Parenteel van Claas Jansz van der Geer (±1615-<1654) Dr. Leo A.M. van der Geer - MMXXII -

© 2022  Dr. Leo A.M. van der Geer

Corso Marconi 91

18014 OSPEDALETTI

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713


Inleiding
De familie van mijn vaderskant (van der Geer) komt uit de omgeving van Nieuwveen. Bij het genealogisch onderzoek naar de familie Van de(r) Geer kwamen wij, ondergetekende en twee vrienden bij het vorsen naar onze familiehistorie, ook andere Van de(r) Geren tegen. De gegevens daarvan zijn o.a. opgenomen in deze publicatie. Voor een totaal overzicht van hetgeen tot nu toe is ontdekt raad ik u aan te gaan naar de site:

www.genealogy-vdgeer.nl

veel leesplezier

Leo van der Geer


Generatie I

(van 1615 tot 1654)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1645 en 1654.

I  Claas Jansz van der Geer is geboren rond 1615, is ned.ger. gedoopt, is overleden voor 1654. Claas werd hoogstens 39 jaar.

Claas trouwt rond 1640, trouwt (kerk) (ned.ger.) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Adriaantje Ariens Goverts. Adriaantje is geboren rond 1620, is ned.ger. gedoopt, is overleden voor 1654. Adriaantje werd hoogstens 34 jaar.

Van Claas en Adriaantje zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Claase van der Geer is geboren rond 1645, is ned.ger. gedoopt, zie II-A.

2  Catelijntje Claas van der Geer is geboren rond 1647, is ned.ger. gedoopt, zie II-B.

3  Ariaen Claase van der Geer is geboren rond 1650, is ned.ger. gedoopt, zie II-C.

4  Govert Claesz van der Geer is geboren rond 1650, is ned.ger. gedoopt.

5  Neeltje Claes van der Geer is geboren rond 1650, is ned.ger. gedoopt.

Neeltje was gehuwd met Claes Arijens.

6  Jan Claesz van der Geer is geboren voor 1654.


Generatie II

(van 1645 tot 1730)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1665 en 1690. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ouderkerk aan de IJssel (12x) en Haastrecht (3x).

II-A  Cornelis Claase van der Geer, zoon van Claas Jansz van der Geer (I) en Adriaantje Ariens Goverts, korenkoper, koperwasser, heemraad en brandmeester, is geboren rond 1645, is ned.ger. gedoopt, is overleden op zaterdag 27 mei 1730 te Ouderkerk aan de IJssel. Cornelis werd ongeveer 85 jaar.

Cornelis trouwt rond 1670, trouwt (kerk) (ned.ger.) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Cornelia Willems Hol, dochter van Willem Aarts Hol. Cornelia is geboren rond 1650, is ned.ger. gedoopt, is overleden op dinsdag 29 mei 1708 te Ouderkerk aan de IJssel. Cornelia werd ongeveer 58 jaar.

Van Cornelis en Cornelia zijn elf kinderen bekend:

1  Agatha Cornelis van der Geer is ned.ger. gedoopt op zondag 26 november 1673 te Ouderkerk aan de IJssel, zie III-A.

2  Johannes Cornelisse van der Geer is geboren rond 1675, is ned.ger. gedoopt, zie III-B.

3  Adriana Cornelis van der Geer is geboren in 1678, is ned.ger. gedoopt.

Den 23 october 1699 compareerde Klaas van der Geer, te kennen gevende dat sijn dogter Arijaantje Cornelis van der Geer, van mening is gaan te begeven in de huwelijke staat met Gerrit de Jong woonagtig tot Oudewater en zij behoort tot de classis van f. 6.-.- (DTB Ouderkerk a/d IJssel:1/..)

Alhier getrouwt den 15 nov. anno 1699 Gerrit de Jong j.m. wonende tot Oudewater met Arijaantje van der Geer j.d. van Ouderkerk (DTB Ouderkerk a/d IJssel: 4/18).

Adriana trouwt op zondag 15 november 1699 te Ouderkerk aan de IJssel, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 21-jarige leeftijd met Gerrit de Jong. Gerrit, burgemeester van Oudewater, wonende te Oudewater, is ned.ger. gedoopt.

4  Arij Cornelisse van der Geer is ned.ger. gedoopt op zondag 26 februari 1679 te Ouderkerk aan de IJssel.

5  Claes Cornelisse van der Geer is geboren rond 1680, is ned.ger. gedoopt, zie III-C.

6  Maria Cornelis van der Geer is ned.ger. gedoopt op zondag 18 oktober 1682 te Ouderkerk aan de IJssel.

Maria trouwt op maandag 7 december 1711 te Ouderkerk aan de IJssel, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 29-jarige leeftijd met Jan Pieters Verduyn. Jan, wonende te Boskoop, is ned.ger. gedoopt.

7  Adriaan Cornelisse van der Geer is ned.ger. gedoopt op maandag 9 oktober 1684 te Ouderkerk aan de IJssel, zie III-D.

8  Anna Cornelis van der Geer is ned.ger. gedoopt op maandag 9 oktober 1684 te Ouderkerk aan de IJssel, is overleden op vrijdag 27 december 1754 te Gouda. Anna werd 70 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Zij testeert als weduwe op 10.4.1745 voor notaris Arend de Zeeuw en 8.1.1752 voor notaris Willem Laforce te Gouda

Anna trouwt op maandag 7 december 1711 te Ouderkerk aan de IJssel, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Theodorus Texelius, zoon van Johannes Texelius en Elisabeth Johannes van der Pelt. Theodorus, predikant, is geboren op donderdag 25 januari 1685 te Rotterdam, is ned.ger. gedoopt op zondag 28 januari 1685 aldaar, is overleden op zaterdag 8 september 1742 te Voorschoten. Theodorus werd 57 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Ingeschreven als student te Leiden '5 Maii 1703 Theodorus Texelius Roteradamensis 20 P. Hon'. In den heiligen dienst bevestigd te Oolgensplaat 1709, emiritus 21-03-1730, opnieuw ingeschreven te Leiden 25 oct. 1734 'Theodorus Texelius pastor emeritus in pago Ooltgens Plaat 46'

9  Dirk Cornelisse van der Geer is geboren rond 1685, is ned.ger. gedoopt.

Dirk gaat in ondertrouw op zaterdag 3 januari 1711 te Haastrecht, trouwt op zondag 18 januari 1711 aldaar, trouwt (kerk) (ned.ger.) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Beatrix van Eyck. Beatrix, genoemd als doopgetuige in 1716, is geboren rond 1685, is ned.ger. gedoopt.

10  Neeltje Cornelis van der Geer is ned.ger. gedoopt op dinsdag 3 december 1686 te Ouderkerk aan de IJssel, zie III-E.

11  Willemijntje Cornelis van der Geer is geboren te Ouderkerk aan de IJssel, is ned.ger. gedoopt op zondag 28 mei 1690 te Berkenwoude.

Willemijntje trouwt op maandag 2 maart 1716 te Ouderkerk aan de IJssel, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 25-jarige leeftijd met Wouter Mighault. Wouter, wonende te Dordrecht, is ned.ger. gedoopt.

II-B  Catelijntje Claas van der Geer ook genaamd Catharina van der Geer, dochter van Claas Jansz van der Geer (I) en Adriaantje Ariens Goverts, is geboren rond 1647, is ned.ger. gedoopt, is als overleden aangegeven op dinsdag 22 juli 1692 te Ouderkerk aan de IJssel (wonende in de Nesse, begraven in een half graf). Catelijntje werd ongeveer 45 jaar.

Catelijntje trouwt in september 1665 te Ouderkerk aan de IJssel op ongeveer 18-jarige leeftijd (1) met Jan Willemse van Herck ook genaamd Jan Willemse Baes, zoon van Willem Baes en Janneke Eeuwouts. Jan, steenbakker, is overleden op donderdag 16 september 1688.

Jan Willems Baes/van Herck koopt van zijn zwager Mathijs Ariensz. (wonende te Ouderkerk) 6 morgen land met huis en berg gelegen in de polder de Geer te Ouderkerk voor fl. 4800 op 3.12.1667. Hiervan verkoopt hij voor fl. 1760 een gedeelte aan zijn vrouw's broers en zuster nl. Jan, Govert, Ary en Cornelis Claesz., benevens Claes Arijens gehuwd met Neeltje Claesz. Uit een transportacte d.d. 24.09.1692 blijkt dat Catelijntje Claesdr. van der Geer (overlijdensaangifte 22.7.1692 Ouderkerk, wonende aan de Nesse, begraven in een half graf) twee meerderjarige kinderen nalaat, nl. Claes en Willem en verder enige minderjarige kinderen waar volgens testament (niet gevonden daar het notarieel archief van Ouderkerk eerst in 1698 begint) als voogden over zijn gesteld Arij Claesz. van der Geer (dus van moederszijde) en Leendert Eeuwouts (mogelijk van vaderszijde waardoor de veronderstelling dat Janneke Eeuwouts de vrouw van Willem Baes/van Herck is versterkt wordt). Op 01.05.1700 leggen de kinderen Tijs en Arij een verklaring af over de afhandeling van wijlen hun moeder.

Van Jan en Catelijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Arij Jans van Herk.

2  Willempje Jans van Herk.

3  Claas Jans van Herk is gedoopt op woensdag 16 september 1665 te Ouderkerk aan de IJssel, zie III-F.

4  Willem Jans van Herk is gedoopt op zondag 8 mei 1667 te Ouderkerk aan de IJssel, is overleden op zaterdag 27 mei 1713 te Ouderkerk aan den IJssel. Willem werd 46 jaar en 19 dagen.

5  Thijs Jans van Herk is gedoopt op zondag 19 april 1671 te Ouderkerk aan de IJssel.

6  Adriaantje Jans van Herk is gedoopt op zondag 23 april 1679 te Ouderkerk aan de IJssel.

7  Govert Jans van Herk is gedoopt op zaterdag 13 juni 1676 te Ouderkerk aan de IJssel, getuigen bij de doop: Claes Ariensz, Tijs Leendertsz, Marijtje Dircks., is overleden op woensdag 3 juni 1722. Govert werd 45 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Catelijntje was gehuwd (2) met Joost Centen Quant.

II-C  Ariaen Claase van der Geer ook genaamd Adriaen Arien, zoon van Claas Jansz van der Geer (I) en Adriaantje Ariens Goverts, korenkoper, wonende te Haastrecht, is geboren rond 1650, is ned.ger. gedoopt, is overleden voor 1694 aldaar. Ariaen werd hoogstens 44 jaar.

Den 25e Januarij 1685 heeft in tegenwoordigheijt van alle de leeden des kerkeraads sijn reekeninge gedaen Arien Claes van der Geer en is bevonden na dat de posten van sijn ontfang en uitgaef met malkander vergeleken waaren, dat hij meer ontfangen dan uitgegeven hadde een somme van sevenhondert en eene gulden met veertien penningen. Waarop hij, van der Geer, voor sijne goede officien uijt aller naam door de predikant is bedankt (DTB 1/15, Haastrecht).

15 maart 1689 tot diaken verkozen Arien Claes van der Geer en na gegeven proclamatie bevestigd (DTB 1/19, Haastrecht).

Uit brondoc. 16760703/4-tk blijkt dat hij land bezat, t.w.: 14 morgen in Ouderkerck op de Geer en 2 morgen op de Cromme.

Ariaen trouwt rond oktober 1674 (huw.vw. 3.10.1674 notaris Nicolaes Staert in 't Veld, Gouda), trouwt (kerk) (ned.ger.) op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Maria Dircx Luyt, dochter van Dirck Luyt en Leentje Jans. Maria, wonende te Haastrecht, is geboren rond 1650 te Ouderkerk aan de IJssel, is ned.ger. gedoopt.

Ariaen was gehuwd (2) met Cornelia Krijnse van der Muys. Cornelia is ned.ger. gedoopt.

Van Ariaen en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Claas van der Geer is ned.ger. gedoopt op zondag 18 augustus 1686 te Haastrecht.

2  Nicolaas van der Geer (Claas) is ned.ger. gedoopt op zondag 4 juli 1688 te Haastrecht.

3  Johannes van der Geer is ned.ger. gedoopt op zondag 16 april 1690 te Haastrecht.


Generatie III

(van 1665 tot 1754)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 33 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1700 en 1730. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Moordrecht (10x), Krimpen aan de Lek (7x), Ouderkerk aan de IJssel (5x), Haastrecht en Gouderak.

III-A  Agatha Cornelis van der Geer, dochter van Cornelis Claase van der Geer (II-A) en Cornelia Willems Hol, koopvrouw, is ned.ger. gedoopt op zondag 26 november 1673 te Ouderkerk aan de IJssel, is overleden op zondag 17 december 1747 te Haastrecht. Agatha werd 74 jaar en 21 dagen.

Zij is eigenaresse van 33 morgen land en 8 huizen.

Agatha trouwt op woensdag 23 juli 1704 te Haastrecht, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Bastiaan van Nooten, zoon van Willem van Nooten. Bastiaan, koopman, schepen en burgemeester van Haastrecht, is geboren rond 1666, is ned.ger. gedoopt, is begraven op woensdag 8 maart 1719 te Haastrecht. Bastiaan werd ongeveer 53 jaar.

Toen Bastiaan van Nooten in 1719 overleed bleek deze Haastrechtse burgemeester en zeildoekhandelaar, samen met Agatha zijn vrouw, een bruto vermogen te hebben van f 250.000,- Alleen al aan contact geld hadden Bastiaan en Agatha f 15.638-9-8 in huis liggen (7 sakjes a 600 gl, 22 sakjes a 275 gl, enz.) de juwelen werden getaxeerd op f 3.193-4-8, de roerende goederen op ongeveer f 2.600-0-0, nog afgezien van de koetsen en paarden ter waarde van f 745-0-0. (bron: Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw , auteur Johan A. Kamermans)

Van Bastiaan en Agatha zijn zeven kinderen bekend:

1  doodgeboren kind van Nooten is doodgeboren rond 1703.

2  doodgeboren kind van Nooten is doodgeboren rond 1705.

3  Cornelia van Nooten is geboren op maandag 3 januari 1707 te Haastrecht, is overleden op woensdag 10 september 1777 te Gouda. Cornelia werd 70 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Cornelia was gehuwd met Willem Sebastiaan Koers. Willem, Heer van Zuid-Waddinxveen, is gedoopt op zondag 11 januari 1705 te Katwijk aan den Rijn.

4  Cornelis van Nooten is geboren rond 1708.

5  Bastiaan van Nooten is geboren rond 1709.

6  Adriaan van Nooten is geboren rond 1711.

7  Jan van Nooten is geboren rond 1713.

III-B  Johannes Cornelisse van der Geer, zoon van Cornelis Claase van der Geer (II-A) en Cornelia Willems Hol, heemraad te Krimpen a/d Lek, is geboren rond 1675, is ned.ger. gedoopt, is begraven op zaterdag 4 januari 1749 te Krimpen aan de Lek Het overlijden van Jan wordt aangegeven door zijn zoon Willem (bron: Gaarders Krimpen aan de Lek, 1749). Johannes werd ongeveer 74 jaar.

Het doophek van de dorpskerk van Krimpen aan den IJssel is gemaakt omstreeks 1735. Het is een uit eikenhout gesneden monument dat de herinnering aan de zeilende walvisvaart levend houdt. Het bestaat uit vijf bewerkte traveeën (panelen) , waarvan het middelste iets naar voren uit springt. Het meest rechtse paneel vertolkt een fragment uit de geschiedenis. Ingelijst in een schelp, het schutssymbool van de zeevaart, zien we drie zeilende walvisschepen, twee bemande vangsloepen en enkele spuitende walvissen. Onder de schelp staat: 'De Groenlandse Visserij'. Het meest linkse paneel toont het wapen van Krimpen aan de Lek, drie liggende wassenaars, halve manen. In het paneel staat 'Crimpen op de Lecq'. De drie middenpanelen vertellen over de families Van Holst, Van Barnevelt en Van der Geer. Martinus van Barnevelt behoorde met de familie Van de Geer en Van Holst tot de belangrijkste aandeelhouders van de walvisvaart.

Johannes gaat in ondertrouw op zondag 28 februari 1700 te Ouderkerk aan de IJssel, trouwt op zondag 21 maart 1700 aldaar, trouwt (kerk) (ned.ger.) op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Neeltje Dirks de Jonge, dochter van Dirck Pieters de Jonhg. Neeltje is geboren rond 1680, is ned.ger. gedoopt, is begraven op donderdag 2 mei 1726 te Krimpen aan de Lek (bron: Gaarders Krimpen aan de Lek 1726). Neeltje werd ongeveer 46 jaar.

Van Johannes en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Eva Johannes van der Geer is geboren op maandag 31 juli 1702 te Krimpen aan de Lek, zie IV-A.

2  Cornelis van der Geer is ned.ger. gedoopt op zondag 1 april 1703 te Krimpen aan de Lek, zie IV-B.

3  Dirk van der Geer is ned.ger. gedoopt in 1705 te Krimpen aan de Lek (in doopboek staat vermeld "gedoopt nog een kind van der Geer"), is begraven op vrijdag 25 november 1707 aldaar. Dirk werd 2 jaar.

Dirk wordt met zijn halfbroer Willem genoemd in een testament d.d.2.3.1754 (notaris Herbert van der Mey te Rotterdam)

4  Cornelia van der Geer is geboren in 1705, is begraven op dinsdag 20 april 1706 te Krimpen aan de Lek (bron: Gaarders Krimpen aan de Lek 1706). Cornelia werd 1 jaar.

5  Maria van der Geer is geboren rond 1710 te Krimpen aan de Lek, is ned.ger. gedoopt, zie IV-C.

6  Cornelia van der Geer is geboren te Krimpen aan de Lek, is gedoopt in april 1719, is begraven op maandag 10 november 1800 aldaar, impost 30 gulden. Het overlijden van Cornelia werd aangegeven door haar schoonzoon D. Hendriksz. (bron: Gaarders Krimpen aan de Lek). Cornelia werd 81 jaar en 7 maanden.

Cornelia trouwt op zondag 11 mei 1738 te Noordeloos op 19-jarige leeftijd (1) met Nicolaas Verweerd. Nicolaas, schoolmeester, wonende te Krimpen aan de Lek en te Crimpen op de Lecq, is geboren te Noordeloos, is overleden voor 1744. Cornelia gaat in ondertrouw op woensdag 9 september 1744 te Krimpen aan de Lek op 25-jarige leeftijd (2) met Lourens van der Wal.

7  Willem van der Geer is gedoopt op zondag 28 april 1726 te Krimpen aan de Lek (doopgetuige was zijn tante Neeltje Cornelis van der Geer (zie III-E)), zie IV-D.

Johannes trouwt rond 1728 op ongeveer 53-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 48-jarige Neeltje Dubbelt. Neeltje is geboren rond 1680.

Van Johannes en Neeltje is een kind bekend:

8  Johannes van der Geer (Jan), poorter van Schoonhoven (29.4.1739), is geboren rond 1730 te Krimpen aan de Lek, is overleden in 1783 te Rotterdam. Johannes werd ongeveer 53 jaar.

Hij was poorter van Schoonhoven (29.4.1739).

Johannes gaat in ondertrouw op maandag 18 november 1754 te Groot-Ammers of heeft huwelijksvoorwaarden opgemaakt op donderdag 28 november 1754 te Rotterdam door notaris Herbert van der Meij, trouwt op donderdag 28 november 1754 aldaar (bron: DTB Rotterdam 1754, archief 1-02, registratienummer 75) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Johanna Leenderts van der Graaf, dochter van Leendert van der Graaf en Maria Pannevis. Johanna is geboren rond 1730 te Rotterdam.

III-C  Claes Cornelisse van der Geer, zoon van Cornelis Claase van der Geer (II-A) en Cornelia Willems Hol, is geboren rond 1680, is ned.ger. gedoopt, is overleden op zaterdag 9 oktober 1728. Claes werd ongeveer 48 jaar.

Claes gaat in ondertrouw op zaterdag 14 september 1709 te Bodegraven, trouwt op woensdag 2 oktober 1709 te Moordrecht, trouwt (kerk) (ned.ger.) op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Neeltje Jansdochter Boon, dochter van Jan Boon en Geertje Maas. Neeltje is geboren rond 1680 te Bodegraven, is ned.ger. gedoopt, is overleden op woensdag 20 februari 1743 te Rotterdam. Neeltje werd ongeveer 63 jaar.

Neeltje was later gehuwd (2) met Jan Smits.<1,2>

Van Claes en Neeltje zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelia van der Geer is geboren op woensdag 18 juni 1710 te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op zondag 22 juni 1710 aldaar (doopgetuige was haar tante Maria Cornelis van der Geer (zie II-A.6)), is overleden op woensdag 11 maart 1711 aldaar. Cornelia werd 8 maanden en 21 dagen.

Neeltje Boon is in de kraam bevallen van een jongedochter Cornelia geheten den 18 Juni 1710 sogtens omtrent 10 uere en wederom in den Heere gerust den 10 en 11 Maart 1711 op een dinsdagh naght omtrent 2 uren (N.L. XLV-1927:376).

2  Cornelia van der Geer is geboren op zaterdag 2 januari 1712 te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op zondag 3 januari 1712 aldaar (doopgetuige was haar tante Neeltje Cornelis van der Geer (zie III-E)), is overleden rond vrijdag 25 december 1716 aldaar. Cornelia werd ongeveer 4 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Neeltje Boon is wederom in de kraam gekomen den 2 Jan. 1712 van een jongedochter en hiet Cornelia int jaer 1716 in den Heere gerust omtrent Kersemis (N.L. XLV 1927: 376)

3  Cornelis van der Geer is geboren op donderdag 24 mei 1714 te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op zondag 27 mei 1714 aldaar, zie IV-E.

4  Beatrix van der Geer is geboren op woensdag 23 september 1716 te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op zondag 27 september 1716 aldaar (doopgetuigen waren haar grootmoeder Geertje Maas en haar grootvader Jan Boon), zie IV-F.

5  Cornelia van der Geer is geboren op zondag 8 januari 1719 te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op woensdag 11 januari 1719 aldaar (doopgetuige was haar tante Agatha Cornelis van der Geer (zie III-A)), zie IV-G.

6  Jan van der Geer is geboren op dinsdag 8 oktober 1720 te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op zondag 10 november 1720 aldaar (doopgetuigen waren zijn grootmoeder Geertje Maas en zijn grootvader Jan Boon), is overleden op maandag 21 augustus 1741. Jan werd 20 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Den 8 Novemb 1721 is Neeltje Boon wederom in de kram gekomen sochtens ten vijf uren van een jonge soon sijn naam is Jan van der Geer.

Den 21 Augustus 1741 is overleeden Jan van der Geer 's maandags savonts omtrent ses ueren (Nl. XLV(1927):377)

7  Willem van der Geer is geboren op zaterdag 17 april 1723 te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op zondag 18 april 1723 aldaar (doopgetuigen waren zijn behuwd oom Wouter Mighault (zie II-A.11) en zijn tante Adriana Cornelis van der Geer (zie II-A.3)), zie IV-H.

8  Neeltje van der Geer is geboren op vrijdag 27 juli 1725 te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op zondag 29 juli 1725 aldaar (doopgetuigen waren haar behuwd oom Cornelis van Rhijn en Elisabeth van Rhijn), is overleden op woensdag 20 februari 1743 te Rotterdam, is begraven op vrijdag 22 februari 1743 te Moordrecht in de kerk. Neeltje werd 17 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Den 27 Julij 1725 is Neeltje Boon wederom in de kraam van een jonge dochter naem is Neeltje van der Geer sochtens omtrent negen uren op een vrijdag.

1743 den 20 feb. is gestorven Neeltje van der Geer te Rotterdam (N.L. XLV 1927 : 377) .

22.2.1743, Neeltje van der Geer, j.d. hier vreemt, wonende Haringvliet, vervoert na Moordrecht in de kerk, fl. 15.- (DTB, Rotterdam).

9  Nicolaas van der Geer (Claas) is ned.ger. gedoopt op zondag 12 oktober 1727 te Moordrecht (doopgetuige was zijn behuwd tante Beatrix van Eyck (zie II-A.9)), is overleden voor zaterdag 3 juli 1751. Nicolaas werd hoogstens 23 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

10  Maria van der Geer is geboren op woensdag 29 september 1728 te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op zondag 3 oktober 1728 aldaar (doopgetuigen waren haar behuwd tante Beatrix van Eyck (zie II-A.9) en haar behuwd oom Jan Pieters Verduyn (zie II-A.6)), zie IV-I.

III-D  Adriaan Cornelisse van der Geer, zoon van Cornelis Claase van der Geer (II-A) en Cornelia Willems Hol, is ned.ger. gedoopt op maandag 9 oktober 1684 te Ouderkerk aan de IJssel, is overleden op zondag 6 oktober 1737 aldaar. Adriaan werd 52 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Adriaan trouwt op maandag 25 mei 1722 te Ouderkerk aan de IJssel op 37-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Catharina van Herk, zie IV-J.

Van Adriaan en Catharina is een kind bekend:

1  Levenloos Kind is geboren op woensdag 3 maart 1723 te Ouderkerk aan de IJssel.

Adriaan trouwt op dinsdag 7 augustus 1714 te Dordrecht op 29-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Agatha Jans Troost, dochter van Jan Troost en Marria Dirks Barendregt. Agatha, wonende te Dordrecht, is geboren te Oud-Beyerland, is ned.ger. gedoopt op zondag 14 november 1688 te Nieuw Beijerland, is overleden rond 1720 te Ouderkerk aan de IJssel. Agatha werd ongeveer 32 jaar.

Van Adriaan en Agatha zijn vijf kinderen bekend:

2  Maria van der Geer is overleden op vrijdag 10 juni 1796 te Gouda, is begraven op maandag 13 juni 1796 aldaar.

Maria wordt genoemd in het lidmatenregister van de Herv.Gem (St.Janskerk) te Gouda: 18.4.1745 in 't Wijdstraat (ingekomen met attestatie van Rotterdam), zij woonde bij haar zuster Cornelia (geh. met Adrianus Voorduyn). Op 31.3.1771 komt Maria met haar echtgenoot Johannes van der Hoeven met attestaie van Oudshoorn; zij wonen dan op de Oosthaven te Gouda.

Maria gaat in ondertrouw op zondag 2 oktober 1746 te Gouda, trouwt op zondag 16 oktober 1746 aldaar met Johannes van der Hoeven. Johannes, schepen van Gouda.

3  Cornelia van der Geer is gedoopt op zondag 18 augustus 1715 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuigen waren haar tante Willemijntje Cornelis van der Geer (zie II-A.11) en haar grootvader Cornelis Claase van der Geer (zie II-A)), is overleden op donderdag 24 oktober 1715 aldaar. Cornelia werd 2 maanden en 6 dagen.

4  Cornelia van der Geer is gedoopt op zondag 30 augustus 1716 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuigen waren haar behuwd tante Neeltje Dirks de Jonge (zie III-B) en haar oom Johannes Cornelisse van der Geer), is overleden op zondag 24 december 1719 aldaar. Cornelia werd 3 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

5  Cornelis van der Geer is gedoopt op woensdag 17 november 1717 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuigen waren zijn oom Claes Cornelisse van der Geer (zie III-C) en zijn behuwd tante Neeltje Jansdochter Boon), is overleden op dinsdag 30 september 1777 te Rotterdam. Cornelis werd 59 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

6  Cornelia van der Geer, wonende te Gouda, is gedoopt op donderdag 17 oktober 1720 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuige was haar tante Agatha Cornelis van der Geer (zie III-A)), is overleden op vrijdag 22 augustus 1794 te Gouda. Cornelia werd 73 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Cornelia Voorduin, geb. van der Geer, echtgenote van Adrianus Voorduin, genoemd als getuige bij de doop (ned.ger.) op 24.3.1771 te Woudenberg van haar kleinkind Cornelia Johanna Margarita Voorduin dr. van Arnoldus Voorduin (predikant) en Alberdina Cornelia Blom.

Cornelia trouwt op zondag 30 augustus 1744 te Ouderkerk aan de IJssel op 23-jarige leeftijd met de 17-jarige Adrianus Voorduyn, zoon van Aert Ariens Voorduyn en Neeltje Harmens van Bolnes. Adrianus, koopman, is gedoopt op zaterdag 3 mei 1727 te Rotterdam, is overleden op vrijdag 27 oktober 1797 te Gouda. Adrianus werd 70 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Betoog gegeven om tot Ouderkerk aan den IJssel te trouwen den 24 Augustus 1744 Adrianus Voorduyn j.m. van Gouda met Cornelia van der Geer, j,d van Ouderkerk op den IJssel (Gouda DBT:21A/109)

III-E  Neeltje Cornelis van der Geer, dochter van Cornelis Claase van der Geer (II-A) en Cornelia Willems Hol, is ned.ger. gedoopt op dinsdag 3 december 1686 te Ouderkerk aan de IJssel, is overleden op donderdag 9 mei 1715 te Gouda. Neeltje werd 28 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Neeltje trouwt op dinsdag 23 oktober 1714 te Ouderkerk aan de IJssel, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 27-jarige leeftijd met Cornelis van Rhijn. Cornelis, wonende te Gouda, is ned.ger. gedoopt.

Van Neeltje is een kind bekend:

1  Cornelia van der Geer is begraven in april 1712 te Krimpen aan de Lek (bron: Gaarders Krimpen aan de Lek 1712).

III-F  Claas Jans van Herk, zoon van Jan Willemse van Herck (II-B) en Catelijntje Claas van der Geer, is gedoopt op woensdag 16 september 1665 te Ouderkerk aan de IJssel.

Claas trouwt op zondag 14 februari 1700 te Gouderak op 34-jarige leeftijd met Trijntje Teunis van Vliet.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Cornelis Snoeij.

Van Claas en Trijntje is een kind bekend:

1  Catharina van Herk is gedoopt op zondag 29 augustus 1700 te Gouderak, zie IV-J.


Generatie IV

(van 1700 tot 1801)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 28 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1723 en 1764. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ouderkerk aan de IJssel (11x), Moordrecht (6x), Leiden (2x), Krimpen aan de Lek (2x), Rotterdam, Papendrecht, Middelharnis, Krimpen aan den Lek en Krimpen aan de IJssel.

IV-A  Eva Johannes van der Geer, dochter van Johannes Cornelisse van der Geer (III-B) en Neeltje Dirks de Jonge, is geboren op maandag 31 juli 1702 te Krimpen aan de Lek, is overleden in april 1733, is begraven op vrijdag 1 mei 1733 aldaar Het overlijden van Eva wordt aangegeven door haar echtgenoot Jacobus van Holst (bron: Gaarders Krimpen aan de Lek 1733). Eva werd 30 jaar en 9 maanden.

Eva gaat in ondertrouw op vrijdag 6 november 1722 te Krimpen aan de Lek, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 20-jarige leeftijd met Jacobus van Holst. Jacobus is ned.ger. gedoopt.

Van Jacobus en Eva is een kind bekend:

1  Jacoba van Holst is gedoopt op maandag 23 april 1725 te Krimpen aan den Lek.

IV-B  Cornelis van der Geer, zoon van Johannes Cornelisse van der Geer (III-B) en Neeltje Dirks de Jonge, is ned.ger. gedoopt op zondag 1 april 1703 te Krimpen aan de Lek, is overleden op zaterdag 30 juni 1781 te Krimpen aan den IJssel (bron: Weeskamerarchivalia van Alblasserdam, nummer 181: stukken betreffende de nalatenschap van Cornelis van der Geer, 1 omslag). Cornelis werd 78 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw op vrijdag 26 maart 1734 te Krimpen aan de Lek, trouwt op zondag 11 april 1734 aldaar op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Centina Verheul, dochter van Jan Cornelis Verheul en Trijntje Arijsdochter Palsrock. Centina is ned.ger. gedoopt op donderdag 30 augustus 1708 te Pernis.

Van Cornelis en Centina zijn zes kinderen bekend:

1  Neeltje van der Geer is ned.ger. gedoopt op woensdag 17 november 1734 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuige was Cornelis van der Geer), zie V-A.

2  Catrina van der Geer is ned.ger. gedoopt op zondag 29 januari 1736 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuige was Trijntje Verheul).

3  Johannes Cornelisz van der Geer is ned.ger. gedoopt op zondag 25 mei 1738 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuige was Trijntje Verheul), zie V-B.

4  Geertruij van der Geer is ned.ger. gedoopt op donderdag 14 januari 1740 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuige was Trijntje Verheul).

5  Eva van der Geer is geboren te Krimpen aan de IJssel, is ned.ger. gedoopt op zondag 21 januari 1742 aldaar (doopgetuige was haar tante Cornelia van der Geer (zie III-B.6)), zie V-C.

6  Anna van der Geer is ned.ger. gedoopt op woensdag 25 december 1743 te Ouderkerk aan de IJssel, zie V-D.

IV-C  Maria van der Geer, dochter van Johannes Cornelisse van der Geer (III-B) en Neeltje Dirks de Jonge, is geboren rond 1710 te Krimpen aan de Lek, is ned.ger. gedoopt.

Maria gaat in ondertrouw op zaterdag 26 januari 1743 te Krimpen aan de Lek op ongeveer 33-jarige leeftijd met Pieter Bezemer. Pieter is geboren te Papendrecht, is ned.ger. gedoopt.

Van Pieter en Maria is een kind bekend:

1  Maria Pieters Bezemer is geboren op woensdag 3 december 1749 te Papendrecht, is ned.ger. gedoopt, is overleden op donderdag 29 januari 1801 te Dordrecht. Maria werd 51 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Maria trouwt op donderdag 10 juni 1773 te Papendrecht, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Castendijk. Jan is geboren op woensdag 24 april 1748 te Dordrecht, is ned.ger. gedoopt, is overleden op donderdag 10 november 1808 aldaar. Jan werd 60 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

IV-D  Willem van der Geer, zoon van Johannes Cornelisse van der Geer (III-B) en Neeltje Dirks de Jonge, poorter van Schoonhoven (25.9.1754), is gedoopt op zondag 28 april 1726 te Krimpen aan de Lek (doopgetuige was zijn tante Neeltje Cornelis van der Geer (zie III-E)), is overleden op vrijdag 29 juni 1798 te Leiden. Willem werd 72 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Willem trouwt op woensdag 3 december 1760 te Moordrecht op 34-jarige leeftijd met de 29-jarige Eva Smits, dochter van Jan Smits en Neeltje Jansdochter Boon (III-C). Eva is geboren op woensdag 23 mei 1731 te Moordrecht, is overleden op zaterdag 6 februari 1802 te Leiden, is begraven op dinsdag 9 februari 1802 te Krimpen aan de Lek (gaarders Krimpen aan de lek 1802). Het overlijden werd te Krimpen aan de Lek aangegeven door E.W. Gillissen, gemachtigde van P. Vermeulen.. Eva werd 70 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Van Willem en Eva zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia Johanna van der Geer is gedoopt op zondag 27 september 1761 te Krimpen aan de Lek (doopgetuigen waren haar behuwd halftante Johanna Leenderts van der Graaf (zie III-B.8) en haar halfoom Johannes van der Geer).

Cornelia trouwt op donderdag 7 augustus 1783 te Krimpen aan de Lek op 21-jarige leeftijd met Aegidius Willekens Gillissen, zoon van Aegidius Gillissen en Cornelia Petronella Willikens. Aegidius, predikant, is geboren te Franeker, is overleden op vrijdag 15 januari 1841 te Leiden.

Predikant te Hekelingen (1779), Krimpen a/d Lek (1780), Leiderdorp (1790), Leiden (1793), ontslagen in 1796, weer in dienst 1802.

2  Neeltje van der Geer is gedoopt op zondag 11 maart 1764 te Krimpen aan de Lek.

IV-E  Cornelis van der Geer, zoon van Claes Cornelisse van der Geer (III-C) en Neeltje Jansdochter Boon, koopman in granen, wonende te Moordrecht, is geboren op donderdag 24 mei 1714 aldaar, is ned.ger. gedoopt op zondag 27 mei 1714 aldaar, is overleden op vrijdag 18 maart 1768 te Ouderkerk aan de IJssel. Cornelis werd 53 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Den 24 Meij is Neeltje Boon wederom in de kraam gekomen van een jongen soon geheeten Cornelis Claes sochtens 8 uren op een donderdag (N.L. XLV 1927 : 377).

Den 26 Maart 1742 is getrout Cornelis van der Geer met Jacoba Cathrina de Fremeri op paasmaandagh in Polsbroek (N.L. XLV 1927 : 377).

Cornelis trouwt op maandag 26 maart 1742 te Polsbroek (bron: DTB Polsbroek 1742, archief L106, registratienummer 3, pagina 205) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacoba Catharina de Fremerij, dochter van Isaack de Fremery en Catharina Crooswijk. Jacoba is ned.ger. gedoopt op zondag 7 november 1717 te Polsbroek, is overleden na 1770. Jacoba werd minstens 53 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Jacoba Catharina de Fremey, weduwe van Cornelis van der Geer, transporteert op 1 november 1770 twee huizen en korenwasserij alsmede graan, kolen, gereedschappen, pakhuis, paardenstal, kookhuis, erf enz. aan haar zoon Nicolaas van der Geer, die dit op 27 september 1793 weer verkoopt.

Van Cornelis en Jacoba zijn zes kinderen bekend:

1  Neeltje van der Geer is geboren op donderdag 28 februari 1743 te Ouderkerk aan de IJssel, is ned.ger. gedoopt op zondag 3 maart 1743 aldaar (doopgetuige was haar grootmoeder Neeltje Jansdochter Boon (zie III-C)).

Den 28 Februari 1743 is Jacoba Catharina de Fremeri in de kraam gekomen van een dogter geheete Neelie van der Geer (N.L. XLV (1927) : 377)

Neeltje gaat in ondertrouw op vrijdag 15 april 1763 te Ouderkerk aan de IJssel, trouwt op vrijdag 6 mei 1763 aldaar op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelis van Capelle, zoon van Witte van Capellen en Neeltje Hoogendijk. Cornelis, schout en secretaris van Nieuwerkerk, wonende te Capelle aan den IJssel, is ned.ger. gedoopt op zondag 27 maart 1735 aldaar.

2  Abraham van der Geer is geboren rond december 1744 te Ouderkerk aan de IJssel, is ned.ger. gedoopt op vrijdag 1 januari 1745 aldaar (doopgetuige was zijn tante Maria Cornelia de Fremery), is overleden op zondag 24 mei 1750 aldaar. Abraham werd ongeveer 5 jaar en 5 maanden.

1744 den .. Desember is Jacoba Catryna in de kraam gekomen van en soon gehieten Abraham van der Geer (N.L. XLV (1927) : 377)

3  Catharina van der Geer, wonende te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op zondag 23 oktober 1746 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuige was haar tante Maria Cornelia de Fremery), is overleden op vrijdag 5 april 1816 te Thanen . Catharina werd 69 jaar, 5 maanden en 13 dagen.<3>

Na haar overlijden werd de volgende advertentie geplaatst:

Het heeft den Albestuurder onzer lotgevallen behaagt mijne geliefde Wederhelft, Mejuffrouw CATHATINA VAN DER GEER, heden morgen ten vier uren, in den ouderdom van 69 jaren, 5 maanden en 14 dagen, waarvan ik 37 jaren en 4 maanden met haar in een genoeglijken Echt heb mogen beleven, aan de gevolgen van een Slijm- beroerte en bedlegering, gepaardgaande met een allersmertelijkst lijden van zeventien weken, van mijn hart af te scheuren, en zeer zachtelijk uit dit leven in de eeuwigheid over te brengen. Bekende vrienden gelieve dit voor kennis- geving aan te nemen, en, daar ik mij van hunne deelneming verzekerd houde, verzoeke an rouwbeklagbrieven verschoond te blijven.
Thamen aan den Uithoorn CORN's VAN HOLST
den 5 April 1816

Catharina gaat in ondertrouw op donderdag 12 november 1778 te Moordrecht op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelis van Holst. Cornelis, gemeentesecretaris, is geboren in 1752 te Krimpen aan de Lek, is ned.ger. gedoopt, is overleden op zondag 27 september 1818 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1818, acte nummer 21). Cornelis werd 66 jaar.

4  Nicolaas van der Geer is geboren te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt in 1748 te Ouderkerk aan de IJssel, zie V-E.

5  Abraham van der Geer, schout en gaardermeester van Zegveld en Zegvelderbroek, wonende te Ouderkerk aan de IJssel, te Moordrecht, te Zegveld, te Alphen en te Thamen, is ned.ger. gedoopt op zondag 7 maart 1751 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuige was zijn grootmoeder Neeltje Jansdochter Boon (zie III-C)), is overleden op maandag 14 september 1818 te Thamen. Abraham werd 67 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Na zijn overlijden werd de volgende advertentie geplaatst:

Heden overleed alhier onze waarde Schoon-Broeder en Oom, de Heer ABRAHAM VAN DER GEER, in leven Oud-Schout en Gaardermeester van Zegveld en Zegvelderbroek, aan de gevolgen van een Beroerte, in de ouderdom van ruim 67 jaren. Dienende deze tot kennisgeving aan Familie en Bekenden van den Overledenen en verzoeke van brieven van Rouwbeklag verschoond te blijven.

CORN's VAN HOLST
J.H.PELLEKAAN
Executeuren Testementair

Thamen aan den Amstel den 14. September 1818.

6  Cornelia van der Geer is ned.ger. gedoopt op zondag 7 maart 1751 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuige was haar grootmoeder Neeltje Jansdochter Boon (zie III-C)).

Cornelia gaat in ondertrouw op donderdag 7 september 1780 te Moordrecht, trouwt op zondag 24 september 1780 aldaar, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 29-jarige leeftijd met haar volle neef de 31-jarige Willem Okhuizen, zoon van Jacob Ockhuizen en Beatrix van der Geer (IV-F). Willem is ned.ger. gedoopt op woensdag 8 januari 1749 te Moordrecht.Afb. 1 - handtekening Beatrix van der Geer.

IV-F  Beatrix van der Geer, dochter van Claes Cornelisse van der Geer (III-C) en Neeltje Jansdochter Boon, is geboren op woensdag 23 september 1716 te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op zondag 27 september 1716 aldaar (doopgetuigen waren haar grootmoeder Geertje Maas en haar grootvader Jan Boon), is overleden op vrijdag 19 juni 1801 aldaar, is begraven op woensdag 24 juni 1801 aldaar. Beatrix werd 84 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Den 23. Septemb. 1716 is Neeltje Boon wederom in de kraam gegaan van een jonge dochter hiet Biatrix van der Geer.

1745 den 10 Novemb. Is getrout Beatrix van der Geer met Japik Ockhuizen van Woerden, impostmeester (N.L. XLV 1927 : 377).

Omdat Beatrix kapitaalkrachtiger was dan echtgenoot stond zij in 1746, 1747, en 1748 borg voor de betalingen van pachten door haar echtgenoot Jacob Okhuijsen als belastingontvanger te Leiden (vermeld in notariële akten; Efgoed Leiden en Omstreken, Notarieel archief, toegang 506, Notaris Jacob van der Does, inv.nr. 2244, akten 9 en 32 / inv.nr. 2245, akten 9, 47, en 65 / inv.nr. 2246, akten 11 en 51)

Beatrix gaat in ondertrouw op zaterdag 23 oktober 1745 te Leiden, trouwt op woensdag 10 november 1745 te Moordrecht op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Jacob Ockhuizen, zoon van Hendricus Ockhuizen en Aletta van der Spelt. Jacob, impostmeester, wonende te Leiden, is ned.ger. gedoopt op woensdag 31 augustus 1712 te Woerden, is overleden op zaterdag 22 november 1777 te Moordrecht. Jacob werd 65 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

impostmeester, pachter der gemene landsmiddelen te Leiden, waarbij zijn huis in 1748 geplunderd werd (voor de daarbij geleden schade werd hem uit 's lands kas fl. 8000 uitgekeerd).

Jacob was eerder gehuwd (1) met Anna Verhoef.<4>

Van Jacob en Beatrix zijn acht kinderen bekend:

1  Nicolaas Jan Ockhuizen is gedoopt op donderdag 14 juli 1746 te Leiden, is overleden op zondag 4 maart 1832 te Moordrecht. Nicolaas werd 85 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

korenhandelaar te Moordrecht, lid Eerste Nationale Vergadering te Den Haag, lid en voorzitter Eerste Kamer te Den Haag, ‘maire’ te Moordrecht.

2  Petronella Jacoba Ockhuizen is geboren in 1747, is gedoopt op donderdag 7 december 1747 te Leiden.

3  Willem Okhuizen is ned.ger. gedoopt op woensdag 8 januari 1749 te Moordrecht.

Willem gaat in ondertrouw op donderdag 7 september 1780 te Moordrecht, trouwt op zondag 24 september 1780 aldaar, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 31-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 29-jarige Cornelia van der Geer, dochter van Cornelis van der Geer (IV-E) en Jacoba Catharina de Fremerij. Cornelia is ned.ger. gedoopt op zondag 7 maart 1751 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuige was haar grootmoeder Neeltje Jansdochter Boon (zie III-C)).

4  Aletta Ockhuizen is geboren in 1750, is gedoopt op zondag 4 oktober 1750 te Moordrecht.

5  Cornelia Maria Ockhuizen is geboren in 1752, is gedoopt op zondag 25 juni 1752.

6  Dammes Ockhuizen is geboren in 1753, is gedoopt op zondag 23 september 1753 te Moordrecht.

7  Dammes Ockhuizen is geboren in 1756, is gedoopt op woensdag 4 februari 1756 te Moordrecht.

8  Jacob Ockhuizen is geboren in 1759, is gedoopt op zondag 11 november 1759 te Moordrecht.

IV-G  Cornelia van der Geer, dochter van Claes Cornelisse van der Geer (III-C) en Neeltje Jansdochter Boon, is geboren op zondag 8 januari 1719 te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op woensdag 11 januari 1719 aldaar (doopgetuige was haar tante Agatha Cornelis van der Geer (zie III-A)), is overleden op zondag 22 maart 1744 te Rotterdam, is begraven te Moordrecht in de kerk. Cornelia werd 25 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Den 8 jan 1719 is Neeltje Boon wederom in de kraam gekomen van een dochter Cornelia van der Geer.

1744 den 22 Maart is gestorven Cornelia van der Geer te Rotterdam swoendagsmorge te 6 uere seer godvrugtig in en Heere ontslapen en een dogter heeft nagelate die geboren is op vrijdag smorgens omtrent 7 ueren hiet Maria Kornelia van Heel 23 Nov. 1743 (N.L. XLV 1927 : 377).

20.4.1744 (?) Cornelia van der Geer vrouw Mr. Josua van Heel, Haringvliet b. Boogerstraat, vervoerd na Moordregt in de Kerk (DTB, Rotterdam).

Cornelia trouwt op woensdag 17 januari 1742 te Moordrecht, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Josua van Heel. Josua, advocaat voor de Respectieve Hooven van Holland, schepen, heer van Langebakkersoord en heer van Deijffelsbroek, is geboren op vrijdag 7 november 1710 te Rotterdam, is ned.ger. gedoopt op maandag 1 december 1710 aldaar, is overleden op vrijdag 11 januari 1765 te Delft. Josua werd 54 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Josua was later gehuwd (2) met Johanna Remberta Bremer.<5>

Van Josua en Cornelia is een kind bekend:

1  Maria Cornelia van Heel is geboren te Rotterdam, is ned.ger. gedoopt op zondag 25 november 1742 aldaar (bron: DTB Rotterdam 1742, archief 1-02, registratienummer 28) (doopgetuigen waren haar tante Beatrix van der Geer (zie IV-F) en haar oom Willem van der Geer (zie IV-H)), is overleden op donderdag 29 november 1804 aldaar. Maria werd 62 jaar en 4 dagen.

IV-H  Willem van der Geer, zoon van Claes Cornelisse van der Geer (III-C) en Neeltje Jansdochter Boon, baljuw, schout en dijkgraaf van Middelharnis, is geboren op zaterdag 17 april 1723 te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op zondag 18 april 1723 aldaar (doopgetuigen waren zijn behuwd oom Wouter Mighault (zie II-A.11) en zijn tante Adriana Cornelis van der Geer (zie II-A.3)).

Den 17 April 1723 is Neeltje Boon wederom in de kraem gekomen sochtens omtrent 1/2 vieren van een jonge soon, sijn naam is Wilhelmus van der Geer (N.L. XLV 1927 : 377).

Willem gaat in ondertrouw op vrijdag 20 oktober 1752 te Strijen, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Lijntje Hoogwerf. Lijntje is ned.ger. gedoopt op zondag 17 september 1724 te Nieuw-Beijerland.

Lijntje was later gehuwd (2) met ..... Gabrielsz Schelhouk.<6>

Van Willem en Lijntje is een kind bekend:

1  Cornelia Aletta van der Geer is ned.ger. gedoopt op zondag 28 september 1755 te Middelharnis (doopgetuige was haar tante Beatrix van der Geer (zie IV-F)).

IV-I  Maria van der Geer, dochter van Claes Cornelisse van der Geer (III-C) en Neeltje Jansdochter Boon, is geboren op woensdag 29 september 1728 te Moordrecht, is ned.ger. gedoopt op zondag 3 oktober 1728 aldaar (doopgetuigen waren haar behuwd tante Beatrix van Eyck (zie II-A.9) en haar behuwd oom Jan Pieters Verduyn (zie II-A.6)).

Maria testeert met haar broer Willem op 18.9.1749 voor notaris Frederik Luijk te Gouda en op 17.5.1753 voor notaris Willem Laforce te Gouda.

Maria trouwt op woensdag 20 februari 1754 te Moordrecht, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 25-jarige leeftijd met Cornelis van der Cocq. Cornelis, wonende te 's-Gravenhage, is ned.ger. gedoopt.

Van Cornelis en Maria is een kind bekend:

1  Elisabeth van der Cocq is overleden in 1813 te 's Gravenhage.

IV-J  Catharina van Herk, dochter van Claas Jans van Herk (III-F) en Trijntje Teunis van Vliet, is gedoopt op zondag 29 augustus 1700 te Gouderak.

Catharina trouwt op maandag 25 mei 1722 te Ouderkerk aan de IJssel op 21-jarige leeftijd met de 37-jarige Adriaan Cornelisse van der Geer, zie III-D.


Generatie V

(van 1723 tot 1832)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1760 en 1775. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ouderkerk aan de IJssel (4x), Ouderkerk aan den IJssel (3x) en Rhoon.

V-A  Neeltje van der Geer, dochter van Cornelis van der Geer (IV-B) en Centina Verheul, is ned.ger. gedoopt op woensdag 17 november 1734 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuige was Cornelis van der Geer).

(bron namen kinderen: Weeskamerarchivalia van Alblasserdam, archief 181, 16 stukken betreffende het deel van Pieter, Maria en Centina Trouwborst, kinderen van Jan Trouwborst en Neeltje van der Geer, als onderdeel van de nalatenschap van Cornelis van der Geer, overleden op 30 juni 1781)

Neeltje was gehuwd met Jan Trouwborst. Jan, wonende te Hendrik_Ido_Ambacht, is ned.ger. gedoopt.

Van Jan en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Trouwborst is geboren rond 1760.

2  Maria Trouwborst is geboren rond 1762.

3  Centina Trouwborst is geboren rond 1764.

V-B  Johannes Cornelisz van der Geer, zoon van Cornelis van der Geer (IV-B) en Centina Verheul, schout en secretaris van Zandelingen-Ambacht, is ned.ger. gedoopt op zondag 25 mei 1738 te Ouderkerk aan de IJssel (doopgetuige was Trijntje Verheul), is overleden voor dinsdag 13 september 1785. Johannes werd hoogstens 47 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Johannes gaat in ondertrouw op vrijdag 17 juni 1763 te Rhoon, trouwt op zondag 3 juli 1763 aldaar op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Maria Pieters van der Sijde, dochter van Pieter Willemse van der Sijde en Geertruij Jans Verheul. Maria, wonende te Rhoon, is geboren te Heinenoord of is geboren in 1736, is ned.ger. gedoopt, is overleden op woensdag 5 oktober 1814 te Hendrik Ido Ambacht (bron: DTB Hendrik Ido Ambacht 1814, acte nummer 46). Maria werd 78 jaar.

Den 17 Juny 1763 zijn in wettige ondertrouw opgenomen Johannes van der Geer, j.m. wonende onder Crimpen op den IJssel, gog kerkelijk onder Ouwerkerk, en Maria van der Sijden, geboortig van Heinenoord en woonende onder Rhoon, welke alhier in den huw. staat zijn ingezegent (DTB Rhoon:1/53)

Attestatie gegeven naar Roon den 3 July 1763 Johannes van der Geer, j.m. van Crimpen op d'IJssel met Maria van der Zijde, j.d. geboortig van Heinenoort en woonagtig te Roon, aanget. te Roon den 17 Juny 1763 (DTB Ouderkerk a/d IJssel: 5/253)

Van Johannes en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelis van der Geer is ned.ger. gedoopt op zondag 15 januari 1764 te Rhoon (doopgetuige was zijn tante Neeltje van der Geer (zie V-A)), zie VI-A.

2  Neeltje van der Geer is geboren in 1765, is ned.ger. gedoopt, zie VI-B.

3  Pieter van der Geer, heemraad, is geboren rond 1769, is ned.ger. gedoopt, is overleden op zaterdag 1 oktober 1842 te Hendrik_Ido_Ambacht. Pieter werd ongeveer 73 jaar.

In 1811 werd aan Pieter een paspoort uitgegeven waaruit blijkt dat hij 1.72 cm lang was (bron: Stadsarchief Dordrecht, Erfgoedcentrum DiEP, toegang: 4, Inventarisnummer: 203f)

4  Jan van der Geer, wonende te Hendrik_Ido_Ambacht, is geboren rond 1775, is ned.ger. gedoopt.

Jan was gehuwd met Heijltje Hendriksdr van der Linden. Heijltje is ned.ger. gedoopt.Afb. 2 - Nicolaas van der Geer 1748 1804. Afb. 3 - Eva van der Geer 1742 1823.

V-C  Eva van der Geer, dochter van Cornelis van der Geer (IV-B) en Centina Verheul, is geboren te Krimpen aan de IJssel, is ned.ger. gedoopt op zondag 21 januari 1742 aldaar (doopgetuige was haar tante Cornelia van der Geer (zie III-B.6)), is overleden op donderdag 6 maart 1823 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht 1823, acte nummer 10). Eva werd 81 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Na haar overlijden werd de volgende advertentie geplaatst :

Heden is alhier, na een bedlegering van circa vijf jaren,in den ouderdom van 81 jaren en bijna twee maanden, overleden, Mejuffrouw EVA VAN DER GEER, Weduwe wijlen den Heer Nicolaas van der Geer; waarvan bij deze aan hunne Familien en Bekenden kennisse geve.

MOORDRECHT Als Testamentale Executeuren
den 6 Maart PIETER VAN DER GEER
1823 JOHANNES VAN STAVEREN

Eva werd in 1794 door Taco Scheltema geschilderd. Het portret hangt in het museum te Rotterdam.

Eva gaat in ondertrouw op vrijdag 12 oktober 1770 te Ouderkerk aan de IJssel, trouwt op zondag 28 oktober 1770 aldaar op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Nicolaas van der Geer, zie V-E.

Van Nicolaas en Eva zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op vrijdag 27 december 1771 te Ouderkerk aan de IJssel.

2  doodgeboren kind is doodgeboren op vrijdag 27 december 1771 te Ouderkerk aan de IJssel.

V-D  Anna van der Geer, dochter van Cornelis van der Geer (IV-B) en Centina Verheul, is ned.ger. gedoopt op woensdag 25 december 1743 te Ouderkerk aan de IJssel, is overleden op vrijdag 24 februari 1775 te IJssel. Anna werd 31 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Anna trouwt op zondag 28 oktober 1770 te Ouderkerk aan de IJssel, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 26-jarige leeftijd met Jan Herfst.

Jan Herfst wordt na het overlijden van zijn zwager Johannes van der Geer (gehuwd met Maria van der Sijde) benoemd tot voogd over zijn kinderen, evenals Johan Herman Willemsen (wonende te Dordrecht).

Van Jan en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Geertje Herfst is gedoopt op zondag 22 september 1771 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: polder archieven van de gemeente Ouderkerk aan de IJssel, met de gemeenten Krimpen aan den IJssel en de stormpolder).

2  Cornelis Herfst is gedoopt op woensdag 3 februari 1773 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: polder archieven van de gemeente Ouderkerk aan de IJssel, met de gemeenten Krimpen aan den IJssel en de stormpolder).

Cornelis Herfst wordt genoemd in een stuk handelend over de nalatenschap van zijn opa Cornelis van der Geer, overleden op 30 juni 1781 te Krimpen aan den IJssel (bron: Weeskamerarchivalia van Alblasserdam, archief 181, 1 stuk)

3  Sentina Herfst is gedoopt op zondag 5 februari 1775 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: polder archieven van de gemeente Ouderkerk aan de IJssel, met de gemeenten Krimpen aan den IJssel en de stormpolder), is overleden op woensdag 3 april 1776 Gaarderkosten van fl 6 betaald bij aangeven van overlijden (bron: polder archieven van de gemeente Ouderkerk aan de IJssel, met de gemeenten Krimpen aan den IJssel en de stormpolder). Sentina werd 1 jaar, 1 maand en 29 dagen.Afb. 4 - Eva van der Geer 1742 1823. Afb. 5 - Nicolaas van der Geer 1748 1804.

V-E  Nicolaas van der Geer, zoon van Cornelis van der Geer (IV-E) en Jacoba Catharina de Fremerij, wonende te Krimpen aan den IJssel en te Moordrecht, is geboren aldaar, is ned.ger. gedoopt in 1748 te Ouderkerk aan de IJssel, is overleden op donderdag 19 juli 1804 te Moordrecht. Nicolaas werd 56 jaar.

01-11-1770: Transport van 2 huizen en koornwasserij alsmede graan, kolen en gereedschappen enz. door Jacoba Catharina de Fremey, weduwe van Corn. van der Geer, aan haar zoon Nicolaas van der Geer (30/174 resp. 36/119). Volgens de hierbij behorende acte van belofte van 9/29-10-1770 werd o.a bepaald dat zij het recht had het grootste huis, behalve de koorn- en graanzolder te blijven bewonen, eventueel levenslang en overpad. har zoon Abraham heeft bij verkoop optie (30/167). Op 24-12-1791 wordt er een overeenkomst aangegaan van 01-01-1792 tot 31-12-1793 van negotie onder de firmanaam "Van der Geer en de Vos", betreffende het wassen van graan enz. door Nicolaas van der Geer, koopman, en Caper de Vos, wonende te Rotterdam. De uitoefening van dit bedrijf zal plaats vinden in een woonhuis, Koornwasserij, pakhuis, kookhuis, enz. zijnde dit complex alwaar beide gezinnen wonen.(30/267) (bron: Maandbl. Zuidholl. Ver. Genealogie, 1980, bldz. 181)

27-09-1793: Transport van een aanzienlijk huis, koornwassrij, pakhuis, paardenstalling, kookhuis, erf, enz. van Nicolaas van der Geer aan Casparus de Vos, koopman in graan (33/27) (bron: Maandbl. Zuidholl.Ver.Genealogie, 1980, bldz. 182)

Na het overlijden van Nicolaas werd de volgende advertentie geplaatst:

Heden overleed myn tedergeliefde Echtgenoot NICOLAAS VAN DER GEER, na langzaam verval van krachten, in de ouderdom van circa 56 jaaren;-welk voor mij zo treffend verlies, aan Vrienden en Bekenden, door dezen wordt bekend gemaakt; houdende van hunne deelneming in deze myne rechtmatige droefheid, zonder Brieven van Rouwbeklag, verzekerd-
MOORDRECHT den 19 July 1804, EVA VAN DER GEER.

Nicolaas gaat in ondertrouw op vrijdag 12 oktober 1770 te Ouderkerk aan de IJssel, trouwt op zondag 28 oktober 1770 aldaar op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Eva van der Geer, zie V-C.


Generatie VI

(van 1760 tot 1842)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 4 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1788 en 1800. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Willemstad, Waalwijk, Schiedam en Hendrik-Ido-Ambacht.

VI-A  Cornelis van der Geer, zoon van Johannes Cornelisz van der Geer (V-B) en Maria Pieters van der Sijde, schout en secretaris van Zandelingen-Ambacht, is ned.ger. gedoopt op zondag 15 januari 1764 te Rhoon (doopgetuige was zijn tante Neeltje van der Geer (zie V-A)), is overleden op woensdag 11 juni 1800 te Zandelingenambacht (bron: Dordrechtsche Courant 14 juni 1800). Cornelis werd 36 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw op donderdag 12 mei 1785 te Alblasserdam, trouwt op zondag 29 mei 1785 te Alblasserwaard, trouwt (kerk) (ned.ger.) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Adriana Johanna Bakker. Adriana is geboren rond 1765 te Alblasserdam, is ned.ger. gedoopt.

Van Cornelis en Adriana is een kind bekend:

1  Ignatia Adriana van der Geer is geboren in 1788 te Hendrik-Ido-Ambacht, zie VII.

VI-B  Neeltje van der Geer, dochter van Johannes Cornelisz van der Geer (V-B) en Maria Pieters van der Sijde, is geboren in 1765, is ned.ger. gedoopt, is overleden op vrijdag 7 mei 1841 (bron: DTB Sandelingen Ambacht 1841, acte nummer 4). Neeltje werd 76 jaar.

Neeltje is enig erfgenaam van haar broer Pieter van der Geer. Een nicht van haar en Pieter, Anna Elisabeth Trouwborst uit Groote Lindt, wonend in Dordrecht wordt ook in het testament genoemd. Jacob Plaisier is executeur testamentair. Zoon Adrianus Plaisier koopt de hoeve aan de Pruimendijk.

Neeltje trouwt rond 1789 huw.voorw. dd. 6.3.1789, trouwt (kerk) (ned.ger.) op ongeveer 24-jarige leeftijd met Pieter van Olivier. Pieter, wonende te Dordrecht, is ned.ger. gedoopt, is overleden voor 1841.

Van Pieter en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Maria van Olivier is geboren op zondag 5 oktober 1794 te Waalwijk (DTB Sandelingenambacht 1823, acte nummer 4), is overleden op vrijdag 28 mei 1830 (bron: DTB Sandelingen Ambacht 1830, acte nummer 7). Johanna werd 35 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

2  Gerrit van Olivier is gedoopt op woensdag 16 november 1796 te Willemstad (bron: boek NH dopen Willemstad, deel: 6, Periode: 1793-1811).

3  Hendrika Pieternella van Olivier is geboren op zaterdag 31 mei 1800 te Schiedam (bron: DTB Sandelingenambacht 1819, acte nummer 1), is overleden op zaterdag 10 juli 1830 te Sandelingen Ambacht (bron: Sandelingen Ambacht 1830, acte nummer 11). Hendrika werd 30 jaar, 1 maand en 9 dagen.


Generatie VII

(van 1788 tot 1865)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1815 en 1823. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Dordrecht (5x).

VII  Ignatia Adriana van der Geer, dochter van Cornelis van der Geer (VI-A) en Adriana Johanna Bakker, is geboren in 1788 te Hendrik-Ido-Ambacht, is overleden op maandag 13 februari 1865 te Dordrecht (bron: DTB Dordrecht 1865, acte nummer 121). Ignatia werd 77 jaar.

Ignatia trouwt op vrijdag 27 januari 1815 te Dordrecht (bron: DTB Dordrecht 1815, acte nummer 7) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Willem Raijers, zoon van Joseph Raeijers en Maria Catharina van Lijf. Willem is geboren in 1787, is overleden op zondag 6 april 1862 (bron: DTB Dordrecht 1862, acte nummer 27). Willem werd 75 jaar.

Van Willem en Ignatia zijn vijf kinderen bekend:

1  Josephina Maria Catharina Raijers is geboren op zaterdag 28 januari 1815 te Dordrecht (bron: DTB Dordrecht 1815, acte nummer 54).

2  Evert Nicolaas Raijers is geboren op maandag 10 februari 1817 te Dordrecht (Bron: DTB Dordrecht 1817, acte nummer 79).

3  Wilhelmina Raijers is geboren op zondag 11 april 1819 te Dordrecht (bron: DTB Dordrecht 1819, acte nummer 211).

4  Johanna Petronella Raijers is geboren op dinsdag 24 juli 1821 te Dordrecht (bron: DTB Dordrecht 1821, acte nummer 386).

5  Johannes Ignatius Adrianus Raijers is geboren op donderdag 25 december 1823 te Dordrecht (DTB Dordrecht 1825, acte nummer 638), is overleden op dinsdag 30 april 1878 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1878, acte nummer 1263). Johannes werd 54 jaar, 4 maanden en 5 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 21 januari 2022 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713 door Dr. Leo A.M. van der Geer, Corso Marconi 91, 18014 OSPEDALETTI.

1)  Neeltje heeft huwelijksvoorwaarden opgemaakt op woensdag 19 juli 1730 te Moordrecht door notaris Matheus Sonmans, trouwt op woensdag 9 augustus 1730 aldaar met Jan.

2)  Jan Smits. Jan is geboren te Rotterdam, is begraven op vrijdag 10 maart 1769 te Maasdrecht. Jan was eerder gehuwd (1) met Cornelia van Abeele.

3)  *** Thamen (aan den Uithoorn) ? ***

4)  Jacob trouwt op zondag 15 augustus 1734 te Bodegraven (is gescheiden op donderdag 21 maart 1743) met Anna.

5)  Josua trouwt op woensdag 1 maart 1752 te Rotterdam met Johanna.

6)  Lijntje trouwt op vrijdag 20 oktober 1752 te Strijen met ......


Afbeeldingen

1) Beatrix van der Geer (1716-1801)

2) Nicolaas van der Geer (1748-1804)

3) Eva van der Geer (1742-1823)

4) Eva van der Geer (1742-1823)

5) Nicolaas van der Geer (1748-1804)


Index

Abeele, van

Cornelia (?-?) *2.

Arien

Adriaen (1650-1694) II-C.

Arijens

Claes (?-?) I.5.

Baes

Jan Willemse (?-1688) II-B; Willem (?-?) II-B.

Bakker

Adriana Johanna (1765-?) VI-A.

Barendregt

Marria Dirks (?-?) III-D.

Bezemer

Maria Pieters (1749-1801) IV-C.1; Pieter (?-?) IV-C.

Bolnes, van

Neeltje Harmens (?-?) III-D.6.

Boon

Jan (?-?) III-C.4, III-C.6, III-C, IV-F; Neeltje Jansdochter (1680-1743) III-C, III-D.5, IV-E.1, IV-E.5, IV-E.6, IV-F.3.

Bremer

Johanna Remberta (?-?) IV-G, *6.

Capelle, van

Cornelis (1735-?) IV-E.1.

Capellen, van

Witte (1710-?) IV-E.1.

Castendijk

Jan (1748-1808) IV-C.1.

Cocq, van der

Cornelis (?-?) IV-I; Elisabeth (?-1813) IV-I.1.

Crooswijk

Catharina (1663-1729) IV-E.

Dubbelt

Neeltje (1680-?) III-B.

Eeuwouts

Janneke (?-?) II-B.

Eyck, van

Beatrix (1685-?) II-A.9, III-C.10, III-C.9, IV-I.

Fremerij, de

Jacoba Catharina (1717-1770) IV-E.

Fremery, de

Isaack (?-?) IV-E; Maria Cornelia (?-?) IV-E.2, IV-E.3.

Geer, van der

Abraham (1744-1750) IV-E.2; Abraham (1751-1818) IV-E.5; Adriaan Cornelisse (1684-1737) III-D, IV-J; Adriana Cornelis (1678-?) II-A.3, III-C.7, IV-H; Agatha Cornelis (1673-1747) III-A, III-C.5, III-D.6, IV-G; Anna Cornelis (1684-1754) II-A.8; Anna (1743-1775) V-D; Ariaen Claase (1650-1694) II-C; Arij Cornelisse (1679-?) II-A.4; Beatrix (1716-1801) IV-F, IV-G.1, IV-H.1; Catelijntje Claas (1647-1692) II-B; Catharina (1647-1692) II-B; Catharina (1746-1816) IV-E.3; Catrina (1736-?) IV-B.2; Claas Jansz (1615-1654) I; Claas (1686-?) II-C.1; Claes Cornelisse (1680-1728) III-C, III-D.5; Cornelia Aletta (1755-?) IV-H.1; Cornelia Johanna (1761-?) IV-D.1; Cornelia (?-1712) III-E.1; Cornelia (1705-1706) III-B.4; Cornelia (1710-1711) III-C.1; Cornelia (1712-1716) III-C.2; Cornelia (1715-1715) III-D.3; Cornelia (1716-1719) III-D.4; Cornelia (1719-1744) IV-G; Cornelia (1719-1800) III-B.6, IV-B.5, V-C; Cornelia (1720-1794) III-D.6; Cornelia (1751-?) IV-E.6, IV-F.3; Cornelis Claase (1645-1730) II-A, III-D.3; Cornelis (?-?) IV-B.1, V-A; Cornelis (1703-1781) IV-B; Cornelis (1714-1768) IV-E; Cornelis (1717-1777) III-D.5; Cornelis (1764-1800) VI-A; Dirk Cornelisse (1685-?) II-A.9; Dirk (1705-1707) III-B.3; Eva Johannes (1702-1733) IV-A; Eva (1742-1823) V-C, V-E; Geertruij (1740-?) IV-B.4; Govert Claesz (1650-?) I.4; Ignatia Adriana (1788-1865) VII; Jan Claesz (1654-?) I.6; Jan (1720-1741) III-C.6; Jan (1775-?) V-B.4; Johannes Cornelisse (1675-1749) III-B, III-D.4; Johannes Cornelisz (1738-1785) V-B; Johannes (1690-?) II-C.3; Johannes (1730-1783) III-B.8, IV-D.1; Maria Cornelis (1682-?) II-A.6, III-C.1; Maria (?-1796) III-D.2; Maria (1710-?) IV-C; Maria (1728-?) IV-I; Neeltje Claes (1650-?) I.5; Neeltje Cornelis (1686-1715) III-B.7, III-C.2, III-E, IV-D; Neeltje (1725-1743) III-C.8; Neeltje (1734-?) V-A, V-B.1, VI-A; Neeltje (1743-?) IV-E.1; Neeltje (1764-?) IV-D.2; Neeltje (1765-1841) VI-B; Nicolaas (1688-?) II-C.2; Nicolaas (1727-1751) III-C.9; Nicolaas (1748-1804) V-C, V-E; Pieter (1769-1842) V-B.3; Willem (1723-?) IV-G.1, IV-H; Willem (1726-1798) IV-D; Willemijntje Cornelis (1690-?) II-A.11, III-D.3.

Gillissen

Aegidius (?-?) IV-D.1.

Goverts

Adriaantje Ariens (1620-1654) I.

Graaf, van der

Johanna Leenderts (1730-?) III-B.8, IV-D.1; Leendert (?-?) III-B.8.

Heel, van

Josua (1710-1765) IV-G; Maria Cornelia (1742-1804) IV-G.1.

Herck, van

Jan Willemse (?-1688) II-B.

Herfst

Cornelis (1773-?) V-D.2; Geertje (1771-?) V-D.1; Jan (?-?) V-D; Sentina (1775-1776) V-D.3.

Herk, van

Adriaantje Jans (1679-?) II-B.6; Arij Jans (?-?) II-B.1; Catharina (1700-?) III-D, IV-J; Claas Jans (1665-?) III-F; Govert Jans (1676-1722) II-B.7; Thijs Jans (1671-?) II-B.5; Willem Jans (1667-1713) II-B.4; Willempje Jans (?-?) II-B.2.

Hoeven, van der

Johannes (?-?) III-D.2.

Hol

Cornelia Willems (1650-1708) II-A; Willem Aarts (?-?) II-A.

Holst, van

Cornelis (1752-1818) IV-E.3; Jacoba (1725-?) IV-A.1; Jacobus (?-?) IV-A.

Hoogendijk

Neeltje (1710-?) IV-E.1.

Hoogwerf

Lijntje (1724-?) IV-H.

Jans

Leentje (?-?) II-C.

Jong, de

Gerrit (?-?) II-A.3.

Jonge, de

Neeltje Dirks (1680-1726) III-B, III-D.4.

Jonhg, de

Dirck Pieters (?-?) III-B.

Koers

Willem Sebastiaan (1705-?) III-A.3.

Lijf, van

Maria Catharina (?-?) VII.

Linden, van der

Heijltje Hendriksdr (?-?) V-B.4.

Luyt

Dirck (?-?) II-C; Maria Dircx (1650-?) II-C.

Maas

Geertje (?-?) III-C.4, III-C.6, III-C, IV-F.

Mighault

Wouter (?-?) II-A.11, III-C.7, IV-H.

Muys, van der

Cornelia Krijnse (?-?) II-C.

Nooten, van

Adriaan (1711-?) III-A.6; Bastiaan (1666-1719) III-A; Bastiaan (1709-?) III-A.5; Cornelia (1707-1777) III-A.3; Cornelis (1708-?) III-A.4; Jan (1713-?) III-A.7; N.N. (1703-?) III-A.1; N.N. (1705-?) III-A.2; Willem (?-?) III-A.

Ockhuizen

Aletta (1750-?) IV-F.4; Cornelia Maria (1752-?) IV-F.5; Dammes (1753-?) IV-F.6; Dammes (1756-?) IV-F.7; Hendricus (?-?) IV-F; Jacob (1712-1777) IV-E.6, IV-F; Jacob (1759-?) IV-F.8; Nicolaas Jan (1746-1832) IV-F.1; Petronella Jacoba (1747-?) IV-F.2.

Okhuizen

Willem (1749-?) IV-E.6, IV-F.3.

Olivier, van

Gerrit (1796-?) VI-B.2; Hendrika Pieternella (1800-1830) VI-B.3; Johanna Maria (1794-1830) VI-B.1; Pieter (?-1841) VI-B.

Palsrock

Trijntje Arijsdochter (1667-?) IV-B.

Pannevis

Maria (?-?) III-B.8.

Pelt, van der

Elisabeth Johannes (1645-1712) II-A.8.

Quant

Joost Centen (?-?) II-B.

Raeijers

Joseph (?-?) VII.

Raijers

Evert Nicolaas (1817-?) VII.2; Johanna Petronella (1821-?) VII.4; Johannes Ignatius Adrianus (1823-1878) VII.5; Josephina Maria Catharina (1815-?) VII.1; Wilhelmina (1819-?) VII.3; Willem (1787-1862) VII.

Rhijn, van

Cornelis (?-?) III-C.8, III-E; Elisabeth (?-?) III-C.8.

Schelhouk

..... Gabrielsz (?-?) IV-H, *7.

Sijde, van der

Maria Pieters (1736-1814) V-B; Pieter Willemse (?-?) V-B.

Smits

Eva (1731-1802) IV-D; Jan (?-1769) III-C, IV-D, *2.

Snoeij

Cornelis (?-?) III-F, *3.

Spelt, van der

Aletta (?-?) IV-F.

Texelius

Johannes (1637-1726) II-A.8; Theodorus (1685-1742) II-A.8.

Troost

Agatha Jans (1688-1720) III-D; Jan (?-1713) III-D.

Trouwborst

Centina (1764-?) V-A.3; Jan (?-?) V-A; Maria (1762-?) V-A.2; Pieter (1760-?) V-A.1.

Verduyn

Jan Pieters (?-?) II-A.6, III-C.10, IV-I.

Verheul

Centina (1708-?) IV-B; Geertruij Jans (?-?) V-B; Jan Cornelis (?-?) IV-B; Trijntje (?-?) IV-B.2, IV-B.3, IV-B.4, V-B.

Verhoef

Anna (?-?) IV-F, *5.

Verweerd

Nicolaas (?-1744) III-B.6.

Vliet, van

Trijntje Teunis (?-?) III-F.

Voorduyn

Adrianus (1727-1797) III-D.6; Aert Ariens (?-?) III-D.6.

Wal, van der

Lourens (?-?) III-B.6.

Willekens Gillissen

Aegidius Willekens Gillissen (?-1841) IV-D.1.

Willikens

Cornelia Petronella (?-?) IV-D.1.

zonder achternaam

Levenloos Kind (1723-?) III-D.1; N.N. (1771-?) V-C.1, V-C.2.

* verwijzing naar noot.