Parenteel van Joannes Berben (±1600-1663) Dr. Leo A.M. van der Geer - MMXXIII -

© 2023  Dr. Leo A.M. van der Geer

Corso Marconi 91

18014 OSPEDALETTI

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713


Inleiding
Na de stamboom van mijn vaders zijde (van der Geer) voor een groot gedeelte te hebben uitgezocht ben ik begonnen aan de stamboom van mijn moeder (Berbée). Het resultaat wordt hier gepubliceerd om naamgenoten de gelegenheid te geven gegevens te nemen en zo dubbel werk te voorkomen. Tevens geeft het de mogelijkheid nieuwe gegevens toe gestuurd te krijgen.

De oudst bekende voorouder is Joannes Berben die omstreeks 1600 werd geboren. Zijn zoon Joannes die omstreeks 1625 werd geboren trouwde in 1651 met Maria van Deursen. Na haar overlijden hertrouwde hij in 1664 te Buggenum bij Roermond met Margareta Wagemaeckers. Van hen zijn drie kinderen bekend waarvan de oudste zoon, Jan geboren in 1666, trouwde met Johanna Hermens. Twee van de zonen uit dit laatstgenoemde huwelijk, namelijk Govert en Harmen, zoeken hun geluk in Holland. Naar de reden is slechts te gissen. Zeker, in deze "Gouden Eeuw" waren de lonen in Holland hoger dan in Limburg en dat kan zeker de oorzaak zijn geweest. Voor Harmen kan het ook een vlucht zijn geweest omdat hij in 1736 een kind had verwekt bij Margarieta Maesen waarmee hij niet trouwde. Harmen woonde in Aalbertsberg (nu Bloemendaal), ten westen van Haarlem en ook zijn nageslacht vinden we in Heemstede, Hillegom en Lisse terug.

Op 31 juli 1888 werd Petronella Berbée te Lisse geboren. Zij was een volle zus van mijn opa Bartholomeus (Bert) Berbée. Zij trad in het klooster van de orde van de franciscanessen en nam de naam zuster Gonzales aan. Tijdens haar jaarlijkse vakanties kwam ze vanuit het klooster Huize Tienakker te Wychen naar Voorhout en logeerde dan enkele dagen in het gezin van mijn ouders.

Volgens mijn oudtante zuster Gonzales waren haar voorouders van oude franse adel, hadden ze gediend in het franse leger en kwamen uit Landes, een Frans departement in de regio van Aquitaine. Heeft zuster Gonzales het bij het rechte eind en komen de voorouders van Joannes Berben uit Frankrijk?

Het is mogelijk. In Villeneuve - 33710 Bourg staat het "Chateau de Barbe", dat in 1774 door voorouders van de huidige eigenaren is gekocht van de de heer Duvergier de Barbe. Die familie blijkt van franse adel te zijn. Op 6 september 1750 verkrijgt Louis François Ignace Duvergier van maarschalk De Richelieu het leenrecht van Saint Ciers d'Abzac, in het franse departement Gironde, in de regio Aquitaine. Uit dat document blijkt dat hij markies van Barbe was. Bij het huwelijk van Magdeleine Duvergier op 26 januari 1756 blijkt haar vader Lancelot Anselme Duvergier (1653-1723) markies van Barbe en heer van Saint-Ciers d'Abzac te zijn geweest.

Ook blijkt de familie aktief te zijn geweest in het franse leger. Lancelot was namelijk cavalier van Sint Louis, officier, luitenant. Ook zijn zoon Louis François Ignace du Vergier wordt op 19 april 1760 heer markies van Barbe genoemd, evenals heer van de parochies van St Ciers, d'Abezac en St Martin du Bois, cavalier van de koninklijke orde van de Notre-Dame van Mont Carmel en van Saint-Lazare, luitenant van de franse maarschalken te Bordeaux.

In1789 is het oude kasteel afgebroken en is er op dezelfde plaats het huidige kasteel gebouwd. Het archief van het kasteel bevat documenten die terug gaan naar de XIV eeuw. Volgens die documenten zou een Barbe rond 1600 zijn geëmigreerd naar Zwitserland en nakomelingen daarvan zouden in Duitsland en Nederland te vinden zijn. Bewijs daarvan ontbreekt echter nog. De toekomst zal er hopelijk een antwoord op geven.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben met betrekking tot dit overzicht laat het dan a.u.b. weten aan Leo van der Geer (e-mail: stamboomvandergeer@xs4all.nl). Op die manier maken we familiebanden steeds meer zichtbaar. Alvast heel hartelijk bedankt.

====================================================================================
After mostly completing the research on my father's side of the pedigree (van der Geer), I began working on my mother's family tree (Berbée). The results are published here so that they may be accessed by others researching the same family, and so that others may share new data to supplement the results obtained so far.

My mother's oldest known paternal ancestor is Joannes Berben, who was born around 1600. His son, also named Joannes, was born around 1625 and married Maria van Deursen in 1651. After her death, he married Margareta Wagemaeckers in Buggenum, near Roermond, in 1664. The eldest of their three known children, Jan, was born in 1666 and married Johanna Hermens. Govert and Harmen, two of the sons of this marriage, went on to seek their fortune in Holland. The reason for their move has been lost in the mists of time, but may have had to do with the higher wages in Holland as compared to Limburg during the 17th century Dutch Golden Age. On the other hand, the root cause for Harmen may also have been his fathering a child with Margarieta Maesen, whom he never married. Harmen lived in Aalbertsberg (now a part of Bloemendaal), west of Haarlem, and his descendants can still be found in Heemstede, Hillegom and Lisse.

On July 31, 1888, Petronella Berbée was born in Lisse. She was a sister of my grandfather Bartholomeus (Bert) Berbée. Petronella entered the Franciscan order where she took the name Sister Gonzales. During her annual holiday, Sister Gonzales would always spend a few days in my parents' home in Voorhout, where she told some remarkable stories.

According to my great-aunt Sister Gonzales, her ancestors were of an old line of French nobles, whom had served in the French army and came from Landes, a French department in the region of Aquitaine. Had Joannes Berben's ancestors indeed come from France? It is possible that Sister Gonzales was right.

In Villeneuve - 33710 Bourg, you can still find the Chateau de Barbe, bought in 1774 by the ancestors of the current owners from a certain Duvergier de Barbe. Indeed, the Duvergier de Barbe family appears to have been French nobility. On September 6, 1750, Marshal De Richelieu granted Louis François Ignace Duvergier feudal rights over Saint Ciers d'Abzac, in the French department of Gironde, in the Aquitaine region. The grant document reveals that Mr. Duvergier was Marquis of Barbe. Moreover, marital documents of Magdeleine Duvergier, who married on January 26, 1756, reveal that her father Lancelot Duvergier Anselme (1653-1723) was Marquis of Barbe and Lord of Saint-Ciers d'Abzac.

The family also appears to have been active in the French army. Lancelot was cavalier of St. Louis, officer, lieutenant. His son, Louis François Ignace du Vergier, is mentioned on April 19, 1760, as being Marquis of Barbe, Lord of the parishes of St Ciers, d'Abezac and St Martin du Bois, cavalier of the Royal Order of Our Lady of Mount Carmel and Saint-Lazare, and lieutenant of the French marshals in Bordeaux.

In 1789, the chateau was demolished and the present chateau was erected in its place. The chateau's archives contain documents dating back to the 14th century. According to those documents, a member of the Barbe family emigrated to Switzerland around 1600 and went on to have descendants in Germany and the Netherlands. Definitive proof for this story is still lacking, but will hopefully be unearthed in the future.

Should you have any comments regarding this text, please inform me, Leo van der Geer (email: vandergeer@tin.it ). Together we may then be able to provide more answers and demonstrate new, interesting connections. Thank you very much.


Generatie I

(van 1600 tot 1663)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1625 en 1630.

I  Joannes Berben, wonende te Ell, is geboren rond 1600, is begraven op vrijdag 18 mei 1663 te Buggenum (bron: register Aldegondaparochie te Buggenum).. Joannes wordt vermeld te Ceint Ciers D'Abzac. Joannes woont op maandag 24 april 1628. Joannes werd ongeveer 63 jaar.<1>

Wie de ouders waren van Joannes Berben is nog onbekend. In 1652 werd voor de schepenbank van Haelen (hoofdgerecht van het graafschap Horn in die tijd) een civiele procedure gevoerd door een zekere Hendrick Berben (inventarisnummer 79, acte nummer 233). Of er een familieband was tussen deze Hendrik en onze voorouder Joannes Berben, geboren omstreeks 1600, is nog niet bekend.

Van Joannes en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Joannes Berben is geboren rond 1625, zie II-A.

2  Joanna Berben is geboren rond 1625, is begraven op maandag 15 augustus 1712. Joanna is doopgetuige van Jacobus Berben op vrijdag 30 januari 1671 te Buggenum. Joanna werd ongeveer 87 jaar.

Joanna trouwt (kerk) op dinsdag 8 februari 1656 te Buggenum (huwelijksgetuige waren Wilhelmus Verboeket en Margareta Berben (zie II-B)) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Gerlacus Verboecket. Gerlacus is geboren rond 1625, is overleden op zondag 3 maart 1697 (bron: r.k. begraafregister Buggenum). Gerlacus is huwelijksgetuige van Rutgerus van As en Margareta Berben op vrijdag 31 augustus 1663 te Buggenum. Gerlacus is doopgetuige van Matthias van As op zondag 28 augustus 1672 te Buggenum. Gerlacus is doopgetuige van Petrus Berben op zaterdag 3 september 1689 te Buggenum. Gerlacus werd ongeveer 72 jaar.

Gerlacus was getuige bij het huwelijk van Judocus Eggels en Marghreta Nijsen op 27 oktober 1650 te Buggenum. Op 23 november 1660 is Gerlacus Verboecket getuige bij het huwelijk van Leonardus Spielmans (Speelmans, Spilmans) en Windelina van der Beeck wederom te Buggenum (DTB-Registers St.-Aldegondisparochie Buggenum - klappers RAL).

Gerlacus was eerder gehuwd (1) met Maria Sijben.<2>

3  Margareta Berben is geboren rond 1630, zie II-B.


Generatie II

(van 1625 tot 1712)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1653 en 1672. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Buggenum (8x).

II-A  Joannes Berben, zoon van Joannes Berben (I), is geboren rond 1625, is begraven op zondag 27 mei 1674 te Buggenum (bron: Buggenum, Rooms katholieke parochie St. Aldegonda: DHO register 1637 - 1772, inventarisnummer 027.001). Joannes is in 1657 eigenaar van. Joannes werd ongeveer 49 jaar.<3>

Joannes trouwt (kerk) op donderdag 25 mei 1651 te Buggenum (bron: Buggenum, Aldegonda: DHO register 1637 - 1772) (huwelijksgetuige waren Martinus Versteijns, Joannes Prestorius en Joannes Pelsers) op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Maria van Deursen ook genaamd Maria van Dorsen, dochter van Cornelis van Deursen. Maria is geboren rond 1630, is begraven op donderdag 20 november 1664 te Buggenum. Maria werd ongeveer 34 jaar.

Van Joannes en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Berben is overleden op zaterdag 12 juli 1653. Maria werd 2 dagen.

2  Godefridus Berben is geboren op zaterdag 9 januari 1655, is gedoopt op zaterdag 9 januari 1655 te Buggenum (bron: Buggenum, Aldegonda: DHO register 1637 - 1772) (doopgetuige waren Joannes Pelsers en Gertrudis Linsen), zie III-A.

3  Petrus Berben is begraven op maandag 29 april 1680 te Buggenum (bron: Buggenum, Rooms Katholieke parochie St Aldegonda: DHO register 1637 - 1772, begraven). Petrus werd 21 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

4  Barbara Berben is begraven op dinsdag 15 januari 1664 te Buggenum. Barbara werd 10 maanden en 22 dagen.

Joannes trouwt op donderdag 2 april 1665 te Buggenum, trouwt (kerk) op donderdag 2 april 1665 te Buggenum (bron: Buggenum, Aldegonda: DHO register 1637 - 1772) (huwelijksgetuige waren Petrus Evers en Petrus Olmen) op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 35-jarige Margareta Wagemaeckers ook genaamd Margaretha Evers. Margareta is geboren rond 1630, is overleden op zaterdag 28 mei 1695 te Buggenum. Margareta is doopgetuige van Cecilia van As op dinsdag 7 september 1666 te Buggenum. Margareta is doopgetuige van Anna van As op zondag 13 oktober 1669 te Buggenum. Margareta werd ongeveer 65 jaar.

Sluitend bewijs dat Joannes Berben, weduwnaar van Maria van Deursen, hertrouwde met Margareta Wagemeckers is nog niet gevonden. Het is een aanname. Data pleiten tegen deze veronderstelling: Maria van Deursen, de eerste vrouw van Joannes, werd begraven op 20 november 1664 en Joannes hertrouwde reeds voor die datum namelijk op 2 april 1664 met Margareta Wagemakers. Het lijkt er echter op dat de huwelijksdatum een verschrijving is van de pastoor van Buggenum is. Het huwelijk staat geregistreerd als het laatste huwelijk van Buggenum in 1664 en dat lijkt, ook al was in die tijd Buggenum een kleine gemeenschap, onwaarschijnlijk. Het is meer aannemelijk dat het het huwelijk op 2 april 1665 werd gesloten, als eerste huwelijk van Buggenum in dat jaar. Joannes, de eerste zoon uit dat tweede huwelijk werd op 17 januari 1666, negen maanden na de huwelijksvoltrekking, geboren.

Van Joannes en Margareta zijn drie kinderen bekend:

5  Joannes Berben (Jan) is geboren in 1666, is rooms katholiek gedoopt op zondag 17 januari 1666 te Buggenum (doopgetuige waren Godefridus Berben en Agnes Wagemaeckers), zie III-B.

6  Barbara Berben is rooms katholiek gedoopt op donderdag 22 november 1668 te Buggenum (doopgetuige waren Godefridus Michels en Margareta Berben (zie II-B)), zie III-C.

7  Jacobus Berben is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 30 januari 1671 te Buggenum (doopgetuige waren Segerus Wagemaekers en Joanna Berben (zie I.2)), zie III-D.

II-B  Margareta Berben, dochter van Joannes Berben (I), is geboren rond 1630, is overleden voor 1674. Margareta is huwelijksgetuige van Gerlacus Verboecket en Joanna Berben op dinsdag 8 februari 1656 te Buggenum. Margareta is doopgetuige van Barbara Berben op zaterdag 24 februari 1663. Margareta is doopgetuige van Barbara Berben op donderdag 22 november 1668 te Buggenum. Margareta werd hoogstens 44 jaar.

Margareta trouwt (kerk) op vrijdag 31 augustus 1663 te Buggenum (huwelijksgetuige waren Petrus Colen en Gerlacus Verboecket (zie I.2)) op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Rutgerus van As ook genaamd Smeets. Rutgerus is geboren rond 1630, is begraven op donderdag 11 januari 1714 te Haelen (bron: Haelen, Rooms katholieke parochie St Lambertus: DHO register 1612 - 1759). Rutgerus werd ongeveer 84 jaar.

Rutgerus was later gehuwd (2) met Elisabetha Orbers.<4,5>

Van Rutgerus en Margareta zijn vier kinderen bekend:

1  Joannes van As.

2  Cecilia van As ook genaamd Cecilia Smeets.

3  Anna van As.

4  Matthias van As.


Generatie III

(van 1653 tot 1748)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1685 en 1723. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Neer (12x) en Buggenum (2x).

III-A  Godefridus Berben, zoon van Joannes Berben (II-A) en Maria van Deursen, is geboren op zaterdag 9 januari 1655, is overleden op vrijdag 1 augustus 1698 te Buggenum, is begraven In het begraafregister van de Rooms Katholieke St Aldegonda parochie te Buggenum staat over het begraven van Godefridus vermeld "na het ontbijt snel begraven wegens lijklucht". Godefridus werd 43 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Godefridus trouwt (kerk) op woensdag 4 februari 1682 te Buggenum (huwelijksgetuige waren Wilhelmus Pelsers en Martinus Geerlings) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Ida in den Pas. Ida is geboren rond 1655.

Ida was eerder gehuwd (1) met Wilhelmus Pelsers.<6,7>

Van Godefridus en Ida zijn twee kinderen bekend:

1  Joannes Berben is geboren te Buggenum, is gedoopt op donderdag 23 augustus 1685 (doopgetuige waren Masius van Deursen en Margareta Smeets), zie IV-A.

2  Petrus Berben.

III-B  Joannes Berben (Jan), zoon van Joannes Berben (II-A) en Margareta Wagemaeckers, landbouwer, wonende te Neer, is geboren in 1666, is overleden voor dinsdag 17 oktober 1747. Joannes is doopgetuige van Joannes Berben op woensdag 18 februari 1705. Joannes is voogd op woensdag 20 februari 1709 te Neer van de kinderen van wijlen Tonis Waegemans en Enken Janssen.. Joannes werd hoogstens 81 jaar.<8>

Joannes trouwt (kerk) rond 1700 op ongeveer 34-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Godefrida Martens. Godefrida is geboren rond 1670, is overleden voor 1705. Godefrida werd hoogstens 35 jaar.

Van Joannes en Godefrida is een kind bekend:

1  Margarieta Berben.

Joannes trouwt (kerk) rond 1705 op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Johanna Hermes (Jen), dochter van N.N. Hermes. Johanna is geboren rond 1675, is overleden rond dinsdag 17 oktober 1747 te Neer (bron: Neer, Martinus DTB 1746 - 1793), is begraven op dinsdag 17 oktober 1747 te Neer. Johanna is doopgetuige (grootmoeder) van Johanna Maesen op woensdag 22 februari 1736 te Neer. Johanna wordt vermeld op vrijdag 21 januari 1746 te Neer als testatrice. Johanna wordt vermeld op vrijdag 13 oktober 1747 te Neer als testatrice. Johanna werd ongeveer 72 jaar.<9,10>

Van Joannes en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

2  Johannes Berben is overleden voor zaterdag 17 maart 1708. Johannes werd hoogstens 2 jaar en 4 dagen.

3  Johannes Berben is gedoopt op zaterdag 17 maart 1708 te Neer (doopgetuige waren Hermanus Hermes en Lucia Sibers), zie IV-B.

4  Godefridus Berben is gedoopt op zondag 29 maart 1711 te Neer (doopgetuige waren Martinus Smets en Anna Maria Jurgiens), zie IV-C.

5  Hermanus Jansz Berben is geboren op dinsdag 2 juli 1715 te Neer (bron: Neer, Martinus: DHO register 1695 - 1746), is gedoopt op dinsdag 2 juli 1715 (doopgetuige waren Jacobus Berben (zie III-D) en Agnes Nijskens), zie IV-D.

6  Elisabeth Berben (Lisbeth) is geboren in 1717, zie IV-E.

III-C  Barbara Berben, dochter van Joannes Berben (II-A) en Margareta Wagemaeckers, is overleden op vrijdag 17 juni 1746 te Neer. Barbara is doopgetuige van Johannes Berben op zaterdag 13 maart 1706 te Neer. Barbara werd 77 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Barbara Berben is samen met Wilhelmus Sillen getuige bij de doop van Goedefrida Teunissen, geboren op 5 maart 1699. Godefrida is een dochter van Petrus Teunissen en Agneta Blanckers (bron: doopregister Rooms katholieke parochie St Martinus te Neer 1695-1746)

Barbara trouwt (kerk) op woensdag 25 januari 1696 te Neer (bron: Neer 1696, kerkelijke huwelijken Rooms Katholieke St. Martinus parochie) (huwelijksgetuige waren Leonardus Tobben en Joanna Verhaegh) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Wilhelmus Blanckers ook genaamd Blanckaerts. Wilhelmus is geboren rond 1670, is overleden op donderdag 1 februari 1720 te Neer. Wilhelmus werd ongeveer 50 jaar.

In het trouwboek staat bij het huwelijk van Wilhelmus en Barbara: "vigore rubri sigilli". Dit wil zeggen "krachtens het rode zegel", dit gebruik heeft te maken met de dispensatieverlening van de huwelijkse roepen in de kerk; dispensatie in de roepen werd over het algemeen verleend wanneer er om de een of andere reden haast was, bv. bij militairen wanneer zij met hun legereenheid van garnizoensstad veranderden, maar het kon ook zijn dat men de 'besloten tijd' naderde, waarin men niet mocht trouwen (Advent of Vasten), of omdat het eerste kind al in 'onderweg' was en het koppel nog vóór de geboorte wilde trouwen; wanneer er dispensatie verleend werd 'vigore rubri sigilli' (krachtens het rode zegel), betekent dit dat er door de aartsdiaken dispensatie is verleend in één of meer roepen; meestal had de pastoor een volmacht gekregen om zelf dergelijke dispensaties te verlenen.

Van Wilhelmus en Barbara zijn vijf kinderen bekend:

1  Margarita Blanckers is geboren op vrijdag 7 september 1696 (bron: Neer, doopregister r.k. parochie St. Martinus 1695-1746), is begraven op zondag 30 maart 1749 te Neer (bron: DTB Neer, R.K. parochie St Martinus 1746-1793). Margarita werd 52 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

2  Lambertus Blanckers is geboren op dinsdag 15 juni 1700 (bron: Neer, doopregister R.K. parochie St. Martinus 1695-1746).

3  Joannes Blanckers.

4  Gerardus Blanckers.

5  Maria Blanckers.

III-D  Jacobus Berben, zoon van Joannes Berben (II-A) en Margareta Wagemaeckers, is overleden op donderdag 25 januari 1748 te Neer, is begraven op zaterdag 27 januari 1748 te Neer (bron: DTB Neer R.K. parochie St Martinus 1746-1793). Jacobus is doopgetuige van Lambertus Blanckers op dinsdag 15 juni 1700 te Neer. Jacobus is doopgetuige van Hermanus Jansz Berben op dinsdag 2 juli 1715. Jacobus werd 76 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Jacobus was gehuwd met Lucia Sijbers ook genaamd in den Pas. Lucia is geboren rond 1680, is overleden op zaterdag 14 augustus 1762 te Neer, is begraven op woensdag 18 augustus 1762 te Neer. Lucia werd ongeveer 82 jaar.

Van Jacobus en Lucia zijn acht kinderen bekend:

1  Joannes Berben.

2  Wilhelmus Berben is overleden op vrijdag 30 november 1731. Wilhelmus werd 23 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

3  Margareta Berben.

4  Joannes Berben is gedoopt op dinsdag 6 september 1712 (doopgetuige waren Petrus Sibers en Johanna Hermans), zie IV-F.

5  Petrus Berben is gedoopt op donderdag 14 maart 1715 te Neer (doopgetuige waren Joannes Heinen en Elisabeta Wagemeckers), zie IV-G.

6  Anna Berben is overleden op zaterdag 1 oktober 1791 te Neer. Anna werd 73 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Anna trouwt (kerk) op donderdag 5 februari 1756 te Neer op 37-jarige leeftijd met de 32-jarige Hermanus Scerets. Hermanus, landbouwer, is overleden op zaterdag 7 januari 1804. Hermanus werd 80 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

7  Jacobus Berben is overleden op woensdag 24 april 1743. Jacobus werd 22 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

8  Maria Beerben is overleden op zondag 3 november 1754. Maria werd 31 jaar, 2 maanden en 28 dagen.


Generatie IV

(van 1685 tot 1792)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 45 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1712 en 1773. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Neer (14x), Heemstede (4x), Roggel, Berkenrode en Baexem.

IV-A  Joannes Berben, zoon van Godefridus Berben (III-A) en Ida in den Pas, is geboren te Buggenum.

Joannes trouwt (kerk) op woensdag 15 april 1711 te Bruggenum (bron: Buggenum, Aldegonda DHO register 1637-1772) (huwelijksgetuige waren Stephanus Wagemans en Cornelia Colen) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Catarina Beijntiens. Catarina is geboren rond 1688.

Van Joannes en Catarina zijn negen kinderen bekend:

1  Godefridus Berben.

2  Joanna Berben.

3  Petrus Berben.

4  Mathias Berben is begraven op dinsdag 8 oktober 1782. Mathias werd 63 jaar, 1 maand en 20 dagen.

5  Elisabeth Berben is gedoopt op zondag 10 augustus 1721, zie V-A.

6  Margareta Berben.

7  Joannes Berben.

8  Gerardus Berben. Gerardus is huwelijksgetuige van Wilhelmus Timmermans en Elisabeth Berben op donderdag 11 januari 1748 te Haelen (sic!).

9  Gerardus Barben is gedoopt op zaterdag 19 december 1733 te Baexem, zie V-B.

IV-B  Johannes Berben, zoon van Joannes Berben (Jan) (III-B) en Johanna Hermes (Jen), is overleden op dinsdag 14 oktober 1755 te Neer-brumholt. Johannes is doopgetuige van Joannes Berben op zondag 7 november 1745. Johannes wordt vermeld op vrijdag 21 januari 1746 te Neer in het testament van zijn moeder Jen Hermens. Johannes wordt vermeld op vrijdag 13 oktober 1747 te Neer in het testament van zijn moeder Jan Hermens als een van de erfgenamen. Jan krijgt onder andere het paard, de kar en ploeg.. Johannes werd 47 jaar, 6 maanden en 27 dagen.<11,12>

Johannes trouwt (kerk) op donderdag 21 mei 1733 te Neer (bron: Neer, Martinus: DHO register 1695 - 1746) (huwelijksgetuige waren Gerardus Gerars en Godefridus Levels) op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Gertrudis Gerets. Gertrudis is overleden op dinsdag 14 oktober 1755. Gertrudis werd 42 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Van Johannes en Gertrudis zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Berben.

2  Teodora Berben.

3  Johanna Berben is overleden op zaterdag 27 juli 1771 te Neer. Johanna werd 34 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Johanna trouwt (kerk) op donderdag 25 mei 1752 te Neer Verder onderzoek is nodig om vast te stellen of het hier om de juiste Johanna Berben gaat of dat er een fout is gemaakt bij de weergave van de trouwdatum, het is namelijk niet aannemelijk dat Johanna trouwde op 14 jarige leeftijd (bron: Neer, huwelijken Rooms katholieke parochie St. Martinus 1746-1793) op 14-jarige leeftijd met Petrus Arets. Petrus, wonende te Roggel, is overleden op woensdag 14 juni 1780 te Neer. Petrus woont op donderdag 25 mei 1752.

4  Rut Berben ook genaamd Aub Berben.

5  Teodora Berben.

6  Cristina Berben.

7  Jacobus Berben.

IV-C  Godefridus Berben, zoon van Joannes Berben (Jan) (III-B) en Johanna Hermes (Jen), wonende te Holland, is overleden na vrijdag 13 oktober 1747. Godefridus is doopgetuige van Teodora Berben op zaterdag 3 maart 1736. Godefridus is doopgetuige van Cristina Berben op maandag 25 december 1741. Godefridus, wonende te Holland, wordt vermeld op vrijdag 13 oktober 1747 te Neer in het testament van mijn moeder Jen Hermens. Godefridus is doopgetuige van Hendrik Berben op zondag 22 november 1750. Godefridus werd minstens 36 jaar, 6 maanden en 14 dagen.<13>

Godefridus was gehuwd met Jacomina Schunckels. Jacomina is geboren rond 1715. Jacomina is doopgetuige van Jacobus Berben op donderdag 27 mei 1745.

Van Godefridus en Jacomina is een kind bekend:

1  Joannes Berben.

IV-D  Hermanus Jansz Berben, zoon van Joannes Berben (Jan) (III-B) en Johanna Hermes (Jen), warmoezenier, wonende te Holland en te Heemstede (Heemsteder Heere weg), is geboren op dinsdag 2 juli 1715 te Neer (bron: Neer, Martinus: DHO register 1695 - 1746), is overleden op zondag 2 januari 1774 (bron:DTB Zandvoort, deel 6, fol 39), is begraven op vrijdag 7 januari 1774 (bronnen: R.K. begraafregister Zandvoort; Register Impost begraven Overveen). Hermanus is vader op woensdag 22 februari 1736 te Neer van een buitenechtelijk geboren dochter Margerieta Maessen.. Hermanus is doopgetuige van Rut Berben op woensdag 29 oktober 1738. Hermanus wordt als koper vermeld op vrijdag 4 december 1744 te Heemstede van een opstal op een warmoestuin.. Hermanus wordt vermeld op vrijdag 13 oktober 1747 te Neer als erfgenaam. Hermanus wordt vermeld op vrijdag 10 november 1758 als testateur. Hermanus woont Heemsteder Heere weg op vrijdag 10 november 1758. Hermanus wordt als huurder vermeld op maandag 10 mei 1762 te Haarlem van een warmoestuin.. Hermanus wordt als vader vermeld op zondag 7 augustus 1763 te Heemstede van het overleden kind.. Hermanus wordt als koper vermeld op dinsdag 23 augustus 1763 te Bloemendaal van de opstal van twee huizen en 3 morgen en 86 roe weiland en tuin.. Hermanus wordt als verkoper vermeld op woensdag 2 november 1763 te Heemstede van een opstal staande op zijn warmoestuin.. Hermanus wordt als testateur vermeld op donderdag 6 januari 1774 te Bloemendaal. Hermanus wordt vermeld op maandag 25 april 1774 te Haarlem als overleden echtgenoot. Hermanus wordt vermeld op donderdag 4 mei 1775 te Bloemendaal als overleden echtgenoot. Hermanus wordt vermeld op donderdag 3 oktober 1776 te Aalbertsberg als overleden echtgenoot. Hermanus werd 58 jaar en 6 maanden.<14..25>

Harmen had een kind verwekt bij Margarieta Maesen. Hij was niet met haar getrouwd en had blijkbaar ook geen interesse om met haar te trouwen want Harmen "vlucht"naar Holland. Te Buggenum werd in 1736 zijn buitenechtelijke dochter geboren waarbij Harmens moeder doopgetuige is. Harmen Jansz. trouwde in 1744 te Bloemendaal. Hij blijkt warmoezenier te zijn want hij koopt op 29 october 1744 van het Haarlemse St. Elisabeth Gasthuis een opstal staand op een warmoestuin die hij huurt van het genoemde gasthuis voor de jaarlijkse huurprijs van 80 gulden te betalen op Sint Pieter. In het register van landpachten van het gasthuis (nr 7 en 8) blijkt dat Harmen jaarlijks op Sint Pieter 80 gulden betaalde in de jaren 1744 tot en met 1756, in 1757 betaalt hij eerst 20 gulden en later 60 gulden. Op 22 februari 1758 betaalde Harmen 40 gulden en op 22 augustus wederom 40 gulden, hetzelfde deed hij in 1759 en 1760, in 1761 betaalde hij niets en op 22 februari 1762 betaalde hij landhuur voor anderhalf jaar (120 gulden). De warmoestuin wordt daarna niet meer door Harmen gehuurd. Op 23 aug 1763 koopt Harmen twee huizen, een warmoestuin en weiland gelegen in Aalbertsberg (Bloemendaal), waarvan Harmen op 2 november 1763 één opstal doorverkocht. Op 10 november 1758 maakten Harmen en zijn vrouw Geertruij een testament op. De plaatsvervangend schout en de schepenen van Heemstede waren daarvoor in hun huis aan de Heemsteder Heereweg ontboden. Uit de tekst bleek dat Harmen toen ziek te bed lag maar geestelijk geen problemen had. In het testament werd gesteld dat de langstlevende alles zou erven nadat de kosten van de begrafenis waren voldaan en tevens de verplichting had eventuele kinderen op te voeden tot zij tot de leeftijd van 25 jaar zouden zijn gekomen.
Hermanus stierf in 1774.
Op 25 april 1774 stelde weduwe Geertrui voor de notaris van het hof van Holland te Haarlem Ruth Gerritz, Pieter Lommertsz en Coenraad van den heuvel, allen wonende te Hillegom tot voogden aan over haar drie minderjarige kinderen Hendrik, Gerrit en Ida. Tevens benoemde ze hen tot administrateurs van haar eventuele nalatenschap.
Op 3 oktober 1776 verkoopt weduwe Geertruid Gerrits twee opstallen en de warmoestuin aan haar oudste zoon Jan Harmens Berben.
Weduwe Geertrui maakte op 6 juli 1782 opnieuw een testament op. Zij maakte aan haar zoon Hendrik en tevens aan haar dochter Ida 25 gulden over en legde vast dat bij haar overlijden zij hetzelfde zouden erven als Jannetje, Jan en Gerrit, haar andere kinderen, bij hun huwelijk reeds hadden gekregen. Tevens stelde ze dat dat bij de erfdeling haar zoon Gerrit de 50 gulden minder zou moeten ontvangen die hij die nog aan haar schuldig was.

Hermanus had een buitenechtelijke relatie (1) met Margarieta Maesen, dochter van Maes Maesen en Sibilla Fransen. Margarieta is geboren in 1711, is overleden op donderdag 30 oktober 1755. Margarieta wordt als moeder vermeld op woensdag 22 februari 1736 te Neer van een buitenechtelijk dochter Margarieta Maessen.. Margarieta werd 44 jaar.<26>

doopgetuigen waren Leonardus Verhaegh namens Petrus Fransen en Tiske Maesen dochter van Maes Maessen en Sibilla Fransen .

Margarieta was later gehuwd (2) met Arnoldus Smets.<27,28>

Van Hermanus en Margarieta is een natuurlijk kind bekend:

1  Johanna Maesen is overleden op zondag 17 januari 1802 te Neer. Johanna wordt als dopeling vermeld op woensdag 22 februari 1736 te Neer. Johanna werd 65 jaar, 10 maanden en 26 dagen.<29>

Johanna trouwt (kerk) op dinsdag 13 augustus 1754 te Neer op 18-jarige leeftijd met de 30-jarige Arnoldus Smets. Arnoldus, arbeider, is overleden op donderdag 4 maart 1802 te Neer. Arnoldus werd 78 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Hermanus trouwt te Bloemendaal (bron: DTB Bloemendaal, deel II b), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 15 november 1744 (bron: trouwboek R.K. statie Bloemendaal, inventaris nr 109d, fol 57) op 29-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Geertruij Gerritsen ook genaamd Geertruij Gerrits, dochter van Hendrick Gerritse en Gritje Leenders. Geertruij is overleden op zaterdag 6 juli 1782. Geertruij wordt vermeld op vrijdag 10 november 1758 als testatrice. Geertruij wordt vermeld op donderdag 6 januari 1774 te Bloemendaal als weduwe. Geertruij wordt vermeld op maandag 25 april 1774 te Haarlem als testatrice. Geertruij wordt als verhuurster vermeld op maandag 1 mei 1775 te Bloemendaal van haar huis "Op Veen en Berg". Geertruij wordt vermeld op donderdag 3 oktober 1776 te Aalbertsberg als verkoopster. Geertruij wordt vermeld op zaterdag 2 augustus 1777 te Tetterode als erfgename. Geertruij wordt vermeld op zaterdag 6 juli 1782 te Bloemendaal als testatrice. Geertruij wordt vermeld op woensdag 10 februari 1802 te Aalbertsberg als overleden echtgenote. Geertruij werd 70 jaar, 5 maanden en 20 dagen.<30..37>

Van Hermanus en Geertruij zijn zeven kinderen bekend:

2  Jenneke Berben is geboren in 1745 te Heemstede (Berkenrode), is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 20 augustus 1745 te Berkenrode (bron: DTB Heemstede, deel 28 a en doopboek R.K. Statie Berkenrode te Heemstede inventaris nr 235d). (doopgetuige waren Rut Gerrits en Jenneke Harms), zie V-C.

3  Jan Harmsen Berben is geboren op vrijdag 27 januari 1747 te Heemstede (Berkenrode), is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 27 januari 1747 (bron: DTB Heemstede, deel 28a) (doopgetuige waren Jan Janse en Willemijntje Pieters), zie V-D.

4  Gerardus Harmse Berben (Gerrit) is geboren op zondag 9 maart 1749, is gedoopt op zaterdag 10 maart 1753 te Berkenrode (bron: DTB Heemstede, deel 28a) (doopgetuige waren Govert Gerritsen en Elisabeth Berben (zie IV-E)), zie V-E.

5  Yda Berben, wonende te Heemstede (Hereweg), is begraven op vrijdag 12 september 1749 te Heemstede (bron: register op het begraven Heemstede, inventaris nr 239.3). Yda woont Hereweg in 1749. Yda werd 1 maand en 24 dagen.

6  Hendrik Berben, wonende te Heemstede (Aarnoudslaan), is begraven op dinsdag 8 oktober 1782 te Bloemendaal. Hendrik woont Aarnoudslaan op zondag 22 november 1750. Hendrik wordt vermeld op maandag 25 april 1774 te Haarlem als zoon. Hendrik is doopgetuige van Antje Faazen op vrijdag 11 december 1778. Hendrik wordt vermeld op zaterdag 6 juli 1782 te Bloemendaal als erfgenaam. Hendrik werd 31 jaar, 10 maanden en 16 dagen.<38,39>

7  Yda Berben is geboren te Heemstede, is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 3 januari 1755 (Bron: DTB Heemstede, deel 28a). (doopgetuige waren Arnoldus Govertse en Jannetje Gerritse), zie V-F.

8  Harmien Berben, wonende te Heemstede (Aarnoudslaan), is geboren te Heemstede, is overleden op dinsdag 9 augustus 1763 te Heemstede, is begraven op donderdag 11 augustus 1763 te Heemstede. Harmien woont Aarnoudslaan op vrijdag 12 augustus 1757. Harmien wordt als overledene vermeld op zondag 7 augustus 1763 te Heemstede. Harmien werd 5 jaar, 11 maanden en 28 dagen.<40>

IV-E  Elisabeth Berben (Lisbeth), dochter van Joannes Berben (Jan) (III-B) en Johanna Hermes (Jen), is geboren in 1717, is overleden op woensdag 10 augustus 1791. Elisabeth is doopgetuige van Johanna Berben op maandag 24 juni 1737. Elisabeth wordt vermeld op vrijdag 21 januari 1746 te Neer als erfgename. Elisabeth wordt vermeld op vrijdag 13 oktober 1747 te Neer als erfgename. Elisabeth is doopgetuige van Yda Berben op zaterdag 19 juli 1749. Elisabeth is doopgetuige van Gerardus Harmse Berben (Gerrit) op zaterdag 10 maart 1753 te Berkenrode. Elisabeth werd 74 jaar.<41,42>

Elisabeth trouwt (kerk) op donderdag 17 april 1755 te Neer op 38-jarige leeftijd met Henricus Lutters. Henricus is geboren te Beesel, is overleden op vrijdag 17 oktober 1788 te Neer.

Henricus was eerder gehuwd (1) met Catharina van den Boem.<43,44>

Van Henricus en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Catharina Lutters is overleden op vrijdag 28 april 1826 te Roggel. Catharina werd 70 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

2  Henricus Lutters is overleden op maandag 25 mei 1807 te Neer. Henricus werd 47 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

3  Joannes Lutters.

IV-F  Joannes Berben, zoon van Jacobus Berben (III-D) en Lucia Sijbers, is overleden op maandag 11 juli 1791 te Neer. Joannes werd 78 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Joannes trouwt (kerk) op donderdag 14 februari 1754 op 41-jarige leeftijd met de 26-jarige Agnes Nijssen. Agnes is overleden op vrijdag 8 januari 1790 te Neer. Agnes werd 62 jaar en 3 maanden.

Van Joannes en Agnes zijn acht kinderen bekend:

1  Maria Berben is overleden op donderdag 18 januari 1810 te Baexem. Maria werd 53 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Maria trouwt (kerk) op maandag 16 april 1792 te Neer (huwelijksgetuige was Jacobus Berben (zie V-G)) op 36-jarige leeftijd met de 23-jarige Silvester Sillen. Silvester is overleden op zondag 19 januari 1840 te Neer. Silvester werd 71 jaar, 9 maanden en 1 dag.

2  Jacobus Berben is overleden op maandag 24 september 1759 te Neer. Jacobus werd 1 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

3  Joanna Berben is overleden op donderdag 19 mei 1791 te Neer. Joanna werd 31 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

4  Jacobus Berben is gedoopt op zaterdag 14 februari 1761 te Neer, zie V-G.

5  Wilhelmus Berben is overleden op vrijdag 14 september 1781 te Neer. Wilhelmus werd 16 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

6  Margareta Berben is overleden op maandag 7 september 1812 te Neer. Margareta is huwelijksgetuige van Jacobus Berben en Petronella van der Linden op dinsdag 5 november 1799 te Neer. Margareta werd 45 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Margareta trouwt op woensdag 30 april 1800 te Heythuysen, trouwt (kerk) op woensdag 23 april 1800 te Neer op 33-jarige leeftijd met de 41-jarige Wilhelmus Wagemans. Wilhelmus, landbouwer, is overleden op vrijdag 28 december 1804 te Neer. Wilhelmus werd 46 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

7  Joannes Berben is overleden op woensdag 20 februari 1771 te Neer. Joannes werd 5 maanden en 4 dagen.

8  Joannes Berben is overleden op dinsdag 2 maart 1773 te Neer. Joannes werd 16 dagen.

IV-G  Petrus Berben, zoon van Jacobus Berben (III-D) en Lucia Sijbers, is overleden op maandag 2 april 1792 te Neer. Petrus werd 77 jaar en 19 dagen.

Petrus trouwt (kerk) op dinsdag 17 september 1748 te Neer op 33-jarige leeftijd met de 21-jarige Margaretha Bullers, dochter van Petrus Bullers en Catharina Eggels. Margaretha is overleden op vrijdag 20 januari 1792 te Neer. Margaretha werd 65 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Van Petrus en Margaretha zijn negen kinderen bekend:

1  Margarita Berben is overleden op zondag 10 maart 1822 te Neer (bron: DTB Neer 1822, archief: 12.072, registratienummer: 3, aktenummer: 18, registratiedatum: 11 maart 1822). Margarita is doopgetuige van Joanna Berben op maandag 23 februari 1784 te Neer. Margarita is doopgetuige van Josephus Wagemans op dinsdag 19 maart 1793. Margarita werd 73 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

2  Jacobus Berben is gedoopt op vrijdag 7 mei 1751 te Roggel Joannes Aredts was doopgetuige namens Joannes Bullens. (doopgetuige waren Joannes Bullens en Anna Berben), zie V-H.

3  Wilhelmus Berben is gedoopt op maandag 17 september 1753 te Neer, zie V-I.

4  Maria Berben is gedoopt op donderdag 9 september 1756, zie V-J.

5  Matthias Berben is gedoopt op donderdag 27 september 1759 Margareta Hensen was doopgetuige namens Catharina Bulders. (doopgetuige waren Petrus Verhaeg en Catharina Bulders), zie V-K.

6  Joannes Berben is geboren te Neer, is gedoopt op dinsdag 31 mei 1763 te Neer, zie V-L.

7  Petrus Berben is overleden op woensdag 20 mei 1772. Petrus werd 6 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

8  Henricus Berben is overleden op maandag 8 maart 1779. Henricus werd 9 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

9  Petrus Berben is geboren op zondag 6 december 1772 te Neer, is gedoopt op zondag 6 december 1772, zie V-M.


Generatie V

(van 1712 tot 1851)

In deze generatie zijn 13 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 87 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1756 en 1821. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Neer (32x), Roggel (10x), Haarlem (9x), Bloemendaal (5x), Overveen (4x), Vreeland (2x), Ter Aar (2x), Welgelegen, Herten en Heijthuijsen.

V-A  Elisabeth Berben, dochter van Joannes Berben (IV-A) en Catarina Beijntiens, is begraven op zaterdag 25 februari 1804 te Heijthuijsen. Elisabeth werd 82 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Elisabeth trouwt (kerk) op donderdag 11 januari 1748 te Haelen (bron: Haelen, r.k. Lambertus parochie, DHO register) (huwelijksgetuige waren Gerardus Berben (zie IV-A.8) en Joannes Timmermans) op 26-jarige leeftijd met Wilhelmus Timmermans.

Van Wilhelmus en Elisabeth is een kind bekend:

1  Petronella Timmermans is geboren op zondag 22 augustus 1756 te Heijthuijsen, is overleden op zaterdag 19 februari 1831 te Weert. Petronella werd 74 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

V-B  Gerardus Barben, zoon van Joannes Berben (IV-A) en Catarina Beijntiens.

Gerardus was gehuwd met Angela Baumans.

Van Gerardus en Angela is een kind bekend:

1  Johannes Mathias Barben is geboren in 1767, zie VI-A.

V-C  Jenneke Berben ook genaamd Jannetje Berben, dochter van Hermanus Jansz Berben (IV-D) en Geertruij Gerritsen, wonende te Heemstede (Hereweg), is geboren in 1745 te Heemstede (Berkenrode), is overleden op vrijdag 29 november 1793 te Bloemendaal, is begraven op vrijdag 29 november 1793 te Bloemendaal (bron: register van de ontvangsten op het begraven van Bloemendaal, inventaris nr 109k) Graf, baar en roeff: f 3:18. 4/4 uur luiden 2: 8 f .6:6.. Jenneke woont Hereweg op vrijdag 20 augustus 1745. Jenneke wordt vermeld op zaterdag 2 augustus 1777 te Tetterode als testatrice. Jenneke wordt vermeld op zaterdag 6 juli 1782 te Bloemendaal als erfgename. Jenneke is doopgetuige van Henricus van Santen op vrijdag 25 oktober 1782 te Ter Aar. Jenneke werd 48 jaar.<45,46>

Jenneke trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 29 september 1776 te Overveen (huwelijksgetuige waren Jan Harmsen Berben (zie V-D) en Lena Faazen) op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Jacobszoon Faazen (Jan) ook genaamd Jan Faasen, zoon van Jacob Faazen. Jan, warmoezenier, is geboren in 1744, is overleden op maandag 27 juli 1807 te Bloemendaal. Jan wordt vermeld op zaterdag 2 augustus 1777 te Tetterode als testateur. Jan Faasen wordt vermeld op zaterdag 6 juli 1782 te Bloemendaal als echtgenoot. Jan is doopgetuige van Henricus van Santen op vrijdag 25 oktober 1782 te Ter Aar. Jan wordt vermeld op woensdag 10 februari 1802 te Aalbertsberg als testateur. Jan werd 63 jaar.<47..49>

Jan was eerder gehuwd (1) met Geertruid Michielsdr Loo(t)s.<50..53> Jan was later gehuwd (3) met Geertruid Schutmer.<54..56>

Van Jan en Jenneke zijn acht kinderen bekend:

1  Geertruij Faazen is begraven op maandag 6 oktober 1777 te Bloemendaal. Geertruij werd 1 maand en 27 dagen.

2  Antje Faazen is overleden op donderdag 13 augustus 1840 te Bloemendaal (DTB Haarlem 1840, aktenummer: 13-08, registratiedatum: 13 augustus 1840). Antje wordt vermeld op woensdag 10 februari 1802 te Aalbertsberg als erfgename. Antje werd 61 jaar, 8 maanden en 2 dagen.<57>

Antje was gehuwd met Anthonij Gerrits. Anthonij is geboren rond 1775. Anthonij wordt vermeld op woensdag 10 februari 1802 te Aalbertsberg als echtgenoot.<58>

3  Jannetje Faazen is begraven op woensdag 3 mei 1780 te Bloemendaal. Jannetje werd 20 dagen.

4  Jacobus Hendrikus Faazen is overleden voor woensdag 10 februari 1802. Jacobus werd hoogstens 20 jaar, 7 maanden en 1 dag.

5  Willemijntje Faazen is geboren rond 1782. Willemijntje wordt vermeld op woensdag 10 februari 1802 te Aalbertsberg als erfgename.<59>

Willemijntje was gehuwd met Michiel van der Veld. Michiel is geboren rond 1780. Michiel wordt vermeld op woensdag 10 februari 1802 te Aalbertsberg als echtgenoot.<60>

6  Jannetje Faazen is geboren te Overveen, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 9 december 1784 te Overveen, zie VI-B.

7  Helena Faazen is geboren in 1786 te Bloemendaal, is overleden op zaterdag 21 april 1866 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1866, aktenummer: 24-4, registratiedatum: 24 april 1866). Helena wordt vermeld op woensdag 10 februari 1802 te Aalbertsberg als erfgename. Helena werd 80 jaar.<61>

Helena was gehuwd met Gerardus van Rutte.

8  Jacobus Faazen (Jacob), tuindersknecht en bloemenkweker. Jacobus wordt vermeld op woensdag 10 februari 1802 te Aalbertsberg als erfgenaam. Jacobus is huwelijksgetuige van Theodorus Opbroeck en Jannetje Faazen op woensdag 1 februari 1815 te Haarlem.<62>
V-D  Jan Harmsen Berben ook genaamd Berbee, zoon van Hermanus Jansz Berben (IV-D) en Geertruij Gerritsen, warmoezenier, werkman, zonder beroep en arbeider, wonende te Heemstede (Hereweg), te Bloemendaal en te Velsen, is geboren op vrijdag 27 januari 1747 te Heemstede (Berkenrode), is overleden op vrijdag 22 oktober 1824 te Velsen Acte nummer 32. Het overlijden werd aangegeven door zoon Hendrik, wordt vermeld op zondag 4 februari 1816 te Hillegom als vader van de bruidegom of wordt vermeld op zondag 9 februari 1823 te Hillegom als vader van de bruidegom. Jan wordt als aangever overlijden vermeld. Jan woont Hereweg op vrijdag 27 januari 1747. Jan is huwelijksgetuige van Jan Jacobszoon Faazen (Jan) en Jenneke Berben op zondag 29 september 1776 te Overveen. Jan, wonende te Bloemendaal, wordt als testateur vermeld op vrijdag 21 augustus 1778 te Haarlem. Jan is doopgetuige van Elisabeth Berbe (Lijsje) op zondag 15 oktober 1780 te Overveen. Jan wordt vermeld op zaterdag 6 juli 1782 te Bloemendaal als erfgenaam. Jan wordt als doopgetuige vermeld op zaterdag 18 oktober 1783 te Ter Aar van Hermanus van Santen. Jan wordt als koper vermeld op zaterdag 3 juli 1784 te Tetterode van een warmoesierderij, gelegen aan de Gemeene weg onder Bloemendaal. Jan wordt vermeld op donderdag 28 oktober 1784 te Bloemendaal als landeigenaar. Jan wordt als koper vermeld op donderdag 6 oktober 1791 te Bloemendaal van een herberg en erf. Jan wordt als vader vermeld op dinsdag 30 juni 1795 te Overveen van de dopeling Henricus. Jan wordt als bruidegom vermeld op zondag 3 november 1799 te Heemstede. Jan, wonende te Bloemendaal, wordt als verkoper vermeld op donderdag 4 augustus 1808 te Bloemendaal van een huis, genaamd "Dorrenbos" en erf. Jan wordt vermeld op dinsdag 10 januari 1809 te Bloemendaal als weduwnaar. Jan wordt vermeld op woensdag 24 februari 1813 te Bloemendaal Joanna als vader van de bruid. Jan is huwelijksgetuige van Theodorus Opbroeck en Jannetje Faazen op woensdag 1 februari 1815 te Haarlem. Jan wordt vermeld op zondag 4 februari 1816 te Hillegom als vader van de bruidegom. Jan is huwelijksgetuige (vader van de bruid) van Daniël van Kruisselberg en Geertruij Maria Berbée (Geertruij) op woensdag 24 april 1816 te Haarlem. Jan is huwelijksgetuige van Johannes Strijbos en Geertruij Maria Berbée (Geertruij) op woensdag 25 april 1821 te Haarlem. Jan wordt vermeld op donderdag 17 januari 1822 te Velsen als vader van de bruid. Jan wordt vermeld op zondag 9 februari 1823 te Hillegom als vader van de bruidegom. Jan is huwelijksgetuige van Henricus Berbée (Hendrik) en Maria van Opzeeland op zondag 9 februari 1823 te Hillegom. Jan, wonende te Velsen, wordt als overledene vermeld op zaterdag 23 oktober 1824 te Velsen. Jan wordt vermeld op dinsdag 8 november 1825 te Velsen als erflater. Jan wordt vermeld op zondag 19 augustus 1827 te Lisse als overleden vader. Jan werd 77 jaar, 8 maanden en 25 dagen.<63..78>

Vanaf 1 october 1782 woont Geertruid Gerrits, de moeder van Jan, bij hem en zijn vrouw in. Geertruid betaald daarvoor 30 stuivers per week. Op 3 juli 1784 koopt Jan de, door hem tot dan gehuurde, warmoestuin van drie morgen en 86 roe voor drie duizend vier hondert zes en negentig gulden en tien stuivers. Op 6 october 1791 koopt Jan een herberg met de naam het Dorren Hout, later Nazareth genaamd met erf, kolfbaan en tuin te Bloemendaal voor elf honderd en vijf en vijftig gulden. De herberg Nazareth is al in 1664 onder die naam als herberg bekend, waarschijnlijk gelegen bij de Bloemendaalse weg ter hoogte van de Boslaan. Op een aquarel van J. Bulthuis uit 1784 staat de herberg afgebeeld met daarvoor een vrouw en twee kleine kinderen (bron: "Bloemendaal 350 jaar kerk en dorp). Volgens de auteur Bert Sliggers (bladzijde 68) zijn de afgebeelde personen de vrouw van Jan Harm le Berbe (moet Jan Harmse Berbe zijn: verschrijving van de auteur) en zijn dochter Geertrui Maria en zoon Hermanus. In 1793 is de herberg voorzien van een kolfbaan (bron: Ons Bloemendaal, 1 mei 1980, bladzijde 8/24). Op vier augustus 1808 verkoopt Jan deze herberg, kolfbaan en tuin weer voor zes honderd vijf en twintig gulden. Het moet Jan niet voor de wind zijn gegaan want toen Jan in 1824 was overleden, zo blijkt uit de boedelscheiding van 6 november 1825, liet Jan geen onroerende goederen na, ook de in 1784 gekochte tuin moet dus al eerder weer door Jan van de hand zijn gedaan.
Jan trouwt (kerk) op zondag 25 januari 1778 te Overveen (bron: DTB Bloemendaal, deel 11b; R.K. trouwen Overveen, blz 42). op 30-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Anna Pietersdr van Velsen (Antje), dochter van Pieter van Velsen en Geertrui de Rooij. Anna is begraven op vrijdag 8 juni 1798 te Bloemendaal (bron: inventaris nr 109c). Anna wordt vermeld op vrijdag 21 augustus 1778 te Haarlem als testatrice. Anna is doopgetuige van Jacobus Hendrikus Faazen op maandag 9 juli 1781. Anna is doopgetuige van Hermanus van Santen op zaterdag 18 oktober 1783 te Ter Aar. Anna wordt als moeder vermeld op dinsdag 30 juni 1795 te Overveen van de dopeling Henricus Berben. Anna wordt vermeld op zondag 4 februari 1816 te Hillegom als overleden moeder van de bruidegom. Anna wordt vermeld op donderdag 17 januari 1822 te Velsen als overleden moeder van de bruid. Anna wordt vermeld op zondag 9 februari 1823 te Hillegom als overleden moeder van de bruidegom. Anna wordt vermeld op zondag 19 augustus 1827 te Lisse als overleden moeder. Anna werd 43 jaar, 4 maanden en 18 dagen.<79..84>

Van Jan en Anna zijn twaalf kinderen bekend:

1  Hermanus Berbé is geboren op woensdag 28 oktober 1778 te Haarlem, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 29 oktober 1778 te Overveen, zie VI-C.

2  Geertruij Maria Berbée (Geertruij) is gedoopt op dinsdag 9 november 1779 te Haarlem, zie VI-D.

3  Antje Berbée is begraven op woensdag 26 december 1781 (bron: Inventaris nr 109c).. Antje werd 2 maanden en 22 dagen.

4  Jansje Berbée is begraven op maandag 19 mei 1783 (bron: inventaris nr 109c).. Jansje werd 2 maanden.

5  Maria Berbée is geboren te Bloemendaal, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 3 augustus 1784 te Overveen, zie VI-E.

6  Petrus Berbée is begraven op maandag 17 december 1787 (bron: inventaris nr 109c).. Petrus werd 1 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

7  Margaretha Berbée is gedoopt op zondag 30 september 1787 RAH,DTB-Bloemendaal, deel 11a (RK Overveen) (doopgetuige waren Griet van Velsen en Hendrik Janze), zie VI-F.

8  Petrus Berbée (Pieter) is geboren op vrijdag 28 augustus 1789 te Bloemendaal (bron: Dopen R.K. Bloemendaal 1789), is gedoopt op vrijdag 28 augustus 1789 te Overveen, zie VI-G.

9  Johanna Berbée (Antje) is geboren in 1791, is gedoopt op maandag 11 april 1791 (doopgetuige waren Frans van Velsen en Martijntje van Velsen), zie VI-H.

10  Jansje Berbée is begraven op vrijdag 30 november 1792 (bron: inventaris nr 109c). Jansje werd 2 maanden.

11  Joannes Berbée (Jan) ook genaamd Jean Berbée is geboren op maandag 23 december 1793 te Bloemendaal, is overleden op vrijdag 9 mei 1817 te Antwerpen Overleden om elf uur ´s/ avonds in een militair ziekenhuis te Antwerpen (bron: DTB Bloemendaal 1817, acte 4v). Joannes wordt vermeld op vrijdag 9 mei 1817 te Antwerpen. Joannes werd 23 jaar, 4 maanden en 16 dagen.<85>

Jan wordt als Jean ingeschreven in het franse leger

12  Henricus Berbée (Hendrik) is geboren in 1795, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 30 juni 1795 te Bloemendaal (doopgetuige waren Piet van Velzen en Ariaantje Elderling), zie VI-I.

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 18 oktober 1799 te Aalbertsberg, trouwt op zondag 3 november 1799 te Tetterode (bron: DTB Bloemendaal, deel 17: schepentrouwboek 1795-1811), trouwt (kerk) op zondag 3 november 1799 te Bloemendaal (bron: DTB Bloemendaal, deel 11b: R.K. Overveen bladzijde 34) op 52-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Elisabeth Weijers. Elisabeth is geboren rond 1770 te Meersen in 't Osnabrugse., is overleden in 1800, is begraven op donderdag 28 augustus 1800 te Bloemendaal (bron: DTB Bloemendaal, deel 7).. Elisabeth werd ongeveer 30 jaar.

Jan trouwt op zondag 3 oktober 1802 te Haarlem, trouwt (kerk) op zondag 3 oktober 1802 te Haarlem (R.K. statie Damsteeg) op 55-jarige leeftijd (3) met de 53-jarige Hendrina Hertog. Hendrina is geboren in 1749 te 's-Hertogenbosch, is overleden op maandag 9 januari 1809 te Aalbertsberg, is begraven op donderdag 12 januari 1809 te Bloemendaal. Hendrina wordt vermeld op dinsdag 10 januari 1809 te Bloemendaal als overleden echtgenote. Hendrina werd 60 jaar.<86>

Jan Harmsen Berbe, weduwnaar van Bloemendaal trouwt "bij betoog van Bloemendaal" Hendrina Hertoog, weduwe uit 's Hertogenbosch (bron: GAH, DTB klapper 83, 144 R.K. Statie St. Franciscus - Schuilkerk in de Damsteeg -1754-1811).

V-E  Gerardus Harmse Berben (Gerrit) ook genaamd Gerardus Harmse Berbé, zoon van Hermanus Jansz Berben (IV-D) en Geertruij Gerritsen, wonende te Heemstede (Aarnoudslaan) en te Haarlem (Hagestraat), is geboren op zondag 9 maart 1749, is overleden op zondag 28 september 1828 te Haarlem (Hugostraat) (bron: DTB Haarlem 1828, aktenummer: 24-9, registratiedatum: 24 september 1828). Gerardus woont Aarnoudslaan op zaterdag 10 maart 1753. Gerardus wordt vermeld op maandag 25 april 1774 te Haarlem als zoon. Gerardus is doopgetuige van Jannetje Faazen op donderdag 13 april 1780. Gerardus wordt vermeld op zaterdag 6 juli 1782 te Bloemendaal als erfgenaam. Gerardus woont Hagestraat op maandag 30 oktober 1826. Gerardus wordt als overledene vermeld op zondag 21 september 1828 te Haarlem. Gerardus wordt vermeld op donderdag 17 mei 1832 te Noordwijkerhout als overleden vader van de bruidegom. Gerardus werd 79 jaar, 6 maanden en 19 dagen.<87..90>

Gerardus was gehuwd (1) met Maria Harstenberg (Marijtje). Maria is geboren rond 1754, is overleden op maandag 22 oktober 1798 te Tetterode (bron: RAH, DTB Bloemendaal, deel 20b). Voor het begraven werd 3 gulden en 18 stuivers betaald en voor een half uur klok luiden 2 gulden en 8 stuivers (RAH, DTB Bloemendaal, deel 9).. Maria werd ongeveer 44 jaar.

Van Gerardus en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Elisabeth Berbe (Lijsje) ook genaamd Berben.

2  Johannes Berbe.

3  Mattheus Berbe (Matthijs) is geboren in 1784 te Haarlem, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 9 december 1784 te Haarlem (doopgetuige waren Jan Thijsse Harmse en Jannetje Harmse Berben), zie VI-J.

4  Henricus Berbe.

5  Henricus Johannes Berbe.

6  Machteld Elisabeth Berbe is overleden op dinsdag 4 januari 1791. Machteld werd 1 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Gerardus trouwt op zondag 6 juli 1800 te Tetterode, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 6 juli 1800 te Bloemendaal (bron: RAH, DTB Bloemendaal, deel IIB, fol 34). op 51-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Geertrui Lijdsman ook genaamd Leidsman. Geertrui is geboren op woensdag 11 mei 1768 te Overveen (bron: overlijdensacte), is overleden op woensdag 8 juni 1836 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1836, aktenummer: 10-6, registratiedatum: 10 juni 1836). Geertrui wordt vermeld op zondag 21 september 1828 te Haarlem als weduwe. Geertrui wordt vermeld op donderdag 17 mei 1832 te Noordwijkerhout als moeder van de bruidegom. Geertrui werd 68 jaar en 28 dagen.<91,92>

Van Gerardus en Geertrui zijn zes kinderen bekend:

7  Henricus Berbe ook genaamd Berben, tuinder, is overleden op dinsdag 13 september 1825. Henricus werd 24 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

8  Engelina Berbé (Engeltje) is gedoopt op donderdag 11 november 1802 te Overveen (doopgetuige waren Gerrit Leijsman en Antje Leijsman), zie VI-K.

9  Maria Gerritse Berbé is geboren in 1804 te Vreeland, is rooms katholiek gedoopt op maandag 20 augustus 1804 te Slootdijk (bron: RAU, DTB Slootdijk). (doopgetuige waren B. Scherings en Margaretha Erfhout), zie VI-L.

10  Fredricus Gerritse Berbé (Frederik) is geboren op zaterdag 20 december 1806 te Vreeland, is gedoopt op zaterdag 20 december 1806 te Slootdijk (bron: RAH, DTB Slootdijk). (doopgetuige was Anna Higgelaar), zie VI-M.

11  Hermanus Berben.

12  Jansje Berbe is geboren op vrijdag 10 augustus 1810 te Welgelegen, is overleden op dinsdag 3 november 1812 te Bloemendaal (bron: DTB Bloemendaal 1812, acte nr 05-11). Overleden om 06.00 uur.. Jansje werd 2 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

V-F  Yda Berben, dochter van Hermanus Jansz Berben (IV-D) en Geertruij Gerritsen, wonende te Langeraar en te Heemstede (Aarnoudslaan), is geboren te Heemstede, is overleden op vrijdag 24 oktober 1783 te Ter Aar. Yda woont Aarnoudslaan op vrijdag 3 januari 1755. Yda wordt vermeld op maandag 25 april 1774 te Haarlem als dochter. Yda is doopgetuige van Jannetje Faazen op donderdag 13 april 1780. Yda wordt vermeld op zaterdag 6 juli 1782 te Bloemendaal als erfgename. Yda werd 28 jaar, 9 maanden en 21 dagen.<93,94>

Yda trouwt (kerk) op woensdag 21 november 1781 te Ter Aar (bron: DTB Ter Aar, archief 151.1.11, registratienummer 6, pagina 31) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Dirk Pieterse van Santen. Dirk, wonende te Langeraar, is geboren rond 1750 te Roelofarendsveen. Dirk wordt vermeld op zaterdag 6 juli 1782 te Bloemendaal als echtgenoot.<95>

Dirk was later gehuwd (2) met Neeltje Cornelisse Oudshoorn.<96,97>

Van Dirk en Yda zijn twee kinderen bekend:

1  Henricus van Santen.

2  Hermanus van Santen.

V-G  Jacobus Berben, zoon van Joannes Berben (IV-F) en Agnes Nijssen, is overleden op vrijdag 14 oktober 1831 te Neer (bron: DTB Neer 1831, acte nummer 73). Jacobus is huwelijksgetuige van Silvester Sillen en Maria Berben op maandag 16 april 1792 te Neer. Jacobus werd 70 jaar en 8 maanden.

Jacobus trouwt op donderdag 21 november 1799 te Heythuysen, trouwt (kerk) op dinsdag 5 november 1799 te Neer (huwelijksgetuige waren Margareta Berben (zie IV-F.6) en Petrus Berben) op 38-jarige leeftijd met de 22-jarige Petronella van der Linden. Petronella is overleden op woensdag 10 november 1824 (bron: DTB Neer 1824, acte nummer 65). Petronella werd 47 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Van Jacobus en Petronella zijn acht kinderen bekend:

1  N.N. Berben is overleden op maandag 4 juni 1810 te Neer.

2  Agnes Berben, akkermeid, is overleden op zondag 12 november 1876 te Maasbree (bron: DTB Maasbree 1876, acte nummer 114). Agnes werd 76 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Agnes trouwt op woensdag 16 april 1845 te Helden (bron: DTB Helden 1845, acte nummer 11) op 45-jarige leeftijd met de 47-jarige Willem van Oijen. Willem, akkerman, is geboren op dinsdag 12 september 1797 te Helden (bron: DTB Helden 1845, acte nummer 11).

Willem was eerder gehuwd (1) met Ida Hendrix.<98>

3  Jeanne Berben is geboren op maandag 8 november 1802 te Neer (bron: DTB Neer 1802, acte nummer 5), is overleden op zondag 5 juli 1868 te Neer (bron: DTB Neer 1868, acte nummer 22). Jeanne werd 65 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Jeanne bleef ongehuwd.

4  Petronella Berben is geboren op vrijdag 14 juni 1805 te Neer, is overleden op dinsdag 16 juni 1812 te Neer (bron: DTB Neer 1812, acte nummer 41). Petronella werd 7 jaar en 2 dagen.

5  Anne Marie Berben is geboren op woensdag 12 juni 1811 te Neer (bron: DTB Neer 1811, acte nummer 38).

6  Maria Berben is geboren rond 1812 te Neer, is overleden op zaterdag 3 december 1859 te Neer (bron: DTB Neer 1859, acte nummer 32). Maria werd ongeveer 47 jaar.

7  Jean Berben is geboren op vrijdag 13 januari 1815 te Neer, zie VI-N.

8  Peter Berben is geboren op zaterdag 20 november 1819 te Neer, zie VI-O.

V-H  Jacobus Berben, zoon van Petrus Berben (IV-G) en Margaretha Bullers, dagloner, is overleden op zaterdag 21 oktober 1815. Jacobus is doopgetuige van Petrus Berben op donderdag 5 juli 1792 te Neer. Jacobus is doopgetuige van Margarita Wagemans op vrijdag 9 januari 1795 te Neer. Jacobus werd 64 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Jacobus trouwt (kerk) op dinsdag 8 augustus 1775 te Roggel op 24-jarige leeftijd (1) met de 16-jarige Johanna Catharina van Son, dochter van Nicolaus van Son en Maria Haves. Johanna is geboren in 1759 te Roggel, is overleden op zondag 11 mei 1806 te Roggel. Johanna werd 47 jaar.

Van Jacobus en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  N.N. Berben is overleden op woensdag 26 april 1780 te Roggel.

2  Nicolaus Berben is overleden op vrijdag 20 december 1782 te Roggel. Nicolaus werd 4 maanden en 3 dagen.

3  Nicolaus Berben is overleden op woensdag 28 januari 1789 te Roggel. Nicolaus werd 3 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

4  Godefridus Berben is overleden op donderdag 15 september 1808 te Heijthuijzen. Godefridus werd 20 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

5  Nicolaus Berben.

6  Petrus Berben.

Jacobus trouwt (kerk) op donderdag 17 juni 1813 te Heijthuijzen op 62-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Maria van Roij, dochter van Peter van Roij en Mechtildis Ruttiens. Maria, landbouwster, is geboren in 1765, is overleden op zondag 26 maart 1837 te Nederweert. Maria werd 72 jaar.

Maria was eerder gehuwd (1) met Godefridus Verkoelen.<99> Maria was later gehuwd (3) met Mathia Pijls.<100,101>

V-I  Wilhelmus Berben, zoon van Petrus Berben (IV-G) en Margaretha Bullers, is overleden op dinsdag 1 juni 1830 te Roggel. Wilhelmus werd 76 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Wilhelmus trouwt (kerk) op dinsdag 12 mei 1778 te Roggel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrina Houben. Hendrina is overleden op maandag 15 februari 1830 te Roggel. Hendrina werd 76 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Van Wilhelmus en Hendrina zijn zes kinderen bekend:

1  Barbara Berben is overleden op vrijdag 15 september 1854 te Kessel. Barbara werd 76 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

2  Petrus Berben is overleden op vrijdag 28 maart 1783 te Roggel. Petrus werd 3 jaar, 1 maand en 27 dagen.

3  Lambertus Berben is gedoopt op zaterdag 7 september 1782 te Roggel, zie VI-P.

4  Peter Berben is gedoopt op zondag 26 december 1784 te Roggel, zie VI-Q.

5  Catharina Berben is gedoopt op dinsdag 30 oktober 1787 te Roggel, zie VI-R.

6  Gertrudis Berben is geboren in 1790 te Roggel, is overleden op zondag 20 december 1863. Gertrudis werd 73 jaar.

Gertrudis trouwt op woensdag 28 juli 1830 te Neerglabbek op 40-jarige leeftijd (1) met de 45-jarige Hendrik Vestjens. Hendrik is geboren in 1785 te Neer, is overleden op zaterdag 13 juli 1839 te Neer. Hendrik werd 54 jaar. Gertrudis trouwt op woensdag 17 juni 1846 te Neer op 56-jarige leeftijd (2) met de 74-jarige Egidius van Dael. Egidius is overleden op maandag 5 augustus 1850. Egidius werd 78 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

V-J  Maria Berben, dochter van Petrus Berben (IV-G) en Margaretha Bullers, is overleden op zaterdag 16 maart 1822 te Neer. Maria wordt vermeld op woensdag 7 oktober 1795 te Neer is doopgetuige van Margareta Berben. Maria werd 65 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Maria trouwt (kerk) op vrijdag 1 februari 1793 te Neer (huwelijksgetuige waren Godefridus Wagemans en Petronella Jacobs) op 36-jarige leeftijd met de 39-jarige Petrus Wagemans, zoon van Nicolaus Wagemans en Maria Nijsen. Petrus is geboren in 1754 te Neer, is overleden op zondag 26 maart 1826 te Neer. Petrus werd 72 jaar.

Van Petrus en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Josephus Wagemans is geboren in 1793 te Neer, is overleden op woensdag 28 december 1796 te Neer. Josephus werd 3 jaar.

2  Margarita Wagemans, landbouwster, is geboren te Neer, is overleden op woensdag 12 augustus 1868 te Neer. Margarita werd 73 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

3  Maria Wagemans, landbouwster, is geboren te Neer, is overleden op woensdag 1 maart 1843 te Kessel. Maria werd 44 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

4  Petrus Wagemans is geboren in 1799, is overleden op zondag 25 september 1808 te Neer. Petrus werd 9 jaar.

V-K  Matthias Berben, zoon van Petrus Berben (IV-G) en Margaretha Bullers, is overleden op zondag 19 augustus 1821 (bron: DTB Neer 1821, archief: 12.072, registratienummer: 3, aktenummer: 10, registratiedatum: 19 februari 1821). Matthias is doopgetuige van Petrus Wagemans op maandag 26 augustus 1799 te Neer. Matthias werd 61 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Matthias trouwt (kerk) op donderdag 22 september 1791 te Neer (huwelijksgetuige was Wilhelmina Landau) op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Beatrix Heesen, dochter van Joannes Hesen en Joanna Vossen. Beatrix, landbouwster, is geboren in 1767 te Neer, is overleden op maandag 25 maart 1839 te Neer (bron: DTB Neer 1839, acte nummer 30). Beatrix werd 72 jaar.

Van Matthias en Beatrix zijn elf kinderen bekend:

1  Petrus Berben is geboren in 1792.

2  Joanna Berben is geboren in 1794, is overleden op dinsdag 12 december 1820 te Neer (bron: DTB Neer 1820, acte nummer 84). Joanna werd 26 jaar.

3  Margareta Berben is geboren in 1795, is overleden op donderdag 17 december 1818 te Weert (bron: DTB Weert 1818, acte nummer 291). Margareta werd 23 jaar.

4  Maria Angelina Berben is geboren in 1798, is overleden op vrijdag 27 april 1798 te Neer.

5  Jean Berben, slager en metselaar, is geboren op maandag 18 februari 1799 te Neer (bron: DTB Neer 1799, acte nummer 12), is overleden op donderdag 7 mei 1840 te Neer. Jean werd 41 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Jean trouwt op vrijdag 18 april 1834 te Neer op 35-jarige leeftijd met de 30-jarige Anna Catharina Doerenberg. Anna is geboren op woensdag 17 augustus 1803 te Teveren (Pruisen), is overleden op vrijdag 28 maart 1845 te Neer. Anna werd 41 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

6  Henri Berben is geboren op vrijdag 29 mei 1801 te Neer (bron: DTB Neer 1801, acte nummer 31), is gedoopt op vrijdag 29 mei 1801 te Neer (doopgetuige waren Maria Vossen en Petrus Berben (zie V-M)), zie VI-S.

7  Maria Engel Berben is geboren op dinsdag 8 maart 1803 te Neer (bron: DTB Neer, 1803, acte nummer 23), is overleden op zondag 22 september 1811 te Neer (bron: DTB Neer 1811, acte nummer 61). Maria werd 8 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

8  Jean Berben is geboren op zondag 14 juli 1805 te Neer (bron: DTB Neer 1805, acte nummer 37), is overleden op maandag 16 februari 1807 te Neer. Jean werd 1 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

9  Jean Berben, dagloner en landbouwer, is geboren op woensdag 28 juni 1809 te Neer, is overleden op zaterdag 7 maart 1891 te Neer (bron: DTB Neer 1891, acte nummer 6). Jean werd 81 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Jean trouwt (kerk) op vrijdag 9 oktober 1840 te Neer op 31-jarige leeftijd (1) met de 41-jarige Helena Roosen. Helena is geboren op woensdag 7 november 1798 te Arcen, is overleden op donderdag 17 januari 1861 te Neer. Helena werd 62 jaar, 2 maanden en 10 dagen. Jean trouwt op woensdag 4 september 1861 te Neer op 52-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Hendrina Houben. Hendrina, dienstmeid, is geboren op woensdag 4 mei 1831 te Neer, is overleden op vrijdag 9 februari 1917 te Neer. Hendrina werd 85 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

10  Jeanne Berben is geboren op dinsdag 8 december 1812 te Neer (bron: DTB Neer 1812, acte nummer 64), is overleden op woensdag 23 september 1818 te Neer (bron: DTB Neer 1818, acte nummer 58). Jeanne werd 5 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

11  Marie Berben is geboren op dinsdag 8 december 1812 te Neer (bron: DTB Neer 1812, acte nummer 64), is overleden op donderdag 24 september 1818 te Neer. Marie werd 5 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

V-L  Joannes Berben, zoon van Petrus Berben (IV-G) en Margaretha Bullers, akkerbouwer, wonende te Neer, is geboren te Neer, is overleden op donderdag 14 februari 1839 te Neer (bron: DTB Neer 1839, acte nummer 11). Joannes is doopgetuige van Jean Berben op maandag 18 februari 1799 te Neer. Joannes werd 75 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Joannes trouwt (kerk) op donderdag 10 mei 1792 te Neer (huwelijksgetuige waren Johannes Gitmans en Petrus Berben (zie V-M)) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Anna Barbara Gitmans, dochter van Hendrikus Gitmans en Mechildis Theelen. Anna is geboren te Ool volgens de site "alle Limburgers" is Anna geboren te Herten., is overleden op donderdag 17 december 1840 te Neer. Anna werd 78 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

(bron: DTB Neer 1840, acte nummer 83)

Van Joannes en Anna zijn negen kinderen bekend:

1  Margarita Berben is geboren in 1793, is overleden op zaterdag 22 oktober 1808 te Neer (bron: DTB Neer 1808, acte nummer 80). Margarita werd 15 jaar.

2  Petrus Berben is geboren in 1795, is gedoopt op woensdag 5 augustus 1795 te Neer, zie VI-T.

3  Josephus Berben is geboren in 1797, is overleden op zondag 18 januari 1863 te Posterholt. Josephus werd 66 jaar.

4  Theodorus Berben is geboren te Neer of is geboren in 1799, is gedoopt op zaterdag 12 oktober 1799 te Neer, zie VI-U.

5  Nicolaas Berben is geboren in 1801.

6  Nicolaas Berben is geboren rond 1803, is overleden op vrijdag 23 september 1808 te Neer. Nicolaas werd ongeveer 5 jaar.

7  Catharine Berben is geboren op woensdag 26 februari 1806 te Neer, is overleden op zaterdag 18 april 1857 te Neer. Catharine werd 51 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Catharine was gehuwd met Mathias Boonen, zoon van Godefridus Boonen en Barbara Heijnen. Mathias, bierbrouwer en landbouwer, is overleden op vrijdag 4 september 1868 te Neer. Mathias werd 75 jaar en 11 maanden.

Mathias was soldaat van Napoleon 9e reg. artillerie te voet.

8  Lucia Berben is geboren op donderdag 14 juli 1808 te Herten, is overleden op zondag 4 september 1836 te Herten. Lucia werd 28 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Lucia was gehuwd met Pierre Truijen, zoon van Peter Truijen en Gertrudis Pijls. Pierre is geboren op donderdag 30 oktober 1806 te Horn, is overleden op woensdag 17 december 1890 te Horn. Pierre werd 84 jaar, 1 maand en 17 dagen.

9  Hendrikus Berben is geboren rond 1812, is overleden op dinsdag 12 augustus 1890 te Haelen. Hendrikus werd ongeveer 78 jaar.

V-M  Petrus Berben, zoon van Petrus Berben (IV-G) en Margaretha Bullers, is geboren op zondag 6 december 1772 te Neer, is overleden op zaterdag 22 maart 1851 te Neer. Petrus is huwelijksgetuige van Joannes Berben en Anna Barbara Gitmans op donderdag 10 mei 1792 te Neer. Petrus is doopgetuige van Henri Berben op vrijdag 29 mei 1801 te Neer. Petrus werd 78 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Petrus trouwt op zondag 20 april 1800 te Heijthuijzen, trouwt (kerk) op maandag 1 juli 1799 te Neer op 26-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Gertrude Aquarius. Gertrude is overleden op woensdag 27 mei 1807 te Neer. Gertrude werd 35 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Van Petrus en Gertrude is een kind bekend:

1  Peternel Berben, landbouwerse, is geboren op donderdag 13 januari 1803, is overleden op woensdag 24 oktober 1838. Peternel werd 35 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Peternel trouwt op maandag 28 juni 1830 te Neer op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Peter Naus. Peter is geboren op donderdag 29 juni 1797 te Neer, is overleden op zondag 21 mei 1848 te Neer. Peter werd 50 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Petrus trouwt op donderdag 23 november 1809 te Neer (bron: DTB Neer 1809, archief: 12.072, registratienummer: 2, aktenummer: 73, registratiedatum: 23 november 1809) op 36-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Johanna Timmermans. Johanna is geboren op vrijdag 19 november 1784 te Baexem, is overleden op zondag 26 juni 1842 te Neer (bron: DTB Neer 1842, archief: 12.072, registratienummer: 5, aktenummer: 48, registratiedatum: 26 juni 1842). Johanna werd 57 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van Petrus en Johanna zijn zes kinderen bekend:

2  Godfroi Berben is geboren op vrijdag 26 januari 1810 te Neer (bron: DTB Neer 1810, archief: 12.072, registratienummer: 2, aktenummer: 5, registratiedatum: 27 januari 1810), is overleden op dinsdag 29 januari 1811 te Neer (bron: DTB Neer 1811, archief: 12.072, registratienummer: 2, aktenummer: 9, registratiedatum: 29 januari 1811). Godfroi werd 1 jaar en 3 dagen.

3  Godfroid Berben is geboren op zaterdag 14 december 1811 te Neer (bron: DTB Neer 1811, archief: 12.072, registratienummer: 2, aktenummer: 123, registratiedatum: 14 december 1811).

4  Godefridus Berben is geboren in 1812 te Neer, is overleden op dinsdag 26 november 1839 te Neer (bron: DTB Neer 1839, acte nummer 90). Godefridus werd 27 jaar.

5  Pierre Berben is geboren op maandag 25 september 1815 te Neer (bron: DTB Neer 1815, archief: 12.072, registratienummer: 3, aktenummer: 60).

6  Guillaume Berben is geboren op maandag 25 september 1815 te Neer (bron: DTB Neer 1815, archief: 12.072, registratienummer: 3, aktenummer: 60), is overleden op woensdag 20 maart 1839 te Neer (bron: DTB Neer 1839, archief: 12.072, registratienummer: 5, aktenummer: 25, registratiedatum: 21 maart 1839). Guillaume werd 23 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

7  Geertrudis Berben is geboren op zondag 29 april 1821 te Neer (Bron: DTB Neer 1821, archief: 12.072, registratienummer: 3, aktenummer: 23, registratiedatum: 1 mei 1821), is overleden op woensdag 26 mei 1847 te Neer (bron: DTB Neer 1847, archief: 12.072, registratienummer: 21, aktenummer: 21, registratiedatum: 27 mei 1847). Geertrudis werd 26 jaar en 27 dagen.


Generatie VI

(van 1756 tot 1897)

In deze generatie zijn 21 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 113 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1795 en 1863. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Haarlem (25x), Lisse (15x), Hillegom (15x), Neer (14x), Heijthuijsen (7x), Velsen (5x), Roggel (3x), Helden (3x), Bloemendaal (3x), Heemstede (2x), Sassenheim, Noordwijkerhout, Meijel, Heythuysen en Alphen en Riel.

VI-A  Johannes Mathias Barben, zoon van Gerardus Barben (V-B) en Angela Baumans, koperslager, is geboren in 1767, is overleden op donderdag 13 maart 1823. Johannes werd 56 jaar.

(bron beroep: overlijdensacte Johanna Sebregts)

Johannes was gehuwd met Johanna Sebrechts. Johanna is geboren in 1773 te Diesen (bron: overlijdensacte Johanna), is overleden op dinsdag 7 januari 1823 te Diessen (bron: DTB Diessen 1823, archief: 50, registratienummer: 1750, aktenummer:1, registratiedatum: 8 januari 1823). Johanna werd 50 jaar.

Van Johannes en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Angela Barben.

2  Engeline Barben is geboren op vrijdag 1 juli 1796, is overleden op woensdag 25 februari 1874. Engeline werd 77 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

3  Elisabeth Barben is geboren op dinsdag 10 april 1798, is overleden op dinsdag 1 maart 1853. Elisabeth werd 54 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Elisabeth was gehuwd met NN Albassard.

4  Johannes Matthias Barben is geboren op vrijdag 3 april 1807.

5  Gerardus Barben is geboren op zaterdag 4 april 1801, zie VII-A.

6  Cornelius Barben is geboren op vrijdag 6 april 1804, is overleden op maandag 27 juli 1863. Cornelius werd 59 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

7  Adriana Barben is geboren op maandag 8 juni 1812, is overleden op zondag 13 maart 1814. Adriana werd 1 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

8  Adriana Martinus Barben is geboren op maandag 13 november 1815, is overleden op dinsdag 8 juni 1819. Adriana werd 3 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

VI-B  Jannetje Faazen, dochter van Jan Jacobszoon Faazen (Jan) (V-C) en Jenneke Berben, dienstbaar, is geboren te Overveen, is overleden op donderdag 21 juni 1849 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1849, acte nummer 22-06). Jannetje wordt vermeld op woensdag 10 februari 1802 te Aalbertsberg als erfgename. Jannetje werd 64 jaar, 6 maanden en 12 dagen.<102>

Jannetje trouwt op woensdag 1 februari 1815 te Haarlem (huwelijksgetuige waren Petrus Berbée (zie VI-G), Jan Harmsen Berben (zie V-D), Dirk Geuskes en Jacobus Faazen (zie V-C.8)) op 30-jarige leeftijd met de 34-jarige Theodorus Opbroeck, zoon van Hubert Opbroeck en Catharina Geerlings. Theodorus, aardwerker, wonende te Haarlem en te Velzen, is geboren te Beegden Heel, is overleden op dinsdag 6 juli 1847 te Haarlem. Theodorus is huwelijksgetuige van Johanna Berbée (Antje) en Jan van Beieren op woensdag 24 februari 1813 te Bloemendaal kan niet schrijven. Theodorus wordt vermeld op dinsdag 18 mei 1813 te Haarlem als weduwnaar. Theodorus, wonende te Velzen, wordt als vader vermeld op dinsdag 8 november 1825 te Velsen en voogd van Pieter, Anna en Bernardus Opbroeck.. Theodorus werd 67 jaar, 4 maanden en 16 dagen.<103,104>

Theodorus was eerder gehuwd (1) met Maria Berbée (zie VI-E).<105,106>

Van Theodorus en Jannetje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jansje Opbroeck is geboren op zondag 11 augustus 1816 te Haarlem, is overleden op woensdag 7 september 1864 te Haarlem. Jansje werd 48 jaar en 27 dagen.

2  Johannes Opbroeck is geboren op maandag 18 januari 1819 te Haarlem, is overleden op dinsdag 10 januari 1860. Johannes werd 40 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

3  Johannes Jacobus Opbroeck (Jacob) is geboren op dinsdag 11 juni 1822 te Haarlem, is overleden op vrijdag 30 december 1825 te Haarlem. Johannes werd 3 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

4  Helena Opbroeck is geboren op vrijdag 7 oktober 1825 te Haarlem, is overleden op zondag 23 oktober 1825 te Haarlem. Helena werd 16 dagen.

5  Theodorus Cornelis Opbroeck is geboren op woensdag 2 april 1828 te Haarlem, is overleden op maandag 14 april 1828 te Haarlem. Theodorus werd 12 dagen.
VI-C  Hermanus Berbé, zoon van Jan Harmsen Berben (V-D) en Anna Pietersdr van Velsen (Antje), werkman en bloemistknecht, wonende te Haarlem, is geboren op woensdag 28 oktober 1778 te Haarlem, is overleden op woensdag 14 november 1860 te Haarlem (16.00 uur: Groot Heiligland, wijk 3, nr 301), wordt vermeld op maandag 29 juni 1835 te Haarlem als vader van de bruidegom. Hermanus is huwelijksgetuige van Johanna Berbée (Antje) en Jan van Beieren op woensdag 24 februari 1813 te Bloemendaal. Hermanus is huwelijksgetuige (broeder van de bruid) van Daniël van Kruisselberg en Geertruij Maria Berbée (Geertruij) op woensdag 24 april 1816 te Haarlem. Hermanus is huwelijksgetuige van Johannes Strijbos en Geertruij Maria Berbée (Geertruij) op woensdag 25 april 1821 te Haarlem. Hermanus wordt vermeld op dinsdag 8 november 1825 te Velsen als erfgenaam. Hermanus wordt vermeld op zondag 19 augustus 1827 te Lisse als getuige bij huwelijk. Hermanus wordt vermeld op maandag 29 juni 1835 te Haarlem als vader van de bruidegom. Hermanus is huwelijksgetuige van Cornelis Johannes Verbeek en Anna Berbée (Antje) op woensdag 1 september 1852 te Haarlem. Hermanus werd 82 jaar en 17 dagen.<107..109>

Hermanus werkte meer dan een halve eeuw bij de firma V. Schertzer & Zoonen (bron: Centraal bureau voor Genealogie: overlijdensadvertenties, registratienummer: VFADNL006796-1, registratiedatum: 14 november 1860). Op 21 september 1832 werd Hermanus Berbé, door de vredesrechter te Haarlem, als behuwd oom, aangesteld als een van de zes voogden over de kinderen van weduwe Maria Helena Koele, nadat haar man Samuel Barendse op 29 augustus 1832 te Amsterdam was overleden.

Hermanus trouwt op zondag 10 november 1805 te Haarlem (voor de Schepenen) op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Agnes Koele (Agnietje), dochter van Joannes Koele en Elisabeth Boots. Agnes, huisvrouw, wonende te Haarlem, is geboren op donderdag 21 april 1785 te Haarlem, is overleden op vrijdag 17 maart 1871 te Haarlem 16.00 uur: hagestraat, wijk 2, nr 506 (bron: DTB Haarlem 1871, acte 211).. Agnes wordt vermeld op maandag 29 juni 1835 te Haarlem als moeder van de bruidegom. Agnes werd 85 jaar, 10 maanden en 24 dagen.<110>

Van Hermanus en Agnes zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Hermanus Berbé is geboren in 1806 te Haarlem, is rooms katholiek gedoopt op zondag 23 november 1806 te Haarlem (Rooms Katholieke Statie De Vier Heemskinderen) (doopgetuige waren Geertruij Maria Berbée (zie VI-D) en Jan Koele), zie VII-B.

2  Anna Maria Elisabeth Berbé (Anne) is geboren te Haarlem, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 11 december 1810 te Haarlem (Rooms Katholieke Statie De Vier Heemskinderen), zie VII-C.

VI-D  Geertruij Maria Berbée (Geertruij), dochter van Jan Harmsen Berben (V-D) en Anna Pietersdr van Velsen (Antje), huisvrouw, is overleden op zondag 18 juli 1847 te Haarlem om 10.00 uur te wijk 1, nr 710 (bron: DTB Haarlem 1847, aktenummer 21-7). Geertruij is doopgetuige van Johannes Hermanus Berbé op zondag 23 november 1806 te Haarlem. Geertruij wordt vermeld op dinsdag 8 november 1825 te Velsen als erfgename. Geertruij werd 67 jaar, 8 maanden en 9 dagen.<111>

Geertruij trouwt op woensdag 24 april 1816 te Haarlem (huwelijksgetuige waren Jan Harmsen Berben (vader van de bruid) (zie V-D) en Hermanus Berbé (broeder van de bruid) (zie VI-C)) op 36-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Daniël van Kruisselberg ook genaamd Daniël van Kruijs. Daniël, smidsknecht, is geboren op zaterdag 7 september 1793 te Leiden, is overleden op maandag 19 oktober 1818 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1818, acte 23-10).. Daniël werd 25 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Van Daniël en Geertruij zijn twee kinderen bekend:

1  Christiaan Antonius van Kruijzelberg, kleermaker, is geboren op zaterdag 21 december 1816 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1816, acte 21-12)., is overleden op vrijdag 10 mei 1861 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1861, acte 11-5).. Christiaan is op woensdag 12 februari 1840. Christiaan werd 44 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

2  Anna Maria van Kruijs, houdster ener smederij, is geboren op donderdag 5 maart 1818 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1818, acte 9-3)., is overleden op dinsdag 6 juli 1897 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1897, acte 563).. Anna is op zondag 20 januari 1861. Anna werd 79 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Bij haar huwelijk op 20 januari 1861 te Bloemendaal wordt ze Anna Margaretha Knijsselberg genoemd (bron: DTB Bloemendaal, 1861, acte 1, bij haar overlijden in 1897 Kruijsselberg).

Geertruij trouwt op woensdag 25 april 1821 te Haarlem (huwelijksgetuige waren Jan Harmsen Berben (zie V-D) en Hermanus Berbé (zie VI-C)) op 41-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Johannes Strijbos. Johannes is geboren op zondag 2 juli 1769 te Haarlem, is overleden op zaterdag 5 mei 1832 te Haarlem Schaggelstraat, wijk 3, nummer 766 (bron: DTB Haarlem, 1832, acte 8-5). Johannes wordt vermeld op dinsdag 8 november 1825 te Velsen als echtgenoot. Johannes werd 62 jaar, 10 maanden en 3 dagen.<112>

Johannes was eerder gehuwd (1) met Petronella van Holmond.<113>

VI-E  Maria Berbée, dochter van Jan Harmsen Berben (V-D) en Anna Pietersdr van Velsen (Antje), huisvrouw, is geboren te Bloemendaal, is overleden op zaterdag 15 mei 1813 te Haarlem om 2.30 uur te Brouwersvaart, kwartier 3, no 233 (bron: DTB Haarlem 1813, acte 15-3).. Maria wordt als overledene vermeld op dinsdag 18 mei 1813 te Haarlem. Maria werd 28 jaar, 9 maanden en 12 dagen.<114>

Maria gaat in ondertrouw op zaterdag 12 juli 1806 te Bloemendaal, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 27 juli 1806 te Overveen (huwelijksgetuige waren Eerwaarde Heer C. Wouters en Joanna Poel) op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Theodorus Opbroeck, zie VI-B.

Van Theodorus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Catharina Opbroeck is geboren op dinsdag 4 november 1806 te Haarlem, is overleden op zaterdag 7 februari 1874 te Sassenheim (bron: DTB Sassenheim 1874, acte nr 4). Anna wordt vermeld op dinsdag 8 november 1825 te Velsen als erfgename. Anna werd 67 jaar, 3 maanden en 3 dagen.<115>

Anna trouwt op zondag 11 mei 1834 te Voorhout, acte nummer 6. op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Joannes van der Aar. Joannes is geboren rond 1810.

2  Bernardus Opbroeck is geboren rond 1811, is overleden na 1825. Bernardus wordt vermeld op dinsdag 8 november 1825 te Velsen als erfgenaam. Bernardus werd minstens 14 jaar.<116>

3  Petrus Opbroeck is geboren op woensdag 27 mei 1812 te Haarlem (12.00 uur), is overleden na 1825. Petrus wordt vermeld op dinsdag 8 november 1825 te Velsen als erfgenaam. Petrus werd minstens 13 jaar, 7 maanden en 4 dagen.<117>

VI-F  Margaretha Berbée, dochter van Jan Harmsen Berben (V-D) en Anna Pietersdr van Velsen (Antje), is overleden op dinsdag 6 december 1831 te Haarlem. Margaretha wordt vermeld op dinsdag 8 november 1825 te Velsen als erfgename. Margaretha werd 44 jaar, 2 maanden en 6 dagen.<118>

Margaretha trouwt op zondag 28 februari 1813 te Hillegom (bron: DTB Hillegom 1813, acte nummer 16) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Leonardus Huyge van Dril (Leendert), zoon van Hugo Aris van Dril (Huig) en Sijmetje Leenderts Waasdorp. Leonardus, arbeider, is geboren op zondag 1 juli 1787, is overleden op donderdag 12 mei 1853 te Lisse. Leonardus wordt vermeld op zondag 9 februari 1823 te Hillegom als getuige bij het huwelijk van Henricus Berbée en Maria van Opzeeland. Leonardus wordt vermeld op dinsdag 8 november 1825 te Velsen als echtgenoot. Leonardus werd 65 jaar, 10 maanden en 11 dagen.<119>

Van Leonardus en Margaretha zijn zeven kinderen bekend:

1  Johannes van Dril is geboren in 1815 te Hillegom, is overleden op donderdag 23 januari 1862 te Overveen (bron: DTB Overveen 1862, acte nummer 24-01). Johannes werd 47 jaar.

2  Jacobus van Dril is geboren op donderdag 12 september 1816 te Hillegom (bron: DTB Hillegom 1816, archief 831A, registratienummer 1), is overleden op maandag 9 februari 1835 te Hillegom (bron: DTB Hillegom 1835: actenummer 6). Jacobus werd 18 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

3  Hugo van Dril is geboren op maandag 14 juni 1819 te Hillegom (bron: DTB Hillegom 1819, archief 831A, registratienummer 1), is overleden op woensdag 19 maart 1845 te Delft (bron: DTB Delft 1845, acte nummer 144). Hugo werd 25 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

4  Hendericus van Dril is geboren op donderdag 31 januari 1822 te Hillegom, is overleden op maandag 5 september 1825 te Hillegom. Hendericus werd 3 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

5  Anna Maria van Dril is geboren op vrijdag 23 april 1824 te Hillegom (bron: DTB Hillegom 1824, Archiefnr 0831A, inventarisnr/2) of is geboren in 1825, is overleden op zondag 20 maart 1887 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1887, acte 265). Anna werd 62 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

6  Margaretha van Dril is geboren op maandag 25 december 1826 te Hillegom (geboren om 2 uur 's morgens, bron: DTB Hillegom 1826, Archiefnr 0831A, inventarisnr 2).

7  Angenies Geertruida van Dril is geboren op zondag 23 augustus 1829 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1829, acte 25-08), is overleden op dinsdag 28 september 1830 te Haarlem. Angenies werd 1 jaar, 1 maand en 5 dagen.
VI-G  Petrus Berbée (Pieter), zoon van Jan Harmsen Berben (V-D) en Anna Pietersdr van Velsen (Antje), boerenknecht en tuinder, wonende te Noordwijkerhout, te Lisse (32), te Sassenheim en te Lisse (achterweg 33), is geboren op vrijdag 28 augustus 1789 te Bloemendaal (bron: Dopen R.K. Bloemendaal 1789), is overleden op vrijdag 29 augustus 1851 te Lisse (overleden om 18.00 uur in huis nummer 33 te Lisse. Bron: DTB Lisse 1851, acte 30), is begraven op woensdag 3 september 1851 te Lisse (bron: begraafregister rooms katholieke St Agatha parochie Lisse). Petrus wordt vermeld op vrijdag 28 augustus 1789 te Bloemendaal als dopeling. Petrus is huwelijksgetuige van Theodorus Opbroeck en Jannetje Faazen op woensdag 1 februari 1815 te Haarlem. Petrus woont op zondag 4 februari 1816. Petrus is op zondag 4 februari 1816. Petrus is op zondag 22 maart 1818. Petrus woont 32 op zondag 22 maart 1818. Petrus wordt vermeld op dinsdag 8 november 1825 te Velsen als erfgenaam. Petrus woont achterweg 33 in 1828. Petrus wordt als vader vermeld op vrijdag 30 september 1831 te Lisse van de borelinge Anna Berbée. Petrus wordt als vader vermeld op maandag 19 augustus 1833 te Lisse van de boreling Pieter Berbée. Petrus wordt als vader vermeld op zondag 29 mei 1842 te Voorhout van de bruidegom Johannes Berbée. Petrus wordt als overleden vader vermeld op donderdag 13 mei 1869 te Lisse van de bruidegom Pieter Berbée. Petrus wordt vermeld op donderdag 21 september 1871 te Lisse als overleden vader. Petrus wordt vermeld op woensdag 3 februari 1875 te Leiden als overleden vader van de bruidegom. Petrus werd 62 jaar en 1 dag.<120..127>

Pieter en zijn vrouw Maria van Lierop woonden op het adres Achterweg ca 67 (hoek Akervoordenlaan) te Lisse (Kadastrale ligging: Het Buitenwater/Wassergeest OAT 1832 - perceel: B243). In 1824 had de woning huisnummer 33). Pieter was niet de eigenaar van de woning maar zijn schoonvader Frans van Lierop. De woning wordt omschreven als een tuinderswoning. Pieter betaald 8, 12 en 9 gulden belasting in respectievelijk1824, 1834 en 1844 voor de woning (bron: personele omslag Gemeente Lisse 1824, 1834, 1844). Ook na het overlijden van zijn vrouw Maria blijft Pieter met zijn gezin in de woning wonen. In 1830 blijken in de woning ook Pieter Lodewijks, een achtienjarige tuindersknecht, te wonen en in 1832 tevens een jongedochter Weijers uit Hillegom als dienstbode (bron: volkstelling Lisse). In 1832 blijkt Pieter tuinder te zijn en eigenaar van weiland in de Rooversbroekpolder te Lisse: sectie 2280 E, de Poel, OAT08105E009 (oorspronkelijk aanwijzende tafels Lisse). Na het overlijden van Pieter Berbee in 1851 verhuizen zijn weduwe Sijsenaar en de nog thuis wonende kinderen naar Akervoorde 34 te Lisse.

Op 7 februari 1846 verscheen Pieter Berbee op de secretarie van Lisse. Hij verklaarde dat op Driekoningen (tussen 6 en 7 januari) in zijn schuur "een delfgraaf" en "een spitgraaf" waren gestolen, ondanks het feit dat de schuur goed afgesloten was met "een wervel", een houten blokje draaibaar om een spijker op de deurstijl. Pieter wilde niet gelijk de dader aanwijzen, maar gaf wel te kennen dat K. de Winter op het vermoedelijke moment van de diefstal in de buurt was. Het was overigens niet de enige diefstal, want ook in de nacht van 26 op 27 januari was in zijn schuur een "bijna nieuwe kruiwagen" ontvreemd. Het was gemakkelijk te zien wie de eigenaar was, daar in het hout drie of vier malen de letters PBB stonden gebrandmerkt, welke letters in ons geval staan voor Pieter Berbee. Een tijdlang bleef de wagen spoorloos. Tot hij een zekere De Baars ontmoette die hem vertelde dat hij langs de trekvaart bij het Warmonderhek een persoon had ontmoet die hem een dergelijke kruiwagen te koop aanbood. Hij kwam opvallend goed overeen met de beschrijving van Berbee! Hij had hem niet willen kopen, daar hij toen al vermoedde dat hij gestolen was. Mogelijk was hij door contacten met Berbee reeds van de diefstal in zijn schuur op de hoogte. De Baars antwoordde de verkoper dan ook: "Wat zou ik met dien wagen doen?", waarop de verdachte zei: "Wel, ge zijt toch koopman?". De vraag hoe hij aan die "boerenwagen" kwam, werd slim ontweken door het antwoord: "Hij is voor een boerenwagen te klein". Daar Berbee nog steeds K. de Winter voor de dader aanzag, stelde hij voor De Baars met De Winter te confronteren. Naar de mening van Berbee zou hij hem "best herkennen". Over de afloop is niets bekend. K. ofwel Krijn was op 7 juli 1823 geboren, pas 23 dus, als zoon van Jurriaan de Winter, schoenmaker, en Trijntje de Hollander. Misschien was zelfs de term "schoenmaker", als aanduiding van het beroep van de vader in de geboorteakte van zijn zoon, nog te hoog gegrepen, want in 1830 was het inmiddels "schoenlapper" geworden. Erg welgesteld zal het gezin dan ook wel niet zijn geweest en dan was je in die dagen, indien er in de directe omgeving een diefstal was gepleegd, al gauw verdachte nummer één. Immers, de betreffende diefstal vond slechts een paar huizen verderop plaats aan de Achterweg: Jurriaan woonde met zijn gezin op Achterweg nummer 31 en Pieter Berbee, het slachtoffer van de diefstal, op diezelfde Achterweg nummer 33, op de hoek van deze weg met de Akervoorderlaan. De conclusie van dit alles luidt dat Krijn oftewel de daadwerkelijke dader is geweest, overeenkomstig dus de (wat vage) vermoedens van Pieter Berbee, ofwel dat hij gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was geweest (gemeente archief Lisse, processen verbaal 1845-1897, archief nr 1115).

De familienaam, die als Barben en Berben begon, werd door de jaren heen verbasterd en tegenwoordig komen we de namen Berbee, Berbée en Berbé tegen. Heden ten dage gebeurt het zelden dat een kind in de burgelijke stand abusievelijk met een verkeerd gespelde achternaam wordt opgenomen. In vorige eeuwen gebeurde dat echter herhaaldelijk en soms zelfs meerdere keren binnen hetzelfde gezin. Dat is ook de reden dat onze achternaam die rond 1600 nog Barben heette, in de 21 e eeuw op drie verschillende manieren wordt geschreven. Een markant voorbeeld is het gezin van Pieter Berbé(e). Hij trouwde op 4 februari 1816 met Maria van Lierop en zij kregen 7 kinderen, na haar overlijden hertrouwde Pieter op 19 augustus 1827 met Johanna Sijzenaar en zij kregen 13 kinderen. De kinderen uit het tweede huwelijk werden allen met de achternaam Berbee ingeschreven, de kinderen uit het eerste huwelijk echter als Berbé (1x); Barbée (2x): Barbee (3x); en Berbée (1x); Volgens het R.K. doopboek van Bloemendaal werd Petrus Berbee gedoopt op 28 augustus 1789 te Bloemendaal, op zijn overlijdensacte opgesteld te Lisse staat dat Petrus werd geboren op 24 augustus 1788, in deze stamboom houden we de doop aan als geboortedatum.

Petrus trouwt (kerk) op zondag 4 februari 1816 te Hillegom op 26-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Maria van Lierop, dochter van Frans Jansz van Lierop en Cornelia Zwanenburg. Maria, wonende te Hillegom, is geboren in 1797 te Hillegom, is overleden op zondag 24 december 1826 te Lisse. Maria woont op zondag 4 februari 1816. Maria wordt vermeld op zondag 29 mei 1842 te Voorhout als overleden moeder van de bruidegom. Maria wordt vermeld op donderdag 21 september 1871 te Lisse als overleden moeder. Maria wordt vermeld op woensdag 3 februari 1875 te Leiden als overleden moeder van de bruidegom. Maria werd 29 jaar.<128..130>

Van Petrus en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Joannes Berbé is geboren op dinsdag 7 januari 1817 te Sassenheim, is overleden op zaterdag 1 februari 1817 te Sassenheim (in huis 47, sectie B). Joannes werd 25 dagen.

2  Johannes Barbée (Jan) is geboren op zondag 22 maart 1818 te Lisse Geboren in huis nr 32 (bron: DTB Lisse 1818, acte nr 8), is rooms katholiek gedoopt op maandag 23 maart 1818, zie VII-D.

3  Anthonie Barbee is geboren op zaterdag 1 januari 1820 te Lisse (DTB Lisse 1820, acte nr 1), is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 1 januari 1820, zie VII-E.

4  Franciscus Berbée is geboren op donderdag 2 augustus 1821 te Lisse (bron: DTB Lisse 1821, acte nummer 28), is rooms katholiek gedoopt, zie VII-F.

5  Pieter Barbee, landbouwer, is geboren op woensdag 28 mei 1823 te Lisse, is overleden op donderdag 31 maart 1842. Pieter werd 18 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

6  Willem Barbee is geboren op vrijdag 7 januari 1825 te Lisse Geboren in het huis nr 33 te Lisse (bron: DTB Lisse 1825, acte nr 1), is overleden op woensdag 2 februari 1825 te Lisse Overleden in huis nr 33 te Lisse (bron: DTB Lisse 1825, acte nr 5). Willem werd 26 dagen.

7  Cornelis Berbée is geboren op maandag 15 mei 1826 te Lisse, geboren in huis nummer 33 (bron: DTB Lisse 1826, acte nummer 25), is overleden op vrijdag 15 augustus 1828 te Hillegom. Cornelis werd 2 jaar en 3 maanden.

Petrus trouwt op zondag 19 augustus 1827 te Lisse (bron: DTB Lisse 1827, acte 12), trouwt (kerk) op zondag 19 augustus 1827 te Lisse op 37-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige Anna Helena Sijsenaar, dochter van Joseph Joachim Johannes Sijsenaar en Marijtje Toppert. Anna, tuinierster, wonende te Lisse (Achterweg 33) en te Lisse (Voort 34), is geboren op zondag 17 november 1805 te Hillegom, is overleden op zondag 4 januari 1880 te Lisse. Anna woont Achterweg 33 in 1828. Anna wordt als moeder vermeld op vrijdag 30 september 1831 te Lisse van de borelinge Anna Berbee. Anna wordt als moeder vermeld op maandag 19 augustus 1833 te Lisse van de boreling Pieter Berbée. Anna woont Voort 34 in 1852. Anna wordt als moeder vermeld op donderdag 13 mei 1869 te Lisse van de bruidegom Pieter Berbée. Anna werd 74 jaar, 1 maand en 18 dagen.<131..133>

Van Petrus en Anna zijn twaalf kinderen bekend:

8  Josephus Berbee, bloemist en tuinder, wonende te Hillegom en te Haarlem, is geboren op zondag 11 mei 1828 te Lisse De geboorte werd op 14 mei 1828 aangegeven (bron: DTB Lisse 1828, acte nummer 20). Josephus werd om 04.00 uur geboren in het huis met nummer 33, is overleden op dinsdag 23 april 1912 te Haarlem. Josephus is huwelijksgetuige van Henricus Kaptein (Hendrik) en Anna Berbee op zondag 27 juli 1856 te Lisse. Josephus is huwelijksgetuige van Johannes van der Voort en Maria Berbee op donderdag 3 oktober 1861. Josephus, wonende te Hillegom, wordt als ingezetene van Hillegom vermeld op woensdag 23 januari 1867. Josephus, wonende te Haarlem, wordt als ingezetene van Haarlem vermeld op zondag 16 januari 1887. Josephus wordt vermeld op vrijdag 28 maart 1913 te Haarlem als overleden echtgenoot. Josephus werd 83 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<134>

Op 4 mei 1886 werd per veiling de gehele bloembollenkraam, mede de stellingen en gereedschappen van Joseph Berbée verkocht (bron: Leidsch Dagblad 29 april 1886, pagina 4).
Josephus werd op 1 januari 1910 opgenomen in een psychiatrische kliniek te Haarlem.

Josephus trouwt op woensdag 9 januari 1867 te Hillegom op 38-jarige leeftijd met de 38-jarige Geertruida Maria Dames, dochter van Hendrik Dames en Geertruid Roozen. Geertruida, tuinierster, wonende te Hillegom en te Haarlem, is geboren op vrijdag 1 augustus 1828 te Bloemendaal, is overleden op donderdag 27 maart 1913 te Haarlem (om 13.30 uur in het huis aan de Schotersingel 2). Geertruida woont op donderdag 5 maart 1857. Geertruida woont op dinsdag 24 augustus 1886. Geertruida wordt vermeld op vrijdag 28 maart 1913 te Haarlem. Geertruida werd 84 jaar, 7 maanden en 26 dagen.<135>

Geertruida was eerder gehuwd (1) met Willem Rustman.<136,137>

9  Maria Berbee is geboren op maandag 26 oktober 1829 De geboorte werd op 28 october 1829 aangegeven (actenummer 48). Maria werd om 04.00 uur geboren in het huis met nummer 33, zie VII-G.

10  Anna Berbee is geboren op vrijdag 30 september 1831 te Lisse De geboorte werd op 30 september 1831 aangegeven (bron: DTB Lisse 1831, acte nummer 36), is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 30 september 1831 te Lisse, zie VII-H.

11  Petrus Berbee (Pieter) is geboren op zaterdag 17 augustus 1833 te Lisse (10.00 uur). De geboorte werd op 19 augustus 1833 aangegeven (acte nummer 41), is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 17 augustus 1833 te Lisse, zie VII-I.

12  Maria Berbee is geboren op woensdag 11 november 1835 te Lisse geboren om 06.00 uur in huisnr 33, zie VII-J.

13  Wilhelmina Berbee is geboren op vrijdag 16 juni 1837 te Lisse De geboorte werd op 17 juni 1837 aangegeven (acte nummer 32), is overleden op zondag 17 januari 1841 te Lisse. Wilhelmina werd 3 jaar, 7 maanden en 1 dag.

14  N.N. Berbee is geboren op zaterdag 3 november 1838 levenloos geboren, is begraven op dinsdag 6 november 1838 te Lisse (bron: begraafregister rooms katholieke parochie Lisse, 1838). N werd 3 dagen.

15  N.N. Berbee is geboren op zaterdag 18 januari 1840 Levenloos geboren, is begraven op dinsdag 21 januari 1840 te Lisse (bron: begraafregister rooms katholieke parochie Lisse). N werd 3 dagen.

16  Wilhelmina Berbee, bouwvrouw (landbouwster), wonende te Oegstgeest en te Zegwaard, is geboren op zaterdag 26 maart 1842 te Lisse om 01.00 uur in huisnr 33, is overleden op zaterdag 20 september 1879 te Zegwaard om 07.00 uur. Wilhelmina woont op donderdag 28 februari 1878. Wilhelmina werd 37 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Wilhelmina trouwt op donderdag 13 september 1866 te Lisse op 24-jarige leeftijd (1) met de 49-jarige Pieter de Groot, zoon van Godefridus de Groot en Antje van Oosten. Pieter, veehouder en bloembollenkweker, is geboren op dinsdag 12 augustus 1817 te Noordwijk om 17.00 uur, is overleden op zaterdag 14 oktober 1876 te Oegstgeest om 12.00 uur. Pieter werd 59 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Helena van der Lubbe.<138,139> Pieter was eerder gehuwd (2) met Catharina Juffermans.<140,141>

Wilhelmina trouwt op donderdag 14 februari 1878 te Oegstgeest op 35-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Arie van Wijk, zoon van Gerrit van Wijk en Doortje de Groot. Arie, landbouwer en bouwman (landbouwer), is geboren op dinsdag 16 november 1830 te Zegwaard, is overleden op maandag 19 januari 1903 te Zegwaard. Arie werd 72 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Arie was eerder gehuwd (1) met Maria Matze.<142> Arie was eerder gehuwd (2) met Margaretha Oudshoorn.<143> Arie was eerder gehuwd (3) met Maria Catharina van Leeuwen.<144>

17  Geertruida Berbee is geboren op vrijdag 8 december 1843 te Lisse De geboorte werd op 8 december 1843 aangegeven (acte nummer 53). Geboren om 22.00 uur in huisnr 33, is gedoopt op vrijdag 8 december 1843 te Lisse, zie VII-K.

18  Hendrica Berbee is geboren op zaterdag 31 januari 1846 te Lisse De geboorte werd op 31 januari 1846 aangegeven (acte nummer 9), is overleden op donderdag 23 april 1857 te Lisse. Hendrica werd 11 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

19  Hermanus Berbee is geboren op vrijdag 8 maart 1850 te Lisse De geboorte werd op 11 maart 1850 aangegeven (acte nr. 15), is overleden op vrijdag 8 maart 1850 te Lisse, is begraven op maandag 11 maart 1850 te Lisse.

VI-H  Johanna Berbée (Antje) ook genaamd Berben en Antje Berbée, dochter van Jan Harmsen Berben (V-D) en Anna Pietersdr van Velsen (Antje), dienstbaar en boerin, is geboren in 1791, is overleden op maandag 26 november 1860 te Velserduin. Johanna wordt vermeld op dinsdag 8 november 1825 te Velsen als erfgename. Johanna wordt vermeld op maandag 26 november 1860 te Velsen als overledene. Johanna werd 69 jaar.<145,146>

Johanna trouwt op woensdag 24 februari 1813 te Bloemendaal (bron: DTB Bloemendaal 1813, aktenummer: 5, registratiedatum: 24 februari 1813), trouwt (kerk) op woensdag 24 februari 1813 te Bloemendaal (huwelijksgetuige waren Hermanus Berbé (zie VI-C), Theodorus Opbroeck (zie VI-B), Willem Landweer en Jan Koele) op 22-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Jan van Beieren. Jan, werkman, is geboren te Hillegom, is overleden op donderdag 3 oktober 1816 te Heemstede (huys nr 75) (bron: DTB Heemstede 1816, aktenummer: 04-10). Jan werd 32 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Van Jan en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Catharina van Beieren is geboren op woensdag 23 februari 1814 te Heemstede (bron: DTB Heemstede 1814, aktenummer: 5).

2  Antje van Beieren is geboren op zaterdag 13 april 1816 te Heemstede (bron: DTB Heemstede 1816, aktenummer: 13-04, registratiedatum: 13 april 1816).

Johanna trouwt (kerk) op donderdag 17 januari 1822 op 31-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Jan Casperse Alders, zoon van Casper Alders en Aagje Engels Hugtenburg. Jan, landbouwer, is overleden op vrijdag 3 oktober 1851 te Velsen. Jan werd 79 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Maria Veldhuizen.<147..149> Jan was eerder gehuwd (2) met Johanna Berbée (Antje) (zie VI-H).<150,151>

Van Jan en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

3  Jan Jansz Alders is geboren op maandag 5 mei 1823 te Velsen (bron: DTB Velsen 1823, acte nummer 25).

4  Frans Alders is geboren op woensdag 13 oktober 1824 te Velsen (bron: DTB Velsen 1824, acte nummer 55).

5  Anthonie Alders is geboren op zondag 17 december 1826 te Velsen Acte nummer 61, is overleden op zondag 9 november 1862 te Velsen (bron: DTB Velsen 1862, acte nummer 61). Anthonie werd 35 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

6  Petrus Alders is geboren op donderdag 1 januari 1829 te Velsen Acte nummer 1, is overleden op zaterdag 3 november 1866 te Velzen. Petrus werd 37 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

7  Maria Catharina Alders is geboren op vrijdag 13 mei 1831 te Velsen Acte nummer 30, is overleden op maandag 17 januari 1916 te Bloemendaal (bron: DTB Bloemendaal 1916, acte nr 10). Maria werd 84 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Johanna trouwt op maandag 14 januari 1822 op 31-jarige leeftijd (3) met de 50-jarige Jan Casperse Alders, zie VI-H.

Van Jan en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

8  Jan Jansz Alders is geboren op maandag 5 mei 1823 te Velsen (bron: DTB Velsen 1823, acte nummer 25).

9  Frans Alders is geboren op woensdag 13 oktober 1824 te Velsen (bron: DTB Velsen 1824, acte nummer 55).

10  Anthonie Alders is geboren op zondag 17 december 1826 te Velsen Acte nummer 61, is overleden op zondag 9 november 1862 te Velsen (bron: DTB Velsen 1862, acte nummer 61). Anthonie werd 35 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

11  Petrus Alders is geboren op donderdag 1 januari 1829 te Velsen Acte nummer 1, is overleden op zaterdag 3 november 1866 te Velzen. Petrus werd 37 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

12  Maria Catharina Alders is geboren op vrijdag 13 mei 1831 te Velsen Acte nummer 30, is overleden op maandag 17 januari 1916 te Bloemendaal (bron: DTB Bloemendaal 1916, acte nr 10). Maria werd 84 jaar, 8 maanden en 4 dagen.
VI-I  Henricus Berbée (Hendrik) ook genaamd Hendrik Berbée, zoon van Jan Harmsen Berben (V-D) en Anna Pietersdr van Velsen (Antje), arbeider, tuinder en tuindersknecht, wonende te Hillegom, is geboren in 1795, is overleden op dinsdag 12 januari 1836 te Hillegom (18.00 uur). Henricus wordt vermeld op dinsdag 30 juni 1795 te Overveen. Henricus woont op zaterdag 23 oktober 1824. Henricus wordt vermeld op zaterdag 23 oktober 1824 te Velsen als zoon van overledene. Henricus wordt vermeld op dinsdag 8 november 1825 te Velsen als erfgenaam. Henricus wordt vermeld op zondag 19 augustus 1827 te Lisse als getuige bij huwelijk. Hendrik Berbée is getuige bij aangifte van geboorte van Anna Bergman op zondag 17 augustus 1828 te Hillegom. Henricus wordt vermeld op dinsdag 21 september 1841 te Hillegom als overleden vader. Henricus werd 41 jaar.<152..156>

Henricus diende in 1819 in de Nationale Militie te Utrecht. Henricus werd ook wel Henricus Berben genoemd zo blijkt uit de huwelijksacte op 9 februari 1823 wanneer hij te Hillegom in het huwelijk treedt met Maria van Opzeeland. In de acte staat immers: “Henricus Berben, jongeman, ook genaamd Berbe (RA Haarlem DTB Hillegom)

Henricus trouwt op zondag 9 februari 1823 te Hillegom (vermelding was Leonardus Huyge van Dril (zie VI-F); huwelijksgetuige waren Cornelis van Opzeeland, Pieter van der Stokken en Jan Harmsen Berben (zie V-D)), arbeider, wordt vermeld op zondag 9 februari 1823 te Hillegom als getuige bij het huwelijk van Henricus Berbée en Maria van Opzeeland op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria van Opzeeland, dochter van Cornelis van Opzeeland en Helena Kuypers. Maria, dienstbaar, is geboren op zondag 8 april 1798 te Hillegom, is overleden op dinsdag 30 juni 1835 te Hillegom. Maria wordt als dopelinge vermeld op zondag 8 april 1798 te Hillegom. Maria wordt vermeld op dinsdag 21 september 1841 te Hillegom als overleden moeder. Maria werd 37 jaar, 2 maanden en 22 dagen.<157,158>

Op 21 september 1841 werd vastgelegd dat Antje, Leentje en Jan Berbée aan de zorgen zouden worden toevertrouwd van het Hillegomse Armengesticht der Roomsch Katholieken (uit: Hillegomse geschiedenissen; A.M. Hulkenberg, blz 246.

Van Henricus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Anna Berbée (Antje) is geboren op zondag 27 april 1823 te Hillegom (18.30 uur)., is rooms katholiek gedoopt, zie VII-L.

2  Helena Berbée (Leentje) is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte was Theodorus van Opzeeland), is geboren op maandag 10 januari 1825 te Hillegom (10.00 uur), zie VII-M.

3  Anna Maria Berbée is geboren op woensdag 20 september 1826 te Hillegom (om 02.00 uur), is overleden op maandag 26 mei 1828 te Hillegom (bron: DTB Hillegom 1828). Anna werd 1 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

4  Johannes Berbée (Jan) is geboren op vrijdag 14 november 1828 te Hillegom (om 02.00 uur), zie VII-N.

5  Wilhelmina Berbée (Willemijntje) is geboren op donderdag 18 augustus 1831 te Hillegom (om 22.30 uur), is overleden op vrijdag 19 oktober 1832 te Hillegom (om 13.30 uur). Wilhelmina werd 1 jaar, 2 maanden en 1 dag.

VI-J  Mattheus Berbe (Matthijs), zoon van Gerardus Harmse Berben (Gerrit) (V-E) en Maria Harstenberg (Marijtje), arbeider, wonende te Haarlem (Hagelstraat), is geboren in 1784 te Haarlem, is overleden op dinsdag 20 oktober 1857 te Haarlem om 20.00 uur. Mattheus wordt als vader vermeld op woensdag 27 mei 1818 te Bloemendaal van de borelinge Maria Berbé. Mattheus woont Hagelstraat in 1849 Wijk2, huisnummer 506 : Rooms Catholijk Weeshuis. Mattheus werd 73 jaar.<159>

Mattheus trouwt op zondag 2 juli 1815 te Velsen Huwelijksacte nummer 5. op 31-jarige leeftijd met de 37-jarige Cornelia van den Bosch (Neeltje), dochter van Laurens van den Bosch en Francijntje de Vries. Cornelia, baakster, wonende te Schoten, is geboren in 1778 te Sassenheim, is overleden op zaterdag 12 februari 1848 te Kralingen. Cornelia werd 70 jaar.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Hendrik Molenaar.<160>

Van Mattheus en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Berbée is geboren op woensdag 24 januari 1816 te Bloemendaal Acte nummer 2r. Johanna werd geboren om 09.00 uur, is rooms katholiek gedoopt, zie VII-O.

2  Maria Berbé is geboren op zondag 24 mei 1818 te Bloemendaal om 20.00 uur, zie VII-P.

3  Johannes Berbe (Jan) is geboren op zondag 29 juli 1821 te Bloemendaal om 04.30 uur.

VI-K  Engelina Berbé (Engeltje), dochter van Gerardus Harmse Berben (Gerrit) (V-E) en Geertrui Lijdsman, is overleden op zondag 1 oktober 1871 te Haarlem om 19.00 uur (bron: DTB Haarlem 1871, aktenummer: 694). Engelina werd 68 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Engelina trouwt op woensdag 18 mei 1831 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1831, aktenummer: 32, registratiedatum: 18 mei 1831) op 28-jarige leeftijd met de 42-jarige Henricus Regenbos (Hendrik), zoon van Joannes Regenbos en Woutera van Emmerik. Henricus, wegwerker en schipper, is geboren te Haarlem, is overleden op zaterdag 17 november 1855 te Haarlem. Henricus werd 67 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Henricus was eerder gehuwd (1) met Catharina Bakker.<161>

Van Henricus en Engelina zijn vijf kinderen bekend:

1  Suzanna Regenbos is geboren op maandag 2 januari 1832 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1832, acte 3-1), is overleden op woensdag 15 augustus 1894 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1894, acte nummer 738). Suzanna werd 62 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

2  Maria Regenbos is geboren op zaterdag 18 oktober 1834 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1834, acte 21-10), is overleden op vrijdag 19 januari 1900 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1900. acte nummer 122). Maria werd 65 jaar, 3 maanden en 1 dag.

3  Hendrica Geertrui Regenbos is geboren op dinsdag 11 juli 1837 te Haarlem (Achterstraat, wijk 2, nr 350) (bron: DTB Haarlem 1837, acte nr 13-7), is overleden op woensdag 5 september 1838 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1838, acte nummer 6-9). Hendrica werd 1 jaar, 1 maand en 25 dagen.

4  Geertruida Regenbos is geboren op woensdag 28 augustus 1839 te Haarlem (Achterstraat, wijk 2, nr 350) (bron: DTB Haarlem 1839, acte nr 30-8), is overleden op zaterdag 28 mei 1842 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1842, acte nr 31-5). Geertruida werd 2 jaar en 9 maanden.

5  Antje Regenbos is geboren op zondag 31 maart 1844 te Haarlem (Breesteeg, wijk 4, no 884) (bron: DTB Haarlem 1844, acte nr 02-04), is overleden op zondag 2 september 1849 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1849, acte nr 4-9). Antje werd 5 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

VI-L  Maria Gerritse Berbé, dochter van Gerardus Harmse Berben (Gerrit) (V-E) en Geertrui Lijdsman, is geboren in 1804 te Vreeland, is overleden op zondag 29 november 1863 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1863, acte nummer 02-12). Maria werd 59 jaar.

Maria trouwt op woensdag 3 december 1828 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1828, aktenummer: 175, registratiedatum: 3 december 1828) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis Homan. Cornelis, werkman, baggerman en sjouwer, is geboren in 1803 te Haarlem, is overleden op zondag 21 november 1875 te Haarlem. Cornelis is op woensdag 3 december 1828. Cornelis werd 72 jaar.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Anna Maria Wilhelmina van Kampen.<162,163>

Van Cornelis en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelis Homan is geboren op donderdag 19 februari 1829, is overleden op vrijdag 6 maart 1829 te Haarlem. Cornelis werd 15 dagen.

2  Maria Geertruij Homan is geboren op dinsdag 31 januari 1832 te Haarlem, is overleden op woensdag 6 februari 1833 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1833, acte 8-2). Maria werd 1 jaar en 6 dagen.

3  Maria Homan is geboren op zondag 12 januari 1834 te Haarlem.

4  Geertruij Homan is geboren in 1837, is overleden op vrijdag 11 mei 1917 te Bloemendaal Acte nummer 106.. Geertruij werd 80 jaar.

Geertruij was gehuwd met Petrus Zwetsloot. Petrus is geboren rond 1835.

5  Fredrik Homan is geboren op dinsdag 29 januari 1839 te Haarlem, is overleden op zondag 25 januari 1914 te Sassenheim. Fredrik werd 74 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

6  Jacob Homan is geboren op woensdag 3 februari 1841 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1841, acte nummer 05-02).

7  Hendrik Homan is geboren op vrijdag 9 juni 1843 te Haarlem, is overleden op zondag 29 december 1844 te Haarlem. Hendrik werd 1 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

8  Hendrik Homan is geboren op zondag 10 augustus 1845 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1845, acte nr 13-08).

9  Gerrit Homan is geboren op zondag 14 juli 1850 te Haarlem, is overleden op zondag 21 juli 1850 te Haarlem. Gerrit werd 7 dagen.

Van Maria is een kind bekend:

10  Engeltje Berbé is geboren op dinsdag 24 oktober 1826 te Haarlem, is overleden op vrijdag 27 oktober 1826 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1826, actenummer 30-10). Engeltje werd 3 dagen.

VI-M  Fredricus Gerritse Berbé (Frederik), zoon van Gerardus Harmse Berben (Gerrit) (V-E) en Geertrui Lijdsman, dagloner en bouwmansknecht, is geboren op zaterdag 20 december 1806 te Vreeland, is overleden op woensdag 26 augustus 1868 te Hillegom, wordt vermeld op vrijdag 26 april 1867 te Sloten als vader van de bruidegom. Fredricus wordt vermeld op maandag 4 maart 1833 te Noordwijkerhout. Fredricus wordt vermeld op vrijdag 26 april 1867 te Sloten als vader van de bruidegom. Fredricus werd 61 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<164,165>

Fredricus trouwt op donderdag 17 mei 1832 te Noordwijkerhout (bron: DTB Noordwijkerhout 1832, acte nummer 2) op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Anna Andriesse Bezu, dochter van Andries Derkse Beezu en Jansje Florisse van Bourgonje. Anna is overleden op woensdag 19 september 1860 te Hillegom. Anna wordt vermeld op maandag 4 maart 1833 te Noordwijkerhout. Anna wordt vermeld op vrijdag 26 april 1867 te Sloten als overleden moeder van de bruidegom. Anna werd 62 jaar en 8 maanden.<166,167>

Anna was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Fredricus en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerardus Berbé (Gerrit) is geboren op maandag 4 maart 1833 te Noordwijkerhout om 23.30 uur in huisnummer 112 (bron: DTB Noordwijkerhout 1833, acte nummer 6), zie VII-Q.

2  Marijtje Berbé is geboren op zaterdag 18 oktober 1834 te Hillegom (bron: DTB Hillegom 1834, acte nr 48), is overleden op vrijdag 17 juni 1836 te Hillegom. Marijtje werd 1 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

3  Geertruida Berbé is geboren op maandag 24 oktober 1836 te Hillegom (bron: DTB Hillegom 1836, acte nr 48), is overleden op maandag 9 juli 1855 te Hillegom. Geertruida werd 18 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

4  Andries Berbé is geboren op woensdag 4 april 1838 te Hillegom, zie VII-R.

5  Maria Berbé (Mietje) is geboren op vrijdag 14 augustus 1840 te Hillegom (om 15.30 uur in huis met huisnummer 150), is rooms katholiek gedoopt, zie VII-S.

VI-N  Jean Berben, zoon van Jacobus Berben (V-G) en Petronella van der Linden, metselaar en landbouwer, is geboren op vrijdag 13 januari 1815 te Neer, is overleden op woensdag 4 augustus 1897 te Neer (bron: DTB Neer 1897, acte nummer 19). Jean werd 82 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Jean trouwt (kerk) op maandag 29 april 1861 te Neer op 46-jarige leeftijd met de 37-jarige Catharina Derikx. Catharina is geboren op zaterdag 1 november 1823 te Neer, is overleden op dinsdag 28 maart 1911 te Heel. Catharina werd 87 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Van Jean en Catharina is een kind bekend:

1  Petronella Berben is geboren op maandag 16 november 1863 te Neer, is overleden op zaterdag 26 mei 1894 te Neer. Petronella werd 30 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

VI-O  Peter Berben, zoon van Jacobus Berben (V-G) en Petronella van der Linden, nachtwaker en landbouwer, is geboren op zaterdag 20 november 1819 te Neer, is overleden op maandag 27 september 1886 te Neer. Peter werd 66 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Peter trouwt (kerk) op dinsdag 14 oktober 1851 te Neer op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Petronella Theeven. Petronella is geboren op zaterdag 12 december 1818 te Neer, is overleden op maandag 15 november 1880 te Neer. Petronella werd 61 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Van Peter en Petronella zijn vier kinderen bekend:

1  Jacobus Berben, akkerknecht, is geboren op zondag 25 juli 1852 te Neer, is overleden op zondag 7 januari 1912 te Neer. Jacobus werd 59 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

2  Petronella Berben is geboren op zondag 17 september 1854 te Neer, is overleden op maandag 8 februari 1858 te Neer. Petronella werd 3 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

3  Theodorus Berben is geboren op zaterdag 24 juli 1858 te Neer, zie VII-T.

4  Petronella Berben is geboren op vrijdag 3 oktober 1862 te Neer, is overleden op dinsdag 28 april 1942 te Neer. Petronella werd 79 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

VI-P  Lambertus Berben, zoon van Wilhelmus Berben (V-I) en Hendrina Houben, timmerman, is overleden op donderdag 19 april 1855 te Meijel (bron: DTB Meijel, archief 12.066, registratienummer 22, aktenummer 11). Lambertus werd 72 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Lambertus trouwt (kerk) op vrijdag 16 mei 1817 op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Anna Maria Hendikx. Anna is geboren rond 1786, is overleden op zaterdag 7 juli 1855 te Meijel. Anna werd ongeveer 69 jaar.

Van Lambertus en Anna is een kind bekend:

1  Jacobus Berben is geboren op vrijdag 7 januari 1820 te Meijel (bron: DTB Meijel 1820, acte nummer 1).

VI-Q  Peter Berben, zoon van Wilhelmus Berben (V-I) en Hendrina Houben, is overleden op dinsdag 9 april 1861 te Helden. Peter werd 76 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Peter trouwt op zaterdag 31 december 1814 te Helden op 30-jarige leeftijd met de 36-jarige Johanna Verlinden. Johanna is overleden op maandag 12 augustus 1850 te Helden. Johanna werd 72 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Van Peter en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Matthijs Berben is geboren op zaterdag 22 februari 1817 te Helden, zie VII-U.

2  Anna Margareta Berben is overleden op donderdag 27 februari 1862 te Helden. Anna werd 42 jaar en 2 maanden.

3  Hendrina Berben is geboren op maandag 5 april 1824 te Helden, is overleden op dinsdag 6 maart 1900 te Helden (bron: DTB Helden 1900, acte nr 24). Hendrina werd 75 jaar, 11 maanden en 1 dag.

VI-R  Catharina Berben, dochter van Wilhelmus Berben (V-I) en Hendrina Houben, is overleden op donderdag 28 januari 1864 te Buggenum. Catharina werd 76 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Catharina trouwt op woensdag 11 juni 1823 te Roggel op 35-jarige leeftijd met de 47-jarige Jacobus Houben. Jacobus is geboren op woensdag 26 juli 1775 te Haelen, is overleden op woensdag 15 november 1843 te Roggel. Jacobus werd 68 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van Jacobus en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Houben is geboren op zondag 18 april 1824 te Roggel, is overleden op zaterdag 28 november 1896 te Wessem. Hendrik werd 72 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

2  Willem Houben is geboren op vrijdag 25 november 1825 te Roggel, is overleden op dinsdag 27 november 1827 te Roggel. Willem werd 2 jaar en 2 dagen.

3  Willem Houben is geboren op vrijdag 28 augustus 1829 te Roggel, is overleden op vrijdag 22 januari 1897. Willem werd 67 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

VI-S  Henri Berben, zoon van Matthias Berben (V-K) en Beatrix Heesen, varkensslachter, landbouwer, dagloner en loonslachter, is geboren op vrijdag 29 mei 1801 te Neer (bron: DTB Neer 1801, acte nummer 31), is overleden op zondag 30 juli 1876 te Neer. Henri werd 75 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Henri trouwt (kerk) op vrijdag 21 april 1837 te Weert op 35-jarige leeftijd met Helena op 't Roodt. Helena, dienstmeid, dagloonster en landbouwster, is geboren te Weert, is overleden op maandag 15 februari 1892 te Neer.

Van Henri en Helena is een kind bekend:

1  Mathijs Berben is geboren op woensdag 4 december 1839 te Neer (bron: DTB Neer 1839, acte nummer 92), zie VII-V.

VI-T  Petrus Berben, zoon van Joannes Berben (V-L) en Anna Barbara Gitmans, akkerman, is geboren in 1795, is overleden op zaterdag 19 september 1891 te Heijthuijsen. Petrus werd 96 jaar.

Petrus trouwt op maandag 25 oktober 1819 te Heijthuijzen op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Anna Maria Cillekens, dochter van Joannes Cillekens en Elisabeth Vestjens. Anna is geboren op maandag 23 februari 1789 te Heijthuijzen, is overleden op maandag 24 februari 1862 te Heythuyzen (bron: DTB Heythuyzen 1862, acte nummer 31). Anna werd 73 jaar en 1 dag.

Van Petrus en Anna zijn elf kinderen bekend:

1  Johannes Berben is geboren op dinsdag 22 augustus 1820 te Heythuysen, zie VII-W.

2  Elisabeth Berben is geboren op dinsdag 2 oktober 1821 te Heijthuijsen (bron: DTB Heijthuijsen 1821, acte nummer 19), is overleden op woensdag 3 oktober 1821 te Heijthuijsen (bron: DTB Heijthuijsen 1821, acte nummer 19). Elisabeth werd 1 dag.

3  doodgeboren dochter Berben is doodgeboren op dinsdag 21 januari 1823 te Heijthuijsen (bron: DTB Heijthuijsen 1823, acte nummer 3).

4  Hendrik Berben is geboren op maandag 5 januari 1824 te Heijthuijsen (bron: DTB Heijthuijsen 1824, acte nummer 1).

5  Godefridus Berben is geboren op zaterdag 12 augustus 1826 te Heijthuijsen (bron: DTB Heijthuijsen 1826, acte nummer 18), is overleden op woensdag 6 augustus 1834 te Heijthuijsen (bron: DTB Heijthuijsen 1834, acte nummer 58). Godefridus werd 7 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

6  Nicolaus Berben is geboren op maandag 21 juli 1828 te Heijthuijsen (bron: DTB Heijthuijsen 1828, acte nummer 13), is overleden op zaterdag 16 april 1831 te Heijthuijsen (bron: DTB Heijthuijsen 1831, acte nummer 24). Nicolaus werd 2 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

7  doodgeboren zoon Berben is doodgeboren op vrijdag 18 december 1829 te Heijthuijsen (bron: DTB Heijthuijsen 1829, acte nummer 48).

8  Christiaan Berben is geboren op vrijdag 20 mei 1831 te Heijthuijsen (bron: DTB Heijthuijsen 1831, acte nummer 33), zie VII-X.

9  Jacobus Berben is geboren op donderdag 17 september 1835, zie VII-Y.

10  Maria Catharina Berben is geboren op donderdag 3 april 1845.

Maria was gehuwd met Peter Konickx. Peter is geboren rond 1845.

11  Maria Elisabeth Berben is geboren op zaterdag 22 september 1849.

Maria was gehuwd met Fred Romkens. Fred is geboren rond 1845.

VI-U  Theodorus Berben, zoon van Joannes Berben (V-L) en Anna Barbara Gitmans, klompenmaker en landbouwer, wonende te Heijthuijsen, is geboren te Neer of is geboren in 1799, is overleden op donderdag 15 juli 1875 te Heijthuijsen (bron: DTB Neer 1875, acte nummer 14). Theodorus werd 76 jaar.

Theodorus trouwt op zondag 20 januari 1828 te Neer (bron: DTB Neer 1828, acte nummer 4) op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Gertrud van Helden. Gertrud, wonende te Neer, is overleden op woensdag 28 mei 1873. Gertrud werd 71 jaar.

Van Theodorus en Gertrud zijn acht kinderen bekend:

1  Joh. C. Berben ook genaamd Johannes Berben is geboren op zondag 25 mei 1828 te Neer (bron: DTB Neer 1828, acte nummer 31), is overleden op donderdag 2 mei 1901 te Neer. Joh. werd 72 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Joh. trouwt op maandag 20 augustus 1860 te Neer op 32-jarige leeftijd met de 31-jarige Hendrina Schreurs. Hendrina is geboren op woensdag 11 februari 1829 te Beesel Rijkel.

2  Peter Berben is geboren op donderdag 11 maart 1830 te Neer, is overleden op donderdag 17 maart 1898 te Haelen (bron: DTB Haelen 1898, acte nummer 3). Peter werd 68 jaar en 6 dagen.

Peter trouwt op maandag 17 mei 1858 te Haelen op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Gertuidis Caris. Gertuidis is geboren op maandag 13 april 1835 te Haelen, is overleden op donderdag 13 juni 1878 te Haelen. Gertuidis werd 43 jaar en 2 maanden.

3  Margrieta Berben is geboren op maandag 19 maart 1832 te Neer, is overleden op zondag 7 maart 1915 te Neer. Margrieta werd 82 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Margrieta trouwt op vrijdag 25 april 1862 te Neer op 30-jarige leeftijd met de 34-jarige Andreas Naus. Andreas, steenbakker en landbouwer, is geboren op maandag 7 april 1828 te Neer, is overleden op dinsdag 1 december 1914 te Neer. Andreas werd 86 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

4  Petronella Berben is geboren op donderdag 19 juni 1834 te Neer, is overleden op vrijdag 7 februari 1868. Petronella werd 33 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Petronella trouwt op dinsdag 20 november 1860 te Neer op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Johannes Wulms. Johannes, leiendekker en landbouwer, is geboren op maandag 27 mei 1833 te Neer, is overleden op woensdag 6 december 1905 te Neer. Johannes werd 72 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

5  Theodorus Berben, klompenmaker en landbouwer, is geboren op vrijdag 25 november 1836 te Neer, is overleden op zondag 2 maart 1913 te Neer. Theodorus werd 76 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Theodorus trouwt op maandag 10 oktober 1870 te Neer op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelia Naus. Cornelia is geboren op zondag 21 november 1841 te Neer, is overleden op donderdag 31 mei 1934 te Neer. Cornelia werd 92 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

6  Johannes Berben is geboren op maandag 6 januari 1840 te Neer, zie VII-Z.

7  Leonardus Berben, landbouwer, wonende te Heijthuijsen, is geboren op donderdag 8 september 1842 te Neer, is overleden op maandag 30 augustus 1926 te Venlo (bron: DTB Venlo 1926, acte nummer 179). Leonardus werd 83 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Leonardus trouwt op woensdag 11 februari 1874 te Neer op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Clara Frenken. Clara, wonende te Neer, is geboren op vrijdag 28 maart 1845 te Heijthuijsen, is overleden op maandag 20 maart 1922 te Buggenum. Clara werd 76 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

8  Hendricus Berben is geboren op dinsdag 23 november 1847 te Neer, zie VII-AA.


Generatie VII

(van 1795 tot 1942)

In deze generatie zijn 27 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 179 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1835 en 1900. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Lisse (40x), Haarlem (33x), Neer (22x), Hillegom (16x), Heythuysen (13x), Voorhout (8x), Kralingen (7x), Noordwijk (6x), Haarlemmermeer (4x), Heemstede (3x), Bloemendaal (3x), Oegstgeest (2x), Swalmen (2x), Amsterdam (2x), Vogelenzang (2x) en Helden.

VII-A  Gerardus Barben, zoon van Johannes Mathias Barben (VI-A) en Johanna Sebrechts, is geboren op zaterdag 4 april 1801, is overleden op donderdag 31 januari 1867. Gerardus werd 65 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Gerardus was gehuwd met Maria de Kort.

Van Gerardus en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Barben is geboren op zaterdag 2 mei 1835, zie VIII-A.

2  Maria Elisabeth Barben is geboren op woensdag 16 mei 1838, is overleden op dinsdag 17 december 1878. Maria werd 40 jaar, 7 maanden en 1 dag.

3  Johanna Barben is geboren op vrijdag 20 augustus 1841, is overleden op zaterdag 21 april 1883. Johanna werd 41 jaar, 8 maanden en 1 dag.

4  Cornelia Barben is geboren op woensdag 21 augustus 1844, is overleden op zondag 14 november 1915. Cornelia werd 71 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

VII-B  Johannes Hermanus Berbé ook genaamd Johannes Hermanus Berbée, zoon van Hermanus Berbé (VI-C) en Agnes Koele (Agnietje), schoenmaker, wonende te Haarlem, is geboren in 1806 te Haarlem, is overleden op zondag 6 november 1881 te Haarlem (22.00 uur: Begijnhof 13. (bron: DTB Haarlem 1881, acte nummer 790). Johannes is getuige bij aangifte van geboorte van Agnes Elisabeth Wilhelmina Mulder op dinsdag 31 maart 1835 te Haarlem. Johannes wordt vermeld op donderdag 25 mei 1865 te Schooten als vader van de bruid. Johannes is getuige bij aangifte van geboorte van Wilhelmina Henriëtta Bakker op zondag 8 september 1872 te Schoten. Johannes is aangever van overlijden van Johannes Hermanus Bakker op woensdag 21 maart 1877 te Haarlem. Johannes wordt vermeld op zondag 3 november 1878 te Schooten als weduwnaar. Johannes werd 75 jaar.<168,169>

Johannes trouwt op woensdag 5 augustus 1835 te Haarlem Acte nummer 108. op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Hermijntje van Poolen (Mijntje), dochter van Gerrit van Poolen en Johanna Petronella Lovericks. Hermijntje, naaister, wonende te Haarlem, is geboren op woensdag 28 oktober 1807 te Haarlem, is overleden op zondag 3 november 1878. Hermijntje wordt vermeld op donderdag 25 mei 1865 te Schooten als moeder van de bruid. Hermijntje wordt vermeld op donderdag 14 september 1871 te Schooten als moeder van de bruid. Hermijntje wordt als overledene vermeld op zondag 3 november 1878 te Schooten. Hermijntje werd 71 jaar en 6 dagen.<170..172>

Van Johannes en Hermijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Hermanus Johannes Berbé is geboren op zaterdag 19 september 1835 te Haarlem om 22.00 uur in Wijk 2, in huisnummer 332 (bron: DTB Haarlem 1835, aktenummer: 21-9), is overleden op zaterdag 30 mei 1857 te Woerden om 16.00 uur in het huis staande op de wal (bron: DTB Woerden 1857, acte 55).. Hermanus wordt vermeld op woensdag 8 april 1857 te Haarlem veroordeeld door de krijgsraad van Haarlem tot 12 jaar tuchthuis. Hermanus werd 21 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Op 27 mei 1856 trad Hermanus te Deventer toe tot het regiment infanteristen (dragonders). Op 8 april 1857 werd Hermanus door de Haarlemse krijgsraad uit de militaire dienst gezet en veroordeeld tot 12 jaar tuchthuis voor het stichten van brand in de kazerne van Medemblik, waar hij gelegerd was. (bron: vonnissen archief 60, inventaris­num­mer 111). Hij had deze brand met een collega infanterist gesticht met het doel te kunnen vluchten.

2  Johannes Hermanus Berbé is geboren op maandag 10 juli 1837 te Haarlem om 04.00 uur in Wijk 3, huisnummer 342 (bron: DTB Haarlem 1837, aktenummer: 10-7, registratiedatum: 10 juli 1837), zie VIII-B.

3  Gerhardus Berbé is geboren op dinsdag 18 september 1838 te Haarlem om 08.00 uur in Wijk 3, huisnummer 352, is overleden op vrijdag 14 december 1838 te Haarlem om 22.00 uur in Wijk 3, huisnummer 352. Gerhardus werd 2 maanden en 26 dagen.

4  Willem Chistiaan Berbé, verpleegde, is geboren op woensdag 5 augustus 1840 te Haarlem om 10.00 uur in wijk 3, huisnummer 353, is overleden op zaterdag 14 februari 1874 te Ommerschans (bron: plaats instelling: Zwolle, collectiegebied: Overijssel, archief: 0123, registratienummer: 10338, aktenummer: 10, registratiedatum: 17 februari 1874, akteplaats: Ommen). Willem werd 33 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

5  Anna Maria Elisabeth Berbé is geboren op vrijdag 25 november 1842 te Haarlem om 22.00 uur in wijk 3, huisnummer 795, zie VIII-C.

6  Agnes Petronella Berbé, dienstbode, is geboren op dinsdag 10 juni 1845 te Haarlem om 09.00 uur in de Kleine Houtstraat, Wijk 3, huisnummer 128 (bron: DTB Haarlem 10 juni 1845), is overleden op woensdag 23 december 1868 te Roubaix. Agnes werd 23 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Agnes trouwt op woensdag 24 juni 1868 te Haarlem op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Abraham van Gelder, zoon van Abraham van Gelder en Anna van Duijn. Abraham, wever, is geboren op zaterdag 11 januari 1845 te Haarlem.

Abraham was later gehuwd (2) met Geertruida Menks.<173>

7  Wilhelmina Berbé is geboren op woensdag 7 juli 1847 te Haarlem om 01.00 uur in de Bakenessergracht, wijk 1, huisnummer 662, is overleden op maandag 20 september 1847 te Haarlem om 00.30 uur in wijk 1, huisnummer 662. Wilhelmina werd 2 maanden en 13 dagen.

8  Wilhelmina Henrietta Berbé is geboren op maandag 11 september 1848 te Haarlem om 01.00 uur in de Bakenesserstraat, wijk 1, in huisnummer 662, zie VIII-D.

9  Gerardus Berbé is geboren op maandag 9 juni 1851 te Haarlem om 15.00 uur in de Lombardsteeg, Wijk 1, huisnummer 15, is overleden op donderdag 11 december 1851 te Haarlem om 19.30 uur in de Lombardsteeg, wijk 1, huisnummer 15 (bron: DTB Haarlem 1851, acte 13-12).. Gerardus werd 6 maanden en 2 dagen.

VII-C  Anna Maria Elisabeth Berbé (Anne), dochter van Hermanus Berbé (VI-C) en Agnes Koele (Agnietje), is geboren te Haarlem, is overleden op zaterdag 18 juni 1842 te Haarlem. Anna werd 31 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Anna trouwt op woensdag 6 mei 1835 te Haarlem op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem Mulder, zoon van Wilhelmina Mulder. Willem, schoenmaker, is geboren op zaterdag 18 mei 1811 te Leiden.

Van Willem en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Agnes Elisabeth Wilhelmina Mulder is als geboren aangegeven op dinsdag 31 maart 1835 te Haarlem (getuige aangifte geboorte was Johannes Hermanus Berbé (zie VII-B)).

2  N.N. Mulder is geboren op vrijdag 24 februari 1837 te Haarlem Doodgeboren om 01.00 uur te Wijk 3, in huisnummer 785.

3  Elisabeth Wilhelmina Cornelia Mulder is geboren op vrijdag 4 mei 1838 te Haarlem om 14.00 uur in Wijk 1, in huisnummer 546, is overleden op vrijdag 24 juni 1842 te Haarlem. Elisabeth werd 4 jaar, 1 maand en 20 dagen.

4  Wilhelmina Henriëtta Mulder is geboren op maandag 18 mei 1840 te Haarlem om 15.00 uur in Wijk 1, in huisnummer 661.

5  Willem Hermanus Mulder is geboren op woensdag 15 juni 1842 te Haarlem 0m 17.00 uur in Wijk 1, in huisnummer 661, is overleden op dinsdag 21 juni 1842 te Haarlem. Willem werd 6 dagen.

VII-D  Johannes Barbée (Jan), zoon van Petrus Berbée (Pieter) (VI-G) en Maria van Lierop, arbeider en boerenknecht, wonende te Lisse (huisnr 70), te Lisse (Achterweg 39), te Lisse (Achterweg 59), te Lisse (94) en te Lisse (97), is geboren op zondag 22 maart 1818 te Lisse Geboren in huis nr 32 (bron: DTB Lisse 1818, acte nr 8), is overleden op zaterdag 18 oktober 1902 te Lisse (bron: DTB Lisse 1902, acte nummer 62), is begraven op dinsdag 21 oktober 1902 te Lisse. Johannes woont huisnr 70. Johannes wordt vermeld op zondag 22 maart 1818 te Lisse als boreling. Johannes woont Achterweg 39 in 1843. Johannes woont Achterweg 59 rond 1870. Johannes woont 94 rond 1890. Johannes woont 97 rond 1895. Johannes werd 84 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<174>

Jan woonde rond 1870 op Achterweg 59, na de hernummering werd het adres Achterweg 70. Rond 1890 woonde Jan op het adres 94, na de hernummering werd het huisnummer C97, na een verdere hernummering werd dat huisnummer D157.

Johannes trouwt op zondag 29 mei 1842 te Voorhout, acte nummer 4. op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Valentijn, dochter van Cornelis Valentijn en Grietje Zoet. Johanna, boerenmeid, is geboren op zaterdag 12 december 1818 te Alkemade, is overleden op maandag 17 januari 1887 te Lisse 02.00 uur in huisnummer 70, is begraven op donderdag 20 januari 1887 te Lisse. Johanna werd 68 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Van Johannes en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Pieter Berbée is geboren op donderdag 17 november 1842 te Lisse om 03.00 uur in huisnummer 39, is overleden op woensdag 29 maart 1843 te Lisse om 08.00 uur in huisnummer 39. Pieter werd 4 maanden en 12 dagen.

2  Margareta Berbée is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte waren Nicolaas Hogervorst en Petrus Johannes Wijting), is geboren op woensdag 8 november 1843 te Lisse De geboorte werd op 8 november 1843 aangegeven (acte nummer 48). Geboren om 01.00 uur in huisnummer 39, zie VIII-E.

3  Maria Berbée is geboren op zondag 16 februari 1845 te Lisse om 08.00 uur, is overleden op dinsdag 25 maart 1845 te Lisse om 22.00 uur in huisnummer 39, is begraven te Lisse. Maria werd 1 maand en 9 dagen.

4  Maria Petronella Berbée is geboren op maandag 29 juni 1846 te Lisse De geboorte werd op 30 juni 1846 aangegeven (acte nummer 47). Maria werd om 01.00 uur geboren, zie VIII-F.

5  Petrus Berbée is geboren op woensdag 30 augustus 1848 te Lisse De geboorte werd op 30 augustus 1848 aangegeven (acte nummer 34). Petrus werd geboren om 23.00 uur, zie VIII-G.

6  Cornelia Berbée is geboren op woensdag 1 mei 1850 te Lisse om 11.00 uur. De geboorte werd op 1 mei 1850 aangegeven (acte nr. 28), is overleden op woensdag 31 juli 1850 te Lisse om 17.00 uur in huisnummer 39, is begraven op zaterdag 3 augustus 1850 te Lisse. Cornelia werd 2 maanden en 30 dagen.

7  Cornelia Berbée is geboren op woensdag 30 augustus 1854 te Lisse om 16.00 uur. De geboorte werd op 1 september 1854 aangegeven (acte nr. 65), is overleden op donderdag 15 februari 1855 te Lisse om 13.00 uur in huisnummer 39. Cornelia werd 5 maanden en 16 dagen.

8  Johanna Cornelia Berbée is geboren op donderdag 28 augustus 1856 te Lisse om 03.00 uur.De geboorte werd op 28 augustus 1856 aangegeven(acte nr. 47), is overleden op dinsdag 7 april 1857 te Lisse om 14.00 uur in huisnummer 39, is begraven op vrijdag 10 april 1857 te Lisse. Johanna werd 7 maanden en 10 dagen.
VII-E  Anthonie Barbee ook genaamd Anthonius Berbée, zoon van Petrus Berbée (Pieter) (VI-G) en Maria van Lierop, bouwmansknecht, winkelier, kramer, koopman en arbeider, wonende te Lisse (33), te Lisse (Achterweg 35), te Lisse (Vierkant 133), te Lisse (Heerenweg, Dorpstraat 173), te Lisse (in huis nr 18), te Lisse (in huis nr 32) en te Lisse (Voort 31C), is geboren op zaterdag 1 januari 1820 te Lisse (DTB Lisse 1820, acte nr 1), is overleden op donderdag 21 september 1871 te Lisse, is begraven op dinsdag 26 september 1871 te Lisse. Anthonie woont 33 op woensdag 2 februari 1825. Anthonie woont Achterweg 35 in 1842. Anthonie woont Vierkant 133 in 1846. Anthonie wordt vermeld op zondag 22 november 1846 als bouwmansknecht. Anthonie wordt vermeld op zaterdag 9 oktober 1847 te Lisse als vader van de boreling Gerardus Berbée. Anthonie woont Heerenweg, Dorpstraat 173 in 1848. Anthonie wordt vermeld in 1848 als winkelier. Anthonie wordt vermeld op woensdag 3 oktober 1849 te Lisse als vader van de borelinge. Tevens wordt vermeld dat Anthonie kramer is.. Anthonie wordt vermeld op woensdag 3 oktober 1849 als kramer. Anthonie wordt vermeld op donderdag 27 maart 1851 als koopman. Anthonie wordt vermeld op woensdag 2 augustus 1854 als arbeider. Anthonie is huwelijksgetuige van Henricus Kaptein (Hendrik) en Anna Berbee op zondag 27 juli 1856 te Lisse. Anthonie woont in huis nr 18 op zondag 4 maart 1860. Anthonie woont in huis nr 32 op donderdag 9 mei 1861. Anthonie woont Voort 31C rond 1865. Anthonie wordt vermeld op donderdag 21 september 1871 te Lisse als overledene. Anthonie wordt vermeld op woensdag 31 juli 1872 te Bloemendaal als overleden vader van de bruidegom. Anthonie wordt vermeld op maandag 22 februari 1897 te Noordwijkerhout als overleden echtgenoot. Anthonie wordt vermeld op zondag 25 maart 1906 te Lisse als overleden vader van de overledene. Anthonie werd 51 jaar, 8 maanden en 20 dagen.<175..180>

Engeltje Hogendoorn werd op 20 januari 1821 te Lisse geboren. Ze was bijna 17 jaar toen haar dochter Engeltje op 14 januari 1838 werd geboren. Ze trouwde op 18 jarige leeftijd op 12 juni 1839 met de 22 jarige Gerardus Koeleman, de vader van haar dochter. Gerard was op zijn 14e landbouwknecht bij landbouwbedrijf Juriaan Vreeburg te Lisse en bij de geboorte van zijn dochter stalknecht. Gerard Koeleman en Engeltje Hogendoorn trouwden niet in het gemeentehuis van Lisse maar in het huis met het nummer 183. Dat was het huis waar de bruid woonde, de ambtenaar van de burgerlijke stand trouwde het paar daar omdat de bruid volgens haar huisarts “door een gevaarlijke kinderziekte is aangetast”. Volgens een lijst uit 1822 van gebouwde eigendommen was nummer 183 een huis, koestal en wagenhuis (bron: Archief Lisse, inv nr 696b). Uit LTR-bewoners 1830 blijkt huisnummer 183 aan de Broekweg (tegenwoordig Kanaalstraat) te liggen, op perceel D 186. De eigenaar van de locatie waren “De Roomsch Catholieke Armen van Lisse”. Engeltje Hogendoorn werd blijkbaar voor haar trouwen onderhouden uit het armenfonds voor Rooms katholieken. Na hun huwelijk ging het paar in Noordwijkerhout wonen waar Gerardus stalknecht werd. Gerardus en Engeltje kregen vier dochters en een zoon. Gerardus Koeleman stierf al op 29 jarige leeftijd op 13 september 1845 te Noordwijkerhout en liet vijf minderjarige kinderen na. Engeltje hertrouwde op 12 november 1846 te Lisse met Anthonie Berbée. Engeltje bleek niet te kunnen schrijven, zo is te lezen op die huwelijksacte. Anthonie en Engeltje kregen negen kinderen.

Wat was het beroep van Anthonie? In het kadaster komt Anthonie voor als 'Inlands Kramer". Anthonie Berbee wordt in het bevolkingsregister van 1840-1850 'pakkendrager' (= pakdrager of tafteut handelt in mutsen, zakdoeken, kousen, beddengoed, tijk, kant, zijde en ander textiel) genoemd in Huis nummer 173 en in 1850-1860 'winkelier', maar zonder enige specificatie. Wat we weten is dat Anthonie in 1847 van kleermaker Adam Arnoldus Simonus van Wateringen een perceel grond met daarop een woning koopt aan de Heereweg te Lisse (Kadastrale ligging: De Broekpolder/ Lisserbroek OAT 1832 - perceel: D235). Tegenwoordig is het perceel in tweeën gesplitst en staan er twee woningen op met de nummers Heereweg 183 en 185. In 1853 verkoopt Anthonie het perceel met huis weer aan kruidenier en bolverkoper Bernardus Robertus de Graaff. Anthonie wordt in 1848 als winkelier genoemd en heeft waarschijnlijk op dit adres zijn beroep uitgeoefend. Welke artikelen in zijn winkel werden verkocht is nog niet bekend maar zou, gelet op zijn eerder beroep, manufacturen zijn geweest. Na zijn vertrek van de Heereweg in 1855 wordt hij arbeider op een bedrijf (Huis 31) vlak bij zijn vader (Huis 33).

Anthonie trouwt op zondag 22 november 1846 te Lisse (huwelijksgetuige waren Pieter Hendrik Koppeschaar, Cornelis van Tongeren, Willem Schrama en Petrus Johannes Wijting), trouwt (kerk) op zondag 22 november 1846 te Lisse op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Engelina Hogendoorn (Engeltje) ook genaamd Engeltje Hogendoorn, dochter van Arie Corneliszoon Hogendoorn en Alida Johannesdochter van Berkel. Engelina, winkelierster, is geboren op zaterdag 20 januari 1821 te Lisse De geboorte werd op 22 januari 1821 aangegeven (acte nr. 4), is overleden op maandag 22 februari 1897 te Lisse overleden in wijk C huis nummer 10 (bron: DTB Lisse 1897, acte nummer 7), is begraven op vrijdag 26 februari 1897 te Lisse. Engelina wordt vermeld op zaterdag 20 januari 1821 te Lisse. Engelina wordt vermeld op woensdag 3 oktober 1849 te Lisse moeder van de borelinge Maria Berbee.. Engelina wordt vermeld op donderdag 21 september 1871 te Lisse als echtgenote. Engelina wordt vermeld op woensdag 31 juli 1872 te Bloemendaal als moeder van de bruidegom. Engelina wordt vermeld op maandag 22 februari 1897 te Noordwijkerhout. Engelina wordt vermeld op dinsdag 10 juni 1902 te Lisse als overleden moeder. Engelina werd 76 jaar, 1 maand en 2 dagen.<181..186>

Engelina was eerder gehuwd (1) met Gerardus Koeleman.<187..190>

Van Anthonie en Engelina zijn negen kinderen bekend:

1  Gerardus Berbée (Gerrit) is geboren op zaterdag 9 oktober 1847 te Lisse Geboren in huis nummer 173 (bron: DTB Lisse 1847, acte nr. 36)., is rooms katholiek gedoopt, zie VIII-H.

2  Maria Berbée is geboren op woensdag 3 oktober 1849 te Lisse Maria werd om 04.00 uur geboren in huis nummer 173. De geboorte werd op 4 oktober 1849 aangegeven (acte nr. 52), is gedoopt op woensdag 3 oktober 1849, zie VIII-I.

3  Franciscus Berbée is geboren op donderdag 27 maart 1851 te Lisse Franciscus werd om 18.00 uur geboren in huis nummer 173. De geboorte werd op 29 maart 1851 aangegeven (acte nr. 14), is overleden op maandag 31 maart 1851, is begraven op woensdag 2 april 1851 te Lisse. Franciscus werd 4 dagen.

4  Petrus Berbée is geboren op donderdag 25 november 1852 te Lisse Petrus werd geboren om 06.00 uur in huis nummer 173. De geboorte werd op 25 november 1852 aangegeven (acte nr. 62), is overleden op donderdag 3 september 1868 te Lisse (bron: DTB Lisse 1868, acte nummer 53), is begraven op maandag 7 september 1868 te Lisse. Petrus werd 15 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

5  Johannes Berbée is geboren op woensdag 2 augustus 1854 te Lisse Johannes werd om 08.00 uur geboren in huis nummer 173. De geboorte werd op 2 augustus 1854 aangegeven (acte nr. 55), is overleden op zondag 3 juni 1855 te Lisse, is begraven te Lisse. Johannes werd 10 maanden en 1 dag.

6  Anna Berbée is geboren op zaterdag 3 januari 1857 te Lisse Anna werd geboren om 123.00 uur geboren in huisnummer 18. De geboorte werd op 05 januari 1857 aangegeven (acte nr. 1), zie VIII-J.

7  N.N. Berbée is geboren op dinsdag 6 maart 1860 levenloos geboren, is overleden op dinsdag 6 maart 1860.

8  Anthonia Gertrudis Berbée is geboren op donderdag 9 mei 1861 te Lisse De geboorte werd op 10 mei 1861 aangegeven (acte nr. 32), is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 10 mei 1861 te Lisse, zie VIII-K.

9  Johannes Berbée is geboren op vrijdag 10 maart 1865 te Lisse De geboorte werd op 10 maart 1865 aangegeven (acte nr. 20), is overleden op donderdag 12 oktober 1865 te Lisse, is begraven op maandag 16 oktober 1865 te Lisse. Johannes werd 7 maanden en 2 dagen.

VII-F  Franciscus Berbée ook genaamd Franciscus Barbée, zoon van Petrus Berbée (Pieter) (VI-G) en Maria van Lierop, bloembollenkweker, bouwman (landbouwer) en bloemkweker, wonende te Lisse (Voort 30) en te Voorhout, is geboren op donderdag 2 augustus 1821 te Lisse (bron: DTB Lisse 1821, acte nummer 28), is overleden op zondag 14 juli 1889 te Voorhout om 18.00 uur in huisnummer 93. (bron: DTB Voorhout 1889, acte nummer 17). Franciscus woont Voort 30 in 1847. Franciscus Barbée is op donderdag 3 oktober 1861 te Lisse. Franciscus Barbée is huwelijksgetuige van Johannes van der Voort en Maria Berbee op donderdag 3 oktober 1861. Franciscus Barbée is in 1864. Franciscus Barbée is in 1867. Franciscus Barbée wordt als overleden vader vermeld op zondag 6 september 1953 te Veghel. Franciscus werd 67 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<191>

Op 20 februari 1857 overlijdt Otto Anne, graaf van Bylandt die uit de erfenis van zijn echtgenote Agatha Wilhelmina Twent (1768-1838) vele bunders duingrond en landerijen verkregen heeft. Otto Anne laat geen kinderen na en zijn erfgenamen verkopen de bezittingen waaronder de gronden in de Bergendaalse polder. Hier worden daarna ook de duingronden afgezand, waarvoor vaarsloten gegraven worden. Dit wordt de ‘Groote Zanderij’ genoemd. Hieraan ontleent Frans Berbée de naam voor zijn woning aan de Loosterweg te Voorhout. Bij zijn huwelijk in 1863 met Geertruida van Wissen (1829-1864) bezit Frans al land in de Bergendaalse polder vlakbij de Mallegatsvaart. Op 14 november 1868 koopt Frans Berbée via de openbare verkoping in het Heeren-Logement Aan den Burg, geleid door notaris A. van Leeuwen, voor 2100 gulden 'Een partij tuingrond, ingerigt tot bollenland, op de groote zanderij Berg en Daal, onder Voorhout. Sectie B, nrs 1167, 11268. 1169 en 1170'. (bron: Leydse Courant 18 november 1868, pagina 2). In 1872 geeft Frans toestemming aan Jhr. Mr. I.L. van den Berch van Heemstede voor het maken van een draaiplank over een perceel water in Voorhout dat Frans in bezit heeft. Frans laat in de jaren 1880 bij zijn woning "De Zanderij", een nieuwe bollenschuur van twee verdiepingen bouwen. Daarvoor legt de jongste dochter, Plony of Peuntje de eerste steen. In het Leidsch Dagblad van 15 november 1886 lezen we dat Frans Berbée 'de zoden van het weiland, gelegen aan de Zandsloot, nabij de Oude Postbrug bij Sassenheim, voor 0,50 gulden per roede' te koop aanbiedt (pagina 3)

Franciscus trouwt op donderdag 5 november 1863 te Voorhout op 42-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Geertruida van Wissen (Geertje), dochter van Andries van Wissen en Alida Prins. Geertruida is geboren op zaterdag 11 juli 1829 te Stompwijk . Geboren om 15.00 uur. (bron: DTB Stompwijk 1829, aktenummer: 49 registratiedatum: 11 juli 1829), is overleden op maandag 26 december 1864 te Voorhout om 12.00 uur in huisnummer 90c.. Geertruida wordt vermeld op zaterdag 11 juli 1829 te Stompwijk. Geertruida wordt vermeld op donderdag 20 juli 1865 te Sassenheim als overleden echtgenote van de bruidegom. Geertruida werd 35 jaar, 5 maanden en 15 dagen.<192,193>

Van Franciscus en Geertruida is een kind bekend:

1  Petrus Berbée (Pieter) is geboren op dinsdag 16 augustus 1864 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt (getuige aangifte geboorte waren Gerrit Groen en Pieter van Steijn), zie VIII-L.

Franciscus trouwt op donderdag 20 juli 1865 te Sassenheim op 43-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Maria Scholten, dochter van Hendrik Scholten en Margaretha de Haas. Maria, wonende te Sassenheim, is geboren op maandag 30 mei 1831 te Sassenheim (12.00 uur), is overleden op donderdag 19 maart 1874 te Voorhout (14.30 uur). Maria werd 42 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Van Franciscus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

2  Hendricus Berbée (Hein) is geboren op maandag 3 september 1866 te Voorhout (om 03.00 uur), is rooms katholiek gedoopt, zie VIII-M.

3  Jacobus Berbée (Koos) is geboren op donderdag 24 oktober 1867 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie VIII-N.

4  Gertrudis Berbée is geboren op dinsdag 10 mei 1870 te Voorhout, is overleden op woensdag 18 mei 1870 te Voorhout. Gertrudis wordt als aangeefster geboorte vermeld (getuige aangifte geboorte waren Klaas Wassenburg en Hendrik Stoof). Gertrudis werd 8 dagen.

5  Theodorus Berbée (Dirk), bloembollenkweker, is geboren op vrijdag 4 december 1868 te Voorhout (bron: DTB Voorhout 1868, acte nummer 33), is overleden op dinsdag 12 maart 1963 te Sassenheim, is begraven te Sassenheim (begraafplaats van de r.k. Pancratiusparochie). Theodorus wordt als aangever geboorte vermeld (getuige aangifte geboorte waren Klaas Wassenburg en Gerrit Groen). Theodorus wordt als ingezetene van Voorhout vermeld Loosterweg 14. Theodorus wordt als ingezetene van Sassenheim vermeld op dinsdag 7 januari 1919. Theodorus wordt als ingezetene van Voorhout vermeld op vrijdag 25 augustus 1922 Teijlingerlaan 70.. Theodorus wordt als ingezeene van Noordwijkerhout vermeld op vrijdag 20 juni 1941 's-Gravendamse weg 18. Theodorus wordt als ingezetene van Noordwijk vermeld op dinsdag 23 september 1952 Gooweg 2. Theodorus wordt als ingezetene van Sassenheim vermeld op vrijdag 2 november 1956 Hoofdstraat 82. Theodorus werd 94 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Theodorus trouwt op donderdag 1 juni 1922 te Wormerveer op 53-jarige leeftijd met de 55-jarige Christina Hagmeier ook genaamd Christina Hagmeijer, dochter van Jan Hagmeijer en Christina Gras. Christina is geboren op donderdag 19 juli 1866 te Zaandam, is overleden op zondag 26 september 1937 te Sassenheim. Christina werd 71 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

6  Gertrudis Margaretha Berbée (Gertruda), dienstbode, is geboren op dinsdag 21 januari 1873 te Voorhout (om 01.00 uur), is overleden op donderdag 18 mei 1899 te Vught (bron: overlijdensregister Vugt, archief: 50, registratienummer: 8625, aktenummer: 64). Een arts verklaarde schriftelijk dat Gertruda was overleden aan phthisis pulmonum. Gertrudis wordt als ingezetene vermeld op vrijdag 11 mei 1894 van Leiden. Gertrudis wordt als ingezetene vermeld op zondag 26 augustus 1894 van Vught. Gertrudis wordt als ingezetene vermeld op zondag 9 september 1894 van Voorburg. Gertrudis werd 26 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Gertrudis trouwt op donderdag 6 juni 1895 te Vught (bron: DTB Vught 1895, acte nummer 30) (huwelijksgetuige waren Hendricus Berbée (zie VIII-M) en Jacobus Berbée (zie VIII-N)) op 22-jarige leeftijd met de 40-jarige Guilliam Franciscus de Kort, zoon van Johannes de Kort en Johanna van Houten. Guilliam, beeldhouwer, is geboren op dinsdag 18 juli 1854 te Vught, is overleden in 1924. Guilliam werd 70 jaar.

De inrichting van de huidige rooms katholieke kerk van Afferden staat grotendeels op naam van de beeldhouwers Gebroeders De Kort. Het atelier De Kort in Vught bij ’s-Hertogenbosch werd in 1864 opgericht door Wilhelmus De Kort (1829-1876). De werkplaats werd na zijn overlijden in 1876 voortgezet door neven: de beeldhouwers Wilhelmus H. (1851-1897), Guilliam (1854-1924) en Hubertus M. (1860-1938), en de timmerman/schrijnwerker Johannes De Kort (1858-1928). Allen werkten in Neogotische stijl. De productie van het atelier is in de loop van de 20ste eeuw gestaakt. Deze en andere informatie over de familie De Kort is te vinden in het artikel van een nazaat van genoemde ambachtslieden: Vera Delleman-De Kort: Ateliers voor christelijke kunst W. de Kort / Gebr. De Kort te Vught 1864-1924, in: Vught verleden in veelvoud (Vught 1993), blz. 109-123.

Oprichter en voortzetters van het atelier hebben voor de kerk van Afferden beelden en andere sculptuur geleverd. Van de hand van Wilhelmus (1829-1876) is een drie of viertal houten heiligenbeelden (één beeld, dat van de H. Antonius van Padua, wordt aan hem toegeschreven terwijl het pas een jaar na zijn dood zou zijn vervaardigd !). De sculpturen, die in elk geval van hem zijn, dateren uit de jaren 1873 en 1875 en bevonden zich dus al in de voorgaande kerk.
Voor de bestaande kerk (1890-1891) vervaardigden de Gebroeders de Kort - vooral in de jaren 1893 en 1908 – negen of tien beeldhouwwerken, waarvan er zes in kalksteen zijn uitgevoerd. Deze natuurstenen objecten (altaren, biechtstoelen, preekstoel) zijn ontworpen door de architect van de kerk zelf, Carl Weber (1820-1908).
Eén van de artistieke producten van de Gebroeders De Kort in de kerk van Afferden is het hoofdaltaar uit 1893. Opmerkelijk daar is de aanwezigheid van de figuur van de H. Leonardus van Veghel (ca. 1527-1572). Deze wereldheer was geboren in ’s-Hertogenbosch, en in 1566 pastoor geworden van Gorcum (tussen Utrecht en Breda). Hij is één van de 19 geestelijken, die in 1572 in Den Briel (ten westen van Rotterdam) vanwege van het vasthouden aan het katholieke geloof om het leven werden gebracht. Deze zogenoemde “Martelaren van Gorcum” zijn in 1867 heilig verklaard.

Franciscus trouwt op woensdag 3 februari 1875 te Leiden op 53-jarige leeftijd (3) met de 35-jarige Theodora van Galen ook genaamd Theodora van Gaalen, dochter van Bernardus van Gaalen en Pieternella Hoes. Theodora, wonende te Sassenheim, te Leiden (Oude Singel 232) en te Noordwijk, is geboren op maandag 4 maart 1839 te Leiden, is overleden op zaterdag 1 maart 1919 te Leiden. Theodora van Gaalen woont op zaterdag 12 mei 1900. Theodora van Gaalen woont Oude Singel 232 op dinsdag 28 april 1903. Theodora van Gaalen woont op maandag 7 juni 1915. Theodora van Gaalen wordt als overleden moeder vermeld op zondag 6 september 1953 te Veghel. Theodora werd 79 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<194>

Theodora was eerder gehuwd (1) met Cornelis Alkemade.<195..197>

Van Franciscus en Theodora zijn vier kinderen bekend:

7  Maria Berbée (Mie) is geboren op maandag 7 oktober 1878 te Voorhout, geboren om 2 uur 's nachts in huis 93. (bron: DTB Voorhout 1878)., zie VIII-O.

8  N.N. Berbée is geboren op zaterdag 1 januari 1876 te Voorhout (om 01.00 uur levenloos geboren).

9  N.N. Berbée is geboren op donderdag 5 april 1877 (om 04.00 uur levenloos geboren).

10  Apolonia Berbée (Plony) is geboren op zaterdag 15 januari 1881 (om 12.00 uur in huis met huisnummer 93), zie VIII-P.

VII-G  Maria Berbee, dochter van Petrus Berbée (Pieter) (VI-G) en Anna Helena Sijsenaar, is geboren op maandag 26 oktober 1829 De geboorte werd op 28 october 1829 aangegeven (actenummer 48). Maria werd om 04.00 uur geboren in het huis met nummer 33, is overleden op woensdag 22 april 1908 te Noordwijk (om 15.00 uur in Voorstraat 163).. Maria werd 78 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Maria trouwt op donderdag 3 oktober 1861 (bron: DTB Lisse 1861, acte 13) (huwelijksgetuige waren Franciscus Barbée (zie VII-F), Josephus Berbee (zie VI-G.8) en Petrus Berbee (zie VII-I)), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 6 oktober 1861 te Lisse op 31-jarige leeftijd met de 51-jarige Johannes van der Voort, zoon van Arie van der Voort en Geertruij Warmenhoven. Johannes, bouwman (landbouwer), is overleden op zaterdag 11 september 1886 te Voorhout. Johannes werd 76 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Catharina van der Plas (Trijntje).<198,199>

Van Johannes en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Catharina van der Voort is geboren op vrijdag 1 augustus 1862 te Noordwijk (02.00 uur), is overleden op woensdag 7 december 1927 te Noordwijk (Lindenplein 2). Catharina werd 65 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

2  Petrus van der Voort is geboren op donderdag 3 september 1863 te Noordwijk (om 04.00 uur in huisnummer 302), is overleden op dinsdag 29 september 1863 (14.00 uur). Petrus werd 26 dagen.

3  Adrianus van der Voort is geboren op donderdag 3 september 1863 te Noordwijk (om 04.30 uur in huisnummer 302), is overleden op vrijdag 2 oktober 1863. Adrianus werd 29 dagen.

4  Antje van der Voort, wonende te Noordwijk (voorstraat 163), is geboren op maandag 6 maart 1865 te Noordwijk (om 13.00 uur), is overleden op zondag 26 januari 1936 te Noordwijk (bron: DTB Noordwijk 1936, acte nr 18). Antje woont voorstraat 163. Antje werd 70 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

5  Adrianus Johannes van der Voort, voerman, is geboren op maandag 1 oktober 1866 te Noordwijk (om 18.00 uur), is overleden op maandag 16 december 1946 (bron: DTB Noordwijk 1946, acte nr 202). Adrianus is op woensdag 22 april 1908. Adrianus werd 80 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

6  Petrus van der Voort, landbouwer, is geboren op woensdag 22 april 1868 te Noordwijk (om 13.30 uur), is overleden op vrijdag 21 augustus 1896, om 21.30 uur op het adres : Voorstraat 100. (bron: DTB Noordwijk 1896, acte nr 52). Petrus werd 28 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Petrus bleef ongehuwd.

VII-H  Anna Berbee, dochter van Petrus Berbée (Pieter) (VI-G) en Anna Helena Sijsenaar, wonende te Lisse en te Oegstgeest, is geboren op vrijdag 30 september 1831 te Lisse De geboorte werd op 30 september 1831 aangegeven (bron: DTB Lisse 1831, acte nummer 36), is overleden op maandag 24 januari 1910 te Oegstgeest. Anna wordt als borelinge vermeld op vrijdag 30 september 1831 te Lisse. Anna woont voor januari 1867. Anna woont in januari 1867. Anna werd 78 jaar, 3 maanden en 25 dagen.<200>

Anna trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 27 juli 1856 te Lisse (huwelijksgetuige waren Anthonie Barbee (zie VII-E) en Josephus Berbee (zie VI-G.8)) op 24-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Henricus Kaptein (Hendrik), zoon van Bart Kaptein en Maria van den Bosch. Henricus, bouwmansknecht, is geboren op vrijdag 28 maart 1828 te Lisse, is overleden op dinsdag 19 mei 1863 te Haarlemmermeer. Henricus werd 35 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Henricus en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Bartholomeus Kaptein is geboren op dinsdag 3 augustus 1858 te Bloemendaal, is overleden op woensdag 27 april 1864 te Lisse. Bartholomeus werd 5 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

2  Levenloos Geboren Kaptein is geboren op dinsdag 20 maart 1860 te Bloemendaal, is overleden op dinsdag 20 maart 1860 te Bloemendaal.

3  Maria Kaptein is geboren op zondag 14 april 1861 te Haarlemmermeer (om 06.30 in huis met nummer 88), is overleden op woensdag 10 juni 1936 te Wassenaar. Maria werd 75 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Maria trouwt op maandag 18 juli 1881 te Oegstgeest Bron: acte nummer 13. op 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Franciscus Frederikus Nicolaas Halleen, zoon van Hendricus Wilhelmus Halleen en Anna Breedeveld. Franciscus is geboren in 1852 te Katwijk.

4  Anna Helena Kaptein is geboren op zondag 14 april 1861 te Haarlemmermeer (om 06.00 uur in huis met nummer 88), is overleden op dinsdag 17 augustus 1937 te Wateringen. Anna werd 76 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Anna trouwt op vrijdag 1 juni 1883 te Oegstgeest Bron: acte nr 11. op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelis van Leeuwen. Cornelis is geboren in 1857 te Voorschoten.

5  Petronella Kaptein is geboren op woensdag 25 maart 1863 te Haarlemmermeer (om 18.00 uur in huis met nummer 130), is overleden op vrijdag 22 mei 1863 te Haarlemmermeer (om 16.00 uur in huis met nummer 130). Petronella werd 1 maand en 27 dagen.

Anna trouwt op donderdag 18 januari 1866 te Lisse, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 23 januari 1866 te Lisse op 34-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Casparus Juffermans (Kaspar), zoon van Martinus Juffermans (Maarten) en Catharina van Oosten (Trijntje). Casparus, bouwman (landbouwer), is geboren op zaterdag 16 november 1811 te Noordwijkerhout (om 08.00 uur), is overleden op woensdag 15 mei 1878 te Oegstgeest (om 12.00 uur). Casparus werd 66 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Casparus was eerder gehuwd (1) met Maria Kortekaas.<201,202>

Van Casparus en Anna zijn drie kinderen bekend:

6  Maria Juffermans is geboren op zondag 13 januari 1867 te Oegstgeest om 23.00 uur (bron: DTB Oegstgeest, acte 3), is overleden op vrijdag 13 februari 1953 te Noordwijkerhout. Maria werd 86 jaar en 1 maand.

Maria trouwt op vrijdag 25 april 1890 te Oegstgeest Bron: acte nr. 3. op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Hendrik Duivenvoorden, zoon van Hubertus Duivenvoorden en Petronella van Stijn. Hendrik, cafehouder, is geboren op zaterdag 31 oktober 1857 te Noordwijk, is overleden op vrijdag 8 maart 1918 te Noordwijkerhout, is begraven te Noordwijkerhout op de begraafplaats van de r.k. Victor parochie. Bron: bidprentje). Hendrik werd 60 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

(was cafehouder van "de Haagsche Schouw")

7  Hendricus Kasparus Juffermans, boerenknecht, is geboren op vrijdag 1 oktober 1869 (om 13.00 uur), is overleden op zaterdag 22 juli 1967 te Wijk aan Zee, is begraven te Oegstgeest. Hendricus werd 97 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Hendricus trouwt op woensdag 3 oktober 1900 te Haarlemmermeer Bron: toegangsnummer 358, inventarisnummer 48, actenummer 102. op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Maria Rijkelijkhuizen. Anna is geboren op vrijdag 7 februari 1879 te Nieuw-Vennep, is overleden op zaterdag 1 januari 1949 te Leiden, is begraven op woensdag 5 januari 1949 te Oegstgeest (begraafplaats van de r.k. parochie).. Anna werd 69 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

8  Catharina Juffermans is geboren op zaterdag 8 juli 1871 te Oegstgeest (om 0.30 uur), is overleden op donderdag 20 februari 1964 te Gennip, is begraven op maandag 24 februari 1964 te Gennip (begraafplaats van de r.k.parochie).. Catharina werd 92 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Catharina trouwt op vrijdag 8 november 1895 te Oegstgeest Bron: acte nummer 24. op 24-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Hendricus van Bourgondien. Hendricus is geboren in 1861 te Rijnsburg, is overleden op donderdag 20 februari 1908 te Oegstgeest. Hendricus werd 47 jaar. Catharina trouwt op woensdag 18 juli 1923 te Katwijk op 52-jarige leeftijd (2) met de 57-jarige Cornelis van den Berg. Cornelis is geboren op maandag 26 maart 1866 te Katwijk, is overleden op dinsdag 7 januari 1941 te Katwijk. Cornelis werd 74 jaar, 9 maanden en 12 dagen.
VII-I  Petrus Berbee (Pieter), zoon van Petrus Berbée (Pieter) (VI-G) en Anna Helena Sijsenaar, tuinder, wonende te Lisse (Voort 54), te Lisse (huisnr 63) en te Lisse (84), is geboren op zaterdag 17 augustus 1833 te Lisse (10.00 uur). De geboorte werd op 19 augustus 1833 aangegeven (acte nummer 41), is overleden op donderdag 8 oktober 1914 te Lisse, is begraven op maandag 12 oktober 1914 te Lisse (op het kerkhof van de rooms katholiek parochie). Petrus wordt vermeld op maandag 19 augustus 1833 te Lisse (sic!). Petrus is huwelijksgetuige van Johannes van der Voort en Maria Berbee op donderdag 3 oktober 1861. Petrus woont Voort 54 rond 1870. Petrus wordt vermeld op dinsdag 13 juli 1875 te Lisse. Petrus woont huisnr 63 rond 1880. Petrus woont 84 rond 1890. Petrus werd 81 jaar, 1 maand en 21 dagen.<203,204>

Pieter woonde rond 1870 op Voort 54 te Lisse, na de hernummering werd het adres Voort 63. Volgens kleinzoon Piet Berbée (geboren op 8 october 1915) kreeg zijn grootvader Pieter, bij zijn huwelijk een deel van "Akervoorde" te Lisse als huwelijksgeschenk. Rond 1890 woonde Pieter met zijn gezin op het adres huisnummer 84 te Lisse, welk huis na de hernummering nummer D135b kreeg.

Petrus trouwt op donderdag 13 mei 1869 te Lisse (bron: DTB Lisse 1886, acte 38), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op maandag 17 mei 1869 te Lisse op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Johanna van Lierop (Jannetje), dochter van Henricus Jacobus van Lierop (Hein) en Elisabeth Lommerse. Johanna, huisvrouw, is geboren op maandag 18 januari 1841 te Hillegom, is overleden op maandag 5 oktober 1914 te Lisse, is begraven op donderdag 8 oktober 1914 (op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie).. Johanna wordt vermeld op dinsdag 13 juli 1875 te Lisse. Johanna werd 73 jaar, 8 maanden en 17 dagen.<205>

Van Petrus en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Anna Helena Berbee (Anna) is geboren op maandag 4 april 1870 te Lisse De geboorte werd op 4 april 1870 aangegeven (acte nr. 20). Geboren om 03.00 uur. (getuige aangifte geboorte waren Gerrit van der Zwet en Johannes van der Mooij), zie VIII-Q.

2  Hendricus Jacobus Berbee (Hein), bloemist, wonende te Lisse (Akervoordelaan 37), is geboren op donderdag 14 september 1871 te Lisse . De geboorte werd op 14 september 1871 aangegeven (acte nr. 53). Geboren om 01.00 uur (getuige aangifte geboorte waren Johannes de Mooij en Joannes Petrus Zijlmans), is overleden op dinsdag 23 maart 1937 te Noordwijkerhout . Overleed in de psychiatrische inrichting St. Bavo. Hendricus wordt als ingezetene vermeld van Lisse (Akervoordenlaan 39). Hendricus woont Akervoordelaan 37 in 1910. Hendricus wordt als ingezetene vermeld op maandag 8 oktober 1928 van Noordwijkerhout. Hendricus werd 65 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Hein was niet gehuwd.

3  Petrus Berbee (Piet) is geboren op zondag 29 september 1872 te Lisse (04.00 uur). De geboorte werd op 30 september 1872 aangegeven (acte nr. 59). Geboren om 04.00 uur. (getuige aangifte geboorte waren Johannes de Mooij en Joannes Petrus Zijlmans), zie VIII-R.

4  Elisabeth Berbee (Bets) is geboren op zondag 17 mei 1874 te Lisse De geboorte werd op 18 mei 1874 aangegeven (acte nr. 30). Geboren om 08.00 uur (getuige aangifte geboorte waren Johannes de Mooij en Johannes Petrus Zijlmans), is rooms katholiek gedoopt op zondag 17 mei 1874 te Lisse, zie VIII-S.

5  Johannes Berbee (Jan) is geboren op dinsdag 13 juli 1875 te Lisse De geboorte werd op 14 juli 1875 aangegeven (acte nr. 46). Geboren om 23.00 uur (getuige aangifte geboorte waren Johannes Petrus Zijlmans en Johannes de Mooij), is rooms katholiek gedoopt op woensdag 14 juli 1875 te Lisse, zie VIII-T.

6  Geertruida Berbee (Truus) is geboren op maandag 18 december 1876 te Lisse De geboorte werd op 19 december 1876 aangegeven (acte nr. 9). Geboren om 22.00 uur. (getuige aangifte geboorte waren Johannes Petrus Zijlmans en Johannes de Mooij), is rooms katholiek gedoopt, zie VIII-U.

7  Wilhelmina Berbee (Mina) is geboren op woensdag 16 april 1879 te Lisse . Geboren om 23.00 uur in huisnummer 54. (getuige aangifte geboorte waren Bauke Rijkens en Cornelis Caspers), is rooms katholiek gedoopt, zie VIII-V.

8  Johannes Petrus Berbee (Piet) is geboren op dinsdag 4 juli 1882 te Lisse De geboorte werd op 6 juni 1882 aangegeven (acte nr. 50). Geboren om 14.00 uur (getuige aangifte geboorte waren Jacobus van Riek en Johannes Petrus Zijlmans), is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 4 juli 1882 te Lisse, zie VIII-W.

9  Josephus Johannes Berbée (Johan) is geboren op donderdag 6 mei 1886 te Lisse De geboorte werd op 6 mei 1886 aangegeven (acte nr. 38). Johan werd om 02.00 uur geboren (getuige aangifte geboorte waren Johannes Petrus Zijlmans en Johannes de Mooij), is rooms katholiek gedoopt, zie VIII-X.

VII-J  Maria Berbee, dochter van Petrus Berbée (Pieter) (VI-G) en Anna Helena Sijsenaar, dienstbode, is geboren op woensdag 11 november 1835 te Lisse geboren om 06.00 uur in huisnr 33, is overleden op zaterdag 16 juni 1917 te Heemstede Acte nummer 75. Overleden om 15.30 uur. Maria wordt vermeld op vrijdag 15 juli 1898 te Oegstgeest als moeder van de bruidegom. Maria werd 81 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<206>

Maria trouwt (kerk) op dinsdag 5 mei 1863 te Lisse op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrikus Putker, zoon van Johannes Gerardus Putker en Catharina Boerlage. Hendrikus, bouwman (landbouwer) en tapper, is geboren op zaterdag 26 augustus 1837 te Bloemendaal, is overleden op dinsdag 17 juni 1919 te Heemstede Acte nummer 90, wordt vermeld op vrijdag 15 juli 1898 te Oegstgeest als vader van de bruidegom. Hendrikus wordt vermeld op vrijdag 15 juli 1898 te Oegstgeest als vader van de bruidegom. Hendrikus werd 81 jaar, 9 maanden en 22 dagen.<207>

Van Hendrikus en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Johannes Franciscus Putker is geboren op vrijdag 26 augustus 1864 te Vogelenzang, is overleden op woensdag 3 mei 1899 te Haarlem. Johannes werd 34 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

2  Anna Catharina Putker is geboren op zondag 7 oktober 1866 te Vogelenzang, is overleden op vrijdag 26 maart 1869 te Heemstede. Anna werd 2 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

3  Petrus Putker is geboren op zondag 22 september 1867 te Bloemendaal, is overleden op vrijdag 3 april 1868 te Bennebroek om 04.00 uur. Petrus werd 6 maanden en 12 dagen.

4  Petrus Putker is geboren op maandag 18 oktober 1869 te Heemstede, zie VIII-Y.

5  Hendrikus Putker is geboren op zondag 17 maart 1872 te Heemstede, is overleden op vrijdag 19 juli 1872 te Heemstede. Hendrikus werd 4 maanden en 2 dagen.

6  Anna Catharina Putker is geboren op zaterdag 3 mei 1873 te Heemstede, is overleden op vrijdag 20 maart 1953 te Leiden (bron: DTB 1953 Leiden, deel 141). Anna werd 79 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Anna was gehuwd met IJds Schouten. IJds is geboren in 1877 te Leiden, is overleden op maandag 22 oktober 1956 te Leiden. IJds werd 79 jaar.

7  Anna Catharina Josephine Putker is geboren in 1876, is overleden op vrijdag 10 februari 1950 te Haarlem Acte nummer 34. Anna werd 74 jaar.

VII-K  Geertruida Berbee, dochter van Petrus Berbée (Pieter) (VI-G) en Anna Helena Sijsenaar, wonende te Lisse (huisnr 67), te Lisse (Achterweg 67) en te Lisse (95), is geboren op vrijdag 8 december 1843 te Lisse De geboorte werd op 8 december 1843 aangegeven (acte nummer 53). Geboren om 22.00 uur in huisnr 33, is overleden op maandag 3 april 1899 te Lisse om 10.30 uur te Wijk C, huisnr 73, is begraven op vrijdag 7 april 1899. Geertruida woont huisnr 67. Geertruida woont Achterweg 67 rond 1870. Geertruida woont 95 rond 1890. Geertruida werd 55 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Rond 1890 woonde Geertruida op het adres huisnummer 95 te Lisse, welk huis het nummer C73 na de hernummering kreeg.

Geertruida trouwt (kerk) op zondag 29 september 1867 te Lisse op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Johannes van Dijk, zoon van Willem van Dijk en Helena van der Snel. Johannes, tuinder, wonende te Lisse (Achterweg 67), te Lisse (73) en te Hillegom, is geboren op donderdag 9 oktober 1834 te Lisse om 09.00 uur in huisnr 36, is overleden op dinsdag 18 augustus 1903 te Lisse te Wijk D, huisnr 60, is begraven op vrijdag 21 augustus 1903 te Lisse. Johannes woont Achterweg 67 rond 1870. Johannes woont 73 rond 1890. Johannes woont op donderdag 23 mei 1895. Johannes werd 68 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Rond 1890 woonde Johannes van Dijk op het adres huisnummer 73 te Lisse, na de hernummering kreeg dat huis het nummer D60.

Van Johannes en Geertruida zijn vijftien kinderen bekend:

1  Willem van Dijk is geboren op zaterdag 12 september 1868 te Lisse om 14.00 uur te huisnr 36, is overleden op donderdag 18 februari 1869 te Lisse om 10.00 uur in huisnr 35. Willem werd 5 maanden en 6 dagen.

2  Petrus van Dijk is geboren op zaterdag 23 oktober 1869 te Lisse om 24.00 uur in huisnr 56 of is geboren op zaterdag 23 oktober 1869 te Lisse (bron: DTB Lisse BS 1869, aktenummer 76), is overleden op woensdag 2 maart 1960 te Lisse (DTB Lisse 1960, acte nr 11). Petrus werd 90 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

3  Helena van Dijk is geboren op woensdag 8 maart 1871 te Lisse om 10.00 uur in huisnr 56, is overleden op maandag 21 februari 1955 te Lisse (bron: DTB Lisse 1955, acte nr 8). Helena werd 83 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

4  Anna Helena van Dijk is geboren op donderdag 3 oktober 1872 te Lisse om 22.00 uur in huisnr 56, is overleden op donderdag 26 december 1957 te Lisse (bron: DTB Lisse 1957, acte nr 62). Anna werd 85 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

5  Wilhelmus van Dijk is geboren op dinsdag 11 november 1873 te Lisse om 18.00 uur in huisnr 56, is overleden op vrijdag 5 maart 1943 te Lisse (bron: DTB Lisse 1943, acte nr 18). Wilhelmus werd 69 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

6  Hendrik van Dijk is geboren op zaterdag 30 januari 1875 te Lisse om 01.00 uur in huisnr 56.

7  Jacobus van Dijk is geboren op zondag 11 juni 1876 te Lisse om 16.00 uur te huisnr 56 of is geboren op zondag 11 juni 1876 te Lisse (bron: DTB Lisse 1876, actenummer 57), is overleden te Noordwijkerhout.

Jacobus was gehuwd met Maria Hogervorst. Maria is geboren op zondag 11 april 1875 te Sassenheim om 06.00 uur..

8  Johannes van Dijk is geboren op zondag 8 juli 1877 te Lisse om 11.00 uur in huisnr 56, is overleden op maandag 9 juli 1877 te Lisse om 15.00 uur in huisnr 56. Johannes werd 1 dag.

9  Johannes van Dijk is geboren op woensdag 20 november 1878 te Lisse om 06.00 uur in huisnr 56.

10  Johannes van Dijk is geboren in 1879 te Lisse.

Johannes trouwt op woensdag 18 oktober 1905 te Heemstede Acte nummer 46. op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Maria Bernardina Mooren, dochter van Johannes Mooren en Elisabeth Bisschop. Maria is geboren in 1876 te Heemstede.

11  Wilhelmina van Dijk is geboren op maandag 22 december 1879 te Lisse om 18.00 uur te huisnr 56, is overleden op zondag 6 januari 1946 te Noordwijk (bron: DTB Noordwijk 1946, acte nr 2). Wilhelmina werd 66 jaar en 15 dagen.

12  Maria van Dijk is geboren op zaterdag 1 januari 1881 te Lisse om 13.00 uur te huisnr 67, is overleden op dinsdag 19 april 1881 te Lisse om 06.00 uur te huisnr 67. Maria werd 3 maanden en 18 dagen.

13  Sara Maria van Dijk is geboren op woensdag 24 mei 1882 te Lisse om 15.00 uur in huisnr 67, zie VIII-Z.

14  Casper Jacobus van Dijk is geboren op dinsdag 24 juli 1883 te Lisse om 23.00 uur.

15  Adrianus van Dijk, loodchef, wonende te Lisse, is geboren op vrijdag 21 mei 1886 te Lisse om 06.00 uur in huisnr 67, is overleden op woensdag 8 november 1950 te Leiden. Adrianus werd 64 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

VII-L  Anna Berbée (Antje), dochter van Henricus Berbée (Hendrik) (VI-I) en Maria van Opzeeland, dienstbode, wonende te Lisse (Heerenweg 73) en te Hillegom, is geboren op zondag 27 april 1823 te Hillegom (18.30 uur)., is overleden op donderdag 2 november 1882 te Haarlem, is begraven op maandag 6 november 1882 te Schooten. Anna woont Heerenweg 73 in 1838. Anna woont in mei 1840. Anna wordt als ingezetene van Haarlem vermeld in 1849 (Oudegracht te Haarlem,huisnr 162, wijk 3).. Anna werd 59 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Anna trouwt op woensdag 1 september 1852 te Haarlem (huwelijksgetuige was Hermanus Berbé (zie VI-C)) op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis Johannes Verbeek, zoon van Johannes Verbeek (Jan) en Maria van Schaik. Cornelis, smidsknecht, wonende te Haarlem, is geboren op dinsdag 22 februari 1825 te Haarlem, is overleden op maandag 12 december 1892 te Haarlem, is begraven op vrijdag 16 december 1892 te Haarlem. Cornelis, wonende Ciciliasteeg te Haarlem, wordt als smid vermeld op woensdag 1 september 1852. Cornelis werd 67 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van Cornelis en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Jacobus Verbeek, wonende te Haarlem, is geboren op woensdag 15 juni 1853 te Haarlem (Frankenstraat wijk3, nr 771) (om 23.00 uur), is overleden op zondag 7 juni 1857 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1857, acte nummer 8-6). Johannes werd 3 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

2  Hendrikus Johannes Verbeek is geboren op donderdag 1 maart 1855 te Haarlem (wijk 3, nr 771, om 16.30 uur), is overleden op donderdag 18 augustus 1859 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1859, acte nummer 18-8). Hendrikus werd 4 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

3  Maria Petronella Verbeek is geboren op woensdag 25 maart 1857 te Haarlem (wijk 3, nr 299, om 23.00 uur), is overleden op vrijdag 23 juni 1899 te 's-Gravenhage, is begraven op maandag 26 juni 1899. Maria werd 42 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

4  Jacobus Gerardus Verbeek is geboren op dinsdag 14 september 1858 te Haarlem, is overleden op dinsdag 28 september 1858 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1858, acte nummer 29-9), is begraven (wijk 3, nr 998, om 23.30 uur).. Jacobus werd 14 dagen.

5  Helena Geertruida Verbeek is geboren op zondag 9 september 1860 te Haarlem, is overleden op dinsdag 14 april 1896 te Haarlem, is begraven op zaterdag 18 april 1896 te Haarlem (begraafplaats St. Barbara).. Helena werd 35 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

6  Geertruida Hendrica Verbeek is geboren op zondag 1 december 1861 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1861, acte nummer 03-12), is overleden op zaterdag 3 januari 1863 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1863, acte nummer 3-1). Geertruida werd 1 jaar, 1 maand en 2 dagen.

VII-M  Helena Berbée (Leentje) ook genaamd Mooie Leentje, dochter van Henricus Berbée (Hendrik) (VI-I) en Maria van Opzeeland, is geboren op maandag 10 januari 1825 te Hillegom (10.00 uur), is overleden op zondag 24 januari 1892 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1892, acte 158), is begraven op donderdag 28 januari 1892 te Haarlem (r.k. kerkhof St Bavo). Helena werd 67 jaar en 14 dagen.

Helena trouwt op woensdag 10 augustus 1859 te Haarlem op 34-jarige leeftijd met de 32-jarige Jacobus Henricus Verbeek, zoon van Johannes Verbeek (Jan) en Maria van Schaik. Jacobus, soffeerder en zadelmaker, wonende te Haarlem, is geboren op donderdag 15 februari 1827 te Haarlem, is overleden op zaterdag 25 april 1908 te Haarlem. Jacobus werd 81 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Van Jacobus en Helena zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Jacobus Verbeek is geboren op zondag 5 augustus 1860 te Haarlem (omstreeks 10.00 uur)., is overleden op maandag 10 december 1860 te Haarlem. Johannes werd 4 maanden en 5 dagen.

2  Cornelis Hendrikus Verbeek is geboren op zondag 5 augustus 1860 te Haarlem (omstreeks 10.00 uur)., is overleden op vrijdag 4 januari 1861 te Haarlem. Cornelis werd 4 maanden en 30 dagen.

3  Maria Elisabeth Verbeek is geboren op zaterdag 10 mei 1862 te Haarlem, is overleden op zaterdag 20 januari 1945 te Heemstde (DTB Haarlem 1945, acte B 63), is begraven op donderdag 25 januari 1945. Maria werd 82 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Maria trouwt op donderdag 4 oktober 1894 te Haarlem op 32-jarige leeftijd met de 32-jarige Johannes Laurentius Maria de Groot. Johannes is geboren op zaterdag 8 februari 1862 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 30 april 1907 te Haarlem. Johannes werd 45 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

VII-N  Johannes Berbée (Jan), zoon van Henricus Berbée (Hendrik) (VI-I) en Maria van Opzeeland, arbeider, karreman, voerman en vrachtwagenchauffeur, is geboren op vrijdag 14 november 1828 te Hillegom (om 02.00 uur), is overleden op maandag 26 april 1897 te Hillegom (overleden in huis nr 9 in wijk C om 21.30 uur)., is begraven op vrijdag 30 april 1897 te Hillegom . Begraafplaats van de Rooms Katholieke parochie.. Johannes wordt als boreling vermeld. Johannes wordt vermeld op dinsdag 21 september 1841 te Hillegom als weeskind. Johannes werd 68 jaar, 5 maanden en 12 dagen.<208>

In de zomer van 1854 kocht Jan een paard (zie Hillegomse geschiedenissen van A.M. Hulkenburg, blz 245, 246, 248 en 249. Ook blijkt uit hetzelfde artikel dat Jan Berbée, voerman, een huis met tuingrond aan de Oude Beek koopt van Willem van Zanten voor 826 gulden.

Johannes trouwt (kerk) op zondag 1 augustus 1858 te Lisse op 29-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Antje Tulen ook genaamd Anna Tulen, dochter van Jacobus Jansz Tulen en Johanna Maartensdochter Does. Antje is geboren op dinsdag 22 december 1835 te Lisse, is overleden op woensdag 5 april 1871 te Hillegom. Antje werd 35 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Van Johannes en Antje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrikus Berbée is geboren op zaterdag 28 januari 1860 te Hillegom, is overleden op vrijdag 14 augustus 1863 te Hillegom. Hendrikus werd 3 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

2  Johanna Berbée is geboren op donderdag 21 februari 1861 te Hillegom, is overleden op zaterdag 14 september 1861 te Hillegom. Johanna werd 6 maanden en 24 dagen.

3  Jacobus Berbée is geboren op zondag 11 januari 1863 te Hillegom, is overleden op zondag 26 juli 1863 te Hillegom. Jacobus werd 6 maanden en 15 dagen.

4  Hendrika Johanna Berbée (Heintje), religieuze, is geboren op zaterdag 9 april 1864 te Hillegom (om 08.00 uur in wijk B, huisnummer 45), is overleden op zondag 27 april 1890 te Leiderdorp om 18.00 uur in 't klooster van "de Goede Herder".. Hendrika werd 26 jaar en 18 dagen.

Zuster Maria Juliana.

5  Johanna Berbée is geboren op woensdag 3 mei 1865 te Hillegom, is overleden op woensdag 17 januari 1866 te Hillegom. Johanna werd 8 maanden en 14 dagen.

6  Maria Jacoba Berbée is geboren op maandag 14 mei 1866 te Hillegom, is overleden op zaterdag 8 september 1866 te Hillegom. Maria werd 3 maanden en 25 dagen.

7  Henricus Johannes (hein) Berbée is geboren op vrijdag 6 september 1867 te Hillegom om 18.00 uur in huisnummer 93 in wijk B, zie VIII-AA.

8  Jacobus Berbée is geboren op zaterdag 5 december 1868 te Hillegom, is overleden op dinsdag 13 juli 1869 te Hillegom. Jacobus werd 7 maanden en 8 dagen.

9  Anna Maria Berbée is geboren op maandag 21 februari 1870 te Hillegom, is overleden op dinsdag 28 juni 1870 te Hillegom. Anna werd 4 maanden en 7 dagen.

10  Jacobus Berbée is geboren op woensdag 29 maart 1871 te Hillegom De geboorte werd aangegeven door de geneesheer Kleijer, 49 jaar, in verband met de ziekte van de vader van de boreling, is overleden op dinsdag 4 april 1871 te Hillegom. Jacobus werd 6 dagen.

Johannes trouwt (kerk) op donderdag 17 augustus 1871 te Lisse op 42-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Wilhelmina Beijk (Mijntje), dochter van Jan Beijk en Huberta van der Spek (Huibje). Wilhelmina is geboren op vrijdag 4 december 1829 te Lisse, is overleden op woensdag 22 februari 1905 te Oegstgeest. Wilhelmina werd 75 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Wilhelmina Beijk verhuisde op 16 dec 1899 van Lisse naar Sassenheim.

Wilhelmina was eerder gehuwd (1) met Leendert van Tol.<209,210>

Van Johannes en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

11  Anna Berbée is geboren op zondag 10 november 1872 te Hillegom, is overleden op zondag 17 november 1872 te Hillegom. Anna werd 7 dagen.

12  N.N. Berbée is geboren op zaterdag 9 januari 1875 te Hillegom, wordt vermeld te Hillegom.

VII-O  Johanna Berbée, kind van Mattheus Berbe (Matthijs) (VI-J) en Cornelia van den Bosch (Neeltje), naaister, is geboren op woensdag 24 januari 1816 te Bloemendaal Acte nummer 2r. Johanna werd geboren om 09.00 uur, is overleden op zondag 20 november 1904 te Haarlem om 07.30 uur. Johanna werd 88 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 5 augustus 1840 te Haarlem op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes Jacobus de Loos, zoon van Franciscus Johannes de Loose en Johanna Bos. Johannes, timmerman en aanspreker, is geboren op donderdag 4 januari 1816 te Haarlem, is overleden op vrijdag 20 november 1885 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1885, acte nr 996). Johannes werd 69 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van Johanna en Johannes zijn tien kinderen bekend:

1  Petrus Jacobus de Loos is geboren op vrijdag 9 april 1841 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1841, acte nr 13-04).

2  Geertruida Cornelia Maria de Loos is geboren op donderdag 15 december 1842 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1842, acte nr 16-12).

3  Antoinetta Cornelia de Loos is geboren op vrijdag 27 september 1844 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1844, acte nr 28-09), is overleden op donderdag 14 oktober 1847 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1847, acte nr 14-10). Antoinetta werd 3 jaar en 17 dagen.

4  Johanna Maria Elisabeth de Loos is geboren op donderdag 19 november 1846 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1846, acte nr 21-11), is overleden op woensdag 10 november 1847 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1847, acte 11-11). Johanna werd 11 maanden en 22 dagen.

5  Antoinetta Maria de Loos is geboren op dinsdag 31 juni 1851 (sic) te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1851, acte nr 2-06).

6  Johannes Hendrikus de Loos is geboren in 1853 te Haarlem, is overleden op zondag 9 december 1855 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1855, acte nr. 11-12). Johannes werd 2 jaar.

7  Maria Johanna de Loos is geboren op zaterdag 8 september 1855 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1855, acte nr 10-09).

8  Johannes Petrus de Loos is geboren op vrijdag 9 oktober 1857 te Haarlem.

9  Johanna Engelina de Loos is geboren op maandag 13 juni 1859 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1859, acte nr 15-06).

10  Gerardus Josephus Hendricus de Loos is geboren op dinsdag 18 februari 1862 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1862, acte nr 20-02), is overleden op zaterdag 6 februari 1864 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1864, acte nr 9-2). Gerardus werd 1 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

VII-P  Maria Berbé, dochter van Mattheus Berbe (Matthijs) (VI-J) en Cornelia van den Bosch (Neeltje), is geboren op zondag 24 mei 1818 te Bloemendaal om 20.00 uur, is overleden op dinsdag 22 februari 1898 te Rotterdam. Maria wordt als borelinge vermeld op woensdag 27 mei 1818 te Bloemendaal. Maria werd 79 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<211>

Maria trouwt op woensdag 22 december 1841 te Haarlem op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Andries den Outer, zoon van Cornelis den Outer en Maria Stomph. Andries, drukkersknecht en katoendrukker, is geboren op vrijdag 24 april 1818 te Kralingen, is overleden op maandag 30 april 1894 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1894, acte 155).. Andries werd 76 jaar en 6 dagen.

Van Andries en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Arie Johannes den Outer is geboren op vrijdag 29 december 1843 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1843, acte 168)., is overleden op zaterdag 9 december 1911 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1911, acte nr 5600). Arie werd 67 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

2  Francijntje Alida den Outer is geboren op zaterdag 11 april 1846 te Kralingen (bron: DTB Haarlem 1846, acte 47)., is overleden op dinsdag 1 oktober 1889 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1889, acte 342).. Francijntje werd 43 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

3  Johannes Antonius den Outer is geboren op donderdag 26 april 1849 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1849, acte nr 64), is overleden op maandag 19 februari 1912 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1912, acte nr 852). Johannes werd 62 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

4  Maria Johanna den Outer is geboren op maandag 19 juli 1852 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1852, acte 99)., is overleden op dinsdag 3 juni 1913 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1913, acte nr 2483). Maria werd 60 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

5  Petrus Jacobus den Outer is geboren op dinsdag 24 juli 1855 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1855, acte 110)., is overleden op zaterdag 15 november 1873 te Kralingen (DTB Kralingen, 1873, acte 251).. Petrus werd 18 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

6  Johanna Elisabeth den Outer is geboren op woensdag 16 mei 1860 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1860, acte 72)., is overleden op vrijdag 13 maart 1863 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1863, acte 36).. Johanna werd 2 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

7  Andries Nicolaas den Outer is geboren op zaterdag 6 december 1862 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1862, acte 211)., is overleden op zondag 6 juli 1919 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1919, acte nr 4212). Andries werd 56 jaar en 7 maanden.

VII-Q  Gerardus Berbé (Gerrit), zoon van Fredricus Gerritse Berbé (Frederik) (VI-M) en Anna Andriesse Bezu, wegwerker, wonende te Hillegom en te Heemstede, is geboren op maandag 4 maart 1833 te Noordwijkerhout om 23.30 uur in huisnummer 112 (bron: DTB Noordwijkerhout 1833, acte nummer 6), is overleden op maandag 1 maart 1909 te Hillegom (om 11.30 uur)(bron: DTB Hillegom 1909, actenummer 29). Gerardus wordt als boreling vermeld op maandag 4 maart 1833 te Noordwijkerhout. Gerardus woont op vrijdag 18 april 1856. Gerardus wordt als overledene vermeld op maandag 1 maart 1909 te Hillegom. Gerardus werd 75 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<212,213>

Gerardus blijkt bij huwelijk van zijn zoon Frederikus op 7 februari 1900 niet te kunnen schrijven.

Gerardus trouwt op dinsdag 5 mei 1868 te Hillegom op 35-jarige leeftijd met de 30-jarige Maria van den Aardweg, dochter van Hermanus van den Aardweg en Margaretha Heemskerk. Maria, dienstbode, is geboren op woensdag 24 mei 1837 te Hillegom, is overleden op donderdag 30 september 1897 te Hillegom, is begraven op maandag 4 oktober 1897 te Hillegom (op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie).. Maria werd 60 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Van Gerardus en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Frederikus Berbé (Frederik) is geboren op woensdag 24 mei 1871 te Hillegom wijk C, nr 9 om 11.00 uur, zie VIII-AB.

2  Margaretha Berbé (Grietje) is geboren op donderdag 16 januari 1873 te Hillegom, zie VIII-AC.

VII-R  Andries Berbé, zoon van Fredricus Gerritse Berbé (Frederik) (VI-M) en Anna Andriesse Bezu, koetsier, stalknecht en winkelier, is geboren op woensdag 4 april 1838 te Hillegom, is overleden op donderdag 4 december 1924 te Amsterdam. Andries wordt als ingezetene van Sloten vermeld op maandag 21 oktober 1861. Andries werd 86 jaar en 8 maanden.

Andries trouwt op vrijdag 26 april 1867 te Sloten op 29-jarige leeftijd met de 34-jarige Anna Maria Dijkman, dochter van Hendrikus Leonardus Dijkman en Elisabeth Huijsmans. Anna is geboren op dinsdag 5 maart 1833 te Sloten, is overleden op zondag 18 april 1915 te Amsterdam. Anna werd 82 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Andries en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrikus Cornelis Fredericus Berbé is geboren op maandag 10 februari 1868 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 12 mei 1868 te Amsterdam. Hendrikus werd 3 maanden en 2 dagen.

2  Barbara Anna Berbé is geboren op zaterdag 8 februari 1873 te Amsterdam, zie VIII-AD.

VII-S  Maria Berbé (Mietje), dochter van Fredricus Gerritse Berbé (Frederik) (VI-M) en Anna Andriesse Bezu, is geboren op vrijdag 14 augustus 1840 te Hillegom (om 15.30 uur in huis met huisnummer 150), is overleden op vrijdag 20 december 1901 te Hillegom (om 04.00 uur te Meerstraat 44). Maria werd 61 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 30 april 1875 te Haarlemmermeer op 34-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrik van den Berg, zoon van Hendrik van den Berg en Maria Witsenburg. Hendrik, arbeider, wonende te Leiderdorp, te Hazerswoude en te Uithoorn, is geboren op maandag 27 oktober 1845 te Zoeterwoude, is overleden op vrijdag 27 januari 1922 te Hillegom (Mariastraat 20). Hendrik werd 76 jaar en 3 maanden.

Van Hendrik en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Mietje van den Berg, wonende te Alkemade, is geboren op maandag 28 augustus 1876 te Haarlemmermeer (om 08.00 uur), is overleden op donderdag 14 januari 1954 te Hillegom (bron: DTB Hillegom 1954, acte nummer 05). Mietje woont op donderdag 27 december 1894. Mietje werd 77 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

2  Frederik van den Berg, arbeider, is geboren op maandag 28 oktober 1878 te Hillegom, is overleden op zondag 20 september 1959 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1959, acte nummer A 663). Frederik is op vrijdag 27 januari 1922. Frederik werd 80 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Frederik was gehuwd met Apolonia Maria van Zeijl. Apolonia is geboren op donderdag 10 november 1887 te Haarlemmermeer, is overleden op donderdag 29 april 1948 te Haarlem. Apolonia werd 60 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

3  Anna Maria van den Berg is geboren op zaterdag 16 oktober 1880 te Hillegom.

VII-T  Theodorus Berben, zoon van Peter Berben (VI-O) en Petronella Theeven, landbouwer, is geboren op zaterdag 24 juli 1858 te Neer, is overleden op woensdag 23 januari 1929 te Neer. Theodorus werd 70 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Theodorus trouwt op maandag 29 april 1889 te Neer op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Mechthildis Muijsers. Mechthildis is geboren op zaterdag 22 maart 1862 te sint Odiliënberg, is overleden op vrijdag 17 december 1937 te Neer. Mechthildis werd 75 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Van Theodorus en Mechthildis zijn vijf kinderen bekend:

1  Isabella Berben is geboren op zaterdag 18 oktober 1890 te Neer, is overleden op vrijdag 9 mei 1947 te Roermond. Isabella werd 56 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

2  Petronella Maria Berben is geboren op zaterdag 17 september 1892 te Neer, is overleden op dinsdag 4 augustus 1959 te Roermond. Petronella werd 66 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

3  Maria Catharina Berben is geboren op maandag 20 januari 1896 te Neer, is overleden op zondag 24 januari 1954 te Roermond. Maria werd 58 jaar en 4 dagen.

4  Petrus Hubertus Berben, houtzager, is geboren op vrijdag 4 februari 1898 te Neer, is overleden op dinsdag 13 maart 1945 te Wuppertal, is begraven te Dusseldorf. Petrus werd 47 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Petrus trouwt op maandag 3 januari 1927 te Neer op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Antonia Reinders, dochter van Gerardus Hubertus Reinders en Mathea Konings. Maria is geboren op donderdag 10 december 1903 te Beesel.

5  Jacobus Petrus Hubertus Berben is geboren op dinsdag 24 juli 1900 te Neer, zie VIII-AE.

VII-U  Johannes Matthijs Berben, zoon van Peter Berben (VI-Q) en Johanna Verlinden, is geboren op zaterdag 22 februari 1817 te Helden, is overleden op maandag 14 oktober 1861 te Helden. Johannes werd 44 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Johannes trouwt op dinsdag 12 april 1842 te Helden op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Johanna Verlinden. Johanna is geboren op dinsdag 29 december 1807 te Helden, is overleden op maandag 22 februari 1886 te Helden. Johanna werd 78 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Johannes en Johanna is een kind bekend:

1  Willem Berben is geboren op donderdag 6 april 1848 te Helden, is overleden op woensdag 27 augustus 1913 te Helden. Willem werd 65 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Willem trouwt op dinsdag 24 augustus 1869 te Helden op 21-jarige leeftijd met Maria Gertrudis Bouten.

VII-V  Mathijs Berben, zoon van Henri Berben (VI-S) en Helena op 't Roodt, is geboren op woensdag 4 december 1839 te Neer (bron: DTB Neer 1839, acte nummer 92), is overleden op zaterdag 9 juni 1894 te Neer (bron: DTB Neer 1894, acte nummer 23). Mathijs werd 54 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Mathijs trouwt te Roggel Huwelijk is voltrokken ten huize van de bruid, wegens ziekte van de bruid en haar vader (bron: DTB Roggel 1866, acte nummer &). met Petronella Sensen. Petronella is geboren op vrijdag 25 juni 1841 te Roggel.

Van Mathijs en Petronella zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrikus Berben is geboren in 1866 te Neer, is overleden op dinsdag 26 januari 1943 te Neer (bron: DTB Neer 1943, acte nummer 1). Hendrikus werd 77 jaar.

2  Johannes Berben is geboren op maandag 27 juli 1868 te Neer (bron: DTB Neer 1868, acte nummer 27).

3  Helena Berben is geboren op maandag 6 juni 1870 te Neer (bron: DTB Neer 1870, acte nummer 31), is overleden op vrijdag 20 oktober 1876 te Neer (bron: DTB Neer 1876, acte nummer 26). Helena werd 6 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

4  Dorothea Berben is geboren op donderdag 21 november 1872 te Neer (bron: DTB Neer 1872, acte nummer 44).

Dorothea trouwt op maandag 17 juni 1901 te Neer (bron: DTB Neer 1901, acte nummer 5) op 28-jarige leeftijd met de 33-jarige Peter Hendrik Peters. Peter is geboren in 1868 te Esloo.

5  Beatrix Berben is geboren op maandag 2 november 1874 te Neer (bron: DTB Neer 1874, acte nummer 45), is overleden op vrijdag 26 oktober 1951 te Neer (bron: DTB Neer 1951, acte nummer 18). Beatrix werd 76 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

6  Johanna Helena Berben is geboren op maandag 19 februari 1877 te Neer (bron: DTB Neer 1877, acte nummer 8), is overleden op zaterdag 14 november 1959 te Weert (bron: DTB Weert 1959, acte nummer 187). Johanna werd 82 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Johanna trouwt op maandag 4 mei 1903 te Neer (bron: DTB Neer 1903, acte nummer 7) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Jacob Hubert Thomassen. Jan is geboren in 1877 te Esloo.

7  Godefrifus Berben is geboren op maandag 11 augustus 1879 te Neer (bron: DTB Neer 1879, acte nummer 23).

8  Maria Petronella Berben is geboren in 1882.

Maria trouwt op maandag 13 november 1905 te Neer (bron: DTB Neer 1905, acte nummer 11) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Hubert Staaks. Hendrik is geboren in 1879 te Kessel.

9  Margaretha Hubertina Berben is geboren op woensdag 15 oktober 1884 te Neer (bron: DTB Neer 1884, acte nummer 41).

VII-W  Johannes Berben, zoon van Petrus Berben (VI-T) en Anna Maria Cillekens, is geboren op dinsdag 22 augustus 1820 te Heythuysen, is overleden op dinsdag 21 april 1896 te Heythuysen. Johannes werd 75 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 9 mei 1845 te Swalmen op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Wilhelmina Eikenraat ook genaamd Wilhelmina Ickenroth, dochter van Joannes Ludovicus Ickenroth en Catharina Margaretha Albers. Wilhelmina is geboren op maandag 15 maart 1824 te Swalmen, is overleden op dinsdag 4 december 1894 te Heyhuysen. Wilhelmina werd 70 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Van Johannes en Wilhelmina zijn elf kinderen bekend:

1  Pieter Berben is geboren op donderdag 30 september 1847 te Heythuysen, zie VIII-AF.

2  Maria Elisabeth Berben is geboren op zaterdag 22 september 1849 te Heythuysen (bron: DTB Heythuysen 1849, acte nummer 45).

3  Hendricus Berben is geboren op donderdag 1 januari 1852 te Heythuysen (bron: DTB Heythuysen 1852, acte nummer 1), is overleden op zaterdag 24 september 1921 te Venlo (bron: DTB Venlo 1921, acte nummer 207). Hendricus werd 69 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

4  Maria Elisabeth Berben is geboren op zondag 13 februari 1853, is overleden op maandag 18 december 1854. Maria werd 1 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

5  Joannes Berben is geboren op zondag 13 januari 1856 te Heythuysen.

6  Wilhelmus Berben is geboren op donderdag 15 juli 1858 (bron: DTB Heythuysen 1858, acte nummer 26), is overleden op donderdag 19 maart 1908. Wilhelmus werd 49 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

7  Hendricus Hubertus Berben is geboren op maandag 13 februari 1860, zie VIII-AG.

8  Maria Berendina Berben is geboren op donderdag 21 mei 1863 te Heythuysen, is overleden op dinsdag 9 mei 1865 te Heythuysen. Maria werd 1 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

9  Hubertus Franciscus Berben is geboren op zondag 4 december 1864 te Heythuysen (bron: DTB Heythuysen 1864, acte nummer 42), is overleden op vrijdag 1 juni 1888 te Heythuysen. Hubertus werd 23 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

10  Hubertus Ludovic Berben is geboren op maandag 10 juni 1867 (bron: DTB Heythuysen 1867, acte nummer 18), is overleden op maandag 16 december 1867 (bron: DTB Heythuysen 1867, acte nummer 27). Hubertus werd 6 maanden en 6 dagen.

11  Hubertus Ludovicus Berben is geboren op zondag 28 augustus 1870 te Heythuysen (bron: DTB Heythuysen 1870, acte nummer 36), is overleden op woensdag 10 juli 1946 te Roermond (bron: DTB Roermond 1946, acte nummer 203). Hubertus werd 75 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

VII-X  Christiaan Berben, zoon van Petrus Berben (VI-T) en Anna Maria Cillekens, tuinier, is geboren op vrijdag 20 mei 1831 te Heijthuijsen (bron: DTB Heijthuijsen 1831, acte nummer 33), is overleden op woensdag 7 maart 1900. Christiaan werd 68 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Christiaan trouwt op zaterdag 22 november 1856 te Heijthuijsen (bron: DTB Heijthuijsen 1856, acte nummer 10) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Joanna Wilhelmina Evers. Joanna is geboren op donderdag 25 november 1830 te Heijthuijsen (DTB Heijthuijsen 1856, acte nummer 10), is overleden op dinsdag 5 mei 1908 te Heytheysen. Joanna werd 77 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Van Christiaan en Joanna zijn zes kinderen bekend:

1  Maria Margaretha Berben is geboren op zaterdag 29 augustus 1857 te Heythuysen, is overleden op donderdag 10 augustus 1944 te Venlo (bron: DTB Venlo 1944, acte nr 306). Maria werd 86 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 22 april 1881 te Heijthuijzen op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Thomas Janse. Thomas, landbouwer, is geboren op dinsdag 20 juli 1852 te Heythuysen, is overleden op maandag 15 september 1924 te Heythuysen. Thomas werd 72 jaar, 1 maand en 26 dagen.

2  Petrus Wilhelmus Berben, schrijnwerker, is geboren op woensdag 1 juni 1859 te Heythuysen, is overleden op woensdag 2 juni 1943 te Roermond (bron: DTB Roermond 1943, acte nr 128). Petrus werd 84 jaar en 1 dag.

Petrus trouwt op donderdag 21 april 1887 te Roermond op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Sophia Rijnders. Maria is geboren op donderdag 19 december 1861 te Roermond, is overleden op dinsdag 26 mei 1936 te Roermond. Maria werd 74 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

3  Hendricus Berben is geboren op donderdag 13 februari 1862 te Heythuysen, zie VIII-AH.

4  Gerardus Hubertus Berben is geboren op woensdag 25 november 1863 te Heythuysen, is overleden op dinsdag 13 februari 1866 te Heythuysen. Gerardus werd 2 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

5  Anna Catharina Berben is geboren op dinsdag 22 mei 1866 te Heythuysen, is overleden op dinsdag 31 augustus 1948 te Meijel. Anna werd 82 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Anna trouwt op woensdag 3 december 1890 te Heythuysen op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Petrus Leonardus Beckers. Petrus is geboren op zondag 7 juli 1867 te Heythuysen, is overleden op dinsdag 9 januari 1951 te Roggel. Petrus werd 83 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

6  Gerardus Hubertus Berben is geboren op dinsdag 8 februari 1870 te Heythuysen, zie VIII-AI.

VII-Y  Jacobus Berben, zoon van Petrus Berben (VI-T) en Anna Maria Cillekens, is geboren op donderdag 17 september 1835, is overleden op vrijdag 12 februari 1909. Jacobus werd 73 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Van Jacobus is een kind bekend:

1  Peter Wilhelmus Berben is geboren op zaterdag 23 januari 1875, zie VIII-AJ.

VII-Z  Johannes Berben, zoon van Theodorus Berben (VI-U) en Gertrud van Helden, landbouwer, is geboren op maandag 6 januari 1840 te Neer, is overleden te Duitsland.

Johannes trouwt op maandag 17 april 1871 te Neer op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Wilhelmina Klaesen. Wilhelmina is geboren op vrijdag 18 maart 1842 te Neer, is overleden op maandag 18 april 1910 te Neer. Wilhelmina werd 68 jaar en 1 maand.

Van Johannes en Wilhelmina zijn negen kinderen bekend:

1  Mathias Berben is geboren op zondag 18 februari 1872 te Neer (bron: DTB Neer 1872, acte nummer 7).

2  Gertrudis Berben is geboren op maandag 7 april 1873 te Neer (bron: DTB Neer 1873, acte nummer 14).

3  Theodorus Berben is geboren op woensdag 3 juni 1874 te Neer (bron: DTB Neer 1874, acte nummer 31), is overleden op woensdag 25 april 1877 te Neer (bron: DTB Neer 1877, acte nummer 11). Theodorus werd 2 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

4  Peter Berben is geboren op zondag 16 april 1876 te Neer (bron: DTB Neer 1876, acte nummer 14).

5  Theodorus Berben is geboren op woensdag 2 mei 1877 te Neer (bron: DTB Neer 1877, acte nummer 20).

6  Anna Petronella Berben is geboren op maandag 7 oktober 1878 te Neer (bron: DTB Neer 1878, acte nummer 27).

7  Johannes Berben is geboren op zondag 26 september 1880 te Neer (bron: DTB Neer 1880, acte nummer 29).

8  Christiaan Hubertus Berben is geboren op donderdag 27 oktober 1881 te Neer (bron: DTB Neer 1881, acte nummer 39).

9  Maria Hubertina Berben is geboren op zaterdag 9 juni 1883 te Neer (bron: DTB Neer 1883, acte nummer 20), is overleden op woensdag 3 oktober 1883 te Neer (bron: DTB Neer 1883, acte nummer 33). Maria werd 3 maanden en 24 dagen.

VII-AA  Hendricus Berben, zoon van Theodorus Berben (VI-U) en Gertrud van Helden, wonende te Haelen, is geboren op dinsdag 23 november 1847 te Neer, is overleden op vrijdag 25 juli 1902 te Swalmen (bron: DTB Swalmen 1902, acte nummer 47). Hendricus werd 54 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Hendricus trouwt op maandag 25 september 1882 te Swalmen op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige Helena Johanna Schreurs. Helena is geboren op vrijdag 16 juni 1854 te Swalmen, is overleden op woensdag 26 april 1899 te Swalmen. Helena werd 44 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Van Hendricus en Helena zijn twee kinderen bekend:

1  Theodorus Silvester Berben, wonende te Neer, is geboren op vrijdag 12 april 1895 te Swalmen, is overleden op woensdag 27 december 1972 te Sint Michielsgestel. Theodorus werd 77 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Theodorus was gehuwd met Johanna Hubertina Heijmans. Johanna is geboren op woensdag 3 februari 1897 te Swalmen, is overleden op woensdag 7 maart 1962 te Roermond. Johanna werd 65 jaar, 1 maand en 4 dagen.

2  Johanna Maria Berben is geboren op donderdag 9 september 1897 te Swalmen, is overleden op maandag 1 januari 1900 te Swalmen. Johanna werd 2 jaar, 3 maanden en 23 dagen.


Generatie VIII

(van 1835 tot 1972)

In deze generatie zijn 36 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 236 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1863 en 1935. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Voorhout (55x), Lisse (44x), Leiden (36x), Hillegom (19x), Noordwijkerhout (10x), Haarlem (9x), Sassenheim (7x), Oegstgeest (4x), Wassenaar (4x), Heythuysen (4x), Amsterdam (3x), Schoten (2x), Heiloo, Neer, Roubaix en Loosduinen.

VIII-A  Johannes Barben, zoon van Gerardus Barben (VII-A) en Maria de Kort, is geboren op zaterdag 2 mei 1835, is overleden op zondag 27 september 1896. Johannes werd 61 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Johannes was gehuwd (1) met Anna Cornelia Roozen.

Van Johannes en Anna zijn negen kinderen bekend:

1  Wilhelmina Anna Barben is geboren op maandag 15 januari 1872, is overleden op zaterdag 20 januari 1872. Wilhelmina werd 5 dagen.

2  Cornelia Wilhelmina Barben is geboren op zaterdag 29 maart 1873, is overleden op maandag 1 maart 1948. Cornelia werd 74 jaar, 11 maanden en 1 dag.

3  Anna Petronella Barben is geboren op maandag 29 juni 1874, is overleden op vrijdag 12 juni 1885. Anna werd 10 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

4  Franciscus Gerardus Barben is geboren op maandag 10 december 1877, is overleden op zaterdag 12 februari 1977. Franciscus werd 99 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

5  Cornelis Franciscus Barben is geboren op maandag 8 maart 1880, is overleden op woensdag 5 januari 1881. Cornelis werd 9 maanden en 28 dagen.

6  Maria Josefina Barben is geboren op donderdag 20 oktober 1881, is overleden op woensdag 21 juni 1961. Maria werd 79 jaar, 8 maanden en 1 dag.

7  Franciscus Adrianus Barben is geboren op zaterdag 14 juli 1883, is overleden op woensdag 5 december 1883. Franciscus werd 4 maanden en 21 dagen.

8  Petronella Barben is geboren op dinsdag 4 november 1884, is overleden op zaterdag 4 april 1959. Petronella werd 74 jaar en 5 maanden.

9  Anna Maria Wilhelmina Barben is geboren op donderdag 17 november 1887, is overleden op zondag 8 juli 1951. Anna werd 63 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Johannes was gehuwd (2) met Anna Maria de Groot.
VIII-B  Johannes Hermanus Berbé, zoon van Johannes Hermanus Berbé (VII-B) en Hermijntje van Poolen (Mijntje), kleermaker, is geboren op maandag 10 juli 1837 te Haarlem om 04.00 uur in Wijk 3, huisnummer 342 (bron: DTB Haarlem 1837, aktenummer: 10-7, registratiedatum: 10 juli 1837), is overleden op dinsdag 28 oktober 1924 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1924, acte 895). Overleden op het adres Maerten van Heemskerkstraat 2.. Johannes wordt als ingezetene van Roubaix vermeld op donderdag 18 augustus 1870. Johannes wordt vermeld op donderdag 14 september 1871 te Schooten als vader van de bruid. Johannes is getuige bij aangifte van geboorte van Johannes Hermanus Bakker op zondag 20 augustus 1876 te Haarlem. Johannes werd 87 jaar, 3 maanden en 18 dagen.<214>

Johannes Hermanus Berbé is voor de militaire dienst ingeschreven in 1856 voor de lichting van 1859. Op 28 april 1859 is hij ingelijfd en op 24 september 1863 weer uit dienst ontslagen wegens lichaamsgebreken.

Johannes trouwt op woensdag 1 mei 1867 te Haarlem op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Margaretha Damiaans, dochter van Hendrik Damiaans en Joanna Margaretha Ruijten. Johanna is geboren op maandag 6 maart 1843, is overleden op maandag 13 oktober 1913 (bron: DTB Haarlem 1913, acte 802). Johanna werd 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van Johannes en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Hermanus Berbé is geboren op donderdag 13 februari 1868 te Haarlem om 06.00 uur in Wijk 4, in huisnummer 932, is overleden op donderdag 11 maart 1880 te Haarlem om 19.00 uur aan de Lange Raamstraat 31 (bron: DTB Haarlem 1880, acte nummer 231). Johannes werd 12 jaar en 27 dagen.

2  Johanna Marguerite Berbé is geboren op woensdag 17 augustus 1870 te Roubaix Frankrijk. Geboren om 18.00 uur te Rue du Fort, zie IX-A.

3  Wilhelm Christiaan Berbé is geboren op zaterdag 15 maart 1873 te Haarlem om 23.00 uur te Wijk 1, in huisnummer 23, is overleden op zondag 9 juni 1895 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1895, acte 600).. Wilhelm werd 22 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

4  N.N. Berbé is geboren op donderdag 24 juni 1875 te Haarlem levenloos geboren, is overleden op donderdag 24 juni 1875 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1875, acte 515)..

5  Wilhelmina Berbé (Mien) is geboren op maandag 2 juli 1877 te Haarlem om 17.00 uur in Wijk 1, huisnummer 910, is rooms katholiek gedoopt, zie IX-B.

6  Hermanus Johannes Berbé is geboren op woensdag 30 juni 1880 te Haarlem, is overleden op zaterdag 30 juni 1883 te Heemstede om 00.30 uur in het huis op het dorp (bron: DTB Heemstede 1883, acte nummer 02-07). Hermanus werd 3 jaar.

VIII-C  Anna Maria Elisabeth Berbé, dochter van Johannes Hermanus Berbé (VII-B) en Hermijntje van Poolen (Mijntje), dienstbode, is geboren op vrijdag 25 november 1842 te Haarlem om 22.00 uur in wijk 3, huisnummer 795, is overleden op dinsdag 10 augustus 1915 te Scheveningen (bron: DTB Schoten 1915, acte nummer 60). Anna werd 72 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Anna trouwt op donderdag 25 mei 1865 te Schoten op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Cornelis Johannes Paulen, zoon van Johannes Jacobus Paulen en Adriana Heemskerk (Ariaantje). Cornelis, koopman, is geboren op vrijdag 14 november 1845 te Haarlem, is overleden op dinsdag 1 augustus 1911 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1911, acte nummer 644), is begraven op vrijdag 4 augustus 1911 te Haarlem op de Sint Barbara begraafplaats.. Cornelis werd 65 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van Cornelis en Anna is een kind bekend:

1  Cornelis Johannes Paulen is geboren in 1866 te Schoten.

Cornelis trouwt op vrijdag 28 augustus 1885 te Haarlem op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Jacoba Spanjaard. Jacoba is geboren op zaterdag 24 februari 1866 te Schoten.

Van Anna is een kind bekend:

2  Maria Berbé is geboren op zaterdag 3 oktober 1863 te Haarlem om 07.00 uur in Wijk 6, in huisnummer 45., is overleden op zaterdag 17 oktober 1863 te Haarlem om 03.00 uur.. Maria werd 14 dagen.

VIII-D  Wilhelmina Henrietta Berbé, dochter van Johannes Hermanus Berbé (VII-B) en Hermijntje van Poolen (Mijntje), dienstbode, is geboren op maandag 11 september 1848 te Haarlem om 01.00 uur in de Bakenesserstraat, wijk 1, in huisnummer 662, is overleden op woensdag 1 augustus 1928 te Amsterdam. Wilhelmina werd 79 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Wilhelmina trouwt op donderdag 14 september 1871 te Schoten op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Bakker (Jan), zoon van Dirk Bakker en Elisabeth Caris. Johannes, werkman, metselaar en wafelbakker, is geboren op donderdag 4 december 1845 te Heemstede, is overleden voor woensdag 1 augustus 1928. Johannes is op donderdag 23 mei 1901. Johannes werd hoogstens 82 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Van Johannes en Wilhelmina zijn vier kinderen bekend:

1  Wilhelmina Henriëtta Bakker is geboren op zondag 8 september 1872 te Schoten (bron: DTB Schoten 1872, acte 5v) (getuige aangifte geboorte was Johannes Hermanus Berbé (zie VII-B)).

Wilhelmina was gehuwd met Johannes Nilsson. Johannes is geboren op maandag 23 februari 1880 te Groningen.

2  Theodorus Johannes Bakker is geboren op dinsdag 16 juni 1874 te Haarlem om 09.00 uur te Wijk 1, in huisnummer 1002.

3  Johannes Hermanus Bakker is geboren op zondag 20 augustus 1876 te Haarlem in Wijk 3, in huisnummer 394 (getuige aangifte geboorte was Johannes Hermanus Berbé (zie VIII-B)), is overleden op woensdag 21 maart 1877 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1877, acte 245). (aangever overlijden was Johannes Hermanus Berbé (zie VII-B)). Johannes werd 7 maanden en 1 dag.

4  Anna Maria Elisabeth Bakker is geboren op zaterdag 23 augustus 1884 te Haarlem, is overleden op woensdag 10 september 1884 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1884, acte 849).. Anna werd 18 dagen.

VIII-E  Margareta Berbée, dochter van Johannes Barbée (Jan) (VII-D) en Johanna Valentijn, dienstbode, is geboren op woensdag 8 november 1843 te Lisse De geboorte werd op 8 november 1843 aangegeven (acte nummer 48). Geboren om 01.00 uur in huisnummer 39, is overleden op woensdag 26 oktober 1910 te Noordwijkerhout om 21.00 uur (bron: DTB Noordwijkerhout 1910, acte nummer 33). Margareta werd 66 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Margareta trouwt op vrijdag 28 mei 1869 te Lisse, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 30 mei 1869 te Lisse op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Wilhelmus Bekkers, zoon van Pieter Bekkers en Maria van der Hulst. Wilhelmus, arbeider en landbouwer, wonende te Lisse (Trekvaart 91a) en te Noordwijkerhout, is geboren op zaterdag 4 maart 1837 te Noordwijkerhout om 06.00 uur in huisnummer 111, is overleden op woensdag 22 december 1915 te Noordwijkerhout (bron: DTB Noordwijkerhout 1915, acte nummer 57). Wilhelmus woont Trekvaart 91a rond 1870. Wilhelmus woont op zondag 12 december 1875. Wilhelmus werd 78 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Van Wilhelmus en Margareta zijn tien kinderen bekend:

1  Maria Bekkers is geboren op maandag 14 maart 1870 te Lisse om 18.00 uur in huisnummer 91, is overleden op zondag 13 juni 1948 te Lisse (bron: DTB Lisse 1948, acte nummer 39). Maria werd 78 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

2  Johannes Bekkers is geboren op zondag 18 februari 1872 te Lisse om 13.00 uur in huisnummer 91, is overleden op vrijdag 18 april 1952 te Lisse (bron: DTB Lisse 1952, inventarisnummer 51, aktenummer 28). Johannes werd 80 jaar en 2 maanden.

3  Petrus Bekkers is geboren op vrijdag 27 februari 1874 te Lisse om 21.00 uur in huisnummer 91a, is overleden op zaterdag 20 oktober 1951 te Noordwijkerhout (bron: DTB Noordwijkerhout 1951, acte nummer 99). Petrus werd 77 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

4  Johanna Cornelia Bekkers, wonende te Hillegom (tweede Loosterweg 4), is geboren op maandag 24 april 1876 te Noordwijkerhout om 20.30 uur, is overleden op maandag 2 juni 1952 te Hillegom (bron: DTB Hillegom 1952, Inventarisnummer 51, aktenummer 39). Johanna woont tweede Loosterweg 4 in 1952. Johanna werd 76 jaar, 1 maand en 9 dagen.

5  N.N. Bekkers is geboren op vrijdag 25 januari 1878 te Noordwijkerhout om 23.00 uur in huisnummer 35., wordt vermeld.

6  Nicolaas Bekkers is geboren op dinsdag 15 juli 1879 te Noordwijkerhout om 03.00 uur, is overleden op woensdag 2 maart 1881 te Noordwijkerhout om 17.00 uur in huisnummer 35. Nicolaas werd 1 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

7  Jacoba Nicolaas Bekkers is geboren op zondag 24 juli 1881 te Noordwijkerhout om 11.00 uur.

8  Cornelia Bekkers is geboren op zondag 20 mei 1883 te Noordwijkerhout om 04.00 uur.

9  Klazina Bekkers is geboren op maandag 24 november 1884 te Noordwijkerhout om 11.00 uur (bron: DTB Noordwijkerhout 1884, acte nummer 47).

10  Johanna Bekkers is geboren op dinsdag 18 mei 1886 te Noordwijkerhout om 21.00 uur.

VIII-F  Maria Petronella Berbée, dochter van Johannes Barbée (Jan) (VII-D) en Johanna Valentijn, wonende te Lisse (Achterweg 58), te Lisse (huisnr 69/71a) en te Voorhout, is geboren op maandag 29 juni 1846 te Lisse De geboorte werd op 30 juni 1846 aangegeven (acte nummer 47). Maria werd om 01.00 uur geboren, is overleden op woensdag 23 maart 1921 te Lisse om 2.30 uur te Achterweg 12, is begraven op dinsdag 29 maart 1921 te Lisse. Maria woont Achterweg 58 rond 1870. Maria woont huisnr 69/71a voor donderdag 13 mei 1875. Maria woont op donderdag 13 mei 1875. Maria werd 74 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Maria trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 12 mei 1875 te Lisse op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Petrus Blok, zoon van Theodorus Blok en Helena Prins. Petrus, arbeider, bloemkweker en bouwman, is geboren op dinsdag 19 januari 1847 te Lisse, is overleden op vrijdag 12 oktober 1923 te Lisse om 03.45 uur te Achterweg 12.. Petrus werd 76 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Van Petrus en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Helena Cornelia Blok is geboren op vrijdag 8 juni 1877 te Lisse om 15.00 uur, is overleden op zaterdag 6 november 1948 te Wassenaar, is begraven op woensdag 10 november 1948 te Wassenaar op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie. Helena werd 71 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

2  N.N. Blok is geboren op dinsdag 17 september 1878 om 02.00 uur, wordt vermeld.

3  Johannes Blok, bloemkweker, is geboren op dinsdag 14 oktober 1879 te Lisse om 03.00 uur te huisnummer 69, is overleden op woensdag 13 september 1922 te Lisse om 01.00 uur te Achterweg 12. Johannes werd 42 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

4  Theodora Gerarda Blok is geboren op donderdag 13 oktober 1881 te Lisse om 22.00 uur in huisnummer 69, is overleden op zaterdag 5 november 1881 te Lisse om 05.00 uur in huisnummer 69. Theodora werd 23 dagen.

5  Theodorus Blok is geboren op donderdag 19 april 1883 te Lisse om 21.00 uur in huisnummer 69, is overleden op dinsdag 6 oktober 1891 te Lisse om 01.00 uur in huisnummer 97. Theodorus werd 8 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

6  Johanna Blok is geboren op maandag 20 oktober 1884 te Lisse om 03.00 uur in huisnummer 71.

7  Cornelia Maria Blok is geboren op woensdag 1 februari 1888 te Lisse om 01.00 uur in huisnummer 71a, is overleden op zaterdag 2 juni 1888 te Lisse om 03.00 uur in huisnummer 71a. Cornelia werd 4 maanden en 1 dag.

VIII-G  Petrus Berbée, zoon van Johannes Barbée (Jan) (VII-D) en Johanna Valentijn, arbeider, tuinder en bloemist, wonende te Lisse en te Voorhout (115), is geboren op woensdag 30 augustus 1848 te Lisse De geboorte werd op 30 augustus 1848 aangegeven (acte nummer 34). Petrus werd geboren om 23.00 uur, is overleden op woensdag 24 februari 1926 te Crow Wing County, is begraven te Crow Wing County op de St Matthias Catholic Cementary. Petrus woont voor woensdag 12 mei 1875. Petrus, wonende 115, wordt als ingezetene van Voorhout vermeld op maandag 26 juni 1876. Petrus woont 115 op zondag 27 mei 1877. Petrus wordt als ingezetene van Oegstgeest vermeld op zaterdag 3 december 1910. Petrus wordt als ingezetene van de Verenigde Staten van Amerika vermeld op vrijdag 12 april 1912. Petrus werd 77 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Bij vonnis der Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage dd 26 juni 1911 in staat van faillissement verklaard. Op 10 october 1912 werd dit faillisement opgeheven.

Petrus trouwt (kerk) op woensdag 12 mei 1875 te Lisse op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Johanna Voges, dochter van Petrus Voges en Maria Zandbergen. Johanna is geboren op maandag 13 juli 1846 te Hillegom om 06.30 uur in huisnummer 189..

Van Petrus en Johanna zijn elf kinderen bekend:

1  Johanna Berbée, wonende te Leiden (Levendaal 169), is geboren op vrijdag 26 mei 1876 te Voorhout om 21.00 uur in huisnummer 115, is overleden op maandag 30 april 1962 te Morrison County Minnesota USA, is begraven te Crow Wing County Minnesota USA op de begraafplaats van de r.k. St Mathia parochie.. Johanna woont Levendaal 169 op woensdag 1 mei 1901. Johanna werd 85 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 18 april 1901 te Voorhout op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Onderwater, zoon van Petrus Onderwater en Catharina van Teijlingen. Johannes, veehouder, is geboren op woensdag 4 augustus 1875 te Zoeterwoude, is overleden op maandag 27 augustus 1962 te Morrison Minnesota USA. Johannes werd 87 jaar en 23 dagen.

2  Petrus Berbée (Peter) is geboren op zondag 27 mei 1877 om 07.00 uur in huisnummer 115, zie IX-C.

3  Maria Berbée ook genaamd Zr. Maria Adeltrudis, religieuze, wonende te Veghel, is geboren op dinsdag 9 juli 1878 te Voorhout om 22.00 uur in huisnummer 115 of is geboren op dinsdag 9 juli 1878 te Voorhout, geboren om 22.00 uur (bron: DTB Voorhout 1878, en bevolking Liefdesgesticht, plaats Veghel, periode 1910-1921, pagina 9, toegangsnr. 7698, inv.nr. 1647), is overleden op zondag 6 september 1953 te Veghel (bron: overlijdensregister Veghel 1953, toegangsnr. 1298, inv.nr. 4497, aktenummer 117, akte datum 07-09-1953). Maria wordt als overledene vermeld op zondag 6 september 1953 te Veghel. Maria werd 75 jaar, 1 maand en 28 dagen.<215>

4  Johannes Berbée (Jan (John)), bloemist, is geboren op woensdag 3 december 1879 te Voorhout om 19.00 uur in huisnummer 115 (bron: DTB Voorhout 1879, acte nummer 31), is overleden op dinsdag 29 maart 1966 te Crow Wing County, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika, is begraven te Saint Mathias Catholic Cementary Crow Wing County U.S.A.. Johannes werd 86 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Toen het de jaarlijkse kermis was in Voorhout in 1908 blijkt Jan slaags te zijn geraakt met twee plaatsgenoten namelijk met Huib van Rijn en Jan Warmerdam. We vinden namelijk in het Leidsch Dagblad van 1 januari 1909, op bladzijde 2 geschreven:
'Mishandeling in Voorhout:
Beklaagden: H van R(ijn), 22 jarig bouwman te Voorhout, en J.W(armerdam)., 21 jarig bouwman te Voorhout. Mishandelde: Joh. Berbée, 28 jarige handelaar in bloembollen te Voorhout. Plaats des misdrijfs: voor het café Flora onder Voorhout.
Het was kermis te Voorhout en 's nachts één uur van den 17 den augustus. Langs het café reed kalm Joh. Berbée. Plotseling werd hij "als door leeuwen" aangevallen en geslagen door twee personen. Hij viel van het rijwiel. Toen vroeg hij: 'wie zijt gij?'. En de aanranders, die als struikrovers zich aangesteld hadden, antwoordden: 'ik ben Huib van Rijn en ik ben Jan van Grooten Piet', Zij hadden hem danig afgeranseld, als “Russen” zei Berbée, met boksbeugel en tabaksdoos. Zijn beste kleeren waren gescheurd, zijn fiets was stuk, hij was gewond, vrij ernstig. De dokter moest helpen. Veertien dagen was hij in de war geweest en hij had erg last gehad van de zenuwen. Beklaagden deden het voorkomen, alsof zij het niet zo bar hadden gemaakt. Zij waren in het café geweest, hadden geborreld en gedanst, verlieten eindelijk het café, waar muziek was en toen werd Van R aangereden door Berbée, die reed op een fiets zonder licht. Van R en Berbee vielen. Van R(ijn) schoof wel vier meter vooruit over den grond. Erg ver, vond de rechter, Het kon wel drie meter geweest zijn, zei van R(ijn). Gemeten had hij het niet. Toen had Berbée geslagen en Van R(ijn) had geslagen. En zoo was de worsteling ontstaan. De mishandelde verklaarde nog, dat hem door zijn aanranders was toegevoegd, dat zij zoo deden, omdat hij nooit sprak en dat hij er met een paar flesschen wijn kon afkomen; maar toen hij op dat aanbod was ingegaan, ranselden zij er maar weer op los. Voor dat niet groeten had hij een reden, welke uit het verleden dateerde. Dat beklaagden te voren van plan waren geweest Berbée “af te drogen”ontkenden zij. Tegen elk eischte het O.M. zes maanden gevangenisstraf. Uit een vraag van de rechter bleek, dat vroeger bij de ouders van Berbée een paard werd gestolen, waarvan zij Van R(ijn) verdachten, Vandaar groette J. Berbée hem niet en was er een soort van wrok tusschen hen.'
In het Leidsch Dagblad van 4 maart 1909 lezen we dat het paard weer teruggevonden was bij landbouwer Den Hollander en het "verplaatsen" van het paard klaarblijkelijk een grap was. Jan emigreerde in 1911 vanuit Oegstgeest naar de Verenigde Staten van Amerika.

5  Cornelis Berbée is geboren op zaterdag 2 juli 1881 te Voorhout om 15.00 uur in huisnummer 115 (bron: DTB Voorhout 1881, acte nummer 23), zie IX-D.

6  Hendrikus Berbée is geboren op maandag 16 oktober 1882 te Voorhout om 08.00 uur in huisnummer 115, is overleden op maandag 30 maart 1885 te Voorhout om 13.30 uur in huisnummer 115. Hendrikus werd 2 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

7  Theodora Berbée is geboren op woensdag 13 februari 1884 te Voorhout om 17.00 uur in huisnummer 115, is overleden op zondag 29 maart 1885 te Voorhout om 13.00 uur in huisnummer 115. Theodora werd 1 jaar, 1 maand en 16 dagen.

8  Cornelia Berbée is geboren op zondag 30 augustus 1885 te Voorhout om 23.00 uur in huisnummer 115.

9  Mattheus Berbée is geboren op woensdag 2 februari 1887 te Voorhout om 02.30 uur in huisnummer 115 (bron: DTB Voorhout 1887, actenummer 5), zie IX-E.

10  Helena Berbée is geboren op zaterdag 4 januari 1890 te Voorhout om 14.00 uur in in wijk 2, huisnummer 115 (bron: DTB Voorhout 1890, acte nummer 2).

11  Wilhelmina Berbée is geboren op zondag 3 december 1893 te Voorhout om 00.15 uur in Wijk 2, huisnummer 115, is overleden op vrijdag 21 december 1894 te Voorhout om 06.00 uur in Wijk 2, huisnummer 115 (bron: DTB Voorhout 1894, acte nummer 35). Wilhelmina werd 1 jaar en 18 dagen.
VIII-H  Gerardus Berbée (Gerrit) ook genaamd Gerardus Berbee, zoon van Anthonie Barbee (VII-E) en Engelina Hogendoorn (Engeltje), arbeider, bloemenkweker en tuinder, wonende te Lisse (Oosteinde 108), te Lisse (Loosterweg zuid huisnr 132/190a) en te Lisse (in huis nummer 98), is geboren op zaterdag 9 oktober 1847 te Lisse Geboren in huis nummer 173 (bron: DTB Lisse 1847, acte nr. 36)., is overleden op zondag 25 maart 1906 te Lisse (bron: DTB Lisse 1906, acte nr 22), is begraven op woensdag 28 maart 1906 te Lisse. Gerardus is (bron: persoonskaart archief Lisse 52). Gerardus wordt vermeld op zaterdag 9 oktober 1847 te Lisse als boreling. Gerardus woont Oosteinde 108 rond 1870. Gerardus woont Loosterweg zuid huisnr 132/190a in 1880 De woning droeg de naam: "Zandhof". Gerardus Berbee is huwelijksgetuige van Johannes Kleijhorst en Anthonia Gertrudis Berbée op donderdag 10 juni 1886 te Lisse. Gerardus woont in huis nummer 98 rond 1890. Gerardus wordt vermeld op vrijdag 6 februari 1891 te Lisse als weduwnaar. Gerardus wordt vermeld op maandag 22 februari 1897 te Noordwijkerhout als zoon van overledene. Gerardus is op dinsdag 10 juni 1902. Gerardus wordt vermeld op dinsdag 10 juni 1902 te Lisse als halfbroer van de overledene. Gerardus wordt vermeld op zondag 25 maart 1906 te Lisse als overledene. Gerardus werd 58 jaar, 5 maanden en 16 dagen.<216..220>

Rond 1870 woonde Gerardus op Oosteinde 108 te Lisse, na de hernummering van de huizen werd het Oosteinde 132 waar hij in 1880 nog woonde. In 1883 en 1888 woonde hij in huis nummer 190. In 1891 woonde Gerrit met zijn gezin op het adres huis 98, na de hernummering werd het huisnummer D159. Gerrits oom Jan Berbée woonde naast hem op huisnummer D 157. Gerrit huurde woning D 159 (bron: Leidsch Dagblad 6 october 1900). In 1887 was die woning met bijbehorende percelen tegenover de Essenlaan aan de Loosterweg- Zuid in Lisse in handen gekomen van jonkvrouw Cecilia Maria Steengracht, echtgenote van Carel Anne Adriaan baron van Pallandt. Het wordt omschreven als “eene in achttienhonderd vier en tachtig gebouwde tuinderswoning met bloembollenzolder, voorts schuur en erf, alsmede eene partij tuinland en eenig hakhout, aaneengelegen te Lisse aan den Loosterweg in den Lageveenschen polder, nabij de Mallegatsvaart”. De woning is waarschijnlijk gebouwd door Johannes Wassenaar, die er in 1887 woonde. Op 13 oktober 1887 werd de woning bij veiling gekocht door Cecilia, die al eigenares van Keukenhof en Wassergeest was. Omdat Johannes Wassenaar de woning niet wilde verlaten eiste de gemeenteontvanger van Lisse bij de rechter namens Cecilia ontruiming die op 22 mei 1888 werd toegewezen (bron: burgerlijke vonnissen 1888 Lisse, folio 72). Gerrit en zijn gezin huurde daarna de woning en omliggend tuinland. De naam Zandhof werd toen nog niet gebezigd want het wordt nergens als zodanig gemeld in officiele stukken. De naam werd pas gebruikt in het begin van de twintigsten eeuw. Uit de vermelding van een “Bloembollenzolder” blijkt echter wel dat hier in 1888 reeds bloembollen werden geteeld. Waarschijnlijk op kleine schaal, want van de oudste zoon Antoon Berbee is bekend dat hij op een kwade dag de berrie, waarmee hij en zijn broer Jan groente naar Lisse vervoerden, die ter hoogte van de huidige Puntenburg aan de Essenlaan te Lisse, naast zich neerwierp, Hij was het zat. Hij wilde bloembollen gaan telen en wel op een grotere schaal dan zijn vader op Zandhof deed. Die pakte het helemaal verkeerd aan volgens hem. En zo ging hij dan in de leer bij Nicolaas Dames. Jan keerde na het overlijden van zijn vader in 1907 weer terug naar Zandhof, samen met zijn echtgenote Maria Meskers. Uiteindelijk werd al het weiland rondom het huis omgezet in bloembollengrond (bron: J. Pex, Dever Bulletin 30. Blz 10, 11). Uit een aanbesteding voor "het graven eener vaarsloot onder de gemeente Voorhout" op dinsdag 16 oktober 1900 blijkt dat Gerrit ook land heeft gehad onder die gemeente (Leidsch Dagblad 11 oct 1900). Vanaf 1902 was Gerrit lid van de Lissese harddraverijvereniging. Gerrit overleed op 25 maart 1906 op Zandhof.

Gerardus trouwt op woensdag 31 juli 1872 te Bloemendaal bron:acte 14. (huwelijksgetuige was Johannes Termeer) op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Maria ter Meer, dochter van Johannes ter Meer (Jan) en Petronella Bergman (Pietje). Maria, wonende te Warmond en te Bloemendaal, is geboren op dinsdag 24 december 1844 te Bloemendaal (geboren om 3 uur 's middags in wijk c, huis nr 15 te Vogelenzang, bron: DTB Bloemendaal 1844 acte 26-12), is overleden op vrijdag 6 februari 1891 te Lisse, om zes uur 's morgens in huis C 98 (bron: DTB Lisse 1891, acte 6), is begraven op maandag 9 februari 1891 te Lisse. Maria woont in 1871. Maria woont in 1872. Maria wordt vermeld op vrijdag 6 februari 1891 te Lisse als overledene. Maria wordt vermeld op dinsdag 31 mei 1892 te Lisse als overleden echtgenote. Maria werd 46 jaar, 1 maand en 13 dagen.<221,222>

Van Gerardus en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Anthonius Berbée (Toon) is geboren op zaterdag 29 november 1873 te Lisse De geboorte werd op 29 november 1873 aangegeven (acte 85), is rooms katholiek gedoopt Gedoopt door de arts., zie IX-F.

2  Johannes Berbée is geboren op donderdag 10 juni 1875 te Lisse geboren in het huis nummer 108 (bron: DTB Lisse 1875, acte nummer 36), is overleden op zaterdag 14 augustus 1875 te Lisse (bron: DTB Lisse 1875, acte 42). Johannes werd 2 maanden en 4 dagen.

De geboorte werd op 11 juni 1875 aangegeven (acte nr 36).

3  Johannes Berbée (Jan) is geboren op donderdag 6 juli 1876 te Lisse De geboorte werd op 7 juli 1876 aangegeven. Johannes werd geboren in huis nummer 108. (bron: DTB Lisse 1876, acte nr. 62)., zie IX-G.

4  Engeltje Berbée is geboren op zaterdag 8 juni 1878 te Lisse . Engeltje werd in huis nummer 108 geboren, De geboorte werd op 8 juni 1878 aangegeven (bron: DTB Lisse 1878, acte nr. 39), is overleden op donderdag 11 september 1879 te Lisse . Engeltje overleed in huis nummer 108 (bron: DTB Lisse 1879, acte nummer 32), is begraven op maandag 15 september 1879. Engeltje werd 1 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

5  Bartholomeus Berbée (Bert) is geboren op zondag 23 mei 1880 te Lisse (bron: DTB Lisse 1880, acte nr 38), zie IX-H.<223>

6  Engelberta Maria Berbée (Lien) is geboren op woensdag 16 mei 1883 te Lisse Engelberta Maria werd geboren in huis numer 190. De geboorte werd op 16 mei 1883 aangegeven (bron: DTB Lisse 1883, acte nr. 40), is overleden op zaterdag 19 mei 1883 Engelberta overleed in huis nummer 190.(bron: DTB Lisse 1883, acte nummer 26), is begraven op maandag 21 mei 1883 te Lisse. Engelberta werd 3 dagen.

7  NN Berbée is doodgeboren op maandag 22 september 1884 te Lisse, is overleden op maandag 22 september 1884 Doodgeboren in huis nummer 190 (bron: DTB Lisse 1884, acte nummer 55).
8  Petronella Engelberta Berbée (Pie), religieuze, wonende te Oudewater, te Lisse, te Rotterdam en te Wijchen, is geboren op dinsdag 31 juli 1888 te Lisse Petronella werd geboren in huis 190. De geboorte werd op 1 augustus 1888 aangegeven (acte nr. 72), is overleden op vrijdag 15 december 1978 te Wijchen, is begraven op dinsdag 19 december 1978 te Wijchen. Petronella wordt vermeld op dinsdag 15 december 1778 te Wijchen. Petronella woont op dinsdag 31 juli 1888 B4H52a. Petronella woont op zaterdag 4 juni 1910. Petronella wordt als auteur vermeld in 1967 te Barbe. Petronella wordt vermeld rond 1967 te Wychen. Petronella woont in 1975. Petronella werd 90 jaar, 4 maanden en 14 dagen.<224..226>

Pie trad in het klooster van de orde van de Franciscanessen en leefde verder onder de naam zuster Maria Gonzales. Ze deed haar professie op 14 juli 1912. Zuster Gonzales, zoals ze door haar familie werd genoemd, had een ernstige vorm van reuma en verbleef tientallen jaren in een rolstoel. Ze handwerkte veel, bekend zijn haar gehaakte pannelappen en de poppen (piassen) die ze maakte. De hele familie heeft wel door haar gemaakte pannelappen in huis.

"Tante Pie" stelde voor 1967 de overlevering op schrift rond "het Graafschap van de Berbées".
zie bijlage uit 1967. Het is duidelijk dat dit een geromantiseerde, door een religieuse geschreven, versie is. Er staan duidelijke fouten in de tijdslijn zoals de bestorming van de Bastille die in de achttiende eeuw en niet in de zeventiende eeuw plaatsvond. Toch zijn er enkele opmerkelijke feiten die overeen komen met de gegevens die bekend zijn over het kasteel Barbe in het franse Les Landes. Verder onderzoek van het nog bestaande archief van "Chateau Barbe" kan mogelijk licht werpen op de waarde van deze overlevering.

Gerardus trouwt op dinsdag 31 mei 1892 te Lisse (bron: DTB Lisse 1892, acte nr 10), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 31 mei 1892 te Lisse op 44-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Hendrika Boekraad, dochter van Willem Boekraad en Antje van Tol. Hendrika, werkster, wonende te Lisse (B4/H52a), is geboren op zondag 7 juni 1857 te Alkemade, is overleden op vrijdag 28 augustus 1931 te Hillegom, om half tien 's avonds te Leidschestraat 89 (bron: DTB Hillegom 1931, acte nr 61). Hendrika woont B4/H52a in 1910. Hendrika werd 74 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Na het overlijden van Gerrit Berbée woonde Hendrika Boekraad met haar stiefdochter Pie (1888), en haar kinderen Wilhelmina, Petrus Adrianus, Johanna Maria, Engelberta en Geertruida Maria op het adres B4-H52a: Heereweg 287 te Lisse. Hendrika huurde waarschijnlijk van bloembollenkweker S.P. ten Kate het achter de bollenschuur staande werkmanswoning van het huis "Nieuw Zomerzorg". De oudste dochter Maria (1893) uit haar huwelijk met Gerrit Berbee was reeds vertrokken om opgeleid te worden als religieuse.

Hendrika was eerder gehuwd (1) met Wilhelmus van der Meer (Willem).<227..229>

Van Gerardus en Hendrika zijn zes kinderen bekend:
9  Maria Berbée (Rie) ook genaamd Marie Berbée, kloosterling en onderwijzeres, wonende te Gorinchem en te Rotterdam, is geboren op dinsdag 28 februari 1893 te Lisse geboren om twee uur 's middags in wijk C, huisnummer 98, is overleden op maandag 16 februari 1953 te Gorinchem. Maria woont op zaterdag 6 april 1907. Maria werd 59 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Was religieuze van de orde van de Franciscanessen. Ze deed haar professie op 6 september 1913. Haar kloosternaam was zuster Maria Gaudentia. Ze werd op 9 september 1916 ingeschreven als religieuze (liefdezuster) in het Sint Joseph Gesticht (ziekenhuis) te Harlingen komend van Amsterdam. In 1922 was ze als religieuse onderwijzeres aan de rooms katholieke Sint Barbara school aan het Eikenplein te Amsterdam-Oost (bron: alle Friezen, delen 2127 en 2128, en stadsarchief Amsterdam, deel 2556)

10  Wilhelmina Berbée (Mien), wonende te Voorhout, is geboren op zaterdag 30 juni 1894 te Lisse Wilhelmina werd 0m 07.00 uur geboren in huis C 98 (bron: DTB Haarlemmermeer 1894, acte nummer 68), is overleden op vrijdag 19 april 1940 te Leiden (bron: DTB Voorhout 1940, acte nr 10). Wilhelmina werd 45 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Mien bleef ongehuwd.

11  Petrus Adrianus Berbée (Piet) is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte waren Theodorus Blok en Johannes Tijssen), is geboren op dinsdag 3 december 1895 te Lisse om acht uur 's morgens, geboren in wijk C, huisnummer 98 (bron: DTB Lisse, 1895, acte nr 140), is rooms katholiek gedoopt op woensdag 4 december 1895 te Lisse, zie IX-I.

12  Johanna Maria Berbée (Anna), apothekersassistente, is geboren op dinsdag 8 juni 1897 te Lisse om 5 uur 's morgens in wijk C, huis nummer 98 (bron: DTB Lisse 1897, acte nr 63), is overleden op woensdag 23 mei 1984 te Hilversum. Johanna werd 86 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Anna had een bruine huidskleur en werd daarom Anna "Turk" genoemd.

Johanna trouwt op dinsdag 29 mei 1928 te Voorburg op 30-jarige leeftijd met de 44-jarige Johannes de Ronde Bresser (Jan), zoon van Dirk de Ronde bresser en Johanna Maria Elisabeth Huber. Johannes, luitenant-kolonel, wonende te Hilversum, is geboren op dinsdag 14 augustus 1883 te Kampen, is overleden op maandag 9 maart 1959 te Hilversum (bron: acte DTB Hilversum 1959, acte nummer 218). Johannes werd 75 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

13  Engelbertha Berbée (Bep) is geboren op woensdag 11 januari 1899 te Lisse, is rooms katholiek gedoopt op woensdag 11 januari 1899 te Lisse, zie IX-J.

14  Geertruida Maria Berbée (Truus) is geboren op vrijdag 1 februari 1901 te Lisse in wijk D, huis nr 159 (bron: DTB Lisse 1901, acte nr 11), is gedoopt op vrijdag 1 februari 1901 te Lisse, zie IX-K.

VIII-I  Maria Berbée, dochter van Anthonie Barbee (VII-E) en Engelina Hogendoorn (Engeltje), is geboren op woensdag 3 oktober 1849 te Lisse Maria werd om 04.00 uur geboren in huis nummer 173. De geboorte werd op 4 oktober 1849 aangegeven (acte nr. 52), is overleden op zaterdag 6 januari 1917 te Voorhout. Maria werd 67 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Maria trouwt op donderdag 27 mei 1880 te Warmond acte 1 op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Cornelis Zwanenburg, zoon van Pieter Zwanenburg en Petronella Ruigrok. Cornelis, wonende te Voorhout (101), is geboren op zondag 18 maart 1849 te Noordwijkerhout (acte 16), is overleden op zaterdag 1 maart 1913 te Voorhout, om half acht 's morgens in wijk II, huis 118 (bron: DTB Voorhout 1913, acte nr 4). Cornelis woont 101 op zondag 2 september 1888. Cornelis werd 63 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Lena Zwanenburg is geboren op maandag 28 februari 1881 te Noordwijkerhout (bron: DTB Antoniusgesticht Etten Leur, b246, nr 14), is overleden op dinsdag 7 maart 1922 te Etten Leur (bron: BS Etten-Leur 1922, archief: 550, registratienummer: 1051, aktenummer: 52). Lena werd 41 jaar en 7 dagen.

2  Petronella Zwanenburg is geboren op maandag 28 februari 1881 te Noordwijkerhout (bron: DTB Noordwijkerhout 1881, acte nummer 9), is overleden op woensdag 31 maart 1965 te Lisse (DTB Lisse 1965, acte nr 18). Petronella werd 84 jaar, 1 maand en 3 dagen.

3  Petrus Zwanenburg is geboren op zaterdag 15 juli 1882 te Voorhout Petrus werd geboren in huis 100i te Voorhout (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1873, aktenummer 24), is overleden op zondag 2 september 1888 te Voorhout, overleden 's morgens om zes uur (bron: DTB Voorhout 1888, acte nummer 17). Petrus werd 6 jaar, 1 maand en 18 dagen.

4  Anna Maria Zwanenburg is geboren op woensdag 29 april 1885 te Voorhout Anna werd geboren in huis 100i te Voorhout (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1883, aktenummer 23), is overleden op vrijdag 8 mei 1885 te Voorhout (bron: DTB Voorhout 1885, actenummer 18). Anna werd 9 dagen.

5  Maria Zwanenburg is geboren op woensdag 2 juni 1886 te Voorhout . Maria werd geboren in huis huis 100c te Voorhout (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1883, aktenummer 26), is overleden op woensdag 16 juni 1948 te Voorhout (bron: DTB Voorhout 1948, actenummer 18). Maria werd 62 jaar en 14 dagen.

Maria trouwt op donderdag 27 mei 1909 te Voorhout op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelis de Groot, zoon van Cornelis de Groot en Helena Diemel. Cornelis, bloemenkoopman, is geboren op donderdag 24 augustus 1882 te Voorhout, is overleden op zondag 21 maart 1948 te Voorhout. Cornelis werd 65 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

6  Antonia Petronella Zwanenburg is geboren op donderdag 7 februari 1889 te Voorhout Antonia werd geboren in huis 100i te Voorhout (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1883, aktenummer 5), is overleden op zaterdag 10 april 1965 te Leiden (bron: DTB Leiden 1965, actenummer 462). Antonia werd 76 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Antonia trouwt op dinsdag 30 oktober 1917 te Voorhout op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Theodorus Arnoldus Vrijburg. Theodorus is geboren op zondag 30 augustus 1885 te Sassenheim (bron: DTB Sassenheim 1885, actenummer 36).
VIII-J  Anna Berbée, dochter van Anthonie Barbee (VII-E) en Engelina Hogendoorn (Engeltje), wonende te Lisse en te Warmond, is geboren op zaterdag 3 januari 1857 te Lisse Anna werd geboren om 123.00 uur geboren in huisnummer 18. De geboorte werd op 05 januari 1857 aangegeven (acte nr. 1), is overleden op dinsdag 24 februari 1942 (bron: DTB Voorhout 1942, acte nummer 3). Anna woont in 1876. Anna woont op zondag 6 mei 1877. Anna werd 85 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Anna trouwt op donderdag 18 mei 1882 te Voorhout, acte nr 4. op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Theodorus van Werkhoven, zoon van Pieter van Werkhoven en Joanna Cornelia van der Prijt. Theodorus, arbeider, wonende te Voorhout (Engelselaan/van Berg Heemstedeweg) en te Voorhout (2 129), is geboren op dinsdag 1 september 1857 te Voorhout, is overleden op donderdag 21 februari 1929 te Voorhout (bron: DTB Voorhout 1929, acte nummer 5), is begraven op maandag 25 februari 1929 te Voorhout. Theodorus woont Engelselaan/van Berg Heemstedeweg. Theodorus wordt als ingezetene van Voorhout, huis 118b vermeld op maandag 29 oktober 1883. Theodorus wordt als ingezetene van Voorhout, huis 118 vermeld op zaterdag 28 februari 1885. Theodorus wordt als ingezetene van Voorhout, huis 120 vermeld op vrijdag 12 augustus 1887. Theodorus wordt als ingezetene van Voorhout, huis II-67 vermeld op zondag 18 augustus 1901. Theodorus woont 2 129 in 1914. Theodorus werd 71 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Van Theodorus en Anna zijn elf kinderen bekend:

1  Petrus Antonius van Werkhoven, wonende te Voorhout (Engelselaan 26a), is geboren op maandag 29 oktober 1883 te Voorhout . Petrus werd geboren in huis 118b (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1883, aktenummer 36), is overleden op vrijdag 1 mei 1981 te Sassenheim. Petrus woont Engelselaan 26a in 1961. Petrus werd 97 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Petrus trouwt op donderdag 10 augustus 1911 te Voorhout op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerarda Ruigrok. Gerarda is geboren op zondag 20 februari 1887 te Noordwijkerhout, is overleden op zaterdag 29 augustus 1964 te Voorhout (bron: rouwadvertentie Leidsche Courant 31 augustus 1964, pagina 6/16). Gerarda werd 77 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

2  Engelbertha Cornelia van Werkhoven is geboren op zaterdag 28 februari 1885 te Voorhout . Engelbertha werd geboren in huis118 (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1883, aktenummer 12), is overleden op vrijdag 20 november 1885 te Voorhout (bron: DTB Voorhout 1885, acte nummer 26). Engelbertha werd 8 maanden en 23 dagen.

3  Cornelis van Werkhoven, bloembollenkweker, is geboren op vrijdag 23 april 1886 te Voorhout . Cornelis werd geboren in huis 118 te Voorhout (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1883, aktenummer 21), is overleden op zondag 30 april 1967 te Leiden (bron: DTB Leiden 1967, acte nummer 486). Cornelis werd 81 jaar en 7 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 6 mei 1909 te Voorhout op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Johanna Carolina van der Putten. Johanna is geboren rond 1882 te Bloemendaal, is overleden op dinsdag 13 augustus 1912 te Voorhout (bron: DTB Voorhout 1912, acte nr 30). Johanna werd ongeveer 30 jaar. Cornelis trouwt op dinsdag 28 januari 1913 te Lisse op 26-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 27-jarige Klazina van Velzen. Klazina is geboren rond 1886 te Voorhout, is overleden op zondag 28 december 1947 te Voorhout (bron: DTB Voorhout 1947, acte nummer 22). Klazina werd ongeveer 61 jaar.

4  Engelbertha van Werkhoven is geboren op vrijdag 12 augustus 1887 te Voorhout Engelbertha werd geboren in huis 120 (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1883, aktenummer 39), is overleden op zondag 13 december 1914 te Voorhout (bron: DTB Voorhout 1913, acte nummer 29). Engelbertha werd 27 jaar, 4 maanden en 1 dag.

5  Antonius Adrianus van Werkhoven is geboren op donderdag 25 juli 1889 te Voorhout Antonius werd geboren in huis 120 te Voorhout (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1883, aktenummer 19), is overleden op zaterdag 29 juni 1889 te Voorhout (bron: DTB Voorhout 1889, acte nummer 14). Antonius werd prenataal.

6  Anthonius Theodorus van Werkhoven, bloembollenkweker, is geboren op zondag 21 september 1890 te Voorhout . Anthonius werd geboren in huis II-120 te Voorhout (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1883, aktenummer 30), is overleden op woensdag 20 oktober 1965 (bron: DTB Lisse 1965, acte nummer 54), is begraven te Lisse. Anthonius werd 75 jaar en 29 dagen.

7  Cornelia van Werkhoven is geboren op maandag 9 november 1891 te Voorhout . Cornelia werd geboren in huis II-119 te Voorhout (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1883, aktenummer 47), is overleden op zaterdag 23 december 1893 te Voorhout. Cornelia werd 2 jaar, 1 maand en 14 dagen.

8  Cornelia Johanna van Werkhoven is geboren op maandag 10 april 1893 te Voorhout Cornelia werd geboren in huis II-119 te Voorhout (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1893, aktenummer 15), is overleden op zaterdag 16 februari 1980 te Voorhout, is begraven op woensdag 20 februari 1980 te Voorhout. Cornelia werd 86 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 12 mei 1921 te Voorhout op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Simon Theodorus van Schie. Simon, vrachtrijder, is geboren op dinsdag 26 augustus 1890 te Hillegom.

9  Maria Petronella van Werkhoven is geboren op maandag 6 augustus 1894 te Voorhout . Maria werd geboren in huis II-120 te Voorhout (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1893, aktenummer 29).

Maria trouwt op woensdag 2 augustus 1922 te Voorhout op 27-jarige leeftijd met de 33-jarige Anthonius Casper Vermeulen. Anthonius, melkhandelaar, is geboren op woensdag 15 augustus 1888 te Capelle aan den IJssel, is overleden op woensdag 7 mei 1941 te 's-Gravenhage. Anthonius werd 52 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

10  Elisabeth van Werkhoven is geboren op maandag 6 april 1896 te Voorhout Geboren in huis II-120 te Voorhout (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1893, aktenummer 19).

Elisabeth trouwt op woensdag 10 oktober 1923 te Voorhout op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Martinus Johannes de Jong (Maarten). Martinus, winkelier, is geboren op woensdag 10 oktober 1894 te Woubrugge, is overleden op zondag 10 januari 1954 te Voorhout. Martinus werd 59 jaar en 3 maanden.

Dreef een SPAR winkel aan de Herenstraat 34 te Voorhout

11  Adriana Geertruida van Werkhoven is geboren op zondag 11 augustus 1901 te Voorhout . Adriana werd geboren in huis II-67 te Voorhout (bron: BS Geboorte, Voorhout, 1893, aktenummer 35), is overleden in 1989. Adriana werd 88 jaar.

Adriana trouwt op woensdag 25 mei 1927 te Voorhout op 25-jarige leeftijd met Cornelis Marinus Steenkamer. Cornelis, bloemistknecht.

VIII-K  Anthonia Gertrudis Berbée, dochter van Anthonie Barbee (VII-E) en Engelina Hogendoorn (Engeltje), wonende te Lisse (huisnr 13), is geboren op donderdag 9 mei 1861 te Lisse De geboorte werd op 10 mei 1861 aangegeven (acte nr. 32), is overleden op vrijdag 9 december 1921 te Lisse, in het huis staande aan de Eerste Poellaan 22 (bron: DTB Lisse 1921, acte nummer 90), is begraven op maandag 12 december 1921 te Lisse. Anthonia woont huisnr 13. Anthonia werd 60 jaar en 7 maanden.

Eerste H. Communie op 25 maart 1873 te Lisse.

Anthonia trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 10 juni 1886 te Lisse (huwelijksgetuige was Gerardus Berbee (zie VIII-H)) op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Kleijhorst, zoon van Margaretha Kleijhorst. Johannes, arbeider en bloemistknecht, is geboren op maandag 13 november 1854 te Lisse (bron: DTB Lisse1854, acte nr 75), is overleden op zaterdag 16 oktober 1937 te Lisse (bron: DTB Lisse 1937, acte nummer 60). Johannes werd 82 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Van Johannes en Anthonia zijn zeven kinderen bekend:

1  doodgeboren kind Kleijhorst is doodgeboren op dinsdag 6 september 1887 te Lisse in huisnummer 218 (bron: DTB Lisse 1887, acte nummer 40).

2  Engelberta Maria Kleijhorst is geboren op zondag 30 september 1888 te Lisse, is overleden op zaterdag 10 maart 1984 te Sassenheim, is begraven op woensdag 14 maart 1984 te Voorhout (op de begraafplaats van de r.k. parochie). Engelberta werd 95 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

3  Margaretha Maria Kleijhorst is geboren op vrijdag 13 februari 1891 te Lisse (bron: DTB Lisse 1891, acte 11), is overleden op donderdag 17 januari 1963 te Voorhout. Margaretha werd 71 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Margaretha was gehuwd met Wilhelmus Antonius van Kampen. Wilhelmus is geboren op woensdag 18 juli 1894 te Voorhout.

4  Antonius Adrianus Kleijhorst is geboren op dinsdag 1 november 1892 te Lisse (bron: DTB Lisse 1892, acte nummer 112), is overleden op woensdag 23 juni 1982, is begraven te Lisse (begraafplaats van de r.k. Agatha parochie). Antonius werd 89 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

5  Johannes Theodorus Kleijhorst.

Johannes trouwt op donderdag 15 januari 1920 te Lisse op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Adriana Maria van der Elst. Adriana is geboren op dinsdag 21 november 1893 te Sassenheim, is overleden op zondag 27 april 1958 te Lisse (bron: DTB Lisse 1958, acte nr 20). Adriana werd 64 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

6  Alida Joanna Kleijhorst is geboren op donderdag 21 april 1898 te Lisse (bron: DTB Lisse 1898, acte 43), is overleden op maandag 12 september 1898 (bron: DTB Lisse 1898, actenummer 46), is begraven op donderdag 15 september 1898. Alida werd 4 maanden en 22 dagen.

7  Theodorus Adrianus Kleijhorst is geboren op zondag 13 mei 1900 te Lisse, is overleden op woensdag 26 januari 1972. Theodorus werd 71 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Theodorus was gehuwd met Johanna Catharina Warmerdam. Johanna is geboren op donderdag 3 april 1902 te Hillegom.

VIII-L  Petrus Berbée (Pieter) ook genaamd Witte Piet, zoon van Franciscus Berbée (VII-F) en Geertruida van Wissen (Geertje), bloembollenkweker, wonende te Voorhout (1 93), te Voorhout, te Voorhout (1 99), te Overveen (Bloemendaalscheweg 145) en te Haarlem (Zijlweg 65), is geboren op dinsdag 16 augustus 1864 te Voorhout, is overleden op vrijdag 24 augustus 1945 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1945, aktenummer: A2222), is begraven op woensdag 29 augustus 1945 te Overveen op de begraafplaats van de r.k. parochie van Onze Live Vrouw onbevlekt ontvangen.. Petrus wordt als boreling vermeld op dinsdag 16 augustus 1864 te Voorhout ( om 10.00 uur).. Petrus woont 1 93 op maandag 24 februari 1896. Petrus is op woensdag 28 oktober 1903. Petrus woont 1 99 op woensdag 28 oktober 1903. Petrus woont Bloemendaalscheweg 145 rond 1912. Petrus wordt als Ingezetene van Overveen vermeld op maandag 22 juli 1912. Petrus wordt als ingezetene van Haarlem vermeld op zondag 1 mei 1927 ingevolge grenswijziging van 1927 vertrok het gezin naar Haarlem.. Petrus wordt als Ingezetene van Haarlem, Zijlweg 334 vermeld op maandag 10 december 1934. Petrus woont Zijlweg 65 op maandag 10 december 1934. Petrus werd 81 jaar en 8 dagen.

Piet is erg actief geweest in de Voorhoutse gemeenschap. Hij is in 1895 een van de oprichters van de plaatselijke afdeling van de Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB). De afdeling telt dan 47 leden en drie lid-leerlingen. Vanaf de oprichting op 11 februari 1895 tot 1908 is hij tevens voorzitter. J. van Dobbelen wordt secretaris en P. Warmerdam jr. penningmeester. In 1907 wordt hij aangewezen als mogelijke vertegenwoordiger in het hoofdbestuur, waarvan hij overigens nooit lid werd.

Op 13 juli 1900 zit Piet een vergadering voor van inwoners in café Paardekooper (Boerhaave) waarin wordt besloten op 16 augustus een harddraverij te organiseren, evenals volks- en kinderfeesten. Daarmee wordt de kermis van dat jaar vastgesteld. Op 27 november 1901 is Piet kandidaat gemeenteraadslid en in juni 1903 wordt hij opnieuw 'door eenige R.-K. en N.-H. kiezers' kandidaat gesteld, waarna in de Raadsvergadering van september 1903 de heren P. Berbée Fz en P. Warmerdam Sr. worden toegelaten tot de Gemeenteraad van Voorhout. In diezelfde vergadering wordt Piet Berbee tot wethouder gekozen als opvolger van G. Prins. Hij wordt ook meteen benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dat hij zich in de Raad weet te weren blijkt in de vergadering van september 1906 waarin er een discussie is over de hoognodige verbetering van de losplaats. Tussen burgemeester Griethuizen en Piet Berbée dreigt de parlementaire toon een ogenblik verloren te gaan. Hierna wordt het openbare gedeelte van der vergadering gesloten … Piet blijft raadslid en wethouder tot september 1908.

Op 19 december 1901 vergadert de Voorhoutse IJsclub in cafe/restaurant Boerhaave. P. Berbée Fz is daarbij de voorzitter die de 31 aanwezigen (van de 102 leden en 7 donateurs) welkom heet. Tot medio 1908 is Piet ook kassier van de Coöperatieve Onderlinge Spaar- en Voorschotbank.

Piet Berbee blijkt een succesvolle bollenkweker en exporteur. Via notaris L.A.T. Binnendijk te Noordwijk werd bij opbod en afslag op 9 en 16 november 1893 in het 'logement het bruine paard' een partij weiland verkocht, geschikt voor bloembollencultuur, in de Mottigerpolder te Sassenheim. Het waren twee percelen die tezamen 2 hectaren, 25 aren en 20 centiaren groot waren. De percelen waren verhuurd aan P. Berbee voor 168 gulden per jaar tot kerstmis 1894. Tevens werd de woning 'de Zandhoeve” met koe- en paardestalling, wagenschuur, bergschuur, hooiberg, erf, boomgaard en tuin aan de Zandslootweg te Voorhout verkocht. Ook dit was onderverdeeld in twee percelen samen groot 56 aren en 60 centiaren. Ook dit onroerend goed was verhuurd aan P. Berbée tegen 166 gulden per jaar, de gebouwen met erf tot 1 mei 1895 en het overige tot kerstmis 1894. Tevens werd nog een perceel weiland verkocht in de Mottigerpolder van Voorhout, dit keer 1 hectare, 15 aren en 40 centiaren groot. Dit was eveneens verhuurd aan P. Berbée voor 112 gulden per jaar tot kerstmis 1894. Eveneens een perceel weiland in de Luizenmarktpolder onder Voorhout, groot 1 hectare, 98 aren en 80 centiaren, eveneens verhuurd aan P. Berbée voor 149 gulden per jaar tot kerstmis 1894 (bron: Leidsch Dagblad 19 october 1893, pagina 4)

Hij heeft dus op verschillende plaatsen in en rondom Voorhout bollenland gehad, waaronder de tuin 'Het Engelsche Bosch' waar in april 1906 een rietschelf met dekriet ter waarde van 200 gulden afbrandt. De oorzaak schijnt een knecht te zijn die zij pijp aansteekt, de lucifer achteloos weggooit en aan het werk gaat zonder om te kijken. (bron: historische kring Voorhout, Kees den Elzen)

Petrus trouwt (kerk) op donderdag 13 juni 1889 te Voorhout op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Quirina Romijn (Krijntje), dochter van Theodorus Romijn en Cornelia Hoogduijn. Quirina is geboren op zaterdag 1 november 1862 te Voorhout, is overleden op maandag 10 december 1934 te Haarlem (bron: DTB Voorhout 1934, actenummer 1267). Quirina werd 72 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Van Petrus en Quirina zijn zes kinderen bekend:

1  Geertruida Cornelia Berbée is geboren op zondag 23 februari 1896 te Voorhout om 14.00 uur in huis met nummer 93 (bron: DTB Voorhout 1896, acte nummer 9), is overleden op zondag 23 augustus 1896 te Voorhout, overleden 's nachts om half een (bron: DTB Voorhout 1896, acte nummer 19). Geertruida werd 6 maanden.

2  Theodorus Franciscus Berbée is geboren op zondag 29 augustus 1897 te Voorhout om 05.00 uur in huis met nummer 53. (bron: DTB Voorhout 1897, acte nummer 42), is overleden op woensdag 28 oktober 1903 te Voorhout (bron: DTB Voorhout 1903, acte nummer 28). Theodorus werd 6 jaar, 1 maand en 29 dagen.

3  Geertruida Cornelia Berbée (Truus) is geboren op woensdag 19 september 1900 te Voorhout om 11.00 uur in huis met nummer 99 (bron: DTB Voorhout 1900, acte nummer 42), zie IX-L.

4  Cornelia Petronella Berbée (Corrie), wonende te Overveen, is geboren op zaterdag 26 juli 1902 te Voorhout om 06.00 uur in huis met nummer 99 (bron: DTB Voorhout 1902, acte nummer 35), is overleden op vrijdag 21 juni 1991. Cornelia woont op vrijdag 24 augustus 1945. Cornelia werd 88 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Corrie bleef ongehuwd.

5  Francisca Wilhelmina Berbée (Francine), wonende te Bloemendaal, is geboren op donderdag 25 mei 1905 te Voorhout (bron: DTB Voorhout 1905, acte nummer 26), is overleden op zondag 30 mei 1982 te Haarlem. Francisca woont op vrijdag 24 augustus 1945. Francisca werd 77 jaar en 5 dagen.

( bleef ongehuwd).

6  Theodora Maria Berbée (Dora), winkeljuffrouw, wonende te Overveen, is geboren op maandag 11 februari 1907 te Voorhout (bron:BS Geboorte, Voorhout, 1903, aktenummer 7, Collectie Geboorten, Deel: 9A, Periode: 1903-1912), is overleden op zondag 4 oktober 1987. Theodora woont op vrijdag 24 augustus 1945. Theodora werd 80 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Theodora bleef ongehuwd.

VIII-M  Hendricus Berbée (Hein), zoon van Franciscus Berbée (VII-F) en Maria Scholten, bloemistknecht en bloembollenkweker, wonende te Lisse (huisnr A187), te Sassenheim en te Lisse (huisnummer j47), is geboren op maandag 3 september 1866 te Voorhout (om 03.00 uur), is overleden op maandag 13 juli 1942 te Leiden, is begraven op vrijdag 17 juli 1942 te Sassenheim (op de begraafplaats van de r.k. Pancratius parochie). Hendricus wordt als aangever geboorte vermeld (getuige aangifte geboorte waren Samuel Cornelis van der Pijl en Klaas Wassenburg). Hendricus is huwelijksgetuige van Guilliam Franciscus de Kort en Gertrudis Margaretha Berbée (Gertruda) op donderdag 6 juni 1895 te Vught. Hendricus woont huisnr A187 voor woensdag 6 december 1899. Hendricus woont op woensdag 6 december 1899. Hendricus woont huisnummer j47 in 1910. Hendricus woont op woensdag 17 november 1915. Hendricus werd 75 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Hendricus trouwt op woensdag 13 september 1899 te Loosduinen Bron: actenummer 30. (huwelijksgetuige waren Franciscus Hendricus Smits, Christianus Jacobus van der Lans, Arnoldus Hillegardus Duijvesteijn en Johannes Janson), trouwt (kerk) op woensdag 13 september 1899 te Loosduinen op 33-jarige leeftijd met de 24-jarige Catharina Adriana van der Lans, dochter van Cornelis van der Lans en Maria Petronella Hooijmans. Catharina is geboren op maandag 19 oktober 1874 te Loosduinen, is overleden op maandag 30 september 1963 te Sassenheim, is begraven op donderdag 3 oktober 1963 te Sassenheim (op de begraafplaats van de r.k. Pancratius parochie). Catharina werd 88 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Van Hendricus en Catharina zijn tien kinderen bekend:

1  Maria Catharina Berbée (Marie) is als geboren aangegeven, is geboren op maandag 28 oktober 1901 te Sassenheim om 06.00 uur, zie IX-M.

2  Petronella Johanna Berbée (Nel) is als geboren aangegeven, is geboren op dinsdag 17 februari 1903 te Sassenheim, is rooms katholiek gedoopt, zie IX-N.

3  Geertruida Wilhelmina Berbée (Truus) is als geboren aangegeven, is geboren op maandag 23 mei 1904 te Sassenheim, zie IX-O.

4  Cornelis Johannes Berbée (Cor) is geboren op maandag 26 juni 1905 te Sassenheim, zie IX-P.

5  Apolonia Theodora Berbée (Plony) is geboren op donderdag 14 maart 1907 te Sassenheim, zie IX-Q.

6  Catharina Apolonia Berbée is geboren op vrijdag 2 juli 1909 te Loosduinen, is overleden op zaterdag 14 augustus 1909 te Loosduinen Catharina was bij haar overlijden zes weken oud (bron: dtb Loosduinen 1909, acte nummer 120). Catharina werd 1 maand en 12 dagen.

7  Helena Barbara Berbée (Lena), wonende te Lisse en te Sassenheim, is geboren op donderdag 15 december 1910 te Lisse, is overleden op vrijdag 28 juni 1991 te Sassenheim, is begraven op maandag 1 juli 1991 te Sassenheim (begraafplaats van de r.k. Pancratius parochie).. Helena woont voor woensdag 17 november 1915. Helena woont op woensdag 17 november 1915. Helena werd 80 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Lena bleef ongehuwd. Toen Lena op 20 mei 1918 op haar zusje moest passen, haar ouders waren niet thuis, verdronk dat zusje. Naar verluidt heeft zij daar een "tik" van over gehouden. Op latere leeftijd werd zij opgenomen in het verpleeghuis Sint Bernardus te Sassenheim.

8  Catharina Adriana Berbée, wonende te Lisse en te Voorhout, is geboren op maandag 22 december 1913 te Lisse, is verdronken op maandag 20 mei 1918 te Voorhout (om 10.30 uur in "de Zandsloot").. Catharina woont voor vrijdag 15 juni 1917. Catharina woont op vrijdag 15 juni 1917. Catharina werd 4 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

9  Franciscus Berbée (Frans) is geboren op zondag 26 maart 1916 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt te Voorhout, zie IX-R.

10  Johannes Henricus Berbée (Joop) is geboren op woensdag 5 april 1922 te Noordwijkerhout, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 6 mei 1922 te Noordwijkerhout, zie IX-S.
VIII-N  Jacobus Berbée (Koos), zoon van Franciscus Berbée (VII-F) en Maria Scholten, bloembollenkweker, wonende te Voorhout (III 60) en te Voorhout (III 58), is geboren op donderdag 24 oktober 1867 te Voorhout, is overleden op zaterdag 3 juni 1939 te Voorhout, is begraven op maandag 7 juni 1937 te Lisse (het was op de dag van begraven erg warm namelijk ongeveer 36 graden Celcius). Jacobus wordt als boreling vermeld op donderdag 24 oktober 1867 (getuige aangifte geboorte waren Klaas Wassenburg en Gerrit Groen). Jacobus is huwelijksgetuige van Guilliam Franciscus de Kort en Gertrudis Margaretha Berbée (Gertruda) op donderdag 6 juni 1895 te Vught. Jacobus woont III 60 in 1907. Jacobus wordt als ingezetene van Voorhout, huis III-60 vermeld op donderdag 18 juni 1908. Jacobus woont III 58 in 1921 In het register van de Kamer van Koophandel staat in 1921 vermeld: Jac. Berbéé, bleoembollenkweker wijk III-58, aanslag f 2000,-. Jacobus werd 71 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Koos nam het bloembollenbedrijf, gelegen aan de Torenlaan in Voorhout met de naam "De Zanderij" over van zijn vader Frans.

In de Leidsche Courant van 14 maart 1938 verscheen het volgende bericht:
"Op het einde van verleden jaar was de schipper W.C.V. uit den Haag aangekomen bij de fam Bertbee te Voorhout met het verhaal dat hij een schuit mest had gelost te Noordwijkerhout maar dat nu zich het geval voordeed dat hij nog een schuit mest moest halen en lossen en dat hij dan pas zijn geld zou krijgen. En of vader Berbee nu de benodigde f 30,- kon voorschieten opdat hij de mest en de vaarkosten zou kunnen betalen. Als er in Noordwijkerhout afgerekend zou worden, na lossing van de tweede schuit mest, dan zou Berbee zijn geld dadelijk terug krijgen. Het geheele verhaal bleek later gehaal verzonnen te zijn zoodat verdachte terecht moest staan wegens oplichting van f 30,- Nadat de gebroeders T.H. en J.C. Berbee uit Voorhout als getuigen gehoord waren, die er bij waren geweest toen aan den vader het verhaal gedaan was, vroeg de officier aanhouding van de zaak om over de verdachte een rapport in te winnen. Aldus werd besloten".

Jacobus trouwt op woensdag 16 mei 1900 te Woensdrecht Bron: toegangsnummer 50.180; inventarisnr 9012; actenummer 21. Koos leert zijn bruid kennen bij het huwelijk van zijn zus Truus, die op 6 juni 1895 in Vught met Guillian Franciscus de Korte trouwt, een oom van Mina. op 32-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Wilhelmina Aldegonda de Kort (Mina), dochter van Adrianus Rudolphus de Kort en Anna de Moor. Wilhelmina is geboren op maandag 14 februari 1876 te Woensdrecht, is overleden op woensdag 22 december 1920 te Voorhout (om 12.00 uur). Wilhelmina overleed na een lang ziekbed., is begraven op maandag 27 december 1920 te Sassenheim (begraafplaats van de r.k. Pancratius parochie).. Wilhelmina werd 44 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Koos en Mina woonden in huis nr 60 in wijk III van Voorhout. Rond 1908 werd dit huis omgenummerd in 65.

Van Jacobus en Wilhelmina zijn vijftien kinderen bekend:

1  Franciscus Petrus Berbée (Frans) is geboren op zaterdag 23 november 1901 te Voorhout, zie IX-T.

2  Adrianus Rudolphus Jacobus Berbée (Adriaan) is geboren op vrijdag 5 december 1902 te Voorhout (om 12.30 uur in huis met nummer 60 in wijk nummer 3), zie IX-U.

3  Hendricus Theodorus Berbée is geboren op donderdag 7 januari 1904 te Voorhout, is overleden op zaterdag 28 mei 1904 te Voorhout (om 06.45 uur). Hendricus werd 4 maanden en 21 dagen.

4  Johannes Cornelis Berbée (Jo), bloembollenkweker, is geboren op zaterdag 4 februari 1905 te Voorhout, is overleden op woensdag 6 april 1994 te Terborg. Johannes werd 89 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Johannes trouwt op dinsdag 16 juni 1942 te Noordwijkerhout op 37-jarige leeftijd met de 37-jarige Johanna Elisabeth Leijzer (Jo), dochter van Theodorus Albertus Leijzer en Suzanne Elisabeth Bruijns. Johanna is geboren op donderdag 22 december 1904 te Wisch (Terborg)., is overleden op zondag 5 augustus 2001 te Terborg, is begraven op donderdag 9 augustus 2001 te Doetinchem. Johanna werd 96 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

5  Theodorus Hendricus Berbée is geboren op zondag 25 februari 1906 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie IX-V.

6  Cornelis Adrianus Berbée is geboren op zondag 19 mei 1907 te Voorhout, zie IX-W.

7  Maria Wilhelmina Berbée is geboren op donderdag 18 juni 1908 te Voorhout, is overleden op donderdag 4 februari 1909 te Voorhout (om 02.00 uur in huis nr 60 in wijk 3). Maria werd 7 maanden en 17 dagen.

8  Petrus Johannes Berbée is geboren op zondag 12 september 1909 te Voorhout, is overleden op zondag 4 augustus 1912 te Voorhout (verdronken in een sloot achter het ouderlijk huis).. Petrus werd 2 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

9  Maria Geertruida Berbée is geboren op vrijdag 28 oktober 1910 te Voorhout, is overleden op maandag 1 mei 1911 te Voorhout. Maria werd 6 maanden en 3 dagen.

10  Wilhelmus Maria Berbée (Willem) is geboren op zondag 29 oktober 1911 te Voorhout, zie IX-X.

11  Petrus Johannes Guillaume Berbée is geboren op dinsdag 24 december 1912 te Voorhout, is overleden op zaterdag 4 september 1915 te Voorhout (verdronken om 16.15 uur in een sloot achter het ouderlijk huis). Petrus werd 2 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

12  Jacobus Johannes Rudolphus Berbée (Jacques) is geboren op woensdag 22 april 1914 te Voorhout, zie IX-Y.

13  Antonius Adrianus Jacobus Berbée is geboren op vrijdag 4 juni 1915 te Voorhout, is overleden op zaterdag 30 september 1916 te Leiden om 02.30 uur (bron: DTB Voorhout 1916, acte nummer 26). Antonius werd 1 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

14  Juliana Berbée (Juul) is geboren op maandag 7 augustus 1916 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie IX-Z.

15  Antonius Petrus Adrianus Berbée (Toon) is geboren op dinsdag 20 april 1920 te Voorhout, zie IX-AA.

Jacobus trouwt op vrijdag 3 november 1922 te Voorhout, acte nummer 17. op 55-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Cornelia Helena van Eeden, dochter van Petrus van Eeden en Petronella van Schie. Cornelia is geboren op maandag 5 maart 1883 te Noordwijkerhout, is overleden op vrijdag 12 september 1930 te Voorhout Cornelia overlijdt aan een longziekte.. Cornelia werd 47 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Johannes Hermans.<230,231>

Omdat het huis van de weduwe Cornelia van Eeden groter is dan het huis van Koos Berbée verhuizen ze na hun huwelijk binnen Voorhout naar wijk III, huis nr 36. Dit huis stond aan de Voorhouterweg, later hernoemd Loosterweg 14.

VIII-O  Maria Berbée (Mie), dochter van Franciscus Berbée (VII-F) en Theodora van Galen, wonende te Sassenheim, te Leiden en te Noordwijk, is geboren op maandag 7 oktober 1878 te Voorhout, geboren om 2 uur 's nachts in huis 93. (bron: DTB Voorhout 1878)., is overleden op donderdag 14 september 1967 te Noordwijk. Maria woont op zaterdag 12 mei 1900. Maria woont op donderdag 22 januari 1959. Maria woont op donderdag 14 januari 1960. Maria woont op vrijdag 29 juli 1960. Maria werd 88 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Maria trouwt op donderdag 22 november 1900 te Sassenheim op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Bentvelzen (Jan), zoon van Quirinus Martinus Bentvelzen en Johanna Catharina de Graaf. Johannes, bloemist, wonende te Sassenheim, te Voorhout en te Leiden, is geboren op donderdag 3 oktober 1872 te Alkemade, is overleden op zaterdag 24 oktober 1959 te Leiden (bron: DTB Leiden 1959, acte 989). Johannes woont op donderdag 4 februari 1897. Johannes woont in april 1924. Johannes woont op donderdag 22 januari 1959. Johannes werd 87 jaar en 21 dagen.

Van Johannes en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Quirinus Martinus Bentvelzen, bollenkoper, is geboren op donderdag 29 augustus 1901 te Sassenheim, is overleden op zaterdag 15 juni 1968. Quirinus werd 66 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

2  Franciscus Theodorus Bentvelzen is geboren op zaterdag 6 december 1902 te Sassenheim, is overleden op vrijdag 6 januari 1905 te Sassenheim. Franciscus werd 2 jaar en 1 maand.

VIII-P  Apolonia Berbée (Plony), dochter van Franciscus Berbée (VII-F) en Theodora van Galen, dienstbode, wonende te Leiden en te Oegstgeest (Duinzichtstraat 2), is geboren op zaterdag 15 januari 1881 (om 12.00 uur in huis met huisnummer 93), is overleden op donderdag 10 september 1964 te Lisse, is begraven op maandag 14 september 1964 te Lisse. Apolonia woont in 1927. Apolonia woont Duinzichtstraat 2 op woensdag 24 oktober 1928. Apolonia werd 83 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Apolonia trouwt op woensdag 26 mei 1920 te Leiden op 39-jarige leeftijd (1) met de 47-jarige Hendricus Simon Fles, zoon van Cornelis Hendricus Fles en Cornelia Hiep. Hendricus, winkelier, is geboren op dinsdag 29 oktober 1872 te Leiden, is overleden op donderdag 23 augustus 1928 te Leiden. Hendricus werd 55 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Hendricus was eerder gehuwd (1) met Johanna Cornelia Maria Slinkert.<232> Hendricus was eerder gehuwd (2) met Theresia Catharina Stikkelman.<233>

Van Hendricus en Apolonia is een kind bekend:

1  Apolonia Hendrica Theodora Fles is geboren op dinsdag 5 april 1921 te Leiden, is overleden op zaterdag 21 januari 2006 te Oegstgeest, is begraven te Oegstgeest. Apolonia werd 84 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Apolonia was gehuwd met Adrianus Hermanus Jozephus Paardekooper.

Apolonia trouwt op woensdag 11 november 1931 te Oegstgeest op 50-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Machiel Brouwer, zoon van Petrus Brouwer en Martha Okkerse. Machiel, melkhandelaar, is geboren op maandag 29 maart 1875 te Leiden, is overleden op woensdag 17 april 1946 te Oegstgeest. Machiel werd 71 jaar en 19 dagen.

Machiel was eerder gehuwd (1) met Agatha van der Valk.<234>

VIII-Q  Anna Helena Berbee (Anna) ook genaamd Anna Magdalena Berbée, dochter van Petrus Berbee (Pieter) (VII-I) en Johanna van Lierop (Jannetje), wonende te 's-Gravenhage (Jan Blankertstraat 29) en te 's-Gravenhage (Jan Blankertstraat 55), is geboren op maandag 4 april 1870 te Lisse De geboorte werd op 4 april 1870 aangegeven (acte nr. 20). Geboren om 03.00 uur. (getuige aangifte geboorte waren Gerrit van der Zwet en Johannes van der Mooij), is overleden op donderdag 29 juli 1948 te Ammerzoden, is begraven op maandag 2 augustus 1948 te Zaltbommel. Anna wordt als ingezetene vermeld op maandag 4 april 1870 van Lisse. Anna wordt als ingezetene vermeld op zaterdag 31 mei 1890 van Oegstgeest. Anna wordt als ingezetene vermeld op zaterdag 11 juni 1892 van Leiden. Anna woont Jan Blankertstraat 29 op woensdag 29 april 1908. Anna woont Jan Blankertstraat 55 na 1909. Anna werd 78 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Anna trouwt op dinsdag 17 mei 1892 (huwelijksgetuige waren Jacobus Cornelis Zwaneveld, Eduardus Josephus Walraven, Jacobus Cornelis van Riek en Theodorus van der Putten), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 19 mei 1892 te Lisse op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Petrus Johannes Cornelius Laken (Piet), zoon van Petrus Johannes Laken en Adriana Maria Gerlach. Petrus, tuinder en kapper, is geboren op maandag 29 maart 1869 te Leiden, is overleden op maandag 15 januari 1923 te Leiden, is begraven op vrijdag 19 januari 1923 te Leiden. Petrus werd 53 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Van Petrus en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Petrus Johannes Cornelis Laken (Piet), pater, is geboren op zondag 22 december 1895, is overleden op donderdag 6 mei 1954 te Venray. Petrus werd 58 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Pater Piet Laken o.f.m.: Ingetreden in de orde der minderbroeders (Franciscanen): 1914; priester gewijd in 1921, werkte als missionaris in China en als pastoor in Zaltbommel

2  Johannes Hendrikus Antonius Maria Laken (Jo), kapper, is geboren op zondag 20 mei 1900, is overleden op maandag 11 december 1944 te Leiden Johannes Hendrikus Antonius Maria Laken is omgekomen bij het bombardement op het stationskwartier in Leiden. Dat gebeurde vanwege de aanvoer van V I- en V II-raketten voor aanvallen op Londen. De raketten werden in en rond Wassenaar afgeschoten. Het eerste bombardement was om even over twaalf uur en het tweede om ruim vier uur. Jo werd zwaar gewond aan het hoofd en stierf kort na de aanval. Dat was op de elfde december en niet op de twaalfde, zoals de B.S. vermeldt.”, is begraven op zaterdag 16 december 1944 te Leiden. Johannes werd 44 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Johannes was gehuwd (1) met Nathalie Petronella Sophia Marijnissen (Nan). Nathalie is geboren op dinsdag 16 januari 1912 te 's-Gravenhage. Johannes was gehuwd (2) met Dorothea Albertina Hendriksen. Dorothea is geboren op donderdag 10 augustus 1899 te Nijmegen, is overleden op dinsdag 21 januari 1941 te Noordwijk, is begraven te Noordwijkerhout. Dorothea werd 41 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

VIII-R  Petrus Berbee (Piet), zoon van Petrus Berbee (Pieter) (VII-I) en Johanna van Lierop (Jannetje), bloemist en pensionhouder, wonende te Lisse (Schelpenkade 36), te Lisse (Kanaalstraat 29a) en te Leiden (Oude Singel 232), is geboren op zondag 29 september 1872 te Lisse (04.00 uur). De geboorte werd op 30 september 1872 aangegeven (acte nr. 59). Geboren om 04.00 uur. (getuige aangifte geboorte waren Johannes de Mooij en Joannes Petrus Zijlmans), is overleden op maandag 22 april 1946 te Leiden (bron: DTB Leiden 1946, actenummer 409), is begraven op vrijdag 26 april 1946 te Leiden op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie aan de Zijlpoort.. Petrus woont Schelpenkade 36 in 1920. Petrus woont Kanaalstraat 29a in 1922. Petrus woont Oude Singel 232 op donderdag 17 mei 1923. Petrus is in 1945. Petrus werd 73 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Piet had als bijnaam "de klap*, omdat hij bij het lopen moeite had één van zijn benen goed te bewegen.

Petrus gaat in ondertrouw te 's-Gravenhage, trouwt op woensdag 23 februari 1916 te 's-Gravenhage op 43-jarige leeftijd met de 25-jarige Catharina Maria van Galen (Toos), dochter van Johannes Bernardus van Galen en Maria Catharina Laaken. Catharina is geboren op vrijdag 12 december 1890 te Leiden, is overleden op maandag 17 september 1962 te 's-Gravenhage. Catharina werd 71 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Catharina was later gehuwd (2) met Adrianus Cornelis Maria Buiteman.<235,236>

Van Petrus en Catharina is een kind bekend:

1  Ferdinand Petrus Johannes Berbée (Fred) is geboren op vrijdag 11 september 1925 te Leiden, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige was Anna Helena Berbee (zie VIII-Q)), zie IX-AB.

VIII-S  Elisabeth Berbee (Bets), dochter van Petrus Berbee (Pieter) (VII-I) en Johanna van Lierop (Jannetje), is geboren op zondag 17 mei 1874 te Lisse De geboorte werd op 18 mei 1874 aangegeven (acte nr. 30). Geboren om 08.00 uur (getuige aangifte geboorte waren Johannes de Mooij en Johannes Petrus Zijlmans), is overleden op maandag 23 december 1946 te Leiden, is begraven op zaterdag 28 december 1946 te Leiden op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie. Elisabeth werd 72 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Eerste heilige communie op 4 april 1886 in de Agatha kerk te Lisse.

Elisabeth trouwt (kerk) op donderdag 27 augustus 1896 te Lisse op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelis Hendrikus van der Drift (Kees), zoon van Philippus van der Drift en Helena Dobbe. Cornelis, timmerman, is geboren op vrijdag 13 september 1867 te Leiden, is overleden op donderdag 14 juli 1949 te Leiden, is begraven op maandag 18 juli 1949 te Leiden op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie aan de Zijlpoort.. Cornelis werd 81 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Lid van de Derde Orde van St. Franciscus., lid van de St. Vincentius Veeniging en voorzitter van de Broederschap der Leidsche Processie naar Kevelaer.

Van Cornelis en Elisabeth zijn dertien kinderen bekend:

1  Philippus Laurentius Theodorus Maria van der Drift (Plip), makelaar, is geboren op woensdag 9 juni 1897 te Leiden, is overleden op woensdag 20 december 1978. Philippus werd 81 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

2  Johanna Elisabeth Maria van der Drift (Jo) is geboren op donderdag 11 mei 1899 te Leiden, is overleden op zondag 5 december 1982. Johanna werd 83 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

3  Leonardus Antonius Johannes van der Drift (Leo) is geboren op dinsdag 12 februari 1901 te Leiden, is overleden op woensdag 2 maart 1983. Leonardus werd 82 jaar en 18 dagen.

4  Anna Helena Maria van der Drift (Ans) is geboren op zaterdag 6 december 1902 te Leiden, is overleden op dinsdag 23 oktober 1979. Anna werd 76 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

5  Adrianus Jacobus Joannes van der Drift (Aad) is geboren op zondag 15 oktober 1905 te Leiden, is overleden op zaterdag 30 juni 1973. Adrianus werd 67 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

6  Cornelis Leonardus Geertruidis van der Drift (Cor) is geboren op donderdag 19 juli 1906 te Leiden, is overleden op donderdag 4 oktober 1906 te Leiden. Cornelis werd 2 maanden en 15 dagen.

7  Laurentius Joannes Anthonius van der Drift (Lauw) is geboren op dinsdag 12 november 1907 te Leiden, is overleden op vrijdag 6 juni 1980. Laurentius werd 72 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

8  Petronella Johanna Cornelia van der Drift (Nel) is geboren op donderdag 25 februari 1909 te Leiden, is overleden op maandag 2 april 1984. Petronella werd 75 jaar, 1 maand en 8 dagen.

9  Helena Anna Cornelia van der Drift (Lenij) is geboren op dinsdag 20 december 1910 te Leiden, is overleden op zondag 9 november 1997 te Leiderdorp (verpleeghuis Leythenrode), is begraven op donderdag 13 november 1997 te Oegstgeest (kerkhof van de r.k. Willibrordusparochie).. Helena werd 86 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

10  Petrus Wilhelmus Josephus van der Drift (Piet) is geboren op woensdag 11 september 1912 te Leiden, is overleden op zaterdag 6 december 1980. Petrus werd 68 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

11  Cornelis Hendricus Joseph van der Drift (Cor) is geboren op woensdag 28 januari 1914 te Leiden, is overleden op zaterdag 9 december 1989 te Leiden, is gecremeerd op woensdag 13 december 1989 te Loosduinen. Cornelis werd 75 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

12  Johannes Petrus Cornelis van der Drift (Jan) is geboren op zaterdag 18 september 1915 te Leiden, is overleden op dinsdag 23 april 1974. Johannes werd 58 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

13  Wilhelmina Petronella Johanna van der Drift (Mien) is geboren op dinsdag 1 januari 1918 te Leiden, is overleden op dinsdag 7 maart 1995 te Leiden (Academisch Ziekenhuis Leiden).. Wilhelmina werd 77 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

VIII-T  Johannes Berbee (Jan), zoon van Petrus Berbee (Pieter) (VII-I) en Johanna van Lierop (Jannetje), bloemenkweker, is geboren op dinsdag 13 juli 1875 te Lisse De geboorte werd op 14 juli 1875 aangegeven (acte nr. 46). Geboren om 23.00 uur (getuige aangifte geboorte waren Johannes Petrus Zijlmans en Johannes de Mooij), is overleden op zondag 16 december 1956 te Lisse. Johannes wordt als boreling vermeld op dinsdag 13 juli 1875 te Lisse. Johannes wordt als ingezetene vermeld rond 1910 van Lisse (Akervoordenlaan 39). Johannes is op vrijdag 9 oktober 1914 te Lisse. Johannes wordt als ingezetene vermeld rond 1915 van Lisse (Akervoordenlaan 41). Johannes wordt als ingezetene vermeld rond 1920 van Lisse (Heereweg 464). Johannes wordt als ingezetene vermeld op maandag 17 augustus 1931 van Sassenheim. Johannes werd 81 jaar, 5 maanden en 3 dagen.<237>

Eerste Heilige Communie op 20 maart 1887.

Johannes trouwt op donderdag 6 juni 1907 te Noordwijk, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 6 juni 1907 te Lisse op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelia Steenvoorden (Neeltje), dochter van Leonardus Steenvoorden en Alida Hoogervorst. Cornelia is geboren op zaterdag 21 januari 1882 of is geboren op zaterdag 21 januari 1882 te Noordwijk, is overleden op zaterdag 25 oktober 1952 te Lisse. Cornelia werd 70 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van Johannes en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Elisabeth Berbée (Jo) is geboren op zondag 26 april 1908 te Lisse, is overleden op dinsdag 29 mei 1928 te Lisse, is begraven op zaterdag 2 juni 1928 te Lisse. Johanna werd 20 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Jo overleed na een langdurige ziekte.

2  Leonardus Wilhelmus Berbée (Leo) is geboren op woensdag 29 juni 1910 te Lisse, zie IX-AC.

3  Petrus Leonardus Berbée (Piet) is geboren op zondag 30 juli 1911 te Lisse Akervoordenlaan., is rooms katholiek gedoopt te Lisse, zie IX-AD.

4  Alida Maria Berbée (Alie) is geboren op vrijdag 11 september 1914 te Lisse, is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 11 september 1914 te Lisse, zie IX-AE.

5  Anna Helena Berbée (Annie) is geboren op woensdag 17 november 1915 te Lisse, is overleden op maandag 21 juli 2008 (bron: Woensdagkrant (Katwijk/Bollenstreek) 23-07-2008). Anna werd 92 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Anna gaat in ondertrouw op woensdag 21 april 1943 te Lisse, trouwt op donderdag 13 mei 1943 te Lisse, trouwt (kerk) (rooms katholiek) Engelbewaarderskerk, De Engel. op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Jozef Maria Duivenvoorden (Jan), zoon van Jacobus Nicolaas Duivenvoorden en Josina Dobbe. Johannes, magazijnbediende, is geboren op zondag 18 maart 1917 te Oegstgeest, is overleden op zondag 30 april 1972 te Sassenheim, is begraven te Lisse op de begraafplaats van de rooms katholieke Maria parochie.. Johannes werd 55 jaar, 1 maand en 12 dagen.

VIII-U  Geertruida Berbee (Truus), dochter van Petrus Berbee (Pieter) (VII-I) en Johanna van Lierop (Jannetje), is geboren op maandag 18 december 1876 te Lisse De geboorte werd op 19 december 1876 aangegeven (acte nr. 9). Geboren om 22.00 uur. (getuige aangifte geboorte waren Johannes Petrus Zijlmans en Johannes de Mooij), is overleden op vrijdag 19 oktober 1951 te Leiden om 23.30., is begraven op dinsdag 23 oktober 1951 te Leiden op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie. Geertruida werd 74 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Geertruida "een vinnige tante".

Geertruida trouwt op donderdag 10 augustus 1899 te Lisse op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Leonardus Johannes Castelein (Leen), zoon van Cornelis Wilhelmus Castelein en Adriana Houniet. Leonardus, bakker, is geboren op zondag 11 november 1877 te Zoeterwoude om 21.00 uur, is overleden op maandag 25 december 1961 te Leiden om 13.50 uur, is begraven op donderdag 28 december 1961 te Leiden op de begraafplaats "Zijlpoort"van de rooms katholieke parochie. Leonardus werd 84 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Van Leonardus en Geertruida zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelis A. Maria Castelein (Kees) is geboren op vrijdag 18 mei 1900 te Leiden, is overleden op donderdag 27 februari 1958 te Leiden. Cornelis werd 57 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

2  Petrus Johannes Antonius Castelein (Piet) is geboren op zaterdag 21 september 1901 te Leiden, is overleden op maandag 18 mei 1936 te Luanfu. Petrus werd 34 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Op 7 september 1924 ingetreden in de orde der Minderbroeders, priester gewijd op 15 maart 1931 (Pater fr. Humilis Castelein, O.F.M., Apostolisch Missionaris), missie in Zuid China.

3  Adriaan Cornelis Leonardus Castelein (Arie) is geboren op dinsdag 3 maart 1903 te Leiden, is overleden op zaterdag 7 april 1956 te Leiden. Adriaan werd 53 jaar, 1 maand en 4 dagen.

4  Johannes Petrus Antonius Castelein (Jos) is geboren op dinsdag 1 november 1904 te Leiden, is overleden op donderdag 15 september 1955 te Leiden. Johannes werd 50 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

5  Jerinus M. Antonius Castelein (Rinus) is geboren op dinsdag 18 september 1906 te Leiden, is overleden op maandag 11 juli 1955 te Bilthoven. Jerinus werd 48 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

6  Leonardus Antonius Maria Castelein (Leo) is geboren op zaterdag 28 november 1908 te Leiden, is overleden op vrijdag 24 oktober 1947 te Leiden. Leonardus werd 38 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

7  Everardus Antonius Maria Castelein (Evert), dansleraar, is geboren op maandag 11 december 1911 te Leiden ( maand geboorte kan ook november zijn)., is overleden in oktober 1992. Everardus werd 80 jaar en 10 maanden.

8  Wilhelmina Johanna Maria Antonia Castelein (Miep) is geboren op donderdag 6 februari 1919 te Leiden, is overleden op zaterdag 18 augustus 2007 te Loosdrecht. Wilhelmina werd 88 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

9  Cornelis Adrianus Antonius Castelein (Cor) is geboren op zaterdag 21 april 1923 te Leiden, is overleden op woensdag 9 maart 2011 te Leiderdorp. Cornelis werd 87 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

VIII-V  Wilhelmina Berbee (Mina), dochter van Petrus Berbee (Pieter) (VII-I) en Johanna van Lierop (Jannetje), wonende te Lisse en te Voorhout, is geboren op woensdag 16 april 1879 te Lisse . Geboren om 23.00 uur in huisnummer 54. (getuige aangifte geboorte waren Bauke Rijkens en Cornelis Caspers), is overleden op woensdag 28 april 1915 te Voorhout . Overleden om 22.30 uur in wijk 3, huisnummer 41, is begraven op zaterdag 1 mei 1915 te Voorhout op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie. Wilhelmina woont voor dinsdag 29 mei 1906. Wilhelmina woont op dinsdag 29 mei 1906. Wilhelmina werd 36 jaar en 12 dagen.

Wilhelmina trouwt op woensdag 23 mei 1906 te Lisse op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Petrus van der Lans (Piet), zoon van Leonardus van der Lans en Anna de Haas. Petrus, bloembollenkweker, is geboren op dinsdag 26 augustus 1873 te Voorhout, is overleden op zondag 30 juli 1933 te Hillegom, is begraven op donderdag 3 augustus 1933. Petrus werd 59 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Van Petrus en Wilhelmina zijn zeven kinderen bekend:

1  Anna Alida van der Lans (Anna) is geboren op maandag 10 juni 1907 te Voorhout, is overleden op zaterdag 30 december 2000 te Hillegom. Anna werd 93 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

2  Piet Cornelis van der Lans, rooms katholiek geestelijke, is geboren op vrijdag 6 november 1908 te Voorhout, is overleden op zaterdag 18 januari 1992, is begraven te Hillegom (begraven op de begraafplaats van de r.k. Martinus parochie. Bron: graftombe). Piet werd 83 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Bijna 40 jaar gewerkt in Oeganda.

3  Leonardus Petrus van der Lans (Leen) is geboren op maandag 7 maart 1910 te Voorhout, is overleden op woensdag 6 december 1995 te Hillegom, is begraven (begraven begraafplaats r.k. Martinus parpchie te Hillegom. bron: graftombe). Leonardus werd 85 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

4  Johannes van der Lans (Jo) is geboren op donderdag 20 april 1911 te Voorhout, is overleden op zondag 31 oktober 1999 te Hillegom. Johannes werd 88 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

5  Gerarda Maria van der Lans (Grad), religieuze, is geboren op zondag 8 september 1912 te Voorhout.

6  Geertruida Johanna van der Lans (Truus) is geboren op woensdag 5 november 1913 te Voorhout, is overleden op woensdag 16 december 1987 te Hillegom, is begraven op maandag 21 december 1987 te De Zilk. Geertruida werd 74 jaar, 1 maand en 11 dagen.

7  Johanna Gerarda van der Lans (Johanna) is geboren op maandag 29 maart 1915 te Voorhout, is overleden op donderdag 28 september 2000, is begraven te Hillegom (begraven op de begraafplaats van de r.k. Martinus parochie. Bron: graftombe). Johanna werd 85 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

VIII-W  Johannes Petrus Berbee (Piet) ook genaamd De Wolf, zoon van Petrus Berbee (Pieter) (VII-I) en Johanna van Lierop (Jannetje), veldarbeider en bloemistknecht, is geboren op dinsdag 4 juli 1882 te Lisse De geboorte werd op 6 juni 1882 aangegeven (acte nr. 50). Geboren om 14.00 uur (getuige aangifte geboorte waren Jacobus van Riek en Johannes Petrus Zijlmans), is overleden op dinsdag 27 januari 1925 te Lisse Stationsweg 45, overleden om 06.30 uur., is begraven op vrijdag 30 januari 1925 te Lisse op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie. Johannes werd 42 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Eerste H. Communie op 26 april 1894 te Lisse. Piet had de bijnaam "De Wolf", genoemd naar een wolf die achter in de tuin van het huis aan de Van Lijndenweg stond.
Piet Berbee blijkt ongewild betrokken te zijn geraakt bij een vergiftigingsschandaal. Op 21 september 1921 wordt hij namelijk, tezamen met o.a. de Lissese drogist Schouten opgeroepen te getuigen voor de rechtbank van Haarlem. Piet verklaart daar dat hij bij drogist Schouten, die dat bevestigt, arsenicum had gekocht. Hij verklaart ook dat hij een gedeelte daarvan had doorverkocht aan Casparus van der Linden, die zei het nodig te hebben om ratten te verdelgen. Deze Van der Linden had een intieme relatie met de getrouwde Gerarda Hendrica (Ger) van der Maat, die getrouwd was met J.L. (Jan) van den Burg. Casparus van der Linden en Ger van der Maat blijken op 12 september 1920 het arsenicum te hebben gebruikt om die in een kop chocolade te doen die ze aan Jan van den Burg te drinken hebben gegeven. De arme man overleed hieraan op 26 september 1920 te Leiden. De weduwe Van der Maat gaf voor de rechtbank toe al in juli 1920 een niet succesvolle poging te hebben gedaan haar man met arsenicum te vergiftigen. De weduwe en haar compagnon in de crime passionnel bevestigen beiden voor de rechtbank dat zij Jan van der Burg met arsenicum hebben vergiftigd. De rechtbank veroordeelde Casparus en Ger, ieder tot 15 jaar celstraf. (Leidsche Courant van 22 februari 1921, blad 2, Haarlems Dagblad 21 februari 1921, blad 2/3 en 28 februari 1921, blad 1)

Johannes trouwt op donderdag 18 mei 1905 te Zoeterwoude op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Hendrina Sophia Stijnman ook genaamd Henrica Sophia Steinman, dochter van Roelof Stijnman en Anna van der Poel. Hendrina is geboren op donderdag 2 december 1880 te Zoeterwoude om 05.00 uur., is overleden op zondag 20 november 1910 te Lisse, is begraven op woensdag 23 november 1910 te Lisse op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie. Hendrina werd 29 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Van Johannes en Hendrina zijn drie kinderen bekend:

1  Petrus Johannes Berbée (Piet) is geboren op zondag 29 april 1906 te Voorhout, zie IX-AF.

2  Anna Cornelia Berbée is geboren op maandag 20 januari 1908 te Lisse (acte nr 3), zie IX-AG.

3  Johanna Elisabeth Berbée (Jo) is geboren op maandag 11 oktober 1909 te Lisse, zie IX-AH.

Johannes trouwt op donderdag 2 mei 1912 te Noordwijkerhout op 29-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Cornelia Weijers (Neel), dochter van Cornelis Weijers en Alida van der Valk. Cornelia, huishoudster, is geboren op zondag 24 april 1881 te Noordwijkerhout, is overleden op woensdag 14 december 1955 te Lisse, is begraven op zaterdag 17 december 1955 te Lisse op de begraafplaats van de rooms katholieke Agatha parochie. Cornelia werd 74 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Van Johannes en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

4  Cornelis Petrus Berbée (Cor) is geboren op donderdag 12 juni 1913 te Lisse, is overleden op dinsdag 15 december 1914 te Leiden om 11.00 uur.. Cornelis werd 1 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

5  Johannes Maria Berbée is geboren op zondag 13 september 1914 te Lisse, is overleden op vrijdag 11 december 1914 te Lisse om 02.30 uur, Wijk A, huisnummer 107.. Johannes werd 2 maanden en 28 dagen.

6  Cornelis Johannes Maria Berbée is geboren op donderdag 23 september 1915 te Lisse, is overleden op woensdag 13 oktober 1915 te Lisse om 03.30 uur te Wijk A, huisnummer 107.. Cornelis werd 20 dagen.

7  Alida Maria Berbée (Alie) is geboren op woensdag 6 maart 1918 te Lisse, zie IX-AI.

8  Cornelis Jozef Berbée (Cor), electromonteur, is geboren op donderdag 23 oktober 1919 te Lisse, is overleden op woensdag 11 maart 1992 te Lisse. Cornelis werd 72 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw op woensdag 22 augustus 1945 te Haarlem, trouwt op woensdag 5 september 1945 te Haarlem op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Catharina Antonia van Eerden (Tiny), dochter van Bernardus Johannes van Eerden en Maria Wempe. Catharina is geboren op maandag 21 oktober 1918 te Schoten, is overleden op maandag 22 april 2013, is begraven op vrijdag 26 april 2013 te Lisse, begraafplaats van de rooms katholieke Agatha parochie.. Catharina werd 94 jaar, 6 maanden en 1 dag.

VIII-X  Josephus Johannes Berbée (Johan), zoon van Petrus Berbee (Pieter) (VII-I) en Johanna van Lierop (Jannetje), fruithandelaar en bakker, wonende te Lisse en te Leiden, is geboren op donderdag 6 mei 1886 te Lisse De geboorte werd op 6 mei 1886 aangegeven (acte nr. 38). Johan werd om 02.00 uur geboren (getuige aangifte geboorte waren Johannes Petrus Zijlmans en Johannes de Mooij), is overleden op woensdag 29 maart 1967 te Leiden, is begraven op zaterdag 1 april 1967 te Leiden op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie aan de Zijlpoort. Josephus woont voor zondag 20 juli 1902. Josephus woont op zondag 20 juli 1902. Josephus werd 80 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Josephus trouwt (kerk) op dinsdag 5 mei 1908 te Noordwijk op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Maria Cornelia Steenvoorden (Marie), dochter van Leonardus Steenvoorden en Alida Hoogervorst. Maria is geboren op zondag 24 februari 1889 te Noordwijk (bron: DTB Noordwijk, acte 32), is overleden op maandag 13 juli 1964 te Leiden, is begraven op vrijdag 17 juli 1964 te Leiden op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie aan de Zijlpoort. Maria werd 75 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Van Josephus en Maria zijn dertien kinderen bekend:

1  Johanna Alida Maria Elisabeth Berbée (Jo) is geboren op zaterdag 10 juli 1909 te Leiden, zie IX-AJ.

2  Leonardus Petrus Josephus Wilhelmus Berbée, verpleegkundige, is geboren in 1912 te Leiden, is overleden op zondag 6 maart 1932 te Groesbeek Het overlijden werd op 7 maart 1932 aangegeven (bron: toegangsnummer 0207; inventarisnr. 8371, actenummer 15).. Leonardus werd 20 jaar.

3  Alida Cornelia Berbée (Alie) is geboren op woensdag 26 augustus 1914 te Leiden, zie IX-AK.

4  Pieter Leonardus Berbee (Piet) is geboren op maandag 8 november 1915 te Leiden, zie IX-AL.

5  Johannes Petrus Berbée is geboren op zondag 24 juni 1917 te Leiden, is overleden op donderdag 15 mei 1919 te Leiden. Johannes werd 1 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

6  Franciscus Wilhelmus Antonius Berbee (Frans) is geboren op woensdag 23 april 1919 te Leiden, is overleden op vrijdag 26 maart 1920 te Leiden. Franciscus werd 11 maanden en 3 dagen.

7  Wilhelmina Johanna Petronella Maria Berbee (Miep) is geboren op vrijdag 10 december 1920 te Leiden, is overleden op donderdag 22 januari 2004 te 's-Gravenhage (bron: overlijdensadvertenties), is begraven te Leiden (Zijlpoort). Wilhelmina werd 83 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Wilhelmina gaat in ondertrouw op dinsdag 16 maart 1965 te Leiden, trouwt op donderdag 1 april 1965 te Leiden op 44-jarige leeftijd met de 59-jarige Johannes Plug (Jan), zoon van Jacobus Plug en Neeltje Barnhoorn. Johannes, handelaar in bloembollen, is geboren op vrijdag 17 november 1905 te Noordwijk, is overleden op maandag 14 december 1992 te De Zilk. Johannes werd 87 jaar en 27 dagen.

8  Albertus Anthonius Maria Berbee (Bert) is geboren op zaterdag 15 juli 1922 te Leiden, is rooms katholiek gedoopt, zie IX-AM.

9  Elisabeth Cornelia Maria Berbee (Bea) is geboren op maandag 1 oktober 1923, zie IX-AN.

10  Jacobus Cornelis Maria Berbee (Jacques) is geboren op zondag 22 november 1925 te Leiden, zie IX-AO.

11  Josephus Johannes Maria Berbee (Jos) is geboren op dinsdag 12 juli 1927 te Leiden, zie IX-AP.

12  Wilhelmus Petrus Maria Berbee (Wim) is geboren op dinsdag 12 juli 1927 te Leiden, is rooms katholiek gedoopt, zie IX-AQ.

13  Cornelia Johanna Theresia Berbee (Corry) is geboren op woensdag 4 februari 1931 te Leiden, is overleden op vrijdag 16 januari 2004 te Leiden, is begraven te Leiden (Zijlpoort). Cornelia werd 72 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Cornelia gaat in ondertrouw op zaterdag 4 juni 1955 te Leiden, trouwt op woensdag 29 juni 1955 te Leiden op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Leonardus Josephus van Velzen (Leo), zoon van Leonardus Josephus van Velzen en Wilhelmina Maria van Leeuwen. Leonardus, smid, is geboren in 1929 te Leiden.

VIII-Y  Petrus Putker, zoon van Hendrikus Putker (VII-J) en Maria Berbee, is geboren op maandag 18 oktober 1869 te Heemstede, is overleden op vrijdag 4 juni 1954 te Wassenaar. Petrus wordt als vader vermeld op dinsdag 4 juli 1899 te Oegstgeest van de borelinge Johanna Putker. Petrus wordt als vader vermeld op woensdag 17 oktober 1900 te Oegstgeest van de doodgeboren zoon. Petrus wordt als vader vermeld op vrijdag 23 oktober 1903 te Oegstgeest van de borelinge Agatha Putker. Petrus wordt als vader vermeld op zaterdag 3 februari 1917 te Wassenaar van de overleden Johanna Putker. Petrus werd 84 jaar, 7 maanden en 17 dagen.<238..241>

Petrus trouwt op vrijdag 15 juli 1898 te Oegstgeest (bron: DTB Oegstgeest 1898, acte nummer 10)., wordt als bruid vermeld op vrijdag 15 juli 1898 te Oegstgeest op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Agnes van der Geer, dochter van Jacobus van der Geer (Jaap) en Agatha van Kempen. Agnes is geboren op zondag 17 november 1872 te Oegstgeest, is overleden op vrijdag 14 december 1956 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar 1956, acte 292).. Agnes wordt als bruid vermeld op vrijdag 15 juli 1898 te Oegstgeest. Agnes wordt als moeder vermeld op dinsdag 4 juli 1899 te Oegstgeest van de borelinge Johanna Maria Putker. Agnes wordt als moeder vermeld op woensdag 17 oktober 1900 te Oegstgeest van een doodgeboren zoon. Agnes wordt als moeder vermeld op vrijdag 23 oktober 1903 te Oegstgeest van de borelinge Agatha Cornelia Putker. Agnes wordt als moeder vermeld op zaterdag 3 februari 1917 te Wassenaar van de overleden Johanna Maria Putker. Agnes werd 84 jaar en 27 dagen.<242..247>

Van Petrus en Agnes zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Maria Putker is geboren op dinsdag 4 juli 1899 te Oegstgeest, is overleden op zaterdag 3 februari 1917 te Wassenaar. Johanna werd 17 jaar, 6 maanden en 30 dagen.<248,249>

2  Doodgeboren is geboren op woensdag 17 oktober 1900 te Oegstgeest, is overleden op woensdag 17 oktober 1900 te Oegstgeest.<250>

3  Hendrikus Johannes Putker is geboren op woensdag 26 februari 1902 te Oegstgeest.

4  Agatha Cornelia Putker is geboren op vrijdag 23 oktober 1903 te Oegstgeest.<251>

VIII-Z  Sara Maria van Dijk, dochter van Johannes van Dijk (VII-K) en Geertruida Berbee, is geboren op woensdag 24 mei 1882 te Lisse om 15.00 uur in huisnr 67, is overleden op zaterdag 17 september 1966 te Wassenaar (bron: overlijdenskaart), is begraven op dinsdag 20 september 1966 te Wassenaar (begraafplaats van de r.k. Willibrordus parochie). Sara werd 84 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Sara trouwt op woensdag 4 juli 1906 te Lisse (bron: DTB Lisse 1906, actenummer 20) op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelis Schoorl, zoon van Cornelis Schoorl en Helena van Ruiten. Cornelis is geboren op zaterdag 18 september 1875 te Lisse (bron: DTB Lisse 1875, actenummer 63).

Van Cornelis en Sara zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis Johannes Schoorl is geboren op zondag 19 mei 1907 te Wassenaar.

Cornelis was gehuwd met Alida Johanna Knijnenburg. Alida is geboren op donderdag 27 mei 1909 te 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 14 juli 2006 te Wassenaar. Alida werd 97 jaar, 1 maand en 17 dagen.

2  Helena Adriana Schoorl is geboren op zaterdag 25 december 1909 te Wassenaar, is overleden op maandag 15 oktober 2007 te Wassenaar. Helena werd 97 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

3  Catharina Maria Schoorl is geboren op vrijdag 19 januari 1912 te Wassenaar, is overleden op vrijdag 23 mei 2008. Catharina werd 96 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Catharina was gehuwd met J.P. Olijslagers.

4  Maria Cornelia Schoorl is geboren in 1914, is overleden op maandag 19 januari 1914 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar 1914, acte nummer 3).

5  Maria Schoorl is geboren in 1918, is overleden op woensdag 2 november 1921 te Wassenaar (bron: DTB Wassenaar 1921, acte nummer 63). Maria werd 3 jaar.

6  Arie Jacobus Schoorl (Arie) is geboren op donderdag 18 september 1919, is rooms katholiek gedoopt, zie IX-AR.

7  Wilhelmina Schoorl is geboren op donderdag 2 december 1920 te Wassenaar.

Wilhelmina trouwt op zaterdag 14 augustus 1948 te Wassenaar op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Theodorus Gijsbertus van Leeuwen. Theodorus is geboren in 1921.
VIII-AA  Henricus Johannes (hein) Berbée, zoon van Johannes Berbée (Jan) (VII-N) en Antje Tulen, vrachtwagenchauffeur, is geboren op vrijdag 6 september 1867 te Hillegom om 18.00 uur in huisnummer 93 in wijk B, is overleden op maandag 1 januari 1945 te Haarlem, is begraven op donderdag 4 januari 1945 te Hillegom . Begraven op het kerkhof van de rooms katholieke St. Joseph parochie. Henricus werd 77 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Henricus trouwt op donderdag 23 november 1899 te Rijnsburg op 32-jarige leeftijd met de 31-jarige Catharina (trijntje) Zandbergen. Catharina is geboren op zaterdag 3 oktober 1868 te Rijnsburg om 05.00 uur in huisnummer 95, is overleden op zaterdag 2 maart 1957 te Hillegom, is begraven op woensdag 6 maart 1957 te Hillegom (begraafplaats van de r.k. St Joseph parochie). Catharina werd 88 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Van Henricus en Catharina zijn elf kinderen bekend:

1  Anna Cornelia Berbée is geboren op zaterdag 10 november 1900 te Hillegom om 03.30 uur op Beekkade 21, is overleden op vrijdag 19 november 1926 te Hillegom om 23.30 uur op Beekkade 19. Anna werd 26 jaar en 9 dagen.

Anna bleef ongehuwd.

2  Petrus Johannes Berbée is geboren op donderdag 20 februari 1902 te Hillegom om 23.00 uur, zie IX-AS.

3  Johannes Cornelis Berbée is geboren op donderdag 23 april 1903 te Hillegom, zie IX-AT.

4  Cornelia Hillegonda Berbée is geboren op vrijdag 30 september 1904 te Hillegom, is overleden op zaterdag 17 november 1906 te Hillegom, is begraven op woensdag 21 november 1906 te Hillegom. Cornelia werd 2 jaar, 1 maand en 18 dagen.

5  Hendrika Johanna Berbée, religieuze, is geboren op dinsdag 13 februari 1906 te Hillegom, is overleden op donderdag 13 september 1945 te Amsterdam, is begraven op maandag 17 september 1945 te Amsterdam. Hendrika werd 39 jaar en 7 maanden.

Deed op 16 augustus 1934 plechtige professie te Amersfoort in de congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw en leefde verder onder de naam Zr. Julito. Zij was postulante van de congregatie op 14 september 1928.

6  Cornelia Hillegonda Berbée is geboren op vrijdag 11 oktober 1907 te Hillegom, is rooms katholiek gedoopt, zie IX-AU.

7  Hillegonda Petronella Berbée (Gon), religieuze, wonende te Heiloo, is geboren op zondag 3 januari 1909 te Heiloo, is overleden op donderdag 1 november 2001, is begraven te Heiloo (Kloosterkerkhof H. Juliana de Falconieri). Hillegonda werd 92 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Hillegonda Berbee werd religieuse en leefde onder de klooosternaam Zr. Claudia in het klooster van de liefdezusters van de Heilige Juliana van Falconerie te Heiloo. Ze werd in 1921 in de gemeente Heiloo ingeschreven (bron: DTB Heiloo 1921, inventarisnummer 13, inschrijving 123)

8  Hendrikus Martinus Berbée (Henk) is geboren op dinsdag 8 maart 1910 te Hillegom, is rooms katholiek gedoopt, zie IX-AV.

9  Wilhelmina Catharina Berbée is geboren op donderdag 5 oktober 1911 te Hillegom, is overleden op zondag 5 januari 1913 te Hillegom om 04.00 uur te Beekkade 21.. Wilhelmina werd 1 jaar en 3 maanden.

10  Quirinus Johannes Berbée is geboren op woensdag 15 oktober 1913 te Hillegom, is overleden op zaterdag 27 juni 1914 te Hillegom om 14.45 uur te Beekkade 21 (bron: DTB Hillegom 1914, actenummer 61). Quirinus werd 8 maanden en 12 dagen.

11  Catharina Berbée is geboren op donderdag 31 augustus 1916 te Hillegom, is overleden op vrijdag 12 februari 2010 te Hillegom, is gecremeerd op donderdag 18 februari 2010 te Purmerend. Catharina werd 93 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Catharina trouwt op maandag 30 september 1963 te Hillegom, trouwt (kerk) op donderdag 3 oktober 1963 te Hillegom op 47-jarige leeftijd met de 54-jarige Johannes Maria Molenaar (Jan), zoon van Jacobus Lucas Molenaar en Cornelia de Boer. Johannes, expediteur, is geboren op zaterdag 8 mei 1909 te Ilpendam, is overleden op maandag 11 juni 1984 te Purmerend, is begraven op donderdag 14 juni 1984 te Purmerend. Johannes werd 75 jaar, 1 maand en 3 dagen.

VIII-AB  Frederikus Berbé (Frederik), zoon van Gerardus Berbé (Gerrit) (VII-Q) en Maria van den Aardweg, bloemistknecht, is geboren op woensdag 24 mei 1871 te Hillegom wijk C, nr 9 om 11.00 uur, is overleden op zaterdag 16 augustus 1941 te Haarlem, is begraven op woensdag 20 augustus 1941 te Bennebroek (op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie). Frederikus werd 70 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Frederikus trouwt op woensdag 7 februari 1900 te Heemstede (huwelijksgetuige waren Adrianus Tromp en Johannes Cornelis Pieterse) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria Tromp (Griet), dochter van Hendrik Tromp en Johanna Koper. Maria is geboren op donderdag 19 oktober 1871 te Heemstede, is overleden op vrijdag 1 april 1949 te Hillegom, is begraven op dinsdag 5 april 1949 te Bennebroek (op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie). Maria werd 77 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Van Frederikus en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Johanna Catharina Berbé (Rie) is geboren op zondag 9 december 1900 te Hillegom (om 03.00 uur te Weeresteinstraat 93), zie IX-AW.

2  Hendrikus Gerardus Berbé (Henk) is geboren op vrijdag 4 juli 1902 te Hillegom 14.30 uur (Weeressteinstraat 91), is rooms katholiek gedoopt te Hillegom, zie IX-AX.

3  Gerarda Berbé is geboren op dinsdag 17 oktober 1905 te Hillegom, is overleden op zaterdag 1 mei 1937, is begraven te Bennebroek (op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie). Gerarda werd 31 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

4  Johannes Gerardus Hendrikus Berbé (Joop) is geboren op donderdag 4 maart 1909 te Hillegom, zie IX-AY.

VIII-AC  Margaretha Berbé (Grietje), dochter van Gerardus Berbé (Gerrit) (VII-Q) en Maria van den Aardweg, is geboren op donderdag 16 januari 1873 te Hillegom, is overleden op vrijdag 1 mei 1964 te Hillegom, is begraven op maandag 4 mei 1964 (op de begraafplaats van de rooms katholieke St. Joseph parochie). Margaretha werd 91 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Margaretha trouwt op woensdag 15 juli 1896 te Hillegom op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Teunis Maaskant (Teun), zoon van Cornelis Maaskant en Johanna Marseille. Teunis, boordwerkman, is geboren op zaterdag 12 oktober 1872 te Hillegom, is overleden op maandag 18 mei 1942 te Haarlem, is begraven op donderdag 21 mei 1942 te Hillegom. Teunis werd 69 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Van Teunis en Margaretha zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Maaskant (Kees) is geboren op maandag 19 april 1897 te Hillegom.

2  Maria Maaskant (Mie) is geboren op zondag 28 augustus 1898 te Hillegom.

3  Petrus Gerardus Maaskant (Piet) is geboren op zondag 13 juli 1902 te Hillegom.

4  Gerritje Maaskant is geboren op donderdag 27 oktober 1904 te Hillegom, is overleden op vrijdag 26 februari 1954 te Leiden. Gerritje werd 49 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

5  Ernst Hendrik August Maaskant (Henk) is geboren op woensdag 23 augustus 1911 te Hillegom.

VIII-AD  Barbara Anna Berbé, dochter van Andries Berbé (VII-R) en Anna Maria Dijkman, is geboren op zaterdag 8 februari 1873 te Amsterdam, is overleden op woensdag 12 juni 1946 te Amsterdam, is begraven op zaterdag 15 juni 1946 te Amsterdam. Barbara werd 73 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Barbara trouwt op woensdag 27 april 1898 te Amsterdam op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Antonius Gerardus Termeulen, zoon van Petrus Gerardus Termeulen en Antoinette Catharina Josephina van Weert. Antonius, chocoladewerker, is geboren op woensdag 4 mei 1870 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 8 mei 1942 te Amsterdam. Antonius werd 72 jaar en 4 dagen.

Van Antonius en Barbara zijn vier kinderen bekend:

1  Petrus Gerardus Termeulen is geboren op maandag 6 februari 1899 te Amsterdam (Binnenbrouwersstraat 2), is overleden op vrijdag 9 februari 1906 te Amsterdam. Petrus werd 7 jaar en 3 dagen.

2  Andries Termeulen is geboren op woensdag 2 januari 1901 te Amsterdam (ten Katestraat 57).

3  Maria Anna Elisabeth Termeulen is geboren in mei 1903, is overleden op maandag 7 december 1903 te Amsterdam. Maria werd 7 maanden.

4  Petrus Gerardus Termeulen is geboren op zaterdag 20 oktober 1906 te Amsterdam.

VIII-AE  Jacobus Petrus Hubertus Berben, zoon van Theodorus Berben (VII-T) en Mechthildis Muijsers, houtzager en landbouwer, is geboren op dinsdag 24 juli 1900 te Neer, is overleden op dinsdag 23 maart 1943 te Horn. Jacobus werd 42 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Jacobus trouwt op vrijdag 4 september 1931 te Beesel op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Wilhelmina aan de Boom, dochter van Petrus Johannes aan de Boom en Catharina Geraerdts. Wilhelmina is geboren op zondag 14 januari 1906 te Reuver, is overleden op woensdag 15 juli 1998 te Horn, is begraven op zaterdag 18 juli 1998 te Neer. Wilhelmina werd 92 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Van Jacobus en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Isabella Catharina Maria Berben is geboren op dinsdag 4 juni 1935 te Neer, is overleden op woensdag 5 februari 2014 te Neer, is begraven op dinsdag 11 februari 2014 te Neer. Isabella werd 78 jaar, 8 maanden en 1 dag.

VIII-AF  Pieter Berben, zoon van Johannes Berben (VII-W) en Wilhelmina Eikenraat, is geboren op donderdag 30 september 1847 te Heythuysen, is overleden op vrijdag 6 augustus 1920 te Amsterdan. Pieter werd 72 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Pieter was gehuwd met Berendina Peters. Berendina is geboren op dinsdag 14 juli 1863, is overleden op woensdag 19 februari 1936. Berendina werd 72 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Van Pieter en Berendina zijn elf kinderen bekend:

1  Joannes Berben is geboren op zaterdag 20 januari 1883, is overleden op woensdag 30 april 1941. Joannes werd 58 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

2  Wilhelmus Berben is geboren op donderdag 1 januari 1885, is overleden op zaterdag 10 juni 1950. Wilhelmus werd 65 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

3  Wilhelmina Berben is geboren op woensdag 1 juni 1887, is overleden op donderdag 5 september 1940. Wilhelmina werd 53 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

4  Maria Elisabeth Berben is geboren op vrijdag 8 november 1889, is overleden op vrijdag 22 januari 1971. Maria werd 81 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

5  Antonia Berben is geboren op maandag 29 juni 1891, is overleden op woensdag 16 maart 1949. Antonia werd 57 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

6  Hendrik? Berben is geboren in 1895.

7  Hubertus Berben is geboren op maandag 21 maart 1898, zie IX-AZ.

8  Maria Odilia Berben is geboren op maandag 1 januari 1900, is overleden op maandag 6 april 1959. Maria werd 59 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

9  Johanna Berben is geboren op vrijdag 2 augustus 1901.

10  Louis Berben is geboren op maandag 26 januari 1903, is overleden op zondag 15 april 1945. Louis werd 42 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

11  Cornelis Berben is geboren op dinsdag 1 december 1908, is overleden op maandag 8 november 1920. Cornelis werd 11 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

VIII-AG  Hendricus Hubertus Berben, zoon van Johannes Berben (VII-W) en Wilhelmina Eikenraat, is geboren op maandag 13 februari 1860, is overleden op woensdag 3 februari 1954. Hendricus werd 93 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Hendricus was gehuwd (1) met Anna C. Houben. Anna is geboren rond 1870.

Van Hendricus en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Joh Berben is geboren in 1897.

2  Mar. Franc. E Berben is geboren rond 1900.

Hendricus was gehuwd (2) met Petronella Kop. Petronella is geboren rond 1885.

Van Hendricus en Petronella is een kind bekend:

3  Catharina Berben is geboren in 1929.

VIII-AH  Hendricus Berben, zoon van Christiaan Berben (VII-X) en Joanna Wilhelmina Evers, leerlooier en landbouwer, is geboren op donderdag 13 februari 1862 te Heythuysen, is overleden op zaterdag 21 januari 1922 te Oirsbeek. Hendricus werd 59 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Hendricus was gehuwd met Maria Cornelia op Heij. Maria is geboren op woensdag 17 augustus 1864 te Roggel, is overleden op vrijdag 23 april 1937 te Oirsbeek. Maria werd 72 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Van Hendricus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Margaretha Hubertina Berben is geboren op maandag 12 augustus 1889 te Heythuysen.

2  Wilhelmina Catharina Berben is geboren op zaterdag 11 oktober 1890 te Heythuysen.

3  Anna Gertrudis Berben is geboren op vrijdag 11 maart 1892 te Heythuysen.

VIII-AI  Gerardus Hubertus Berben, zoon van Christiaan Berben (VII-X) en Joanna Wilhelmina Evers, tuinier, is geboren op dinsdag 8 februari 1870 te Heythuysen, is overleden op dinsdag 8 december 1925 te Heythuysen. Gerardus werd 55 jaar en 10 maanden.

Gerardus trouwt op vrijdag 25 mei 1900 te Heythuysen op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Elisabeth Spoormakers. Elisabeth is geboren op zaterdag 27 oktober 1866 te Heythuysen.

Van Gerardus en Elisabeth is een kind bekend:

1  Hendricus Hubertus Berben is geboren op donderdag 11 april 1901 te Heythuysen.

Hendricus trouwt op maandag 22 oktober 1923 te Meijel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrika Helena Martens. Hendrika is geboren op zaterdag 16 september 1899 te Meijel.

VIII-AJ  Peter Wilhelmus Berben, zoon van Jacobus Berben (VII-Y), is geboren op zaterdag 23 januari 1875.

Peter trouwt op vrijdag 15 juni 1900 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Maria Hendriks. Maria is geboren rond 1875.

Van Peter en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Andries Berben is geboren rond 1902.

2  Jacobus Berben is geboren rond 1904.

3  Johannes Berben is geboren rond 1906.


Generatie IX

(van 1863 tot 2017)

In deze generatie zijn 52 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1899 en 1966. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sassenheim (35x), Lisse (34x), Hillegom (31x), Leiden (22x), Noordwijk (22x), Noordwijkerhout (13x), Haarlem (10x), Wassenaar (9x), Voorhout (8x), Haarlemmermeer (7x), Oegstgeest (5x), Velsen (5x), 's-Gravenhage (5x), Anna Paulowna (3x), Deer River Intasca County U.S.A. (3x), Helmond (3x), Hamilton (3x), Aalsmeer (2x), Lisserbroek (2x), Leiderdorp (2x), Brampton (2x), Vogelenzang, Nieuwer Amstel, Pillager, Grand Rapids Intasca County U.S.A., Gent, Delft, Rotterdam, Condobolin, Utrecht en Amsterdam. Er zijn momenteel nog 143 van de 257 kinderen in leven.

IX-A  Johanna Marguerite Berbé, dochter van Johannes Hermanus Berbé (VIII-B) en Johanna Margaretha Damiaans, is geboren op woensdag 17 augustus 1870 te Roubaix Frankrijk. Geboren om 18.00 uur te Rue du Fort, is overleden op dinsdag 8 augustus 1922 te Gent België. Johanna overleed aan buikvliesontsteking. Johanna werd 51 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 7 juli 1898 te Haarlem op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Jean Baptiste Schaut, zoon van Jean Baptiste Schaut en Marie Christine Robert. Jean, ijzerwerker, is geboren op vrijdag 6 augustus 1869 te Roubaix Frankrijk. Geboren om 09.00 uur in de woning gelegen bij de molen van Roubaix, is overleden op zondag 2 augustus 1953 te Gent België. Jean wordt als ingezetene vermeld voor donderdag 7 juli 1898 van Dordrecht. Jean wordt als ingezetene vermeld op donderdag 7 juli 1898 van Amsterdam. Jean wordt als ingezetene vermeld op donderdag 13 februari 1902 van Haarlem. Jean wordt als ingezetene vermeld op zaterdag 14 november 1903 van Gent. Jean wordt als ingezetene vermeld op zaterdag 9 april 1904 van Haarlem. Jean wordt als ingezetene vermeld op dinsdag 17 augustus 1915 van Gent. Jean werd 83 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Jean was later gehuwd (2) met Maria Margaretha Koning.<252,253>

Van Jean en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Margaretha Wilhelmina Schaut (Mina) is geboren op woensdag 21 juni 1899 te Haarlem, is overleden op donderdag 26 februari 1970 te Gent. Johanna werd 70 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

2  Maria Christina Schaut (Marie) is geboren op zaterdag 12 november 1904 te Haarlem.

3  Johanna Josephine Maria Schaut (Jeanne), wonende te Gent, is geboren op dinsdag 24 juni 1902 te Haarlem.

4  Joannes Baptiste Schaut (Jan) is geboren op vrijdag 7 september 1906 te Gent, is overleden op vrijdag 23 april 1976 te Gentbrugge. Joannes werd 69 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

5  Josephine Schaut is geboren op woensdag 8 maart 1911 te Haarlem, is overleden op woensdag 23 augustus 1911 te Haarlem. Josephine werd 5 maanden en 15 dagen.

6  Josephine Schaut, wonende te Gent, is geboren op zaterdag 14 september 1912 te Haarlem, is overleden op maandag 19 juni 2000 te Gent. Josephine werd 87 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

7  Margaretha Johanna Schaut is geboren op zaterdag 11 april 1914 te Haarlem, is overleden op vrijdag 16 juli 1915 te Gent. Margaretha werd 1 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

IX-B  Wilhelmina Berbé (Mien), dochter van Johannes Hermanus Berbé (VIII-B) en Johanna Margaretha Damiaans, is geboren op maandag 2 juli 1877 te Haarlem om 17.00 uur in Wijk 1, huisnummer 910, is overleden op donderdag 30 mei 1929 te Haarlem om 03.00 uur (Bron: DTB Haarlem 1929, acte 727).. Wilhelmina werd 51 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Wilhelmina trouwt op woensdag 16 oktober 1907 te Haarlem (BS Akte 459). op 30-jarige leeftijd met de 34-jarige Jacobus Theodorus Kerkvliet. Jacobus, kleermaker, wonende te Heemstede en te Haarlem, is geboren op dinsdag 23 september 1873 te Haarlemmermeer (BS Akte 435)., is overleden op vrijdag 7 februari 1941 (bron: DTB Haarlem 1941, acte 240).. Jacobus woont op maandag 2 juli 1928. Jacobus werd 67 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Jacobus was later gehuwd (2) met Geertruij Engelina David.<254,255>

Van Jacobus en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Jacobus Johannes Kerkvliet (Jacob), boekhouder, is geboren op maandag 17 augustus 1908 te Haarlem.

Van Wilhelmina is een kind bekend:

2  Cornelis Berbé is geboren op woensdag 30 mei 1900 te Haarlem, is overleden op vrijdag 23 november 1900 te Haarlem om 02.00 uur (bron: DTB Haarlem 1900, acte 1106).. Cornelis werd 5 maanden en 24 dagen.

IX-C  Petrus Berbée (Peter), zoon van Petrus Berbée (VIII-G) en Johanna Voges, bloemist, wonende te Anoka (Ham Lake Township), is geboren op zondag 27 mei 1877 om 07.00 uur in huisnummer 115, is overleden op maandag 22 september 1958 te Ramsey Mn, Verenigde Staten van Amerika, is begraven te Saint John The Baptist Cementary New Brighton Ramsey County U.S.A.. Petrus woont Ham Lake Township in 1940. Petrus werd 81 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Petrus trouwt op woensdag 21 juli 1915 te Ramsey, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika. op 38-jarige leeftijd met de 26-jarige Anna Marie Puetz ook genaamd Pitts en Putz. Anna is geboren op donderdag 8 november 1888 te Euscheid, Duitsland, is overleden op vrijdag 8 maart 1968 te Ramsey, Mn, Verenigde Staten van Amerika. Anna werd 79 jaar en 4 maanden.

Van Petrus en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Walter Michael Berbée is geboren op woensdag 25 september 1918, zie X-A.

2  Leo Mathias Berbée is geboren op maandag 1 december 1919 te Pillager, is `rooms katholiek gedoopt, zie X-B.

3  Raymond P Berbée (Ray) is geboren op donderdag 2 maart 1922, zie X-C.

4  Marie Berbée is geboren in 1929.

IX-D  Cornelis Berbée, zoon van Petrus Berbée (VIII-G) en Johanna Voges, bloemist, is geboren op zaterdag 2 juli 1881 te Voorhout om 15.00 uur in huisnummer 115 (bron: DTB Voorhout 1881, acte nummer 23), is overleden op maandag 1 mei 1967 te Santa Cruz CA. Cornelis werd 85 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Van Cornelis is een kind bekend:

1  Edna Berbée, wonende te Langhorne, is geboren op dinsdag 31 juli 1906, is overleden in december 1976. Edna werd 70 jaar en 5 maanden.

Woonde in Langhorne, Bucks County, Verenigde Staten van Amerika.

IX-E  Mattheus Berbée, zoon van Petrus Berbée (VIII-G) en Johanna Voges, is geboren op woensdag 2 februari 1887 te Voorhout om 02.30 uur in huisnummer 115 (bron: DTB Voorhout 1887, actenummer 5), is overleden op vrijdag 16 maart 1956 te Deer River, is begraven te Olivet Cementary Deer River. Mattheus werd 69 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Mattheus was gehuwd met Anna Katharine Schlegel. Anna is geboren op donderdag 27 september 1900 te Pierz Morrison County U.S.A., is overleden op woensdag 13 oktober 1971 te Pierz Morrison County U.S.A.. Anna werd 71 jaar en 16 dagen.

Van Mattheus en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Christopher Joseph Berbée (Christy) is geboren op maandag 30 april 1928 te Grand Rapids Intasca County U.S.A., is overleden op zondag 15 augustus 2004 te Grand Rapids Intasca County U.S.A., is begraven op woensdag 18 augustus 2004 te Olivet Cementary Morse Township. Christopher werd 76 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Christopher woonde en oefende gedurende zijn leven het boerenbedrijf in het gebied van Deer River met uitzondering van twee jaar toen hij in de vroege vijftiger jaren in het Amerikaanse leger zat en in actieve dienst zat in Korea.

2  Matthew Berbée is geboren op zondag 15 september 1929, zie X-D.

3  Jane Mary Berbée is geboren op dinsdag 16 september 1930 te Deer River Intasca County U.S.A., is overleden op dinsdag 16 september 1930 te Deer River Itasca County U.S.A..

4  Patrick John Berbée is geboren op dinsdag 3 september 1935 te Deer River Intasca County U.S.A., is overleden op woensdag 9 juni 1954 te Deer River Intasca County U.S.A., is begraven te Olivet Cementary Deer River. Patrick werd 18 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

5  Peter James Berbée is geboren op vrijdag 14 juli 1939 te Deer River Intasca County U.S.A., is overleden op zaterdag 11 augustus 2007 te Duluth St Louis County Minnesota U.S.A., is begraven op vrijdag 17 augustus 2007 te Olivet Cementary Deer River (bron: the Duluth News Tribune 14 Aug 2007). Peter werd 68 jaar en 28 dagen.

SP4 US Army Vietnam
IX-F  Anthonius Berbée (Toon), zoon van Gerardus Berbée (Gerrit) (VIII-H) en Maria ter Meer, bloembollenkweker, wonende te Lisse (D 143a), te Lisse (huisnummer K65) en te Wassenaar, is geboren op zaterdag 29 november 1873 te Lisse De geboorte werd op 29 november 1873 aangegeven (acte 85), is overleden op zondag 21 september 1958 te Lisse Toon overleed om 08.00 uur (bron: DTB Lisse 1958, acte nummer 42), is begraven op donderdag 25 september 1958 te Lisse. Anthonius is huwelijksgetuige van Bartholomeus Berbée (Bert) en Cornelia Christina van der Heijden (Cor) op dinsdag 10 januari 1905 te Lisse. Anthonius woont D 143a op vrijdag 14 februari 1908. Anthonius woont huisnummer K65 rond 1910. Anthonius woont op maandag 12 juni 1911. Anthonius werd 84 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Eerste H. Communie op 22 maart 1885 te Lisse.

Anthonius trouwt op woensdag 24 mei 1905 te Rotterdam acte nr 1009, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 31 mei 1905 te Lisse op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertruida Nicola Prins (Geert), dochter van Nicolaas Prins en Bavonia Schulte (Baafje). Geertruida, huisvrouw, is geboren op vrijdag 6 december 1878 te Lisse acte 84, is overleden op donderdag 10 juli 1947 te Lisse Geertruida overleed om 19.45 uur (bron: Dtb Lisse 1947, acte 60). Geertruida werd 68 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Van Anthonius en Geertruida zijn twaalf kinderen bekend:

1  Gerardus Nicolaas Berbée (Gerrit) is geboren op zondag 5 augustus 1906 te Lisse Gerrit werd geboren om 11 uur in woning nummer 143a (bron: DTB Lisse 1906, acte nr 127), zie X-E.

2  Nicolaas Cornelis Berbée is geboren op vrijdag 14 februari 1908 te Lisse Nicolaas werd geboren om 19.00 uur in huis nummer 143a (bron: DTB Lisse 1908, acte nummer 17), is overleden op zaterdag 24 april 1909 te Lisse overleden om 05.00 uur in huisnummer 143a (bron: DTB Lisse 1909, acte nummer 23). Nicolaas werd 1 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

3  Nicolaas Berbée, wonende te Lisse en te Wassenaar, is geboren op maandag 22 november 1909 te Lisse (acte 84), is overleden op vrijdag 9 april 1915 te Wassenaar Het overlijden werd op 10 april 1915 aangegeven (acte nummer 31).. Nicolaas woont voor maandag 12 juni 1911. Nicolaas woont op maandag 12 juni 1911. Nicolaas werd 5 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

4  Johannes Berbée (Jan) is geboren op donderdag 18 mei 1911 te Lisse Johannes werd geboren om 03.30 uur in wijk K huisnummer 65 (bron: DTB Lisse 1911, acte nummer 85), zie X-F.

5  Marie Bavonia Berbée (Marie), wonende te Lisse, is geboren op maandag 3 juni 1912 te Wassenaar, is overleden op maandag 31 mei 1937 te Lisse. Marie werd 24 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Marie bleef ongehuwd.

6  Bavonia Maria Berbée (Vonnie) is geboren op vrijdag 19 september 1913 te Wassenaar, is gedoopt, zie X-G.

7  Henderika Wilhelmina Berbée (Rika), huisvrouw, wonende te Lisse, is geboren op woensdag 24 februari 1915 te Wassenaar, is overleden op maandag 20 oktober 2003, is begraven te Lisse begraven op de begraafplaats van de rooms katholieke Agatha parochie.. Henderika is doopgetuige van Stephanus Simon Nicolaas Berbée (Stef) op maandag 26 december 1955 te Breezand. Henderika werd 88 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Henderika trouwt (kerk) op donderdag 11 mei 1939 te Lisse op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Simon Johannes van der Voort (Siem), zoon van Johannes Petrus van der Voort en Helena van Oosten. Simon, directeur oliehandel, is geboren op zaterdag 16 augustus 1913 te Lisse, is overleden op woensdag 4 maart 1998, is begraven te Lisse op de begraafplaats van de rooms katholieke St. Agatha parochie.. Simon is doopgetuige van Stephanus Simon Nicolaas Berbée (Stef) op maandag 26 december 1955 te Breezand. Simon werd 84 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

8  Nicolaas Cornelis Berbée (Nico) is geboren op woensdag 16 februari 1916 te Wassenaar, zie X-H.

9  Hubertus Berbée is geboren op maandag 1 januari 1917 te Wassenaar, is overleden op woensdag 26 september 1917 te Wassenaar. Hubertus werd 8 maanden en 25 dagen.

10  Hubertus Berbée (Bert) is geboren op vrijdag 21 juni 1918 te Wassenaar, is rooms katholiek gedoopt, zie X-I.

11  Anthonius Berbée (Toon) is geboren op dinsdag 21 september 1920 te Wassenaar, zie X-J.

12  Cornelis Berbée (Cees) is geboren op donderdag 4 oktober 1923 te Wassenaar, is rooms katholiek gedoopt, zie X-K.
IX-G  Johannes Berbée (Jan), zoon van Gerardus Berbée (Gerrit) (VIII-H) en Maria ter Meer, bloembollenkweker en bloemist, wonende te Lisse (Loosterweg) en te Lisse (achterweg 12), is geboren op donderdag 6 juli 1876 te Lisse De geboorte werd op 7 juli 1876 aangegeven. Johannes werd geboren in huis nummer 108. (bron: DTB Lisse 1876, acte nr. 62)., is overleden op donderdag 18 september 1958 te Lisse Jan overleed om 11.30 uur (bron: DTB Lisse 1958, acte nummer 41). Johannes wordt als ingezetene vermeld op donderdag 6 juli 1876 van Lisse (huis 108). Johannes is huwelijksgetuige van Bartholomeus Berbée (Bert) en Cornelia Christina van der Heijden (Cor) op dinsdag 10 januari 1905 te Lisse. Johannes woont Loosterweg in 1907. Johannes woont achterweg 12 rond 1924. Johannes werd 82 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Johannes vestigt zich op 6 november 1907 op "Zandhof". De gemeente Lisse gaf aan dat adres het nummer K92. Hij bleef hier wonen tot 1922. Johannes was in 1943 kerkmeester van de rooms katholieke St. Agatha kerk te Lisse. Naar verluidt was Jan de enige die zijn broer Toon (Anthonius) tot de orde kon roepen;“hij kon twee vloeken tegelijk zeggen”. Volgens Bavonia Maria Berbée (1913-2011) was haar oom Jan een stugge man. Op 12 maart 1950 werd door het kerkbestuur, waaronder Jan berbee, van de Rooms katholieke St. Agatha parochie in Lisse besloten tot “Het stichten van een derde Rooms katholieke kerk met scholen te Lisse”. Die ‘Onbevlekt Hart van Maria’ kerk werd op zondag 20 augustus 1952 geconsacreerd.

Johannes trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 12 november 1907 te Lisse op 31-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Marie Meskers (Mie), dochter van Johannes Bernardus Meskers en Johanna Prins. Marie is geboren op vrijdag 23 september 1881 te Lisse, is overleden op zaterdag 22 juli 1922 te Haarlem, is begraven op maandag 24 juli 1922 te Lisse. Marie werd 40 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Johannes trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 10 juni 1925 te Lisse op 48-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Cornelia Elisabeth van der Peet (Neel), dochter van Hendrik van der Peet en Cornelia Eliza Pruim. Cornelia is geboren op dinsdag 24 oktober 1882 te Lisse, is overleden op donderdag 6 januari 1949 te Lisse, is begraven op maandag 10 januari 1949 te Lisse. Cornelia werd 66 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Eerste heilige communie op 26 april 1894 (St Agataha kerk te Lisse).

Geertruida Maria (Truus) Dames, geb.Lisse 25.11.1917, werd als pleegkind in het gezin opgenomen.

Van Johannes en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  N.N. Berbée is geboren op dinsdag 3 mei 1927 te Lisse, wordt vermeld op dinsdag 3 mei 1927 te Lisse.

2  Maria Hendrika Berbée (Rietje), wonende te Lisse, is geboren op woensdag 19 september 1928, is overleden op vrijdag 28 september 2007, is begraven op woensdag 3 oktober 2007 te Lisse. Maria werd 79 jaar en 9 dagen.

De gezongen uitvaartmis werd op woensdag 3 oktober om 11.00 uur opgedragen in de St. Agatha kerk te Lisse, waarna Rietje op het kerkhof aldaar werd begraven. Ria of Rietje bleef ongehuwd.
IX-H  Bartholomeus Berbée (Bert), zoon van Gerardus Berbée (Gerrit) (VIII-H) en Maria ter Meer, bloembollenkweker, wonende te Lisserbroek (Turfspoor), te Lisse en te Lisse (Heereweg 311), is geboren op zondag 23 mei 1880 te Lisse (bron: DTB Lisse 1880, acte nr 38), is overleden op woensdag 1 mei 1963 te Lisse, is begraven op maandag 6 mei 1963 te Lisse (op de begraafplaats van de r.k. Agatha parochie). Bartholomeus woont Turfspoor op zaterdag 14 januari 1905. Bartholomeus wordt vermeld op woensdag 26 november 1947 te Lisse als vader van de bruid. Bartholomeus woont Heereweg 311 in 1955. Bartholomeus werd 82 jaar, 11 maanden en 8 dagen.<256,257>

Na zijn huwelijk trok Bert bij zijn vrouw in en ging wonen aan het Turfspoor (Lisserdijk 390) te Lisserbroek. In 1938 verkochten zij het woonhuis en de rondom gelegen landerijen aan Clemens, Het bollenland aan de Loosterweg Zuid hield hij aan en beteelde dat tot 1945 wanneer hij ook dat verkocht aan Van Velzen. In 1938 verhuisden Bert Berbée en zijn vrouw naar het woonhuis aan de Heereweg 311 te Lisse. Het is een dubbel woonhuis genummerd 311 en 313; twee verdiepingen plus zolder met afgeplat schilddak; voorgevel met gemetselde midden- en hoekpilasters; in het midden twee voordeuren en aan weerszijden twee ramen, allen met glas-in-lood bovenlichten; bouwjaar 1902; opdrachtgever: Hendrikus Johannes Verdegaal; in 1932 verkocht aan Franciscus Johannes Damen die het in 1957 verkocht aan Margaretha en Gerarda van Ruiten. Bert huurde dit woonhuis van Franciscus Damen tot 1957 toen hij en zijn vrouw verhuisden naar het bejaardenhuis Pius te Lisse. Bert was een van de eersten die in een Ford reed in Lisse en omstreken. Tijdens zijn leven had hij regelmatig aanvallen van migraine. Mijn moeder vertelde me dat hij tijdens zo'n aanval dikwijls te vinden was op een stapel jute bollenzakken in de bollenschuur. Zij vertelde me ook dat hij een prachtig kippenhok met ren en toren bouwde in de achtertuin aan de Heereweg in Lisse en toen dat klaar was kocht hij daarvoor kippen en de haan. Toen bleek dat de haan hem wel erg vroeg wekte snelde hij uit bed en draaide de nek van de haan om. Bert is voorzitter geweest van de afdeling Lisserbroek van Bloembollencultuur, voorzitter van de Lisserbroekse ijsclub, voorzitter van het collectantencollegie van de Lissese r.k. Sint Agatha parochie. Bert Berbée werd op de jaarvergadering in 1942 van de vereniging “De Narcis”, een groep narcissenkwekers onderdeel van de algemene vereniging voor Bloembollencultuur, als nieuw bestuurslid gekozen (Leidsch Dagblad 4 april 1942, blad 2-1).Tevens was hij 25 jaar lid en vele jaren voorzitter van de raad van toezicht van de Lissese Boerenleenbank bank. Bert overleed aan hartfalen.

Bartholomeus trouwt op dinsdag 10 januari 1905 te Lisse (bron: DTB Lisse 1905, actenummer 2) Toen Bert en Corrie in 1930 vijf en twintig jaar getrouwd waren vierden ze dat met familie en vrienden op 15 januari 1930 in "Huize De Nachegaal" in Lisse. Het volgende menu werd geserveerd: kalfsoep, Ossehaas met verschillende groeten en verse aardappelen, kalfsoester met doperwten en puré, na een pauze met koffie werd een piepkuiken geserveerd met compote gevolgd door de "Nachtegaal pudding", taart fruit en afsluitend nog koffie. (huwelijksgetuige waren Johannes Berbée (zie IX-G), Petrus Clemens, Anthonius Berbée (zie IX-F) en Antonius van der Heijden), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 10 januari 1905 te Lisse op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelia Christina van der Heijden (Cor), dochter van Franciscus van der Heijden (Frans) en Adriana Gijben. Cornelia, wonende te Lisse, is geboren op maandag 11 april 1881 te Nieuwer-Amstel, is overleden op vrijdag 25 maart 1960 te Lisse, is begraven op dinsdag 29 maart 1960 te Lisse. Cornelia wordt als borelinge vermeld op maandag 11 april 1881 te Nieuwer Amstel. Cornelia wordt vermeld op woensdag 26 november 1947 te Lisse als moeder van de bruid. Cornelia werd 78 jaar, 11 maanden en 14 dagen.<258,259>

Cor deed haar eerste heilige communie op 26 april 1893. Nadat haar eerste man Jan Prins in 1904 was overleden bleef Cor achter met twee jonge dochters Beb en Sjaan. De pastoor van de r.k. Agatha parochie te Lisse koppelde de jonge weduwe aan de ongetrouwde Bert Berbée. Nadat ze getrouwd waren trok Bert bij Cor in en zette het bloembollenbedrijf van de overleden Jan Prins voort aan het Turfspoor te Lisserbroek.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Johannes Franciscus Prins.<260,261>

Van Bartholomeus en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Gerardus Maria Berbée (Gerrit) is geboren op woensdag 6 december 1905 te Haarlemmermeer Gerrit werd geboren om 17.00 uur in huis nr 101 a R. (bron: DTB Haarlemmermeer 1905, acte nummer 661), is rooms katholiek gedoopt, zie X-L.

2  Franciscus Antonius Berbée (Frans) is geboren op maandag 30 maart 1908 te Haarlemmermeer Geboren om 14,30 uur in huis 133r (bron: DTB Haarlemmermeer 1908, acte nummer 199), is overleden op vrijdag 4 december 1908 te Haarlemmermeer (bron: DTB Lisse 1908, acte 250). Franciscus werd 8 maanden en 4 dagen.

3  Maria Petronella Berbée (Rie) is geboren op zondag 26 september 1909 te Haarlemmermeer Geboren in huis nr 133 r (bron: DTB Haarlemmermeer 1909, acte nummer 559), is overleden op vrijdag 29 november 1912 te Haarlemmermeer Overleden om 03.30 uur in huis nummer 133r (bron: DTB Haarlemmermeer 1909, acte nr 266), is begraven op maandag 2 december 1912 op de rooms katholieke begraafplaats te Lisse.. Maria werd 3 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

4  Engelina Berbée (Lien) is geboren op donderdag 10 augustus 1911 te Haarlemmermeer, is rooms katholiek gedoopt, zie X-M.

5  Maria Petronella Berbée (Rie) is geboren op vrijdag 15 augustus 1913 te Haarlemmermeer, is rooms katholiek gedoopt, zie X-N.

6  Petronella Cornelia Berbée (Nel) is geboren op vrijdag 2 april 1915 te Lisserbroek, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren Johannes Berbée (zie IX-G) en Marie Meskers), zie X-O.

7  Cornelia Francisca Berbée (Corrie) is geboren op woensdag 7 september 1921 te Lisserbroek, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige was Theodorus van der Heijden), zie X-P.

8  Francisca Berbée (Cisca) is geboren op vrijdag 3 juli 1925 te Haarlemmermeer, is rooms katholiek gedoopt, zie X-Q.

IX-I  Petrus Adrianus Berbée (Piet), zoon van Gerardus Berbée (Gerrit) (VIII-H) en Hendrika Boekraad, is geboren op dinsdag 3 december 1895 te Lisse om acht uur 's morgens, geboren in wijk C, huisnummer 98 (bron: DTB Lisse, 1895, acte nr 140), is overleden op woensdag 8 juni 1955 te Canada Piet overleed bij een auto ongeluk.. Petrus werd 59 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

De eerste jaren na de tweede wereldoorlog stuurde Piet jaarlijks een pakket met levensmiddelen vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar zijn zus en zwager Bep en Piet Buschman.

Petrus trouwt op zondag 14 mei 1922 te New York op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Mary Frances Malone. Mary is geboren op woensdag 3 december 1890 te Warwick, is overleden op maandag 6 juli 1987 te Brampton. Mary werd 96 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Mary was eerder gehuwd (1) met N.N.Berry.<262>

Van Petrus en Mary zijn vijf kinderen bekend:

1  Rita Marie Berbée (Rita), verpleegster, is geboren op dinsdag 13 februari 1923 te Hamilton, is overleden op zondag 4 februari 2007 te Cobourg. Rita werd 83 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Rita is niet getrouwd.

2  John Gerard Berbée (John) is geboren op maandag 12 oktober 1925 te Hamilton, zie X-R.

3  Peter Adrian Berbée (Pete) is geboren op woensdag 20 april 1927 te Hamilton, zie X-S.

4  Muriel Theresa Berbée (Muriel) is geboren op woensdag 31 december 1930 te Brampton, zie X-T.

5  Mary Margaret Berbée (Mary) is geboren op zaterdag 2 juli 1932 te Brampton, zie X-U.

IX-J  Engelbertha Berbée (Bep), dochter van Gerardus Berbée (Gerrit) (VIII-H) en Hendrika Boekraad, gouvernante, is geboren op woensdag 11 januari 1899 te Lisse, is overleden op zaterdag 16 december 1989 te Lisse, is gecremeerd op dinsdag 19 december 1989. Engelbertha werd 90 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Engelbertha trouwt op dinsdag 29 april 1924 te Voorburg op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Petrus Stanislaus Maria Buschman (Piet) ook genaamd Petrus Stanislaus Marie Buschman, zoon van Martinus Mattheus Buschman en Catharina Dorothea Maria Dernison. Petrus, slager, is geboren op vrijdag 28 mei 1897 te Lisse, is overleden op dinsdag 4 februari 1964 te Lisse. Petrus werd 66 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Van Petrus en Engelbertha zijn zes kinderen bekend:

1  Catharina Dorothea Maria Buschman (To) is geboren op zaterdag 11 april 1925 te Lisse, zie X-V.

2  Hendrika Gaudentia Maria Buschman (Hennie) is geboren op woensdag 15 april 1931 te Lisse, zie X-W.

3  Martha Buschman (Martha) is geboren op vrijdag 13 april 1934 te Lisse (jaar van geboorte niet zeker)., is overleden op vrijdag 13 april 1934 te Lisse (jaar overlijden niet zeker)..

4  Matha Johanna Maria Buschman is geboren op donderdag 18 april 1935 (huis nr 241), is overleden op zaterdag 20 april 1935 te Leiden Leiden acte 336, lisse acte nr 38, is begraven op woensdag 24 april 1935 te Lisse begraafplaats Agatha kerk. Matha werd 2 dagen.

5  Martinus Joannes Maria Buschman (Dick) is geboren op donderdag 25 juni 1936 te Lisse, is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 26 juni 1936 te Lisse, zie X-X.

6  Engelbertha Buschman is geboren op maandag 13 maart 1939 te Lisse, zie X-Y.
IX-K  Geertruida Maria Berbée (Truus), dochter van Gerardus Berbée (Gerrit) (VIII-H) en Hendrika Boekraad, is geboren op vrijdag 1 februari 1901 te Lisse in wijk D, huis nr 159 (bron: DTB Lisse 1901, acte nr 11), is overleden op dinsdag 16 februari 1943 te Lisse (bron: DTB Lisse 1943, acte nr 15). Geertruida werd 42 jaar en 15 dagen.

Geertruida trouwt op dinsdag 28 november 1922 te Voorburg Bron: actenummer 76. op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacobus Eduard Annaert (Jaap), zoon van Wilhelmus Annaert en Geertruida van Deursen. Jacobus, cafehouder, limonade fabrikant en bierhandelaar, wonende te Lisse (Tulpenstraat), is geboren op vrijdag 10 december 1897 te Haarlem, is overleden op dinsdag 27 december 1960 te Haarlem. Jacobus is op zaterdag 29 augustus 1931 te Lisse. Jacobus woont Tulpenstraat in 1948. Jacobus werd 63 jaar en 17 dagen.

Cafe op de hoek van Tulpenstraat en Kanaalstraat.

Jacobus was later gehuwd (2) met Klazina van Heusden (Sientje).<263..265>

Van Jacobus en Geertruida zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Annaert (Bob) is geboren op zondag 8 maart 1925, is overleden op zaterdag 17 januari 2004 te Zaandam. Willem werd 78 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Heelft gewerkt bij Bruinzeel en was daarvoor uitgezonden naar Suriname.

Willem was gehuwd met Annie Plantinga. Annie is geboren op donderdag 26 april 1923, is overleden op maandag 9 december 2002 te Zaandam. Annie werd 79 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

2  Eduard Jacobus Annaert (Ed) is geboren op zaterdag 16 november 1929 te Haarlem, zie X-Z.

3  Hendrika Geertruida Maria Annaert (Henny) ook genaamd Henny Annaert, wonende te Haarlem, is geboren op donderdag 21 maart 1935, is overleden op zaterdag 17 november 2001 te Haarlem. Hendrika werd 66 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Hendrika was gehuwd met Johannes Otto van Herwerden (Otto). Johannes is geboren op zaterdag 5 maart 1932, is overleden op woensdag 9 mei 2001 te Haarlem. Johannes werd 69 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

IX-L  Geertruida Cornelia Berbée (Truus), dochter van Petrus Berbée (Pieter) (VIII-L) en Quirina Romijn (Krijntje), is geboren op woensdag 19 september 1900 te Voorhout om 11.00 uur in huis met nummer 99 (bron: DTB Voorhout 1900, acte nummer 42).

Geertruida trouwt op woensdag 8 mei 1935 te Haarlem op 34-jarige leeftijd met de 24-jarige Petrus Nicolaas Brouwer, zoon van Johannes Nikolaas Brouwer en Maria van der Tol. Petrus, tuinman, wonende te Amsterdam (1 ste Oosterparkstraat 166-2 hoog), is geboren op vrijdag 14 april 1911 te Vinkeveen en Waverveen (bron: DTB Vinkeveen en Waverveen 1911, acte nummer 36), is overleden op dinsdag 3 juli 1979 te Amsterdam. Petrus woont 1 ste Oosterparkstraat 166-2 hoog op woensdag 8 mei 1935. Petrus werd 68 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van Petrus en Geertruida is een kind bekend:

1  Quirina Cornelia Brouwer is geboren op vrijdag 1 mei 1936 te Amsterdam.

IX-M  Maria Catharina Berbée (Marie), dochter van Hendricus Berbée (Hein) (VIII-M) en Catharina Adriana van der Lans, wonende te Sassenheim en te Lisse, is geboren op maandag 28 oktober 1901 te Sassenheim om 06.00 uur, is overleden op zondag 2 maart 1986 te Schagen, is begraven op donderdag 6 maart 1986 te Schagen (op de begraafplaats van de r.k. parochie aan de Hoep). Maria woont in 1901. Maria woont voor woensdag 17 november 1915. Maria woont op woensdag 17 november 1915. Maria werd 84 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Maria trouwt in november 1925 te Noordwijk op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Petrus J Molenkamp (Piet), zoon van Cornelis Molenkamp en Elisabeth Vlasveld. Petrus, bloemistarbeider, wonende te Breezand (Narcissenstraat 14) en te Schagen (Beethovenlaan 82), is geboren op maandag 21 juli 1902 te Oegstgeest, is overleden op maandag 17 april 1950 te Anna Paulowna. Petrus woont Narcissenstraat 14. Petrus woont Beethovenlaan 82. Petrus werd 47 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Van Petrus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Elisabeth Catharina Molenkamp (Bep), wonende te Weert, is geboren op donderdag 10 juli 1930 te Anna Paulowna. Elisabeth woont op zondag 2 maart 1986.

Elisabeth is gehuwd met J. Alleman (Jan). J is geboren rond 1930.

2  Catharina Elisabeth Petronella Molenkamp (Tiny), wonende te Den Helder, is geboren op maandag 11 december 1933 te Anna Paulowna. Catharina woont op zondag 2 maart 1986.

Catharina is gehuwd met H.J. Cornelje (Harry). H is geboren rond 1930.

3  Cornelia Theodora Hendrika Molenkamp (Cock), wonende te Breezand, is geboren op zondag 17 augustus 1941 te Anna Paulowna, is overleden op maandag 15 november 1999, is begraven op vrijdag 19 november 1999 te Breezand. Cornelia werd 58 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Cornelia was gehuwd met N. Vonderbank. N is geboren rond 1940.

IX-N  Petronella Johanna Berbée (Nel), dochter van Hendricus Berbée (Hein) (VIII-M) en Catharina Adriana van der Lans, wonende te Sassenheim en te Lisse, is geboren op dinsdag 17 februari 1903 te Sassenheim, is overleden op vrijdag 2 april 1976 te Maarssen, is gecremeerd op dinsdag 6 april 1976 te Utrecht. Petronella woont in 1903. Petronella woont voor woensdag 17 november 1915. Petronella woont op woensdag 17 november 1915. Petronella werd 73 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Petronella trouwt op zaterdag 20 januari 1923 te Noordwijkerhout op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Franciscus Martinus van der Hoeven (Frans), zoon van Henricus van der Hoeven en Apolonia van der Ploeg. Franciscus is geboren op donderdag 9 november 1899 te Voorschoten, is overleden op donderdag 26 oktober 1967 te Oegstgeest, is begraven op dinsdag 31 oktober 1967 te Oegstgeest. Franciscus werd 67 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Van Franciscus en Petronella zijn zes kinderen bekend:

1  Apolonia Maria van der Hoeven (Ploni), wonende te Canada, is geboren op donderdag 10 mei 1923 te Oegstgeest.

Apolonia is gehuwd met A Broeders. A is geboren rond 1920.

2  Catharina Maria van der Hoeven (Cathrien) is geboren op vrijdag 30 april 1926 te Oegstgeest, is overleden op donderdag 6 mei 1926 te Leiden. Catharina werd 6 dagen.

3  Petronella Catharina Maria van der Hoeven (Nel), wonende te Canada, is geboren op vrijdag 4 juli 1930 te Leiden.

4  Henricus Franciscus Petrus van der Hoeven (Henk), wonende te Canada, is geboren op zaterdag 11 februari 1933 te Oegstgeest.

5  Francisca Apolonia van der Hoeven (Cisca), wonende te Noordwijk, is geboren op zondag 10 juli 1938 te Oegstgeest.

6  Hendrik Apollo Maria van der Hoeven (Hennij), wonende te Noordwijkerhout, is geboren op zondag 23 april 1944 te Oegstgeest.

IX-O  Geertruida Wilhelmina Berbée (Truus), dochter van Hendricus Berbée (Hein) (VIII-M) en Catharina Adriana van der Lans, wonende te Sassenheim en te Lisse, is geboren op maandag 23 mei 1904 te Sassenheim, is overleden op zaterdag 22 maart 1958 te Sassenheim, is begraven op dinsdag 25 maart 1958 te Sassenheim (op de begraafplaats van de r.k. Pancratius parochie). Geertruida woont in 1904. Geertruida woont voor woensdag 17 november 1915. Geertruida woont op woensdag 17 november 1915. Geertruida werd 53 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Geertruida trouwt op maandag 14 mei 1928 te Noordwijk op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Hubertus Johannes Zoet (Huib). Hubertus, bloembollenhandelaar, is geboren op zaterdag 3 december 1904 te Alkemade, is overleden op maandag 29 april 1968 te Sassenheim. Hubertus werd 63 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Van Hubertus en Geertruida zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelia Catharina Zoet (Corry) is geboren op donderdag 21 februari 1929 te Noordwijk.

2  Catharina Maria Cornelia Zoet (Tiny) is geboren op vrijdag 26 juni 1931 te Noordwijk.

3  Nicolaas Daniël Zoet (Nico) is geboren op zondag 27 augustus 1933 te Noordwijk.

4  Hendricus Hubertus Franciscus Zoet (Henk) is geboren op dinsdag 18 april 1939 te Sassenheim.

5  Hubertus Balthasar Zoet (Bart) is geboren op dinsdag 20 oktober 1942 te Sassenheim, wordt vermeld in mei 1992 te Sassenheim. Hubertus werd 49 jaar en 7 maanden.

Bart Zoet boekte in zijn sportcarrière ruim 150 overwinningen. Met Gerben Karstens, Jan Pieterse en Evert Dolman veroverde hij in 1964 in Tokyo olympisch goud op de 100 kilometer ploegentijdrit.

6  Geertruida Elisabeth Zoet (Trudy) is geboren op maandag 12 augustus 1946 te Sassenheim.

IX-P  Cornelis Johannes Berbée (Cor), zoon van Hendricus Berbée (Hein) (VIII-M) en Catharina Adriana van der Lans, bloembollenarbeider, wonende te Sassenheim en te Lisse, is geboren op maandag 26 juni 1905 te Sassenheim, is overleden op donderdag 7 november 1968 te Noordwijk, is begraven op maandag 11 november 1968 te Noordwijk. Cornelis woont in 1905. Cornelis woont voor woensdag 17 november 1915. Cornelis woont op woensdag 17 november 1915. Cornelis werd 63 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 4 oktober 1928 te Noordwijk op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Maria Helena Hermans (Marie), kind van Hendrik Hermans en Petronella Toebak. Maria is geboren op woensdag 16 september 1903 te Noordwijk, is overleden op woensdag 6 januari 1954 te Noordwijk, is begraven op zaterdag 9 januari 1954 te Noordwijk (op de begraafplaats van de r.k. parochie).. Maria werd 50 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Lid van de Heilige Familie.

Van Cornelis en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Hendricus Petrus Berbée (Harry) is geboren op dinsdag 3 september 1929 te Noordwijk, zie X-AA.

2  Petronella Barbara Maria Berbée (Nel) is geboren op zondag 30 oktober 1932 te Noordwijk, zie X-AB.

3  Catharina Petronella Apolonia Berbée (Toos) is geboren op zondag 17 maart 1935 te Noordwijk, zie X-AC.

4  Cornelia Geertruida Maria Berbée (Cock) is geboren op vrijdag 26 augustus 1938 te Leiden, zie X-AD.

5  Hendricus Franciscus Cornelis Maria Berbée (Henny) is geboren op donderdag 22 juni 1944 te Sassenheim, zie X-AE.

6  Maria Johanna Barbara Petronella Berbée (Marianna) is geboren op zaterdag 15 maart 1947 te Noordwijk, is rooms katholiek gedoopt te Noordwijk, zie X-AF.

Cornelis trouwt op zaterdag 6 november 1954 te Noordwijk op 49-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Johanna Cornelia Vliet Vlieland (Jo), dochter van Cornelis Vliet Vlieland en Cornelia van Went. Johanna is geboren op zondag 23 september 1906 te Noordwijk (Bron: DTB Noordwijk 1906, actenummer 166), is overleden op woensdag 12 juni 2002 te Noordwijk. Johanna werd 95 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

IX-Q  Apolonia Theodora Berbée (Plony), dochter van Hendricus Berbée (Hein) (VIII-M) en Catharina Adriana van der Lans, wonende te Sassenheim en te Lisse, is geboren op donderdag 14 maart 1907 te Sassenheim, is overleden op maandag 6 maart 2006 te Noordwijk. Apolonia woont in 1907. Apolonia wordt als borelinge vermeld op donderdag 14 maart 1907. Apolonia woont voor woensdag 17 november 1915. Apolonia woont op woensdag 17 november 1915. Apolonia werd 98 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Apolonia trouwt op donderdag 27 augustus 1936 te Noordwijk op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Franciscus Vink (Frans), zoon van Martinus Vink en Adriana Waasdorp. Franciscus, beroepsmilitair en Marinier, is geboren op donderdag 24 december 1908 te Noordwijk, is overleden op zondag 3 december 1978 te Wester Koggeland (Berkhout)., is begraven op woensdag 6 december 1978 te Noordwijk. Franciscus werd 69 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Van Franciscus en Apolonia is een kind bekend:

1  Adriana Antonia Cornelia Vink is geboren op donderdag 23 december 1937 te Leiden.

IX-R  Franciscus Berbée (Frans), zoon van Hendricus Berbée (Hein) (VIII-M) en Catharina Adriana van der Lans, is geboren op zondag 26 maart 1916 te Voorhout, is overleden op donderdag 5 juli 1990, is begraven te Voorhout. Franciscus werd 74 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Franciscus trouwt op donderdag 30 juli 1942 te Sassenheim op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria van Kesteren (Rie), dochter van Quirinus van Kesteren en Johanna van der Meer. Maria is geboren op zaterdag 23 oktober 1920 te Sassenheim, is overleden op woensdag 18 februari 2004, is begraven te Voorhout. Maria werd 83 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Van Franciscus en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrica Francisca Maria Berbée (Henny) is geboren op zondag 3 oktober 1943 te Sassenheim, is rooms katholiek gedoopt te Sassenheim, zie X-AG.

2  Quirinus Thomas Pancratius Maria Berbée (Rien) is geboren op zondag 20 mei 1945 te Sassenheim.

Quirinus gaat in ondertrouw op donderdag 17 augustus 1967 te Zoeterwoude, trouwt op vrijdag 15 september 1967 te Zoeterwoude Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Petronella Anna Martha Zevenhoven (Nel), dochter van Cornelis Adrianus Johannes Zevenhoven en Maria van der Zwet. Petronella is geboren op vrijdag 8 maart 1946 te Zoeterwoude, is overleden op zaterdag 2 mei 2009, is begraven op donderdag 7 mei 2009 te Sassenheim (begraafplaats van de rooms katholieke St Pancratius parochie). Petronella werd 63 jaar, 1 maand en 24 dagen.

3  Maria Catharina Alida Berbée (Ria) is geboren op woensdag 28 januari 1948 te Sassenheim, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 29 januari 1948 te Sassenheim, zie X-AH.

4  Franciscus Johannes Maria Berbée (Frans), magazijnmedewerker, wonende te Sassenheim, is geboren op zondag 19 februari 1956 te Sassenheim.

Frans is niet gehuwd.

IX-S  Johannes Henricus Berbée (Joop), zoon van Hendricus Berbée (Hein) (VIII-M) en Catharina Adriana van der Lans, bloembollenkweker, is geboren op woensdag 5 april 1922 te Noordwijkerhout, is overleden op dinsdag 2 juli 1985 te Noordwijk, is begraven op vrijdag 5 juli 1985 te Noordwijk (op de begraafplaats van de r.k.parochie aan de Gooweg).. Johannes werd 63 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Johannes gaat in ondertrouw op dinsdag 17 juli 1945 te Noordwijk, trouwt op donderdag 9 augustus 1945 te Noordwijk op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelia Hendrica van der Zalm (Corrie), dochter van Leonardus Albertus van der Zalm en Anna Maria Koelewijn. Cornelia, wonende te Noordwijk, is geboren op zondag 15 maart 1925 te Noordwijk, is overleden op zaterdag 20 november 2004, is begraven te Voorhout. Cornelia werd 79 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Van Johannes en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Henricus Leonardus Petrus Maria Berbée (Hein) is geboren op zaterdag 18 mei 1946 te Noordwijk, is rooms katholiek gedoopt te Noordwijk, zie X-AI.

2  Leonardus Johannes Catharina Wilhelmus Berbée (Leo) is geboren op woensdag 19 november 1947 te Noordwijk, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 20 november 1947 te Noordwijk, zie X-AJ.

3  Gerardus Hubertus Catharina Berbée (Geek) is geboren op woensdag 2 maart 1949 te Noordwijk, is rooms katholiek gedoopt op woensdag 2 maart 1949 te Noordwijk, zie X-AK.

4  Petrus Johannes Berbée (Peter) is geboren op woensdag 31 mei 1950 te Noordwijk, is rooms katholiek gedoopt te Noordwijk, zie X-AL.

5  Franciscus Apolonia Berbée (Frans) is geboren op zondag 2 december 1951 te Noordwijk, is rooms katholiek gedoopt op maandag 3 december 1951 te Noordwijk, zie X-AM.

6  Anna Maria Catharina Berbée (Annemarie) is geboren op maandag 28 juni 1954 te Noordwijk, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 29 juni 1954 te Noordwijk, zie X-AN.

7  Petronella Johanna Berbée (Nelleke) is geboren op maandag 25 november 1957 te Noordwijk, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 26 november 1957 te Noordwijk, zie X-AO.

8  Johanna Theodora Albertina Berbée (José), verkoopster, wonende te Noordwijkerhout (Herenweg 180), is geboren op zaterdag 12 augustus 1961 te Noordwijk. Johanna woont Herenweg 180.

Johanna gaat in ondertrouw op woensdag 16 maart 1983 te Noordwijk, trouwt op woensdag 6 april 1983 te Noordwijk op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Nicolaas Maria Jeroen Groenendijk (Nico), zoon van Christianus Cornelis Groenendijk en Adriana Theodora van der Drift. Nicolaas, hovenier, is geboren op vrijdag 21 maart 1958 te Noordwijk.

IX-T  Franciscus Petrus Berbée (Frans), zoon van Jacobus Berbée (Koos) (VIII-N) en Wilhelmina Aldegonda de Kort (Mina), wonende te Noordwijk (Langevelderweg 28), is geboren op zaterdag 23 november 1901 te Voorhout, is overleden op maandag 22 augustus 1988 te Noordwijk. Franciscus woont Langevelderweg 28 in 1928. Franciscus werd 86 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

In 1925 had zijn vader Koos land gekocht in he Langeveld van Noordwijk. Na zijn huwelijk gaat Koos dat bloembollenland bewerken en erbij wonen.

Franciscus trouwt op woensdag 24 oktober 1928 te Noordwijk (huwelijksgetuige waren Adrianus Rudolphus Jacobus Berbée (zie IX-U) en Hendrikus Heemskerk) op 26-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Johanna Cornelia van Diest (Annie) ook genaamd Johanna Cornelia Heemskerk, dochter van Petronella Heemskerk. Johanna is geboren op vrijdag 27 september 1901 te Noordwijk, is overleden op donderdag 9 augustus 1945 te Leiden (St. Elisabeth ziekenhuis).. Johanna werd 43 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Franciscus trouwt op dinsdag 14 januari 1947 te Noordwijk op 45-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Elisabetha Maria Streppel (Betsie). Elisabetha is geboren op zondag 19 november 1922 te Steenderen, is overleden op zondag 5 oktober 2003 te Noordwijk. Elisabetha werd 80 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van Franciscus en Elisabetha zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Margaretha Elisabetha Berbée (Ans) is geboren op woensdag 4 augustus 1948 te Noordwijk, is rooms katholiek gedoopt op woensdag 4 augustus 1948 te Noordwijkerhout (St. Jozef parochie)., zie X-AP.

2  Jacobus Martinus Josef Berbée (Jacques) is geboren op zaterdag 31 maart 1951 te Noordwijk, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 31 maart 1951 te Noordwijkerhout (St. Jozefparochie)., zie X-AQ.

3  Gerarda Wilhelmina Anna Berbée (Gerda) is geboren op zondag 11 mei 1952 te Noordwijk, is rooms katholiek gedoopt op maandag 12 mei 1952 te Noordwijkerhout (St. Jozef parochie)., zie X-AR.

4  Franciscus Petrus Jacobus Gerardus Berbée (Frans), administratief medewerker, is geboren op zondag 5 juni 1955 te Noordwijk.

Werkt bij zwager N. van der Zalm.

Franciscus trouwt op woensdag 25 september 1985 te Noordwijk op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Elisabeth Catharina Francisca van den Wollenberg (Bettina). Elisabeth is geboren op woensdag 25 december 1963 te Nijmegen.

5  Elisabeth Maria Catharina Berbée (Elsa) is geboren op zondag 27 januari 1963 te Noordwijk.

Elsa is niet gehuwd.

IX-U  Adrianus Rudolphus Jacobus Berbée (Adriaan), zoon van Jacobus Berbée (Koos) (VIII-N) en Wilhelmina Aldegonda de Kort (Mina), bloembollenkweker, wonende te Sassenheim (Hoofdstraat), te Sassenheim (Postwijkkade), te Anna Paulowna (Middenweg 5) en te Anna Paulowna (Molenvaart 192b), is geboren op vrijdag 5 december 1902 te Voorhout (om 12.30 uur in huis met nummer 60 in wijk nummer 3), is overleden op vrijdag 1 november 1996 te Anna Paulowna, is begraven op maandag 4 november 1996 te Anna Paulowna. Adrianus is huwelijksgetuige van Franciscus Petrus Berbée (Frans) en Johanna Cornelia van Diest (Annie) op woensdag 24 oktober 1928 te Noordwijk. Adrianus woont Hoofdstraat voor 1950. Adrianus woont Postwijkkade voor 1951. Adrianus woont Middenweg 5 op vrijdag 21 september 1951. Adrianus woont Molenvaart 192b op donderdag 16 september 1971. Adrianus werd 93 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Adrianus trouwt (kerk) op woensdag 30 oktober 1929 te Sassenheim op 26-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Anna Catharina Zwetsloot (Anna), dochter van Theodorus Zwetsloot (Dirk) en Alida Elstgeest. Anna is geboren op woensdag 23 maart 1904 te Warmond, is overleden op woensdag 27 juli 1977 te Den Helder, is begraven op zaterdag 30 juli 1977 te Anna Paulowna. Anna werd 73 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Van Adrianus en Anna zijn veertien kinderen bekend:

1  Wilhelmina Alegonda Johanna Berbée (Miep), verpleegkundige, is geboren op dinsdag 19 augustus 1930 te Sassenheim, is overleden op woensdag 4 juli 1973 te Papendrecht, is begraven op zaterdag 7 juli 1973 te Anna Paulowna. Wilhelmina werd 42 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Miep was hoofd verpleegkunde in het Elisabeth ziekenhuis te Leiden.

Wilhelmina trouwt op dinsdag 20 december 1966 te Beverwijk op 36-jarige leeftijd met de 54-jarige IJsbrand Antonius Snabel (Thijs), zoon van Maarten Snabel en Petronella Johanna van der Jagt. IJsbrand, archivaris en r.k. priester, is geboren op maandag 25 november 1912 te Langeraar (bron: DTB Ter Aar 1912, acte nummer 103), is overleden op zondag 13 april 1986 te Waar. IJsbrand is voor 1966. IJsbrand werd 73 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Thijs trad in de zestiger jaren uit het priesterschap.

2  Theodorus Petrus Berbée (Theo) is geboren op woensdag 11 november 1931 te Sassenheim, zie X-AS.

3  Jacobus Johannes Berbée (Koos) is geboren op woensdag 11 november 1931 te Sassenheim, is gedoopt (doopgetuige was Johannes Cornelis Berbée (zie VIII-N.4)), zie X-AT.

4  Alida Catharina Berbée (Ali) is geboren op donderdag 5 januari 1933 te Sassenheim, zie X-AU.

5  Maria Anna Berbée (Riet) is geboren op vrijdag 12 april 1935 te Sassenheim, zie X-AV.

6  Cornelia Petronella Berbée (Corrie) is geboren op woensdag 14 juli 1937 te Sassenheim, zie X-AW.

7  Adrianus Cornelis Berbée (Adriaan) is geboren op woensdag 25 augustus 1937 te Sassenheim, zie X-AX.

8  Franciscus Jacobus Theodorus Berbée (Frans) is geboren op maandag 17 oktober 1938 te Sassenheim, zie X-AY.

9  Petrus Hugo Maria Berbée (Pietje) is geboren op maandag 6 mei 1940 te Sassenheim, is overleden op donderdag 9 mei 1940. Petrus werd 3 dagen.

10  Anna Adriana Maria Berbée (Ansje) is geboren op woensdag 26 mei 1943 te Sassenheim, is overleden op dinsdag 29 juni 1943. Anna werd 1 maand en 3 dagen.

11  Jacques Pancratius Berbée (Jacques) is geboren op dinsdag 25 april 1944 te Sassenheim, zie X-AZ.

12  Jozef Hugo Berbée (Jos) is geboren op zaterdag 30 maart 1946 te Leiden, is overleden op zondag 24 mei 1970 te Leiden, is begraven op woensdag 27 mei 1970 te Anna Paulowna. Jozef werd 24 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Jos werd voor zijn overlijden verpleegd in "Meer en Bosch", te Heemstede.

13  Wilhelmus Adrianus Maria Berbée (Wim) is geboren op woensdag 26 november 1947 te Sassenheim, zie X-BA.

14  doodgeboren dochter Berbée is doodgeboren in 1949 te Sassenheim, is begraven op donderdag 24 februari 1949 Was ongedoopt overleden en werd daarom op de begraafplaats van de r.k. Pancratiuskerk te Sassenheim in ongewijde aarde begraven..

Adrianus trouwt op donderdag 21 september 1978 te Anna Paulowna op 75-jarige leeftijd (2) met de 66-jarige Gesina Adriana Huisman (Iny). Gesina is geboren op zaterdag 1 juni 1912 te Dordrecht, is overleden op zondag 23 juni 1985 te Den Helder, is begraven op donderdag 27 juni 1985 te Heiloo. Gesina werd 73 jaar en 22 dagen.

Gesina was eerder gehuwd (1) met Bernardus G. J. Hamburg.<266>

IX-V  Theodorus Hendricus Berbée, zoon van Jacobus Berbée (Koos) (VIII-N) en Wilhelmina Aldegonda de Kort (Mina), bloembollenkweker, wonende te Voorhout (Loosterweg 14), te Sassenheim (Iepenlaan 27) en te Sassenheim (Parklaan 24), is geboren op zondag 25 februari 1906 te Voorhout, is overleden op woensdag 22 mei 1974 te Leiderdorp, is begraven op zaterdag 25 mei 1974 te Sassenheim (begraafplaats van de r.k. Pancratius parochie). Theodorus woont Loosterweg 14. Theodorus woont Iepenlaan 27 op woensdag 31 december 1941. Theodorus woont Parklaan 24 op vrijdag 11 november 1955. Theodorus werd 68 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Na het overlijden van zijn moeder Mina wordt Dirk aangewezen om zich bezig te houden met het verrichten van de noodzakelijke huiselijke werkzaamheden voor het gezin. Zijn oudere broers Frans, Adriaan en Jo werken dan al mee in het bedrijf van vader Koos, hun wordt gevraagd Dirk te helpen wanneer zij kunnen.

Theodorus trouwt op maandag 29 december 1941 te Noordwijk op 35-jarige leeftijd met de 27-jarige Catharina Johanna Maria Wülfinghoff (Catherine). Catharina is geboren op dinsdag 2 juni 1914 te Noordwijk, is overleden op maandag 18 december 1989 te Noordwijk, is begraven op donderdag 21 december 1989 (op de begraafplaats van de r.k. Sint Pancratius parochie). Catharina werd 75 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Van Theodorus en Catharina zijn vijf kinderen bekend:

1  Allegonda Wilhelmina Berbée (Gonnie) is geboren op woensdag 3 april 1946 te Sassenheim, zie X-BB.

2  Johanna Maria Berbée (Anne-Marie), wonende te Malaga, is geboren op vrijdag 21 maart 1947 te Sassenheim, is overleden rond 2014 te Malaga. Johanna woont op woensdag 22 mei 1974. Johanna werd ongeveer 67 jaar.

Johanna was gehuwd met Agapito Santamaria Ruiz. Agapito is geboren op woensdag 2 augustus 1944.

3  Maria Joanna Berbée (Maria) is geboren op donderdag 28 april 1949 te Sassenheim, zie X-BC.

4  Astrid Maria Berbée (Astrid) ook genaamd Astrid Berbée is geboren op zaterdag 25 september 1954 te Sassenheim, is overleden op dinsdag 25 november 2008 te Sassenheim, is gecremeerd op zaterdag 29 november 2008 te Leiden. Astrid wordt vermeld op woensdag 22 mei 1974 als inwoonster van Sassenheim. Astrid werd 54 jaar en 2 maanden.

Astrid was gehuwd (1) met Aad Witteman. Aad is geboren op dinsdag 30 december 1952.

Aad was eerder gehuwd (1) met Astrid Maria Berbée (Astrid) (zie IX-V.4).<267,268>

Astrid was gehuwd (2) met Aad Witteman, zie IX-V.4.

5  Bernadette Maria Rosalia Berbée (Bernadette), wonende te Sassenheim, is geboren op zaterdag 4 oktober 1958 te Sassenheim. Bernadette woont op woensdag 22 mei 1974.

Bernadette was gehuwd (1) met N.N.. Bernadette is gehuwd (2) met Dirk Eigenbrood. Dirk is geboren op zondag 7 februari 1954.

IX-W  Cornelis Adrianus Berbée, zoon van Jacobus Berbée (Koos) (VIII-N) en Wilhelmina Aldegonda de Kort (Mina), bloembollenkweker, wonende te Noordwijkerhout, is geboren op zondag 19 mei 1907 te Voorhout, is overleden op maandag 7 november 1988 te Hillegom. Cornelis werd 81 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Cornelis trouwt op dinsdag 26 mei 1936 te Noordwijkerhout op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Helena Francisca de Groot (Lena), dochter van Cornelis de Groot en Maria Kaptein. Helena is geboren op dinsdag 5 september 1905 te Voorhout, is overleden op donderdag 27 december 1984 te Katwijk, is begraven op zaterdag 29 december 1984 te Noordwijkerhout. Helena werd 79 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Van Cornelis en Helena zijn vier kinderen bekend:

1  Wilhelmina Huberta Johanna Berbée (Willy) is geboren op zaterdag 5 maart 1938 te Noordwijkerhout.

Wilhelmina is gehuwd met W. Grinwis. W is geboren rond 1935.

2  Maria Adriana Johanna Berbée (Marianne) is geboren op donderdag 29 juni 1939 te Noordwijkerhout, is rooms katholiek gedoopt te Noordwijkerhout, zie X-BD.

3  Jeannette Maria Joanna Adriana Berbée (Jeanette) is geboren op dinsdag 30 december 1941 te Noordwijkerhout, is rooms katholiek gedoopt op woensdag 31 december 1941 te Noordwijkerhout, zie X-BE.

4  Cornelis Wilhelmus Anthonius Maria Berbée (Kees) is geboren op donderdag 23 maart 1944 te Noordwijkerhout, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 23 maart 1944, zie X-BF.

IX-X  Wilhelmus Maria Berbée (Willem), zoon van Jacobus Berbée (Koos) (VIII-N) en Wilhelmina Aldegonda de Kort (Mina), bloembollenkweker en tuinder, wonende te U.S.A., is geboren op zondag 29 oktober 1911 te Voorhout, is overleden op maandag 26 februari 2001 Overleed in Californië, Verenigde Staten van Amerika. Wilhelmus woont in oktober 1956. Wilhelmus werd 89 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Wilhelmus trouwt op zondag 28 april 1946 te Sassenheim op 34-jarige leeftijd met de 35-jarige Geertruida Carolina van den Berg (Truus). Geertruida, huisvrouw, is geboren op maandag 27 februari 1911 te Lisse, is overleden in 2006. Geertruida werd 95 jaar.

Van Wilhelmus en Geertruida zijn vijf kinderen bekend:

1  Marijke Maria Berbée, receptioniste, is geboren op zaterdag 1 februari 1947 te Sassenheim.

2  Hyacintha Anna Berbée (Cintha) is geboren op zaterdag 1 februari 1947 te Sassenheim, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 1 februari 1947 te Sassenheim, zie X-BG.

3  Michael Berbée is geboren op zondag 19 december 1948 te Sassenheim, zie X-BH.

4  Laurie Berbée, voedingsexpert, is geboren op zondag 12 november 1950 te Sassenheim.

Laurie trouwt op zaterdag 3 augustus 1974 op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Bob Liebmann. Bob, computercontroller, is geboren op dinsdag 21 januari 1947.

5  Mattheus Berbée (Matt) is geboren op zondag 10 februari 1952 te Sassenheim, zie X-BI.

IX-Y  Jacobus Johannes Rudolphus Berbée (Jacques), zoon van Jacobus Berbée (Koos) (VIII-N) en Wilhelmina Aldegonda de Kort (Mina), is geboren op woensdag 22 april 1914 te Voorhout, is overleden op zondag 11 mei 1975 te Noordwijkerhout. Jacobus werd 61 jaar en 19 dagen.

Jacobus trouwt op donderdag 31 oktober 1940 te Noordwijkerhout op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Maria Margaretha van Denzen (Jeanette), dochter van Petrus Paulus van Denzen en Maria Petronella Hendrika van Schip. Anna, wonende te Noordwijkerhout (dorpsstraat 56), is geboren op vrijdag 8 juni 1917 te Noordwijkerhout, is overleden op dinsdag 12 september 2006. Anna woont dorpsstraat 56. Anna werd 89 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Van Jacobus en Anna zijn negen kinderen bekend:

1  Wilhelmina Adriana Maria Berbée (Wil) is geboren op donderdag 7 augustus 1941 te Noordwijkerhout, is gedoopt op donderdag 7 augustus 1941 te Noordwijkerhout, zie X-BJ.

2  Maria Petronella Hendrika Berbée (Riet) is geboren op dinsdag 23 maart 1943 te Noordwijkerhout, is gedoopt op dinsdag 23 maart 1943 te Noordwijkerhout, zie X-BK.

3  Jacobus Johannes Jozef Berbée (Jacques) is geboren op donderdag 4 januari 1945 te Noordwijkerhout, is gedoopt op donderdag 4 januari 1945 te Noordwijkerhout, zie X-BL.

4  Francisca Maria Berbée (Cis) is geboren op donderdag 5 september 1946 te Noordwijkerhout, is gedoopt op vrijdag 6 september 1946 te Noordwijkerhout, zie X-BM.

5  Juliana Maria Berbée (Juul) is geboren op zaterdag 15 november 1947 te Noordwijkerhout, is gedoopt op maandag 17 november 1947 te Noordwijkerhout, zie X-BN.

6  Petronella Maria Berbée (Nel) is geboren op vrijdag 13 mei 1949 te Noordwijkerhout, is overleden op zaterdag 2 april 1983 te Leiden (door een "tragisch ongeval").. Petronella werd 33 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Petronella was gehuwd met Remi Dielband Hoesing. Remi is geboren rond 1945.

7  Paulus Petrus Jozef Berbée (Paul) is geboren op donderdag 10 januari 1952 te Noordwijkerhout, is gedoopt op vrijdag 11 januari 1952 te Noordwijkerhout, zie X-BO.

8  Gerardus Jozef Berbée (Geer) is geboren op vrijdag 3 februari 1956 te Noordwijkerhout.

Geer is niet gehuwd.

9  Catharina Maria Berbée (Pien) is geboren op vrijdag 3 februari 1956 te Noordwijkerhout, zie X-BP.

IX-Z  Juliana Berbée (Juul), dochter van Jacobus Berbée (Koos) (VIII-N) en Wilhelmina Aldegonda de Kort (Mina), huisvrouw, is geboren op maandag 7 augustus 1916 te Voorhout, is overleden op zondag 21 juni 1998 te Frederick, Maryland, Verenigde Staten van Amerika. Juliana werd 81 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Toen haar moeder Mina ziek werd werd Juul in huis gehaald door Jane Hendricks - de Kort, een zus van haar moeder. Jane woonde in Limburg. Na het overlijden van Mina bleef Juul in het gezin van de familie Hendricks wonen.

Juliana trouwt op woensdag 16 oktober 1940 te Voorhout, trouwt (kerk) op woensdag 23 oktober 1940 te Lisse (H. Engelbewaarderskerk). op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerardus Franciscus Mens (Gerrit), zoon van Hermanus Jan Mens en Elisabeth van den Berg. Gerardus is geboren op zaterdag 10 juli 1915 te Lisse, is overleden op dinsdag 9 mei 2000. Gerardus werd 84 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Van Gerardus en Juliana zijn vier kinderen bekend:

1  Hermanus Jacobus Hendrikus Mens (Herman), wonende te Hammonton, is geboren op zaterdag 2 augustus 1941. Hermanus woont op woensdag 3 september 1986.

Hermanus is gehuwd met Tineke van der Ploeg. Tineke, wonende te Hammonton, is geboren rond 1943.

2  Jacobus Antonius Johannes Mens (Sjaak), wonende te Frederick, is geboren op vrijdag 16 april 1943. Jacobus woont in februari 1980.

Jacobus is gehuwd met Karin Vos. Karin is geboren rond 1945 te Noordwijk.

3  Alegonda Wilhelmina Mens (Gonny) is geboren op woensdag 21 november 1945.

Alegonda is gehuwd met Martien Elderhorst. Martien, wonende te U.S.A., is geboren rond 1943. Martien woont op woensdag 23 juni 1965.

4  Josephus Adrianus Mens (Jos), wonende te Canada, is geboren op donderdag 8 juli 1948. Josephus woont in mei 1979.

Josephus trouwt op woensdag 14 augustus 1968 op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Marian de Graaf. Marian is geboren rond 1948.
IX-AA  Antonius Petrus Adrianus Berbée (Toon) ook genaamd Tom Berbée, zoon van Jacobus Berbée (Koos) (VIII-N) en Wilhelmina Aldegonda de Kort (Mina), bloembollenkweker, schilder en restauranthouder, wonende te Sassenheim en te Eden Monaro, is geboren op dinsdag 20 april 1920 te Voorhout, is overleden in 2000 te Sydney NSW Australie. Antonius woont op dinsdag 20 mei 1941. Antonius is in 1954. Antonius is in 1969. Antonius woont in 1980. Antonius werd 80 jaar.

Tom groeide tot zijn 15 e jaar op bij zijn ome Piet Berbée en tante Krijntje Romijn. Toen tante Krijntje in 1934 was overleden keerde Toon weer terug naar het huis van zijn vader aan de Loosterweg in Voorhout. Toon werd op 22 mei 1941 gevangen genomen en ervan beschuldigd een Engelandvaarder te zijn. Hij was gedetineerd tot 3 januari 1942 waarna hij naar Kleef en Lüttringhausen werd overgeplaatst. Toon Berbee heeft zelf na de oorlog zijn oorlogsherinneringen heel beeldend en gedetailleerd opgeschreven: zijn gevangenistijd in 'Hotel Oranje', zijn mensonterende transport naar Duitsland in 1941, de erbarmelijke leefomstandigheden in Duitse werkkampen en zijn plotselinge invrijheidstelling in 1944 en tot slot het weerzien van zijn familie. Hij heeft deze op schrift gestelde herinneringen geschonken aan De Stichting Oud Sassenheim. Zijn oom Piet Berbée heeft ervoor gezorgd dat Toon het bollenvak kon leren bij "Dames en Werkhoven" een bekend bloembollenbedrijf in de Engel in die tijd. In de jaren vijftig emigreert Toon naar Australië.

Antonius trouwt op zaterdag 24 april 1965 te Narrandera op 45-jarige leeftijd met de 35-jarige Eileen Mary Rijan (Eileen), dochter van Charles Ryan en Catherina Doyle. Eileen is geboren op zondag 2 maart 1930 te Narrandera, is overleden in 2007 te Australië. Eileen werd 77 jaar.

Van Antonius en Eileen is een kind bekend:

1  Peter Anthony Berbée (Peter) is geboren op woensdag 2 maart 1966 te Condobolin.

Peter is ongehuwd.

IX-AB  Ferdinand Petrus Johannes Berbée (Fred), zoon van Petrus Berbee (Piet) (VIII-R) en Catharina Maria van Galen (Toos), ingenieur, wonende te Helmond (Bachlaan 5), te Nijmegen en te Enchede, is geboren op vrijdag 11 september 1925 te Leiden, is overleden op woensdag 15 februari 2017 te Enschede (bron: Twents Volksblad op 31-01-2017). Ferdinand woont Bachlaan 5 in 1992. Ferdinand woont in 2010. Ferdinand woont op dinsdag 11 oktober 2011. Ferdinand werd 91 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Studeerde in Delft.

Ferdinand trouwt op maandag 14 december 1953 te Brunssum, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 14 januari 1954 te Brunssum op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Josephina Gerarda Leontina Hermans (Jet), dochter van Peter Antoon Hermans en Maria Josephina Ritzen. Josephina, maatschappelijk werkster, is geboren op zondag 6 juni 1926 te Brunssum, is overleden in 1990 te Helmond. Josephina werd 64 jaar.

Van Ferdinand en Josephina zijn drie kinderen bekend:

1  Catharina Maria Petra Hubertina Berbée (Petra) is geboren op woensdag 10 november 1954 te Helmond om 03.45 uur., is rooms katholiek gedoopt op donderdag 11 november 1954 te Helmond H. Hart., zie X-BQ.

2  Carolina Maria Josephina Theresia Berbée (Carla) is geboren op zaterdag 26 januari 1957 te Helmond om 13.50 uur., is rooms katholiek gedoopt op zondag 27 januari 1957 te Helmond H. Hart., zie X-BR.

3  Paulus Augustinus Jozef Servaas Berbée (Paul) is geboren op dinsdag 8 juli 1958 te Helmond om 05.30 uur., is rooms katholiek gedoopt op woensdag 9 juli 1958 te Helmond O.L.V. v Binderen., zie X-BS.

IX-AC  Leonardus Wilhelmus Berbée (Leo), zoon van Johannes Berbee (Jan) (VIII-T) en Cornelia Steenvoorden (Neeltje), is geboren op woensdag 29 juni 1910 te Lisse, is overleden op maandag 10 februari 1969 te Leiden Uit de kranten: (14-02.1969) In memoriam Leo Berbee Heden bereikte ons het bericht dat de heer Leo Berbee op 58-jarige leeftijd is overleden. Het bloembollen- en bloemkwekerijvak verliest in hem een groot vakman. Leo Berbee was wat men noemt een self-made man. In zijn toch betrekkelijk korte leven bouwde hij met ijver en gezond verstand een prachtbedrijf op. Via de bloemventerij kwam hij al gauw in de broeierrij terecht. Naast het glasbedrijf werd een goede bollenkraam opgebouwd en nog weer later werd daar export van bollen en import van irissen uit Amerika toegevoegd. Leo berbee stond voor de gehele streek bekend als een expert op het gebied van de broeierij en vele adviezen zijn dan ook door hem verstrekt. Als specialiteiten bracht hij de mooie witte Eucharis Amazonica en de Amaryllis naar voren. Naast het vele en voortreffelijke werk wat hij in zijn eigen bedrijf verzette, was hij ook op kerkelijk terrein actief bezig. Voor de naast familie is de slag het grootst. We wensen dat God zijn vrouw en kinderen mag sterken in deze bijzonder zware dagen., is begraven op donderdag 13 februari 1969 te Lisse op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie aan de Beekbrug.. Leonardus werd 58 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Op 17 juli 1939 verscheen in het dagblad 'De Leidsche Courant" het bericht dat burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse vergunning hadden verleend aan Leo Berbée voor het bouwen van een trekkas in de Rooversbroekpolder waarvan de uitvoerder is de heer Van den Zon te Lisse. Leo is bestuurslid geweest van de VVV Lisse.

Leonardus trouwt op woensdag 24 augustus 1938 te Sassenheim op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertruida Anna Johanna van der Zwet (Gré), dochter van Adrianus Gerardus van der Zwet en Wilhelmina Huberta Langelaan. Geertruida is geboren op dinsdag 6 april 1915 te Sassenheim, is overleden op donderdag 25 oktober 2001, is begraven te Lisse (begraafplaats van de r.k. Engelbewaardersparochie).. Geertruida werd 86 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Van Leonardus en Geertruida zijn elf kinderen bekend:

1  Johanna Cornelia Wilhelmina Geertruida Berbée (Joke) is geboren op zondag 28 mei 1939 te Lisse, zie X-BT.

2  Wilhelmina Adriana Maria Berbée (Wil) is geboren op donderdag 29 augustus 1940 te Lisse, zie X-BU.

3  Johannes Adrianus Leonardus Berbée (Jan) is geboren op maandag 15 december 1941 te Lisse, zie X-BV.

4  Adrianus Johannes Leonardus Berbée (Aad) is geboren op vrijdag 20 augustus 1943 te Lisse, zie X-BW.

5  Cornelia Maria Theresia Berbée (Connie) is geboren op woensdag 10 januari 1945 te Lisse, zie X-BX.

6  Leo Gerardus Majella Berbée (Leo) is geboren op maandag 17 juni 1946 te Lisse, zie X-BY.

7  Rudolf Leonardus Marie Berbée (Ruud) is geboren op zondag 7 december 1947 te Lisse, zie X-BZ.

8  Hendrikus Maria Berbée (Henk) is geboren op zondag 28 augustus 1949 te Lisse, zie X-CA.

9  Maria Theresia Wilhelmina Berbée (Ria) is geboren op donderdag 10 mei 1951 te Lisse, zie X-CB.

10  Yvonne Maria Theresia Berbée (Yvonne), schoonheidsspecialiste, wonende te Groningen, is geboren op donderdag 11 september 1952 te Lisse. Yvonne woont op zaterdag 8 februari 1992.

Yvonne trouwt op vrijdag 19 oktober 1979 te Zuidlaren op 27-jarige leeftijd met de 53-jarige Felix Johan Reneman (Felix), zoon van Martinus Jan Reneman en Maria Louise Abeln. Felix, tandarts, is geboren op zaterdag 31 oktober 1925 te Groningen.

11  Cornelis Gerardus Leonardus Berbée (Kees), bloembollenreiziger, wonende te Amstelveen, is geboren op zondag 8 april 1956 te Lisse. Cornelis woont op zaterdag 8 februari 1992.

Kees is niet gehuwd.

Cornelis woont samen met Derk Meertems. Derk, loonadministrateur, is geboren op zaterdag 11 augustus 1956.
IX-AD  Petrus Leonardus Berbée (Piet), zoon van Johannes Berbee (Jan) (VIII-T) en Cornelia Steenvoorden (Neeltje), bloemenkweker, wonende te Aalsmeer, is geboren op zondag 30 juli 1911 te Lisse Akervoordenlaan., is overleden op vrijdag 24 augustus 1979 te Zierikzee, is begraven te Amstelveen (begraafplaats van de r.k. parochie St Urbanus te Bovenkerk).. Petrus werd 68 jaar en 25 dagen.

Petrus gaat in ondertrouw op maandag 20 december 1937 te Lisse, trouwt op donderdag 6 januari 1938 te Lisse, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 6 januari 1938 te Lisse in de sint Agatha kerk. op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Felicia Maria van der Aart (Luus), dochter van Cornelis van der Aart en Hermina Gerarda Lammerse. Felicia, huisvrouw, is geboren op zaterdag 17 februari 1917 te Lisse, is overleden op vrijdag 11 september 1998, is begraven op woensdag 16 september 1998 te Bovenkerk. Felicia werd 81 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Van Petrus en Felicia zijn zeven kinderen bekend:

1  Johannes Berbée (Jan) is geboren op maandag 14 november 1938 te Sassenheim, zie X-CC.

2  Cornelis Johannes Berbée (Cees) is geboren op woensdag 3 april 1940 te Sassenheim, zie X-CD.

3  Cornelia Helena Berbée (Corrie) is geboren op zaterdag 11 oktober 1941 te Sassenheim, zie X-CE.

4  Hermina Eva Berbée (Erna) is geboren op woensdag 26 maart 1947 te Sassenheim, zie X-CF.

5  Laurentius Petrus Berbée (Loek), leraar, wonende te Amstelveen (Buitenplein 34), is geboren op woensdag 2 november 1949 te Aalsmeer. Laurentius woont Buitenplein 34.

Loek is niet gehuwd.

6  Robert Louis Berbée (Rob), wonende te Aalsmeer (Aalsmeerderweg 326), is geboren op woensdag 30 januari 1957 te Nieuwer Amstel. Robert woont Aalsmeerderweg 326.

Rob is niet gehuwd.

7  Edward Michaél Berbée (Edward) is geboren op donderdag 8 december 1960 te Aalsmeer, zie X-CG.

IX-AE  Alida Maria Berbée (Alie), dochter van Johannes Berbee (Jan) (VIII-T) en Cornelia Steenvoorden (Neeltje), is geboren op vrijdag 11 september 1914 te Lisse, is overleden op zondag 6 december 1992, is begraven te Lisse op de begraafplaats van de r.k. Mariakerk.. Alida werd 78 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Alida gaat in ondertrouw op woensdag 16 december 1936 te Lisse, trouwt op donderdag 31 december 1936 te Lisse, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 6 januari 1937 te Lisse op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Ludovicus Leonardus Bisschops (Louis), zoon van Ludovicus Martinus Bisschops en Margaretha Maria Schrama. Ludovicus, stucadoor, is geboren op maandag 10 maart 1913 te Sassenheim, is overleden op zaterdag 14 november 1981 te Lisse, is begraven op woensdag 18 november 1981 te Lisse op de begraafplaats van de r.k. Mariakerk.. Ludovicus werd 68 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Van Ludovicus en Alida zijn zeven kinderen bekend:

1  Ludovicus Martinus Marinus Bisschops (Loek) is geboren op dinsdag 22 juni 1937 te Lisse.

2  Cornelia Anna Maria Bisschops (Corrie) is geboren op dinsdag 25 april 1939 te Lisse.

3  Johannes Martinus Bisschops (Jan) is geboren op zondag 3 augustus 1941 te Lisse.

4  Margaretha Maria Johanna Bisschops (Greet) is geboren op vrijdag 29 september 1944 te Lisse.

5  Petrus Theodorus Bisschops (Peter) is geboren op vrijdag 2 augustus 1946 te Lisse.

6  Leonardus Ludovicus Bisschops (Leo) is geboren op woensdag 21 december 1949 te Lisse.

7  Johanna Elisabeth Bisschops (José) is geboren op dinsdag 5 augustus 1952 te Lisse.

IX-AF  Petrus Johannes Berbée (Piet), zoon van Johannes Petrus Berbee (Piet) (VIII-W) en Hendrina Sophia Stijnman, bloemistarbeider, is geboren op zondag 29 april 1906 te Voorhout, is overleden op maandag 1 juni 1981 te Haarlem, is begraven op vrijdag 5 juni 1981. Petrus werd 75 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Overleden aan longkanker.

Petrus trouwt op woensdag 8 september 1937 te Hillegom op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Catharina Margaretha van der Meij (Cathrien), dochter van Cornelis van der Meij en Leentje van der Linden. Catharina is geboren op zaterdag 30 november 1907 te Hillegom, is overleden op donderdag 28 maart 1996 te Hillegom, is begraven te Hillegom (begraafplaats van de r.k. Martinus parochie).. Catharina werd 88 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Van Petrus en Catharina zijn acht kinderen bekend:

1  Petrus Johanna Adrianus Berbée (Piet) is geboren op donderdag 23 juni 1938 te Hillegom, zie X-CH.

2  Helena Cornelia Berbée (Lenie) is geboren op vrijdag 29 september 1939, is gedoopt op zaterdag 30 september 1939 (St. Josephkerk)., zie X-CI.

3  Hendrina Johanna Hubertha Berbée is geboren op woensdag 18 september 1940.

4  Martina Maria Berbée (Tina) is geboren op dinsdag 14 oktober 1941, zie X-CJ.

5  Cornelia Catharina Maria Berbée is geboren op zaterdag 20 februari 1943 te Hillegom.

Is ongehuwd.

6  Louise Johanna Maria Berbée (Loes) is geboren op donderdag 22 februari 1945 te Hillegom, zie X-CK.

7  Cornelis Leonardus Theodorus Berbée (Kees) is geboren op dinsdag 22 oktober 1946 te Hillegom, zie X-CL.

8  Martha Catharina Margaretha Berbée (Marry) is geboren op woensdag 24 januari 1951 te Lisse, zie X-CM.

IX-AG  Anna Cornelia Berbée, dochter van Johannes Petrus Berbee (Piet) (VIII-W) en Hendrina Sophia Stijnman, wonende te Noordwijkerhout, is geboren op maandag 20 januari 1908 te Lisse (acte nr 3), is overleden op woensdag 30 juni 1999 te Hillegom, is begraven op maandag 5 juli 1999 te Vogelenzang (begraafplaats van de r.k.parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming).. Anna woont op donderdag 1 juni 1933. Anna werd 91 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Anna trouwt op donderdag 3 november 1938 te Hillegom op 30-jarige leeftijd met de 37-jarige Adrianus Cornelis Heemskerk (Arie), zoon van Cornelis Rutgerus Heemskerk en Cornelia Warmerdam. Adrianus, meelhandelaar, is geboren op dinsdag 10 september 1901 te Hillegom, is begraven op dinsdag 1 juni 1965 te Vogelenzang, wordt vermeld op vrijdag 28 mei 1965. Adrianus wordt vermeld op vrijdag 28 mei 1965 te Haarlem (Maria Stichting).. Adrianus werd 63 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van Adrianus en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Petrus Jacobus Heemskerk (Cor) is geboren op dinsdag 24 oktober 1939 te Hillegom.

2  Hendrina Catharina Petronella Heemskerk is geboren op zaterdag 15 maart 1941 te Hillegom, is verdronken op dinsdag 24 februari 1948, is begraven op vrijdag 27 februari 1948 te Vogelenzang. Hendrina werd 6 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

3  Petrus Cornelis Heemskerk (Piet) is geboren op donderdag 4 februari 1943 te Hillegom.

4  Adrianus Albertus Heemskerk (Aad) is geboren op woensdag 30 augustus 1944 te Haarlem.

5  Hendrina Catharina Heemskerk is geboren op maandag 28 november 1949 te Vogelenzang, wordt vermeld op woensdag 19 april 1950 te Haarlem. Hendrina werd 4 maanden en 22 dagen.

Overleden aan de gevolgen van een longontsteking.

IX-AH  Johanna Elisabeth Berbée (Jo), dochter van Johannes Petrus Berbee (Piet) (VIII-W) en Hendrina Sophia Stijnman, is geboren op maandag 11 oktober 1909 te Lisse, is overleden op maandag 18 maart 1985 te Leiden, is gecremeerd op vrijdag 22 maart 1985 te 's-Gravenhage. Johanna werd 75 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 9 mei 1935 te Lisse op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Albertus Antonius van Kampen (Bert), zoon van Johannes van Kampen en Cornelia Frank. Albertus, landarbeider, is geboren op zondag 11 oktober 1908 te Voorhout, is overleden op zondag 22 september 1985 te Voorhout Mgr. Broerestraat 4., is gecremeerd op donderdag 26 september 1985 te 's-Gravenhage. Albertus werd 76 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Van Albertus en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Johannes Petrus van Kampen (Jan) is geboren op donderdag 5 maart 1936 te Voorhout.

2  Cornelis Hendricus Joseph van Kampen (Kees) is geboren op zondag 5 maart 1939 te Voorhout.

3  Petrus Johannes Joseph van Kampen (Piet) is geboren op zondag 5 maart 1939 te Voorhout.

4  Albertus Antonius Maria van Kampen (Bert) is geboren op woensdag 1 mei 1940 te Voorhout.

5  Antonius Cornelis van Kampen (Ton) is geboren op maandag 19 juli 1943 te Voorhout.

6  Hendrina Alida Maria van Kampen (Rina) is geboren op zondag 31 oktober 1948 te Voorhout.

7  Petrus Franciscus van Kampen (Peter) is geboren op maandag 18 december 1950 te Voorhout om 15.30 uur..

8  Martinus Cornelis Maria van Kampen (Martien) is geboren op zondag 17 februari 1952 te Voorhout, is overleden op vrijdag 14 mei 1954 te Voorhout. Martinus werd 2 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

IX-AI  Alida Maria Berbée (Alie), dochter van Johannes Petrus Berbee (Piet) (VIII-W) en Cornelia Weijers (Neel), wonende te Sassenheim, is geboren op woensdag 6 maart 1918 te Lisse, is overleden op woensdag 30 november 2005, is begraven te Lisse op de begraafplaats van de rooms katholieke Agatha parochie.. Alida woont op dinsdag 22 januari 1935. Alida werd 87 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Alida trouwt op dinsdag 13 mei 1947 te Lisse, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 13 mei 1947 te Lisse St. Agatha kerk. op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Theodorus Petrus van der Lans (Theo), zoon van Johannes van der Lans en Wilhelmina van Leeuwen. Theodorus, opperman, is geboren op woensdag 2 april 1919 te Lisse, is overleden op dinsdag 1 juli 1975 te Lisse Theo overleed aan darmkanker., is begraven op vrijdag 4 juli 1975. Theodorus werd 56 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Theo werkte ook als ober in de horeca. Gedurende het voorjaar stond hij met bloemenstalletje langs de Heereweg in Lisse, Theo was dan heel herkenbaar als de lange man met een bloemenkrans om zijn hoofd.

Van Theodorus en Alida zijn vier kinderen bekend:

1  Wilhelmina Cornelia Antonia Maria van der Lans (Willie) is geboren op vrijdag 6 januari 1950 te Lisse om 21.40 uur., is overleden op woensdag 4 maart 2009 te Haarlem, is begraven op dinsdag 10 maart 2009 te Lisse. Wilhelmina werd 59 jaar, 1 maand en 26 dagen.

2  Cornelia Gemma Maria van der Lans (Nel) is geboren op vrijdag 9 januari 1953 te Leiden om 06.40 uur..

3  Johannes Theodorus Cornelis Maria van der Lans (Jan) is geboren op dinsdag 5 oktober 1954 te Lisse om 07.30 uur..

4  Gemma Anna Maria van der Lans (Gemma) is geboren op woensdag 26 november 1958 te Lisse om 15.00 uur..

IX-AJ  Johanna Alida Maria Elisabeth Berbée (Jo), dochter van Josephus Johannes Berbée (Johan) (VIII-X) en Maria Cornelia Steenvoorden (Marie), is geboren op zaterdag 10 juli 1909 te Leiden, is overleden op vrijdag 8 december 1978 te Leiden. Johanna werd 69 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 15 mei 1935 te Leiden op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Hermanus Petrus Casper Creyghton. Hermanus is geboren op donderdag 7 september 1899 te Leiden, is overleden op zaterdag 16 januari 1993 te Leiden. Hermanus werd 93 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Hermanus en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Hermanus Josephus Albert Maria Creyghton (Herman) is geboren op woensdag 30 april 1941 te Leiderdorp.

2  Josephus Johannes Pieter Maria Creyghton (Jos) is geboren op dinsdag 22 februari 1944 te Leiderdorp.

IX-AK  Alida Cornelia Berbée (Alie), dochter van Josephus Johannes Berbée (Johan) (VIII-X) en Maria Cornelia Steenvoorden (Marie), is geboren op woensdag 26 augustus 1914 te Leiden, is overleden op zaterdag 22 januari 2011, is begraven te Leiden (begraafplaats Zijlpoort). Alida werd 96 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Alida gaat in ondertrouw op donderdag 22 juni 1944 te Leiden, trouwt op woensdag 12 juli 1944 te Leiden op 29-jarige leeftijd met de 36-jarige Bernardus Theodorus Langezaal (Ben), zoon van Bernardus Cornelis Jacobus Langezaal en Petronella Rodenburg. Bernardus, zuivelhandelaar, is geboren op dinsdag 26 november 1907 te Leiden, is overleden op maandag 11 juli 1966 te Leiden (bron: DTB Leiden 1966, acte nummer 832), is begraven op vrijdag 15 juli 1966 op de begraafplaats aan de Zijlpoort van de rooms katholieke parochie.. Bernardus werd 58 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van Bernardus en Alida zijn twee kinderen bekend:

1  Bernardus Cornelis Antonius Maria Langezaal (Ber), wonende te Leiden, is geboren op dinsdag 7 augustus 1945 te Leiden.

2  Maria Cornelia Johanna Hermana Theresia Langezaal (Maria), wonende te Leiden, is geboren op zondag 22 augustus 1948 te Leiden.

IX-AL  Pieter Leonardus Berbee (Piet), zoon van Josephus Johannes Berbée (Johan) (VIII-X) en Maria Cornelia Steenvoorden (Marie), vakbondsbestuurder (metaal), is geboren op maandag 8 november 1915 te Leiden, is overleden op dinsdag 19 februari 2002 te Utrecht, is gecremeerd te Utrecht (Daelwijck). Pieter werd 86 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Piet was bestuurder van de R.K. Metaalbewerkersbond "Sint Eloy' te Santpoort.

Pieter gaat in ondertrouw op dinsdag 1 juli 1941 te Leiden, trouwt op woensdag 23 juli 1941 te Leiden op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Anna Cornelia Maria van den Bosch (Anna), dochter van Adrianus van den Bosch (Arie) en Elisabeth Johanna Bisschops. Anna is geboren op dinsdag 12 mei 1914 te Sassenheim, is overleden na februari 2002. Anna werd minstens 87 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Van Pieter en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Cornelia Johanna Berbee (Ria) is geboren op donderdag 9 april 1942 te Velsen, is overleden op vrijdag 11 oktober 2002 te Fuengirola (bron: rouwkaart). Maria werd 60 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Maria was gehuwd met NN Verlegh.

2  Elisabeth Alida Maria Berbee (Els) is geboren op vrijdag 10 december 1943 te Velsen.

3  Levenloos Geboren Berbee is geboren op zondag 13 oktober 1946 te Velsen, is overleden te Velsen.

4  Anna Elisabeth Cornelia Maria Berbee (Annelies) is geboren op zondag 13 oktober 1946 te Velsen, zie X-CN.

5  Johannes Jacobus Adrianus Petrus Berbee (Johan), wonende te Veenendaal, is geboren op vrijdag 4 maart 1949 te Velsen.

Johannes was gehuwd met Barbara Jane Louwerens, dochter van Ortwin Pieter Aurelius Louwerens en Lily Hemelop. Barbara is geboren op vrijdag 20 maart 1953 te Bandoeng.

IX-AM  Albertus Anthonius Maria Berbee (Bert), zoon van Josephus Johannes Berbée (Johan) (VIII-X) en Maria Cornelia Steenvoorden (Marie), leraar, is geboren op zaterdag 15 juli 1922 te Leiden, is overleden op vrijdag 20 augustus 1999, is begraven te Leiden begraafplaats van de r.k. parochie aan de Zijlpoort.. Albertus werd 77 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Albertus gaat in ondertrouw op woensdag 26 september 1951 te Leiden, trouwt op woensdag 17 oktober 1951 te Leiden op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Adriana Wilhelmina Hop, dochter van Cornelis Hop en Adriana Belt. Adriana, huisvrouw, is geboren op zondag 29 augustus 1926 te Leiden, is overleden op woensdag 10 juni 2015 te Leiden, is begraven te Leiden. Adriana werd 88 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Van Albertus en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Leonardus Antonius Berbee (Leo) is geboren op vrijdag 16 oktober 1953 te Leiden, zie X-CO.

2  Adriana Elisabeth Maria Berbee (Adrie) is geboren op vrijdag 21 januari 1955 te Leiden, is overleden op dinsdag 12 november 2013, is gecremeerd te Leiden. Adriana werd 58 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Adrie is niet gehuwd.

3  Albertus Wilhelmus Berbee (Albert) is geboren op woensdag 1 augustus 1956 te Leiden.

Albert is niet gehuwd.

4  Jozefus Theresia Berbee (Joost) is geboren op donderdag 27 augustus 1959 te Leiden.

Joost is niet gehuwd.

IX-AN  Elisabeth Cornelia Maria Berbee (Bea), dochter van Josephus Johannes Berbée (Johan) (VIII-X) en Maria Cornelia Steenvoorden (Marie), is geboren op maandag 1 oktober 1923.

Elisabeth gaat in ondertrouw te Leiden, trouwt op woensdag 25 oktober 1950 te Leiden, trouwt (kerk) op vrijdag 10 november 1950 op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Leonardus Tijssen (Leo), zoon van Theodorus Tijssen en Cornelia Vermeulen. Leonardus, brood- en banketbakker, is geboren op vrijdag 24 augustus 1923 te Zoeterwoude, is overleden op donderdag 13 december 1962 te 's-Gravenhage, is begraven op maandag 17 december 1962 te 's-Gravenhage begraafplaats St. Barbara aan de Binckhorstlaan.. Leonardus werd 39 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Van Leonardus en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Theodorus Petrus Maria Tijssen (Theo) is geboren op zaterdag 10 november 1956 te 's-Gravenhage.

2  Maria Cornelia Theresia Tijssen (Marian) is geboren op maandag 7 juli 1958 te 's-Gravenhage.

IX-AO  Jacobus Cornelis Maria Berbee (Jacques), zoon van Josephus Johannes Berbée (Johan) (VIII-X) en Maria Cornelia Steenvoorden (Marie), administrateur, is geboren op zondag 22 november 1925 te Leiden, is overleden op woensdag 24 maart 1999, is gecremeerd op zaterdag 27 maart 1999 te Leiden (Rhijnhof). Jacobus werd 73 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Het ene been van Jacques was ongeveer 11 cm korter dan het andere. Ook had hij verlammingsverschijnselen in één voet. In 1937 werd hij hiervoor geopereerd. Bij de operatie zijn spieren verlegd, eveneens zou de archillispees ontbreken. Na de operatie hoefde bij zich niet meer te behelpen van een beugel.

Jacobus trouwt op donderdag 22 november 1956 te Leiden op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Catharina Cornelia Petronella Wilhelmina Mentink (Toos), dochter van Hubertus Franciscus Johannes Mentink en Theresia Catharina Geertruida Veeren. Catharina, secretaresse notariskantoor, is geboren op dinsdag 2 september 1930 te Leiden.

Van Jacobus en Catharina zijn vier kinderen bekend:

1  Thomas Maria Berbee (Tom) is geboren op woensdag 29 juli 1959 te Leiden, is overleden voor 1999 (bron: overlijdensadvertentie Jacques C.M. Berbée). Thomas werd hoogstens 39 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Tom is niet gehuwd.

2  Franciscus Thomas Maria Berbée (Frank) is geboren op vrijdag 21 oktober 1960 te Leiden, zie X-CP.

3  Rosa Thomas Maria Berbee (Roosje) is geboren op zondag 10 juni 1962 te Leiden.

Roosje is niet gehuwd.

Rosa is gehuwd met David Emmett.

4  Theresia Thomas Maria Berbee (Resi) is geboren op maandag 15 juni 1964 te Leiden.

Resi is niet gehuwd.

Theresia is gehuwd met Ton Juffermans.

IX-AP  Josephus Johannes Maria Berbee (Jos), zoon van Josephus Johannes Berbée (Johan) (VIII-X) en Maria Cornelia Steenvoorden (Marie), is geboren op dinsdag 12 juli 1927 te Leiden.

Josephus trouwt op donderdag 26 januari 1961 te Leiden op 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Christina Johanna de Bruin (Tiny), dochter van Reyer de Bruin en Christina Jacoba Teerhuis. Christina is geboren op zondag 8 oktober 1933 te Driebergen, is overleden op maandag 18 juli 1983 te Leiden. Christina werd 49 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Van Josephus en Christina zijn twee kinderen bekend:

1  Martinus Albertus Maria Berbee (Martin) is geboren op maandag 15 januari 1962 te Leiden.

2  Judith Christina Maria Berbee (Judy) is geboren op dinsdag 27 augustus 1963 te Leiden.
IX-AQ  Wilhelmus Petrus Maria Berbee (Wim), zoon van Josephus Johannes Berbée (Johan) (VIII-X) en Maria Cornelia Steenvoorden (Marie), luitenant der zee, wonende te Leiden (kaiserstraat 20) en te Hilversum, is geboren op dinsdag 12 juli 1927 te Leiden, is overleden op vrijdag 5 februari 2016. Wilhelmus woont kaiserstraat 20 op vrijdag 2 juli 1948 (bron: Nieuwe Leidsche Courant). Wilhelmus woont in 2000. Wilhelmus werd 88 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Wilhelmus trouwt op dinsdag 30 mei 1950 Wim en Riet trouwen "met de handschoen" (Riet te Leiden en Wim te Soerabaia). op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Johanna de Romijn (Riet), dochter van Hendrikus Johannes de Romijn en Petronella Johanna van Veen. Maria, huisvrouw, is geboren op donderdag 6 maart 1930 te Voorschoten, is overleden op donderdag 10 augustus 2000, is begraven te Hilversum. Maria werd 70 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Wim: vanwege de onstabiele situatie in Nederlands Indië kon mijn aanstaande vrouw niet over komen voor het huwelijk. We zijn daarom "met de handschoen' getrouwd. Na mijn terugkeer in Nederland zijn we in april 1951 voor de kerk getrouwd.

Van Wilhelmus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Yvonne Maria Petronella Adriana Berbee (Yvonne) is geboren op maandag 24 maart 1952 te Leiden.

Yvonne was gehuwd met Rober Kranenborg. Rober, belastingambtenaar, is geboren rond 1950.

2  Marijke Cornelia Maria Berbee (Marijke), modeontwerpster, is geboren op maandag 3 augustus 1953 te Leiden.

Marijke is niet gehuwd.

3  Catharina Johanna Maria Berbee (Ineke), lerares, is geboren op zaterdag 4 december 1954 te Utrecht.

Ineke is niet gehuwd.

4  Ingrid Antonia Maria Berbee (Ingrid), mode-ontwerpster, is geboren op maandag 22 juli 1957 te Noordwijk.

Ingrid is niet gehuwd.

5  Wilhelmus Leonardus Berbee (Wim), fotograaf, is geboren op woensdag 16 december 1959 te Noordwijk.

Wim is niet gehuwd.

IX-AR  Arie Jacobus Schoorl (Arie), zoon van Cornelis Schoorl (VIII-Z) en Sara Maria van Dijk, is geboren op donderdag 18 september 1919, is overleden op woensdag 10 augustus 2016, is begraven op dinsdag 16 augustus 2016 te Wassenaar. Arie werd 96 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Arie trouwt op zaterdag 19 februari 1949 te Wassenaar, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 26 april 1949 te Wassenaar op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Petronella Hendrika Kouwenhoven (Nel), dochter van N.N. Kouwenhoven en N.N. Kouwenhoven. Petronella is geboren op vrijdag 12 februari 1926 te Wassenaar, is overleden op maandag 8 juni 2015 te Wassenaar (bron: overlijdenskaart), is begraven op zaterdag 13 juni 2015 te Wassenaar. Petronella werd 89 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Van Arie en Petronella zijn drie kinderen bekend:

1  Wilma Schoorl.

2  Ruud Schoorl.

3  Anna Maria Hendrika Schoorl (Annemarie) is geboren op dinsdag 3 februari 1953 te Wassenaar, is rooms katholiek gedoopt, zie X-CQ.

IX-AS  Petrus Johannes Berbée, zoon van Catharina (trijntje) Zandbergen (VIII-AA) of Henricus Johannes (hein) Berbée, expediteur, wonende te Hillegom (beekkade 21), is geboren op donderdag 20 februari 1902 te Hillegom om 23.00 uur, is overleden op donderdag 22 februari 1973 te Hillegom, is begraven op zondag 25 februari 1973 te Hillegom. Petrus woont beekkade 21 op donderdag 20 februari 1902. Petrus werd 71 jaar en 2 dagen.

Petrus trouwt op donderdag 30 januari 1930 te Sassenheim op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Antonia van den Berk (Tonia), dochter van Hendricus Johannes van den Berk en Petronella Alkemade. Antonia is geboren op donderdag 16 maart 1905 te Sassenheim, is overleden op maandag 19 januari 1987 te Sassenheim, is begraven op donderdag 22 januari 1987 op de begraafplaats van de r.k. parochie.. Antonia werd 81 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Van Petrus en Antonia zijn zes kinderen bekend:

1  Catharina Cornelia Berbée (Tiny) is geboren op woensdag 25 mei 1932 te Hillegom, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 26 mei 1932, zie X-CR.

2  Hendricus Adrianus Berbée (Harry) is geboren op woensdag 6 september 1933 te Hillegom, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 7 september 1933 te Hillegom, zie X-CS.

3  Hendrikus Berbée (Henk) is geboren op maandag 15 oktober 1934 te Hillegom, is gedoopt op maandag 15 oktober 1934 te Hillegom, zie X-CT.

4  Petronella Berbée (Nelly) is geboren op vrijdag 5 februari 1937 te Hillegom, is overleden op dinsdag 4 oktober 1938. Petronella werd 1 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

5  Petrus Johannes Maria Berbée (Piet) is geboren op zaterdag 24 februari 1940 te Hillegom, zie X-CU.

6  Cornelis Hendrikus Berbée (Corry) is geboren op donderdag 2 november 1944 te Hillegom, is overleden op vrijdag 5 september 1947. Cornelis werd 2 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

IX-AT  Johannes Cornelis Berbée, zoon van Catharina (trijntje) Zandbergen (VIII-AA) of Henricus Johannes (hein) Berbée, transporteur, is geboren op donderdag 23 april 1903 te Hillegom, is overleden op dinsdag 26 november 1991 te Hillegom, is begraven op zaterdag 30 november 1991 te Hillegom. Johannes werd 88 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Ontving op 17 juli 1987 de eremedaille in goud van de orde van Oranje-Nassau.

Johannes gaat in ondertrouw op woensdag 17 januari 1934 te Hillegom, trouwt op dinsdag 6 februari 1934 te Hillegom op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Agatha Schoonderwoerd (Marie), dochter van Johannes Adrianus Schoonderwoerd en Antje Maazen. Maria is geboren op woensdag 30 november 1910 te Nieuw Vennep, is overleden op woensdag 28 december 1988 te Hillegom, is begraven op vrijdag 31 december 1982 te Hillegom op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie.. Maria werd 78 jaar en 28 dagen.

Van Johannes en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Catharina Anthonia Petronella Berbée (Tiny) is geboren op zondag 16 december 1934 te Hillegom, zie X-CV.

2  Johannes Hendrikus Gerardus Berbée (Jan) is geboren op zaterdag 10 december 1938 te Hillegom, is rooms katholiek gedoopt, zie X-CW.

3  Anna Catharina Elisabeth Maria Berbée (Ans) is geboren op zondag 14 januari 1945 te Hillegom, is rooms katholiek gedoopt op zondag 14 januari 1945 te Hillegom, zie X-CX.

4  Henricus Jacobus Maria Berbée (Henk) is geboren op donderdag 22 augustus 1946 te Hillegom, zie X-CY.

IX-AU  Cornelia Hillegonda Berbée, dochter van Catharina (trijntje) Zandbergen (VIII-AA) of Henricus Johannes (hein) Berbée, huisvrouw, is geboren op vrijdag 11 oktober 1907 te Hillegom, is overleden op vrijdag 2 december 1983 te Voorburg, is begraven op dinsdag 6 december 1983 te Voorburg. Cornelia werd 76 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Cornelia trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 16 januari 1946 te Hillegom (St Josephkerk). op 38-jarige leeftijd met de 43-jarige Petrus Johannes Hendriks (Piet), zoon van Leonardus Johannes Hendriks en Sophia Elisabeth Borsboom. Petrus, tuinder, is geboren op zaterdag 30 augustus 1902 te Voorburg, is overleden op vrijdag 3 juli 1981 te Leidschendam. Petrus werd 78 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Petrus was eerder gehuwd (1) met Petronella Catharina van der Salm.<269>

Van Petrus en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Willebrordus Hendricus Catharina Hendriks (Wim) is geboren op woensdag 27 augustus 1947 te 's-Gravenhage.

2  Catharina Antonia Maria Hendriks (Tineke) is geboren op donderdag 7 april 1949 te 's-Gravenhage.

3  Hendricus Cornelis Jozef Hendriks (Henk) is geboren op woensdag 25 oktober 1950 te 's-Gravenhage.

IX-AV  Hendrikus Martinus Berbée (Henk), zoon van Catharina (trijntje) Zandbergen (VIII-AA) of Henricus Johannes (hein) Berbée, garagehouder, is geboren op dinsdag 8 maart 1910 te Hillegom, is overleden op zaterdag 7 november 1992, is begraven te Hillegom. Hendrikus werd 82 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Bij de pensionering van Henk wordt het garagebedrijf verkocht aan het Lissers Automobielbedrijf omdat er geen opvolger in de familie was.

Hendrikus trouwt op dinsdag 16 november 1948 te Hillegom op 38-jarige leeftijd met de 32-jarige Johanna Agatha Weijers (Jo), dochter van Cornelis Stephanus Weijers en Cornelia Wilhelmina Koppert. Johanna is geboren op zondag 23 juli 1916 te Hillegom, is overleden op woensdag 31 januari 2001 te Hillegom, is begraven op zaterdag 5 februari 2011 te Hillegom. Johanna werd 84 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Van Hendrikus en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrikus Cornelis Petrus Berbée (Henri), wiskundige, wonende te Amstelveen, is geboren op woensdag 18 januari 1950 te Hillegom.

Henri is niet gehuwd.

2  Cornelis Hendrikus Raphaël Berbée (Kees), bedrijfseconoom, is geboren op zaterdag 3 februari 1951 te Hillegom.

Kees is niet gehuwd.

3  Catharina Cornelia Maria Berbée (Ineke) is geboren op zondag 27 juli 1952 te Hillegom Maand geboorte is onzeker, mogelijk februari., is overleden op zondag 20 juni 1954 te Haarlem. Catharina werd 1 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

4  Catharina Cornelia Maria Berbée (Ineke), secretaresse en vertaalster, is geboren op donderdag 8 juli 1954 te Hillegom.

Ineke is niet gehuwd.

5  Robertus Petrus Maria Berbée (Rob) is geboren op woensdag 11 juli 1956 te Hillegom, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 12 juli 1956 te Hillegom, zie X-CZ.

IX-AW  Maria Johanna Catharina Berbé (Rie), dochter van Frederikus Berbé (Frederik) (VIII-AB) en Maria Tromp (Griet), is geboren op zondag 9 december 1900 te Hillegom (om 03.00 uur te Weeresteinstraat 93), is overleden op vrijdag 17 juni 1955 te Oegstgeest, is begraven op dinsdag 21 juni 1955 te Lisse (begraafplaats van de rooms katholieke Maria parochie). Maria werd 54 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Maria trouwt op donderdag 5 februari 1931 te Hillegom op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Petrus Cornelis Heemskerk (Piet), zoon van Hubertus Heemskerk en Hendrica Lemmers. Petrus is geboren op vrijdag 30 oktober 1903 te Hillegom, is overleden op donderdag 4 september 1980 te Haarlem, is begraven te Haarlem. Petrus werd 76 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Petrus was later gehuwd (2) met Louise Maria Geertruida Harder.<270,271>

Van Petrus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrika Johanna Heemskerk (Henny) is geboren op dinsdag 8 december 1931 te Hillegom.

2  Frederikus Hubertus Heemskerk (Frits) is geboren op zondag 12 maart 1933 te Leiden.

3  Maria Theresia Heemskerk (Rita) is geboren op zondag 13 oktober 1935 te Leiden.

4  Hubertus Petrus Heemskerk (Huub) is geboren op donderdag 13 april 1939 te Lisse.

5  Johanna Maria Heemskerk (Joke) is geboren op woensdag 11 november 1942 te Lisse.

IX-AX  Hendrikus Gerardus Berbé (Henk), zoon van Frederikus Berbé (Frederik) (VIII-AB) en Maria Tromp (Griet), hulpkantonnier, wonende te Hillegom en te Delft (aart van der Leeuwlaan 452), is geboren op vrijdag 4 juli 1902 te Hillegom 14.30 uur (Weeressteinstraat 91), is overleden op maandag 11 september 1995 te Delft, is begraven op zaterdag 16 september 1995 te Delft. Hendrikus woont aart van der Leeuwlaan 452 op dinsdag 29 november 1988. Hendrikus werd 93 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Hendrikus trouwt op woensdag 6 juli 1932 te Delft op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Willempje Anna Eijk (Willy), dochter van Adrianus Eijk en Josina Struik. Willempje, huisvrouw, is geboren op donderdag 1 oktober 1908 te Nieuw-Vennep, is overleden op dinsdag 29 november 1988 te Delft, is begraven op zaterdag 3 december 1988 te Delft. Willempje werd 80 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Hendrikus en Willempje zijn drie kinderen bekend:

1  Frederikus Berbé (Frits) is geboren op woensdag 26 april 1933 te Rotterdam, zie X-DA.

2  Adrianus Berbé (Aad) is geboren op zaterdag 14 november 1936 te Haarlemmermeer, zie X-DB.

3  Willy Berbé is geboren op donderdag 25 mei 1944 te Delft.

Willy is gehuwd met Augustinus J van Oel. Augustinus is geboren rond 1940.

IX-AY  Johannes Gerardus Hendrikus Berbé (Joop), zoon van Frederikus Berbé (Frederik) (VIII-AB) en Maria Tromp (Griet), is geboren op donderdag 4 maart 1909 te Hillegom, is overleden op zaterdag 28 december 1985 te Hillegom, is begraven op donderdag 2 januari 1986 te Hillegom (op de begraafplaats van de rooms katholieke St. Jozeph parochie). Johannes werd 76 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 2 juni 1938 te Hillegom op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Barbara Catharina Lascaris (Bets), dochter van Gerardus Lascaris (Gerrit) en Maria Vreeburg (Rie). Barbara is geboren op woensdag 12 juli 1911 te Lisse, is overleden op vrijdag 8 december 2000, is begraven op dinsdag 12 december 2000 te Hillegom op de begraafplaats van de rooms katholieke St. Jozefkerk.. Barbara werd 89 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Van Johannes en Barbara zijn negen kinderen bekend:

1  Fredericus Anthonius Berbé (Frits), koperslager, is geboren op vrijdag 12 mei 1939 te Hillegom.

Fredericus trouwt op vrijdag 18 juni 1965 te Bennebroek op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Jefke van der Woude (Jefke), dochter van Sietze van der Woude en Tedje Anna Davids. Jefke, bejaardenverzorgster, is geboren op donderdag 26 augustus 1943 te Kollumerland.

2  Maria Elisabeth Berbé (Riet) is geboren op woensdag 11 september 1940 te Leiden, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 12 september 1940 te Oegstgeest, zie X-DC.

3  Gerarda Maria Berbé (Gerda) is geboren op maandag 26 januari 1942 te Hillegom, is rooms katholiek gedoopt op woensdag 28 januari 1942 te Hillegom, zie X-DD.

4  Huberta Maria Berbé (Bep) is geboren op maandag 7 februari 1944 te Hillegom, is rooms katholiek gedoopt op maandag 7 februari 1944 te Hillegom, zie X-DE.

5  Johannes Gerardus Berbé (Joop) is geboren op maandag 7 februari 1944 te Hillegom, is rooms katholiek gedoopt, zie X-DF.

6  Hendrika Barbara Antonia Berbé (Hennie) is geboren op vrijdag 28 maart 1947 te Hillegom, is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 28 maart 1947 te Hillegom, zie X-DG.

7  Antonius Frederikus Maria Berbé (Ton) is geboren op zondag 1 mei 1949 te Hillegom, zie X-DH.

8  Maria Anna Berbé (Marian) is geboren op vrijdag 1 december 1950 te Hillegom, is christelijk gereformeerd gedoopt, zie X-DI.

9  Catharina Alida Berbé (Tiny) is geboren op maandag 6 juli 1953 te Hillegom, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 7 juli 1953 te Hillegom, zie X-DJ.

IX-AZ  Hubertus Berben, zoon van Pieter Berben (VIII-AF) en Berendina Peters, is geboren op maandag 21 maart 1898, is overleden op vrijdag 22 maart 1963. Hubertus werd 65 jaar en 1 dag.

Hubertus trouwt op donderdag 13 augustus 1925 op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Anna Maria Catharina Baars. Anna is geboren op zaterdag 16 april 1898, is overleden op dinsdag 31 juli 1990. Anna werd 92 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Van Hubertus en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Berben is geboren op dinsdag 20 september 1927.

2  Hendrina Berben is geboren op dinsdag 8 november 1932.

3  Anna Berben is geboren op zaterdag 17 augustus 1935.


Generatie X

(van 1899 tot heden)

In deze generatie zijn 114 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1931 en 2002. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Anna Paulowna (45x), Lisse (42x), Leiden (36x), Voorhout (24x), Haarlem (17x), Hillegom (14x), Noordwijkerhout (14x), Noordwijk (11x), Amsterdam (9x), Den Helder (9x), Bennebroek (8x), Nieuw Vennep (8x), Rotterdam (6x), Haarlemmermeer (5x), Newcastle (4x), Fulda (4x), Wassenaar (4x), Pasadena (4x), Zeist (3x), Breezand (3x), Zwaag (3x), Goshen N.Y. (2x), Alassio (2x), Emmeloord (2x), Gouda (2x), Cobourg (2x), Bergh (Beek) (2x), Amersfoort (2x), Schiedam (2x), Woerden (2x), Rome (2x), Scheveningen (2x), Somerville New Yersey (2x), Julianadorp (2x), Alkemade, Alkmaar, Amstelveen, Voorburg, Zuidwolde, Baexem, Vlaardingen, Bracebridge, Zevenaar, Sedro Wooley, Delft, Sassenheim, Enschede, Panorana City, Nieuwkoop, Los Angelos, London Ontorio, London Ontario, Leidschendam en Brampton. Er zijn momenteel nog 272 van de 348 kinderen in leven.

X-A  Walter Michael Berbée, zoon van Petrus Berbée (Peter) (IX-C) en Anna Marie Puetz, is geboren op woensdag 25 september 1918, is overleden op zaterdag 19 januari 2013, is begraven te Ford Snelling National Cemetary Minnesota U.S.A.. Walter werd 94 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Walter was gehuwd met Lucille Egyhasi. Lucille is geboren op maandag 6 juni 1921, is overleden op dinsdag 21 januari 1997, is begraven (bron: Fort Snelling National Cemetery, Minneapolis). Lucille werd 75 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van Walter en Lucille zijn vijf kinderen bekend:

1  James L Berbée.

2  Marcina Berbée, zie XI-A.

3  Wayne Michael Berbée is geboren op donderdag 23 juli 1942, is overleden op dinsdag 23 juni 2009 (bron:Calvary Cemetery Burial or Cremation Place: Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA). Wayne werd 66 jaar en 11 maanden.

4  Jerome K Berbée (Jerry) is geboren op donderdag 29 juli 1954, is overleden op maandag 19 januari 2009 te Florida, is begraven te Bayview Memorial Park Pensacola Escambia County. Jerome werd 54 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

5  Leonard Mark Berbée, wonende te Owasso, is geboren in juli 1960.

Leonard trouwt op zaterdag 9 maart 1991 te Gregg County op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Susan M Thompson. Susan is geboren in 1966.

X-B  Leo Mathias Berbée, zoon van Petrus Berbée (Peter) (IX-C) en Anna Marie Puetz, is geboren op maandag 1 december 1919 te Pillager, is overleden op vrijdag 9 januari 2009, is begraven op dinsdag 13 januari 2009 op de St. John Cemetery, Ypsilanti.. Leo werd 89 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Leo en Juanita kregen drie kinderen.

Leo trouwt op vrijdag 12 januari 1945 te la Junta op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Juanita Myrtle Williamson. Juanita is geboren op vrijdag 17 juli 1925 te Miami, is overleden op vrijdag 5 februari 2010 te Milan, is begraven te St. John Cemetery Ypsilanti. Juanita werd 84 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Otero County, Colorado, Verenigde Staten van Amerika.

Van Leo en Juanita zijn drie kinderen bekend:

1  Patricia Berbée is geboren rond 1945.

Patricia was gehuwd met Victor Gilica.

2  Nancy Berbée is geboren rond 1947.

Nancy was gehuwd met Matt Szaflarski.

3  Kathy Berbée is geboren rond 1950.

Kathy was gehuwd met Paul Gunderson.

X-C  Raymond P Berbée (Ray), zoon van Petrus Berbée (Peter) (IX-C) en Anna Marie Puetz, is geboren op donderdag 2 maart 1922, is overleden op zondag 29 januari 1989 te Ramsey, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika. Raymond werd 66 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Raymond was gehuwd met Katherine Leritz (Kay). Katherine is geboren in 1925, is overleden in 1992. Katherine werd 67 jaar.

Van Raymond en Katherine zijn drie kinderen bekend:

1  Sharon Ann Berbée (Sherry) is geboren rond 1950.

Sharon was gehuwd met Kenneth Meijer.

2  Cynthia Marie Berbée is geboren rond 1952.

3  Deborah Kay Berbée (Debby) is geboren rond 1954.

X-D  Matthew Berbée, zoon van Mattheus Berbée (IX-E) en Anna Katharine Schlegel, is geboren op zondag 15 september 1929, is overleden op maandag 24 mei 2004. Matthew werd 74 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Matthew was gehuwd met Donna Lee Harvey, dochter van Charles Bowman Harvey en Catherine Louise Cilley. Donna is geboren rond 1936.

Van Matthew en Donna zijn vier kinderen bekend:

1  Kathryn Ann Berbée is geboren rond 1960, zie XI-B.

2  Teresa Lynn Berbée is geboren rond 1963, zie XI-C.

3  Peter Matthew Berbée is geboren rond 1965.

4  Susan Marie Berbée is geboren rond 1970, zie XI-D.

X-E  Gerardus Nicolaas Berbée (Gerrit), zoon van Anthonius Berbée (Toon) (IX-F) en Geertruida Nicola Prins (Geert), wonende te Lisse, te Wassenaar en te Breezand, is geboren op zondag 5 augustus 1906 te Lisse Gerrit werd geboren om 11 uur in woning nummer 143a (bron: DTB Lisse 1906, acte nr 127), is overleden op donderdag 24 september 1970 te Anna Paulowna, is begraven te Breezand op de begraafplaats van de rooms katholieke St Jan de Evangelist parochie te Breezand. Graf 0168.. Gerardus woont voor maandag 12 juni 1911. Gerardus woont op maandag 12 juni 1911. Gerardus is doopgetuige van Geertruida Maria Johanna Berbée (Truus) op zaterdag 27 december 1947 te Breezand. Gerardus woont in 1960. Gerardus werd 64 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Gerardus trouwt op zaterdag 3 september 1932 te Wassenaar op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Petronella Adriana Mooijman (Nel), dochter van Nicolaas Mooijman en Helena Cornelia Blok. Petronella is geboren op vrijdag 21 augustus 1903 te Noordwijkerhout, is overleden op maandag 15 juli 1974 te Alkmaar, is begraven te Breezand op de begraafplaats van de rooms katholieke St Jan de Evangelist parochie te Breezand. Graf 0168.. Petronella is doopgetuige van Geertruida Maria Johanna Berbée (Truus) op zaterdag 27 december 1947 te Breezand. Petronella werd 70 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Van Gerardus en Petronella zijn zes kinderen bekend:

1  Ánthonius Nicolaas Berbée (Toon) is geboren op donderdag 27 juli 1933 te Anna Paulowna, zie XI-E.

2  Nicolaas Johannes Berbée (Nico) is geboren op zondag 5 augustus 1934 te Anna Paulowna, zie XI-F.

3  Gerardus Johannes Berbée (Gé), bloembollenkweker, is geboren op dinsdag 31 december 1935 te Anna Paulowna.

Gé is niet gehuwd. Gé had samen met zijn broer Leo een bloembollenbedrijf.

4  Johannes Petrus Berbée (Jan) is geboren op vrijdag 16 april 1937 te Anna Paulowna, zie XI-G.

5  Geertruida Helena Maria Berbée (Truus) is geboren op donderdag 1 september 1938 te Anna Paulowna, zie XI-H.

6  Leonardus Petrus Berbée (Leo) is geboren op vrijdag 18 oktober 1940 te Anna Paulowna, zie XI-I.

X-F  Johannes Berbée (Jan), zoon van Anthonius Berbée (Toon) (IX-F) en Geertruida Nicola Prins (Geert), bloembollenkweker, wonende te Lisse, te Wassenaar en te Breezand, is geboren op donderdag 18 mei 1911 te Lisse Johannes werd geboren om 03.30 uur in wijk K huisnummer 65 (bron: DTB Lisse 1911, acte nummer 85), is overleden op donderdag 1 maart 2001, is begraven te 't Zand op de begraafplaats van de rooms katholieke Onze Lieve Vrouwe Visitate parochie.. Johannes woont voor maandag 12 juni 1911. Johannes woont op maandag 12 juni 1911. Johannes woont in 1950. Johannes is doopgetuige van Johanna Afra Berbée (Joke) op woensdag 9 april 1952 te Breezand. Johannes werd 89 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 18 november 1938 te Zijpe op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Elisabeth Catharina Schilder (Bets), dochter van Johannes Albertus Schilder (Jan) en Catharina Glas (Trijntje). Elisabeth is geboren op donderdag 29 juni 1911 te Zijpe, is overleden op zondag 3 januari 1999, is begraven te 't Zand op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie.. Elisabeth is doopgetuige van Johanna Afra Berbée (Joke) op woensdag 9 april 1952 te Breezand. Elisabeth werd 87 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Van Johannes en Elisabeth zijn zeven kinderen bekend:

1  Geertruida Catharina Berbée (Truus) is geboren op vrijdag 6 september 1940 te Anna Paulowna, zie XI-J.

2  Catharina Geertruida Berbée (Tiny) is geboren op dinsdag 2 juni 1942 te Anna Paulowna.

3  Antonius Johannes Berbée (Ton) is geboren op zaterdag 15 januari 1944 te Anna Paulowna, is rooms katholiek gedoopt op zondag 16 januari 1944 te Breezand (doopgetuige waren Petrus Adrianus Schilder en Emma Maria Heddes), zie XI-K.

4  Johannes Antonius Berbée (Jan) is geboren op zaterdag 1 juni 1946 te Anna Paulowna, zie XI-L.

5  Maria Elisabeth Hendrika Berbée (Ria) is geboren op zondag 23 mei 1948 te Anna Paulowna, is overleden op donderdag 23 augustus 1951 te Den Helder. Maria werd 3 jaar en 3 maanden.

6  Elisabeth Johanna Alida Berbée (Ellie) is geboren op donderdag 2 maart 1950 te Anna Paulowna, is gedoopt (doopgetuige waren Nicolaas J. Kager en Maria Johanna Schilder), zie XI-M.

7  Maria Bavonia Catharina Berbée (Ria) is geboren op vrijdag 9 januari 1953 te Anna Paulowna.

Ria is niet gehuwd.

X-G  Bavonia Maria Berbée (Vonnie), dochter van Anthonius Berbée (Toon) (IX-F) en Geertruida Nicola Prins (Geert), wonende te Lisse, is geboren op vrijdag 19 september 1913 te Wassenaar, is overleden op donderdag 15 december 2011 te Lisse, is begraven op woensdag 21 december 2011 te Lisse (op de begraafplaats van de rooms katholieke Agatha parochie).. Bavonia is doopgetuige van Bavonia Maria Berbée (Vonnie) op zaterdag 31 december 1949 te Breezand. Bavonia werd 98 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Bavonia trouwt (kerk) op woensdag 1 september 1937 te Lisse op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Petrus Eduardus Dames (Piet), zoon van Nicolaas Dames (Klaas) en Anna Maria Kieft (Annemarie). Petrus, bloembollenkweker, is geboren op dinsdag 23 juli 1912 te Lisse, is overleden op vrijdag 5 oktober 1984 te Leiden. Petrus is doopgetuige van Bavonia Maria Berbée (Vonnie) op zaterdag 31 december 1949 te Breezand. Petrus werd 72 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Van Petrus en Bavonia zijn vijf kinderen bekend:

1  Jozef Simon Dames is geboren rond 1938.

Jos bleef ongehuwd.

2  Nicolaas Antonius Dames (Niek) is geboren op zaterdag 28 januari 1939 te Lisse.

3  Antonius Nicolaas Dames (Anton) is geboren op zaterdag 18 mei 1940 te Lisse.

4  Anneke Dames is geboren op donderdag 5 februari 1942 te Lisse.

5  Brigitta Wilhelmina Theresia Bavonia Dames (Birgit) is geboren op zondag 20 februari 1955 te Sassenheim.

Brigitta is gehuwd met Ben Thomas. Ben, wonende te Lisse, is geboren rond 1950.

X-H  Nicolaas Cornelis Berbée (Nico), zoon van Anthonius Berbée (Toon) (IX-F) en Geertruida Nicola Prins (Geert), bloembollenkweker, wonende te Lisse en te Breezand, is geboren op woensdag 16 februari 1916 te Wassenaar, is overleden op dinsdag 31 maart 1987 te Anna Paulowna, is begraven op zaterdag 4 april 1987 te Breezand. Nicolaas werd 71 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Nicolaas trouwt op donderdag 16 april 1942 te Lisse (bron: DTB Lisse 1942, acte nummer 11), trouwt (kerk) op donderdag 16 april 1942 te Lisse op 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Geertruida Maria Dames, dochter van Nicolaas Dames (Klaas) en Anna Maria Kieft (Annemarie). Geertruida is geboren op zondag 25 november 1917 te Lisse (bron: DTB Lisse 1917, acte nummer 181), is overleden op zaterdag 12 juli 1958 te Lisse (bron: DTB Lisse 1958, acte nummer 34), is begraven op dinsdag 15 juli 1958 te Lisse (begraafplaats van de r.k. Agatha parochie).. Geertruida werd 40 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Van Nicolaas en Geertruida zijn negen kinderen bekend:

1  Gertruda Anna Maria Berbée (Truike), wonende te Lisse (Achterweg 29), is geboren op woensdag 13 januari 1943 te Lisse. Gertruda woont Achterweg 29 op vrijdag 1 augustus 1958.

Truike is niet gehuwd. Gertruda behaalde haar ULO diploma te Harlingen en volgde van 1 augustus 1958 tot en met 31 juli 1959 de r.k. huishoudschool te Lisse.

2  Nicolaas Antonius Johannes Jozef Berbée (Nico) is geboren op woensdag 1 maart 1944 te Lisse, zie XI-N.

3  Johannes Antonius Berbée (Jan) is geboren op zaterdag 7 juli 1945 te Lisse, zie XI-O.

4  Anthonius Theodorus Berbée (Ton) is geboren op zondag 29 december 1946 te Lisse, zie XI-P.

5  Maria Anna Bavonia Berbée (Marianne) is geboren op donderdag 3 juni 1948 te Lisse, is gedoopt (doopgetuige was Bavonia Maria Berbée (zie X-G)), zie XI-Q.

6  Hedwiga Maria Berbée (Hetty) is geboren op woensdag 28 september 1949 te Lisse.

Hedwiga is gehuwd met Wim Laverman. Wim is geboren rond 1945.

7  Otto Jozef Berbée (Otto) is geboren op donderdag 25 januari 1951 te Lisse, zie XI-R.

8  Martinus Theodorus Berbée (Martin) is geboren op vrijdag 13 juni 1952 te Lisse, is overleden op zondag 16 april 2017 te Den Helder (bron: overlijdensadvertentie Schager Courant 19 april 2017), is begraven op vrijdag 21 april 2017 te Breezand op de begraafplaats van de r.k. St. Jan de Evangelist.. Martinus werd 64 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Martin is niet gehuwd geweest.

9  Carola Maria Berbée (Carola), wonende te Wassenaar, is geboren op zondag 1 november 1953 te Lisse.

Carola is gehuwd met Theodorus Maria van der Lubbe (Theo). Theodorus is geboren rond 1950.

Nicolaas trouwt op donderdag 19 januari 1961 te Lisse, trouwt (kerk) op dinsdag 31 januari 1961 te Lisse op 44-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Petronella Jacoba Verdegaal, dochter van Theodorus Verdegaal (Dirk) en Maria van der Zon (Marie). Petronella is geboren op woensdag 31 januari 1917 te Lisse, is overleden op vrijdag 2 juli 2010 te Den Helder, is begraven op dinsdag 6 juli 2010 te Breezand op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie.. Petronella werd 93 jaar, 5 maanden en 1 dag.

X-I  Hubertus Berbée (Bert), zoon van Anthonius Berbée (Toon) (IX-F) en Geertruida Nicola Prins (Geert), bloembollenkweker, wonende te Breezand (Burgemeester Lovinkstraat 58), te Breezand (Burgemeester Lovinkstraat 82a) en te Breezand (Leen Pietersestraat 67), is geboren op vrijdag 21 juni 1918 te Wassenaar, is overleden op donderdag 8 juni 2000 te Breezand, is begraven te Breezand op de begraafplaats van de rooms katholieke St Jan de Evangelist parochie te Breezand. Graf 0226.. Hubertus woont Burgemeester Lovinkstraat 58. Hubertus woont Burgemeester Lovinkstraat 82a. Hubertus woont Leen Pietersestraat 67. Hubertus is huwelijksgetuige van Johannes Nicolaas Leijen (Jan) en Bavonia Maria Berbée (Vonnie) op woensdag 6 juni 1973 te Alkmaar. Hubertus is huwelijksgetuige van Hubertus Jozef Berbée (Hubert) en Alida Catharina Petronella Straathof (Lidy) op vrijdag 1 maart 1974 te Anna Paulowna. Hubertus werd 81 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Opleiding: Van Heeckerenschool, Wassenaar; Handelsavondschool, lisse; Tuinbouwavondschool, Breezand.

Hubertus trouwt op donderdag 28 november 1946 te Callantsoog, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 2 januari 1947 te 't Zand op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Schilder (Joop), dochter van Theodorus Simon Schilder (Dorus) en Geertruida Wever (Truus). Johanna, huisvrouw en naaister, is geboren op zondag 11 maart 1923 te Zijpe, is overleden op vrijdag 26 september 2003 te Schagen, is begraven te Breezand op de begraafplaats van de rooms katholieke Sj Jan de Evangelist parochie te Breezand. Graf 0226.. Johanna is huwelijksgetuige van Hubertus Jozef Berbée (Hubert) en Alida Catharina Petronella Straathof (Lidy) op vrijdag 1 maart 1974 te Anna Paulowna. Johanna werd 80 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Opleiding: St. Jozefschool, 't Zand; Maria Boodschap naaischool, Schagen.

Van Hubertus en Johanna zijn tien kinderen bekend:

1  Geertruida Maria Johanna Berbée (Truus) is geboren op zaterdag 27 december 1947, is gedoopt op zaterdag 27 december 1947 te Breezand St. jan de Evangelist. (doopgetuige waren Gerardus Nicolaas Berbée (zie X-E) en Petronella Adriana Mooijman), zie XI-S.

2  Theodorus Anthonius Berbée is geboren op maandag 31 januari 1949 te Anna Paulowna, is gedoopt op maandag 31 januari 1949 te Breezand St. Jan de Evangelist. (doopgetuige waren Albert van der Kroon en Anna van der Kroon-schilder), zie XI-T.

3  Bavonia Maria Berbée (Vonnie) is geboren op zaterdag 31 december 1949 te Den Helder, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 31 december 1949 te Breezand St. Jan de Evangelist. (doopgetuige waren Petrus Eduardus Dames (zie X-G) en Bavonia Maria Berbée), zie XI-U.

4  Hubertus Jozef Berbée (Hubert) is geboren op zaterdag 17 februari 1951, is gedoopt op zaterdag 17 februari 1951 te Breezand St. Jan de Evangelist. (doopgetuige waren Petrus Maria Schilder en Maria Schilder), zie XI-V.

5  Johanna Afra Berbée (Joke) is geboren op woensdag 9 april 1952 te Anna Paulowna, is gedoopt op woensdag 9 april 1952 te Breezand St. Jan de Evangelist. (doopgetuige waren Elisabeth Catharina Schilder (zie X-F) en Johannes Berbée), zie XI-W.

6  Jozef Theodorus Maria Berbée (Jos) is geboren op maandag 20 september 1954 te Anna Paulowna, is gedoopt op maandag 20 september 1954 te Breezand St. Jan de Evangelist. (doopgetuige waren Theodorus Simon Schilder en Catharina Maria Schilder), zie XI-X.

7  Stephanus Simon Nicolaas Berbée (Stef) is geboren op zondag 25 december 1955 te Anna Paulowna, is gedoopt op maandag 26 december 1955 te Breezand St. Jan de Evangelist. (doopgetuige waren Simon Johannes van der Voort (zie IX-F.7) en Henderika Wilhelmina Berbée), zie XI-Y.

8  Anthonia Maria Berbée (Toos) is geboren op dinsdag 12 februari 1957 te Den Helder, is gedoopt op dinsdag 12 februari 1957 te Den Helder H.H. Petrus en Paulus kerk. (doopgetuige waren A. Paridon en Maria Paridon-schilder), zie XI-Z.

9  Maria Anna Berbée (Mariëtte) is geboren op dinsdag 6 oktober 1959 te Den Helder, is gedoopt op woensdag 7 oktober 1959 te Den Helder H.H. Petrus en Paulus kerk. (doopgetuige waren Maria Filemena Jozefina Verdegaal en Cornelis Berbée (zie X-K)), zie XI-AA.

10  Caroline Gonzales Maria Berbée (Carolien) is geboren op dinsdag 15 augustus 1961 te Den Helder, is gedoopt op woensdag 16 augustus 1961 te Den Helder Kapel van het Sint Lidwinaziekenhuis. (doopgetuige waren Jacobus Schilder en Eleonora Margaretha Maria Theresia Schilder-louman), zie XI-AB.

X-J  Anthonius Berbée (Toon), zoon van Anthonius Berbée (Toon) (IX-F) en Geertruida Nicola Prins (Geert), bloembollenkweker, wonende te Breezand, is geboren op dinsdag 21 september 1920 te Wassenaar, is overleden op zondag 14 oktober 2007 te Schagen. Anthonius werd 87 jaar en 23 dagen.

Anthonius trouwt op vrijdag 23 mei 1947 te Anna Paulowna op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Maria Johanna van Lierop (Rie), dochter van Franciscus Wilhelmus van Lierop en Maria Bernardina Höcker. Maria, zonder beroep, is geboren op dinsdag 18 januari 1921 te Anna Palowna, is overleden op woensdag 22 februari 2017 te Schagen Afscheidsdienst in de r.k. Christoforuskerk te Schagen op 28 februari 2017., is gecremeerd op dinsdag 28 februari 2017. Maria werd 96 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Van Anthonius en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Bavonia Petronella Berbée (Ria) is geboren op zondag 16 mei 1948 te Anna Paulowna.

Maria is gehuwd met Petrus Joachim Maria Huiberts. Petrus is geboren op zondag 8 augustus 1943 te Anna Paulowna.

2  Hendrika Wilhelmina Berbée (Henny) is geboren op donderdag 20 november 1952 te Anna Paulowna.

Hendrika trouwt op dinsdag 17 december 1974 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Petrus Wouterus Maria van Haaster (Peter). Petrus is geboren op vrijdag 15 juni 1951 te Anna-Paulowna.

3  Josephina Maria Berbée (José) is geboren op dinsdag 3 januari 1956 te Anna Paulowna.

Josephina is gehuwd met Hendricus Antonius Maria Beelen (Henk). Hendricus is geboren op maandag 8 mei 1950 te Heemstede.

4  Margaretha Anna Maria Berbée (Margreth) is geboren op donderdag 21 januari 1960 te Anna Paulowna.

Margaretha was gehuwd met Milo Appel.
X-K  Cornelis Berbée (Cees), zoon van Anthonius Berbée (Toon) (IX-F) en Geertruida Nicola Prins (Geert), bloembollenkweker, wonende te Wassenaar, is geboren op donderdag 4 oktober 1923 te Wassenaar, is overleden op maandag 9 februari 2015 Op 14 februari 2015 werd de uitvaartsdienst gehouden in de r.k. St Josef kerk te Wassenaar., is gecremeerd op zaterdag 14 februari 2015 te Leiden. Cornelis is doopgetuige van Maria Anna Berbée (Mariëtte) op woensdag 7 oktober 1959 te Den Helder. Cornelis werd 91 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 30 maart 1950 te Lisse, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 27 april 1950 te Lisse op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria Filemena Jozefina Verdegaal (Rie), dochter van Theodorus Verdegaal (Dirk) en Maria van der Zon (Marie). Maria is geboren op woensdag 15 maart 1922 te Lisse, is overleden op dinsdag 22 juni 1999 te Leiden, is begraven te Lisse. Maria is doopgetuige van Maria Anna Berbée (Mariëtte) op woensdag 7 oktober 1959 te Den Helder. Maria werd 77 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Theodorus Anthonius Maria Berbée (Dick) is geboren op zondag 20 mei 1951 te Wassenaar.

Dick is ongehuwd.

2  Jozefina Sophia Maria Berbée (José) is geboren op woensdag 19 november 1952 te Wassenaar.

Jozefina is gehuwd met Gerardus Hendrikus Maria Morren (Gérard). Gerardus is geboren rond 1950.

3  Franciscus Nicolaas Maria Berbée (Frank) is geboren op zondag 27 november 1955 te Wassenaar, zie XI-AC.

4  Anna Maria Bernadette Berbée (Annette) is geboren op zaterdag 4 oktober 1958 te Wassenaar, zie XI-AD.
X-L  Gerardus Maria Berbée (Gerrit), zoon van Bartholomeus Berbée (Bert) (IX-H) en Cornelia Christina van der Heijden (Cor), bloembollenkweker, wonende te Breezand, is geboren op woensdag 6 december 1905 te Haarlemmermeer Gerrit werd geboren om 17.00 uur in huis nr 101 a R. (bron: DTB Haarlemmermeer 1905, acte nummer 661), is overleden op donderdag 22 december 1983, is begraven op de begaafplaats van de rooms katholieke St Jan de Evangelist parochie te Breezand. Graf 0263.. Gerardus wordt vermeld op woensdag 26 november 1947 te Lisse als broer van de bruid. Gerardus is huwelijksgetuige van Christianus van der Geer (Chris) en Cornelia Francisca Berbée (Corrie) op woensdag 26 november 1947 te Lisse. Gerardus werd 78 jaar en 16 dagen.<272>

Uit het register van de ingeschrevenen voor de militaire dienstplicht van 1925 blijkt dat Gerrit 1,74 cm groot was. Hij werd goedgekeurd en werd ingelijft op 1 october 1925. Hij ging met groot verlof op 13 maart 1926. Gerrit werd tijdens zijn leven onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau en kreeg de Pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice".

Gerardus trouwt op dinsdag 3 februari 1931 te Velsen (bron: DTB Velsen 1931, acte 25) (huwelijksgetuige waren Hendrikus Remigius Smakman en Jacobus Petrus Hendricus Nijssen), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 3 februari 1931 te Velsen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Martha Anna Elisabeth Nijssen (Martha), dochter van Jacobus Petrus Nijssen en Afra Groot. Martha is geboren op maandag 4 maart 1907 te Velsen, is overleden op woensdag 22 april 1987, is begraven op de begraaafplaats van de rooms katholieke St Jan de Evangelist parochie te Breezand. Graf 0263.. Martha werd 80 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Van Gerardus en Martha zijn acht kinderen bekend:

1  Bartholomeus Jacobus Hendricus Berbée (Bert) is geboren op zondag 6 december 1931 te Anna Paulowna, zie XI-AE.

2  Jacobus Bartholomeus Berbée (Jaap) is geboren op dinsdag 28 maart 1933 te Breezand, zie XI-AF.

3  Cornelis Maria Berbée (Cor) is geboren op zaterdag 8 september 1934 te Anna Paulowna, zie XI-AG.

4  Afra Cornelia Ida Berbée (Afra) is geboren op donderdag 14 oktober 1937.

Kloosterzuster onder de naam Margaret.

5  Cornelia Ida Engelina Berbée is geboren op maandag 30 maart 1942 te Anna Paulowna.

Cornelia is gehuwd met Cornelis Johannes Dietvors. Cornelis is geboren rond 1940.

6  Gerardus Johannes Berbée (Gerard) is geboren op donderdag 4 juli 1946 te Anna Paulowna, zie XI-AH.

7  Ida Maria Francisca Berbée (Ida) is geboren op dinsdag 30 november 1948.

Ida is gehuwd met Hendrikus H. F. Kager. Hendrikus is geboren rond 1945.

8  Antonius Engelmundus Berbée (Ton) is geboren op dinsdag 26 februari 1952 te Anna Paulowna, zie XI-AI.
X-M  Engelina Berbée (Lien), dochter van Bartholomeus Berbée (Bert) (IX-H) en Cornelia Christina van der Heijden (Cor), wonende te Lisse, is geboren op donderdag 10 augustus 1911 te Haarlemmermeer, is overleden op zondag 29 april 2007 te Lisse Lien overleed op zondagmorgen in haar stoel in haar kamer in het verzorgingstehuis "Berkhout" te Lisse. De uitvaartmis werd gehouden in de R.K. Agatha kerk te Lisse op vrijdag 4 mei 2007., is gecremeerd op vrijdag 4 mei 2007 te Leiden (Rhijnhof). Engelina werd 95 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Engelina trouwt op donderdag 15 mei 1941 te Lisse, trouwt (kerk) op dinsdag 27 mei 1941 te Lisse op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Johannes Cornelis van der Poel (Jan), zoon van Leonardus Hubertus van der Poel (Leen) en Maria Elisabeth van Dijk. Johannes, bloembollenkweker, wonende te Lisse, is geboren op zondag 28 februari 1909 te Voorhout, is overleden op maandag 28 september 1970 te Leiden Overleden aan hartfalen.. Johannes werd 61 jaar en 7 maanden.

Van Johannes en Engelina zijn acht kinderen bekend:

1  Leonardus Johannes Jozef van der Poel (Leo), buschauffeur, wonende te Haarlem, is geboren op woensdag 22 april 1942 te Lisse.

Leo en Trudy hebben een zoon (Ronald) en een dochter (Lisette).

Leonardus trouwt op dinsdag 12 april 1966 te Hillegom op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Geertruda Johanna Helena van Tongeren (Trudy). Geertruda is geboren op donderdag 20 januari 1944 te Hillegom.

2  Bartholomeus Hendrikus Maria van der Poel (Bert), grafisch medewerker, wonende te Lisse, is geboren op maandag 3 mei 1943 te Lisse.

Bert en Marga kregen een dochter (Brigitte) en twee zoons (Bart en Erik).

Bartholomeus trouwt op woensdag 18 augustus 1971 te Haarlem op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Margaretha Susanna Maria Reus (Marga). Margaretha, wonende te Lisse, is geboren op zondag 1 juni 1947 te Grootebroek.

3  Cornelis Johannes Josef van der Poel (Cees), bouwvakker, wonende te Nieuw Vennep, is geboren op woensdag 31 mei 1944 te Lisse.

Cees en Annemieke hebben een dochter (Silvia).

Cornelis trouwt op donderdag 5 oktober 1967 te Hillegom op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Anna Maria Geertruida van Leeuwen (Annemieke). Anna is geboren op dinsdag 29 april 1947 te Hillegom.

4  Gerardus Maria van der Poel (Gerard), bloembollenkweker, wonende te Anna Paulowna, is geboren op woensdag 27 juni 1945 te Leiden.

Gerard en Mariette hebben twee zoons (Dick en Didier).

Gerardus trouwt op donderdag 27 augustus 1964 op 19-jarige leeftijd met de 18-jarige Marriette Wilhelmina Barbera Weijers (Marriette). Marriette is geboren op donderdag 4 juli 1946 te Amsterdam.

5  Jozef Franciscus van der Poel (Jos), wonende te Warmond, is geboren op woensdag 27 juni 1945 te Leiden, is overleden op maandag 1 oktober 2001 te Leiden Overleden aan de gevolgen van kanker., is begraven op zaterdag 6 oktober 2001 te Warmond op de begraafplaats van de St. Matthiaskerk.. Jozef werd 56 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Jos en Kitty hebben een zoon (John) en een dochter (Johanette).

Jozef trouwt op maandag 27 november 1967 te Warmond op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Cornelia Catharina Margaretha van Winsen (Kitty). Cornelia is geboren op woensdag 14 juli 1948.

6  Elisabeth Petronella Maria van der Poel (Betsie), wonende te Lisse, is geboren op zondag 4 augustus 1946 te Lisse, is overleden rond juni 2021. Elisabeth werd ongeveer 74 jaar en 10 maanden.

Bets en Jan hebben een zoon (Rob) en een dochter (Danielle).

Elisabeth trouwt op vrijdag 17 november 1967 te Lisse op 21-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Petrus Jacobus Prins (Jan). Johannes is geboren op zaterdag 24 oktober 1936 te Hillegom.

7  Ferdinandus Johannes Damianus van der Poel (Ferd), bouwvakker, is geboren op zaterdag 21 februari 1948 te Lisse, is overleden op zaterdag 9 september 1978 te 's-Gravenhage Overleden aan de gevolgen van een val van een bouwsteiger.. Ferdinandus werd 30 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Ferd en Annie hebben een zoon (Danny) en een dochter (Cindy).

Ferdinandus trouwt op vrijdag 10 december 1971 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Annie Oudshoorn. Annie is geboren op zaterdag 16 februari 1946 te Sassenheim.

Annie was eerder gehuwd (1) met Jan Berg.<273>

8  Anthonius Godefridus Jozef van der Poel (Ton), wonende te Noordwijk aan Zee, is geboren op dinsdag 22 maart 1955 te Lisse.

Ton en Monique hebben een zoon (Richard).

Anthonius trouwt op donderdag 6 september 1979 te Sassenheim op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Monique Calis. Monique is geboren op maandag 18 april 1960 te Bussum.
X-N  Maria Petronella Berbée (Rie), dochter van Bartholomeus Berbée (Bert) (IX-H) en Cornelia Christina van der Heijden (Cor), wonende te Voorhout (jacoba van beierenweg 41), is geboren op vrijdag 15 augustus 1913 te Haarlemmermeer, is overleden op zondag 15 augustus 2010 te Voorhout, is begraven op donderdag 19 augustus 2010 te Voorhout op de begraafplaats van de r.k. Bartholomeus parochie.. Maria woont jacoba van beierenweg 41 in 1939. Maria is doopgetuige van Maria Petronella Antonia Nulkes (Riet) in 1939. Maria is doopgetuige van Jolanda Maria van der Geer (Jolanda) op woensdag 28 september 1960 te Voorhout. Maria werd 97 jaar.

Maria trouwt op donderdag 25 mei 1939 te Lisse, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 25 mei 1939 te Lisse op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Franciscus van der Geer (Frans), zoon van Leonardus van der Geer (Leen) en Maria van Hemert. Franciscus, bloembollenkweker, wonende te Voorhout, is geboren op maandag 6 januari 1908 te Voorhout in wijk 1, huis nummer 85., is overleden op vrijdag 16 mei 1975 te Italië tijdens vakantie. Franciscus is doopgetuige van Maria Petronella Antonia Nulkes (Riet) in 1939. Franciscus woont in 1959. Franciscus is doopgetuige van Jolanda Maria van der Geer (Jolanda) op woensdag 28 september 1960 te Voorhout. Franciscus werd 67 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Het bedrijf van Frans stond aan de Jacoba van Beierenweg 41 te Voorhout. Behalve het kweken van bloembollen teelde Frans ook bloemen die op de bloemenveiling werden verkocht. Zoals vele mensen in die tijd in Voorhout had ook Frans een bijnaam. Hij werd Frans bokkie genoemd omdat hij een aantal jaren een geit of geiten had gehouden. Frans was lid van de Voorhoutse r.k. harmonie St Cecilia. In 1975 waren Frans en zijn vrouw Rie op vakantie in Italie. Ze waren daar met de bus aan gekomen en zouden met het vliegtuig naar Nederland terug keren. Het zou hun eerste vliegreis worden. Daar op vakantie kreeg Frans echter een hartaanval en overleed.

Van Franciscus en Maria zijn dertien kinderen bekend:

1  Leonardus Bartholomeus Maria van der Geer (Leo) is geboren op donderdag 20 juni 1940 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-AJ.

2  Bartholomeus Franciscus Hendricus van der Geer (Bert) is geboren op vrijdag 29 augustus 1941 te Voorhout, is overleden op woensdag 5 november 1941 te Voorhout. Bartholomeus werd 2 maanden en 7 dagen.

3  Bartholomeus Hendricus Maria van der Geer (Bert) is geboren op dinsdag 27 oktober 1942 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-AK.

4  Jozef Franciscus Antonius van der Geer (Jos) is geboren op dinsdag 23 mei 1944 te Voorhout, is overleden op donderdag 8 juni 1944 te Voorhout. Jozef werd 16 dagen.

5  Jozef Franciscus Antonius van der Geer (Jos) is geboren op zaterdag 13 oktober 1945 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-AL.

6  Maria Cornelia Petronella van der Geer (Ria), wonende te Voorhout, is geboren op zaterdag 4 januari 1947 te Voorhout.

Maria trouwt op vrijdag 23 april 1971 te Voorhout, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op vrijdag 23 april 1971 op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Bernardus Hofman (Ben). Bernardus is geboren op zaterdag 12 juli 1941 te Leiden.

7  Franciscus Gerardus van der Geer (Frans) is geboren op vrijdag 15 oktober 1948 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-AM.

8  Charles Johannes Antonius Maria van der Geer (Charles) is geboren op dinsdag 6 december 1949 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-AN.

9  Johannes Gregorius Clemens Maria van der Geer (Hans) is geboren op zaterdag 17 november 1951 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-AO.

10  Eduard Petrus Maria van der Geer (Ed) is geboren op zondag 24 mei 1953 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-AP.

11  Gregorius Cornelis Maria van der Geer (George) is geboren op donderdag 18 november 1954 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-AQ.

12  Robert Petrus Maria van der Geer (Rob) is geboren op donderdag 30 augustus 1956 te Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-AR.

13  Renee Christianus Maria van der Geer (Renee), electro-technisch ingenieur procesautomatisering, is geboren op maandag 18 januari 1960 te Voorhout.
X-O  Petronella Cornelia Berbée (Nel), dochter van Bartholomeus Berbée (Bert) (IX-H) en Cornelia Christina van der Heijden (Cor), wonende te Bennebroek, is geboren op vrijdag 2 april 1915 te Lisserbroek, is overleden op zondag 14 maart 2004 te Heemstede Nel is overleden omstreeks half vijf in het verpleeghuis Huize Bosbeek te Heemstede. Nel was de laatste jaren van haar leven verlamd aan haar benen door een dwarslesie., is begraven op donderdag 18 maart 2004 te Heemstede (begraafplaats aan de herfstlaan 3).. Petronella is doopgetuige van Cornelis Hyacinthus Maria van der Geer (Cees) op woensdag 25 februari 1953 te Voorhout. Petronella werd 88 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Petronella was gehuwd met Cornelis Franciscus Zwetsloot (Cor), zoon van N.N. Zwetsloot. Cornelis, eigenaar supermarkt, is geboren op zaterdag 5 december 1914 te Lisserbroek, is overleden op zaterdag 15 mei 2004 te Hillegom, is gecremeerd op vrijdag 21 mei 2004 te Driehuis (crematorium Westerveld).. Cornelis is doopgetuige van Cornelis Hyacinthus Maria van der Geer (Cees) op woensdag 25 februari 1953 te Voorhout. Cornelis werd 89 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Van Cornelis en Petronella zijn acht kinderen bekend:

1  Karel Bartholomeus Franciscus Maria Zwetsloot (Karel) is geboren op zaterdag 8 juni 1940 te Bennebroek, is gedoopt (doopgetuige waren Clazien Zwetsloot en Frans Zwetsloot), zie XI-AS.

2  Cornelia Margaretha Gijsbertha Zwetsloot (Coretta), wonende te Haarlem, is geboren op zondag 9 november 1941 te Bennebroek.

Coretta is ongehuwd.

3  Margaretha Clasina Maria Zwetsloot (Margriet), wonende te Noordwijkerhout, is geboren op zondag 15 augustus 1943 te Bennebroek.

Margaretha trouwt op dinsdag 1 november 1966 te Bennebroek, trouwt (kerk) op dinsdag 1 november 1966 te Bennebroek op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerardus Petrus Paulus Kaptein (Gerard). Gerardus, bloembollenkweker, wonende te Noordwijkerhout, is geboren op woensdag 29 juni 1938, is overleden op zondag 17 april 2011 te Noordwijkerhout, is gecremeerd op donderdag 21 april 2011 te Leiden. Gerardus werd 72 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

4  Bartholomeus Cornelis Maria Zwetsloot (Bert), dansleraar, is geboren op donderdag 8 maart 1945 te Bennebroek, is overleden op vrijdag 21 juni 1996 te New York, is gecremeerd te New York (as herbegraven in graf van zijn moeder Nel, herfstlaan 3, Heemstede).. Bartholomeus werd 51 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

artiestennaam Bert Terborgh

5  Petronella Cornelia Maria Zwetsloot (Nellie), wonende te Haarlem, is geboren op woensdag 27 augustus 1947 te Bennebroek.

Petronella trouwt op dinsdag 27 januari 1970 te Bennebroek, trouwt (kerk) op dinsdag 27 januari 1970 te Bennebroek op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Wim van Abswoude. Wim is geboren op zondag 29 juli 1945.

6  Nicolaas Hendricus Gerardus Maria Zwetsloot (Nico), wonende te Bennebroek, is geboren op donderdag 1 november 1951 te Bennebroek.

7  Allegonda Martha Maria Zwetsloot (Gonnie), wonende te Zwolle, is geboren op zondag 8 februari 1953 te Bennebroek.

Allegonda trouwt op dinsdag 28 oktober 1975 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Hans Koldenhof. Hans is geboren op dinsdag 4 maart 1952, is overleden op woensdag 16 maart 2005 te Zwolle. Hans werd 53 jaar en 12 dagen.

8  Ingrid Catharina Maria Zwetsloot (Ingrid) is geboren op dinsdag 29 november 1955 te Bennebroek.

Ingrid trouwt op zaterdag 18 mei 1974 op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Rob Slierings. Rob, wonende te Hoofddorp, is geboren op dinsdag 15 juli 1952, is overleden op dinsdag 1 december 2009 te Hoofddorp Overleden aan de gevolgen van kanker., is gecremeerd te Haarlem. Rob werd 57 jaar, 4 maanden en 16 dagen.
X-P  Cornelia Francisca Berbée (Corrie), dochter van Bartholomeus Berbée (Bert) (IX-H) en Cornelia Christina van der Heijden (Cor), wonende te Lisserbroek (turfspoor), te Lisse (Heereweg), te Voorhout (Jacoba van Beierenweg 29a), te Lisse, te Voorhout (Jacoba van Beierenweg 29), te Voorhout en te Sassenheim (Hoofdstraat 51), is geboren op woensdag 7 september 1921 te Lisserbroek, is overleden op zondag 10 augustus 2008 te Sassenheim om vijf over twee 's middags., is begraven op donderdag 14 augustus 2008 te Voorhout in het familiegraf op de begraafplaats van de r.k. Bartholomeus parochie te Voorhout.. Cornelia woont turfspoor op woensdag 7 september 1921 (Lisserdijk 390). Cornelia woont Heereweg rond 1935. Cornelia woont Jacoba van Beierenweg 29a op woensdag 26 november 1947. Cornelia woont Jacoba van Beierenweg 29 in 1950. Cornelia is doopgetuige van Antonius Christianus van der Geer (Ton) in februari 1952. Cornelia wordt vermeld in januari 1966 te Voorhout als echtgenote. Cornelia wordt vermeld op dinsdag 12 december 1972 te Katwijk als moeder van de bruidegom. Cornelia wordt vermeld op woensdag 11 juli 1990 te Voorhout als koopster. Cornelia woont Hoofdstraat 51 op woensdag 21 mei 2008. Cornelia werd 86 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<274..276>

Cor werd geboren in het ouderlijk huis aan het Turfspoor (Lisserdijk 390) te Lisserbroek, gemeente Haarlemmermeer. Na een zoon en drie dochters had vader Bert op een zoon gehoopt die het werk op het bloembollenbedrijf kon helpen verlichten. Cor, ook al was ze een meisje, werkte na schooltijd en in de vakantie vaak mee op het land. Na twee jaar mulo onderwijs wilde ze een betalende baan hebben. Ze werkte van 1941 haar huwelijk in november 1947 in de levensmiddelanzaak van haar zwager Cor Zwetsloot, aan de schoolstraat te Bennebroek. Toen Cor op bezoek was bij zus Rie in Voorhout, die al met Frans van der Geer was getrouwd, ontmoette ze Chris, de jongste broer van Frans. Na zes jaar verkering werd er in 1947 getrouwd. Veel geld had het jonggetrouwde stel niet en er was tevens nog niet veel te krijgen door de oorlog, ook al was die al twee jaar afgelopen. Meubels voor hun tot huis omgebouwde bollenschuur kregen ze van Cor's vader Bert Berbée. Negen maanden en 4 dagen na hun trouwdag werd Leo, hun eerste kind geboren. Ze kregen toen extra bonnen die recht gaven op meer voedsel en melk, er was immers zelfs in 1948 nog een tekort aan vele dingen, die daarom "op de bon" waren. Cor was een gelovige vrouw. Op vrijdag werd de juspan goed schoongeboend want er mocht immers op vrijdag geen vlees en jus van vlees worden gegeten. Jaarlijks ging ze op bedevaart naar het bedevaartsoord van Gerardus in Wittem in Limburg. Bij belangrijke gebeurtenissen werd er een noveen gehouden. Iedere avond werd de rozenkrans gebeden voordat ze naar bed toe ging. Eens stuurde ze Leo naar de apotheekhoudende huisarts om een recept op te halen. Hij had toen een dropje gekregen van de doktersassistente. Cor belde toen de pastoor want Leo was misdienaar en moest die dag dienen bij een mis later op de dag. Hij had dus nuchter moeten blijven. De pastoor kon Cor gerust stellen. Leo mocht van de pastoor toch communie ontvangen want een dropje was geen snoep maar een medicijn! Evenals haar vader leed Cor regelmatig aan aanvallen van migraine, aanvallen die op latere leeftijd minder werden. In het voorjaar van 2007 werd bij Cor kanker in de omgeving van de lever ontdekt. Ze werd geopereerd en omdat het mooi was ingekapseld werd geen verdere behandeling ingesteld. Helaas werd in october 2007 vastgesteld dat het kankergezwel terug was gekomen en helaas niet meer behandelbaar was. Cor bleef tot mei 2008 in haar huis wonen aan de Beatrixstraat te Voorhout tot ze opgenomen moest worden in het Leids Universitair Medisch Centrum. Haar grootste zorg was dat haar overlijden de trouwdag van haar kleinzoon Erwin in de war zou schoppen. Dat gebeurde niet en Erwin en Vicky bezochten direkt na de huwelijksinzegening in de Hartebrugkerk te Leiden Erwin's oma in het ziekenhuis. Eind mei werd ze naar het zojuist gerede hospice in Sassenheim overgebracht waar ze de laatste drie maanden van haar leven door bracht. Cor bleef tot het eind positief en ontving iedere dag veel bezoek. Cor keek uit naar de dag dat ze weer verenigd zou worden met haar Chris, die haar in 1991 was voorgegaan. Cor was 1,69 m.

Cornelia gaat in ondertrouw op woensdag 29 oktober 1947 te Lisse, gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 29 oktober 1947 te Lisse (R.K. Agatha parochie), trouwt op woensdag 26 november 1947 te Lisse (huwelijksgetuige waren Adrianus van der Geer en Gerardus Maria Berbée (zie X-L)), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 26 november 1947 te Lisse op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Christianus van der Geer (Chris), zoon van Leonardus van der Geer (Leen) en Maria van Hemert. Christianus, bloemenkweker en bloembollenkweker, wonende te Voorhout, is geboren op zaterdag 7 augustus 1915 te Voorhout, is overleden (hartaanval) op zaterdag 14 september 1991 te Warmond in Marienhaven Chris overleed in het verpleeghuis. Een van de nieren van Chris werkte niet goed en werd in de jaren zestig verwijderd., is begraven op woensdag 18 september 1991 te Voorhout (Rooms Katholieke begraafplaats St Barbara), wordt vermeld op dinsdag 12 december 1972 te Katwijk als vader van de bruidegom Leonardus Adrianus Maria. als vader van de bruidegom. Christianus, wonende te Voorhout, wordt vermeld op dinsdag 16 september 1947 te Voorhout als koper van een woning, erf en land van zijn vader Leonardus.. Christianus, wonende te Voorhout, wordt vermeld op dinsdag 16 september 1947 te Voorhout als schuldenaar van zijn vader Leonardus.. Christianus is doopgetuige van Antonius Christianus van der Geer (Ton) in februari 1952. Christianus leent geld in januari 1966 te Voorhout. Christianus wordt vermeld op dinsdag 12 december 1972 te Katwijk als vader van de bruidegom Leonardus Adrianus Maria. als vader van de bruidegom. Christianus wordt vermeld op woensdag 11 juli 1990 te Voorhout als echtgenoot van Cornelia Francisca Berbée.. Christianus werd 76 jaar, 1 maand en 7 dagen.<277..281>

Chris werd vernoemd naar zijn peetoom Chris Does. Vanaf zijn schooltijd werkte Chris als werknemer op het bloembollenbedrijf van zijn vader. Zoals in die tijd gewoon werd hij daarvoor niet betaald. Op 16 september 1947 nam Chris het bedrijf van zijn vader over en erkende aan zijn vader een schuld te hebben van 37.923 gulden. Die schuld was opeisbaar een jaar na het overlijden van zijn vader. Toen zijn vader op 22 maart 1948 was overleden en de schuld opeisbaar werd was familieberaad nodig om over de wijze van aflossing overeenstemming te bereiken. Tijdens dit beraad lag zijn zwager Piet Paardekooper dwars maar door bemiddeling van Piet's broer Arie, werd overeenstemming bereikt. Na hun trouwen in november 1947 gingen Chris en Cor wonen aan de Jacoba van Beierenweg 29 a te Voorhout in de tot woonhuis omgebouwde schuur (woonoppervlakte 97 vierkante meter) die zich onder één dak bevond met het ouderlijk huis. Toen niet alleen Leen, de vader van Chris, maar ook zijn tweede vrouw Pietje waren overleden verhuisde Chris met zijn gezin naar het in 1910 gebouwde ouderlijk huis waar hij opgegroeid was. Geboren was hij aan de tegenwoordige Herenstraat 82-84, wat toen bekend stond als huis nummer 80 in wijk nummer 1. Zijn ongetrouwde zus Nel ging in 1950 in de woning aan de Jacoba van Beierenweg 29 a wonen. De landerijen van het bedrijf bevonden zich achter de woning en schuur aan de Jacoba van Beierenweg, een stuk land aan het eind van de Boekhorstlaan ten noorden van het land van zijn broer Frans, de zogenaamde "Oude Polder", een stuk land aan het begin van de Spoorlaan, ten westen van het land van zijn broer Arie en een stuk land aan het eind van de Spoorlaan, de zogenaamde "Nieuwe Polder" die Chris huurde van zijn broer Piet. In 1960 werd de oude bloembollenschuur naast de ouderlijke woning afgebroken en werd er een nieuwe neergezet die een betere behandeling van de bloembollen mogelijk maakte. Naast de nieuwe schuur verrees ook een kleine schuur waarin een wanmachine, bollensorteermachine en kookketel stonden. De kookketel werd gebruikt om narcissen gedurende een half uur op 43 graden celcius te verwarmen om ziektekiemen te doden. In de hal van de nieuwe schuur werden midden in de zomer door Cor en enkele vrouwen uit Voorhout de tulpenbollen gepeld. Ook de kinderen konden een zakcentje bijverdienen met bollen pellen. Tijdens het bollen pellen was Chris meestal in de schuur te vinden waar bij hyacintenbollen zat te hollen. Na het wegsnijden van de bodem, wat heel precies moest gebeuren, groeiden er nieuwe bolletjes tussen de rokken van de oude bol. In de jaren zeventig werd het land aan de Spoorlaan verkocht wegens de uitbreiding van het dorp Voorhout en hetzelfde lot viel de ouderlijke woning, de schuren en het daarachter gelegen land in de jaren tachtig ten deel. Op 19 maart 1990 werd aan Chris door het Nederlandse Rode Kruis een oorkonde met insigne uitgereikt wegens vijftig keer bloed doneren. De geestelijke vemogens van Chris gingen de laatste jaren van zijn leven achter uit en op 1 juni 1990 hij moest daarom noodgedwongen worden opgenomen in Verpleeghuis Marienhaven te Warmond. Op 11 juli 1990 kocht Cor een zojuist gereed gekomen appartement aan de Herenstraat/Beatrixstraat en verhuisde naar het centrum van het dorp Voorhout. In zijn vrije tijd speelde Chris piston bij de R.K. Harmonie St. Cecilia te Voorhout. Op 29 april 1979 werd hem door de federatie van katholieke muziekbonden in Nederland een gouden insigne met smaragd uitgereikt wegens 51 jaar lidmaatschap. Ook zijn broers Arie, Frans en Piet waren verbonden aan dezelfde harmonie. Op 13 en 14 october 1934 werd in Hillegom een muziekconcours gehouden voor solisten. Chris van der Geer speelde daar op piston “Der Liebestraum van Th. Hoch”. Hij behaalde met 141 punten een eerste prijs. Ook zijn broer Piet deed mee en speelde met grote fluit “Serenata van Enrico Toselli". Hij behaalde met 130 punten eveneens een eerste prijs (bron: Leidsche Courant, 23 oktober 1934, pagina 11). Op de groepsfoto v.l.n.r. Chris (1915), Frans (1908), Piet (1906), en Arie (1900). Chris was 1,72 m.

Alleen Leo en Gerard werden geboren aan de Jacoba van Beierenweg 29a, de overige kinderen werden geboren aan de Jacoba van Beierenweg 29, te Voorhout.

Van Christianus en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Leonardus Adrianus Maria van der Geer (Leo) is geboren op dinsdag 31 augustus 1948 te Voorhout Geboren om half drie 's nachts in de woning aan de Jacoba van Beierenweg 29a te Voorhout., is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 31 augustus 1948 te Voorhout Gedoopt in de rooms katholieke St. Bartholomeus parochiekerk te Voorhout. (doopgetuige waren Adrianus van der Geer en Catharina Apolonia Baars), zie XI-AT.

2  Gerardus Bartholomeus Maria van der Geer (Gerard) is geboren op zondag 27 augustus 1950 te Voorhout Gerard werd 's morgens vroeg om 06.15 uur geboren. In de Burgerlijke Stand is abusievelijk 28.8.1950 als geboortedatum opgenomen., is rooms katholiek gedoopt op zondag 27 augustus 1950 te Voorhout (doopgetuige waren Francisca Berbée (zie X-Q) en Wilhelmus Aloijsius van Kampen), zie XI-AU.

3  Maria Adriana Cornelia van der Geer (Marian) is geboren op maandag 15 oktober 1951 te Voorhout Marian werd om 22.30 uur geboren., is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 16 oktober 1951 te Voorhout (doopgetuige waren Adriana Maria van der Geer en Nicolaas Beentjes), zie XI-AV.

4  C.H.M. van der Geer is geboren op woensdag 25 februari 1953 te Voorhout.

5  Cornelia Antonia Maria van der Geer (Cock) is geboren op woensdag 29 september 1954 te Voorhout Cock werd om 19.30 uur geboren., is rooms katholiek gedoopt op donderdag 30 september 1954 te Voorhout (doopgetuige waren Antonia van der Geer en Johannes Theodorus Langeveld), zie XI-AW.

6  Jolanda Maria van der Geer (Jolanda) is geboren op zondag 27 september 1959 te Voorhout Jolanda werd om 22.30 uur geboren., is rooms katholiek gedoopt op woensdag 28 september 1960 te Voorhout (doopgetuige waren Maria Petronella Berbée (zie X-N) en Franciscus van der Geer), zie XI-AX.
X-Q  Francisca Berbée (Cisca), dochter van Bartholomeus Berbée (Bert) (IX-H) en Cornelia Christina van der Heijden (Cor), wonende te Zeist en te Haarlem, is geboren op vrijdag 3 juli 1925 te Haarlemmermeer, is overleden op zondag 30 april 2023 te Haarlem, is begraven op vrijdag 5 mei 2023 te Haarlem De uitvaartplechtigheid werd gehouden in de Sint Jozef kapel, Vergierdenweg 456, te Haarlem. Cisca werd begraven op de begraafplaats St. Bavo, Rijksweg 357.. Francisca is doopgetuige van Gerardus Bartholomeus Maria van der Geer (Gerard) op zondag 27 augustus 1950 te Voorhout. Francisca werd 97 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Francisca trouwt in 1950, trouwt (kerk) (rooms katholiek) in 1950 te Lisse op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Wilhelmus Aloijsius van Kampen (Wim), zoon van Johannes Hendrikus van Kampen en Maria Johanna Wassenaar. Wilhelmus, groenteman, wonende te Zeist en te Haarlem, is geboren op vrijdag 11 januari 1924 te Hillegom, is overleden op vrijdag 18 februari 2005 te Haarlem, is begraven op dinsdag 22 februari 2005 De uitvaartdienst werd gehouden op dinsdag 22 februari 2005 in de kerk van de Rooms katholieke Maria kerk parochie te Haarlem.. Wilhelmus is doopgetuige van Gerardus Bartholomeus Maria van der Geer (Gerard) op zondag 27 augustus 1950 te Voorhout. Wilhelmus werd 81 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Wim was heel erg hardhorend door een gehoororgaanbeschadiging opgelopen tijdens de oorlog. Hij overleed aan prostaatkanker.

Van Wilhelmus en Francisca zijn zes kinderen bekend:

1  Louis van Kampen is geboren op woensdag 6 juni 1951 te Zeist, zie XI-AY.

2  Bartholomeus Cornelis Christianus van Kampen (Ben) is geboren op dinsdag 7 oktober 1952 te Zeist, zie XI-AZ.

3  Anthonius Johannes Don Bosco van Kampen (Ton) is geboren op maandag 5 oktober 1953 te Zeist, zie XI-BA.

4  Wilhelmus Franciscus Maria van Kampen (Wim) is geboren op maandag 11 oktober 1954 te Haarlem, zie XI-BB.

5  Johannes Hendrikus van Kampen (Johan) is geboren op vrijdag 19 september 1958 te Haarlem, zie XI-BC.

6  Maria Johanna van Kampen (Marjan), verpleegkundige, wonende te Leiden, is geboren op maandag 29 juni 1964 te Haarlem.
X-R  John Gerard Berbée (John), zoon van Petrus Adrianus Berbée (Piet) (IX-I) en Mary Frances Malone, is geboren op maandag 12 oktober 1925 te Hamilton, is overleden op woensdag 14 december 2016 te Fitchburg. John werd 91 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

John Gerard Berbée promoveerde tot doctor aan de universiteit van Wisconsin - Madison in 1954 op het proefschrift "Prevention of the damping-off diseases of coniferoes seedlings". John Gerard was professor of Plant Pathology and Forestry aan de Winconsin universiteit.

John trouwt in juli 1950 op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Flora Mathilda Kubsch, dochter van Reinhold Kubsch en Matilda NN. Flora is geboren op donderdag 3 april 1924 te Erie, is overleden op maandag 2 november 2020 te Madison. Flora werd 96 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Van John en Flora zijn drie kinderen bekend:

1  Mary Lee Berbée is geboren op vrijdag 14 september 1956, zie XI-BD.

2  Peter Adrian Berbée, wonende te Madison, is geboren in april 1959.

Peter trouwt te Dane Wiscons USA met Valerie Jean Stromquist. Valerie is geboren in 1960.

3  James Gerard Berbée (Jim), Managing director, wonende te Madison, is geboren in 1963.

Oprichter en directeur van Berbee Information Networks Corporation. In 2013 werd James Gerard Berbée opgenomen in de lijst van gediplomeerde piloten van de Federal Aviation Administration (FAA) van de Verenigde Staten.

James is gehuwd met Karen Walsh.

X-S  Peter Adrian Berbée (Pete), zoon van Petrus Adrianus Berbée (Piet) (IX-I) en Mary Frances Malone, is geboren op woensdag 20 april 1927 te Hamilton, is overleden op vrijdag 25 april 2003 te Kingston, is begraven te Cobourg. Peter werd 76 jaar en 5 dagen.

Peter trouwt op zaterdag 1 mei 1948 te Toronto op 21-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Shirley May Rawcliffe (Shirley), dochter van Harold Rawcliffe en Cecilia May Stott. Shirley is geboren op dinsdag 21 februari 1928 te Bradford New Yorkshire, England., is overleden in februari 2001. Shirley werd 73 jaar.

Van Peter en Shirley zijn drie kinderen bekend:

1  Judith Ann Berbée (Judith) is geboren op maandag 6 oktober 1952 te Bracebridge.

Judith was gehuwd met Nn Clark.

2  David John Berbée (John) is geboren op woensdag 21 april 1954 te Cobourg.

3  Michael Timothy Berbée (Michael) is geboren op maandag 8 juni 1959 te Cobourg.

Peter trouwt na 2001 op minstens 74-jarige leeftijd (2) met de minstens 71-jarige Edna Henderson. Edna is geboren rond 1930, is overleden na 2003. Edna werd minstens 73 jaar.

X-T  Muriel Theresa Berbée (Muriel), dochter van Petrus Adrianus Berbée (Piet) (IX-I) en Mary Frances Malone, is geboren op woensdag 31 december 1930 te Brampton, is overleden op dinsdag 2 januari 2001 te Brampton. Muriel werd 70 jaar en 2 dagen.

Muriel trouwt in november 1949 op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Kenneth Carlton Ballentine. Kenneth is geboren rond 1930, is overleden in juli 1967. Kenneth werd ongeveer 37 jaar.

Van Kenneth en Muriel zijn twee kinderen bekend:

1  Bill Ballentine.

2  Ken Ballentine.
X-U  Mary Margaret Berbée (Mary), dochter van Petrus Adrianus Berbée (Piet) (IX-I) en Mary Frances Malone, is geboren op zaterdag 2 juli 1932 te Brampton, is overleden op dinsdag 28 april 2020 te Toronto. Mary wordt vermeld in 1956 als inwoonster van London Ontario. Mary wordt vermeld in 1977 als inwoonster van Toronto. Mary werd 87 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Mary trouwt op zaterdag 14 juli 1956 te Brampton (Ontario, Canada) op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige William John Murrey Anthony. William, wonende te Toronto, is geboren op vrijdag 25 december 1925 te Brampton.

Van William en Mary zijn vier kinderen bekend:

1  Elizabeth Aileen Anthony (Liz) is geboren op zondag 21 juli 1957 te Brampton, zie XI-BE.

2  Linda Anthony is geboren op zaterdag 18 oktober 1958, zie XI-BF.

3  William Donald Anthony (Bill) is geboren op zaterdag 12 november 1960 te London Ontorio, zie XI-BG.

4  John David Anthony (John) is geboren op zondag 15 december 1963 te London Ontario.

John is gehuwd met Alaine Coyle. Alaine is geboren op zondag 9 juli 1967.

X-V  Catharina Dorothea Maria Buschman (To), dochter van Petrus Stanislaus Maria Buschman (Piet) (IX-J) en Engelbertha Berbée (Bep), is geboren op zaterdag 11 april 1925 te Lisse, is overleden te Lisse.

Catharina was gehuwd met Hermanus Johannes Ruigrok (Herman). Hermanus, wonende te Hillegom, is geboren op zondag 30 januari 1921, is overleden op zaterdag 30 januari 1999 te Lisse, is begraven te Lisse Begraafplaats van de rooms katholieke Agatha parochie.. Hermanus werd 78 jaar.

Van Hermanus en Catharina is een kind bekend:

1  doodgeboren kind Ruigrok is doodgeboren op maandag 3 augustus 1959 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1959, acte nr C 60).

X-W  Hendrika Gaudentia Maria Buschman (Hennie), dochter van Petrus Stanislaus Maria Buschman (Piet) (IX-J) en Engelbertha Berbée (Bep), is geboren op woensdag 15 april 1931 te Lisse, is overleden op zondag 10 januari 1954 te Voorhout. Hendrika werd 22 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

overleden ten gevolge van leukemie.

Hendrika was gehuwd met Leonardus Gerardus Nijssen (Leen). Leonardus is geboren op maandag 26 oktober 1931 te Beesel.

Van Leonardus en Hendrika is een kind bekend:

1  N.N. Nijssen is geboren op donderdag 31 december 1953, wordt vermeld op donderdag 31 december 1953 te Haarlem.

X-X  Martinus Joannes Maria Buschman (Dick), zoon van Petrus Stanislaus Maria Buschman (Piet) (IX-J) en Engelbertha Berbée (Bep), bloembollenexporteur, wonende te Hillegom, is geboren op donderdag 25 juni 1936 te Lisse, is overleden in februari 2018, is gecremeerd op dinsdag 20 februari 2018. Martinus woont op zaterdag 16 december 1989. Martinus werd 81 jaar en 8 maanden.

Martinus trouwt op woensdag 18 mei 1960 te Voorhout, trouwt (kerk) op woensdag 18 mei 1960 te Voorhout op 23-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Anna Margaretha Maria van der Laan. Anna is geboren op zaterdag 15 april 1939 te Voorhout.

Van Martinus en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Nicoline Bernadette Maria Buschman (Nicolien) is geboren op zaterdag 18 februari 1961 te Haarlem.

2  Astrid Jacqueline Maria Buschman (Astrid) is geboren op zondag 7 oktober 1962 te Haarlem.

3  Petrus Stanislaus Maria Buschman (Peter) is geboren op vrijdag 6 september 1963 te Noordwijkerhout.

4  Martinus Joannes Maria Buschman (Martin) is geboren op vrijdag 29 januari 1965 te Noordwijkerhout.

Martinus gaat in ondertrouw op woensdag 28 november 1984 te Hillegom, trouwt op maandag 17 december 1984 te Hillegom op 48-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Jeannette Maria Joanna Adriana Berbée (Jeanette), zie X-BE.

Van Martinus en Jeannette zijn drie kinderen bekend:

5  Richard Martinus Wilhelmus Buschman (Dick) is geboren op zaterdag 25 augustus 1973 te Haarlem.

6  David Martinus Maria Buschman (David) is geboren op woensdag 2 april 1975 te Leiden.

7  Hélène Elisabeth Maria Buschman (Hélène) is geboren op vrijdag 6 augustus 1976 te Lisse.

X-Y  Engelbertha Buschman, dochter van Petrus Stanislaus Maria Buschman (Piet) (IX-J) en Engelbertha Berbée (Bep), wonende te 9909 Adelie Court, is geboren op maandag 13 maart 1939 te Lisse.

Engelbertha trouwt in 1962 te Lisse op 23-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Laurentius P. M. Dekker (Louis). Laurentius, bloembollenexporteur, is geboren op donderdag 31 augustus 1939 te Hillegom.

Van Laurentius en Engelbertha zijn twee kinderen bekend:

1  Ingrid Dekker is geboren op woensdag 23 januari 1963 te Haarlem.

2  Louis Dekker is geboren op dinsdag 3 augustus 1965 te Haarlem.

Engelbertha trouwt op vrijdag 29 oktober 1971 te Hillegom op 32-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Rijkent Hendrik Zwaan. Rijkent, vertegenwoordiger in zaden, is geboren op zaterdag 11 maart 1933 te Enkhuizen, is overleden op maandag 22 maart 1982 te Warren (New Jersey, U.S.A.).. Rijkent werd 49 jaar en 11 dagen.

Van Rijkent en Engelbertha zijn twee kinderen bekend:

3  Rijkent Hendrik Zwaan is geboren op zaterdag 14 oktober 1972 te Somerville New Yersey.

4  Hans Willem Zwaan is geboren op dinsdag 26 maart 1974 te Somerville New Yersey.

X-Z  Eduard Jacobus Annaert (Ed), zoon van Jacobus Eduard Annaert (Jaap) (IX-K) en Geertruida Maria Berbée (Truus), groothandelaar in dranken, is geboren op zaterdag 16 november 1929 te Haarlem, is overleden op vrijdag 17 september 2004 te Lisse, is begraven te Lisse op de begraafplaats van de rooms katholieke Mariakerk parochie.. Eduard werd 74 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Eduard trouwt op donderdag 25 juli 1957 te Sassenheim, trouwt (kerk) op donderdag 25 juli 1957 te Sassenheim op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Divera Maria Wesseling. Johanna, wonende te Lisse, is geboren op woensdag 6 januari 1932 te Sassenheim.

Van Eduard en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Jacobus Eduard Annaert (Jaap) is geboren op zaterdag 19 juli 1958 te Lisse.

2  Catharina Elisabeth Maria Annaert (Karin) is geboren op woensdag 10 augustus 1960 te Lisse.

3  Ronaldus Franciscus Maria Annaert is geboren op vrijdag 13 december 1963 te Lisse.

4  Eric Aloysius Maria Annaert (Eric) is geboren op vrijdag 13 december 1963 te Lisse.

X-AA  Hendricus Petrus Berbée (Harry), zoon van Cornelis Johannes Berbée (Cor) (IX-P) of Maria Helena Hermans (Marie), wonende te Bethesda en te Wilmington, is geboren op dinsdag 3 september 1929 te Noordwijk, is overleden op woensdag 20 oktober 2004 te Wilmington. Hendricus woont in 1956. Hendricus woont in 1968. Hendricus werd 75 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Hendricus trouwt op woensdag 19 november 1952 te 's-Gravenhage (is gescheiden in 1970 (OS) te Wilmington) op 23-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Lidy Gerda Willie van Leusden (Lily), dochter van Cornelis van Leusden en Johanna van Basten. Lidy is geboren op dinsdag 19 januari 1932 te 's-Gravenhage.

Van Hendricus en Lidy zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Helena Berbée (Maria) is geboren op zaterdag 9 mei 1953 te Leiden.

2  Hendricus Petrus Berbée (Harry) is geboren op donderdag 10 mei 1956 te Leiden.

Hendricus trouwt op zondag 26 oktober 1975 te Wilmington (is gescheiden in augustus 1976 te Wilmington) op 46-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Sally An Schmit. Sally, secretaresse, is geboren op zaterdag 20 september 1947 te Wilmington.

Hendricus trouwt op zaterdag 22 mei 1982 te Wilmington op 52-jarige leeftijd (3) met de 38-jarige Marie An Doyle. Marie, secretaresse, is geboren op zondag 20 februari 1944 te Philadelphia.

X-AB  Petronella Barbara Maria Berbée (Nel), dochter van Maria Helena Hermans (Marie) (IX-P) of Cornelis Johannes Berbée (Cor), wonende te Newcastle, is geboren op zondag 30 oktober 1932 te Noordwijk. Petronella woont op donderdag 14 augustus 1952.

Petronella trouwt op dinsdag 27 december 1949 te Noordwijk op 17-jarige leeftijd met de 24-jarige Martinus Haasnoot (Maarten). Martinus, klerk spoorwegen, is geboren op woensdag 22 april 1925 te Noordwijk.

Emigratie op 14 augustus 1952.

Van Martinus en Petronella zijn vijf kinderen bekend:

1  Leendert Martinus Louis Haasnoot (Leo) is geboren op maandag 9 oktober 1950 te Amsterdam.

2  Martinus Louis Leendert Haasnoot (Martin) is geboren op vrijdag 14 november 1952 te Newcastle.

3  Cornelis Johannes Haasnoot (Corry) is geboren op donderdag 21 januari 1954 te Newcastle (jaar geboorte onzeker)..

4  Peter John Haasnoot (Peter) is geboren op zaterdag 15 december 1956 te Newcastle.

5  Rodney Haasnoot (Rodney) is geboren op woensdag 2 juli 1958 te Newcastle.

X-AC  Catharina Petronella Apolonia Berbée (Toos), dochter van Maria Helena Hermans (Marie) (IX-P) of Cornelis Johannes Berbée (Cor), wonende te Noordwijk (Egmonderstraat 31), is geboren op zondag 17 maart 1935 te Noordwijk. Catharina woont Egmonderstraat 31.

Catharina trouwt op zaterdag 3 oktober 1953 te Noordwijk op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Nicolaas Glasbergen, zoon van Nicolaas Glasbergen en Aagje van de Berg. Nicolaas is geboren op vrijdag 16 september 1932 te Noordwijk.

Van Nicolaas en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Nicolaas Glasbergen (Nic) is geboren op dinsdag 9 februari 1954 te Leiden.

2  Cornelis Johannes Glasbergen is geboren op dinsdag 17 maart 1959 te Leiden.

3  Adrie Agatha Johannes Glasbergen (Aat) is geboren op dinsdag 13 augustus 1963 te Noordwijk.

X-AD  Cornelia Geertruida Maria Berbée (Cock), dochter van Maria Helena Hermans (Marie) (IX-P) of Cornelis Johannes Berbée (Cor), winkeljuffrouw, wonende te Breezand (Stoomweg 37), is geboren op vrijdag 26 augustus 1938 te Leiden. Cornelia woont Stoomweg 37.

Cornelia trouwt op donderdag 22 december 1960 te Noordwijk, trouwt (kerk) op woensdag 8 februari 1961 te Noordwijk op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Theodorus Johannes Franciscus Hoogeveen (Dick), zoon van Johannes Franciscus Hoogeveen en Anna Maria Schoorl. Theodorus, landbouwer en bloembollenkweker, is geboren op woensdag 14 juni 1933 te Noordwijk, is overleden op zaterdag 4 maart 2017 te Breezand (bron: overlijdensadvertentie), is gecremeerd op vrijdag 10 maart 2017 te Schagen. Theodorus werd 83 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van Theodorus en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Debora Anne Maria Hoogeveen (Debby) is geboren op vrijdag 24 november 1961 te Anna Paulowna.

Debora was gehuwd met Jos Verbruggen.

2  Robertus Johannes Hoogeveen (Rob) is geboren op woensdag 20 november 1963 te Anna Paulowna.

Robertus trouwt op vrijdag 4 september 1987 te Anna Paulowna op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Johanna J. A. van Dijk (José). Johanna is geboren rond 1965.

3  Cornelis Johannes Hoogeveen (Niels) is geboren op donderdag 6 februari 1969 te Anna Paulowna.

Cornelis was gehuwd met Monique.

X-AE  Hendricus Franciscus Cornelis Maria Berbée (Henny), zoon van Maria Helena Hermans (Marie) (IX-P) of Cornelis Johannes Berbée (Cor), kok, is geboren op donderdag 22 juni 1944 te Sassenheim.

Hendricus gaat in ondertrouw op vrijdag 11 augustus 1967 te Hillegom, trouwt op donderdag 31 augustus 1967 te Hillegom op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Clara Adriana Maria Tjoelker (Clarij), dochter van Nicolaas Tjoelker en Maria Weijers. Clara is geboren op zondag 21 augustus 1949 te Hillegom.

Van Hendricus en Clara zijn twee kinderen bekend:

1  Hendricus Nicolaas Cornelis Gerardus Berbée (Henry) is geboren op zaterdag 26 december 1970 te Hillegom.

2  Maria Clara Cornelia Berbée (Miranda) is geboren op dinsdag 4 december 1973 te Noordwijk.

X-AF  Maria Johanna Barbara Petronella Berbée (Marianna), dochter van Maria Helena Hermans (Marie) (IX-P) of Cornelis Johannes Berbée (Cor), wonende te 's-Heerenberg, is geboren op zaterdag 15 maart 1947 te Noordwijk, is overleden op dinsdag 3 november 1998 te 's-Heerenberg. Maria werd 51 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Maria trouwt op maandag 14 juni 1965 te Noordwijk, trouwt (kerk) in juli 1965 op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Robert Albertus de Haas (Rob), zoon van Wilhelmus Johannes de Haas en Catharina Alida Brama. Robert, timmerman, is geboren op woensdag 13 oktober 1943 te Noordwijk, is overleden op zondag 23 januari 2000 te 's-Heerenberg. Robert werd 56 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Van Robert en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Robertus Albertus Cornelis de Haas is geboren op vrijdag 19 november 1965, is overleden op vrijdag 23 december 1966 te Doetinchem. Robertus werd 1 jaar, 1 maand en 4 dagen.

2  Sylvia Catharina Maria de Haas (Sylvia) is geboren op dinsdag 31 oktober 1967 te Bergh (Beek).

3  Robert Albertus Cornelis Johannes de Haas (Robbert) is geboren op vrijdag 27 september 1968 te Bergh (Beek).

X-AG  Hendrica Francisca Maria Berbée (Henny), dochter van Franciscus Berbée (Frans) (IX-R) en Maria van Kesteren (Rie), is geboren op zondag 3 oktober 1943 te Sassenheim.

Hendrica trouwt op vrijdag 24 mei 1963 te Sassenheim op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Arie Roos, zoon van Jan Roos en Pietje Kuijpers. Arie, rijksambtenaar, is geboren op maandag 7 juli 1941 te Oostzaan.

(werkte bij de Koninklijke Marine).

Van Arie en Hendrica zijn drie kinderen bekend:

1  André Martin Roos (André) is geboren op maandag 19 oktober 1964 te Leiden.

2  René Eric Roos (René) is geboren op zondag 12 februari 1967 te Leiden.

3  Mark Alexander Roos (Mark) is geboren op maandag 20 december 1971 te Alkemade (Roelofarendsveen)..

X-AH  Maria Catharina Alida Berbée (Ria), dochter van Franciscus Berbée (Frans) (IX-R) en Maria van Kesteren (Rie), is geboren op woensdag 28 januari 1948 te Sassenheim.

Maria gaat in ondertrouw te 's-Gravenhage, trouwt op maandag 27 december 1971 te 's-Gravenhage op 23-jarige leeftijd met de 38-jarige Pieter Zegers (Piet), zoon van Johannes Luvinus Zegers en Johanna Petronella Wilhelmina Scharroo. Pieter, operator, is geboren op vrijdag 8 september 1933 te 's-Gravenhage.

Van Pieter en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Mario Franciscus Zegers (Mario) is geboren op zondag 24 maart 1974 te Scheveningen.

2  Dennis Johannes Zegers (Dennis) is geboren op zondag 24 maart 1974 te Scheveningen.

X-AI  Henricus Leonardus Petrus Maria Berbée (Hein), zoon van Johannes Henricus Berbée (Joop) (IX-S) en Cornelia Hendrica van der Zalm (Corrie), bloemen en planten handelaar, is geboren op zaterdag 18 mei 1946 te Noordwijk, is overleden op zondag 28 juni 2009 te Noordwijk, is begraven op donderdag 2 juli 2009 te Noordwijk. Henricus werd 63 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Henricus trouwt op donderdag 12 december 1968 te Lisse op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje de Vreugd (Tiny), dochter van Machiel de Vreugd en Margaretha Slingerland. Trijntje is geboren op zaterdag 11 september 1948 te Leiden, is overleden op dinsdag 28 oktober 2014 te Noordwijk. Trijntje werd 66 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Van Henricus en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Hendricus Franciscus Machiel Berbée (Jorrit) is geboren op vrijdag 28 januari 1972 te Leiden, is overleden op zondag 8 mei 2016, is begraven te Noordwijk (begraafplaats r.k. parochie aan de Gooweg). Johannes werd 44 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

2  Machiel Johannes Hendricus Berbée (Michel) is geboren op woensdag 9 mei 1973 te Noordwijk.

3  Margaretha Christina Cornelia Berbée (Monique) is geboren op zaterdag 29 juli 1978 te Noordwijk.

X-AJ  Leonardus Johannes Catharina Wilhelmus Berbée (Leo), zoon van Johannes Henricus Berbée (Joop) (IX-S) en Cornelia Hendrica van der Zalm (Corrie), wonende te Noordwijk (Lindenhofstraat 3), is geboren op woensdag 19 november 1947 te Noordwijk. Leonardus woont Lindenhofstraat 3 in september 1977.

Leonardus gaat in ondertrouw op donderdag 20 mei 1971 te Noordwijkerhout, trouwt op donderdag 10 juni 1971 te Noordwijkerhout op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Wilhelmina Elisabeth van Tol (Anneke). Anna is geboren op vrijdag 24 februari 1950 te De Zilk.

Van Leonardus en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Miranda Anna Maria Johanna Berbée (Miranda) is geboren op vrijdag 7 april 1972 te Noordwijk.

2  Marcel Leonardus Gerardus Berbée (Marcel) is geboren op donderdag 14 juni 1973 te Noordwijk, is overleden op vrijdag 16 september 1977 te Leiden, is begraven te Voorhout. Marcel werd 4 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

3  Hendrikus Leonardus Berbée (Harry) is geboren op zondag 13 februari 1977 te Leiden.

4  Johannes Hendricus Gerardus Berbée (Jeroen) is geboren op maandag 19 maart 1979 te Noordwijk.

X-AK  Gerardus Hubertus Catharina Berbée (Geek), zoon van Johannes Henricus Berbée (Joop) (IX-S) en Cornelia Hendrica van der Zalm (Corrie), tuin- en landschapsarchitect, is geboren op woensdag 2 maart 1949 te Noordwijk.

Gerardus trouwt op donderdag 10 oktober 1968 te Noordwijkerhout op 19-jarige leeftijd met de 17-jarige Maria Johanna Alida Duivenvoorde (Marijke), dochter van Jaap Duivenvoorde en Alie van Denzen. Maria is geboren op dinsdag 13 maart 1951 te Noordwijkerhout.

Van Gerardus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Alida Berbée (Corina) is geboren op maandag 31 maart 1969 te Leiden.

2  Alida Geertruida Berbée (Audrey) is geboren op zondag 26 maart 1972 te Noordwijk.

3  Jacobus Johannes Leonardus Berbée (Jacco) is geboren op donderdag 18 oktober 1973 te Leiden.

X-AL  Petrus Johannes Berbée (Peter), zoon van Johannes Henricus Berbée (Joop) (IX-S) en Cornelia Hendrica van der Zalm (Corrie), hoofdagent gemeentepolitie, wonende te Noordwijk (Douzastraat 13), is geboren op woensdag 31 mei 1950 te Noordwijk. Petrus woont Douzastraat 13.

Petrus trouwt op woensdag 11 augustus 1971 te Noordwijk op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Maria Johanna Rita Bernadette de Haas (Marijke), dochter van Petrus de Haas (Piet) en Wilhelmina van den Berg. Maria is geboren op zondag 11 mei 1952 te Noordwijk.

Van Petrus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Marcus Johannes Petrus Berbée (Marco) is geboren op woensdag 26 juli 1972 te Noordwijk.

2  Erwin Adrianus Johannes Berbée (Erwin) is geboren op woensdag 15 mei 1974 te Amstelveen.

3  Peter Johannes Nicolaas Berbée (Peter) is geboren op woensdag 22 september 1976 te Nieuwkoop.

X-AM  Franciscus Apolonia Berbée (Frans), zoon van Johannes Henricus Berbée (Joop) (IX-S) en Cornelia Hendrica van der Zalm (Corrie), bloemist en marktkoopman, wonende te Nieuwkoop (Julianalaan 22), is geboren op zondag 2 december 1951 te Noordwijk, is overleden op maandag 4 oktober 2021, is gecremeerd te Lisse (bron: Weekendkrant (Katwijk/Bollenstreek) op 07-10-2021). Franciscus woont Julianalaan 22. Franciscus werd 69 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Franciscus gaat in ondertrouw op woensdag 11 juni 1975 te Noordwijk, trouwt op woensdag 25 juni 1975 te Noordwijk op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Cornelia Johanna Theresia Groenendijk (Corrie), dochter van Christianus Cornelis Groenendijk en Adriana Theodora van der Drift. Cornelia is geboren op dinsdag 24 januari 1956 te Noordwijk.

Van Franciscus en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Adriana Wilhelmina Cornelia Berbée (Jeanette) is geboren op vrijdag 30 juli 1976 te Leiden.

2  Franciscus Petrus Maria Berbée (Frans) is geboren op zondag 25 juni 1978 te Noordwijk.

3  Christiaan Nicolaas Maria Berbée (Christiaan) is geboren op zondag 21 februari 1982 te Noordwijk.

X-AN  Anna Maria Catharina Berbée (Annemarie), dochter van Johannes Henricus Berbée (Joop) (IX-S) en Cornelia Hendrica van der Zalm (Corrie), huisvrouw, wonende te Noordwijk (Clusiusweg 118), is geboren op maandag 28 juni 1954 te Noordwijk. Anna woont Clusiusweg 118.

Anna gaat in ondertrouw op woensdag 28 november 1973 te Noordwijk, trouwt op woensdag 19 december 1973 te Noordwijk op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Marinus Glasbergen (Rinus), zoon van Marinus Glasbergen en Dreesje Klaassen. Marinus, bloemenverkoper, is geboren op vrijdag 13 juni 1952 te Oegstgeest.

Van Marinus en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Gozina Glasbergen is geboren op vrijdag 8 november 1974 te Leiden.

2  Johannes Hendricus Cornelia Glasbergen (Jos) is geboren op vrijdag 8 november 1974 te Leiden.

3  Nicolina Anna Maria Glasbergen (Nicolette) is geboren op woensdag 21 januari 1981 te Leiden.

X-AO  Petronella Johanna Berbée (Nelleke), dochter van Johannes Henricus Berbée (Joop) (IX-S) en Cornelia Hendrica van der Zalm (Corrie), huisvrouw, is geboren op maandag 25 november 1957 te Noordwijk.

Petronella gaat in ondertrouw op woensdag 19 oktober 1977 te Noordwijk, trouwt op woensdag 9 november 1977 te Noordwijk op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Adrianus Antonius Hubertus Jozef Marijnen (Ad), zoon van Hendrikus Marijnen en Catarina Duivenvoorden. Adrianus, installateur centrale verwarming, is geboren op woensdag 24 januari 1951 te Noordwijkerhout.

Van Adrianus en Petronella zijn twee kinderen bekend:

1  Catharina-hendrika Maria Marijnen (Ine) is geboren op donderdag 1 juli 1982 te Leiden.

2  Matheus Hendrikus Adrianus Marijnen (Thijs) is geboren op woensdag 22 augustus 1984 te Leiden.

X-AP  Johanna Margaretha Elisabetha Berbée (Ans), dochter van Franciscus Petrus Berbée (Frans) (IX-T) en Elisabetha Maria Streppel (Betsie), is geboren op woensdag 4 augustus 1948 te Noordwijk.

Johanna is gehuwd met Nicolaas Wilhelmus Antonius Maria van der Zalm (Nic), zoon van Theodorus Hendricus Antonius van der Zalm en Antonia Johanna Cornelia Warmerdam. Nicolaas is geboren op zondag 29 juni 1947 te Noordwijkerhout.

Van Nicolaas en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Michael van der Zalm is geboren op vrijdag 4 juni 1971 te Noordwijkerhout.

2  Robert van der Zalm is geboren op donderdag 1 maart 1973 te Noordwijkerhout.

X-AQ  Jacobus Martinus Josef Berbée (Jacques), zoon van Franciscus Petrus Berbée (Frans) (IX-T) en Elisabetha Maria Streppel (Betsie), bloemenhandelaar, is geboren op zaterdag 31 maart 1951 te Noordwijk.

Jacobus trouwt op vrijdag 10 november 1972 te Den Helder op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Wlhelmina Maria Thomas (Ans), dochter van Paulus Thomas (Paul) en Margaretha Wilhelmina Mosch. Anna, verpleegkundige, is geboren op maandag 11 april 1949 te Den Helder.

Van Jacobus en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Jimmy Franciscus Paulus Berbée (Jimmy) is geboren op zaterdag 17 september 1977 te Leiden of is geboren op zaterdag 17 september 1977 te Leiden, zie XI-BH.

2  Yvonne Margaretha Elisabertha Berbée (Yvonne) is geboren op donderdag 21 juni 1979 te Leiden, zie XI-BI.

X-AR  Gerarda Wilhelmina Anna Berbée (Gerda), dochter van Franciscus Petrus Berbée (Frans) (IX-T) en Elisabetha Maria Streppel (Betsie), is geboren op zondag 11 mei 1952 te Noordwijk.

Gerarda trouwt op woensdag 5 april 1972 op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Engelbertus Osborne (Bert). Engelbertus, ambtenaar en adjunct-directeur reclamekantoor, is geboren op donderdag 25 januari 1951.

Van Engelbertus en Gerarda zijn twee kinderen bekend:

1  Donald Osborne is geboren op donderdag 3 juni 1976 te Leiden.

2  Kim Osborne is geboren op maandag 21 november 1977 te Leiden.

X-AS  Theodorus Petrus Berbée (Theo), zoon van Adrianus Rudolphus Jacobus Berbée (Adriaan) (IX-U) en Anna Catharina Zwetsloot (Anna), bloembollenkweker, wonende te Anna Paulowna (Molenvaart 459), is geboren op woensdag 11 november 1931 te Sassenheim. Theodorus woont Molenvaart 459.

Theodorus trouwt op dinsdag 29 december 1959 te Anna Paulowna, trouwt (kerk) op dinsdag 16 februari 1960 te Breezand (St. Jan de Evangelist). op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Ella Wilhelmina Theresia van Graven (Elly), dochter van Nicolaas van Graven en Barbera Maria van Ruiten. Ella is geboren op donderdag 9 mei 1935 te Lisse.

Van Theodorus en Ella zijn vier kinderen bekend:

1  Adrianus Nicolaas Mattheus Berbée (Arjen) is geboren op woensdag 31 januari 1962 te Anna Paulowna, is gedoopt op donderdag 1 februari 1962 te Den Helder (Lidwina ziekenhuis)., zie XI-BJ.

2  Theodorus Jacobus Berbée (Theo) is geboren op maandag 30 december 1963 te Anna Paulowna, is gedoopt op maandag 30 december 1963 te Anna Paulowna (O.L. Vrouw Praesentatie)., zie XI-BK.

3  Paulus Adrianus Maria Berbée (Paul) is geboren op donderdag 30 september 1965 te Anna Paulowna.

4  Stefanus Franciscus Berbée (Stef) is geboren op dinsdag 23 december 1969 te Anna Paulowna.

X-AT  Jacobus Johannes Berbée (Koos), zoon van Adrianus Rudolphus Jacobus Berbée (Adriaan) (IX-U) en Anna Catharina Zwetsloot (Anna), bloembollenkweker en vertegenwoordiger, wonende te Breezand (Tulpenstraat 22), is geboren op woensdag 11 november 1931 te Sassenheim. Jacobus woont Tulpenstraat 22.

Jacobus trouwt op zaterdag 28 december 1957 te Anna Paulowna, trouwt (kerk) op woensdag 8 januari 1958 te Anna Paulowna (O.L. Vrouw Praesentatie). op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Petronella Jacoba Maria Jozefa van Kuijeren (Nel), dochter van Cornelis Hermanus van Kuijeren en Cornelia Bernardina Koning. Petronella is geboren op zondag 3 maart 1935 te Anna Paulowna (om 12.00 uur te Middenweg 12)., is overleden op maandag 17 april 2017 te Anna Paulowna (bron: overlijdensadvertentie Schager Courant 19 april 2017), is gecremeerd op vrijdag 21 april 2017 te Schagen. Petronella werd 82 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Van Jacobus en Petronella zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Anna Johanna Berbée (Cock) is geboren op zondag 2 november 1958 te Anna Paulowna, zie XI-BL.

2  Anna Maria Berbée (Anita) is geboren op dinsdag 30 januari 1962 te Den Helder, zie XI-BM.

3  Petronella Maria Berbée (Petra) is geboren op dinsdag 9 maart 1971 te Den Helder, zie XI-BN.

X-AU  Alida Catharina Berbée (Ali), dochter van Adrianus Rudolphus Jacobus Berbée (Adriaan) (IX-U) en Anna Catharina Zwetsloot (Anna), is geboren op donderdag 5 januari 1933 te Sassenheim, is overleden op zaterdag 9 juni 2007 te Den Helder (bron: Ver.N.Hollandse Dagbl. 11-06-2007), is begraven te Den Helder (op de begraafplaats van de r.k. Sint Jozef parochie).. Alida werd 74 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Alida trouwt (kerk) op zaterdag 16 november 1957 te Anna Paulowna op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Nicolaas Cornelis Onderwater (Niek) ook genaamd Nicolaas Onderwater, zoon van Nicolaas Hubertus Onderwater en Antonia van Graven. Nicolaas, automonteur en garagehouder, is geboren op donderdag 6 november 1930 (om 08.00 uur in huis nummer 45 in wijk B). of is geboren op donderdag 6 november 1930 om 0800 uur in huisnummer 45 in wijk b..

Nicolaas woonde later samen (2) met Tonny Leijen.<282,283>

Van Nicolaas en Alida zijn twee kinderen bekend:

1  Nicolaas Eugenio Theodorus Onderwater (Nico) is geboren op zaterdag 3 september 1960 te Julianadorp.

2  Eugenio Adrianus Johannes Onderwater (Eugéne) is geboren op woensdag 6 november 1963 te Julianadorp.

X-AV  Maria Anna Berbée (Riet), dochter van Adrianus Rudolphus Jacobus Berbée (Adriaan) (IX-U) en Anna Catharina Zwetsloot (Anna), is geboren op vrijdag 12 april 1935 te Sassenheim.

Maria trouwt (kerk) op dinsdag 24 juni 1958 te Anna Paulowna op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Joannes Martinus Duives (Jan), zoon van Nicolaas Duives en Immetje Besseling. Joannes, kassier, is geboren op vrijdag 31 januari 1930 te Zwaag, is overleden op donderdag 21 november 1996 te Zwaag, is gecremeerd op maandag 25 november 1996 te Hoorn. Joannes werd 66 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Van Joannes en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Emerentia Wilhelmina Duives (Anneke) is geboren op vrijdag 10 april 1959 te Zwaag.

2  Nicolaas Joannes Duives (Nico) is geboren op vrijdag 4 augustus 1961 te Zwaag.

3  Irene Geertruida Maria Duives (Irene) is geboren op maandag 16 september 1963 te Zwaag.

X-AW  Cornelia Petronella Berbée (Corrie), dochter van Adrianus Rudolphus Jacobus Berbée (Adriaan) (IX-U) en Anna Catharina Zwetsloot (Anna), is geboren op woensdag 14 juli 1937 te Sassenheim.

Corrie ontving de pauselijke onderscheiding"Pro Ecclesia et Pontifice".

Cornelia trouwt op vrijdag 8 december 1961 te Anna Paulowna, trouwt (kerk) op vrijdag 2 februari 1962 te Anna Paulowna op 24-jarige leeftijd met de 32-jarige Evert Albert Komen (Evert), zoon van Jan Komen en Anna Peperkamp. Evert, landbouwer, is geboren op zaterdag 2 februari 1929 te Zijpe.

Van Evert en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Maria Wilhelmina Komen (Marianne) is geboren op zaterdag 10 november 1962 te Anna Paulowna.

2  Johannes Adrianus Maria Komen (Jan) is geboren op vrijdag 21 augustus 1964 te Anna Paulowna.

3  Cornelia Agatha Maria Komen (Connie) is geboren op woensdag 1 juni 1966 te Anna Paulowna.

4  Norbertus Jacques Maria Komen (Norbert) is geboren op dinsdag 11 juni 1968 te Den Helder.

X-AX  Adrianus Cornelis Berbée (Adriaan), zoon van Adrianus Rudolphus Jacobus Berbée (Adriaan) (IX-U) en Anna Catharina Zwetsloot (Anna), bloembollenkweker, is geboren op woensdag 25 augustus 1937 te Sassenheim.

Adrianus trouwt op vrijdag 28 december 1962 te Anna Paulowna, trouwt (kerk) op zaterdag 9 februari 1963 te Breezand (St. Jan de Evangelist). op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrika Maria Captein (Ria), dochter van Johannes Leonardus Captein en Margaretha Maria Onderwater. Hendrika is geboren op maandag 26 juli 1937 te Anna Paulowna.

Van Adrianus en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

1  Franciscus Adrianus Berbée (Frank) is geboren op woensdag 3 mei 1967 te Anna Paulowna.

Franciscus is gehuwd met Angelique Wessels, dochter van Cor Wessels en Gré van Diepen. Angelique is geboren rond 1965.

2  Maria Margaretha Anna Berbée (Marja) is geboren op vrijdag 15 november 1968 te Anna Paulowna.

3  Andreas Johannes Berbée (André) is geboren op woensdag 31 maart 1971 te Den Helder.

X-AY  Franciscus Jacobus Theodorus Berbée (Frans), zoon van Adrianus Rudolphus Jacobus Berbée (Adriaan) (IX-U) en Anna Catharina Zwetsloot (Anna), bloembollenkweker, is geboren op maandag 17 oktober 1938 te Sassenheim, is overleden op dinsdag 2 maart 2021 te Schagen, is begraven op maandag 8 maart 2021. Franciscus werd 82 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Franciscus trouwt op donderdag 18 november 1965 te Anna Paulowna op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Elisabeth Maria Mosch (Elly), dochter van Johannes Mosch (Jan) en Johanna Maria van Dijk (Jans). Elisabeth is geboren op maandag 30 december 1940 te Anna Paulowna, is overleden op zondag 30 november 2014 te Breezand, is begraven op vrijdag 5 december 2014 te Anna Paulowna. Elisabeth werd 73 jaar en 11 maanden.

Van Franciscus en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Rudolphus Adrianus Johannes Berbée (Ruud) is geboren op donderdag 29 september 1966 te Anna Paulowna, zie XI-BO.

2  Renatus Franciscus Berbée (René) is geboren op vrijdag 6 december 1968 te Anna Paulowna, zie XI-BP.

3  Franciscus Maria Berbée (Frans) is geboren op woensdag 15 april 1970 te Anna Paulowna, zie XI-BQ.

X-AZ  Jacques Pancratius Berbée (Jacques), zoon van Adrianus Rudolphus Jacobus Berbée (Adriaan) (IX-U) en Anna Catharina Zwetsloot (Anna), bloembollenkweker, is geboren op dinsdag 25 april 1944 te Sassenheim, is overleden op zaterdag 1 november 2014 te Den Helder (bron: Ver.N.Hollandse Dagbl. 03-11-2014), is gecremeerd op donderdag 6 november 2014 te Schagen. Jacques werd 70 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Jacques trouwt op vrijdag 10 november 1972 te Anna Paulowna op 28-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Anna Maria Langeveld (Ank), dochter van Hendrikus Johannes Joseph Langeveld en Cornelia Johanna Maria Belt. Anna is geboren op zaterdag 12 oktober 1946 te Sassenheim.

Van Jacques en Anna is een kind bekend:

1  Anna Cornelia Maria Berbée (Annet) is geboren op donderdag 23 april 1981 te Alkmaar, is overleden op dinsdag 8 november 1983 te Zijpe. Anna werd 2 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Jacques begint een relatie in 1996 op 52-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 51-jarige Greet Wezelman. Greet is geboren rond 1945.

X-BA  Wilhelmus Adrianus Maria Berbée (Wim), zoon van Adrianus Rudolphus Jacobus Berbée (Adriaan) (IX-U) en Anna Catharina Zwetsloot (Anna), bloembollenkweker, is geboren op woensdag 26 november 1947 te Sassenheim.

Wilhelmus trouwt op woensdag 2 december 1970 te Den Helder, trouwt (kerk) op woensdag 2 december 1970 te Den Helder (St. Nicolaas). op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Anja Jannita Lap (Anja). Anja is geboren op zaterdag 24 juli 1948 te Zoutkamp, is overleden op zaterdag 27 juni 2020 te Amsterdam. Anja wordt vermeld in 1953 als inwoonster van Den Helder. Anja werd 71 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Anja werd in 1970 rooms katholiek

Van Wilhelmus en Anja zijn drie kinderen bekend:

1  Adrianus Jacobus Berbée (Marco) is geboren op donderdag 12 augustus 1971 te Anna Paulowna, zie XI-BR.

2  Wilhelmus Adrianus Berbée (William) is geboren op zaterdag 6 oktober 1973 te Anna Paulowna.

3  Anna Catharina Berbée (Annique) is geboren op maandag 2 januari 1978 te Anna Paulowna, is gedoopt (doopgetuige was Franciscus Jacobus Theodorus Berbée (zie X-AY)), zie XI-BS.

X-BB  Allegonda Wilhelmina Berbée (Gonnie), dochter van Theodorus Hendricus Berbée (IX-V) en Catharina Johanna Maria Wülfinghoff (Catherine), wonende te Sassenheim (parklaan 24), is geboren op woensdag 3 april 1946 te Sassenheim, is overleden op zaterdag 19 november 1994, is begraven te Voorhout (op de begraafplaats van de r.k. Bartholomeus parochie). Allegonda woont parklaan 24 op vrijdag 1 augustus 1958. Allegonda wordt vermeld op woensdag 22 mei 1974 als inwoonster van Voorhout. Allegonda werd 48 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Gonnie doorliep de 6 klassen van de Sint Anna basisschool te Sassenheim waarna ze van 1 augustus 1958 tot 31 juli 1960 de r.k. huishoudschool te Lisse bezocht.

Allegonda trouwt op dinsdag 21 oktober 1969 op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Peter H. W. Koomen (Peter). Peter is geboren op maandag 30 december 1940.

Van Peter en Allegonda zijn twee kinderen bekend:

1  Petrus Theodorus Koomen (Peter) is geboren op vrijdag 27 november 1970 te Voorhout.

2  Catharina Johanna Maria Koomen (Kerstin) is geboren op zaterdag 28 oktober 1972 te Voorhout.

X-BC  Maria Joanna Berbée (Maria), dochter van Theodorus Hendricus Berbée (IX-V) en Catharina Johanna Maria Wülfinghoff (Catherine), wonende te Baarn, is geboren op donderdag 28 april 1949 te Sassenheim. Maria woont op woensdag 22 mei 1974.

Maria is gehuwd met Joep de Nennie. Joep is geboren op zaterdag 4 oktober 1947.

Van Joep en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Martijn de Nennie.

2  Iris de Nennie.

X-BD  Maria Adriana Johanna Berbée (Marianne), dochter van Cornelis Adrianus Berbée (IX-W) en Helena Francisca de Groot (Lena), wonende te Suriname en te Voorhout, is geboren op donderdag 29 juni 1939 te Noordwijkerhout. Maria woont op maandag 17 januari 1972. Maria woont in 1996.

Maria trouwt op dinsdag 31 maart 1959 te Noordwijkerhout op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Herman Jozef van der Kolff (Herman), zoon van Hermanus Jacobus van der Kolff en Francisca Hendrika Johanna van Beek. Herman is geboren op dinsdag 20 maart 1934 te Amsterdam.

Van Herman en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Herman Jozef Maria van der Kolff (Herman) is geboren op maandag 15 februari 1960 te Voorhout.

2  Francisca Helena Maria van der Kolff (Frédérique) is geboren op maandag 18 juni 1962 te Voorhout.

X-BE  Jeannette Maria Joanna Adriana Berbée (Jeanette), dochter van Cornelis Adrianus Berbée (IX-W) en Helena Francisca de Groot (Lena), wonende te Hillegom (Singel 59), is geboren op dinsdag 30 december 1941 te Noordwijkerhout, is overleden op dinsdag 8 maart 2005 te Hillegom. Jeannette woont Singel 59 in 2012. Jeannette werd 63 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Jeannette gaat in ondertrouw op woensdag 28 november 1984 te Hillegom, trouwt op maandag 17 december 1984 te Hillegom op 42-jarige leeftijd met de 48-jarige Martinus Joannes Maria Buschman (Dick), zie X-X.

X-BF  Cornelis Wilhelmus Anthonius Maria Berbée (Kees), zoon van Cornelis Adrianus Berbée (IX-W) en Helena Francisca de Groot (Lena), jurist, is geboren op donderdag 23 maart 1944 te Noordwijkerhout.

Cornelis gaat in ondertrouw te Sassenheim, trouwt op maandag 14 december 1970 te Sassenheim op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Martina Maria Haver (Tineke), dochter van Wilhelmus Haver en Cornelia Maria Buijkes. Martina is geboren op woensdag 5 juni 1946 te Anna Paulowna.

Van Cornelis en Martina zijn drie kinderen bekend:

1  Helena Cornelia Maria Berbée (Heidi) is geboren op donderdag 23 september 1971 te Haarlem.

2  Cornelis Jozef Berbée (Kees) is geboren op woensdag 10 oktober 1973 te Haarlemmermeer, zie XI-BT.

3  Gerardus Maria Berbée (Gert-Jan) is geboren op woensdag 10 november 1982 te Zevenaar, zie XI-BU.

X-BG  Hyacintha Anna Berbée (Cintha), dochter van Wilhelmus Maria Berbée (Willem) (IX-X) en Geertruida Carolina van den Berg (Truus), verpleegster, wonende te Hamilton, is geboren op zaterdag 1 februari 1947 te Sassenheim.

Hyacintha trouwt op woensdag 1 mei 1968 te Pasadena op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Antonius Gerardus Maria van Opzeeland, zoon van Adrianus van Opzeeland (Arie) en Wilhelmina Anna Verkerk (Wil). Antonius, onderhoudsmonteur, is geboren op zondag 6 februari 1944 te Haarlem.

Van Antonius en Hyacintha zijn twee kinderen bekend:

1  Keith Anthony Opzeeland is geboren op donderdag 29 januari 1970 te Los Angelos.

2  Jason Christofer Opzeeland is geboren op woensdag 8 maart 1972 te Panorana City.

X-BH  Michael Berbée, zoon van Wilhelmus Maria Berbée (Willem) (IX-X) en Geertruida Carolina van den Berg (Truus), bloemist, is geboren op zondag 19 december 1948 te Sassenheim.

Michael trouwt in november 1972 te Pasadena U.S.A. (is gescheiden in 1982) op 23-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Margaret Long (Meg). Margaret, röntgenlaborante, is geboren op zondag 11 september 1949.

Van Michael en Margaret is een kind bekend:

1  Kristin Berbae is geboren op zondag 26 december 1976 te Pasadena.

Michael trouwt op donderdag 4 oktober 1984 te Capistrano U.S.A. (is gescheiden in 1991) op 35-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Linda Prospero. Linda, verpleegster, is geboren op maandag 26 januari 1948.

X-BI  Mattheus Berbée (Matt), zoon van Wilhelmus Maria Berbée (Willem) (IX-X) en Geertruida Carolina van den Berg (Truus), monteur airconditioning, is geboren op zondag 10 februari 1952 te Sassenheim.

Mattheus trouwt op zaterdag 20 april 1974 te Pasadena op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Monica Estrada. Monica, verpleegster, is geboren op donderdag 3 januari 1952 te Pasadena U.S.A..

Van Mattheus en Monica zijn drie kinderen bekend:

1  Meredith Berbée is geboren op maandag 18 juni 1979 te Pasadena.

2  Matthew Berbée is geboren op zondag 19 april 1981 te Pasadena.

3  Mark Berbée (Andrew) is geboren op vrijdag 14 oktober 1988 te Pasadena.

X-BJ  Wilhelmina Adriana Maria Berbée (Wil), dochter van Jacobus Johannes Rudolphus Berbée (Jacques) (IX-Y) en Anna Maria Margaretha van Denzen (Jeanette), is geboren op donderdag 7 augustus 1941 te Noordwijkerhout, is overleden op zondag 7 mei 2000, is begraven te Voorhout. Wilhelmina werd 58 jaar en 9 maanden.

Wilhelmina gaat in ondertrouw op woensdag 7 oktober 1964 te Noordwijkerhout, trouwt op donderdag 29 oktober 1964 te Noordwijkerhout op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Antonius Leonardus Maria Augustinus (Ton), zoon van Albertus Augustinus en Jacoba Maria Heemskerk. Antonius, directeur Makelaardij, is geboren op zaterdag 27 januari 1940 te Noordwijkerhout, is overleden op maandag 29 mei 1989 te Noordwijk, is begraven op donderdag 1 juni 1989 te Noordwijkerhout. Antonius werd 49 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Van Antonius en Wilhelmina zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Margaretha Maria Augustinus (Annette) is geboren op woensdag 3 november 1965 te Noordwijkerhout.

2  Paulus Albertus Augustinus (Paul) is geboren op maandag 6 februari 1967 te Noordwijkerhout.

3  Albertus Jacobus Augustinus (Bart) is geboren op donderdag 31 oktober 1968 te Noordwijkerhout.

4  Antonius Jacobus Augustinus (Ton) is geboren op donderdag 23 april 1970 te Noordwijkerhout.

X-BK  Maria Petronella Hendrika Berbée (Riet), dochter van Jacobus Johannes Rudolphus Berbée (Jacques) (IX-Y) en Anna Maria Margaretha van Denzen (Jeanette), is geboren op dinsdag 23 maart 1943 te Noordwijkerhout, is overleden op woensdag 26 september 2007 (bron: Leidsch Dagblad 29-09-2007), is gecremeerd te Driehuis. Maria werd 64 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Maria gaat in ondertrouw op woensdag 10 augustus 1966 te Noordwijkerhout, trouwt op woensdag 24 augustus 1966 te Noordwijkerhout op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Walle Zeijlmaker (Wallie), zoon van Walle Zeijlmaker en Geertje Hilverda. Walle is geboren op vrijdag 9 mei 1941 te Harlingen.

Van Walle en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Geertje Jeanette Zeijlmaker (Geertje) is geboren op maandag 29 maart 1971 te Baexem.

2  Joris Zeijlmaker (Joris) is geboren op donderdag 2 december 1976 te Den Helder.

X-BL  Jacobus Johannes Jozef Berbée (Jacques), zoon van Jacobus Johannes Rudolphus Berbée (Jacques) (IX-Y) en Anna Maria Margaretha van Denzen (Jeanette), bloembollenkweker, wonende te Haarlemmermeer, te Arcata en te Lisse, is geboren op donderdag 4 januari 1945 te Noordwijkerhout. Jacobus woont in 1979. Jacobus woont op donderdag 17 december 1981. Jacobus woont op vrijdag 5 juni 1987.

Jacobus gaat in ondertrouw op vrijdag 27 januari 1978 te Noordwijkerhout, trouwt op donderdag 23 februari 1978 te Noordwijkerhout op 33-jarige leeftijd met de 29-jarige Maria Aleida de Groot (Maria), dochter van Gerrit de Groot en Anna Jansen. Maria is geboren op zondag 18 juli 1948 te Gorssel.

Van Jacobus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Gijsbertus Jacobus Berbée (Gijs) is geboren op maandag 2 april 1979 te Haarlemmermeer, zie XI-BV.

2  Jozef Gerardus Berbée (Joep) is geboren op woensdag 27 augustus 1980 te Haarlemmermeer, zie XI-BW.

3  Anna Maria Berbée (Anna) is geboren op woensdag 23 februari 1983 te Sedro Wooley, is overleden op vrijdag 28 oktober 1983 te Seattle. Anna werd 8 maanden en 5 dagen.

X-BM  Francisca Maria Berbée (Cis), dochter van Jacobus Johannes Rudolphus Berbée (Jacques) (IX-Y) en Anna Maria Margaretha van Denzen (Jeanette), is geboren op donderdag 5 september 1946 te Noordwijkerhout.

Francisca is gehuwd met Gerardus Hubertus Duindam (Gerard), zoon van Martinus Petrus Duindam en Johanna Petronella Janssen. Gerardus, verpleegkundige, is geboren op maandag 24 juni 1946 te Hillegom.

Van Gerardus en Francisca zijn vier kinderen bekend:

1  Marcellinus Petrus Duindam (Marcel) is geboren op vrijdag 16 oktober 1970 te Noordwijkerhout.

2  Rudolphus Jacobus Duindam (Ruud) is geboren op maandag 17 juli 1972 te Noordwijkerhout.

3  Lucia Maria Duindam (Loes) is geboren op zondag 14 september 1975 te Noordwijkerhout.

4  Elisabeth Maria Duindam is geboren op dinsdag 21 augustus 1979 te Noordwijkerhout.

X-BN  Juliana Maria Berbée (Juul), dochter van Jacobus Johannes Rudolphus Berbée (Jacques) (IX-Y) en Anna Maria Margaretha van Denzen (Jeanette), leidster jazzballet, is geboren op zaterdag 15 november 1947 te Noordwijkerhout.

Juliana gaat in ondertrouw op vrijdag 3 september 1971 te Noordwijkerhout, trouwt op dinsdag 28 september 1971 te Noordwijkerhout op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Johan George van der Wolf, zoon van Cors van der Wolf en Jozina Neeltje Dekkers. Willem, meubelmaker, is geboren op woensdag 31 juli 1946 te Lisse, is overleden op zondag 8 juni 2014. Willem werd 67 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Van Willem en Juliana zijn twee kinderen bekend:

1  Iris van der Wolf is geboren op donderdag 20 juli 1972 te Lisse.

2  Manou van der Wolf is geboren op vrijdag 28 mei 1976 te Lisse.

X-BO  Paulus Petrus Jozef Berbée (Paul), zoon van Jacobus Johannes Rudolphus Berbée (Jacques) (IX-Y) en Anna Maria Margaretha van Denzen (Jeanette), automonteur, is geboren op donderdag 10 januari 1952 te Noordwijkerhout.

Paulus gaat in ondertrouw op vrijdag 17 augustus 1973 te Noordwijkerhout, trouwt op zaterdag 6 oktober 1973 te Oldenzaal op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia Hermanna Johanna Maria Teussink (Corry), dochter van Hendrikus Marinus Teussink en Anna Johanna Scholten. Cornelia is geboren op donderdag 14 juni 1951 te Oldenzaal.

Van Paulus en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Linda Anna Jeanette Berbée (Linda) is geboren op zaterdag 3 september 1977 te Leiden.

2  Margaretha Maria Berbée (Margreet) is geboren op zaterdag 22 september 1979 te Leiden.

X-BP  Catharina Maria Berbée (Pien), dochter van Jacobus Johannes Rudolphus Berbée (Jacques) (IX-Y) en Anna Maria Margaretha van Denzen (Jeanette), receptioniste en administratrice, is geboren op vrijdag 3 februari 1956 te Noordwijkerhout.

Catharina gaat in ondertrouw op donderdag 6 april 1978 te Noordwijkerhout, trouwt op donderdag 27 april 1978 te Noordwijkerhout op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Leonardus Petrus Geerlings (Leo), zoon van Arnoldus Gijsbertus Geerlings en Cornelia Johanna Maria Siemerink (Corrie). Leonardus, administratief medewerker, is geboren op dinsdag 23 februari 1954 te Noordwijk.

Van Leonardus en Catharina is een kind bekend:

1  Ireen Catharina Maria Geerlings (Ireen) is geboren op vrijdag 28 juni 1985 te Leiden.

X-BQ  Catharina Maria Petra Hubertina Berbée (Petra), dochter van Ferdinand Petrus Johannes Berbée (Fred) (IX-AB) en Josephina Gerarda Leontina Hermans (Jet), is geboren op woensdag 10 november 1954 te Helmond om 03.45 uur..

Catharina woonde samen met Ad de Laat.

Van Ad en Catharina is een natuurlijk kind bekend:

1  Itzhak de Laat is geboren op maandag 13 juni 1994.

X-BR  Carolina Maria Josephina Theresia Berbée (Carla), dochter van Ferdinand Petrus Johannes Berbée (Fred) (IX-AB) en Josephina Gerarda Leontina Hermans (Jet), is geboren op zaterdag 26 januari 1957 te Helmond om 13.50 uur..

Carolina was gehuwd met Jacobus Johannes Petrus Damen (Sjaak), zoon van Gerardus Damen en Hendrieka van Lierop. Jacobus is geboren op maandag 11 oktober 1948 te Valkenswaard.

Van Jacobus en Carolina is een kind bekend:

1  Naomi Francesca Martina Berbée is geboren op vrijdag 1 november 1996 te Enschede.

X-BS  Paulus Augustinus Jozef Servaas Berbée (Paul), zoon van Ferdinand Petrus Johannes Berbée (Fred) (IX-AB) en Josephina Gerarda Leontina Hermans (Jet), is geboren op dinsdag 8 juli 1958 te Helmond om 05.30 uur..

Van Paul Berbée verscheen de publicatie "Bedevaart" en "pelgrimstocht" in Nederland. Over oude termen en nieuwe methoden in bedevaartsonderzoek. (Studies A. H. Bredero p. 167-199)

Paulus was gehuwd met Mechtild Arens.

Van Paulus en Mechtild zijn vier kinderen bekend:

1  Paulus Berbée is geboren op dinsdag 4 december 1990 te Fulda.

2  Carla Berbée is geboren op woensdag 16 september 1992 te Fulda.

3  Vincent Berbée is geboren op zaterdag 19 februari 1994 te Fulda.

4  Agnes Berbée is geboren op vrijdag 21 maart 1997 te Fulda.

X-BT  Johanna Cornelia Wilhelmina Geertruida Berbée (Joke), dochter van Leonardus Wilhelmus Berbée (Leo) (IX-AC) en Geertruida Anna Johanna van der Zwet (Gré), is geboren op zondag 28 mei 1939 te Lisse, is overleden op maandag 16 december 1991 te Buitenkaag, is begraven op donderdag 19 december 1991 te Buitenkaag. Johanna werd 52 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Johanna trouwt op dinsdag 21 april 1964 te Lisse op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Theodorus Leonardus Möllers (Theo), zoon van Petrus Adrianus Möllers en Cornelia Johanna van Haastrecht. Theodorus, directeur watersportzaak en zeilmakerij, is geboren op dinsdag 5 december 1939 te Haarlemmermeer.

Van Theodorus en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Petrus Leo Theodorus Antonius Möllers (Peter) is geboren op woensdag 28 juli 1965 te Haarlemmermeer.

2  Geertruida Cornelia Johanna Wilhelmina Möllers (Margareth) is geboren op zondag 25 december 1966 te Haarlemmermeer.

X-BU  Wilhelmina Adriana Maria Berbée (Wil), dochter van Leonardus Wilhelmus Berbée (Leo) (IX-AC) en Geertruida Anna Johanna van der Zwet (Gré), is geboren op donderdag 29 augustus 1940 te Lisse.

Wilhelmina trouwt op donderdag 15 juni 1967 te Lisse op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Engelbertus Jacobus Nicolaas Maria Hogervorst (Ebert), zoon van Cornelis Theodorus Hogervorst en Anna Catharina Maria Stokman. Engelbertus, bloembollenkweker en bloemenkweker, wonende te Noordwijk, is geboren op maandag 21 augustus 1939 te Noordwijkerhout. Engelbertus woont op zaterdag 8 februari 1992.

Van Engelbertus en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Wilhelmina Geertruida Hogervorst (Wendy) is geboren op zondag 22 juli 1979 te Leiden.

X-BV  Johannes Adrianus Leonardus Berbée (Jan), zoon van Leonardus Wilhelmus Berbée (Leo) (IX-AC) en Geertruida Anna Johanna van der Zwet (Gré), is geboren op maandag 15 december 1941 te Lisse, is overleden op dinsdag 3 juli 1984 te Mississauga. Johannes werd 42 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 8 september 1966 te Warmond op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Petronella Catharina Maria van Wissen (Nelleke), dochter van Petrus Leonardus Alphonsus van Wissen en Petronella Gerarda Moerkerk. Petronella, wonende te Cambridge Ontario, is geboren op zondag 1 oktober 1944 te Warmond. Petronella woont op zaterdag 8 februari 1992.

Van Johannes en Petronella zijn drie kinderen bekend:

1  Patricia Margaretha Maria Berbée (Patricia) is geboren op maandag 16 oktober 1967 te Lisse.

2  Maria Margaretha Berbée (Rosemary) is geboren op dinsdag 25 februari 1969 te Lisse.

3  Johannes Leonardus Petrus Berbée (Jan) is geboren op dinsdag 29 mei 1973 te Lisse.

X-BW  Adrianus Johannes Leonardus Berbée (Aad), zoon van Leonardus Wilhelmus Berbée (Leo) (IX-AC) en Geertruida Anna Johanna van der Zwet (Gré), bloemist, is geboren op vrijdag 20 augustus 1943 te Lisse, is overleden op zaterdag 8 februari 1992 te Sassenheim, is begraven te Aalsmeer (algemene begraafplaats Ophelialaan 232). Adrianus werd 48 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Adrianus trouwt op dinsdag 10 december 1968 te Voorschoten, trouwt (kerk) op vrijdag 18 april 1969 te Voorschoten op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Martina Anna Doeswijk (Tineke), dochter van Andreas Quirinus Doeswijk en Martina Elisabeth van der Plas. Martina is geboren op vrijdag 17 augustus 1945 te Voorschoten.

Van Adrianus en Martina zijn drie kinderen bekend:

1  Leo Adrianus Johannes Berbée (Leo) is geboren op woensdag 21 januari 1970 te Lisse.

2  Eric Andreas Adrianus Berbée (Eric) is geboren op donderdag 22 juni 1972 te Lisse, zie XI-BX.

3  Angelique Martina Maria Berbée (Angelique) is geboren op zondag 30 maart 1975 te Lisse.

X-BX  Cornelia Maria Theresia Berbée (Connie), dochter van Leonardus Wilhelmus Berbée (Leo) (IX-AC) en Geertruida Anna Johanna van der Zwet (Gré), directrice mail order bedrijf, wonende te Florida, is geboren op woensdag 10 januari 1945 te Lisse. Cornelia woont op zaterdag 8 februari 1992.

Cornelia trouwt op donderdag 5 februari 1970 te Lisse op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Engelbertus Nicolaas Maria van den Berg (John), zoon van Wilhelmus Petrus van den Berg en Maria Jacoba Hogervorst. Johannes is geboren op woensdag 13 september 1944 te Noordwijkerhout.

Van Johannes en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Mary Ann van den Berg is geboren op maandag 24 februari 1975 te Goshen N.Y..

2  Yvonne Elisabeth van den Berg (Yvonne) is geboren op maandag 5 april 1976 te Goshen N.Y..

X-BY  Leo Gerardus Majella Berbée (Leo), zoon van Leonardus Wilhelmus Berbée (Leo) (IX-AC) en Geertruida Anna Johanna van der Zwet (Gré), bloembollenhandelaar, wonende te Lisse, is geboren op maandag 17 juni 1946 te Lisse. Leo woont op zaterdag 8 februari 1992.

Leo trouwt op vrijdag 9 juli 1971 te Noordwijkerhout op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Antonia Geertruida Elisabeth Geerlings (Toos). Antonia is geboren op zaterdag 3 januari 1948 te Noordwijkerhout.

Van Leo en Antonia zijn drie kinderen bekend:

1  Vivian Geertruida Antonia Berbée (Vivian) is geboren op woensdag 14 maart 1973 te Lisse.

2  Mascha Antonia Geertruida Berbée (Mascha) is geboren op donderdag 20 maart 1975 te Lisse.

3  Cornelia Antonia Maria Berbée (Connie) is geboren op zondag 16 januari 1977 te Lisse.

X-BZ  Rudolf Leonardus Marie Berbée (Ruud), zoon van Leonardus Wilhelmus Berbée (Leo) (IX-AC) en Geertruida Anna Johanna van der Zwet (Gré), bloembollenhandelaar en bloembollenkweker, wonende te Sassenheim, is geboren op zondag 7 december 1947 te Lisse. Rudolf woont op zaterdag 8 februari 1992.

Rudolf trouwt op donderdag 4 april 1974 te Sassenheim op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Christina Wilhelmina Maria Langeveld (Ineke), dochter van Petrus Jacobus Jozephus Langeveld en Christina Glazina Maria van der Geest. Christina is geboren op vrijdag 4 juli 1952 te Sassenheim.

Van Rudolf en Christina zijn drie kinderen bekend:

1  Pasquale Maria Berbée is geboren op maandag 22 maart 1976 te Lisse.

2  Brigitte Christina Maria Berbée (Brigitte), huisarts, is geboren op zondag 10 juli 1977 te Lisse.

3  Aletta Leonarda Maria Berbée (Aletta) is geboren op woensdag 16 mei 1979 te Lisse.

X-CA  Hendrikus Maria Berbée (Henk), zoon van Leonardus Wilhelmus Berbée (Leo) (IX-AC) en Geertruida Anna Johanna van der Zwet (Gré), bloembollenreiziger, wonende te Marysville (Ohio), is geboren op zondag 28 augustus 1949 te Lisse. Hendrikus woont op zaterdag 8 februari 1992.

Hendrikus trouwt op donderdag 6 juni 1974 te Sassenheim op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Eufratia Beijk (Marian), dochter van Gerardus Johannes Beijk en Anna Cornelia Vermin. Maria is geboren op donderdag 13 maart 1952 te Sassenheim.

Van Hendrikus en Maria zijn twee kinderen bekend:

1