op zondag 31 december 1797 te Rotterdam. Frans is doopgetuige van Trijntje Schel op zondag 15 september 1799 te Rotterdam. Frans werd 1 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

VII-L  Maria Verhart, dochter van Pieter Wiggertsz Verhart (VI-H) en Francijntje Ariens de Haas, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 13 april 1734 (bron: DTB 50 Gouda; doopboek van de rooms katholieke statie van St. Jan Baptist). (doopgetuige was Hillegond Pieterse van Leeuwen).

Maria trouwt (kerk) op zondag 9 december 1770 te Gouda op 36-jarige leeftijd met de 37-jarige Pieter Joris van Roon. Pieter is hervormd gedoopt op woensdag 21 oktober 1733 te Gouda.

Van Pieter en Maria is een kind bekend:

1  Arnoldus van Roon is gedoopt op vrijdag 9 mei 1777 te Gouda.

VII-M  Jacobus Pietersz. Verhart (Jacob) ook genaamd Jacobus Pietersz. Voorkert, zoon van Pieter Wiggertsz Verhart (VI-H) en Francijntje Ariens de Haas, wonende te Gouda (Lazarussteeg), is rooms katholiek gedoopt op maandag 29 september 1738 (bron: DTB 50, p. 211 Gouda, doopboek van de rooms katholieke statie van St. Jan Baptist). (doopgetuige was Dirkje Bloedhart), is overleden op woensdag 6 maart 1793 Overleden in 's lands dienst als Jacob P. heer (?) schipper op de St Eustachius op zes maart 1793, de aangifte werd gedaan door C. Swaan.. Jacobus werd 54 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Jacobus verbleef na zijn geboorte ruim vijf maanden in Broek, Thuijl en 't Weegje want hij wordt op 2 september 1739 weer ingeschreven in het armenregister van Gouda komend van de bovengenoemde buurtschap (armenregister Gouda ac 245, f12v).

Jacobus gaat in ondertrouw op zondag 28 september 1766, trouwt op zondag 1 februari 1767 te Gouda op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Marrigje van Roon ook genaamd Rhoon, dochter van Arnoldus van Roon en Anna Ferger. Marrigje, wonende te Gouda (de Punt), is geboren op zondag 14 september 1738 te Gouda, is overleden op dinsdag 13 mei 1823 te Gouda. Marrigje werd 84 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Van Jacobus en Marrigje zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Verhart (Petri) is geboren te Gouda, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 21 juni 1767 te Gouda (gedoopt in de St. Janskerk) (doopgetuige was zijn grootmoeder Anna Ferger), zie VIII-R.

2  Dirkje Verhart ook genaamd Dirkje Verhard is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 30 september 1770 (DTB Gouda 10b/11a/11b). (doopgetuige waren haar grootvader Arnoldus van Roon en haar grootmoeder Anna Ferger).

3  Francina Verhart ook genaamd Francina Veraardt is nederduits gereformeerd gedoopt op vrijdag 1 september 1775 (bron: DTB Gouda 10b/11a/11b) (doopgetuige was Grietje van Roon), is overleden op dinsdag 13 augustus 1833 te Gouda. Francina werd 57 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Francina was gehuwd met Willem Baars. Willem, schipper, is geboren in 1773, is overleden op dinsdag 13 augustus 1833 (Willem overleed een half uur na zijn vrouw Francien).. Willem wordt vermeld op woensdag 19 juli 1815 als getuige bij huwelijk. Willem werd 60 jaar.<85>

4  Johannes Verhart ook genaamd Johannes Verart is nederduits gereformeerd gedoopt op vrijdag 13 augustus 1779 (bron: DTB Gouda 10b/11a/11b). (doopgetuige was Grietje van Roon).


Generatie VIII

(van 1739 tot 1852)

In deze generatie zijn 18 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 93 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1771 en 1813. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rotterdam (24x), Kralingen (14x), Voorburg (13x), Mijdrecht (8x), Gouda (7x), Hillegersberg (3x), Overschie (2x), Woerden, Hilligersdorp, Capelle aan den IJssel, Capelle en Aarlanderveen.

VIII-A  Neeltje Verhart, dochter van Arij Corstiaanszoon Verhart (VII-A) en Neeltje Hendriks Leeflang, wonende te Kralingen, is geboren in 1748 te Kralingen, is gedoopt op zondag 1 september 1748 te Rotterdam (doopgetuige was haar tante Maria Corsse Verhart (zie VII-B)), is overleden op woensdag 12 januari 1825 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1825, acte nummer 3). Neeltje is doopgetuige van Stijntje van Someren op zondag 7 juli 1771. Neeltje is doopgetuige van Stijntje van Someren op zondag 4 oktober 1772. Neeltje is doopgetuige van Cornelia van Dijk op zondag 17 oktober 1773. Neeltje is doopgetuige van Cornelis Booij op woensdag 22 december 1773. Neeltje is doopgetuige van Cornelis Edenburg op zondag 18 april 1802. Neeltje is doopgetuige van Simon Edenburg op zondag 24 juni 1804 te Kralingen. Neeltje werd 77 jaar.

Neeltje gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 4 januari 1771, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op woensdag 23 januari 1771 of trouwt (kerk) op woensdag 23 januari 1771 te Rotterdam op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Simon Florisz Roggeveen, zoon van Floris Klaasz Roggeveen en Aeltje Simonsdr Baas. Simon, wonende te Kralingen, is geboren in 1744 te Kralingen, is gedoopt op zondag 12 april 1744 te Rotterdam.

Van Simon en Neeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Alida Roggeveen is gedoopt op zondag 3 november 1771 (doopgetuige was Maria Roggeveen).

2  Arij Roggeveen is gedoopt op zondag 2 mei 1773 te Kralingen (doopgetuige waren zijn grootmoeder Neeltje Hendriks Leeflang (zie VII-A) en zijn tante Maria Verhart (zie VII-A.5)), is overleden op dinsdag 6 februari 1844 te Kralingen (bron: BS Overlijden, Kralingen, aktenummer 10). Op de acte staat vermeld dat Arij 72 jaar oud is geworden.. Arij werd 70 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

3  Arij Roggeveen is gedoopt op zondag 17 juli 1774 te Kralingen (doopgetuige was zijn grootmoeder Neeltje Hendriks Leeflang (zie VII-A)).

4  Arij Roggeveen is gedoopt op zondag 10 september 1775 te Kralingen (doopgetuige was zijn grootmoeder Neeltje Hendriks Leeflang (zie VII-A)), is overleden op dinsdag 6 februari 1844 (bron: DTB Kralingen 1844, acte nummer 10). Arij werd 68 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

5  Neeltje Roggeveen is gedoopt op vrijdag 2 mei 1777 te Kralingen (doopgetuige waren haar tante Maria Verhart (zie VII-A.5) en haar grootmoeder Neeltje Hendriks Leeflang (zie VII-A)), is begraven op vrijdag 17 november 1809 te Kralingen. Neeltje werd 32 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Neeltje was gehuwd met Krijn Edenburg. Krijn is gedoopt op zondag 2 februari 1777 te Rotterdam, is overleden op zondag 30 juni 1816 te Rotterdam. Krijn werd 39 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

6  Floris Roggeveen is geboren op zaterdag 11 april 1778, is gedoopt op zondag 12 april 1778 te Overschie (GAR 321). (doopgetuige was Maria Roggeveen), is overleden op zaterdag 14 februari 1824 te Kralingen (bron: BS Overlijden, Kralingen, aktenummer 7). Floris werd 45 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

7  Dirk Roggeveen is geboren in 1780, is overleden op maandag 24 december 1827 te Kralingen (bron: BS Overlijden, Kralingen, aktenummer 49). Dirk werd 47 jaar.

8  Hendrik Roggeveen is geboren op donderdag 13 december 1781 te Overschie, is gedoopt op zondag 16 december 1781 te Overschie (GAR 334/335). (doopgetuige was zijn tante Maria Verhart (zie VII-A.5)), is overleden op donderdag 4 mei 1837 te Kralingen (bron: BS Overlijden, Schiebroek 1837, aktenummer 3). Hendrik werd 55 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

VIII-B  Neeltje van der Torre, dochter van Cornelis Jansz van der Torre (VII-B) en Maria Corsse Verhart (Marijtje), is gedoopt op zondag 15 april 1753 (doopgetuige was haar behuwd tante Neeltje Hendriks Leeflang (zie VII-A)).

Neeltje was gehuwd met Maerten Cornelisz van Bodegraven. Maerten is geboren rond 1750.

Van Maerten en Neeltje is een kind bekend:

1  Maria van Bodegraven is gedoopt op zondag 1 oktober 1775 /GAR 313). (doopgetuige was haar achternicht (5e graad) Maria Verhart (zie VII-A.5)).

VIII-C  Willem van der Torre, zoon van Cornelis Jansz van der Torre (VII-B) en Maria Corsse Verhart (Marijtje), is geboren op zondag 5 juni 1757 te Kralingen, is overleden op donderdag 11 juli 1850 te Hillegersberg bron: Hillegersberg 1850 - 32., is begraven in 1850. Willem werd 93 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Willem trouwt in 1778 (GAR 330). op 21-jarige leeftijd met Grietje Buitenweg. Grietje is begraven in 1834.

Van Willem en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Maria van der Torre is gedoopt op zondag 16 april 1780 te Hillegersberg (GAR 330). (doopgetuige was haar achternicht (5e graad) Maria Verhart (zie VII-A.5)).

2  Cornelis van der Torre is gedoopt op zondag 11 september 1785 te Hilligersdorp (GAR 349). (doopgetuige was zijn achternicht (5e graad) Maria Verhart (zie VII-A.5)).

VIII-D  Kors Jacobse Verhart, zoon van Jacob Korsse Verhart (VII-D) en Stijntje Huijberts Hasebroek, wonende te Kralingen, is geboren te Kralingen, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 26 oktober 1749 te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Pieternella Corsse Verhart (zie VI-C.9)), is overleden op zondag 17 februari 1828 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen, archief: 481, registratienummer: 482-13, aktenummer: 7). Kors werd 78 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Kors gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 2 januari 1778, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 25 januari 1778 (bron: DTB Hillegersberg). op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Teuntje Venten ook genaamd Vente en Vet, dochter van Elbert Venten en Claasje Knoop. Teuntje, wonende te Hillegersberg, is geboren op zondag 6 januari 1754 te Nieuwerkerk aan den IJssel, is gedoopt op zondag 6 januari 1754 te Nieuwerkerk aan den IJssel, is overleden op vrijdag 29 januari 1819 te Mijdrecht (bron: DTB Mijdrecht, archief: 481, registratienummer: 403-04, aktenummer: 8). Teuntje werd 65 jaar en 23 dagen.

Van Kors en Teuntje zijn elf kinderen bekend:

1  Stijntje Verhart is gedoopt op zaterdag 3 oktober 1778 (doopgetuige was Neeltje Verhart), is overleden op zaterdag 6 november 1779. Stijntje werd 1 jaar, 1 maand en 3 dagen.

2  Klaasje Verhart is geboren in 1784 te Hillegersberg, is gedoopt op zondag 2 mei 1784 (bron: DTB Hillegersberg 1784, archief 6-01, registratienummer 121) (doopgetuige was Adriana van Leeuwen), zie IX-A.

3  Jacob Verhart is geboren op vrijdag 18 augustus 1786, is gedoopt op woensdag 23 augustus 1786 te Aarlanderveen, is begraven op woensdag 26 maart 1806 te Mijdrecht (bron: DTB Mijdrecht 1806, registratienummer 921, pagina 88). Jacob werd 19 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

4  Albert Verhart is gedoopt op zondag 23 mei 1790 te Mijdrecht (bron: DTB DTB RHC Vecht Venen 1200, registratienummer 193, pagina 218), is begraven op vrijdag 19 november 1790 te Mijdrecht (bron: DTB Mijdrecht 1790, registratienummer 921, pagina 47).. Albert werd 5 maanden en 27 dagen.

5  Stijntje Verhart is geboren in 1791 te Mijdrecht (bron: de overlijdensacte waarop een leeftijd staat van 55 jaar en de geboorteplaats wordt gemeld), zie IX-B.

6  Neeltje Verhart is gedoopt op zondag 12 februari 1792 te Mijdrecht, is begraven Op 25 april 1792 werd te Mijdrecht een kind begraven van Kors Verhart (bron: DTB Mijdrecht 1792, registratienummer 921, pagina 51). Het is mogelijk dat dit Neeltje was of haar tweelingzusje Ariaantje. De naam van het overleden kind is niet vermeld..

7  Ariaantje Verhart is gedoopt op zondag 12 februari 1792 te Mijdrecht, is begraven op woensdag 25 april 1792 te Mijdrecht (bron: DTB Mijdrecht 1792, registratienummer 921, pagina 51).. Ariaantje werd 2 maanden en 13 dagen.

8  Ariaantje Verhart is gedoopt op zondag 12 mei 1793 te Mijdrecht, is begraven op woensdag 7 augustus 1793 te Mijdrecht (bron: DTB Mijdrecht 1793, registratienummer 921, pagina 54). Ariaantje werd 2 maanden en 26 dagen.

9  Huijbertje Verhart is geboren op zaterdag 19 november 1796 te Mijdrecht, is gedoopt op zondag 27 november 1796 te Mijdrecht, zie IX-C.

10  Adriana Verhart is geboren op donderdag 25 juli 1799 te Mijdrecht, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 28 juli 1799 te Mijdrecht, zie IX-D.

11  Elbert Verhart is geboren op maandag 16 februari 1801, is gedoopt op zondag 22 februari 1801 te Mijdrecht (bron: DTB DTB RHC Vecht Venen 1200, registratienummer 195, pagina 1), is begraven op donderdag 11 juni 1801 te Mijdrecht (bron: DTB Mijdrecht 1801, registratienummer 921, pagina 74). Elbert werd 3 maanden en 26 dagen.

VIII-E  Huijbert Verhart, zoon van Jacob Korsse Verhart (VII-D) en Stijntje Huijberts Hasebroek, wonende te Kralingen, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 17 juni 1753 te Kralingen (doopgetuige was Jannetje Hasebroek), is begraven op maandag 25 augustus 1794 te Kralingen. Huijbert werd 41 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Huijbert gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 11 januari 1782, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op woensdag 30 januari 1782 (DTB Hillegersberg) op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Rijkje van Weijen ook genaamd Wijeren, van Weijden en van Wijer. Rijkje, wonende te Hillegersberg, is geboren in 1760 te 's Haage, is overleden op maandag 20 juli 1846 te Kralingen (bron: BS Overlijden, Kralingen, 22 juli 1846, aktenummer 76). Rijkje werd 86 jaar.

Van Huijbert en Rijkje zijn zes kinderen bekend:

1  N.N. is geboren rond 1782, is begraven op woensdag 18 juni 1783 te Kralingen (GAR 339).. N werd ongeveer 1 jaar.

2  Zegerlinus Verhart is gedoopt op zondag 9 januari 1785 te Capelle (doopgetuige was Neeltje Vrijelink).

3  Zegerdrinus Verhart, wonende te Capelle aan den IJssel en te Kralingen, is geboren te Capelle aan den IJssel, is gedoopt op zondag 6 november 1785 te Kralingen (GAR 350/1). (doopgetuige was Neeltje Vrijelink), is begraven op zondag 24 april 1791 (GAR 393).. Zegerdrinus werd 5 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

4  Jacobus Verhart (Japik), schipper, wonende te Capelle aan den IJssel en te Kralingen, is geboren op donderdag 9 oktober 1788, is gedoopt op zondag 12 oktober 1788 te Kralingen (doopgetuige was Neeltje Verhart), is overleden op woensdag 27 november 1811 Japik Verhart diende in het 125 ste regiment van Napoleon, eerst in het 5 e bataljon, 3 de compagnie, later in het 3 de bataljon, 3 de compagnie. Hij overleed in de slag aan de Berenzina in Rusland op 27 november 1811.. Jacobus wordt vermeld op donderdag 23 oktober 1794 te Rotterdam als erfgenaam. Jacobus werd 23 jaar, 1 maand en 18 dagen.<86>

5  Johannes Verhart is gedoopt op zondag 13 juni 1790 te Kralingen (doopgetuige was Neeltje Vrijelink). Johannes wordt vermeld op donderdag 23 oktober 1794 te Rotterdam als erfgenaam.<87>

6  Zegerinus Verhart is geboren op woensdag 30 mei 1792, is gedoopt op zondag 3 juni 1792, zie IX-E.

VIII-F  Neeltje Teunis Verhart, dochter van Teunis Corstiaansz Verhart (VII-E) en Angenietje Leendertsdr Bos, wonende te Kralingen, is geboren te Kralingen, is gedoopt op zondag 9 september 1753 (doopgetuige was haar tante Maria Corsse Verhart (zie VII-B)), is overleden in 1806 te Mijdrecht, is begraven op dinsdag 30 december 1806 te Mijdrecht (bron: DTB Mijdrecht 1806, registratienummer 921, pagina 90). Neeltje wordt vermeld op vrijdag 5 juli 1805 te Kralingen als erfgename. Neeltje werd 53 jaar.<88>

Neeltje gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 30 januari 1778, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 22 februari 1778 te Kralingen op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Adrianus van Leeuwen. Adrianus, wonende te Kralingen, is geboren rond 1750 te Kralingen, is overleden voor 1830 te Mijdrecht (bron: DTB Mijdrecht 1830, toegangsnummer: inventarisnummer: 901-02, aktenummer: 15). Adrianus wordt vermeld op vrijdag 5 juli 1805 te Kralingen als echtgenoot. Adrianus werd hoogstens 80 jaar.<89>

Van Adrianus en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia van Leeuwen is gedoopt op woensdag 23 december 1778 (doopgetuige was Gijsje Reeuwijk).

2  Dick van Leeuwen is gedoopt in 1781.

3  Dirck van Leeuwen is geboren op zondag 7 november 1784, is gedoopt in 1784, is overleden op maandag 29 november 1847 te Mijdrecht (DTB Mijdrecht 1847, toegangsnummer: 481, inventarisnummer: 1136-02, aktenummer:134). Dirck werd 63 jaar en 22 dagen.

Dirck trouwt op zondag 27 mei 1821 te Mijdrecht (bron: DTB Mijdrecht, toegangsnummer: 481, inventarisnummer: 248-11, aktenummer: 9) op 36-jarige leeftijd (1) met Teuntje van Munster. Teuntje is overleden in 1829. Dirck trouwt op donderdag 29 juli 1830 te Mijdrecht (bron: DTB Mijdrecht 1830, toegangnr: 481, inventarisnr: 901, aktenummer: 15) op 45-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Gerritje van Veen. Gerritje is geboren in 1801 te Mijdrecht.

VIII-G  Lena Teunis Verhart ook genaamd Lena Verhart, dochter van Teunis Corstiaansz Verhart (VII-E) en Angenietje Leendertsdr Bos, wonende te Kralingen, is geboren te Kralingen, is gedoopt op zondag 18 januari 1756 te Kralingen (doopgetuige was Neeltje Leendert Bos), is overleden op dinsdag 14 juni 1825 te Hillegersberg bron: Hillegersberg 1825 pagina 26.. Lena Verhart is doopgetuige van Klaasje Lans op zondag 9 september 1787. Lena Verhart is doopgetuige van Job Heus op zondag 17 februari 1793 te Kralingen. Lena Verhart is doopgetuige van Dirk Smith op zondag 13 april 1794 te Kralingen. Lena Verhart wordt vermeld op vrijdag 5 juli 1805 te Kralingen als erfgename. Lena Verhart is doopgetuige van Angenita Roggeveen op zondag 22 juni 1806 te Kralingen. Lena werd 69 jaar, 4 maanden en 27 dagen.<90>

Lena gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 14 april 1780, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op donderdag 4 mei 1780 te Kralingen (DTB Kralingen) of trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op donderdag 4 mei 1780 op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Willem Janse Lans ook genaamd Willem Jansz Lans, zoon van Jan Aarts Lans en Klaesje Pieters Kerkhof. Willem, tuinman, wonende te Kralingen, is geboren te Kralingen, is gedoopt op zondag 7 mei 1758 te Kralingen, is overleden op donderdag 14 september 1809 te Hillegersberg, is begraven op maandag 18 september 1809 te Hillegersberg. Willem Jansz Lans wordt vermeld op vrijdag 5 juli 1805 te Kralingen als echtgenoot. Willem werd 51 jaar, 4 maanden en 7 dagen.<91>

naam:
<92>

Willem was eerder gehuwd (1) met Margje Oosterling.<93>

Van Willem en Lena zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Lans is gedoopt op zondag 15 oktober 1780 te Kralingen (doopgetuige was Klaesje Kerkhof).

2  Teunis Lans is gedoopt op zondag 7 september 1783 te Kralingen (doopgetuige was zijn grootmoeder Agnietje Leenderts Bos (zie VII-E)), is overleden op donderdag 11 maart 1852 te Hillegersberg. Teunis wordt vermeld op vrijdag 18 september 1829 te Rotterdam als erfgenaam. Teunis werd 68 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<94>

Teunis trouwt op woensdag 26 juni 1816 te Hillegersberg op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Aaltje van der Torre. Aaltje is geboren in 1789 te Hillegersberg.

3  Klazina Lans (Klaasje) is gedoopt op zondag 29 juni 1788 te Hillegersberg (doopgetuige was Barbara Lans), is overleden op woensdag 1 maart 1854 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1854, aktenummer: 23 registratiedatum: 3 maart 1854). Klazina wordt vermeld op vrijdag 18 september 1829 te Rotterdam als erfgename. Klazina werd 65 jaar en 8 maanden.<95>

4  Adrianus Lans is geboren op zaterdag 5 februari 1791 te Kralingen, is gedoopt op zondag 13 februari 1791 te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Ariaantje Verhart (zie VII-E.8)).

5  Pieter Lans (Piet) is geboren op vrijdag 28 juni 1793 te Kralingen, is gedoopt op zondag 7 juli 1793 te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Pieternella Verhart (zie VII-E.10)), is overleden op dinsdag 3 februari 1885 te Hillegersberg bron: Rotterdam 1885 - 16.. Pieter wordt vermeld op vrijdag 18 september 1829 te Rotterdam als erfgenaam. Pieter werd 91 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<96>

Pieter trouwt op zondag 13 februari 1820 te Hillegersberg op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelia van Beckum. Cornelia is geboren in 1792 te Boskoop.

6  Johannes Lans is geboren op zondag 9 april 1797 te Kralingen, is gedoopt op zondag 16 april 1797 te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Johanna Verhart (zie VIII-I)), is overleden op donderdag 22 december 1825 te Hillegersberg De aangifte werd gedaan op zaterdag 24 december 1825.. Johannes werd 28 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

7  Leendert Lans is geboren op zaterdag 9 maart 1799 te Kralingen, is gedoopt op zondag 17 maart 1799 (doopgetuige was zijn tante Maria Verhart (zie VII-E.3)), is overleden op zondag 3 augustus 1828 te Hillegersberg bron: Hillegersberg 1828 pagina 29.. Leendert werd 29 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Leendert trouwt op zondag 14 mei 1826 te Hillegersberg op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelia Michielsen. Cornelia is geboren in 1806 te Hillegersberg.

VIII-H  Lijsbeth Verhart, dochter van Teunis Corstiaansz Verhart (VII-E) en Angenietje Leendertsdr Bos, is gedoopt op zondag 28 mei 1758 (doopgetuige was haar tante Elisabeth Korsse Verhart (zie VII-C)), is overleden op donderdag 18 juni 1846 te 's Gravenhage (bron: familieadvertenties CBG). Lijsbeth wordt vermeld op vrijdag 5 juli 1805 te Kralingen als erfgename. Lijsbeth werd 88 jaar en 21 dagen.<97>

Lijsbeth trouwt op dinsdag 11 mei 1790 te Rotterdam op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Pieter van der Min. Pieter is geboren in 1754, is overleden op donderdag 18 april 1816 te 's-Gravenhage (bron: BS Overlijden, Den Haag, 20 april 1816, aktenummer 410). Pieter wordt vermeld op vrijdag 5 juli 1805 te Kralingen als echtgenoot. Pieter werd 62 jaar.<98>

Pieter was eerder gehuwd (1) met Berendina Kok.<99>

Van Pieter en Lijsbeth zijn drie kinderen bekend:

1  Petrus van der Min is geboren in 1791, is overleden in 1847. Petrus werd 56 jaar.

Petrus was gehuwd met Maria Tinkhoff.

2  Anna Maria van der Min is geboren in 1798 te Rotterdam.

3  Elisabeth Johanna van der Min is geboren in 1800 te Rotterdam, is overleden in 1850. Elisabeth werd 50 jaar.

VIII-I  Johanna Verhart, dochter van Teunis Corstiaansz Verhart (VII-E) en Angenietje Leendertsdr Bos, is nederduits gereformeerd gedoopt op maandag 4 april 1768 te Kralingen (doopgetuige was haar tante Maria Corsse Verhart (zie VII-B)), is overleden op dinsdag 29 maart 1842 te Kralingen (bron: BS Overlijden, Kralingen, 1 april 1842, aktenummer 26). Johanna is doopgetuige van Johannes Lans op zondag 16 april 1797 te Kralingen. Johanna wordt vermeld op vrijdag 5 juli 1805 te Kralingen als erfgename. Johanna werd 73 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<100>

Johanna trouwt op zondag 22 april 1804 te Kralingen (GAR 459). op 36-jarige leeftijd met de 50-jarige Adrianus Floriszoon Roggeveen, zoon van Floris Klaasz Roggeveen en Aeltje Simonsdr Baas. Adrianus is geboren in 1754, is overleden op vrijdag 12 juli 1839 te Kralingen (bron: BS Overlijden, Kralingen, 15 juli 1839, aktenummer 62). Adrianus wordt vermeld op woensdag 17 maart 1802 te Kralingen. Adrianus wordt vermeld op vrijdag 5 juli 1805 te Kralingen als echtgenoot. Adrianus werd 85 jaar.<101,102>

Adrianus was eerder gehuwd (1) met Neeltje Kraanhoorn.<103,104>

Van Adrianus en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Floris Roggeveen is geboren op vrijdag 8 februari 1805, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 24 februari 1805 te Kralingen (doopgetuige was Cornelia Roggeveen), is overleden op vrijdag 19 juli 1867 te Kralingen (bron: BS Overlijden, Kralingen, 20 juli 1867, aktenummer 145). Floris werd 62 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

2  Angenita Roggeveen is geboren op zaterdag 14 juni 1806, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 22 juni 1806 te Kralingen (doopgetuige was haar tante Lena Verhart (zie VIII-G)).

VIII-J  Pieter den Bleijker, zoon van Leendert Pietersz. Bleijker (VII-G) en Elisabeth Verhart (Leijsbeth), is geboren op zondag 21 januari 1759, is nederduits gereformeerd gedoopt te Kralingen (doopgetuige was zijn tante Gerritje Pieters Bleiker), is overleden op zaterdag 17 november 1821 te Kralingen. Pieter werd 62 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Pieter was gehuwd met Anna van der Star. Anna is geboren rond 1760.

Van Pieter en Anna is een kind bekend:

1  Elisabeth Bleijker is gedoopt op woensdag 6 december 1797 (GAR 430). (doopgetuige was haar oudtante Jacoba Verhart (zie VII-H)).

VIII-K  Teunis Bleijker, zoon van Leendert Pietersz. Bleijker (VII-G) en Elisabeth Verhart (Leijsbeth), is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 3 februari 1760 te Kralingen (doopgetuige was zijn grootmoeder Neeltje Jacobsdochter Hoogerwerff (zie VI-D)).

Teunis was gehuwd met Willempje Geneuglijk.

Van Teunis en Willempje is een kind bekend:

1  Teunis Bleijker is gedoopt op woensdag 30 december 1795 (GAR 420). (doopgetuige was zijn oudtante Jacoba Verhart (zie VII-H)).

VIII-L  Sara Verhart, dochter van Frans Willemsz Verhart (Jan) (VII-K) en Trijntje Veeroom, is geboren te Rotterdam, is gedoopt op zondag 19 november 1758 (doopgetuige waren Pieternella Verhart en Hermanus de Wit), is overleden op maandag 25 juli 1796 te Rotterdam In 1796 werden aan de twee nog levende kinderen van Johannes de Keijser en de overleden Sara Verhart ieder 50 gulden toegewezen als erfenis (eerste bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant, 18 en 19 februari 1855)., is begraven op donderdag 28 juli 1796 te Rotterdam. Sara is doopgetuige van Frans van Dalen op zondag 30 maart 1794 te Rotterdam. Sara is doopgetuige van Trijntje van Dalen op zondag 10 januari 1796 te Rotterdam. Sara werd 37 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Sara woonde in 1785 aan de Lombertstraat te Rotterdam.

Sara gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 24 april 1785 te Rotterdam, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op dinsdag 10 mei 1785 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes de Keijser (Jan), zoon van Johannes de Keijser en Dina van Diest. Johannes, wonende te Rotterdam, is nederlands hervormd gedoopt op woensdag 4 februari 1761 te Gorinchem, is overleden voor 1799. Johannes is doopgetuige van Frans van Dalen op zondag 30 maart 1794 te Rotterdam. Johannes is doopgetuige van Trijntje van Dalen op zondag 10 januari 1796 te Rotterdam. Johannes werd hoogstens 37 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Jan woonde in 1785 aan de Schiedamse Dijk te Rotterdam.

Johannes was later gehuwd (2) met Jannetje Spruit.<105>

Van Johannes en Sara zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes de Keijzer (Jan) is geboren op woensdag 5 juli 1786 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 9 juli 1786 (doopgetuige was Dingena van Diest), is overleden op dinsdag 20 mei 1823 te Rotterdam acte nr 1093, bron: Rotterdam 1823 a220.. Johannes werd 36 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Johannes was gehuwd met Clijzijntje Krippijn.

2  Frans de Keijzer is gedoopt op zondag 27 juli 1788 te Rotterdam (doopgetuige waren zijn grootmoeder Trijntje Veeroom (zie VII-K) en zijn grootvader Frans Willemsz Verhart), is overleden op woensdag 10 september 1788 te Rotterdam. Frans werd 1 maand en 14 dagen.

3  Frans de Keijzer is gedoopt op zondag 27 december 1789 te Rotterdam (doopgetuige waren zijn grootvader Frans Willemsz Verhart (zie VII-K) en zijn grootmoeder Trijntje Veeroom), is overleden op vrijdag 1 juni 1855 te Rotterdam acte nr 1965, bron Rotterdam 1855 c085.. Frans werd 65 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Frans was gehuwd met Pieternella van Veen. Pieternella is geboren in 1792 te Rotterdam.

4  Cornelis de Keijzer is geboren op dinsdag 17 januari 1792, is gedoopt op zondag 22 januari 1792 te Rotterdam (doopgetuige was Dingena van Diest), is overleden op dinsdag 26 juni 1792 te Rotterdam. Cornelis werd 5 maanden en 9 dagen.

VIII-M  Maria Fransdr Verhart, dochter van Frans Willemsz Verhart (Jan) (VII-K) en Trijntje Veeroom, wonende te Rotterdam (midde molesteeg), is geboren in december 1762 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 12 december 1762 (doopgetuige waren Arij Veeroom en Marietje Veeroom), is overleden op woensdag 28 november 1792 te Rotterdam, is begraven op zaterdag 1 december 1792 te Rotterdam (Maria werd pro deo begraven samen met haar kraamkind). Maria werd 29 jaar en 11 maanden.

Maria woonde in 1786 aan de Schiedamse Dijk te Rotterdam.

Maria gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 23 april 1786 te Rotterdam, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op dinsdag 9 mei 1786 te Rotterdam op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Nicolaas Rom. Nicolaas is geboren rond 1760 te Rotterdam.

Nicolaas woonde in 1786 aan de Schiedamse Dijk te Rotterdam.

Van Nicolaas en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  N.N. is overleden op woensdag 28 november 1792 te Rotterdam.

2  Cornelis Rom is gedoopt op zondag 20 mei 1787 te Rotterdam (doopgetuige was Maria Fenemans).

3  Frans Rom is gedoopt op maandag 12 mei 1788 te Rotterdam (doopgetuige waren zijn grootmoeder Trijntje Veeroom (zie VII-K) en zijn grootvader Frans Willemsz Verhart).

4  Cornelis Rom is gedoopt op zondag 22 maart 1789 (doopgetuige waren Johan Frederik Eckhart en Alida Rom).

5  Trijntje Rom is gedoopt op dinsdag 18 mei 1790 te Rotterdam (doopgetuige waren haar grootmoeder Trijntje Veeroom (zie VII-K) en haar grootvader Frans Willemsz Verhart).

6  Petronella Rom is geboren op woensdag 24 augustus 1791 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 28 augustus 1791 te Rotterdam (doopgetuige waren haar grootmoeder Trijntje Veeroom (zie VII-K) en Alida Rom).

VIII-N  Sanderijntje Verhart, dochter van Frans Willemsz Verhart (Jan) (VII-K) en Trijntje Veeroom, is gedoopt op zondag 4 januari 1767 (doopgetuige waren Marietje Veeroom en Hendrik Maas), is overleden in 1846. Sanderijntje werd 79 jaar.

Sanderijntje trouwt (kerk) op zondag 13 december 1789 te Voorburg op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Renaud. Johannes is geboren op zondag 24 juni 1764 te Voorburg, is overleden op zaterdag 25 april 1840 te Voorburg. Johannes werd 75 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Van Johannes en Sanderijntje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Bastiana Anthonia Renaud is geboren op dinsdag 29 juni 1790, is gedoopt op vrijdag 2 juli 1790 te Voorburg, is overleden op zondag 19 augustus 1877 te Delft. Bastiana werd 87 jaar, 1 maand en 21 dagen.

2  Antonia Johanna Renaud is geboren op zaterdag 9 juli 1791, is gedoopt op zondag 17 juli 1791 te Voorburg.

3  Antonia Johanna Renaud is geboren op zaterdag 16 juni 1792, is gedoopt op zondag 24 juni 1792 te Voorburg, is overleden op zondag 5 november 1854 te Stompwijk. Antonia werd 62 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

4  Helena Renaud is geboren op donderdag 3 juli 1794, is gedoopt op zondag 7 september 1794 te Voorburg, is overleden op maandag 14 maart 1831 te Voorburg. Helena werd 36 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

5  Abraham Wijnand Renaud is geboren op maandag 17 oktober 1796 te Voorburg, is gedoopt op zondag 23 oktober 1796 te Voorburg, is overleden op woensdag 9 april 1890 te Voorburg. Abraham werd 93 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

6  Johannes Renaud is geboren op maandag 27 augustus 1798, is gedoopt op zondag 2 september 1798 te Voorburg, is overleden op zondag 15 december 1872 te Delft. Johannes werd 74 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

7  Johanna Renaud is geboren op vrijdag 19 september 1800, is gedoopt op zondag 21 september 1800 te Voorburg.

8  Pieter Willem Renaud is geboren op zondag 14 maart 1802, is gedoopt op zondag 21 maart 1802 te Voorburg, is overleden op vrijdag 26 februari 1864 te Ommerschans. Pieter werd 61 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

9  Maria Renaud is geboren op woensdag 5 oktober 1803, is gedoopt op zondag 9 oktober 1803 te Voorburg, is overleden op woensdag 6 januari 1875 te 's-Gravenhage. Maria werd 71 jaar, 3 maanden en 1 dag.

10  Sandrijntje Renaud is geboren op dinsdag 5 november 1805, is gedoopt op woensdag 13 november 1805 te Voorburg.

11  Franciscus Renaud is geboren op donderdag 5 februari 1807, is gedoopt op woensdag 11 februari 1807 te Voorburg.

12  Hendrik Renaud, militair, is geboren op vrijdag 14 oktober 1808, is gedoopt op zondag 30 oktober 1808 te Voorburg, is overleden op woensdag 24 december 1856 te Lunteren. Hendrik werd 48 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

VIII-O  Pieternella Verhart, dochter van Frans Willemsz Verhart (Jan) (VII-K) en Trijntje Veeroom, is geboren op zondag 3 april 1768 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 3 april 1768 (doopgetuige waren Pieternella Verhart en Hermanus de Wit), is overleden op woensdag 11 april 1838 te Rotterdam acte nr 922, bron Rotterdam 1838 a232.. Pieternella werd 70 jaar en 8 dagen.

Pieternella woonde in 1789 aan de Lombaertstraet te Rotterdam.

Pieternella gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 26 april 1789, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op dinsdag 12 mei 1789 op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacobus van Dalen ook genaamd Dale. Jacobus is geboren op zondag 20 april 1766 te Rotterdam, is overleden op donderdag 25 januari 1827 te Rotterdam acte nummer 187, bron Rotterdam a 033.. Jacobus werd 60 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Jacobus woonde in 1789 in het burgerweeshuis te Rotterdam.

Van Jacobus en Pieternella zijn elf kinderen bekend:

1  Aaltje van Dalen is gedoopt op donderdag 24 juni 1790.

2  Trijntje van Dalen is gedoopt op zondag 25 september 1791 te Rotterdam (doopgetuige waren haar oom Frans Verhart (zie VII-K.16) en haar grootmoeder Trijntje Veeroom (zie VII-K)).

3  Willem van Dalen is geboren op vrijdag 4 januari 1793, is gedoopt op zondag 13 januari 1793 te Rotterdam (doopgetuige was Sara van Dalen).

4  Frans van Dalen is geboren op zaterdag 22 maart 1794, is gedoopt op zondag 30 maart 1794 te Rotterdam (doopgetuige waren zijn behuwd oom Johannes de Keijser (zie VIII-L) en zijn tante Sara Verhart).

5  Trijntje van Dalen is geboren op woensdag 30 december 1795, is gedoopt op zondag 10 januari 1796 te Rotterdam (doopgetuige waren haar tante Sara Verhart (zie VIII-L) en haar behuwd oom Johannes de Keijser).

6  Trijntje van Dalen is geboren op zondag 9 juli 1797, is gedoopt op zondag 16 juli 1797 te Rotterdam (doopgetuige was haar tante Hendrijntje Verhart (zie VIII-Q)).

7  Frans van Dalen is geboren op donderdag 8 november 1798, is gedoopt op zondag 18 november 1798 te Rotterdam (doopgetuige was zijn tante Hendrijntje Verhart (zie VIII-Q)), is overleden op maandag 28 juni 1813 te Rotterdam bron: Rotterdam 1813 B 147 v.. Frans werd 14 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

8  Trijntje van Dalen is geboren op zondag 24 augustus 1800, is gedoopt op zondag 31 augustus 1800 te Rotterdam (doopgetuige waren haar tante Hendrijntje Verhart (zie VIII-Q) en haar grootmoeder Trijntje Veeroom (zie VII-K)).

9  Willem van Dalen is geboren op zaterdag 26 juni 1802, is gedoopt op zondag 4 juli 1802 te Rotterdam (doopgetuige waren zijn tante Hendrijntje Verhart (zie VIII-Q) en Emmetje Maas).

10  Pieter van Dalen is geboren op zaterdag 26 juni 1802, is gedoopt op zondag 4 juli 1802 te Rotterdam (doopgetuige waren Emmetje Maas en zijn tante Hendrijntje Verhart (zie VIII-Q)).

11  Sara Maria van Dalen is geboren op woensdag 6 september 1809, is gedoopt op zondag 8 oktober 1809 te Rotterdam.

VIII-P  Jannetje Verhart, dochter van Frans Willemsz Verhart (Jan) (VII-K) en Trijntje Veeroom, is geboren te Rotterdam, is gedoopt op dinsdag 6 maart 1770 (doopgetuige waren haar tante Jannetje Willemsdr Verhart (zie VII-I) en haar behuwd oom Cornelis Hendriks Vis), is overleden voor 1818. Jannetje werd hoogstens 47 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Jannetje gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 24 oktober 1790, trouwt (kerk) op dinsdag 9 november 1790 te Rotterdam op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Willem de Jong, zoon van Jan de Jong en Maria Vroeg in de Weij. Willem is geboren in 1769 te Kralingen, is overleden op zondag 15 februari 1818 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1818, a 095, acte nr 468).. Willem werd 49 jaar.

Van Willem en Jannetje zijn drie kinderen bekend:

1  Maria de Jong is gedoopt op dinsdag 24 januari 1792 (doopgetuige was Maria Vroegindeweij), is overleden op zaterdag 22 februari 1817 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1817, A083v, akte nr 409). Maria werd 25 jaar en 29 dagen.

2  Frans de Jong is geboren op donderdag 23 mei 1793, is gedoopt op zaterdag 25 mei 1793 (doopgetuige waren zijn grootmoeder Trijntje Veeroom (zie VII-K) en zijn oom Frans Verhart (zie VII-K.16)).

3  Sara Maria de Jong is geboren in maart 1801 te Voorburg, is overleden op woensdag 27 november 1872 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1872, Pagina: f017, akte nr. 3887). Sara werd 71 jaar en 8 maanden.

VIII-Q  Hendrijntje Verhart, dochter van Frans Willemsz Verhart (Jan) (VII-K) en Trijntje Veeroom, is geboren op zaterdag 16 januari 1773 te Rotterdam, is gedoopt op dinsdag 19 januari 1773 (doopgetuige waren Marietje Veeroom en Hendrik Maas), is overleden op zondag 30 maart 1834 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1834, a 104, acte nr 614).. Hendrijntje is doopgetuige van Trijntje van Dalen op zondag 16 juli 1797 te Rotterdam. Hendrijntje is doopgetuige van Frans van Dalen op zondag 18 november 1798 te Rotterdam. Hendrijntje is doopgetuige van Trijntje van Dalen op zondag 31 augustus 1800 te Rotterdam. Hendrijntje is doopgetuige van Willem van Dalen op zondag 4 juli 1802 te Rotterdam. Hendrijntje is doopgetuige van Pieter van Dalen op zondag 4 juli 1802 te Rotterdam. Hendrijntje werd 61 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Hendrijntje gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 25 juli 1795, trouwt (kerk) op zondag 9 augustus 1795 te Rotterdam op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige George Schel. George is geboren rond 1770 te Rotterdam.

Van George en Hendrijntje zijn vier kinderen bekend:

1  George Schel is geboren op vrijdag 27 november 1795, is gedoopt op dinsdag 1 december 1795 te Rotterdam (doopgetuige waren Willemijntje Bax en Jan van Os).

2  Trijntje Schel is geboren op maandag 25 december 1797, is gedoopt op zondag 31 december 1797 te Rotterdam (doopgetuige waren haar oom Frans Verhart (zie VII-K.16) en haar grootmoeder Trijntje Veeroom (zie VII-K)).

3  Trijntje Schel is geboren op zondag 8 september 1799 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 15 september 1799 te Rotterdam (doopgetuige waren haar grootmoeder Trijntje Veeroom (zie VII-K) en haar oom Frans Verhart (zie VII-K.16)), is overleden op zondag 24 november 1867 te Rotterdam acte nr 3689, bron Rotterdam 1867 e 110.. Trijntje werd 68 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Trijntje trouwt op woensdag 24 september 1823 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1823, pagina b49v) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Tempelaar. Johannes is geboren in 1797 te Overschie.

4  Elisabeth Schel is geboren op zondag 29 november 1801, is gedoopt op zondag 6 december 1801 te Rotterdam (doopgetuige waren haar oom Pieter Verhart (zie VII-K.5) en Carolina Gorden).

VIII-R  Pieter Verhart (Petri), zoon van Jacobus Pietersz. Verhart (Jacob) (VII-M) en Marrigje van Roon, baandersknecht en touwspinner, is geboren te Gouda, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 21 juni 1767 te Gouda (gedoopt in de St. Janskerk) (doopgetuige was zijn grootmoeder Anna Ferger), is overleden op zondag 25 november 1832 (bron: DTB Gouda 1832, aktenummer: 633, registratiedatum: 27 november 1832). Pieter is getuige van N.N. en N.N. op woensdag 21 mei 1828 te Gouda. Pieter werd 65 jaar, 5 maanden en 4 dagen.<106>

Pieter bleek in 1828 niet te kunnen schrijven.

Pieter gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 21 oktober 1792, trouwt (kerk) op dinsdag 6 november 1792 te Gouda (St. Jan) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Gijsberta de Jong (Gijsje), dochter van Nicolao de Jong (Claes) en Maria van Jaersvelt (Marrigje). Gijsberta, werkster en schoonmaakster, is geboren in 1768 (bron: DTB Gouda 1813, aktenummer 244, aktedatum 16-08-1813, leeftijd Gijsje is 45 jaar), is overleden op dinsdag 2 juni 1846 te Gouda (bron: DTB Gouda 1846, aktenummer: 348, registratiedatum: 3 juni 1846). Gijsberta werd 78 jaar.

Van Pieter en Gijsberta zijn acht kinderen bekend:

1  Jacobus Verhart (Jacob) is geboren te Gouda, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 1 juni 1793 te Gouda (bron: DTB Gouda 7/151; DTB Gouda 11/206 en DTB Statie van de minderbroeders, St. Josef, Gouwe) (doopgetuige waren Joanna Vonk en Elisabeth de Jong), zie IX-F.

2  Maria Verhart is rooms katholiek gedoopt op donderdag 26 mei 1796 te Gouda (bron: DTB Statie van de Minderbroeders, St. Josef, Gouwe) (doopgetuige was Christina van der Staal).

3  Franciska Verhart is geboren op dinsdag 30 januari 1798, is rooms katholiek gedoopt in 1798 te Gouda (bron: DTB Statie van de minderbroeders, St. Josef, Gouwe) (doopgetuige was Joanna Vonk), is overleden op woensdag 14 augustus 1833 te Gouda. Franciska werd 35 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

4  Afra Verhart is geboren te Gouda, is rooms katholiek gedoopt op woensdag 11 september 1799 (bron: DTb Statie van de minderbroeders, St. Josef, Gouwe) (doopgetuige was Christina van der Staal), zie IX-G.

5  Wilhelmus Verhart (Willem) is geboren te Gouda (geboorte aangifte nummer 119)., is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 14 augustus 1802 (bron: DTB Statie van de minderbroeders, St. Josef, Gouwe. (doopgetuige was Margarita Melchert), zie IX-H.

6  Nicolaus Verhart is rooms katholiek gedoopt op zondag 18 augustus 1805 te Gouda (bron: DTB Statie van de minderbroeders, St. Josef, Gouwe) (doopgetuige was Margarita Melchert).

7  Henrica Verhart is geboren te Gouda, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 25 april 1809 te Gouda (bron: DTB Gouda 9/33; DTB Statie van de minderbroeders, St. Josef, Gouwe) (doopgetuige was Wilhelmina de Jong), zie IX-I.

8  Francijntje Verhart is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte waren Sijmen Simons en Jan de Groot), is geboren op woensdag 12 mei 1813 te Woerden Na het overlijden van haar man woont Josina Verhart een poosje in bij haar tantezegger Teunis Verhart, geboren 17 september 1826 (bron Gouda 1860-80, huishoudens t/m deel 30; idem, bladzijde 2). In dit document staat dat tante Josina op 12 mei 1813 werd geboren terwijl in andere documenten 12 mei 1812 wordt vermeld., is rooms katholiek gedoopt of is rooms katholiek gedoopt, zie IX-J.


Generatie IX

(van 1771 tot 1897)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 65 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1810 en 1853. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gouda (23x), Vinkeveen (9x), Kralingen (8x), Katwijk (5x), Woubrugge (4x), Leiden (2x), Vinkeveen en Demmerik, Rotterdam en Katwijk aan den Rijn.

IX-A  Klaasje Verhart ook genaamd Colin Verhart, dochter van Kors Jacobse Verhart (VIII-D) en Teuntje Venten, is geboren in 1784 te Hillegersberg, is gedoopt op zondag 2 mei 1784 (bron: DTB Hillegersberg 1784, archief 6-01, registratienummer 121) (doopgetuige was Adriana van Leeuwen), is overleden op zaterdag 5 februari 1814 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1814, toegangsnummer: inventarisnummer: 481-04, aktenummer: 4), is begraven op donderdag 10 februari 1814 te Vinkeveen. Klaasje werd 30 jaar.

Klaasje trouwt op zondag 12 november 1809 te Vinkeveen op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieter Brouwer. Pieter is geboren in 1787, is gedoopt op zondag 25 november 1787 te Wilnis, is overleden op maandag 27 februari 1865 te Vinkeveen en Waverveen. Pieter werd 78 jaar.

Pieter was later gehuwd (2) met Jannigje Kruijswijk.<107>

Van Pieter en Klaasje zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Brouwer is geboren op donderdag 4 oktober 1810 te Vinkeveen, is gedoopt op zondag 14 oktober 1810 te Vinkeveen, is begraven op donderdag 15 november 1810 te Vinkeveen. Pieter werd 1 maand en 11 dagen.

2  Jacob Brouwer ook genaamd Jacques Brouwer is geboren op zondag 15 december 1811 te Vinkeveen en Demmerik (bron: DTB Vinkeveen, acte 31)., is overleden op donderdag 21 mei 1812 te Vinkeveen (bron: DTB 1812, toegangsnummer: inventarisnummer: 481-02, aktenummer: 12), is begraven op maandag 25 mei 1812 te Vinkeveen. Jacob werd 5 maanden en 6 dagen.

3  Jacob Brouwer ook genaamd Jacques Brouwer is geboren op donderdag 15 oktober 1812 te Vinkeveen, is gedoopt op zondag 20 december 1812 te Vinkeveen, is overleden op maandag 4 januari 1813 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1813, toegangsnummer: inventarisnummer: 481-03, aktenummer: 1), is begraven op donderdag 7 januari 1813 te Vinkeveen. Jacob werd 2 maanden en 20 dagen.

4  Klaas Brouwer is geboren op donderdag 3 februari 1814 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1814, toegangsnummer: 481, inventarisnummer: 155-04, aktenummer: 7), is overleden op vrijdag 11 februari 1814 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1814, inventarisnummer: 481-04, aktenummer: 5), is begraven op maandag 14 februari 1814 te Vinkeveen. Klaas werd 8 dagen.

IX-B  Stijntje Verhart, dochter van Kors Jacobse Verhart (VIII-D) en Teuntje Venten, is geboren in 1791 te Mijdrecht (bron: de overlijdensacte waarop een leeftijd staat van 55 jaar en de geboorteplaats wordt gemeld), is overleden op dinsdag 31 maart 1846 te Wilnis (bron: DTB Wilnis, archief: 481, registratienummer: 1229-10, aktenummer: 7, registratiedatum: 1 april 1846). Stijntje werd 55 jaar.

Stijntje trouwt op zaterdag 24 februari 1816 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1816, toegangsnummer: inventarisnummer: 315-18, aktenummer: 4) op 25-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Gerrit van Doorn, zoon van Antonie van Doorn en Maria van Rossum. Gerrit is geboren in 1777 te Wilnis, is overleden op woensdag 20 september 1826 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1826, toegangsnummer: inventarisnummer: 482-11, aktenummer: 25). Gerrit werd 49 jaar.

Van Gerrit en Stijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Willem van Doorn is geboren op maandag 9 september 1816 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1816, toegangsnummer: 481, inventarisnummer: 155-06, aktenummer: 39), is overleden op zondag 15 september 1816 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1816, toegangsnummer: inventarisnummer: 482-01, aktenummer: 23). Willem werd 6 dagen.

2  Nicolaas van Doorn is geboren op zondag 30 november 1817 te Vinkeveen.

3  Teuntje van Doorn is geboren op maandag 28 december 1818 te Vinkeveen (bron: DTB Vineveen 1818, toegangsnummer: 481, inventarisnummer: 155-08, aktenummer: 44), is overleden op woensdag 20 oktober 1819 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1819, toegangsnummer: inventarisnummer: 482-04, aktenummer:19). Teuntje werd 9 maanden en 22 dagen.

4  Willem van Doorn is geboren op zondag 23 juli 1820 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1820, toegangsnummer: 481, inventarisnummer: 155-10, aktenummer: 27), is overleden op woensdag 9 augustus 1820 (bron: DTB Vinkeveen 1820, toegangsnummer: inventarisnummer: 482-05, aktenummer:19). Willem werd 17 dagen.

5  Anthonij van Doorn is geboren op zondag 20 januari 1822 (bron: DTB Vinkeveen 1821, toegangsnummer: 481, inventarisnummer: 155-12, aktenummer: 3), is overleden op donderdag 8 april 1847 te Wilnis (bron: DTB Wilnis, toegangsnummer: 481, inventarisnummer: 1229-11, aktenummer: 23). Anthonij werd 25 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

6  Jacob van Doorn is geboren op vrijdag 9 juli 1824 te Vinkeveen (DTB Vinkeveen 1824, toegangsnummer: 481, inventarisnummer: 155-14, aktenummer: 24).

7  Gerarda van Doorn is geboren op dinsdag 31 oktober 1826 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1826, toegangsnummer: 481, inventarisnummer: 155-16, aktenummer: 47), is overleden op maandag 26 februari 1827 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1827, toegangsnummer: inventarisnummer:482-12, aktenummer: 4). Gerarda werd 3 maanden en 26 dagen.

Stijntje trouwt op woensdag 13 mei 1829 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1829, toegangsnummer: inventarisnummer: 974-01, aktenummer: 11) op 38-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Dirk Mars, zoon van Arij Mars en Dirckje van 't Lam. Dirk is geboren in 1792 te Wilnis, is overleden op dinsdag 27 september 1853 te Schiedam (bron: DTB Schiedam 1853, acte 4.1853.28 d.d. 27-09-1853). Dirk werd 61 jaar.

Van Dirk en Stijntje is een kind bekend:

8  Adrianus Mars is geboren op zondag 16 augustus 1829 (bron: DTB Vinkeveen 1829, toegangsnummer: 481, inventarisnummer: 734-01, aktenummer: 28), is overleden op dinsdag 27 oktober 1829 te Vinkeveen (bron: DTB Vinkeveen 1829, toegangsnummer: inventarisnummer: 1207-01, aktenummer: 40). Adrianus werd 2 maanden en 11 dagen.

IX-C  Huijbertje Verhart, dochter van Kors Jacobse Verhart (VIII-D) en Teuntje Venten, wonende te Aarlanderveen en te Woubrugge, is geboren op zaterdag 19 november 1796 te Mijdrecht, is gedoopt op zondag 27 november 1796 te Mijdrecht, is overleden op maandag 27 augustus 1855 te Oud Mathenesse (bron: DTB Oud en Nieuw Mathenesse, aktenummer: 36, registratiedatum: 28 augustus 1855). Huijbertje werd 58 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Huijbertje trouwt op vrijdag 12 maart 1819 te Woubrugge op 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Arie van der Elft, zoon van Cornelis van der Elft en Jannigje de Jong. Arie, boerenwerkman, wonende te Woubrugge, is geboren in 1794 te Nieuwerkerk aan den IJssel, is overleden op zondag 7 februari 1836 te Woubrugge. Arie wordt vermeld op maandag 17 april 1837 te Woubrugge als erflater. Arie werd 42 jaar.<108>

Van Arie en Huijbertje zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis van der Elft, timmermensknecht, is geboren rond 1819, is overleden op woensdag 24 februari 1836 te Woubrugge (bron: DTB Woubrugge 1836, acte nummer 10). Cornelis werd ongeveer 17 jaar.

2  Kors van der Elft is geboren in 1823 te Woubrugge, is overleden op woensdag 16 mei 1894 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1894, pagina: d038). Kors wordt vermeld op maandag 17 april 1837 te Woubrugge als erfgenaam. Kors werd 71 jaar.<109>

3  Teuntje van der Elft is geboren in 1826 te Woubrugge. Teuntje wordt vermeld op maandag 17 april 1837 te Woubrugge als erfgename.<110>

4  Jannetje van der Elft is geboren in 1829 te Woubrugge, is overleden op vrijdag 8 mei 1840 te Woubrugge (bron: DTB Woubrugge acte 17).. Jannetje wordt vermeld op maandag 17 april 1837 te Woubrugge als erfgename. Jannetje werd 11 jaar.<111>

5  Marijtje van der Elft is geboren in 1831 te Woubrugge, is overleden op woensdag 16 april 1834 te Woubrugge. Marijtje werd 3 jaar.

6  Jacob van der Elft is geboren in 1836, is overleden op donderdag 4 februari 1836 (bron: DTB Woubrugge 1836, actenummer: 7, registratiedatum: 4 februari 1836).

Huijbertje trouwt op donderdag 20 april 1837 te Woubrugge op 40-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Leendert van Dieje. Leendert, scheepmakersknecht, wonende te Woubrugge, is geboren op maandag 24 september 1804 te Woubrugge, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 30 september 1804 te Woubrugge, is overleden op vrijdag 25 april 1879 te Woubrugge. Leendert werd 74 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Leendert was eerder gehuwd (1) met Pleuntje Klomp.<112>

Van Leendert en Huijbertje is een kind bekend:

7  Aaltje van Dieje is geboren in 1843, is overleden op donderdag 25 april 1844 te Woubrugge (bron: DTB Woubrugge 1844, aktenummer: 11, registratiedatum: 26 april). Aaltje werd 1 jaar.

IX-D  Adriana Verhart, dochter van Kors Jacobse Verhart (VIII-D) en Teuntje Venten, wonende te Leiden (Pieterkerkstraat), is geboren op donderdag 25 juli 1799 te Mijdrecht, is nederduits gereformeerd gedoopt op zondag 28 juli 1799 te Mijdrecht, is overleden op zaterdag 15 juni 1867 te Leiden (bron DTB Leiden 1867, inventarisnummer 4988, actenummer 526). Adriana werd 67 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Uit de volkstelling van 1849 werd weduwe Adriana Verhart te Leiden genoemd als bewoonster van Michielshofje 679/1 (wijk 4 , bron: Volkstelling 1849, Wijk IV., aktenummer 673, folio 468)

Adriana trouwt op donderdag 7 september 1820 te Oudshoorn (bron: DTB Oudshoorn 1820, aktenummer 12, registratiedatum 7 september 1820) op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Pieter de Vreede. Pieter, ondermeester, wonende te Leiden, is geboren in 1802 te Leiden, is overleden op woensdag 21 februari 1844 te Leiden. Pieter werd 42 jaar.

Van Pieter en Adriana is een kind bekend:

1  Pieter de Vreede is geboren op maandag 8 januari 1821 te Leiden, is overleden op zaterdag 13 mei 1843 te Leiden. Pieter werd 22 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

IX-E  Zegerinus Verhart, zoon van Huijbert Verhart (VIII-E) en Rijkje van Weijen, scheepstimmerman, wonende te Kralingen, is geboren op woensdag 30 mei 1792, is gedoopt op zondag 3 juni 1792, is overleden op dinsdag 27 december 1887 te Kralingen (bron: BS Overlijden, Kralingen, 30 december 1887, aktenummer 315). Zegerinus wordt vermeld op donderdag 23 oktober 1794 te Rotterdam als erfgenaam. Zegerinus is op zaterdag 1 juni 1833 eigenaar van. Zegerinus wordt vermeld op dinsdag 8 november 1836 te Rotterdam als echtgenoot. Zegerinus werd 95 jaar, 6 maanden en 27 dagen.<113..115>

Woonde in 1836 beneden aan den Hoogen Zeedijk, op de klompwerf in de gemeente Kralingen.

Zegerinus trouwt op woensdag 22 april 1818 te Rotterdam op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Margaretha van den Brande (Grietje), dochter van Pieter van den Brande en Anna van Wessem. Margaretha is geboren op dinsdag 28 augustus 1792 te Kralingen, is gedoopt op donderdag 6 september 1792 te Rotterdam, is overleden op zaterdag 1 september 1860 te Rotterdam. Margaretha wordt vermeld op dinsdag 8 november 1836 te Rotterdam als erfgename. Margaretha werd 68 jaar en 4 dagen.<116>

Van Zegerinus en Margaretha zijn negen kinderen bekend:

1  Huibert Verhart is geboren in 1819 te Rotterdam, is overleden op zondag 24 december 1911 te Rotterdam Acte nr 5653, bron: Rotterdam 1911 g056.. Huibert werd 92 jaar.

2  Anna Verhart is geboren op vrijdag 2 maart 1821 te Kralingen (bron: BS Geboorte, Kralingen, 3 maart 1821, aktenummer 13), is overleden op vrijdag 25 september 1891 (bron: BS Overlijden, Kralingen, 28 september 1891, aktenummer 304). Anna werd 70 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

3  Pieter Verhart is geboren op zaterdag 15 maart 1823 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1823, acte 17), zie X-A.

4  Jacob Verhard is geboren op woensdag 6 juli 1825 te Kralingen (bron: BS Geboorte, Kralingen, 8 juli 1825, aktenummer 51), is overleden op vrijdag 2 januari 1920 (bron: DTB Rotterdam akte nr. 63). Jacob werd 94 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

5  Reijkje Verhart is geboren op zondag 6 april 1828 te Kralingen (bron: BS Geboorte, Kralingen, 8 april 1828, aktenummer 34), zie X-B.

6  Jacob Verhart is geboren in 1830 te Kralingen, is overleden op donderdag 15 november 1838 te Kralingen (DTB Kralingen 1838, acte 81). Jacob werd 8 jaar.

7  Segrinus Verhart is geboren op donderdag 7 januari 1830 te Kralingen, is overleden op zondag 17 januari 1830 te Kralingen (bron: BS Overlijden, Kralingen, 19 januari 1830, aktenummer 5). Segrinus werd 10 dagen.

8  Krijntje Verhart is geboren op donderdag 11 juli 1833 te Kralingen (bron: BS Geboorte, Kralingen, 12 juli 1833, aktenummer 55), zie X-C.

9  Neeltje Verhart is geboren op maandag 5 juni 1837 te Kralingen (bron: BS Geboorte, Kralingen, aktenummer 54), is overleden op vrijdag 3 juni 1910 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam akte nr. 2604). Neeltje werd 72 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

IX-F  Jacobus Verhart (Jacob), zoon van Pieter Verhart (Petri) (VIII-R) en Gijsberta de Jong (Gijsje), arbeider, sjouwerman, pijpenmaker, opperman, kleimaaldersknecht, pijpenmakersknecht, pijpmakersknecht en sjouwer, wonende te Gouda (Spieringstraat), te Gouda (Vijverstraat), te Gouda (De Zak), te Gouda (Peperstraat), te Gouda (De Vast bij de Punt) en te Gouda, is geboren te Gouda, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 1 juni 1793 te Gouda (bron: DTB Gouda 7/151; DTB Gouda 11/206 en DTB Statie van de minderbroeders, St. Josef, Gouwe) (doopgetuige waren Joanna Vonk en Elisabeth de Jong), is overleden op woensdag 22 maart 1865. Jacobus wordt vermeld op woensdag 31 mei 1820 te Gouda als getuige bij huwelijk. Jacobus is getuige van N.N. en N.N. op woensdag 21 mei 1828 te Gouda. Jacobus wordt vermeld op woensdag 8 augustus 1849 te Gouda als getuige bij huwelijk. Jacobus werd 71 jaar, 9 maanden en 21 dagen.<117..119>

Bij de dienstkeuring werd het volgende signalement van Jacob opgeschreven: lengte vier voet, elf duim en twee streek; ovaal gezicht; hoog voorhoofd; grauwe ogen; gewone neus en mond; ovale kin; lichtbruin haar, donkerbruine wenkbrauwen en heeft als speciaal kenmerk een zeer hoofd. Bij de geboorte aangifte van zoon Pieter in 1816 blijkt dat het gezin van Jacob in de Spieringstraat te Gouda te wonen, in 1818 bij de geboorte aangifte van dochter Johanna woont het gezin in de Vijverstraat te Gouda, in 1821 bij de geboorte aangifte van zoon Gijsbert in de Zak te Gouda, in 1826 bij de aangifte van de geboorte van zoon Teunis in de Peperatraat te Gouda. Jacob bleek in 1828 niet te kunnen schrijven.

Jacobus trouwt op woensdag 19 juli 1815 te Gouda (bron: DTB Gouda 1815, aktenummer: 81, registratiedatum: 19 juli 1815) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Marigje Prinse ook genaamd Prince, dochter van Dirk Prinse en Johanna Voorstad (Catharina Spinster). Marigje, werkster, pijpenmaakster, schoonmaakster en zonder beroep, is geboren in 1793, is overleden op donderdag 21 januari 1864 te Gouda. Marigje werd 71 jaar.

Van Jacobus en Marigje zijn acht kinderen bekend:

1  Pieter Verhart is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte waren Leviticus Bolonje en Willem van Ham), is geboren op maandag 15 januari 1816 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 16 januari 1816 (bron: DTB Gouda 7/144; DTB Gouda 11/115; geboorte aangifte nummer 16). (doopgetuige waren Ludovicus Boulogne en Pieternella Boulogne), zie X-D.

2  Johanna Verhart (Antje) ook genaamd Antje Verhart is geboren op donderdag 31 december 1818 te Gouda (geboorte aangifte nummer 419)., is overleden op woensdag 1 mei 1822 te Gouda De aangifte van het overlijden werd gedaan door de vader en zijn zwager Ab raham van der Meide (van der Vreede).. Johanna werd 3 jaar en 4 maanden.

3  Gijsbert Verhart is geboren op zaterdag 22 december 1821 te Gouda (geboorte acte nummer 499)., is overleden op zondag 27 januari 1822 te Gouda Het overlijden werd aangegeven door zijn oom Abraham van der meide (van der Vreede (overlijdens acte nummer 69).. Gijsbert werd 1 maand en 5 dagen.

4  Dirk Verhart is geboren op zondag 16 maart 1823 te Gouda, is overleden op vrijdag 6 juli 1849 te Gouda. Dirk werd 26 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

5  Anthonius Verhart (Teunis) is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte was zijn oom Wilhelmus Verhart (zie IX-H)), is geboren op vrijdag 30 juni 1826 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt (bron: DTB Gouda 9/189; DTB Gouda 9/198; DTB Gouda 11/206)., zie X-E.

6  Johanna Verhart is geboren op donderdag 24 september 1829 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt (bron: DTB Gouda 8/214; DTB Gouda 11/206)., zie X-F.

7  Cornelia Verhart is geboren op dinsdag 3 maart 1835 te Gouda (geboorte acte nummer 77)., is overleden op woensdag 28 november 1838 te Gouda (bron: DTB Gouda 1838, Aktenummer: 468). Cornelia werd 3 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

8  Willem Verhart is geboren op dinsdag 3 maart 1835 te Gouda (geboorte acte nummer 77)., is overleden op vrijdag 27 maart 1835 te Gouda (overlijdens acte nummer 100).. Willem werd 24 dagen.

IX-G  Afra Verhart, dochter van Pieter Verhart (Petri) (VIII-R) en Gijsberta de Jong (Gijsje), werkster, is geboren te Gouda, is rooms katholiek gedoopt op woensdag 11 september 1799 (bron: DTb Statie van de minderbroeders, St. Josef, Gouwe) (doopgetuige was Christina van der Staal), is overleden op woensdag 14 augustus 1833 te Gouda Het overlijden van Afra werd aangegeven door Gerrit van der Vreede op 16 augustus 1833 (bron: DTB Gouda 1833, aktenummer 414, registratiedatum 16 augustus 1833).. Afra werd 33 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Afra trouwt op woensdag 31 mei 1820 te Gouda (bron: DTB Gouda 1820, acte nr. 33). (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Jacobus Verhart (zie IX-F), zijn broer Gerrit van der Vreede, Jan van der Zanden en Hendrik Prince) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Abraham van der Vreede (Abram) ook genaamd van der Meide, zoon van Abram van der Vreede en Eva Dortland. Abraham, baandersknecht en touwslagersknecht, is geboren in 1797 te Gouda, is overleden na 1823. Abraham werd minstens 26 jaar.

Van Abraham en Afra zijn vier kinderen bekend:

1  Abraham van der Vreede is geboren op zondag 15 oktober 1820 te Gouda, is overleden voor 1893. Abraham werd hoogstens 72 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

2  Pieter van der Vreede is geboren in 1822 te Gouda, is overleden op woensdag 18 december 1822 te Gouda (bron: DTB Gouda, aktenummer 450, registratiedatum 20 december 1822).

3  Pieter van der Vreede is geboren in 1824 te Gouda, is overleden op zaterdag 17 juli 1824 te Gouda (bron: DTB Gouda 1824, aktenummer 204, registratiedatum 19 juli 1824).

4  Willem van der Vreede is geboren in 1826 te Gouda, is overleden op maandag 6 februari 1826 te Gouda (bron: DTB Gouda 1826, aktenummer 50, registratiedatum 8 februari 1826).

IX-H  Wilhelmus Verhart (Willem), zoon van Pieter Verhart (Petri) (VIII-R) en Gijsberta de Jong (Gijsje), baandersknecht, baander en touwspinner, wonende te Gouda (Weidepoort aan de Groeneweg 48), te Gouda (Doelensteeg 69), te Gouda (De Vest) en te Katwijk, is geboren te Gouda (geboorte aangifte nummer 119)., is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 14 augustus 1802 (bron: DTB Statie van de minderbroeders, St. Josef, Gouwe. (doopgetuige was Margarita Melchert), is overleden op vrijdag 26 april 1850 te Katwijk. Wilhelmus is getuige van N.N. en N.N. op woensdag 21 mei 1828 te Gouda. Wilhelmus werd 47 jaar, 8 maanden en 12 dagen.<120>

Willem woonde in 1826 aan De Vest bij de Punt te Gouda zo blijkt uit de geboorte aangifte van zijn neefje Teunis Verhart, in 1827 bij de geboorte aangifte van dochter Wilhelmina woonde het gezin aan de Doelensteeg C nummer 69), in 1834 bij de geboorte aangifte van dochter Wilhelmina wederom aan de Vest bij de Punt te Gouda. Willem bleek in 1828 niet te kunnen schrijven. Bij de geboorte van zijn zoon Willem op 30 april 1846 bleek hij in hechtenis te zijn (bron:Stadsarchief van Leiden, archief 516, inventaris­num­mer 4707, aktenummer 521). Waarom Willem veroordeeld werd is nog niet bekend. In het Nationaal Archief in 's-Gravenhage zijn de archieven van de Leidse Rechtspraak ondergebracht. Tijdens een bombardement in de tweede wereldoorlog is echter een gedeelte van het archief verloren gegaan, In het nog bestaande archief komen de jaren voor 1856 niet meer voor.


.

Wilhelmus trouwt op woensdag 6 augustus 1823 te Gouda (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Hendrik van den IJssel, zijn zwager Abraham van der Vreede (zie IX-G), Jan van Velzen en Willem Baars (zie VII-M.3)) op 20-jarige leeftijd met de 17-jarige Agatha van den IJssel, dochter van Willem van den IJssel en Cornelia Schalkwijk. Agatha, pijpenmaakster en winkelierster, wonende te Katwijk, is geboren te Gouda, is gedoopt op zondag 8 december 1805 te Gouda, is overleden op maandag 28 augustus 1871 te Katwijk. Agatha werd 65 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

(bron: DTB Gouda, huwelijksacte nr. 54). Uit de acte blijkt dat Willem Baars een oom is van de bruidegom en Abraham van der Vreede een zwager van de bruidegom. Tevens blijkt dat Willem en Agatha beiden niet kunnen schrijven.

Van Wilhelmus en Agatha zijn vijftien kinderen bekend:

1  Gijsberta Cornelia Verhart is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte waren haar behuwd oom Abraham van der Vreede (zie IX-G) en haar oom Jacobus Verhart (zie IX-F)), is geboren op vrijdag 6 februari 1824 te Gouda (Geboorte acte 62)., zie X-G.

2  Cornelia Gijsbertha Verhart is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte waren haar oom Jacobus Verhart (zie IX-F) en haar behuwd oom Abraham van der Vreede (zie IX-G)), is geboren op zaterdag 8 oktober 1825 te Gouda (geboorte acte nummer 416)., zie X-H.

3  Wilhelmina Verhart is geboren op woensdag 25 april 1827 te Gouda (geboorte acte nummer 172)., is overleden op donderdag 24 mei 1832 te Gouda. Wilhelmina werd 5 jaar en 29 dagen.

4  Petronella Verhart is geboren op zaterdag 7 februari 1829 te Gouda, is overleden op vrijdag 20 maart 1829 te Gouda. Petronella werd 1 maand en 13 dagen.

5  Hendrik Verhart (Hein) is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 20 februari 1830 te Gouda, zie X-I.

6  Willem Verhart is geboren op zaterdag 11 februari 1832 te Gouda, is overleden op woensdag 14 augustus 1833 (bron: DTB Gouda 1833, acte nummer 417).. Willem werd 1 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

7  Wilhelmina Verhart, dienstbode, wonende te 's-Gravenhage en te Leiden, is geboren op woensdag 26 maart 1834 te Gouda, is Mina gedoopt (getuige aangifte geboorte was zijn behuwd oom Abraham van der Vreede (zie IX-G)), is overleden op dinsdag 18 april 1893 te 's-Gravenhage. Wilhelmina werd 59 jaar en 23 dagen.

Wilhelmina trouwt op woensdag 3 februari 1864 te 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1864, acte 43) (huwelijksgetuige was zijn behuwd zwager Gijsbertus Steenbergen) op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Pieter van Zwieten. Pieter, tuinder, is geboren op maandag 15 februari 1830 te Wassenaar, is overleden op dinsdag 26 januari 1909 te 's-Gravenhage. Pieter werd 78 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

8  Maria Agatha Verhart (Maartje) is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte was haar oom Jacobus Verhart (zie IX-F)), is geboren op vrijdag 16 oktober 1835 te Gouda (geboorte aangifte nummer 439)., is rooms katholiek gedoopt, zie X-J.

9  Johannes Verhart is geboren op woensdag 7 juni 1837 te Katwijk, is overleden op donderdag 2 maart 1848 te Katwijk. Johannes werd 10 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

10  Bartholomeus Verhart (Bart) is geboren op zaterdag 20 oktober 1838 te Katwijk, zie X-K.

11  Cornelis Verhart is geboren op zaterdag 8 februari 1840 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 29 februari 1840, zie X-L.

12  Gerarda Verhart (Gerritje) is geboren op zondag 9 januari 1842 te Katwijk, zie X-M.

13  Carolus Verhart (Karel) is geboren te Katwijk, is rooms katholiek gedoopt op zondag 16 april 1843 te Katwijk, zie X-N.

14  Marinus Verhart (Rinus) is geboren op zondag 10 november 1844 te Katwijk, zie X-O.

15  Willem Verhart is geboren op donderdag 30 april 1846 te Leiden (bron: DTB Leiden 1846, acte nummer 521), is overleden op maandag 21 september 1846 te Leiden (overlijdensacte nummer 566).. Willem werd 4 maanden en 22 dagen.

IX-I  Henrica Verhart, dochter van Pieter Verhart (Petri) (VIII-R) en Gijsberta de Jong (Gijsje), pijpenmaakster, is geboren te Gouda, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 25 april 1809 te Gouda (bron: DTB Gouda 9/33; DTB Statie van de minderbroeders, St. Josef, Gouwe) (doopgetuige was Wilhelmina de Jong), is overleden op zondag 10 april 1887 te Gouda (bron: acte 231).. Henrica werd 77 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Henrica trouwt op woensdag 27 februari 1833 te Gouda (huwelijksgetuigen waren Willem Baars, Aart den Edel, Hermanus de Beu en Johannes Sonsbeek) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Leonardus Gerardus de Jong (Leendert), zoon van Gerrit de Jong en Maria Elisabeth Colliné. Leonardus, mandenmakersknecht, sjouwerman en mandenmaker, wonende te Gouda, is geboren op woensdag 18 oktober 1809 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op maandag 5 mei 1890 te Gouda. Leonardus werd 80 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

(bron: DTB Gouda, huwelijksacte nr 20).

Van Leonardus en Henrica zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna de Jong is geboren op maandag 16 juli 1838 te Gouda (bron: DTB Gouda 1838, acte 330).

2  Gijsberta de Jong is geboren in 1842, is overleden op maandag 11 januari 1847 te Gouda. Gijsberta werd 5 jaar.

3  Maria de Jong, naaister, is geboren op zaterdag 23 december 1843, is rooms katholiek gedoopt.

4  Maria Johanna de Jong is geboren op zaterdag 23 december 1843, is rooms katholiek gedoopt.

Maria trouwt op woensdag 29 januari 1868 (huwelijksgetuigen waren haar volle neef Pieter Verhart (zie X-D), Gerrit de Jong, Jacob de Jong en Jan Vredenburg) op 24-jarige leeftijd met de 36-jarige Johannes van Oversteeg, zoon van Geertruida van Oversteeg. Johannes, sjouwerman, wonende te Gouda, is geboren op maandag 18 juli 1831 te Rotterdam, is nederduits gereformeerd gedoopt.

5  Jacoba Johanna de Jong is geboren op donderdag 10 november 1853, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op maandag 3 mei 1937 te Gouda, acte nr 148 dd 04 mei 1937.. Jacoba werd 83 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Jacoba trouwt op woensdag 2 augustus 1876 te Gouda (huwelijksgetuigen waren Johannes Broekhuizen, zijn behuwd zwager Johannes van Oversteeg (zie IX-I.4), Leendert Lekkerkerk en Cornelis Vroom) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieter Swanenburg, zoon van Pieter Swanenburg en Francijntje Vredenburg. Pieter, touwspinner, is geboren in 1850 te Gouda, is overleden voor 1937. Pieter werd hoogstens 87 jaar.

IX-J  Francijntje Verhart ook genaamd Josina Verhart en Clasina Verhart, dochter van Pieter Verhart (Petri) (VIII-R) en Gijsberta de Jong (Gijsje), pijpenmaakster en werkster, wonende te Gouda (Vlamingstraat), te Gouda (Lange Tiendeweg 59 a) en te Gouda (Keizerstraat 93), is geboren op woensdag 12 mei 1813 te Woerden Na het overlijden van haar man woont Josina Verhart een poosje in bij haar tantezegger Teunis Verhart, geboren 17 september 1826 (bron Gouda 1860-80, huishoudens t/m deel 30; idem, bladzijde 2). In dit document staat dat tante Josina op 12 mei 1813 werd geboren terwijl in andere documenten 12 mei 1812 wordt vermeld., is rooms katholiek gedoopt of is rooms katholiek gedoopt, is overleden op zaterdag 18 september 1897 te Gouda. Francijntje werd 84 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Van Francijntje en een onbekende man zijn twee kinderen bekend:

1  Jacoba Verhart is geboren op dinsdag 1 december 1835 te Gouda Vlamingstraat U 38, is overleden op zondag 28 augustus 1836 (bron: DTB Gouda 1838, acte nummer 317). Jacoba werd 8 maanden en 27 dagen.

Kind aangegeven door geadmitteerd vroedvrouw Adriana Maria Kolster. De moeder was ongehuwd

2  Johannes Verhart is geboren in 1838, is overleden op vrijdag 4 juni 1841 te Gouda. Johannes werd 3 jaar.

Francijntje trouwt op woensdag 1 augustus 1860 te Gouda (huwelijksgetuigen waren Cornelis Koolmees, Karel Zieleman, haar neef Anthonius Verhart (zie X-E) en haar neef Pieter Verhart (zie X-D)) of trouwt op woensdag 1 augustus 1860 op 47-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Hendrik van der Spelt, zoon van Jan van der Spelt en Clasina Cristoffel. Hendrik, mandenmaker en mandenmakersknecht, is geboren op vrijdag 6 januari 1804, is nederlands hervormd gedoopt, is overleden op zondag 10 februari 1867 te Gouda. Hendrik werd 63 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Pieternella van Vuuren.<121,122> Hendrik was eerder gehuwd (2) met Maria Oosterkerk.<123..125>

(bron: DTB Gouda: huwelijksacte nr. 81). Uit de huwelijksacte blijkt dat Cornelis Koolmees een aanbehuwd broer is van de bruidegom.

Francijntje trouwt op woensdag 10 april 1844 te Gouda (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Jacobus Verhart (zie IX-F), Joannes Wurtz, Cent Kwakernaat en Jacob Koreman) op 30-jarige leeftijd (3) met de 31-jarige Kornelis Pieter den Baars, zoon van Cornelis den Baars en Aaltje Groenenveld. Kornelis, pijpenmaker, is geboren op donderdag 14 mei 1812 te Woerden, is overleden op donderdag 20 oktober 1859 te Gouda. Kornelis werd 47 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

(bron: DTB Gouda: huwelijksacte nr. 23). Uit de huwelijksacte blijkt dat Joannes Wurtz een halfbroer is van de bruidegom.

Van Kornelis en Francijntje zijn twee kinderen bekend:

3  Johanna den Baars is geboren op zaterdag 19 augustus 1843 te Gouda T. Raam 181.

Het kind wordt erkend door (en bij het huwelijk gewettigd dd 10-04-1844) Kornelis Pieter Baars en Francijntje Verhart.

4  Antje den Baars is geboren in 1844, is overleden op donderdag 12 februari 1846 te Gouda. Antje werd 2 jaar.


Generatie X

(van 1810 tot 1937)

In deze generatie zijn 15 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 96 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1839 en 1890. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Katwijk (22x), Rotterdam (17x), Gouda (14x), Vlaardingen (4x), Leiderdorp (3x), Valkenburg (3x), Rijnsburg (3x), Katwijk aan den Rijn (3x), Culemborg (2x), Delfshaven (2x), Zandvoort (2x), Kralingen (2x), Amsterdam, Nieuwerkerk aan den IJssel, Oegstgeest, 's Gravenhage, 's-Gravenhage en Leiden.

X-A  Pieter Verhart, zoon van Zegerinus Verhart (IX-E) en Margaretha van den Brande (Grietje), is geboren op zaterdag 15 maart 1823 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1823, acte 17), is overleden op donderdag 19 januari 1911 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam akte nr. 355). Pieter werd 87 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 27 oktober 1858 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1858, pagina: d063v, akte nr. 707) op 35-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Cornelia Grieneger, dochter van Nicolaas Grieneger en Engelina Barbera de Vrijer. Cornelia is geboren op zaterdag 28 februari 1835 te Rotterdam, is overleden op vrijdag 27 oktober 1871 te Rotterdam. Cornelia werd 36 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Van Pieter en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Zegerius Verhart is geboren op dinsdag 6 september 1859 (bron: DTB Rotterdam 1859, pagina: e090v, akte nr. 2902), is overleden op zaterdag 24 december 1859 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1859, akte nr. 3994). Zegerius werd 3 maanden en 18 dagen.

2  Engelina Barbara Verhard is geboren op maandag 3 december 1860 te Rotterdam, is overleden op donderdag 27 oktober 1949 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam acte nr 4321). Engelina werd 88 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

3  Grietje Verhart ook genaamd Gretha Verhart is geboren op zaterdag 9 juli 1864 te Rotterdam, is overleden op woensdag 15 januari 1930 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam akte nr. 244). Grietje werd 65 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

4  Anna Verhard is geboren op maandag 2 april 1866 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1866, akte nr. 1220), is overleden op woensdag 19 december 1951 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 2484). Anna werd 85 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

5  Zegerius Verhart is geboren op donderdag 6 augustus 1868 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1868, pagina: d062v, akte nr. 2590), zie XI-A.

6  Cornelia Verhart is geboren op donderdag 12 mei 1870 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam, pagina: c087v, akte nr. 1912), is overleden op maandag 23 september 1872 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1872, pagina: e041v, akte nr. 3205). Cornelia werd 2 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

7  Pieter Verhart is geboren op vrijdag 27 oktober 1871, is overleden op vrijdag 5 januari 1872 te Rotterdam. Pieter werd 2 maanden en 9 dagen.

8  Johannes Verhard is geboren op vrijdag 27 oktober 1871 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1871, Pagina: e187v, akte nr. 3891), is overleden op vrijdag 5 januari 1872 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam acte nr.77). Johannes werd 2 maanden en 9 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 4 december 1872 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1872, acte 1177) op 49-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Adriana van Os. Adriana is geboren op woensdag 28 januari 1829 te Rotterdam, is overleden op zondag 1 juli 1877 te Rotterdam. Adriana werd 48 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

X-B  Reijkje Verhart, dochter van Zegerinus Verhart (IX-E) en Margaretha van den Brande (Grietje), is geboren op zondag 6 april 1828 te Kralingen (bron: BS Geboorte, Kralingen, 8 april 1828, aktenummer 34).

Reijkje trouwt op woensdag 12 mei 1858 te Kralingen op 30-jarige leeftijd (1) met de 38-jarige Willem Smit. Willem is geboren in 1820 te Alkmaar, is overleden op woensdag 4 juli 1866 te Rotterdam. Willem werd 46 jaar.

Willem was eerder gehuwd (1) met Johanna Maria Josepha Copper.<126>

Van Willem en Reijkje zijn vier kinderen bekend:

1  Wilhelmina Smit is geboren op donderdag 5 mei 1859 te Rotterdam (DTB Rotterdam: acte 799).

Wilhelmina was gehuwd met Willem Frederich Unterhorst. Willem, stuurman, is geboren in 1858 te Rotterdam.

2  Grietje Smit is geboren op zaterdag 16 november 1861 te Rotterdam (DTB Rotterdam: acte 3755).

Grietje was gehuwd met Hendrik Nicolaas Tuinder. Hendrik, werkman, is geboren in 1863 te Helder.

3  Zegerius Smit, vleeshouwer, is geboren op woensdag 2 maart 1864 te Rotterdam (DTB Rotterdam: acte 795).

Zegerius was gehuwd met Maria Dam. Maria is geboren in 1869.

4  Willem Smit is geboren op dinsdag 20 februari 1866 te Rotterdam (DTB Rotterdam: acte 676).

Reijkje trouwt in 1868 (DTB Rotterdam: acte 146) op 40-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Gerrit Meijer. Gerrit, spekslager, wonende te Rotterdam, is geboren op zaterdag 24 april 1841 te Amsterdam.

Van Gerrit en Reijkje zijn twee kinderen bekend:

5  Huibert Meijer is geboren in juli 1869 te Delfshaven, is overleden op zaterdag 1 januari 1870 te Rotterdam. Huibert werd 6 maanden.

6  Gerrit Meijer, smid en bierbottelaar, is geboren op donderdag 29 juli 1869 te Delfshaven.

X-C  Krijntje Verhart, dochter van Zegerinus Verhart (IX-E) en Margaretha van den Brande (Grietje), is geboren op donderdag 11 juli 1833 te Kralingen (bron: BS Geboorte, Kralingen, 12 juli 1833, aktenummer 55).

Krijntje trouwt op vrijdag 23 mei 1862 te Kralingen (bron: DTB kralingen, registratienummer: 14, pagina: -008) op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Garmen Jacobs. Garmen is geboren in 1832 te Emden.

Van Garmen en Krijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Gesina Jacobs is geboren op vrijdag 13 maart 1863 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam, pagina: b032v, akte nr. 940).

2  Grietje Jacobs is geboren op maandag 30 januari 1865 te Kralingen (bron: BS Geboorte, Kralingen, 1 februari 1865, aktenummer 23).

3  Meijntje Jacobs is geboren op donderdag 7 februari 1867 te Kralingen (bron: BS Geboorte, Kralingen, 9 februari 1867, aktenummer 36).

X-D  Pieter Verhart, zoon van Jacobus Verhart (Jacob) (IX-F) en Marigje Prinse, baandersknecht, arbeider, sjouwerman, touwslager, opperman, touwspinner en touwslagersknecht, wonende te Gouda (Rozendaal E18), is geboren op maandag 15 januari 1816 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 16 januari 1816 (bron: DTB Gouda 7/144; DTB Gouda 11/115; geboorte aangifte nummer 16). (doopgetuige waren Ludovicus Boulogne en Pieternella Boulogne), is overleden op donderdag 28 oktober 1897 te Gouda Pieter overleed in het huis aan de Speldenmakerssteeg C nummer 41, de aangifte van overlijden werd gedaan door de begrafenisonderneming Lieve van der Wolf en gemeentebode Frederik Weil (overlijdensacte nummer 57).. Pieter wordt vermeld op donderdag 11 september 1851 te Gouda als getuige bij huwelijk. Pieter wordt vermeld op woensdag 1 augustus 1860 te Gouda als getuige bij huwelijk. Pieter wordt vermeld op woensdag 27 november 1861 te Gouda als getuige bij huwelijk. Pieter werd 81 jaar, 9 maanden en 13 dagen.<127..129>

Bij de geboorte-aangifte van zijn dochter Susanna Hendrika in 1861 bleek het gezin te wonen aan de Sint Anthoniestraat G nummer 11 te Gouda (geboorte aangifte nummer 616) bij de geboorte aangifte van zoon Willem op 29 october 1866 bleek dat Pieter niet kon schrijven.

Pieter trouwt op woensdag 1 augustus 1838 (bron: DTB Gouda 1838, acte 68) (huwelijksgetuigen waren Pieter de Jong, Hendrikus Tuijnenburg, Thomas Stalenberg en Pieter Larieveld), trouwt (kerk) te Gouda op 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Hendrika van der Palm begeer, dochter van Gesina Begeer. Hendrika, hekelster, is geboren in 1813 te Gouda, is overleden op dinsdag 4 januari 1848 te Gouda (bron: DTB Gouda 1848, aktenummer: 15, registratiedatum: 6 januari 1848). Hendrika werd 35 jaar.

Van Pieter en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Verhart is geboren op zaterdag 19 januari 1839 te Gouda, is overleden op dinsdag 12 februari 1839 te Gouda. Maria werd 24 dagen.

2  Jacobus Verhart is geboren op woensdag 18 maart 1840 te Gouda, is overleden op vrijdag 18 april 1856 (overlijdensacte nr 191).. Jacobus werd 16 jaar en 1 maand.

3  Pieter Verhart, touwspinner, is geboren op vrijdag 20 januari 1843, is overleden op vrijdag 8 maart 1861 (overlijdensacte nummer 121).. Pieter werd 18 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 8 augustus 1849, trouwt (kerk) te Gouda op 33-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Joanna Catharina Bok, dochter van Josephus Bok en Margarita Hop. Joanna, naaister, wonende te Leiden, is geboren in 1806 te Gouda, is overleden op dinsdag 30 november 1858 te Gouda (bron: DTB Gouda 1858, acte 589). Joanna werd 52 jaar.

(huwelijksacte nummer 78).

Pieter trouwt op woensdag 5 januari 1859 te Gouda (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Willem van Houten, Johannes Mattheus Raastrop, Dirk Everling en Johannes Blom) op 42-jarige leeftijd (3) met de 30-jarige Hendrica van Houten ook genaamd Willemina van Houten, dochter van Willem van Houten en Sandrina Susanna de Jong. Hendrica, hekelster, wonende te Gouda, is geboren op zaterdag 22 maart 1828 te Gouda, is nederduits gereformeerd gedoopt, is overleden op donderdag 2 september 1909 Het overlijden van Henrica van Houten werd gedaan door de begrafenisondernemer Leendert Binnendijk en broodbakker Lieve Groenendaal (overlijdensacte nummer 283). Hendrica overleed in het huis aan de Speldenmakerssteeg G, nummer 61).. Hendrica werd 81 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Bij het huwelijk van haar zoon Willem in 1888 bleek Hendrica van Houten niet te kunnen schrijven.

Huwelijksacte nr. 1.

Van Pieter en Hendrica zijn zes kinderen bekend:

4  Sandrina Susanna Verhart is geboren op zaterdag 5 maart 1859 te Gouda, is nederduits gereformeerd gedoopt (Bron: DTB Gouda 7/144)., is overleden op zaterdag 28 mei 1859. Sandrina werd 2 maanden en 23 dagen.

5  Willem Verhart is geboren in augustus 1860 te Gouda, is nederduits gereformeerd gedoopt (bron: DTB Gouda 7/144)., is overleden op zondag 2 december 1860 (overlijdensacte nummer 515).. Willem werd 4 maanden.

6  Suzanna Hendrica Verhart is als geboren aangegeven in 1861 (getuige aangifte geboorte waren haar oom Willem van Houten en Martinus Heuts), is geboren op dinsdag 3 december 1861 te Gouda, is nederduits gereformeerd gedoopt (bron: DTB Gouda 7/144)., is overleden op dinsdag 13 januari 1863. Suzanna werd 1 jaar, 1 maand en 10 dagen.

7  Pieter Verhart is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte was zijn behuwd oom Johannes Vreedenburg), is geboren op zaterdag 5 december 1863 te Gouda (bron: Goudsche Courant 10 december 1863), is nederduits gereformeerd gedoopt, zie XI-B.

8  Willem Verhart is geboren op maandag 29 oktober 1866 te Gouda, is nederduits gereformeerd gedoopt (doopgetuige waren Adrianus Vreedenburg en zijn behuwd oom Johannes Vreedenburg), zie XI-C.

9  Sandrina Suzanna Verhart is geboren op donderdag 6 oktober 1870 of is geboren op donderdag 6 oktober 1870 te Gouda, is nederduits gereformeerd gedoopt, zie XI-D.

X-E  Anthonius Verhart (Teunis), zoon van Jacobus Verhart (Jacob) (IX-F) en Marigje Prinse, opperman, baanspinner, spoorwegbediende, sjouwer, touwslager, metselaar en spoorwegwerker, wonende te Gouda, is geboren op vrijdag 30 juni 1826 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt (bron: DTB Gouda 9/189; DTB Gouda 9/198; DTB Gouda 11/206)., is overleden op donderdag 19 mei 1881 te Gouda. Anthonius wordt vermeld op woensdag 1 augustus 1860 te Gouda als getuige bij huwelijk. Anthonius wordt vermeld op woensdag 27 november 1861 te Gouda als getuige bij huwelijk. Anthonius werd 54 jaar, 10 maanden en 19 dagen.<130,131>

Uit de doopacte (acte nummer 473) van zoon Cornelis in 1851 blijkt dat het gezin aan de Tiendeweg D nummer 39 te Gouda woonde, bij de geboorte van dochter Johanna in 1853 (acte nummer 319) aan de Vogelenzang M nummer 119 en in 1857 bij de geboorte van zoon Antonius aan de Vischsteeg J nummer 56 te Gouda (acte nummer 307), zoon Christiaan is in 1862 in Leiden geboren en op zijn geboorteacte staat dat zijn ouders in Gouda woonden en dat zijn vader bij de geboorteaangifte afwezig was.

Anthonius trouwt op donderdag 11 september 1851 te Gouda (huwelijksgetuigen waren zijn broer Pieter Verhart (zie X-D), Willem Jansen, Bartholomeus Bergman en Jan Donk) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Maria Huivenaar ook genaamd Huyvenaar, dochter van Cornelis Huivenaar en Geertruij Snel. Johanna, werkster en dienstbode, wonende te Gouda, is geboren op vrijdag 23 november 1827 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op woensdag 3 augustus 1881 (bron: DTB Gouda, aktenummer: 420, registratiedatum: 4 augustus 1881 ). Johanna werd 53 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

(bron: DTB Gouda: huwelijksacte nr. 126). Uit de huwelijksacte blijkt dat Willem Jansen een neef is van de bruid.

Van Anthonius en Johanna zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis Verhart is als geboren aangegeven in 1851 (getuige aangifte geboorte waren Leendert Vergeer en Jacobus de Bruin), is geboren op vrijdag 3 oktober 1851 (geboorteacte 473)., is rooms katholiek gedoopt op maandag 20 oktober 1851 (bron: DTB Gouda 1/130; DTB Gouda 9/198)., zie XI-E.

2  Johanna Maria Verhart is geboren op vrijdag 8 juli 1853 (geboorte acte nummer 319)., is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 8 juli 1853 (bron: DTB Gouda 9/198)., is overleden op maandag 18 december 1854 (overlijdensacte nummer 642).. Johanna werd 1 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

3  Jacobus Verhart (Jacob) is geboren op zondag 8 juli 1855 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt (bron: DTB Gouda 9/198). (doopgetuige waren Johannes Henricus van den Bosch en Klaas Verbij), zie XI-F.

4  Antonius Verhart (Teunis) is geboren op maandag 13 juli 1857 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt op maandag 13 juli 1857 (bron: DTB Gouda 9/198). (doopgetuige waren Joseph van Leeuwen en Johannes Henricus van den Bosch), zie XI-G.

5  Petrus Verhart is geboren in 1858, is rooms katholiek gedoopt (bron: DTB Gouda 9/198)., is overleden op vrijdag 6 mei 1859 te Gouda. Petrus werd 1 jaar.

6  Joseph Verhart is geboren in 1861, is overleden op vrijdag 27 december 1861 te Gouda (bron: DTB Gouda 1861, aktenummer: 616, registratiedatum: 28 december 1861).

7  Christiaan Verhart is geboren op vrijdag 7 november 1862 te Leiden (bron: BS Geboorte, Leiden, 1862, aktenummer 1226), is rooms katholiek gedoopt, zie XI-H.

8  Petrus Johannes Verhart is geboren op zondag 28 mei 1865 te Culemborg, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op dinsdag 8 maart 1881 te Gouda (bron: DTB Gouda, aktenummer: 173, registratiedatum: 9 maart 1881). Petrus werd 15 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

9  Joseph Verhart is geboren op dinsdag 28 juli 1868 te Culemborg (bron: DTB Culemborg 18868, archief: 0207, registratienummer: 5913, aktenummer: 136, registratiedatum: 29 juli 1868), is rooms katholiek gedoopt, is overleden op zondag 29 oktober 1939 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1939, pagina: d171v). Joseph werd 71 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Joseph Verhart wordt vermeld in het militieregister van 1888:
Plaats instelling: Haarlem
Collectiegebied: Noord-Holland
Archief: 23
Registratienummer: 122
Registratiedatum: 1888
Akteplaats: Wieringerwaard
Collectie: Militie - Lotingsregisters

10  Geertruida Verhart is geboren op vrijdag 15 augustus 1873 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-I.

X-F  Johanna Verhart, dochter van Jacobus Verhart (Jacob) (IX-F) en Marigje Prinse, hekelster, is geboren op donderdag 24 september 1829 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt (bron: DTB Gouda 8/214; DTB Gouda 11/206)., is overleden op maandag 28 november 1892 (bron: DTB Gouda 1892, acte 596). Johanna werd 63 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Een hekelster bewerkte met een hekel, een getand werktuig, het vlas of hennep.

Van Johanna en een onbekende man zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Verhart is geboren op zaterdag 21 januari 1854 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt (bron: DTB Gouda 8/214)., zie XI-J.

2  Arie Verhart is geboren op zaterdag 4 september 1858, is rooms katholiek gedoopt (bron: DTB Gouda 8/214)., is overleden Arie is overleden na 1868 {bron Gouda 1860-80, huishoudens t/m deel 30; idem, bladzijde 125 gezin: - hoofdbewoner: Arie Louwerier (geh.; geb. 19-12-1824) (touwspinner; rk) - vrouw: Johanna Verhart (geh.; geb. 09-07-1828) (hekelster; rk), - vrouws zoon: Arie Verhart (geb. 04-09-1858) (rk), - kind: Maria Lourier (geb. 16-03-1868) (rk)}.

Johanna trouwt op woensdag 27 november 1861 te Gouda (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Pieter Verhart (zie X-D), zijn zwager Anthonius Verhart (zie X-E), Andries Ripperon en Sijbrand Hoogerdijk) op 32-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Arie Lourier ook genaamd Louwerier, zoon van Dirk Lourier en Gozewina Wilhelmina Hogervorst (Wil). Arie, baander en touwspinner, wonende te Gouda (wijk D 40), te Gouda (Robaarsteeg (wijk M) 82), te Gouda (Vrouwensteeg (wijk H) 180/188) en te Gouda (Groenedaal (wijk I) 32), is geboren op zondag 19 december 1824 te Gouda Geboren in de Weidepoort aan de Groeneweg., is rooms katholiek gedoopt, is overleden op maandag 25 juli 1904 te Gouda. Arie werd 79 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Huwelijksacte nr. 115.

Van Arie en Johanna zijn drie kinderen bekend:

3  Jacob Verhart is geboren op zaterdag 21 januari 1854 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt (bron: DTB Gouda 8/214)., zie XI-J.

4  Arie Verhart is gedoopt op dinsdag 24 september 1861 te Gouda, is overleden op woensdag 16 mei 1866 (bron: DTB Gouda 1866, acte 246). Arie werd 4 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

5  Maria Lourier is geboren op donderdag 26 maart 1868 te Gouda (Goudsche Courant 29 maart 1868), is rooms katholiek gedoopt, is overleden op woensdag 15 maart 1939 te Gouda. Maria werd 70 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Maria trouwt op woensdag 5 juni 1889 te Gouda op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Willem Boon. Willem is geboren in 1865.

X-G  Gijsberta Cornelia Verhart, dochter van Wilhelmus Verhart (Willem) (IX-H) en Agatha van den IJssel, is geboren op vrijdag 6 februari 1824 te Gouda (Geboorte acte 62)., is overleden op donderdag 23 september 1852 te Katwijk. Gijsberta werd 28 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Gijsberta trouwt op donderdag 6 januari 1848 te Katwijk op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik Tienhoven. Hendrik is geboren op donderdag 3 maart 1825 te Oudewater.

Hendrik was later gehuwd (2) met Helena Johanna van Wouw.<132,133> Hendrik was later gehuwd (3) met Elisabeth Alijda Saleman.<134,135>

Van Hendrik en Gijsberta zijn vier kinderen bekend:

1  Marinus Tienhoven is geboren op zondag 2 april 1848 te Katwijk, is overleden op woensdag 24 januari 1849 te Katwijk. Marinus werd 9 maanden en 22 dagen.

2  Wilhelmus B. Tienhoven is geboren op vrijdag 17 augustus 1849 te Katwijk, is overleden op woensdag 9 december 1863 te Katwijk. Wilhelmus werd 14 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

3  Bartholomeus W. Tienhoven is geboren op donderdag 7 november 1850 te Katwijk, is overleden op donderdag 3 november 1859 te Katwijk. Bartholomeus werd 8 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

4  Adrianus M. Tienhoven is geboren op vrijdag 16 april 1852 te Katwijk, is overleden op woensdag 23 juni 1852 te Katwijk. Adrianus werd 2 maanden en 7 dagen.

X-H  Cornelia Gijsbertha Verhart, dochter van Wilhelmus Verhart (Willem) (IX-H) en Agatha van den IJssel, is geboren op zaterdag 8 oktober 1825 te Gouda (geboorte acte nummer 416)., is overleden op donderdag 29 augustus 1889 (op de overlijdensacte staat abusievelijk Gijsberta Cornelia Verhart) (bron: DTB 's-Gravenhage 1889, acte nummer 2326). Cornelia werd 63 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 28 januari 1852 te 's-Gravenhage op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 31-jarige Wilhelmus de Ridder. Wilhelmus, schoenmaker, is geboren rond 1821, is overleden voor 1862. Wilhelmus werd hoogstens 41 jaar.

Van Wilhelmus en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Geertruida de Ridder is geboren op zaterdag 28 september 1850 te 's Gravenhage om 17.00 uur (DTB 's Gravenhage: acte 1928)., is overleden op zondag 12 november 1922 te 's Gravenhage om 14.00 uur (bron: DTB 's Gravenhage: acte 3391).. Geertruida werd 72 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Werd gewettigd De Ridder op 28 januari 1852.

Geertruida was gehuwd met Leendert van Heijgen.

2  Maria Sophia de Ridder is geboren op vrijdag 4 februari 1853 te 's-Gravenhage, geboren om 19.00 uur. (bron: DTB 's-Gravenhage 1853, acte 272).

Maria trouwt op woensdag 16 juni 1869 te 's-Gravenhage op 16-jarige leeftijd met de 21-jarige Helenus Pieter Pikaar. Helenus, koperslager, is geboren in 1848.

3  Wilhelmus de Ridder, smid, wonende te Wassenaar, is geboren in 1857.

Wilhelmus trouwt op donderdag 29 juli 1875 te Wassenaar op 18-jarige leeftijd met Dorothea Apolonia Maria Haring.

Cornelia trouwt op woensdag 15 september 1869 te 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1869, acte nummer 519) op 43-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 37-jarige Daniel van der Vos. Daniel is geboren rond 1832 te Hilversum, is overleden op zaterdag 14 april 1894 te 's-Gravenhage (bron; DTB 's-Gravenhage 1894, acte nr 1018). Daniel werd ongeveer 62 jaar.

Daniel was eerder gehuwd (1) met Alida Vermeij.<136>

X-I  Hendrik Verhart (Hein), zoon van Wilhelmus Verhart (Willem) (IX-H) en Agatha van den IJssel, touwslager, wonende te Leiderdorp, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 20 februari 1830 te Gouda, is overleden op vrijdag 18 september 1908 te Katwijk. Hendrik werd 78 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Hendrik trouwt op vrijdag 1 september 1854 te Wassenaar (acte nr 16). op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Johanna Maria van Wouw (Naatje) ook genaamd Naatje van Marel, dochter van Petrus van Wouw en Maria van de Water. Johanna is geboren op zondag 4 maart 1827 te Wassenaar, is overleden voor 1861. Johanna werd hoogstens 33 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

In de huwelijksacte van 1861 staat dat Hendrik weduwnaar was van Naatje van Wou.

Van Hendrik en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Wilhelmus Adrianus Verhart is geboren op woensdag 13 juni 1855 te Nieuwerkerk aan den IJssel, is overleden op zondag 6 januari 1856 te Gouda (bron: DTB Gouda 1856, acte nr 10). Wilhelmus werd 6 maanden en 24 dagen.

2  Maria Anna Gerarda van Wouw is geboren in 1853, is overleden op zaterdag 23 juli 1853 te Wassenaar.

Maria werd geboren voor het huwelijk van Hendrik Verhart en Johanna Maria van Wouw, bij de inschrijving werd de vader niet genoemd. Dat haar vader Hendrik is is dus niet zeker.

Hendrik trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 25 augustus 1861 te Katwijk (huwelijksgetuige was zijn zwager Gijsbertus Steenbergen) op 31-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Geertruida Kroon, dochter van Gerrit Kroon en Anna Maria Gillissen. Geertruida, naaister, is geboren op zaterdag 21 februari 1835 te Leiden, is overleden op donderdag 13 februari 1913 te Oegstgeest (bron: DTB Oegstgeest 1913, acte nummer 16). Geertruida werd 77 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Geertruida Kroon is in 1913 verpleegd geweest in een tehuis in Oegstgeest (bron: Gemeente Oegstgeest: stukken betreffende de verpleging en opvang van krankzinnigen, en de daarvoor benodigde financiering, 1831 – 1927, dossier 2113)

X-J  Maria Agatha Verhart (Maartje), dochter van Wilhelmus Verhart (Willem) (IX-H) en Agatha van den IJssel, is geboren op vrijdag 16 oktober 1835 te Gouda (geboorte aangifte nummer 439)., is rooms katholiek gedoopt, is overleden op zondag 13 september 1885 te Leiderdorp Overlijdensacte nummer 51.. Maria werd 49 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Maria trouwt op donderdag 17 mei 1860 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Gijsbertus Steenbergen (Gijs), zoon van Cornelis Steenbergen en Joanna Blok. Gijsbertus, steenwerker, wonende te Woerden en te Valkenburg, is geboren op woensdag 7 oktober 1835 te Valkenburg, is overleden op zaterdag 3 oktober 1903 te Leiden. Gijsbertus wordt vermeld op zondag 25 augustus 1861 te Katwijk als getuige bij huwelijk. Gijsbertus werd 67 jaar, 11 maanden en 26 dagen.<137>

Gijsbertus was later gehuwd (2) met Regina van Zandwijk.<138,139>

Van Gijsbertus en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Johanna Cornelia Steenbergen is geboren op dinsdag 7 mei 1861 te Valkenburg.

Johanna trouwt op donderdag 11 augustus 1881 te Leiderdorp op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacobus Hockx, zoon van Pieter Hockx en Alida Reeuwijk. Jacobus is geboren op zondag 8 maart 1857 te Leiderdorp, is overleden op donderdag 23 juli 1925 te Leiden (bron: DTB Leiden 1925, acte nummer 519). Jacobus werd 68 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

2  Willebrordus Hendericus Steenbergen, olieslager en tuinder, is geboren op donderdag 12 maart 1863 te Oegstgeest, is overleden op vrijdag 31 mei 1935 te Leiden. Willebrordus werd 72 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Willebrordus trouwt op donderdag 22 mei 1884 te Leiderdorp Huwelijksacte nummer 10. op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Elisabeth Maria Stenzler, dochter van Hermanus Theodorus Stenzler en Elizabeth Langenbeek. Elisabeth is geboren in 1866 te Leiden.

3  Cornelis Steenbergen, olieslager, is geboren op zaterdag 10 december 1864 te Katwijk, is overleden op donderdag 13 mei 1920 te Leiden (bron: DTB Leiden 1920, acte nummer 398). Cornelis werd 55 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 1 september 1887 te Leiderdorp op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Hendrica Catharina Kohlbeck, dochter van Anton Kohlbeck en Hendrica Catharina Hoefnagel. Hendrica is geboren op donderdag 9 mei 1867 te Leiden, is overleden op vrijdag 14 januari 1921 te Leiden (bron: DTB Leiden 1921, acte nummer 57). Hendrica werd 53 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

4  Hendrik Steenbergen is geboren op dinsdag 7 mei 1867 te Valkenburg, is overleden op dinsdag 16 januari 1951 te Leiden (DTB Leiden 1951, inventarisnummer 139, actenummer 83). Hendrik werd 83 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Hendrik was gehuwd met Maria Cornelia van der Water. Maria is geboren te Leiden.

5  Aagje Steenbergen is geboren op zondag 11 juli 1869 te Valkenburg.

Aagje trouwt op donderdag 28 januari 1892 te Leiderdorp Acte 2. op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Jacobus van Egmond, zoon van Jacobus van Egmond en Elisabeth Dobbe. Johannes is geboren in 1867.

6  Gijsbertus Steenbergen is geboren op donderdag 3 juni 1875 te Leiderdorp Geboorteacte nummer 52., is overleden op vrijdag 4 juni 1875 te Leiderdorp Overlijdensacte nummer 44.. Gijsbertus werd 1 dag.

7  N.N. is geboren op zondag 5 november 1876 te Leiderdorp, is overleden op zondag 5 november 1876 te Leiderdorp Overlijdensacte nummer 68..

8  N.N. is geboren op woensdag 10 juli 1878 te Leiderdorp, is overleden op woensdag 10 juli 1878 te Leiderdorp overlijdensacte nummer 53..

X-K  Bartholomeus Verhart (Bart), zoon van Wilhelmus Verhart (Willem) (IX-H) en Agatha van den IJssel, touwslager, wonende te Zandvoort, te Vlaardingen en te Bodegraven, is geboren op zaterdag 20 oktober 1838 te Katwijk, is overleden op woensdag 25 januari 1893 te Vlaardingen. Bartholomeus werd 54 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Bartholomeus trouwt op donderdag 15 augustus 1861 te Katwijk (bron: DTB Katwijk 1861, acte 35) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Petronella Taverne. Maria is geboren op donderdag 27 juli 1837 te Noordwijk, is overleden op zaterdag 13 maart 1915 te Vlaardingen. Maria werd 77 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Van Bartholomeus en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Wilhelmus Hendricus Verhart is geboren op zaterdag 1 februari 1862 te Katwijk, zie XI-K.

2  Petronella Cornelia Verhart is geboren op zaterdag 26 september 1863 te Katwijk, is overleden op donderdag 12 mei 1870 te Pernis De aangifte van het overlijden wordt op 13 mei 1870 gedaan door Dirk Groen, 28 jaar, babier, en Cornelis Pluijmert, schoenmaker (GAR, Oa). In de overlijdensacte wordt haar naam als Petronella Catharina Verhart geschreven., is begraven \. Petronella werd 6 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

3  Agatha Johanna Verhart is geboren op vrijdag 16 maart 1866 te Zandvoort, is overleden op donderdag 29 maart 1866 te Zandvoort. Agatha werd 13 dagen.

4  Nicolaas Franciscus Verhart is geboren op maandag 11 februari 1867 te Zandvoort (bron: DTB Zandvoort 1867, actenummer 8), zie XI-L.

5  Paulus Verhart is geboren op woensdag 15 september 1869 te Katwijk, is overleden op woensdag 13 april 1870 te Pernis Op 13 april 1870 doet zijn vader Bartholomeus Verhart aangifte van het overlijden van Paulus (GAR, Oa). Bron: Pernis 1870 - 017.. Paulus werd 6 maanden en 29 dagen.

6  Hendrikus Verhart is geboren op maandag 22 mei 1871 te Vlaardingen (bron: DTB Vlaardingen 1871).

7  Johannes Verhart is geboren op donderdag 23 oktober 1873 te Vlaardingen, zie XI-M.

8  Petronella Maria Verhart is geboren op maandag 1 mei 1876 te Vlaardingen, zie XI-N.

9  Pieter Verhart is geboren op zondag 9 februari 1879 te Vlaardingen, zie XI-O.

X-L  Cornelis Verhart, zoon van Wilhelmus Verhart (Willem) (IX-H) en Agatha van den IJssel, schipper, is geboren op zaterdag 8 februari 1840 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 29 februari 1840, is overleden op maandag 8 augustus 1881 te Katwijk. Cornelis werd 41 jaar en 6 maanden.

Cornelis trouwt op dinsdag 6 december 1864 te Leiden op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Jacoba Maria de la Rivière, dochter van Josephus de la Rivière en Agatha van Oosten. Jacoba, naaister, wonende te Leiden (Sliksteeg), is geboren op dinsdag 26 maart 1833 te Leiden, is overleden op vrijdag 2 april 1915 te Oegstgeest. Jacoba werd 82 jaar en 7 dagen.

Van Cornelis en Jacoba zijn zeven kinderen bekend:

1  Wilhelmus Johannes Verhart is geboren op zondag 5 november 1865 te Katwijk, is overleden op zondag 28 april 1872 te Katwijk. Wilhelmus werd 6 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

2  Agatha Maria Verhart is geboren op zondag 26 mei 1867 te Katwijk, zie XI-P.

3  Petrus Verhart is geboren op zaterdag 12 juni 1869 te Katwijk, is overleden op woensdag 29 mei 1878 te Katwijk (overleden aan tuberculose). Petrus werd 8 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

4  Josef Verhart is geboren op zaterdag 3 september 1870 te Katwijk, is overleden op maandag 2 september 1878 te Katwijk (overleden aan tuberculose). Josef werd 7 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

5  Wilhelmus Cornelis Verhart is geboren op donderdag 17 oktober 1872 te Katwijk, zie XI-Q.

6  Hendrikus Verhart is geboren op maandag 13 juli 1874 te Katwijk, is overleden op zaterdag 14 september 1878 te Katwijk (overleden aan tuberculose). Hendrikus werd 4 jaar, 2 maanden en 1 dag.

7  Johannes Verhart is geboren op maandag 23 oktober 1876 te Katwijk, is overleden op maandag 19 augustus 1878 te Katwijk (overleden aan tuberculose). Johannes werd 1 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

X-M  Gerarda Verhart (Gerritje), dochter van Wilhelmus Verhart (Willem) (IX-H) en Agatha van den IJssel, wonende te Valkenburg, is geboren op zondag 9 januari 1842 te Katwijk, is overleden op zondag 27 april 1919 te Katwijk. Gerarda werd 77 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Gerarda trouwt op donderdag 28 mei 1863 te Katwijk op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Paulus van Rijn. Paulus is geboren op vrijdag 22 mei 1840 te Leiden, is overleden op maandag 10 juli 1916 te Katwijk. Paulus werd 76 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Van Paulus en Gerarda zijn zes kinderen bekend:

1  Petrus van Rijn is geboren op maandag 12 oktober 1863 te Rijnsburg, is overleden op woensdag 13 november 1946 te Katwijk. Petrus werd 83 jaar, 1 maand en 1 dag.

2  Willem van Rijn is geboren in juni 1865, is overleden op woensdag 5 juli 1865 te Rijnsburg Willem was bij zijn overlijden een week oud.. Willem werd 1 maand.

3  Agatha van Rijn is geboren op zondag 16 december 1866 te Rijnsburg.

4  Elisabeth Geertruida van Rijn is geboren in 1869 te Rijnsburg, zie XI-R.

5  N.N. van Rijn is geboren op woensdag 29 maart 1871 te Katwijk, is overleden op woensdag 29 maart 1871 te Katwijk.

6  Paulus van Rijn is geboren op zaterdag 6 november 1880 te Katwijk.Afb. 6 - Adriana van Leeuwen 1844-1938. Afb. 7 - handtekening Carolus Verhart 1843-1915.

X-N  Carolus Verhart (Karel), zoon van Wilhelmus Verhart (Willem) (IX-H) en Agatha van den IJssel, kruidenier, wonende te Katwijk, is geboren te Katwijk, is rooms katholiek gedoopt op zondag 16 april 1843 te Katwijk, is overleden op vrijdag 12 maart 1915 te Katwijk. Carolus werd 71 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Carolus trouwt op donderdag 20 mei 1869 te Katwijk, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 20 mei 1869 op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Johanna van der Kamp, dochter van Gerardus van der Kamp en Jacoba van der Boog. Johanna, dienstbode, is geboren op donderdag 5 maart 1846 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op vrijdag 7 april 1882 te Katwijk. Johanna werd 36 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Van Carolus en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Wilhelmina Verhart is geboren te Katwijk, is gedoopt op woensdag 21 december 1870, zie XI-S.

2  Gerardus Verhart is gedoopt op donderdag 17 oktober 1872 te Katwijk, is overleden op donderdag 10 juli 1873 te Katwijk aan den Rijn. Gerardus werd 8 maanden en 23 dagen.

3  Gerardus Verhart is geboren op maandag 5 januari 1874 te Katwijk, zie XI-T.

4  Agatha Maria Verhart is geboren op zaterdag 18 september 1875 te Katwijk, is overleden op maandag 18 juni 1877 te Katwijk aan den Rijn. Agatha werd 1 jaar en 9 maanden.

5  Jacobus Verhart is geboren op vrijdag 4 mei 1877 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-U.

6  Agatha Maria Verhart is geboren op zaterdag 16 november 1878, is overleden op donderdag 20 maart 1879 te Katwijk aan den Rijn. Agatha werd 4 maanden en 4 dagen.

Carolus trouwt op dinsdag 10 februari 1885 te Katwijk op 41-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Adriana van Leeuwen, dochter van Jacobus van Leeuwen en Anna van der Voort. Adriana, wonende te Voorhout en te Katwijk, is geboren op woensdag 27 november 1844 te Voorhout, is overleden op dinsdag 4 oktober 1938 te Katwijk. Adriana is doopgetuige van Klaasje Verhart op zondag 2 mei 1784 (sic!). Adriana werd 93 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Adriana was eerder gehuwd (1) met Joannes Jacobus Wijsman.<140..143>

Van Carolus en Adriana zijn drie kinderen bekend:

7  Wilhelmus Verhart (Willem) is geboren op vrijdag 15 januari 1886 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-V.

8  Agatha Maria Verhart is geboren op zondag 31 juli 1887 te Katwijk aan den Rijn, is overleden op dinsdag 20 september 1887 te Katwijk aan den Rijn. Agatha werd 1 maand en 20 dagen.

9  Johannes Jacobus Verhart is geboren op maandag 30 juni 1890 te Katwijk, zie XI-W.

X-O  Marinus Verhart (Rinus), zoon van Wilhelmus Verhart (Willem) (IX-H) en Agatha van den IJssel, wonende te 's-Gravenhage, te Amsterdam en te Rotterdam, is geboren op zondag 10 november 1844 te Katwijk, is overleden op woensdag 13 februari 1901 te Rotterdam (Rozenburgerpad). De aangifte van overlijden vindt op 15 febr. 1901 plaats door een lijkbezorger (GAR Oa mf A73). Acte nr 857, bron: Rotterdam 1901 a073.. Marinus werd 56 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

(Martinus Verhart vertrok op 18 juli 1868 naar 's-Gravenhage, op 9 januari 1869 naar Amsterdam en op 5 december 1878 naar Rotterdam).

Marinus trouwt op woensdag 5 september 1877 te Amsterdam op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Wilhelmina Johanna Rijs, dochter van Gerrit Rijs en Catharina Elizabeth Andriesen. Wilhelmina, schoonmaakster, is geboren op zaterdag 11 november 1848 te Amsterdam (Kadijk), is overleden op zaterdag 14 mei 1910 te Rotterdam Acte nr 2297, bron: Rotterdam 1910 c054.. Wilhelmina werd 61 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Van Marinus en Wilhelmina zijn acht kinderen bekend:

1  Johanna Maria Verhart is geboren op maandag 29 april 1872 te Rotterdam De geboorte-aangifte vindt plaats op 30 april 1872. De getuigen zijn klerken van het stadhuis. De geboorte-acte vermeldt dat dit kind door Marinus Verhart en Wilhelmina Johanna Rijs wordt erkend als het hunne bij de voltrekking van hun huwelijk te Amsterdam op 05 september 1877 (GAR Ga mf C87)., zie XI-X.

2  Maria Wilhelmina Gerritdina Verhart is geboren op donderdag 26 april 1877 te Amsterdam, zie XI-Y.

3  Nn Verhart is geboren op woensdag 16 april 1879 te Rotterdam in de Lande Frankenstraat. De geboorte van het kind wordt op 17 april 1879 gedaan waarbij wordt vermeld dat het kind levenloos is geboren (GAR Oa mf B43)., is overleden op woensdag 16 april 1879 acte nr 1398, bron Rotterdam 1879 b043v..

4  Wilhelmina Maria Barbara Catharina Verhart is geboren op dinsdag 2 november 1880 te Rotterdam in de Hoogstraat. De geboorte-aangifte vindt plaats op 4 november 1880 door Marinus Verhart die marinier was en bleek niet te kunnen schrijven. Getuigen bij de geboorte-aangifte waren Christiaan F. Gronloh, 29 jaar, en Johannes Kleihorst, 25 jaar, beiden eveneens mariniers (GAR Ga mf E30)., zie XI-Z.

5  Willem Gerrit Verhart is geboren op dinsdag 12 juni 1883 te Rotterdam De geboorte-aangifte wordt op 12 juni 1883 gedaan door de vader, die dan blijkt niet te kunnen schrijven (GAR Ga mf C82)., is overleden op dinsdag 13 mei 1884 Aangifte van het overlijden wordt gedaan op 13 mei 1884 door bedienaars. De vader Marinus blijkt dan sergeant te zijn. Willem blijkt te zijn overleden in de Slaakkade te Rotterdam (GAR Oa mf B121, acte nr 1911, bron Rotterdam 1884 b121). Willem werd 11 maanden en 1 dag.

6  Willem Marinus Verhart is geboren op dinsdag 14 juli 1885 te Rotterdam in de Hoogstraat. De geboorte-aangifte vindt op 15 juli 1885 plaats door de vader Marinus Verhart, 40 jaar, die opgeeft marinier te zijn. Hij bleek bij de geboorte-aangifte niet te kunnen schrijven. Getuigen bij de geboorte-aangifte waren Jan Stroo, 36 jaar, en Ludovicus van Sprang, 30 jaar, beiden mariniers (GAR Ga mf C166)., zie XI-AA.

7  Gerrit Willem Verhart is geboren op maandag 27 juni 1887 geboren om 06.00 uur in de Hoogstraat. De geboorte werd aangegeven door de vader, die opgaf marinier van beroep te zijn en niet te kunnen schrijven. Getuigen bij de geboorte-aangifte waren Jan Stroo, 37 jaar, stoker, en Jacobus Knippenberg, 56 jaar, stucadoor (GAR Ga mf D124)., is overleden op woensdag 20 juli 1887 Het overlijden werd aangegeven door twee bedienaars (GAR Oa mf D2). Acte nr 2391, bron: Rotterdam 1887 d002.. Gerrit werd 23 dagen.

8  Johannes Marinus Verhart is geboren op maandag 27 juni 1887 te Rotterdam Geboren om 07.00 uur 's-morgens in de Hoogstraat. De geboorte wordt op 27 juni 1887 gedaan door de vader. Getuigen bij de geboorte-aangifte waren Jan Stroo, 37 stoker, en Jacobus Knippenberg, 56 jaar, stucadoor (GAR Ga mf D124)., is overleden op woensdag 30 november 1887 te Rotterdam Het overlijden werd aangegeven door twee bedienaars op 1 februari 1887 (GAR Oa mf E46). Acte nr 3852, bron: Rotterdam 1887 e046v.. Johannes werd 5 maanden en 3 dagen.


Generatie XI

(van 1839 tot 1962)

In deze generatie zijn 27 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1875 en 1928. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gouda (53x), Rotterdam (32x), Katwijk (21x), Wassenaar (8x), Vlaardingen (6x), 's-Gravenhage (3x), Oegstgeest (3x), Katwijk aan den Rijn (3x), Moordrecht (2x), Schiedam, 's- Gravenhage, Maassluis, Leiden, Kralingen en Hellevoetsluis. Er is momenteel nog 1 van de 167 kinderen in leven.

XI-A  Zegerius Verhart, zoon van Pieter Verhart (X-A) en Cornelia Grieneger, is geboren op donderdag 6 augustus 1868 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1868, pagina: d062v, akte nr. 2590), is overleden op vrijdag 29 augustus 1958 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam acte 1962). Zegerius werd 90 jaar en 23 dagen.

Zegerius trouwt op woensdag 11 november 1891 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1891, pagina: g097, akte nr. 1351) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacoba Hendrika Rademakers. Jacoba is geboren op maandag 6 december 1869 te Rotterdam (DTB Rotterdam 1869, pagina: f065v, akte nr. 4174), is overleden op maandag 29 mei 1944 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam acte nr.2794). Jacoba werd 74 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Van Zegerius en Jacoba zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelia Engelina Margaretha Verhart is geboren op woensdag 10 augustus 1892 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1892, pagina: g154v, akte nr. 4554), is overleden op zondag 4 september 1892 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1892, pagina: e144v, akte nr. 3718). Cornelia werd 25 dagen.

2  Jacoba Hendrika Verhard is geboren op vrijdag 14 augustus 1896 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1896, pagina: i112v, akte nr. 7253), is overleden op zaterdag 12 september 1931 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam akte nr. 3834). Jacoba werd 35 jaar en 29 dagen.

3  Pieternella Johanna Verhard (Nelly) is geboren op zaterdag 27 januari 1894 te Rotterdam, is overleden op zaterdag 9 april 1949 te Rotterdam (bron: overlijdensadvertentie). Pieternella werd 55 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Pieternella trouwt op donderdag 3 april 1930 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam acte 1098) op 36-jarige leeftijd met de 51-jarige Moritz Kurt Wolf. Moritz is geboren in 1879 te Kamnitz, is overleden op zaterdag 9 april 1949 te Rotterdam. Moritz werd 70 jaar.

4  Engelina Margaretha Johanna Verhart is geboren op donderdag 15 augustus 1895 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1895, pagina: i166v, akte nr. 4639).

5  Pieter Verhard is geboren op vrijdag 3 augustus 1900 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1900, pagina: k114v, akte nr. 7268), is nederlands hervormd gedoopt, zie XII-A.

6  Sara Johanna Verhard is geboren op woensdag 5 november 1902 te Rotterdam, is overleden op zondag 23 mei 1915 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam akte nr. 2533). Sara werd 12 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

7  Gretha Verhard, wonende te Rotterdam, is geboren op donderdag 30 juni 1904 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1904, pagina: j013v, akte nr. 6463), is overleden op vrijdag 9 september 1988. Gretha werd 84 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Gretha trouwt op donderdag 6 maart 1930 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam acte nr 788) op 25-jarige leeftijd met de 37-jarige Andries Gerrit Sluijter. Andries is geboren in 1893 te Rotterdam.

8  Johanna Apolonia Verhart is geboren op zaterdag 19 mei 1906 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1906, pagina: h060v, akte nr. 5246).

9  Anna Verhart is geboren op maandag 16 september 1907 te Rotterdam (DTB Rotterdam 1907, akte nr. 9816).

10  Wilhelmina Helena Paulina Maria Verhard is geboren op zaterdag 6 februari 1909 te Rotterdam, is overleden op woensdag 19 december 1917 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam akte nr. 6213). Wilhelmina werd 8 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

XI-B  Pieter Verhart, zoon van Pieter Verhart (X-D) en Hendrica van Houten, is geboren op zaterdag 5 december 1863 te Gouda (bron: Goudsche Courant 10 december 1863), is nederduits gereformeerd gedoopt, is overleden op dinsdag 26 april 1949 te Gouda. Pieter werd 85 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 2 maart 1887 te Gouda op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Johanna Lorie. Johanna is geboren op woensdag 24 mei 1865, is overleden op donderdag 31 december 1942, is begraven te Gouda Vorstmanstraat, sectie D.. Johanna werd 77 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van Pieter en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrikus Verhart is geboren in 1887 te Gouda, zie XII-B.

2  Johannes Verhart is geboren in 1890 te Gouda.

Johannes trouwt op woensdag 15 juli 1931 te Gouda op 41-jarige leeftijd met de 39-jarige Petronella Lammers. Petronella is geboren in 1892 te Wageningen, is overleden op woensdag 2 januari 1952 te Gouda. Petronella werd 60 jaar.

Petronella was eerder gehuwd (1) met Gerhart Wilhelm Verborg.<144,145> Petronella was eerder gehuwd (2) met Johannes Scharrenberg.<146>

3  Catharina Johanna Verhart is geboren op dinsdag 19 april 1892 te Gouda (bron: Goudsche Courant 22 april 1892), zie XII-C.

4  Maria Verhart (Marie) is geboren op maandag 6 augustus 1894 te Gouda (bron: Goudsche Courant 8 augustus 1894), zie XII-D.

5  Pieternella Francina Verhart is geboren op zaterdag 20 februari 1897 (bron: Goudsche Courant 22 februari 1897), zie XII-E.

6  Francina Verhart is geboren op dinsdag 13 februari 1900 te Gouda (bron: Goudsche Courant 16 februari 1900), zie XII-F.

7  Johannes Verhart is geboren in 1902, is overleden op zaterdag 2 oktober 1915 te Gouda (bron: Goudsche Courant 5 oktober 1915). Johannes werd 13 jaar.

XI-C  Willem Verhart, zoon van Pieter Verhart (X-D) en Hendrica van Houten, badmeester te Gouda, sjouwerman, touwspinner en aschman, wonende te Gouda (M. Lemdulsteeg), te Amsterdam en te Zeist, is geboren op maandag 29 oktober 1866 te Gouda, is nederduits gereformeerd gedoopt (doopgetuige waren Adrianus Vreedenburg en zijn behuwd oom Johannes Vreedenburg), is overleden op maandag 27 april 1953 te Gouda. Willem werd 86 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Willem bleek bij zijn huwelijk in 1888 niet te kunnen schrijven, bij de geboorte-aangifte van zijn zoon Johannes op 28 januari 1892 bleek hij wel de acte te kunnen ondertekenen. Willem werd bij koninklijk besluit van 22 augustus 1931 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau, zilver, voor zijn jarenlange werk als zweminstructeur te Gouda.

Willem gaat in ondertrouw op vrijdag 3 februari 1888 te Gouda (bron: Goudsche Courant 5 februari 1888), trouwt op woensdag 15 februari 1888 (huwelijksgetuigen waren zijn halfbroer Alexander van Houten, zijn broer Pieter Verhart (zie XI-B), zijn zwager Johannes Bakker en haar oom Pieter Lunenburg) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Catharina Bakker, dochter van Johannes Bakker en Catharina Lunenburg. Maria, fabrieksarbeidster, is geboren op vrijdag 15 september 1865, is overleden op vrijdag 3 augustus 1945 te Zeist. Maria werd 79 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Maria bleek bij haar huwelijk in 1888 niet te kunnen schrijven.

Van Willem en Maria zijn tien kinderen bekend:

1  Pieter Verhart is geboren op dinsdag 21 december 1886 De geboorte-aangifte werd gedaan door Pieternella van der Schilde, 56 jaar, en vroedvrouw van beroep. Pieter, een voorechtelijke zoon van Maria Catharina Bakker, werd bij het huwelijk van Maria met Willem Verhart door beiden als hun kind erkend., is overleden op woensdag 13 juni 1888. Pieter werd 1 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

2  Maria Catharina Verhart is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte was haar oom Johannes Bakker), is geboren op donderdag 21 juni 1888 te Gouda, is gedoopt (van Houten getuige bij de geboorte-aangifte), zie XII-G.

3  Hendrika Martina Verhart is geboren op donderdag 29 mei 1890 te Gouda, is overleden op zaterdag 26 mei 1894 te Gouda (bron: Goudsche Courant 30 mei 1894). Hendrika werd 3 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

4  Johannes Verhart is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte waren zijn oom Johannes Bakker en Jacobus van der Heiden), is geboren op donderdag 28 januari 1892 te Gouda (geboren in het huis in de Vogelenzang, M 94), geboorteacte kreeg het nummer 66)., zie XII-H.

5  Sanderina Susanna Verhart is geboren op donderdag 8 juni 1893 te Gouda (bron: Goudsche Courant 12 juni 1893), zie XII-I.

6  Hendrik Verhart, wonende te Gouda, is geboren op woensdag 7 november 1894 te Gouda (bron: Goudsche Courant 9 november 1894).

Hendrik trouwt op woensdag 17 maart 1920 te Gouda op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Johanna van der Kleij. Johanna, wonende te Gouda en te Den Helder, is geboren in 1899 te Gouda.

7  Johanna Verhart is geboren op dinsdag 9 februari 1897 te Gouda.

8  Johanna Verhart is geboren op woensdag 8 december 1897 te Gouda.

Johanna trouwt op woensdag 25 april 1917 te Gouda (bron: Goudsche Courant 26 april 1917), trouwt (kerk) op woensdag 25 april 1917 te Gouda (is gescheiden op donderdag 2 oktober 1947 te Zutphen) op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Harmen Jan Muileman. Harmen is geboren op zaterdag 18 oktober 1890 te Voorst, is overleden op zondag 7 januari 1962 te Utrecht. Harmen werd 71 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Harmen was later gehuwd (2) met Wilhelmia Alberta Knegtjens.<147,148>

9  Hendrika Verhart is geboren op zaterdag 17 december 1898 te Gouda, is overleden op woensdag 19 april 1899 te Gouda (bron: DTB Gouda 1899, aktenummer: 222). Hendrika werd 4 maanden en 2 dagen.

10  Catharina Martina Verhart is geboren op woensdag 24 oktober 1900 te Gouda (Goudsche Courant 29 oktober 1900), is gedoopt In het doopboek lijkt Catharina Martina te staan terwijl in de publicatie in de Goudsche Courant Catharina Maria staat. (doopgetuige was haar oom Pieter Verhart (zie XI-B)), is overleden op zondag 6 januari 1901 te Gouda. Catharina werd 2 maanden en 13 dagen.

XI-D  Sandrina Suzanna Verhart, dochter van Pieter Verhart (X-D) en Hendrica van Houten, is geboren op donderdag 6 oktober 1870 of is geboren op donderdag 6 oktober 1870 te Gouda, is nederduits gereformeerd gedoopt, is overleden op zaterdag 30 juli 1932 te Rotterdam, acte nr 3089, bron: Rotterdam 1932 c079.. Sandrina werd 61 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Sandrina trouwt op woensdag 9 oktober 1889 te Gouda (bron: Goudsche Courant 11 oktober 1889) (is gescheiden op maandag 15 december 1919 te Rotterdam) op 19-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Jan van Adrichem, zoon van Jan van Adrichem en Maria de Jong. Jan is geboren op vrijdag 30 maart 1866 te Moordrecht, is overleden in 1931. Jan werd 65 jaar.

Van Jan en Sandrina zijn vier kinderen bekend:

1  Maria van Adrichem is geboren op dinsdag 3 juni 1890 te Moordrecht, is overleden op maandag 13 januari 1896 te Gouda. Maria werd 5 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

2  Pieter van Adrichem is geboren op woensdag 31 januari 1894 te Moordrecht (bron: Goudsche Courant 3 februari 1894).

3  Sandrina Susanna van Adrichem is geboren op zondag 12 februari 1911 te Gouda (bron: Goudsche Courant 14 februari 1911), is overleden op vrijdag 3 mei 1912 te Gouda. Sandrina werd 1 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

4  Hendrik van Adrichem is geboren in augustus 1914 te Rotterdam, is overleden op zaterdag 19 september 1914 te Rotterdam Acte nr 4073, bron: Rotterdam 1914 e063.. Hendrik werd 1 maand.

Sandrina trouwt op woensdag 16 februari 1921 te Rotterdam op 50-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Hendrik Hoogeveen. Hendrik is geboren op zondag 20 november 1881 te Alkemade, is overleden op woensdag 24 november 1948 te Rotterdam. Hendrik werd 67 jaar en 4 dagen.

XI-E  Cornelis Verhart, zoon van Anthonius Verhart (Teunis) (X-E) en Johanna Maria Huivenaar, pakhuisknecht, is als geboren aangegeven in 1851 (getuige aangifte geboorte waren Leendert Vergeer en Jacobus de Bruin), is geboren op vrijdag 3 oktober 1851 (geboorteacte 473)., is rooms katholiek gedoopt op maandag 20 oktober 1851 (bron: DTB Gouda 1/130; DTB Gouda 9/198)., is overleden op vrijdag 7 januari 1944 te Gouda. Cornelis werd 92 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 3 februari 1875 (huwelijksgetuigen waren zijn oom Pieter Verhart (zie X-D), zijn behuwd oom Josua Breemer, Cent Johannes Heetman en Hendrik van Willigen) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Adriana Alida Sonsbeek, dochter van Johannes Sonsbeek en Elisabeth Maria Heetman. Adriana is geboren op dinsdag 6 september 1853 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op zaterdag 28 juni 1924 te Gouda (bron: Goudsche Courant 1 juli 1924). Adriana werd 70 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

(bron: DTB Gouda: huwelijksacte nr. 6). Uit de huwelijksacte blijkt dat Cent Johannes Heetman en Hendrik van Willigen respectievelijk oom en aanbehuwd oom van de bruid zijn.

Van Cornelis en Adriana zijn twaalf kinderen bekend:

1  Anthonius Verhart is geboren in 1875 te Gouda, zie XII-J.

2  Johannes Gijsbertus Verhart is geboren op dinsdag 16 april 1878 te Gouda (bron: Goudsche Courant 17 april 1878).

3  Johannes Gijsbertus Verhart is geboren op vrijdag 6 juni 1879 te Gouda (bron: Goudsche Courant 11 juni 1879), is overleden op dinsdag 23 januari 1934 te Gouda (bron: Goudsche Courant 25 januari 1934). Johannes werd 54 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 17 september 1924 te Gouda (bron: DTB Gouda 1924, acte 165) op 45-jarige leeftijd met de 36-jarige Wilhelmina Maria de Korte. Wilhelmina is geboren in 1888 te Gouda.

4  Johanna Maria Verhart is geboren in 1881, is overleden op donderdag 3 februari 1881 te Gouda.

5  Johanna Maria Verhart is geboren in 1882 te Gouda.

Johanna trouwt op woensdag 1 maart 1905 te Gouda (bron: DTB Gouda 1905, acte 20) op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelis Gerardus de Groot. Cornelis is geboren op donderdag 1 juli 1875 te Utrecht.

6  Petrus Jacobus Verhart is geboren op zondag 13 april 1884 te Gouda (bron: Goudsche Courant 16 april 1884), is overleden op zondag 20 april 1884 te Gouda (bron: Goudsche Courant 23 april 1884). Petrus werd 7 dagen.

7  Gijsbertus Johannes Verhart is geboren in 1886, is overleden op vrijdag 7 mei 1886 te Gouda.

8  Christiaan Verhart ook genaamd Christianus Verhart is geboren in 1886 te Gouda of is geboren in 1886.

Christiaan trouwt op woensdag 25 oktober 1911 te Gouda (bron: Goudsche Courant 26 oktober 1911 en dtb Gouda 1911, acte 160) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelia Engelina van der Kaa. Cornelia is geboren in 1888, is overleden op vrijdag 1 november 1968 te Gouda. Cornelia werd 80 jaar.

9  doodgeboren kind Verhart is doodgeboren op vrijdag 25 mei 1888 te Gouda, is overleden (bron: DTB Gouda 1888, acte 260).

10  Elisabeth Maria Verhart is geboren in 1890, is overleden op woensdag 5 februari 1890 te Gouda.

11  Adrianus Gijsbertus Verhart is geboren op zaterdag 21 november 1891.

12  Hubertus Joseph Verhart is geboren op donderdag 2 maart 1893 te Gouda (bron: Goudsche Courant 6 maart 1893), is overleden op woensdag 15 maart 1893 te Gouda (bron: DTB Gouda: aktenummer: 126, registratiedatum: 16 maart 1893). Hubertus werd 13 dagen.

XI-F  Jacobus Verhart (Jacob), zoon van Anthonius Verhart (Teunis) (X-E) en Johanna Maria Huivenaar, pakhuisknecht, is geboren op zondag 8 juli 1855 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt (bron: DTB Gouda 9/198). (doopgetuige waren Johannes Henricus van den Bosch en Klaas Verbij), is verdronken op vrijdag 4 augustus 1916 Goudse Courant, maandag 7 augustus 1916: Verdronken. Vrijdagavond half twaalf is de 60- jarige J.V., die in beschonken toe- syand op de Naaierstraat liep, daar te water geraakt. Hoewel dit ongeval gezien werd door een oud vrouwtje en een 15 jari- gen jongen, konden deze geen hulp bieden daar de man direct een eind van de kant af was en zonk, De politie werd onmiddelijk ge- waarschuwd, doch toen deze den drenkeling op het droge had gebracht, waren de levensgeesten reeds geweken. Het lijk is naar de R.K. Begraaf- plaats overgebracht., is begraven Jacobus is onder invloed van alcohol te water geraakt en daardoor verdronken (bron: krantenbericht in de Goudse krant dd 07 08 1916).. Jacobus wordt vermeld op woensdag 20 mei 1885 te Gouda als getuige bij huwelijk. Jacobus werd 61 jaar en 27 dagen.<149>

Jacobus trouwt op woensdag 18 mei 1881 (huwelijksgetuigen waren zijn broer Cornelis Verhart (zie XI-E), zijn broer Antonius Verhart (zie XI-G), Hendricus Rost en Cornelis Gelissen), trouwt (kerk) te Gouda op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Groen, dochter van Otto Groen en Maria van Capel. Maria, dienstbode, wonende te Gouda, is geboren op donderdag 17 september 1857 te Nieuwkoop, is overleden op maandag 8 februari 1932 te Gouda (bron: DTB Gouda 1932, aktenummer: 54, registratiedatum: 10 februari 1932). Maria werd 74 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Huwelijksacte nr. 42.

Van Jacobus en Maria zijn tien kinderen bekend:

1  Johanna Maria Verhart is geboren op donderdag 23 maart 1882 te Gouda, zie XII-K.

2  Otto Verhart is geboren op donderdag 4 oktober 1883 te Gouda, zie XII-L.

3  Maria Hendrika Verhart is geboren in 1885, is overleden op zaterdag 19 juni 1886 te Gouda (bron: DTB Gouda 1886, acte 433).. Maria werd 1 jaar.

4  Antonia Gerarda Verhart (Tonia) is geboren op maandag 7 juni 1886 te Gouda (bron: Goudsche Courant 11 juni 1886), zie XII-M.

5  Maria Hendrica Verhart is geboren op zaterdag 3 maart 1888 te Gouda, zie XII-N.

6  Johanna Gerarda Verhart is geboren op donderdag 10 april 1890 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt.

Johanna trouwt op woensdag 1 mei 1929 te 's-Gravenhage (huwelijksgetuige was zijn zwager Otto Verhart (zie XII-L)) op 39-jarige leeftijd met de 40-jarige Josephus Cornelis van der Kooij. Josephus is geboren op dinsdag 5 maart 1889.

7  Gijsbertus Gerardus Verhart is geboren op woensdag 22 juli 1891, is overleden op maandag 12 oktober 1891 te Gouda. Gijsbertus werd 2 maanden en 20 dagen.

8  Antonius Josephus Verhart is geboren op zaterdag 15 oktober 1892 te Gouda (Goudsche Courant 20 oktober 1892), is overleden op donderdag 3 februari 1927 te Gouda (bron: DTB Gouda 1927, acte 62). Antonius werd 34 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

9  Geertruida Bertha Verhart is geboren op maandag 12 november 1894, is overleden op donderdag 4 januari 1917 te Gouda (Bron: DTB Gouda 1917, aktenummer: 5, registratiedatum: 4 januari 1917). Geertruida werd 22 jaar, 1 maand en 23 dagen.

10  Geertruida Maria Verhart is geboren op dinsdag 14 december 1897 te Gouda (bron: Goudsche Courant 17 december 1897), is overleden op woensdag 12 april 1916 te Gouda (bron: DTB Gouda 1916, aktenummer: 141, registratiedatum: 12 april 1916). Geertruida werd 18 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

XI-G  Antonius Verhart (Teunis), zoon van Anthonius Verhart (Teunis) (X-E) en Johanna Maria Huivenaar, broodbakker en winkelier, wonende te Juthaas, te Alphen en te Gouda, is geboren op maandag 13 juli 1857 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt op maandag 13 juli 1857 (bron: DTB Gouda 9/198). (doopgetuige waren Joseph van Leeuwen en Johannes Henricus van den Bosch), is overleden op donderdag 12 juli 1923 te Rotterdam Acte nr 2900, bron: Rotterdam 1923, d073v.. Antonius wordt vermeld op woensdag 20 mei 1885 te Gouda als getuige bij huwelijk. Antonius werd 65 jaar, 11 maanden en 29 dagen.<150>

Op 19 juli 1892 wordt een faillisement over hem uitgesproken (bron: Goudsche Courant 22 juli 1892:" 21 juli 1892. Gisteren is door de Rechtbank te Rotterdam het faillissement uitgesproken van A. Verhart, broodbakker en winkelier te Gouda; rechter-commissaris mr. A.H. van Tienhoven, curator mr. M.M. Schim van der Loeff, advocaat en procureur te Gouda".

Antonius trouwt op woensdag 22 september 1880 (huwelijksgetuigen waren zijn broer Cornelis Verhart (zie XI-E), zijn broer Jacobus Verhart (zie XI-F), zijn zwager Johannes Gerardus Groen en Cornelis van der Maat), trouwt (kerk) te Gouda op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Johanna Groen, dochter van Otto Groen en Maria van Capel. Johanna, dienstbode, wonende te Gouda, is geboren in 1852 te Nieuwkoop, is overleden op vrijdag 23 maart 1945 te Linschoten (bron: DTB Linschoten 1945, toegangsnummer: 1221, inventarisnummer: 1602, aktenummer: 7). Johanna werd 93 jaar.

(bron: DTB Gouda: huwelijksacte nr. 119). Uit de huwelijksacte blijkt dat Cornelis van der Maat een aanbehuwd broer is van de bruid.

Van Antonius en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Antonius Verhart is geboren op zaterdag 21 januari 1882 te Gouda (bron: Goudsche Courant 25 januari 1882), is overleden op woensdag 7 maart 1883 te Gouda (bron: DTB Gouda 1883, actenummer 119).. Antonius werd 1 jaar, 1 maand en 14 dagen.

2  Otto Verhart is geboren op zondag 11 maart 1883 te Gouda, is overleden op donderdag 8 november 1962 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1962, acte nummer 2804). Otto werd 79 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Otto trouwt op woensdag 12 mei 1909 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Johanna Elisabeth Luckel, dochter van Theodorus Hendrik Luckel en Helena Hoste. Johanna is geboren op dinsdag 22 juli 1879 te Breda (bron: DTB Breda 1879, acte 349), is overleden op donderdag 24 januari 1974 te 's-Gravenhage. Johanna werd 94 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

3  Anthonius Gerardus Petrus Verhart is geboren rond 1885 te Gouda, is overleden op zaterdag 19 september 1885 te Gouda (bron: DTB Gouda 1885, actenummer 488).

4  Maria Verhart is geboren in 1886 te Gouda, zie XII-O.

5  Petronella Johanna Maria Verhart is geboren in 1888 te Gouda, zie XII-P.

6  Anthonius Verhart is geboren op zaterdag 28 juli 1888 te Gouda (bron: Goudsche Courant 1 augustus 1888), is overleden op maandag 13 mei 1889 te Gouda, actenummer 324.. Anthonius werd 9 maanden en 15 dagen.

7  Elisabeth Maria Verhart is geboren op dinsdag 18 juni 1889.

8  Antonius Petrus Verhart is geboren op vrijdag 14 maart 1890 te Gouda (bron: Goudsche Courant 17 maart 1890), zie XII-Q.

9  Gijsbertus Johannes Hendrikus Verhart is geboren op dinsdag 2 februari 1892, zie XII-R.

XI-H  Christiaan Verhart, zoon van Anthonius Verhart (Teunis) (X-E) en Johanna Maria Huivenaar, pakhuisknecht en winkelier, is geboren op vrijdag 7 november 1862 te Leiden (bron: BS Geboorte, Leiden, 1862, aktenummer 1226), is rooms katholiek gedoopt, is overleden op maandag 27 juni 1949 te Gouda. Christiaan werd 86 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Christiaan trouwt op woensdag 20 mei 1885 te Gouda op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Margaretha van der Kleij, dochter van Roelof van der Kleij en Sophia Antonia Jansen. Margaretha, dienstbode, is geboren in 1864 te Broek, is overleden op zaterdag 20 februari 1909 te Gouda (bron: DTB Gouda 1909, aktenummer: 65, registratiedatum: 22 februari 1909). Margaretha werd 45 jaar.

Van Christiaan en Margaretha zijn twaalf kinderen bekend:

1  Johannes Maria Verhart is overleden op dinsdag 19 april 1921 te Oudenbosch (bron: DTB Oudenbosch 1921, archief: 550, registratienummer: 2373, aktenummer: 29).

2  Antonius Verhart is geboren op donderdag 12 november 1885 te Gouda (bron: Goudsche Courant 15 november 1885), is overleden op woensdag 16 maart 1887 te Gouda (bron: DTB Gouda: documentnummer:162). Antonius werd 1 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

3  Johanna Maria Verhart is geboren op vrijdag 1 februari 1889.

4  Maria Antonia Verhart, wonende te Amsterdam (Plantage Middellaan 58) en te Amsterdam (Oosterpark 26), is geboren op maandag 16 maart 1891 te Gouda (bron: Goudsche Courant 20 maart 1891).

Maria trouwt op donderdag 30 augustus 1928 te Gouda (huwelijksgetuige was zijn zwager Antonius Roelof Verhart (zie XII-U)) op 37-jarige leeftijd met de 37-jarige Hendrik van den Bergh, zoon van Jacobus Hendrik van den Bergh en Alijda Elisabeth Meijer. Hendrik, timmerman, is geboren in 1891 te Amsterdam.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Sophia Charlotte Meijer.<151,152>

5  Geertruida Maria Verhart ook genaamd Geertruida Verhart is geboren op vrijdag 12 mei 1893, is overleden op maandag 6 januari 1913 te Gouda (bron: DTB Gouda, aktenummer 10). Geertruida werd 19 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

6  Cornelia Sophia Verhart is geboren op zaterdag 25 mei 1895 (bron: Goudsche Courant 29 mei 1895)..

Cornelia trouwt op woensdag 24 mei 1916 te Gouda (bron: Goudsche Courant 6 mei 1916) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Martinus Appel. Martinus is geboren in 1891 te Gouda.

7  Adriana Alida Verhart is geboren op woensdag 27 januari 1897, zie XII-S.

8  Margaretha Sophia Verhart is geboren op maandag 13 maart 1899 te Gouda (bron: Goudsche Courant 17 maart 1899), zie XII-T.

9  Antonius Roelof Verhart is geboren op woensdag 22 mei 1901 (bron: Goudsche Courant 24 mei 1901), zie XII-U.

10  Christina Wijnanda Verhart is geboren rond 1903 te Gouda.

Christina trouwt op woensdag 3 juli 1940 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1940, acte nr 767) op ongeveer 37-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Johannes Canisius van Veen, zoon van Wilhelmus Petrus van Veen en Johanna Maria van Stigt. Johannes is geboren rond 1905 te 's-Gravenhage.

11  Anna Antonia Verhart is geboren in 1906, is overleden op vrijdag 15 juni 1906 te Gouda (bron: DTB gouda, aktenummer 234).

12  Wijnanda Maria Verhart is geboren in 1909 te Gouda, is overleden op vrijdag 31 december 1909 te Gouda (bron: DTB Gouda, aktenummer 410).

Christiaan trouwt op woensdag 8 september 1909 te Gouda op 46-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Wijnanda Agatha de Waal. Wijnanda is geboren op zaterdag 21 juni 1873 te Willeskop (bron: archief: 481, registratienummer: 752-25, aktenummer: 15, registratiedatum: 23 juni 1873), is overleden na maandag 27 juni 1949. Wijnanda werd minstens 76 jaar en 6 dagen.

Wijnanda was eerder gehuwd (1) met Hubertus Johannes van der Kleij.<153,154>

XI-I  Geertruida Verhart, dochter van Anthonius Verhart (Teunis) (X-E) en Johanna Maria Huivenaar, is geboren op vrijdag 15 augustus 1873 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op maandag 21 juni 1943 te Poortugaal, bron: Poortugaal 1943 - 114.. Geertruida werd 69 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Geertruida was gehuwd met Jan Fritskie. Jan is geboren in 1874 te Soest, is overleden op woensdag 13 januari 1926 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1926, pagina: b017v, akte nr. 194). Jan werd 52 jaar.

Van Jan en Geertruida zijn vier kinderen bekend:

1  Albertus Fritskie is geboren op zaterdag 7 augustus 1897 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1923, pagina: c152, en DTB Rotterdam 1897, pagina: g184v, akte nr. 6239).

2  Teunis Fritskie is geboren op woensdag 9 november 1898 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1922, pagina: k90 en DTB Rotterdam 1898, pagina: L195v, akte nr. 9509).

3  Johanna Maria Fritskie is geboren op maandag 18 november 1901 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1901, pagina: o186, akte nr. 11022).

4  Johan Marie Fritskie is geboren op dinsdag 17 mei 1910 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1910, registratienummer: 5022, pagina: h032v).

XI-J  Jacob Verhart ook genaamd Lourier en Jacob Lourier, zoon van Arie Lourier (X-F) en Johanna Verhart, touwspinner, wonende te Gouda, is geboren op zaterdag 21 januari 1854 te Gouda, is rooms katholiek gedoopt (bron: DTB Gouda 8/214)., is overleden op maandag 5 augustus 1929 te Noordwijkerhout. Jacob werd 75 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Jacob trouwt op woensdag 1 augustus 1877 (huwelijksgetuigen waren zijn oom Antonie Lourier, zijn behuwd oudoom Leonardus Gerardus de Jong (zie IX-I), zijn oom Anthonius Verhart (zie X-E) en haar oom Cornelis Lokum), trouwt (kerk) te Gouda op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Neeltje Lokum, dochter van Johannes Lokum en Pietertje Vlot. Neeltje, fabriekswerkster, wonende te Gouda, is geboren op vrijdag 18 september 1857 te Hardinxveld.

Huwelijksacte nr. 79.

Van Jacob en Neeltje zijn elf kinderen bekend:

1  Johanna Pietertje Lourier is gedoopt op zaterdag 4 mei 1878 te Gouda.

2  Pieternella Lourier is gedoopt op vrijdag 20 augustus 1880 te Gouda.

3  Cornelia Lourier is gedoopt op woensdag 24 januari 1883 te Gouda.

4  Maria Lourier is gedoopt op vrijdag 22 januari 1886 te Gouda.

5  Theodora Lourier is gedoopt op dinsdag 1 maart 1887 te Gouda.

6  Dirk Lourier is gedoopt op maandag 26 augustus 1889 te Gouda.

7  Johannes Lourier is gedoopt op vrijdag 16 september 1892 te Gouda.

8  Doortje Lourier is gedoopt op zondag 23 december 1894 te Gouda.

9  Johanna Lourier is gedoopt op zaterdag 18 september 1897 te Gouda.

10  Johannes Lourier is gedoopt op woensdag 19 april 1899 te Gouda.

11  Cornelis Lourier is gedoopt op woensdag 6 juli 1904 te Gouda.

XI-K  Wilhelmus Hendricus Verhart ook genaamd Wilhelmus Hendrikus Verhart, zoon van Bartholomeus Verhart (Bart) (X-K) en Maria Petronella Taverne, wonende te Schiedam, is geboren op zaterdag 1 februari 1862 te Katwijk, is overleden op zondag 3 september 1933 te Schiedam (bron: Schiedamsche Courant 1933, 06/09/1933; p. 3/6). Wilhelmus werd 71 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Wilhelmus was gehuwd met Johanna Jansen ook genaamd Joanna Jansen. Johanna is geboren op woensdag 2 september 1857 te Vlaardingen, is overleden op woensdag 7 september 1932 te Vlaardingen (bron: Schiedamsche Courant 1932, 15/09/1932; p. 7/8). Johanna werd 75 jaar en 5 dagen.

Van Wilhelmus en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Petronella Verhart is geboren op vrijdag 18 september 1885 te Vlaardingen, zie XII-V.

2  Cornelia Verhart (Kee) is geboren rond 1890, zie XII-W.

XI-L  Nicolaas Franciscus Verhart, zoon van Bartholomeus Verhart (Bart) (X-K) en Maria Petronella Taverne, wonende te Schiedam, is geboren op maandag 11 februari 1867 te Zandvoort (bron: DTB Zandvoort 1867, actenummer 8), is overleden op donderdag 26 juli 1923 te Vlaardingen. Nicolaas werd 56 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Uit een vonnis in mei 1875 van de arrondissementsrechtbank van Rotterdam blijkt dat Nicolaas op achtjarige leeftijd zijn vader bij zijn werk hielp. De rechtbank deed uitspraak over de vraag of er sprake was van verboden kinderarbeid. De rechtbank oordeelde dat dit niet zo was. De wet op de kinderarbeid bleek hier en daar gebrekkig geformuleerd. Onder meer werd niet "arbeid' maar louter "het in dienst nemen" of "in dienst hebben" van kinderen verboden. Daardoor vielen vele kinderen die onder toezicht van hun ouders werkten buiten de werking van de wet. Zo oordeelde de arrondissementsrechtbank van Rotterdam in mei 1875 dat Nicolaas Verhart, die elke dag met zijn vader naar de touwslagerij ging om voor hem het wiel te draaien, weer aan het werk kon gaan, want hij was bij niemand "in dienst", maar verrichtte zijn werk "ingevolge het bevel van zijn vader, krachtens de vaderlijke magt". (bron: het kinderwetje van Van Houten: sociale wetgeving in de negentiende eeuw. Willemien Schenkeveld).

Nicolaas trouwt op woensdag 13 juli 1887 te Vlaardingen op 20-jarige leeftijd met de 30-jarige Maria van der Velden. Maria is geboren op dinsdag 16 september 1856 te Vlaardingen.

Van Nicolaas en Maria is een kind bekend:

1  Maria Apolonia Verhart is geboren op zaterdag 13 april 1889 te Schiedam (bron: DTB Schiedam 1889, acte 3.1889.283 d.d. 13-04-1889), zie XII-X.

XI-M  Johannes Verhart, zoon van Bartholomeus Verhart (Bart) (X-K) en Maria Petronella Taverne, tuinder en agent van politie, wonende te Vlaardingen, is geboren op donderdag 23 oktober 1873 te Vlaardingen, is overleden op zondag 20 juni 1954 te Noordwijkerhout (bron: DTB Noordwijkerhout 1954, acte nummer 58), is begraven te Noordwijkerhout op de begraafplaats van de r.k. parochie.. Johannes werd 80 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 16 november 1898 te Rotterdam (GAR Ha mf L38). op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Aletta Christina Lafors ook genaamd Aletta Christina La-forcé, dochter van Petrus Lafors en Helena Verkiel. Aletta is geboren op donderdag 18 april 1872 te Vlaardingen, is overleden op woensdag 8 mei 1957 te Vlaardingen. Aletta werd 85 jaar en 20 dagen.

Van Johannes en Aletta is een kind bekend:

1  Johannes Verhart is geboren op zaterdag 16 september 1899 te Rotterdam (Smalle Hilledijk). De aangifte gebeurd door Jeltje Abma, verloskundige met twee klerken als getuigen (GAR Ga mf M12)., zie XII-Y.

XI-N  Petronella Maria Verhart, dochter van Bartholomeus Verhart (Bart) (X-K) en Maria Petronella Taverne, huisvrouw, is geboren op maandag 1 mei 1876 te Vlaardingen, is overleden op zaterdag 22 juli 1961 te Rotterdam. Petronella werd 85 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Petronella trouwt op donderdag 25 maart 1897 te Maassluis (bron: DTB Maassluis 1897, acte 13) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrik Stigter, zoon van Hendrik Stigter en Cornelia van der Waal. Hendrik, los werkman en kwartiermeester, wonende te Rotterdam, is geboren op vrijdag 18 februari 1876 te Maassluis, is overleden op woensdag 23 november 1955 te Portugaal (bron: DTB Poortugaal 1955,042, acte nr 159). Hendrik werd 79 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Van Hendrik en Petronella zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelia Johanna Stigter is geboren op donderdag 16 september 1897 te Maassluis (bron: DTB Maassluis 1897, acte 209).

2  Maria Petronella Stigter is geboren in 1900 te Vlaardingen (bron: DTB Rotterdam 1922, pagina: a100v).

3  Hendrik Stigter is geboren op zondag 20 januari 1901 te Vlaardingen (bron: Schiedamsche Courant 22/01/1901; p. 3/4).

4  Bartholomeus Stigter is geboren in 1903 te Vlaardingen (bron: DTB Rotterdam 1928, registratienummer: 398, pagina: b101v).

5  Pieter Stigter is geboren in 1904 te Vlaardingen (bron: DTB Rotterdam 1926, pagina: g86), is overleden op donderdag 14 maart 1946 te Rotterdam (DTB Rotterdam 1946, acte 1197). Pieter werd 42 jaar.

6  Hendrika Stigter is geboren op zaterdag 15 september 1906 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1906, pagina: m181, akte nr. 9396).

7  Hendrika Cornelia Maria Stigter is geboren in 1907 te Rotterdam.

8  Hendrik Stigter is geboren in december 1910 te Rotterdam, is overleden op dinsdag 8 augustus 1911 te Rotterdam Acte nrmmer 3462, bron: Rotterdam 1911 f012.. Hendrik werd 8 maanden.

XI-O  Pieter Verhart, zoon van Bartholomeus Verhart (Bart) (X-K) en Maria Petronella Taverne, fabrieksarbeider, is geboren op zondag 9 februari 1879 te Vlaardingen, is overleden op vrijdag 8 september 1950 te Schiedam. Pieter werd 71 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Pieter gaat in ondertrouw op donderdag 4 april 1901 te Vlaardingen (bron: Schiedamsche Courant, 09/04/1901; p. 3/10) op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Anna Maria Kouwenhoven, dochter van Petrus Johannes Kouwenhoven en Hendrika Groeters. Anna is geboren op maandag 30 december 1878 te Vlaardingen, is overleden op vrijdag 28 maart 1947 te Vlaardingen. Anna werd 68 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Anna was eerder gehuwd (1) met Pieter Verhart (zie XI-O).<155,156>

Van Pieter en Anna is een kind bekend:

1  Pieter Verhart is geboren op vrijdag 23 augustus 1918 te Vlaardingen.

Pieter trouwt op woensdag 17 april 1901 te Vlaardingen op 22-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Anna Maria Kouwenhoven, zie XI-O.

Van Pieter en Anna is een kind bekend:

2  Pieter Verhart is geboren op vrijdag 23 augustus 1918 te Vlaardingen.

XI-P  Agatha Maria Verhart, dochter van Cornelis Verhart (X-L) en Jacoba Maria de la Rivière, wonende te Katwijk en te Leiden, is geboren op zondag 26 mei 1867 te Katwijk, is overleden op zondag 24 september 1899 te Katwijk. Agatha werd 32 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Agatha trouwt op donderdag 27 juli 1893 te Katwijk op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Wilhelmus Theodorus Gerardus Klaverwijden, zoon van Theodorus Gerardus Klaverwijden en Jannetje de Bruin. Wilhelmus, slachter, wonende te Katwijk, is geboren op dinsdag 12 januari 1869 te Leiden, is overleden op zaterdag 15 december 1928 te Leiden. Wilhelmus werd 59 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Wilhelmus was later gehuwd (2) met Margaretha van der Zwaan.<157,158>

Van Wilhelmus en Agatha zijn vijf kinderen bekend:

1  Anna Klaverwijden is geboren rond 1893.

2  Johanna Sofia Klaverwijden is geboren op zaterdag 20 januari 1894 te Katwijk.

Johanna was gehuwd met Hermanus Johannes van Dijk. Hermanus, koetsier, is geboren in 1888 te Zoeterwoude.

3  Cornelia Sofia Klaverwijden is geboren op woensdag 26 juni 1895 te Katwijk.

4  Johannes Klaverwijden is geboren op zaterdag 6 februari 1897 te Katwijk, is overleden op dinsdag 9 februari 1897 te Katwijk. Johannes werd 3 dagen.

5  Jacoba Maria Klaverwijden is geboren op zondag 30 juli 1899 te Katwijk, is overleden op woensdag 16 augustus 1899 te Katwijk. Jacoba werd 17 dagen.Afb. 8 - Cornelia van Rooijen. Afb. 9 - Wilhelmus C Verhart.

XI-Q  Wilhelmus Cornelis Verhart, zoon van Cornelis Verhart (X-L) en Jacoba Maria de la Rivière, schipper, is geboren op donderdag 17 oktober 1872 te Katwijk, is overleden op donderdag 9 februari 1922 te Katwijk. Wilhelmus werd 49 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Wilhelmus trouwt op donderdag 4 juni 1903 te Haarlem op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia van Rooijen (Mietje), dochter van Adrianus van Rooijen en Neeltje Durieux. Cornelia is geboren op woensdag 30 juni 1880 te Noordwijk, is overleden op maandag 30 januari 1967 te Leiden (bron: DTB Leiden 1967, acte nummer 138). Cornelia werd 86 jaar en 7 maanden.

Van Wilhelmus en Cornelia zijn veertien kinderen bekend:

1  Cornelis Wilhelmus Verhart is geboren op donderdag 24 december 1903 te Katwijk, is overleden op zondag 3 januari 1904 te Katwijk. Cornelis werd 10 dagen.

2  Maria Jacoba Verhart is geboren op donderdag 24 december 1903 te Katwijk, is overleden op maandag 4 januari 1904 te Katwijk. Maria werd 11 dagen.

3  Cornelis Verhart (Cor) is geboren op zondag 11 december 1904, zie XII-Z.

4  Adrianus Verhart (Janus) is geboren op donderdag 18 januari 1906 te Katwijk, zie XII-AA.

5  Jacoba Maria Verhart (Co) is geboren op woensdag 30 januari 1907, zie XII-AB.

6  Marinus Verhart is geboren op dinsdag 17 maart 1908 te Katwijk, is overleden op maandag 7 september 1908 te Katwijk. Marinus werd 5 maanden en 21 dagen.

7  Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim) is geboren in 1910 te Katwijk, zie XII-AC.

8  Adrianus Verhart (Aaij) is geboren op zaterdag 25 november 1911 te Katwijk, zie XII-AD.

9  Pieter Verhart (Piet) is geboren op donderdag 2 januari 1913 te Katwijk, zie XII-AE.

10  Maria Verhart (Marie) is geboren op maandag 3 augustus 1914 te Katwijk, zie XII-AF.

11  Cornelis Verhart (Cees), bloemenkweker, wonende te Rijnsburg, is geboren op zondag 19 december 1915 te Katwijk, is overleden op donderdag 12 augustus 1982 te Rijnsburg. Cornelis werd 66 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Cornelis trouwt op zaterdag 30 september 1939 te Katwijk op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Jannetje den Hollander (Jannie). Jannetje is geboren op maandag 19 oktober 1914 te Katwijk, is overleden op donderdag 21 juli 1983 te Rijnsburg, is begraven op maandag 25 juli 1983 te Rijnsburg. Jannetje werd 68 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

12  Hendrik Verhart (Henk) is geboren op zaterdag 13 oktober 1917 te Katwijk, zie XII-AG.

13  Cornelia Verhart (Nelie) is geboren op vrijdag 20 februari 1920 te Katwijk, zie XII-AH.

14  Johannes Verhart (Jan) is geboren op zaterdag 20 augustus 1921 te Katwijk, zie XII-AI.

XI-R  Elisabeth Geertruida van Rijn, dochter van Paulus van Rijn (X-M) en Gerarda Verhart (Gerritje), is geboren in 1869 te Rijnsburg, is overleden op zondag 31 januari 1954 te Katwijk, is begraven te Katwijk aan den Rijn Begraafplaats van de r.k. Johannes de Doper parochie.. Elisabeth werd 85 jaar.

Elisabeth trouwt op donderdag 24 augustus 1893 te Katwijk op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelis Ludovicus Wijsman (Kees), zoon van Joannes Jacobus Wijsman en Adriana van Leeuwen (X-N). Cornelis, wonende te Katwijk, is geboren in 1871, is overleden in 1959. Cornelis werd 88 jaar.

Van Cornelis en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Jacobus Wijsman, bloemist, is geboren in 1895 te Katwijk.

2  Adrianus Johannes Wijsman is geboren in 1897 te Katwijk.

XI-S  Wilhelmina Verhart, dochter van Carolus Verhart (Karel) (X-N) en Johanna van der Kamp, is geboren te Katwijk, is gedoopt op woensdag 21 december 1870, is overleden op dinsdag 19 januari 1960 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar 1960, acte nr 18), is begraven op zaterdag 23 januari 1960 te Wassenaar op de begraafplaats van de r.k. parochie.. Wilhelmina werd 89 jaar en 29 dagen.

Wilhelmina was gehuwd met Willem Petrus Arie Johannes van Rijn. Willem, meubelmaker, is geboren op woensdag 13 maart 1872 te 's_Gravenhage, is overleden op dinsdag 22 augustus 1950 te 's-Gravenhage. Willem werd 78 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Van Willem en Wilhelmina zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Catharina van Rijn is geboren op zondag 27 juni 1897 te 's-Gravenhage.

2  Catharina Johanna van Rijn is geboren op maandag 3 september 1900 te 's-Gravenhage.

3  Carolus Wilhelmus van Rijn, handelsreiziger, is geboren op donderdag 8 mei 1902 te 's- Gravenhage (bronnen: DTB Amsterdam 1930, aktenummer: reg.3B fol. 37v, registratiedatum: 15 mei 1930 en gezinskaart ouders).

4  Willem Johannes van Rijn, drogist, is geboren op donderdag 12 januari 1905 te 's-Gravenhage (bron: gezinskaart ouders), is overleden op donderdag 20 juli 1950 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar acte 173).. Willem werd 45 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

XI-T  Gerardus Verhart, zoon van Carolus Verhart (Karel) (X-N) en Johanna van der Kamp, landbouwer en bloembollenkweker, is geboren op maandag 5 januari 1874 te Katwijk, is overleden op zondag 7 juli 1957 te Wassenaar, acte nummer 176.. Gerardus werd 83 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Gerardus trouwt op maandag 17 februari 1902 te Oegstgeest op 28-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Marijtje van Steijn. Marijtje is geboren op zondag 28 maart 1875 te Rijnsburg (bron: DTB Rijnsburg 1875, acte nr 28), is overleden op donderdag 1 februari 1906 te Oegstgeest. Marijtje werd 30 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Van Gerardus en Marijtje zijn drie kinderen bekend:

1  Carolus Jacobus Verhart is geboren op zondag 9 november 1902 te Oegstgeest (bron: DTB oegstgeest, 1902, acte nummer 93)., zie XII-AJ.

2  Theodorus Jacobus Verhart, veekoopman, wonende te Wassenaar, is geboren op zondag 15 mei 1904 te Oegstgeest, acte nummer 41., is overleden op maandag 16 februari 1942 te 's-Gravenhage (bron: DTB Wassenaar acte 54).. Theodorus werd 37 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Theodorus bleef ongehuwd.

3  Johanna Adriana Verhart is geboren op vrijdag 6 oktober 1905 te Oegstgeest (bron: DTB Oegstgeest 1905, aktenummer: 105, registratiedatum: 6 oktober 1905), is overleden op zondag 28 januari 1906 te Oegstgeest (bron: DTB Oegstgeest 1906, acte nummer 10).. Johanna werd 3 maanden en 22 dagen.

Gerardus trouwt op woensdag 14 november 1906 te Leiden op 32-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Wilhelmina Maria de Jong, dochter van Adrianus de Jong en Antonia van Wijk. Wilhelmina is geboren op dinsdag 5 april 1881 te Leiden (bron: DTB Leiden 1881, acte nummer 468), is overleden op donderdag 4 januari 1951 te Wassenaar (bron DTB Wassenaar acte nr 5).. Wilhelmina werd 69 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Van Gerardus en Wilhelmina zijn zeven kinderen bekend:

4  Jacobus Johannes Adrianus Verhart is geboren op donderdag 12 september 1907 te Wassenaar.

5  Adrianus Johannes Verhart is geboren op maandag 18 januari 1909 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar acte 8)., zie XII-AK.

6  Maria Anthonia Verhart is geboren op zondag 30 januari 1910 (acte 9)..

7  Antonius Johannes Verhart is geboren op donderdag 29 februari 1912 te Wassenaar, is overleden op donderdag 14 maart 1912 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar acte nr 15).. Antonius werd 14 dagen.

8  Anthonius Joannes Verhart is geboren op woensdag 10 december 1913 te Wassenaar (DTB Wassenaar 1913, acte 152), is overleden op dinsdag 15 december 1914 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar acte nr 58).. Anthonius werd 1 jaar en 5 dagen.

9  Gerard Verhart is geboren op zondag 3 december 1916, zie XII-AL.

10  Wilhelmus Verhart is geboren in april 1920 te Wassenaar, is overleden op maandag 6 februari 1922 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar acte nr 15).. Wilhelmus werd 1 jaar en 10 maanden.

XI-U  Jacobus Verhart, zoon van Carolus Verhart (Karel) (X-N) en Johanna van der Kamp, arbeider en concierge, wonende te Wassenaar, is geboren op vrijdag 4 mei 1877 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op vrijdag 3 augustus 1962 te Driebergen-Rijsenburg (DTB Driebergen-Rijsenburg 1962, acte nr 80). Jacobus werd 85 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Jacobus trouwt op donderdag 22 januari 1903 te Rijnsburg op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Antje Looijestein, dochter van Hendrik Looijestein en Maria van Leeuwen. Antje is geboren op zondag 23 juni 1878 te Rijnsburg, is overleden op vrijdag 29 augustus 1913 te Leiden (acte 561). Antje werd 35 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Jacobus en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Wilhelmina Verhart is geboren op donderdag 31 december 1903 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op maandag 12 oktober 1987, is begraven te Wassenaar (op de begraafplaats van de r.k. Sint Willibrordus parochie). Johanna werd 83 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Johanna trouwt op zaterdag 14 mei 1927 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar 1927, acte nummer 23) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacobus Theodorus Looijestijn. Jacobus is geboren op donderdag 15 oktober 1903 te Wassenaar.

2  Maria Johanna Verhart is geboren op zondag 3 juni 1906 te Katwijk, zie XII-AM.

3  Hendrika Johanna Verhart, wonende te Wassenaar, is geboren in 1913 te Leiden, is overleden op vrijdag 16 oktober 1942 te Wassenaar (bron DTB Wassenaar acte 221). Hendrika werd 29 jaar.

Hendrika trouwt op zaterdag 12 augustus 1939 te Wassenaar op 26-jarige leeftijd met Johannes Hubertus Oosterveer.

Jacobus trouwt op donderdag 14 mei 1914 te Wassenaar (bron: DTb Wassenaar 1914, acte nummer 15) op 37-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Barbara Wilhelmina van Rijn. Barbara, wonende te Wassenaar, is geboren op zaterdag 14 januari 1888 te Wassenaar,om tien uur 's morgens.(bron: DTB Wassenaar 1888, acte nummer 4), is overleden op vrijdag 22 januari 1960 te Wassenaar (te zeventien uur), bron: DTB Wassenaar acte 20.. Barbara werd 72 jaar en 8 dagen.

Van Jacobus en Barbara zijn drie kinderen bekend:

4  Barbera Petronella Verhart is geboren in 1922 te Wassenaar, is overleden op dinsdag 1 november 1938 te Leiden (bron: DTB Wassenaar acte 166).. Barbera werd 16 jaar.

5  Carolus Jacobus Johannes Maria Verhart is geboren op vrijdag 17 december 1926 te Wassenaar, zie XII-AN.

6  Johanna Wilhelmina Adriana Verhart (Jo) is geboren op donderdag 13 december 1928 te Wassenaar, is gedoopt, zie XII-AO.Afb. 10 - Alida Mathilda van der Velde. Afb. 11 - Rijnstraat 39. Afb. 12 - taxi van Willem Verhart. Afb. 13 - Wilhelmus Verhart. Afb. 14 - handtekening W Verhart 1886-1942.

XI-V  Wilhelmus Verhart (Willem), zoon van Carolus Verhart (Karel) (X-N) en Adriana van Leeuwen, rijwielhersteller en garagehouder, wonende te Katwijk (Voorstraat 39) en te Katwijk, is geboren op vrijdag 15 januari 1886 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op dinsdag 27 januari 1942 te Leiden, is begraven op vrijdag 30 januari 1942 te Katwijk aan den Rijn (begraven op het kerkhof van de rooms katholieke St. Johannes de Doper parochie). Wilhelmus werd 56 jaar en 12 dagen.

In de twintiger jaren van de vorige eeuw startte Willem een "autoherstelinrichting" aan de Voorstraat (sinds eind 1943 Rijnstraat) 39, te Katwijk aan den Rijn. Omstreeks 1932 had Willem ook de eerste taxi van Katwijk aan den Rijn (bron: Leidsch Dagblad, 30 nov. 1954, p 13). In 1929 krijgt de brandweer van Katwijk aan den Rijn de beschikking over een tweewielige motorspuit van 1000 liter per minuut. Voor de bediening en het onderhoud van de spuit werd garagehouder W. Verhart aangesteld voor 22,50 gulden per jaar (bron: brandweer 125 jaar, www:oranjeverenigingkatwijk.nl). Op 8 mei 1933 werd aan Willem een vergunning verleend voor de bouw van een garage aan de Voorstraat 39 (bron: inventaris Katwijk). Na de dood van Willem in 1942 werd het bedrijf voortgezet door zijn zonen. Later opende zoon Karel een garagebedrijf in Noordwijk. Zoon Han kreeg in 1953 vergunning voor het uitoefenen van een autoherstelinrichting aan de Rijnstraat 39, hij verhuisde later naar een nieuw pand aan de Valkenburgseweg 2, te Katwijk aan den Rijn. Op 28 september 1950 verkocht de weduwe Alida Verhart-van der Velden het pand aan de Rijnstraat 39 aan de gemeente Katwijk. In de zestiger jaren werd het afgebroken en verrees er in 1986 er het kantoorgebouw van de ziektekostenverzekering "De Verpleging".

Wilhelmus trouwt op donderdag 7 april 1910 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar 1910, acte nummer 3), trouwt (kerk) (rooms katholiek) in 1910 te Katwijk op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Alida Mathilda van der Velde, dochter van Joannes van der Velde en Maria Cornelia Peters. Alida is geboren op donderdag 24 februari 1887 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar 1887, acte nr 19), is rooms katholiek gedoopt, is overleden op woensdag 17 april 1963 te 's-Gravenhage, is begraven op zaterdag 20 april 1963 te Katwijk aan den Rijn (begraven op het kerkhof van de rooms katholieke St Joannes de Doper parochie). Alida werd 76 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Alida werd na de dood van haar moeder ondergebracht in een pleeggezin.

Van Wilhelmus en Alida zijn acht kinderen bekend:

1  Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (Karel) is geboren op woensdag 26 april 1911, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-AP.

2  Maria Jacoba Verhart (Rie) is geboren op zondag 20 april 1913, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-AQ.

3  Johannes Josephus Verhart (Jan) is geboren op vrijdag 19 maart 1915 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-AR.

4  Adriana Clara Verhart (Jeanne) is geboren op maandag 4 juni 1917, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-AS.

5  Johannes Hendricus Verhart (Han) is geboren op vrijdag 7 november 1919 te Katwijk, is rooms katholiek gedoopt in november 1919, zie XII-AT.

6  Annie Verhart (Annie) is geboren op donderdag 14 september 1922, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-AU.

7  Elisabeth Verhart (Bep) is geboren op zaterdag 10 juli 1926 te Katwijk, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-AV.

8  Alida Frederika Verhart (Alie) is geboren op vrijdag 9 maart 1928, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-AW.

XI-W  Johannes Jacobus Verhart, zoon van Carolus Verhart (Karel) (X-N) en Adriana van Leeuwen, is geboren op maandag 30 juni 1890 te Katwijk, is overleden op zaterdag 7 oktober 1916 te Katwijk aan den Rijn. Johannes werd 26 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 14 juli 1915 te Valkenburg op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelia Gerarda Weeber, dochter van Dirk Johannes Weeber en Adriana Wilhelmina van Schenkhof. Cornelia, wonende te Leiden (Haarlemmerstraat 160), is geboren op zaterdag 23 september 1893 te Leiden.

Cornelia was later gehuwd (2) met Arie Tettelaar.<159,160>

Van Johannes en Cornelia is een kind bekend:

1  Carolus Verhart is geboren op vrijdag 24 september 1915 te Katwijk aan den Rijn.

XI-X  Johanna Maria Verhart, dochter van Marinus Verhart (Rinus) (X-O) en Wilhelmina Johanna Rijs, wonende te Kralingen en te Leiden, is geboren op maandag 29 april 1872 te Rotterdam De geboorte-aangifte vindt plaats op 30 april 1872. De getuigen zijn klerken van het stadhuis. De geboorte-acte vermeldt dat dit kind door Marinus Verhart en Wilhelmina Johanna Rijs wordt erkend als het hunne bij de voltrekking van hun huwelijk te Amsterdam op 05 september 1877 (GAR Ga mf C87)..

Johanna trouwt op woensdag 9 januari 1895 Getuigen bij het huwelijk zijn Maarten Harreman, arbeider, 37 jaar, Johannes Rette, arbeider, 35 jaar, Huibert Visser, arbeider, 28 jaar, alle drie van Kralingen, en Geert Kok, broodbakker, 30 jaarvan Rotterdam (GAR Ha mf Kr 2). op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Gijsbertus van der Laan, zoon van Alida Wilhelmina Suzanna van der Laan. Gijsbertus, arbeider, is geboren op zondag 6 januari 1867 te Leiden (bron: DTB Leiden inventaris 4730, acte 15). Op 20 februari 1884 heeft de moeder haar kind erkend (bron: DTB Leiden: acte 214)..

Van Gijsbertus en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Gijsbertus Johannes van der Laan is geboren op zaterdag 25 februari 1893 te Hellevoetsluis (DTB Hellevoetsluis, aktenummer: 22, registratiedatum: 27 februari 1893), is overleden op maandag 17 april 1893 te Hellevoetsluis (bron: DTB Hellevoetsluis 1893, aktenummer: 20, registratiedatum: 18 april 1893). Gijsbertus werd 1 maand en 23 dagen.

2  Alida Wilhelmina Susanna Verhart ook genaamd van der Laan is geboren op zaterdag 10 november 1894 te Kralingen De geboorteaangifte wordt op 10 november 1894 gedaan door haar vader Gijsbertus van der Laan, arbeider. Getuigen zijn Hendrik Adolf de Groot en Willem Plomp. Op de acte wordt later bijgeschrven dat Gijsbertus van der Laan en Johanna Maria Verhart Alida Wilhelmina Susanna Verhart bij hun huwelijk op 9 januari 1895 als hun kind erkennen (Ga mf Kr 193)..

Alida trouwt op woensdag 11 april 1917 te Leiden op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Hendrik Hannaart, zoon van Willem Hannaart en Neeltje Alida Noest. Johannes, behanger, is geboren op dinsdag 17 november 1891 te Leiden.

3  Johanna Maria Gijsbertina van der Laan is geboren op woensdag 2 december 1896 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1896, pagina: L190v, akte nr. 9473).

XI-Y  Maria Wilhelmina Gerritdina Verhart ook genaamd Maria Wilhelmina Gerritdina Rijs, dochter van Marinus Verhart (Rinus) (X-O) en Wilhelmina Johanna Rijs, is geboren op donderdag 26 april 1877 te Amsterdam, is overleden op woensdag 20 november 1940 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1940, e106v). Maria werd 63 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Maria trouwt op woensdag 9 mei 1900 (GAR Ha mf D79). op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerardus van Oeveren, zoon van Cornelis van Oeveren en Pieternella Brouw. Gerardus, bootwerker, is geboren op vrijdag 18 september 1874 te Stavenisse.

Van Gerardus en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Pieternella Johanna van Oeveren is geboren op zaterdag 28 juli 1900 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1900, pagina: k086v, akte nr. 7044), is overleden op dinsdag 5 april 1966 te Amsterdam, is begraven op vrijdag 8 april 1966 te Amsterdam (De Nieuwe Noorder Buikslotermeerdijk 83). Pieternella werd 65 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

2  Marinus Cornelis van Oeveren is geboren op maandag 10 oktober 1904 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1904, acte 10101).

3  Cornelis van Oeveren is geboren op donderdag 14 juni 1906 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1906, acte 6031).

4  Gerardus van Oeveren is geboren in 1914 te Rotterdam.

XI-Z  Wilhelmina Maria Barbara Catharina Verhart, dochter van Marinus Verhart (Rinus) (X-O) en Wilhelmina Johanna Rijs, is geboren op dinsdag 2 november 1880 te Rotterdam in de Hoogstraat. De geboorte-aangifte vindt plaats op 4 november 1880 door Marinus Verhart die marinier was en bleek niet te kunnen schrijven. Getuigen bij de geboorte-aangifte waren Christiaan F. Gronloh, 29 jaar, en Johannes Kleihorst, 25 jaar, beiden eveneens mariniers (GAR Ga mf E30)., is overleden op vrijdag 9 januari 1953 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1953, aktenummer 76). Wilhelmina werd 72 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Wilhelmina trouwt op woensdag 19 april 1905 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Johannes Barend van der Voordt. Johannes, los werkman, is geboren in 1878 te Kralingen, is overleden op zondag 3 november 1918 te Rotterdam Acte nr 5823, bron: Rotterdam 1918 i091.. Johannes werd 40 jaar.

Getuigen bij het huwelijk zijn Cornelis Nieuland, 39 jaar, commies, Edward Gustav Maltha, 23 jaar, adjunct commies, Gijsbert Vermeulen, 56 jaar, Leendert Arnold, 38 jaar, beiden stadsergeanten (GAR Ha mf C69).

Van Johannes en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Catharina van der Voordt is geboren in 1905 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1905, akte nr. 7870, aktenummer k189v).

2  Johannes Gerrit van der Voordt is geboren op zondag 14 april 1907 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1907, acte 3991).

3  Wilhelmina Maria Barbera Catharina van der Voordt is geboren op maandag 9 augustus 1909 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1909, acte 8065).

XI-AA  Willem Marinus Verhart, zoon van Marinus Verhart (Rinus) (X-O) en Wilhelmina Johanna Rijs, bootwerker, is geboren op dinsdag 14 juli 1885 te Rotterdam in de Hoogstraat. De geboorte-aangifte vindt op 15 juli 1885 plaats door de vader Marinus Verhart, 40 jaar, die opgeeft marinier te zijn. Hij bleek bij de geboorte-aangifte niet te kunnen schrijven. Getuigen bij de geboorte-aangifte waren Jan Stroo, 36 jaar, en Ludovicus van Sprang, 30 jaar, beiden mariniers (GAR Ga mf C166)..

De Nederlandse Centrale Inlichtingendienst stuurde op 4 juni 1930 aan de toenmalige minister van justitie een lijst met Nederlandse revolutiionairen. Willem kwam daar op voor met de aantekening dat hij havenarbeider was, lid van de communistische partij en ook op trad als voorzitter van de vergadering P.A.S. Op 4 juni 1930 komt Willem weer op een dergelijke lijst voor en wordt nu omschreven als een vooraanstaande revolutionair (bron: resources.huygens.knaw.nl/ rapportencentraleinlichtingendienst)

Willem trouwt op woensdag 31 januari 1912 te Rotterdam Getuigen bij het huwelijk waren Willem Hoogenboom, 54 jaar, Willem Veldhuijzen, 47 jaar, Theodorus Kloeg, 37 jaar en Tjiepke Steenaart, 34 jaar, allen bedienden (GAR Ha mf A47). op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Kleisje Aria van Buuren, dochter van Pieter van Buuren en Maartje Kranendonk. Kleisje, winkeljuffrouw, is geboren op zondag 27 mei 1888 te Zuidland, geboren om 00.30 uur (bron: DTB Zuidland 1888, acte nummer 40), is overleden op zaterdag 2 september 1961 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1961, acte nummer 2007). Kleisje werd 73 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Van Willem en Kleisje zijn vijf kinderen bekend:

1  Wilhelmina Johanna Verhart is geboren in 1912 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1912, aktenummer m060).

2  Maartje Verhart is geboren op dinsdag 6 januari 1914 te Rotterdam, zie XII-AX.

3  Willem Arie Verhart is geboren op donderdag 8 juli 1915 te Rotterdam (bron: gezinskaart Kleisje Aria van Buuren).

Willem werd tijdens de tweede wereldoorlog door de Duitse bezetter gedwongen te werk gesteld in Duitsland (bron: Nationaal archief: Nummer toegang: 2.19.323, inventarisnummer: 556)

4  Pietje Verhart is geboren op zaterdag 31 juli 1920 te Rotterdam (bron: gezinskaart Kleisje Aria van Buuren).

5  Gerritje Verhart is geboren op woensdag 13 augustus 1924 te Rotterdam (bron: gezinskaart Kleisje Aria van Buuren).


Generatie XII

(van 1875 tot heden)

In deze generatie zijn 50 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1901 en 1964. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gouda (32x), Vlaardingen (13x), Wassenaar (12x), Noordwijk (9x), Rotterdam (8x), Katwijk (8x), Voorschoten (6x), Utrecht (6x), Leiden (5x), Enkhuizen (3x), Anna Paulowna (3x), Katwijk aan den Rijn (2x), Bovenkarspel, Coatsworth, Haastrecht, Maassluis, Moordrecht, Waddinxveen en Lisse. Er zijn momenteel nog 74 van de 175 kinderen in leven.

XII-A  Pieter Verhard, zoon van Jacoba Hendrika Rademakers (XI-A) of Zegerius Verhart, wonende te Rotterdam (Weissenbruckstraat 286) en te Voorburg (laan van Oostenburg 35), is geboren op vrijdag 3 augustus 1900 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1900, pagina: k114v, akte nr. 7268), is nederlands hervormd gedoopt, is overleden op maandag 30 december 1940 te Leidschendam (bron: DTB Leidschendam: aktenummer:1, registratiedatum: 2 januari 1941, akteplaats: Voorburg). Pieter werd 40 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 2 juni 1926 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1926: pagina: e131) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Adriana Leena de Jong. Adriana is geboren op donderdag 5 maart 1896 te Sprang (bron: archief: bevolkingsregister 's-Gravenhage 1913, pagina: 812565), is gereformeerd gedoopt, is overleden op zaterdag 30 september 1978 te Leiderdorp, is begraven op woensdag 4 oktober 1978 te Voorburg (begraafplaats Parkweg). Adriana werd 82 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Van Pieter en Adriana zijn twee kinderen bekend:

1  Zegerinus Verhard (Rien) is geboren op zondag 4 maart 1928 te Rotterdam (bron: persoonskaart Pieter Verhard), is overleden op maandag 12 december 2011, is begraven te Voorschoten. Zegerinus werd 83 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Zegerinus was gehuwd met Hendrika Hermina Jacoba Verhoog (Riek). Hendrika is geboren op vrijdag 11 mei 1928 te Voorschoten, is overleden op zondag 4 januari 2009 te Leiden. Hendrika werd 80 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

2  Adriana Lena Verhard, wonende te Voorschoten en te Leiderdorp, is geboren rond 1930.

Adriana gaat in ondertrouw in december 1961 te Voorschoten op ongeveer 31-jarige leeftijd met Gerrit Horsman. Gerrit, wonende te Leiden.

XII-B  Hendrikus Verhart, zoon van Pieter Verhart (XI-B) en Johanna Lorie, touwglanzer, is geboren in 1887 te Gouda, is overleden op dinsdag 16 juli 1957 te Spijkernisse (bron: DTB Spijkernisse 1957, acte nr 11). Hendrikus werd 70 jaar.

Hendrikus trouwt op woensdag 7 oktober 1908 te Gouda (bron: DTB Gouda 1908, acte 133) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Wilhelmina Catharina Sjardijn, dochter van Pieter Sjardijn en Fresia de Jong. Wilhelmina is geboren in 1886 te Gouda, is overleden op dinsdag 20 augustus 1963 te Spijkernisse (Bron: DTB Spijkernisse 1963, acte nr 10). Wilhelmina werd 77 jaar.

Van Hendrikus en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Verhart is geboren op zondag 1 augustus 1909 te Maassluis, zie XIII-A.

2  Pieter Verhart, stoker en olieman, is geboren op zondag 19 november 1911 te Gouda (bron: Goudsche Courant 21 november 1911).

Pieter trouwt op dinsdag 25 april 1933 te Spijkernisse op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanna van Hamburg, dochter van Hendrik van Hamburg en Stijntje Willemina van Ensbergen. Johanna is geboren op woensdag 1 januari 1913 te Spijkernisse.

XII-C  Catharina Johanna Verhart, dochter van Pieter Verhart (XI-B) en Johanna Lorie, is geboren op dinsdag 19 april 1892 te Gouda (bron: Goudsche Courant 22 april 1892).

Catharina trouwt op woensdag 9 mei 1917 te Gouda op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Arie van Vlaardingen. Arie is geboren in 1891 te Gouda.

Van Arie en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna van Vlaardingen is geboren op zaterdag 1 november 1919 te Gouda (bron: Goudsche Courant 4 november 1919).

2  Arie van Vlaardingen is geboren op zaterdag 18 augustus 1928 te Gouda (bron: Goudsche Courant, 21 augustus 1928).

Van Catharina is een kind bekend:

3  Pieter Simon Verhart is geboren in 1915, is overleden op vrijdag 12 mei 1916 te Gouda. Pieter werd 1 jaar.

XII-D  Maria Verhart (Marie), dochter van Pieter Verhart (XI-B) en Johanna Lorie, is geboren op maandag 6 augustus 1894 te Gouda (bron: Goudsche Courant 8 augustus 1894), is overleden op dinsdag 27 november 1945 te Gouda (bron: DTB Gouda 1945, acte nummer 759, aktedatum: 29 november 1945). Maria werd 51 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Maria trouwt op woensdag 14 oktober 1914 te Gouda (bron: DTB Gouda 1914, acte 153) op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Johannes Loenersloot. Johannes is geboren in 1895, is overleden na dinsdag 27 november 1945. Johannes werd minstens 50 jaar.

Van Johannes en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Catharina Loenersloot is geboren op vrijdag 15 september 1916 te Gouda (bron: Goudsche Courant 19 september 1916).

2  Marie Loenersloot is geboren op maandag 6 augustus 1934 te Gouda (bron: Goudsche Courant 7 augustus 1934).

XII-E  Pieternella Francina Verhart, dochter van Pieter Verhart (XI-B) en Johanna Lorie, is geboren op zaterdag 20 februari 1897 (bron: Goudsche Courant 22 februari 1897).

Pieternella trouwt op woensdag 20 oktober 1920 te Gouda (bron: DTB Gouda 1920, acte 221) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerrit de Bruin. Gerrit is geboren in 1897 te Gouda.

Van Gerrit en Pieternella zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna de Bruin is geboren op zondag 24 april 1921 (bron: Goudsche Courant 26 april 1921).

2  Pieter de Bruin is geboren op woensdag 5 augustus 1925 te Gouda (bron: Goudsche Courant 6 augustus 1925).

3  Helena de Bruin is geboren op donderdag 10 mei 1928 te Gouda (bron: Goudsche Courant 12 mei 1928).Afb. 15 - Francina Verhart 1900-1990.

XII-F  Francina Verhart, dochter van Pieter Verhart (XI-B) en Johanna Lorie, is geboren op dinsdag 13 februari 1900 te Gouda (bron: Goudsche Courant 16 februari 1900), is overleden in 1990. Francina werd 90 jaar.

Francina trouwt op woensdag 8 juni 1921 te Gouda (bron: Goudsche Courant 9 juni 1921) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacobus Hendrikus Blok. Jacobus is geboren op dinsdag 10 april 1900 te Gouda.

Van Jacobus en Francina zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Frederik Blok is geboren op maandag 31 oktober 1921 te Gouda (bron: Goudsche Courant 3 november 1921).

2  Johanna Blok is geboren op maandag 3 juli 1933 te Gouda (bron: Goudsche Courant 4 juli 1933).

3  Johannes Hendrikus Blok is geboren in 1938, is overleden op dinsdag 22 juni 1943 te Gouda. Johannes werd 5 jaar.

XII-G  Maria Catharina Verhart, dochter van Willem Verhart (XI-C) en Maria Catharina Bakker, is geboren op donderdag 21 juni 1888 te Gouda, is gedoopt (van Houten getuige bij de geboorte-aangifte), is overleden op zondag 23 november 1952 te Castricum (bron: IJmuider Courant, 27 november 1952, pagina 21). Maria werd 64 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Maria trouwt op woensdag 29 april 1908 te Gouda op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Huibert Kooi. Huibert is geboren op woensdag 10 april 1889 te Ammerstol (bron: DTB Ammerstol 1889, acte 15).

Huibert Kooi en Maria Catharina Verhart woonden op 15 maart 1938 aan de Houtmankade te Amsterdam. Neef Willem, zoon van haar broer Johannes, trok namelijk op die datum bij hen in.

Van Huibert en Maria is een kind bekend:

1  Maria Catharina Kooi is geboren op zaterdag 17 augustus 1912 te Gouda (bron: Goudsche Courant 20 augustus 1912).

XII-H  Johannes Verhart, zoon van Willem Verhart (XI-C) en Maria Catharina Bakker, beambte, tuinman en markencontroleur, wonende te Heerlen, te Gouda en te Schaersberg, is geboren op donderdag 28 januari 1892 te Gouda (geboren in het huis in de Vogelenzang, M 94), geboorteacte kreeg het nummer 66)., is overleden op woensdag 13 september 1950 te Heerlen (bron: DTB Heerlen 1950, archief: 12.130, registratienummer: 2436, aktenummer: 519). Johannes werd 58 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Op 18 juni 1932 verhuisde het gezin van Gouda naar Schaersberg. Later verhuisde het gezin naar de Molenberglaan 136 te Heerlen. Johannes was werkzaam in het mijnbedrijf.

Johannes trouwt op woensdag 24 september 1913 (bron: Goudsche Courant 13 september 1913) (huwelijksgetuigen waren Willem Hendrik Versteeg en Govert Lakerveld) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Francina Hammer, dochter van Karel Frederic Hammer en Marie Binee. Francina, pensionhoudster, is geboren op vrijdag 6 maart 1891 te Gouda (in het huis in de Boomgaardstraat 83), geboorte-aangifte werd opgetekend met de acte nummer 152)., is overleden op donderdag 11 februari 1960 te Heerlen. Francina werd 68 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Van Johannes en Francina zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Verhart is geboren op zondag 1 februari 1914 te Gouda (bron: Goudsche Courant 3 februari 1914), zie XIII-B.

2  Karel Frederik Verhart is geboren op zondag 3 oktober 1915 te Waddinxveen, zie XIII-C.

XII-I  Sanderina Susanna Verhart, dochter van Willem Verhart (XI-C) en Maria Catharina Bakker, is geboren op donderdag 8 juni 1893 te Gouda (bron: Goudsche Courant 12 juni 1893), is overleden op maandag 2 december 1946 te Zeist (bron: toegangsnummer 1221, inventarisnummer 1986, deel/akte 552). Sanderina werd 53 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Sanderina trouwt op woensdag 8 december 1915 te Gouda (bron: DTB Gouda 1915, acte nummer 210) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Christianus Antonius van Akkeren. Christianus is geboren in 1893 te Doesburg, is overleden voor 1946. Christianus werd hoogstens 53 jaar.

Van Christianus en Sanderina zijn drie kinderen bekend:

1  Bernardina Maria van Akkeren is geboren op maandag 14 januari 1918 te Utrecht (bron: gezinskaart Christianus van Akkeren).

2  Willem van Akkeren is geboren op zaterdag 11 februari 1922 te Utrecht.

3  Christina Sandrina van Akkeren is geboren op vrijdag 30 september 1927 te Utrecht.

XII-J  Anthonius Verhart, zoon van Cornelis Verhart (XI-E) en Adriana Alida Sonsbeek, kleermaker, wonende te Gouda, is geboren in 1875 te Gouda, is overleden op donderdag 12 november 1936 te Gouda actenummer 286, actedatum 13 nov 1936.. Anthonius werd 61 jaar.

Anthonius trouwt op woensdag 7 november 1900 te Gouda (bron: Goudsche Courant 9 november 1900) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria de Korte. Maria is geboren op zondag 19 december 1875 te Gouda, is overleden op donderdag 1 juni 1950 te Gouda (bron: DTB Gouda 1950, acte 243). Overleden in het St. Jozef paviljoen te Gouda (bron: bidprentje), is begraven op zaterdag 3 juni 1950 te Gouda op de begraafplaats van de r.k. parochie.. Maria werd 74 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Van Anthonius en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Ariana Maria Verhart is geboren op donderdag 5 september 1901, is rooms katholiek gedoopt Getuige was Cornelis Verhart., is overleden op vrijdag 22 april 1966 te Alphen aan den Rijn (St Joseph pension), is begraven op woensdag 27 april 1966 te Gouda op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie.. Ariana werd 64 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

2  Maria Adriana Verhart is geboren op vrijdag 27 februari 1903 te Gouda, is overleden op zaterdag 12 februari 1977 te Nijmegen. Maria werd 73 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 21 november 1930 te Nijmegen (bron: DTB Nijmegen 1930, acte nr 544) op 27-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Jacques Philippus Jozef Harmsen. Jacques, koopman, is geboren op maandag 8 juni 1903 te Nijmegen, is overleden op woensdag 24 juni 1942 te Nijnegen. Jacques werd 39 jaar en 16 dagen. Maria trouwt op dinsdag 7 december 1965 te Nijmegen op 62-jarige leeftijd (2) met de 71-jarige Franciscus Wilhelmus Hoogveld (Frans). Franciscus, letterzetter, wonende te Haarlem en te Nijmegen, is geboren op dinsdag 11 september 1894 te Nijmegen, is overleden op woensdag 14 augustus 1974 te Nijmegen. Franciscus werd 79 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Franciscus was eerder gehuwd (1) met Everdina Diebels.<161,162> Franciscus was eerder gehuwd (2) met Elisabeth Wilhelmina van der Hulst (Bets).<163,164>

3  Cornelis Jacobus Johannes Verhart is geboren op maandag 11 juli 1904 te Gouda (bron: DTB Gouda 1904, acte nr 435), zie XIII-D.

4  Johanna Wilhelmina Maria Verhart is geboren in 1906, is overleden op donderdag 4 juni 1942 te Nijmegen (bron: DTB Nijmegen, archief: 0207, registratienummer: 9771, aktenummer: 0584). Johanna werd 36 jaar.

5  Johanna Maria Christina Verhart is geboren op woensdag 30 oktober 1907 te Gouda.

6  Anthonius Verhart is geboren op woensdag 15 oktober 1913 te Gouda (bron: Goudsche Courant 16 oktober 1913), is overleden te Hamburg.

XII-K  Johanna Maria Verhart, dochter van Jacobus Verhart (Jacob) (XI-F) en Maria Groen, is geboren op donderdag 23 maart 1882 te Gouda, is overleden op donderdag 4 mei 1950 te Rotterdam. Johanna werd 68 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 17 augustus 1904 te Gouda op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Paulus Appel. Paulus is geboren op zaterdag 12 maart 1881 te Gouda, is overleden op zondag 12 oktober 1969 te Rotterdam. Paulus werd 88 jaar en 7 maanden.

Van Paulus en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Anthonie Marie Appel (Toon) is geboren op zondag 11 juni 1905 te Gouda, is overleden op donderdag 9 juli 1981 te Poeldijk. Anthonie werd 76 jaar en 28 dagen.

2  Jacobus Marie Appel is geboren op zondag 17 februari 1907 te Gouda (bron: Goudse Courant:20 febr 1907).

3  Maria Johanna Paulina Appel is geboren op zondag 20 september 1914 te Gouda (bron: Goudsche Courant 22 september 1914).

XII-L  Otto Verhart, zoon van Jacobus Verhart (Jacob) (XI-F) en Maria Groen, is geboren op donderdag 4 oktober 1883 te Gouda, is overleden te Rotterdam.

Otto trouwt op woensdag 10 november 1909 te Gouda (bron: Goudsche Courant 12 november 1909) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Wilhelmina Daverina van Dongen. Wilhelmina is geboren op maandag 31 maart 1884 te Utrecht.

Wilhelmina was eerder gehuwd (1) met Johannes de Jager.<165,166>

Van Otto en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Wilhelmina Verhart is geboren op woensdag 11 mei 1910 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1910, acte 1287), zie XIII-E.

2  Wilhelmina Johanna Verhart is geboren op dinsdag 10 oktober 1911 te Gouda (bron: Goudsche Courant 10 oktober 1911).

Wilhelmina Johanna Verhart werd op 28 juni 1971 tot Nederlandse genaturaliseerd (zitting 1971 - 11 363 Staten Generaal).

Wilhelmina was gehuwd met Johannes Fredericus Ludovicus Negrijn. Johannes, kantoorbediende, is geboren op zondag 27 maart 1910 te Gouda.

3  N.N. Verhart is geboren op zaterdag 9 oktober 1926 te Gouda, is overleden (bron: DTB Gouda, acte 253)..

XII-M  Antonia Gerarda Verhart (Tonia), dochter van Jacobus Verhart (Jacob) (XI-F) en Maria Groen, dienstbode, is geboren op maandag 7 juni 1886 te Gouda (bron: Goudsche Courant 11 juni 1886), is overleden op zondag 24 januari 1971. Antonia werd 84 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Antonia trouwt op woensdag 7 februari 1912 te Gouda op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Paulus Stamps, zoon van Cornelis Stamps en Joanna Maria Michielsen. Paulus, klompenmaker, is geboren op woensdag 23 januari 1884 te Best.

Van Paulus en Antonia zijn acht kinderen bekend:

1  Maria Antonia Stamps is geboren op woensdag 22 april 1914 te Gouda (bron: Goudsche Courant 23 april 1914).

2  Johannes Marie Stamps is geboren in 1915, is overleden op vrijdag 5 oktober 1923 te Gouda (bron: DTB Gouda 1923, acte 251). Johannes werd 8 jaar.

3  Petrus Paulus Stamps is geboren op donderdag 29 juni 1916 te Gouda (bron: Goudsche Courant 4 juli 1916).

4  Geertuida Gijsberta Stamps is geboren op zondag 23 december 1917 te Gouda (bron: Goudsche Courant 27 december 1917), is overleden op maandag 12 augustus 1918 te Gouda. Geertuida werd 7 maanden en 20 dagen.

5  Antonia Gerarda Stamps is geboren op zaterdag 30 juni 1923 te Gouda (bron: Goudsche Courant 3 juli 1923).

6  Johanna Maria Stamps is geboren in november 1925 te Gouda (bron: Goudsche Courant 24 november 1925), is overleden op donderdag 14 oktober 1926 te Gouda. Johanna werd 11 maanden.

7  Antonius Salesius Stamps is geboren op donderdag 17 februari 1927 te Gouda (bron: Goudsche Courant 19 februari 1927).

8  Johanna Maria Stamps is geboren op dinsdag 26 augustus 1930 te Gouda.Afb. 16 - Maria Hendrica Verhart.

XII-N  Maria Hendrica Verhart, dochter van Jacobus Verhart (Jacob) (XI-F) en Maria Groen, is geboren op zaterdag 3 maart 1888 te Gouda, is overleden op dinsdag 8 januari 1963 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1963, acte nummer 119). Maria werd 74 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Maria trouwt op woensdag 7 april 1920 te Gouda (bron: Goudsche Courant 8 april 1920) op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Petrus Borst. Petrus is geboren op dinsdag 5 augustus 1890 te Gouda.

Van Petrus en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Gerardus Hendricus Borst is geboren rond 1922.

2  Leonardus Petrus Borst is geboren in februari 1929 te Moordrecht (bron: Schoonhovensche Courant 15 februari 1929), is overleden op maandag 4 november 1929 te Moordrecht. Leonardus werd 9 maanden.

XII-O  Maria Verhart, dochter van Antonius Verhart (Teunis) (XI-G) en Johanna Groen, is geboren in 1886 te Gouda, is overleden op zondag 1 augustus 1926 te Rotterdam, acte nr 3096, bron: Rotterdam 1926 d089v.. Maria werd 40 jaar.

Maria trouwt op woensdag 31 mei 1911 te Gouda (Goudsche Courant 1 juni 1911) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes Nieuwenhuisen. Johannes is geboren op zondag 27 november 1887 te Gouda.

Van Johannes en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieternella Nieuwenhuisen is geboren in 1912, is overleden in 2008. Pieternella werd 96 jaar.

2  Johanna Nieuwenhuisen is geboren op maandag 30 juni 1913 te Gouda (bron: Goudsche Courant 1 juli 1913).

3  Izak Anthonius Nieuwenhuisen is geboren op vrijdag 5 februari 1915 te Gouda (bron: Goudsche Courant 6 februari 1915).

4  Maria Nieuwenhuisen is geboren op donderdag 7 september 1916 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1916, acte nr 8896), is overleden op dinsdag 28 januari 1919 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1919, acte nr 803, a068).. Maria werd 2 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

5  Johannes Nieuwenhuisen is geboren op vrijdag 13 mei 1921, is overleden op vrijdag 16 december 1977. Johannes werd 56 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

6  Hendrika Nieuwenhuisen is geboren op woensdag 7 mei 1924 te Rotterdam, is overleden op zaterdag 18 augustus 1962 te Zoeterwoude. Hendrika werd 38 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

7  N.N. Nieuwenhuisen is geboren in 1926 te Rotterdam, is overleden op zondag 1 augustus 1926 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1926, acte nr 3097, c090)..

XII-P  Petronella Johanna Maria Verhart, dochter van Antonius Verhart (Teunis) (XI-G) en Johanna Groen, is geboren in 1888 te Gouda, is overleden op dinsdag 27 september 1960 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1960, aktenummer 2189). Petronella werd 72 jaar.

Petronella trouwt op woensdag 7 januari 1914 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1914, acte B9) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Carl Edmund Reinacher. Carl is geboren in 1889 te Mettmann, is overleden op dinsdag 1 mei 1945 te Rotterdam. Carl werd 56 jaar.

Van Carl en Petronella zijn twee kinderen bekend:

1  Antonius Reinacher is geboren in februari 1914 te Rotterdam, is overleden op dinsdag 25 augustus 1914 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1914, acte nr 3722, f034).. Antonius werd 6 maanden.

2  Carl Edmund Reinacher is geboren op zondag 30 mei 1915 te Rotterdam, is overleden op maandag 26 juli 1965 te Tilburg (bron: regionaal archief Tilburg, bidprentjes - letter R, 1763). Carl werd 50 jaar, 1 maand en 26 dagen.

XII-Q  Antonius Petrus Verhart, zoon van Antonius Verhart (Teunis) (XI-G) en Johanna Groen, is geboren op vrijdag 14 maart 1890 te Gouda (bron: Goudsche Courant 17 maart 1890), is overleden op zaterdag 1 maart 1969 te Heeswijk. Antonius werd 78 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Antonius trouwt op woensdag 14 februari 1912 te Rotterdam op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrika Fredrika Maria Bijleveld, dochter van Johan Fredrik Bijleveld en Maria Andriessen. Hendrika is geboren op vrijdag 14 september 1888 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1888, akte nr. 4721), is overleden op vrijdag 27 januari 1933 te Driebergen-Rijsenburg (bron: archief DTB Driebergen-Rijsenburg: 463, registratienummer:609-01, aktenummer:11). Hendrika werd 44 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Van Antonius en Hendrika is een kind bekend:

1  Johanna Verhart is geboren op donderdag 23 mei 1912 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1912, aktenummer h053v), is overleden in 1912 te Capelle aan den IJssel.

XII-R  Gijsbertus Johannes Hendrikus Verhart, zoon van Antonius Verhart (Teunis) (XI-G) en Johanna Groen, is geboren op dinsdag 2 februari 1892, is overleden op woensdag 21 februari 1968 te Rotterdam. Gijsbertus werd 76 jaar en 19 dagen.

Gijsbertus trouwt op woensdag 9 juni 1915 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam, Pagina: g51) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Arendje de Reus. Arendje is geboren in 1894 te Rotterdam.

Van Gijsbertus en Arendje zijn drie kinderen bekend:

1  Antonius Gijsbertus Verhart is geboren op woensdag 17 november 1915 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1915, acte nr 11614).

Antonius trouwt op woensdag 1 oktober 1941 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1941, 3876) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertruida Nieterau, dochter van Petrus Nieterau en Petronella Adriana Kemna. Geertruida is geboren op maandag 15 december 1913 te Rotterdam.

2  Aaltje Bastiaans Verhart is geboren rond 1917.

Aaltje trouwt op woensdag 2 oktober 1940 te Apeldoorn op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Pieter Gerrit Spronkers, zoon van Jan Spronkers en Martha Ridderhof. Pieter, gemeente-ambtenaar, is geboren rond 1911.

3  Huug Verhart is geboren op donderdag 12 juli 1934 (bron: familieadvertenties CBG).

XII-S  Adriana Alida Verhart, dochter van Christiaan Verhart (XI-H) en Margaretha van der Kleij, is geboren op woensdag 27 januari 1897.

Adriana trouwt op woensdag 1 juni 1927 te Gouda (bron: DTB Gouda 1927, acte nr 90) op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacobus Vermeij. Jacobus is geboren in 1901 te Gouda.

Van Jacobus en Adriana is een kind bekend:

1  Christiaan Franciscus Vermeij is geboren in 1933 te Haastrecht (bron: Goudsche Courant 6 februari 1933).

XII-T  Margaretha Sophia Verhart, dochter van Christiaan Verhart (XI-H) en Margaretha van der Kleij, is geboren op maandag 13 maart 1899 te Gouda (bron: Goudsche Courant 17 maart 1899).

Margaretha gaat in ondertrouw op donderdag 4 juni 1925 te Gouda (bron: Goudsche Courant 6 juni 1925), trouwt op woensdag 17 juni 1925 te Gouda (bron: Goudsche Courant 6 juni 1925) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrikus Bartholomeus Steenkamer. Hendrikus is geboren in 1900 te Gouda, is overleden op zaterdag 15 oktober 1955 te Gouda, is begraven op vrijdag 21 oktober 1955 te Gouda. Hendrikus werd 55 jaar.

Van Hendrikus en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Antonia Johanna Steenkamer is geboren op maandag 10 oktober 1932 te Gouda (bron: Goudsche Courant 11 oktober 1932).

2  Johanna Cornelia Steenkamer is geboren op woensdag 7 augustus 1940 te Gouda (bron: Goudsche Courant 10 augustus 1940).

XII-U  Antonius Roelof Verhart, zoon van Christiaan Verhart (XI-H) en Margaretha van der Kleij, meubelmaker, wonende te Gouda (IJssellaan 88), is geboren op woensdag 22 mei 1901 (bron: Goudsche Courant 24 mei 1901).

Antonius trouwt op woensdag 18 april 1928 te Gouda (bron: Goudsche Courant 19 april 1928) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Henrietta Johanna Kalmeijer. Maria is geboren in 1903 te Gouda.

Van Antonius en Maria is een kind bekend:

1  Margaretha Maria Wijnanda Verhart is geboren op zaterdag 23 november 1929 te Gouda (bron: Goudsche Courant 26 november 1929), is overleden op zondag 12 april 1987. Margaretha werd 57 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

XII-V  Maria Petronella Verhart, dochter van Wilhelmus Hendricus Verhart (XI-K) en Johanna Jansen, is geboren op vrijdag 18 september 1885 te Vlaardingen, is overleden in 1971. Maria werd 86 jaar.

Maria trouwt op donderdag 2 januari 1908 te Vlaardingen op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Arie van der Lugt. Arie is geboren op zaterdag 5 augustus 1882 te Vlaardingen, is overleden op donderdag 12 april 1945 te Vlaardingen. Arie werd 62 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Van Arie en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Adrianus van der Lugt is geboren op maandag 24 juli 1911 te Vlaardingen, is overleden op dinsdag 27 juli 1982 te Gorinchem. Adrianus werd 71 jaar en 3 dagen.

2  Johanna van der Lugt is geboren op vrijdag 3 november 1916 te Vlaardingen.

3  Maria Johanna van der Lugt is geboren op woensdag 24 november 1920 te Vlaardingen (bron: Schiedamsche Courant, 02/12/1920; p. 3/6).

XII-W  Cornelia Verhart (Kee), dochter van Wilhelmus Hendricus Verhart (XI-K) en Johanna Jansen, is geboren rond 1890.

Cornelia was gehuwd met Lambertus Johannes van den Boogert, zoon van Petrus Hendrikus Johannes Karel van den Boogert en Johanna Elisabeth Liebrechts. Lambertus, bouwvakker en havenarbeider, is geboren op maandag 30 mei 1887, is overleden op dinsdag 16 mei 1967. Lambertus werd 79 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Van Lambertus en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Hendrikus Johannes Karel van den Boogert is geboren op vrijdag 27 december 1912 te Vlaardingen.

naam: (Piet)

2  Antonius Lambertus van den Boogert is geboren op dinsdag 5 september 1916 te Vlaardingen.

3  Johanna van den Boogert, wonende te Rotterdam, is geboren op donderdag 14 februari 1918 te Vlaardingen.

4  Lambertus Johannes van den Boogert, wonende te Heiloo, is geboren op donderdag 22 januari 1920 te Vlaardingen, is overleden op dinsdag 15 september 1942 te Heiloo (bron: DTB Heiloo, 1942, acte 67).. Lambertus werd 22 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

5  Cornelia Wilhelmina van den Boogert is geboren op maandag 17 september 1923 te Vlaardingen.

6  Wilhelmus Hendrikus van den Boogert is geboren op maandag 14 september 1925 te Vlaardingen.

XII-X  Maria Apolonia Verhart, dochter van Nicolaas Franciscus Verhart (XI-L) en Maria van der Velden, is geboren op zaterdag 13 april 1889 te Schiedam (bron: DTB Schiedam 1889, acte 3.1889.283 d.d. 13-04-1889), is overleden op vrijdag 24 april 1953. Maria werd 64 jaar en 11 dagen.

Maria trouwt op woensdag 12 januari 1916 te Vlaardingen op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Petrus Gerardus Johannes Corver. Petrus, kelner en ziekenfondsbode, is geboren op vrijdag 14 augustus 1891 te Vlaardingen, is overleden op zaterdag 2 januari 1971 te Vlaardingen. Petrus werd 79 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Van Petrus en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Ferdinandus Franciscus Corver (Ferdinand) is geboren op vrijdag 2 februari 1917 te Vlaardingen, is overleden op zaterdag 1 maart 1986 te Rotterdam. Ferdinandus werd 69 jaar en 27 dagen.

2  Maria Corver is geboren op vrijdag 24 mei 1918, is overleden op maandag 5 mei 1997 te Vlaardingen. Maria werd 78 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Maria was gehuwd met Frank de Graaf. Frank is geboren op dinsdag 21 september 1897 te Vlaardingen.

3  Hendrikus Johannes Maria Corver is geboren op donderdag 5 februari 1920.

4  Nicolaas Franciscus Maria Corver is geboren op zondag 3 juni 1928.

XII-Y  Johannes Verhart, zoon van Johannes Verhart (XI-M) en Aletta Christina Lafors, tuinder, groenteman, flessenspoeler en stoker, wonende te Vlaardingen (Havenstraat 34), te Vlaardingen (Hoogstraat 56), te Vlaardingen (Tollenstraat 56) en te Vlaardingen (Potgieterstraat 71), is geboren op zaterdag 16 september 1899 te Rotterdam (Smalle Hilledijk). De aangifte gebeurd door Jeltje Abma, verloskundige met twee klerken als getuigen (GAR Ga mf M12)., is overleden op woensdag 9 maart 1966 te Vlaardingen. Johannes werd 66 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 6 november 1929 te Vlaardingen (bron: DTB Vlaardingen 1929) op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Maria Johanna Vermeulen, dochter van Johannes Vermeulen en Petronella Johanna Huisman. Maria is geboren op dinsdag 10 juni 1902 te Vlaardingen, is overleden op maandag 14 februari 1966 te Vlaardingen. Maria werd 63 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Van Johannes en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Maria Verhart (Joop) is geboren op maandag 8 september 1930 te Vlaardingen, geboren in Havenstraat 34., zie XIII-F.

2  Johannes Petrus Verhart (Jan) is geboren op zaterdag 7 november 1936 te Vlaardingen (Hoogstraat 48), zie XIII-G.

3  Jacobus Johannes Verhart (Koos), boekhouder, wonende te Leiden (Paramaribohof) en te Vlaardingen, is geboren op zondag 5 maart 1939 te Vlaardingen (Hoogstraat 48), is overleden op donderdag 7 november 2019 te Vlaardingen, is begraven te Vlaardingen (Holy begraafplaats, Olmendreef 150). Jacobus werd 80 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Jacobus woonde samen met Joke Strijk. Joke is geboren op zondag 14 november 1937, is overleden op zondag 7 oktober 1984 te Leiden. Joke werd 46 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

XII-Z  Cornelis Verhart (Cor), zoon van Wilhelmus Cornelis Verhart (XI-Q) en Cornelia van Rooijen (Mietje), schipper, is geboren op zondag 11 december 1904, is overleden op dinsdag 23 december 1980 te Lutjebroek. Cornelis werd 76 jaar en 12 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 2 mei 1935 te Bovenkarspel op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Johanna Botman, dochter van Jan Botman en Anna Klaver. Johanna, naaister, is geboren op zondag 6 november 1904 te Enkhuizen, is overleden op woensdag 28 januari 2004 te Lutjebroek. Johanna werd 99 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Van Cornelis en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Anna Cornelia Verhart (An) is geboren op dinsdag 4 februari 1936 te Lisse, zie XIII-H.

2  N.N. Verhart is geboren op vrijdag 4 oktober 1940 te Bovenkarspel bron: DTB Bovenkarspel 1940, acte nr 27, is overleden op vrijdag 4 oktober 1940 te Bovenkarspel levenloos geboren.

3  Willem Jan Verhart (Wim) is geboren op woensdag 29 september 1943 te Enkhuizen, zie XIII-I.

4  Cornelis Jozef Verhart (Cor) is geboren op woensdag 14 maart 1945 te Enkhuizen, zie XIII-J.

5  Johanna Maria Verhart (Joke) is geboren op zaterdag 14 februari 1948 te Enkhuizen, zie XIII-K.

XII-AA  Adrianus Verhart (Janus), zoon van Wilhelmus Cornelis Verhart (XI-Q) en Cornelia van Rooijen (Mietje), sigarenwinkelhouder, wonende te Katwijk aan den Rijn, is geboren op donderdag 18 januari 1906 te Katwijk, is overleden op woensdag 17 november 1976. Adrianus werd 70 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Adrianus trouwt op dinsdag 9 juni 1936 te Katwijk op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Catharina Paulina Steenman (Toos), dochter van Hendrik Jacobus Steenman en Anna Maria Krijsen. Catharina, wonende te Katwijk (Grotesteeg 2), is geboren op maandag 9 juli 1906 te Hillegom, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op vrijdag 30 april 1965 te Leiden. Catharina werd 58 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Van Adrianus en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Maria Cornelia Verhart (Anna) is geboren op donderdag 15 juli 1937 te Katwijk, zie XIII-L.

2  Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim) is geboren op zaterdag 10 februari 1940 te Katwijk, zie XIII-M.

XII-AB  Jacoba Maria Verhart (Co), dochter van Wilhelmus Cornelis Verhart (XI-Q) en Cornelia van Rooijen (Mietje), is geboren op woensdag 30 januari 1907, is overleden op vrijdag 1 maart 1996 te Katwijk, is begraven te Katwijk aan den Rijn op de begraafplaats van de R.k. Sint Johannes de Doper parochie. Jacoba werd 89 jaar en 1 maand.

Jacoba was gehuwd met Willem Tulen. Willem is geboren op maandag 22 mei 1899 te Haarlemmermeer, is overleden op zaterdag 11 juli 1981 te Katwijk, is begraven te Katwijk aan den Rijn op de begraafplaats van de R.k. Sint Johannes de Doper parochie. Willem werd 82 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Van Willem en Jacoba zijn elf kinderen bekend:

1  Truus Tulen is geboren op vrijdag 7 april 1933.

2  Wilhelmis Cornelis Tulen (Wim) is geboren op woensdag 25 april 1934 te Katwijk, is overleden op zondag 2 december 2007 te Katwijk, is begraven te Katwijk aan den Rijn. Wilhelmis werd 73 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

3  Corry Tulen is geboren op woensdag 8 januari 1936.

4  Nel Tulen is geboren op donderdag 4 augustus 1938.

5  Maria Tulen (Riet) is geboren op zaterdag 30 maart 1940 te Katwijk, is overleden op woensdag 22 september 2010 te Nootdorp, is gecremeerd op dinsdag 28 september 2010 te Leiden. Maria werd 70 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 18 maart 1961 te Katwijk op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Christiaan Petrus Theodorus Bos. Christiaan is geboren op donderdag 7 maart 1940 te Leiden.

6  Tiny Tulen is geboren op dinsdag 3 september 1946.

7  Annie Tulen is geboren op zaterdag 31 mei 1941.

8  Theresia Barbara Tulen (Trees) is geboren op zaterdag 15 augustus 1942 te Katwijk, is overleden op zondag 16 september 1990 te Katwijk. Theresia werd 48 jaar, 1 maand en 1 dag.

9  Cobie Tulen is geboren op zondag 26 november 1944.

10  Adrie Tulen is geboren op dinsdag 7 oktober 1947.

11  Margreet Tulen is geboren op woensdag 1 augustus 1951.

XII-AC  Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim), zoon van Wilhelmus Cornelis Verhart (XI-Q) en Cornelia van Rooijen (Mietje), is geboren in 1910 te Katwijk, is overleden op woensdag 19 juli 2000 te Alphen aan den Rijn, is begraven te Katwijk aan den Rijn (begraafplaats aan de Kerklaan te Katwijk aan den Rijn). Wilhelmus werd 90 jaar.

Wilhelmus was gehuwd met Catharina Johanna de Vreugd. Catharina is geboren op vrijdag 13 februari 1914 te Katwijk aan den Rijn, is overleden op zondag 12 september 1999 te Katwijk, is begraven te Katwijk aan den Rijn (begraafplaats aan de Kerklaan te Katwijk aan den Rijn). Catharina werd 85 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Van Wilhelmus en Catharina zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelia Verhart (Nelie) is geboren op zondag 6 januari 1935, zie XIII-N.

2  Nel Verhart is geboren op maandag 22 augustus 1938, zie XIII-O.

3  Wim Verhart is geboren op woensdag 5 januari 1944, zie XIII-P.

4  Jaap Verhart is geboren op woensdag 2 oktober 1946.

5  Cor Verhart is geboren op donderdag 18 december 1952.

6  Tinie Verhart is geboren op donderdag 18 december 1952, zie XIII-Q.

XII-AD  Adrianus Verhart (Aaij), zoon van Wilhelmus Cornelis Verhart (XI-Q) en Cornelia van Rooijen (Mietje), wonende te Katwijk (Overrijn 26), is geboren op zaterdag 25 november 1911 te Katwijk, is overleden op vrijdag 18 februari 1977 te Naarden. Adrianus werd 65 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Adrianus trouwt op maandag 13 augustus 1934 op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje Ruwaard (Ant). Antje is geboren op donderdag 12 maart 1914 te Katwijk aan den Rijn, is overleden op dinsdag 21 augustus 2001 te Leiderdorp. Antje werd 87 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Van Adrianus en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Alida Verhart (Alie) is geboren op zondag 16 december 1934, zie XIII-R.

2  Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim) is geboren op zaterdag 28 november 1936 te Katwijk, zie XIII-S.

3  Cornelis Verhart is geboren op donderdag 14 juli 1938 te Leiden, is overleden op zaterdag 15 oktober 1938 te Katwijk aan den Rijn (bron: DTB Leiden 1938, inventaris 126, actenummer 774). Cornelis werd 3 maanden en 1 dag.

4  Cornelia Verhart (Nelie) is geboren op woensdag 29 november 1939, zie XIII-T.

5  Antje Verhart (Annie) is geboren op donderdag 14 januari 1943, zie XIII-U.

6  Adriana Verhart (Adrie) is geboren op zaterdag 30 juni 1945, zie XIII-V.Afb. 17 - Pieter Verhart 1913-2006.

XII-AE  Pieter Verhart (Piet), zoon van Wilhelmus Cornelis Verhart (XI-Q) en Cornelia van Rooijen (Mietje), tomatenkweker, wonende te Wassenaar en te Coatsworth, is geboren op donderdag 2 januari 1913 te Katwijk, is overleden in 2006. Pieter werd 93 jaar.

Pieter trouwt op donderdag 31 oktober 1940 op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Christina Bellekom, dochter van Leonardus Thomas Bellekom en Alida Maria de Greef. Anna, winkelierster in fruit, is geboren op vrijdag 4 december 1914 te Wassenaar, is overleden op vrijdag 9 oktober 1998 te Chatham, is begraven te Chatham. Anna werd 83 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Van Pieter en Anna zijn acht kinderen bekend:

1  Willem Cornelis Clemens Verhart (Bill) is geboren op zondag 23 november 1941 te Wassenaar, zie XIII-W.

2  Alida Adriana Maria Verhart (Adelaide) is geboren op woensdag 22 september 1943 te Wassenaar, zie XIII-X.

3  Petrus Adrianus Verhart (Pete) is geboren op donderdag 1 februari 1945 te Wassenaar, zie XIII-Y.

4  Anna Antonia Maria Verhart (Ann) is geboren op vrijdag 30 augustus 1946 te Wassenaar, zie XIII-Z.

5  Cornelia Maria Verhart (Nelly) is geboren op vrijdag 26 december 1947 te Wassenaar, zie XIII-AA.

6  Henriette Maria Verhart (Henny) is geboren op zaterdag 20 mei 1950 te Wassenaar, zie XIII-AB.

7  Adriana Maria Verhart (Jane) is geboren op woensdag 12 september 1951 te Wassenaar, zie XIII-AC.

8  Leonardus Petrus Joseph Verhart (Leo) is geboren op zaterdag 7 juni 1952 te Coatsworth, zie XIII-AD.

XII-AF  Maria Verhart (Marie), dochter van Wilhelmus Cornelis Verhart (XI-Q) en Cornelia van Rooijen (Mietje), is geboren op maandag 3 augustus 1914 te Katwijk, is overleden op zaterdag 5 juli 1997, is begraven op woensdag 9 juli 1997 te Noordwijk op de begaarfplaats aan de Gooweg van de R.K. parochie. Maria werd 82 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Maria trouwt op woensdag 10 november 1937 te Rhenen op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Albertus Petrus Steenvoorden (Ab), zoon van Albertus Steenvoorden (Appie) en Theodora van der Wiel. Albertus, groentekweker, wonende te Noordwijk Binnen, is geboren op zondag 26 maart 1911 te Noordwijk, is overleden op vrijdag 8 april 1977 te Noordwijk. Albertus werd 66 jaar en 13 dagen.

Van Albertus en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Albertus Wilhelmus Jacobus Steenvoorden (Ab) is geboren op woensdag 14 juni 1939 te Noordwijk.

2  Wim Steenvoorden is geboren op dinsdag 29 april 1941.

3  Jan Steenvoorden is geboren op donderdag 27 april 1944.

4  Cor Steenvoorden is geboren op maandag 23 september 1946.

5  Thea Steenvoorden is geboren op vrijdag 8 februari 1952.

6  Nel Steenvoorden is geboren op zaterdag 23 juli 1955.

XII-AG  Hendrik Verhart (Henk), zoon van Wilhelmus Cornelis Verhart (XI-Q) en Cornelia van Rooijen (Mietje), Bloemenverkoper, wonende te Bussum, is geboren op zaterdag 13 oktober 1917 te Katwijk.

Hendrik trouwt op dinsdag 28 oktober 1941 op 24-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Petronella Helena Mooten (Nel), dochter van Albertus Mooten en Anna van der Klaauw. Petronella, wonende te Leiden, is geboren op vrijdag 13 augustus 1920 te Leiden.

Van Hendrik en Petronella zijn drie kinderen bekend:

1  Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim), accountant, wonende te Huizen, is geboren op zondag 21 maart 1943, is overleden voor 2011. Wilhelmus werd hoogstens 67 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Wilhelmus was gehuwd met Loekie Daanen.

2  Albertus Verhart (Bert), cafehouder, wonende te Kapelle en te Hansweert, is geboren op woensdag 19 februari 1947 te Katwijk aan den Rijn, is overleden op maandag 19 november 2007 te Hansweert. Albertus werd 60 jaar en 9 maanden.

Albertus was gehuwd met N. Bakker. N is geboren rond 1950.

3  Cornelia Verhart (Nel) is geboren op dinsdag 4 juli 1950, zie XIII-AE.

Hendrik trouwt na 1950 op minstens 33-jarige leeftijd (2) met de minstens 30-jarige N. Bakker. N is geboren rond 1920.

XII-AH  Cornelia Verhart (Nelie), dochter van Wilhelmus Cornelis Verhart (XI-Q) en Cornelia van Rooijen (Mietje), is geboren op vrijdag 20 februari 1920 te Katwijk, is overleden op maandag 10 januari 1972 te Leiden, is begraven te Katwijk aan den Rijn (gemeentelijke begraafplaats Kerklaan). Cornelia werd 51 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Cornelia was gehuwd met Berend Wagter. Berend is geboren op dinsdag 7 mei 1912 te Katwijk, is overleden op woensdag 24 januari 1990, is begraven op zaterdag 27 januari 1990 te Katwijk aan den Rijn (gemeentelijke begraafplaats Kerklaan). Berend werd 77 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Van Berend en Cornelia is een kind bekend:

1  Berendina Wagter (Dina) is geboren op dinsdag 25 juni 1946, is overleden op maandag 3 juni 2013, is begraven te Katwijk aan den Rijn (op de gemeentelijke begraafplaats Kerklaan). Berendina werd 66 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

XII-AI  Johannes Verhart (Jan), zoon van Wilhelmus Cornelis Verhart (XI-Q) en Cornelia van Rooijen (Mietje), plantsoenendienst-werker, wonende te Katwijk, is geboren op zaterdag 20 augustus 1921 te Katwijk, is overleden op woensdag 28 september 1994 te Leiden, is begraven op zaterdag 1 oktober 1994 te Katwijk aan Zee. Johannes werd 73 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 4 mei 1949 te Katwijk op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Jannetje Haasnoot (Janny). Jannetje is geboren op dinsdag 15 augustus 1922 te Katwijk, is overleden op dinsdag 10 april 2007. Jannetje werd 84 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Van Johannes en Jannetje is een kind bekend:

1  Alida Verhart (Ada) is geboren op donderdag 22 januari 1959, zie XIII-AF.

XII-AJ  Carolus Jacobus Verhart, kind van Gerardus Verhart (XI-T) en Marijtje van Steijn, bloemistknecht, is geboren op zondag 9 november 1902 te Oegstgeest (bron: DTB oegstgeest, 1902, acte nummer 93)., is overleden op zaterdag 21 mei 1949 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar 1949, acte 147).. Carolus werd 46 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Carolus trouwt op zaterdag 13 juli 1929 te Wassenaar op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria Huberta Wijnanda Bellekom. Maria is geboren op zaterdag 23 februari 1901 te Wassenaar, is overleden op zondag 16 juni 1940 te de Bilt (bron: DTB De Bilt 1940, toegangsnummer: 463, inventarisnummer: 597-02, aktenummer: 90). Maria werd 39 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Van Carolus en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Wilhelmina Johanna Helena Verhart is geboren in 1937 te Wassenaar, is overleden op maandag 3 januari 1938 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar acte nr 5).. Wilhelmina werd 1 jaar.

2  Wilhelmus Antonius Gerardus Verhart is geboren in december 1939 te Wassenaar, is overleden op zondag 18 februari 1940 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar acte 35).. Wilhelmus werd 2 maanden.

XII-AK  Adrianus Johannes Verhart, zoon van Gerardus Verhart (XI-T) en Wilhelmina Maria de Jong, tuinman, wonende te Wassenaar, is geboren op maandag 18 januari 1909 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar acte 8)..

Adrianus trouwt op zaterdag 8 september 1934 te Wassenaar acte 63. of trouwt op dinsdag 18 september 1934 te Wassenaar op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelia Johanna van Rijn. Cornelia, wonende te Wassenaar, is geboren in 1907 te Boskoop of is geboren rond 1910.

Van Adrianus en Cornelia is een kind bekend:

1  Gerardus Stephanus Verhart (Geert) is geboren op zaterdag 8 februari 1936 te Leiden, zie XIII-AG.

XII-AL  Gerard Verhart, zoon van Gerardus Verhart (XI-T) en Wilhelmina Maria de Jong, is geboren op zondag 3 december 1916, is overleden voor 2011. Gerard werd hoogstens 94 jaar en 29 dagen.

Gerard was gehuwd (1) met Wilhelmina Maria Tolido (Mien). Wilhelmina is geboren op dinsdag 7 juni 1921, is overleden op woensdag 12 oktober 2011 te Wassenaar. Wilhelmina werd 90 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Wilhelmina was eerder gehuwd (1) met Gerard Verhart (zie XII-AL).<167>

Van Gerard en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Verhart, wonende te Wassenaar, is geboren op zaterdag 28 augustus 1948.

Jan was gehuwd met N.N..

2  Maria Alida Adriana Verhart ook genaamd Ria Verhart is geboren op dinsdag 25 oktober 1949 te Wassenaar, is overleden op zondag 14 juni 1981 of is overleden voor 2015. Maria werd 31 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Maria was gehuwd met N.N. Rensen.

3  Gerarda Cornelia Adriana Verhart (Gerda) is geboren op dinsdag 25 oktober 1949 te Wassenaar, is overleden op zondag 3 augustus 2014 te Wassenaar, is begraven op donderdag 7 augustus 2014 te Wassenaar (begraafplaats van de r.k. parochie Sint Willibrordus). Gerarda werd 64 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Gerarda trouwt op donderdag 30 december 1971 te Wassenaar op 22-jarige leeftijd met Johannes van Deursen (John).

Gerard was gehuwd (2) met Wilhelmina Maria Tolido (Mien), zie XII-AL.

Van Gerard en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

4  Jan Verhart, wonende te Wassenaar, is geboren op zaterdag 28 augustus 1948.

Jan was gehuwd met N.N., zie XII-AL.1.

5  Maria Alida Adriana Verhart ook genaamd Ria Verhart is geboren op dinsdag 25 oktober 1949 te Wassenaar, is overleden op zondag 14 juni 1981 of is overleden voor 2015. Maria werd 31 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Maria was gehuwd met N.N. Rensen, zie XII-AL.2.

6  Gerarda Cornelia Adriana Verhart (Gerda) is geboren op dinsdag 25 oktober 1949 te Wassenaar, is overleden op zondag 3 augustus 2014 te Wassenaar, is begraven op donderdag 7 augustus 2014 te Wassenaar (begraafplaats van de r.k. parochie Sint Willibrordus). Gerarda werd 64 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Gerarda trouwt op donderdag 30 december 1971 te Wassenaar op 22-jarige leeftijd met Johannes van Deursen (John), zie XII-AL.3.

XII-AM  Maria Johanna Verhart, dochter van Jacobus Verhart (XI-U) en Antje Looijestein, dienstbode, is geboren op zondag 3 juni 1906 te Katwijk.

Maria trouwt op zaterdag 8 augustus 1936 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar 1936, acte nummer 71) op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Laurens Philippus Gerardus Paardekooper, zoon van Laurens Paardekooper en Anna Cornelia Peschier. Laurens, tuinman, is geboren op vrijdag 26 december 1913 te Wassenaar, is overleden op woensdag 3 februari 1971 te Katwijk aan Zee. Laurens werd 57 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Van Laurens en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna C. M. Paardekooper is geboren rond 1938.

2  Laurens J. J. Paardekooper is geboren rond 1940.

3  Carolus J. J. Paardekooper is geboren rond 1942.

XII-AN  Carolus Jacobus Johannes Maria Verhart, kind van Jacobus Verhart (XI-U) en Barbara Wilhelmina van Rijn, is geboren op vrijdag 17 december 1926 te Wassenaar, is overleden op vrijdag 2 november 1979. Carolus werd 52 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Carolus trouwt op donderdag 16 oktober 1952 te Wassenaar op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Johanna Lubbe (Riet). Maria is geboren op maandag 3 december 1928 te Wassenaar, is overleden op maandag 30 maart 2009 te Wassenaar, is gecremeerd op vrijdag 3 april 2009 te Leiden. Maria werd 80 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Van Maria en Carolus zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Hendrica Verhart (Anne-Marie) is geboren op zondag 8 november 1953 te Utrecht, is overleden op woensdag 4 augustus 1954 te Limassol. Maria werd 8 maanden en 27 dagen.

2  Carel J. J. Verhart is geboren rond 1954, zie XIII-AH.

3  Annemarie Verhart is geboren in 1956, zie XIII-AI.

XII-AO  Johanna Wilhelmina Adriana Verhart (Jo), dochter van Jacobus Verhart (XI-U) en Barbara Wilhelmina van Rijn, is geboren op donderdag 13 december 1928 te Wassenaar, is overleden op donderdag 7 december 2017, is begraven op donderdag 13 december 2018 te Wassenaar op de begraafplaats van de r.k. Willibrordus parochie.. Johanna werd 88 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 14 juli 1955 te Wassenaar op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Leonardus Adrianus Schoorl. Leonardus is geboren op zondag 20 juni 1926 te Wassenaar, is overleden op dinsdag 17 april 2012 te Wassenaar. Leonardus werd 85 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Van Leonardus en Johanna is een kind bekend:

1  Andreas H. A. Schoorl is geboren in 1959 te Wassenaar.Afb. 18 - Carolus Verhart 1911-1969.

XII-AP  Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (Karel), zoon van Wilhelmus Verhart (Willem) (XI-V) en Alida Mathilda van der Velde, garagehouder, wonende te Noordwijk, is geboren op woensdag 26 april 1911, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op dinsdag 7 oktober 1969 te Noordwijk. Carolus werd 58 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Carolus trouwt op donderdag 16 mei 1935 op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Maria Jacoba Koeleman, dochter van Martinus Koeleman (Rinus) en Maria Johanna Caspers. Maria is geboren op zondag 3 november 1912 te Noordwijk, is gedoopt op maandag 4 november 1912 te Noordwijk, is overleden op zondag 23 januari 1938 te Leiden. Maria werd 25 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Van Carolus en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Magdalena Verhart (Riet) is geboren op zondag 20 oktober 1935 te Noordwijk, zie XIII-AJ.

2  Alida Maria Verhart (Ida) is geboren op dinsdag 18 januari 1938 te Noordwijk, zie XIII-AK.

Carolus trouwt op dinsdag 3 januari 1939 te Heiloo op 27-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Maria Johanna van Zelst (Rie), dochter van Petrus Cornelis van Zelst en Cornelia Francisca van der Weijden. Maria is geboren op vrijdag 20 november 1914 te Noordwijk, is overleden op vrijdag 26 juli 1991 te Noordwijk. Maria werd 76 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Van Carolus en Maria zijn zeven kinderen bekend:

3  Cornelia Geertruida Verhart (Cor) is geboren op woensdag 20 december 1939 te Noordwijk, zie XIII-AL.

4  Wilhelmus Theodorus Verhart (Wim) is geboren op dinsdag 9 september 1941 te Noordwijk, zie XIII-AM.

5  Carolus Johannes Verhart (Karel) is geboren op dinsdag 29 mei 1945 te Noordwijk, zie XIII-AN.

6  Alida Theresia Verhart (Lia) is geboren op zaterdag 4 oktober 1947 te Noordwijk, zie XIII-AO.

7  Cornelis Petrus Johannes Verhart (Kees) is geboren op woensdag 15 juni 1949 te Noordwijk, zie XIII-AP.

8  Johannes Cornelis Verhart (Hans) is geboren op vrijdag 7 september 1951, zie XIII-AQ.

9  Josef Louis Verhart (Jos) is geboren op woensdag 3 november 1954 te Noordwijk, zie XIII-AR.

XII-AQ  Maria Jacoba Verhart (Rie), dochter van Wilhelmus Verhart (Willem) (XI-V) en Alida Mathilda van der Velde, wonende te Voorschoten, is geboren op zondag 20 april 1913, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op woensdag 10 maart 1999 te Wassenaar, is begraven op zaterdag 13 maart 1999 te Voorschoten (begraafplaats Rosenburgh).. Maria werd 85 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Maria trouwt op woensdag 5 oktober 1938 te Voorschoten, trouwt (kerk) op woensdag 5 oktober 1938 te Voorschoten op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Johannes van Egmond (Jan), zoon van Hendricus Anthonie van Egmond en Ingetje Rijnsburger. Johannes, hoefsmid, wonende te Voorschoten, is geboren op woensdag 20 september 1916 te Voorschoten, is overleden op maandag 1 juni 1987 te Voorschoten. Johannes werd 70 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Van Johannes en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Ingetje van Egmond is geboren op maandag 4 september 1939 te Voorschoten.

Ingetje is gehuwd met Willem Koetsier. Willem is geboren rond 1938.

2  Alida Mathilda van Egmond is geboren op zaterdag 10 mei 1941 te Voorschoten.

Alida is gehuwd met Anton Jansen. Anton is geboren rond 1940.

3  Marie van Egmond is geboren op dinsdag 7 mei 1946 te Voorschoten.

Marie is gehuwd met Samuel Brussee. Samuel is geboren rond 1945.

4  Marianne van Egmond is geboren op donderdag 19 augustus 1948 te Voorschoten.

Marianne is gehuwd met Rudger Verhoek. Rudger is geboren rond 1945.

5  Hendricus Antonie van Egmond is geboren op donderdag 15 december 1949 te Voorschoten.

6  Antonie van Egmond is geboren op zaterdag 1 september 1951 te Voorschoten.Afb. 19 - Handtekening Jan Verhart 1915-1984. Afb. 20 - portretfoto Johannes Josephus Verhart.

XII-AR  Johannes Josephus Verhart (Jan), zoon van Wilhelmus Verhart (Willem) (XI-V) en Alida Mathilda van der Velde, vertegenwoordiger in auto-materialen en monteur, wonende te Katwijk aan den Rijn en te Katwijk, is geboren op vrijdag 19 maart 1915 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op vrijdag 28 december 1984 te Katwijk aan den Rijn, is begraven op donderdag 3 januari 1985 te Katwijk aan den Rijn op het kerkhof van de r.k. Johannes de Doper kerk.. Johannes werd 69 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Jan werd op koninginnedag van 1970 voor zijn werk voor de Katwijkse gemeenschap koninklijk onderscheiden in de orde van Oranje Nassau (zilver). Op 6 november 1971 bestond de Katwijkse Harmonie 75 jarig. ter gelegenheid daarvan publiceerde de Leidsche Courant op 5 november 1971 een intervieuw met Jan Verhart, die toen al 45 jaar lid was van die harmonie, waarvan 27 jaar voorzitter. Bij de harmonie speelde Jan klarinet.

Johannes trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 22 oktober 1947 op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia Maria Duivenvoorden (Cor en Zus), dochter van Petrus Adrianus Duivenvoorden (Piet) en Margaretha Francina Koemans (Gre). Cornelia, wonende te Katwijk aan den Rijn, is geboren op vrijdag 12 juni 1925 te Noordwijkerhout, is rooms katholiek gedoopt te Noordwijkerhout, is overleden op maandag 29 juni 2009 te Leiderdorp Cor overleed om 21.05 uur in het Rijnlands ziekenhuis., is begraven op vrijdag 3 juli 2009 te Katwjk aan den Rijn Begraven op de begraafplaats van de r.k. Johannes de Doper parochie.. Cornelia werd 84 jaar en 17 dagen.

Van Johannes en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Alida Margaretha Cornelia Verhart (Ida) is geboren op maandag 22 maart 1948 te Leiden, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren haar oom Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (zie XII-AP) en haar behuwd tante Maria Johanna van Zelst), zie XIII-AS.

2  Petrus Wilhelmus Verhart (Peter) is geboren op zondag 12 april 1953, is rooms katholiek gedoopt te Katwijk aan den Rijn, zie XIII-AT.

XII-AS  Adriana Clara Verhart (Jeanne), dochter van Wilhelmus Verhart (Willem) (XI-V) en Alida Mathilda van der Velde, wonende te Voorhout, is geboren op maandag 4 juni 1917, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op vrijdag 13 maart 2009 te Sassenheim. Adriana werd 91 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Jeanne werd in juli 1937 ingeschreven als inwoonster van Voorhout.

Adriana was gehuwd met Arie van Tol (Arie), zoon van Dirk van Tol en Neeltje Schipper. Arie is geboren op vrijdag 28 juni 1912 te Haarlemmermeer, is nederduits gereformeerd gedoopt, is overleden op zondag 5 maart 1995, is begraven op woensdag 8 maart 1995 te Voorhout (begraafplaats bij de Nederlands hervormde kerk). Arie werd 82 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Van Arie en Adriana zijn negen kinderen bekend:

1  Dick van Tol is geboren rond 1938.

2  Jeanne van Tol, wonende te Hoogmade, is geboren op woensdag 14 augustus 1940.

3  Aad van Tol is geboren rond 1942.

4  Frits van Tol is geboren rond 1946.

5  Lia van Tol, wonende te Voorhout, is geboren in 1948.

6  Wim van Tol is geboren rond 1950.

7  Marjan van Tol is geboren rond 1952.

8  Nel van Tol is geboren rond 1952.

9  Rob van Tol is geboren rond 1954.

XII-AT  Johannes Hendricus Verhart (Han), zoon van Wilhelmus Verhart (Willem) (XI-V) en Alida Mathilda van der Velde, garagehouder, wonende te Katwijk aan den Rijn en te Noordwijk, is geboren op vrijdag 7 november 1919 te Katwijk, is rooms katholiek gedoopt in november 1919, is overleden op maandag 7 augustus 2006 te Noordwijk Overleden in bejaardencentrum "Jeroen" te Noordwijk omstreeks 11.00 uur 's morgens.. Johannes werd 86 jaar en 9 maanden.

Gedurende de tweede wereldoorlog werd Han door de Duitse bezetter gedwongen te werk gesteld in Lörrach, Duisland (bron: Nationaal archief, arbeitsvermittlungskarten from Arbeitsamt Lörrach). Han behaalde in 1953 te Scheveningen het patroonsdiploma vakbekwaamheid in het automobiel- en garagebedrijf (bron: Nieuwe Leidsche Courant 13 juni 1956).

Johannes trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 26 november 1947 op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Anna Cornelia Romijn (Annie), dochter van Nn Romijn. Anna is geboren op zaterdag 2 juni 1923 te Lisse, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op woensdag 28 november 2007 te Katwijk Overleden omstreeks een uur 's morgens in het verpleeghuis De Wilbert te Katwijk aan den Rijn. Annie leefde de laatste jaren van haar leven in een kleine gedachtenwereld., is begraven op zaterdag 1 december 2007 te Noordwijk De uitvaartdienst werd gehouden in de r.k. St. Jeroenskerk te Noordwijk.. Anna werd 84 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Van Johannes en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Marianne Verhart is geboren op vrijdag 25 november 1949 te Leiden, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren haar oom Johannes Josephus Verhart (zie XII-AR) en haar behuwd tante Cornelia Maria Duivenvoorden), zie XIII-AU.

2  Wilhelmina Mathilda Cornelia Verhart (Wilma), manager personeel en organisatie, is geboren op dinsdag 28 augustus 1951 te Leiden, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren haar tante Cornelia Romijn en haar oom Cornelis Romijn).

Wilhelmina trouwt op vrijdag 16 februari 1979 (huwelijksgetuigen waren zijn vader Franz Reiterer en zijn schoonzus Marianne Verhart (zie XIII-AU)) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Wolfgang Reiterer (Wolfgang), zoon van Franz Reiterer en Adelinde Stachek. Wolfgang is geboren op donderdag 25 september 1952 te Wenen, is overleden op zaterdag 13 juni 1992 te Noordwijk. Wolfgang werd 39 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

3  Carola Maria Verhart (Carola) is geboren op donderdag 31 december 1953 te Katwijk, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren haar oom Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (zie XII-AP) en haar behuwd tante Maria Johanna van Zelst), zie XIII-AV.

4  Irene Maria Alexandra Verhart (Irene) is geboren op zaterdag 1 september 1962 te Katwijk, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren haar oom Jan Romijn en haar tante Marie Romijn), zie XIII-AW.

XII-AU  Annie Verhart (Annie), rechtspersoon uit Wilhelmus Verhart (Willem) (XI-V) of Alida Mathilda van der Velde, wonende te Katwijk aan den Rijn en te Voorhout, is geboren op donderdag 14 september 1922, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op maandag 11 januari 2021. Annie werd 98 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Annie was gehuwd met Jan van Es. Jan is geboren in 1922, is rooms katholiek gedoopt, is overleden in 1988. Jan werd 66 jaar.

Van Jan en Annie is een kind bekend:

1  Ruud van Es, wonende te Katwijk en te Voorhout, is geboren in 1964, is rooms katholiek gedoopt.

XII-AV  Elisabeth Verhart (Bep), dochter van Wilhelmus Verhart (Willem) (XI-V) en Alida Mathilda van der Velde, wonende te Den Helder, is geboren op zaterdag 10 juli 1926 te Katwijk, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op vrijdag 19 april 1991 te Den Helder. Elisabeth werd 64 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Elisabeth trouwt op zaterdag 24 mei 1952 te Anna Paulowna op 25-jarige leeftijd met de 40-jarige Floris Johannes Jozef Alkemade (Floor), zoon van Wilhelmus Theodorus Alkemade en Maria Anna Neuvel. Floris, bloemist en rijksambtenaar, is geboren op donderdag 17 augustus 1911 te Nordkirchen, is overleden op zaterdag 22 april 1995 te Den Helder. Floris werd 83 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Van Floris en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Yvonne Alkemade (Yvonne) ook genaamd Yvonne Maria Alkemade is geboren op maandag 6 maart 1950 te Utrecht.

Yvonne trouwt op vrijdag 19 december 1969 te Den Helder op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Franz Jacob Bakker. Franz is geboren op vrijdag 24 mei 1946.

2  Wilhelmus Floris Alkemade (Wil) is geboren op vrijdag 27 maart 1953 te Anna Paulowna.

Werkt op de reserveringsafdeling van een reisorganisatie.

Wilhelmus trouwt op donderdag 12 maart 1987 te Den Helder op 33-jarige leeftijd met de 25-jarige Petra Vries. Petra is geboren op woensdag 5 april 1961.

3  Maria Anna Alkemade (Marian) is geboren op zaterdag 1 mei 1954 te Anna Paulowna, zie XIII-AX.

4  Johannes Albertus Alkemade (Hans) is geboren op zaterdag 23 januari 1960 te Anna Paulowna.

eigenaar audio-video bedrijf.

Johannes trouwt op donderdag 1 december 1988 te Den Helder op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacqueline Margaretha Caecilia Doodeman. Jacqueline is geboren op dinsdag 20 december 1966.

XII-AW  Alida Frederika Verhart (Alie), dochter van Wilhelmus Verhart (Willem) (XI-V) en Alida Mathilda van der Velde, wonende te Virginia Water England, is geboren op vrijdag 9 maart 1928, is rooms katholiek gedoopt, is overleden in 2012. Alida werd 84 jaar.

peettante Frederika van Leeuwen

Alida trouwt in 1952, trouwt (kerk) te Katwijk op 24-jarige leeftijd met de 32-jarige Gerard Wilson (Gerard). Gerard is geboren op zaterdag 11 september 1920 te Liverpool, is overleden in juli 1996. Gerard werd 75 jaar en 10 maanden.

Van Gerard en Alida is een kind bekend:

1  Cameron Wilson (Cameron) is geboren in 1958, is overleden op donderdag 14 februari 2013. Cameron werd 55 jaar.

XII-AX  Maartje Verhart, dochter van Willem Marinus Verhart (XI-AA) en Kleisje Aria van Buuren, is geboren op dinsdag 6 januari 1914 te Rotterdam.

Maartje trouwt op woensdag 29 juli 1936 te Rotterdam (bron: DTB Totterdam 1936, acte nummer 3049) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Arie Asmus, zoon van Willem Hendrik Asmus en Dirkje Adriana Monster. Jan is geboren op dinsdag 22 augustus 1911 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1911, acte nummer 8353).

Van Jan en Maartje is een kind bekend:

1  Nn Asmus is overleden op maandag 22 september 1941 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1941, acte nummer 4152).


Generatie XIII

(van 1901 tot heden)

In deze generatie zijn 50 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1929 en 2002. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Arnhem (9x), Leiden (7x), Noordwijk (5x), Katwijk aan den Rijn (4x), Vlaardingen (3x), Benningbroek (3x), Baarn (3x), Leiderdorp (2x), Hoorn (2x), Heerlen (2x), Abbekerk (2x), Spijkernisse, Gouda en Beverwijk. Er zijn momenteel nog 102 van de 131 kinderen in leven.

XIII-A  Johanna Verhart, kind van Hendrikus Verhart (XII-B) en Wilhelmina Catharina Sjardijn, is geboren op zondag 1 augustus 1909 te Maassluis, is overleden op vrijdag 27 april 1990 te Schiedam, is begraven op woensdag 2 mei 1990 te Schiedam. Johanna werd 80 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 23 juli 1936 te Maassluis op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis van Hamburg, zoon van Hendrik van Hamburg en Stijntje Willemina van Ensbergen. Cornelis, stoker stoomgemaal, wonende te Spijkernisse, is geboren te Spijkernisse of is geboren op donderdag 9 november 1911 te Spijkernisse, is overleden op vrijdag 27 april 1990 te Schiedam, is begraven op woensdag 2 mei 1990 te Schiedam. Cornelis werd 78 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Cornelis en Johanna is een kind bekend:

1  Hendrik van Hamburg is geboren op zaterdag 17 april 1937 te Spijkernisse.

Hendrik trouwt op vrijdag 20 september 1963 te Oud Beijerland op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Adriana Hilletje Korporaal. Adriana is geboren op dinsdag 24 februari 1942 te Oud Beijerland.

XIII-B  Willem Verhart, zoon van Johannes Verhart (XII-H) en Francina Hammer, schoolmeester en schoolhoofd, is geboren op zondag 1 februari 1914 te Gouda (bron: Goudsche Courant 3 februari 1914), is overleden rond 1990. Willem werd ongeveer 76 jaar.

Willem trouwt op donderdag 29 juni 1944 te Schiedam op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Nies Sierat. Nies is geboren rond 1915.

Van Willem en Nies is een kind bekend:

1  Willem Verhart (Wim) is geboren rond 1946.

XIII-C  Karel Frederik Verhart, zoon van Johannes Verhart (XII-H) en Francina Hammer, electronisch lasser en regionaal vakbondsbestuurder, wonende te Hulsberg, is geboren op zondag 3 oktober 1915 te Waddinxveen, is overleden op maandag 17 januari 2005. Karel werd 89 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Na hus trouwen gaan Karel en Ottje wonen aan de Alberdink Thijmplein 13 te Heerlen. Op 21 augustus betrok het gezin een huis aan de Kasteellaan 123 te Heerlen. Op 4 juli 1950 verhuisde het gezin naar de Frans Halsstraat 39 te Heerlen. Op 18 januari 1954 verhuisde het gezin naar de Henric van Veldehof 3 hs te Amsterdam omdat Karel bij het NVV (Nationaal Verbond van Vakverenigingen) als stafmedewerker in dienst was getreden. Op 30 juni 1959 verhuisde het gezin wederom nu naar de Dennenlaan 30 te Rijswijk (Z.H.) in verband met het in dienst treden van Karel bij de industriebond NVV als stafmedewerker. Op 25 oktober 1971 verhuisden Karel en Ottje naar de Wijnardsraderweg 10, te Hulsberg in verband met Karels benoeming tot districtsbestuurder van de industriebond NVV in de regio Zuid Limburg.

Karel trouwt op donderdag 16 mei 1940 te Heerlen op 24-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Ottje Strating, dochter van Frederik Strating en Barbara Dragstra. Ottje is geboren op vrijdag 6 april 1917 te Heerlen, is overleden op zaterdag 8 april 1978 te Leidschendam. Ottje werd 61 jaar en 2 dagen.

Op 30 oktober 1841 krijgt Ottje onder de Duitse bezetting een persoonskaart met het nummer 026461. Ottje was enkele dagen voor haar overlijden bij haar zoon John en zijn gezin op bezoek toen ze onwel werd. Ze werd naar een ziekenhuis gebracht waarin ze enkele dagen later overleed.

Van Karel en Ottje zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Verhart (John) is geboren op zaterdag 8 februari 1941 te Heerlen, zie XIV-A.

2  Max Verhart is geboren op vrijdag 14 januari 1944 te Heerlen (vroedvrouwenschool)., zie XIV-B.

Karel trouwt op dinsdag 20 februari 1979 te Hulsberg op 63-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 59-jarige Joost de Bruin. Joost is geboren rond 1920.

XIII-D  Cornelis Jacobus Johannes Verhart, zoon van Anthonius Verhart (XII-J) en Maria de Korte, plateelschilder, is geboren op maandag 11 juli 1904 te Gouda (bron: DTB Gouda 1904, acte nr 435), is overleden op zaterdag 14 mei 1977 te Venlo (bron: DTB Venlo 1977, acte nr 228). Cornelis werd 72 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 3 februari 1928 te Nijmegen (bron: DTB Arnhem 1928, acte nr 45) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Petronella Hendrika Schrijvers, dochter van Johannes Schrijvers en Cornelia Johanna van Gemert. Petronella is geboren op donderdag 24 september 1903 te Nijmegen (bron: DTB Nijmegen 1903, acte nr 1182).

Van Cornelis en Petronella zijn negen kinderen bekend:

1  Maria Cornelia Adriana Josepha Verhart is geboren op maandag 20 mei 1929 te Arnhem, is gedoopt op maandag 20 mei 1929 te Arnhem (parochie St Jozef).

2  Johannes Antonius Josephus Verhart is geboren op vrijdag 11 juli 1930 te Arnhem, is gedoopt op vrijdag 11 juli 1930 te Arnhem (parochie St Jozef).

3  Cornelia Maria Josepha Verhart is geboren op zondag 31 januari 1932 te Arnhem, is gedoopt op zondag 31 januari 1932 te Arnhem (parochie St Jozef).

4  Johanna Wilhelmina Josepha Verhart is geboren op zaterdag 3 maart 1934 te Arnhem, is gedoopt op zondag 4 maart 1934 te Arnhem (parochie St Jozef), is overleden op zondag 12 februari 2017 te Venlo. Johanna werd 82 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Johanna was gehuwd met Hans Liebregt. Hans is geboren op maandag 1 september 1930 te Coesfeld in een ander document staat 1 juni 1931 als geboortedatum, is overleden op donderdag 30 december 2010 te Venlo. Hans werd 80 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

5  Antonius Johannes Franciscus Verhart is geboren op vrijdag 27 september 1935 te Arnhem, is gedoopt op vrijdag 27 september 1935 te Arnhem (parochie St. Jozef).

6  Cornelis Johannes Josephus Verhart is geboren op donderdag 17 maart 1938 te Arnhem, is gedoopt op donderdag 17 maart 1938 te Arnhem parochie St Jozef.

7  Franciscus Johannes Hendricus Verhart is geboren op zondag 5 april 1942 te Arnhem, is gedoopt op maandag 6 april 1942 te Arnhem (St Eusebius), zie XIV-C.

8  Wilhelmus Petrus Johannes Verhart is geboren op vrijdag 7 december 1945 te Arnhem, is gedoopt op vrijdag 7 december 1945 te Arnhem (parochie St Jan).

9  Petrus Gerardus Johannes Verhart is geboren op woensdag 29 december 1948 te Arnhem, is gedoopt op woensdag 29 december 1948 te Arnhem (parochie Walburgius).

XIII-E  Maria Wilhelmina Verhart, dochter van Otto Verhart (XII-L) en Wilhelmina Daverina van Dongen, is geboren op woensdag 11 mei 1910 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1910, acte 1287), is overleden op zaterdag 9 juli 1977 te Gouda. Maria werd 67 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Maria trouwt op woensdag 30 oktober 1929 te Gouda (bron: Goudsche Courant 31 oktober 1929) (is gescheiden op maandag 28 september 1942 te Rotterdam) op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Wilhelmus Johannes Kisman. Wilhelmus is geboren op zondag 29 november 1908 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht, acte 61)., is overleden op zaterdag 13 maart 1993 te Moordrecht. Wilhelmus werd 84 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Van Wilhelmus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Teunis Wilhelmus Kisman is geboren op vrijdag 15 augustus 1930, is overleden op maandag 18 augustus 1930 te Moordrecht. Teunis werd 3 dagen.

2  Johanna Wilhelmina Kisman is geboren op woensdag 9 september 1931 te Gouda (bron: Goudsche Courant 10 september 1931).

3  Otto Kisman is geboren op vrijdag 7 april 1933.

XIII-F  Johannes Maria Verhart (Joop), zoon van Johannes Verhart (XII-Y) en Maria Johanna Vermeulen, wonende te Vlaardingen, is geboren op maandag 8 september 1930 te Vlaardingen, geboren in Havenstraat 34..

Johannes is gehuwd met Petronella Johanna Theresia Houtdijk. Petronella is geboren op woensdag 15 mei 1935 te Schiedam.

Van Johannes en Petronella zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Gerardus Maria Verhart (John) is geboren op vrijdag 1 mei 1959.

2  Gerardus Johannes Maria Verhart (Gertjan) is geboren op maandag 25 september 1961.

XIII-G  Johannes Petrus Verhart (Jan), zoon van Johannes Verhart (XII-Y) en Maria Johanna Vermeulen, wonende te Vlaardingen (2 e Maasbosstraat 25), te Vlaardingen (Prof. Rutgerstraat 162) en te Vlaardingen (Eksterlaan 496), is geboren op zaterdag 7 november 1936 te Vlaardingen (Hoogstraat 48).

Johannes trouwt op woensdag 4 oktober 1961 te Vlaardingen op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Francisca Maria de Kroon (Cisca), dochter van Hendrikus Petrus de Kroon en Fransisca Brinckman. Francisca is geboren op maandag 20 november 1939 te Rotterdam.

Van Johannes en Francisca zijn drie kinderen bekend:

1  Petrus Hendrikus Johannes Verhart (Peter), slager en administratief medewerker, is geboren op zaterdag 23 maart 1963 te Vlaardingen (2e Maasbosstraat 25).

Petrus trouwt op donderdag 4 oktober 1984 op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Monique van der Kemp, dochter van Leendert Arie van der Kemp en An Troost. Monique is geboren op vrijdag 19 november 1965.

2  Monique M. M. Verhart is geboren op vrijdag 10 december 1965.

3  Michel Verhart (Michel) is geboren op vrijdag 13 februari 1970.

XIII-H  Anna Cornelia Verhart (An), dochter van Cornelis Verhart (Cor) (XII-Z) en Johanna Botman, is geboren op dinsdag 4 februari 1936 te Lisse.

Anna trouwt te Bovenkarspel met Nicolaas Paulus op den Kelder (Klaus). Nicolaas, aannemer en timmerman, wonende te Benningbroek, is overleden op donderdag 25 maart 1993 te Benningbroek.

Van Nicolaas en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Jolanda op den Kelder is geboren op dinsdag 26 juli 1960 te Benningbroek.

2  Karin op den Kelder is geboren op donderdag 4 april 1963 te Benningbroek.

3  Klaas op den Kelder is geboren op woensdag 21 december 1966 te Benningbroek.

XIII-I  Willem Jan Verhart (Wim), zoon van Cornelis Verhart (Cor) (XII-Z) en Johanna Botman, werktuigbouwkundige, is geboren op woensdag 29 september 1943 te Enkhuizen.

Willem trouwt op donderdag 14 december 1967 te Venhuizen op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Margaretha Maria Catharina Ruijter (Margriet), dochter van Jan Ruijter en Mini de Bont. Margaretha is geboren op zondag 10 februari 1946 te Venhuizen.

Van Willem en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Liesbeth Verhart is geboren op zaterdag 18 augustus 1973 te Hoorn.

2  Noortje Verhart is geboren op zaterdag 26 februari 1977 te Hoorn.

XIII-J  Cornelis Jozef Verhart (Cor), zoon van Cornelis Verhart (Cor) (XII-Z) en Johanna Botman, timmerman en restaurant-cafehouder, wonende te Abbekerk, is geboren op woensdag 14 maart 1945 te Enkhuizen.

Cornelis trouwt op vrijdag 25 november 1966 te Venhuizen op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Thea de Lange, dochter van Laurentius de Lange en Marie Burger. Thea, restaurant-cafehoudster, wonende te Abbekerk, is geboren op dinsdag 2 april 1946 te Venhuizen.

Van Cornelis en Thea zijn twee kinderen bekend:

1  Marjolein Verhart is geboren op maandag 28 augustus 1967 te Abbekerk, zie XIV-D.

2  Laura Verhart is geboren op dinsdag 23 oktober 1973 te Abbekerk, zie XIV-E.

XIII-K  Johanna Maria Verhart (Joke), dochter van Cornelis Verhart (Cor) (XII-Z) en Johanna Botman, is geboren op zaterdag 14 februari 1948 te Enkhuizen.

Johanna trouwt op maandag 26 februari 1968 te Bovenkarspel op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Maria Lamberthe Hof (Jan), zoon van Theo Hof. Johannes, schoenwinkelier, wonende te Baarn, is geboren op maandag 20 oktober 1941.

Van Johannes en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Ted Hof is geboren op dinsdag 25 februari 1969 te Baarn.

2  Ronald Hof is geboren op maandag 14 december 1970 te Baarn.

3  Jeroen Hof is geboren op vrijdag 11 april 1975 te Baarn.

XIII-L  Anna Maria Cornelia Verhart (Anna), dochter van Adrianus Verhart (Janus) (XII-AA) en Catharina Paulina Steenman (Toos), is geboren op donderdag 15 juli 1937 te Katwijk.

Anna was gehuwd met Ben J. M. Dragt. Ben is geboren rond 1935.

Van Ben en Anna is een kind bekend:

1  Jose Dragt is geboren op woensdag 1 maart 1961.

XIII-M  Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim), zoon van Adrianus Verhart (Janus) (XII-AA) en Catharina Paulina Steenman (Toos), slager, wonende te Katwijk aan den Rijn, is geboren op zaterdag 10 februari 1940 te Katwijk.

Wilhelmus was gehuwd met Els Wassink.

Van Wilhelmus en Els zijn twee kinderen bekend:

1  Robert Verhart (Rob) is geboren op dinsdag 4 mei 1965, zie XIV-F.

2  Bianca Verhart is geboren op zaterdag 8 augustus 1970, zie XIV-G.

XIII-N  Cornelia Verhart (Nelie), dochter van Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim) (XII-AC) en Catharina Johanna de Vreugd, is geboren op zondag 6 januari 1935.

Cornelia was gehuwd met Wim Kralt.

Van Wim en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Wim Kralt is geboren op zondag 27 oktober 1957.

2  Cor Kralt is geboren op zondag 2 november 1958.

3  Hans Kralt is geboren op woensdag 10 januari 1962.

XIII-O  Nel Verhart, dochter van Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim) (XII-AC) en Catharina Johanna de Vreugd, is geboren op maandag 22 augustus 1938.

Nel was gehuwd met Piet Imthorn.

Van Piet en Nel zijn drie kinderen bekend:

1  Peter Imthorn is geboren op woensdag 8 juli 1964.

2  Carina Imthorn is geboren op woensdag 17 april 1968.

3  Cornelie Imthorn is geboren op dinsdag 30 maart 1971.

XIII-P  Wim Verhart, zoon van Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim) (XII-AC) en Catharina Johanna de Vreugd, is geboren op woensdag 5 januari 1944.

Wim was gehuwd met Adrie den Dulk. Adrie is geboren rond 1945.

Van Wim en Adrie zijn drie kinderen bekend:

1  Wilhelmus Cornelis Verhart (Wilco) is geboren op zaterdag 13 januari 1968 te Leiden, zie XIV-H.

2  Jeanette Verhart is geboren op maandag 27 juli 1970.

Jeanette is gehuwd met Frank den Elzen. Frank is geboren rond 1968.

3  Jacqueline Verhart is geboren op zondag 10 oktober 1971, zie XIV-I.

XIII-Q  Tinie Verhart, dochter van Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim) (XII-AC) en Catharina Johanna de Vreugd, is geboren op donderdag 18 december 1952.

Tinie was gehuwd met Kees Hartog. Kees is geboren rond 1950.

Van Kees en Tinie zijn drie kinderen bekend:

1  Cora Hartog is geboren op dinsdag 18 mei 1976.

2  Karin Hartog is geboren op dinsdag 3 juli 1979.

3  Niels Hartog is geboren op woensdag 17 februari 1982.

XIII-R  Alida Verhart (Alie), dochter van Antje Ruwaard (Ant) (XII-AD) of Adrianus Verhart (Aaij), is geboren op zondag 16 december 1934.

Alida trouwt op dinsdag 27 april 1954 op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Korstiaan Cornelis Zwanenburg (Cor). Korstiaan, wonende te Roozendaal, is geboren op vrijdag 17 juni 1932 te Leiden, is overleden op maandag 2 februari 2009 te Veendam. Korstiaan werd 76 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Van Korstiaan en Alida zijn vijf kinderen bekend:

1  Anneke Zwanenburg is geboren op zaterdag 12 februari 1955.

2  Cees Zwanenburg is geboren op zondag 6 mei 1956.

3  Fieneke Zwanenburg is geboren rond 1960, is overleden Op 17 jarige leeftijd overleden..

4  Adrie Zwanenburg is geboren op donderdag 5 januari 1961.

5  Marga Zwanenburg is geboren op zondag 22 december 1963.

XIII-S  Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim), zoon van Antje Ruwaard (Ant) (XII-AD) of Adrianus Verhart (Aaij), is geboren op zaterdag 28 november 1936 te Katwijk, is overleden op dinsdag 5 februari 2019 te Tweede Exloërmond, is begraven op zaterdag 9 februari 2019 te Tweede Exloërmond (bron: Ter Apeler Courant 06-02-2019). Wilhelmus werd 82 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Wilhelmus was gehuwd met Truus Hoogstraten. Truus is geboren op vrijdag 17 november 1939.

Van Wilhelmus en Truus zijn drie kinderen bekend:

1  Suzan Verhart is geboren op dinsdag 27 november 1962, zie XIV-J.

2  Arjan Verhart is geboren op zondag 19 december 1965, zie XIV-K.

3  Ans Verhart is geboren op maandag 16 december 1968.

XIII-T  Cornelia Verhart (Nelie), dochter van Antje Ruwaard (Ant) (XII-AD) of Adrianus Verhart (Aaij), is geboren op woensdag 29 november 1939, is overleden op maandag 17 december 2018 te Leiderdorp, is begraven op vrijdag 21 december 2018 te Valkenburg ZH algemene begraafplaats aan de Ringweg.. Cornelia werd 79 jaar en 18 dagen.

Cornelia trouwt op dinsdag 4 september 1962 op 22-jarige leeftijd met Leen Meijer.

Van Leen en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Annette Meijer is geboren op maandag 16 december 1963.

2  Martine Meijer is geboren op vrijdag 2 augustus 1968.

3  Diana Meijer is geboren op dinsdag 16 november 1971.

4  Leon Meijer is geboren op dinsdag 16 november 1971.

XIII-U  Antje Verhart (Annie), dochter van Antje Ruwaard (Ant) (XII-AD) of Adrianus Verhart (Aaij), is geboren op donderdag 14 januari 1943.

Antje was gehuwd met Henk Kamps.

Van Henk en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Kamps (Henk) is geboren op maandag 13 februari 1967.

2  Adrianus Kamps (Andre) is geboren op zaterdag 23 maart 1968.

XIII-V  Adriana Verhart (Adrie), dochter van Antje Ruwaard (Ant) (XII-AD) of Adrianus Verhart (Aaij), is geboren op zaterdag 30 juni 1945.

Adriana was gehuwd met Wander van der Velde.

Van Wander en Adriana zijn twee kinderen bekend:

1  Jenne van der Velde is geboren op zondag 17 december 1967.

2  Adriaan van der Velde is geboren op woensdag 7 mei 1969.

XIII-W  Willem Cornelis Clemens Verhart (Bill), zoon van Pieter Verhart (Piet) (XII-AE) en Anna Christina Bellekom, is geboren op zondag 23 november 1941 te Wassenaar.

Willem trouwt (kerk) op zaterdag 22 juli 1967 te Wallaceburg op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Maria Louisa Kathrine de Vrieze (Mary-Lou), dochter van Joseph de Vrieze en Angela Martha Strijdonck. Maria, verpleegster, is geboren op maandag 15 september 1947 te Wallaceburg, is overleden op zondag 26 december 2010 te Blenheim, is begraven op donderdag 30 december 2010 te Blenheim. Maria werd 63 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Van Willem en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Deborah Anne Verhart, onderwijzeres, is geboren op zondag 2 juni 1968.

2  Suzanne Marie Verhart is geboren op dinsdag 9 december 1969.

3  Cheryl Louise Verhart is geboren op vrijdag 5 februari 1971, zie XIV-L.

4  Brenda Lynn Verhart, wonende te Blenheim, is geboren op dinsdag 18 mei 1976.

Brenda was gehuwd met Warren Rumble. Warren, wonende te Blenheim.

XIII-X  Alida Adriana Maria Verhart (Adelaide), dochter van Pieter Verhart (Piet) (XII-AE) en Anna Christina Bellekom, is geboren op woensdag 22 september 1943 te Wassenaar.

Alida trouwt (kerk) op zaterdag 5 februari 1966 te Blenheim op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige John Vercouteren. John, fabrieksarbeider, is geboren op dinsdag 19 juli 1938.

Van John en Alida zijn vier kinderen bekend:

1  Mark Jonathan Vercouteren, onderwijzer, is geboren op maandag 11 maart 1968.

2  Cindy Suzanna Vercouteren is geboren op woensdag 27 mei 1970.

3  Vicky Maria Vercouteren is geboren op vrijdag 16 februari 1973.

4  Wendy Ann Carol Vercouteren is geboren op zondag 11 januari 1976.

XIII-Y  Petrus Adrianus Verhart (Pete), zoon van Pieter Verhart (Piet) (XII-AE) en Anna Christina Bellekom, automonteur, is geboren op donderdag 1 februari 1945 te Wassenaar.

Petrus trouwt (kerk) op zaterdag 12 juli 1969 te Blenheim op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Doreen Joan Guyett, dochter van Douglas Guyett en Edith Evens. Doreen is geboren op vrijdag 18 november 1949 te Chatham.

Van Petrus en Doreen zijn twee kinderen bekend:

1  Veronica Edith Verhart is geboren op woensdag 3 juni 1970, zie XIV-M.

2  Michael Douglas Verhart is geboren op vrijdag 13 juli 1973.

XIII-Z  Anna Antonia Maria Verhart (Ann), dochter van Pieter Verhart (Piet) (XII-AE) en Anna Christina Bellekom, is geboren op vrijdag 30 augustus 1946 te Wassenaar.

Anna trouwt (kerk) op zaterdag 8 oktober 1966 te Blenheim op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Peter van Wissen. Peter, handelaar in munten, wonende te Ottawa, is geboren op vrijdag 4 december 1942, is overleden in 1996. Peter werd 54 jaar.

Van Peter en Anna is een kind bekend:

1  Philip van Wissen, verkoper van computers, is geboren op donderdag 1 juni 1967.

XIII-AA  Cornelia Maria Verhart (Nelly), dochter van Pieter Verhart (Piet) (XII-AE) en Anna Christina Bellekom, lerares en restauranthouder, is geboren op vrijdag 26 december 1947 te Wassenaar.

Cornelia trouwt (kerk) op zaterdag 23 mei 1970 (is gescheiden in 1977) op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Ron Parisotto. Ron is geboren rond 1945.

Cornelia trouwt op zaterdag 29 oktober 1977 te Thunder Bay op 29-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Clay Reedhead. Clay, inspecteur gasbedrijf, is geboren op dinsdag 1 juni 1948.

Van Clay en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Nicole Maria Reedhead is geboren op dinsdag 12 december 1978.

2  Shawn Paul Reedhead is geboren op donderdag 10 juli 1980.

XIII-AB  Henriette Maria Verhart (Henny), dochter van Pieter Verhart (Piet) (XII-AE) en Anna Christina Bellekom, bankmedewerkster, is geboren op zaterdag 20 mei 1950 te Wassenaar.

Henriette trouwt (kerk) op vrijdag 3 augustus 1973 te Chatham op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Leonard Casier. Leonard, tuinder, wonende te Harwich, is geboren op zaterdag 16 november 1946 te Chatham.

Van Leonard en Henriette zijn twee kinderen bekend:

1  Todd Allen Joseph Casier is geboren op vrijdag 22 april 1977.

2  Tara Maria Casier is geboren op zondag 4 maart 1984.

XIII-AC  Adriana Maria Verhart (Jane), dochter van Pieter Verhart (Piet) (XII-AE) en Anna Christina Bellekom, bankmedewerkster, is geboren op woensdag 12 september 1951 te Wassenaar.

Adriana trouwt (kerk) op vrijdag 27 april 1973 te Blenheim op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Francis Waddick (Frank). Francis, controleur, is geboren op zaterdag 27 november 1948.

Van Francis en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Ann Marie Waddick, barkeepster, is geboren op donderdag 3 januari 1974.

2  David Peter Waddick is geboren op maandag 29 september 1975.

3  Diana Maria Waddick is geboren op maandag 6 juni 1977.

4  Jason Edward Waddick is geboren op woensdag 20 december 1978.

XIII-AD  Leonardus Petrus Joseph Verhart (Leo), zoon van Pieter Verhart (Piet) (XII-AE) en Anna Christina Bellekom, molenbouwer, is geboren op zaterdag 7 juni 1952 te Coatsworth.

Leonardus trouwt (kerk) op vrijdag 25 mei 1973 te Dresden op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Patricia Lernout, dochter van Leonard Lernout en Vera Velle. Patricia, verpleegster, is geboren op zondag 30 december 1951 te Dresden.

Van Leonardus en Patricia zijn vier kinderen bekend:

1  Dawn Patricia Verhart is geboren op donderdag 2 december 1976.

Dawn trouwt in 2008 op 32-jarige leeftijd met Nicolas Andrew Fovargue.

2  Sherry Lynn Verhart is geboren op donderdag 14 december 1978.

3  Darren Leonard Verhart is geboren op dinsdag 16 februari 1982.

4  Scott Peter Verhart is geboren op maandag 19 mei 1986.

XIII-AE  Cornelia Verhart (Nel), dochter van Hendrik Verhart (Henk) (XII-AG) en Petronella Helena Mooten (Nel), is geboren op dinsdag 4 juli 1950.

Cornelia trouwt op donderdag 24 februari 1972 op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Hermanus Hendrikus Zonligt (Herman). Hermanus is geboren op zondag 11 februari 1945.

Van Hermanus en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Peter Alexander Zonligt (Xander) is geboren op vrijdag 10 juli 1970.

2  Maurice Herman Zonligt (Maurice) is geboren op zondag 9 maart 1975.

XIII-AF  Alida Verhart (Ada), dochter van Johannes Verhart (Jan) (XII-AI) en Jannetje Haasnoot (Janny), administratief medewerster, wonende te Noordwijk en te Katwijk, is geboren op donderdag 22 januari 1959.

Ada werkt bij het stafbureau van een middelbare school.

Alida is gehuwd met Simon Kooij. Simon, verzekeringsspecialist, bankmedewerker en insurance manager, wonende te Noordwijk, is geboren op woensdag 13 februari 1957.

Van Simon en Alida zijn twee kinderen bekend:

1  Diana Kooij is geboren op maandag 1 april 1985.

2  Marjolein Kooij is geboren op vrijdag 10 juni 1988.

XIII-AG  Gerardus Stephanus Verhart (Geert), zoon van Adrianus Johannes Verhart (XII-AK) en Cornelia Johanna van Rijn, is geboren op zaterdag 8 februari 1936 te Leiden, is overleden op maandag 28 januari 2013, is begraven op vrijdag 1 februari 2013 te Beverwijk. Gerardus werd 76 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Gerardus trouwt op vrijdag 31 december 1954 te Wassenaar op 18-jarige leeftijd met de 20-jarige Albertina Helena Groeneveld (Ab), dochter van Arie Groeneveld en Marijtje Adriana de Roode. Albertina is geboren op vrijdag 10 augustus 1934 te Wassenaar, is overleden op zondag 31 januari 2016. Albertina werd 81 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Gerardus en Albertina zijn drie kinderen bekend:

1  Adrianus Johannes Verhart is geboren op zaterdag 14 mei 1955 te Leiden.

2  Albertina Helena Verhart is geboren op zondag 21 juni 1959 te Leiden.

3  Johanna Albertina Verhart is geboren op donderdag 27 juni 1963 te Beverwijk.

XIII-AH  Carel J. J. Verhart, zoon van Maria Johanna Lubbe (Riet) (XII-AN) of Carolus Jacobus Johannes Maria Verhart, is geboren rond 1954.

Carel is gehuwd met E. Nobbe (Beppie).

Van Carel en E zijn twee kinderen bekend:

1  Michelle Verhart.

2  Stephanie Verhart.

XIII-AI  Annemarie Verhart, dochter van Maria Johanna Lubbe (Riet) (XII-AN) of Carolus Jacobus Johannes Maria Verhart, is geboren in 1956.

Annemarie is gehuwd met Cees van der Ham.

Van Cees en Annemarie zijn drie kinderen bekend:

1  Nick van der Ham.

2  Marion van der Ham.

3  Ronald van der Ham.

XIII-AJ  Maria Magdalena Verhart (Riet), dochter van Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (Karel) (XII-AP) en Maria Jacoba Koeleman, wonende te Temperance, is geboren op zondag 20 oktober 1935 te Noordwijk, is overleden op dinsdag 27 maart 2007 te Sylvania (Ohio), is begraven op vrijdag 30 maart 2007 Begraven op de begraafplaats van de Lady of Mount Carmel Catholic Church.. Maria werd 71 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

A data entry manager, she worked for Family Opinion, Northwood, Ohio, for 15 years, retiring in 1986. She was a member of Our Lady of Mount Carmel Catholic Church, where she served on the funeral luncheon committee. For 20 years, she was a member of the AA 12-step program, for which she volunteered in special services.

Maria trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 19 maart 1958 te Noordwijk op 22-jarige leeftijd met Peter C. Rooijakkers. Peter is overleden na 2007.

Van Peter en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Michael Rooijakkers.

2  Victoria Egan Rooijakkers.

XIII-AK  Alida Maria Verhart (Ida), dochter van Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (Karel) (XII-AP) en Maria Jacoba Koeleman, wonende te Westfield (N.J.), is geboren op dinsdag 18 januari 1938 te Noordwijk, is overleden op zaterdag 10 januari 2015 te Jersey Shore Medical Center, is begraven op vrijdag 16 januari 2015 te Spring Lake. Alida werd 76 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Alida was gehuwd met Gregory Scheuermann (Greg). Gregory, wonende te Westfield (N.J.), is geboren rond 1938.

Van Gregory en Alida zijn drie kinderen bekend:

1  Paul Scheuermann.

2  Michele Scheuermann.

3  Elisa Scheuermann.

XIII-AL  Cornelia Geertruida Verhart (Cor), dochter van Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (Karel) (XII-AP) en Maria Johanna van Zelst (Rie), wonende te Noordwijk, is geboren op woensdag 20 december 1939 te Noordwijk.

Cornelia trouwt op zaterdag 28 september 1963 te Noordwijk op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Theodorus Petrus Martinus Maria Alkemade (Ted), zoon van Theodoor Cornelis Alkemade en Maria Petronella Martina Dieben. Theodorus, direkteur deurenfabriek, wonende te Noordwijk, is geboren op zaterdag 8 juli 1939 te Noordwijk.

Directeur-eigenaar Houtindustrie Norhtgo te Katwijk.

Van Theodorus en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Johanna Martina Alkemade (Mariette) is geboren op vrijdag 19 juni 1964 te Noordwijk, zie XIV-N.

2  Theodorus Carolus Wilhelmus Maria Alkemade (Theo) is geboren op donderdag 9 december 1965.

Ir. bedrijfskunde en Ing. werktuigbouwkunde. Logistiek productie manager KPN en Teleplan.

Theodorus trouwt op vrijdag 17 januari 1992 te Noordwijk op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Gijsberta Elisabeth Maria de Groot. Gijsberta is geboren op zaterdag 11 augustus 1962.

3  Carola Cornelia Maria Alkemade (Carola) is geboren op vrijdag 3 juli 1970, zie XIV-O.

XIII-AM  Wilhelmus Theodorus Verhart (Wim), zoon van Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (Karel) (XII-AP) en Maria Johanna van Zelst (Rie), garagehouder, wonende te Noordwijk en te Voorhout, is geboren op dinsdag 9 september 1941 te Noordwijk.

Wilhelmus is gehuwd met Lenie Nn. Lenie is geboren rond 1944.

Van Wilhelmus en Lenie zijn drie kinderen bekend:

1  Carlo Verhart is geboren rond 1970.

2  Ronald Verhart is geboren rond 1972.

3  Marieke Verhart is geboren rond 1974.

XIII-AN  Carolus Johannes Verhart (Karel), zoon van Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (Karel) (XII-AP) en Maria Johanna van Zelst (Rie), eigenaar taxibedrijf, wonende te Noordwijk, is geboren op dinsdag 29 mei 1945 te Noordwijk, is overleden op zondag 5 maart 2006, is begraven op donderdag 9 maart 2006. Carolus werd 60 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Carolus was gehuwd met Giltje Jepma (Gillie). Giltje is geboren op maandag 3 januari 1944 te Franeker, is overleden op zondag 29 december 2013 te Leiden. Giltje werd 69 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Van Carolus en Giltje zijn twee kinderen bekend:

1  Karel Verhart is geboren rond 1974.

Karel was gehuwd met Mirjan.

2  Marianne Verhart is geboren rond 1974, zie XIV-P.

XIII-AO  Alida Theresia Verhart (Lia), dochter van Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (Karel) (XII-AP) en Maria Johanna van Zelst (Rie), wonende te Noordwijk, is geboren op zaterdag 4 oktober 1947 te Noordwijk.

Alida was gehuwd met Isaac de Feij (Sjaak). Isaac is geboren op maandag 11 april 1938 te Leiden, is overleden op zaterdag 26 oktober 1985 te Roosendaal (NB). Isaac werd 47 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Van Isaac en Alida zijn twee kinderen bekend:

1  Isabel Maria Elisabeth Verhart is geboren op zondag 21 oktober 1973 te Leiderdorp, zie XIV-Q.

2  Petrus Carolus Johannes (peter) Verhart is geboren op donderdag 28 oktober 1976 te Leiderdorp.

XIII-AP  Cornelis Petrus Johannes Verhart (Kees), zoon van Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (Karel) (XII-AP) en Maria Johanna van Zelst (Rie), wonende te Noordwijk, te 's-Gravenhage en te Voorhout, is geboren op woensdag 15 juni 1949 te Noordwijk.

Cornelis trouwt in december 1970 te Noordwijk (bron: Nieuwe Leidse Courant, 4 jan 1971, pagina 6) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Georgette Rene Kiersch (Georgette), dochter van G J Kiersch en H J. Post. Georgette is geboren rond 1951.

Van Cornelis en Georgette is een kind bekend:

1  Bas Verhart (Bas) is geboren in 1972.

XIII-AQ  Johannes Cornelis Verhart (Hans), zoon van Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (Karel) (XII-AP) en Maria Johanna van Zelst (Rie), wonende te Noordwijk en te Caythorpe, is geboren op vrijdag 7 september 1951.

Hans is tot brits onderdaan genaturaliseerd en was, samen met zijn partner, vanaf 7 september 2003 tot 2014 eigenaar van de Caythorpe Fish Bar Ltd.

Johannes was gehuwd (1) met Martina Jacoba Maria Vink (Tineke). Martina is geboren rond 1951.

Van Johannes en Martina zijn twee kinderen bekend:

1  Erik Verhart is geboren rond 1975.

2  Judith Verhart is geboren rond 1976.

Johannes woont sinds 1980 samen (2) met Coleen Thory. Coleen is geboren in februari 1936.

XIII-AR  Josef Louis Verhart (Jos), zoon van Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (Karel) (XII-AP) en Maria Johanna van Zelst (Rie), wonende te Uden, is geboren op woensdag 3 november 1954 te Noordwijk.

In de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden van 26 april 2013 werd gepubliceerd dat Jos de koninklijke onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau had gekregen.

Josef is gehuwd met Annechiena Jantina Hendrika Alting (Annechien). Annechiena is geboren rond 1958.

Van Josef en Annechiena zijn twee kinderen bekend:

1  Fabienne Verhart is geboren rond 1980.

2  Bianca Verhart is geboren rond 1983.

XIII-AS  Alida Margaretha Cornelia Verhart (Ida), dochter van Johannes Josephus Verhart (Jan) (XII-AR) en Cornelia Maria Duivenvoorden (Cor en Zus), wonende te Katwijk aan den Rijn, te Revigliasco, te Cruseilles, te Palea Pendeli, te Turijn en te Ospedaletti, is geboren op maandag 22 maart 1948 te Leiden, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren haar oom Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (zie XII-AP) en haar behuwd tante Maria Johanna van Zelst).

Alida gaat in ondertrouw (kerk) (rooms katholiek) te Katwijk aan den Rijn, trouwt op dinsdag 12 december 1972 te Katwijk (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Petrus Wilhelmus Verhart (zie XIII-AT), haar behuwd oom Martien Kreuger en zijn zus Maria Adriana Cornelia van der Geer), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 12 december 1972 te Katwijk aan den Rijn op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Leonardus Adrianus Maria van der Geer (Leo), zoon van Christianus van der Geer (Chris) en Cornelia Francisca Berbée (Corrie). Leonardus, general manager pharmaceutisch bedrijf, wonende te Voorhout, te Katwijk aan den Rijn, te Revigliasco, te Cruseilles, te Palea Pendeli, te Turijn en te Ospedaletti, is geboren op dinsdag 31 augustus 1948 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 31 augustus 1948 te Voorhout.

Leo behaalde op 3 december 1996 de graad van Master of Business administration aan de universiteit van Surrey, Guildford, Engeland. Hij promoveerde aan dezelfde universiteit op 27 september 2001 tot doctor of philosophy op het proefschrift: the influence of external stimuli on physicians'prescription patterns.

Van Leonardus en Alida zijn drie kinderen bekend:

1  Natasja Cornelia Margaretha van der Geer (Natasja) is geboren op donderdag 11 juli 1974 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt op zondag 4 augustus 1974 te Katwijk aan den Rijn (doopgetuige waren haar tante Cornelia Antonia Maria van der Geer en haar oom Petrus Wilhelmus Verhart (zie XIII-AT)), zie XIV-R.

2  Gerardus Johannes Christianus van der Geer (Gertjan) is geboren op dinsdag 30 augustus 1977 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt op zondag 9 oktober 1977 te Katwijk aan den Rijn, zie XIV-S.

3  Erwin Petrus Leonardus van der Geer (Erwin) is geboren op vrijdag 29 mei 1981 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt op zondag 26 juli 1981 te Katwijk aan den Rijn (doopgetuige waren zijn tante Maria Adriana Cornelia van der Geer en zijn behuwd oom Wilhelmus Johannes van Ruiten), zie XIV-T.

XIII-AT  Petrus Wilhelmus Verhart (Peter), zoon van Johannes Josephus Verhart (Jan) (XII-AR) en Cornelia Maria Duivenvoorden (Cor en Zus), is geboren op zondag 12 april 1953, is rooms katholiek gedoopt te Katwijk aan den Rijn. Petrus is doopgetuige van Natasja Cornelia Margaretha van der Geer (Natasja) op zondag 4 augustus 1974 te Katwijk aan den Rijn.

Petrus is gehuwd met Maria Wilhelmina Gerarda van Paridon (Marja), dochter van Hubertus van Paridon (Huub) en Johanna Elisabeth Grimbergen (Jo). Maria is geboren op donderdag 26 april 1956 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt te Katwijk aan den Rijn.

Van Petrus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Sophia Verhart (Marjolein) is geboren op vrijdag 10 februari 1984 te Leiden, is rooms katholiek gedoopt te Katwijk aan den Rijn (doopgetuige was haar tante Silvia van Paridon), zie XIV-U.

2  Inge Caroline Verhart (Inge) is geboren op vrijdag 27 december 1985 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren haar behuwd oom Leonardus Adrianus Maria van der Geer (zie XIII-AS) en haar tante Alida Margaretha Cornelia Verhart), zie XIV-V.

3  Petrus Johannes Hubertus Verhart (Peter) is geboren op donderdag 2 november 1989 te Leiden, is rooms katholiek gedoopt te Katwijk aan den Rijn (doopgetuige was Noel Bergman), zie XIV-W.

XIII-AU  Marianne Verhart, dochter van Johannes Hendricus Verhart (Han) (XII-AT) en Anna Cornelia Romijn (Annie), projectmanager, is geboren op vrijdag 25 november 1949 te Leiden, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren haar oom Johannes Josephus Verhart (zie XII-AR) en haar behuwd tante Cornelia Maria Duivenvoorden).

Marianne trouwt op woensdag 22 december 1971 (huwelijksgetuigen waren zijn broer Henk Hoogervorst en zijn zus Margreet Hoogervorst) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Mathijs Jacobus Petrus Hoogervorst (Thijs), zoon van Nicolaas Leonardus Hoogervorst (Klaas) en Johanna Jacoba van der Linden (Jo). Mathijs, stucadoor, is geboren op zaterdag 28 september 1946 te Noordwijk.

Mathijs was eerder gehuwd (1) met Elly Duindam.<168>

Van Mathijs en Marianne zijn twee kinderen bekend:

1  Paul Hoogervorst is geboren op zaterdag 21 januari 1978 te Noordwijk, zie XIV-X.

2  Ellen Hoogervorst is geboren op dinsdag 5 februari 1980 te Noordwijk.

XIII-AV  Carola Maria Verhart (Carola), dochter van Johannes Hendricus Verhart (Han) (XII-AT) en Anna Cornelia Romijn (Annie), groepsleerkracht basisonderwijs, is geboren op donderdag 31 december 1953 te Katwijk, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren haar oom Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (zie XII-AP) en haar behuwd tante Maria Johanna van Zelst).

Carola trouwt op donderdag 15 mei 1975 (huwelijksgetuigen waren zijn schoonzus Marianne Verhart (zie XIII-AU) en zijn broer Nico de Vreugd) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Wim de Vreugd, zoon van Jan de Vreugd en Jannetje de Mol. Wim, directeur garagebedrijf, is geboren op maandag 23 juni 1952 te Leiden.

Van Wim en Carola zijn twee kinderen bekend:

1  Bart Sebastiaan de Vreugd is geboren op woensdag 30 maart 1983 te Noordwijk.

2  Loes de Vreugd is geboren op dinsdag 10 juni 1986 te Noordwijk.

XIII-AW  Irene Maria Alexandra Verhart (Irene), dochter van Johannes Hendricus Verhart (Han) (XII-AT) en Anna Cornelia Romijn (Annie), is geboren op zaterdag 1 september 1962 te Katwijk, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren haar oom Jan Romijn en haar tante Marie Romijn).

Irene trouwt op donderdag 4 april 1985 (huwelijksgetuigen waren zijn behuwd zwager Mathijs Jacobus Petrus Hoogervorst (zie XIII-AU) en zijn zwager Frans Vink) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Eric Franciscus Bruggeman (Eric), zoon van Nn Bruggeman en N.N.. Eric is geboren op vrijdag 6 juli 1962 te Haarlem.

Van Eric en Irene zijn twee kinderen bekend:

1  Bo Jane Bruggeman is geboren op woensdag 17 februari 1999 te Leiden.

2  Jeff Bruggeman is geboren op woensdag 18 september 2002 te Leiden.

XIII-AX  Maria Anna Alkemade (Marian), dochter van Floris Johannes Jozef Alkemade (Floor) (XII-AV) en Elisabeth Verhart (Bep), medewerker postkantoor, is geboren op zaterdag 1 mei 1954 te Anna Paulowna.

Maria trouwt op vrijdag 2 september 1977 te Den Helder op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem van Aalst. Willem is geboren op dinsdag 7 juni 1955.

Van Willem en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Miranda van Aalst is geboren op dinsdag 7 augustus 1979 te Vlaardingen.

2  Astrid van Aalst is geboren op dinsdag 3 augustus 1982 te Vlaardingen.


Generatie XIV

(van 1929 tot heden)

In deze generatie zijn 24 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1971 en 2023. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leiden (9x), Sassenheim (4x), Katwijk aan Zee (3x), 's-Hertogenbosch (2x), Leidschendam (2x), Zaandam, Voorhout, Noordwijk, Lisse, Leiderdorp en Abbekerk. Er zijn momenteel nog 35 van de 44 kinderen in leven.

XIV-A  Johannes Verhart (John), zoon van Karel Frederik Verhart (XIII-C) en Ottje Strating, is geboren op zaterdag 8 februari 1941 te Heerlen.

Johannes trouwt op dinsdag 4 november 1969 te Rijswijk (is gescheiden op maandag 25 maart 1985) op 28-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Celina Hoornweg. Celina is geboren op maandag 14 december 1942 te 's-Gravenhage.

Van Johannes en Celina zijn twee kinderen bekend:

1  Joergen Verhart is geboren op zaterdag 15 mei 1971 te Leidschendam.

2  Niels Verhart is geboren op vrijdag 11 januari 1974 te Leidschendam.

Johannes trouwt op maandag 3 april 1995 te Zoetermeer op 54-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Maria Johanna Agnes Weijers (Marjo), dochter van Jacobus Weijers en Helena Jeanette Schrader. Maria is geboren op zaterdag 21 juli 1945 te Heemstede.

Maria was eerder gehuwd (1) met Johannes Petrus Hendrik van Diest.<169,170>Afb. 21 - Max Verhart 1944 2018.

XIV-B  Max Verhart, zoon van Karel Frederik Verhart (XIII-C) en Ottje Strating, wonende te 's-Hertogenbosch, is geboren op vrijdag 14 januari 1944 te Heerlen (vroedvrouwenschool)., is overleden op dinsdag 17 april 2018. Max werd 74 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Max verhuist in augustus 1962 naar Amsterdam om te gaan studeren. Max Verhart was sinds begin jaren ’80 gefascineerd door haiku’s. In 1982 werd hij lid van Haiku Kring Nederland en in 2000 van de Amerikaans Haiku Society. Van 1999 tot 2003 was hij voorzitter van de Haiku Kring Nederland. In de jaren 2004 tot en met 2009 was hij hoofdredacteur Nederland van het Nederlands/Vlaamse haikutijdschrift Vuursteen, waarin hij ook nadien bleef publiceren. Sedert 2003 maakte hij deel uit van de redactie die de jaarlijks in de Verenigde Staten verschijnende Red Moon Anthology

Max trouwt op vrijdag 23 april 1976 te Vlijmen (is gescheiden op donderdag 20 augustus 1998) op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Catharina Wilhelmina Elisabeth Grolle (Cato). Catharina is geboren op donderdag 20 december 1945 te Amsterdam.

Van Max en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Frank Verhart is geboren op donderdag 13 juli 1978 te 's-Hertogenbosch.

2  Linda Verhart is geboren op donderdag 10 januari 1980 te 's-Hertogenbosch.

XIV-C  Franciscus Johannes Hendricus Verhart, zoon van Cornelis Jacobus Johannes Verhart (XIII-D) en Petronella Hendrika Schrijvers, is geboren op zondag 5 april 1942 te Arnhem, is gedoopt op maandag 6 april 1942 te Arnhem (St Eusebius).

Van Franciscus is een kind bekend:

1  Richard Verhart.

XIV-D  Marjolein Verhart, dochter van Cornelis Jozef Verhart (Cor) (XIII-J) en Thea de Lange, is geboren op maandag 28 augustus 1967 te Abbekerk.

Marjolein (is gescheiden na 1997) met Jose Polonio. Jose is geboren op maandag 3 augustus 1964.

Van Jose en Marjolein zijn twee kinderen bekend:

1  Loran Polonio is geboren op vrijdag 1 januari 1993.

2  Rosan Polonio is geboren op maandag 13 januari 1997.

XIV-E  Laura Verhart, dochter van Cornelis Jozef Verhart (Cor) (XIII-J) en Thea de Lange, is geboren op dinsdag 23 oktober 1973 te Abbekerk.

Laura is gehuwd met William Kooij. William is geboren op dinsdag 11 juni 1963.

Van William en Laura is een kind bekend:

1  Nina Kooij is geboren op zaterdag 29 september 2001 te Abbekerk.

XIV-F  Robert Verhart (Rob), zoon van Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim) (XIII-M) en Els Wassink, is geboren op dinsdag 4 mei 1965, is overleden op woensdag 25 februari 2004 te Rotterdam, is gecremeerd op maandag 1 maart 2004 te Rotterdam-Overschie. Robert werd 38 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Robert was gehuwd (1) met Arienne Breugem.

Robert was gehuwd (2) met Cora. Cora is geboren rond 1965.

Van Robert en Cora is een kind bekend:

1  Damian Verhart.

XIV-G  Bianca Verhart, dochter van Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim) (XIII-M) en Els Wassink, is geboren op zaterdag 8 augustus 1970.

Bianca was gehuwd met Rob Voigt.

Van Rob en Bianca is een kind bekend:

1  Wesley Voigt.

XIV-H  Wilhelmus Cornelis Verhart (Wilco), zoon van Wim Verhart (XIII-P) en Adrie den Dulk, is geboren op zaterdag 13 januari 1968 te Leiden.

Wilhelmus is gehuwd met Alida Louisa van der Plas (Alice). Alida is geboren op donderdag 18 juli 1968 te Katwijk aan Zee.

Van Wilhelmus en Alida zijn vier kinderen bekend:

1  Wilhelmus Cornelis Verhart (Colin) is geboren op donderdag 27 oktober 1994 te Katwijk aan Zee.

2  Martinus Verhart (Marvin) is geboren op vrijdag 12 januari 1996 te Katwijk aan Zee.

3  Adriana Jannetje Verhart (Janine) is geboren op dinsdag 18 augustus 1998 te Katwijk aan Zee.

4  Arie Pieter Verhart is geboren in 2003 te Leiden.

XIV-I  Jacqueline Verhart, dochter van Wim Verhart (XIII-P) en Adrie den Dulk, is geboren op zondag 10 oktober 1971.

Jacqueline was gehuwd met Rob van Leeuwen.

Van Rob en Jacqueline is een kind bekend:

1  Robbie van Leeuwen is geboren op vrijdag 10 september 1999.

XIV-J  Suzan Verhart, dochter van Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim) (XIII-S) en Truus Hoogstraten, is geboren op dinsdag 27 november 1962.

Suzan was gehuwd met Rinus van Dijk.

Van Rinus en Suzan is een kind bekend:

1  Gea van Dijk is geboren op maandag 1 januari 1990.

XIV-K  Arjan Verhart, dochter van Wilhelmus Cornelis Verhart (Wim) (XIII-S) en Truus Hoogstraten, is geboren op zondag 19 december 1965.

Arjan is gehuwd met Karin Roffel. Karin is geboren op zondag 15 november 1970.

Van Karin en Arjan zijn twee kinderen bekend:

1  Niels Verhart is geboren op vrijdag 20 januari 1995.

2  Anne Verhart is geboren op dinsdag 5 augustus 1997.

XIV-L  Cheryl Louise Verhart, dochter van Willem Cornelis Clemens Verhart (Bill) (XIII-W) en Maria Louisa Kathrine de Vrieze (Mary-Lou), is geboren op vrijdag 5 februari 1971.

Cheryl trouwt (kerk) op zaterdag 31 augustus 1996 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Tomas Hohbaum. Tomas is geboren rond 1970.

Van Tomas en Cheryl is een kind bekend:

1  Paul William Hohbaum is geboren op vrijdag 23 mei 1997.

XIV-M  Veronica Edith Verhart, dochter van Petrus Adrianus Verhart (Pete) (XIII-Y) en Doreen Joan Guyett, is geboren op woensdag 3 juni 1970.

Veronica trouwt (kerk) op zaterdag 7 november 1992 op 22-jarige leeftijd met Don Mckenzie.

Van Don en Veronica is een kind bekend:

1  Kyle Matthew Mckenzie is geboren op maandag 11 november 1996.

XIV-N  Maria Johanna Martina Alkemade (Mariette), dochter van Theodorus Petrus Martinus Maria Alkemade (Ted) (XIII-AL) en Cornelia Geertruida Verhart (Cor), informatie-analyste, is geboren op vrijdag 19 juni 1964 te Noordwijk.

Maria trouwt op vrijdag 15 januari 1993 te Noordwijk op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Klaas van der Wiel. Klaas is geboren op woensdag 20 januari 1960.

Van Klaas en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Sietske van der Wiel is geboren op zaterdag 18 juni 1994 te Leiden.

2  Berend van der Wiel is geboren op donderdag 26 december 1996 te Leiden.

3  Bart van der Wiel is geboren op dinsdag 31 augustus 1999 te Noordwijk.

XIV-O  Carola Cornelia Maria Alkemade (Carola), dochter van Theodorus Petrus Martinus Maria Alkemade (Ted) (XIII-AL) en Cornelia Geertruida Verhart (Cor), advertising specialiste, is geboren op vrijdag 3 juli 1970.

Secretaresse van het parochiebestuur van de rooms katholieke St Jeroen en Maria ter Zee parochies te Noordwijk.

Carola trouwt op vrijdag 6 mei 1994 te Noordwijk op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem van der Plas. Willem is geboren op donderdag 4 augustus 1966.

Van Willem en Carola zijn twee kinderen bekend:

1  Conchita van der Plas is geboren op woensdag 8 juli 1998 te Leiden.

2  Felicia van der Plas is geboren op dinsdag 16 april 2002 te Leiden.

XIV-P  Marianne Verhart, dochter van Carolus Johannes Verhart (Karel) (XIII-AN) en Giltje Jepma (Gillie), is geboren rond 1974.

Marianne was gehuwd met Kees.

Van Kees en Marianne zijn drie kinderen bekend:

1  Rick.

2  Stijn.

3  Len.

XIV-Q  Isabel Maria Elisabeth Verhart, dochter van Isaac de Feij (Sjaak) (XIII-AO) en Alida Theresia Verhart (Lia), is geboren op zondag 21 oktober 1973 te Leiderdorp.

Isabel was partner van Marco Peter Scholten (Marco). Marco is geboren op zaterdag 17 april 1971 te Zwolle.

Van Marco en Isabel zijn twee natuurlijke kinderen bekend:

1  Quinty Maria Scholten (Quinty) is geboren op woensdag 22 augustus 2001 te Leiden om 09.55 uur., is gedoopt op zondag 18 november 2001 te Noordwijk.

2  Boris Jan Scholten is geboren op donderdag 13 april 2006 te Leiden om 23.35 uur. Van de geboorte werd aangifte gedaan op vrijdag 14 april 2006., is gedoopt op zondag 1 oktober 2006 te Noordwijk.

XIV-R  Natasja Cornelia Margaretha van der Geer (Natasja), dochter van Leonardus Adrianus Maria van der Geer (Leo) (XIII-AS) en Alida Margaretha Cornelia Verhart (Ida), medisch pedicure, wonende te Katwijk aan den Rijn, te Revigliasco, te Cruseilles, te Leiden, te Sassenheim en te Lisse, is geboren op donderdag 11 juli 1974 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt op zondag 4 augustus 1974 te Katwijk aan den Rijn (doopgetuige waren haar tante Cornelia Antonia Maria van der Geer en haar oom Petrus Wilhelmus Verhart (zie XIII-AT)). Natasja is doopgetuige van Marije Cornelia Alida van der Geer op zondag 26 november 2006 te Sassenheim.

Dra. Biologie (Universiteit van Leiden)

Natasja trouwt op vrijdag 12 mei 2000 (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Erwin Petrus Leonardus van der Geer (zie XIV-T), Patrick Kortekaas, Taco Ringma en Marijette Petronella van der Velden), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op vrijdag 12 mei 2000 op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jeroen Albert de Nooijer (Jeroen), zoon van Jacob de Nooijer (Jaco) en Hendrika Martens (Henny). Jeroen, wonende te Lisse, is geboren op zondag 6 juni 1971 te Katwijk, is rooms katholiek gedoopt op zondag 9 oktober 2005 te Sassenheim. Jeroen is doopgetuige van Marije Cornelia Alida van der Geer op zondag 26 november 2006 te Sassenheim.

Van Jeroen en Natasja zijn drie kinderen bekend:

1  Lisa Hendrica Alida de Nooijer (Lisa) is geboren op maandag 4 maart 2002 te Sassenheim, is rooms katholiek gedoopt op zondag 30 juni 2002 te Sassenheim (doopgetuige was haar oom Erwin Petrus Leonardus van der Geer (zie XIV-T)).

2  Stefan Leonardus Jacob de Nooijer (Stefan) is geboren op donderdag 13 mei 2004 te Sassenheim, is rooms katholiek gedoopt op zondag 27 juni 2004 te Sassenheim (doopgetuige waren zijn oom Gerardus Johannes Christianus van der Geer (zie XIV-S) en zijn behuwd tante Wilhelmina Maria van der Klugt).

3  Denise Antje Cornelia de Nooijer (Denise) is geboren op zaterdag 2 september 2006 te Lisse, is gedoopt op zondag 29 oktober 2006 te Sassenheim (doopgetuige waren haar achternicht (5e graad) Monique Gerritsen en haar behuwd achterneef (5e graad) Ralf Ulrich Nicolaas Benda).

Denise werd om 19 minuten over een 's nachts geboren. Denise was bij de geboorte 48 cm lang en woog 3600 gram.

XIV-S  Gerardus Johannes Christianus van der Geer (Gertjan), zoon van Leonardus Adrianus Maria van der Geer (Leo) (XIII-AS) en Alida Margaretha Cornelia Verhart (Ida), vermogensbeheerder bij een bank, wonende te Katwijk aan den Rijn, te Revigliasco, te Cruseilles, te Palea Pendeli, te Leiden, te Sassenheim en te Bogis-Busy, is geboren op dinsdag 30 augustus 1977 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt op zondag 9 oktober 1977 te Katwijk aan den Rijn. Gerardus is doopgetuige van Stefan Leonardus Jacob de Nooijer (Stefan) op zondag 27 juni 2004 te Sassenheim.

Drs. Economie (Vrije Universiteit van Amsterdam).

Gerardus gaat in ondertrouw op woensdag 3 april 2002, trouwt op woensdag 5 juni 2002 te Sassenheim, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 5 juni 2002 te Voorhout op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Wilhelmina Maria van der Klugt (Linda), dochter van Quirinus Wilhelmus Gerardus Maria van der Klugt (Chris) en Cornelia Hubertina Maria van der Berg (Lia). Wilhelmina, onderwijzeres basisschool, is geboren op vrijdag 22 november 1974 te Koudekerk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt. Wilhelmina is doopgetuige van Stefan Leonardus Jacob de Nooijer (Stefan) op zondag 27 juni 2004 te Sassenheim.

Van Gerardus en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Thijs Christiaan Leonardus van der Geer (Thijs) is geboren op maandag 28 juni 2004 te Sassenheim, is rooms katholiek gedoopt op zondag 26 september 2004 te Sassenheim (doopgetuige waren zijn oom Rudolf van der Klugt en zijn behuwd tante Stella Annemarie Willemijn Schmidt).

2  Marije Cornelia Alida van der Geer is geboren op zaterdag 7 oktober 2006, is rooms katholiek gedoopt op zondag 26 november 2006 te Sassenheim (doopgetuige waren haar behuwd oom Jeroen Albert de Nooijer (zie XIV-R) en haar tante Natasja Cornelia Margaretha van der Geer).

Marije werd om 10.55 geboren, was 51 cm lang en woog 3960 gram.

3  Jasmijn Victoria Maria van der Geer is geboren op woensdag 7 januari 2009 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt op zondag 15 februari 2009 te Sassenheim (doopgetuige waren haar behuwd tante Victoria Diane Bock en haar oom Erwin Petrus Leonardus van der Geer (zie XIV-T)).

Jasmijn was bij de geboorte 52 cm lang en woog 3740 gram.

XIV-T  Erwin Petrus Leonardus van der Geer (Erwin), zoon van Leonardus Adrianus Maria van der Geer (Leo) (XIII-AS) en Alida Margaretha Cornelia Verhart (Ida), assistent in opleiding (univ. van Utrecht), wonende te Katwijk aan den Rijn, te Revigliasco, te Cruseilles, te Palea Pendeli, te Leiden en te Brunei, is geboren op vrijdag 29 mei 1981 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt op zondag 26 juli 1981 te Katwijk aan den Rijn (doopgetuige waren zijn tante Maria Adriana Cornelia van der Geer en zijn behuwd oom Wilhelmus Johannes van Ruiten). Erwin is doopgetuige van Lisa Hendrica Alida de Nooijer (Lisa) op zondag 30 juni 2002 te Sassenheim. Erwin is doopgetuige van Jasmijn Victoria Maria van der Geer op zondag 15 februari 2009 te Sassenheim.

Drs. scheikunde (Universiteit van Leiden - 19 augustus 2003).

Erwin trouwt op vrijdag 16 mei 2008 te Leiden, trouwt (kerk) (oecomenisch) op vrijdag 16 mei 2008 te Leiden Vicky en Erwin trouwen in de rooms katholieke Hartebrug kerk te Leiden. op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Victoria Diane Bock (Vicky), dochter van Robert Rogers Bock (Robert) en Scherry Ann Springer (Scherry). Victoria, wonende te Amsterdam, is geboren op dinsdag 22 september 1981 te Webster (U.S.A.). Victoria is doopgetuige van Jasmijn Victoria Maria van der Geer op zondag 15 februari 2009 te Sassenheim.

Studeerde in mei 2004 af als drs. scheikunde aan het Williams College te Williamstown, Massuchusetts, U.S.A.
Behaalde haar master in scheikunde aan de universiteit van Amsterdam.

Van Erwin en Victoria zijn twee kinderen bekend:

1  Daniel Robert Leonardus van der Geer is geboren op dinsdag 16 november 2010 te Leiderdorp, is rooms katholiek gedoopt op zondag 6 maart 2011 te Leiden.

2  Thomas Henry Johannes van der Geer (Thomas) is geboren Thomas werd om 09.35 uur geboren en woog bij de geboorte 3805 gram en was 52 cm lang, is rooms katholiek gedoopt op zondag 7 april 2013 te Leiden.

XIV-U  Maria Sophia Verhart (Marjolein), dochter van Petrus Wilhelmus Verhart (Peter) (XIII-AT) en Maria Wilhelmina Gerarda van Paridon (Marja), is geboren op vrijdag 10 februari 1984 te Leiden, is rooms katholiek gedoopt te Katwijk aan den Rijn (doopgetuige was haar tante Silvia van Paridon).

Maria trouwt op dinsdag 2 september 2014 te Alkmaar, trouwt (kerk) op vrijdag 5 september 2014 te Heiloo op 30-jarige leeftijd met Bas Bourgonje.

Van Bas en Maria is een kind bekend:

1  Annabel Maria Bourgonje (Annabel) is geboren op zondag 25 april 2021.

XIV-V  Inge Caroline Verhart (Inge), dochter van Petrus Wilhelmus Verhart (Peter) (XIII-AT) en Maria Wilhelmina Gerarda van Paridon (Marja), is geboren op vrijdag 27 december 1985 te Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren haar behuwd oom Leonardus Adrianus Maria van der Geer (zie XIII-AS) en haar tante Alida Margaretha Cornelia Verhart).

Inge is partner van Kareem Ashri Ashri, zoon van N.N. Ashri. Kareem is geboren te Amsterdam.

Van Kareem en Inge zijn twee natuurlijke kinderen bekend:

1  Ramses Petrus Ashri is geboren op dinsdag 29 augustus 2017 te Zaandam Ramses woog bij de geboorte 3720 gram en werd om 13.05 uur geboren..

2  Memphis Adel Ashri (Memphis) is geboren op maandag 19 september 2022 te Leiden Memphis werd om 08.32 uur geboren, woog bij zijn geboorte 4680 gram en was 53 cm lang.

XIV-W  Petrus Johannes Hubertus Verhart (Peter), zoon van Petrus Wilhelmus Verhart (Peter) (XIII-AT) en Maria Wilhelmina Gerarda van Paridon (Marja), wonende te Katwijk, is geboren op donderdag 2 november 1989 te Leiden, is rooms katholiek gedoopt te Katwijk aan den Rijn (doopgetuige was Noel Bergman).

Petrus is partner van Anne Metselaar-Verhart (Anne). Anne is geboren op woensdag 3 juni 1992.

Van Petrus en Anne zijn twee natuurlijke kinderen bekend:

1  Mees Johannes Verhart (Mees) is geboren op donderdag 24 juni 2021 geboren om 03.08 uur. Mees woog bij zijn geboorte 4040 gram..

2  Jet Marie Verhart is geboren op woensdag 1 maart 2023 om 19.07 uur.

Jet woog bij haar geboorte 3670 gram en was 49 cm lang

XIV-X  Paul Hoogervorst, zoon van Mathijs Jacobus Petrus Hoogervorst (Thijs) (XIII-AU) en Marianne Verhart, is geboren op zaterdag 21 januari 1978 te Noordwijk.

Paul is gehuwd met Tineke Groenendijk.

Van Paul en Tineke is een kind bekend:

1  Olivia Louisa Hoogervorst is geboren op donderdag 19 juli 2012 Olivia woog bij de geboorte 3300 gram..


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 5 februari 2024 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20231205 door Dr. Leo A.M. van der Geer, Corso Marconi 91, 18014 OSPEDALETTI.

1)  Zie bijlage VIII

2)  Zie bijlage VIII

3)  Jacob Paulusz van Claveren, zoon van Paulus van Claveren. Jacob is overleden voor donderdag 2 maart 1702.

4)  Zie bijlage I

5)  *** <1676 ? ***

6)  Zie bijlage II

7)  Zie bijlage II

8)  Joost Janse Crook, zoon van Jan Crook. Joost is geboren rond 1640.

9)  Zie bijlage VIII

10)  Pieternella Jacobse Verhart, dochter van Jacobse Verhart. Pieternella is geboren rond 1666, is begraven op maandag 18 juli 1695 te Waddinxveen In het grafboek wordt 05 november 1692 en 18 juli 1695 als datum van begraven genoemd. Pieternella wordt begraven in of bij de "oude kerck, van westen aen iiij vack, no.3"(Bron: grafboek oude kerk Waddinxveen 1651-1774). Pieternella werd ongeveer 29 jaar.

11)  N.N.. N is overleden voor zondag 29 juli 1703.

12)  Zie bijlage III

13)  Zie bijlage IV

14)  Zie bijlage III

15)  Zie bijlage IV

16)  Zie bijlage I

17)  Zie bijlage IX

18)  Zie bijlage V

19)  Zie bijlage V

20)  Zie bijlage V

21)  Zie bijlage V

22)  Zie bijlage V

23)  Zie bijlage IX

24)  Zie bijlage XII

25)  Cornelia gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 17 november 1741, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op woensdag 13 december 1741 (bron: DTB Kralingen). met Arij.

26)  Ariaantje Chielen. Ariaantje is overleden voor 1741.

27)  Arij van der Chijs. Arij, wonende te Capelle aan den IJssel, is geboren rond 1705. Arij was eerder gehuwd (1) met Ariaantje Chielen.

28)  N.N.. N is overleden voor 1745.

29)  Zie bijlage XXI

30)  Zie bijlage XXIII

31)  Zie bijlage XXI

32)  Zie bijlage XXIII

33)  Zie bijlage XXI

34)  Zie bijlage XXIII

35)  Zie bijlage VI

36)  Zie bijlage VI

37)  Zie bijlage XIII

38)  Zie bijlage XIV

39)  Zie bijlage XIII

40)  Zie bijlage XXII

41)  Zie bijlage XXIII

42)  Zie bijlage XIII

43)  Zie bijlage XIII

44)  Zie bijlage XIII

45)  Grietje Kool. Grietje is overleden voor 1748.

46)  Zie bijlage VII

47)  Zie bijlage VII

48)  Zie bijlage XV

49)  Zie bijlage XII

50)  Zie bijlage X

51)  Zie bijlage XI

52)  Zie bijlage XVIII

53)  Zie bijlage XIX

54)  Zie bijlage XVII

55)  Leendert gaat in ondertrouw (kerk) (nederduits gereformeerd) op vrijdag 23 januari 1728, trouwt (kerk) (nederduits gereformeerd) op zondag 15 februari 1728 te Kralingen (bron: DTB Rotterdam 116). met Marijtje.

56)  Marijtje trouwt (kerk) op zaterdag 20 september 1738 te Kralingen met Maarten.

57)  Neeltie Muit. Neeltie is geboren rond 1710, is overleden voor 1738. Neeltie werd hoogstens 28 jaar.

58)  Maarten Abrahamsz Jonker. Maarten is geboren rond 1700. Maarten was eerder gehuwd (1) met Neeltie Muit.

59)  Marijtje Abrahams Leeflang, dochter van Abraham Davids Leeflang en Weijntje Ariens Hoogerbrugge. Marijtje is geboren in 1708 te Kralingen, is gedoopt op zondag 12 februari 1708. Marijtje was later gehuwd (2) met Maarten Abrahamsz Jonker.

60)  Leentje trouwt (kerk) op zondag 24 december 1719 te Kralingen met Abram.

61)  Abram Janszen Stolk ook genaamd Stolck, zoon van Jan Jansz Stolk en Pietertje Jacobs Edelmans. Abram is gedoopt op zondag 10 september 1702 te Kralingen, is overleden op woensdag 29 mei 1720. Abram werd 17 jaar, 8 maanden en 19 dagen. Abraham vertrok op 16 april 1720 als matroos met het VOC-schip "Berbices" naar Batavia. Op 29 mei 1720 overleed Abraham aan boord van dat schip.

62)  Zie bijlage XI

63)  Zie bijlage XX

64)  Zie bijlage XXVII

65)  Zie bijlage XXVIII

66)  Zie bijlage XXX

67)  Zie bijlage XXVII

68)  Zie bijlage XXVIII

69)  Zie bijlage XXVII

70)  Zie bijlage XXVIII

71)  Zie bijlage XXIX

72)  Zie bijlage XXX

73)  Zie bijlage XXIV

74)  Zie bijlage XXIX

75)  Zie bijlage XXIX

76)  Zie bijlage XXIX

77)  Zie bijlage XXIX

78)  Zie bijlage XVI

79)  Zie bijlage XVI

80)  Leendert gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 4 februari 1780, trouwt (GAR 328)., trouwt (kerk) op zondag 27 februari 1780 met Adriaantje.

81)  Adriaantje Cornelis Konijn. Adriaantje is geboren rond 1755, is gedoopt te Kralingen.

82)  Zie bijlage XVI

83)  N.N.. N is overleden voor 1753.

84)  Zie bijlage XXVI

85)  Zie bijlage XXXI

86)  Zie bijlage XXV

87)  Zie bijlage XXV

88)  Zie bijlage XXIX

89)  Zie bijlage XXIX

90)  Zie bijlage XXIX

91)  Zie bijlage XXIX

92)  *** Jan Lans Lans ? ***

93)  Margje Oosterling. Margje, pijpenmaakster, is overleden voor 1824.

94)  Zie bijlage XXXIV

95)  Zie bijlage XXXIV

96)  Zie bijlage XXXIV

97)  Zie bijlage XXIX

98)  Zie bijlage XXIX

99)  Berendina Kok. Berendina is geboren in 1751, is overleden in 1786. Berendina werd 35 jaar.

100)  Zie bijlage XXIX

101)  Zie bijlage XXVII

102)  Zie bijlage XXIX

103)  Adrianus trouwt op zondag 14 maart 1784 te Hillegersberg met Neeltje.

104)  Neeltje Kraanhoorn. Neeltje is geboren in 1756, is gedoopt op zondag 5 december 1756 te Nieuwerkerk aan den IJssel, is overleden in 1787, is begraven op donderdag 5 april 1787 te Hillegersberg. Neeltje werd 31 jaar.

105)  Jannetje Spruit. Jannetje is gedoopt op zondag 25 april 1762 te Rotterdam, is overleden voor 1799. Jannetje werd hoogstens 36 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

106)  Zie bijlage XXXIII

107)  Pieter trouwt op zaterdag 22 juni 1816 te Vinkeveen met Jannigje.

108)  Zie bijlage XXXVII

109)  Zie bijlage XXXVII

110)  Zie bijlage XXXVII

111)  Zie bijlage XXXVII

112)  Pleuntje Klomp. Pleuntje is overleden voor 1837.

113)  Zie bijlage XXV

114)  Zie bijlage XXXV

115)  Zie bijlage XXXVI

116)  Zie bijlage XXXVI

117)  Zie bijlage XXXII

118)  Zie bijlage XXXIII

119)  Zie bijlage XXXVIII

120)  Zie bijlage XXXIII

121)  Hendrik trouwt op woensdag 1 augustus 1832 te Gouda of trouwt op woensdag 1 augustus 1832 te Gouda met Pieternella.

122)  Pieternella van Vuuren ook genaamd Petronella van Vuuren, dochter van Gijsbert van Vuuren en Lena Cabout. Pieternella, pijpenmaakster, is geboren in 1793, is overleden op dinsdag 31 augustus 1852 te Gouda. Pieternella werd 59 jaar.

123)  Hendrik trouwt op woensdag 29 september 1852 te Gouda met Maria.

124)  Johann Philip Aret. Johann is overleden voor 1852.

125)  Maria Oosterkerk, dochter van Klaas Oosterkerk en Maria Wout. Maria, pijpenmaakster, is geboren rond 1807, is overleden op dinsdag 20 september 1859 te Gouda. Maria werd ongeveer 52 jaar. Maria was eerder gehuwd (1) met Johann Philip Aret.

126)  Johanna Maria Josepha Copper. Johanna is overleden voor 1858.

127)  Zie bijlage XXXIX

128)  Zie bijlage XL

129)  Zie bijlage XLII

130)  Zie bijlage XL

131)  Zie bijlage XLII

132)  Hendrik trouwt op vrijdag 13 januari 1854 te Wassenaar met Helena.

133)  Helena Johanna van Wouw, dochter van Petrus van Wouw en Maria van de Water. Helena is geboren in 1822 te Wassenaar, is overleden op maandag 5 december 1859 te Katwijk. Helena werd 37 jaar.

134)  Hendrik trouwt op zaterdag 7 juli 1860 te Katwijk (bron: DTB Katwijk 1860, acte 22) met Elisabeth.

135)  Elisabeth Alijda Saleman. Elisabeth is geboren op zondag 5 december 1813 te Utrecht.

136)  Alida Vermeij. Alida is overleden voor 1869.

137)  Zie bijlage XLI

138)  Gijsbertus trouwt op donderdag 30 juni 1887 te Leiderdorp met Regina.

139)  Regina van Zandwijk, dochter van Leendert van Zandwijk en Theodora Berkula (Dirkje). Regina is geboren op donderdag 10 februari 1859 te Montfoort.

140)  Adriana trouwt in 1870 met Joannes.

141)  Joannes trouwt op donderdag 28 augustus 1862 te Rijnsburg met Maria.

142)  Maria Heemskerk, dochter van Pieter Heemskerk en Joanna van Oosten. Maria is geboren op vrijdag 5 oktober 1838 te Rijnsburg, is overleden op dinsdag 23 november 1869 te Rijnsburg. Maria werd 31 jaar, 1 maand en 18 dagen.

143)  Joannes Jacobus Wijsman. Joannes, wonende te Voorhout, is geboren op maandag 25 juli 1842 te Rijsburg, is overleden op woensdag 7 maart 1883 te Katwijk. Joannes werd 40 jaar, 7 maanden en 10 dagen. Joannes was eerder gehuwd (1) met Maria Heemskerk.

144)  Petronella (is gescheiden voor 1931) met Gerhart.

145)  Gerhart Wilhelm Verborg. Gerhart is overleden voor 1938.

146)  Johannes Scharrenberg. Johannes is geboren rond 1894, is overleden op maandag 15 september 1930 te Gouda. Johannes werd ongeveer 36 jaar.

147)  Harmen trouwt (kerk) op donderdag 30 oktober 1947 te Epe met Wilhelmia.

148)  Wilhelmia Alberta Knegtjens. Wilhelmia is geboren op donderdag 15 mei 1902 te Maurik.

149)  Zie bijlage XLIII

150)  Zie bijlage XLIII

151)  Hendrik trouwt op woensdag 1 maart 1916 te Amsterdam (is gescheiden op dinsdag 29 mei 1928) met Sophia.

152)  Sophia Charlotte Meijer. Sophia is geboren in 1895 te Amsterdam.

153)  Wijnanda trouwt op woensdag 2 juni 1897 te Gouda met Hubertus.

154)  Hubertus Johannes van der Kleij, zoon van Roelof van der Kleij en Sophia Antonia Jansen. Hubertus is geboren in 1869 te Gouda, is overleden op zondag 13 januari 1901 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1901, pagina: d095, akte nr. 3030). Hubertus werd 32 jaar.

155)  Anna trouwt op woensdag 17 april 1901 te Vlaardingen met Pieter (zie XI-O).

156)  Pieter Verhart, zie XI-O.

157)  Wilhelmus trouwt op vrijdag 8 februari 1901 te Hazerswoude met Margaretha.

158)  Margaretha van der Zwaan. Margaretha, wonende te Hazerswoude en te Leiden, is geboren op dinsdag 9 september 1873 te Hazerswoude, is overleden op vrijdag 4 januari 1918 te Leiden. Margaretha werd 44 jaar, 3 maanden en 26 dagen. Bleek bij haar trouwen op 8 februari 1901 niet te kunnen schrijven.

159)  Cornelia trouwt op woensdag 20 april 1927 te Leiden met Arie.

160)  Arie Tettelaar. Arie, ijzerwerker, is geboren op maandag 6 december 1897 te Schiedam.

161)  Franciscus trouwt op donderdag 26 juli 1923 met Everdina.

162)  Everdina Diebels. Everdina is geboren op vrijdag 16 december 1892 te Nijmegen, is overleden op zondag 5 februari 1928 te Haarlem. Everdina werd 35 jaar, 1 maand en 20 dagen.

163)  Franciscus trouwt op woensdag 29 mei 1929 met Elisabeth.

164)  Elisabeth Wilhelmina van der Hulst (Bets), dochter van Franciscus van der Hulst (Frans) en Adriana Schoonderwoerd (Jaan). Elisabeth is geboren op dinsdag 3 maart 1896, is overleden op zaterdag 8 augustus 1964 te Beverwijk. Elisabeth werd 68 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

165)  Wilhelmina trouwt op woensdag 13 juni 1906 te Utrecht met Johannes.

166)  Johannes de Jager. Johannes is geboren in 1883, is overleden op zaterdag 28 december 1907 te Utrecht. Johannes werd 24 jaar.

167)  Gerard Verhart, zie XII-AL.

168)  Mathijs trouwt voor 1971 met Elly.

169)  Maria trouwt op woensdag 30 december 1964 te 's-Gravenhage (is gescheiden in 1987) met Johannes.

170)  Johannes Petrus Hendrik van Diest. Johannes is geboren op vrijdag 27 november 1942 te 's-Gravenhage.


Bijlage I Eigen van Huijbert Bastiaensen Verhart

(16760313/wa-1)

op vrijdag 13 maart 1676
contract
Weeskamerarchief-Gouda

Huijbert Bastiaensen Verhart

Op huijden den dertiende maartij Anno zestien honderd
zes en zeventig compareerden ter Wees-kamer
Huijbert Bastiaensen Verhart weduwnaar
wijle Ariaetje Cornelisse
ter eenre, gerit Cornelisz Ridder, ende Maerten Cornelisz
als Voogden over Isaac out 22, Ruijter
ende Cornelis Huijberts 21 jaren
naergelaten Weeskinderen van de voorschreve Ariaentje
Cornelis za (liger): bij de voornoemde Huijbert
Bastiaens geprocreert, ter andere zijde: En-
de heeft d'eerste Comparant met consent, ende ten overstaen
van de voorschreve Vooghden zijn voornoemde Wees-
kinderen bewesen, voor der selver moederlijcke erffe
nisse, de somme van drie gulden drie stuivers
tot xl. grooten den gulden gerekent: Mits dat hij daer-
en-boven gehouden blijft, sulcks hij belooft bij desen, de-
selve weeskinderen te voeden ende onderhouden,
in mondtkosten, kleederen, ende allen anderen lichamelicke
behouften, tot der selver mondigen dage, ofte huwelijcken-
state toe; deselve oock middelertijt lesen, schrijven, ende een
goet ambacht oft hantwerck te doen leeren, mondigh gewor-
den, oft ten huwelijcken-state gekomen sijnde, eerlijck ge-
reet ende gekleet uijt te setten, naer zijn staet, met be-
houden goederen; mitsgaders alles anders daer bij te doen dat
een eerlijcke vader schuldigh is, ende behoort te doen.
Onder verbant naar regten twee weesmeesteren de Pre en
groeedijck
JvDam
1676

Bijlage II Eigen van Huijbert Bastiaensen Verhart

(16831013/wa-1)

op woensdag 13 oktober 1683
contract
Weeskamerarchief-Gouda

Huijbert Bastiaensen Verhart

Op huijden den 13 den Oct Anno XVI honderd
drie en tachtig compareerden ter Wees-kamer
Huijbert Bastiaensen Verhart weduwnaar wijle
Aeltje Jans
ter eenre, Joost Jansen Crook ende Jan van der Huijden
als Vooghden over Maija Huijberts oud 7 Jaeren
naergelaten Wees-kindt van de voorschreve Aeltje
Jans za (liger): bij de voornoemde Huijbert
Bastiaense geprocreert, ter andere zijde En-
de heeft d'eerste Comparant met consent, ende ten overstaen
van de voorschreve Vooghden zijn voornoemde Wees-
kindt bewesen, voor der selver moederlijcke erffe-
nisse, de somme van drie gulden drie stuivers
tot xl. grooten den gulden gerekent: Mits dat zij daer-
en-boven gehouden blijft, sulcks hij belooft bij desen, de-
selve zijn Wees-kind te voeden ende onderhouden,
in mondtkosten, kleederen, ende allen anderen lichamelicke
behouften, tot der selver mondigen dage, ofte huwelicken-
state toe; deselve oock middelertijt lesen, schrijven, ende een
goetambacht oft hantwerck te doen leeren; mondigh gewor-
den, ofte ten huwelijcken-state gekomen zijnde, eerlijck ge-
reet ende gekleet uijt te setten, naer zijn staet, met be-
houden goederen; mitsgaders alles anders daer bij te doen dat
een eerlijcke vader schuldigh is, ende behoort te doen.
Onder verbant als naar regt alld twee weesmeesters

J ......

Bijlage III Eigen van Marija Frans van den Hoff

(16971004/wa-1)

op vrijdag 4 oktober 1697 Gouda
contract
Weeskamerarchief-Gouda

Marij Frans van den Hoff

Op huijden den 4 den October Anno XVI honderd
seven en negentigh compareerden ter Weeskamer
Marij Frans van den Hoff weduwe wijlen
Arije Huijbertsz Verhart
ter eenre, Cornelis Verhart, en Matthijs van Rijphuise
als Voogden over Christiaan Arijentz Verhart
oud 16 jaren
naergelaten Weeskind van de voorschreve Arije Huijbertsz
Verhart zaliger, bij de voornoemde Marij Frans
van den Hoff geprocreert, ter andere zijde:
Ende heeft d'eerste Comparante met consent, ende ten
overstaen van de voorschreve Vooghden haer voornoemde
Weeskind bewezen, voor der selver vaderlijcke erf-
fenisse, de somme van drije gulden drije stuiver
tot veertigh grooten den gulden gerekent: Mits dat zij daer-
en-boven gehouden blijft, sulcks zij belooft bij desen, de-
selve haer Weeskind te voeden ende onderhouden, in
Mond-kosten, Kleederen, ende alle andere lichamelijcke be-
hoeften, tot der selver Mondigen Dage, ofte Houwelijcken
......
.....
...

Bijlage IV erfenisverdeling Arije Huijberts Verhart

(16971004/wa-1)

op vrijdag 4 oktober 1697 Gouda
boedelscheiding
Weeskamerarchief-Gouda 18-061

Op huiden den 4 den October Anno 16 honderd
zeven en 't negeltigh compareerden ter Weeskamer
Marij Frans van den Hoff wed(uw)e wijlen
Arije Huijbertsz Verhart
ter eenre, Cornelis Verhart, en Matthijs van Rijphuisen
als vooghden over Christiaan Arijentz Verhart
oud 16 jaren
naergelaten weeskind van de voorschreve Arije Huibertsz
Verhart zaliger, bij de voornoemde Marij Frans
van den Hoff geprocreert, ter andere zijde:
Ende heeft d'eerste Comparante, met consent, ende ten
overstaen van de voorschreve Vooghden haer voornoemde
Weeskind bewesen, voor der selver vaderlijcke erf-
fenisse, de somme van drije gulden drije stuijv
tot veertigh grooten den gulden gerekent: Mits dat zij daer-
en-boven gehouden blijft, sulcks sij belooft bij desen, de-
selve haer Weeskind te voeden ende onderhouden, in
Mond-kosten, Kleedere, ende alle andere lichamelijcke be-
hoeften, tot der selver Mondigen Dage, ofte Houwelijcken-
staete toe; deselve oock middelertijd Lesen, Schrijven, ende
een goed Ambacht ofte Handwerck te doen leeren; Mondigh
geworden, ofte ten Houwelijcken-staete gekomen zijnde, eer-
lijck gereed ende gekleed uijt te setten, naer haren Staet, met
behouden Goederen; mitsgaders alles anders daer bij te doen.
dat een eerlijcke Moeder schuldigh is, ende behoort te doen.
Onder verband van haer persoon ende generale
goederen, geene uitgesondert, gewonnen
ende ongewonnen present alle de
Heeren Weesm(eeste)ren Ter ordonn van Selve
L Veruhnere

Bijlage V Eigen van Cornelis Huijbertsz Verhart

(17010823/wa-1)

op dinsdag 23 augustus 1701 Gouda
contract
Weeskamerarchief-Gouda

Cornelis Huijbertsz Verhart

Op huijden den 23 sten Augustus Anno XII hon
dert en een compareerden ter Weeskamer
Cornelis Huijbertsz Verhart Wed(uwnaa)r wijlen Mar
ritje Arijensdr
ter eenre, Jan de Graaf en Claes van den Bergh
als Vooghden over Isaak oud 21, Arijaantje oud 19,
Jan oud 14, en Aeltje Cornelis oud 10 jaren
naergelaten Weeskinderen van de voorschreve Marritje
Arijens zaliger, bij de voornoemde Cornelis Huij-
bertsz Verhart geprocreert, ter andere zijde:
Ende heeft d'eerste Comparant, met consent, ende ten
overstaen van de voorschreve Vooghden Zijn voornoemde
Weeskinderen bewesen, voor der selver moederlijcke erf-
fenisse, de somme van drije gulden drije Sonis
tot veertigh grooten den gulden gerekent: Mits dat hij daer-
en-boven gehouden blijft, sulcks hij belooft bij desen, de-
selve Zijn Weeskinderen te voeden ende onderhouden, in
Mond-kosten, Kleederen, ende alle andere lichamelijcke be-
hoeften, tot des selver Mondigen Dage, ofte Houwelijcken-
staete toe; deselve oock middelertijd Lesen, Schrijven, ende
een goed Ambacht ofte Handwerck te doen leeren; Mondigh
geworden, ofte ten Houwelijcken-staete gekomen zijnde, eer-
lijck gereed ende gekleed uijt te setten, naer Zijne Staet, met
behouden Goederen; mitsgaders alles anders daer bij te doen,
dat een eerlijcke Vader schuldigh is, ende behoort te doen.
Onder verband als naer Regten, present de
Heeren Verschuere en Lanitton weesm(eeste)ren

ter Ordonis: aen de Selve

Bijlage VI Testament Claes Verhart en Henderina Hopcoopers

(17041016/ona-1)

op donderdag 16 oktober 1704 Gouda
testament
Oud Notarieel Archief-Gouda

De comparanten verclaren
in de 200- penn niet bekent
te sijn

In den Name des Heere Amen
Op huijden den xvj Octob: ende XVII (honderd)
en vier compareerden ener Claes Verhart
ende Henderina Hopcoopers, egteluijden,
poorters deser stadt mij notaris bekendt,
beijde cloeck ende gesondt van lichaem, met
ons gaende en staende, haer verstandt, redenen
ende memorie wel hebbende ende gebruijckende,
soo mij notaris In den getuijgen claerlijck bleeck,
de welcke aenmerckende de seeckerheijd des
doots en d'onseeckere wijze van dien, willende
daerom van dese werelt niet scheijden sonder
eerst ende alvorens van haere tijdelijck goederen
testamentairlijck te hebben gedisponeert,
hebben dien volgende uijt haere vrije
eijgen wille sonder eenige persuasien
gemaeckt ende geordonneert haer testa-
ment, laeste ende uijterste wille dat in
vouge en manieren als volght
Lestelijck hebben sij, testateuren, malkanderen
reciproce, dat is over en weder over, d'eerst-ster
vende den langstlevende van hun beijde
genomineert ende geinstitueert, gelijck d'eerst-
stervende den langstlevende nominerende
ende instituerende is bij desen, tot sijnen ofte
haere eenige ende universeele erfgenaem
2
en de alle de goederen, soo roerende als onroe-
rende, actien, crediten ende deregtigheden, gelt,
goudt oft silver, gemunt en ongemunt, niets
ter werelt uijtgesondert van het grunt d'eerst-
overlijdende van hun beijden metter doot ontruij-
men ende achterlaten sal, omme bij de langst-
levende alle deselve met volle regt en titule
van institutie aengevaert ende daer mede
gedaen te mogen werden sijnen ofte haeren vrijen
eijgen wille, sonder contradictie ofte tegenseggen
van imandt.
Met desen verstande nochtans dat den langst-
levende gehouden sal sijn de kind oft kinderen de-
welcke de sij bijden ouderen sullen co-
men te procreren en in het leven sijnde achter
te laeten deselve te alimenteren en onderhouden
in cost, dranck, cledinge en redinge oock
school te laete gaen om te leren lesen en schrijven
mitsg(ade)rs deselve houden op een bequaem ambacht
oft lauteringe deselve kind oft kinderen best
gelijck sijnde, geduerende 't selvige tot haeren
mondigen daegen oft huijwelijcken staete toe
en daer toe comen sijnde alsdan aen ider
vande selve uijt te keeren een halve silvere duca-
ten boven een eerlijcke uijtsettinge van den
3
staat ende vermogen mitsgaders believen van
langstlevende, in welcke somme alsmede
d'alimentatie en uijtsettinge d'eerst-overlijdende
van hun beijde deselve kind oft kinderen is in-
stituerend in volle voldoeninge van haere
legitime portie, deselve van rechten compete-
rende in de boedel en goederen van hun testa-
teuren.
Wijders hebben sij testateuren tot vooght oft
voogdesse vande haere gesamentlijcke nae te
latene kind oft kinderen gestelt ende genomi-
neert de langst-levende van hun beijde en dat
met buijte sluijtinge van allen anderen, ja, oock
(onder reverentie) d'achtb(are) Heeren weesmees-
teren deser stadt en allen anderen oppervooghden
elders waar en tot wat plaatse 't selvige
oock soude mogen wesen, niet willende dat
aan deselve oft imandt anders eenigen staat
oft inventaris gelevert oft eenige de minste
openinge van haeren boedel sal werden gedaen.
Alles omme zodanig hun testateuren daartoe
moverende, verclarende 't geene voores staat
alsoo te wesen haar testament, laest ende
uijterste wille, begerende dat het selvigs effect
sorteren sal, 't zij als testament, codicil.
4
gifte uijtsaecke des doots oft onder de
levende oft in sulcker vouge iemants uijter
ste wille eerst van rechten sal mogen bestaan.
Consenterende hier van Acte, aldus gedaan
ende gepasseert ten comptoire huijse notari,
ter presentie van Claas van der Burgh
ende Pieter Willemse getuijgen, hier-
toe versocht ten daege, maant en jaere
als boven, des avonds de clocke ontrent
half thien uijre.

Klaas Verhart
Endrijna Hopkopers
Klaas van der Burgh

Merck bij ....+... Willemsz

N. Middiland
1704 Nots.

Bijlage VII Testament Abraham van Alphen en Hillegond Verhart

(17080804/ona-1)

op zaterdag 4 augustus 1708 Zevenhuizen
testament
Oud Notarieel Archief-Zevenhuizen

De testateuren naargenoemt verclaarden
int quohier van 200 den penn: niet
bekent te staan

Opheden den 4 den Augustij 1708 compareerden voor
mij Michiel Bontenbal, notaris publijcq, bij
den Hove van Holland geadmitteerd, tot Zeven-
huijsen residerende, en voorde ondergenoemde
getuijgen, Abram Cornelisz van Alphen ende
Hillegond Christiaanse Verhart, eghte man ende
vrouw, wonende int noord-eijnde alhier, mij,
notaris, bekent, dewelcke verclaarden te
revoceren, casseren ende vernietigen alle testa-
menten, codicillen ende andre Acten van
uijterste wille, bij haar comp(aran)ten voor dato
deses, in eenigerhande manieren gepasseert ende
verleden, ende bij dese op nieue disponeren ende.
Soo verclaarden sij, testateuren, reciproce, dats
over ende weder over, te weten den eerst
stervende de langstlevende van hun beijden
te hebben genomineert ende geinstitueert
tot sijn, ofte haer eenige ende algeheele
erfgenaam, ende dat in alle soodanige
goederen, soo roerende als onroerende, actien
ende crediten, niets ter wereld uijtgesondert,
als den eerststervende van hun, testateuren,
metter dood ontruijmen ende naarlaten sal
met vollen regten van institutie, onder dese
conditie nogtans dat deselve langstlevende
gehouden ende verbonden sal sijn, den eerst-
stervende naar te laten kind ofte kinderen
eerlijck te Alimenteren ende onderhouden, soo
in sieckte als gesondheijt, mitsg(ade)rs deselve ter
schoole te doen gaan, ende een Ambagt, ofte
andre eerlijcke exercitie te doen ende laten
leeren, geduerende alsoo ten ouderdomme
2
van 25 jaren, eerder huwelijcken, ofte andere
geapprobeerde staate, ende daer toe gekomen
sijnde, aandeselve te samen en met hun
allen boven een eerlijck uijtset, nae staate
vermogen nogh geven ende laten volgen de
somme van drie gulden drie st(uiver)s ende dat
alles in voldoeninge van legitime portie deselve
kind ofte kinderen, inde goederen van eerststervende
naar regten competerende, in welcke legitime
portie, en verder nogh anders niet niet, de eerst-
stervende van hun, testateuren sijne naar te
laten kind ofte kinderen tot sijn mede erfgenamen
verclaarde te institueren bij desen, mede met vollen
regten van institutie. Stellende tot voogd
ofte voogdesse over hare naar telaten minder-
jarige kind ofte kinderen de eerststervende de
langstlevende van hun beijden met soo
danige magt, last en authoriteit als
in materije van voogdije naar regten
gerequireert en toegelaten wert, mede
met magt ome, een ofte meer bequame
personen tot mede voogden te mogen
assumeren ende oock in des afgestorvene
plaatse te surrogeren met gelijcke magt
alsvoren successivelijck en tot soo lange
als eenige voogdije vereijst sal werden.
Secluderende en sluijtende vervolgens soo wel
eerststervende, als langstlevende uijt hare
naartelaten boedels en goederen en vande
voogdije van hare naar telaten minderjarige
en andre toesicht behouwende erfgenamen, den
3
schout ende geregte ofte de weeskamer alhier,
mitsgaders van alle andre plaatse daer hare
testateuren sterfhuijs mogte comen te vallen,
eenige goederen gelegen, ofte minderjarige
erfgenamen bevonden werden, als alle deselve
ende een ijder van haar daer-van ontlas-
tende en excuserende bij desen. Tgeene
voortz staat haer, testateuren, voorgelesen
ende wel beduijd sijnde, seijden ende verclaarden
sij 't selve te sijn haer testament, laatste
en uijterste wille, ordonnerende ende begerende
dat het selve daarvoore valideren ende
volkomen effect sorteren sal, 't sij als testament,
codicil ofte eenige andre dispositie van
uijterste wille in die bester forme gecele-
breert, niet tegenstaande alle solemniteijten
naar regten gerequireert in desen niet ende mogten
sijn geobseveert. Aldus gedaan ende
gepasseert ten huijse van comp(aran)ten ter presentie
van Cornelis Corn(elisse): van den Bergh en Pieter
Rochus van der Linden als getuijgen hiertoe
versogt.

Abraham Cornelisz van Alphen
dit merck is bij Hillegond
Verhart + vooruit gestelt
Cornelis Cornelisse van den Bergh
Pieter Rohisse van der Linde
Mich: Bontenball nots: pub:
1708

Bijlage VIII Testament Dirck Isaacksz Verhart/T. van Leeuwen

(17141017/ona-1)

op woensdag 17 oktober 1714
testament
Oud Notarieel Archief-Gouda

De testateuren verklaren in de 200e
penn. niet gequotiseert te zijn.

In den Naeme des Heeren Amen.
Op Huijden den 17 en dach der maant
october xvije en veertien compareerden
voor mij, Cornelisz van Eijck, openbaer
notaris bij den hove van Hollandt
geadmitteert, residerende in
Blommendael, ende de getuijgen
ondergenomineert, Dirck Isaaksz
Verhart ende Trijntie Jans van
Leeuwen, echteluijden, woonenden in
het zuijdeijnde van Waddinxveen,
mij notaris wel bekent, den voorn:
Dirck Isaaksz Verhart siekelijks
van lichaem ende de gemelde Trijntie
Jansz Van Leeuwen cloeck ende
gesont, beijde gaende en staende,
haerluijden verstandt, reedenen
ende memorie wel hebbende ende
gebruijckende (soo mij notaris ende
de getuijgen uijterlijck bleeck):
dewelcke uijt aenmerckinge van de
seekerheijt des doodts ende d'onseekere
tijt ende wijze vandien verklaerden,
alvoorens uijt dese werelt te scheijden,
te willen disponeren van haerluijden
tijdelijcke goederen, vooraff revocerende,
casserende, doodt ende te niet doende
bij desen alle voorgaende testamenten,
codicillen ofte eenige andere dispositie
2
van uijterste wille die zij, testateuren,
tesamene ofte ijder van henluijden int
bijsonder, voor dato deses gemaeckt,
verleden ofte gepasseert souden mogen
hebben, niet willende dat deselve
eenige de minste kracht hebben ofte
effect sorteren sal ofte sullen, maer
dat alle deselve bij een ijgenlijck sullen
moeten werden gehouden voor nul,
krachteloos ende van onwaerden
als off die noijt verleden ofte gepasseert
waren geweest; Ende hij, testateur,
eerst comende tot sijne testamen-
taire dispositie, verklaert indien
hij de eerststervende is, te maeckte
ende legateren, zulcx hij maeckte
ende legateerde bij desen, aen
Christiaen, Petronella ende Beatrix
Isaacqs Verhart, sijn, testateurs,
broeder ende zusters, ende hij
ijmandts voorafflijvigheijt desselffs
kind ofte kinderen bij representatie
in hun ouders plaetse, eens ende
met malkanderen, een silvere
ducaton; Ende in ... sijne verdere
naertelatene goederen die hij,
testateur, boven het voorsz. legaat
metter doodt ontruijmen ende
3
achterlaten zal, soo roerende als
onroerende, actien, crediten ende
gerechttigheden, gelt, gout ende silver,
gemunt ende ongemunt, niets daer-
van uijtgesondert, verklaert hij,
testateur, tot sijn eenige ende universele
erffgenamen te nomineren ende te
institueren, zulcx hij nomineerde
ende institueerde bij desen, sijne
bovengemelde huijsvrouw Trijntie
Jans van leeuwen, omme alle deselve
met volle recht ende titule van
institutie aentevaerden, besitten ende
daermede te mogen doen als met
vrijen eijgen goederen, sonder tegenseggen
van ijmant; Ende zij testatrice
mede comende 't haerder dispositie,
verklaert tot haer eenige ende
universele erffgenamen te nomineren
ende te institueren, soo als sij doet
bij desen, haere kind ofte kinderen
die op het overlijden van haer, testatrice,
int leven bevonden sullen worden ijder
bij vooroverlijden /van ijmandt/ derselver, desselfs/
kind ofte kinderen/bij representatie
in een kindts gedeelte ende dan
voorn: haren man Dirck Isaacqsz
Verhart mede in een gelijcke kindts
gedeelte, ende dat in alle hare goederen,
roerende ende onroerende, actien,
crediten ende gerechttigheden, gelt,
4
gout ende silver, gemunt ende ongemunt,
niets daervan uijtgesondert, vant
gunt zij, testatrice, metter doodt
ontruijmen ende achterlaten zal,
omme daer mede te doen ende
handelen als met vrijen eijgen
goederen; Eijndelijck verklaren zij,
testateuren, tot voogden over
haere minderjarige legatarissen,
kinderen ende erffgenamen te
stellen ende te eligeren, zulcx zij
stelden ende eligeerden bij desen,
hij, testateur, van sijn zijde, over
sijn minderjarige legatarissen
ende erffgenamen, Jan Jansz
Groos, woonende tot Boskoop,
ende dirck Hendriksz Coot, woonende
in het noordeijnde van waddinxveen,
ende zij, testatrice, van haer zijde,
over hare minderjarige kind, kinderen
ende erffgenamen, Jan Paulussz
van Claveren, woonende in het
zuijdeijnde van Waddinxveen,
gevende deselve soodanigen ampelen
macht, commissie ende authoriteijt
als aen eenige voogden op het
5
bondigste naer regten kan worden
gegeven ende insonderheijt omme
bij overlijden van ijmand van hun
beijden bij den langstlevende een
ander bequaem persoon in des
affgestorvens plaetse te mogen
worden gesurrogeert geduijrende,
zulcx tot de mondigheijt der voorsz.
minderjarige..... Ende dit alles
met uijtsluijtinge van den schout,
gerechten ende weesmannen van
Zuijdwaddinxveen en alle oppervoogden
elders, alwaer ijder van hun, testateuren,
sterffenis in tijdt ende wijle soude
mogen komen te vallen, niet willende
dat aen ijmandt van deselve eenigen
inventaris gelevert ofte openinge
van een ijders van hun, testateuren,
boedel ofte nalatenschap zal
worden gedaen; Alle 't welcke voorz
staet, verklaerden zij, testateuren,
te wezen haerluijden uijtersten wille,
begerende dat deselve effect sorteren
zal, 't zij als testament, codicil
ofte in sulcken voegen ijmants
uijterste wille best na rechten
sal kunnen bestaen; Aldus gedaen
ende gepasseert ten huijse van de
6
testateuren, ter presentie van
Claes Willemsz Verniel ende
Hendrick Hendricksz van der Wilg,
getuijgen, waerdig van geloove,
met mij, notaris, hiertoe versocht
ten dage, maende ende jare als boven.

't merck van
Dirck Ijsackse Verhart Trijntie + Jans
van Leeuwen

't merck van
Claes X Willemsz Verniel

't merck van Hendrick + Hendricksz
van der Wilg

C. van Eijck nots: publ:
1714

Bijlage IX Eigen van Gerritje Arijens

(17150510/wa-1)

op vrijdag 10 mei 1715 Gouda
contract
Weeskamerarchief-Gouda

Gerritje Arijens

Op huijden den 10 den Meij Anno XVII hon-
dert en vijfthien compareerden ter Weeskamer
Gerritje Arijens, Wed(uw)e van wijle
Cornelis Huijbertsz Verhart
ter eenre, Jacobus van Wijk, en Johannes de Hoog,
als Vooghden over
Trijntje Cornelis Verhart, oud 10 jaren,
naergelaten Weeskind van de voorschreve Cornelis Huijbertsz.
Verhart zaliger, bij de voornoemde Gerritje
Arijens geprocreert, ter andere zijde:
Ende heeft d'eerste Comparante met consent, ende ten
overstaen van de voorschreve Voorghden haar voornoemde
Weeskind bewesen, voor der selver Vaderlijcke erf-
fenisse, de somme van eene gulde
tot veertigh grooten den gulden gerekent: Mits dat Sij daer-
en-boven gehouden blijft, sulcks Zij belooft bij desen, de-
selve haar Weeskind te voeden ende onderhouden, in
Mond-kosten, Kleederen, ende alle andere lichamelijcke be-
hoeften, tot der selver Mondigen Dage, ofte Houwelijcken-
staete toe; deselve oock middelertijd Lesen, Schrijven, ende
een goed Ambacht ofte Handwerck te doen leeren; Mondigh
geworden, ofte ten Houwelijcken-staete gekomen zijnde, eer-
lijck gereed ende gekleed uijt te setten, naer haren Staet, met
behouden Goederen, mitsgaders alles anders daer bij te doen
Onder verband als naar Regten present de
Heeren Verschuere en de Grasde Weesm(eeste)ren

Ter ordonn van de Selve

Bijlage X Voogdijschap over Jacob Willemsz Verhart

(17200819/ora-1)

op maandag 19 augustus 1720 Kralingen
voogdijschap
Gemeente Archief - Rotterdam 4: 62:182

Alsoo Neeltje Corns Coevoet, in haar leven
huijsvrouw van Willem Jacobsz Verhart,
arbeijder, onder dese ambachte van Kralingen
gewoont hebbende, alhier is coment te overlijden,
naerlatende een kint genaamt Jacob Willemsz
Verhart, oud twee jaren, bij de voornde Willem
Jacobsz Verhart in wettigen huwelijcke geprocreert,
sonder hetselve bij acte van voogdie te hebben
voorsien, soo is' t dat wij ondersn schout ende
schepenen van Kralingen voors. tot voogden
over het voorz. kind hebben aengestelt, zulcx
wij zijn doende bij desen, de personen van Cornelis
Leendertsz Coevoet en Jan Jansz van der Starre, beijde
als grootvader en oom respective vant voors. kindt,
omme met die voornnen Wem Jacobse Verhart
ingevolge van de inventaris van sijne goederen
op huijden bij hem voor ons gepasseert ende met een
ordinaris boedel eed bevestigt, die hij met de
voors. sijne huijsvrouw in gemeenschap des
huwelijcx geeft gepossideert, te treden tot
uijtkoop ende vertigtiging van het
voors. sijn kind, nopende deszelfs moederlijcke
erffenisse, en oome alsoo het regt van't voors.
kind en desselfs gerechtigheijt voor te staen ende
observeren ende desselfs persoon alomme te re
presenteren, daer en alsoo sulcx vereijst werden
sal, ende alsoo een behoor(…) en gerequireerd (…)
dienthalve op onse approbatie en ratificatie als
oppervooogden te passeren en wijders alles te doen
t'gene sal werden vereijst ende dat onder den
gewonelijcken voogdeneed bij hen(…) op huijden
gedaan. Soo waarlijck moste hen God almagtigh
helpen. Actim Kralingen op den 19 Augusti Ao 1720
en ten oirconde bij ons benevens onse secr onderteckt. (…)

Alsoo Neeltje Corns Coevoet, in haar leven
huijsvrouw van Willem Jacobsz Verhart,
arbeijder, onder dese ambachte van Kralingen
gewoont hebbende, alhier is coment te overlijden,
naerlatende een kint genaamt Jacob Willemsz
Verhart, oud twee jaren, bij de voornde Willem
Jacobsz Verhart in wettigen huwelijcke geprocreert,
sonder hetselve bij acte van voogdie te hebben
voorsien, soo is' t dat wij ondersn schout ende
schepenen van Kralingen voors. tot voogden
over het voorz. kind hebben aengestelt, zulcx
wij zijn doende bij desen, de personen van Cornelis
Leendertsz Coevoet en Jan Jansz van der Starre, beijde
als grootvader en oom respective vant voors. kindt,
omme met die voornnen Wem Jacobse Verhart
ingevolge van de inventaris van sijne goederen
op huijden bij hem voor ons gepasseert ende met een
ordinaris boedel eed bevestigt, die hij met de
voors. sijne huijsvrouw in gemeenschap des
huwelijcx geeft gepossideert, te treden tot
uijtkoop ende vertigtiging van het
voors. sijn kind, nopende deszelfs moederlijcke
erffenisse, en oome alsoo het regt van't voors.
kind en desselfs gerechtigheijt voor te staen ende
observeren ende desselfs persoon alomme te re
presenteren, daer en alsoo sulcx vereijst werden
sal, ende alsoo een behoor(…) en gerequireerd (…)
dienthalve op onse approbatie en ratificatie als
oppervooogden te passeren en wijders alles te doen
t'gene sal werden vereijst ende dat onder den
gewonelijcken voogdeneed bij hen(…) op huijden
gedaan. Soo waarlijck moste hen God almagtigh
helpen. Actim Kralingen op den 19 Augusti Ao 1720
en ten oirconde bij ons benevens onse secr onderteckt. (…)

Bijlage XI Getuigenis van Kors Verhart en Arij Verhart t.b.v. Kornelis van Tol

(17330923/ora-1)

op donderdag 24 september 1733 Kralingen
getuigenis
Oud Rechterlijk Archief - Rotterdam

[1]
Op heden
den vier en twin
tigsten september
ber zeventien
hondert drie en
dertig, compareerden

[2]
voor mij Hubert
van der Meij, open
baar notaris te
Rotterdam en Kra
lingen en
voor de nagenoem
de getuigen

[3]
Kors Verhart, oud ruim 42 jaren, en Arij Verhart,
deszelfs zoon, oud ontrent 17 jaren, woonende beide
in Kralingen, dewelke verklaarden en getuig
den ter requisitie en versoeke van dengene die het
zoude mogen aangaan waar en waaractig te
zijn, dat den eersten getuige, op ordre van Korne
lis van Tol, en van desselfs vader Floris van Tol
is gegaan op zekere turfakkers, liggende benoorden de
Veenweg in Kralingen, aan den voorn. Floris van Tol
toebehorende, op vrijdag den 16den dezer maand met
zijn zoon de tweede getuige, om het gras van
deselve akkers aff te maaijen, en den tweeden getui
ge, om het gras gemaaijt zijnde op te rapen
en in een praam te laden, dat zij getuigen op den
voors 16 deszer maand, op deselve akker des morgens
met het gene voors. is hebben begonnen, namentlijk
den eersten getuige met maaijen, en den tweeden
getuige met oprapen en in de praam te laden, dat
zij getuigen daar mede dien dag voortgaande
tot 's namiddags ontrent ten 2 uuren, als dan op de
zelve akkers mede is gekomen Jan Huigen Ver
meulen, woonende in een huisje van den voorn.
Floris van Tol, staande op het land, agter welke de vrs,
akkers leggen, dat ……. op de voors. akker
gekomen zijnde, den eerste getuige (die
met maaijen bezig was) vroeg, wie dat hem daar
last toe gegeven had, dat den eersten getuige daar
op antwoordende, den baas (denoterende Kornelis
van Tol) oft den ouden man (denoterende Floris
van Tol), den voors. Jan Huigen Vermeulen
daar op heeft gezegt: dat is wel, maar ik versta
niet dat je voortgaan zal, ik verbied het U -
zulx tot diverse malen met hoogheid herhalende,
dat den eersten getuige hem Jan Huijgen Vermeulen

[4]
tragte te disponeren, dat hij hem getuige met
het maaijen zoude laten voortgaan, dog dat den
zelven Jan Huigen Vermeulen met veel quaadaardig
heid t'elkens zeide ik versta het niet,
dat zij getuigen beide ook hebben gehoord dat
den vrouw Jan Huigen Vermeulen heeft gezegt, dat
den ouden man (denoterende als voren)
een schurk en een schelm was, zulx verscheieide
malen repeterende, dat de getuigen eindelijk op het
door den eersten getuigen
voors. verbod zijn heen gegaan, en aan den voorn.
Kornelis
van Tol kennis is gedaan dat hij niet met het
maaijen voortgaan kon, om dat den voorn. Jan Huigen
Vermeulen hem zulx verbood en uit het veld joeg;
dat den voorn. Kornelis van Tol, met hun getuigen is ge
gaan aan 't huis van den voorn Jan Huigen Vermeulen,
vragende denzelven wat reden dat hij had dat hij de getui
gen uit het land joeg, daar bij voegende zulk bij de
mense die ik en vader in 't land stuur daar uit joeg…..
't is immers buiten uwe prejuditie en gij ligt er ….
….., met veel zagt…. hem Jan Huigen Vermeulen
zulk doen afradende; dat den voorn Jan Huigen
Vermeulen
enkel antwoordde dat ik het niet versta en om dat ik
met bijvoeginge
het niet hebben wil dat zal ik zelve wel doen; dat
Kornelis van Tol daar op heeft gezegt, wel ik denk
niet dat gij meester bent, en dat nog ijmand …
kunnen die nog willen, dat vervolgens den voorn.
Kornelis van Tol hun getuigen als dan heeft geord
neert om weder na de voorsz. akker te varen, dat
getuigen vervolgens met hem Kornelis van Tol zijn
gestapt in de praam, daar het reets afgemaaide
gras in lag en weder na de voorsz akker zijn gevaren;
dat zij getuigen hebben gezien, dat hij Jan Huigen Ver
meulen met veel quaadaardigheid met een zeisen
op de schouder na de voorsz. akker is komen loopen, heb
bende zijn wijff agter zig, dat zij getuigen met
voorn. Kornelis van Tol, aan de voors. akker gekomen
zijnde, denzelven Kornelis van Tol tegen den eersten
getuige heeft gezegt: nu Kors, gaat er weer maaijen,
daar op den voorn. Jan Huigen Vermeulen gezegt heeft, ik wil

[5]
wel eens een donder zien die op 't land quam
om te maaijen (staande zij getuigen en hij Kornelis
van Tol nog in de praam); dat den eerste getuige
wat dralende (om de hevigheid van hem Jan
Huigen Vermeulen) om te land te stappen
den voornd Kornelis van Tol zeide: Kors, als gij het
niet durft doen, dan zal ik maaijen, springende
uit de praam op het land en nemende de zeisen
van de eerste getuige; daar op beweging maakte
om te maaijen, dat daar op de huisvrou van hem
Jan Huigen Vermeulen, voor den voorn. Kornelis
van Tol ging staan, zeggende maaijt nu, en
dat ook immediaat; daar op den voorn. Jan Huigen Ver
meulenmet desselfs zeisen van agteren na den voorn.
Kornelis van Tol is toegeschoten, zeggende ik zal
je in je bast hakken, heffende zijn zeisen op,
om op den voorn. Kornelis van Tol teo te hakken;
dat de huisvrou van Jan Huigen Vermeulen,
zulx ziende, na desselfs man toeschoot, houdende
hem de aremn vast, hem belttende die slag toe
te brengen; dat de voorn. Kornelis van Tol daar op
heeft gezegt, nu is 't hoog genoeg, zoo …. …..
ik het niet te halen, als het geweld regeert,
dan moet ik het regt wijken, en daarop vervol
gens is heen gegaan; dat den voornd. Kornelis van
Tol heen gegaan zijnde, den voorn. Jan Huigen Ver
meulen heeft gezegt, nu ga ik na het huis van
den oude (denoterende als voren) en daar zal ik het
al aan stukken slaan dat er is en dat alles
't gene voren staat, met de voorsz. oft dergelijke
woorden in substantie.
Eindigende hiermede hunne getuigenisse, gevende
voor redenen van wetenschap 't gene voors. is
zelf te hebben gehoord, gezien en gedaan, ……….
de persoonen in dezen gemelt zeer wel te kennen,
voorts als in den text, presenterende derzelver
getuigde des noods en daar toe nader verzogt zijnde

[6]
met eede te bevestigen. Aldus gepasseert binnen
Kralingen voors. ter presentie van Simon Dekker en
Jan van Dijk als getuigen.

kors voorhartt
dti merk + is gesteld bij
arij verhart
dit merk + is gesteld bij
simon dekker
J:V:Dijk
N:Vandongen

Bijlage XII Getuigen opgeroepen door Pieter Maartense Knegt

(17350308/ora-1)

op dinsdag 8 maart 1735
getuigenis
Oud Rechterlijk Archief - Rotterdam

[1]
Op heden den 8sten maart 1735
compareerden voor mij, Hubert van der Meij, openbaar
notaris te Rotterdam en Kralingen, en voor de nage-
noemde getuigen Jacob Willemse Verhart, Willem
Jacobse Verhart, Stijntje Biersteker, moeder van
Leendert Rijsdam, en Leendert Hendrikse Vis, wo-
nende alle in Kralingen en zijnde alle van
competenten ouderdom, dewelke verklaarden en
getuigden ter requisitie en versoeke van Pieter
Maartense Knegt, wonende mede in Kralingen,
als eigenaar van zeker stuk land, gelegen bezui-
den de Veenweg in Kralingen, belend ten oosten
Pieter Dirkse Fijne cum …, ten westen Jan Robben
cum …, strekkende uit de noord veenwegswa-
eerstelijk de drie eerste getuigen alleen
tering, zuid op, waar en waarachtig te zijn dat
geleden
omtrent vier jaren, zonder egter in den preceijzen dag
oft tijd be[haald] te willen zijn, het hoofde gesto-
ken hebbende ten wedssijden in de voorsz. veenwegs-
wateringe, en binnen de voorsz belendinge gelegen,
is opgebroken door en op ordre van Kornelis Buis,
wonende insgelijks in Kralingen, aan welk opbre-
ken den eersten getuige heeft geholpen en het-
welke de tweede en derde getuigen hebben gezien;
voorts verklaarden de twee eerste getuigen dat na
dat het voorsz hoofde opgebroken was, de voorsz.
wateringe nedaar ter plaatse, door Kroosheemraden
van Kralingen als te ondiep is beschouwen ge-
worden, dat vervolgens deselve ook door schout en
Kroosheemraden publijck is besteed om ter behoorlijke

[2]
diepte te worden uitgediept, dat hetzelve uit-
diepen is aangenomen door den tweeden getuige voor
vier guldens, tien stuivers, zoo denselven alleen
verklaard,
gelijk hij tweede getuige alleen verklaarde, dat hij
na dat hij het zelve uitdiepen alsoo aangenomen
hadde is genoopt bij den voorn. Kornelis Buis, hem
vragende oft hij het voorsz. uitdiepen zelfs wilde
doen, dat denselven daar op heeft geantwoord ik
zal mijn part uitdiepen, oft diergelijke woorden in
substantie, gevende hem getuige twee stuivers voor
die boodschap volgens gebruik in diergelijke gevallen;
dat hij getuige ook die vraag heeft gedaan aan den
requirant, dewelke daar op antwoorde, Willem het
gaat mij niet aan, ik heb er nooit eigendom van
gehad, gij moet u gang maar gaan zoo als gij het
aangenomen hebt, oft mede diergelijke woorden in
substantie; en dat daar op hij getuige de voorsz wa-
teringe ter halver wegen zuid zijde van de Veen-
weg heeft uitgediept en de palen van het voorsz..
hoofde nedaar nog stekende uitgehaald, gelijk de
andere helft der wateringe van de noordzijde is uit-
gediept door den voorn. Kornelis Buis zelfs.
Voorts verklaarden de eerste, tweede en vierde getuigen
dat den voorn. Kornelis Buis, in de voorleden jare 1734
heeft laten veenen zeker stukjes land, gelegen be-
noorden de voorsz Veenweg, en strekkende van de
noord-
veenwegs wateringe, ter plaatse hier voren gemelt,
noordwaarts op, beginnende van de wateringe af
(innewaards) noordwaarts op, zonder nedaar een (wal)
laten staan, dat na het voorsz. uitveenen was ge-
daan nedaar ter plaatse een bonk is opgebroken, die
soodanig in de voorsz wateringe is geschoten, dat van
de veenwegzijde maar even plaats was, dat een praam

[3]
nedaar passeren konde: en verklaarde de derde getuige
ook den voorsz bonk nedaar te hebben gezien.
 eerste, tweede en vierde
En ernstelijk verklaarden de getuigen dat
   de slik is afgehaalt
zij hebben gezien dat van den voorsz. bonk
door Jan Huigen, wonende in 't oosteinde in Kralingen
en dat van het selve slik (turge) is gemaakt
voor Anna Klaas:, wede van Pieter Kormelis Swart
in de tijd [turge]maakster van den vorsz. Kornelis Buis
welk slik ophalen is geschied van de zijde van den bonk
na de //
// Veenweg, liggende
de pramen waar in
die slik geladen werd tussen
de Veenweg en den voorsz
bonk
Beeindigende hiermeede hunne getuigenissen, ge-
vend voor redenen van wetenschap 't gene wat is zelf
te hebben gezien, gedaan en gehoord respective van laatste
getuige particulierlijk, in den voorsz. jare 1734 van het
venen van het vorsz. stukje land van Kormelis Buis
bezuiden de Veenweg hebben geholpen, voorts als
in den text, presenterende hun getuigde des voorsz.
en daar toe nader verzogt zijnde met eede te
bevestigen.
Aldus gepasseert binnen Rotterdam ter presentie van
Huibert Hoogeveen en Johannes Kooij als getuigen.

Dit merk + is gesteld bij
Jacob Willemse Verhart
Dit merk + is gesteld bij
Willem Jacobse Verhart
Dit merk X is gesteld bij
Stijntje Biersteker
dit merk + is gesteld bij
Leendert Hendrikse Vis
H:Hoogeveen
J Kooij
NvandMeij

Bijlage XIII boedelscheiding Johan Tidau

op dinsdag 28 juni 1746 Leiden
boedelscheiding
Notaris Archief Albertus Isaacz Kleijnenbergh 1728-1768 deel+pagina 2035, 096

Visa 17 id 46 fol 1.
7 mt
Jacob Sla V: Dam

Inventaris van den
boedel ende goederen
metter doodt ontruijmt
ende naargelaaten
bij Johan Wilhem Fredrick
Tidau en Marijtie Ver-
hart in den tijd egteluijden
sulx ende gelijck zij, de selve
in t gemeen beseeten
en de bij haar voor hun
vertreck omtr. De maand meij
(doorgehaalde onleesbare tekst) van
den jaare 1743 als hebbende
alhier gewoond, in naar 't
leeger aan de Rijn vertroc-
ken, alhier agtergelaaten
ende door beijde de gemelte
in der tijd geweeze egte
luijden in de maand Au-
gustij des voorleeden jaars
1745 in de armee aan den
Rijn overleeden naargelaeten

(verso)

Hebbende de gemelte Johan
Wilhem Fredrik Tidau
tot zijn eenige en alge-
heele erfgemaemen ab
intestato naaegelaaten
desselfs moeder Anna
Dorothea Margareta Cour-
desse wed(uw) van John Carl
Tidau, als meede sijne susters
Sophia Dorothea Elisabeth
Tidau huijsvrouw van …
Damm en Anna Dorothea
Tidau huijsvrouw van
… schroder te saemen
voor de geregte eene helfte
in den voors(chreven) gemeenen boedel
sijnd wijders door de opge-
noemde Marijtie Verhart
tot haer eenige en alge-
heele erffgenaemen abin-
testato naargelaaten
haar moeder Hendrina Hop
koopens wed. van Claes Verhart

2

mitsgaders haer broeder
en suster Abraham Ver-
hart en Johanna Verhart
ende mitsdien te saemen
voor de weederhelfte des
voors(chreven) gemelten gemeene
boedel
sijnde deesen inventaris
gemaekt, en in geschrifte
gesteld, op het aan, ende
te kennen geeven van de
voorn(oemd)e Hendrina Hopkoo-
pers meede erffgenaam in
deesen bij mij Albertus
Kleijnenbergh notaris
publ(icq) bij den Ed(ele) Hove van
Holland geadmitteert
binnen de stadt Leijden
resideerende ende gesteld
in guldens te 10 den grooten
t stuk stuijvers en penn
naer advenant van dien
als volgt.

(verso)

Onroerende goederen

Een huijs en erve staende
ende geleegen op de Haven
op den hoek van de Loojer
straat, belend aan de eene
zijde de voors(chreven) straat, en aan
d'andere zijde Isaac Verstaaten
streckende tot agter aan Claes
Janse Erffort

't voors(chreven) huijs en erve werd
in huijre gebruijkt bij Ja-
cobus Bemont om vijftig
guldens in 't jaar, en rest
de huijre vandien 't seedert
1 februarij 1746.

Contante penningen item
ongemunt goud off silver
zijn opdes overleedens kae-
mer welke zij in huijre wae-
ren hebbende niet gevonden
dus maar per memorie

3
Meubilen goederen
huijsraad en inboedel

twee beddens met 2 peuluwen
drie hooftkussens
drie deekens
een beddesack
ses stoelen
2 toevouwtafels
1 schenktafeltie en blad
1 oud claversimbael
een geverwd schootelrakje
een eijgen rakje
een pijpe back

(verso)

twee boeken
1 loogduijts testamentje met silver beslag
een couleurde stofjes vrouwejapon
een swarte zije werkjes mantel en
eende rok.
1 swarte striepte grijne rouwrok
een couleurde d(it)o rok
een gereege caleminke dito
een striepte rokjes d(ito)
een gereege rok duijken stark
een witte rock
een catoene gereege dito.

(verso)

Een hoekbank en soldertje
een vierkant bakje
een verkeerbort en schijven
een schoolbort
6 stucken hout tot een tafel
een slaapbanck
een ijseren pot
een spiegeltie
een dambort en schijven
een waateremmer
een kleerborstel
een fiool, en 1 fluijt

4.

Een verlackt cabinet
daar inne
vier tafellaekens
32 servetten
vier handdoeken
ses slaaplakens
agt sloopen
4 vrouwe hemden
Een mans hemd
8 halve hemden
2 catoene schorten
2 catoene schoorsteenkleeden
drie kaskleeden.

5.

vier catoene jacken
een groen behangsel en rabat
een blauw d(it)o en rabat
5 wolle en catoene kinder deekentjes
2 striepte kinderrokjes
2 catoene gordijnen
een dito schoorsteenkleed
een vrouwe broek
een kinderbroekje
een mans muts
een kinderaperokje
2 swagtels, 2 leijbanden.

(verso)

een witte vrouwe rok
2 witte borstrocken
15 p(aa)r witte gaere of catoene kousen
10 paer dubbelde mans mouwen
1 kamerdoeks schort
tien sakneusdoeken
12 neeteldoekse halsneusdoeken
een paer morsmouwen
4 kleijne sloopjes
6 paer vrouwe mouwen
een kuijsmuts met kant
2 neerstieken
ses trekmutsen.

6.

neegen kapjes
2 nagtkapjes
een swarte zije kap
6 vrouwe regte mutsen
4 paer vr(ouw)e catoene of gaere mofjes
1 paer zije handschoenen
een paer linden dito
14 kinder ondermutsen en fleppen
8 borst off halve hembtjes
3 borstrokjes
7 paer kinderboortmouwtjes
5 kinderstrepjes
twee dito dasjes.

(verso)

Elf kinderbooven mutsjes.
een kinderbroek
3 paer mouwtjes
10 kinderneusdoekjes
een partij navelbandjes ver.a
12 kruijnmutsen
tien ondermutsen
ses regte vr(ouw)e mutsen
vier vr(ouw)e neusdoeken
een blaauw peij laeken rok, camisool
en broek
een sluijtmande
daar inne
een hembtrock.

7.

een wambis
een gesondheijt
eenige boeken
2 tinne leepels
een dito trekpot
een tinne angel
een houtkisje
een ijsere ketting
een dito pan
een d(it)o tabac confoortje
eenig ruw aerdewerk
1 leij
1 tinne schostel
Een ijsere pot

(verso)

een valiesje
daar inne
een vrouwe rok
een dito schoermantel
5 paer catoene en wolle kousen
seeven nagtkapjes
een kist
daar inne
drie leijen
een bambort
2 teeblaetjes
een gesondheijd
twee borstrocken

8.

een roo luer
eenige potten en pannen
nogh een kist
daar inne
een koopere coffykan
3 paer koopere schaalen
2 dito tabak confoortjes
2 dito blaekers
een dito teekeetel
een dito lamp
twee d(it)o blaekers op houte voeten
een dito tregter.

(verso)

een teekeetel met 1 kooper deksel
een dito dompertie
een metael kandellaertje
11 tinne pintjes of maetjes groot of klijn
een dito peeperbos
een dito zoutvat
seeven tinne leepels
7 staale vorken
3 dito snuijters
een blick koelvat
een blicke trommel (doorgehaald:s)
drie blicke tregters.

9

7 houte rollen
een lantaern
een tinne waaterpot
een dito inktkooker
een dito bierkan
een porcelijn of glase kasje
daer inne
4 dubbelde porcelijne borden
vier dito schooteltjes
5 delfse dito
6 bruijne porcel. kopjes
ses dito schooteltjes.

(verso)

16 bl. en wit porcel. Kopjes
18 dito teeschooteltjes
eenige delfse borden en glasen
een partij kelken en glaesen
een slaapbank
in 't huijs op de Have op solder
een winkel

Schulden en lasten des boedels

De overleedene zijn schuldig
over kamerhuer een s:a van
over de ordin.s verpon.g:
de extraord.s verpond.g: id:
de verdere opkoomende schul-
den zullen bij t doender scheij-
dinge in uijtgaef werden ge-
bragt dus hier maer per memorie

10


Op huijden den 28 junij
17 (honderd) ses en veertigh compareerde voor
mij Albertus Kleijnenbergh notaris
publ. bij den Ed(ele) Hove van Holland geadmit-
teert binnen de stad Leijden, resideerende
ende voor de naargen(oemd)e getuijgen
Hendrina Hopkopers wed(uwe) van Claas
Verhart meede erffgenaem abintestato
van de overleedene in 't hooft deeses gemelt
woonende binnen deese stad mij not(ari)s bekent,
dewelke verklaarde in t opgeeven van
den voorenstaanden inventaris gehandelt
en gewandelt te hebben opzegtelijk ende
ter goeder trouwe sonder willens ofte wee-
tens deesen aangaande ietwes versweegen ofte
agtergehouden te hebben beloovende bij
deezen ingevalle haer comparante na
dato deeses nogh eenige goederen tot de
voorsc(reven) boedels behoorende tevoorschijn
koomen ofte bekent mogten werden, deesen
te zullen doen en laaten amplieeren
ende verhoogen, presenteerende sijn com-
parante des noods ende daer toe versogt
zijnde 't selve met eede te bevestigen, alles onder
verband en bedwangh als naer regten,

(verso)

Aldus gedaan verleeden ende gepasseert
binnen de stad Leijden ter presentie van
Pieter Verduijn en Jan van den Broek
als getuijgen ten deesen versogt

Hendrina Hopkopers
P Verduijn
Jan van den Broek
t welck ick affirmeert
Alb. Kleijnenbergh
Nots. Publ.

Bijlage XIV Testament Johanna Verhart en Joseph de Vois

op zaterdag 3 mei 1749 Leiden
testament
Notaris Archief Albertus Isaacz Kleijnenbergh 506, 2038 blad 066 (260)

de testateuren hebben verklaert tot
geen tweeduijsent gls. Gegoet en
dentestateur int amptgeld niet
bekent te zijn, en is in deezen geen
fideicommies geinsereert

Testament
gepass(eert) bij
D'eersame Joseph de Vois
droogscheerder
en de
D'eerbare Johanna Verhart
Egte luijden
In dato den 3 en meij
1749

(verso)
In den name des Heeren Amen.
bij den innehouden van deese teegen-
woordige openbare instrumente zij kun-
digh ende kennelijk eenen ijgelijck dient
behoort, dat op heeden den derden meij
van den jaere 17 (honderd) neegen en veertigh
des avonds de klocke omtrent half agt
uuren voor mij Albertus Kleijnenbergh
notaris publ. bij den Ed(ele) Hove van
Holland geadmitteert, binnen de stad
Leijden resideerende, ende voor de naer-
genoemde getuijgen in eijgener personen
gekoomen, ende verscheenen zijn
de eersame Joseph de Vois droogscheerder
ende de eerbare Johanna Verhart
egte luijden woonende int Hofje van Samuel
de Zee op de Koepoortsgraft binnen deese stad
mij not(ari)s bekent weesende hij comp(aran)t siekelijk
ende sij comp(aran)te kloek ende gezond van lichaem
edog beijde gaande ende staande hebbende
haer verstand reedenen, ende memorien
welmagtigh, ende ten vollen gebruij-
kende naar allen uijtwendigen schijn
(volgende ongenummerde bladzijde)
dewelke verklaarden van voorneemen te weesen
niet van deeser weereld te scheijden sonder
eerst ende alvoorens van haare tijdelijke goe-
deren te hebben gedisponeert, doende zulx zoo
sij comparanten opentlijk verklaarden uijt
haar beijder eijge vrije willen ende gemoet zon-
der ijmands opmaackinge ofte misleijdin-
ge dienvolgende eerste revoceerende, casseeren-
de dood ende te niet doende bij deesen alle
voorgaande testamente testamenten codicillen
ende generalijk alle andere actens van uijt-
terste willen egeene van dien uijtgesondert
als zij comparanten t zij gesamentlijk ofte
ijder van hun in t bijsonder voor dato deeses
in eenigerhande manieren eenigsints gemaakt
gepasseert, ofte verleeden zouden moogen
hebben, niet willende nog te begeerende dat
alle deselven, ofte eenige van dien in eenig
poinct off deel agtervolgt ende naargekoomen zal
ofte sullen werden in geenderleij manieren
ende sulx bij deesen van nieuws disponeerende
soo verklaarden zij testateuren malkanderen
over ende weeder over, ende zulx de eerststervende
de langstleevende van hun beijden te maaken
noemen stellen ende te institueeren gelijk zij
doen bij deesen tot sijn ofte haar eenige algeheele
ende universeele erffgenaam ende dat in alle
(verso)
de goederen zoo roerende als onroerende teegen-
woordige en toekoomende geene van dien uijt-
gesondert hoe die genaamt waar die gelee-
gen, ende van wat natuijr deselve zoude
moogen sijn, die de eerstestervende van
hun testateuren metter dood zal koomen
te ontruijmen ende naar te laaten met vollen
regten van institutie.
Behoudelijk ende met deesen verstande nogtans
dat de langstleevende der testateuren gehou-
den zal zijn het kind ofte kinderen uijt
deesen huwelijke te verwecken ende int
leeven naar te laaten, eerlijk ende na den staat
des boedels te alimenteeren ende op te
voeden tot den ouderdom van 25 jaaren
eerder huwelijksdag ofte anderen geapprobeerden
staate, als wanneer de langstleevende der
testateuren nog gehouden zal zijn deselve kind
ofte kinderen meede te geeven zulx ende
soo veel als deselve langstleevende t zij
vader ofte moeder in sijn off haar conscientie
oirdeelen ende bevinden zal te behooren en
den staat ende geleegentheijt des boedels zal
koomen meede te brengen alle t welk de
eerststervende sijn ofte haar gemelde kind ofte kin-
deren is toevoegende, voor ende in plaatse van de sim-
pele ende naakte legitime portie deselve naar
scherpheijt van regten competeerende
(volgende ongenummerde bladzijde)
edogh oft saecke was dat hij testateur eerst
ende sulx voor sijn gemelte huijsvr sonder
kind ofte kinderen uijt deesen huwelijke
verwekt int leeven naer te laeten geraekt
te overlijden, ende dat op sijn testateur affster-
ven het weeshuijs alhier (doorgehaald: nog) alwaar hij testa-
teur is gealimenteert en grootgebragt
nog niet mogte zijn uijtgekogt, indien ge-
valle maar anders niet, ten behoeve van
t selve weeshuijs in consideratie van sijn testa-
teurs aldaer genooten alimentatie en opvoe
dinge te maaken ende te bespreeken een Sa
van vijf en twintig guldens
ende in gevalle sij testatrice eerst ende sulx
voor haar gemelte man sonder kind of kinderen
als vooren uijt deesen huwelijke verwekt in't
leeven naar te laeten geraekten te overlijden
ende dat als dan haer testatrices moeder nog
int leeven was indien gevalle maer anders niet
verklaerde sij testatrice aan de selve hare moe-
der voor ende in plaats, mitsga(ders) tot voldoe
ninge van de legitime portie te maeken, ende
te bespreeken eens een Sa van twee hondert
guldens, ende met welke voorgemelte Sa
van f 200:-:- haar testatrices moeder Hen-
drina Hopkopers wed(uw)e Claas Verhart meede
woonende alhier ter steede en mij not(ari)s bekent
de welke ten deese meede compareerde verklaarde
te neemen volkoomen genoeen ende contentement
(verso)
stelden en committeerden voorts zij testa-
teuren tot absoluijte voogd, voordesse off
voogden indien zij eenige minderjarige, uijt-
landige off andere toesigt behoevende kind
kinderen en erfgenaamen souden moogen
koomen agter te laaten te weeten de eerst-
stervende de langstleevende van hun beijden
geevende ende verleenende deselve soodanige
ampele en onbepaalde last, magt en
authoriteijt als alle voogd, voogdesse off
voogden naar regten, reedenen ende billik-
heijt toekomt ende eenig sints kan off na
gegeeven werden ende wel specialijk met
magt van adsumptie ende surrogatie, voorts
meede omme roerende ende onroerende goede-
ren des boedels sonder decreet van den
regter te moogen verkoopen en transportee-
ren, wijders met uijtsluijtinge van alle
vrunden, heeren, magistraaten, wees-
meesteren bailjuwen, schouten en wees-
mannen, ende wel specialijk de De Ed(dele)
Heeren weesmeesters deeser stad, ofte alle
anderen waar hun testateuren sterfhuijs
zal moogen koomen te vallen, ofte die
in deesen eenig het minste gezag souden
moogen off behooren te hebben als alle
dezelve ende een ijder van hun daar van voor
nu, ende altijd ten vollen ontlastende exer
seerende ende reverentelijk uijtsluijtende
bij desen
(volgende ongenummerde bladzijde)
alle 't geene voorse staat, zeijde ende
verklaerden sij testateuren alsoo te weesen
haer testament, laeste en uijterste wille
ordonneeren ende begeerende dat alle 't selven
daar vooren valideere ende volkoomen effect
sorteren zal 't zij als testament codicil
ofte soo 't selve best zal kunnen ende mogen
bestaan versoekende en consenteerende sij
testateure hier van door mij not(ari)s kennisse
gedraegen gemaekt ende geleevert te werden
testament in forma.
Aldus gedaan verleeden en gepas(sserd) bin-
nen de stad Leijden ter presentie van Jan
van den Broek en Theodorus Joohannes Hartingh
als getuigen ter deesen verzogt
Josep de Vioos
Johanna Verhart
Henderina Hopkopers
Jan van den Broek
Theodorus Johannes Hartingh
t welck ick affirmeere
Alb Kleijnenbergh

Bijlage XV Aanstelling van Hillegonda Christiaanse Verhart tot voogdes

op woensdag 16 oktober 1754
voogdijschap

Verhart, Hillegonda Christiaanse
A. v. voogdij
8932, no. 42
comparante, won. Noordeinde van Zevenhuizen; geh.m. Abraham Cornelisse
van Alphen

Bijlage XVI Testament van Teunis Jacobsz Verhart en Neeltje Jacobs Hogerwerf

(17611231/ona-1)

op donderdag 31 december 1761 Kralingen
testament
Oud Notarieel Archief - Rotterdam 3930/200

[1]
Testament van man en vrouw
waar in geene making van fideicommis No 23
ism hebbende verklaard beneden de
f 2000-gegoed te zijn, en geen ampt
off bediening in 't amptgeld getaxeert 
te bezitten

Op heden den 31 en December 1761
compareerden voor mij, Maarten van Donk,
openbaar notaris tot Kralingen, en voor de
nagenoemde getuijgen, Teunis Jacobsz Voorhart
en Neeltje Jacobs Hogerwerf, egtelieden
wonende aan de Veenweg alhier, mij notaris
bekend, zijnde beijde bequaam om van hunne
goederen te kunnen bevelen, dewelke verklaarden
te revoceren alle voorgaande testamenten,
codicillen en alle andere actens van
uijtterste wille, bij hunlieden te voren
gemaakt off gepasseert, 't zij te samen, ider
alleen, off met en benevens imant anders,
alwaar 't dat daar inne, off in eenige van
dien, de clausule derogatoir mogt zijn gesteld,
daar van zij verklaarden geen kennis nog
geheugenisse te hebben, niet willende dat
dezelve zullen worden nagekomen, maar gehouden
als off die nooijt gepasseert en waren.

En komende opnieuws ter dispositie
van hunne natelatene goederen, zoo verklaar-
den zij testateuren elkanderen over en weder
over, en zulks de eerststervende de langstle-
vende van hun, te noemen en stellen tot des
eerststervendens eenige en algeheele erfgenaam,
en dat in alle de goederen, onroerende en
roerende, actien en crediten, geld, goud en
zilver, gemunt en ongemunt, niets ter
wereld uijtgezondert, bij de eerststervende
van hun metter dood te ontruijmen en
natelaten, met volkomen regt van erfstellinge,
en omme daar mede te mogen doen en handelen
als met des langstlevendens andere vrije
eijge goederen, zonder tegenzeggen van imant.

Onder conditie nogtans dat de langstle-
vende gehouden zal zijn haar jongste
dogter Jacoba Voorhart, nu oud bijna vijftien
jaren, behoorlijk en na gelegentheijt der
boedels te moeten opvoeden, alimenteren
en onderhouden, in eten, drinken, kleedinge
en reedinge, tot derzelver ouderdom van
twintig jaren, eerder huwelijken off anderen

(2)
bequamen state om de kost te kunnen
winnen, off nog eerder overlijden toe,
dezelve inmiddels verders te doen en laten
leeren, een bequaam ambagt, exercitie off
handteringe om den kost te kunnen winnen
(en dat respe tot egalisatie van 't gene
haar oudste dogter reets heeft genoten),
en voorts tot den ouderdom van vijff en
twintig jaren off eerder huwelijken state
gekomen zijnde aan haar, gelijk mede aan
haar oudste dogter Elisabeth Voorhart,
huijsvrouw van Leendert Pietersz Bleijker,
uijt te keeren, ider een zilveren ducaton eens;
en dat alles respe. voor, in plaatse en tot
volle voldoeninge van de legitime portie
de kinderen na regte competerende, als
dezelve daarin tot des eerstervendens mede-
erfgenmaen instituerende bij dezen.

Verklaarden zij testateuren in 't versterven
der goederen van dezelve hunne kinderen, 't
aardoms versterfregt, zoo als het te Leijden
en Amsterdam plaats heeft en geobserveert
word, alwaar 't dat dezelve quam off quamen
te overlijden off de goederen gelegen waren, ter
plaatse daar eenig ander versterfregt
gebruijkelijk is.

En de langstlevende mede ter dispositie
komende, verklaarde eerstelijk, ingevalle
haar voorn: jongste dogter Jacoba Voorhart
op zijn of haar langstlevendens overlijden,
nog niet mogt hebben bereijkt den ouderdom
van twintig jarean, als dan en anders niet,
aan haar te prelegateren de somma van
vijftig caroli guldens van veertig groten 't stuk
eens, en dat voor off in plaatse van de
als dan nog resterende hier vorengemelte
alimentatie.

Voorts verklaarde de langstlevende tot
zijn off haar eenige en algeheele erfgenamen
te noemen en stellen de voorn: hare twee
dogters Elisabeth Voorhart, huijsvrouw van
Leendert Pietersz. Bleijker, en Jacoba
Voorhart, en bij vooroverlijden van een off

(3)à
(3)

beijde, des vooroverledens wettige natelaten
afkomeling of afkomelingen bij plaatsvul-
linge, en die gebrekende, de langstlevende van hun, met volkomen regt van erfstellinge.

Sluijtende zij testateuren beijde, en zulks
zoo wel de eerststervende als de langstlevende van hun, uijt hunne boedels en van de voogdije
over hunne natelate minderjarige, uijtlandige
en andere toesigt behoevende kinderen en
erfgenamen en derzelver goederen, de Ed.
Agtb. Heeren schout en schepenen, weesmannen
ende weeskamer van dezen ambagte en
van alle steden, dorpen en plaatsen daar
haar testateuren sterfhuijsen zouden mogen
komen te vallen, eenige goederen gelegen off
minderjarigen hier inne geraakt woonagtig
zouden mogen zijn, behoudens haar Ede. waardig-
heijt en gezag.

Stellende de eerststervende de langstlevende
van hun tot voogd off voogdesse over hunne
natelate minderjarige, uijtlandige en andere
toesigt behoevende kinderen en erfgenamen
en tot administrateur off administratrice
van derzelver goederen; en zij testateuren
stellen beijde na 't overlijden van de langstle-
vende, gelijk mede ingevalle zij testatrice de
langstlevende was en weder kwam te hertrouwen,
als dan op 't zelve hertrouwen tot voogden en
administratuers Jacob Willemsz Voorhart, zijn testateurs neeff, en Jacob Cornelisz. van
den Berg, wonende mede alhier; en dat respe met zodanige ampele magt als na regten
gegeven kan worden; en specialijk mede om
de onroerende en roerende goederen der
minderjarige, uijtlandige en andere toesigt
behoevende, vrij en buijten eenige last off
verband te kunnen en mogen veijlen en
verkopen, publicq off uijt de hand, die te
transporteren en opdragen aan zodanige
persoon off persoonen, op zodanige conditien
en voor zodanige sommens van penningen
als hij off zij zal of zullen goedvinden;
voorts om een of meer voogden en admini-
strateurs nevens hem, haar of hun, off in
zijn, haar of hunne plaatsen te mogen
kiesen en stellen, met gelijke magt zoo
dikwils zulks nodig zijn zal, en dat
alles zonder daar toe of tot ietwes

(4)
van dien, eenige authorisatie off consent
van eenige hoven, wethouders off geregten
van nooden te hebben off te versoeken,
stellende dezelve ook vrij van ';t doen van
den eed en 't stellen van cautie.

Alle 't gene voorschreve staat de testateuren
voorgelezen zijnde, verklaarden zij 't zelve
te wezen hun testament, laatste en
uijtterste wille, begerende dat het na hun
overlijden alzoo zal worden nagekomen, 't
zij als testament, codicil, off zoo zulks
best na regten zal kunnen en mogen bestaan,
alwaar 't dat alle nodige solemniteiten
hier inne niet mogten wezen waargenomen,
versoekende 't uijtterste voorregt te mogen
genieten, en hier van te verlenen acte.

Aldus gepasseert ter presentie van Augus-
tinus Neij en Adrianus Vroomman als getuijgen
hier toe versogt.

(Tuenis Jacobse Voorhardt)

Dit merk is gesteld
door de voorn: + Neeltje
Jacobs Hogerwerff
(augustinus Neij)
(adrianus vrooman)
(M:Van Donk)
notaris

Bijlage XVII schuldaflossing Teunis Jacobse Voorhardt

in 1762 Kralingen
boedelscheiding
Notarieel Archief Maarten van Donk 3930 blad 264

(1)
Art. 1.
Wegens de schuldrentebrieff
van zeven hondert guldens
capitaal, bij Teunis Voor-
hardt, op den 19 meij 1746,
voor schout en schepenen
van Kralingen, ten behoeve
van Cornelis Kerkhoff, als
in huwelijk hebbende Ingetje
Vermeer, en nog van Joris
Voet en den voorn: Cornelis
Kerkhoff, als last en
procuratie hebbende van de
meerderjarige erfgenamen,
en nog als voogden over de
minderjarige erfgenamen
van Cornelis Buijs en
Ingetje Pieters, in hun leven
egtelieden, off wettigen
houder des briefs,, gepasseert,
met de belofte van te zullen
aflossen met vijftig guldens
's jaars, wel meerder maar
niet minder; en van renten
te betalen jegens twee guldens
en tien stuijvers van 't
hondert in 't jaar, beijde te
(2)
rekenen van den 1 meij 1746
en gehipothequeert volgens
de brieff bij de voorsz:
rekening art 6 breeder
gemelt.
Daarvan is ontfangen als volgt:
1747. 29 November, voor een jaar renten
van d'voorsz. f 700--, verschenen
1 meij 1747, à 2½ percent f 17-10--
En in mindering van 't
capitaal    ,, 50--:--
1748. 2 October, voor een jaar renten
van f 650--, verschenen
1 Meij 1748   f 16-5--
En in mindering van 't
capitaal    ,, 50--:--
1749. 29 October, voor een jaar renten
 van f 600--, verschenen
 1 Meij 1749   f 15--:--
1750. 14 November, voor ut supra
verschenen 1 Meij 1750  f 15--:--
En in mindering van 't
capitaal    f 25--:--
1751. 29 Meij, voor een jaar renten
van f 575--, verschenen
1 Meij 1751   f 14-7-8
En in mindering van 't
capitaal    f 50--:--
  Transport f 253-2-8
(3)
   Transport f 253-2-8
1752. 12 October, voor een jaar
renten van f 525--, verschenen
1 Meij 1752   f 13-2-8
En in mindering van 't
capitaal    ,, 50--:--
1754. 19 Februarij, voor een jaar renten
van f 475,--, verschenen
1 Meij 1753   f 11-17-8
En in mindering van 't
capitaal    ,, 25--;--
24 Meij, voor een jaar renten
van f 450--, verschenen
1 Meij 1754   f 11-5--
 En in mindering van 't
 capitaal    ,, 25--;--
1755. 12 Meij, voor een jaar renten
 van f 425,--, verschenen
 1 Meij 1755   f 10-12-8
 En in mindering van 't
 capitaal    ,, 50--:--
1756. 8 Junij, voor een jaar renten
 van f 375--, verschenen
 1 Meij 1756   f 9-7-9
 En in mindering van 't
 capitaal    ,, 50--:--
1757. 22 April, voor een jaar renten
 van f 325--, verschenen
 1 Meij 1757   f 8-2-8
 En in mindering van 't
 capitaal    ,, 50--:-- 
   Transport f 567-10--
(4)
   Transport f 567-10--
1758. 14 October, voor een jaar renten
 van f 275--, verschenen
 1 Meij 1758   f 6-17-8
En in mindering van 't
capitaal    ,, 50--:--
1759. 23 November, voor een jaar renten
van f 225--, verschenen
1 Meij 1759   f 5-12-8
En in mindering van 't
capitaal    ,, 50--;--
1760. 6 October, voor een jaar renten
van f 175--, verschenen
1 Meij 1760   f 4-7-8
En in mindering van 't
capitaal    ,, 50--:--
1761. 12 October, voor een jaar renten
van f 125--, verschenen
1 Meij 1761   f 3-2-8
En in mindering van 't
capitaal    ,, 30--:--

Rest f 95--, voor capitaal, en
renten t'zedert den 1 Meij 1761,
En alzoo den voorn. Teunis Voor-
hart onlangs is overleden, zoo
zijn de rendanten met deszelfs
wede, in consideratie van hare
armoede, geaccordeert tot vol -
doeninge van 't voorsz. resterende
capitaal en interessen voor t'
zeventig gulden die op den
29 julij 1762 is ontfangen.  f 70--:--
     f 837-10--

(5)
Bedragende t'samen, de
somma van agt hondert
zeven en dertig guldens
en tien stuijvers, dus   f 837-10--

Bijlage XVIII Getuigenis van Crijntje Klinkert, Leendert Klinkert en Cors Verhart

(17631024/ona-1)

op maandag 24 oktober 1763 Kralingen
getuigenis
Oud Notarieel Archief - Rotterdam 3932/490

Op heden den 24e October 1763
compareerden voor mij, Adriaan Herbert Ver-
meulen, openbaar notaris bij den edele hove
van Holland geadmitteerd, binnen Cralingen
residerende, ter presentie van den getuijgen
 wede van Jan Pons
nagenoemt: Crijntje Klinkert , oud omtrent
73 jaar, Leendert Klinkert, oud 79 jaeren
en Cors Verhart, oud 74 jaere, wonende alle
binnen dezen ambagte, dewelke verklaarden
omme te dienen daer en zoo 't behoort: waer
ende waaragtig te zijn
en wel eerst, zij eerste comparante, dat zij
op de 11 december 1723 onder Cralingen
is verlost van een dogter, in huwelijk verwekt
door wijlen haren gemelden man:
en de twee laatste comparanten: dat zij zeer
wel weten dat 't kind waervan de eerste
comparante tijde voorsz is verlost
 waar in zij compte te dier tijd waren 
eenige dagen daerna in de gereformeerde kerk al
hier door ds - - - Van Drienen is gedoopt
en de de naam van Pieternelletje heeft
ontfangen, zijnde 't selve door door den nu

[2]
overleden huijsvrouw van den laatste compa-
rant ten doop gepresenteert.
Gevende voor redene van wetenschap 't gene
voorsz. is, zelfs te hebben ondervonden, gezien
en gehoort en daervan nog zeer goede geheuge
te hebben, voorts als in den text, bereijt zijnde
en bij dezen presenterende; ieder deszelfs ge-
deposeerde met solemneelen eede te bevesti-
gen.
Aldus gepasseert binnen Cralingen ter presen-
tie van Ewout van Vliet en Jan Deussen als ge-
tuijgen.

(k…tje klinkkert)
(Leendert klinkert)
Dit merk is + gesteld bij
Kors verhart
(Ewout Van Vliet) (Jan Teussen)
A:H:Vermeulen

Bijlage XIX Testament van Leendert Kors Verhart en Lena van Vliet

(17690904/ona-1)

op maandag 4 september 1769 Kralingen
testament
Oud Notarieel Archief - Rotterdam 3931/134

[1]
Testament van man & vrouw, waar
in making van Tjideirommis off  No 23
verband is, hebbende verklaard
beneden de f 4000 gegoed te zijn en
geen ampt off bediening in 't ampt-
geld getaxeert te bezitten.

Op heden den 4en september 1769
compareerden voor mij, Maarten van Donk,
openbaar notaris tot Kralingen, en voor de
nagenoemde getuijgen, Leendert Korsz. Voorhart
en Lena van Vliet, egtelieden, wonende aan de
Veenweg alhier, mij notaris bekend, zijnde beijde
bekwaam om van hunne goederen te kunnen
bevelen, dewelke verklaarden te vernietigen
alle testamenten, codicillen en alle andere actens
van uijterste willen bij hunlieden tevorens
gemaakt off gepasseert, 't sij te samen, ider
aleen off met en benevens imant anders, alwaar
't dat daar inne, off in eenige van dien, eenige
clausule van onwederroepelijkheijt mogten zijn
gesteld, daar van zij verklaarden geen kennisse nog
geheugenisse te hebben, niet willende dat dezelve
zullen worden nagekomen, maar gehouden als off
die nooijtgepasseert en waren.

En komende nu op nieuws ter dispositie van
hunne natelate goederen, zoo onroerende als
roerende, actien en crediten, geld, goud en zilver,
gemunt en ongemunt, niets ter wereld uijtgezon-
dert, bij de eerststervende van hun metter dood
te ontruijmen en natelaten, daar in verklaarden
zij testateuren elkanderen over en weder over,
en zulks de eerststervende de langstlevende van
hun te noemen en te stellen tot des eerststervendens
eenige en algeheele erfgenaam, met volkomen regt
van erfstellinge en om daar mede te mogen doen
en handelen als met des langstlevendens andere
vrije, eijge goederen, zonder tegenzeggen van imant;
en specialijk met magt om alle dezelve te mogen
verteren, verkopen en bewaren, zonder die egter
door eenige donatien te mogen verminderen en zonder
dat de langstlevende verpligt zal zijn te leveren
eenigen staat off jnventaris off andere beschrij-
vinge des boedels, nog te stellen eenige cautio,
securiteit off versekertheijt voor de conservatie
van een vierde part meerder of minder gedeelte
als de langstlevende daarvan, niet alleen vrij
stellende, maar het eijsschen van dien aan alle en
een igelijk, wie het ook zoude mogen zijn, wel
expresselijk verbiedende bij dezen.

Onder deze conditie nogtans

[2]
dat zal
zijn binnen den tijd van ses weken
na 't overlijden van de eerststervende
uijt te keeren alle de kleederen van
linde, wolle, zijde en andere stoffen tot des
eerststervendens lijff behoort hebbende, te
weten: ingevalle hij testateur de eerststervende
is, aan zijn vader Kors Voorhart, en bij die zijn
vooroverlijden aan zijn neef Leendert van der Torre,
en die mede vooroverleden zijnde, aan zijn testateurs
erfgenamen ab intestato. En ingevalle zij
testatrice de eerststervende is, aan haar testatrices
erfgenamen ab intestato, uijtgezondert als dan
alleenlijk drie rokken, ter houde van haar voorn.
man. Als zulks aan de als voren legaterende bij deze.
En zullen alle de kleederen van de
langstlevende tot egalisatie van 't voor(…) gelega-
teerd aan des langstlevendens zijde moeten komen.

En ingevalle hij testateur de eerstervende is en
dat zijn voornd. vrouw weder mogt kome te
hertrouwen, alsdan verklaarde hij testateur
te willen en begeren: dat zijn voornd. vrouw voor
off op 't zelve hertrouwen zal moeten uijtkeeren
aan zijn voornd. vader Kors Voorhart, en bij zijn
vooroverlijden aan zijn testateurs erfgenamen
ab intestato, fijff hondert guldens, en aan zijn
neeff Leendert van der Torre en bij zijn voor­over­lijden
aan zijn voornd. vader, en die mede vooroverleden
zijnde, aan zijn testateurs ergenamen ab intestato,
twee hondert guldens; als zulks aan haar
ingevalle voorsz legaterende bij deze.

Dog ingevalle hij testateur de eerststervende is
en dat zijn voornd. vrouw zonder weder hertrouwt
te zijn geweest mogt kome te overlijden, zoo
verklaarde hij testateur te willen en begeren:
dat den geheelen boedel en alle de goederen,
geen uijtgezondert, zoo als die als dan in
wesen zal zijn, en zonder aanschouw te
nemen van wat zijde die opgekomen off aanbe-
storven zullen zijn, na aftrek van alle lasten
des boedels, zal moeten komen voor de eene
helft aan zijn voornd. vader Kors Voorhart,
en bij die zijn voorooverlijden aan zijn testateurs
erfgenamen ab intestato, mits dat alsdan
uijt dezelve helft bij forma van legaat off
prelegaat zal moeten worden uijtgekeert aan zijn
neeff den voornd Leendert van der Torre twee
hondert guldens.
En ingevalle zij testatrice de eerststervende is
en dat haar voorn. man (zonder weder hertrouwt
te zijn geweest mogt komen te overlijden, zoo
verklaarde zij testatrice)
[3]
te willen en begeren dat haar voornd man
voor of op 't zelve hertrouwen zal moeten
uijtkeeren aan hare erfgenamen ab intestato
een duijsend guldens aan haar neeff Pieter
Schouten, en bij die zijn vooroverlijden aan haar
testatrices erfgenamen ab intestato twee hondert
guldens; en aan haar nigt Maria Middel-
koop, en bij die haar vooroverlijden aan haar
testatrices erfgenamen ab intestato gelijke twee
hondert guldens; als zulks aan dezelve
ingevalle voorsz. legaterende bij deze.

Dog ingevalle zij testatrice de eerststervende
is en daar haar voorn. man zonder weder
hertrouwt te zijn geweest mogt komen te overlijden,
zoo verklaarde zij testatrice te willen en
begeren: dat den geheeln boedel en alle de
goederen, geene uijtgezondert, zoo als die als
dan in wesen zal zijn, en zonder aanschouw te
nemen, van wat zijde die opgekomen off aanbestor-
venzullen zijn, na aftrek van alle lasten des
boedels, zal moeten komen voor de eene helft
aan hare erfgenamen ab intestato; mits
dat alsdan uijt dezelve helft bij forma van
praelegaat zal moeten worden uijtgekeert aan
haar neeff Pieter Schouten voornt. twee
hondert guldens, en aan haar nigt Maria
Middelkoop voornt. gelijke twee hondert guldens.

En dat respe. aan de erfgenamen ab intestato
die op 't exteren van een off meer van de gevallen
hier voren gemelt in leven zullen zijn.
Alles zonder eenigen aftek van de falridie,
trebellianique en andere portien off penningen,
hoe ook genaamt, als zulks wel expresselijk
verbiedende bij dezen.

En verklaarde de langstlevende van hun testa-
teuren tot zijne off hare eenige en algeheele
erfgenamen, legatarissen off prelegatarissen te
noemen en stellen zijne off hare vrinden die
op 't onhertrouwt overlijden van de langstlevende
hier voren zijn geroepen.

Behoudende de langstlevende egter aan zig
de magt om van dat gene dat ingevolge 't
hier voren gedisponeerde aan desselfs zijde
moet komen, zodanig nader te disponeren
als hij off zij zal goedvinden.

[4]
Sluijtende zij testateuren beijde, en zulks zoo-
wel de eerststervende als de langstlevende
van hun, uijt hunne boedels en excuserende
van de voogdije over alle minderjarige, uijt-
landige en toezigt behoevende, hier in geraakt
off in kragt van dezen in tijd en wijlen te erven
en genieten, en derzelver goederen, de Ed. Agtb. Heeren
schout en schepenen, weesmannen en de weeskamer van
dezen ambagte en van alle steden, dorpen en plaatsen
daar hunnen sterfhuijsen zullen vallen, de minder-
jarige, uijtlandige en toezigt behoevende woonagtig
off de goederen gelegen zullen zijn, behoudens
derzelver waardigheijt en gezag.

Stellende zij testateuren beijde, en zulks zoo wel
de eerststervende als de langstlevende van hun,
tot voogden over hare minderjarige, uijtlandige
en andere toezigt behoevende erfgenamen, pre-
legatarissen en legatarissen en tot administrateurs
van derzelver goederen, gelijk mede (ingevalle
de langstlevende zonder weder hertrouwt te zijn
geweest mogt kome te overlijden) tot executeurs
van dezen testamente Arij Ziere en Cornelis
Hogerwaart, wonende beijde mede alhier; en dat
respe met zodanige ampele magt als na regten
gegeven kan worden; en specialijk om de onroerende
en roerende goederen te kunnen en mogen veijlen
en verkopen, publicq off uijt de hand, die te
transporteren en opdragen aan zodanige persoon
off persoonen, op zodanige conditien en voor
zodanige sommens van penningen, als zij zullen
goedvinden; voorts om een of meer executeurs,
voogden en administrateurs nevens hun of in
hunne plaatsen te mogen kiesen en stellen
met gelijke magt, zoo dikwils zulks nodig zijn
off vereijst worden zal; en dat alles respe.
zonder eenige authorisatie off consent van
eenige hoven, wethouders of geregten van nooden
te hebben off te versoeken; willende en begerende
dat dezelve niet zullen kunnen off mogen
worden aangesproken ter zake van off wegens
brand, banquerouten, verlies off ledig leggen van
gelden off eenige andere schade, hoe ook
genaamt; stellende dezelve ook vrij van
't doen van den boedel-eed en 't stellen van
cautie.

Reserverende zij testateuren aan zig de magt
om met elkanders kennisse en medeweten
dezen hunnen testamente te mogen veranderen,
legaten en prelegaten te mogen wegmaken

[5]
de reets weggemaakte en nog weg te makene
weder te mogen vernietigen, vermeerderen
off verminderen, executeurs, voogden en
administrateurs te mogen aanstellen, de
reets gestelde en nog te stellene weder te
mogen excuseren en andere in derzelver
plaatsen te stellen off zodanig anders te
disponeren als zij zullen goedvinden; gelijk
ook de langstlevende voor't gene aan desselfs
zijde moet komen gelijke magt reserveert,
en specialijk om bij overlijden van de gestelde
voogden, administrateurs en executeurs, zonder
dat er andere in derzelver plaatsen zijn
gesteld, zoo wel over die van de eerststervende
als over die van de langstlevende andere
persoonen in derzelver plaatsen zal mogen
aanstellen, met gelijke magt als hier voren is
gemelt; en dat respe. bij acte onder de
hand, met off zonder getuijgen off voor
notaris en getuijgen, na hun gelieven en
welgevallen, en 't welk zij willen en begeren,
dat van die kragt en waarde zal moeten zijn
en gehouden worden als off het hier in van
woord te woord geschreven stond.

Alle 't gene voorschreve staat hun testateuren
voorgelezen zijnde, verklaarden zij 't zelve
te wezen hun testament, laatste en uijterste
wille, begerende dat het na hun overlijden
alzoo zal worden nagekomen, 't zij als
testament, codicil off zoo zulks best na
regten zal kunnen en mogen bestaan, alwaar 't
dat alle nodige solemniteiten hier inne niet
mogten wesen waargenomen, versoekende 't
uijtterste voorregt te mogen genieten, en aan
mij notaris, hier van te maken acte.

Aldus gepasseert ter presentie van Adrianus
Vroomman en Jan van Beusekom als getuijgen hier
toe verzogt.

Dit merk + is gesteld Dit merk X is gesteld door
door den voorn Leendert de voorn. Lena van Vliet
Korsz Voorhart
(Adrianus Vroomman)
(Jan Van Beusekom)
(M:VanDonk)
notaris

Bijlage XX Getuigenis van Cornelis van der Torre en Teunis Verhart

(17691216/ona-1)

op zaterdag 16 december 1769 Kralingen
getuigenis
Oud Notarieel Archief - Rotterdam 3931/160

Heden den 16en December 1769
compareerden voor mij, Maarten Verdonk,
openbaar notaris tot Kralingen, en voor
de nagenoemde getuijgen, Cornelis van der
Torre, oud 43 jaar, en Teunis Voorhart, oud
42 jaar, wonende alhier, dewelke verklaarden
ter requisitie van Pieter in 't Hout,
wonende aan de Lange Kade alhier, off om
van die gene die zulks verder zoude
mogen aangaan, waar te zijn: Dat
zij compten op de stalling van hem requi-
rant aan de besmettelijke ziekte onder
het rundvee op woensdag den 6en dezer
(onder andere) ziek hebben gezien, en op
woensdag den 13en deser aan dezelve
ziekte te hebben zien sterven, een swarte
koe, zijnde op de linkerhoorn gebrant
HRM en op de regterhoorn gevijlt
XXI en gebrant MB; die volgens
affirmatie van den requirant door hem
voor gebeterd was gekogt van Maarten
van den Bor, wonende tot Bodegraven.
Gevende voor redenen van wetenschap 't
geene voorsz. is, wel te weten, als hebbende
diverse beesten aan dezelve ziekte gezien,
en voorts als in den text. bereijt zijnde
en bij dezen presenterende, om zulks des
gerequireert wordende met solemneelen
eede te affirmeren.
Aldus gepasseert ter presentie van
Adrianus Vroomman en Jan van Beusekom,
als getuijgen.

(Cornelis van der Torren)
Dit merk (+) is gestelt door
den voorn. Teunis Voorhart
(Adrianus Vroomman)
(Jan van Beusekom)
(MvanDonk)
notaris.

Bijlage XXI Testament van Abraham Verhart 1716-1783

op zaterdag 23 november 1782 Leiden
testament
Notarieel Archief Frans van Stipriaan 1774-1806 deel+pagina 2599

Heeden den 23den november 1782,
des voormiddags de klokke omtrent half elf uure
compareerde voor mij Frans van Stipriaan,
Jac. zoon, openbaar notaris, bij de Hove
van Holland geadmitteert, binnen den stad
Leijden resideerende ter prasentie van de na
gemelde getuijgen:
D'eerzaeme Abraham Verhart, bejaard
ongehuwd persoon, woonende op de Oranje
Gragt omtrent de Groenesteeg binnen deesen
stad, mij notaris bekend, zijn verstand
en memorie machtig: te
(ongenummerd blad)
te kennen geevende geneegen te zijn omme van
zijne natelaaten goederen te disponeeren doen-
de zulks vrij en onbedwongen; doch eerst en vooraff
revoceerende en te niet doende alle testamenten
codicillen, en generalijk alle andere actens van
uitterste wille die hij comparant voor dato deezer
in eenigerhande manieren gemaakt of gepasseert
gehad zoude moogen hebben.
En overzulks bij deeze van nieuws disponeerende
zoo verklaarde hij testateur eerstelijk te lega-
teeren aan Abraham Slingerland, woonende
binnen deeze stad, eenen somme van vijff en
twintig guldens van veertig grooten 't stuk.
En in al het geen hij testateur verder in eeni-
gerhande manieren met de dood ontruimen en
nalaaten zal, verklaarde hij testateur tot zij-
ne eenige en universeele erfgenaamen te
nomineeren en te institueeren zijn testateurs
neeff en nicht Abraham Duckel, en Bar-
bera Duckel, beide woonende te Gouda, item
(verso)
zijn neeff Willem Duckel, woonende in 's Gra-
venhage te zamen en ieder van hun voor een
gelijk derde part, en bij vooroverlijden van
een of meer van hun de langstleevende van
dezelfven en dat met vollen recht en titul
van institutie en substitutie.
Voorts verklaarde hij testateur tot executeurs
van dit zijn testament tot reddenaars van
zijn achtertelaaten boedel als meede tot ab-
solute voochden over de minderjaerige, uitlan-
dige, of andere toezicht behoevende in deezen
geinteresseert te committeeren en aantestellen
d'eerzaemens Abraham Slingerland en
Hendrik Harven, beide woonende binnen de-
ze stad, en bij vooroverlijden of overlijden
van een van die beiden als dan in des zoda-
nigens plaatse den eerzaemen Johannes Boma, meede
woonende alhier: geevende hij testatuer aan
dezelfven zodanige last, macht en autoriteit
als alle executeurs, reddenaars en voochden
(ongenummers blad)
naa rechten toekomt, en eenigzins kan en
mag gegeeven worden: specialijk meede de macht
van assumtie en surrogatie tot den uiteinden
hunner commissien toe: voorts omme vaste en
andere goederen zonder consent van de rech-
ter te moogen verkoopen en transporteeren en
dat alles met eerbiedigen uitsluitinge uit
zijn achtertelaaten boedel van alle Heeren
magistraaten, gerechten en weeskameren en
wel specialijk van de edele achtb(are) heeren
weesmeesteren deezer stad, off die van de plaat-
se daar zijn testateurs sterfhuis zal koo-
men te vallen.
Verklaarende eindelijk hij testateur aan
zich te behouden de macht en vrijheid omme
dit zijn testament ten allen tijden te moogen
veranderen, en zulks legaten en preelegaten
hier bij te voegen: de besprookene te moogen
vermeerderen, verminderen of ook wel geheel
te revoceeren, wijdens zodanige andere
(verso)
schikkingen te maaken en beveelen te geeven
als hij testateur na deezen goedvinden zal
't zij bij acte onder zijne particulieren handtee-
kening op het vereischte zegel geschreeven, off
voor notaris en getuigen gepasseert, met be-
geerte dat al het geen bij hem na deezen in
voegen voorschr: gemaakt of gedisponeert zoude
moogen worden, van die kracht en waarde zal
moeten worden gehouden, als off het zelve in
deeze zijne dispositie woordelijk stond uitgedrukt
't geen voorschreeven staat den comparant door
mij notaris duidelijk zijnde voorgeleezen, ver-
klaarde hij het zelve zijn testament en uitterste
wille te weezen, begeerende dat het zelve na
zijn overlijden daar voor nagekoomen en ach-
tervolgt zal worden, 't zij als testament, co-
dicil, gifte uit zaake des doods, of zoo als
het zelve anders op de beste wijze zal kun-
nen bestaan.
Aldus gedaan en gepasseert binnen de
(verso)
stad Leijden voorsz:, ter preesentie van Hendrik
Johannes Delfos, en Hendrik van Stellingwerff
als getuigen ten deezen verzogt.
Ab. Verhart
H.J. Delfos
H. van Stellingwerff
Quod. Testor
F. van Stipriaan Jz
Nots. Publ

Bijlage XXII boedelscheiding Abraham Verhart 1714-1783

op donderdag 14 augustus 1783 Leiden
boedelscheiding
Memoraalboek Leiden 1782-1786 210+31 blad 174

Hendr. Harre mede executeur Abraham Verhart overleden
van den testamente van den binnen de Stad Leijden op den
overledene in deesen heeft in die 2 Julij 1783. heeft ten behoeve van
qualiteit den vereischten Eed zijne collaterale erfgenamen na
gedaan op den 14 aug 1783 gelaten
Sevet 23 october 1783

Een huijsen erve staande ende gelegen
binnen deese stad aan de Oost zijde
van de Oranjegragt omtrent de Groene
steeg is getaux(eerd) op f 25:-:-
Obligatien ten laste van 't gemeene
land van Holland en Westvriesland
ten comptoire binnen Leijden.
Een obligatie ten name van Cornelis
van der Cleij, van dato den 9 december
1672 n 5 fol 157 groot f 300:-:-
Een dito ten name van Maria van
den Bergh van dato den 5 meij
1711 n 11 fol 308 groot f 400:-:-
Een dito ten name van Johanna Verhart
van dato 30 junij 1745 n 13 fol 271 groot f 400:-:-
Een vernieuwde dito ten name van
't weeskind van Kors Jansz van dato
3 januarij 1762 n 4 fol 23 verso groot f 300:-:-
F 1425:-:-
Waar van (also geerft werd bij twee volle neeven
en een volle nigt, welke niet meerder verkrijgen
als waar toe ab. Intestato gerechtigt waren) den
20 penn(ing) bedraegt f 71:5:-
de 10 verhoging is 7:2:8
f 78:7:8

Bijlage XXIII Boedelscheiding Abraham Verhart

in 1784
boedelscheiding
Notarieel Archief Frans van Stipriaan 1774-1806 deel+pagina 2603, 1784II

Gegrosseert V Dam
17 24d 84
6m No 88 Fol 1.
Reekening verant-
woordinge, mitsgaders staat
schiftinge, scheidinge en
verdelinge van den boedel
en goederen, met de dood ont-
ruimt en nagelaten bij wijlen
Abraham Verhart, in des
zelfs leeven bejaard ongehuwd
persoon, gewoond hebbende en
op den tweeden julij van den
voorleeden jaare 17 (honderd) drie en
tagtig overleeden binnen
deezen stad.
Hebbende de gemelde Abra-
ham Verhart bij zijne testa-
mentaire dispoditie op den
23 sten november van den jaare
1782 voor mij notaris en ge-
tuigen binnen deeze stad
(88v)
gepasseert, na wegmaakinge van
een legaat van vijff en twintig
guldens aan Abraham Slinge-
land, meede woonende alhier,
tot zijne eenige en universeele
erfgenaamen genomineert en ge-
insritueert zijne testateurs neef
en nicht Abraham Duckel
en Barbara Duckel, beide wo-
nende te Gouda, en zijnen neef
Willem Duckel, woonende in
's Gravenhage, te zamen en een
ider van hun voor een gelijk
derdepart, en bij vooroverlijden
van een off meer van hun, de
langstleevende van dezelve
en dat met vollen recht en
titul van institutie en sub-
stitutie.
Hebbende wijders tot executie
2.
van zijn voorsc(hreven) testament, tot
redderaars van zijn achterte
laaten boedel, als meede tot
absoluten voochden over de min-
derjaarige, uitlandige off andere
toezicht behoevende daar inne
geinteresteert, aangesteld en ge-
committeert d'eerzaemens Abra-
ham Slingeland, en Hendrik
Harren, beide woonende binnen
deezen stad, en dat met zoda-
nige last, macht en auto-
riteit, mitsgaders seclusien
van de weeskamer, als bij het
voorsche testament door den
testateur ten dage voornoemt
met de dood geconfirmeert, in
't breede staat vermeld, waar
toe ten deezen kortheidshalven
word gerefereert.
Welke boedel als nu gepart
(volgende blad links)
en gedeelt, mitsgaders getrokken
en genooten zal moeten worden
bij Abraham Duckel, woonen-
de te Gouda, en Willem Duck-
kel Verhart, woonende in 's
Gravenhage, eerste uit hun ei-
gen hoofde, ieder voor een der-
de part, en noch als eenige
geinstitueerde erfgenaamen
van wijlen hunne suster Bar-
bera Duckel, in leeven be-
jaarde ongehuwde persoon, die
op den 28 april deezes jaars
1784 binnen de stad Gouda
overleeden, ingevolge derzelve
testamentaire dispositie op
den 10 den november van den jaare
1773 voor den notaris Allard
Pierson te getuigen te Gouda
voorn(oemd) gepasseert, te zamen met
het resteerende een derde part
(volgende ongenummerde blad rechts)
3.
waar toe de gemelde Barbera
Duckel, als meede erfgenaame
in deezen gerechtigd was, en mits-
dien als nu bij de voornoemde
Abraham Duckel en Willem
Duckel Verhart ieder voor den
gerechten halften.
Aan handen van welke hier
vooren gemelde erfgenaamen
de rendanten in deezen, opge
melden Abraham Slingeland
en Hendrik Harren deeze ree-
kening als nu zijn doende, en
dat van allen en zodanigen
ontvang en uitgaaff, als den
zelve, in hunne voorschr(even) quali-
teit van executeurs, zedert den
tweden julij des voorleeden
jaars 1783 zijnde den dag van
het overlijden van den bevorens
meergenoemden Abraham Ver-
hart tot dato deezer toe
(volgende ongenummerde blad links)
eenigzins hebben gehad en gedaan
en dat alles in achtervolge van
den inventaris des voorschreeven
boedels daar van zijnde, op den
24 sten februarij jongstleeden voor
mij notaris en getuigen alhier
gepasseert en geslooten.
Zijnde deeze reekening van
ontvang en uitgaaff, mitsgaders
staat, schiftingen, scheidinge,
en verdeelinge, gemaakt en in-
geschrifte gesteld bij mij Frans
van Stipriaan jac. zoon, open-
baar notaris bij den hove
van Holland geadmitteert, bin-
nen de stad Leijden resideren-
de ten verzoeke zoo van de
meergemelden executeurs, als van
de voorgemelden erfgenaamen
in deezen.
Gesteld in guldens van veertig
grooten 't stuk, stuivers en
penningen, naa advenant als volgt
4.
Ontvang.
's Boedels huis en erve, staan
de en geleegen binnen deezen
stad, aan de oostzijde van den
Oranjegragt omtrent de Groene
Steeg, op den inventaris folio
3 verso breeder gemeld, is door
den executeurs op den 30 sten de-
cember 1783 in 't Heeren Loge-
ment aan den Burgh alhier
in publicque veilinge verkogt
aan Jacobus van der Pluijm,
(in de kantlijn:
blijkt bij den
voorwaarden
van verkoopinge)
voor den somme van twee hon-
dert en veertig guldens, komt
dus alhier eerste over den koop-
penningen f 240:-:-
En over 't bedongen
rantsoen à 4 penn. Van
iedere koopgulden 3:-:-
maakende te zamens f 243:-:-
(volgende ongenummerde blad links)
En mitsdien het voorschr(even) huis
en erven alhier quit.
De vier stuks obligatien
ten lasten van 't gemeeneland
van Holland en Westvriesland,
ten compoiren binnen Leijden,
te zamen uitmaakende een Ca-
pitaal van viertien hondert
guldens, alle op den inventa-
ris fol 4 recto et verso et fol 5 r(ec)to
in 't breeden, omschreeven zijn
nog in weezen, en den interessen
zedert de respective verschijnda-
gen van den voorleeden jaaren
1783 op dezelven nog te goeden
't geen alhier dient voors … memorien
Voords worden alhier in ont-
vang gebragt de contanten pen-
ningen in den boedel gevonden,
5.
En op den inventaris fol 5 recto
gespecificeert, met den anderen
begraagende, eene somme van
seven hondert vijff en dertig
guldens, agttien stuivers en
agt penningen: dus hier ge-
lijke somme van f 735:18:8
De twee zilveren vroedschaps-
penningen als meede het onge-
munte silver op den inventa-
ris fol 5 verso gemeld, zijn door
(in de kantlijn: blijkt bij lijste
van tauxatie)
den heer Jacobus Snarenburg
mr. silversmit alhier tetauxeert
op en overgenoomen voor de som-
ma van agt en dertig guld(en)
en agttien stuivers: dus hier
dezelven 38:18:1
Belangende de meubilairen
goederen en kleedere, op den
(verso)
inventaris van fol: 5 v(erso) tot fol:
10 v(erso) gespecificeert, dezelve zijn
op den 17 den Julij 1783 op het don-
derdags week-erfhuis alhier.
publicq verkogt en is daar van
zuiver geprovenieert, en van den
heer boedelhuismeester alhier
ontvangen de somme van twee
hondert ses guldens, drie st(ui)vers
en agt penningen, uitwijzens
boedelcedulle daar van zijnde
Dus hier de voorschr: somme
van f 206:3:8
Somme van den ontvang deezen
reekening bedraagt f 1224:1:1
Jegens welken voorenstaan-
den ontvang door den renda
den gedaan is de navol
6.
gende
Uitgaaff.
(in de kantlijn: bij affirmatie)
Eerstelijk betaald voor 't afleg-
gen van den overleedene f 4:1:1
Aan de timmermans knegts
voor 't brengen van de kist en
't kisten van 't lijk f 1:4:1
(in de kantlijn: bij quitantie)
Betaald ter secretarije alhier
voor het dubbeld gemeenelands-
recht vermits de overleedene
niet is gehuwd geweest met het
zegel 6:3:12
(in de kantlijn: bij affirmatie)
Voor 't zegel tot de afroepcedul-
le gebruikt 1;7:10
(in de kantlijn: bij quitantie)
Betaald aan Gijsbert Panne-
koek als daar toe geauthori-
seert voor 't recht van begra-
ven in een huurgrafsteeden
(verso)
In de Vrouwe kerk alhier f 12:6:1
(in de kantlijn: bij affirmatie)
Betaald voor 't haalen van de
baar -:16:8
aan 't weeshuis alhier voor
huur van 't geplooide dood
kleed 2:1:1
aan de weeskinderen off op-
passers van 't zelve doodkleed -:5:8
aan de doodgravers -:11:-
aan de klokluider -:5:8
aan de dienaars van de jus-
titien 1:2:1
aan den knegt van 't mantel
verhuurdersgilde voor zijn
dienst -:11:-
aan de gebuurte voor de re-
cognitie vereert 3:-:-
aan den knegt van de gebuur-
te voor deszelfs adsistentie 1:10:1
aan veertien lijkdragers
7.
en twee heksluiters, ieders
à f 1:10:- 24:-:-
aan de twee nodigers ter be-
gravenis, door derzelver gedaane
diensten 12:-:-
betaald aan 't mantelverhuur
ders gilde voor huur van 20
rouwmantels à 6 st(ui)vers ieder 6:-:-
voor huur van een beff betaald
aan den chirurgijnsknegt, voor
't raseeren van den overleedenen
tot een fooij gegeeven -:5:8
(in de kantlijn: bij quitantie)
Betaald aan Johannes Boone-
bakker, m(eeste)r timmerman, voor
't maaken en leeveren van de
doodkist, met de ijzere schroe-
ven en plaaten en 't bekleed-
sel van de kist, te zamen f 27:14:-
(in de kantlijn: bij affirmatie)
Betaald voor 't wassen van 't
doodgoed 2;-:-
(verso)
(in de kantlijn: bij affirmatie)
Betaald voor twee vierendeels
bier, met den impost en 't in-
brengen f 5:11:-
betaald voor huur van kannen
en glaasen -:12:1
(in de kantlijn: bij quitantie)
Aan Paulus Koppeschaar, voor
diverse diensten en oppassin-
gen door hem aan den overlee-
denen, zoo in zijne ziekte, als
anderszins, beweezen, de somme
van 8:-:-
(in de kantlijn: bij affirmatie)
betaald voor diverse kleinig-
heeden, zoo op 't afsterven van
den overleedenen, en op 't maa-
ken der weet- en nodig- cedul-
len, als ten tijde van de be-
gravenis gebruikt 8:10:1
aan de schoonmaakster, voor
't oppassen ten tijde van de be-
gravenis 1:-:-
8.
(in de kantlijn: bij quitantie)
betaald over d' ordinaris ver-
ponding van 's boedels huis
d' A. 1783 f 4:3;-
(in de kantlijn: bij affirmatie)
betaald voor 't schoonmaaken
van 't huis 1:4:-
voor 't oppassen in 's boedels
huis ten dage der verkoopinge 1:-:-
voor 't overbrengen der meubi-
len en kleederen naar het don-
derdags erfhuis alhier met
de huur van een schuit 3:12:1
(in de kantlijn: bij quitantie)
betaald ter secretarije alhier
in voldoeninge van 's boedels
verschuldigde collateraal, de
somme van 78:7:8
(in de kantlijn: bij affirmatie)
over brieven porten en verdere
Kleinigheeden uitgegeeven 1:12:1
voords word alhier in uitgaaff
gebragt de somme van twaalff
guldens, wegens 't geen de erfge-
naamen in deezen, ten huize van
den tweeden rendant Hendrik
Harven, ten tijde van hun ver-
blijv alhier hebben verteert
dus hier gelijke f 12:-:-
den eersten rendant in deezen com-
peteert voor het aan hem besproo-
ken legaat, de somme van 25:-:-
wijders competeert de beide ren-
danten voor derzelver admini-
stratieloon, mitsgaders ontvang
en uitgaaff respective, den veer-
tigsten, tagtigsten en hondertsten penning,
als ordinair, 't welk met den
anderen is bedraagen den
somme van 55:14:-
nog competeert den tweeden
rendant voor deszelfs verzuim-
den tijd en alle de vacantien
9.
bij hem in deezen boedel gehad,
en door hem bij moderatie beree-
kend, de somme van f 21:-:-
betaald aan den notaris Frans
van Stipriaan, Jac zoon, voor
alle deszelfs vacantien, besoig-
nes en adsistentien, zoo wegens
de verkooping van 's boedelshuis,
als in en omtrent 's boedels
andere zaaken gehad en ge-
daan, als meede voor 't concis-
pieeren, minuteeren en gros_
(in de kantlijn: blijkt bij de-
claratie en
quitantie)
seeren van 's boedels inven-
taris, als meede van deeze
reekening, staat en schei-
dinge, met het opmaaken en
schrijven van de bordereelen
daar toe relatieff en 't schrij-
ven van diverse copien en extrac-
ten te zamen en in 't geheel
eene somme van 75:18:1
(verso)
en voor diverse gedaane ver-
schotten, zoo wegens de verkoo-
ping van 's boedels huis, als
aan zegels en anderszins, de
somme van f 40:9:6
en laatstelijk aan de clercquen
op 't sluiten deezer voor expe-
ditie vereert 6:-:-
somme van den uitgaaff be-
draagt f 455:18:-
en den ontvang is als hier
vooren f 1224:-:-
jegens malkanderen vereffend
en geliquideert zijnde, blijkt
meerder ontvangen, dan uit-
gegeeven te zijn de somme
van f 768:2:-
VDam
Gegrosseert. 10.
Volgt nu staat en begrootinge,
mitsgaders
schiftinge, scheidinge
en
verdeelinge.
Eerst word alhier op den staat
gebragt de somme van seven
hondert, agt en sestig gul-
dens en twee stuivers,
welke bij 't slot van de vooren
staande reekening blijkt meer-
der ontvangen, dan uitgegee-
ven te zijn. Dus hier de ge-
melde somme van f 768:2:-
Voords word alhier op den staat
gebragt een obligatie ten
lasten van 't gemeeneland
(verso)
van Holland en Westvriesland
ten comptoire binnen Leijden,
staande ten naame van Cornelis
van der Cleij, van dato den 9 den
december 1672, no 5. fol 157,
geaggreeert den 8 sten augustus
1674, no 1140. reg: fol 136, groot
drie hondert guldens capitaal,
op den inventaris fol: 4 recto
gemeld: zijnde met onderling ge-
noegen der condividenten be-
groot op 95 p(er) c(ent): dus alhier
eerste over capitaal f 285:-:-
En over 4 maanden en
21 dagen intr(es)t à 2 ½ p(er) c(ent)
van 9 den december 1783
tot 1 meij 1784 (: tot wel-
ken tijd de interessen
van deeze en de drie
volgende obligatien zul-
len worden gereekend:
daar op verloopen 2:18:8
maakende te zamen f 287:18:0
11
nog word alhier op den staat
gebragt een obligatie ten las-
ten en comptoire voornoemt, ten
naame van Mara van den Bergh
van dato den 5 den meij 1711. No 11.
fol 308, geagg:t den 20 sten julij 1711.
num. 9129. reg a fol: 889. groot
vier hondert gulden capitaal,
op den inventaris fol: 4 recto et
v(er)so gemeld, als vooren begroot op
95 p(er) c(ent) dus alhier eerste over
capitaal f 380:-:-
en over 11 maanden en
25 dagen, van 5 meij
1783 tot 1 meij 1784,
daar op verloopen
intr à 2 ½ p(er) c(ent) 9:17:-
uitbrengende te zamen f 389:17:-
nog komt alhier op den staat
een obligatie ten lasten en
comptoire als de voorgaande
staande ten naame van Johanna
(verso)
Verhart, van dato den 30 sten junij
1745. no 13. fol 271. geagg:t den
20 sten september 1745, num: 10973.
reg. fol 1134, groot gelijke vier
hondert guldens capitaal, op
den inventaris fol: 4 v(er)so gemeld,
als vooren begroot op 96 p(er) c(ent)
dus alhier eerste over cap(itaa)l f 384:-:-
en over 10 maanden
intr(es)t à 2 ½ p(er) c(ent) van
30 junij 1783 tot 1
meij 1784 daar op
verloopen 8:6:8
maakende te zamen f 392:6:8
Eindelijk word alhier op den
staat gebragt een vernieuwde
obligatie ten lasten en comptoi-
re als vooren, staande ten naame
van 't weeskind van Kors Jansz:
van dato den 3 den januarij 1762,
no 4. Fol: 23 v(er)so geaggreeert den
12
17 e januarij 1763, num 12409.
reg. A fol 1299, groot in capitaal
drie hondert guldens: zijnde de
oude geweest van dato den 3 den
januarij 1656. No 4 fol 23 v(ers)o ge-
agg(regeer)t den 30 sten junij 1656. reg. a
fol 98 v(ers)o als in margine van
dezelve obligatie staat geno-
teert: zijnde deeze obligatie
op den inventaris fol: 4 v(ers)o ende
fol: 5 recto gemeld, als vooren
begroot op 95 p(enning) c(apitaal) dus alhier
eerst over capitaal F 285:-:-
en over 1 jaar, 3 maan-
den en 27 dagen intr(es)t
à 2 1/5 p(er) c(ent) van 3 janua-
rij 1783 tot 1 meij 1784
daar op verloopen 9:18:8
uitmaakende te zamen f 294:18:8
somme van den staat der deelbaare
effecten en gelden bedraagt f 2133:2:8
waar in de gerechtelijke helfte
bedraagt F 1066:11:4
(verso)
volgt aanbedeelinge
Abraham Duckel compe-
teert voor de gerechte helfte
in den vooren staanden staat
der deelbaare effecten en gelden
de somme van f 1066:11:4
in voldoeninge van dien zijn
den zelven bij onderlinge schif-
tinge te beurt gevallen, en na
den dienvolgende aan hem bij
deesen aangereekend, aanbedeeld
gecedeert en in vollen vrijen
eigendom overgegeven eerst een obligatie ten lasten
van 't gemeene land van Hol-
land en Westvriesland, ten comp-
toire binnen Leijden staan-
de ten naame van Cornelis van
der Cleij, van dato den 9 den decem-
13
ber 1672 no 5. fol 157, groot
drie hondert guldens hier
vooren op den staat fol 10 v(ers)o
breeder gemeld, en aldaar over
capitaal en interessen begroot
en uitgetrokken tot f 287:18:8
Voords een vernieuwde obliga-
tie ten lasten en comptoire
als de voorgaande, staande
ten naame van 't weeskind
van Kors Jansz. van dato den
3 en januarij 1762, no 4, fol 23
v(ers)o groot gelijke drie hon-
dert guldens, hier vooren op
den staat fol 11 v(ers)o et fol 12
recto breeder omschreeven, en
aldaar over capitaal en in-
teressen begroot en uitgetrok-
ken to 294:18:4
en eindelijk tot supplement
(verso)
in contanten de somme van f 483:14:4
uitmaakende de vooren staan-
de posten te zamen de voor
schreeven helfte ter gemelden
somme van f 1066:11:4

Willem Duckel Verhart
competeert voor de wederhelfte
in de voorschr(even) deelbaere mas-
sa des boedels, eene gelijke
somme van f 1066:11:4
in voldoeninge van dien zijn
aan den zelven bij onderlinge
schikkinge te beurt gevallen
en worden dienvolgende aan
hem bij deezen aangereekent
aanbedeelt, gecedeert en in
vollen vrijen eigendom over
gegeeven
eerst een obligatie, ten lasten
14.
van 't gemeene land van Hol-
land en Westvriesland, ten comp-
toire binnen Leijden, staande
ten naame van Maria van
den Bergh, van dato den 5 den
Meij 1711. no 11, fol 308. groot
in capitaal vier hondert gul-
dens, hier vooren op den staat
fol 11 recto breeder vermeld, en
aldaar met de daar op verloo-
pen interessen begroot en uit
getrokken tot f 389:17:-
Noch een obligatie ten las-
ten en comptoire, voorschreeve
staande ten naame van Johan-
na Verhart, van dato den 30 sten
junij 1745, no 13. fol 271, groot
gelijke vier hondert guldens
hier vooren op den staat fol.
11 recto et v(ers)o breeder omschree-
ven, en aldaar over capitaal
(verso)
in interessen begroot en uit-
getrokken tot f 392:6:8
en eindelijk tot supplement
in contanten de somme van f 284:7:-
maakende de vooren staande pos-
ten te zamen de voorzeide weder-
helfte ter gemelde somme van f 1066:11:4

Heeden den 24 junij 1784
compareerden voor mij Frans van Stipri-
aan, Jac zoon, openbaar notaris, bij den
hove van Holland geadmitteert, binnen
de stad Leijden resideerende tot presen-
tie van de nagemelde getuijgen:
D'eerzame Abraham Slingeland
en Hendrik Harren, in qualiteit van
executuers van den testamente van wijlen
Abraham Verhart, zoo als in't hoofd deezer
breeder is omschreeven, en als zodanige
15.
rendanten van de vooren staande reeke-
ning ter eenre.
en h(eren) Abraham Duckel en Willem
Duckel Verhart, beide in zodanige qua-
liteiten als in 't hoofd deezer in 't breede
staat vermeld, en alzoo te zamen geren
deerdens en condividenten ter andere zijde:
woonende de twee eerste comparanten binnen
deeze stad, de derde comparant te Gou=da
en de vierde comparant in 's Graven-
hage; doch zijnde beide op 't passeeren
deezer meede alhier present, alle aan
mij notaris bekend.
En verklaarde de comparanten ter eenre
de vorenstaande reekening te hebben doen
formeeren ter goeder trouw en oprecht, en
daar inne te hebben gebragt en verant-
woord al het geen door hun comparanten
in opgemelde hunne qualiteit, is ontvangen
en uitgegeeven: waar teegen de comparanten
(verso)
ter andere zijde verklaarden eerste te hebben
geresumeert den staat en inventaris van
den boedel en de goederen van wijlen voor-
noemden Abraham Verhart, en vervolgens
ook de hier voorenstaande reekening van
ontvangen uitgaaff, en al het zelve te hebben
bevonden in behoorlijke orde, en dus de hier
voorenstaande reekening gelijk meede de
geheele directie en administratie van den com-
paranten ter eenre, in deezen boedel geheel
en gehouden, volkomen te approbeeren en
goed te keuren, verklaarende voords zij com-
paranten ter andere zijde, ook ten hunne
volkoomen genoegen te hebben geexamineert
de staat en scheidinge achter de reeke-
ning volgende en dezelven insgelijks te ap-
probeeren en goed te keuren, en daar mede
den boedel bij wijlen gemelden Abraham
Verhart nagelaaten, te houden voor finaal
geschift, gescheiden en verdeeld, zonder
16.
iets te houden in 't gemeen en onverdeeld:
bekennende wijders de comparanten an-
dere zijde, ieder deszelfs hier vooren toe en
aanbedeeld erfportie, op het passeeren en
sluiten deezer uit handen van de comparan-
ten ter eenre ontvangen en overgenoomen
te hebben; cedeerende mitsdien aan elkan-
derenal zodanig recht en actie, als den
een op des anders aanbedeelde te vooren
in 't gemeen zijnde heeft gecompeteert, zon-
der eenige de minste reeserve, beloovende
dierhalven de comparanten ter andere zijde
de comparanten ter eenre, na deezen omme
geene nadere reekening en verantwoordin-
ge off verdere overleevering van effecten, goe-
deren off gelden noch ook elkanderen omme
eenige andere off nadere staat, schiftinge
scheidinge en verdeelinge den voorschreeven
boedel concerneerende te zullen aanspree-
ken of molesteeren, direct off indirect, in
rechten off daar buiten, als verklaarde
de comparanten ter andere zijde de meer
(verso)
genoemde executeurs, en ook elkanderen bij
deezen finaal en absoluut te quieeren, alles
onder expresse renunciatie van het eischen
van relieff, herreekening, herscheidinge en
alle andere behulpmiddelen van rechten
off gratien, hun comparanten ter andere zijde
hier jegens eenigzins te stade kunnende
komen, mitsgaders onder verband van hun-
ne personen en goederen, dezelve stellen-
de ten bedwang en executie, als naar rech-
ten.
En is mij notaris bij quitantie van
den wel. ed. gestr. heer Mr. IJsbrand van
Dam, secretaris deezer stad, in dato den
23 sten october 1783, gebleeken, dat het recht
der collaterale successie, wegens de na-
latenschap van wijlen meergemelden Abra-
ham Verhart aan den lande is voldaan
gelijk meede aan mij notaris bij quitan-
tie van den eersten geswooren clercq ter
secretarije der stad Gouda, in dato den 9 den
junij 1784 is gebleeken, dat het recht den
17.
collaterale successie, door het overlijden van
Barbera Duckel, in leeven voor een derde part
meede erfgenaame ex testamente van wijlen
voorn(oemde) Abraham Verhart, en uit dien hoofde
gerechtigd tot een derde part in de hier
vooren op den staat gebragte effecten, ver-
schuldigt, wegens dezelve effecten aan 't ge-
meene land is voldaan.
Aldus gedaan en gepasseert binnen de stad
Leijden voorz(eit) ter presentie van Gijsbert van der
Spruijt en Martinus Bonte, als getuijgen.
Abr. Slingeland
Hendr Harren
Abrahan Duckel
Willem Duckel Verhart
G. van der Spruijt
M Bonte
Quod testor
Fr van Stipriaan Jz
Nots publ

Bijlage XXIV Erfenis van Gillis van Loon

(17920805/ona-1)

op zondag 5 augustus 1792 Rotterdam
boedelscheiding
Oud Notarieel Archief - Rotterdam 3069/1146-1151-1152

Notaris Justus van der Meij: Nalatenschap Gilles van Loon † 05-08-1792

(pag. 1146)
Uijtgaef:
Aen de nagemelde voor oppassen
en waekloonen betaalt:
De dienstmeid Ariaantje Verhart voor drie
weken a 20 st f 21 : -- : --
(...)
Pieter van der Min
als vooren f 2 : -- : --

(pag. 1152)
Aan de dienstmeid Ariaantje Verhart
Voor zes maanden huur a f 80 's jaars versche
nen den 1 november 1792 f 40 : -- : --
voor drie weken kostgeld a f 4:-:- f 12 : -- : --
en voor een extra fooij f 28 : -- : --
 volgens twee quitanties 


(pag 1151)
Aan Ariaantje Verhart dienstmeid van den over-
leden ter voldoening der legaten aan haar ………
als: een van f 300 - en een van f 150 - in plaatse van
(rouw) mitsgaders van f 50 - voor ijder jaar zij bij den
overleden heeft gewoond zijnde voor vier jaaren
f 200 - en dus te samen f 650 ; -- ; --
alsmede eenige meubelen, imboedel en ………….
en zulx boven deselve meubilen, imboedel en huis-
sieraden, met gelijke somme in contanten gelden volgens
quitantie, dus  f

Bijlage XXV Erfenis van wijlen Huibert Verhart

(17941023/ona-1)

op donderdag 23 oktober 1794 Rotterdam
boedelscheiding

[1]
Acte van seclusie & aanstelling
van voogden, gegrosseerd

Op heden den 23en october 1794
compareerde voor mij, Johan van Rijp, open-
baar notaris bij den Ed. hove van Holland gead-
mitteerd, in Rotterdam residerende & voor de
nagenoemde getuijgen Reijkje van Weije, wede
& boedelhoudster van wijlen Huijbert Verhart,
wonende te Hilligersberg, mij notaris be-
kend, en verklaarde zij om compte alsnog uijt
haeren boedel te secluderen & van de voogdije
over haare na te latene minderjarige kind,
kinderen & ergenaemen & derzelver goederen
te excuseren de Heeren weesmeesteren & de wees-
kamer deser stadt, schout & geregte, de wees-
kamer & weesmannen van Hilligersberg
voorsz. & van alle andere steeden & plaatsen daar
haar sterfhuijse mogte vallen, de minder-
jarige woonagtig oft de goederen gelegen
mogten zijn, behoudens derzelver waar-
digheijd & gezag.
Wijders verklaarde zij compte wegen
haeren eijgen hoofde als uijt kragt van de
magt door wijlen voorn. haeren man
aan haar gegeven bij den testamente door
hem nevens haar op den 6 october 1783 voor
den geregte van Kralingen gepasseert bij
deze tot voogden over haar drie minder-

[2]
jarige kinderen & erfgenaemen ……
met namen Jacob Verhart, Jan Verhart
& Zegert Verhart & derzelver afkomeling,
afkomelingen & derzelver goederen te noemen
& aan te stellen Jan Koops & Jacob Broekhij-
sen, beide wonende onder Hilligersberg,
met zoodanige ampele magt als voogden
& administrateurs naer regten toekomt [&]
gegeven kan worden & omme (zulx goed[vinden]-
de dog anders niet) een oft meer voogden,
administrateurs nevens hen of in
hunne plaats te mogen kiezen & [stellen]
met gelijke magt zoo dikwils 't nodig [wezen]
zal, dezelve vrij te stellen van 't stellen [van]
eenige cautie & 't doen van eenige …..
den eed.
Verzoekende zij compte hiervan acte en
dienen daar & zoo 't behooren zal.
Aldus gedaan & gepasseert binnen Rotter-
dam ter preesentie van Simon van der
Willigen & Hendrik Willem van Rossem
als getuijgen.

reijke van Weije weduwe huijbert Verhart
simon van der willigen H.W. van Rossem
J. van Rijp

Bijlage XXVI Verzoek om uitbetaling van gelden

(17981122/ora-1)

op donderdag 22 november 1798 Rotterdam
contract
Oud Stadsarchief Rotterdam 331/92

[1]
Aan de Municipaliteit der
Stad Rotterdam

Geeft reverentelijk te kennen Frans Verhart,
burger en inwooner alhier, dat hij supplt in
den jare 1773 is aangesteld tot Commissaris
der klapwakeren binnen deze stad en dat
hij hetzelve amtje getrouwelijk en met alle
ijver tot genoegen van de daarbij belang
hebbende zijner mede ingezetenen heeft
waargenomen tot in den jare 1797, als
wanneer den requestrant door zijne hooge
jaren (als hebbende reeds den ouderdom van
72 jaren bereikt) een gebrek aan het gezigt
heeft gekregen, hetgeene hem buiten staat
stelde omme hetzelve langer te kunnen
waarnemen, en zig daaromme te dier tijd
bij requeste geadresseerd heeft aan den Raad
der Gemeente alhier, met verzoek om
toe te staen dat zijn bediening voor hem
mogt worden waargenomen door Pieter

[2]
van IJssen, burger en inwooner dezer stad,
hetgene aan hem requestrant door
voorn. Raad der gemeente onder den 7 septemb.
des gezegden jaars 1797 bij appointement in
forma is toegestaan.
Maar dat vervolgens de vorengen. Pieter
van IJssen, de waarneming voor den
requestrant van dit amtje geïntendiceerd
zijnde geworden, hij requestrant aan den
Raad der Gemeente heeft verzogt, dat
tot de waarneming van dit zijn amtje
voor hem mogt worden geadmitteerd de
persoon van Frans Tijlleman, hetgeene
aan hem requestrant almede door de
meergen. Raad der Gemeente onder den
8 januarij laatstl. bij appointement
is toegestaan, en zijn amtje door dezelve
Frans Tilleman sedert die tijd voor
hem requestrant is waargenomen op
zoodanige conditien als hij Requestrant
met deze Frans Tillemans was overeen
gekomen. - Tot dat op den 18 junij l.l.
dezelve Frans Tillemans is aangesteld
geworden tot effective commissaris der
klapwakeren en aan dezelve daartoe bi
acte is verleend op den 31 augustus laatst.
Dat Frans Tillemans voorn. nu
vermeend geene, te voren met de reques-
trant gemaakte conditien, meerder te
voldoen noodig te hebben, en dienvolgende
de retributie blijft inhouden, hetgeene
de requestrant in de grootste verlegenheid
en hoogste nood heeft gebragt, als kunnende
onmogelijk dit kleine soutien in deze
zijne hooge ouderdom en gebrekkelijke
toestand ontberen, zonder in de grootste
elende te moeten vervallen en van
gebrek te vergaan.
Redenen waarom den requestrant

[3]
zig is keerende tot ul. met verzoek dat
gijlieden de voorgem. Frans Tillemans
gelieven te ordonneren aan hem requestrant
jaarlijks uittekeeren de somma van een
hondert guldens zoo als zij te voren met
elkander waren overeengekomen. Twelk doende
[te] Rotterdam den 8 september 1798 (getekend)
Frans Verhart.

apostel
De Municipaliteit van Rotterdam, geexa-
mineert hebbende het nevenstaand request
heeft goedgevonden en verstaan om het
verzoek van den supplt zoo als het is
leggende, te declineren en te wijzen van de
hand : dog dat aan denzelve uit hoofde van
deszelfs vijfentwintig jarigen dienst als
commissaris der klapwagt, gedurende zijn
leven lang uit deze stads cassa zal worden
toegelegd, gelijkgeschied bij deze, een som van
vijfenzeventig guldens in tjaar, te rekenen
van den 18 junij laatstleden.
Actum den 22 November 1798, het vi jaar der
Bataafsche vrijheid.
   Ten ….. van dezelve
   (onleesbaar)

Bijlage XXVII Erfenis van Neeltje Roggeveen

(18020317/ora-1)

op woensdag 17 maart 1802 Kralingen
testament
Oud Stadsarchief Rotterdam 81

[1]
Testament van een persoon welke heeft verklaart / bendeden de f 2000-:- gegoet te zijn, waarin geen ====== / is, en geen ampt of bediening in 't ampt gelt getaxeert / te bezitten

No 81

Op heden den
zeventienden Maart ag-
tienhondert en twee com-
pareerde voor mij Cornelis
de Gilde. secretaris, Huij-
brecht van Schendel &
Anthonij Theijs, schepenen
van den Ambachte van

[2]
Cors Verhart, wedr
en eenige universele erfgenaam
volgens den testamente door hunl: op den 30 junij
1801 voor secs en schepenen van / Kralingen
gepasseert van Neeltje Rogge-
veen, bequam om over zijne tijdelijke goede-
ren te kunnen disponeeren, dewelke verklaar-
de te revoceeren en vernitiegen alle voor-
gaande testamente en codicille en andere
actens van uijterste wille ==== zijne voorn: huijs-
vrouw te zamen oft hem alleen voor dato dezen
gemaakt,
waar van hij verklaarde geen kennis of
geheugenis te hebben, niet willende
dat dezelve zullen worden nagekomen, maar
gehouden of die bevorens noijt
gepasseert waren geweest.
En komende opnieuw ter dispositie
van zijnne natelatene geoderen en zoo
verklaarde hij testateur tot zijn eenige
en algehele erfgenaam te stellen zijn
moeder agnitha Bos, wede van Teunis
Verhart, en bij haar voor overlijden
alle die genen welke ab intestato daar
toe geregtig zijn, en dat in alle de goederen,
zoo roerende of onroerende, geen van dien
uijtgezondert, bij hem compt met er doot te

[3]
ontruijmen en natelaten met volkomen
regt van erfstellingen.
Onder conditie nogtans dat zijn testateurs
aanbehuwde broeder Adrianus Roggeveen
de helft van zijn compts huijs, schuuren, werf
akkers, kleunen en water, tot heden door
hem compt gepossideert en bezeten geweest,
zal moeten overnemen volgens gemaakt
accoort voor een somma van tweehondert
en vijfentwintig guldens, en zijn compts
viswant voor een somma van eenhon-
dert guldens, en daar van jaarlijks
aan zijn voorn: moeder jaarlijks zal
moeten uijtkeeren een somma van eenhon-
dert guldens, en zulx tot de volle voldoe-
ning toe.
Sluijtende hij testateur uijt zijnen boedel
de geregte van Kralingen en alle andere
plaatze daar zijn sterfhuijs zoude mogen
komen te vallen, behoudens den zelver
gezag.

[4]
Al 't gund voorsz: staat den testateur
voorgelezen zijnde, verklaarde 't
zelve te wezen zijn testament, laatse
en uijterste wille, willende en
begeerende dat 't zelve na zijn over-
lijden alzoo zal worden agtervolgt en
nagekomen, 't zij als testament,
codicil, of zoo zulx na regten bets zal
kunnen volstaan.
Aldus gepasseert ter presentie van
Anthonij Theijs & Huijbregt van Schendel,
schepenen als getuijgen.

Dit merk (X) is gestelt
door Cors Verhart
(Huijbregt Van Schendel)
(Anthonij Theijs)
C:DeGilde

Bijlage XXVIII erfenis van Cors Verhart

(18050704/ora-1)

op donderdag 4 juli 1805 Rotterdam
boedelscheiding
Oud Stadsarchief Rotterdam

[1]
(…..) beneden de
driehondert guledens

No 124

Inventaris van
zodanige goederen als uijt den
boedel van wijlen Cors ver-
hart, ingevolge zijne testa-
mentaire dispositie op den
17 Maart 1802 voor secretaris
en schepenen van Kralingen
gepasseert aan zijne moe-
der Agnietha Bos Wede Teunis
Verhart zijn aengekomen
en door dezelve Agnietha Bos
bij hare testamente, op heden
voor secretaris en schepepen
voorn: gepasseert, aan
hare dogter Maria Verhart
zijn geprælegateerd. Ge-
maakt bij de meergemelde
Agnietha Bos Wede Teunis
Verhart.

Een kaste en daar op een stel van 5 stuk en
4 kommetjes
op de lijst 15 schotels Delfs aardewerk

[2]
zes commetjes
een rakje & daar in
3 half dozijn porcelijne koppe en bakke
een do suijkerpotje en spoelkom
in de voorkeuken
een rakje en daar in
5 half dozijnen Japanse bakke & koppe
een dito trekpot
6 schotels Delfs aarde werk
21 dito borden
22 dito kleijne
7 porcelijne borden
2 do schaaltjes
1 wit Engels schaaltje & 3 boterschoteltjes
2 suijker potte
16 schotels Delfs aarde werk
19 theebakjes & 9 koppen delfs aarde werk
een soutvat
9 porcelijne bakjes
7 tinne schotels
1 do bierkan
1 dito ondersteek
2 dito koffij ketels
1 dito lamp en 2 blakers

[3]
een koperen theebus
2 blikken ketels
1 do gieter
1 koffij molem
6 stoelen
een lessenaar & tafeltje
een slaapbank
2 tafels
een was tobbe
een kleerzak
een bed, peuluw & 2 hooftkussens
5 wolle dekens
13 slaaplakens
3 paar blauwe saije gordijne & rabat
2 rode geblomde een wit neteldoek en twee
gepederde schoorsteenkleden
4 glas gordijnen
een kist en daar in
een zwarte mansrok
een do camisool
een do broek
een do vrouwe japon
agt mans hemden
 vrouwe kleederen
negen rokken
agt mantels
2 slooven
15 servetten of handoeken
2 tafellakens
7 kusslopen

[4]
Op heden den 4 julij 1805
compareerde voor mij Cornelis de Gilde,
secretaris, Jacob van den Arend en Aart
Zieren, schepenen van Kralingen, Agnietha
Bos, wede van Teunis Verhart, dewelke
verklaarde op den voorenstaande inventaris
gene goederen te hebben gesteld als die
uijt den boedel van wijlen haren zoon
Cors Verhart aan haar zijn aangekomen,
bereijd zijnde de deugdelijkheijd vandien
(: des gezegt wordende) met eede te sterken.

Aldus gepasseert voor ons secretaris
en schepenen voorn: hebben wij deze
benevens de compte getekend.

angenietje bos
J:V:D Arend
A: Zieren
C:DeGilde

Bijlage XXIX Testament van Agnietha Bos, weduwe van Teunis Verhart

(18050705/ora-1)

op vrijdag 5 juli 1805 Kralingen
testament
Oud Stadsarchief Rotterdam 125

[1]
Testament van een persoon welke heeft verklaart beneden de f 2000-:- gegoet te zijn, geen ampt of
bediening in 't ampt getaxeert te bezitten en
waarin geen making van fideicommis is.

No 125

Op heden den 4 julij 1805
compareerde voor mij Cornelis de Gilde,
secretaris, Jacob van den Arend & Aart
Zieren, schepenen van Kralingen, Agni-
tha Bos, wede & boedelhoudster van Teunis
Verhart, wonende onder dezen ambachte,
zijnde dooff doch kunnende spreken en lezen,
de welke verklaarde te revoceeren en vernitigen
alle voorgaande testamente, codicille en
andere actens van uijterste wille voor
dat dezes gemaakt, waarvan zij verklaar-
de geen kennis of geheugenis te hebben,
niet willende dat dezelve zullen worden
nagekomen, maar gehouden moeten
worden oft die bevorens noijt gepasseert
waren geweest.
En komende opnieuws ter dispositie,
zoo verklaarde zij compte te prælega-
teeren aan hare dochter aan hare oudste
dochter Maria Verhart, en zulx uijt con-
sideratie van vele gedane diensten
aan haar compte gedaan en nog
te doen, alle de meubilen, klederen en andere goe-
ren van wijlen haar zoon Cors Verhart, inge-
volge zijne testamentaire dispositie voor secretaris
en schepenen van Kralingen gepasseert aan haar
compte aangekomen en in eenen inventaris opheden
voorn: gepasseerd
voor secretaris en schepenen gespecificeerd,
wijters
uijt haar comptes boedel nog een bed, een peuluw,
twee hooftkussens, drie wolle dekens en vier bedde-
lakens, alles van 't beste ten hare keuze uijt den boedel te kiezen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[2]
binnen zes weken na haar comptes overlijden
aan hare voorz. dogter uijt te keeren,
en zulx zonder aftrek en zulx zonder
aftrek van trebellianique (?)aleidische
oft andere in regten bekende portien
als den aftrek van dien aan alle en een
iegelijk wel expresselijk verbiedende
bij dezen.
Voorts verklaarde zij compte boven 't gene
hiervoren geprælegateerde, tot haar
eenige en alle gehele erfgenamen
te noemen en stellen haar agt kinderen met name
Maria Verhart, Neeltje Verhart, in huwelijk hebbend
Adrianus van Leuwen, Lena Verhart in huwelijk heb-
bende Willem Lans, Ariaantjen Verhart, in huwelijk hebbende
Johannes Velthorst, Lijsje Verhart, in huwelijk hebbende Pieter
van der Min, Leendt Verhart, Pieternella Verhart,
Janna Verhart, in huwelijk hebbende Adrianus Roggeveen,
en bij vooroverlijden van een of meer van
hun des voor overledens wettige afkome-
ling of afkomelingen bij plaats-
vervulling, en bij gebreken van dien de
overgeblevenen van hen, met
volkomen regt van erfstellinge.
Sluijtende zij compte uijt haren boedel
en van de voogdij over hare natelaten
minderjarige kinderen en andere toezigt behoevende

[3]
erfgenamen en derzelver goederen de
heere schepenen van Kralingen als wees-
mannen aldaar en weesmeesteren van
alle andere plaatsen daar haar sterf-
huijs zoude mogen vallen, minderjarige en
toezigt behoevende woonagtig oft de goede-
ren gelegen mogten zijn, behoudens der
zelver waardigheijd en gezag.
Stellende zij compte tot eenige executeurs
van deze haare testamente, voogden
over hare natelatene minderjarige,
uijtlandige en andere toezigt behoevende
erfgenamen en tot administratuers
van der zelver goederen haaren broeder
Thijs Bos, en haaren schoonzoon Willem
Lans, wonende beijde onder dezen ambach-
te, met zodanige ampele magt
als executeurs, voogden en admi-
nistrateurs naar regten toekomt
en gegeven kan worden, en omme
(zulx goed vindende, doch anders niet)
een of meer executeurs, voogden en

[4]
administrateurs nevens hen of in hunne
plaatze te mogen kiezen en stellen
met gelijke magt, zo dikwils zulx no-
dig zijn en vereijscht worden zal.
Al 't geene voorsz: staat door de
compte zelfs gelezen zijnde, verklaarde
het zelve wel begrepen te hebben en
te zijn haar testament, laaste en
uijterste wille, begeerende dat het
zelve alzoo zal worden nagekomen,
't zij als testament, codicil,
zoo als zulks best zal kunnen en mogen
volstaan.
Aldus gepasseert ten huijzen van de
compte en hebben wij secretaris en
schepenen deze benevens de compte
ondertekend.

angenitje bos
J:V:Den Arend
A. Zieren  C:DeGilde

Bijlage XXX erfenis van Agnieta Bos

(18060228/ona-1)

op vrijdag 28 februari 1806
boedelscheiding
Oud Notarieel Archief - Rotterdam

[1]
acte van repudiatie

No 10

Op heden den 28 Februarij 1806
compareerde voor mij Cornelis de Gilde, secretaris,
en de natenoemene schepenen
Maria Verhart, meerderjarige dogter, wonen-
de alhier, te kennen gevende dat bij tes-
tamente bij wijlen hare moeder Agnieta
Bos, wede Teunis Verhart, op de 4 julij
1805 voor den secretaris en twee schepe-
nen van Kralingen gepasseerd en op
den 10 dezer met der dood geconfirmeert
aan haar compte was gelegateerd
eenigte meubilen, kleederen en andere
goederen volgens een jnventaris daar
van zijnde, dan verklaarde zij compte
niet genegen te zijn 't voorsz: legaat
te accepteeren maar daar van te re-
pudieeren en abandonneeren ten be-
hoeven van de gezamentlijke kinderen
en erfgenamen van voorgenoemde
Agnieta Bos wede Teunis Verhart
teneijnde daar mede als met de
verdere nalatenschap van wijlen hare

[2]
moeder worden gehandelt na welgevallen
verzogt zij compte hier van acte om te
dienen daar en zoo 't bekoren zal.
Aldus gepasseerd ter presentie van
Aart Zieren & Jacob van den Arend
Gerrit van der Vliet & Pieter Lambert
schepenen van Kralingen.

dit merk (X) is gesteld
door Maria Verhart
(A:Zieren)
(JacobvdArend)
   (C:DeGilde)

Bijlage XXXI Huwelijksacte Jacobus Verhart en Marigje Prinse

(18150719/dtb-1)

op woensdag 19 juli 1815
acte van huwelijk
Burgerlijke stand-Gouda 81

Woensdag den negentiende Julij duizend agt hon-
derd vijftien des middags ten twaalf uren zijn voor ons
Mr Lodewijk van Toulon Burgemeester der stad Gouda
Ambtenaar van den Burgelijken Staat op het Raadhuis
gecompareerd Jacobus Verhart jongeman oud twee en twin
tig jaren blijkens doopcedel den zevende dezer maand alhier
afgegeven Pijpmakersknegt geboren en wonende alhier min
derjarige zoon van Petri Verhard Baandersknegt en Gijs
berta de Jong zonder beroep Echtelieden wonende alhier,
zijnde met zijne ouders geassisteerd en gevende hunne toe
stemming en Marrigje Prinse, jongedogter oud twee en twin
tig jaren blijkens doopcedel den zevende dezer maand alhier
afgegeven zonder beroep geboren en wonende alhier meerder
jarige dochter van Dirk Prinse en Johanna Voorstad inder
tijd Echtelieden beiden overleden blijkens doopcedel mede
den zevende dezer maand alhier afgegeven, welken ons verzogt
hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken
waarvan de afkondigingen voor de Hoofddeur van ons Raad
huis den negende en zestiende dezer maand zijn gedaan geene
verhinderingen tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis
gekomen zijnde hebben wij aan hun verzoek voldaan na
voorlezing van alle de hier vorengemelde stukken en het zesde
Hoofdstuk na den titel van het Burgerlijk Wetboek tot op
schrift hebbende van het Huwelijk nadat door den Bruide
gom en Bruid met de vier nagenoemde getuigen onder
Eede was verklaard dat het hun onbekend is waar de respe
tive Grootouders der Bruid laatst gewoond hebben of overleden
zijn ieder der aanstaande Echtgenoten afgevraagd of zij
elkander wederkerig tot man en tot vrouw wilden nemen
waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend
antwoord zijnde gegeven hebben wij in naam der wet ver-
klaard dat Jacobus Verhard en Margie Prinse
door het Huwelijk verbonden zijn.
Van al hetwelke wij acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Willem Baars oud twe en veertig
jaren Schipper in zijn schip leggende alhier, Jacobus
Colliné oud zeven en veertig jaar Pijpmakersbaas in de
Keizerstraat, Dirk van Willigen oud zes en zestig jaren
schippersknegt aan de Punt, en Leendert Boshuizen
oud vijf en dertig jaren pijpmakersknegt in de Keizerstraat
welke na gedane voorlezing met de contractanten en hunne
ouders verklaarden hun naam niet te kunnen tekenen en
hebben wij deze ondertekend.
L. van Toulon

Bijlage XXXII Huwelijk van Abraham van der Vreede en Afra Verhart

op woensdag 31 mei 1820 Gouda
acte van huwelijk

aktenummer 33 
aktedatum 31-05-1820 
bruidegom Abram van der Vreede (23 jaar; baandersknecht) 
bruid Afra Verhart (20 jaar; werkster) 
vader bruidegom Abram van der Vreede (pijpenmakersknecht) 
moeder bruidegom Eva Dortland 
vader bruid Petri Verhart (baandersknecht) 
moeder bruid Gijsberta de Jong (werkster) 
getuige Gerrit van der Vreede (31 jaar; pijpenmakersknecht; won. (Vest, bij de Punt)) 
2e getuige Jacob Verhart (27 jaar; pijpenmakersknecht; won. (Zak)) 
3e getuige Jan van der Zanden (37 jaar; kleermakersbaas; won. (Spieringstraat)) 
4e getuige Hendrik Prince (28 jaar; pijpenmakersknecht; won. (Gouwe))

Bijlage XXXIII Acte van Notoiriteit Neeltje Reine

(18280521/ora-1)

op woensdag 21 mei 1828 Gouda
acte van erkenning
Oud Rechterlijk Archief-Gouda 58

(Vredegerecht Gouda, acten en vonnissen in civiele zaken):
Pieter Verhard, zijn zoons Willem en Jacob en vier anderen verklaren Neeltje Reine te kennen, dochter van wijlen Reiner Reine en wijlen Agatha de Haan, overleden in mei 1806 in het Gasthuis te Gouda. In deze acte van Notoiriteit wordt aldus de identiteit van Neeltje vastgesteld. De drie Verharten konden niet schrijven.

Bijlage XXXIV Verkoop van goederen uit de erfenis van Willem Lans en Lena Verhart

(18290918/nna-1)

op vrijdag 18 september 1829 Rotterdam
verkoopacte
nieuw notarieel archief rotterdam 469/1094

(Passage uit een acte d.d. 18-09-1829 voor notaris Reinier Bordewijk, waarin twee broers en een zuster, alsmede de weduwe van een derde broer van wijlen Johannes Lans autorisatie vragen voor de verkoop van onroerende goederen. Het betreft Teunis Lans, van beroep visser, Pieter, vischkooper, Klasina, ongehuwd, en Cornelia Michielen, weduwe van Leendert Lans. Ieder van hen is voor ¼ part erfgenaam van Johannes Lans, inwoner van Hilligersberg. Tot de te verkopen goederen behoort het in de hieronder getranscribeerde passage genoemde pand.)


(…)
gelegen aan de Boschweg onder de gemeente Hilligersberg,
strekkende van de Boschweg tot aan nu wijlen Jo-
hannes Lans, belend /:van ouds / ten oosten Jan Koops
en ten westen Jan Vuijk, ten ouden prothocolle geregi-
streerd op numero 540 A en in het kohier der grond-
lasten bekend onder wijk D numero 6;
welk huis, brandingschuurtje en erve aan wijlen
de voornoemde Johannes Lans in eigendom is opgekomen
blijkens acte van scheiding der nalatenschap van
wijlen zijn ouders Willem Lans en Lena Verhart, in-
dertijd echtelieden, op den vijfentwintigsten Julij
achttien honderd vijfentwintig voor den notaris
IJsbrand van Enschot in tegenwoordigheid van twee
getuigen binnen de gemeente van Hilligersberg ge-
passeerd en behoorlijk geregistreerd.

(…)

Bijlage XXXV Obligatie met hypotheek van Anna van Vessem en haar kinderen

(18330601/nna-1)

op zaterdag 1 juni 1833 Rotterdam
schuldbekentenis
nieuw notarieel archief rotterdam 573/264-268

(Passage uit een acte van 01-06-1833 voor notaris Jean Marie Antoine Cazaux te Rotterdam. Zegerinus Verhart, scheepmaker, wonende beneden de Hooge Zeedijk aan de Klompwerf in Kralingen, treedt op als gemachtigde namens zijn schoonzus Krijntje van den Brande inzake een gezamenlijke schuld (obligatie met hypotheek) van Anna van Vessem en haar kinderen ten bedrage van 700 guldens. Hiervoor verleent Zegerinus hypotheek op zijn huis.)

(…)
Voor de prompte voldoening en nakoming van het hiervoren-
staande, verklaarden de comparanten debiteuren in privé en
kwaliteit, aan en ten behoeve van den geldschieter, derselfs
erven of regtverkrijgende bij deze speciaal te verbinden hypoteker(…)
Een huis en erve, staande en gelegen beneden den hoogen
Zeedijk, aan de Klompwerf, even buiten de Oostpoort dezer
stad / in de gemeente van Kralingen gemerkt letter A
no 50; - belend van ouds ten oosten, westen en noorden
Leendert van der Bijl, ten zuiden de Dijkwatering.
Welk onroerend goed in eigendom toebehoort, te weten:
voor twee derde gedeelten aan den comparant Zegerinus
Verhart, welke dezelven verkregen heeft bij koopcontract
den dertigsten augustus achttien honderd zeventien voor
den notaris Woutherus de Prill, onder wie de minute
berust, en ambtgenoot, te Rotterdam gepasseerd en behoor-
lijk geregistreerd.
Terwijl het overige een derde gedeelte door de comparante
Anna van Vessem, weduwe Pieter van den Brande, in
eigendom is verkregen als erfgename ab intestato voor een
derde in de nalatenschap van hare overleden moeder Krijn-
(…)

Bijlage XXXVI Erfenis van Pieter van den Brande en Anna van Wessem

(18361108/nna-1)

op dinsdag 8 november 1836 Rotterdam
boedelscheiding
Nieuw Notarieel Archief Rotterdam 550/623-624

Op den achtsten November
achttienhonderd zes en dertig compareerden voor mr. Pierre
Gerard Dalen, openbaar notaris, residerende te Rotterdam, in
tegenwoordigheid der natenoemene getuigen:
Mejufvrouw Grietje van de Brande, zonder
beroep, huisvrouw van en ten deze als regtens geassisteerd met, en tot
het passeren dezes geauthoriseerd door den heer Zegerinus
Verhart, scheepstimmerman, wonende beneden aan den Hoogen
Zeedijk, op de Klompwerf in de gemeente Kralingen;
 De heer Jacobus van den Brande, warmoezier,
wonende in de Vriendenlaan, in de gemeente Kralingen;
Mejufvrouw Krijntje van den Brande, zonder
beroep, huisvrouw van en ten deze als regtens geassisteerd met,
en tot het passeren dezes geauthoriseerd door den heer Pieter
van den Ende, warmoezier, wonende in de Molslaan te Delft;
 De heer David van den Brande, warmoe-
ziet, wonende in de Warmoezierslaan, binnen de gemeente Kralingen;
 En de heer Gerrit van den Brande, loodgieter,
wonende in de Vriendenlaan in de gemeente Kralingen voornoemd.
Zijnde de comparanten Grietje,- Jacobus,- Krijntje,-
David en Gerrit van den Brande de vijf eenige
nagelaten kinderen van wijlen den heer Pieter van den
Brande en mede wijlen mejufvrouw Anna van
Vessem, in leven echtelieden, gewoond hebbende en beide
overleden te Kralingen, eerstgenoemde bereids den twintig-
sten November achttienhonderd vijftien en laatst genoem-
de ab intestato den vieren twintigsten September achttienhonderd
(zesendertig).

(toebedeling van erfdelen aan de erfgenamen:)

In het erfdeel van de comparante Grietje van den Brande,
huisvrouw van Zegerinus Verhart:
Een derde part in een huis en erve, staande en gelegen
beneden den Hoogen Zeedijk, op de Klompwerf in de gemeente Kra-
lingen, belend ten oosten, westen en Noorden Leendert
van der Bijl, ten zuiden de Dijkwatering, wijk A nummer
50, op den kadastralen legger voorkomende onder de sectie
B: nommers 1851 en 1865.
Welk onroerend goed de comparanten verklaren, dat voor
het geheel heeft behoord tot den boedel van wijlen mejufvrouw
Krijntje van der Wind, in leven weduwe van Jacobus van
Vessem /: moeder van de nu overledene Anna van Vessem,
weduwe van Pieter van den Brande :/ als zijnde aan ge-
noemde Krijntje van der Wind in eigendom opgekomen bij gift
of transportbrief, gezegeld volgens de toenmalige wetten, op den
een en dertigsten Januarij achttienhonderd, voor president en schepenen
van de gemeente Kralingen gepasseerd; zijnde hetzelve aan de nu
overleden mejufvrouw Anna van Vessem, weduwe van Pieter
van den Brande, voor het gezegd een derde aandeel in eigendom
opgekomen als mede erfgename ab intestato van de genoemde
hare moeder, voor een derde part, hebbende van dit onroerend goed
nimmer eenige overschrijving ten kantore van de bewaring
der hypotheken plaats gehad.
(…)

Bijlage XXXVII Beschrijving boedel van Huibertje Verhart en wijlen Arie van Elft

op maandag 17 april 1837 Woubrugge
onbekend
Oud Notarieel Archief Woubrugge 125.2.01 deel+pagina 70, 29

Inventaris van de gemeenschappelijke boedel van Huibertje Verhart en wijlen Arie van de Elft. Ten verzoeke van Huibertje Verhart weduwe van Arie van der Elft, zonder beroep, wonende te Woubrugge, gehuwd geweest in gemeenschap van goederen, voor zichzelf als mede-erfgename van hem en als moeder en voogdes over de drie minderjarige kinderen uit dit huwelijk, genaamd Kors, Teuntje en Jannetje van der Elft; met Gerrit van Geer, meester-timmerman te Woubrugge, als toeziende voogd over deze kinderen, hierbij aanwezig en mede op zijn verzoek geïnventariseerd.
Bijlage XXXVIII Huwelijk Pieter Verhart en Joanna Catharina Bok

op woensdag 8 augustus 1849 Gouda
acte van huwelijk
burgerlijke stand Gouda akte 78

aktedatum 08-08-1849 
bruidegom Pieter Verhart (33 jaar; arbeider; wed. van Hendrika van der Palm Begeer) 
bruid Joanna Catharina Bok (42 jaar; naaister; won. Leiden) 
vader bruidegom Jacob Verhart (sjouwer) 
moeder bruidegom Marrigje Prinse (werkster) 
vader bruid Josephus Bok (overl.) 
moeder bruid Margarita Hop (overl.) 
getuige Jacob Verhart (56 jaar; sjouwerman) 
2e getuige Jan Prinseberg (49 jaar; pijpenmaker) 
3e getuige Gerrit Geerlings (42 jaar; baanspinner) 
4e getuige George Lodewijk Hammer (40 jaar; timmerman) 
plaatsnaam Gouda 
instelling Streekarchief Midden-Holland

Bijlage XXXIX huwelijk van Teunis Verhart en Johanna Maria Huyvenaar

op donderdag 11 september 1851 Gouda
acte van huwelijk
burgerlijke stand Gouda akte 126

bruidegom Teunis Verhart (25 jaar; baanspinner) 
bruid Johanna Maria Huyvenaar (24 jaar; dienstbode) 
vader bruidegom Jacob Verhart (sjouwerman) 
moeder bruidegom Marrigje Prince (z.b.) 
vader bruid Cornelis Huyvenaar (verver) 
moeder bruid Geertrui Snel (overl.) 
getuige Pieter Verhart (35 jaar; opperman) 
2e getuige Willem Jansen (24 jaar; pottendraaier) 
3e getuige Bartholomeus Bergman (35 jaar; baanspinner) 
4e getuige Jan Donk (29 jaar; tuinman) 
plaatsnaam Gouda 
instelling Streekarchief Midden-Holland

Bijlage XL Huwelijk Hendrik van der Spelt en Francijntje Verhart, weduwe van Kornelis Pieter den Baars

op woensdag 1 augustus 1860 Gouda
huwelijksacte
akte 81

bruidegom Hendrik van der Spelt (56 jaar; mandenmaker; wed. van Maria Oosterkerk) bruid Francijntje Verhart (46 jaar; werkster; wed. van Kornelis Pieter den Baars) vader bruidegom Jan van der Spelt (overl.) moeder bruidegom Clasina Criestoffel (overl.) vader bruid Pieter Verhart (overl.) moeder bruid Gijsje de Jong (overl.) getuige1 Cornelis Koolmees (62 jaar; pijpmaker) getuige2 Teunis Verhart (32 jaar; spoorwegbediende) getuige3 Pieter Verhart (42 jaar; sjouwerman) getuige4 Karel Zieleman (57 jaar; pijpmaker) plaatsnaam Gouda
Bijlage XLI Huwelijksacte Hendrik Verhart/Geertruida Kroon

(18612508/dtb-1)

op zondag 25 augustus 1861 Katwijk
acte van huwelijk
Burgerlijke stand-Katwijk

In het jaar duizend acht honderd een en zestig
den vijf en twintigsten des maand augustus
Hendrik Verhart oud een en dertig
Houder? wonende te Katwijk aan den Rijn geboren te Gouda
den 20 sten februari achttienhonderd dertig
weduwnaar van Naatje van Marel overleden
meerderjarige zoon van Willem Verhart overleden
en van Agatha van den IJssel wonende te Katwijk aan den Rijn
en
Geertruida Kroon oud zes en
twintig jaren naaister wonende te Katwijk aan den Rijn
geboren te Leijden den een en twintigsten februari
achttienhonderd vijf en dertig dochter van Gerrit Kroon
Getuige Gijsbert Steenbergen zwager van de bruidegom oud
26 jaar heeft de huwelijksacte ondertekend terwijl de
bruidegom verklaarde niet te kunnen schrijven.

Bijlage XLII Huwelijk van Arie Lourier en Johanna Verhart

op woensdag 27 november 1861 Gouda
acte van huwelijk
Burgerlijke stand Gouda akte 115

bruidegom Arie Lourier (37 jaar; touwspinner) 
bruid Johanna Verhart (32 jaar; hekelster) 
vader bruidegom Dirk Lourier (z.b.) 
moeder bruidegom Goverdina Hogervorst (z.b.) 
vader bruid Jacob Verhart (z.b.) 
moeder bruid Marrigje Prince (z.b.) 
getuige Pieter Verhart (42 jaar; sjouwerman) 
2e getuige Teunis Verhart (33 jaar; spoorwegwerker) 
3e getuige Andries Ripperon (25 jaar; touwspinner) 
4e getuige Sijbrand Hoogerdijk (34 jaar; touwspinner) 
annotatie . Erkenning bij huwelijk van: Jacob (21-01-1854) en Arie (24-09-1861).

Bijlage XLIII Huwelijk van Christiaan Verhart en Margaretha van der Kleij

op woensdag 20 mei 1885 Gouda
acte van huwelijk
akte 37

Bruidegom: Christiaan Verhart (22 jaar, pakhuisknecht, geboren te Leiden)
Bruid: Margaretha van der Kleij (21 jaar, dienstbode, geboren te voormalige gemeente broek)
Vader bruidegom: Teunis Verhart (overleden)
Moeder bruidegom: Maria Huivenaar (Overleden)
Vader bruid: Roelof van der Kleij (arbeider)
Moeder bruid: Sophia Antonia Jansen (zonder beroep)
Getuige: Anthonie Verhart (27 jaar, broodbakker)
2e getuide: Jacobus Verhart (30 jaar, pakhuisknecht)
3e getuige: Rudolph Julius Herngreen (45 jaar, Melkverkoper)
4e getuige: Jacobus van der Steeg (42 jaar, bouwman, wonende te Alphen)

Afbeeldingen

1) Wiggert Willemsz Verhart (1666-1706) op 25 sep 1666

2) Abraham Verhart (1714-1783) op 27 jan 2019

3) Teunis Jacobse Verhart (1702-1762) op 25 jun 2004

4) Arij Corstiaanszoon Verhart (1716-1773) op 25 jun 2004

5) Frans Willemsz Verhart (Jan) (±1723-1808) op 2 mei 2004

6) Adriana van Leeuwen (1844-1938)

7) Carolus Verhart (Karel) (1843-1915) in 1910

8) Cornelia van Rooijen (Mietje) (1880-1967) rond 1960

9) Wilhelmus Cornelis Verhart (1872-1922) rond 1905

10) Alida Mathilda van der Velde (1887-1963), foto rond 1960

11) Wilhelmus Verhart (Willem) (1886-1942) - Voorstraat 39, later Rijnstraat 39, Katwijk aan den Rijn, foto in 1945

12) Wilhelmus Verhart (Willem) (1886-1942) - taxi van Willem Verhart, foto in 1932

13) Wilhelmus Verhart (Willem) (1886-1942), portretfoto rond 1925

14) Wilhelmus Verhart (Willem) (1886-1942), handtekening in 1910

15) Francina Verhart (1900-1990)

16) Maria Hendrica Verhart (1888-1963)

17) Pieter Verhart (Piet) (1913-2006) rond 1938

18) Carolus Johannes Wilhelmus Verhart (Karel) (1911-1969)

19) Johannes Josephus Verhart (Jan) (1915-1984), handtekening in 1972

20) Johannes Josephus Verhart (Jan) (1915-1984), portretfoto rond 1965

21) Max Verhart (1944-2018) op 29 sep 2013


Index

Aalst, van

Astrid XIII-AX.2; Miranda XIII-AX.1; Willem XIII-AX.

Adrichem, van

Hendrik XI-D.4; Jan XI-D; Maria XI-D.1; Pieter XI-D.2; Sandrina Susanna XI-D.3.

Akkeren, van

Bernardina Maria XII-I.1; Christianus Antonius XII-I; Christina Sandrina XII-I.3; Willem XII-I.2.

Alkemade

Carola Cornelia Maria XIV-O; Floris Johannes Jozef XII-AV; Johannes Albertus XII-AV.4; Maria Anna XIII-AX; Maria Johanna Martina XIV-N; Theodoor Cornelis XIII-AL; Theodorus Carolus Wilhelmus Maria XIII-AL.2; Theodorus Petrus Martinus Maria XIII-AL; Wilhelmus Floris XII-AV.2; Wilhelmus Theodorus XII-AV; Yvonne XII-AV.1; Yvonne Maria XII-AV.1.

Alphen, van

Abraham Cornelisz V-G; Anna V-G.3, V-G.7; Christiaan V-G.4; Cornelis V-G.1, V-G.2; Krijn V-G.6; Wilm V-G.5.

Alting

Annechiena Jantina Hendrika XIII-AR.

Andriesen

Catharina Elizabeth X-O.

Andriessen

Maria XII-Q.

Appel

Anthonie Marie XII-K.1; Jacobus Marie XII-K.2; Maria Johanna Paulina XII-K.3; Martinus XI-H.6; Paulus XII-K.

Aret

Johann Philip *124, *125.

Ashri

Kareem Ashri XIV-V; Memphis Adel XIV-V.2; N.N. XIV-V; Ramses Petrus XIV-V.1.

Asmus

Jan Arie XII-AX; Nn XII-AX.1; Willem Hendrik XII-AX.

Baars

Arien Aelberts IV-F; Hilligje IV-F.1, IV-F.3; Isaak IV-F.2, IV-F.4, IV-F.5; Willem IX-H, IX-I, VII-M.3.

Baars, den

Antje IX-J.4; Cornelis IX-J; Johanna IX-J.3; Kornelis Pieter IX-J.

Baas

Aeltje Simonsdr VIII-A, VIII-I.

Bakker

Franz Jacob XII-AV.1; Johannes XI-C.2, XI-C.4, XI-C; Maria Catharina XI-C; N. XII-AG.2, XII-AG.

Bax

Willemijntje VIII-Q.1.

Beckum, van

Cornelia VIII-G.5.

Begeer

Gesina X-D.

Bellekom

Anna Christina XII-AE; Leonardus Thomas XII-AE; Maria Huberta Wijnanda XII-AJ.

Benda

Ralf Ulrich Nicolaas XIV-R.3.

Berbée

Cornelia Francisca XIII-AS.

Berg, van der

Cornelia Hubertina Maria XIV-S.

Bergh, van den

Hendrik XI-H.4; Jacobus Hendrik XI-H.4.

Bergman

Bartholomeus X-E; Noel XIII-AT.3, XIV-W.

Berkula

Theodora *139.

Beu, de

Hermanus IX-I.

Bijleveld

Hendrika Fredrika Maria XII-Q; Johan Fredrik XII-Q.

Binee

Marie